גליון 1938

העולם הזה - גליון 1938 - 23 באוקטובר 1974 - עמוד 1 | י 1^
העולם הזה - גליון 1938 - 23 באוקטובר 1974 - עמוד 2 | העורך והמייסד ההאשון : ד״ר מלכיאל ווארץ ז״ל ממשיכי דרכו יבל״א: ב .מיכאל, אפרים סידון. מעטר: גבי קלימר כתובת המערכת: רחוב זוארץ 1 שירו שיר צהלה בחוגים מ דיניי ם
העולם הזה - גליון 1938 - 23 באוקטובר 1974 - עמוד 3 | — מ מי שנ תו של מיי סדו — פי קו ח כאפס דו ח ה שבת. ד״ר זוארץ (נופם במסטולה) נחום ־ ת ק 1ם נחוס־תקום זה דבר נפלא. נחוס־תקום הוא בובה קטנה, שככל שישבנה כבד יותר,
העולם הזה - גליון 1938 - 23 באוקטובר 1974 - עמוד 4 | בין סיביר למרכז ברית־המועצות. שני פרוייקטים אלה עלולים לבלוע את כל המלאי העולמי, וכן את •כל הייצור במשך השנתיים הקרובות. חבויות חיג רו ת בי שי ב ת מ ר בו המפד
העולם הזה - גליון 1938 - 23 באוקטובר 1974 - עמוד 5 | פרסום אדמון בע״מ סטן ברמה בינלאומית טנגו— רך, מעודן, מחליק ומלטף טנגו — עשיר בקצף מענג, מנקה היטב ומותיר הרגשת נועם וניחוח נפלא. טנגו — שומר על שמנוניותו
העולם הזה - גליון 1938 - 23 באוקטובר 1974 - עמוד 6 | הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה: תל• אבייב. רחוב גורדון ,3טלפון 243386־ .03 תא־דואר • 136 מען מכרקי : ״עולמפרם״ .מודפס ב״דפוס החדש״ כע״מ, תל־אכיב,
העולם הזה - גליון 1938 - 23 באוקטובר 1974 - עמוד 7 | מכתבים המתנחלים מעשה ההתנחלות ההמוני, שמטרתו הבלעדית היתד סיכול כל התקדמות לשלום קשקשת 1938 הפעל את דימיונך ונסה למצוא לציור שלמטה כותרת מתאימה, אשר תסביר מה
העולם הזה - גליון 1938 - 23 באוקטובר 1974 - עמוד 8 | לצה־׳ל היתה עדיפו ת ע צו מ ה בכו חז ת -א 1ל ם היא בוז בז ה בי-לל התיכנון הכו של של הרמטכ״ל. מ שה דיץ. והביצוע ה כו שלב שט ח ׳ימ**32 * 6רב אבו״עגיילה השני,
העולם הזה - גליון 1938 - 23 באוקטובר 1974 - עמוד 9 | לצייר קרב אכו־עגיילה עצמו ועוד יותר מבחינת קדש בכללו (כסיוע ככוח לצנחנים) .עד שיש לראות את הפרת הפקודה על־ידי אלוה הפיקוד, במעשה הראוי לבל שבח. יש לננות את
העולם הזה - גליון 1938 - 23 באוקטובר 1974 - עמוד 10 | מכתבים (המשך מעמוד )7 של אנשי ״גוש אמונים״ להתנחל ביהודה ושומרון גדולה מזכותנו לחיות בשלום? רמי פיכמן, גבעתיים המשך ל״דור ההמשך״ בקשר לידיעה על ההופעה של ח״ב
העולם הזה - גליון 1938 - 23 באוקטובר 1974 - עמוד 11 | הפרופסור נאמן בקריאה ובקשה לשקול שנית את עמדתו בנושא. עפרה בארי, תל־אביב עקב ההחתמה לעצומה המתנחלים, נת־נסיתי בחוויה בלתי נעימה. בעוברי ליד דוכן ההחתמה, שאלתי
העולם הזה - גליון 1938 - 23 באוקטובר 1974 - עמוד 12 | נתבע • לדין הזמר האנגלי אנגל־בלט הומפרדיגק על־ידי הדוגמנית דיאנה וינסנט 26 הטוענת כי הונד פרדינק הוא אבי בתה בת ה־ .4הומ־פרדינק נתבע לשלם את מזונותיה של הילדה
העולם הזה - גליון 1938 - 23 באוקטובר 1974 - עמוד 13 | הא חול שת מ ערכ ת פולי טי ח־כלכ לי ח ושעת על חיינו הלאומי*? הקשו הישראלי ך 1א, מכבר הופיע ספר ׳שהינה גלים /בארצות־הברית. שסו המעמד החמישי. הוא מתאר ניסיון של
העולם הזה - גליון 1938 - 23 באוקטובר 1974 - עמוד 14 | במדינה \ העם דימד*מ• האדילים זוושכ־ם עולמו שר ספיד מתגפץ, וחשבונות דיין גטרפיס ומתגדיס במשך ימים אחדים נדמה היד. ישוב כאילו עשוי משה דיין להפיל את ממשלתו של
העולם הזה - גליון 1938 - 23 באוקטובר 1974 - עמוד 15 | שוארים וורוז, ונים עסוקים נהכיכת ומת־הגורן רמיתחם מבוצר ענק שנועד רקדם אח המירחמה הבאה ^ מינניס מיוחדים מיובאים מאוצות־הנוית ^ * היישובים משתלבים במערך
העולם הזה - גליון 1938 - 23 באוקטובר 1974 - עמוד 16 | הנושסנוה של 1 € € אמא. אבא. אורית ודגי ־־ בולם לובשים 1££ מכף רגל ועד ראש! 1 £ £מציעה לעונה הקרובה שפע דגמים חדשים ומקסימים למבוגרים. לנוער. ועכשיו גם לילדים:
העולם הזה - גליון 1938 - 23 באוקטובר 1974 - עמוד 17 | כ א שר תקו המדינה הפלסטינית, יקראו הכיכרו ת המרכז״ בהעלש גולדה, ד״ן ורבי! לגגוד גולדה מאיר, משה דיין ויצחק רביו, ביום חמו ההיסטורי, עם הזמנת
העולם הזה - גליון 1938 - 23 באוקטובר 1974 - עמוד 18 | האם היה קילקול־הקיבה של קיסינגיו מחלה דיפלומטית? פגישת וביו-חוס״ן ^ ד רשימת ההיכרויות האישיות שלו עם אישי מדינה ישראליים, יכול היה המלך חוסיין להוסיף החודש עוד
העולם הזה - גליון 1938 - 23 באוקטובר 1974 - עמוד 19 | הסיטו האמיתי מאחד׳ הקלעים של המאבק סביב החזות האלוף שוון לצה״ל ** ציתי לסטור לו על פניו !״ הודה השבוע בגלוי| / /הלב האופייני לו ח״ב אריאל (״אריק״) שרוו לגבי
העולם הזה - גליון 1938 - 23 באוקטובר 1974 - עמוד 20 | סחר את אלו, היתה הרוח יוצאת מייד ממיפרשי ה־מיבצע האדיר, ומותירה אותו כבלון ש התפוצץ. השמועה כי כוחם של המתנחלים נובע מרעיונות ארץ־ישראל השלימה, נשאב מסיפרי
העולם הזה - גליון 1938 - 23 באוקטובר 1974 - עמוד 21 | המתנהלות, רחל ינאית־בן־צבי לבין נאומו המרטיט של ישראל אלדד (שייב) ,לקבוע פגישה עם מתנחלת — נתקל בשאלה המכרעת :״אתה בעד ארץ־יש־ראל השלימה או בעד הממשלה?״ הברירה
העולם הזה - גליון 1938 - 23 באוקטובר 1974 - עמוד 22 | ה אבי א ס קורפו ס (המשך מעמוד )19 מד! שגרם לשינוי דעתו לא היד דווקא, כפי שנוטים רבים לחשוב, אי היכולת שלו להינתק מהמדים אותם לבש 26 שנים, או אכזבתו מהחיים
העולם הזה - גליון 1938 - 23 באוקטובר 1974 - עמוד 23 | בשיחת־טלפון מדרום ־אמריקה ביקש ספיד לפני חווש״ם את ידה ך• מוזמנים, לכושים בחליפות חגי! 1גיות, אשר חגיעו במוצאי-השבת ד־אחרונה לבית שברחוב השחר 15 בכפר- סבא,
העולם הזה - גליון 1938 - 23 באוקטובר 1974 - עמוד 24 | י 11 111 (המשך מעמוד )17 הפלסטינים להגדרתם העצמית, אלא רק פוסלות את ההחלטה מבחינה פורמלית. ואילו בין 105 המדינות שתמכו בהחלטה, היו כמה מן הידידות הוותיקות
העולם הזה - גליון 1938 - 23 באוקטובר 1974 - עמוד 25 | אשת ואש־העיו הקימה ועד לשיחרור נושעים-וחבויה הבטיחו לעזור לבערה 1 הנושונים(עוות מאת מרסל וו ה ר ! 0ן אביא לבעלך שלושת אלפים איש, שיצביעו בשבילו. אני מבטיח לך
העולם הזה - גליון 1938 - 23 באוקטובר 1974 - עמוד 26 | במדינה רפואה מדוע החפזטר הפרופסור פדה חמגכ״ל התפטר כאשר הרגיש שהקרקע מתחילה לבעור מתחת לרגליו בביודהחולים הממשלתי הלל־יפיה, השוכן בגפת חדרה, קשרה קבוצת
העולם הזה - גליון 1938 - 23 באוקטובר 1974 - עמוד 27 | המכונית הצבאית שנה נהוג הנהג(מימין) ומכונית הנשיא שנוסעיה נחבלו חסלו( שלישי(חוות כוח את הנשיא ורעייתו נינה. ואומנם, מעשהו היה נכון. נעבור שניות ספורות פרצה
העולם הזה - גליון 1938 - 23 באוקטובר 1974 - עמוד 28 | הסועוע* לעזרת ראעויוזעיר (המשך מעמוד )25 להיות מנהל בית־ספר, או מהנדס, או משהו כזה. ״ואז אמרתי, למי שהייתי צריכה להגיד, שאתעניין בגורלו של הצעיר, אבל רק בתנאי
העולם הזה - גליון 1938 - 23 באוקטובר 1974 - עמוד 29 | עכשיו בפיס ס שני ם ! אחר מבני ונשרה ברטיסיט ע 1ק בי ם?-כה במחיר הכרטיס עכשיו שני• מכל ע שרה כרטיסי ענקביס־זוכי ם במחיר הכר טי ס 0113 הזכיה הגדולה — 250.000ל״י
העולם הזה - גליון 1938 - 23 באוקטובר 1974 - עמוד 30 | נציג ה די ס ד קובע: סופיה דורן מגר ה יותר מיהודה והשומרון 0 :לישיבת סיעת הליכוד בכנסת, שנערכה בשבוע שעבר בתל-אביב, הגיע צוות צלמי הטלוויזיה, אשר צילמו רק צד
העולם הזה - גליון 1938 - 23 באוקטובר 1974 - עמוד 31 | התגלה בישיבה האחרונה של מרכז מיפלגת העבודה כפיר־ | 111ז ר ״1ן11 סומת חיה לסיגריות האמריקאיות קנט, אותן עישן בשר[^ 1 _1 1 1 1 1 1 שרת משן כל זמן הישיבה. בסיירת
העולם הזה - גליון 1938 - 23 באוקטובר 1974 - עמוד 32 | הביז״ון של אברעגילה מרכה היוני הונ א ה לתחרות בארגז הקהל הריע ממו שכות ל מלכ ה הבלתי שיגרתית. הפתעה גדולה נבונה לצופי תחרות מלכת היופי. כאשר לפתע. ממש ברגעי
העולם הזה - גליון 1938 - 23 באוקטובר 1974 - עמוד 33 | נבלל לא יזיק לך, אם תתכנן. בקפדנות את המשך פועלך העיסקי — ותשמור את תוב- ניותיך לעצמך בלבד. אם אתה זקוק לכסף — קרוב משפחה או אפילו אשה מבוגרת עדיפים על ממון
העולם הזה - גליון 1938 - 23 באוקטובר 1974 - עמוד 34 | ח־שבץ קולנוע דו נו ב ם סרטים היה סטא(1יסד,׳ ורחגבאום כלא, ואת עלייתו, חזרה לפיסגה, החל כמלשין בשירות ד,מי,שטרה. בתוך זמן קצר, הפכה המישטרה להיות בשרותו, ועימה
העולם הזה - גליון 1938 - 23 באוקטובר 1974 - עמוד 35 | לא האמין לסיפור, והכל ניחשו, ללא כל קושי, כי הוא חוסל על־מנת שלא יוכל לפצות פיו ולספר את כל הידוע לו. ה שבועון הסאטירי הצרפתי קאנאר אנשנה הכריז, בכותרת לעגנית
העולם הזה - גליון 1938 - 23 באוקטובר 1974 - עמוד 36 | א( 101*00011610X11111110160£000,00 00 0₪0¥0010 .£ 8X0)000X0 811811X180 $1)118״ 6 6 1 חתיכות צה ״ל מתפשטות צלם חפאפארצי האיטלקי סטימיו גאריטאנו, ידוע נעולם בתוך
העולם הזה - גליון 1938 - 23 באוקטובר 1974 - עמוד 37 | התאונה מי לא היה בערב״הבכורה של ערב שירי רחל, שהתקיים במוצאי״השבת האחרונה בתל־אביב. ראש״העיר שלמה (״צ׳יצ׳״) להט היה, והרמטכ״ל־לשעבר דויד אלעזר היה, ואורנה פורת
העולם הזה - גליון 1938 - 23 באוקטובר 1974 - עמוד 38 | אחו שקישטה נמשו השנה נר אירוע חבות׳, יצאה בנינה השבוע לכבוש את העולם - ולרגל מאורע זה היא שוכח סיכום ביניים ן ולדתי ב־ 30 בדצמבר ,1954 ,ב* פתח־תיקווה. היום אני
העולם הזה - גליון 1938 - 23 באוקטובר 1974 - עמוד 39 | בחוץ־לארץ, הדוגמנית בארץ מרוויחה ממש מעט. אומנם, המעט הזה הוא הרבה יותר טוב ממשכורת של פקידה, ודוגמנית יכולה להרשות לעצמה לחיות ברמודמחייה יותר גבוהה, אבל זה
העולם הזה - גליון 1938 - 23 באוקטובר 1974 - עמוד 40 |
חזרה לתחילת העמוד