גליון 1939

העולם הזה - גליון 1939 - 30 באוקטובר 1974 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1939 - 30 באוקטובר 1974 - עמוד 2 | העורך והמייסד הראשון : ד״ר מלכיאל זוארץ ז״ל ממשיכי דרכו יבל״א: נ .מיכאל, אפרים סידון. מעטר: גבי קלזמר כתובת המערכת: רחוב זוארץ 1 שי רו שי ר כל הצרפתים, זונו ת!
העולם הזה - גליון 1939 - 30 באוקטובר 1974 - עמוד 3 | ממישנתו של מייסדו״ —אבות אכלו בוסר ושיני בנים ד״ר זוארץ (אחרי שן־בינה) נגזר עלינו שוב השאלה הזהה השכם בבוקר קם צדיק־ורע־לו, וה ציץ לעבר שכנו רשע־וטוב־לו, שישב
העולם הזה - גליון 1939 - 30 באוקטובר 1974 - עמוד 4 | האחרות. האינפלציה הדוהרת במדינות אלה, איום המשבר הכלכלי והמחסור באשראי, הקטינו במידה ניכרת את. נכונות יהודי מדינות המערב לתרום ל־מגבית אותם סכומים שתרמו בשנות
העולם הזה - גליון 1939 - 30 באוקטובר 1974 - עמוד 5 | מערכת תכשירי ־ הטיפול המדעית -״ מי רשם ־ ל חו ת ״ מותאם לכל סוג־ עור ״ע;ל-לסי• לה שלמת המערכת -תכשירים מיוחדים לעיניים, לשפתיים, לידיים ׳ /£5י £ס ס 0£41\/1 )7ס
העולם הזה - גליון 1939 - 30 באוקטובר 1974 - עמוד 6 | והנה, בשבוע שעבר, קילקלה המישטרה לרוע המזל׳ את קביעתו הפסקנית וההחל־טית של אותו בעל־טור. המישטרה עצרה את שני עורני־הדין ששמותיהם הוזכרו בכתבת העולם הזה,
העולם הזה - גליון 1939 - 30 באוקטובר 1974 - עמוד 7 | סמל היוי בסיללנת העולם הז ה
העולם הזה - גליון 1939 - 30 באוקטובר 1974 - עמוד 8 | מכתבים קוצר ראיית י כאשר יצרנו את מכונות הגילוח $קטמ<ו היינו רגישים לעור הרגיש שלר מכונת 9/<₪₪ ; 4 הגילוח הח שמלי קרוס ¥ | מצו״דת ברשת נוספת ׳ הניתנת להחלפה
העולם הזה - גליון 1939 - 30 באוקטובר 1974 - עמוד 9 | שמיניות באוויר, לא יצליח היום להריץ את ישראל השנייה לנהור אחרי ״חזון באח ריות הימין.״ אדרבא, ינסה• מאיר בהן, חיפה עם רע; עבודה 39.3 שמרנים ליברלים לאומנים 35.7
העולם הזה - גליון 1939 - 30 באוקטובר 1974 - עמוד 10 | בג ל ל הברקותיו של מ שה דיין הוקד שו למאמץ העיקרי ב סי בצע ״ קדש־ כו חו ת ד לי ם מדי. והםהופעלומ או חרמ די -או ל ם ה תי כנון ה ש קו לשל חיי םלס קו ב ה בי
העולם הזה - גליון 1939 - 30 באוקטובר 1974 - עמוד 11 | שנמצאו לנו שם בקדש, אבל שבר לחלו טין את אום־כתף והשלים את משימתו ב־כ־ 20 שעות ובמחיר 32 חללים בלבד — מחצית ממיספר קורבנותיה של אוגדה ,38 קודמתו. *שנעה מן התעלה
העולם הזה - גליון 1939 - 30 באוקטובר 1974 - עמוד 12 | פודיסו בעירייה פעם היה בתל-אביב מלון בשם ״גת- רימון.״ את המלון הישן קנו משקיעים גרמניים שהחליטו להקים במקום מלון כי בשח־ הרש של מיידם ש דו ב ר קים: עורכי-הדין
העולם הזה - גליון 1939 - 30 באוקטובר 1974 - עמוד 13 | אס ד״ו. :זלמדינאיס ל א צריכה להיוח כאריזמה!״ 8לאחר תקרית המיקרופון השבור, שאירעה בשבוע שעבר בישיבת הנחלת המרכז החופשי, מיהר ח״כ עקיבא נוף לטלפן לעיתונאי מעריב
העולם הזה - גליון 1939 - 30 באוקטובר 1974 - עמוד 14 | במדינה העם עורום לי די ד ה^וחר1ן החלמות ועידת ראבאט הבהירו כי השלימה בהתפתחות המדינית יצאה מידי ישראל במשך ארבעה ימים, בהם התכנסו 22 מדינות ערב לוועידת הפיסגה
העולם הזה - גליון 1939 - 30 באוקטובר 1974 - עמוד 15 | במר בזי־ הכס פי ם בעול מצטיירת מ מ של ת י שראל כיור שת הנוכל היהודי ס ט אווי ס ח׳ ך* ארץ יוקרן בקרוב סרט צרפתי׳ ד.־ מוקדש לאישיותו של אחת הדמויות האפלות של
העולם הזה - גליון 1939 - 30 באוקטובר 1974 - עמוד 16 | מנהל ובאל מי שמועמד להיות שר־הדתות, היה מנהל הקירקס הגדול של מרכז הספד״ל. מימין נראה רפאל מלא־סיפוק בעת ההפרעות של אוהדיו לנאומו של ח״כ הצעירים יהודה בן־מאיר,
העולם הזה - גליון 1939 - 30 באוקטובר 1974 - עמוד 17 | את אלה שמצביעים א׳ ולא להכניס את אלה שמצביעים ב /אז אנחנו שואלים כל אחד׳ ונותנים רק ל״אל״ם ים״ להיכנס״. על מי שרצה להצביע עבור ההצעה המאשרת את ההצטרפות לממשלה
העולם הזה - גליון 1939 - 30 באוקטובר 1974 - עמוד 18 | מיבצע שלא הונן נוא הסתבכותו שד נוונסוו תמים וישו שאינו את העשתונות ך* יסטריה אחזה באלפי נ־שים צעי־ 1 1רות, בחודשי הריונן האחרונים. הן הזדעזעו כאשר קראו בעתונים
העולם הזה - גליון 1939 - 30 באוקטובר 1974 - עמוד 19 | ישבשו את העבודה התקינה בו.״ ודים העניין׳ והכל יבוא על מקומו בשלום. אך תיקוותו של מנכ״ל מישרד-חבריאות להביא שלום־בית אל ביודהחולים לא התממשה. מנהלי-המחלקות
העולם הזה - גליון 1939 - 30 באוקטובר 1974 - עמוד 20 | ״נתנו שטנה מהבסיס!״ טוענים הוויה שר והר הרו, הח משקים בחצר של הבית כמו צמד גורים קטנים נראה כי הרומן בין השניים היה עמוק ו מאד לרחל. יורם הוא נכה צה״ל ממילחמת
העולם הזה - גליון 1939 - 30 באוקטובר 1974 - עמוד 21 | ילת היפהפיה שנרצחה באורח מיסתווי זוב כתפיה ׳ של רחל. היה עליה להגיש בה שני קיטעי־בלט סולו, ולשיר שני שירים. אולם לרחל היתד, בעייה. היא התרגלה לרקוד את ריקודי
העולם הזה - גליון 1939 - 30 באוקטובר 1974 - עמוד 22 | ראח או ח טי פ ה תשבץ העול מ ה [ <939 (המשך מעמוד )21 ואילו חברה, יורם, טוען :״רחל החליטה לנצל את השעות הקטנות האלו כדי להיות איתי, כמו שתמיד עשתה. היא החליטה
העולם הזה - גליון 1939 - 30 באוקטובר 1974 - עמוד 23 | גירויים חו שים בפרשת הסתבכותו שר קברו הבניין התר־ אביב׳ אברהם גונן ** המטוס שנחת ביום החמישי בשבוע שעבר בנמל- !4התעופה בך־גוריוו בלוד, ואשר הגיע מגרמניה
העולם הזה - גליון 1939 - 30 באוקטובר 1974 - עמוד 24 | במדינה י 31ז ח מישפט הזג!־? כ ב די ח ה גרוונה ג ס ענייו שר צנ ע מרי קוואנט, ה-אופנאית חכינ־לאומית המכתיבה ימה נדגיש וכיצד ;תאפר. עיניים הן כרטיס הביקור שלנו.
העולם הזה - גליון 1939 - 30 באוקטובר 1974 - עמוד 25 | ץ ה חחל במעצר רגיל. בפני שופט( השלום בתל־אביב הביאה המישטרה ארבעה חשודים: שני גברים ושתי נשים, שנעצרו על ניהול מכון־יעיסוי בלתי־כשר, שנפתח לפני חודש ימים. אלא
העולם הזה - גליון 1939 - 30 באוקטובר 1974 - עמוד 26 | הנושים נעלו ריקן ו-ו 00 ומ 5000 ה מ צל מ ה הנמכרת ביותר בצורגן ! (המשך מעמוד )23 שני הנושים נעלו את גונן בביודהגד לון והורוביץ שיחק שם את תפקיד שוטר ישראלי.
העולם הזה - גליון 1939 - 30 באוקטובר 1974 - עמוד 27 | טלוויז־ח . צ ל יש ראיון ה ש 3ונו צל״ש לכתב הטלוויזיה בגרמניה רון (״רוני״) כן־ישי, עבור הראיון שערך עם טיכור רוזנכאום (יומן השבוע, יום ו׳ .)25.10 רון ערך היכרות
העולם הזה - גליון 1939 - 30 באוקטובר 1974 - עמוד 28 | (המשך מעמוד )11 מקום בו נטען הדבר, אלא שגודל הסער נין גורמים כמו אודה תיכנון וניהול הקרב, מבטלים בתכלית אפשרות זו. שגיאתו ש ל ורסיס ך* שגיאה זו ניתן, ככל
העולם הזה - גליון 1939 - 30 באוקטובר 1974 - עמוד 29 | עוביל הזהב להש קיע ש בי ל הז ה ב של המשקיע בניירות ערך מוביל אל קרנות הנאמנות של בנק לאומי. מ דו ע? כי עקרון ההשקעה בקרנות נאמנות בנוי על פיזור הסיכון. המש קי
העולם הזה - גליון 1939 - 30 באוקטובר 1974 - עמוד 30 | טופס מ6ז רב שבועי ל 5-הגרלות רצופות בסיטונות 0 • שמלות הדיון 0 0מיבצע מיוחד לחיילים כל חייל שיחתום בחודש אוקטובר מנוי על 0מפנ סי הריון הריון 0 0 # 0 טוניפוקותת
העולם הזה - גליון 1939 - 30 באוקטובר 1974 - עמוד 31 | במדינה ם יסעד1ת המ שיח שלהפלצ ״נקה בתוככי איזור״השעשועים הסואן — מסתתרת מיסעדוכת חמימה ואינטימית כאשר פתחו זיזי ובטי ׳משיח את ר-, הפלינצ׳י שלהם, ידעו שאם
העולם הזה - גליון 1939 - 30 באוקטובר 1974 - עמוד 32 | במדינה מיסיס הידועה־בציבור של המיליונר קורט לוי חשבה שיש ^ ושרם היה מושלם. כימעט. חברת המי־ומי הישראלית, שבקירבה הסתובבו, ראתה בהם זוג מאושר, שליו, שלם עם עצמו
העולם הזה - גליון 1939 - 30 באוקטובר 1974 - עמוד 33 | רה הנר ־ ואחו׳ 11 שנים נסתבר שאין דה כרום בן שיבעת החדרים שעליו, ששיטחם כ־ 300 מטר מרובע — בין מיליון וחצי לשני מיליוני לירות, טביו־ותקילץ. ג׳קי מילאה את הבית
העולם הזה - גליון 1939 - 30 באוקטובר 1974 - עמוד 34 | מה ששנוא עליך — אל תעשה לחגרך. אם לא לימדו אותך זאת בילדותך, מוטב שתיז־בור זאת עכשיו, ותשנן זאת היטב. מלבד השינון, עליך ליישם אמת חיים זו בבל הקשור 21במרס ־
העולם הזה - גליון 1939 - 30 באוקטובר 1974 - עמוד 35 | וויכוחים שבאו בעיקבות הסרט, הסתבר שרבים מן הצופים נו מתפללים שיימצא פעם איזה מטורף בעל מישאלת־מוות כמו זה שבסרט, ויטיל חיתיתו על הפשע המתהלך ברחובות, ורק מיעוט
העולם הזה - גליון 1939 - 30 באוקטובר 1974 - עמוד 36 | הכלבישל לי או ר ה כל מי שרואה חתיכה לא־נורמלית מסתובבת ברחוב דיזנגוף בתל־אביב בחברת עמד כלבי־רועים אנגליים משגעים, אפגניים, כלומר, שיידע שעסק לו עם ליאורה
העולם הזה - גליון 1939 - 30 באוקטובר 1974 - עמוד 37 | ח״ט־עידיזו בגיס מה להגיד לכם — כמה שאני אספר ואוסיף ואספר מנפלאותיו של רפי נלסון מלך אילת, לא אתעייף, ואני מוכנה להתערב שגם אתם לא תתעייפו לקרוא. האיש הזה פשוט
העולם הזה - גליון 1939 - 30 באוקטובר 1974 - עמוד 38 | ;?חדים התבדחו מן חבית, אחדים באו עם אמא וסבתא ודבורם קוצו אורותהבמה ^ מת כימעט־־מזכחת היא, כי מ- אחורי כל ילד המצד, או נדחף להיות שחקן, חבויה אם ׳שהשתוקקה פעם
העולם הזה - גליון 1939 - 30 באוקטובר 1974 - עמוד 39 | ספש אס ₪נ1 פרצו מהאולם בקריאות־גיל ״התקבלתי!״ אימהות שילדיהן המתינו לתורם, צו־דדו אותם במילים !רכות ובלטיפות. אחרות, שילדיהן נשלחו ללא הזמנה נוספת, ליטפו את
העולם הזה - גליון 1939 - 30 באוקטובר 1974 - עמוד 40 | בתנו!
חזרה לתחילת העמוד