גליון 1940

העולם הזה - גליון 1940 - 6 בנובמבר 1974 - עמוד 1 | ! 1 1 1 1 1
העולם הזה - גליון 1940 - 6 בנובמבר 1974 - עמוד 2 | העורך והמייסד הראשון : ד״ר מלכיאל יוארץ ז״ל ממשיכי דרכו יבל״א: ב .מיכאל, אפרים סידון. מעטר: גבי קלזמר כתובת המערכת: רחוב זוארץ 1 בראיון מיוחד ל־ 100 הארץ: ר ה״
העולם הזה - גליון 1940 - 6 בנובמבר 1974 - עמוד 3 | כלב נו בח — אינו ח תו ל. ד״ר מדכיאל (בנביחה) הצוזרת־אמונים הופעת המחזור יש לספוג את הכספים בצמר גפן רפואי או ב״טמפקס״( .ולא ב״טמפו״) שיבושים במחזור הכספים, הם
העולם הזה - גליון 1940 - 6 בנובמבר 1974 - עמוד 4 | פקודה בימי המילחמה — יביא ככל הנראה להקלה בעונשם של השניים. נציגי הפרקליטות הצבאית מנהלים עתה משא־ומתן עם עורן־־הדין הירושלמי יצחק תוסיה-כהן, סניגורם יטל שני
העולם הזה - גליון 1940 - 6 בנובמבר 1974 - עמוד 5 | פרסום אדמון בע״מ ר! שנר! ברמה בינלאומית טנגו— רך, מעודן, מחליק ומלטף טנגו— עשיר בקצף מענג, מנקה היטב ומותיר הרגשת נועם וניחוח נפלא. טנגו— שומר על שמנוניותו
העולם הזה - גליון 1940 - 6 בנובמבר 1974 - עמוד 6 | מכתבים ילד טוב ירושלים נ7יז מ 1\ 7א 7ו בי בז ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי • המערכת והמינהלה: ח׳ל• אביב, רחוב גורדון ,3טלפון 243386־ .03 תא־־דואר . 136
העולם הזה - גליון 1940 - 6 בנובמבר 1974 - עמוד 7 | כשתחזור השנה מחופ שת שלגבשוו״ץ לא תכיר את עצמך... בוא אל מיפגש השלג והשמש, נשום מלוא רא 1תיך את הניחוח הצלול של האלפים הנישאים, במרכז היופי של הטבע. בנא ל -רו
העולם הזה - גליון 1940 - 6 בנובמבר 1974 - עמוד 8 | מכתבים ארגוני הספרים בישראל חברת ״וולה״ לתמרוקי שיער ירושלים שמחים להודיע לקהל הספרים על קיומם של פסטיבלים לתסרוקות ברחבי הארץ, בהשתתפות : אמן התסרוקות
העולם הזה - גליון 1940 - 6 בנובמבר 1974 - עמוד 9 | בסיטונות שמלות הריון מכנסי הריון טוניקות הריון חליפות הריון כהן מודל תל־אביב, רח׳ נחלת בנימין ,4 קומה ב /דרך החצר פתוח עד 7בערב (סגור בשעות )2—4 להזמנות ע״י
העולם הזה - גליון 1940 - 6 בנובמבר 1974 - עמוד 10 | פושטי ־ הרגל. המנהיגים את המדינה ואת האופוזיציה . מנסים לחפות על התמוטטות תפיסתם ביצירת אווי רה של פאניוקה וה יסטר יה. אולם ההחלטות שלועידתרב אט . עם ב ל
העולם הזה - גליון 1940 - 6 בנובמבר 1974 - עמוד 11 | הפלסטינית על השולחן מייד, להגדיר את, הזכויות החד קיות של העם הפלסטיני׳ לפי תפיסתם ! ״אל נניח להם להחביא את השפן כתרכוש עד הרגע האחרון. נכריה אותם לשלוף אותו
העולם הזה - גליון 1940 - 6 בנובמבר 1974 - עמוד 12 | תמרורים נולד 1כד ראשון לראש-הממשלה יצחק רבץ ולאשתו לאה. בתם הבכורה, דליה ארצי; ילדה איותו בבית היולדות של מרכז שיבא בביית־החולים תל־השומר. נולדה. לד״ר אבי
העולם הזה - גליון 1940 - 6 בנובמבר 1974 - עמוד 13 | יצחק רפאלנפל לזרו עו ת מ שה קול ׳ שפ ח ה הג דו לההתאחדה שוב נדשנהה שמאה יני יודע מה בדיוק התרחש בישיבה הראשונה של הממשלה המורחבת, כאשר חזרו נציגי המפד״ל אל
העולם הזה - גליון 1940 - 6 בנובמבר 1974 - עמוד 14 | .ן ^ 1.א 111 1111׳ §11188 איןו \1 ״ייייזאמן ״ליל׳יטיו ־ליי המשופרי העולם הזה
העולם הזה - גליון 1940 - 6 בנובמבר 1974 - עמוד 15 | במדינה העם סד־חה, הסד מתמוטט בפאטאריזם גמור המתין האזרח זמידחמה הגאה ולשואה הכדכזית שערורי׳וודהשחיתות שרדפו זז את זו, יכלו לדכא את רוחו של!כין אדם. ׳אחרי
העולם הזה - גליון 1940 - 6 בנובמבר 1974 - עמוד 16 | *תחתון חינם השיות הצרפתיות ז8 ₪1 בלי תפר מקסים סקסי ב־ 7צבעים עם חזיות ז 8 ₪1את מרגישה ,,בלי״ *) עם קנית חזיה כחולה, תקבלי תחתון. חינם. להשיג: סלון ״מלכה״
העולם הזה - גליון 1940 - 6 בנובמבר 1974 - עמוד 17 | בי! בחבצמרת: קו ב ר ־ ל ב פרט באוויר! ועל עצביו, ומגיע תמיד לישיבות הם,משיד, רענן ופורה. המבקר בדק ואישר גל השר ב ר״ לג מבוקש לא רק בישיבות הממשלה בירושלים.
העולם הזה - גליון 1940 - 6 בנובמבר 1974 - עמוד 18 | מאחרי שולחן־בתיבה, בודד ובוטח בעצמו, חולש אבנר תומר על עסקי המיליונים המוני ישראל שטעו השבוע לראשונה את שטו של אבנר תומר, ראוהו על מסכי הטלוויזיה, קראו עליו
העולם הזה - גליון 1940 - 6 בנובמבר 1974 - עמוד 19 | זזה, אפילו בענייני עסקים. הוא מעדיף לסגור עיסקות שמנות דווקא בנוכחות קהל. אך נכנם מישהו למישרדו — מייד הוא מורה למזכירתו, בעד המכשיר שעל שולחנו :״השיגי לי את
העולם הזה - גליון 1940 - 6 בנובמבר 1974 - עמוד 20 | •ג אל ל בי ב 1 0־111־ 1מבירת ליבג 1נ 1£1ג 1יי! ך 1מרות שנסיכות ליכטנשטיין מונה /רק 21,350 תושבים, ושיטחה הוא 160 קמ״ר, היא ידועה בישראל יותר ממדינות־ענק
העולם הזה - גליון 1940 - 6 בנובמבר 1974 - עמוד 21 | עור של 6ל 7עד ! 150/0בילבד. אם איגד. פעילה בנסיכות ו!יא משלמת רק 1000 פרנק לשנה. אין להתפלא על כי נסיכות זו הפכה גן־ עדן לבעלי חברות הרוצים באלמוניותם. היא
העולם הזה - גליון 1940 - 6 בנובמבר 1974 - עמוד 22 | חידה ושומה תומר (המשך מעמוד )19 אבנר תומר להיוועץ באיש, אפילו לא במומחה לקריאה בכף-היד, ובו יהא עליו להחליט בעצמו — בין שתי הנשים ש סביבו סובב בל עולמן, ואשר
העולם הזה - גליון 1940 - 6 בנובמבר 1974 - עמוד 23 | במדינה פרוס׳ פדה נאה דורש — רפואה הפג? האחרון שד פד ה האם נענש מנה? ביודהחוליס מפני שסירב?מעוז כתפקידו? ערב פרישתו מתפקידו כמנכ״ל מישו־ד־הבריאות, ירד. הפרופסור
העולם הזה - גליון 1940 - 6 בנובמבר 1974 - עמוד 24 | ו הני ד ה פי חו תהלירהבבל ״ ל ייתכן כי בארץ משלמים עגור לירות ישראליות את השער הרשמי של 4.2 לירות הדולר. בחו״ל קונים הבנקים הגדולים לירות ישראליות בשער אחר
העולם הזה - גליון 1940 - 6 בנובמבר 1974 - עמוד 25 | יגאו רביב חקר ברננה את עסקי חמק שר טיבוו רוזנבאום ומשיב ער השארה המנוסח: חלונות במישרדי אינטו־נשימאל 1 1קרדיט בנק (אק״ב) בז׳נבה מאירים עד •שעות הלילה המאוחדות.
העולם הזה - גליון 1940 - 6 בנובמבר 1974 - עמוד 26 | החברה לישראל הפסיד ה רק כ סו פיקטיבי * מעבירינ 1את הפיקדונות 11ל שמות 1וזבחת ואדוציות * איש המוסד הזהיר את הממשל! 1בפני ווזננאום * ספיר ידנ 1על ההתמוטטות
העולם הזה - גליון 1940 - 6 בנובמבר 1974 - עמוד 27 | ספורט כ דו רגל פוליטיקה בא־צטד־ון מצבה העגום של קבוצת הכדורגל של הפועל תל-יאביב בתחתית טבלת הליגה הלאומית לכדורגל והעובדה כי מתוך חמישה משחקים צברה רק נקודת
העולם הזה - גליון 1940 - 6 בנובמבר 1974 - עמוד 28 | -במדינה בתרומה נרכוש פשעי כשליש מחולי הסרטן נרפאים כיום ריפוי מלא וחוזרים לחיים תקינים. כל זאת בזכות התחנות לגילוי מוקדם, מכוני הסרטן, ציוד ההקרנה המשוכלל
העולם הזה - גליון 1940 - 6 בנובמבר 1974 - עמוד 29 | במדינה שופטים של 10,000ל״י, מהן 3000ל״י להפקיד 1במזומן. וכך חזרה הפרוצה הצעירה בת־שבע פרץ לזרועותיו של האדם שעליו ו־ !,בביוו־המ־שפטו התלוננה במישטרה. החייל דוד
העולם הזה - גליון 1940 - 6 בנובמבר 1974 - עמוד 30 | ועכשיו ־ אש״ף ! 1 ו־נשבץ העול 1 9 4 0 (המשך מעמוד )11 לכת. ככל שתגדל השתתפותם של תושבי השטחים המוחזקים בהכרעות, כן יהיה צורך להגדיל את שיתופם בצמרת אש״ף,
העולם הזה - גליון 1940 - 6 בנובמבר 1974 - עמוד 31 | הוא כלול בשורה של עקרונות פשוטים, הגיוניים ומעשיים׳ שעל ממשלת ישראל להכריז עליהם לאלתר ובפה מלא. כלהלן : • ממשלת ישראל מוכנה לפיתחון רד בעייה הפלסטינית על סמך
העולם הזה - גליון 1940 - 6 בנובמבר 1974 - עמוד 32 | נהנה ראשונה בסידרה על הנשים הגסנסוח בסולם ההצלחה המיסטעית ששר חבוש של דיקן זה ב־ 1953׳ זמן רב לפני שאימרות־התחרה הפכו אופנה כלל־עולמית. עם תום השירות הצבאי
העולם הזה - גליון 1940 - 6 בנובמבר 1974 - עמוד 33 | תר ליועצת־אופנה מצליחה. אלא שהמיפעל לא הסתפק בשירותיה הבילעדיים, והחליט לתגבר אותה ביועצת נוספת, האיטלקיה גראציאלה פונטאנה, אשתו של המלחין דובי זלצר. ריקי לא
העולם הזה - גליון 1940 - 6 בנובמבר 1974 - עמוד 34 | סיפורי הבדי ם (המשך מפמוז *)3 שהפכו לאופנה.״ יחד עט זאת ציירד, ריין י אופנה לעיתון הלונדוני איבנינג סטאנדארד. כשתבוא __חיים בקצב הסילון לעבוד בנמל ך* ייד! של
העולם הזה - גליון 1940 - 6 בנובמבר 1974 - עמוד 35 | קולנוע אלוף סרטים סרטו ה־ *01 שד ה מי ט ה אדואדד ג .,רובינסוו סירטו האחרון, של אדוארד ג. רובינסון, היה סרט מדע בידידני, אבל, סיפור מדע בידיוני, כך מקובל
העולם הזה - גליון 1940 - 6 בנובמבר 1974 - עמוד 36 | הזמות שמצאה >ול>ד לה יועץ ההר עכבר אני, באופן אישי מתייחסת לסגן־אלוף שמועתי (כן, הוא עלה בדרגה) ברצינות. תגידו מה שתגידו, לא תמיד הוא מתגלה כבלתי־מהימן. לפעמים
העולם הזה - גליון 1940 - 6 בנובמבר 1974 - עמוד 37 | י ע! 1ד יפהפייה לירושלים ירושלים הבירה התברכה בימים אלד. בחתיכה רצינית נוספת. ולא סתם חתיכה, אלא אחת שהיא ללא ספק בעלת השיער הארוך ביותר בארץ, ולא רק זאת — היא
העולם הזה - גליון 1940 - 6 בנובמבר 1974 - עמוד 38 | סבארב !,חגג עם סבא בגין וסבא הלו הצטרךדסבאקשת בשבוע שעבר פגש ח״כ יצחק מודעי (ליכוד) את סגן ראש־הממשלה ושר־החוץ יג* אל אלון, כשהוא מוקף ביועצים ממישרדו. שאל
העולם הזה - גליון 1940 - 6 בנובמבר 1974 - עמוד 39 | (ליכוד) .פעיל טען כי השתמש במונח ״שק־בנאומו בכנסת. שובל התדוז רגז1 ,רץ לעבר מושבו של פעיל וקרא לו :״אתה שקרן!״ לפתע היה בדמה כי עומדת לה־פתח תיגרת-ידיים,
העולם הזה - גליון 1940 - 6 בנובמבר 1974 - עמוד 40 |
חזרה לתחילת העמוד