גליון 1941

העולם הזה - גליון 1941 - 13 בנובמבר 1974 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1941 - 13 בנובמבר 1974 - עמוד 2 | ל בי ח ולמשפחה העליה המתונה במחיריהם של מוצרי המזון הבסיסיים, אינה חייבת בהכרח לפגוע ברמת חייה של המש פחה הממוצעת. נהפוך הוא, בעזרת מעט תושייה והרבה כסף טוב
העולם הזה - גליון 1941 - 13 בנובמבר 1974 - עמוד 3 | — מ מי ש נ תו של מיי ס דו — נ ת ״ ד תי לך חיי - ירד תי ל הוו אי להכין מן הפרווה מרק פרווה, כשר למאכלי תלתן וקוצים גם יחד. את ציפרני התן שנשארו בידינו אפשר
העולם הזה - גליון 1941 - 13 בנובמבר 1974 - עמוד 4 | ריהוט ל לי שכח וייר !!עמידריי ך תנגונן י היושכ-ראש החדש של חכרת הדיור לעולים, צבי אלדורטי, אינו מודאג מהחלטות הממשלה על הורדת רמת המחייה. כימים אלה עוסקים
העולם הזה - גליון 1941 - 13 בנובמבר 1974 - עמוד 5 | 1שמנן*** תו־ון לבלגיל תכנית החסכון ״יתרון 10000״ ש ל בנק דיסקונט ובנק ברקליס דיסקונט מתאימה לכל עת ולכל גיל. כל סכום שתפקיד מ 100-ל״י ועד 10.000 ליי יזכה אותך
העולם הזה - גליון 1941 - 13 בנובמבר 1974 - עמוד 6 | ״בני טובים״ ו״בני רעים׳1 ״העולס הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי המערבת והמינהלה: תל־אביב, רחוב גורמן ,3טדפון 243386־צט. תא־דואר 136 מען מברקי: ״עולמפרס״ מורעב
העולם הזה - גליון 1941 - 13 בנובמבר 1974 - עמוד 7 | !1ודי? ארונות, חיה. האמנ^יה ״אליברט״ הם נושא לגאות כל עקרת 1יו 1בעולם לרשותך בנבחר של? 1דגמים בעיצוב מהודה המותאם לכל ניט ולכל טעם, לארונות אליבוט יתרונות
העולם הזה - גליון 1941 - 13 בנובמבר 1974 - עמוד 8 | מקבלי הזמנות לארונות מיטבח — חדרי שינה — חדרי ילדים — ציפוי קירות ותיקרות ועבודות נגרות מיוחדות. שירותי הדפסה ותיוגוס חייג אלינו גרבוע חב׳ לעבודות ננחת
העולם הזה - גליון 1941 - 13 בנובמבר 1974 - עמוד 9 | מכת בי ם 5רב 7מחד7 שני האשמים העיקריים ב״מחדל״ חיים בתוכנו: הראשון הוא האלוף אלי זעירא, שחטאו העיקרי היה לא בחוות״הדעת המפורסמת של ״סבירות נמוכה״ ,אלא
העולם הזה - גליון 1941 - 13 בנובמבר 1974 - עמוד 10 | ה סי פו רמאח רי הקל עי ם: איך הצליחו נציגי אש־־ףלנחול את הניצחון שראשימ די נות ־ ערבלא רצ 1בו -מה יקרה עכשיו? -האםישלישראל מה ל ה צי ע? -מה הקל פי ם בי די נו?
העולם הזה - גליון 1941 - 13 בנובמבר 1974 - עמוד 11 | נבון היפר: אש״ף ניצח למרותששום מנהיגערבי דא היהמעונייןככד בשעה זו. הכרה טוטאלית זז באש״ף ברבאט נגדה את האינטרסים של שני הבוסים הגדולים של העולם הערבי ברגע זה —
העולם הזה - גליון 1941 - 13 בנובמבר 1974 - עמוד 12 | עכשיו ה1מן דקנות תמרורים נתבע. על סך 1.1׳מיליון דולר, על: תקיפה ביותו מסומם, ד,שהקן האמריקאי הייווי דקאדא דיין, מכב סידרת- הטלוויזיה המצליחה קונג־פו, וידידה
העולם הזה - גליון 1941 - 13 בנובמבר 1974 - עמוד 13 | מיעורד־הבריאות הו א מיטה חול ה דרוש לו ראש בריא חד ש! מנב־ל ונע!! ף* סודי-פודות מתגבש בימים אלה, מיכרז לתפקיד חשוב במישרד־הבריאות. מיגרז זה לא יפורסם, כמובן.
העולם הזה - גליון 1941 - 13 בנובמבר 1974 - עמוד 14 | במדינה העם יד״ם מ דו כ ל כווו כלל מישפטי עתיק אומר :״מי שבא אל בית־המישפט לבקש צדק. ידיו חייבות להיות נקיות!״ אותו כלל הל על ממשלה, הבאה אל עמה ותובעת ממנו
העולם הזה - גליון 1941 - 13 בנובמבר 1974 - עמוד 15 | ניכוי לצרכי מס ב־/0״ 75 נוספים. כסף לתוספת־יוקר לשכירים — אין. כסף לתוספת אחזקת־דכב לחברי המעמד החדש בממשלה וסחברות הגדולות — יש. מ התעשו בביחות? ף* אשר נכנע
העולם הזה - גליון 1941 - 13 בנובמבר 1974 - עמוד 16 | $ 2הנדון הו דעה החל ממחצית דצמבר, תוכלי לרכוש בקיוסק או בחנות הספרים הסמוכה לביתך שבועון מפואר למלאכת יד• ״ידי זהב״ הוא השבועון הראשון מסוגו בארץ בעברית והוא
העולם הזה - גליון 1941 - 13 בנובמבר 1974 - עמוד 17 | סגן־ראש־העיו־ מרין אוויקו 3סל!׳ חשף שע רורייה שד ספסרות בדירות לזוגות צעירים - העולס הזה מגדה שהוא עצמו השתתף בה! ^ אזרח הממוצע הקורא עיתונים סבור בוודאי כי 1
העולם הזה - גליון 1941 - 13 בנובמבר 1974 - עמוד 18 | מפקדאוגדה ׳שראו טו וומטנ״ז ובין, שרהביטחון משה דיין ועם גזרי) ,מפקד אוגדה ארק שרוו הנולההה שלפני החוהחה תוכנית טליק עמדה מול תוכנית אריק, המבוכה ודתה רבה עד
העולם הזה - גליון 1941 - 13 בנובמבר 1974 - עמוד 19 | ומשוריינים, כלומר, כוחות שיריון שיילחמו ב״לוחמת שירמן.״ יש רק להצטער על כד שככר אז לא הוקדשה תשומת־לב מספקת לעובד דה, שכל ״כוחות-יכשה מודרניים״ הם כוחות
העולם הזה - גליון 1941 - 13 בנובמבר 1974 - עמוד 20 | בתו שר סונר תשואה הגיו1ה או נית־המעאר -נשהיא מואשמת בונישת דולרים בשווי חצי מיליון ריווח נשוק־השחוו ^ ״ 7ביוני .1961 עמד אדם בעל פנים חיוורים ומיוסרים על
העולם הזה - גליון 1941 - 13 בנובמבר 1974 - עמוד 21 | ובמבטי הייתי מכניס את כל החלטתי לחיות• את כל השבועה לגבור על אושוויץ.״ אולם פעם אחת בגידה׳ בו השבועה. רו־פא־המוות יחף מנגלה׳ לא התבונן באותו רגע בעיניו של ק•
העולם הזה - גליון 1941 - 13 בנובמבר 1974 - עמוד 22 | יהמ״לתמה לפג־ הנ/יל חמה דני אלהבג 1בהמב רי ח , (המשך מעמוד )21 בחתונה מפוארת, שתהיה שיחת־היום בקרב העילית החברתית של העיר הקטנה. יחיאל רצה בחתונה צנועה — לא
העולם הזה - גליון 1941 - 13 בנובמבר 1974 - עמוד 23 | המיבצעית. יעד סמוך מאוד למילחמה, עדיין חיה האפשרות של ״הפיתרון !הדרומי״ — אשר, המרומה, היה צריך להיות !מלווה בהצנהה אי־שם לאורך ״ציר הדרום / ,בסמיכות סבירה
העולם הזה - גליון 1941 - 13 בנובמבר 1974 - עמוד 24 | האפגני מזנקים ראל החליטה על פיחות הדולר וייקור הדלק, כבר התאימו מאות תושבי תל־אביב את עצמם לחידושי ימים אלה. הם גילו כיצד אפשר להתקדם במהירות של 70 קמ״ש ללא
העולם הזה - גליון 1941 - 13 בנובמבר 1974 - עמוד 25 | אהבה על המסלול במדינה שופטים מהד לי ףעלל 111ברג?־ שר-חמישפטיס חוקר בתוף מישרת מי הלדיך ידיעה לעיתונים 2אפגנים •1צאים למירוץ ־ עובדי מישרד־המישפטים בירושלים
העולם הזה - גליון 1941 - 13 בנובמבר 1974 - עמוד 26 | דנשבץ ספורט הוווו! 0הוה ב ד וא ש בנ — הו דהת קו ם ך* יםשגש 8ד במוצאי־השבת האחו | רונה בשכונת־התיקווה בתל־אביב, והאש *שהציתה ניידות־מישטרה, הזכירו מייד לוותיקי
העולם הזה - גליון 1941 - 13 בנובמבר 1974 - עמוד 27 | להיערך במיגוש־הכדורגל של שכונת־התיקווה. תחת שיורו לקבוצה הביתית, בני־יהודה, להעביר את המישחק למיגרש אחר, כזה שהמישטרה תהיה מוכנה לשמור עליו, העדיפו האחראים על
העולם הזה - גליון 1941 - 13 בנובמבר 1974 - עמוד 28 | מחזור העיסוקים החך* מתחיל נרגל ימין, קח עצמך בידיים ; הימנע מחול- מנות יתר ומדיכאון חסר־תכלית — ותמצא שאתה יוצא בהדרגה אף מבלי מן הבוץ, שתצטרך לקבל הח לטות
העולם הזה - גליון 1941 - 13 בנובמבר 1974 - עמוד 29 | במדינה נשים בל זקן חמישי הו* זקן בעייתי התעמ לו ת במל!וט גלולה <י1ז 1י ~ 810 )0 0 — 11111— 3 אשת רו5א נידתה שיטת התעמלות בדוקה?וויסות המחזור החודשי ולמניעת
העולם הזה - גליון 1941 - 13 בנובמבר 1974 - עמוד 30 | כשמעבירה דורית וידבסקי, יועצת-יופי בחברת הלנה רובינשטיין, את ידית חענו- גות על פניה של לקוחה, קשה לזו להתעלם מאצבעותיה המטופחות ומציפורניה הארוכות. כששואלים את
העולם הזה - גליון 1941 - 13 בנובמבר 1974 - עמוד 31 | השר צדוק פרץ את מ 3ו1יתו של ח״ שמואל תמיר 8מזכירתו הנאה של ח״ב שמואר תמיר, אנה רפה, נשלחה על־ידו להוציא הומר מתא־המיסען של מכונית ה־אלפא־וומיאו שלו, שחנתה ב־
העולם הזה - גליון 1941 - 13 בנובמבר 1974 - עמוד 32 | במדינה הנוסבון ה קטן 11113111א ת העול ( 1,400,000,000 ממכוני 0,6.נמכרו בשנה שעברה ב־ 10$ארצות) ה•• חוס שיה 011 או-בה טמפון 0.6.הטמפון הקטן, הנוח׳ והבטוח ביותר
העולם הזה - גליון 1941 - 13 בנובמבר 1974 - עמוד 33 | * 3אשר הגי ע ה הידיעה כי מחבלים *4פרצו לביודהספר במעלות׳ ואוחזים בעשרות ילדים כבני־ערובה, מיהר שר־הביטחון דאז, משה דיין, לטלפן לשר- המישטרה שלמה הילל. השיחה
העולם הזה - גליון 1941 - 13 בנובמבר 1974 - עמוד 34 | — 0ועכשיו ־ אשי ף — 801 (המשך מעמוד )11 לחיסול גופני של אירגונים קיצוניים, שאינם מקפלים את קו אש״!!. למעשה, בשקט רב, כבר החל מיבצע- החיסול. האימונים הקיצוניים
העולם הזה - גליון 1941 - 13 בנובמבר 1974 - עמוד 35 | המציאות. נאשר משתנה המציאות, היא מתאימה את עצמה לתנאים החדשים. המלך חוסיין הוא אחד מעמודי־התווך של המערך האמריקאי במרחב. אבל גם ״סין הלאומנית״ היתד, עמוד־תווך
העולם הזה - גליון 1941 - 13 בנובמבר 1974 - עמוד 36 | ורדה בלילוס כך נכבשה לונדון היא לגמרי הדשה פשטת. למרות 24 שנותיה החלה להיראות במקומות הנכונים רק בזמן האחרון. אלא שלה, בניגוד לאחרות, לא לקח זמן רב כדי לבלוט
העולם הזה - גליון 1941 - 13 בנובמבר 1974 - עמוד 37 | 10111010101נ01111111 לא שאני משתגעת באופן מייוחד לחזור ולספר לכם על אנשים שכבר פקדו את המדור שלי לפני יזמן לא רב. אבל מה אני יכולה לעשות שיש אנשים שחוזרים
העולם הזה - גליון 1941 - 13 בנובמבר 1974 - עמוד 38 | צמד הקיביצריות מונח בברידג׳ לצופים בנזישחק, שהם חלק חשוב מאוד במישחק. ישראלים רבים חובבי ברירג /כמו האם ובתה בתמונה, באו מכל רחבי הארץ כדי לחזות בטובי השחקנים
העולם הזה - גליון 1941 - 13 בנובמבר 1974 - עמוד 39 | ייצגה את ארצה בכבוד רב, לא־כל־כך בגלל הידע ישלה בברידג׳ כמו בגלל יופייה המדהים ושימלותיה הנהדרות, אותן היתה מחליפה כשש פעמים ביום. היתד. גם ברברה סליגמן,
העולם הזה - גליון 1941 - 13 בנובמבר 1974 - עמוד 40 |
חזרה לתחילת העמוד