גליון 1942

העולם הזה - גליון 1942 - 20 בנובמבר 1974 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1942 - 20 בנובמבר 1974 - עמוד 2 | תכנית זוארץ העורך והמייסד הראשון : ד״ר מלכיאל זוארץ ז״ל ממשיכי דרכו יבל״א : ב. מיכאל, חנוך מרמרי, אפרים סידון. כתובת המערכת: רחוב זוארץ 1 לימות נא!״מ המצוקה
העולם הזה - גליון 1942 - 20 בנובמבר 1974 - עמוד 3 | — מ מי ש נ תו של מיי ס דו — ה מ דינ הזה עני ! ד״ד זוארץ (ממש בימים הללו) בוא לא נדבר (תרגיל באי־הידברות בשלבים, על־פי סדר כרונולוגי) לא נדבר עם ערביי השטחים.
העולם הזה - גליון 1942 - 20 בנובמבר 1974 - עמוד 4 | ירי נציג הלו את החכרה, היכן היו מופקדים והאם קיכד מישהו עמלות על הפקדות אלו. בתי־הזיקוק מאסר וקנס הדין־וחשבון של צי״ם מגלה את תפקידה של דמות ידועה, יוסף יריב.
העולם הזה - גליון 1942 - 20 בנובמבר 1974 - עמוד 5 | ספרי לנו מה את עושה כשאינך משיגה סינטבון וזכי באחת מתוך 300 חבילות שי של נקה בשווי 50.-ל״י האחת. לפני מספר חדשים השתתפו אלפי עקרות כית במבצע ״מה את עושה
העולם הזה - גליון 1942 - 20 בנובמבר 1974 - עמוד 6 | פג• המיפלצת ״העולם הזה׳ /שבועון החדשות הישראלי * המערכת והמינהלה: תל* אביב. רחוב גורדון ,3טלפון .03*243386 תא־דואר . 136 מען מברקי : ״עולמפרס״ י מודפס ב״דפוס
העולם הזה - גליון 1942 - 20 בנובמבר 1974 - עמוד 7 | המסיבה ויצחק רביו הפסיד שמפניה 3^ * 1 ״1ל 1 1 ¥ 1 1 1 1אחד משני ראשי סיעת הליכוד בוועד־הפועל של ההסתדרות, היה אחד התוקפניים בדיון הסוער שנערך בשבוע שעבר
העולם הזה - גליון 1942 - 20 בנובמבר 1974 - עמוד 8 | נו ע ו (המשך מעמוד )6 ייפסק הגישו? ; על כל בעל מצפון יהודי להיאבק נגד המשך הפקעת אדמות הערבים ונישול הבדווים מאדמותיהם. מעשה־תועבה זה משולבת בו רישעות עם
העולם הזה - גליון 1942 - 20 בנובמבר 1974 - עמוד 9 | גורדה דחגביגה במדור אנשים (העולם הזה )1941 נאמר עלי, כי לאחר שהוזהרתי בשווייץ מפני ״חיטוט פלילי״ בענייני הבנק של טיבור רוזנבאום ,״מיהרתי להסתלק משווייץ במטוס
העולם הזה - גליון 1942 - 20 בנובמבר 1974 - עמוד 10 | לנציגי המדינות נמאס לשמוע את תקוע לאשי־ף היה א סון ^ ההסברה הציונית עזרה נאום עראפאת היה מלאבת־מחשבת מדוע דב ק עראפאת במצע הקיצוני ביותר? יד הרגיש יוסף תקוע,
העולם הזה - גליון 1942 - 20 בנובמבר 1974 - עמוד 11 | ׳מגיע דסיליונים־ נוספים. איפה היו כל אלד) ? היוזמים הבטיחו שיבואו 150 אלף. הכתבים הישראלים דיווחו על 100 אלף 150 ,אלף ואפילו — בשיא -של התלהבות טלוויזיונית —
העולם הזה - גליון 1942 - 20 בנובמבר 1974 - עמוד 12 | 114 4 1 מנהליםרומז. ריצ׳ארד צ׳מכרליין וטארין כאואר, בתו של השחקן טיירון פאואר המנוח. נפגשו על בימת־הצילומים של הרוזן ממונטה־כריסטו ומאז אינם נפרדים. נישאו •
העולם הזה - גליון 1942 - 20 בנובמבר 1974 - עמוד 13 | מ>כתב לראש הממ של ה >צחק רב>ן —~ידזוז—ודזשה־ז; ב עי ק בו ת ת קרי ת בי שיבת הוועד הפועל בכיבוס נאות. אבל זהו ענייו של טעם — ובנסיבות רגילות לא הייתי מעורר את
העולם הזה - גליון 1942 - 20 בנובמבר 1974 - עמוד 14 | במד ינה העם מצפון תיפתח הרעה ״כאשר מישהו מתעטש כדמשק — אין פרירה אלא 7ה3ריז ע? כיוס:״ בערי אירופה, שהיו בנויות מעץ, ריחפה סכנת האש גם על הימים השלווים ביותר.
העולם הזה - גליון 1942 - 20 בנובמבר 1974 - עמוד 15 | שותפת לקנונייה לטשטש את כל הפרשיות הנחשבות. וייאמר ברורות: כל מה שפורסם עד כה הוא קצהו של הקרחון. כאשר יתייחסו למיכאל צור ולרעיו כאד עבריי־ניס פשוטים, והם
העולם הזה - גליון 1942 - 20 בנובמבר 1974 - עמוד 16 | מה הן ה ה כנ סו ת האמיתיות של מחוקק׳ י שר אל ננסהחההת( שווהו אחת האגדות הנפוצות בארץ היא שחברי־הכנסת חיים ממשכורת נמוכה, בצניעות מופתית. ואכן, כך נאה לחבריו של
העולם הזה - גליון 1942 - 20 בנובמבר 1974 - עמוד 17 | גם לשרה לשעבר, שולמית אלוני, אין ימה לדאוג מהבחינה הכספית. בקופת רשימתה של אלוני, ר״צ׳ מצויות מאות אלפי לירות אותן קיבלה הסיעה מקופת המדינה עבור שלושת
העולם הזה - גליון 1942 - 20 בנובמבר 1974 - עמוד 18 | שער־יפו־ ,־שעד־שכם ושער־הפרחים — נ ש דם נושאים דגלי פלסטין, ומציירים בדר בם כתובות־הזדהות עם אש״ף ועראפת על הקירות. סוחרים מיהרו לסגור את חנויותיהם, חלקם מתוך
העולם הזה - גליון 1942 - 20 בנובמבר 1974 - עמוד 19 | מיפקות בנות ב ״;- לבנות אל־מאמוניה בירושלים המיזרחית, ממנו יצאו השבוע מאות מפגינות קיצוניות. במדים ובלעדיהם,:,ש ד במדים, כשלראשו קסדה ובידו אלה, אוחזים בשני
העולם הזה - גליון 1942 - 20 בנובמבר 1974 - עמוד 20 | סיפורה האישי של האצנית, הקובעת: דרושות רבע מיליון ליוו אותי אז כאילו אני מנסה לסחוט הטבות מההתאחדות. הם, נתנו לי דק אישור ל־מישרד־ר,שיכון, לקבלת משכנתה. טר
העולם הזה - גליון 1942 - 20 בנובמבר 1974 - עמוד 21 | ז כדי שאוכל להשתתף באולימפיאדת מונטריאול ירון ישן. אחר־כך, כשהוא גדל קצת, היינו לוקחים אותו איתנו לאימונים ולכל מקום. פטר היד. מאכיל ומלביש אותו. היינו רצים
העולם הזה - גליון 1942 - 20 בנובמבר 1974 - עמוד 22 | 0 /1 1 0 1 1 ^111111 השבוע ערה מינימום הפרס הראשון העברה) 8י י 0 0 .0 י 00 (כולל מינימום נרל הפרסים 1,200.000י (כולל העברה) יום חמישי — חמועד האחרץ למסירת
העולם הזה - גליון 1942 - 20 בנובמבר 1974 - עמוד 23 | (המשך מעמוד ) 17 שישי האחרון, בשעה חמש אחרי־חצהריים, פתח חיים ׳שיסמן את המידרחוב הישראלי הראשון. ״היד, שם שישו ושימחו,״ סיפר .״ביליתי שם את כל היום. יש לי רושם
העולם הזה - גליון 1942 - 20 בנובמבר 1974 - עמוד 24 | המצב הכלכלי במדינה מכתיב צו שעה יי ׳עול והגברת הפריון, ברוח זו יצרנו שרות חד ש שמ טר תו- יעול וחסכון מי העיף את ג ״ ם * מאמן־׳הכדורגל האנגלי הארי גיים לא הופתע
העולם הזה - גליון 1942 - 20 בנובמבר 1974 - עמוד 25 | כדורסלנית ורסנו פדורסדנית ל,ומאן ח״ן על הנזיגרש הקיבוצניקים איכזבו חוגי הספורט מתלוצצים בזו הלשון :״כדאי לבן־יהונתן להיזהר עכשיו, כדי שפייגנבוים לא יעשה לו מה
העולם הזה - גליון 1942 - 20 בנובמבר 1974 - עמוד 26 | במדינה (המשך מעמוד )23 מיספר ארבעה של זולזטר. אך הרומן הזה, עדיין סודי• הוא לא הגיע בינתיים לבית הסישפט. דרכי אד ם מזל טו , 3אבל... ההודש גולדה בישרא? שלישייה.
העולם הזה - גליון 1942 - 20 בנובמבר 1974 - עמוד 27 | (המשך מעמוד )15 מעשה ההונאה הגדול דמו!; אומר מיכאל צור בעדותו: ,,מסרתי זאת למועצת המנהלים. אז היה הוויכוח עם מנכ״ל בנק לאומי, ארנסט יפת, שלא רצה לאשר את המאזן.
העולם הזה - גליון 1942 - 20 בנובמבר 1974 - עמוד 28 | ;חמש! נזעמוד 111 העולם ניצחנו. כולו״״ -הססיר,־־״אגרד האו״ם נגדנו? אז מה? מה זה בכלל האו״ם? איזו זזשיבות יש לוז האו״ם יחליט להעניק לאש״ף את הזכות על השטחים
העולם הזה - גליון 1942 - 20 בנובמבר 1974 - עמוד 29 | 1 1.1-1 מי ס ע דו ת ג בינו ת ,״ן ואומני צעירי ביזוי שקט ואיגטימי, ובמה זאמגיס צעירים — בפוגדק מקסיט בפאתי רחוב דיזגגוף בקצה רחוב דיזנ׳גוף, בשוליו של
העולם הזה - גליון 1942 - 20 בנובמבר 1974 - עמוד 30 | עכשיו במיוחד כדאי לחסוך בתכנית צמודה למדד יוקר המחיה * הצמדה למדד 10* +מענק * המענק נושא ריבית והפרשי הצמדה למדד ¥המענק, הריבית והפרשי ההצמדה פטורים ממם ועוד
העולם הזה - גליון 1942 - 20 בנובמבר 1974 - עמוד 31 | (המשך מעמוד )29 גוד מפורש לדעתי, להוציא מהלכסיקון את כל נציגי הסיפרות העברית הצעירה בדור שלאהר דור הפלמ״ח.״ כך קרה ששמותיהם של סופרים ומשוררים חשו בים׳ אשר
העולם הזה - גליון 1942 - 20 בנובמבר 1974 - עמוד 32 | הכללית הרווחת בין הפסיכולוגים היא כי הד״ר רודי אגוצנטרי ואכטהיבסציוניסט. ייתכן שבשל עובדה זו, ומשום שאינו מעוניין להתקבל לאירגון הפסיכולוגים הכללי ומפגין
העולם הזה - גליון 1942 - 20 בנובמבר 1974 - עמוד 33 | ס^־פגש־ נעים מאד. ״לפני שיעקב בא. הייתי מלאת חרדה. חששתי שמא, בניגוד לרצוני, נבר אמצא דרך לפוצץ את הערב ולהרעיל את האווי רה. החלטתי שאעשה הכל כדי לא להם־ תכסך
העולם הזה - גליון 1942 - 20 בנובמבר 1974 - עמוד 34 | יוש1ץ קולנוע הווו!! ? 1942 ס ר טי ם סמל המין לפני כשנה הסתיימו בהוליווד צילומי י סרט־טלוויזיה בשם סמל המין. למראית־עין׳ מדובר בו בגורלה של פוכבת־מין כלשהי. אך
העולם הזה - גליון 1942 - 20 בנובמבר 1974 - עמוד 35 | יאן׳י1ן דד־ך ת ׳ 4ווןגרמ ו ד שמרילין היתד, קשורה לאולפני פוקס במשך רוב שנות הקאריירה שלד ידועה ברבים, הרי לא פחות מפורסם וקל לזיהוי הוא מי שהיה מנהל־החברה אז,
העולם הזה - גליון 1942 - 20 בנובמבר 1974 - עמוד 36 | נשטף במים מי מכם שראה את הבמאי־שחקן־חקייד ומה-לא אורי זו ה ר, בזמן האחרון, והיה מודאג ממראה־עיניו, יש לי בבל־זאת חדשות טובות בשבילו. אז.אורי זוהר הוא לא
העולם הזה - גליון 1942 - 20 בנובמבר 1974 - עמוד 37 | האה בו ת הם לא מבזבזים את זמנם לריק, כוכבי- הכדורסל האמריקאיים המשחקים בישראל. כמעט לכל אחד מהם יש או אשד. או חתיכה מקומית צמודה. כארי לייגוביץ, למשל, מקיים
העולם הזה - גליון 1942 - 20 בנובמבר 1974 - עמוד 38 | כמה ונ לי ך * תפוזים, התפוזים /טובים ב- ״ 1 1אלף אחוזים /מן הזהב, מן הזהב / שמחפשים אותו לשווא,״ כך שרה בגל הקל סיסמת־פרסומת קליטה של המועצה לשיווק פרי־הדר,
העולם הזה - גליון 1942 - 20 בנובמבר 1974 - עמוד 39 | כ ך הן הצטדמג1 ל צו ר כי פיהסו אובע ער אהד ארבעת דיילות התפוז מתלבשות על תייר בודד בגן עירוני בחיפה. בתמונות למעלה מימין לשמאל: היפהפיה שבין הדיילות אמתי פלגי,
העולם הזה - גליון 1942 - 20 בנובמבר 1974 - עמוד 40 |
חזרה לתחילת העמוד