גליון 1943

העולם הזה - גליון 1943 - 27 בנובמבר 1974 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1943 - 27 בנובמבר 1974 - עמוד 2 | בואו חשבו! לכל זזרוחותו העורך והמייסד הראשון : ד״ר מלכיאל זוארץ ז״ל ממשיכי דרכו יבל״א : ב. מיכאל, חנוך מרמרי, אפרים סידון. כתובת המערכת: רחוב זוארץ 1 ברם: גבה
העולם הזה - גליון 1943 - 27 בנובמבר 1974 - עמוד 3 | — מ מי שנ תו של מייסדו — שיטת הליכוד פועלת ! ד״ר זוארץ (ממש בימים הללו) היא חקו היא תיפול היא תקום זה בטוח היא תקום ממשלה של ליכוד ושל חירום אלדד (שייב) ,אליו
העולם הזה - גליון 1943 - 27 בנובמבר 1974 - עמוד 4 | 100 מיקר שו ח ד ב ח לו קתר שיונו ת מוניות חקירת המישטדה כפרשת השוחד כחלוקת ״מיספרים ירוקים״ מתגלגלת ככדור* שלג, ועד לסיומה עשויים להתגלות כמאה מיקרים — שהם
העולם הזה - גליון 1943 - 27 בנובמבר 1974 - עמוד 5 | מודעה 11 אתהקורא 1 ! 7ו 3ל ס 1 ב !7 1 ה פו ע ל . כל הסניפים ממוזגי־אויר ברבים מהם תהנה ממוסיקת-רקע עריבה ובחלקם הגדול משירותיו של המבול -פקיד הבנק האישי שלך.
העולם הזה - גליון 1943 - 27 בנובמבר 1974 - עמוד 6 | ״העולם הזה׳ /שבועון החדשות הישראלי. המערבת והמינהלה: תל אביב, רחוב גורדון ,3טלפון 24338)5־ .03 תא־דואר . 13)5מען מברקי : ״עולמפרס״ • מודפס ב״דפום החדש״ כע״מ,
העולם הזה - גליון 1943 - 27 בנובמבר 1974 - עמוד 7 | גודדמן איוו מוכן להתווכח ע עיתונאי כינור כמו הרצל ! 8יום לאחר מיתקפת ה־פידאיון על בית־שאן ביקרו במיקום שר־המישטרה שלמה הלל, יועץ ראש־הממשלה ל־מילחמודבטרור אלוף
העולם הזה - גליון 1943 - 27 בנובמבר 1974 - עמוד 8 | מכתבים החלב המר הלנה רובינשטיין — היופי בפעולה ריסים ארוכים, ארוכים, עשירים ובכל זאת טבעיים בעזרת של ה לנ ה רובינשטיין. סאס מיכל גלילי מהודר להפליא, מגוון א ת
העולם הזה - גליון 1943 - 27 בנובמבר 1974 - עמוד 9 | מכתבים הוא נלקח לבית־ווולים וכאן זזוחלט להשתיק את העניין. המורים כמובן אינם רוצים לדבר על רשלנותו של חיברם, והתלמידים: מפחדים לומר משהו, מחשש להיתנקמות המורה
העולם הזה - גליון 1943 - 27 בנובמבר 1974 - עמוד 10 | אפשר לפקפק בכישוריו של אריק שרון כאיסטרטג וכהוגה פוליטי -אך קשה לפקפקבכישרונוהטאקטיכמפקדבשדה ^ פשר לחלוק על יכולתו של אלוף (מיל ).אריאל שרון כאיסטראטג, או על
העולם הזה - גליון 1943 - 27 בנובמבר 1974 - עמוד 11 | ליטו המצרים כי אינם עבירים. החזית היתד, מוגנת על- ידי שדות־מוקשים. אין כל ספק כי מבחינת יחסי־הכוחות — ולצורך זד! יש לחשב את הביצורים המצריים כגורם כמותי
העולם הזה - גליון 1943 - 27 בנובמבר 1974 - עמוד 12 | מכתבים (המשך מעמוד )9 שניהלה מאבק מזויין נגד הכת הצבאית של סייגון ונגד האימפריאליזם האמריקאי. יעקב גורובוב, שוודיה • בכל הארצות הנ״ל ניהלו הכוחות הלוחמים
העולם הזה - גליון 1943 - 27 בנובמבר 1974 - עמוד 13 | עו ר ר ..העולם הזה״ קורא להקן אח ,.חזית דהצרחה מדיו ה,, כד ל ב לו ם את הקמתה ש ל ..ממ של ח לי כו ד לאומית״ ג 1נ 1עולוו התאב דו ת ל או חי ת ץ ש תי החליט הנשיא
העולם הזה - גליון 1943 - 27 בנובמבר 1974 - עמוד 14 | דנשבץ במדינה העול היה העם ל מו תבעדמעדה־ א דו מי ם מאוזן : . 1אין, אפס .5 .מחמיר . 10 .תבואת- קיץ . 11 .גיבעה קטנה . 13 .דומה. 14 . ראש רשות שמורות־הטבע (ש״מ)
העולם הזה - גליון 1943 - 27 בנובמבר 1974 - עמוד 15 | הקרב על החברה לישראל * לקראת הישיבה המכרעת * רוטשילד יוצא למלחמה נגד הקבוצה הגרמנית * האשמות חמורות נגד הברון יום ׳החמישי ירעמו הרעמים בקיומה ד,־ 36 של 1נזיגדל
העולם הזה - גליון 1943 - 27 בנובמבר 1974 - עמוד 16 | במדינה אי ר גו ני ם התעלומה של סעיף * מדוע נעלם קטע ממודעה שקראה לרבץ ?שלם מס־הפנסהץ ה ב חי ר ה בי די ד הטלפון צילצל בשעות המאוחרות בעיתון הארץ. קול נרגש ביקש
העולם הזה - גליון 1943 - 27 בנובמבר 1974 - עמוד 17 | 111 בעלי האחוזות הרסו את רומא ־ האם יהרסו בעלי־האחוזיבו את ישראל? ת חו חי סי חוי ך* יתגם לאטיני עתיק אומר :״הע י אחוזות הרסו את רומא.״ העוצמה הצבאית של
העולם הזה - גליון 1943 - 27 בנובמבר 1974 - עמוד 18 | הא ש צב רכטראתכסב בעל זכות חתימת־יחיד בכל סכום — כל אלד. הקלו עליו למעוד. וביחסיו עם רו־זנבאום עשה רכטר כמה מעידות, העלולות לעלות למולל בונה הרבה כסף. כסף של
העולם הזה - גליון 1943 - 27 בנובמבר 1974 - עמוד 19 | ,.סולל בונה״ ונד קרן חצב? מבוהל ששלח ב־ 14 באוקטובר לבנק ה שווייצי, ובו בקשה לשלוח אליו מייד ״את כל המיסמכים הנוגעים לעסקים״ שהיו בעבר בין סולל בונה לבין הבנק.
העולם הזה - גליון 1943 - 27 בנובמבר 1974 - עמוד 20 | המיליונר הכניס את חתנו לבית־חוליב היה לקנות לי וילה, אבל הוא לא ראוותן,״ מספר איתן, שמייד לאחר נישואיו החל ללמוד בפקולטה למישפטים באוניברסיטת תל״אביב. בבוקר
העולם הזה - גליון 1943 - 27 בנובמבר 1974 - עמוד 21 | לווולי־וווו, נכנס בעצמו לבית־מופא ולבשו נכנע לתביעות החתן[ לעשות שם. איו לי כל סיכוי להגיע ל צמרת של בנק דיסקונט,״ הוא מספר. את אשתו, ביקסי, שלח לישראל לחופ
העולם הזה - גליון 1943 - 27 בנובמבר 1974 - עמוד 22 | י גירושין שווים מיליון (המשך מעמוד )21 עצבני. אני הרסתי לו את התיאבון. אמר תי לו כל מה שאני חושב עליו, שהוא בעצם אפם אחד גדול שקיבל נכסים בירו שה, אבל זה לא
העולם הזה - גליון 1943 - 27 בנובמבר 1974 - עמוד 23 | ב ט לן יזי הבמסגרת מים צהובים? דליפה? ההתחחת אם להחליף, כיום כ,2.12.74 / כשעה : 20.00 משא קיטרוג נוקב על החברה הישראלית, בסרט: דוד ״ הא ש ה אמפס ל עדיף! גלבים
העולם הזה - גליון 1943 - 27 בנובמבר 1974 - עמוד 24 | 1זזז ^ 7¥ז 170 מיליון ל מים מיספר קטן של בעלי-הון המקורבים לשילטון, אשר ניחשו את דבר הפיחות הקרוב, הרוויחו עליו כ״ 170 מיליון לירות. למרות שהאוצר יכול לאתר
העולם הזה - גליון 1943 - 27 בנובמבר 1974 - עמוד 25 | הנוחות העיקריים הללו הצליח לפגע את עצם החדירה לתוך ה* מיתחם והחל לוחם כתובו, בגר נפל הפור והוכרע למעשה הקרב. תיאור גראפי־סכימטי של שני קרבות אבו־עגיילה
העולם הזה - גליון 1943 - 27 בנובמבר 1974 - עמוד 26 | במדינה (המשך מעמוד ) 16 בתפקיד־מפתח בתע״ש;? ,וחרר ממילואים. לפני ארבע שנים עזב ; את התעשייה הצבאית ועבר לעבוד במיפעל פרטי. אך גם אז, בגלל אי־הסדרים -ששררו באגף
העולם הזה - גליון 1943 - 27 בנובמבר 1974 - עמוד 27 | להיות א&רגנו, בעליו על 3רנט, הפך והועבר הבילעדי. החשד שהטילה על ויינטרופ הצהרת אמו של ברונט, הפך כבד ומסוכן. וייג״ טרופ מיהר לעזוב את ז׳נבה, נסע לפרים לסדר
העולם הזה - גליון 1943 - 27 בנובמבר 1974 - עמוד 28 | יוני זה גם ענ״ן שד צנע במדינה ישראליםב חו״ ל עברית בכל פינה ניו-יורק הפכה לבירת הירידה של הישראלים מרי סוואנט. חאופנאית הכי:־ לאומית המכתיבה מה נלכש וכיצד:
העולם הזה - גליון 1943 - 27 בנובמבר 1974 - עמוד 29 | עימות בין ח״ד מצוי וח״ר שואדי ־ ב ס בו חו ש שנכתב על וקע מיוחמת יום־הכיפווים ערפילי ההלם שאפפו את לוחמי מילחנות יונז״הביפורים החלו להתפזר מעט. על כל אחד ואחד
העולם הזה - גליון 1943 - 27 בנובמבר 1974 - עמוד 30 | כתבה שניה על ההכנסות האמיתיות ש ד הרו׳׳כים מאת יוסי ינאי ף* עיקבות הכתבה הראשונה על נושא זה, שהופיע 1בהעולם הזה 1942 אירעו בכנסת כמה דברים. ח״כ אברהם זילברכרג
העולם הזה - גליון 1943 - 27 בנובמבר 1974 - עמוד 31 | מעניין גם היכן מתגוררים חברי־הכנסת בירושלים. המלונות האהובים עליהם ביותר הם הולילנד, דיפלומט והמלכים, הנותנים מחיר מיוחד לחברי־כנסת בסך 42ל״י ללינה עם
העולם הזה - גליון 1943 - 27 בנובמבר 1974 - עמוד 32 | הפסיכולוג ד״ר דויד רודי עומד בראש מכון לפסיכותראפיה אנליטית. במכון מונהגות שיטות־טיפול חדשניות שכמותן טרם נשמעו בארץ. דוגמה לשיטת״טיפול כיו היא קבוצת- המישפחה.
העולם הזה - גליון 1943 - 27 בנובמבר 1974 - עמוד 33 | דייגרד אחר מישחיקה. אני מאוכזבת ממך, נחמן.״ •י• ,תדריך קודם הסבירה לי ;הפסיכו־לוגית כי נהמן בחור מקסים, עליז, תמיד מוקף ידידות וידידים. כל כוחותיו הנפשיים
העולם הזה - גליון 1943 - 27 בנובמבר 1974 - עמוד 34 | 800 שדו לי די ד 0 0 * 80 (המשך מעמוד )29 דדום ותו־ מתמיד כדאי לך ל שו ע באגד עוד יום ועוד יום׳ לדחות את הקץ. אתר. יודע שלא תוכל לבנות משהו חדש, צודק ויפה יותר
העולם הזה - גליון 1943 - 27 בנובמבר 1974 - עמוד 35 | פו 3 רומנטיקה החיים המשוגעים לנצח ש ל גי ל 16 הסרט המצליח ביותר בחודשים האח* רוגים באנגליה, הוא סרט בשם אבק כוכבים. זוהי הפקה זולה יחסית, יצירתו של במאי שזה לו
העולם הזה - גליון 1943 - 27 בנובמבר 1974 - עמוד 36 | הנוסע למרחקי ם קצרי ם מה אגיד לכס, לא קל להן למעריצות הקטנות ׳של קרייני־הרדיו. הן שומעות קריין מדבר, משתגעות על הקול שלו, שולחות לו מכתבי אהבה והערצה נלהבים,
העולם הזה - גליון 1943 - 27 בנובמבר 1974 - עמוד 37 | היא כולה אש וגפרית, משהו נורא. איך יכלו לעשות לה את זה י למה כתבו שהיא לא באה למילחמה, למה איזה עיתונאי רוצה לעשות ׳קאריירה על חש בונה? פעמיים היתה כאן בזמן
העולם הזה - גליון 1943 - 27 בנובמבר 1974 - עמוד 38 | 1111111הקא ריי ר ה הוו אונ ע שנים ביססה רה מלי לנגוצק׳ ,אם רשף ילדים, 0101 של בבור בשווה הראשונה שר אדוינלי־פנים בישראל שבו לומדים בדרך־כלל ארבע שנים. עדנה,
העולם הזה - גליון 1943 - 27 בנובמבר 1974 - עמוד 39 | במדון בן 300 התדוים מתכננת, מכסות ומבקחת מרי עד סידור הבנים ,״אני יבולה לתכנן כל מה שאני רוצה, אבל לא תמיד זה ניתן לביצוע. בעלי- המיקצוע לא מובנים לבצע !שיום
העולם הזה - גליון 1943 - 27 בנובמבר 1974 - עמוד 40 |
חזרה לתחילת העמוד