גליון 1944

העולם הזה - גליון 1944 - 4 בדצמבר 1974 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1944 - 4 בדצמבר 1974 - עמוד 2 | שנת האשה הבינלאומית האו״ם הכריז על השנה הבעל״ט כעל ״שנת האשה הבינלאומית,״ ולצייד מתן אופי אחיד וקוסמופוליטי לנושא, עיצב סמל אשר יביע נשיות ובינלאומיות גם יחד.
העולם הזה - גליון 1944 - 4 בדצמבר 1974 - עמוד 3 | — מ מי שנ תו של מיי סדו — בורשט והכלם ! ד״ר מ. זוארץ (בשיחה עם סלק שמאלני) שלב השאלה העו״נת ו ל עו מתם: מעריב 28.11ת ל מי ד מציג ש אל ה פ רו בו ק טי בי ת לרא
העולם הזה - גליון 1944 - 4 בדצמבר 1974 - עמוד 4 | תו גוו ין•!ף בן־גוו״ון חשש לונחיד המדינה אחד הסודות השמורים שנתגלו לאחרונה, אגב הטכסים לזיכרו של דויד בן־גוריון : בתקופה האחרונה לחייו היה בן־גור־יון שקוע
העולם הזה - גליון 1944 - 4 בדצמבר 1974 - עמוד 5 | האמנות של דייב וצוות עובדיו ב מספר ה היוניסקס החד שה בבכר מלכי ישראל 7 ובמספרות נשים וגברים בן־יהודה ^ 105-109ן | 0 8 25 77 00 - 22 59 56 תל־אביב ״ מעצב השיער
העולם הזה - גליון 1944 - 4 בדצמבר 1974 - עמוד 6 | ^ 2ם ר ״ו כ ״עולמסרס״ י אביגדור. הפצה :״גד״ בע״כז. גלופות :״צינקוגרפיה כספי כט״כו העורף הראשי: אורי אכנרי. המוציא לאור: העולם הזה בע״מ. לפגי שבועות אחדים אירעה
העולם הזה - גליון 1944 - 4 בדצמבר 1974 - עמוד 7 | מכ ת בי ם איפה־ואיפה בדין יהושע בן־ציון עשוי לקבל ״כהה שנים״ או, בהיקרה הטוב ביותר, לצאת בקנס כספי גבוה. כי לגביו יש, בין השאר, גם חשבון פוליטי, ואין זה בגדר
העולם הזה - גליון 1944 - 4 בדצמבר 1974 - עמוד 8 | י מכ ת בי ם א 0א₪נעיו קראתי את ״וידויה האישי המזעזע של .מרגלית אנקורי״ בעיתונכם (העולם וזזה ,)1934 וברצוני למחות על הצורה שבר, מאשימה מרגלית את ידידי, המפיק
העולם הזה - גליון 1944 - 4 בדצמבר 1974 - עמוד 9 | מכ ת בי ם הצעתי לכלי־התיקשורת לכנות את איר־גץ־הטירור הפלסטיני בשם המתאים לו יותר והוא> :אר״ף (אירגון־רצח פלסטיני) ולא אש״ף. זאת, מפני שהשם אש״ף מעורר אסוציאציה
העולם הזה - גליון 1944 - 4 בדצמבר 1974 - עמוד 10 | האשים מאחורי התדמית כתבה חמישית בסידרת דיוקנות פוליטיים מנקודת מבט אישית * 4דזיע אתם: מתקיפים בחריפות כזאת את ספיר?״ שאל אותי השבוע צבי רכטר, מנכ״ל סולל בונה,
העולם הזה - גליון 1944 - 4 בדצמבר 1974 - עמוד 11 | אכל נדמה לי שנוסף על הרגשת-השליחות שדו, שהיתה אמיתית ואפילו נאיבית. פעלה כאן התשוקה הדא־מודעת לשחל! במיליארדים, להפעיל את פ£ורו. זאת היתה תשוקתו היחידה, והוא
העולם הזה - גליון 1944 - 4 בדצמבר 1974 - עמוד 12 | תמרורים נישאו. בתו של האדמו״ר מקרצ׳נוף ודור שמיני לבעש״ט, חנה כרכה, וי ד סן! דויד טיטלכאום, בנו של הרב טייטלבאום, מייסד קריית־ישמח. החופה נערכה בנוכחות אלפי
העולם הזה - גליון 1944 - 4 בדצמבר 1974 - עמוד 13 | יט 4וויכוח כין אריק שרון ויצחק רבין } § על הבעייה הפלסטינית הוא הצגה ציבורית מרתקת. הוא דומה לוויכוח בין העיוור והפיסח. קצת מעציב׳ קצת משעשע, ובסך־הכל
העולם הזה - גליון 1944 - 4 בדצמבר 1974 - עמוד 14 | במדינה העם צביעות בכתב !סוד־׳פה מותר בהחלט 7טפ? בחיי־המין ש 7איטיות ככירה — בתנאי שאינה ישראלית המצוי מוכן בהחלט למתוח ביקורת על חיי־האישות של אישים רמי־דרג —
העולם הזה - גליון 1944 - 4 בדצמבר 1974 - עמוד 15 | לא נתנו ל א רי ק שרזן לפקד על צה׳ ל -אז עכשק הוא ך• ציני צה ״ל, עד לדרגת אלוף־מישנה, יצטרכו בקרוב [ /לוותר על הנהג האישי שלהם. זוהי רק אחת ההצעות אשר הועלו
העולם הזה - גליון 1944 - 4 בדצמבר 1974 - עמוד 16 | במדינה עמידר, ש מיע ו מי שטרתישראל ההגרה הלאומית המשכנת עולים, ״עמידר״ ,גילתה כי מרכז הגיזגרות שלה, צבי כץ, השתמש גכספי ההגרה ללא אישור. היא קינלה ממנהל אגף
העולם הזה - גליון 1944 - 4 בדצמבר 1974 - עמוד 17 | האיש שמונה השבוע לטהר את ״חוזברוז לישראל״ מן השחיתות של מיכאל צור היה מעורב יחד עימו בפרשות רבות: שוחד * זיוף מאזנים * חיפוי על גניבות באפריקה ובסיני * האחריות
העולם הזה - גליון 1944 - 4 בדצמבר 1974 - עמוד 18 | 3ילן ושל בו ר חסחס (המשך מעמוד )17 בתשלובת אכדו בדוכן, ועתה יש להקים הכל מההתחלה. האשמה מוטלת על גלעד־צור, שבחרו בהכנסת השותף האמריקאי. גלעד חמך בצור כדרכו
העולם הזה - גליון 1944 - 4 בדצמבר 1974 - עמוד 19 | צוו אינו ה 8שם 3ץ דדי במסדה שד החברה ג״עוראד או נד האחרים שכן, החברה לישראל הפיצה מניות גם באמריקה, ושם יש עונשים חמורים למי שחותם על מאזן ותשקיף כוזבים — מר,
העולם הזה - גליון 1944 - 4 בדצמבר 1974 - עמוד 20 | כמה יעלה לו להתלבש בחורו :1974 מגפיים מ־ 175 עד 2!300 לירות 7111 עולים מגפי־פלט־ | | ימןך ״יי פורמה אלה, שהם הלהיט של נווה־שאנן. המגפיים, על פלטפורמה ענקית,
העולם הזה - גליון 1944 - 4 בדצמבר 1974 - עמוד 21 | ו רגל. גף עור גל בי־ל דקה וארוכה. בגרמניה שפע דוגמאות של מגפיים ממור משובח בסיגנונות רבים ושונים. מגפי הפלטפורמה כבר אינם באופנה ואת מקומם תפטו מגפיים בעלי
העולם הזה - גליון 1944 - 4 בדצמבר 1974 - עמוד 22 | היא לחמה בדיכאון, במישוד־הביטחון, * ערה תמיררדקומה ויפהפייה:יצבה 4אל מול קבר רענן בחלקה הצבאית שבבית־ד,קברות בקריית־שאול, שעה ארו־יכה התבוננה במציבת, העץ
העולם הזה - גליון 1944 - 4 בדצמבר 1974 - עמוד 23 | במאי 1970 ועד לרגע שבו עמדה נרגשת, מוקפת חיוכים זוהרים והבד,קי מצלמות, על בימת התחרות ביוהנסבורג. דרך ש בכוחה לשמש מקור־עידוד רב לכל מי שעבדה יאת ייסורי
העולם הזה - גליון 1944 - 4 בדצמבר 1974 - עמוד 24 | במדינ ה רפ 1א ה הרעד הנ?ת 1ק השוקולד הדיאטתי הנמכר כארץ מכיל חומר ההופך בגון? 8?-ז5ר אחד ממוצרי בית־החרושת עלית, הוא השוקולד הדיאטתי. מרבים לקבותר חולי- סכרת
העולם הזה - גליון 1944 - 4 בדצמבר 1974 - עמוד 25 | םיגייי #ויוס 4 0ו <ו מיד חמח דויד וגוד״ת: י —38׳ ..יחיסזיס סי 83 ־־יחחסדי דיריח :״ 8י״^ב! ד ^ י״ ^ י יי דל! ־ מיי *נ החבוה רישואר וחנותו שר אבנו תומו שוכנווז
העולם הזה - גליון 1944 - 4 בדצמבר 1974 - עמוד 26 | ספח־ט ו קו ך לזכותך 111x0ל׳ כ דו רגל ב ר־־ חמא ה צ טו־ רל ת ב! !! יוצא ישחת׳ ס^סנר׳1975״ דנ דלחמה סא״ל (מיל ).עמום בר־׳חמא, שהיה בעבר קצין אימון גופני ראשי
העולם הזה - גליון 1944 - 4 בדצמבר 1974 - עמוד 27 | בקונגרס הקונפדרציה האסייגית ׳*נערך במקביל למישחקי *מי אסיה. הלר דרש מהשחקנים במפגיע להתאמץ מאוד במישחק נגד איראן, ולדברי בר־חמא הוא דיבר, בפנותו אל השחקנים,
העולם הזה - גליון 1944 - 4 בדצמבר 1974 - עמוד 28 | אל תחששי מדברי לעז. ידידים טובים שומרים בחיי הנישואין, שצצו בעבר הלא רחוק ייעל־מו באותה פתאומיות 623$ בה הופיעו. בנות טלה, מסביבכן, הסתכלנה זה מצוי לידכן, אל
העולם הזה - גליון 1944 - 4 בדצמבר 1974 - עמוד 29 | ב מ דינ ה מעצ רי ם מו תרל שו ט ט 3ר חו 3ו ת השומרים עצרו אזרח וטענו כי הוא משוטט ד?א מטרה — התובע המישטרתי,״ רס׳׳ר״גבריאל כהן, עלה על דוכך העדים, נשבע וסיפר:
העולם הזה - גליון 1944 - 4 בדצמבר 1974 - עמוד 30 | 15 דירות השרד עולות מדי חודש רבבות ד י ־ האם זה מוצדק? ף* רד 1וכז׳בוטינסקי בירושלים, אחד 4מרחובות היוקרה שבעיר, שבו כל דירה שווה למעלה מ־ 700 אלף לירות, אפשר
העולם הזה - גליון 1944 - 4 בדצמבר 1974 - עמוד 31 | שלה ושר־החוץ יגאל איון׳ בעיר העתיקה בירושלים. אלון לקח את הדירה עוד כשהיה שר־החינוך, ועשה זאת נצעד 6ד ליטי, כדי להוכיח את שליטת ישראל בשני חלקי ירושלים. מבלי
העולם הזה - גליון 1944 - 4 בדצמבר 1974 - עמוד 32 | המריבה נין שני חבו מועצת־העיו עד מזניוה צעירה !כיססנהל גומה תסיסה -וכמעט שהביאה לנבילת ואש־העיו צ״צי *** גייס אוחזין בטלית. זה אומר כולה 14/שלי, וזה אומר כולה
העולם הזה - גליון 1944 - 4 בדצמבר 1974 - עמוד 33 | מרגל של צ׳יצ׳ בחרות,״ משום שצ׳יצ׳ 1תן לו את תפקיד ממלא-מקום ראש־העיר. יושב־ראש אירגון הקבלנים דויד שטרן, חבר מועצה אחר של חרות, גקנה על־ידי צ׳יצ׳ בצעד מחוכם.
העולם הזה - גליון 1944 - 4 בדצמבר 1974 - עמוד 34 | קולנוע סרטי ם הקדוש המזוהם הסרט המדובר ביותר, בחודשים הקרובים׳ יהיה ביוגרפיה קולבועית שיצאה לאור לפני כשבועיים בניו־יורק, וכבר השאירה מאחריה כמה מן השיאים של
העולם הזה - גליון 1944 - 4 בדצמבר 1974 - עמוד 35 | בוב־הופעות במקום זה) בהמון היתחנחנד יות, מלוות לעיתים בהברקות של כישרון אמיתי, ומתובלות תמיד (גם סשהקומיקאי אינו יהודי) באידישיזמים לרוב. וכי מי באמריקה אינו
העולם הזה - גליון 1944 - 4 בדצמבר 1974 - עמוד 36 | טלוויזיה המרד וגד הג שם מאח רי המסך מ־ שטרהבט לוויזי ה על הצתת שמהן סובלת מחלקת החדשות בטלוויזיה, נוספה בשבוע שעבר עוד אחת: גניבה. הכתב הכלכלי של הטלוויזיה,
העולם הזה - גליון 1944 - 4 בדצמבר 1974 - עמוד 37 | מה שמעיק השגריר 70 77(0777707מ 07/167 כיר אני באמת ׳מרחמת עליו, על שגרירנו. מי שראה או שמע אותו בזמן תאחרון, עשוי חיה לחשוב שבעיות מדיניות זזן הבעיות היחידות
העולם הזה - גליון 1944 - 4 בדצמבר 1974 - עמוד 38 | ע11 ירמיח אל1גי קימרה צ־ק ענדשתי חתימות וסבורה שהחשב הכללי הוא מטורף משה דיין הי ה או ר חו של ראש עיריי ת תל״אביב, של מ ה (״צ׳י׳צ להט, בווי ל ה של להטבאפקה.
העולם הזה - גליון 1944 - 4 בדצמבר 1974 - עמוד 39 | א 1שי ם עזב קול את הבמה כשמנחד, התוכנית יעקב (״יענקלה״) אגמון מסביר לקהל :״אתם רואים כמה קשה להיפרד מ כיסא?״ 8באותה תוכנית סיפר קול, כי אין לו לישכה בתל־אביב,
העולם הזה - גליון 1944 - 4 בדצמבר 1974 - עמוד 40 |
חזרה לתחילת העמוד