גליון 1945

העולם הזה - גליון 1945 - 11 בדצמבר 1974 - עמוד 1 | ה א ^ו ך אבדה
העולם הזה - גליון 1945 - 11 בדצמבר 1974 - עמוד 2 | העורך והמייסד הראשון : ד״ר מלכיאל זוארץ ז״ל ממשיכי דרכו יבל״א : ב. מיכאל, חנוך מרמרי, אפרים סידון. כתובת המערכת: רחוב זוארץ 1 עסה לך האמתעלה־ 8ב או ק׳ :1973
העולם הזה - גליון 1945 - 11 בדצמבר 1974 - עמוד 3 | מ מי שנ תו של מ יי ס דו —בל המציל שתי נפשות מישראל : מצילתיים ! ד״ר זוארץ __(בשעת ביקור במצילת־ציון) חידון הסמל 1974 מערכת ״ 2 0 0הארץ״ ,בשיתוף עם משרד כירסום
העולם הזה - גליון 1945 - 11 בדצמבר 1974 - עמוד 4 | כאילו היו בין החברה לישראל וקבוצת ריגר ״כספים סיבוביים.״ הוא טען כי כל השקעות והלוואות הגרמנים בחברה היו בתום־לב, וכי לא נכון שכס פים שהחברה לישראל נתנה לחברות
העולם הזה - גליון 1945 - 11 בדצמבר 1974 - עמוד 5 | ומיטי־ז^מי 116111 !1 1 1 1 1״ (110
העולם הזה - גליון 1945 - 11 בדצמבר 1974 - עמוד 6 | מכתבים הלקחים — לאן? ״העולם הזה״ .שבועון החדשות הישראלי י המערבת והמינהלה: תל אביב, רחוב גורמן ,3טלפון 243386־ .03 תא־דואר . 136 מען מברקי : ״עולמפרם״ .מודפס
העולם הזה - גליון 1945 - 11 בדצמבר 1974 - עמוד 7 | מכתבים עם שמיכות !כרים חרכע הנכון מייד לאחר מיליחמת ששת־הימים, הציע חבר־הכנסת דאז אורי אבנרי, לראש־הממשלה המנוח לוי אשכול, להושיט יד לתושבי הגדה המערבית ורצועת
העולם הזה - גליון 1945 - 11 בדצמבר 1974 - עמוד 8 | מכתבים 1מול 629 בלי לגעת בוויכוח איזה שיטת בחידות יותר טובה, זו שנהוגה בבריטניה ׳או זז שבישראל (העולם הזה ,)1939 אני רוצה להביא לתשומת ליבכם שתי טעויות
העולם הזה - גליון 1945 - 11 בדצמבר 1974 - עמוד 9 | היא. את הכסף שייחסך אפשר יהיה להפנות לפעולה בתחומים אחרים — בשפד נוח־העוני, למשל. לצערי איני יכול להרשות לעצמי את הלוכסום לחתום בשמי המלא. מצפון אזרחי, ירושלים
העולם הזה - גליון 1945 - 11 בדצמבר 1974 - עמוד 10 | מ דו ע הפגין ה שר של מה הילל בביירות נגד הקמת מדינת י שראל 0 :בעת סיור שערך בש בוע שעבר שר־המישטרה, ש. הילל, בשכונת־התיקווה, ב־עיקבות המהומות שאירעו בש כונה,
העולם הזה - גליון 1945 - 11 בדצמבר 1974 - עמוד 11 | א 1שים חבה בשבוע שעבר את מעלליו של הצעיר האשדודי יואל דניאלם, שהתבצר עם תת- מיקלע עוזי על גג אחד הבתים באשדוד וניכנע רק לאחר מא־מצי־שיכנוע של נכבדי העיר.
העולם הזה - גליון 1945 - 11 בדצמבר 1974 - עמוד 12 | תמרורים נפרדו • הזמר האמריקאי הנודע שוס ועצמו חמסה ששנת נשוה מסס ״אשד הכנסה שוטנת״ היא קרן הנאמנות הראשונה והיחידה בישראל שתחלק רווחים מידי שלושה חודשים,
העולם הזה - גליון 1945 - 11 בדצמבר 1974 - עמוד 13 | מתוך איזה נהר עלו שבע הפרות הרזות שעליהן מבסס יצחק רביו את מדיניותו? יני יודע אם יש לו ליצחק ובין כתונת־פסים, אבל חוץ מזה הוא דומה לאותו נער עברי בעל־החלומות,
העולם הזה - גליון 1945 - 11 בדצמבר 1974 - עמוד 14 | פנחס סניו חזו ־ וניגש מיד לניסיון מאז התפטר מן הממשלה נמנע ספיר מלהתערב במה שקורה במדינה. פר שיות כלכליות התפוצצו בזו אחר זו. הוא — שתק. נאמניו הושמצו והוכפשו,
העולם הזה - גליון 1945 - 11 בדצמבר 1974 - עמוד 15 | במדינה הקים מחוש את שירטוט שהתמוטט העם חוזר גנישו המונח ״השיטה של ׳ספיר״ ד,ם ד מקובל על הכל. הדוכסים הכלכליים שגידל החלו עורקים למחנה זנבר־רבינוביץ׳ ,שוכחים מי
העולם הזה - גליון 1945 - 11 בדצמבר 1974 - עמוד 16 | אחרי ע רפל הקרב בא ע ר פל החקירה שיזמן המיבצעים הוא כוזב המכ רי עי ם מן ההקל טו ת ^ חד מ חגרי ועדת־אגרנט פגש, לפני כמד! ימים, \ £באלוף חשוב בצה״ל .״מה דעתך על
העולם הזה - גליון 1945 - 11 בדצמבר 1974 - עמוד 17 | כדי ישיבתה, כי צה״ל חצה את תעלת־סואץ — ידיעה שהיתה מופרכת לחלוטין, ושגרמה לגל של אופטימיות כוזבת ומסוכנת בדרגים העליונים באחד הרגעים הקשים ביותר של המילחמה.
העולם הזה - גליון 1945 - 11 בדצמבר 1974 - עמוד 18 | ך* תום מידחמת יום־הביפורים זומנו מפקדי דד את מהלכי האוייב ואף להביסו באמצעות כוחות קטנים יחסית. אוגדות׳ שנטלו חלק במילחמה, לפגישה עם ועדת העורכים של העתונות
העולם הזה - גליון 1945 - 11 בדצמבר 1974 - עמוד 19 | זהו מירשם כללי גס של השטח בו 111*111111 , 111111111 נערכה התקפת הנגד של אוגדת ברן ביום ה־ 8באוקטובר, בגיזרה שבין קנטרה לאגם המר הגדול. בגלל מימדי המירשס אין
העולם הזה - גליון 1945 - 11 בדצמבר 1974 - עמוד 20 | נ ו תתלבש חחורו ב 11רוביוקו שיה בנו מחיו ** דהשעה כימים קשים אלו של * 5פיחות הוא לקנות מה שפחות, להסתפק במה שיש — או לתקן את הבגדים מהשנה שעברה, קודם שהתחילו
העולם הזה - גליון 1945 - 11 בדצמבר 1974 - עמוד 21 | 1 1 5 0ך 1פולה בטלדרם מפרוות־כבש צבועה בשוק ה11ק כרמל. מחיר חכובפיס 10ל״י, החולצות 55ל״י, הג׳ינס 80ל״י. המחירים משתנים. לא העלו את ממחירים, ולמרות ממיסוי שהוטל
העולם הזה - גליון 1945 - 11 בדצמבר 1974 - עמוד 22 | ויי היו ה א רו ר ביו ת ר 1 (המשך מעמוד )19 כעבור זמן קצר החל הכוח לדווח על נפגעים רבים וביקש רשות לחזור אחורנית כדי להתארגן מחדש. עיקר הנפגעים בשלב זה היו בכוח
העולם הזה - גליון 1945 - 11 בדצמבר 1974 - עמוד 23 | מתא המעצר עם הקליינטים שלי. אולם מהחלה המיש- טרה לחקור בעניין, שיתפתי עימה פעולה בכל מה שקשור לעסקות שנערכו ביני ובין חברותי לבין העירייה. הצגתי בפני החוקרים
העולם הזה - גליון 1945 - 11 בדצמבר 1974 - עמוד 24 | במדינה הספרים ית״קרו א>ך 7ז>דר גרשון רוזוב אתהמכס באוסלורליה בעל־מיפעל רוזוב גרבי־זהב קונצרן הגרבונים ״גיבור״ ,חשייך ג- מחציתו למיליונר גרשון רוזוב וביית־רה
העולם הזה - גליון 1945 - 11 בדצמבר 1974 - עמוד 25 | טלוויזירז צל׳^ש ניקי• וז הו ת צל״ש למרדכי(״מוטי״) קירשנבאום, מפיק ועורך ניקוי ראש (יום חמישי )5.12 ולצוות התוכנית׳ אשר הצליחו להביא תוכנית סאטירית פוליטית
העולם הזה - גליון 1945 - 11 בדצמבר 1974 - עמוד 26 | במדינה י מיבצע * מיוחד ן לחיילי (המשך מעמוד )24 הרכישה של ביתו, בהרצליה ב׳ .לפי החוזה נרכש הבית הדרמישפחתי ב־ 360 אלף לירות השנה. כיצד מימן את הרכישה? בידו
העולם הזה - גליון 1945 - 11 בדצמבר 1974 - עמוד 27 | בטרמינל,״ יי פו איייגי השבוע בחדר ידי דתו בפאריס ,״אבל כשפניתי אליו בשאלת הקוד, הוא הסתלק.״ ביציאה מהטרמינל כבר המתינו לאייבי צלמי העתונות של ביירות שידעו מראש
העולם הזה - גליון 1945 - 11 בדצמבר 1974 - עמוד 28 | (המשך מענזוד )21 הם מנסים, בדבריהם, ליצור רושם כאילו העסקים חזרו למצבם התקין. אומרת לינדה לוי, בעלת בוטיק ב לונדון מיניסטור :״בימים הראשונים של הפיחות, יכולתי
העולם הזה - גליון 1945 - 11 בדצמבר 1974 - עמוד 29 | ׳במדינה קשקשת 1945 תשבץ העובט הזו: מצב האשה שיעור ב אומ ץ־׳לב שרה יהודיה חולדה נם - אף 7א מישראל בעוד שהסערה התחוללה -סביב חייו האינטימיים של נשיא צרפת (העולם
העולם הזה - גליון 1945 - 11 בדצמבר 1974 - עמוד 30 | מחש סנש עד ויאנה ויג: סיטוו ואהנודו׳ האיש ויצירתו כך ראה מנחם גפן את חברתו דליה לביא, אשר בביתה התגורר בלונדון. .הוא טוען שהיא אחת הנשים היפות ביותר בעולם,
העולם הזה - גליון 1945 - 11 בדצמבר 1974 - עמוד 31 | שר מנחם ג נו בהיותו בן 11 פגש מנחם בשנייה מבין הנשים שזיפרן ׳מלווה אותי כל ימיו. היתר, זו הצנחנית הנה סנש, שהיתה מדריכתו בנוער־העובד בקריית־חיים. ״הזיכרון
העולם הזה - גליון 1945 - 11 בדצמבר 1974 - עמוד 32 | לישראלי הרגיל, נסיעה לחו״ל עולה הון תועפות. מוטל עליו מס* נסיעות מן הגבוהים כעולם. קוראים לו לדא־הרף להדק את החגורה ולימנע מביזבוז ראוותני. אד כעצם ימים אלה,
העולם הזה - גליון 1945 - 11 בדצמבר 1974 - עמוד 33 | היה כבר בשלנים מתקדמים ולא ניתן עוד לבטלו. למותר לציין כי יקירי העיר לא החמיצו נסיעודבילוי גם אל עיר זו. לעיריית חיפה ברית ערים־תאומות עם שמונה ערי-נמל ברחבי
העולם הזה - גליון 1945 - 11 בדצמבר 1974 - עמוד 34 | המת עו פ פי ם (המשך מעמוד )33 בלבד, יוצאים הנציגים האחרים במסווה של השתלמויות מקצועיות, או סיורי־הת־רשמות ולימוד בעיות ספציפיות. נסיעות ארה יוצרות בהכרח מצב
העולם הזה - גליון 1945 - 11 בדצמבר 1974 - עמוד 35 | חיי ואה בו ת׳ — 011.111 בסך־הכל היינו וחד ארבע שנים. אהבתי (המשך מעמוד )31 אותה מאד, והיתד לי המון סבלנות אליה.״ הוא ללחם לעבד בכל. מיני עבודות־דחק. ביתו היה
העולם הזה - גליון 1945 - 11 בדצמבר 1974 - עמוד 36 | החתיכות שלה קונ סו ל ג׳ורג׳יו דדפונט, למי שלא יודעת, הוא אחד הגרושים היותר-מבוקשים ב ארץ. ,33 יפה־תואר, משביל, עם שן אחת שבורה ובראש־ובראשונה קונסול ישראל
העולם הזה - גליון 1945 - 11 בדצמבר 1974 - עמוד 37 | 10 01010(101מ0111111 אהבה או ע ס קי ם זה שיש לו עסק משגשג, אשה שה ילדים ושהוא גם שחקן־כדורגל ושלו ידוע רק עוזר לו, לשחקננו, לשחק אותה אצל בנות המין היפה. לא
העולם הזה - גליון 1945 - 11 בדצמבר 1974 - עמוד 38 | בוטיק מניחו1־ בביתו־ קולנוע סרטי ם זה־רוח, מאויוים דמאז־ן מכונה־ההקלטה הפכה כותרת בוערת ביותר בחדשות. בתחילה, היה זה כאשר השרברבים חיברו אותה למישרדי המפלגה
העולם הזה - גליון 1945 - 11 בדצמבר 1974 - עמוד 39 | כינה בזמנו בהנאה רבה בשם ״הרוב ה דומם״ ,אזרח מן השורה, העושה את מלאכתו בנאמנות ומסרב להיות מעורב בכל נושא שאינו נוגע לו ישירות. הוא הגיע למידת תיחכום גבוהה
העולם הזה - גליון 1945 - 11 בדצמבר 1974 - עמוד 40 | במיכתב שהוברת מבית המעצר באבו־בביר טוען אסר
חזרה לתחילת העמוד