גליון 1946

העולם הזה - גליון 1946 - 18 בדצמבר 1974 - עמוד 1 | הסיפור
העולם הזה - גליון 1946 - 18 בדצמבר 1974 - עמוד 2 | 0י האלמתי שזכה בטוטו (סק 1פ 1בלע די ל־ 200 הארץ) העורך והמייסד הראשון : ד״ר מלכיאל זוארץ ז׳׳ל ממשיכי דרכו יבל׳׳א : ב. מיכאל, חנון מרמרי, אפרים סידון. כתובת
העולם הזה - גליון 1946 - 18 בדצמבר 1974 - עמוד 3 | — מ מי שנ תו של מיי סדו — (מי האלמוני -המשך) כל ציון לגלולה.׳ מר״ן זוארץ זצוקל״ל (מתוך ספרו ״פרייה ללא רבייה״) דוגמא אישית .הלחץ הציבורי עזר. ראש־הממשלה, מר
העולם הזה - גליון 1946 - 18 בדצמבר 1974 - עמוד 4 | ,,ההתנדבותי עסק מ שתלם גובר והולך מיספר המועסקים בשפר בשורות המישמר־האזרחי, שאמור היה להיות גוף וולונטארי. ת ו גונן • ך אזרחים רבים מועסקים עתה במשכורת
העולם הזה - גליון 1946 - 18 בדצמבר 1974 - עמוד 5 | ענשי1 עכשיו הזמו והשתמש בתחבורה הציבורית ! ן ~ ב סי י ט!נ 7ת* שמלות הריון מפנ סי הריון טוני קו ת הריון חלי פו ת הריון כ הן מודל תל־אביב, רח׳ נמית בנימין ,4
העולם הזה - גליון 1946 - 18 בדצמבר 1974 - עמוד 6 | בכמה תקופות •— כמו זו שבין ששת־הימים ליום־הכיפורים — אף הפך המאמץ של מניעת כל ביקורת למלאכת־קודש ממש. קרב רפיח של אוגדת טל הוא גן- עדן למנתחי קרבות. ראשית,
העולם הזה - גליון 1946 - 18 בדצמבר 1974 - עמוד 7 | תמרורים הוענקה על־ידי מועצת עיריית פתח־תיקווח, אזרחות הכבוד של העיר, לראש עיריית פתח־תיקווה לשעבר פינ חסר שי ש, על תרומתו לעיר במשך 50 שנה, רשיש, שנולד בקוניב,
העולם הזה - גליון 1946 - 18 בדצמבר 1974 - עמוד 8 | מכתבים כרכה מהפמיניסטיות התנועה הפמיניסטית (שיחדור האשד). בישראל, שלחה לפרנסואד דירו, השרה לענייני נשים בממשלת צרפת, מיברק־ברכה על סירובה להשתתף בפגישה בנושא
העולם הזה - גליון 1946 - 18 בדצמבר 1974 - עמוד 9 | מלנה היוני הובאה רתהוות בארגז תשובה לדי״ד אמנון רובינשטיין כיוון שאין כנראה בישראל מי שמעז לענות על מאמרו הטוטאליטרי של מר אמנון רובינשטיין אודות ״פרשת שחק״
העולם הזה - גליון 1946 - 18 בדצמבר 1974 - עמוד 10 | אריק וטליק אינם שונים רק באופיים -ב־ 6ביוני עמדו בפניהם בעיות שונות, והם פתרו אותן בדרכים שונות החיווץ ואנ-ש״ש ך* שה להעלות על הדעת שתי דמויות שמות יותר |
העולם הזה - גליון 1946 - 18 בדצמבר 1974 - עמוד 11 | במעט את המוראל ואו? יכולת־הביצוע של צד.״ל בכללו, לא רק של גייסות האוגדה עצמם — משום שלמיבחן זה היו נשואות עיני הכל ,׳משני צירי החזית. ההתקפה הרצינית השנייה, של
העולם הזה - גליון 1946 - 18 בדצמבר 1974 - עמוד 12 | מכת בי ם (המשך מעמוד )9 בכם, ורצוי להאמין /אז מדוע תשבו שם חרשים גם אילמים? /כי עם מר ערא־פאת או גם אידי אמין /הן יבאש גם ריחו של הטוב בשומים. כי נניח שזו
העולם הזה - גליון 1946 - 18 בדצמבר 1974 - עמוד 13 | יימיי אילו ה תיי ח סו הטייסים לעבודתם כנוו רוב הח״כים, היו המטוסים נופלים מה שמיים כזבובים שיכורים הונ ח 1ח 1ש ה ץ* זמן לא שמעתי דברים כה משכנעים, בוטים, *•
העולם הזה - גליון 1946 - 18 בדצמבר 1974 - עמוד 14 | ך* יום השישי האחרון, בשעות הבו־ 4קר, הוזמן ח״כ אריאל שרון לפגישה עם הרמטכ״ל, שנקבעה עוד לאותו יום, בשעות הצהריים. כאשר הלך אריק לפגישה שנקבעה לו, הוא לא ידע אם
העולם הזה - גליון 1946 - 18 בדצמבר 1974 - עמוד 15 | במדינה העם ד8ועדה, במדו־ג1ת הו ר דו ת כאשר ישראל דורכת כמקום, היא יורדת גמהירות ההימור הגדוד: בדיחה מן המידבר הטריט׳ בכנסת ־ ־ חזרה אל המידבר הצבאי כמפקד בכיר
העולם הזה - גליון 1946 - 18 בדצמבר 1974 - עמוד 16 | נשי בישראל: ב 23 -בדצמבר •יסיע, לראשונה בעברית, ש בו ש! צ ב עווי למלאכת •ד ! ״ידי זהב״ הי א ה חו ברתהרא שונ ה מ סוג הבארץ בעברית, שתצאב או ר ח סדיר עי י הו
העולם הזה - גליון 1946 - 18 בדצמבר 1974 - עמוד 17 | המרכז החופשי - 1מתח לקראת ישיבת הוועדה המן \ דינית •של המרכז החופשי, שנערכה ביום הראשון השבוע, היה אדיר. לשתי הכיתות היריבות בתנועה קיקיונית זו, הכיתה של ח״כ
העולם הזה - גליון 1946 - 18 בדצמבר 1974 - עמוד 18 | במדינה (המשך מעמוד )15 אין ד.יא נראית כשינוי־קו שממשלת מצרים החליטה עליה בפובד־ראש. דוברים ערבים אף רמזו כי היתד, זאת תגובה ספונטאנית על ראיון עם יצחק רבין
העולם הזה - גליון 1946 - 18 בדצמבר 1974 - עמוד 19 | המרכז הח 31 שי שירות־הביטחון להפכו למוסד א־פוליטי פרש איסר מתפקידו מונה סגנו, עמום מנור, לעמוד בראש הש.ב. אולם מנור רצה בתפקיד ראש־המוסד, התפטר מהשירות והתפקיד
העולם הזה - גליון 1946 - 18 בדצמבר 1974 - עמוד 20 | כה אמד ד״ן: א שד והתיידד עם נשים שנותבו ניאופים בח1ג רחל איתן, שהרומן החדש שלה שידה ושידות אשר הופיע לאחרונה, הפך שיחת־היום בחוגי החברה התל־אביבית, שרבים
העולם הזה - גליון 1946 - 18 בדצמבר 1974 - עמוד 21 | ת. מה שנותנים דהן בחו שו, הן מוציאות לאור החצץ 71 המסתגר של אשתו, ובצורך שלה לחישאר בבית אחרי שנולדו בנם ובתם. אולם ידידים קרובים יותר כבר ידעו על רומן שניהל
העולם הזה - גליון 1946 - 18 בדצמבר 1974 - עמוד 22 | * החוג הנוצץ מה קרה לר׳ אימן (מיל 1 1זה עלול לקרות גם לך... של ארנון הדר האלוף ה סינ ת טי קרא על כ ך ברומן המרתק: ש ] י יי -ספרו החד ש בהוצאת ״ספרית מעריב״
העולם הזה - גליון 1946 - 18 בדצמבר 1974 - עמוד 23 | ספורט ש־אנאח נגו חוס״! נר־^ה הלאומית כ דו רג ל עו 31 טים צעירים ורכים ״זוהי שערורייה!״ נזעקו דאשי קבוצת־הכדורגל של מכבי תל־אביב, מייד לאחר ׳סיום מישחקם בשבת
העולם הזה - גליון 1946 - 18 בדצמבר 1974 - עמוד 24 | במדינה קולנוע מישפט סרטים אי־אפשר דהסג׳ר הם כם־ההסגרה אינו חוקי וחולי־הרוח סובלים לצי בו ר הנו ס עי ם ברבבה התל מיום ה־ 5 . 12.1*74 יכנס רת 1ק פ1 כאשר הגיש
העולם הזה - גליון 1946 - 18 בדצמבר 1974 - עמוד 25 | אינגריד ברגמן ולורן כאקאל כ״אוריינט אכספרס שוב ממתיקים מלאכותיים כל זה מתרחש עוד בשנות השלושים, כשנסיעה ברכבת מלונדון לאיסטנבול היתד. הרפתקה בת שלושה ימים,
העולם הזה - גליון 1946 - 18 בדצמבר 1974 - עמוד 26 | אסאתהושיו והצח לחשו גוא שוז זנחואימו י המין־ן ץ לאל־־ער״עז 1 (המשך מעמוד )11 של נוחיות מיבצעית וללא קרב שיד,יד! — וגם ייראה — קרב איתנים, היד. למיצרים בבחינת
העולם הזה - גליון 1946 - 18 בדצמבר 1974 - עמוד 27 | ,13 המורכב על־גבי תובת שרמן. למעשה מוטב לראותם כולם בתותחים סטטיים גרידא, כי מוקמו בתוך עמדות — חלקם נגררו לתוכן — ולא משו מהן עוד)- . ״בירת סיני״ עצמה הוחזקה
העולם הזה - גליון 1946 - 18 בדצמבר 1974 - עמוד 28 | טלוויזיה צליש עיוור בחג 1כה לכתב הטלוויזיה אורי גולדשטיין עבור כתבתו (השבוע יום ד .)13.12 על הצעיר העיוור רפי פלח. גולדשטיין הצליח להביא בפני הצופים כתבה
העולם הזה - גליון 1946 - 18 בדצמבר 1974 - עמוד 29 | במדינה שפה הקרב > 1ד הכתב ז1ויובץ ןקשקשת 1946 הווונ! 0 הצעה חדשה?כיתרון בעיית כתיב חשפה העברית -מסווגת?יצור כתיב חד-משמעי המש?ב אותיות וביקור ן הפעל את דימיונך
העולם הזה - גליון 1946 - 18 בדצמבר 1974 - עמוד 30 | במדינה (המשך מעמוד )29 ניים; כתיב שיהיה קל לסידור בדפוס, ל- כתיבת־יד שוטפת ולכתיבה !במכונת־כתי־בה רגילה >תוך ביטול האותיות הגדולות, שהעברית אינה זקוקה להן כלל)
העולם הזה - גליון 1946 - 18 בדצמבר 1974 - עמוד 31 | מפואר שלו, לא נועד מלכתחילה להוות בית לסינמטק. אולמו, שקירותיו החיצוניים הם במרחק של ארבעה מטרים בלבד מקירות בתי המגורים הסמוכים, יועד לאסיפות עובדים. הוא לא
העולם הזה - גליון 1946 - 18 בדצמבר 1974 - עמוד 32 | היהודית ך* שבוע חזרה ארצה, ממסע בן עשן 1רד. ימים י ללאם־ווגאם שבנוואדה, אר־צות־הברית, מישלחת ובד. שיבער. עובדי חברת־התעופה כימאוויר, אשר כללה אף את אשתו של
העולם הזה - גליון 1946 - 18 בדצמבר 1974 - עמוד 33 | התנועה הציונית נמצאת בתנועה מתמדת ־ ותמיד במחלקה ראשונה 4 X 0 /י ד אריה דולצ׳ י ן, ממלא־מקום יושב־ראש הנהלת הסוכנות וניזכר^ ,המכונה ״נער־השעשועים של הסוכנות,״
העולם הזה - גליון 1946 - 18 בדצמבר 1974 - עמוד 34 | היש, ב ה לקימוצים ולקיצוצים הוזמנה למיסעדה היקרה ביותר זו החתיכה שנכנסה לישיבה?״ 9רב המושבים, ח״כ מני חם הכהן, התבקש להביע י לחווייד. מסעירה זכו בשבוע שעבר
העולם הזה - גליון 1946 - 18 בדצמבר 1974 - עמוד 35 | *11*11111 ! 0מסתבר כי ממשלת־ישראל דואגת לא רק לחברי- הכנסת המתעופפים שלה, אלא גם לאנשי הקונגרס האמריקאי, בעל הטור האמריקאי הידוע, ג׳אק אגדרפון, מספר כי
העולם הזה - גליון 1946 - 18 בדצמבר 1974 - עמוד 36 | מ יכיר למי אח מי?* אורית ירקוני ואמא לא מכירה איכפת לי להכיר לה אותו? ובכן, יגאל שוחט הוא בן ,28 גרוש ואב לילדה בת ארבע. הוא נפצע במילחמת־ההתשה, היה בשבי המצרי
העולם הזה - גליון 1946 - 18 בדצמבר 1974 - עמוד 37 | או ל א? !אם אתם חושבים שפרשת הממזרים באה על פיתרונה בעזרתו האדיבה של הרב גורן, אינכם אלא טועים. עובדה, הפרשה עדיין גורמת צרות ל אנשים הנוגעים בה ומובילה אותם
העולם הזה - גליון 1946 - 18 בדצמבר 1974 - עמוד 38 | ג׳ודי בונם, בת למישנחה מדונה ילדים מטריפולי התיידדה עם נכדו של מלו לוב המודה ועם שחקן הקולנוע המצד׳ עומר שויו הוא גר בשיכון טוניס שבבאר־יעקב, סמוך למעברת
העולם הזה - גליון 1946 - 18 בדצמבר 1974 - עמוד 39 | בשם קלאודיו קאפלי. אחר־כך הסתבר לי שאביו הוא נשיא הבורסה לניירות־ערך של מילאנו. מה הוא עשה בביודהכנסת אני לא יודעת עד היום, אולי בא לחפש חתיכות. הוא היה נורא
העולם הזה - גליון 1946 - 18 בדצמבר 1974 - עמוד 40 | ! 1ם! 1א! 11 011.1)1.1א 111)012 י_1ושע 11.ש א ^ ש 0)21.
חזרה לתחילת העמוד