גליון 1947

העולם הזה - גליון 1947 - 25 בדצמבר 1974 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1947 - 25 בדצמבר 1974 - עמוד 2 | דע את זהד 1ת ך מנ הגי רא ש ה שנ ה ״ויקם העם כל היום ההוא וכל הלילה וכל יום המחרת ויאספו את הצלב. הממעיט אסף עשרה חמריס...״ (במדבר י״א)32 , בורא פרי העץ מברכיו
העולם הזה - גליון 1947 - 25 בדצמבר 1974 - עמוד 3 | על מה — מ מי שנ תו של מייסדו — ה ת אנה חנק ה פגיה 1 ה ם רבו? ד״ר זוארץ (בסיפרו ״וצח מתוך וחמים״) ממשל* ג רי ל ־ עו ף: השרב הצווחו עורב אמיץ וגם מוכשר הוזמן
העולם הזה - גליון 1947 - 25 בדצמבר 1974 - עמוד 4 | עירעור בי ח סי ם את חיסולו, ושמעוני נכנע כששמע בי ראש הממשלה עצמו התערב כעניין. בין אדון ודיניץ דיין מ ש לי םאת היחסים בין שר-החוץ יגאל אלץ ושמחה דיניץ נעשו
העולם הזה - גליון 1947 - 25 בדצמבר 1974 - עמוד 5 | חברת נקה מציעה לך תמורת סיסמה קולעת ושני פרסי עידוד בני 1000ו־ 500ל׳׳י לסיסמאות נבחרות וזאת עליך לדעת בכדי לחבר סיסמה קולעת : חברת נקה החלה דרכה בא״י. בשנת ,
העולם הזה - גליון 1947 - 25 בדצמבר 1974 - עמוד 6 | מכתבים פלסטין ומגהס בגין ״העולם הזה״ ,שכועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהרה: תל־אביב, רחוב גורדון ,3טלפון 243386־ .03 תא־דואר . 136 מען מכרמי : ״עולמפרס״
העולם הזה - גליון 1947 - 25 בדצמבר 1974 - עמוד 7 | **6נכטי, זיייס חדדוז פסיס ׳ מרכזית ,פו״ו>ו**ז: יג? כדיין בקיאות מירבית בנפתולי הבורסות בארץ ובעולם הגדול. נסיון מקיף. ידע מעמיק וכושר שיפוט קולע - אלה כישוריהם
העולם הזה - גליון 1947 - 25 בדצמבר 1974 - עמוד 8 | בצאתך לחו״ל או לחופשה מלא טופס לוטו רב־שבועי והבטח השתתפותך ב־ 5הגרלות רצופות \יי׳י ח ש בץ 947ו § קרנית • זוהי חידה חשבונית. פל ריבוע מסמל סיפרה. לאותן הספרות
העולם הזה - גליון 1947 - 25 בדצמבר 1974 - עמוד 9 | מכתבים (המשך מעמוד )6 אני מקווה שכל קצין בקבע ובמילואים יקרא ויחזור ויקרא חומר זה. אונס הם י 5רות קצין בכיר (מיל). כדי שלא יגידו עלי שאני סנובית, רצתי גם אני
העולם הזה - גליון 1947 - 25 בדצמבר 1974 - עמוד 10 | חבר ועדת־השירותים החאמגוו בקריעת בתק׳ בקובל׳ לתור כוסות קבה לאנשים הנכונים 777 בתנדי בינלאומי כרמל מזרחי דיקני ו א עגון לעיון וזכרו! יעקב פינחס ספיר היה, ל-
העולם הזה - גליון 1947 - 25 בדצמבר 1974 - עמוד 11 | א 1שי ם חולים• בשער בית־ד,חולים סירב השומר לתת ללהט להיכנס עם מכוניתו לשטח ביודהחד לים, דרש ממנו להעמיד את המכונית במיגרש־החנייה ״כמו כל המבקרים.״ להט התרגז
העולם הזה - גליון 1947 - 25 בדצמבר 1974 - עמוד 12 | מכתבים (המשך מעמוד )9 שמגלה עניין ברפואת־הנפש ובגורלם של החולים. גם רס״ר חזי תורם חרבה לירחון ולחולים, בדרכים שונות. חבר אחר במערכת מעתיק ספרים בכתב־בראייל,
העולם הזה - גליון 1947 - 25 בדצמבר 1974 - עמוד 13 | ¥1171־־ 1־ 1 * <111 • 3 1 0 טוב שסת מו א ת הגולל על תקוו תו לחזור ־׳ א ך רע שסת מו לו אתהפה בה כפרופסור (לכימיה אורגאנית) וללמד את תלמידיו. תוו לו ידבד ! ך*
העולם הזה - גליון 1947 - 25 בדצמבר 1974 - עמוד 14 | הליכוד הקים זה שנים רכות לא היו אנשי חרות מאושרים כמו בימים האחרונים. כשמתבוננים בחם פמיסדרונות הכנסת הם נראים כאילו חזרו לימים הטובים שלהם, מתקופת המחתרת.
העולם הזה - גליון 1947 - 25 בדצמבר 1974 - עמוד 15 | שם איזה גיגור מילחמה הוא היה. אנמנו נרדוף אותו איפור, שהוא לא יהיה!״ ה מי שטדה סי רבה לבו א יש לא ציפה שתהיה היענות כזו ר ! למודעה, שפורסמה בעיתונות ניחמת
העולם הזה - גליון 1947 - 25 בדצמבר 1974 - עמוד 16 | השנור והיגון אשר ליבו את זעמם של ההורים השכולים והיפנו אותו כנגד האיש שלדעתם נושא באחריות אישית למות ילדיהם, נשקפים בהבעת פניו של אב שכול זה, הניצב קפוא ודומם
העולם הזה - גליון 1947 - 25 בדצמבר 1974 - עמוד 17 | הבאה! ואני חצה לשמוע אותו!״ הטיח סטודנט בהורים הנינות הסרוגות של קהל הסטודנטים של אוניברסיטת בר־אילו, שבא להאזין להרצאתו של משה דיין, מול הברט של האב השכול,
העולם הזה - גליון 1947 - 25 בדצמבר 1974 - עמוד 18 | שילטונות מם־ההבגפה בישראל יכלו לגבות סכום של 20 מיליארד ל״י מיסיס כשנה, אולם הם גבו כשנת־המס שחלפה 5מיליארד ל״י ואילו בשנת התקציב הבאה יגבו רק 7,5מיליארד ל״י,
העולם הזה - גליון 1947 - 25 בדצמבר 1974 - עמוד 19 | הממשלה מעלימה עין בשנת 1972 קבע הממונה על הכנסות המדינה כי העלמות־חמס הן בסדר־־גודל של כמה עשרות מיליוני ל״י בשנה. אולם מחלקת המחקר של מס־ההכנסה קבעה, בדו״ח
העולם הזה - גליון 1947 - 25 בדצמבר 1974 - עמוד 20 | גדולה. השדרנית הזוהרת, בת לאם איטל- קיה־קאתולית ואב אנגלי פרוטסטנטי, ילידת יריחו, נישאה לשדרן־הספורט של הטלוויזיה הערבית, יהודי, בן למישפחת עולים ממצרים. למרות
העולם הזה - גליון 1947 - 25 בדצמבר 1974 - עמוד 21 | להחליט אם לנסוע אם לאו. היא התוודתה בפני ידידה ישראלית :״אני אוהבת את הארץ. אני אפילו אוהבת את ירושלים הרבה ׳יותר מאשר את יריחו. אני אוהבת את הטלוויזיה. לגבי
העולם הזה - גליון 1947 - 25 בדצמבר 1974 - עמוד 22 | * תודה --ל הפ תעה נעימה בצורת שושנה השבוע מינימום תנוס הראשון 3 7 5 .0 0 0ל מינימום כרל הפרסים 8 0 0 .0 0 0די יום חמישי — המועד חאהרון למסירת המפפים עוי1ר 7
העולם הזה - גליון 1947 - 25 בדצמבר 1974 - עמוד 23 | ״אינני יכול להסתתר יותר. הייתי עד לרצח. ראיתי איך רצחו את מאיר בן־לולו. רק אני ראיתי ׳מה ׳קרה •שם. הגווייה שלו הוסתרה שם, בבוץ, ע׳ל-יד הגדר של בית הקברות
העולם הזה - גליון 1947 - 25 בדצמבר 1974 - עמוד 24 | ״ אי נ נו מו כ ני םלשבת : 1גון־ י נ ידי ם ״,טענ1 הגו־מ נין ט, נ ת חו כמע רנ ה לוועינו י הני הו ל של ,׳החברה לישראל למרות השלג שעטף את מינכן, להטו בה הרוחות.
העולם הזה - גליון 1947 - 25 בדצמבר 1974 - עמוד 25 | של זהות לאומית וחיחס לאש״ף. פוחדים ממלשינים ומסוכנים. קל יותר לדבר על נושאים כאלה עם ידיד יהודי מאשר עם ערבי. לא מספיק שאדם הוא ערבי כדי שיתן לי ביטחון לדבר
העולם הזה - גליון 1947 - 25 בדצמבר 1974 - עמוד 26 | ננית־הסבו דמד 1או תנו לשיר :״]בנה אוצנו ארץ מולדת ־ כי?נדרנו ארץ זו!״ (המפוך טעמוד )25 ספר טרה סנטה של המיסיון בעכו. אחיה הבכור לומד בטכניון. היא עצמה בחרה
העולם הזה - גליון 1947 - 25 בדצמבר 1974 - עמוד 27 | מגמה ברורה להטיל דופי בסטודנטים הערבים ולהעמיד בספק את נאמנותם ל מדינה. אפשר היה להשתחרר מהרושם שהיה זה מסע מאורגן ומתוכנן, מלווה בפרובוקציות, שנועד לפזר את
העולם הזה - גליון 1947 - 25 בדצמבר 1974 - עמוד 28 | במדינה יופי זח מעצרי ארזחוח־ן זינם שד צבע מרי הוואנפז, חאובנאית חכינ־לאומית המכתיבה מה נלגף* וכיצד ;תאפר. בין המכתבים המגיעים למערכת מצאנו השבוע מכתב אותו שלחת
העולם הזה - גליון 1947 - 25 בדצמבר 1974 - עמוד 29 | לאד׳ למיכאלצורבצרותבוואדוץ -עכשיו הו אמעורב גם בפרשהמיסתוריתשלכספים שנו ע דו ל ג יו סשבירי ־ חרב בקונגו !שנעלמו אי־שם בדרךמב לי להש אי ר אתריהם ע ק בו ת 11/ד
העולם הזה - גליון 1947 - 25 בדצמבר 1974 - עמוד 30 | קרב רפיח 1967 היה כולו שרשרת אחת של סיכונים מחושבים שנשקלו, נלקחו דהונחתו על־ידי טליק ואנשיו וסיח: א 1חון די*דו*ים, יצאו לך< יוה החמישה כיוני, למני * ! התקפה
העולם הזה - גליון 1947 - 25 בדצמבר 1974 - עמוד 31 | המצרי שבקידמת סיני — אד רק במשמעות האופרטיבית. עד במה שזה נוגע לקרב עצמו -בלומר כרמה הטאקטית -ביצעו גם טל וגם שרון עקיפה של הביצורים ותקפו אותם מאגפיהם
העולם הזה - גליון 1947 - 25 בדצמבר 1974 - עמוד 32 | קשקשת 1947 הפעל את דימיונך ונסה למצוא לציור שלמטה כותרת מתאימה, אשר תסביר מה אתה רואה בו. הצעות לכותרות יש לשלוח לפי הכתובת : ״קשקשת,״ ת.ד ,136 .תל־אביב.
העולם הזה - גליון 1947 - 25 בדצמבר 1974 - עמוד 33 | גילו מדהים בעיתון גרמני: חוגי ״הימין הלאומי׳ בי שראל מקבלים כסף מידי קצין ס־ נ):1 1ביון ר ונ א צי ו תיק. ה טו ען שהווי 1מ שמ ש לר! ם כין ע גן ל ענייני מי משלצב
העולם הזה - גליון 1947 - 25 בדצמבר 1974 - עמוד 34 | 6עוד צרות לצור 60 (המשך מעמוד )29 אויבו של קאסאבובו, מוגוטו, פתחה בחקירה. נמצא יטוס אימות לעיסקה כולה. שר־הפיטחון לשעבר פשוט התכחש לעניין כולו, וטען שהפתק
העולם הזה - גליון 1947 - 25 בדצמבר 1974 - עמוד 35 | (כד> לשתף אותך בחג>1בל ה־ 2$ו שלנו) ספל אחד סול מוז סזב ...וחבל נבר בסדר. ולא רק־ ב של מ חי ת הנו ח ספל אח דסלתה אמית* ו הרג שתו כבר טובה יותר. תה ויסוצקי.
העולם הזה - גליון 1947 - 25 בדצמבר 1974 - עמוד 36 | אריאלה וכך, לפני מיספר ימים עזבו את הארץ בדרכם לניו־יורק שבארצות־הברית, צדוק קראום, ואשתו החדשה דיילת אל־טל רחל טרי, שהיא בחודש הרביעי ל הריונה. לחו״ל אגיד
העולם הזה - גליון 1947 - 25 בדצמבר 1974 - עמוד 37 | (1 (01 מרווה בתרקף אם תראו את אכי ט־לראנו עצוב בזמן מאחרת, תדעו לכם שיש לו סיבת. לא, חם־וחלילה, שום דבר אישי. אצלו בבית תבל בסדר. אשתו ליאורה ובנם בן השנתיים ע
העולם הזה - גליון 1947 - 25 בדצמבר 1974 - עמוד 38 | קולנוע סרטים סכס משוגע \ 1זז. זסוח גברים האוהבים נשים, גברים האוהבים גברים, נשים המעדיפות גברים, וכאלו המעדיפות נשים. את כולם בא לספק מין כלבוניק־מין הדש, ישר
העולם הזה - גליון 1947 - 25 בדצמבר 1974 - עמוד 39 | מערכונים .״אני אוהב לספר סיפורים ^צרים,״ הוא טוען .״ומצחיקים,״ טוענים מוזרים. כאן הוא נטל תשע ואריאציות 1וגות על נושא מין, עקץ כבדרך־אגב כל עי קלסיקונים
העולם הזה - גליון 1947 - 25 בדצמבר 1974 - עמוד 40 |
חזרה לתחילת העמוד