גליון 1948

העולם הזה - גליון 1948 - 8 בינואר 1975 - עמוד 1 | מחיר 4.50 :ל״י י״ח טבת תשל״ה1x 75
העולם הזה - גליון 1948 - 8 בינואר 1975 - עמוד 2 | במיקצף יוצר שאלות ות שובות ה כנ ס ה בענייני שאלה: אני יהלומן המעסיק 86 עובדים ביבוא וליטוש יהלומים. גין לקו־חותי אגא-חאן וז׳אקי אונאסיס. ה אוכל לקבל פטור
העולם הזה - גליון 1948 - 8 בינואר 1975 - עמוד 3 | — ממישנתו של מיי ס דו — בינת סו פ רי ם תרבה חכמה תקנות ד״ר זוארץ (אחרי הכינוס הנוכחי) פרס ״ 200 הארץ״ למנהלהע בו ד ה המצטיין: בהנהלה ־ הגאולה לאור העוכדה
העולם הזה - גליון 1948 - 8 בינואר 1975 - עמוד 4 | 1 סמנכ״ל מישרד־החוץ. הוא יגויים כנראה מחדש לשירות המדינה, כדי לקבל על עצמו את ריכוז ההסברה הישראלית בארצות־הברית, תפקיד שבו רצה אלוף (מיל ).חיים הרצוג. דו ב ר
העולם הזה - גליון 1948 - 8 בינואר 1975 - עמוד 5 | !1 1 1ה פו ע ל יירקבימים אלה נוסף בניו-יורק סניף חדש לרשת הבינלאומית של הסניפים והנציגויות של בנק הפועלים. הסניף החדש ברוקפלר פלזה, מנהטן, נועד לסייע לך בקשריך
העולם הזה - גליון 1948 - 8 בינואר 1975 - עמוד 6 | מכתבים סקופ מוצנע ־ שו א ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערבת והמינהרה: תלי־אביב, רחוב גורדון ,3טלפון 243386־ .03 תא־דואר . 136 מען מברקי : ״עולמפרם״
העולם הזה - גליון 1948 - 8 בינואר 1975 - עמוד 7 | מכתבים השר דא השפיע הצטערתי מאד לקרוא את הכתבה ר,מ* סולפת שלכם אודותי (העולם הזה .)1946 לדעתי, העובדה שאני בתו של שר לא היתד, צריכה להשפיע על שיפוטכם בענייני
העולם הזה - גליון 1948 - 8 בינואר 1975 - עמוד 8 | עכשיו במיוחד דאי לתמוך בתבנית צמודה למדד וקד המחיה 10000 הצמדה למדד. 100/0מענק. המענק נושא ריבית !הפרשי הצמדה למדד. המענק, הריבית והפרשי ההצמדה פטורים ממס.
העולם הזה - גליון 1948 - 8 בינואר 1975 - עמוד 9 | מכתבים (המשך מעמוד )7 היד. להעלות על הדעת בנסיבות ובתנאים ההם. מכאן שהציל, בפקודתו, מאות שיריונים משמד ודאי. גם כך הושמדו, לפי דיווחים רישמיים, קרוב ל־ 200
העולם הזה - גליון 1948 - 8 בינואר 1975 - עמוד 10 | כמה שאלות שד זיהוי, דימוי, גיבוי, עיתוי ו סי כוי חניתו ש 7״ווו!״ ך* רט״התעמולה הנלהב של הטלוויזיה הישראלית לתנועת ״שינוי״ עורר בלבי ^ רגשות עזים של נוסטלגיה.
העולם הזה - גליון 1948 - 8 בינואר 1975 - עמוד 11 | וכיוצא־באלה דברים טובים, שגם יצחק רבין מרבה לדבר עליהם. אבל יש בו התחמקות מוחלטת ממתן תשובה ברורה על שאלות־היסוד שיקבעו את עתידנו: גבולות המדינה, מדינה
העולם הזה - גליון 1948 - 8 בינואר 1975 - עמוד 12 | מכתבים (המשך מעמוד)9 - אגב, באותו יום ביקשנו, קבוצת״ודילים הנמצאים מחוץ לבסיס והגרים בתנאים קשים יחסית, כי תינתן לנו ממיטבה הבסיס צינצנת סוכר בת 100 גרם, אך
העולם הזה - גליון 1948 - 8 בינואר 1975 - עמוד 13 | הוא מגדבד ומדבר ומדבר. נוך סטו 3 כשצריך וכשלא צריך. בעיקר כשלא צריך. דברת ח הו ח ה קורה ליצחק -רבין? יריביו שואלים זאת כשימחה לאיה ואינם מחכים לתשובה. ידידיו
העולם הזה - גליון 1948 - 8 בינואר 1975 - עמוד 14 | במדינה העם אחד -תשע -שבע -חג?ש האס יהיה טוב ד העיקר שלא יהיה גרוע יותר: מה תביא 1975ז האם תהיה זאת עוד שנה סתמית, שלא תתקשר בזיכרונות מייוחדים — או שמא תצטרף
העולם הזה - גליון 1948 - 8 בינואר 1975 - עמוד 15 | על ההנהלה. על אף הצלחותיה הגדולות בשטחים אחרים, הרי בשטח זה נחלה כישלון חרוץ — המאפיל על שאר הצלחותיה. במדינה אחרת, היה מרדכי בן־יארי צריך השבוע להגיש את
העולם הזה - גליון 1948 - 8 בינואר 1975 - עמוד 16 | והדח! תמרורים בן־גוריון ועל באמריקה י הלהיט הגדול והמוצלח גיוונר של ,.החברה הממשלתית למדליות ומטבעות״ ומנהלה יצחק אגני, הוא מט• בע״הזהב ״דוד בן-גוריון.״
העולם הזה - גליון 1948 - 8 בינואר 1975 - עמוד 17 | במדינה הכנסת המסקחח נגוזו בבידז־השימוש ״אנחנו לא מטומטמים 1״ צער! גרשוני וברח לשירותים — ור!רנמן ביטל את -מסקנותיו מסרבים למסור כל מידע על לקוחותיהם. ואם בדרך
העולם הזה - גליון 1948 - 8 בינואר 1975 - עמוד 18 | האבא הבריח הי רואי ן בספרי קודש הסגן נתפס בניהול הימורים בבית־כנסת הוא נחקר על שמירת גופות במקררים נציב המס הפך לשותפו ו־אשי סינדקאט הפשע היו אורחיו * תבע
העולם הזה - גליון 1948 - 8 בינואר 1975 - עמוד 19 | להזמין אליו בקביעות מניי /מעניי ירושלים. מדי־פעם היה הרב מבקש ממניין היהודים שהתפללו בביתו לעשות לו טובה אישית: לשלוח לארצות־הברית ספר־קודש ׳לכתובת מסויימת,
העולם הזה - גליון 1948 - 8 בינואר 1975 - עמוד 20 | אבשר להתלבש באובות השלושים בבווטות ממש ופכת השלושים חוזרת. נל מת־בשדות חובבות-האופנה מזה גשג־תיים־שלוש. אך בניגוד לסענונות אחרים, כגון המיני, השורטס והמאכסי,
העולם הזה - גליון 1948 - 8 בינואר 1975 - עמוד 21 | ואפשו גם והוציא עדיה מא ות ואיניוירוה סטדג וי בחליפת חצאית ח׳קט מבד 1י דורדט שחור עם הדפס פירחו־לבן ותחרה 400 :ל״י. כובע מקטיפה שחורה .ה עם פרח 75 :ל״י.
העולם הזה - גליון 1948 - 8 בינואר 1975 - עמוד 22 | שיגרתית, התיידד איתו באופן אישי, ולא שתיים אלו נעצרו על-ידי המישטרה העלה כלל בדעתו כי יורם עצמו עלול בשבוע שעבר. דניאלה שוחררה בתחילהיות חשוד ברצח. לת השבוע,
העולם הזה - גליון 1948 - 8 בינואר 1975 - עמוד 23 | היא נוצחה והוא נעצו כחשוד המשך החקירה הוטל על בעל דרגה נמוכה מזו של חדה רב־פקד אברהם צמרת. צמרת, איש החקירות של מישטרת חיפה, עבר לשרת בחיפה לפני שבועות מיספר,
העולם הזה - גליון 1948 - 8 בינואר 1975 - עמוד 24 | המישמר העליז של צהלה מקבץ את כל גדולי צה״ל מ שכבר הימים •1ך 11ך י 11 || 1ך 1עמנואל בן־אליעזר, בעלה של גאו־ 11 11 1111 111 לה בתו של דויד בן־גוריון המנוח
העולם הזה - גליון 1948 - 8 בינואר 1975 - עמוד 25 | הקשו והחידוש מפקד חיל־הקשר לשעבר, אל״מ (מיל ).יצחק אל; מוג (מימין) עומד בתור כדי להגיש את טופס־ההתנדבות שלן, כשלידו (במרכז) מפקד חיל־החימוש לשעבר סא״ל (מיל
העולם הזה - גליון 1948 - 8 בינואר 1975 - עמוד 26 | במדינה ועדת אגרנט הקרב על תושב פתח־חקוה זכה מוצב המיתזלים 3 7 8 .0 0 0די מינימום הפרס הואשון 4 0 0 .0 0 0ד׳ מינימום כלל הפרסים 9 0 0 .0 0 0ד י יום חמישי —
העולם הזה - גליון 1948 - 8 בינואר 1975 - עמוד 27 | פעולות מכוו־הנפט, לפתוח בחקירה ע*£ אי־סדרים כספיים בניהול סכידהנסט. לרגע נדמה היה כי מעמדו של המנהל־הכללי של מכון־הנפט, מנחם חן, נתון בסכנה. חן פעל. במהירות.
העולם הזה - גליון 1948 - 8 בינואר 1975 - עמוד 28 | י הפיחו׳ שד. ושינוי״ ה מל חמהה׳ א פ שע נגד ה אנו שות לכן מ חל׳ ש׳ ם אנו לא לה שתת ף ב שום מל חמ ה, לא במ׳ שר׳ן ולא בעקיפין, ולפעול לבישול נל הגורמים ה מ בי אי
העולם הזה - גליון 1948 - 8 בינואר 1975 - עמוד 29 | במדינה י שראלים בחר־ל קשקשת 1948 תשבץ הוו 051 הכיבנש החדש של ישראל 1 9 4 8 אמגים ישראלים רבים העתיקו מגוריהם לניו־יורק — ושם נמצא דהם ;ם קהל ישראלי הפעל את
העולם הזה - גליון 1948 - 8 בינואר 1975 - עמוד 30 | מומחי הכנסת קבעו 80 ? :מהגברים בארץ אשמי בכך שיש זונות החוץ יגאל אלץ ישב במיזבון הכנסת עם שד־האוצר לשעבר פינחס ספיר. לידם עברו ח״כ (ליכוד) יגאל הורכיץ עם
העולם הזה - גליון 1948 - 8 בינואר 1975 - עמוד 31 | א ג שי ם היה מהגר מהארץ, עד שהחליט לפתוח במסע־תעמולה משלו להחזרת כל היורדים מישראל. 11 שנה אחרי מילחמת יזם- הכיפורים, שוב התנוסס דגל ישראל על המעוזים של קו
העולם הזה - גליון 1948 - 8 בינואר 1975 - עמוד 32 | במדינה1 1.01X0 150.000 אחהצ הסועד האחרון למסירת טוסס ההשתתפות לידות מינימום פר ראשון (המשך מעמוד )29 סרטים רבים, שאחד מהם, ג׳ו, זכה להצלחה כספית גדולה. הבמאי
העולם הזה - גליון 1948 - 8 בינואר 1975 - עמוד 33 | טלוויזיה צ ד׳ ש זג1זוע לנפתלי רז עבור כתבתו על ההתנדבות למישמר האזרחי בקריית־עקרון (מבט, יום ד׳ ,)25.12 בכתבה ערוכה היטב ובשאלות קצרות ומנחות הצליח רז לזעזע,
העולם הזה - גליון 1948 - 8 בינואר 1975 - עמוד 34 | אס א ₪ונעיר וווצה (הסוו במדינה ל של אילת ד ח שי ס שבדים עד גיל .35 אחרי שיחת צבאי נבעלי כנשר מפני ט 1ב למקצוע הסחארות. בעבודה ז 1תנבל להגיע לגו ש ס חז ממוצעת
העולם הזה - גליון 1948 - 8 בינואר 1975 - עמוד 35 | קולנוע כוכבים טיר1ן בן 70 אחת הסיבות היותר־טובות לבקר בהצגת סרט בשם הכל למען התואר שיוצג בקרוב בישראל, היא הופעתו שד שחקן חדש ומבטיח מאוד בשם ג׳ון האוזמן שחגג
העולם הזה - גליון 1948 - 8 בינואר 1975 - עמוד 36 | מירי עירית מוהר עירום לגיטימי להתחיל מן ההתחלה עירית מוהר היא, ללא ספק, השחקנית הכי פופולרית בבתי חולים ליולדות, אצל נשים בהריון ואבות לעתיד באשר הם, ואצל
העולם הזה - גליון 1948 - 8 בינואר 1975 - עמוד 37 | תינוק במישרד הבריאות אם !אתם חושבים שלהיות ד,דוברת של מישרד־הבריאזת הוא העיסוק היחידי של !,כורה גנני, אינכם אלא טועים. הגברת הזו, שעונה לשאלות של עיתונאים בטון
העולם הזה - גליון 1948 - 8 בינואר 1975 - עמוד 38 | ..את רומה רנויז״ ט באודיו״ אמה לבידי פלנצו -ומאז השתנו בל חייה ׳גמלאד לגילי פלנצר 17 שנים, הת־ * 0גלתה לה עובדה חשובה מאוד על עצמה — עובדה ששיגתר. את בל הדימוי
העולם הזה - גליון 1948 - 8 בינואר 1975 - עמוד 39 | החיים מתסילים בגיל 40 בשביל ברידיט באודו, בצילום עם אחד מבני־זוגה לסרס החדש קולינוט, שעדיין לא הוצג בארץ. למרות שהיא, לדברי בילי פלנצר, מוצג ארכיאולוגי, עדיין
העולם הזה - גליון 1948 - 8 בינואר 1975 - עמוד 40 | דת רצח החיילת: בגידה פוליטית א
חזרה לתחילת העמוד