גליון 1949

העולם הזה - גליון 1949 - 15 בינואר 1975 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1949 - 15 בינואר 1975 - עמוד 2 | משחק העורך והמייסד הראשון : ד״ר מלכיאל זוארץ ז׳׳ל ממשיכי דרכו יבל״א : חנוך מרמרי, אפרים סידון. כתובת המערכת: רחוב זוארץ 1 ה שסע שעשוע ליו ם חורפי לילות החורף
העולם הזה - גליון 1949 - 15 בינואר 1975 - עמוד 3 | — ממישנתו של מייסדו — לפזם צערא — אגרה ד״ר זוארץ (בטקס תשלום אגרת הטלוויזיה) דימוי בטרם הסתיימה הקדנציה, נעלמה בת צחוקך מספסלינו. ידנו הושטה לעביר, אף מאנת
העולם הזה - גליון 1949 - 15 בינואר 1975 - עמוד 4 | שאיפשרד. לייבא חפצים שונים ללא מכס, בטענה שהם עתיקים. עד כה היד. פטור מכל מכם על מוצגים ועתיקות שגילם מעל 100 שנה. דבר זה איפשר, למשל, לייבא רהיטים ללא מכם,
העולם הזה - גליון 1949 - 15 בינואר 1975 - עמוד 5 | ר\ז ריס׳איתמר בפניך הזמנת יצוא או יבוא, ק טנה או גדולה, מי יכול לממן אותה? מה הם הסיכונים? אלו משרדי ממשלה יכולים לסייע? ישראל סידי, שאול ענתבי, רחמים דוידוב,
העולם הזה - גליון 1949 - 15 בינואר 1975 - עמוד 6 | מכתבים מילחמת פדות ;!דושות אין לי ספק שעוד יישפך הרבה דיו על עניין ההורים-השכולים־נגד-דיין. פשוט, יש כאן עניין •של פרה קדושה נגד פרה שהיתה קדושה, והציבור
העולם הזה - גליון 1949 - 15 בינואר 1975 - עמוד 7 | מכתבים הגיננו מ אנ ג לי ה פיתנם ברוח התקופה !0 0מסר בו תסט רי או מכל מלמדי השכלתי. מלשון שכול. מש!ה לוי, חיפה שילוש הממ״ם לדעתי, הגיעה השעה לנתץ את מעגל-
העולם הזה - גליון 1949 - 15 בינואר 1975 - עמוד 8 | תכנית ה הג רלההחדשהשל הלוט1 מאפשרתלך לז כו תבפרס רא שנן מינימלי ש ל 250.000ל״י. ובפרס רא שון מצטבר עד 500.000ל״י. דמי השת תפו ת ל טבלו!־ 75א ג. מינימום -שתי
העולם הזה - גליון 1949 - 15 בינואר 1975 - עמוד 9 | מכתבים עכשיוהזמן (המשך מעמוד )7 קשה לי להאמין שהליכוד יעז להסתמך דווקא יעל אמנת ז׳נבה. הליכוד, בזמנו, עמד לצד אותה ממשלה שעברה על כל תנאי אמנת ז׳נבה כשט חים,
העולם הזה - גליון 1949 - 15 בינואר 1975 - עמוד 10 | צחק רביו אינו מחדר חובו ת אנ שים המישפטים חיים צדוק, נערכה צנזורה. שאלה שהוצגה לצדוק על-ידי עורך־דין צעיר מהקהל לא שודרה. הפרקליט שאל את שר־המישפטים :״האם
העולם הזה - גליון 1949 - 15 בינואר 1975 - עמוד 11 | מילואים, נתבקש יהב לקבל מינוי כנהגה של רינד. לבית־החולים, בבוא שעתה ללדת. 1למרות הסערה שקמה סביב שביתת עובדי־התחזוקה של אל־על והשבתת החברה על־ידי הנהלתה, לא
העולם הזה - גליון 1949 - 15 בינואר 1975 - עמוד 12 | מכתבים (המשך מעמוד )9 טיפשי, משום שבחו״ל הוא גורם נזק בל־יתואר, דווקא לאותו דימוי מפורסם ש ממשלת ישראל כל־כך זקוקה לו, כביכול. דעו לכם שלא רק בחוגים אקדמאיים,
העולם הזה - גליון 1949 - 15 בינואר 1975 - עמוד 13 | א נותר עוד ספק: פועלי התחזוקה של אל־ על /נכנסו לתוך מלכודת. מלכודת שהוכנה מראש, בתיכנון מדוקדק, כמו מלכודת־עכברים. האם איש זוו למלכודת זו היו שלוש שיניים —
העולם הזה - גליון 1949 - 15 בינואר 1975 - עמוד 14 | המטרה האמיתית ל א היתר. ל ה שיג הסדר או שלום בני מי -אלאלש בו ראחכל ציבור העובדי םבחברה (המשך מעמוד )13 גם הממשלה וגם ההסתדרות אינן פועלות כפרשה זו כהתאם
העולם הזה - גליון 1949 - 15 בינואר 1975 - עמוד 15 | העם 11110ש ל ום כי פו ר צמרת המדינה קברה את ״אווירת יוס״הכיפוריס״ בנשן ק-פאר ראוותני מלון הילטון, שנפתח בליל הסילווסטר בירושלים, הוא סמל. למעלה מאלף הנכבדים,
העולם הזה - גליון 1949 - 15 בינואר 1975 - עמוד 16 | רבדון חו שפת בחורף תכשיר־טיפוח לגוף ולשיער הקרה. הרוח. ההסקה והלכוש־הוום-משדסים את עור־הגוף והשיער תחל>ג*ם להרח״ה. להחלקה 1לע>דוו עור-הגוף יץ£א 0א 8* 1.עזז/אי
העולם הזה - גליון 1949 - 15 בינואר 1975 - עמוד 17 | במדינה אתח ו הגיו ה (המשך מעמוד )15 בינשטיין (״שינוי״) ,מסתבר כי האיחוד המיוחל לא שינה את דיעותיה וסיגנונה. גם על שותפיה החדשים אין לה דיעה טובה כל־כד.
העולם הזה - גליון 1949 - 15 בינואר 1975 - עמוד 18 | במדינה (המשך מעמוד )17 שאל קוטלר :״האם נכון — כך שמעתי בתנועתכס — כי מזהירים אותך מאיחוד עם, שינוי׳ ,שראשיה, לדברי מבקריה, שואפים לזכות במקומות 5 3 ,1ברשימה
העולם הזה - גליון 1949 - 15 בינואר 1975 - עמוד 19 | וגורן מיהר להתייצב במטכ״ל, נוכח שאין לו שום מינוי ושום תפקיד. ראש אכ״א, האלוף הרצל ׳שפיר, אמר לו :״אין צורך בך, נוכל להסתדר גם בלעדיך.״ ייתכן שקיווה שבעקבות
העולם הזה - גליון 1949 - 15 בינואר 1975 - עמוד 20 | וידוי אישי שד ד די ה הדר, אחו ״חות• ״ הנ ה עשה עם רוחה, שהוא לא יודע שום דבר על מה שקורה לנו. הרגשתי בדיוק כמו רוחה באותו רגע. אנחנו לא חונכנו להתייעץ עם
העולם הזה - גליון 1949 - 15 בינואר 1975 - עמוד 21 | של ה ח לת שנרצחה ומהדקת אותם למחברת. גם את הדפים האלה נתתי ליורם. ההורים שלי לא אהבו את יורם. אבא לא אהב אותו פשוט, מפני שהוא לא מצא חן בעיניו. אבל לאמא היו
העולם הזה - גליון 1949 - 15 בינואר 1975 - עמוד 22 | מהפכה בחיי הספורט בארץ קבוצת הכדורסל המקצוענית הראשונה של ישראל. זהו כמובן תהליך ארוך וממושך. יעבור פרק זמן ניכר עד שהישראלים יעכלו את זה, יסתגלו לזה ויזדהו עם
העולם הזה - גליון 1949 - 15 בינואר 1975 - עמוד 23 | רעיון לא כללו את ישראל בתוכניתם. היו להם תוכניות לעתיד להקמת קבוצות מק צועניות גם בביירות, קהיר וקזבלנקה. קבוצה ישראלית היתד, עלולה לשבש להם תוכניות אלה. אבל
העולם הזה - גליון 1949 - 15 בינואר 1975 - עמוד 24 | מח״ט שמואל (גורודיש) גונן (ממושקף) ביום קרג ג׳יראדי עם המג״ד עמקו (מימיו) ביום־הכיפורים שילם צה״ל את מחיר הלקחים הלא־נכונים שהסיק צה״ל מההסתערות הפזיזה לתוך
העולם הזה - גליון 1949 - 15 בינואר 1975 - עמוד 25 | ריצפה והמקלעים יורים רכל עבר. נמצאה רק פלוגת סנטוריוגים, שקודם הושארה לאבטח את שייך־זואייד. רוב הכוח עבר ללא פגע. אש יעילה נפתחה רק על זנב השדרה, שם נפגע פטון
העולם הזה - גליון 1949 - 15 בינואר 1975 - עמוד 26 | יי הגייראד־ י י -מ רי * (המשך מעמוד )25 עסוקה רובה במיתחמי מערך רפיח, ועו וכד, בהתאם) .גדוד החרמ״ש נותר מאחור, ושני גדודי הטנקים מנו אז רק כ־ 80 כלים כשירים —
העולם הזה - גליון 1949 - 15 בינואר 1975 - עמוד 27 | מאחריו שדב ״ההסתערויות קדימה ככל מחיר״ ,סירס להילחץ מדי והורה את גונן לנהל קרב זהיר, כו ימוטטו הטנקים, כסיוע ארטילרי ואווירי, את המעיד כשהם צולפים מרחוק
העולם הזה - גליון 1949 - 15 בינואר 1975 - עמוד 28 | וני זה גם ענ״ן שר צבע ספורט כ דו רג ל א*1ו>*ם על בית״ר מרי פוואנט. האופנאית הבינלאומית המכתיבה מה נלבש וכיצד נתאפר. עיניים חן ״חלון־חאישיות״ — זוהי אחת מתוך
העולם הזה - גליון 1949 - 15 בינואר 1975 - עמוד 29 | במדינה קשקשת 1949 הווו 0 !1הוה חיפה * 9 4 9 איד א&דן ס חי פ ה ״אתה?א אידי אמין!״ אמר חבר מזכירות מועצת סועלי חיפה למזכיר המועצה אליעזר מולק מזכיר מועצת פועלי
העולם הזה - גליון 1949 - 15 בינואר 1975 - עמוד 30 | במדינה עיתונות ה עו בדהא 1ב ד המילחמה החשאית בין ״העובד המצטיין״ ?״עובד ישראלי״ הי בלהב רי או ת מפואר ומשוכלל לפימוח חזה ^ להתעמלות!להרזיה * 1ס״מ להיקף החזה ב
העולם הזה - גליון 1949 - 15 בינואר 1975 - עמוד 31 | לא יתגשם לעולם — הרי זד< החלום על השתתפותו הפעילה באורגיה. ״אבל מה? אף אחד אינו ׳מזמין אותו לאורגיה. ונניח שיזמינו אותו. זו תהיה אז בעיה! מה יאמר בבית כשיחזור
העולם הזה - גליון 1949 - 15 בינואר 1975 - עמוד 32 | סנדק ע ניפה מאמו שני בסיווה ער מנהיג המבו״ל חחשוו נ היה. הרב של־ המאביה״ איו הגיע מנהל תעשיית מושבי־הזקניס למחיצתם של גדולי האומה ונכבדיה י די שנה, עם התקרב
העולם הזה - גליון 1949 - 15 בינואר 1975 - עמוד 33 | באותה תקופה הוא החל קושר קשרים עם אנשי הפועל־המזרחי בארץ. במיוחד נוצרו קשרים הדוקים בינו לבין אחד הפעילים המרכזיים של הפועל־המזרחי בארץ, יצחק רפאל, כיום
העולם הזה - גליון 1949 - 15 בינואר 1975 - עמוד 34 | מנון תינוקות שד ״טעמיקר תינם לחמישית משדרות אספקה שוטפת של מזון תינוקות לתקופה של שנה שלמה הובטחה לבני משפחת מדינה על״ידי חברת ״טעמיקו״. השי עשוי לספק את כל
העולם הזה - גליון 1949 - 15 בינואר 1975 - עמוד 35 | קולנוע מהפכני ממש: שעה שהלבנים מסוכסכים ביניהם ועם עצמם ומחסלי ם זה את זה, נותרים רק הכושים בחיים* ובעיקר אלה המאמינים שדרך המאבק היחידה הפתוחה עבורם, היא
העולם הזה - גליון 1949 - 15 בינואר 1975 - עמוד 36 | פנינה הבלתי־נמנעת ידעתי שזה יקרה לי. כמה שאמרתי לעצמי שאני לוקחת חופשת מחלה מפגינ ה גולן(רוזנבלום) ,ידעתי שלא אע מוד בפני הפיתוי. והנה, אני נשברת שוב. יש דברים
העולם הזה - גליון 1949 - 15 בינואר 1975 - עמוד 37 | ו 10 חו 10ת 10מ 0111111 אבדעד בי מ ת־ ה צי דו מי ם זוכרים שבסיפור גדול (העולם הזה )1928 סיפרתי לכם כל מה שרציתם לדעת על חבורת העין־ד,שלישית, ועל העובדה שכולם
העולם הזה - גליון 1949 - 15 בינואר 1975 - עמוד 38 | המיתון העותודד בסיהוסטו הזלילה הגדולה התקיימה באסטוריה דה־אנטוניו. מאות החוגגי ם העליזים שילמו 100 לירו ת לאיש תמורת ארוחה תורכית בתוספת עראק זחלאווי א מי תי.
העולם הזה - גליון 1949 - 15 בינואר 1975 - עמוד 39 | בלה בלל״סה יפן העבודה חוגגת הסטריפטיזאית הצרפתיה של מועדון כליף את ערב הסילווסטר. צופה בה מהצד המפיק סולו יורמן. בואש־השנה האזרחי נתקו עמו ׳שואל בולמוס של ועב
העולם הזה - גליון 1949 - 15 בינואר 1975 - עמוד 40 | ימפי
חזרה לתחילת העמוד