גליון 1950

העולם הזה - גליון 1950 - 22 בינואר 1975 - עמוד 1 | ג׳ שככי תשל״ר15.1.75
העולם הזה - גליון 1950 - 22 בינואר 1975 - עמוד 2 | פרקי הי1ם בתנ״ך העורך והמייסד הראשון : ד״ר מלכיאל זוארץ ז״ל ממשיכי דרכו יבל״א : חנוך מרמרי, אפרים סידון. כתובת המערכת: רתוב זוארץ 1 ניצן נפגשתי עם נציג אש־־פ
העולם הזה - גליון 1950 - 22 בינואר 1975 - עמוד 3 | — מ מי שנ תו של מ יי ס דו — לשלושה גברים בעולם עומד— ד״ר זוארץ (בבית־המרחץ) חדש במדע? דבר הנשיא אווזים היינו מצפור ארצנו: 60801118 ¥1117088 >עיט צבוע) תושבי
העולם הזה - גליון 1950 - 22 בינואר 1975 - עמוד 4 | השאיר אחריו ברבנות הצבאית, לידיעת הציבור. תיפתח חקירה נגד ׳ ס אן רכ ב ת ו גו נץ• ך סאו־את התכונן ל שחרר אח המהומות וההפגנות ההמוניות, שפרצו בקאהיר ובערים אחרות
העולם הזה - גליון 1950 - 22 בינואר 1975 - עמוד 5 | ארבעה דודותיבבק אחד. הבנק שלנו צועד עם הזמן. אבל מותר, על סף שנה חדשה, לעצור לרגע קט, להעיף מבס לאחור-קצתבנוסטלגיה, ולשאובעידודמן העבר. עברו עלינו בארץ הזו
העולם הזה - גליון 1950 - 22 בינואר 1975 - עמוד 6 | תושבי הכליל שונאימ את אורי גלר במדינה המתיימרת להיות דמוקרטית ד מתקדמת כישראל, לא ייתכן שהמשאבים הלאומיים יחולקו לא בהתאם לצרכי האוכלוסייה, אלא בהתאם לדתם.
העולם הזה - גליון 1950 - 22 בינואר 1975 - עמוד 7 | עכשיו נה נעימה ובמחירים ודא תקוים. בוא ותונח 4111 הז מנו תבמ חי רי ם ה מי ו ח די ם לינו ארופב רו ארמתקבלותבמ לונו תוא צל סו כני הנ סי עו ת ענשיו 10111 חקדואל
העולם הזה - גליון 1950 - 22 בינואר 1975 - עמוד 8 | מכתבים 7אן אגו שייכים? במספר מצומצם בשכונות רסקו המקסימות: נוהי־רסקו חבצלת השרון הדיח ביאליסטוק קרית־ים עומר ליד ליד ליד ליד ליד רמת השרון נ תניה תל־אביב חיפ ה
העולם הזה - גליון 1950 - 22 בינואר 1975 - עמוד 9 | מכתבים נענינו שאין אנו גזירה שווה עם הכפר הלז, בהיותו כפר דרוזי, ואף איננו שווים עם הכפר ג׳זר — הכפר העלאווי (כת מוסלמית) השוכן ברמת־הגולן סמוך לגבולות עם
העולם הזה - גליון 1950 - 22 בינואר 1975 - עמוד 10 | מיסלגת העבודה נקרעת בין ניסיונות ההשתלטות המחודשים של ספיר עדיה לבין הססנותו ופחדיו מדיי! של ראש־הממשלה ומונו נבונים ונפתנבי מסממת במממנת 1ו 11ט ח! הוו סקתתפרס
העולם הזה - גליון 1950 - 22 בינואר 1975 - עמוד 11 | אלה נעדרים מנהיג מוצהר. מאחרי הקלעים הם ממתינים להתייצבותו של משה דיין מאחריהם, אולם דיין מיעט, בשנים האחרונות, להתייצב מאחרי גוש פוליטי או התארגנות מוגדרת
העולם הזה - גליון 1950 - 22 בינואר 1975 - עמוד 12 | תמרורים זכתה • במקום הראשון גתחרויורג נישפי-חנוכח גבית הלוחם שיו אירגון נכי צד,״ל, אי ר ח ׳כרנע, קרובת־משפחתו של נשיא מדיונת־ישראל הראשון חיים וייצמן, מהנדסת
העולם הזה - גליון 1950 - 22 בינואר 1975 - עמוד 13 | *^1*1131 :1111 ב״עיוותים יי במס1וה שד מילחמה וולד עכשיו עיוות מסוכן יותר הבתולה 1חו1י 3לצח ^ רון* השם, יש מילה חדשה. * כמה זמן אפשר לדבר על ״מחדל״ ? המחדל
העולם הזה - גליון 1950 - 22 בינואר 1975 - עמוד 14 | העיתונאית המצרית מקליטה את בגין הנשיא תולה עיניים מעריצות בנגין ך* מאפיין ביותר את פתיחת ועידת ( 1חרות, שנערכה באולם תעשייתי חשוף־קירות בחברון, היד,
העולם הזה - גליון 1950 - 22 בינואר 1975 - עמוד 15 | במדינה העם •ר׳יקה ב 1זברון, ס טיר ה במעדר.־אד!?5׳ ם ובימים ההם אין מלך בישראל, ואיש הישר בעיניו יעשה רגע הניצחון: משם בגין מסעיר את קהל מעריציו ד,התחלה והיא
העולם הזה - גליון 1950 - 22 בינואר 1975 - עמוד 16 | ב שעה שפר שת מבק ר..העולם הזה־אורגיות ליליות של צעירות מתעודות ^ ¥111111ל — 0 1אלפי זקנים מופקרים בישראל לחם־ #111x11 11 סנות ולרדיפת־הבצע של בעלי בתי־אבות
העולם הזה - גליון 1950 - 22 בינואר 1975 - עמוד 17 | ברגמן מסעירה את אמריקה חו שו את המתרחש בושת בתי־אסת בישראל: ת מ טנוו ת, זקנים מתים מחוסו־טיטד, בזקנים, התעלמות מצווי־סגיוה ממשות״ם המטפלת הראשית גאולה שרעבי
העולם הזה - גליון 1950 - 22 בינואר 1975 - עמוד 18 | ו ה די ר ה ה״בנק אוף איעלנד־ תבע ערבויות מ״בל׳־ל׳ בלונדון ה״בנק אוף אינגלנד״ תבע לא ח תג ה, כי ״בנק לאומי״ בישראל יתן מיכתב- ערבות ל״בנק לאומי״ בלונדון, שהוא
העולם הזה - גליון 1950 - 22 בינואר 1975 - עמוד 19 | ש ו תאו צו 1הושע ובינוביץ איים ואיים וא. ם ־ ונכנע ובינוביץ: הורסים את המדינה ! ** תם הורסים את המדינה!״ פנים, כי קיצוץ בסדר גודל כזה מסכן ״זה לא יכול ללכת ככה
העולם הזה - גליון 1950 - 22 בינואר 1975 - עמוד 20 | 3נ עוו ת טובות ווצות ושנות את תדמיתו -ומציגות מדתתתן הבוסית ** כירים אותן בתור מלכות־הפסטי- בלים. כימעט שאין פסטיבל שבו אינן משתתפות. מכירים אותן גם בתור זמרות
העולם הזה - גליון 1950 - 22 בינואר 1975 - עמוד 21 | החלומות הגבוהים ירדנה, רותי, ולאה בחצאיות באורך שנל ובמגפיים תואמים. השלוש, הנראות תמיד בסדר* היו רוצות להפתיע בהופעתן, אך עדיין לא מצאו את העוז להתחיל להדהים.
העולם הזה - גליון 1950 - 22 בינואר 1975 - עמוד 22 | עיניים א ד נמו ת (המשך מעמוד )15 פעיל מצטרף להפגנות שלהם, הוא לא היה בוחר דווקא נרגע זה כדי להפגין נוכחות. לנדאו קרא כמה מיברקי־ברכה .״מיב־רק־ברכד, מאת
העולם הזה - גליון 1950 - 22 בינואר 1975 - עמוד 23 | הטמפון הקטן שגבעו א ת הו 1ול 0 ( 1,400,000,000 טנלפוני, סס נמברו בשנה שעברה ב־ 10$ארצות) מתלונן חיים בצלאל עם סימני ההתעללות ידי חשודים — מאפרה אנושית ״לפני
העולם הזה - גליון 1950 - 22 בינואר 1975 - עמוד 24 | סימן שד הצרחה מעתה ם יג׳מ1ם פרס ראש1ן 250.000 -ל־״ ומצטבר ־ עד 500.000ל״י תוכנית ההגרלה החדשה של הלוטו מאפשרת לן לזכות בפרס ראשון של 220,000ל״י, העשוי להצטבר
העולם הזה - גליון 1950 - 22 בינואר 1975 - עמוד 25 | איך ביקשו ילדים אוטח׳ראף ממחבר התנ״ך ׳ 8בעודו מצפה למסקנות זכה האלוף ועדת־אגרנט, שמואל (״גורודיש״) גונן בכבוד בלתי־רגיל: השבועון הצרפתי ל׳אכספרס פירסם פסוק
העולם הזה - גליון 1950 - 22 בינואר 1975 - עמוד 26 | ד מו תלאט ייי ס ס (המשך מעמוד )17 אפילו אם הם מתפוצצים מכאבים. יש כאלה שנופלים מהמיטות ונשארים לשכב על הארץ כל הלילה. את אבי רוחצים פה רק פעם בשלושה שבועות,
העולם הזה - גליון 1950 - 22 בינואר 1975 - עמוד 27 | ספ ח־ ט פורק הפדמ׳ץ! סופית כ דו רסל אח שיסד התר.דה הראשון, גוטפריד מבויון היד. מנהיג מסע הצלב הראשון, אבל פטר הנזיר היה הרוח האמיתית של מסע זה. הוא שהדליק את
העולם הזה - גליון 1950 - 22 בינואר 1975 - עמוד 28 | תי, שחנה ליד בית־העלמין. ספורטה נאלץ להחזיר אותה לביתה, מרחק 300 מטרים בלבד מבית־ד,עלמין. למחרת היום פנתה עליזה למישטרה, סיפרה את כל קורותיה מליל-אמש, ותיארה
העולם הזה - גליון 1950 - 22 בינואר 1975 - עמוד 29 | בפני השופט באתת ה פו שו ת המרתקות ביו תו ש הגי עו אדיו לגלוג הפור, עליזה לא אגרה לנו פלל, ולא הגינה שעברנו ליד ביתה. אנחנו עברנו ממש ליד פתח ביתה. גם נדרך חזרת
העולם הזה - גליון 1950 - 22 בינואר 1975 - עמוד 30 | סנדק ע ניפה ושימח שלישית בסיורה: האם היה הו־נ ברגמן קשור ננו ש ת ׳דדי־תימן, ומה היה חלקו נעיסקות מיסשויות שעשו עסקני המבדיל? פו הוכחות ועדויות מעוררות צמרמורת.
העולם הזה - גליון 1950 - 22 בינואר 1975 - עמוד 31 | לידיהם ,׳סכום של 5000 דולאר, במזומן. כך, בצורה עקיפה, אוזברה לראשונה פעילותו של הרב יששכר דב ברגמן, כמי שעסק באחת המיצוות החשובות ביותר : מציאת ילדים לאימוץ.
העולם הזה - גליון 1950 - 22 בינואר 1975 - עמוד 32 | ההשגחה העליונה שומות ער ווחדה בוניו, מחלוצות אוננ תהצ עיוו ת בישואל ואשת מאמינה דת במיוי התאונה במישטרה. אל/כאשר טילפנו מסישטרת חיפה, ב־שבת שלאחר־מכן, אל ביתה
העולם הזה - גליון 1950 - 22 בינואר 1975 - עמוד 33 | טלוויזיה צ ליש !?סמן־ א8ושי נדיר אי־אפשר שלא לחזור ולתת צל״ש ל־ויקטור נחמיאם עבור כתבתו ביומן השבוע (יום ו׳.)10.1 , נחמיאס, בעזרת הצלם טיבי קנדי, ריאיין תושבים
העולם הזה - גליון 1950 - 22 בינואר 1975 - עמוד 34 | קשקשת 1950 הפעל את דימיונך ונסה למצוא לציור שלמטה כותרת מתאימה׳ אשר תסביר מה אתה רואה בו. הצעות לכותרות י לאלות לפי הכתובת : ״קשקשת,״ ת.ד ,13* .תל־אביב.
העולם הזה - גליון 1950 - 22 בינואר 1975 - עמוד 35 | השמיכה, מתגלה לעיניו גוף של נערה צעירה. דימיונו שלו, או אחד מפילאי הטבע ן בחדר שממול, כובען ושמו דאו ברמנם, ושותפתו, העלמה רוזנבלום. הם מזמינים את כל שאר שוכני
העולם הזה - גליון 1950 - 22 בינואר 1975 - עמוד 36 | את הגבר האמיתי אי אפשר למשוך באף ...הוא יודע מה טוב עבורו ובחר גם השנה — זו הפעם הרביעית ברציפות — בטבק אוריגינל כמוצר הנבחר בין מוצרי הטיפוח הגבריים! גם אתה
העולם הזה - גליון 1950 - 22 בינואר 1975 - עמוד 37 | ח גי גו ת י רו שלי ם האגדה על העיר ירושלים שאולי יש סר לילה אבל חיים ודאי שאין בד״ הולכת ומתנפצת אל מול סלעי המציאות השונה כל־כך. עיר־הקודש היא׳ אולי, אחד
העולם הזה - גליון 1950 - 22 בינואר 1975 - עמוד 38 | ונדה חציעיח 00 / 003 . הסברה שואדית נשימה חושה ם* ופי הסידרה ״הוואי חמש־אפס״ ^ הופתעו, לפני שבועיים, כאשר העיר לפתע ״המושל״ בסרט, אגב מעשה־פשע כלשהו :״הם למדו
העולם הזה - גליון 1950 - 22 בינואר 1975 - עמוד 39 | שבוע נפלא מחפח לך. בייחוד ניחסיך ההול- בים ומשתפרים עם בת״זוגתך שהחליטה להיות בסדר איתך. קבל אותה בזרועות פתוחות. במישור הפיננסי הכל מתנהל כשורה. המשיך לבזבז,
העולם הזה - גליון 1950 - 22 בינואר 1975 - עמוד 40 | אחרי שערוריית ברגמן באמריקה - חושו השרת הזה את המתרחש בבתי־אבות
חזרה לתחילת העמוד