גליון 1951

העולם הזה - גליון 1951 - 28 בינואר 1975 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1951 - 28 בינואר 1975 - עמוד 2 | העורך והמייסד הראשון : ד׳׳ר לכיאל זוארץ ז״ל ממשיכי דרכו יבל״א : חנוך מרמרי, קובי ניב, אפרים סידון כתובת המערכת: רחוב זוארץ 1 פועל מצטיין יצחק סרט־נע נבגאחה):
העולם הזה - גליון 1951 - 28 בינואר 1975 - עמוד 3 | — מ מי שנ תו של מייסדו — טי שטראח בערב שבת — בום בשבת. ד״ר זוארץ (בין קודש לחול) התנועות שלושה סוגי תנועות: תנועות גדולות, תנועות קצרות ותנועות מגונות. שווא נא
העולם הזה - גליון 1951 - 28 בינואר 1975 - עמוד 4 | מת 0 *1 0להדיח את דינשט״ן מתנגדיו של פינחס ספיר מתכננים ביבוש עמדת־כוח נוספת, הנמצאת בידי אחד מאנשיו. המדובר הוא בהדחתו של הד״ר צבי דינשטיין מתפקיד יושב־ראש
העולם הזה - גליון 1951 - 28 בינואר 1975 - עמוד 5 | צד יש הרבה בממולאים של •/ד יותר. בטעמים שונים ובשני גדלים תות שדה, אננס, פטל,ג־מייקה,תפוז,דובדבן חג׳ לבע׳שון א׳ל 1ן/נזע 1ה
העולם הזה - גליון 1951 - 28 בינואר 1975 - עמוד 6 | מכתבים ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה: תל־אביב, רחוב גורמן ,3טלפון 243386־ .03 תא־דואר . 136 מען מברקי : ״עולמפרס״ .מודפס כ״דפום החדש״
העולם הזה - גליון 1951 - 28 בינואר 1975 - עמוד 7 | מכתבים קד וגורד בלונדון אנו !ימנים עם קוראיו מנאמנים של הטור רזזל המוחלת, כי הסקרנות אוכלת כנו לגלות מי עשה מה עם מי ואיך. אבל אספקט אחד גו מעורר גנז כעס ככל
העולם הזה - גליון 1951 - 28 בינואר 1975 - עמוד 8 | מכתבים אין סמכות בחי6ח ענ שיו הזמן עבשיו הזמן והשתמש בתחבווה הציבזוית ! 1/ש1ז לך חשבון פשוט: השימוש במכוניתך הפרטית הנו ״תענוג״ יקר מדי. מחיר הדלק, מחיר
העולם הזה - גליון 1951 - 28 בינואר 1975 - עמוד 9 | ואינן מוסיפות להנאה רגועה, לידע, תרבות ואינטלקט, אלא מספקות את המא־זוכיזם והרישעדת שבאדם. אף־על־פי שיש הרבה שונאים למוסיקה הקלאסית, דעתי היא שלפחות פעם בשבוע
העולם הזה - גליון 1951 - 28 בינואר 1975 - עמוד 10 | איך שיחק הפטריארך היחני בסרט של מלן 0ראש עיריית תל-אביב, שלמה (״צ׳יצ לוהט, נוהג לשרת במיסגרת תפקידו במיש- מר האזרחי ברחוב דיזנגוף. ביום השישי האחרון, בעת שהיה
העולם הזה - גליון 1951 - 28 בינואר 1975 - עמוד 11 | כלא למה כלא? 6 פעם, בתקופה שלאחר ששת״הימים ושלפני יום־הכי- פורים, רעיתי לכתוב מחזה על תחלין חפירתם של קבוצת אנשים מאסירים לסוהרים ; על איך הפכנו אנח־צו,
העולם הזה - גליון 1951 - 28 בינואר 1975 - עמוד 12 | ממ3ג*׳יי* 0 ה שבוע אולי לא תפגוש את ה די ס קונ ט אי שלד ב מ קו מו הקבוע. איו מ קו ם לדאגה. תוך שבוע הוא יחזור. ביוז מ ת ועד ה עובדי ם של בנק די ס קוג ט יוצאים
העולם הזה - גליון 1951 - 28 בינואר 1975 - עמוד 13 | 19 10א י19 8 1* 3 ג־קסון הימר והפס י ד - היהודים ישלמו! את המחיר ף* שכיל הנרי ג׳קסץ, זהו הפסד בהימור. הוא שם את הכסף שלו על קלף מסויים. היה נדמה כאילו יעלה
העולם הזה - גליון 1951 - 28 בינואר 1975 - עמוד 14 | במדינה העם הגם 3א ר*1ם מניס ווחזרשעשועים חי בו לשלהבת 9 שימעון 5רס עזור?בצע ״משימה בלתי־אפשרית״ : רה 5יח רוח־קרב כצבא הלבנוני כלבים בעלי תעודות-יוחטין יכל פוגי
העולם הזה - גליון 1951 - 28 בינואר 1975 - עמוד 15 | ,1968 ידע ׳יניגר, גן ד ,50-,יליד ד4ציג, לכלכל את מעשיו ועצותיו ז ע ׳ 1סטיות-* , צורה שהועילה תמיד לממשלה, או לא נשאה חן בעיני חוגים מסויימים במפלגה.בתפקידו הוא
העולם הזה - גליון 1951 - 28 בינואר 1975 - עמוד 16 | והגידה צוות צווחת לאמנון בחס הממלכה הכספית טל אמנון כמס, הצבר מפתח״תיקיוה שחקים בסו״דייגו שבקליפורניה ממלכת בתי-מכירות, סו בלת מקשיים כספיים רציניים. חברת- הגג
העולם הזה - גליון 1951 - 28 בינואר 1975 - עמוד 17 | מוט בוידמן את שואר - רימה נתת בוומבידו את קנדה? ץ* שהו מוזר מתרחש בימים אלה ב־בית־המישפט המחוזי בתל־אביב. בפני השופט דב לוין מתנהל מישפט מדינת ישראל נגד מרדכי
העולם הזה - גליון 1951 - 28 בינואר 1975 - עמוד 18 | דיין עשו לנקום ־ מהדנים אנשד״ם ותמונה חנוריסית ***קט שורר כשבועות האחרונים 14/במערכות הפוליטיות הפנימיות במ דינת ישראל. זהו שקט שלפני הסערה. הסערה עתידה
העולם הזה - גליון 1951 - 28 בינואר 1975 - עמוד 19 | במדינה באחד משלושה נוי ונסות ווחזוו ולשילטוו (המשך מעמוד )16 הקומוניסטי בן ה ,68-שהוא גם חולה (ראה הנדון). כל זה נקלט מרימזי־רמזים, שהופיעו בין השיטין בהצהרות
העולם הזה - גליון 1951 - 28 בינואר 1975 - עמוד 20 | הבלונדית שנכה עו השחורה מי־ש קריאה הטלפונית הבהולה שד,גי- ? 1עד, למוקד המישטרה בתל־אביב, לא נראתה רצינית בעיני השוטרים. ״תבואו מייד למיספרה של פט ברחוב
העולם הזה - גליון 1951 - 28 בינואר 1975 - עמוד 21 | ונכין, והשחורה בעטה בבלונדית רע׳]׳ השוטר מזו של אילנה, לעבר יריבתה. אולם אילנה מיהרה לקפוץ לאחור בזריזות, ומלכה עשתה סיבוב באוויר ונפלה על השוטר. באותו רגע
העולם הזה - גליון 1951 - 28 בינואר 1975 - עמוד 22 | האח הגדול טלוויזיה (המשך מעמוד )19 להשתחרר באמצע השבוע. בשבוע שעבר קיבל שילון חופשה בת 48 שעות, שאותה בילה בשידור מישחק־הכדורסל בין ריאל מדריד למכבי תל־אביב,
העולם הזה - גליון 1951 - 28 בינואר 1975 - עמוד 23 | מרנת־היוב דשעבו בחרה נ מונז החופשי היחיד שנשאו עוד פנו׳ במשק-הגית ובהתחייבויות החברתיות, סיימה לימודי קולנוע וטלוויזיה באוניברסיטה. אך הנישואים לא עלו יפה.
העולם הזה - גליון 1951 - 28 בינואר 1975 - עמוד 24 | ציד מכשפה בלונדית ועריבת בחירות על־פ׳ שיטות מוזרות איפשדו לעסקנים הצעירים השכירים של הליכוד להשתלט על אגודת הסטודנטים -וכפרס השיגו השבוע ייצוג !מישרות בוועידת
העולם הזה - גליון 1951 - 28 בינואר 1975 - עמוד 25 | אם גם הנחה זאת נכונה, תשמש כאן האגודה התל-אביבית כמידגם. ואכן, מתוך בדיקת קידומם הפוליטי של יושבי־הראש באגודה זאת מתברר, כי פרט לגדעון פורטנוב, אשר סיים את
העולם הזה - גליון 1951 - 28 בינואר 1975 - עמוד 26 | במדינה שר צבע מרי קוואנפז, האופנאית הבינלאומית המכתיבה מה נלבש וכיצד נתאפר. אם את שייכת למאושרות המעטות שניחמו בריסים ארופים, את מעפעפת פעמיים בעיניך ומיד
העולם הזה - גליון 1951 - 28 בינואר 1975 - עמוד 27 | התיישב על הר־הכרמל שבחיפה. אך משהע- תיק הזוג אוליפנט את מקוס-מגוריו לכפר הדרוזי דליית־אל־כרמל, והגבירה אלים העניקה מחסדיה לכל ערביי הסביבה — כדי לטהר את
העולם הזה - גליון 1951 - 28 בינואר 1975 - עמוד 28 | מה נאמת מתוחש בנית סונר? צווו מינתנים שונו על נו אוו תוש ״תודה רבה־רבה לך מאמא, על הגלוייה ששלחת לה. היא אסירת־תודה לך גם על העיתונים והזרעים ־ ששלחת, ואשר להם
העולם הזה - גליון 1951 - 28 בינואר 1975 - עמוד 29 | שי א ה 1ו חו ו ת במדינה •שראלים ב חדר ביצוע ת שלו מי בגל ת!1ו 2 4 ,0שונו ת ני תחה דרכון־וזקסם דאעול״ה להופעת הזוג פאגוב גוושיגכטון נמכרו 10 כרטיסים בלבד — אלה
העולם הזה - גליון 1951 - 28 בינואר 1975 - עמוד 30 | הוא נידון ד ־ 2 0שנים בעוון רצח יצאנית בתפ חו ת 91־ * 16ארבע שנים לאחר ־ מ כן הוא טוען: ני מצאתי אותו! גיליתי את הרד •יו! צח של עדנה! עשיתי חקירת נכלא, ומצאתי
העולם הזה - גליון 1951 - 28 בינואר 1975 - עמוד 31 | אשר כחצי-שנה לפני כן דקי אותו בסכין בביטנו. בבית־המישפט חזר בו קביליו מהודעתו במישטרה וטען, כי כל מה שאמר היה רק כיוון שרצה להציל את אחיו, בעל המכונית. אחיו של
העולם הזה - גליון 1951 - 28 בינואר 1975 - עמוד 32 | הצנחנים היו חסרי־אונים בשדה־הקרב המשוריין -אך תחת להכשיר את החי״ר ללוחמה החדשה, הוחלט שאינו חשוב עוד ופתו: הביזיון שמאמוי הצוש ס* !משגר החמור ביותר בקרב של
העולם הזה - גליון 1951 - 28 בינואר 1975 - עמוד 33 | טי )34-של דיוריזיה .7הטנקים המצריים נמצאו בארבעה ריכוזים; 21 הנזסלינים רוכזו בעורף קצהו הדרומי של מיתחם חטיבה 11 וכן בקצהו הצפוני; 17 טנקי טי־ 34 של חטיבה ( 16
העולם הזה - גליון 1951 - 28 בינואר 1975 - עמוד 34 | בל סוללה עוברה בקרת איבווו במדינה (המשך מעמוד )29 סיפרו הראשון של סבלה יצא לפני שבועות אחדים בזלוצאת דאבלדיי בנידיורק, לאחר שהסופר עצמו קיבל מיקדמה שמנה. סבלה
העולם הזה - גליון 1951 - 28 בינואר 1975 - עמוד 35 | רמיח: ת *3ז*ון ומאח רי העל־״ש (המשך מעמוד )33 באותד, שעזו ממש, בלא וזיכנון מראש, התקדמה על הכביש הראשי פלוגתו של שמאי קפלן (נהרג ׳אחר־כך, מעבר לביר־גפגפה)
העולם הזה - גליון 1951 - 28 בינואר 1975 - עמוד 36 | מכופף האצולה תהיה דעתכם על אורי גל ר אשר תהיה תגידו דמאי, נוכל, עילוי, תגידו גאון — לא חשוב. תגידו מה שתגידו, לו זה לא משנה. כי אם בארץ מתייחסים אליו כספק רב,
העולם הזה - גליון 1951 - 28 בינואר 1975 - עמוד 37 | נערת השבוע טלי והזדמנות־וזפז כשהיא מיתה בלהקת הנח״ל, היא: חשבה כאחת החתיכות היותר־רציניות שם. וזה היה מיבצע לא קל, אם לוקחים בחשבון שיחד איתר, שירתו אז, באותה
העולם הזה - גליון 1951 - 28 בינואר 1975 - עמוד 38 | 1הקשרה קנ די קשקשת 1951 הפעל את דימיונך ונסה למצוא לציור שלמטה כותרת מתאימה׳ אשר תסביר מה אתה רואה בו. הצעות לכותרות יש לשלש לפי הכתובת: ,קשקשת -,ת.ד ,156
העולם הזה - גליון 1951 - 28 בינואר 1975 - עמוד 39 | רג׳יאני, פיקודי, מונטאן ודפארדיה כ״וינסנט, פראנסואה, פול ופד האחרים אחרי התקף־הלב הראשון קולנוע סרטים והון. מעוה ו א הרון וכל האדוריס לעיתים צריך לכתוב על סרט
העולם הזה - גליון 1951 - 28 בינואר 1975 - עמוד 40 | סספר 1951 המחיר 4.50 :ל״י י׳ שכם תשל״ה22.1.75
חזרה לתחילת העמוד