גליון 1953

העולם הזה - גליון 1953 - 5 בפברואר 1975 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1953 - 5 בפברואר 1975 - עמוד 2 | ראיון העורך והמייסד חראשון : ד״ר מלכיאל זוארץ ז״ל ממשיכי דרכו יבל״א: חנוך מרמרי, קובי ניב, אפרים שידון כתובת המערכת: רחוב זוארץ 1 ה ש בו ע לרגל הופעת גליון
העולם הזה - גליון 1953 - 5 בפברואר 1975 - עמוד 3 | — מ מי שנ ת ו של מיי ס דו — ; ר מיון דרטבוק — המשך) בלחי חמור הקאתי אלף איש! ממשיך ך׳ :ואבא שלי היה סאטיר״ תנועה (השלושה פורצים בצחוק לבבי). ממשיך ג׳ :בעצם אבא
העולם הזה - גליון 1953 - 5 בפברואר 1975 - עמוד 4 | מ ת113יהתקפה עדא בן ת 1ג 14ץיך ב ר״ל ב רצה להתחדד עם וברעם עוד שר שאינו מרוצה מהתיק שלו: שר־המיסחר-והתעשייה חיים פר־־לב. בר־לם ערד לאחרונה שיחות עם שר-העבודה,
העולם הזה - גליון 1953 - 5 בפברואר 1975 - עמוד 5 | יזחי\< צילום איתמר נפתלי בוקסר, רוני דרויש, זיוה פרחי, דליה שלוש, צבי נובק ־ אלה הם הדיסקונסאים שלך בסניף היהלומים בבניו הבורסה ברמת־גו. אלה האנשים המתרגמים
העולם הזה - גליון 1953 - 5 בפברואר 1975 - עמוד 6 | מכתבים מתי הוא כבר ישתוק? תחרות עם אוד־השמש מן הפירסומים החוזרים־ונישנים בעיתונות, אנו למדים שמר משה דיין זוכה לקריאות •,רוצח !״ מפי הורים שכולים, בכל פעם ובכל
העולם הזה - גליון 1953 - 5 בפברואר 1975 - עמוד 7 | מכתבים והוועד של ״הליכוד ו״יבנה״ כרטיסי־ציר, משום שלא תמכו במועמד העבודה? אני, ששימשתי אז כסגן יו״ר התאחדות הסטודנטים הארצית, וכחבר־מועצה בירושלים, לא קיבלתי
העולם הזה - גליון 1953 - 5 בפברואר 1975 - עמוד 8 | מכתבים מנשה, מנשה מ שרד בתשובתכם למיכתבה של שושנה יהודה (העולם הזה )1952 המוחה על שיבוש שמו הפרטי של מנהיג תנועת החרות ממנחם למנשה, במדור זו הארץ (העולם הזה
העולם הזה - גליון 1953 - 5 בפברואר 1975 - עמוד 9 | ה פ רופ סו ר קיסינג־ר מזהיר את שר־החוץ האמ רי ק אי: ומרי, חיוחו! *1יקולאי מאקיאוולי היה מדינאי מזהיר — בתיאוריה. ו -בפרקטיקה היה פוליטיקאי כושל. את ספריו
העולם הזה - גליון 1953 - 5 בפברואר 1975 - עמוד 10 | שהב קי עהכ דו ר ג לן דרורבר ־ נור * ׳ 8מה חושב ראש־הממשלה יצחק רפין על ח״ב העבודה יופי שריד, ניתן היד. ללמוד השבוע מפיו, בעת ההפגנה שערכו חברי גוש־אמונים
העולם הזה - גליון 1953 - 5 בפברואר 1975 - עמוד 11 | א 111ו > ם 21 במרס - 20 באפריל לטלה זה שבוע של שיחדור מלחצים מעיקים, בעיקר פיזיים. הלבטים אם להיענות או לסרב ייפתרו אם תפגשי בן מזל דגים בסוף השבוע. אל תסרבי.
העולם הזה - גליון 1953 - 5 בפברואר 1975 - עמוד 12 | זו גו ת )נ עיר ! ,שי כו! עו ב די מג־ ע ה 71נחר דירות ב־ 36 ער!שוב ברחב הארץ. מחיר שטח סס 1צ ע הדירה מספר התדרים נדי בסיר אזור הגליל טברי ה אחוזת כנרת 145.600
העולם הזה - גליון 1953 - 5 בפברואר 1975 - עמוד 13 | מחלקים מזכי מנונוודנ תינ ה, תקציבים ומועדונים א לי עז ר שו סטק י * שמועות, שפשטו במיסדרוגות הן ן כנסת ביום השלישי שעבר, לא עוררו התרגשות רבה .״יש משבר במרכז
העולם הזה - גליון 1953 - 5 בפברואר 1975 - עמוד 14 | במדינה העם מקו בצמרח המישטרח חייבת דתת את הדין על כישלונה בפרשת ביכונסקי אם אומנם ׳מסתובב עתה בארץ רוצח חופשי — כפי שטוענת, בעצם, המישטרה, יגם היום — הרי כשלה
העולם הזה - גליון 1953 - 5 בפברואר 1975 - עמוד 15 | ועדת אגתט לקתה באותו חטא שנו היא האשימה את האחרים: היא שבדה נקונצנציה שהיא עצמה יצרה אותה, ושהנויחה אותה להסיק מסקנות מונונות הגזגזדל 1ז*\1זד\1 נתב־המינוי הטיל
העולם הזה - גליון 1953 - 5 בפברואר 1975 - עמוד 16 | גנרל צרפתי גווע שיוסט את מנת המירהמה הבאה במרחב גיליון השבוע של השבועון הצרפתי המצוייר, ״פארי מאץ׳,״ מכיל פצצה. אחד הפרשנים הצבאיים החשוכים ביותר בצרפת, הגנראל
העולם הזה - גליון 1953 - 5 בפברואר 1975 - עמוד 17 | וטוען שהיא עלולה להביא ל ה שמד תה שר מדינת ישראל הפעולה תארך יום אחה והכוחות יתוגברו תוך שמונה ימים בגשר־אודרי. קיסינג׳ר: זאת, מתוך הנחה !שהסובייטים לא יזוזו.
העולם הזה - גליון 1953 - 5 בפברואר 1975 - עמוד 18 | 4 • 17* 1 7 / 4 1י ט למדבבית המכונים הבריטיים -המוסד הותיק והמנוסה ב ארץ להק ניית השכלה בכתב מציע לך ללמוד בביתך את המקצועות הבאים בשיטות שנוסו בהצלחה ב ארץ
העולם הזה - גליון 1953 - 5 בפברואר 1975 - עמוד 19 | ח תול ש חו רערב המינוי הכאל אג אן הכל לי ש ר־ הסברה מאונס בממשלה ^ ש ע רו רי תהמשלחתשל ״ ט״ ם אי־הזמנה לקיסינג־ר לכסוף הספים יריס למסור הודעה תקיפה יותר• אד גם
העולם הזה - גליון 1953 - 5 בפברואר 1975 - עמוד 20 | השוטרים נוצורמכ 11־ העיס1 לעשות את עבודתו נאמנה. הוא פתח את תיקה של סילביה ומצא בו בין השאר גם צמר־גפן ונייר-טואלט. לגבי שוטר ב־מישטרת תל-אביב, אלה הן ראיות
העולם הזה - גליון 1953 - 5 בפברואר 1975 - עמוד 21 | צאו שם את אשתו של הקולגה כאיש המדור המרכזי, יודע מה השיטות של המישטרה להוציא הודאות, ואני בטוח שהם איימו על סילביה ולכן היא חתמה.״ ״למחרת בבוקר,״ המשיך רחמים
העולם הזה - גליון 1953 - 5 בפברואר 1975 - עמוד 22 | וני זח גס ענ״ן של צבע במדינה7 מרי קוואנט, האופנאית הביג־לאומית המכתיבה מה גלכש וכיצד נתאפר. בבר בימי קדם סכו נשים את גופן במיני שמנים, בשמים ומלחי אמבט. בת שבע
העולם הזה - גליון 1953 - 5 בפברואר 1975 - עמוד 23 | די רתה מנ כ״ל מזל־ביש ממש רודף את ״הבנק-לפיתוח התעשייה״ .יושג־הראש הקודם שלו, נגיד ״בנק-ישראל״ של היום, משה זנבו, השתבן בדירת־הפאר שהבנק מכר לו ב- תנאי־חינם.
העולם הזה - גליון 1953 - 5 בפברואר 1975 - עמוד 24 | במדינה קשקשת 1953 הפעל את דימיונך ונסח למצוא לציור שלמטה כותרת מתאימה /אשר תסביר מה אתה רואה בו. הצעות לכותרות יש לשלוח לפי הכתובת : ״קשקשת ׳,ת.ד ,136
העולם הזה - גליון 1953 - 5 בפברואר 1975 - עמוד 25 | כלא 6 ספרדי חיבדך סיפור ראשון — קבוע זה היה ככה — רצנו, אני וצביקה, בתעלה ופתאום, מתוך איזה כוך, יצא מולנו סודני ענק עם קלצ׳- ניקוב ביד, הספקתי לדחוף את צביקה
העולם הזה - גליון 1953 - 5 בפברואר 1975 - עמוד 26 | — 58 יריב (המשך מעמוד )19 מדוע, אם כן, החליט סופית להתפטר? התשובה: תיסכול כללי. לפני כמה חודשים העלה, יחד עם גד יעקובי, שורה של הצעות כדי ל-שים קץ לבאלאגאן
העולם הזה - גליון 1953 - 5 בפברואר 1975 - עמוד 27 | ושאנטוכלהטתו בהפסקה בהסוטה, מציג ויציאת ראננדטדי העוויות עוינות לעיני המצלמה גורדון פארקס חיפש שחקן חדש ובלתי- ידוע לתפקיד הראשי בסרט שאפט. טעמיו של הבמאי היו
העולם הזה - גליון 1953 - 5 בפברואר 1975 - עמוד 28 | הביזור החונש החזון הופך למציאות והדמיון לעובד ה בסרט המדע העובדת רוקה א £ £א 0ז א 30¥1.£ צאק ,גוזר צדדטון די טיילור הסטון י •או4 הצגת בכורה ארצית אדוארדג׳י
העולם הזה - גליון 1953 - 5 בפברואר 1975 - עמוד 29 | ב ס די סז סישפט הקרב על ה ה סג ר ה א![א115₪יו החל הש?ב המהדיע במישפמו שר יוזם אחת מפרשיות־התרמית הגדולות שד דורנו עדייו קשה לדעת מה היה היקף פעילותו׳ £ך ידוע
העולם הזה - גליון 1953 - 5 בפברואר 1975 - עמוד 30 | נו נועדת ההסברה הפלסטינית: סיפור. הסיפורים הם, לכאורה, תמימים, לקוחים מאגדות העולם ומישלי־העמים. הם מלווים באיורי־גראפיקה מודרניים, המושכים תשומת־לב מיידית.
העולם הזה - גליון 1953 - 5 בפברואר 1975 - עמוד 31 | במדינה ״לתרנגולת יש בית. ביתה של התר־נגולת הוא הלול״ כך פותחת חי׳ פלסטינית צבעונית, ברת תעמולה מאויירת בגראפיקה מודרנית, שבמבט ראשון אינה נראית כלל
העולם הזה - גליון 1953 - 5 בפברואר 1975 - עמוד 32 | האםיב 1להמדינתישראללהיכנסל סי ח רז רשלהתאב דו ת? זה בבר קרה פעםב תו ל דו ת עמנו -ו ה בי א ל חו ר בן ש ל 2000 שגה לפני במה ימים שוחחתי עם אחד מראשי המדינה על
העולם הזה - גליון 1953 - 5 בפברואר 1975 - עמוד 33 | ממימי השרת ועד לעריילי סקוטלנד. קיסרות בעלת צבא סדיר עצום, אומן ומ תורגל, מוכן בכל עת. כל זה חיה ידוע, כמובן, גס למורדים עצמם, ערב הכרזת הפילחטה. פלאוויוס
העולם הזה - גליון 1953 - 5 בפברואר 1975 - עמוד 34 | ן משתגע (המשך מעמוד )33 הלוחמים הקיצוניים, שהתקבצו סביב אישים כאריזמטיים עזי־רצון. אך רובם של אלה היו, בראשית המרד, מנהיגים מקומיים בילבד. המאבק כין המבכים
העולם הזה - גליון 1953 - 5 בפברואר 1975 - עמוד 35 | קולנוע סרטים מי או ה ב יהודים ח ״ ם ״ילד יהודי במילחמת-העולם? זה לא מעניין איש. אולי, אם תכתוב על זה ספר, יתנו לך פרם, אבל לא כסרט. הילד, הוא גיבור הסרט? זה לא
העולם הזה - גליון 1953 - 5 בפברואר 1975 - עמוד 36 | ה א לי ל המערי ץ מת, לא היה בדיוק שייך לעניין. ד.ימ זה הכדורסלן האמריקאי של מכני תל־אביב, אריק מנקין, שבא לבקר על בימת- ההסרטה של הסרט יום־הדין, ומצא שם את
העולם הזה - גליון 1953 - 5 בפברואר 1975 - עמוד 37 | מיכתב אנ מיו מי המתנחל מנצרת־עילית האשד! הצעירה החזיקה בידיה את המעטפה שהוציאה מתיבת־הדואר שלה, ולאחר שקראה את תכולתה, החווירה. בתוך המעטפה היה מיכתב קצר, ובו
העולם הזה - גליון 1953 - 5 בפברואר 1975 - עמוד 38 | ת כ שי טי הומכ רו 3־ 3 0אלר די רו תהאחד והיא חיה ונד מ ש כו ר ת ש ל 1700 לי רו ת כ חו ד ש ויו ד ה גוזויע היחווחים וגנט עצוב בעיניה של לינדה גלר התכשיטנית, עולה
העולם הזה - גליון 1953 - 5 בפברואר 1975 - עמוד 39 | קים־לשעבר לקחת איתם גם את הגומיות שבהן הטביעה לינדה את דוגמות תכשיטיה. כך נותרה הצעירה חסרת־כל, כימעט. כי נותרו לה עדיין שתי ידיה, כישרונה ודמיונה הפורה,
העולם הזה - גליון 1953 - 5 בפברואר 1975 - עמוד 40 | בלש המדור
חזרה לתחילת העמוד