גליון 1955

העולם הזה - גליון 1955 - 19 בפברואר 1975 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1955 - 19 בפברואר 1975 - עמוד 2 | פסק ־ העורך והמייסד הראשון : ד״ר מלכיאל זוארץ ז״ל ממשיכי דרכו יבל״א : חנוך מרמרי, קוני ניב, אפרים סידון כתובת המערכת: רחוב זוארץ 1 הלכה מאת מוהר״ר הגאון
העולם הזה - גליון 1955 - 19 בפברואר 1975 - עמוד 3 | — ממישנתו של מייסדו — אין כובשים מלפפון, אם אין פלפל במורד. ד״ר זוארץ (במעלה פלפלים אדומים) תנ 11 ם יד מו־׳סת ערב חסוך בדלק! סלו באגד ז הנ & בלר זה סבלסתה ע
העולם הזה - גליון 1955 - 19 בפברואר 1975 - עמוד 4 | וידח ה צירוף עיסוואים לטלוויזיה הליכה משותפת לבחירות הבאות, היו מנהיגי גוש־אמונים מובנים להקצות לצעירי המפד״ל רק את המקומות השני והחמישי ברשימה המשותפת. זבולון
העולם הזה - גליון 1955 - 19 בפברואר 1975 - עמוד 5 | אסרודיזיה למעריצה אהבה ויוסי בי תפברגה 87111 1יי>וו:נוו:א קיקו לאשר. הנחשקת ברוט לגבר האמיתי זנדו לשעות שלאושר טיגריס בשמים מסעירים מעניק לן באהבה את תמרוקי
העולם הזה - גליון 1955 - 19 בפברואר 1975 - עמוד 6 | מכתבים פיקוח או קיפוח ״העולם הזה״ ,שבועה החדשות הישראלי. המערכת דהמינהדח: תל־אביב. רחוב גורדון ,3טלפון 243386־ .63 תא־דואר . 136 מען מברקי : ״עולמסרס״ .מודפס
העולם הזה - גליון 1955 - 19 בפברואר 1975 - עמוד 7 | מכתבים טעות לעולם צודקת * 23.53 יחת חצות? :ויחתו של הד״ר רבקוז בר־יוסד־על ״התנועח לשחרור ה־אשה ושריפת ההזיות״ ״הארץ׳31.1.75 , קוכי חת, ירושלים הנני מצרף כאן
העולם הזה - גליון 1955 - 19 בפברואר 1975 - עמוד 8 | הא יהיה י שראל ישעיהו שגרירנו החדשב די סני־ לנ ד * ! נעת סעודת־הערב ש ערכה לאה ועין לכבודה של ;; סי קיפמגד במלון הילטון בירושלים, שהה במקום גם שר- החוץ לשעבר,
העולם הזה - גליון 1955 - 19 בפברואר 1975 - עמוד 9 | 1זווו ס!1ו ם אנ שים חעירייה גן־שעשועים ברמת- אביב. כשנאמר לו כי הגן פתוח בבר מזה שנתיים, החליט בכל- זאת לערוך את הטקס לגן, ה נמצא לא הרחק מביתו. 0באותה הזדמנות
העולם הזה - גליון 1955 - 19 בפברואר 1975 - עמוד 10 | ם מילואים תגמולים לאנשי תגמול המילואים נועד לפצות את מי שנקרא לשירות מילואים, על הפסד שכרו או הכנסתו עקב השירות. בדרך זו מבטיח המוסד לביטוח לאומי אמצעי קיום ל
העולם הזה - גליון 1955 - 19 בפברואר 1975 - עמוד 11 | מכתבים יש לנו מיפרשית מדגם שחף, העוגנת באותה מארינה, וביקרנו באותו בוקר ביאכטה לוליפופ על־פי הזמנת ידיד. דניאל תשבי ונועם יכור, תל־אביב הגגנוז יצאה לפנסיה
העולם הזה - גליון 1955 - 19 בפברואר 1975 - עמוד 12 | קורס מזוז! בתולדותיה של תנועה ־ כני שהיא דואה את עצמה במוקדם או במאוחר תשב הנציגות המוסמכת של ממשלת ישראל פנים אל פנים מול הנציגות המוסמכת של ״חאירגון לשיחרור
העולם הזה - גליון 1955 - 19 בפברואר 1975 - עמוד 13 | הערביות) .כעבור כמה חודשים, במאי—יוני ,1964 הוקם אש״ף רישמית, בוועידה שהתקיימה בירושלים. נתח נותח באש ך* ינתיים, הרחק ממישחקי־התכסיסים של המדעות הערביות, אירע
העולם הזה - גליון 1955 - 19 בפברואר 1975 - עמוד 14 | תמרורים בוגד תיכון נמשכת ההרשמה לבתי המדרש ציוד ואתנות מונה * לתפקיד יועץ ראש־ד,ממשלו! יצחק רביו לעיתונות והסנדה, דן פוניר ( ,)43 יו״ר האיגוד הארצי של עיתונאי
העולם הזה - גליון 1955 - 19 בפברואר 1975 - עמוד 15 | ₪ !3119^11ו 1 אם המיפלגות פושטות רגל ־ יש למנות להם כונסיינכסים! * ש אומרים שמעשה המיפלגות הגדו- לות, המבקשות לחלק ביניהן כמאה מיליון לירות מכספי המדינה, הוא
העולם הזה - גליון 1955 - 19 בפברואר 1975 - עמוד 16 | במדינה פ ס קו־־ מי פ לגי ת גס ע1״ו שד צבע ו 1זקק -סעד מרי קוואנט, האופנאית הבינלאומית המכתיבה מה נלבש וכיצד נתאפר. פורים בפתח ועימו מגיעה תקופת המסיבות. דומה
העולם הזה - גליון 1955 - 19 בפברואר 1975 - עמוד 17 | ** אות אלפי צופי הטלוויזיה חזו השבוע בתופעה * /מדהימה. על המסד הקטן הופיע רואדדהחשבון ח בבלי, שתקף קשות את מנגנון גביית המיסים בארץ, קבע כי הסכום שאינו נגבה —
העולם הזה - גליון 1955 - 19 בפברואר 1975 - עמוד 18 | והגידה סיירת הנשכחות בו ק אר ץ־י שר אל בריטניה: עוד מיליארד ל״* הפסד! שרים בממ שלת מערב״גרמניח הב טי חו לקבוצת בנקים גרמנית, לחפעיל לחצים על ממ שלת ישראל בפרשת
העולם הזה - גליון 1955 - 19 בפברואר 1975 - עמוד 19 | מקדד תדיראן אמיליה שורץ רחל ישר דבורה בוכינגר מרגלית סירי קסנר וני שוי דו ד אסטלה פרנק מרים ולדמן עלתה ליבטשיין ווקו 4 0 0 1תדיראן 51ת1ן רד שתו 13ן בידי גבר״ס
העולם הזה - גליון 1955 - 19 בפברואר 1975 - עמוד 20 | במדינה (המשך מעמוד )16 חי־הנשק אליה. גרמו למשבר חברי הקונגרס האמריקאי, התלויים בקולות המהגרים היווניים בארצות־הברית. אחת הסנקציות האפשריות היא התקרבות
העולם הזה - גליון 1955 - 19 בפברואר 1975 - עמוד 21 | ראש־עיריית ניו־יורק אברהם בים (שהיה קודם יושב־ראש אמריקן בנק יאגד טראסט קומפני בניו־יורק, השייך לבנק סוויס־ישראל בשווייץ ולקבוצת פילים קלוצניק זאייב פיינברג.
העולם הזה - גליון 1955 - 19 בפברואר 1975 - עמוד 22 | סיפורה האישי של א רי אלה מנצור בחה־ ,16חבר תו רז 1^ 1אהב !אוו הו רז עד וצנח יוסי מישפחה הרוסה, רצח כדי לשמור על אהבתו פאדובה בן ה־,21 משוחרר בן ל־שלושה צעירים
העולם הזה - גליון 1955 - 19 בפברואר 1975 - עמוד 23 | מב תחיי תקוה של יוסף פ א דו ב ה, המחסל ״כן,״ טוענת אריאלה בתוקף .״הם קינאו בו. הוא היה רב איתם בגלל זה אך אריאלה אינה יכולה להרחיב את הדיבור בנושא זה. אמה אינה
העולם הזה - גליון 1955 - 19 בפברואר 1975 - עמוד 24 | הסרט הי שר אלי הרא שון המדבר ומ 711ברעברית קנוט ומיכל השחקנית הישראלית מיכל בת־אדם בתפקיד טורכת־דין המגינה בבית־מישפט ישראלי על ביבי לוין, אותו מגלם השחקן
העולם הזה - גליון 1955 - 19 בפברואר 1975 - עמוד 25 | השגילה טרי רביד בדמותה של היצאנית רודאו, הבודקת את שיני הקליינטים שלה לפני שהיא נכנסת מימס למיטה. ועל דלת ביתה היא תולה פסוק משל דנטה :״בואו חסרי חתיקוות — אלה
העולם הזה - גליון 1955 - 19 בפברואר 1975 - עמוד 26 | (המשך מעמוד )13 פידאיון אחרים בצד פתח ג מדוע לא ניסה לחסלם, או לפחות למנוע מהם הכרח? לכך יש לאנשי פתח הסבר פשוט : ״פתח לא יכול היה לפעול בכל מקום. ביגלל בעיות
העולם הזה - גליון 1955 - 19 בפברואר 1975 - עמוד 27 | במדינה דרבי חיים להחזיר שבויים ־ לאו הצבהמ * 1עור שזכר 0x11* 3 הצב בעל-הירושה נעלם — ובית-המישפט נתבקש להחליט מה דיגו של הבסף היא פינקה אותו שנים רבות, כאילו
העולם הזה - גליון 1955 - 19 בפברואר 1975 - עמוד 28 | כ• מציון ״ונא ט!ם שך מעמוד )25 במיטה ומכסה את עצמה :״בוא, שכב עלי ותתרכז במיספר הראשון בתמונה.״ ביבי זוחל מתחת לשמיכות. שוכב על אירמה ומבטו כל הזמן על התמונה.
העולם הזה - גליון 1955 - 19 בפברואר 1975 - עמוד 29 | כלא להיות ליצן יש מ קו מו ת שבהם יש אנ שים שחושבים שאני ליצן. אני דופק בדלת, נכנס ושואל כמו דביל :״נו, מ ה נשמע \״ צחוק בקהל. ״ מ ה קרה?״ אני שואל ,״למהאתם צו
העולם הזה - גליון 1955 - 19 בפברואר 1975 - עמוד 30 | במדינה למדבביתו בהתכתבו ישראלים בחוייל ניצחון בן־ א פו ״י ם המכונים הבריטיים -המזסד הותיק והמנוסה בארץ להק#0 ניית השכלה בכתב מציע לך עות הבאים בשיטות שנוסו
העולם הזה - גליון 1955 - 19 בפברואר 1975 - עמוד 31 | 1י 9ה ח! •€0ת בהגיבו על דו״ח־הביניים הראשון של ועדת אגרנט, מתח עליו ״העולם הז ח״ ביקורת חריפה. ביקורת זו נתקבלה, למעשה, כ מעט על״ידי כל כלי״התקשורת בישראל, וח
העולם הזה - גליון 1955 - 19 בפברואר 1975 - עמוד 32 | ה ט מבון הקוון שבבעו אחה עול ם קולנוע בקרוב 1,400,000,000( .סמפוני >.ז 0,נמכרו בשנה שעגרה ב* 10$ארצות) ביד וצ׳ארל וכלהמפ סי די םהאח רי ם האדם המודרני מעריץ
העולם הזה - גליון 1955 - 19 בפברואר 1975 - עמוד 33 | זוהי פרנסה כמו כל פרנסה אחרת, ואם הגבר אינו מוצא חן בעיניהן ,״זה ה־צ׳אנם שצריך לקחת.״ האחת אינה יכולה להירדם בלי לעיין במדריך־הטלוויזיה (למרות שאין מקלט
העולם הזה - גליון 1955 - 19 בפברואר 1975 - עמוד 34 | 1אג רנ ט צו ד ק קשקשת 1955 הפעל את דימיונך ונסה למצוא לציור שלמטה כותרת מתאימה, אשר תסביר מה אתה רואה בו. הצעות לכותרות יש לשלוח לפי הכתובת : ״קשקשת,״ ובד ,136
העולם הזה - גליון 1955 - 19 בפברואר 1975 - עמוד 35 | מנהזי מחל 7ן ת תי7ן 1ני מרכזיי ת ש>מ1י רביניביץ מפקח טל טכנאי תי קיני מרכזיית או סקר שלזינגר הטלפון שלך מקולקל? הטכנאים אינם באים? מבקר העוו! ם ה 1ה בלש במשך
העולם הזה - גליון 1955 - 19 בפברואר 1975 - עמוד 36 | דגר, וכולם יודעים את זד״ הוא גם לא יכול לדרוש מהאנשים שיעבדו ברצינות, אוסקר שלזינגר, המפקח על הטכנאים, כפוף לו. לשלזינגר זה יש עסקים פרטיים, כפי שכל אחד במחלקה
העולם הזה - גליון 1955 - 19 בפברואר 1975 - עמוד 37 | את בית-החרושת סריגי אירים, שאלתי שתי פועלות שיצאו להפסקת־צהריים אם שלזינגר הגיע. השתיים ידעו מיד במי המדובר. .הוא נסע לפני כמה דקות,,׳ השיבו. ** ם סיום החקירה
העולם הזה - גליון 1955 - 19 בפברואר 1975 - עמוד 38 | ו₪חווו(ת (11מ0111111 שאפט מעדיף בדחדיות לכי תאמיני לגברים. רק לפני שבוע סיפר לי בדחילו-ורחימו במה הוא מתגעגע לקאתי קרוסבי הלבנה שלו, והשבוע כבר ראו אותו מחזר
העולם הזה - גליון 1955 - 19 בפברואר 1975 - עמוד 39 | אתה קוהו נווויעה 11 קוע לם וין־ עול נ1ק הפועלת. כל הסניפים ממוזגי־אויר ברבים מהם תהנה ממוסיקת-רקע עריבה ובחלקם הגדול משירותיו של המבול -פקיד הבנק האישי שלך.
העולם הזה - גליון 1955 - 19 בפברואר 1975 - עמוד 40 | איך לעופר את תכניות הטלויזיה ^ בירה עם נביטת(§) ^י 11 ת הנו יותר מתכנית הטלויזיה עם כוס בירה צוננת וגבינות היוקרה של תנובה: טל הע מק, גליל, בשן י א וי
העולם הזה - גליון 1955 - 19 בפברואר 1975 - עמוד 41 | נישואין בהמשכים מי שחשב שאיש־העסקים אבנר תדמר, מי שהסתבך בפרשת הלוואת המיליונים לעיריית אילת, אינו מסוגל להפתיע אותו יותר — שיקום! אף אחד לא קם. ובצדק. כי עם
העולם הזה - גליון 1955 - 19 בפברואר 1975 - עמוד 42 | המאבק הוא חריף - המקומות מעטים הוותיקות(מימין) שומחת על מקומן - !החושות(משמאל) מנסות לרשת * 11ל 11 ״1111 11ל י 11 של הדוגמניות הוזמנה עלו 11 ^ 111 11י י ידי
העולם הזה - גליון 1955 - 19 בפברואר 1975 - עמוד 43 | 1 11 ¥1111ך׳ 71 הדוגמנית שלומית אמיר, אחת הוו ! 11 11111/צעירות המטפסות עתה במהירות אל הצמרת. שלומית היתה הדוגמנית האהובה ביותר על הקניינים. הם חיזרו אחריה
העולם הזה - גליון 1955 - 19 בפברואר 1975 - עמוד 44 | נ ף ״ צ ₪חד ש: סרטיפווט וו ו * ; :888888 888888;: בסרט־ מין גרמני המצולם בישראל !שעלילתו מתרחשת
חזרה לתחילת העמוד