גליון 1956

העולם הזה - גליון 1956 - 26 בפברואר 1975 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1956 - 26 בפברואר 1975 - עמוד 2 | זכר1נ 1ת ארץ׳ שראל מנחם בלכרוביץ ממטולה מספר על י״א באדר תר״פ ()1920 ״כבר באותו בוקר נורא של הי״א באדר תר״פ ידעתי כי זהו יום מנשר רעות. ״ואמנם השמים היו
העולם הזה - גליון 1956 - 26 בפברואר 1975 - עמוד 3 | — מ מי שנ תו של מיי ס דו — בפני שיבעה תקום ! ד״ר זוארץ י __(לאחר ביקור בבלומפילד) דבר המערכת יהודי נלנוחין* גוי מגוחין יהשבוע נקלעה לאוזננו מעל גלי האתר (ונאה
העולם הזה - גליון 1956 - 26 בפברואר 1975 - עמוד 4 | 1 *3 0סוו ר - - וצא דמא 8>3 מייד עם שובו של פינחס ספיר ארצה, ביום הרגיעי, הוא ייגש לאירגון כל כוחות תומכיו למערכה על הקמת חטיבת מפא״י במיפלגת העבודה. ספיר לא
העולם הזה - גליון 1956 - 26 בפברואר 1975 - עמוד 5 | במספולי ־ קפםק לו עווסים 0 9 !1ומס סו בי וסש ו1בה בטיסה לברזיל* מולדו! .03110 כמה פולי קפה קלוי מייצרים צנצנת אחת של קפה נמס ליבר? כ 4800-ד כ־־ססזג? כ־? 1600
העולם הזה - גליון 1956 - 26 בפברואר 1975 - עמוד 6 | ״העולם הזח״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערכת וזזמינהלח: תל־אביב, רחוב גורדה ,3טלפון 243386־ .03 תאי־דואר 136 מען מברקי : ״עולמפרס״ .מודפס כ״דסוס החדש״ כע״מ,
העולם הזה - גליון 1956 - 26 בפברואר 1975 - עמוד 7 | מכתבים בנות, וכן לגבי דיני ממונות. ועיין גם במסכת בבא-קמא דף ס״ד.. שדמה הלר, תל־אביב • העולם הזוז הפריך את הדיעה המוטעית והנפוצה כאילו שור הוא פר מסורס. הקורא
העולם הזה - גליון 1956 - 26 בפברואר 1975 - עמוד 8 | איך הציעה שדכנית ירושלמית את שרותיה לכובבת־הקזלנוע שלי וינטרס י ראש־ד,ממשלה יצחיו ר 2ין ניראה לאחרונה כשהוא לוחץ על קפיץ בשעונו לעיתים מזומנות. למקורביו, שחששו
העולם הזה - גליון 1956 - 26 בפברואר 1975 - עמוד 9 | הוווסקום ישראלים ממוצא אנגלו־סכסי, המגלמים תפקידי תיירים. הני צבים התערבו בראיון באורח פעיל, הציגו לכוכבת שאלות אישיות לוחצות. לשאלתה של אחת הניצבות :״האם את
העולם הזה - גליון 1956 - 26 בפברואר 1975 - עמוד 10 | עויאה 1ווווות בי ש ע תשלומיה בבל ממום , שעו ת ביממה מכתבים 7שטוך את העיגיים אני, מוכרחה לציין שהיה מרענן !ומהנה מאד לראות את הדור החדש של דוגמניות־האופנה
העולם הזה - גליון 1956 - 26 בפברואר 1975 - עמוד 11 | מכתבים חת־צווארון ומכנסי־קיבוצניק שקיים. שניהם נערי־שעשועים מזדקנים. נאמר כבר ני ׳משה אוהב נשים, ויא׳סר — וגברים. לא אמת. משה אוהב את !משה, ויאסר — את יאסר.
העולם הזה - גליון 1956 - 26 בפברואר 1975 - עמוד 12 | ** שה מזרחי הילד רמות. משה מזרחי .״חזרתי הביתה. לא יכולתי יותר להיות שם, אז ברחתי.״ ( /הוא אינו חולה במחלה ממארת. אין הוא יוצא לחרף את נפשו בקרב מסוכן. אין לו
העולם הזה - גליון 1956 - 26 בפברואר 1975 - עמוד 13 | יות. זה רק לטובתך.״ הייתי מוכרח להבין מפני שלחצו על הגרון שלי. ״המישטרה היתד, תופסת אותי לפעמים. פתחו לי תיקים. הרבה תיקים. לא יודע בדיוק כמה. מישהו אמר שיש לי
העולם הזה - גליון 1956 - 26 בפברואר 1975 - עמוד 14 | תמרורים בישראל של היום נבחר. לתפקיד מזכ״ל הקיבוץ ח־ארצי, במקומו של שמעון אבידן, חבר קיבוץ שריד ושר־ד,קליטה לשעבר נתן פלד 62 שנולד באודיסה, היה פעיל בהשומו
העולם הזה - גליון 1956 - 26 בפברואר 1975 - עמוד 15 | גילוי בילעדי: הת 1ב1יוז הסודית שעליה ^מבוססות הכרזות מר רבין חו סי׳ ! 1313ע ליון ך* לישכתו של מר יצחק רבץ שררה 1השבוע קורת־רוח מאופקת. התחזיות של ראש-הממשלה
העולם הזה - גליון 1956 - 26 בפברואר 1975 - עמוד 16 | לאחרשבברהפ סי דהב אר ץ <80 מיג״ון ד,״ וכימעט פשטהאחהרגל נ כנ סהחברת ..רסקו׳ ,בשוויץ י שראל• אופי־נ ל עי סקת הבנייה ה ג דו להב עול כל התייחסות לתנאים המייוחדים
העולם הזה - גליון 1956 - 26 בפברואר 1975 - עמוד 17 | ראת רסקו. היא מובנה ׳להכיר בהתייקרו* יות, כפי שמראה המדד שלה. היא מוכנה להוסיף תשלום עבור דמי־ניהול. תוספות אלו יגדילו את היקף החוזה מ־ 120 מיליון דולר ל־ 315
העולם הזה - גליון 1956 - 26 בפברואר 1975 - עמוד 18 | אלוף־פיקוד שמואל גונן נפיקיד, בין ראש מטחו אורי בן־ארי וחיים בו״לב אסור למפקד הבכיר לפקד ״מתוך המרתף־ -עליו להיות ב שדה עם הכוחות במקום המאמץ העיקרי. ולפקד
העולם הזה - גליון 1956 - 26 בפברואר 1975 - עמוד 19 | הפעיילם הפיקוד, בעת ובעונה אחת, לשיני כיוונים הפו נים ומגדים בתכלית. דים נרחבים פי־במיה של זמן ושל מרחב. כולם, בלא יוצא אחד מן הכלל פיקדו, כמאמר הגרמנים ,״מן
העולם הזה - גליון 1956 - 26 בפברואר 1975 - עמוד 20 | במדינה (המשך מעמוד )16 זהו מקח־ומימכר של תגרנים בשוק. •מכיוון שכל שר הוא מנהיג של מיפלגה או סיעה, וכל מישרד ממשלתי הוא גם אחוזה מיפלגתית, משפיעים על ויכוח זה
העולם הזה - גליון 1956 - 26 בפברואר 1975 - עמוד 21 | אשר היח בר-פלוגתא חריף ביותר שלו. את תפקידו בעיריית תל־אביב סיכם ב־מישפט אחד, שאותו אמר פעם :״להיות ראש למישפחה גדולה אחת.״ כאשר חלה. לאחר שבע שנות כהונה
העולם הזה - גליון 1956 - 26 בפברואר 1975 - עמוד 22 | פנינה ר ח 1בלוהלכה - איריס בן ב א ן * ה את רוצה להיות כשתהיי גדולה?״ נשאלה אירים בן כשהיתה ילדה קטנה .״אני רוצה להיות יפהפייה,״ ענתה בקול ילדותי, ומבלי להניד
העולם הזה - גליון 1956 - 26 בפברואר 1975 - עמוד 23 | המודעות שלה לגבי יופייה החיצוני באה לה באופן סופי וברור, כשבגיל ,14 קיבלה עשרות בקשות לחברות מחבריה לספסל-הלימודים בגימנסיה הרצליה. אולם חבריה אלה היו ילדותיים
העולם הזה - גליון 1956 - 26 בפברואר 1975 - עמוד 24 | או אחרת בכנסת. סיעתה של אלוני בכנסת אינה הומוגנית גם היום, וגם אם ניתן להניח כי השניים הנוספים שהיא תצרף יהיו אנשים שלה. הרי לרובינשטיין יהיה מובטח כימעט רוב
העולם הזה - גליון 1956 - 26 בפברואר 1975 - עמוד 25 | בל אחד הביא אורח בדי לפוצץ את אסיפת האיחוד על אלוני חברים מקבליב 1ממנה פריחה־ רובינשטיין ^ אלוונ׳ על רובינשטיין: ״אני לו* מאמינה בכוכביב1־ ^ ועדה פאריטטית גרמה
העולם הזה - גליון 1956 - 26 בפברואר 1975 - עמוד 26 | ני יא ישן בלילות בגלל חובות מתנועת,״ תתאונן לא פעם יו״ר תנועת החרות, מנחם בגין, באוזני מקורביו. ״סילקנו את הבריטים והשתעבדנו ל עיראקים,״ מתלוצצים בציניות ראשי
העולם הזה - גליון 1956 - 26 בפברואר 1975 - עמוד 27 | מיפלגתם דימוי ורוד זה. הם טענו כי בשל ההתנדבות הבלתי־דגילה של חבריה, יכולה התנועה להחזיק מנגנון־קבע מצומצם ויעיל. זאת, בניגוד למיפלגות אחרות, ה־מבזבזות סכומים
העולם הזה - גליון 1956 - 26 בפברואר 1975 - עמוד 28 | עונש מוות חנותו החדשה שד יוום בינונסק מגרה בסיפורה האישי מה הביא י ־ איתו (ד,משד מעמוד )13 אצלנו למישטרה, אלא כשמדובר בעבירות על החוק שהם מבצעים, ואין כבר מה
העולם הזה - גליון 1956 - 26 בפברואר 1975 - עמוד 29 | תערוכה אורלי חובבתיהאמנות מבקרת בתערוכת הציורים של ידידה, ינוקא .״היחסים ביני לבין יורם מתבססים על שיחות ארוכות על כל נושא בעולם,״ מספרת אורלי .״תענוג לדבר עם
העולם הזה - גליון 1956 - 26 בפברואר 1975 - עמוד 30 | ו הגי ח! החחול שחור על השחוח מסינת־חעיתונאים התנחלה על מי- מנוחות. יושב־ראש מועצת המנהלים של ״הבנק לפיתוח התעשייה״ ,ד״ר צבי דינשטיין, הציג את מאזן הבנק בפני
העולם הזה - גליון 1956 - 26 בפברואר 1975 - עמוד 31 | במדינה קשקשת 1956 הפעל את דימיונך ונסה למצוא לציור שלמטה כותרת מתאימה, אשר תסביר מה אתה רואה בו. הצעות לכותרות יש לשלוח לפי הכתובת: ״קשקשת,״ ת.ד ,136 .תל־אביב.
העולם הזה - גליון 1956 - 26 בפברואר 1975 - עמוד 32 | חתיכות גייימס בונד ^י:י^:״י; אשר סיפר הנשיא ג׳ץ קנדי המנוח, ^ לעיתונאים, שסופר המתח האהוב עליו ביותר הוא יאן פלמינג, לא שיער, בוודאי, שהוא מניח בכך את היסודות
העולם הזה - גליון 1956 - 26 בפברואר 1975 - עמוד 33 | ג׳יל סנט־ג׳ון (יהלומים לנצח) קישטה בזמנו, את הופעותיו החברתיות של הורי קיסינג׳ר, והונור בלקמן (גולדפינגר) הגיעה לבונד דרך סידרות הטלוויזיה וחזרה אליהן. החתיכות
העולם הזה - גליון 1956 - 26 בפברואר 1975 - עמוד 34 | למדבמתך בהתכתבות המכונים הבריטיים -המוסד הותיק והמנוסה בארץ להק־נייח השכלה בכתב מציע לך ללמוד בביתך את המקצועות הבאים בשיטות שנוסו בהצלחה בארץ ובחדל, הלימודים
העולם הזה - גליון 1956 - 26 בפברואר 1975 - עמוד 35 | טלוויזיה צר״ ש לשדרן חיים יהין ששב בשבועות דד האחרונים להגיש את מהדורות מבט ואף תבנית של מוקד על גבי המסך הקטן. אין ספק כי אופן ההגשה של יבין השתכלל סידר ת
העולם הזה - גליון 1956 - 26 בפברואר 1975 - עמוד 36 | במדינה עוף צעיר, קפוא ומוכן לבישול. נמצא בפיקוח וטרינרי של משרד החקלאות. לתקופה קצרה בלבד ב־ 7.5ל״י לק״ג איו או עישן או שבועון עבו* אחו בישואר שאתו! נה גדור שר
העולם הזה - גליון 1956 - 26 בפברואר 1975 - עמוד 37 | ה סוכן בעל כי הזהב (המשך מעמוד )33 רון וקולנוע מכובד בשם רוברט שאו. מה שנוגע לתפקיד הראשי, התיזכורת קלה יותר. לפני שהחלו צילומי הסרט הראשון, ערכו זלצמן
העולם הזה - גליון 1956 - 26 בפברואר 1975 - עמוד 38 | לגמור י3 בחיים לא הייתם מאמינים עליהם. כמה שהייתם מנסים להתאמץ, כמה שהייתם מפעילים את כל הרוע שיש בכם, לא הייתם מעלים בדעתכם שהקאריקטוריסט והעיתונאי, חבר מערכת
העולם הזה - גליון 1956 - 26 בפברואר 1975 - עמוד 39 | לנינו הפועל 10 האירוע הספורטיבי הגדול ביותר בתולדות המדינה הפתיחה 1 :במאי
העולם הזה - גליון 1956 - 26 בפברואר 1975 - עמוד 40 | ב דג ה כי ת א ס רו די זי חלמע רי צהאהבה שפי קי קו לאשר. הנ חשקת 1 1 1 1 ב רו ט לגבר ה אמי ת זנדולש עו ת של או שר טי ג רי סבש מי םמס עירי ם מעניק רן באהבה א ת
העולם הזה - גליון 1956 - 26 בפברואר 1975 - עמוד 41 | מכירת חיסול הוא שמר על יעניין ההגירה שלו לאוס טרליה בסודיות מוחלטת, לא היה מוכן לתת ראיונות לעיתונאים אלא עד ליום האחרון ממש. הוא, ד״ר משה קרוי, הפילוסוף
העולם הזה - גליון 1956 - 26 בפברואר 1975 - עמוד 42 | אפשר, במובן, להתייחם לכל העניין בחיוך. אולם אופיים של שני כוכבי הפרשה, שני עורכי־הדין המצליחים, המבוקשים והנאים, והסיפור העומד מאחורי כל אחד מהם, העניקו לפרשה
העולם הזה - גליון 1956 - 26 בפברואר 1975 - עמוד 43 | ״אני חשבתי שאנחנו עושים עבודה טו- בה בהרגעת המישפחות המודאגות של ה חיילים,״ סיפר לידסקי .״שוחחנו על זה, כשהניכור בינינו גדל והולך, אולם אני אמרתי לו, :דויד,
העולם הזה - גליון 1956 - 26 בפברואר 1975 - עמוד 44 |
חזרה לתחילת העמוד