גליון 1958

העולם הזה - גליון 1958 - 12 במרץ 1975 - עמוד 1 | משפר 0 9 5
העולם הזה - גליון 1958 - 12 במרץ 1975 - עמוד 2 | העייד והמייסד הראשון : ד״ר מלכיאל זוארץ ז׳׳ל ממשיכי דרכו יבל״א : חנוך מרמרי, קובי ניב, אפרים סידון כתובת המערכת: רחוב זוארץ 1 • 1שחר חיסלו חייל* צה׳׳ל אח מחו _
העולם הזה - גליון 1958 - 12 במרץ 1975 - עמוד 3 | מ מי שנ תו של מיי סדו —תנו לי נקודת משען ואובל להטיל את מימי. לאפי זוארץ (הכלבה ששבה הביתה) הצעת פשרה יש לי, יש לי הצעת פשרה שתפתור את בעיית מימון המפלגות
העולם הזה - גליון 1958 - 12 במרץ 1975 - עמוד 4 | אלדורטי הביעו רבים תמיהה על שאין שר השיכון מפרט את יתר חברי מועצת המנהלים וכעיקר את המנכ׳׳ל אלברט לוי, שלא הפגינו יושר ציבורי כאלדורטי. עוד רפי״ סטלא לון אל״מ
העולם הזה - גליון 1958 - 12 במרץ 1975 - עמוד 5 | פרסום מלניק אפילו ב טלסקופ תבי ט תגל ה— שכמו ת מיד— *ין כמו חכם זקן אחד גלה חכמה גדולה אין איש מספיק ׳ך שיר לקנות סחורה זולה״ שכן סחורה זולה גם ׳מתבלה מהר
העולם הזה - גליון 1958 - 12 במרץ 1975 - עמוד 6 | ״העולם הזה״ .שבועון החדשות הישראלי. המערבת והמינהלה: תל־אגיד, רחוב כורדון ,3טלפון 243386־ .03 תא־דואר . 136 מען מברקי : ״עולמפרס״ .מודפס ב״דפוס החדש״ בע״מ,
העולם הזה - גליון 1958 - 12 במרץ 1975 - עמוד 7 | למדבבית בהתבתב המכונים הבריטיים ־ המוסד הותיק והמנוסה בארץ להקניית השכלה בכתב מציע לר ללמוד בביתך את המקצועות הבאים בשיטות שנוסו בהצלחה בארץ ובחו״ל. הלימודים
העולם הזה - גליון 1958 - 12 במרץ 1975 - עמוד 8 | מכתבים סיפוד׳אהסה לא׳סמקומו לצערי הרב, בגיליון האחרון של העולם הזה ( )1957 גיליתי דבר, שחשבתי שכבר נרפאתם ממנו. כתבתם על פרשת־האהבה של אשר ידלין ועורכת־הדין,
העולם הזה - גליון 1958 - 12 במרץ 1975 - עמוד 9 | מדור תמרורים, אי־ידיעתו של עודד גרמו לגך? ועניין נוסף: בסיפרו יופי של מילחימה ביקש המחבר, מר דן בן־אמוץ, שכל מי שיקרא ספר זה מבלי שיקנה את הספר, לשלם לו את
העולם הזה - גליון 1958 - 12 במרץ 1975 - עמוד 10 | איוה קולות מוזרים נשמעו בשיחת אריק שרון ע המטכ״לז 1גם הזוועה של מלון סאבוי אינה יכולה להשתיק את ההומור הישראלי. כבר למחרת היום נולדו הבדיחות הראשונות. כך,
העולם הזה - גליון 1958 - 12 במרץ 1975 - עמוד 11 | 01/71717117 אנ שי ם מיליון פרנק תמורתם. שבוע לאחר־מכן היד. עד לקרב־היר־יות בין הכנופיה היהודית של האחים זמור והמישטרה. כאשר נסע, כעבור יומיים, לגרמניה, הגיע
העולם הזה - גליון 1958 - 12 במרץ 1975 - עמוד 12 | מכתבים (המשך מעמוד )9 ברגל, על־מנת לברר דברים כהווייתם. התברר שד,רכבל חסום על־ידי שלג ויש לפנות אותו לפני שד,רכבל יוכל לפעול. הובטח לנו, על־ידי האחראי במקום,
העולם הזה - גליון 1958 - 12 במרץ 1975 - עמוד 13 | 1יומדי 1ז מילה חדשה לאזצר־המילים העברי: ** ישהו החליט בליל החמישי האחרון ( /החלטה גורליח: להסתער על מלון סאבוי הכבוש, תחת למשוך את המשא־והמתן. הוא ידע שבנך
העולם הזה - גליון 1958 - 12 במרץ 1975 - עמוד 14 | במדינה ו חיל ה ד בו רי ם ]*נמשיך ל עו ף 7א חשוב מהו טיב המאורע: בדולי המדינה עורכים מירוץ מטורף א? מוקד הפירסומת יא חשוב מהו המאורע: מילחמה. אסון לאומי, פיגוע
העולם הזה - גליון 1958 - 12 במרץ 1975 - עמוד 15 | משרד המסחר והתונעויה מבצע־ הורדות1 ״וחד 1 להלן רשימתהמוצרים שיצרניהם הודיעו הוזלתם במסגרת המבצע: המוצר שעור המפעל ההוזלה הלבשה ניקו § | מזון 11,ו?גו נ״ד
העולם הזה - גליון 1958 - 12 במרץ 1975 - עמוד 16 | מה 1י צו 111מ• הבונולה לדיש•יג -ומה ה השיגו? * מיקרה העיוור כיוון את ה&ידאיון ן \ אל מלון סאבוי. הם נחתו במיקרה במקום שנחתו, רצו במיקרד. למקום שרצו. אותה יד
העולם הזה - גליון 1958 - 12 במרץ 1975 - עמוד 17 | מבחינה צבאית, היתה פעולת ״סאכוי״ הישג שד הפידאיון. הרי גתם — שחיתה צפוייה מראש כביטחון של /0ס מ — 1לא שינתח עוברה זו. נצסח נזוורת מו ולס ההישג העיקרי של
העולם הזה - גליון 1958 - 12 במרץ 1975 - עמוד 18 | ..אני חיה נמו שאז׳ וחנה וחיות ר ך• רגעי המתח, האימה והחרדל. ש־ ^ ליוו את פרשת מלון סאבו,־; מתוך בליל רגשות התיסכול, הזעם והאבל שבאו בעקבותיה — הבזיק שביב אור
העולם הזה - גליון 1958 - 12 במרץ 1975 - עמוד 19 | אני הייתי בטוחה כל הזמן שהם שישה. שניים מהם לא דאיתי בכלל, וגם בשעת הזיהוי במכון הפאתולוגי לא יכולתי לזהות אותם. הדובר של המחבלים, אחד שקראו לו אבו-סאלח, לקח
העולם הזה - גליון 1958 - 12 במרץ 1975 - עמוד 20 | ך* תגוגיה הראשונה היתד״ כמובן, ן | תודה ללוהטים שסיכנו את נפשם בפעולה. הם פעלו, כרגיל, באומץ־לב. סימל את כולם עוזי יאירי, האיש שלא היה שייך ליחידה הפורצת אך
העולם הזה - גליון 1958 - 12 במרץ 1975 - עמוד 21 | 2650490 •י׳׳ארגיילוי 5יי ע 7 111171 דף מדרכונה של בת־ ה ער ובה אשר גווייתה נטצאח רק יייי * י י #1י 1י 1לאחר יממהתמימה תחת ההריסות, הצעירה חשוויצית מריה רוט.
העולם הזה - גליון 1958 - 12 במרץ 1975 - עמוד 22 | סאב ״ ואס ׳ (המשך מעמוד )21 וכי יחידתדשלו היא שתבצע את הפריצה. הכוח הראשון שהגיע היה בן עשרות שוטרים, בפיקודו של מפקד מישטרת מחוז תל־אביב, ניצב דויד עופר.
העולם הזה - גליון 1958 - 12 במרץ 1975 - עמוד 23 | הפ תח הצהיר שהפ שיטה ב תל־ אביב נ ערכ ה כ תג מו ללפ שי ט ת צה־־ל על נוויפקדות הפידאיון בבייר־ות ב־ - 1973 והגורל עזר להנ הקצין ן שנ פ ל ליד סאבוי הוא 1שפיקד על
העולם הזה - גליון 1958 - 12 במרץ 1975 - עמוד 24 | את במות הבשר במחצית המחיה בשר צמחי של שפע הוא חלבון מן הצומח הדומה בערכו התזונתי לבשר רזה. בהוסיפן־ פתיתי שפע למנת הבשר (או הדג) שאת מכינה, את מקבלת מנת בשר
העולם הזה - גליון 1958 - 12 במרץ 1975 - עמוד 25 | כך גובים מס־הכנסוז צ־ייס מנהטן יסא לישראל נשיא דייוויד רוקפלר לא מניף, לא השקעות בימים הקרובים ייוודע בי דוי ד רוקפלר, בעל ״צ׳ייס מנהטן בנק,״ הח ליט לפתוח
העולם הזה - גליון 1958 - 12 במרץ 1975 - עמוד 26 | סאבו* ואבוי (המשך מעמוד )22 סוגה. שתי חוליות הצליחו לחדור, זו ש ערכה את ההתקפה הרצחנית בנהריה זזו שערכה את ההתקפה בקיבוץ ראש־ד,ניקרה. מאז אותן שתי התקפות
העולם הזה - גליון 1958 - 12 במרץ 1975 - עמוד 27 | ח תונ ה 101 מלמעלה התינוקת לא חלד למאסר במבט לאן, לאן נעלמה האופנה הישנה והטובה של לצאת שנה־שנתיים לפני החתונה? אבד עליה הכלח, מה? היום, כשמכירים אחד את השני,
העולם הזה - גליון 1958 - 12 במרץ 1975 - עמוד 28 | ו₪חווו1ו (0 1מ 1₪וו מסיבהש בז א ת כל הארץ חיכתה למסיבה הזאת חודשים. מהיום שבו נודע כי הדוגמנית לשעבר ובעלת־הבוטיק הירושלמית נחמהמד פאיון ז עומדת להתגרש מבעלה,
העולם הזה - גליון 1958 - 12 במרץ 1975 - עמוד 29 | טלוויזיה, מאחרי המסך ההחמצההג דו ל ה אי-אפשר שלא לבקר את מיבצע שלושת תחנות השידור, הטלוויזיה, הרדיו וגלי צה״ל בכיסוי פעולת הפידאין במלון סבוי בתל־אביב בסוף
העולם הזה - גליון 1958 - 12 במרץ 1975 - עמוד 30 | ״השתמשו במישנחת הרו נו למנוע את כיוסום האשמות נגד המשסוה ^ בישר! את ההקלטה * השוסו 0חינו את מזד מיזוח ^ אחותה שר רחל נתנה ל׳ שאיני אשם * תצאו אצלי ום תרנגולות
העולם הזה - גליון 1958 - 12 במרץ 1975 - עמוד 31 | צורח פתאום מאחור :״למי מסרת ידיעות ביטחוניות ב לונדון?״ וכן הלאה. הם האשימו אותי בריגול, באירגון מעשי־חבלה, וב העברת ידיעות ביטחוניות — שאותן אספתי, כביכול,
העולם הזה - גליון 1958 - 12 במרץ 1975 - עמוד 32 | ן.ילן י מדהים בגולן: מהו פשר המעגלים המיסתור״ם שגיבנ1 לפני 5000 שנה? רק אז נשא חפוהן הגדול את ידיו אל מול החשי* כה וחתחנן להשיב את רוע הגזירה. שגע פעמים קרא
העולם הזה - גליון 1958 - 12 במרץ 1975 - עמוד 33 | ציון אחרות, רואים את הזריחה ביום הקצר ביותר של חשנה. אד הדבר שהרשים ביותר את הגיאולוג יצחקי באת שחקר את תוכניתו של רוג׳ם אל־הירי, היה דווקא האס־שרות להבחין
העולם הזה - גליון 1958 - 12 במרץ 1975 - עמוד 34 | ח מי שטרח חוגיעה ליו (המשך מעמוד )31 הם החלו לחקור את דניאלה, היא סיפרה להם מייד שהיומנים אצלה, וחם לקחו אותם. דס של תרנגולות עוף צעיר, קפוא ומוכן לבישול. נמצא
העולם הזה - גליון 1958 - 12 במרץ 1975 - עמוד 35 | כלא עיתון זה סשהו אחר ״קובי, בחייך, הפעם ליכלכת מודיעים לי כל מיני מכרים, אחרי שמתפרסם קטע שלי עם מילים ״גסות.״ ״מה קרה ז״ אני מיתמם. ״המילים האלו ״,הם אומרים
העולם הזה - גליון 1958 - 12 במרץ 1975 - עמוד 36 | במדינה קשק שת 1958 ח3על את דינרונו ונסח למצוא לציור שמזטוו כותרת מתאימה, אשר תסביר מה אתה רואה בו. הצמות לכותרות יש לשלוח לפי הכתובת.־ ״קשקשת,״ ת.ד ,136
העולם הזה - גליון 1958 - 12 במרץ 1975 - עמוד 37 | תמרורים ך* אשר ניג ש האמרגן קלמן גינזבורג ^ אל ידידו הטוב אברהם ליבר, היד, בטוח כי ייצא מן הפגישה כשברשותו כמה אלפי לירות מרשרשות. אחרי הכל, הוא הרי הפגיש את
העולם הזה - גליון 1958 - 12 במרץ 1975 - עמוד 38 | קולנוע אנשים האיש שתאחרי האוסקרים חאכו״ם מד. המשותף לסגדק, סיפוו־אהבה, צ׳יינה סאון וגאטסבי הגדול? לכאורה, ארבעה סרטים שונים זה מזה תכלית השינוי, שהביקורת קיבלה
העולם הזה - גליון 1958 - 12 במרץ 1975 - עמוד 39 | לאחור, הוא יכול להרשות לעצמו לומד בחיוך :״מעולם לא הייתי שהלן גדול.״ זאת, למרות שהחל לשחק כבר בגיל ,11 בסדדות־הטלוויזיה הראשונות שהופקו באמריקה. כשהתבגר, ניסה
העולם הזה - גליון 1958 - 12 במרץ 1975 - עמוד 40 | גיבורת 71 רון
חזרה לתחילת העמוד