גליון 1962

העולם הזה - גליון 1962 - 9 באפריל 1975 - עמוד 1 | המחיר 4.50 :ל״י כ״ח ניסן תשל״ה9.4.75 , שנה 39 מספר 1962 שואל -ארצות
העולם הזה - גליון 1962 - 9 באפריל 1975 - עמוד 2 | העורך ותמייסד חראשץ : ד״ר מלכיאל זוארץ י״ל ממשיכי דרכו יבל״א : חנוך מרמרי, קובי ניב, אפרים שידון כתובת המערכת: רחוב זוארץ 1 ? 0.6זסא 0.6 06 כבוד רה״ מ /ה
העולם הזה - גליון 1962 - 9 באפריל 1975 - עמוד 3 | ז 1י אר תחכה רוגע האחרון הזמן @11ד ה!1 כרטיס למטוס האחרון תעריפון לא כולל מי סי ם מחלקה שניה מחלקה ראשונה על הכנפיים 3,150ל״י 2,746ל״י קדמיות אחוריות כגלגל
העולם הזה - גליון 1962 - 9 באפריל 1975 - עמוד 4 | אפשרות מעין זו הועלתה אחרי שהתברר כי בתקופת לימודיו כארצות-הברית, יצא הרוצח, שהוא אחיינו של המלך שנרצח, לביקור באירופה, וביקר בץ השאר גם בגרמניה המיזרחית,
העולם הזה - גליון 1962 - 9 באפריל 1975 - עמוד 5 | 3.10 1.60 1.10 1.80 עגבניות מעולות גזר כרוב תפוא״ד חדשים תפוא״ד חדשים ארוזים 2.05 (אריזה צהובה) תפוא״ד ארוזים (אריזה אדומה) 1.65 1.40 תפוא״ד בתפזורת ולנסיה —
העולם הזה - גליון 1962 - 9 באפריל 1975 - עמוד 6 | ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה: תל• אביב, רחוב גורדון ,3טלפון 243386־ .03 תא־דואר . 136 מען מכרמי : ״עולמפרס״ .מודפס כ״דסום החדש״ בע״מ,
העולם הזה - גליון 1962 - 9 באפריל 1975 - עמוד 7 | אלה הס ק וראי הוווצ 0הו ד לקי מחקרים שערכו בזמנו ״חמביו למחקר חברתי שימושי״ ו״המפיו לקוממיקעיה״ ,של חאוניגרסיסח ח• עברית, לפי הזמנת איגוד חמפרשמים, מתברר כי: *
העולם הזה - גליון 1962 - 9 באפריל 1975 - עמוד 8 | מכתבים ההסתה לא ;כתבה הוסבה עתה תשומת־ליבי למאמר בגיליון המולס הזה ,1957 בשם :״לרצוח את קיסינג׳ר?״ ובו דברים חמורים שייחסתם לאבי המניות. כתבתם :״אבא אחימאיר,
העולם הזה - גליון 1962 - 9 באפריל 1975 - עמוד 9 | בין אם אלד, של ילדים במעלות או מבוגרים בבית־מלון (אזרחים שלנו או תיירי- חוץ). אנו טוענים שכל כניעה למחבלים אך תעודד אותם להמשיך בדרך זו — אך אנו שוכחים שהמניע
העולם הזה - גליון 1962 - 9 באפריל 1975 - עמוד 10 | בבר בשנים שלפני המילחמה נמתחה ביקורת קטלנית על קו ב ר־ ל ב ־ אך היא הו שתקה בכל האמצעים. נגנזה ו הו עלמה מיפלעת על ממים ץ* ילחמות-גנרלים התקיימו בצר,״ל כבר
העולם הזה - גליון 1962 - 9 באפריל 1975 - עמוד 11 | תוכננה ובוצעה, לא יבלה בלל לבוא לעולם, לולא ההתעקשות לקיים נוכחות מתמדת על קו המיס לכל אורכו ואילמלא סיפק לה כר-לב, כמעוזיו, את המטרות לארטילריה ולמארכים.
העולם הזה - גליון 1962 - 9 באפריל 1975 - עמוד 12 | מכתבים בישראל של היום (המשך מעמוד )9 אלא שהדירה הפכה שיחת־האיזור פה, ובעטייה נקרא הבניין בי גר רבין ״בית ההרצאות,״ ודי לחכימא ברמיזא. גם פרשת ה״גורילות״ שלו
העולם הזה - גליון 1962 - 9 באפריל 1975 - עמוד 13 | לים עם נוכחותם באיזוד־ספר זד — .אך שמר על הנייט־ראליות -של ארצו. גף יכולה היתה קאמכודיה להמשיך ולהתקיים כשלווה, עד עכור הזעם כוויאט־נאם, לולא כוצע מעשה שכו
העולם הזה - גליון 1962 - 9 באפריל 1975 - עמוד 14 | (המשך מעמוד )13 סוכנות־הביון חיברה את המתכון. תחילה צריכים לסלק את סיהאנוק. איך? פשוט מאוד: לוקחים גנרל מושחת וחאב־שילטון, נותנים לו כסף וגיבוי, מחוללים הפיכה
העולם הזה - גליון 1962 - 9 באפריל 1975 - עמוד 15 | במדינה את אוייבי ישראל יותר מכל גילוי שלילי המתפרסם באמצעי־התיקשורת בארץ. או״ 3י הוו היסטוריה 8וף*8וך1 גמצא חאש 8למצב שאליו גקלעה המדיגה : חעיתוגות כל מישטר
העולם הזה - גליון 1962 - 9 באפריל 1975 - עמוד 16 | שלפה ארצי הפסיד בדור בראש וגם את הפרס הראשון ! 8חבריו של השר גידעון האדזנר לצמרת המפלגה הליברלית העצמאית, הופתעו כאשר הפך בשבועיים האחרונים לנץ שבניצים.
העולם הזה - גליון 1962 - 9 באפריל 1975 - עמוד 17 | תוווסקוס או עוינו 111(11 הקצב הסביר בחייך העיסקיים מתגבר; לא תקבל את זה ברוח טובה! כי אינך אוהב לחץ, אבל אם תתייחס לזה כאל שלב ריגעי, תצא מן העניין בהישגים
העולם הזה - גליון 1962 - 9 באפריל 1975 - עמוד 18 | מטבע החוץ של המדינה יאזל תוך 3חודשים קיסיע׳ר מאיים בהכרה באש־־ף רבץ מאיים במילחמה מונעת אם לא תחודש אספקת הנשק האמריקאי מנהיגי המימסד היהודי בארה־יב מסרבים
העולם הזה - גליון 1962 - 9 באפריל 1975 - עמוד 19 | שר־האוצר האמריקאי שנדחתה בעבר כבר כמה פעמים. פרם רצה לדון על הסכם הרכש הצבאי הבא, ואלון ביקש פגישה עם קיסינג׳ר. לשלושתם נמסר, והדבר הודלף נמיתכוון לעיתונות,
העולם הזה - גליון 1962 - 9 באפריל 1975 - עמוד 20 | הרוגבי הגיע לישראל במחתות ־ ליטוף בפרצוף שחקן רוגבי מקבוצת חולון, ששלושה משחקני קבוצת אוניברסיטת תל־אביב מנסים להוציא מידו את הכדור, מגן על עצמו תוך הצמדת
העולם הזה - גליון 1962 - 9 באפריל 1975 - עמוד 21 | ־ ומלהיב אקדמאים, קיבוצניקים, סטודנטים וחתיכותיהם 1 זריקת ביניים התמונה האופיינית לנזישחק הרוגבי: שישה שחקנים, שלושה מכל קבוצה, מתחבקים לאגודה אחת, כשהשופט
העולם הזה - גליון 1962 - 9 באפריל 1975 - עמוד 22 | ל ה רו ג ־ אבל כעד* 1ותו (המשך מעמוד )21 מישחק פראי ומטורף, משהו בסיגנון ״תפוס כפי יכולתו״ ,הרי למעשה הוא מישחק ידידותי ורגוע יותר מאשר הכדורגל. ב ממוצע נפגעים
העולם הזה - גליון 1962 - 9 באפריל 1975 - עמוד 23 | תמונה ! 1היא נסור, אומות דוגמנית הצמות שלומית אמיר המובנה רהוביע במודעות־בוסוס בעירום, אבר- והבייצוא! ך* גברים הישראליים הם חנטרי־ 1 ( 0שיים. אם החברים של
העולם הזה - גליון 1962 - 9 באפריל 1975 - עמוד 24 | *יי מי בלצתעלה מיס (המשך מעמוד )11 שני המתנגדים הראשיים והעיקביים ל מערך המעוזים, היו, בתוך צה״ל, האלו פים ישראל טל ואריאל שרון. טל נחשב האידיאולוג של
העולם הזה - גליון 1962 - 9 באפריל 1975 - עמוד 25 | העסמוח ר.״ 3ואו* : 0 2.25 מיליארד ל״ סוג רי םאת ערד בימים אלה, כאשר אפריים בן־ארצי התמנה יושב־ראש מועצת־המנהלים של חברת ״עמידר״ ,נעים לראות כיצד מת- חסלת החברה
העולם הזה - גליון 1962 - 9 באפריל 1975 - עמוד 26 | ההת מו ט טו ת (המשך מעמוד )14 השילטון הקומוניסטי כאב קפדן אך מסור. כל הגורמים האלה פעלו כל העת בשטח. המפולת היא פיתאומית — מפני שהאר מון עומד על עמודים שכורסמו
העולם הזה - גליון 1962 - 9 באפריל 1975 - עמוד 27 | ארגנות, כמות העבודה בפועל שיש באותו זמן למישרדים השונים, וכמות ורמת צוות* העובדים העומד לרשות כל מישרד. דק לאחר שמתקבלות תשובות מפורטות ומספ קות בכל אחד
העולם הזה - גליון 1962 - 9 באפריל 1975 - עמוד 28 | מישוד־החוץ נכנס למשבר הדיפלומטי החמור ביותר אד הצמרת שלו היתה עסוקה ב שעווויו ת־ה אהבה שימחה ננוי שו ך ה חו ץ ם לא ת עזו ב את הבת שלי, אני אהרוג אותך!״ \ 4קרא
העולם הזה - גליון 1962 - 9 באפריל 1975 - עמוד 29 | במדינה קשקשת 1962 הפעל את דימיונך ונסה למצוא לציור שלמטה כותרת מתאימה, אשר תסביר מה אתה רואה בו. הצעות לכותרות יש לשלוח לפי הכתובת: ״קשקשת,״ ת.ד , 136
העולם הזה - גליון 1962 - 9 באפריל 1975 - עמוד 30 | קורסים !1 טלוויזיה ש ״ רו תנצ. ה .ו ל מ סיי מי ם הרשות לחינוך זהגשרה ימיים מודיעה על פתיחת לקצינים ׳ ^ בצי הסוחר * קורס לחובלים מתקבלים משוחררי צה״ל בעלי
העולם הזה - גליון 1962 - 9 באפריל 1975 - עמוד 31 | לגברי בלבד שדרנית מזור לבוש בלי צנזורה המסך גילתה את מימדיה האמיתיים. במהדורה המסכמת הסתבכה כרמית כליל במטרים הרבים של בד שימלתה, וקשה היה להבחין מה היא בדיוק
העולם הזה - גליון 1962 - 9 באפריל 1975 - עמוד 32 | חוקר י שר אלי סבור שיי ת כן שגי ל ה את קבר י ע קו ב א בינו ברמת־ הגו לן. אך לא ערך חפירו ת במקום מפחד אונסק״ו ויכל יעקוב לצוות את גניו, ויאסוף רגליו אל המיטה,
העולם הזה - גליון 1962 - 9 באפריל 1975 - עמוד 33 | ורק אנשים יחידי־סגולה ומיוחדינדבמינם זכו להיקבר עם אבותיהם. אם כך הדבר, הרי האתר ברמת־הגולן הוא מקום פולחני כזה, המבוסס על קבורה סלקטיבית מצד אחד, יחד עם קידוש
העולם הזה - גליון 1962 - 9 באפריל 1975 - עמוד 34 | קולנוע בקרוב מ׳ מפחדמתס בי ך שואה * אין זה סוד שעם ישראל, היושב בציון, סובל מתסביך שואה. אולי לא כולו, אבל רובו הגדול. תסביך שואה, זהו דחף פנימי הממריץ את
העולם הזה - גליון 1962 - 9 באפריל 1975 - עמוד 35 | רת לאמו, אבל אינו יכול לסלוח לד, ש הכניסה גבר זר למיטת אביו, שנישבה קודם־לכן במילחמה, על־ידי הגרמנים. מאחד שהוא חש עצמו בלתי־רצוי בביתו, הוא פו נה למורה־הכפר,
העולם הזה - גליון 1962 - 9 באפריל 1975 - עמוד 36 | לקח לה איזה חמש שנים, לעיתונאית בת ה 26-שלומית כהן, להוציא לאור את ספר שיריה הראשון. חמש שנים של לבטים וקשיים, חמש שנים של חוסר- ביטחון, אבל לבסוף, בשעה טובה
העולם הזה - גליון 1962 - 9 באפריל 1975 - עמוד 37 | גאונים חולי ם מוי בוי־ יהורם גאון שר שירים יפים, ועד שאתה גומר לקרוא את שמה של תוכניתו החדשה עבר האוטובוס׳ ולא הצלחת לתפוש את הפואנטה. אבל זה לא־כל־כך משנה, כי
העולם הזה - גליון 1962 - 9 באפריל 1975 - עמוד 38 | 3פ ר צו פי ם 3 ,סיגנונו ת 3 ,ת ע רו כו ת: בינה, אן־תוז ואילנה * ל 7 1 1111 בכמות בלתי נדלית ״ י י מוצאת את ביטוייה בציוריה של אילנה דוד מרומי, למטה משמאל:
העולם הזה - גליון 1962 - 9 באפריל 1975 - עמוד 39 | בעלי עוצמה אירוטית מדהימה, ולעיתים מעוררת פלצות. לאילנה טכניקה משלה ליצירת צבעים בגווני זהב, בהם היא מרבה להשתמש. את התירכובת הכימית היא מסרבת לגלות, רואה בה
העולם הזה - גליון 1962 - 9 באפריל 1975 - עמוד 40 | טערוריה בבז־יעור־־ד־ ההנוץ ״אני א ה רוג או תך! ,,צעקהשג רי ר האחדעלה שג רי ר ה שני. ה מנ ה ל רו ם! עםב
חזרה לתחילת העמוד