גליון 1963

העולם הזה - גליון 1963 - 15 באפריל 1975 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1963 - 15 באפריל 1975 - עמוד 2 | מדליק המ שואות ועדת 200 הארץ לחגיגות יום העצמאות פירסמה השבוע את שמות שלושת נבחריה אשר ידליקו משואות בטקס מסורתי שייערך ערב החג בירושלים. הוועדה בחרה במדליקי
העולם הזה - גליון 1963 - 15 באפריל 1975 - עמוד 3 | — מ מי ש נ תו של מיי ס דו - במולדתי חם לי אפילו אם קר לי ד״ר זוארץ (בכנס תנועת ״איכפת״) . האביב משתולל שוב בארץ ומתפיח חזי נערות ולכן, כמו כולם, גם אנחנו נקדיש
העולם הזה - גליון 1963 - 15 באפריל 1975 - עמוד 4 | המתאימים לסעודים בשל היותם מטוסי־תובלה המסוגלים להמריא ממסלולים קצרים. ח קי ר ה +הז מנו ת בעוד חקירת המישטרה נגד אמנץ אבני, אחד הספקים העובד עם מישרד-הביטחון,
העולם הזה - גליון 1963 - 15 באפריל 1975 - עמוד 5 | !1177// בי שראל מועדון ׳׳הספר המעולה״ ת״א חברת ״וולה״ בישראל לציון מלאות 25 שנה ל״וולה״ בישראל תיערך לבחירת התסרוקת הנאה ובעלת הגוון היפה ביותר שתבוצע בצבעי
העולם הזה - גליון 1963 - 15 באפריל 1975 - עמוד 6 | ״העולם הזה׳ /שבועון החדשות הישראלי. המערבת והמינהלה: תל־אביב, רחוב גורדה ,3טלפון 243386־ .03 תא־דואר . 136 מען מברקי : ״עולמפרס״ .מודפס כ״הדפום החדש״ כע״מ,
העולם הזה - גליון 1963 - 15 באפריל 1975 - עמוד 7 | הפתעה לגב׳ נירה לידסקי - בקפה ג׳קי בתל־אביב במסעדת ג׳קי בשררות חן — המפגש הפופולרי של חחגרח כתל- אביב — חיכתה הפתעה לגב׳ לידסקי (רח׳ אחד העם 60ת״א) כשהיא מבלה
העולם הזה - גליון 1963 - 15 באפריל 1975 - עמוד 8 | מכתבים שינוי ריעה על דכין בוג ד תי כון החלה ההרשמה לבתי המדרש ד תזונ ה לכלת בי ת לשנת הלימודים תשל״ו רשיממ במי־המדרש טלפון ביהמ״ד הממלכתי למורות לתזונה
העולם הזה - גליון 1963 - 15 באפריל 1975 - עמוד 9 | חסיד במירון טוהר־מידות מופרז טונות עיראק. מותר להשקיע יגם כאן מאמץ, לפחות כמאמץ המרשקע עבור ה פלסטינים ה״ימיסכנים.״ עובד גשן, חיפה מן סותרת בטיול קבוצתי בגליל
העולם הזה - גליון 1963 - 15 באפריל 1975 - עמוד 10 | הבישוף קאפוצ״ קיבל בכלא חומר־נפץ בצורת עלמות־חן ווירופותהילארידן הארכיבישוף קאפוצ׳י המרצה עתה עונש- מאסר ממושך, מורשה לקבל ספרים ועיתונים מחוץ לכותלי הכלא.
העולם הזה - גליון 1963 - 15 באפריל 1975 - עמוד 11 | */*7 1 //7 1ת3 /ר א 1111 יבו חבר מערכת מעריב, העיתונאי שאול חון, השיא בשבוע שעבר אחת משתי בנו תיו. במסיבה שהתקיימה לאחר טבס־הנשואין, בהשתתפוות חב־רי-המערבת של
העולם הזה - גליון 1963 - 15 באפריל 1975 - עמוד 12 | ״מלוז לרום אילת, 1אוהב רכשנו מוניטין ש 7פינוק זוגות בירח דבש. הצטרפו לנאהבי המלון, לירח דבש שלא יישכח. גם ה מ חי ר מכתבים מוכרחים?המשיר ברצוני להתייחם
העולם הזה - גליון 1963 - 15 באפריל 1975 - עמוד 13 | 0 1 1 :ר11 ^ 3§ 11 מאחרי מסך עבה. בחדר נעול ושמור היטב, תלנייה ־ החפה הסודיח •צנזורה הפוליטית שפעלה בימין ) חיבור התנ״ך גנזה עובדות חשובות מאה ששינו את פני
העולם הזה - גליון 1963 - 15 באפריל 1975 - עמוד 14 | במדינה העם כמו אוניו־ לנ שי מ ה תושב חדרה 1כה 5 6 0 .0 0 0ל השבוע מינימום הפרס הראשון 450.000 די מינימום נדל הפרסים 900.000י י יום חמישי — חסועד חאחרון למסירת
העולם הזה - גליון 1963 - 15 באפריל 1975 - עמוד 15 | מדיניות הרוס* באים, הרוסי הוד ׳ הב? מאשימים את הפז בדליפה החמורה בשביל מתי גולן, הנתב המדיני של הארץ, זה היה סקופ. הוא גילה ששני אישים סובייסיים בנירים ביקרו
העולם הזה - גליון 1963 - 15 באפריל 1975 - עמוד 16 | במדינה ח גי ג ה מישטרה ת 3ו 0אח ה שוטר! המישטרה משתפת פעולה בניסיון להטעות את הציבור פרד הצגת בכורה ארצית החל ממוצ״ש 12.4.75 אם תרצד. מישטדת ישראל להוסיף עוד
העולם הזה - גליון 1963 - 15 באפריל 1975 - עמוד 17 | והבירה בן־ציון או 47 מיליון דולר? מדינת ישראל עומדת עתה בפני דילמה קשה: להרשיע את בדין ולהפסיד 47 מיליון דולר, או לזכותו מכל אשמה ולקבל חזרה 47 מיליון דולר
העולם הזה - גליון 1963 - 15 באפריל 1975 - עמוד 18 | המישטרה ומישרד־הפנים מנסים גאשם סוגרס מת תיבת פו דוו ה מיכאל צור כבית המישפט החוקרים השתדדו שלא להביא לדיו את1ות 1השוחד, ו 1מנעו מלהר חי באח החקירה אל איש•
העולם הזה - גליון 1963 - 15 באפריל 1975 - עמוד 19 | לסגוד את הפושה העולם הנה״ מגרה את מה שנמנעים לחקור המשחר אינו ישראלי. אולם כתב האישום בסעיף זה קובע, כי צור קיבל את השוחד כתוקף היותו מנהל כחכרת-נפט אירופית
העולם הזה - גליון 1963 - 15 באפריל 1975 - עמוד 20 | ץ יידת המישטרה שעבדה ברחוב 4אבן־גבירול בתל־אביב, בשעות המוק דמות של בוקר יום השבת לפני •שבוע, הבחינה בזוג צעיר המהלך על המידרכה בצורה משונה. הבחור, שייראה צעיר
העולם הזה - גליון 1963 - 15 באפריל 1975 - עמוד 21 | :ת המדוכאה: שוון קשת, הבת שגדלה בצירה ש ו אם זוהו ת ומפורסמת אוסנת, בתו של עסקן פוליטי חשוב באחת המיפלגות הקטנות, הועדה משנתה בשעה חמש לפנות־בוקר על־ידי שוטרי
העולם הזה - גליון 1963 - 15 באפריל 1975 - עמוד 22 | (המשך מעמוד )21 לבין שאר החיילות, חברותיה• בעוד שהללו היו נהנות לשבת עם החבר׳ה ליד המדורה, או סתם באחד החדרים ולשמוע צ׳יזבאטים, שהיו מלווים לעיתים במילים אשר
העולם הזה - גליון 1963 - 15 באפריל 1975 - עמוד 23 | תמרורים נחוג. במסיבת הפתעה שערפו לו ידידיו במועדון מאמנים החדש של מתי כספי, מוג, יום־הולדתו ה־ 31 של הזמר אושיק (אשר) לוי, שנולד לאם ילידת ירושלים ולאב דור
העולם הזה - גליון 1963 - 15 באפריל 1975 - עמוד 24 | בית־המי שפט העליון ביטל את הקפאת מישחק׳ הכדורגל ־ והש חי תו תהמ שי כהלהש תו ללב מי ג ר שי ם! האלופה מכרה את המישחקי אם הצטרפה גם אלופת הכדורגל ( \ של המדינה,
העולם הזה - גליון 1963 - 15 באפריל 1975 - עמוד 25 | ראלי יכול למצוא עצמו בבית־חולים או בבית־הקברות. אך ברעם אינו חושש, מד אביר מימי־הביניים יצא למסע־צלב לטיהור הכדורגל. סכינים בליגות הנמוכות ך• ית־המישפט העליון
העולם הזה - גליון 1963 - 15 באפריל 1975 - עמוד 26 | נעיב נודחסוהו החיו דסירניה רהינשא לאודי אדיב -אך לא התיר לזו לבלות עינגו את לירהכלודות פעילה פוליטית סילביה לפני 10 שנים, על שפת ימה של תל־אביב, מושכת את עיני
העולם הזה - גליון 1963 - 15 באפריל 1975 - עמוד 27 | פוסי לקיבוץ השומר הצעיר, התאהבו, ומשך תקופה ארוכה היו ידועים כזוג קבוע. בינתיים נסעה סילביה ללונדון ולמדד, שם משך שנה, כשהיא מקפידה לכתוב לאודי מדי-שבוע.
העולם הזה - גליון 1963 - 15 באפריל 1975 - עמוד 28 | קולנוע סרטים פורנוגרפיה או אמזזח>׳ כל אחד וזזקלאסיקונים שלו: חסידי הקומדיה מעריצים את צ׳פלין וקיטון, חסי די הדרמות את ברגמן וויסקונטי ! חסידי המערבונים — את
העולם הזה - גליון 1963 - 15 באפריל 1975 - עמוד 29 | במדינה ירושלים קשקשת 4963 ¥ 1 1 2 1 1 1ה סו לםימה 4963 ח ד שו תמה רי ב ע הוו תיק ועדודחקירה תסקיע דירות מפרוטקציונרים ותתן אותן לזכאים 7הן כדין המודעה שהופיעה
העולם הזה - גליון 1963 - 15 באפריל 1975 - עמוד 30 | תהיה הקורבן הבא א ס תרבו ש מנעול בסיוון מכון התקנינו. היחיד ב ה שג ח ת מבון התקמס: הם גוו ודת מור ודת (1מ1עוד מוד מנעורי ועמוס נטושה ביניהם מידחמה שר
העולם הזה - גליון 1963 - 15 באפריל 1975 - עמוד 31 | אמת שלא נחשפה, הזדמנות גדולה שלא נוצלה. היה כיסוי מלא להנחתו זו. מדי שנה מבוצעות בישראל כ־ 30 אלף פריצות. מחציתן נערכות לבתי־מגורים ומחציתן ל- בתי-עסק ומוסדות״
העולם הזה - גליון 1963 - 15 באפריל 1975 - עמוד 32 | במדינה א 0א ₪ו5עיו הסברה ווא 11ה נו א 1ט1 אוטו סרמיגדר גרת8 ?תעמולה הא3טי״75 סטיגית, אך השי; את ההיסך לנמל אילת דח שי ם שבדים עד גיל ,35 אחרי שיר 1ת צבאי נבעלי
העולם הזה - גליון 1963 - 15 באפריל 1975 - עמוד 33 | סודו מציג ערבי יום העצמאות בפאב הנוי ה־8 וביה צפיר כוכב ..ניקו ראש״ נותן סטירה בציבור בפאבהנריה־ 8 ערג של קטעי הומור, סטירה, פארודיות וכל השאר בהשתתפזת : יו סי
העולם הזה - גליון 1963 - 15 באפריל 1975 - עמוד 34 | רצח בתור ד. מנ של 1 00ק\1ו\1/ו 5ייק* החפיפון לסילוק מוחלט של קשקשי-השיער ווז₪וזו 8 0₪0שו ייק2 מייצב השיער סיזחר החפיפה 08£5511\16 הוסוו ייק? קרם השיער לעיצוב
העולם הזה - גליון 1963 - 15 באפריל 1975 - עמוד 35 | :טלוויזיה מאחר• המסך המילחמה על וושינגטון המילחמה הגדולה על תפקיד בתב ושון ז־השידור בוושינגטון, תפקיד העומד להתפנות בעוד שבועות מספר עם שובו לארץ של יעקב
העולם הזה - גליון 1963 - 15 באפריל 1975 - עמוד 36 | ה•* חובוטיה 011 אויבה :ט מ פון 0 .0 .הטמ פון ה ק טן׳: , הנו חוהב טו ח ביות•־־.בעולם . נו תן לך ה רג שה מ שו חררת .וחופ שי ת. תוכ לי׳לל בו ש .׳׳ מ כנ סיי םקצ לי
העולם הזה - גליון 1963 - 15 באפריל 1975 - עמוד 37 | פושה התעש יין, הפילגש והאשה החוקית מ׳ סחט -מ מי? ע*ץ עות ספורות אחרי שעזב ברוך את יחידתו, היה כבר בבית יעיד חקירה נוקבת למאהבת הצעירה שלו, פלורי אוחנה ( ,)25
העולם הזה - גליון 1963 - 15 באפריל 1975 - עמוד 38 | יורשת בבין וו הונ 1ץ הם תשיגו שיא ארצי באיו לעשות יש מאין, או באיך להצליח בהיים מבלי שה הצלחה תעלה כסף. יוכל ורחל כינור התחתנו לפני חמש שנים כשבידיהם סכום כסף
העולם הזה - גליון 1963 - 15 באפריל 1975 - עמוד 39 | לימור שרירה וקיימת גולדה בעד הצניעות, בין טיסה לטיסה יוצאים כמה דייליש ודיילות של אל־ על לבלות במיסעדה פרי סאית׳ כדי לרענן קצת את הקיבה ולש טוף את העיניים. ומה
העולם הזה - גליון 1963 - 15 באפריל 1975 - עמוד 40 |
חזרה לתחילת העמוד