גליון 1964

העולם הזה - גליון 1964 - 23 באפריל 1975 - עמוד 1 | רדריר 4.50 :ל״י י״ב אייר תשל״ה23.4.75 , מספר 1864 גילויים חושים על הנושה חשד שוגה גוה ח סונ ה הני ט
העולם הזה - גליון 1964 - 23 באפריל 1975 - עמוד 2 | העורך והמייסד הראשון: ד״ר מלכיאל זוארץ ז״ל ממשיכי דרכו יבל״א : חנוך מרמרי, קובי ניב, אפרים סידון בר חגגו השנה חושבי ישראל ייני י איייי •יד •ומי ב!2זו ס״י ,
העולם הזה - גליון 1964 - 23 באפריל 1975 - עמוד 3 | — ממישנתו של מייסדו — כל המצית נפש אחת מישראל כאילו הצית אולם מלא ד״ר מ. זוארץ (מתוך מאמר ב״למצית״) קנ טטה לפרשנדתא (לארבעה פר שנים מ ד עיי ם ומקהלה) פרשן א :
העולם הזה - גליון 1964 - 23 באפריל 1975 - עמוד 4 | מי ט ען־ חבלהב בי ת לו בהא לי א ב מיטעדחבלה התגלה בשבוע שעבר כחצר הבית בתל־אביב שבו מתגורר ח״ב אריה (״לובה״) אליאב. המיטען, שהיה מורכב מג׳ריקן, ובו חומרים
העולם הזה - גליון 1964 - 23 באפריל 1975 - עמוד 5 | החלק הקשה בנסיעת עסק ה העסק ־ לא הנסיעה. אבל לופטהנזה יכולה להקל עליך גם בעסקים. לופטהנזה תספק לך מגוון עצום של אינפורמציה שימושית ושירותים בגרמניה ובהרבה
העולם הזה - גליון 1964 - 23 באפריל 1975 - עמוד 6 | ״העולם הזה,׳ /שבועון החדשות הישראלי. המערבת והמינהלה: תל• אביב, רחוב גורדוד ,3טלפון 243386־ .03 תא־דואר . 136 מען מברקי : ״עולמפרם״ .מודפס ב״הדפום החדש״ כ ע ״
העולם הזה - גליון 1964 - 23 באפריל 1975 - עמוד 7 | 11111111 11111 החסכון נושא ריבית וצמוד למדד. וכשיגיע לאוניברסיטה יעמוד ,ל ל ^ ןימ * סבוס החסכון בתוספת ׳איי־א׳ אס יוותד על ה הלוו א ה יחנה מעוד מענק ומל מד
העולם הזה - גליון 1964 - 23 באפריל 1975 - עמוד 8 | [בגין הגיש אולטימטום: אסור דהשמיט מדבריו אף מידה אחת 8 1במשך שעות ארוכות עסקו השבוע עובדי הטלוויזיה באיום מילחמתי: לא מצד אר־צות־הברית או מצריים, אלא מצל מנחם
העולם הזה - גליון 1964 - 23 באפריל 1975 - עמוד 9 | מתחלף במהירות. השיב לז! זד מנחה מני פאר ו ,׳אם כך, כדאי שתראי טלוויזיה. עד כמה שאני מבין, טכנאי הטלוויזיה מקרינים את התרגום רבע שעה אחרי התמונה, במיוחד בשביל
העולם הזה - גליון 1964 - 23 באפריל 1975 - עמוד 10 | מכתבים למם •ימיס עו״רותס ב*. ההבדל הוא בעיקרון הרשות זיחינור והכשרה ימיים מודיעה /מי לקצינים , ^ בצי הסוחר 11 קו רסל חו ב לי ם מתקבלים משוחררי צה״ל בעבי בריאות
העולם הזה - גליון 1964 - 23 באפריל 1975 - עמוד 11 | מכתבים הגשש החיוור הסמיק מסושה באמצע חודש מארס הוזמן מטוס מיוחד עבור להקת הגשש החיוור, אשר הבטיחו הופעה ביום 24 בחודש למיפקדת המחנה. לטענה כי יש להם ציוד
העולם הזה - גליון 1964 - 23 באפריל 1975 - עמוד 12 | מ י זה״ ? שאלה הגב׳ מילר וזכתה בטלויזיה בת-שבע מילר מרח׳ השופטים 73 קרית מוצקין לא חיבתה לאיש ביום א׳ שעבר בשעה 10 בבוקר כשצילצל הפעמון בדלת ביתה. נערה חיננית
העולם הזה - גליון 1964 - 23 באפריל 1975 - עמוד 13 | והגידה המזימה רהנשרת מסקנות בן־שחו ך* ודש ימים לאחר סירסוס מדין־ ן | וחשבון של ועדת חיים בן־שחר (חב?ש) ,והתחייבות חגיגית של שר־האוצר לקבלו ככתבו וכלשונו, כבר
העולם הזה - גליון 1964 - 23 באפריל 1975 - עמוד 14 | מכתבים (המשך מעמוד )11 האמריקאי. לדעתי, המבקר לא הבין כלל מה כוונת הסרט והבמאי. אני מסיק מכך שהוא ציפה לסוג אחר של סרט, שיתאים לקו המחשבה המקובל לגבי שיפוט
העולם הזה - גליון 1964 - 23 באפריל 1975 - עמוד 15 | בקבלת שוחד על רכש צבאי בעזדז בתפקיד א ר 1ז 111ת 11להדס ך• ידיעה צריכה להדליק את הנורות האדומות בכל 1 1המערכת. עד כה יכול היה מישהו להשלות את עצמו שהשחיתות אינה
העולם הזה - גליון 1964 - 23 באפריל 1975 - עמוד 16 | במדינה העם סופו ש ל סוכן ?מז?ח של ישיא?, אין כה שליט כמו גגויין ואן תיח אין גורל מר מזה של סוכן שאינו מצליח. בעליו מוכנים לזרוק אותו בלימון ׳סחוט, ואילו כל
העולם הזה - גליון 1964 - 23 באפריל 1975 - עמוד 17 | הספקים״ של מישרד־הביטחון. בהמשך החקירה נאסף גם מידע שהחשיד את רב־סוץ מאיר ואת יואל מירון, פקיד בכיר במישרד־הביטחון (רב- סרן במילואים בחיל־האוויר) ,כאנשים ה-
העולם הזה - גליון 1964 - 23 באפריל 1975 - עמוד 18 | במדינה 7ז?ז/£/חי 3ת ] 1י 1ו 6 7 ( 1ר 6ח ת 6 7ראר7ך ,6ד - 7? /£ל / (7ס(1 1ר1] 1י 1ת (המשך מעמוד )17 מילים ״חיוגים מדיניים / ,מזכיר כי ד,יו קיימים יחסים מצויינים
העולם הזה - גליון 1964 - 23 באפריל 1975 - עמוד 19 | הנפיר וורגח חן הנפור הסוד נשמר בקפדנות ־ לא בפר, הערבים, אלא בפני האמריקאים ך * יה זה אחד הסודות המדוברים ביון | תר של מדינת־ישראל, שעיתונות ה עולם לא פסקה
העולם הזה - גליון 1964 - 23 באפריל 1975 - עמוד 20 | מטוס־הקוג המודרני הוא אחד סכלי־הנשק המתיישנים ביותר. יזו מטוסים ההופכים מיושנים עוד קודם שירדו מקו־הייצור. בתוד עשר שנים בילבד עלתה מהירותו של מטוס־קרב מודרני
העולם הזה - גליון 1964 - 23 באפריל 1975 - עמוד 21 | במדינה ע סקיס איך דו־ידוו״זו מן תצדק הסברת עניינה הצודק ש? ישראל הוא עסק טוב מאור יש אנשים שכל דבר הופך בידיהם לזהב. איש מאושר כזה הוא משה דיין (ראה הנדון).
העולם הזה - גליון 1964 - 23 באפריל 1975 - עמוד 22 | וושרים הויננת מרכו ת״ הדירה והתחינות -בעוד תראביב נסגרת ך * דכר !הכי ט 1כ בחיפה זה מכביש לתל־אביב,״ אומרת הבדיחה הוותי קה, אשר התייחסה בעיקר לחיי-הלילה ול
העולם הזה - גליון 1964 - 23 באפריל 1975 - עמוד 23 | ריבי הכתב ביותר בירושלים. מקרייניות־הרצף ואה לקריין־הטל־ שר־העבודה, מזכירתו של ואשתו נ1זל אבנר חבורי, של שידורי ישראל בכנסת. וויזיה אורי פירסט. למרות ששתיהן
העולם הזה - גליון 1964 - 23 באפריל 1975 - עמוד 24 | האם תה יה נושתהחשוד עמוס ברנס מהדודהחושה שד נושה י1רם ביכתסקי בתעלומת חוצה של ו הו הלו ך* ידיעה שהגיעה ביום החמישי ד ! | אחרון בשעות הערב לתחנת־המיש- טרה
העולם הזה - גליון 1964 - 23 באפריל 1975 - עמוד 25 | ה ש חי תו ת מרקי ע ה שויו?׳ פר ימים לפני הרצח, ויצאתי איתה שלוש פעמים. אני אפילו לא שכבתי איתח. ערב אחד יצאנו לבלות ביחד בעכו, עם חב רים שלי. אני גם לא הייתי
העולם הזה - גליון 1964 - 23 באפריל 1975 - עמוד 26 | הקרן המיסתורית של רפ״י בשווייץ ^ ובסי מיליונים רשומים על שמותיהם של נפטרים ^ מס־ההכנסה לא שמע על מפא״י חלקו של ראש השיב <00 :אלף עבירות על החוק ך* אם זקוקה
העולם הזה - גליון 1964 - 23 באפריל 1975 - עמוד 27 | בניין הקיבוץ המאוחד דפוס מפא ״י בניין בית ארלוזורוב למכור — לא, לקבל הלוואה על־חשבון הציבור — כן כן נקבע, כי נחתם הסכם בין מפא״י לבין החברה, לפיו תשתמש מסא״י
העולם הזה - גליון 1964 - 23 באפריל 1975 - עמוד 28 | במדינה (המשך מעמוד )21 מאז מארס ,1974 עת פירסם העולם הזה ( )1907 האשמות חמורות נגדם, חיו תחת אימת חרב המישטרה. אבל נראה כי היה צורך בחילופי־אישים במישטרה
העולם הזה - גליון 1964 - 23 באפריל 1975 - עמוד 29 | קפלה השגרירות הפרטית, ופינתה את מקומה לשגרירות הרשמית של המדינה. קוק ומרלין באו ארצה, הצטרפו לתנועת חרות, נבחרו לכנסת הראשונה — אך הת אכזבו במהרה ממנהיגותו של
העולם הזה - גליון 1964 - 23 באפריל 1975 - עמוד 30 | תמרורים הועלה בטקס שנערך בלישכתו של שר־המישטרה שלמה הילל, לדרגת תת- ניצב, סגן מפקד מישטרת מחוז תל־אביב מ שה מיומקין 43 שהתגייס למישטרה לפני 22 שנים כשוטר
העולם הזה - גליון 1964 - 23 באפריל 1975 - עמוד 31 | האם מתנכרת המישטוה חמר הכושי הי יאנג רק בגלל אהבתו ללאה כהו הצברית? אהבה את רוי מאשימים בתקיפת שוטרים. מה הם רצו שהוא יעשה, שיתן להם לחבוט בו על לא עוול בכפו
העולם הזה - גליון 1964 - 23 באפריל 1975 - עמוד 32 | 0אהבהבש חו רלבן (המשך מעמוד )31 ביום השישי לישיבתי בכלא. לא יכולתי לדבר איחה. רציתי להגיד לה :״אמאל׳ה, אל תדאגי,״ אבל לא יכולתי. להוציא הגה מהפה. עקרת הבית
העולם הזה - גליון 1964 - 23 באפריל 1975 - עמוד 33 | קולנוע ב ק רו ב כותרת ראשית אפשר שכותרת ראשית הוא באמת ״סמרטוט גורף כספים,״ כפי שכתבו כמה עיתונאים זועמים, כאשר הוצג מחזה זה לראשונה לפני 47 שנים בברודוויי.
העולם הזה - גליון 1964 - 23 באפריל 1975 - עמוד 34 | טלוויזיה . צ לי־ ע! חוח (אומי - יותר נוסטלגיה !• לבמאית ורדינה ארז אשר חסכה לצופי הטלוויזיה עוד נאום של שר־זזווינוך־ והתרבות אהרון ידלין. ארז היתה הבמ אית של
העולם הזה - גליון 1964 - 23 באפריל 1975 - עמוד 35 | קשקשת 1964 את האגרה׳ והודיע להנהלת רשות־השידור כי יהיה עליה לגבות את האגרה מבעלי* המקלטים, גם אם הם מיקרי־סעד. מדובר בתשלומי אגרה בגובה של 10 מיליון לירות.
העולם הזה - גליון 1964 - 23 באפריל 1975 - עמוד 36 | האם היה 1ה מאבק על חובש השבת - או 1ס 11לעשות הו 11פול יט י? מידמה טנ מווו 12 בתי־קולנוע בתדאביב הציגו בלידשבת, או רק אחד הנו מוקד למאבק עונת הכדורגל בעוד שלושה
העולם הזה - גליון 1964 - 23 באפריל 1975 - עמוד 37 | נות ייגרסו אזרחי העיר למאבק של עסי קנים מישלגתיים. פוליטי. הוא מזכיר התנועה לזכויות ה אזרח (ר״צ) בתל־אביב. הוא החליט ל הילחם על העיקרון באמצעות אולם ה קולנוע
העולם הזה - גליון 1964 - 23 באפריל 1975 - עמוד 38 | שרח לד, ארצי -בשוודית וגם על זה יש לו לשלמה ארצי תשובה: ״באסיה לא רוצים אותנו,״ הוא אומר, כי אנחנו לא שחורים או מלוכסני־עיניים. באירופה לא רוצים אותנו כי איננו
העולם הזה - גליון 1964 - 23 באפריל 1975 - עמוד 39 | גדסיס: א גלנלזם להד ש ת תן חבט לטלוויזיות החד שות ש ל * 7ס 3ק 1ד: שבלולים חד שים עיצוב חד ש, שלחות חד שה, דגמים מבחר 4 1471 1י8 18 !114 בצבעים !בגדלים 01 ווי
העולם הזה - גליון 1964 - 23 באפריל 1975 - עמוד 40 | בי שו א ל מועדון ״הספר המעולה״ ת״א חברת ״וולה״ בישראל לציון מלאות 25 שנה ל׳־וולה״ בישראל תיערך לבחירת התסרוקת הנאה ובעלת הגוון היפה ביותר שתבוצע בצבעי
העולם הזה - גליון 1964 - 23 באפריל 1975 - עמוד 41 | או לא 0(007(7 (0 77(07/7 707 משנה תיסרוקת ־ משנה גבר ח השאלה! היא בדיוק כמו הילדה ההיא בשימלד. האדומה ושתי הצמות, שעמדה ושאלה למה בשיר־המחאה שהיא כתבה עבור
העולם הזה - גליון 1964 - 23 באפריל 1975 - עמוד 42 | ..אני מונן לשחק עם סאדאת עד סיני!״ אומו עזרא טיסונה, היוצא לסיבוב הו נעו ת ששיבש למען המגבית נגשים, מנסים לחצות זה את שימחו של השני לעבר יעדיהם, מציבים
העולם הזה - גליון 1964 - 23 באפריל 1975 - עמוד 43 | בחיק הקוביה עזרא עם אשתו רינה, בתו ובנו, בדירתם שבבת־יס. מזה שנה וחצי משמש לו הבית רק כבסיס גיחה, בנסיעותיו לטורנירים של שש־בש ומשחקי אליפות בעולם. לכמה לקח את
העולם הזה - גליון 1964 - 23 באפריל 1975 - עמוד 44 |
חזרה לתחילת העמוד