גליון 1967

איש השנה תשי״א
העולה החדש

איש השנה תשי״ב

איש השנה תשי״ג

איש השנה תשי״ד

מבקר הסוכנות שמוראק

יועץ מישפטי כהן

עסקן שואה קסטנר

איש השנה תשי״ח

איש השנה תשי״ט

חתן תנ״ך חכס

סופרת דיין

איש השנה תשכ״ג

איש השנה תשכ״ד

מתפטר

בן־גוריון

יורש

הדינאמיקה של מאורעות ותהליכים המשפיעים עד חיי עם ומדינה,
אינה מתחשכת כלוח השנה. כעצם ימים אלה, ערם ראש־השנה תשל״ו,
מתהווים ונחתכים מעשים והכרעות, ששנת תשל״ה שחלפה תיזכר
כיגללם אולי יותר מכל עניין אחר.
אכל הדפים הנתלשים מהלוח מכתיכים את עיתוי הסיכומים, גם
אם אלה אינם מסכמים והם ככחינת מאזן־כיניים כלכד. לגיליון הכא של
״העולם הזה״ ,גיליון ראש־השנה המסורתי שכמרבזו תעמוד כתכת־הענק
על איש השנה תשד״ה, נועד גורל מעין זה.
יש שנים בהן איש־השנה מתכקש לכחירה מאליו. הוא מתנשא
משיכמו ומעלה מעל לכל דמות כודדה אחרת שסימלה את אירועי
השנה כישראל, או השפיעה עד מה שהתחולל כחיי אזרחיה. כשנים
אהרות, השזורות מרצף של מאורעות שיגרתיים ואפורים, דרוש מאמץ
כדי לגלות את אותה דמות יוצאת־דופן שייצגה, אולי כאופן כלתי־מודע,
תמורות המסתתרות עדיין מתחת לפני השטח.
תשל״ה היתה שנה אחרת מאלה. היא היתה עשירה כפעילות
מגוונת כתחום נרחב שד נושאים, שלכל אחד מהם היתה השפעה
ישירה עד חיי כל אזרח כמדינה. שורה שלמה של אישים, שמילאו תפקיד
מרכזי כעיצוב תכנית־חייו וגורלו של העם כמרוצת השנה האחרונה,
הם כין המועמדים הטבעיים לשאת כתואר איש־השנה.
האם יהיה איש־השנה דמות מתחום הביטחון, או שמא אישיות
מאחר מענפי המשק והכלכלה ץ היהיה זה מדינאי או איש־מוסר?
אדמוני או שוכן־קכע ככותרות?
כמו ככל שנה, זהו הסוד השמור כיותר של מערכת ״העולם הזה״.
הכחידה אומנם נפלה ככר לפני מיפפר שבועות, כדי לאפשר את עכודת
המחקר העיתונאית הכרוכה תמיד כהכנת כתכת־ענק מסורתית זו. אכל
התעלומה, המעוררת מדי שנה גל של ניחושים, תיפתר רק כאשר יצא
גיליון ראש־השנה לאור, כיום הרביעי הכא.
סיכומי השנה של ״העולם הזה״ ,שככר הפכו מאורע עיתונאי
שתהודתו מגיעה הרחק מגבולות המדינה, יורידו את המסך על מאורעות
השנה. לא לסיום — להפסקה כילכד. כי באותה שעה ממש כה עוסק
חדק מהמערכת בהכנת גיליון ראש־השנה, נמצא חלקה האחד במירוץ
לכיסוי המאורעות השוטפים — אלה שיולידו אולי את איש־השנה של
השנה הכאה.

אשכול

איש השנה תש ״ל
לוחס־שלוס

דיין

איש השנה תשל״א
מזכיר ההסתדרות בן־אהרון

מכתבים
מי יהיה איש השנה

איש השנה תשט״ו
פרקליט

תמיר

איש השנה תשט״ז
נשיא

מצריים

עבד־אל־נאצר

איש השנה תשי״ז
מצביא סיני דיין

אני כבר ״מת״ לדעת מיהו איש־השנה
של העולם הזה. אין לי ספק בדבר אחד.
אילו לא הייתם בוחרים בשנה שעברה
(תשל״ד) בהנרי קיסינג׳ר כאיש־השנה,
הייתם בוחרים בו בשנת תשל״ה. נכון ז
לדעתי, איש־השנה הוא יצחק רבין, ש השאיר
את כל שונאיו מאוכזבים (בהיותו
יור ש אמיתי, לקראת סוף השנה) ,זבהפתיעו
את כל י די דיו בהצלחתו (שעה שהם ציפו
לכישלונו המוחלט).
התוכנית הטלוויזיונית של השנה, שהיתר.
הטובה והמובחרת ביותר: ניקוי־ראש, של
צוות ״זו הארץ״ בהעולם הזה. זוהי תוכנית
שעשתה היסטוריה, כי זו הפעם הראשונה
שצעירים כישרוניים כקובי ניב, אפרים
סידון, חנוך מרמרי וד״ר מלכיאל זוארץ,
ניקו בצורה יסודית את הליכלוך שהצטבר
במשך 28 שנים בראשי צמרת השילטון.
א. סופר, תל־אביב
אין לכם דם. אבל אם תהיו ישרים עם
עצמכם ועם קוראיכם: איש-השנה הוא אידי
אמין, המייצג יותר מכל אחד אחר את
העולם המטורף שבו אנו חיים.
אסתר משיח, בת־ים
...פינחס ספיר, שעם הסתלקותו י רד
הגולל על תקופה שלמה בחיי המדינה, על
הטוב והרע שבה.
יורם הירש, תל־אביב
שום אדם לא השפיע על מדינת־ישראל
השנה כמו נשיא מצריים אנוואר סאדאת.
גם השנה הוא התגלה כמדינאי המבריק
והשקול ביותר במרחב, האיש אשר מעשיו
עיצבו את עתידה של מדינת ישראל.
כ. הלוי, ירושלים
...משה דיין, על אפכם ועל חמתכם.
חגית גדכוע, רחובות

איש השנה תש ״ך
רכז שואה

אייכמן

איש השנה תשב״א
מודח

לבון

איש השנה תשכ״ב
קורבן סובלן

איש־השנה הוא מיכאל צור, המסמל בד מותו
את שקיעתו המוסרית של המישטר
הישראלי, ואת הניוון והשחיתות של החב רה
הישראלית.
רפאל זליקוביץ׳ ,תל ־אביב
הנה רשימת ההצעות שלי לאנשי-השנה
שלכם: איש השנה — הנרי קיסינג׳ר ;
איש הביטחון — אריק שרון: איש הכלכלה
— טיבור רוזנבוים ; האיש הצעיר — אסא
קדמוני ; איש הדת — זבולון המר ! ח״כ
השנה — אהוד אולמרט; אשת השנה —
גילה בוכמן־לוי.
אלכסנדר הוכברג, קריית־חייס
...יהושע פרץ מנמל אשדוד, הנציג הנא מן
של מאבק הפועלים נגד מישטר הדיכוי
הסוציאליסטי.
ר. בבר, אשדוד
אני חושבת שמגיע כי תעניקו את הפרם
הראשון של איש־השנה לזמר הנערץ ניסים
סרזסי, ששירתו משקפת את ריג שות הנו ער
הישראלי.
יפה מועלם, באר־שבע

איש השנה תשכ״ה
מפלג מפא״י בן־גוריון

איש השנה תשכ״ו

איש השנה תשכ״ז

כלכלן ספיר

שר־הביטחון דיין

איש השנה תשל״ב

איש השנה תשל״ג

איש השנה תשל״ד

גולדה המלכה

מקים הליכוד שרון

מסדיר־ביניים קיסינג׳ר

נדמה לי שאיש־השנה המתאים יו תר
מכולם בתחום הכלכלה הוא דווקא ברוך
נאדל, שאולי לא עשה הרבה כדי להביא
את הכלכלה הישראלית למה שהיא היום,
אבל יש להניח שמעשיו ישפיעו בעתיד.
רפי כן־עזר, נתניה
...אשר לאיש־השנה, אין לי ספק: זה
יהיה יאסר עראפאת, האיש שהשפיע יותר
מכל (תודו על האמת) על דמות המהלכים
המדיניים המתנהלים כיום. איש־השנה ב טלוויזיה:
דובי גל, שזכה לתהילה בעק בות
הופעותיו בניקוי ראש.
הרצל גבידק, נווה־אביבים
איש־השנה, לדעתי, צריך להיות יצחק
רבין. איש השנה בסיפרו ת: ד״ר משה
קרוי, שהעמיד את כל המדינה על הראש.
איש־הצדק של השנה: יורם ביכונסקי.
איש־הכישלון של השנה: רב־פקד צמרת,
שנכשל בחקירתו של ביכונסקי אחרי ש עשה
רוח.
רכקח פרום, תל־אביב
...אידי אמין, כמובן, שפרצופו כפרצוף
כל מה שמתחולל סביבנו. איש־השנה בכל כלה:
פרופסור חיים בן־שחר, האחראי ל רפורמה
שעליה עתידות להישפך עוד הר בה
דמעות׳ אם לא למעלה מזה.
רותי מוראד, רחובות

פרס משחת
משחק כבול
תרעומת הובעה השבוע בחוגי מקורביו של ראש־הממשלה
יצחק ר בץ, על מה שכונה בפיהם ״המישחק
הכפול״ של שר־הביטחון, שימעון פרס. לפי גירסה
אחת אין זה כלל מיקרה שהפגנות חוגי הימין, השבוע,
כוונו נגד יצחק רבץ אישית, מבלי ששימעון פרס
יאוזכר בכרזות ובסיסמות־המחאה. א ץ זה גם מיקרה
שהמפגינים, שבאו להפגין מול דיר תו הפרטית
של רבץ בשכונת נווה־אביבים בתל־אביב, התעלמו
מדירתו של שימעון פרס, המתגורר בשכנות לרבין.

ש רוב דממשלה -
אדא אס כן...
מניין הקולות הצפוי בהצבעת בכנסת על הסדר־זזביניים
הוא, לפי שעה:
נגד: כל הליכוד 38 צעירי מפד״ל 2רוב
החזית התורתית 3חלק מרפ״י 5בס״ה.48 :
כעד: המערך בלי חלק מרפ״י 45 מיעוטים (,)3
ל״ע 4רוב המפד״ל 8בס״ה .60 :
נמנעים ג רק״ח 4יעד 4חלק מהחזית התורתית
( ,)2מוקד 1הלוי 1בס״ה.12 :

יחסי־כוחות אלה עלולים להתערער אם
יצליחו צעירי המפד״ל לשנות את הצכעת
שאר חברי המפד״ל ו/או אם יצליח משה
דיין לשכנע הכרי-מעיד נוספים להיעדר,
להצכיע נגד או להימנע.

יעד עשוי
להצביע בעד
העמדה הסופית של סיעת יעד אינה ברורה.
לפי נוסח ההחלטה שנתקבל, תימנע יעד
בהצבעה הסופית על הצעת הממשלה, אך
חבריה מבטיחים שאם לא יהיה לממשלה
רוב, תבקש סיעת יעד הצבעה נוספת
ותצביע כעד הממשלה.
לפני־כן תנסה סיעת יעד להשיג מהממשלה שינויים
פוליטיים תמורת קולותיה.
הסיבה לעמדתה הבלתי־ברורה של סיעת יעד נעוצה
במחלוקת הקיימת בין ראשיה על הסדר־הביניים.
מתנגדים להסדר שולמית אלוני, מתי פלד ולובה
אליאב, ששינה את עמדתו. תומך בהסדר דוי ד שחם.

למוקדי 1דן
ו״טנע
גם עמדת סיעת מוקד לא היתה ברורה
כתחילה, ובסופו של דבר הוחלט שהח״ב
שלה יימנע.
ההחלטה נתקבלה בישיבת המרכז, שבה השתתפו
כ־ 50 מבין 150 החברים. השפעה מכרעת היתה
להרצאת־האורח של האלוף (מיל ).מתי פלד, חבר יעד,
המתנגד להסדר־הביניים בחריפות.

מערבח־הממשלתית התמוטטה הרגשת
חוסר־האונים בשטח ההסברה, ששררה השבוע
בממשלה, עשוייה לגרום לכך שיצחק ר בין יבדוק
את כל המערכת, אחרי שישכך המשבר הנוכחי,
ויסיק מסקנות מרחיקות־לכת.
מול התקפת גוש־אמונים, נסתבר לפתע לממשלה כי
שני הצהרונים וחלק מעיתונות־הבוקר הם נגדה,
וכן שחלק ניכר ממערכת־החדשות של שידורי־י שראל
והטלוויזיה נתון בידי חברי הליכוד ואוהדיו.

גדוע מזה — כאשר נדחפה הממשלה בלי
בל הצדקה לעמדת התגוננות, נסתבר כי
רוב דובריה מגמגמים, אינם משכנעים
ואינם משוכנעים כעצמם בעמדתם.

בכל הנראה הצליח שימעון פרס, באמצעות
מנגנון־יההסכרה שלו, לשכנע את חוגי הימין
שהוא מייצג כצוות המשא־ומתן את
העמדות הניציות, וחוסם את רכין היונה.
האמת שונה לחלוטין, שכן דווקא פרם גילה
באופן אישי נכונות לוויתורים מרחיקי־הלכת
כיותר.

ישראליים יבנו
במוסקבה י
לא מן הנמנע כי מומחי־בנייה ישראליים
יועסקו כעכודות־בנייה במוסקבה.
לקראת המישחקים האולימפיים, שייערכו במוסקבה
בשנת ,1980 הוציאו הסובייטים מיכרזים בינלאומיים
בקנה־מידה ענקי, לבניית בתי־מלון ומיתקנים אחרים,
לצורכי האולימפיאדה.
בין החברות המתחרות במיכרזים אלה, נמצאת
חברה בינלאומית הקשורה בעקיפין גם בישראל,
והמעסיקה מאות עובדים ישראליים בפרוייקטים שלה
ברחבי העולם. אם אומנם תזכה חברה זו באחד
המיכרזים, עשוי להיווצר מצב שבו יועסקו גם

;!*:ורד של חקלזת חמודות גווגלו.
לאחרונה במסופי הקרב מדגם

קיסינגיר היבנט
את ועדח־העורכים
בניסיון להטות את דעת־הקהל בישראל לטובתו, עשה
השבוע שר־החוץ האמריקאי הנרי קיסינג׳ר מעשה
חסר־תקדים. הוא נפגש לשיחה שלא־לפירסום עם
עורכי העתונים היומיים בארץ, הירצה בפניהם במשך
שעד, ארוכה על מצב העולם, על המדיניות הגלובלית
של ארצות־הברית ועל התפקיד שנועד לישראל
במיסגרת מדיניות זו.

אפילו מתנגדיו המושבעים של קיסינג׳ר
בקרב העורכים יצאו נלהבים ממנו כתום
הפגישה .״הוא עשה לנו שטיפת־מוח״ ,אמר
אהד מהם. למעשה לא גילה קיסינג׳ר
לעורכים שום סודות, ובסד־הבל הציג
לפניהם כצורה בהירה, כקסם האישי
המהפנט שלו, את התיזות והערכות־המצב
שהם כעצמם פירסמו בעיתוניהם.

משה דיין טטשיך לחבור
ח״כ מיטה דיין משיך לצפצף על
החוק ולחפור עתיקות ללא רישיון,
בניגוד לחוק, מבלי שאיש יעצור כעדו.
לפני בשבועיים התלונן תושב פתח
תיקווה כאגף העתיקות, כי ראה את
משה דיין חופר באתר ארכיאולוגי
מוגן, בקירכת עכו. אגף־העתיקות
התעלם גם הפעם מהתלונה.

:מארצותי־הברית התקלות נתגלו
במנועי הנשים .,זרק נ־־לויים המוקדם
מגע התדסקוייח ואסונות. אידה * 85
כפר מחקריים דבר^ שבהה •גאדצו
טייסי ה״אפ״ 15״ בחיליהאזויר
באוויר, תוך ביי טיסה, בי* לנחיע
ואביו 5 ,תד5אה;::מב::::1גימגתו*דם
:הוראת.שלא ::ל&דיב במהירות:,תעזלח.
ים: בחוגי ,

;!*:שק: להגיע אי־נ 3*81־:
המתוכננת שלו ס מאל;
כתדעאה מסך ייתכן פי יהולז עיכובים

אהסקתז: ש ל ; נ ש 1ס ( ו ה:יר!!ן רד;•::י

2 $גס באשר יימממן!:;:

ישראליים בעבודות במוסקבה. בירורים מוקדמים
שנערכו על־ידי החברה העלו, כי הרוסים לא יציבו
קשיים לגבי לאומיותם של מומחי החברות הזרות.

דויד זוהר -דו ב ר
המימשל הצבא*
כתב ״מעריב״ בחיפה, דויד זוהר, עומד
להתמנות כדובר המימשל הצבאי כיהודה
ושומרון ולקבל דרגת רב־סרן. זוהר יקבל
חופשה מעיתונו, לתקופה כת שנה עד
שנתיים, כה ישמש בדובר המימשל.
.זוהר, בוגר אוניברסיטה׳ומי שסיים לאחרונה קורס־קצינים
בתקופת שירות־המילואים שלו, הוא אחד
מבכירי העיתונאים בחיפה. רק לאחרונה הוא פוצץ
את אחד הסקופים שהסעירו את העולם כולו, פרשת
החיילת ז׳נט פרג׳ וידידה, איש האו״ם.

לא תהיה חקירה
בהתנהגות המישטרה
למרות דרישת הימין להקים ועדת־חקירה
אשר תחקור את התנהגות המישטרה
בהפגנות השבוע, לא תמונה ועדת־חקירה.

ברם -האלטרנטיבה
של קיסינג׳ר
.העיתונאים האמריקאיים, המלווים את חנרי קיסינג׳ר
במסע־חדילוגים המיזרח־תיכוני שלו, העלו בפניו
באחת הטיסות האחרונות את האפשרות שבעיקבות גל
ההפגנות הפוקד את ישראל עלול יצחק רבין לאבד
את כיסאו כראש־הממשלה. קיסינג׳ר נשאל אם אין
הוא רואה בכך סכנה להתמוטטות מאמציו להשגת
הסדרים.

לדברי אחד העיתונאים־־המלווים, העריך
״הפקיד הבכיר״ שאם יופל רכין, בל
הסיכויים הם ששימעון פרם יירש את
מקומו, ואין בכך כדי לערער את מה
שהושג עד כה.

תחת זאת הורה שר־המישטרה, שלמה הילל, למפכ״ל
שאול רוזו ליו לבדוק בקפדנות כל תלונה אשר תוגש
למישטרה, גם אם התלונה היא נגד קצינים בכירים,
כולל רוזו ליו עצמו, ולהסיק את המסקנות המלאות
מבדיקות התלונה, לגבי קצינים אשר י תברר שהשתמשו
בכוח מעבר למידת הסבירות.

השוטרים ״תבעו
בבחי־יהמישפט
מוסד בית־הדין המישמעתי של המישטרה
יצומצם. בעיקבות תלונות רכות הוחלט
כמישרד-המישטרה שכל שוטר אשר
האשמה, שתוגש נגדו, תהיה כקשר לאזרח,
יובא לפני כית־מישפט רגיל, ולא לפני בית*
דין מישמעתי של המישטרה.
בית־הדין המישמעתי יעסוק רב בעבירות מישמעתיות
פנימיות של חמישטרה, אשר לאזרחים אין נגיעה בהן.

00 :מ 60 הס

:מסיו

20־ 811^ 8מג ב ר 2 0וואט הספק 8 8
:פטיפון ידני
טיונר ז\/ן /4ו\/ז 8סטריאו
זוג רמקולים
20־<וו*/ן 8מג בר 20 וו א ט הספק 8 8
פטיפון חצי אוטומטי
טיונר י\/ו\1¥1//ק סטריאו
טייפ קס טו ת סטריאו
זוג רמקולים
70־\ 18ו 8מגבר 70 וואט הספק 8 8
פטיפון חצי אוטומטי
טם ראש מגנטי
טיונר /1ו/ו!*/ו\/ו 8סטריאו
זוג ר מ קולי ם

<-70ו^וו 8מגבר 70 וואט הספק 8 8
פטיפון חצי אוטומטי
טם רא ש מגנטי
טיונר א\ ^ 1 1סטריאו
טייס ק ס טו ת ״ץ001.8״
זוג רמקולים
1-18-219מגבר 36 וואט הספ ק 88
פטיפון אוטו מטי
ס טרי או טיונר טייפ קס טו תסטריאו ׳
זוג רמקולים
319־ 818 מגבר 40 וואט הספק 88
פטיפון אוטומטי סטריאו טיונר
טייפ ק ס טו ת סטריאו
זוג ר מ קולי ם׳

גו או לראות.לחוש ולשמוע מוסיקה באולמי התצוגה של סוני

העולם הזה 1982

רמקולים מ ־ 10 וואט 11/־ ססו וואט
אחת מ אין סו ף אפ שרויו ת :
ו. מגברססווואט הספק3זק
.2פטיפון אוטומטי
.3טיונר ו/£1\/ו 8!1/ס טרי או
.4טייפ ק ס טו תדק ״ץ01:8ס סטריאו
זוג רמקולים

מגבר 6ו וואט הספק 88
פטיפון ידני
טיונר 1ו׳^ו 8ס טרי או
טייפ קס טו תדקס טרי או
זוג רמקולים

תל-אביב: מגדל שלום. רוו־ אחד-העם , 9טל.ו5 24 3

מכתבים
(המשך מעמוד )3

עזרה לגיטימית?הסתדרות
בעיקבות הרשימה ״בית־ספר לריגול״
(העולם הזה ,) 1980 הסתמך הכותב על דב רים
שאמרתי כאילו ליהושע בריליאנט
מהג׳רוסלם פוסט. הרי העדות: ,
לא נאמר על-ידי שום ד בר על כך ש ייתכן
שהסי־איי-אי ניצלה את ההסתדרות
כדי לאמן מנהיגים אסיאניים בשנות ה־ 60׳
המוקדמות. הדבר נאמר על־ידי כתב ד ־
ג׳רוסלם פוסט, שאינו יודע כנראה כי
מעולם לא התקיים שום קורם שמומן על-
י די אירגון־הגג של האיגודים האמריקאיים,
ו שנו ש או הרישמי הוד. יחסי עבודה ו-
קואופרציה.
כל הקורסים שנערכו במכון עד היום,
בלי כל יוצא-מן־הכלל, נערכו ביוזמתה
הבילעדית ועל חשבונה הבילעדי של ההס תדרות.
לפי מיטב ידיעתי לא היה שום
קשר בין ההסתדרות לסי-איי-אי, ומה ש כותב
ה״סוכן העריק״ הוא עלילה שיש
לדחותה ׳מכל־וכל.
הנאמר ביחס לזהירות בקבלת מועמדים
היה קשור למיקרה שהיה עם תלמיד מאפ ריקה,
שהתגלה כמי שבא בכוונת ז דון
להשמיץ את המכון ואת ההסתדרות, ולפגוע
ביוקרתו בעיני. דעת־הקהל האפריקאית.
דבריו, שפורסמו בירחון הערבי היוצא ב שפה
הצרפתית, ד ן אפריק, נוצלו נגד
ההסתדרות והמכון האפרו־אסיאני.
מאז הקמת המכון מתקבלים המועמדים
לקורסים הנערכים בו י שירו ת מהאיגודים
המיקצועיים, ולא היתד. כל פנייה בנדון
מצד שום ״אירגון אמריקאי״.
כל העזרה שמקבלת ההסתדרות מאירגון-
העבודה האמריקאי והסתדרויות אחרות
הוא על יסוד של סולידאריות בינלאומית
למיפעלים בארץ והיא גלוייה, לגיטימית ו רצויה.

הנאמר לעיל נובע בבירור, שכל ני סיון
לקבוע כאילו החשדתי את ההסתדרות
או את 1 ,-0 1 0אין לו שחר.

ישראל הרץ,

הוועד הפועל, תל־אביב

• דבריו של הקורא הרץ שפורסמו ב־העולם
הזה צוטטו (תוך איזכור המקור)
מדברים שפורסמו בשמו בעיתון ג׳רוסלם
פוסט.
קראתי בעיון את הכתבה ״בית־ספר ל ריגול״
(העולם הזה ,) 1980 והייתי רוצה
להתייחס למיספר דברים שצרפו את העין.
ראשית, כל הסיפור על עבודתה של ה־

סי-איי-אי לא מחדש הרבה, להוציא את
הלקה של ההסתדרות באחת מקנוניות ה־סוכנות־לביון.
אני מבין שכל התיאור
נעשה כדי להגיש לנו לבסוף את ד,ליפתן,
שהשאיר טעם מר בפה.
שנית, יש לי יסוד סביר להניח את
אמיתות ׳הסיפור, ולא בגלל שההסתדרות
נטלה בו חלק, אלא בגלל עבודתה היסו דית
של הסוכנות־לביון, שעוללה דברים
הרבה־הרבה יו תר גדולים• וכמו שאני רואה
את הדברים היום, אין לי כל יסוד לביט חון
שכמה אי שי־ציבור בארץ אינם קשו רים
באיזשהו אופן לאחת מסוכנויות־הביון
הגדולות, ולאו־דווקא לסי-איי-אי.
אני מניח, בנוסף, שסוכנויות־הביון בכל
העולם ממשיכות במאמצים לגייס להן אנ שים
בארץ, בייחוד בתקופה זו.
שלישית ,׳מה טעם מצא לו אורי א מ רי
להעלות את הדברים׳ בפני הוועד־הפועל
של ההסתדרות ו מה הטעם בשאלה ״האם
שימשה ההסתדרות כלי־שרת בידי הסוב-
נות־לביון, הסי־איי-אי?״ האם ציפה אבנרי
שירוחם משל יתייחס לשאלה זו, ויענה על
דבר שקרה בשנות השישים, בזמן שעל
שאלות בנושאים אקטואליים הוא מתקשה,
ולפעמים אינו יודע לענות ב ל לו
הכותרת הראשית של הכתבה מטעה,
ואולי במכוון, כדי למשוך קוראים. הכותרת
טוענת שההסתדרות ממשיכה לקיים קשר
עם הסי-איי-אי. זד, לא נראה לי צודק
(אלא־אם־כן תוכיחו את ההיפך).
׳שאלה נוספת: חיפשתי, אבל את שם
כותב הכתבה לא מצאתי. מה קרה, הוא
מפחד ממישהו? או אולי יש לו ספיקות
לגבי נבונות הכתוב ז
ציץ כהן, אשדוד

הנאה וזה יכבוש אותו, כמו שכבש אותי.
אנא, התנדבו בהמוניכם!
אליהו אבישי, רמת־גן

רקע אידיאולוגי
גם הקורא ניצן, איש כרם־שלום (מדור
מיכתבים, העולם הזה ,) 1979 לא דייק
בעובדות בקשר לגשור, וחבל. נוסף ל פלוגה
המקובצת ולגרעין א /המונה כ־50
חברים, קיים גרעין תנועתי נוסף העולה
לגשור.
גרעין זה ,״יתד״ ,מונה למעלה מ־50
חבר׳ה, שרובם עתידים לעלות להתיישבות
לג שור שברמה (חברי השומר־הצעיר) ,ו עלייתם
דווקא לשם באה על רקע אידי אולוגי.
מויש
כך־כרוד ואלי, חיפה

גוני בפיקניק ״העולם הזה״

1חלקי 100

האב היה

אשר למה שנכתב ב מדור ״אתה והלידה״
(העולם הזה ) 1980 אודות די די מנוסי ו־100
חולצות־ד־,טריקו שעליהן הדפים את תמו-
גתו, ברצוני לציין שתמונה כזו המצורפת

אני אומנם לא מבקר־קולנוע, אבל הפעם
איני יכול שלא להתבטא בעניין הסרט
סנוקר, המוקרן כעת על בדי הקולנוע.
הרבה זמן לא צחקתי בל-כך הרבה, ממש
נון־סטופ. אני, וכל הקהל שבא לחזות
בסרט.

המחסור באחיות בבתי־החולים הולך ו מחמיר.

ו! יי

שפרונג על חולצתו
כל אחד יכול
כאן, גדולה פי־שלושה, הדפסתי על חולצה
אחת ויחידה.
מ. שפרונג, תל־אביב
• תמונתו המודפסת של הקורא שפרונג

— ראה גלופה.

לזיכדו ש? ידיד
לפני כשלוש שנים, בערב שימחת־תורה,
נהרג בירושלים ידידי, מאיר הרניק ז״ל.

לי שר אל יפה ומוסרית ותר
ראשית כל וקודם־כל: ברכה חמה לשנה החדשה. נייחל
כולנו לשנה טובה יותר ולישראל יפה יותר. וכבכל השנים,
כך בוודאי גם בשנה החדשה תתנו אתם את הטון לישראל
יפה יותר, מוסרית יותר וישרה יותר.
מפעם לפעם אני שואל את עצמי מה היה קורה אילו
היו אנשי העולם הזה, ובראשם אורי אבנרי, הולכים בתלם .
איפה הייתם היום ז
התשובה ברורה לי: אילו הייתם הולכים ״בתלם״ כבר
מהתחלה, והייתם חלק מ״המימסד״ ,היה לדעתי בוודאי אורי
אבנרי מגיע לעמדה שילטונית ממדרגה ראשונה.
כי לא רק לי, אלא, גם אנשי המימסד של היום, ברור
מעל לכל ספק שכישרון נדיר כמו שיש לאורי אבנרי אין כימעט
לאף אחד במדינה הזאת. אך שלא כמוני, אנשי המימסד בוודאי
שמחים לראות את הכישרון הזה הולך לאיבוד בין קורות
שבועון לא״שילטוני.
גם לדעתי יכול היה אורי אבנרי לתרום חרבה מאוד
למדינה, וחבל שמצרים את צעדיו הנכונים לאורך כל
שנות המדינה.
דיפדפתי השבוע בכל כרכי שבועון רימון (שהש״ב הנפיק
כדי לחסל אתכם) שהופיע, כידוע, לפני כ־ 20 שנים.
עצם העובדה שחש״ב מצא לנכון להוציא שבועון מתחרה
לשבועון העולם הזה, אין לו אח ורע בעולם כולו. התעניינתי,
ולא מצאתי בהיסטוריה דבר כזה.
גם הפקת הצגה מיוחדת על־ידי הש״ב כדי לחסל את
העולם הזה (זרוק אותו לכלבים) מוסיפה נופך לתהודתכם
ולתהילתכם.
נדמה לי ששום שבועון אחר בעולם כולו עוד לא זכה
להיות מעורב כמעט בכל פרשה שבדרך המדינה עד כה. תמיד
הייתם במרכז, ולרוב באופן בילעדי.
הגילויים והסקופים שלכם זיעזעו את המדינה במרוצת
כל השנים, עד הגילוי האחרון על השחיתות במישרד־הביטחון,
קודש־הקודשים של ישראל.
הייתם תמיד ב״קו הראשון״ לגילויי השחיתות במדינה,

ידוע לי שהיה קורא ותומך של העולם
הזה, לא באופן פסיבי אלא אקטיבי ממש,
ותמהתי כשלא הזכרתם את מותו — או
את חייו.
אני מקווה ש עדייו לא מאוחר. יש בידי
צילום של בנו־בכורו, גוני, בפיקניק הגדול
של תנועת העולם הזה ביערות הכרמל
(גוני משרת עתה בצה״ל) ,ולמישפחתו ב וודאי
תמונות נוספות.
ש. לדיל, חיפה
• גוני הרניק, בשנת : 1965 ראה גלופה.

סנוקר להמון הצוחק

התנדבות וסיפוק כצידה

הסובלים העיקריים הם החולים, והעול
הרובץ על שיכמן של האחיות הולך וגדל
כימעט ללא-נשוא. כותב הטורים האלה
הוא מתנדב לאחיות זד, למעלה משנתיים.
ההתנדבות גורמת לי סיפוק רב ותענוג.
פיודור דוסטוייבסקי, בסיפרו ׳האחים
קרמזוב, א מר :״החיים הם יפים בשער
שים משהו טוב ואמיתי גם אישיות כמו
ח״כ ליובה אליאב, למרות היותו מנהיג
פוליטי וח״ב, מוצא זמן לבוא שלוש
פעמים בשבוע לעזור בבית־חולים.
אני פונה בזה ל ציבור הרחב להירתם
לעבודת־קודש ז ו בהתנדבות, ואני בטוח
ומשוכנע כי הדבר יגרום למתנדב סיפוק,

אוהד

לטיהור הליכלוך שפשה בקרב ״החלונות הגבוהים״ של הצמרת
הישראלית.
השקעתם מאמצים רבים כדי לתפוס את גנבי-הצמרת
בנוסח מיכאל צור שאכל מיליונים משלנו, ועוד הרבה אח רים
שהלכו בדרכו.
לח מתם תמיד לטוהר״מידות, יושר והגינות. ועל כל זה
ועוד תבורכו היום, ערב השנה החדשה, תשל״ו, כה לחי•!
וכמה מילים לעורך העולם הזה המאיץ הראשי של מא בקי
העולם הזה לאורך כל הדרך מתש״ח והלאה:
ביקרתי השבוע בכנסת. מעולם עוד לא היתה הכנסת כה
עלובה וכה מסכנה כפי שראיתי אותה עכשיו. הכנסת פשוט
גוססת.
חסר שם אותו אדם שהכניס רוח-חיים. אדם אחד, אורי
אבנרי שמו.
אני מקווה מאוד שבמהרה תהיה שוב שם, כדי לתרום
למדינה ולכנסת את דיעותיך ועקרונותיך.
אני מקווה לראות אותך שוב אחד מול — 119 ומהר
ככל האפשר.
לסיום, כבדרך אגב, כמה תארים ל״אנשי השנה״ שלי :
איש השנה: מרדכי קידר (האיש שלא וויתר)> גנב השנה :
מיכאל צור (האיש שאכל משלנו) ; הפתעת השנה: יצחק רבין
(האיש שהפתיע רבים) ; סחטן השנה: י .רבינוביץ (סוחט הת רומות
למיפלגות)> יועץ השנה: אריק שרון (יד-מינו של רבין);
אידי אמין של השנה: שלמה גורן (הרב-פקיד-ממשלתי) ; דפוק
השנה: האזרח הקטן באמת (שנשאר קירח בכל ; תכסיסו
השנה: הנרי קיסינג׳ר (שהזיז אותנו) ; מיסכן השנה: אני
ואתה ; מדינאי השנה: הרב צבי יהודה קוק (מעצב מדיניות
החוץ והפנים של המפד״ל).
אני מצרף תצלום תעמולה עצמית שלי מעל מסך הטלוויזיה
בחדר״חלומותי.
ושוב שנה טובה, ושפע של סקופים.

ד. בר״חיים, ירזשליס

זהו סרט מייוחד־ב׳מינו שעולד״ לדעתי,
על מה נשמע, דוק (כן, אני לא מגזים)
ועל כל הסרטים הישראליים שייו צרו עד־עתה.
הקהל כולו מתלהב מהסרט. שמעתי
אחד מכופתר, עושה רושם של מהנדס
או רופא, אומר לאשתו ו לי ל דיו :״מה
דעתכם על ביקור חוזר ז ״
זה אומנם סרט שלא פורט על הגל
האמנותי, אבל מי שרוצה לשכוח לשעה
וחצי את קיסינג׳ר, המעברים, היחסים
שרון-פרם־גור, שיילר לסנוקר !
יום!? שוורץ, בני־ברק

כזכות כחירות חופשיות
ישראל לא תוכל לדחות לזמן בלתי-
מוגבל את ההכרעה בדבר עתיד יהודה ו שומרון,
ורצועת עזה. כל הסימנים מעידים
על כך שנוצר באיזורים אלה ״רוב דומם״
המצדד בטיפוח ׳לישראל. אין ספק, ש שמונה
השנים שבהן הכירו הערבים את
הישראלים ואורח־חייהם, חוללו בקירבם
שינויים רבים ורצון גובר והולך להמשיך
לחיות בשלום עם היהודים.
ישראל חייבת, לדעתי, לצדד בעריכת
בחירות חופשיות בגדה וברצועת עזה, ש בהן
תינתן אפשרות לכל הצדדים המעע-
יינים להילחם על דעת הבוחר ללא איום
או לחץ. בבחירות אלה יחליט הבוחר
על מיספר אלטרנטיבות:
. 1סיפוח מלא לישראל ; .2הקמת מדינה
לי ר דן;
פלסטינית עצמאית 3 :סיפוח
.4סיפוח חלקי לישראל תוך אוטונומיה
מלאה בשטח החינוך, הכלכלה, החברה ו כדומה.
אריאל
טופז, תל־אביב

טעות לעולם צודקת

״ידיעות אחרונות״ 3.8.75

ד.־ 2ד

ס א רי ג,
אברה ם
תו שביפו׳ טבעאת מו לאח רי
הצה ריי ם בי מהשלבת־י ם, וכל

א לי ו
ל ה שי ב
המאמ צי ם
יוחועלוב תו הו.
אותו עיתון, אותו יום
מאיר גינוסר, בת־יס

העולם הזה 1982

לה ולי

הסבון לאוהבים להיות יחד

לה ולי — יחד — אהבה אחת. ךמייייי
לה ולי — יחד — סוד אחד. לה }לי
^ ןלי _ סב ן ן אחד>

לה ולי -הסבון לאוהבים להיות
יחד.

י יייייייייייי ב 3 -צבעים ובניחוח מיוחד
שתמיד יזכירו לי אותה,
לה ולי
לה ולי
ולה -אותי.

לה ולי -הסבון לאוהבים
להיות יחד. תמיד.

א. אריאל•

חדעזמעץ הזי ת !
7 העולם הזה 1982

העורך והמייסד הראשון :
ד״ר מלכיאל זוארץ ז״ל
ממשיכי דרכו יבל״א :
חנוך מרמרי, קובי ניב, אפרים סידון

!שם ־= אין קיסינג׳״ר ־= חלום שנתגשם = אין קי סינג׳ר = חלום שנתגשם = אין קי סיגג׳ר =

המטההמשולבשלאגד -דןח״א פעל
יפעיל קו 5ב ת ״ אעד 6בערב בגיזרת
לוקסור

— מא ת

כ ת בי סו כנויו ת הי די עו ת

תו ש בי ת ל־ א כי ב יו פ לו שו ם לנ שו ם

לרווחה. בעק בו ת ל חץ צי בו רי חזי, הח
כים
צ ה״ללשחרר 3נהגים מן ה שירו ת

ל כ תבנו נו ד ע כי ה מדו בר ב הקצאת 5

הפעיל וכי גם א נ שי המטה ע צ מו י ת נו

מ כוניו ת נוסעים ג דו לו ת על י די הצבא

ה מבצע וגם הם י תפ סו

ובהקצבת דלק נוספת ממשרד האוצר.

ידם

להצלחת

מקומם

לי ד ההגה.

לי ט המצה ה מ שו לבשלאגדו דן ל חזו ר
ול ה פ עיל את קו ה או טובו סי ם ה עי רוני

ב עיו ת טכניות, אך הוא מקווה כי ב
מספר
5עדל שעה 6בערב, פ פי שהיה

נ הוג מי מי ם ימימה.
דו ב ר המטה מסר כי ל צו ר ך זה הס
הדו
בר הוסיף כי קיי מו ת ע דיין מספר
פגי ש ה מחר בין המטה ה מ שול ב,

התחבורה, שרה או צר ו נ צי גי המטכ״ל
י בו או הבעיו ת על פ ת רונן המלא.

יהודי ־ סגן
נשיא הארווארד

המדען הי הודי הדגו ל הנרי קי סינגן
נתמנה ה ש בו עלמשרת סגן נ שי א ב ־
אוני בר סי ט ה
ה ארוו ארד.

ה אמריקאי ת

מטוסי היל ה אוויר פ ע לו הבו קר שוב
נג ד
הפעם

צ ב איו ת

מ טרו ת
תקפו

כ עו מ ק

ג לי ם־ג לי ם

מצרי ם,

או ה ל־ קרקס

ו מג רשכ דו רג ל ב עי ר לו ק סור. בן ודט־מי

פל אפל.

דו כן

המ הוללת
דו ברצה״ל מסר
ש בו ב שלו ם לבסיסם.

בין עצי המנגו
פעולה אמש בה

באה

כי כל

המטוסים

כתגובה

ל ת קרי ת

נ הרגו 37

חיי לי צ ה״ל
ב מתקפת
טילי םפת או מי תשל המצרים.
ב חזי ת הסורי תנמש כו הבו קר העבו
ערב
על שפת האגם המר. שקיעה אדומה בצל עצי המנגו.
גוגו צץ מתוך סבך קני-הגומא, זקנו הפרוע מבהיק בשמש ה ערבית
״חבר׳ה !״ הוא צועק ״תפסתי שני בורים עלא-כיפק.
תהיה היום אבבר חאפלה.״
זוזו מביא גיטרה, מומו מוציא מפוחית. ריח הדגים מעלה
ריר בפיות החבר׳ה. כבר שלושה שבועות שהם ניזונים משורשים.
צוצו חוזר ובידו שתי שממיות טריות שצד זה עתה וכמה עלי
בננה. המוראל בשיאו. החבר׳ה שרים שירים עצובים על וניה
ועל קטיושה וטוטו אומר פתאום ״קיבלתי היום מכתב מציפי.
מעוזי יתחיל השבוע ללכת לבית הספר. כשהלכתי למילואים,״
הוא נזכר ,״בבוקר יום כיפור, אפילו לא לקחתי מברשת שיניים.
אמרתי לציפי שאחזור בערב. היא היתה אז בהריון עם הילד.
עכשיו הוא בכיתה אלף.״

דו ת החקלאיות תחת א ש כבד ה ונ מ סר
כי ז רי עתש דו ת המוקשים מתנהלת
ב אי טיו ת.

הדוור השחור
עלה ב־ 2אג ,

פרופסור קיסינכוים
גניוס יהודי בפעולה

מ הירו שלה דו ל ר הא מרי ק אי כ ר חו ב
לי לינ ב לו ם

פרום׳

קי צינג ר, שהוא ידידישראל

נלהב, הינו הי הודי הרא שון ב תו ל דו ת

ו עו מד

עלה

כעת

אמש 118.22

א גו רו ת
ל דו ל ר

לעו מ ת 118.20כ ת חיל ת ה שבוע.

אר ה״ ב המתמנה למשרה זו.

״ אנו גאים בךב היו תך עו ד הוכחה

כ תבנו הכלכלי מו סי ף כי חוגים ב
הנצ

מ תונ ה

ל קיו מו

הגניו ס

הי הודי

מ שרד

ה או צר

ב עלי ה

רו אי ם

נא מר במבר קי הברכה שנ ש ל חו לפרו ם׳

יחסית זאת סי מן ל שי פו ר ו ליי צו ב ב
ב-סינגר
ע ״י אי שי ם, מדעני ם, מ פלגו ת

ב ש בו ע

וגופי ם שוני םבא רץ.

מצ ב המשק
שעבר.

בה שוו א ה

למצ בו

חדש! מהפכני!
המשקה הטעים והמזין —
ממש כמו קפה אמיתי

*קוריה -עלית
חבר׳ה זהב. ארץ ישראל היפה בין עצי המנגו זו השנה
השביעית. שושו נזכר ״איך אכלנו פעם שימורי בשר מצ׳כיה —
אחרי שחיסלנו את הארמיה השלישית. אז גם היו סיגריות
מצריות טובות. היום מעשנים דורה, אבל המוראל מאה אחוז״.
ערב. השמש נעלמה מאחורי העצים. רק צליל המים ה מפכים
בתעלת המים המתוקים ופיצוצי הארטילריה במרחק
מפריעים את השלווה. מישהו מתניע את הזלדה. מישהו עולה
על מוקש. עוד יום שיגרתי הגיע לסיומו בין עצי המנגו — אולי
יהיה זה המנגו האחרון ...כאן אהרון מחר, האגם המר.

הופיעה לאחרונה בשלושה טעמים:

קפה #תה #בירה לבנה.
כפית אחת בכוס מים חמים — והמשקה מוכן
כדאי להוסיף אבקת חלב לשפר הטעם

טעים תמיד, מתאים תמיד —
העם החליט ציקוריה עלית.

שם = אין קי סינג׳ר =־ חלום שנתגשם = אין קי סינג׳ר ־= חלום שנתגשם = אין קי סינג׳ר =

ממישנלא הנצחון עיקר —
אלא עצם ההשתתפות
ד״ר זוארץ
(דף קרבי, המלחמה הבאה)

שם = אין קי סינג׳ר = חלום שנתגשם = אין קי סינג׳ר = חלום שנתגשם = אין קיסינג״ר = ח

{נכד ראשון ן ישראל נתקבלה כמשקיף

העתוגים

דא יפרסמו
תמונות
ו עד ת החירום

ל מרו ת ה תנגדו תשל כמה מ אי צו ת
אפריקה

חללים

לשבוי•
סוריה

בארגון הסודה הבי״ל

(ע טי ם) נ כד ר א שון נו לדה

בי עי ש ל אי ר גון מ שוו קי הסודה ה

בו ע ב מז ל טוב לאחד מ ש בו־

קבל ת

יי נ ו בסורי ה, בטכס ב רי ת המילה

ה חגיגי מסר יו ״ רועדת־ התר־בות
שלק רו בי מ שפ חו תהש בו־יים

ר כי העתוני ם

ואסיה

החליט

אמש

ה מו ש ב

היומיי ם בי שראל החליטה אמש בי שי

המגעים

בינ
ל או מי

ב איי הו ענ טילי ם על

הצלב

ציג ישראל מר אפרים סי פון תקף
ב חריפו ת

ה מדינו ת

ש ה תנג דו ל
האדום
ל קרא תשח רו ר ה שבויי ם

ע דיין נמ שכי ם. היו ״ר גם מסר

קרא מר סי פון בלהט ״ אבל אנ חנו נמ

אי חו ליו ל בני מ שפ ח תו של

שי ך

הרך הנולד, ולס בו היו שבבש בי

את תמוכות חללי מלחמת ההתשה כשל

ז ו השנה הע שרי םושבע. הו רי

כ תבנו המיו חד בו ענ טילי ה מו סר כי

בשור,

הילד ר צו ל קרו א לו על שם הסב

רבי ם מ בין המשתתפי ם ל חצו את י די

המחסור

החמור

ב ניי ר

ה שו ר ר

ה שבוי,

העולמי.
לפי בקשת המשפ חות וב תי או ם עם
הגורמים המתאימים בצ ה״ל יו צי או ה־עתוני
ם היומיים ב מ שו ת ף מו סף ש בו עי
שי כ לו ל

ש מו ת החללים

ב ל בד.

ל היז כר

ב שיוו ק

סי פון

ה סדיר

נ או מו

סודה.

האי תן

ו כי

ב שמו. לכן נקרא הנער ש מו א ל־

נ ציג הולנד ל הץ ידובח מי מו ת ו הביע

— ש מו א ל יו סף

צ ע רו הכן והעמוק על צעד ה ה טיפ שי

— על שם ע ג נון ופ אנטו ם על

של ממשל תו שניתקה יחסיה הדי פ לו

סף פאנטו ם
שם הסבא.

מ ש קלו בשעת הלידה 3.750

ל השיג בכל דו כ ני העתונים.

ה הולנדי

ני צ ב אתכם

ב חזית אהת ואחידה״.

וו עי ד ת הקבע ש לי ד ה מו שב.

קבלת ההחלטה .״אתם ת ע שו בלוני ם ״

י כ לו

ועמם

העם

הסודה

ה הולנדי

ישראלואש ״ ףכמ שקיפי ם קבועי ם ב
אפכם
ו על חמתכם הסודה נו ע תנו ע״.

בה סוער תשלא לפרשם יו תרבע תוני ם

״ ד עו

לכם״

צי בו ר

הוסיף

מ שוו קי

הנ ציג

ה הולנדי
011130 המשחק ה מר בזי בליג ה הלאו מי ת בין
מ כ בי ת״א

ל בי ת ״ ר י רו ש לי ם הסתיים

כ תוצ א ה המפתיעה .) 0:0 ( 0:0
המשחק היה י רו דברמ תו ב רו בשל ביו
וז א ת עקב ההרכב החסר ב שו רו ת
הקבוצות.

ש תי

ב שו רו ת

מכבי

שי חקו רק חמישה משחקני ההרכב ה —
כל ה ש אר עוד ם מגויי סי ם.

ר א שון

מטיי ם עם ישראל.

אמש בטלוויזי ה:

וןע_^ויה ן^__ן!ן<״ 1ן^ו>רי!|£01ו>ן ץרין

| חתונה על גג פח לווזש ) מפגש אומנים
בצינעה, בהאפלה מוחלטת,
אך עם הרבה-הרבה שמחה ב לב
נערך אמש בצומת צח טכס
נישואיהם של 290 נכי-צה״ל,
כולם בוגרי מנעוז ״קריסטל״
שבקו מוטה החדיש.
על הטכס החגיגי, שנערך ב תוככי
המבנה המיוחד שהוקם
מאלפי שלדות שרופות של טנ קים
ונגמ״שים, ניצח ״סבי ה פצועים״
המפורסם שמחה
הולצברג.
למרות שנפצע אף הוא לפני

כחודש בתקרית בבקעת הירדן
שמר מר הולצברג על רוחו ה טובה
והעליזה וגרר את אלפי
הנכים והנוכחים לשירת ״תן
כתף, עצום את העיניים. אם
יש לך כאב — רמסהו ברגלים.
חג לנו היום, חג לנו היום״.
את האווירה המיוחדת של
חג ואחווה לא יכלה לבטא
יותר טוב אם צעירה שאמרה
לילדה ״אתה רואה, כפיר׳לה,
כשתהיה גדול — גם אותך
יחתן הדוד שמחה״.

יפה עשתה הטלוויזיה כשהחליטה,
למען מוראל העם, להפוך את התוכנית
הלבבית ״מפגש אומנים״ מתוכנית
שבועית בת שעה לתוכנית יומית בת
שעתיים.

ואכן, אמש כשהופיעה התוכנית ב מתכונתה
החדשה בהנחייתו החיננית
כתמיד של אהוד מנור, יכולנו שוב
לשמוע קולות חיוך וחיכוכי הנאה ה עולים
מכל בית אב בישראל.
ראשית שמחנו על בואם של כל
אומני ישראל באשר הם בגיוס מוראלי
נפלא של רוח העם הנפלא הזה. יפה
היה לראות שוב את רן אלירן ב שיריו
הקצביים, חנה אהרוני בלחניה הלי ריים,
ישראל יצחקי בשירים עליזים
של הימים ההם, צדוק סביר בחיקויים
נפלאים של מנהיגי האומה (בן־גוריון,
שרת, דוד רמז ואליהו גולומב) וג׳וקי
ארקין בריקודים מלהיבים.
״מצעד הפזמונים החי״ שחתם את
הערב הנפלא הביא אל סלוננו את נעמי
שמר האגדית בשירה המבטא כל אחד
מאיתנו ״יהיה בסדר״ ,הגשש החיוור,
העומדים לנו תמיד במצבים קשים,
בשירם התוסס ״יהיה מאה אחוז״ ,אנ־טיוכי
סיפליס ב שיר הקיצבי ״יהיה
טוב״ וכן ״בלדה לעצי המנגו״ בביצוע
הנכים והנכות ,״תעלת המים המתו קים״
בביצוע צוות־הווי־פאיד ועוד
כהנה וכהנה.
כל הכבוד לה, לטלוויזיה העושה
ימים כלילות למען רוח העם. המשיכו

החמישיה הפותחת
כורע :

השוער הצעיר בנדורי

החמישה ש שו ת פו הם בלו ט, ג לז ר,

רי, א הרונ ס קינד וג׳ רי בי ת־ ה לוי —
א שר מ שר תי ם בסביב ה. כל ה ש אר היו
שח קני ההרכב הר א שון של ק בו צתה ילדי
ם. מ קבוצ ת בי ת ״ ר ה תיי צ בו למש חק
רק ש לו ש ה שחקנים, והוחלט לשתף
מ בין

שבע ה

אחד־ עשר

הצופים

משחק.
לא שפ ט אף אחד.

טרגי* היא•
^ * יוזד

שם = אין קיסינג׳״ר = חלום שנתגשם = אין קי סינג׳ר = חלום שנתגשם = אין קי סינג׳ר = ח

אס יבשל דן־ם־גגיר ותפ רו ץ מידחמה -וגפו״ס 8000 קו ר בוו ת
בער ישראל -אולם שו דבר אינו מוכן לכך. לא תהיה לך ברירה:

פירות*האזן ןקה עלו וירדו. ההפצצה
** ה חל ה מייד לאחריהן. אנשים נושאי-
אלונקות פרצו לכל הכיוונים. התושבים לא
הספיקו להיכנס למיקלטים, וכבר נראו
ההרוגים הראשונים.
מהריסות הבתים הוצאו חללים. ליד זירת
התקרית התכוננו להיכנס לפעולה קבוצות
!וספות של משתתפים בתרגיל התגוננות
אזרחית. שני סדרנים, שעמדו תחילה על
המידרכה, ערקו לתוך בית־הקפה הסמוך
והתחילו מישחק שש־בש, עד סוף התרגיל.
סדרן שלי שי ביקש קפה, והתחיל קורא
את העיתון.
״פשוט משעמם. זה לא יקרה אצלנו,״
הצדיקו שלושת הסדרנים את עריקתם.
״אתה לא רואה שכולם ברחוב צוחקים
מהתרגיל?״
מדוע זה ״לא יקרה אצלנו״?
״מפני שצה״ל יעשה אותו הדבר לער אחד הגיב בים,
אם יפציצו אותנו,״
הסדרנים.
,״אצלנו זה לא יקדה, מפני שהם יודעים
מה שצה״ל יעשה להם,״ הוסיף עריק

אחר.
״הישראלים משערים שאם יפתחו הער בים
שו ב בהתקפת-פתע, הם י שגרו את
הטילים במטחים, כנראה נגד שדות־תעופה

--מאח

מרסל זוהר
צבאיים בישראל, אך בעיקר נגד מרכזי-
האוכלוסין.״ את השורות האלה פירסם
בחודש פברואר השנה השבועון הבריטי
לענייני־תעופה פלייט, ל אור כניסתם של
טילי הסקאד לשימוש הצבא במצרים וב סוריה,
טיווחם של טילי הסקיאד — 290
ק״מ — מכסה את רוב שיטחה של ישראל.
במסגרת ההיערכות ההגנתית האזרחית
החדשה הכינו ראשי ר שו ת פס״ח העליונה
(פינוי-סעד־חללים) תוכניות לגבי החיים
בעורף בימי המילחמה הבאה.
,״עלינו לנסות לחזות את המצב הגרוע
ביותר שעלול להיווצר,״ הכריז יעקב מר-
קוביז, ממלא־מקום יו״ר ר שו ת פס״ח
עליונה.
צוות של סמנכ״לים ומנכ״לים ישל מיש-
רדי־ממשלה, בעזרת מומחים־צבאיים, ני סה
להעריך את עוצמת הפגיעה, במיקרה
שהעודף האזרחי ייפגע במילחמה הבאה
בהפצצות מהאוויר ובהפגזות טילים.
הנתונים היחידים הקיימים לגבי פגיעות
מסוג זה, הם אלה מימי מילחמת־העולם
השנייה. לכן השתמשו בהם המומחים כ בסיס
להשוואת עוצמת ההרס שעלולות
לגרום, כיום, הפצצות אוויר וטילים בעיר
ממוצעת.
בחישובים אלה נלקחו בחשבון נורמות
מעוצמת הפגיעות שנגר מו באמצעות טילי
הווי־ ,2שבהם הפציצו הגרמנים את לונדון.

__לגלות
או להסתיר!

הדגם לחישוב מיסכו הקורבנות: לונדון בהפצצת וי־2

פי נתונים אלה נקבע, כי שבוע
/הפצצות על עריה הגדולות של ישראל
עלול להסתכם ב־ 8000 חללים ובעוד 24
אלף פצועים.
לפי אותם חישובים, עלולה הפגיעה של
קבוצת טילים שתיפול על איזור מאוכלס
בעיר, לגרום כ־ 120 חלים וכ־ 350 פצועים.
סמנכ״ל מישרד-הפנים, יעקב מרקוביץ,
מעריך, שגודל הפינוי עלול להיות כ50/#-
אחוז מכלל האוכלוסיה. במילים פשוטות

זה כול דהיוח וסר גרוע: אמצעי־הפיגוע השתכללו פ־־כמה מאז ;גורמה
תמונה 3 ,11 עח הפצצת העיר נאוקין פירי חיל־האוויר היפאני 3־1937
יותר האירגון של מדקוביץ יצטרך לפנות
בערך 175,000 אזרחים שיי שארו ללא
קורת־גג, ולדאוג לכלכלתם באמצעות מר*
כזי־סינוי.
כיצד יש לגהוג — תאם לגלות לציבור
את מידת הסכנה וללמד אותו כיצד להת גונן,
או להתעלם מהכל ולשתוק?
האם יש טעם בהכנה מראש לקראת
חוויות מז עזעו ת?
האם כדאי להכין את האנשים לקראת
סכנה צפויי ה?
בסיפרו הפחד הבריא ניתח הפסיכולוג
איירווין ג׳ינים את שאלת הפחד הבריא.
״מקובל להאמין שככל שהאדם פוחד
יותר מפני מצב מאיים, כן פוחתת יכולתו
להתמודד איתו. גם אם נכון הוא שפחד
רב מדי מקטין את יכולתו של אדם לטפל
במצב הלחץ, הרי מחקרים הראו שגם
פחד מועט מדי עלול להביא תוצאות שלי ליות.
רמה בינוני ת של פחד מפני מצב
של לחץ, היא המאפשרת לאדם התמו דדות
יעילה ביותר באותו מצב.״
מחקריו הראשונים של ג׳ניס, על חשי בותו
של הפחד בהכנת אנשים לקראת

מצבי־לחץ, נעשו עם חולים שעמדו לפני
ניתוח.
חולים שלא גילו כל סימני־דאנה מפני
הניתוח הקרב, עמדו במצב הלחץ שלאחר
הניתוח — בפחות הצלחה לעומת חולים
שגילו מידה מסויימת של חרדה.
בעיקבות מחקרו גילה איירווין ג׳יניס
שלושה סוגים של תגובות רגשיות. הקבו צה
הראשונה היתד. של חולים שגילו חר דה
יתרה, ש שו פגיעים מאד בגופם לפני
הניתוח ומייד לאחריו. בראה היה שאינם
מסוגלים לפתח הגנות, פנימיות כדי להת מודד
עם המצב המאיים של הניתוח.
קבוצה שנייה של חולים גילתה רק מידה
מועטת ביותר של פחד לפני־נית ש. הם
ניראו בלתי-פגיעים, כנראה משום שהת כחשו
לאפשרות הסכנה והכאב, או צימ־צמו
אותה במידה רבה. כשהגיע הכאב
הבלתי־נמגע שלאחר הניתוח, שוב לא היו
מסוגלים לשמור על נינוחות ושקט. הם
הפכו מדוכאים וחרדים, כועסים ועדינים.
מרביתם היו נורמליים לחלוטין, ונראה ש דווח
להם דק מעט על העומד להתרחש,
והם נמנעו מלחשוב על המשתמע ממצבם.

נראה שאם היו מקבלים הכנה מוקדמת
ואתראות מתאימות לפני הניתוח — היו
מתמודדים בכאב ובלחץ ביתר הצלחה.
הקבוצה השלישית היא של אנשים שקיב לו
מידע מציאותי על העומד להתרחש
עימם, כד שתוצאות־הלוואי של הניתוח
לא באו להם כאפתעה. אחרי הניתוח חשו
ביטחון יחסי, שיתפו פעולה עם צוות בית-
החולים והיו מסוגלים לעודד את עצמם
כשהתגבר בהם פחד זמני.
מידע על אסון או !סכנה מתקרבת, ה מעלה
פחד ברמה בינונית, יעלה את רמת
הסבילות של אנשים לגבי מצב של לחץ.
כך הודגש בהפרט והקהילה בשעות מצוקה,
שהופיע בעריכת י. מרקוביץ ורחל רבי-
נוביץ.
מידע זה מאפשר פיתוח מנגנוני־הת־מודדות
והגנות יעילות. זהו תהליך המ כונה
בפי ג׳ניים חיסון ריגש /,מאחר שהוא
מקביל לתהליך המתרחש בעת הזרקת חו מר
חלש המכיל וירום להגברת נוגדנים
בגוף.
עלימגת לפתח חיסון ריג שי מתאים,
חשוב שלא להניח לאדם להתעלם מסימנים

המצביעים על הסכנה הקרובה, גם אם יש
לו נטייה טיבעית לנהוג כך.
יש לספק לו גם מידע שאינו נעים,
והמתקבל באי־נשות על-מנת לבנות תמו נה
מציאותית של האירוע הבלתי־נעים
שבו עלול האדם להתנסות.
סיכם ג׳ני ם :״מיספד מחקרים מראים,
שכאשר מעוררים פחד גדול באמצעי-
שיכנוע, אך לא מקילים על האדם הפוחד
על-ידי ביטחונות — אנשים נוטים להת עלם,
להפחית עד למינימום, או אפילו
לשלול את חשיבות האיום.
״מאידך, קיימים מחקרים המצביעים על
השפעתו של איום חזק, ועל הנכונות
של בני־אדם לנקוט אמצעי-זהירות ופי
עולות־מניעה בעיקבותיו.״
הסיכום: י ש לעורר באזרח רמת-פחד
בינונית, שדי בר, על־מנת שהאדם יתפקד,
עם הופעת מצב־הלחץ, בצורה היעילה ב יותר.
יחידות
קרביות ואוכלוסיות אזרחיות ה נתונות
ללחץ־חוזד, לומדות להסתגל ל מצב
בצורה טובה יותר ויותר. כד, למשל,
(המשך בעמוד ) 14

איך קיבל יצחק רביו את אות
הגבורה, ואיך 1ה1ה יצחק ליבני
׳ 88 הסגנות־המחאה כנגד ה דוקטור
חגרי קיסינג׳ר שר-
החוץ האמריקאי, פגעו גם ב עובדי
מלון המלך דויד. העוב דים,
שהיו רגילים ליחס אדיב
וחביב מצידו של קיסיבג׳ר,
התלוננו בי הפעם, בניגוד לבי קוריו
הקודמים, לא התעכב
הדוקטור ליד איש מהם, וכימעט
שלא לחץ ידיים עם העובדים.

השר מנהל את פגישותיו החשו בות
כשהוא מטייל לאורך הרחו בות
בשכונה ביחד עם שרים
וחברי־כנסת. האמת היא כי
השר ואשתו מזמינים אורחים
בשבת אחר- לביתם רבים
הצהריים, כשהשר בעצמו פותח

שאל אותה מדוע אינה באה
לגן יום־יום. השיבה גאולה :
״אני מבשלת לבעלי.״ הזאטוט
לא הירפה, ואמר לה :״את
יכולה לעשות כמו שאמא שלי
עושה לאבא שלי• לשים את
האוכל במקרר, וכשאבא בא

13 מבדיחות השבוע :״האם
שמעת ו יצחק הכין קיבל את
אוודהגבורה מה פי תאום י
״מידי אסא קדמוני.״

! 0למרות עיסוקיו המרו בים
כשר־החוץ, למרות בעיות
ההסדר וביקורו של הנרי קי־סינג׳ר,
מצא יגאל אל*] פנאי
לנסוע באופן אישי לנמל־התעד
פה בן־גוריון, לקבל את פני
בנו יפתח, שחזר עם אשתו
שושקה מלונדון, שם הם לומ דים
ועובדים.
הטלפון

זבולון המר
לאנשים הנכונים 777 ברנדי
בינלאומי

?1לעיתונאי המוציא־לאור
אלי לנדאו יש דיעה משלו
על ההסדר עם המצרים. בשיחה
פרטית עם אלוף (מיל ).עזר
וייצמן, אמד לנדאו :״אני
בעד ההסדר. עם הנהגה כזאת,
יותר טוב ללכת ל־שלום מא-שר
למילחמה.״

׳ 91 אחד ממקטרגיו של פרץ,
העורך האחראי של הארץ גיד״
עדן סאיטט, התפלא לקרוא
בהעולס הזה שכאילו קיימת
הסכמה בין הארץ ומי שרד־החוץ,
שלפיה משקף המאמר
הראשי המדיני של הארץ את
ריעות המלשדר .״איני יודע אם
אי־פעם היה מין הסכם כזה,״
אמר סאמט ,״אך בוודאי אין
כזה מאז שאני עובד בהארץ,״

׳ 0דצזרה ואנדרי מט*

3 :וכהמשך, על אי־תגובתו
של אריקשרון בראשית ה סערה
:״שמעת י אריק חלה
בשיתוק ! ״

11 כאשר צילצל
בדירתו של ח״כ
בשבוע שעבר ללא הפסק, ביום
ובלילה, לא הבין תחילה מה
קרה. כמה מן הפונים דיברו
בגסות אל אשתו. דק למחרת
היום גילה כי הקריאות באו
כתגובה על הלצה שהופיעה
במדור הסאטירי 2 0 0הארץ
בהעולס הזה• ,שנוסחה בצורה
היתולית כפנייה לאזרחים לטל פן
להמר ולמחות על הצטרפותו
ל״ממ-שלת הנסיגה״ .הדבר בא
״גוש של בעיקבות מודעה
אמונים״ בעיתונים, שקראה ל אזרחים
לצלצל לחברי הממ שלה
.״זה לא פייר,״ טען המר,
״במודעה שלנו נתנו רק מיס-
פדי־טלפון של מישרדי הממ שלה,
ואתם נתתם את המיספר
הפרטי שלי ! ״

לעזאזל, וכי בנמל אשדוד קיי מים
״גזלנים״ גדולים יו תר
מפרץ.

הנוי קיסינגיו

ששוחח בידידות, בעת המסיבה
לכבודו בכנסת, עם עורכי שני ה•
צהרונים, נוח טוזס (״ידיעות אחרונות״) ושלום רוזנפלד (״מעריב״),
בוודאי ידע שהוא מדבר עט עורכי שני העיתונים שעשו יותר מכל
גורם אחר להתססת ההמונים בארץ נגדו. אולם קיסינג׳ר חייך
באדיבות, כשהוא מרמז שהוא קרא את תירגום מאמרי עיתוניהם.

את הדלת, ואילו גאולה מגישה
את הגעפילסע-פיש המפורסמים לרבינוביץ כשמתחשק
שלה.
להמתיק סוד עם אורח ׳מסרים,
הוא נוהג לרדת איתו במעלית
ולשוחח איתו אגב טיול.
׳ 0גאולה רבינוביץ, מי ש־היתה
במשך שנים רבות גננת
בגן־הילדים נצח ישראל בתל-
אביב אוהבת לספר על מיקרה
שקרה לה בעת שביקרה לאח רונה
בגן־הילדים. אחד הילדים

מהעבודה הוא מחמם את האוכל,
ולאמא תמיד יש המון זמן.״

שיהושע׳ פרץ
0נראה אהוד לא רק על פועלי־הנמל
באשדוד. אלפס טנא, המו״ל
והעורך של העיתון המקומי
חדשות אשדוד, יצא להגנתו של
פרץ במאמר־מערכת שבו הוא
קרא :״אווירת הלינץ׳ נגד
יהושע פרץ מחייבת תקופת־צינון.״
טנא טוען בי פרץ הוא
הרע במיעוטו, שהפך שעיר-

יאם, נישאו בשבוע שעבר,
בטכס שנערך באחד מאולמות
גן אורנים בתל־אביב. לפתע
נכנס לאולם בחור שחרחר,
ניגש אל בני־הזוג ולחש באוז ניהם
:״אתם מוכרחים לבוא
אי תי! זה חשוב, וגם תקבלו
הרבה מתנות. אל תשאלו שא לות.
בו או!״ השניים גילו רוח
ספורטיבית, יצאו עם הבחור,
כשמצטרפים אליהם ההורים וה דודות
שלא הבינו מה מתרחש.
הבחור הוביל את כל הפמליה
לאולם סמוך, שם הסבו כ־600
איש שהוזמנו על־ידי חברת לון
למסיבה השנתית הקבועה שהיא
עורכת. מנחה המסיבה, מגי
פא ד, הוא שהטיל על הבחור
השחרחר את המשימה לשלוף
את החתן והכלה מהאולם ה סמוך
כתעלול של פירסום, חילק
לכל השלושה מתנות מתוצרת
החברה.
0בעיקבות השביתות ב בנק
לאומי ובבנק דיסקונט,
הציע צבי כצר, מרצה ללשון
בר־באוניברסיטת העיברית אילן,
ל-שנות את שמו של
מכשיר הבנקומט ל״בנקו־מת״,
ואת שמה של המשכורת לשנות
ל״מס-כורת״.
! 88 בעוד העובדים הבכירים
בר שווד ה שידור יוצאים לחו״ל,
החלים מנכ״ל הרשות יצחק
ליכגי, שהוא כבד שבע נסי עות,
ויצא לחופשת־הקיץ ב באכזיב
אכזיב.
ליבני בילה
שלושה ימים, בהם הוא הצליח
לנוח, לרבדיו ,״רק משום שלא
הייתי צריך לראות טלוויזיה
ולשמוע רדיו.״

1X131

£8ואילו עזר עצמו הגיב
על התפרצותו של יצחק רבין,
שכינה את ח״כ חיים לנדאו
(לא קרוב של אלי) בשם
״סאנשו פאנשה״ וטען שהוא
מדבר כקולו של ״כלי-התחבורה
של סאנשו פאנשה״ :״פרד
מדבר על ח מור!״
91:בבניין הטלוויזיה בירו שלים
מלח־שים, כי הסיבה ה אמיתית
לביטול הקרנת סרק
מהסידרה קודיאק ביום מותו של
פינחס ספיר, היתה דימיונו
הבולט של ספיר לקוג׳אק, ש שימש
לא פעם נושא לפא-
דוריות.

כרמל מזרחי
מיקבי ואעוון לזגיזן
וזכדון יעקב

יור שו של

יהושע

ספיר, שר-

רכינוביץ
האוצר מצא לו זמן למרות בעיות
הרפורמה במס-ההכנסה, לצאת
לחופשה ביחד עם אשתו גאו*
ל ח. את חופשתם בילו השניים
בבית־ההבראה של קופת־חולים
ש בזינרודי עקב. מיד עם שו בו
מהחופשה, לפני כשבוע, אפשר
היה לראות את רבינוביץ מטייל
ליד ביתו שבתוכנית למ״ד,
כשהוא מסתודד עם צבי די*
נשטיין. השכנים באותה שבז־נת־מגורים
שבה גר השר, יוד עים
לספר כי מדי שבת אחר ו
הצהריים, אפשר לראות את

סילוויה קריסטל

שגילמה את תפקיד ״עמנואל״ בסרט האמנותי־חפורנוגראפי המוקרן
עתה בארץ אחרי קיצוצי הצנזורה, לא התביישה לחשוף את
שריה (מימין) .אולם המקרינים הישראליים הם צנועים יותר. בקולנוע ״אסתר״ בתל״אביב הודבקו
המודעות המקוריות של הסרט, כשמתנוססים עליהן שדיה החשופים של עמנואל, אך מישהו דאג
לאחר־מכן להלביש לה חזייה, על״ידי הדבקת עטיפות ניילון דמויות־חזיות לכל המודעות (משמאל).

העולם הזה 1982

בניין הטלוויזיה בירו שלים
התרוקן בסוף השבוע
ממיספר ניכר של עובדיו הכיש־דוניים.
הללו -מיכה לימור,

אלכם גילעדי, מוטי קיר־
•ט־״כוים, רב גולדשטיין,
צבי דורנר וענת אור־מרמרי,
אשתו של חבר מע רכת
2 0 0הארץ חנון מרמרי
— יצאו לשיט-מיפרשיות
לקפריסין. החבורה העליזה הפ ליגה
ביום החמישי בערב, ו תשוב
ארצה ביום הראשון,
כשחלק מעובדי הטלוויזיה ה-
-שייטים י שובו במטוס, ואילו

מיקצועיים,

קריינים של בעלי חברת שידורי הפירסומת
״אן רון״•.
׳ 1ראייה נוספת לכך שה רדיו
החליט להילחם, ויהי־מה,
בתחנתו של נתן, היא הסיפור
הבא: ידוע כי תקליטיו של
אייבי נתן היו נעולים באחד
המחסנים בנמל־אשדוד. והנה,
כשהתחיל לשדר, נתגלה כי יש
לו תקליטיה המכילה את מיטב
הלהיטים. אנשי הרדיו החלו
מתעניינים אצל חברות־התקלי-
טים מניין לאייבי התקליטים.

החודש מתחיל עם זינוק קדימה — אך השבוע אינו, בהכרח, חיובי
לתוכניותיו. בייחוד יום ב׳ :אס אתה מתכוון לבצע תוכניות ביום זה,
מוטב שתיזהר. נסיעה קצרה תסתיים בסיבוכים ואולי באסון. אל תתן
לילדים לצאת לטיולים, דווקא השבוע. בת טלה: הפני את מרצד לשיפוצים.

קולותיהם

סולו יורמן ודויד תמיר,

ו י 1ו ^ו ימז 38

הבעייה העומדת במרכז השבוע, בן שור, היא בריאותך. כל אשר תעשה
לשיפורה — מצויין. כל אשר תעשה העלול לפגוע בה — מסוכן מן
הרגיל. גש לרופא, לבדיקה שיגרתית. ואל תזניח את פוליסת־הביטוח
בגלל הצלחתך העיסקית והאמנותית. נכונו לך הפתעות במישור הפינאנסי.

₪והימ

בה־זוגך נמצאה במבוכה נוראה, ואולי אפילו במשבר. ממש מוזר
שלא הצלחת להבחין בכך עד כה. כדי לנסות לחלצה ממצבה הקשה,
אותו היא מתאמצת להסתיר ממך, אל תסתער עליה חזיתית, כי אם
בחר באיגוף ממושך, תוך ביצוע פעולות הטעייה והסחה ; כך תגיע
אל היעד בעזרתה ממש, ויחד תלבנו את המצב. אם לא תפעל למען
זוגתך, המשבר עלול לפרוץ החוצה כבר השבוע ביום שלישי או רביעי.

תקופה עדינה, רגישה ורבת־התפתחויות. מוטב לשקוע לגמרי בתוך
המאורעות, מאשר לעמוד מן הצד. עם זאת, תיכנון קצר־טווח ובהיר־עיניים
ביום ח׳ יאפשר לך לקצור פירות זמן ממושך. בת סרטן: את מסוגלת
להשפיע עליהם השבוע, כמה שרק תרצי. בתנאי שתהיי אדיבה, מכונסת
בתוך עצמך, מלאת-הומור אך שלא יהיה גלוי מדי. הרבי בטיולים קצרים.

אויה

מצפה לך שבוע נפלא מבחינה רומנטית. סוף סוף תפוצה על עוגמת־הנפש
והכאב שנגרמו לך בפרשת האהבה הגדולה שנסתיימה לא מזמן. נסה
לכבוש את נטייתך לנקום בבן־הזוג החדש על כל מה שהישן עולל לך,
והתנהג אליו כמו שמגיע לו. נסיעה קצרה תגלה לך עובדה מפתיעה.

בכוח האינרציה מוטב לזוז קדימה מאשר תוך־כדי הפעלת כל השרירים,
כל הזמן. זוהי תקופה בה מוטב לחשוב, הרבה, לפני כל צעד.׳ואומנם,
אם כן תעשה ולא תירתע מן המסקנות המפתיעות שתסיק — תגיע
רחוק השבוע. יש סיכוי להעלאת״שכר או להכנסה גדולה יותר.

משה גת

הצייר הישראלי הנודע, חגג השבוע במלון
״פאל״ בתל״אביב מאורע מיוחד ב מינו: הו פעת
אלבום ליטוגראפיות של סידרת ציורים מיוחדת משלו על
הנושא :״פנים בישראל״ .האלבום המפואר הודפס על־ידי הוצאת
״מורלו״ בפריס, והדפסתו נמשכה כשנה, כשמשה גת מפקח באופן
אישי, במשך מיספר שבועות, על ההדפסה הסופית. מחירו של
אלבום כזה הוא 2500 דולר, אולם אזרחי ישראל לא יוכלו לרכשו
בארץ. כל המהדורה נמכרה לגלריית אומנות בניו״יורק, ורק העותק,
הנמצא בידי גת עצמו, הוצג במסיבה בפני ידידיו (למעלה) .בתמונה
למטה: כתבת ״הארץ״ נילי טל ואשת־האדריכל תמר ישר בתערוכה.

נתונוו!
22באוגוסט -
22בספטמבר

1זאזנ״ו[

אכזבה גדולה בידידו ת קרובה היא אחד הדברים הפחות נעימים העשויים
לקרות לך השבוע, בן מאזניים. בת מאזניים: אם את חושבת שקשר עם
ידיד הוא חיוני — שימי לפחות עין על מה שהוא עושה. ובכלל, הגיע
כבר הזמן שתשקלי את כל מעשייך בזהירות יתירה. לבשי בהיר.

בספטמבר -
2ז;•?:אוקטובר

אל תשקיע את כספך בעיסקות מפוקפקות. ובכלל, חכה עוד קצת לפני
שאתה מחליט מה לעשות בו. היחסים המתוחים עם אדם קרוב מטרידים
אותך יותר מדי — כדאי שתוותר קצת כדי שהיחסים ישתפרו ושמוחך
יתפנה לדברים חשובים יותר. בת עקרב — אל תזלזלי בבריאותך.

עימות רוחנית תאפשר לך להתגבר על כל מיני התנגדויות צפויות
ובלתי־צפויות. רעיון מבריק, אם יבוסס על־ידי תיכנון לעומק, עשוי
לעצב את עמדתך הציבורית בצורה ובמידה בהן טרם נתנסית. זהו
שבוע טוב לביקור אצל התופרת או בתצוגות־אופנה. אל תסמוך על
ידידים. עשה את הכל בכוחות עצמך ובמו״ידיך. תתגאה בפרי יצירתך.

צורת הדיבור הברורה והמרשימה שלך בימים אלה, תזכה אותך ביתרון
ובכושר שאתה מאמין בהם בלב שלם. ידידה ממזל תאומים שתפגוש
עשויה להיות לך אשת שיחה מעניינת. אתה עלול להיסחף בשיחותיך
על דת ומוסר וליצור בה את הרושם של מטיף דתי, המנסה לחנך את
כל הסובבים אותו לערכים נעלים. זהו הזמן להיערכות לקראת העתיד.
אותם שאינם ממהרים
באותה מיפרשית עצמה

שובו

; תחנת־השידוד הפירטית
קול השלום של
הולכת ותוססת לה מקום חשוב.
כראייה לכך, אפשר להביא את שידורי מילחמתו של מנהל
פירסומת בשידור, מיטה חובב,
בתחנה זו. חובב שיגר
מיכתבים לקרייני הרדיו, היתרה
בהם כי מי מהם שיעבוד עבור
אייבי כ״דיסק־ג׳וקי״ ,או אפילו
יקריין בשידורי-הפירסומת ל תחנה
זו, יאבד את סיכוייו
לעבוד עבור שירותי פירסומת
בשידור. אולי משונדכך נשמעים
ב שידורי הפירסומת המשודרים
אצל אייבי, במקום קולותיהם

אייבי נתן

העולם הזה 1982

גם הברות־התקליטים התעניינו,
בינן לבינן, מי סיפק לאייבי
תקליטים. האמת היא שספק
התקליטים היה איתן ציר,
מנהלה הצעיר והחדש של חב־רת־התקליטים
סי־בי־אס, שהע ניק
לאייבי 250 תקליטים ב מתנה.

:בברכה יוצאת־דופן זכה
הצייר אגדהם פת, שפתח
תערוכת ציורים מהתנ״ך ביפו
העתיקה. אורח־הכבוד בפתיחה
היה ח״ב גדעון פת, שגילה
לגמרי באקראי כי הוא קרוב־מישפחה
של הצייר. אמר ח״כ
פת לצייר פ ת :״באופן לגמרי
אגואיסטי אני מברך או תך: מי
יתן ולא ירבו כמותך בישראל ! ״

גז־1
21 בד צ מבר ־־
9ז בינואר

צפוי לכם שבוע מעניין וסוער, הן מבחינה פינאנסית והן מבחינה
רומנטית. אפשר שתעשו כסף בעזרת או כתוצאה מקשר רומנטי ואפשר
שהרפתקה רומנטית תעלה לכם בכסף רב. השתדל לא להמר ולא לסכן
כספך שלא לצורך, כי אתה עלול להיגרר להוצאות כספיות לא כדאיות.

עצבים חזקים ! זה מה שאתה צריך השבוע. שב על אחוריך וחכח.
השתדל לא לקפוץ מעל לקורקבן. השתמש במה שיש לך. אחרת תגיע
למצב ממנו לא תצא בקלות. חסוך לשעת צרה. כי היא עומדת בפתח.
ומי הוא החכם, אם לא זה הרואה את הנולד ! בת דגים, לך מראים
הכוכבים שבוע של אהבה ובילויים רבים. אך המונח ״אהבה״ איננו
בהכרח אותו מושג שאת מתכוונת אליו. לכן היזהרי לבל תמעדי !

קב 1ר צח עצמן־ !
(המשך תעמוד ) 11
למדו תושבי הערים ברחבי אירופה, אשר
סבלו מהפצצות־אוויר במילחמת־העולם ה שנייה,
למה גורם חומר־נסץ בעל עוצמה
גדולה וכיצד יש להתגונן מפני שצצות.
נאשר מסתירים מפני אזרחי המדינה
מה שעלול להתרחש בעורף במילחמה
הבאה, גורמים ישירות למה שהודגם על־ידי
שלושת הסדרנים בתרגיל להתגוננות
אזרחית זה לא יכול לקרות אצלנו!״
העלון הפרט והקהילה בשעות־מצוקה
מפרסם סיכומים מתוך החוברת ,,עזרה
ראשונה פסיכולוגית לתגובות נפשיות בעת
אסון,״ שהוצאה לאור על-ידי הוועדה ל אסונות
ולהתגוננות אזרחית של התאחדות
הפסיכיאטרים האמריקאיים.
.״הניסיון באסונות אזרחיים ובלחימה קונ בנציונלית,
כולל הפצצות־ערים ולחימה
על הקרקע, מלמד שבין האנשים הנזקקים
לעזרה נפשית, על כל 100 מקרים שנפגעו
פגיעה פיסית, יש כ־ 10 עד 25 מקרים ללא
פגיעה פיסית. כ־ 50 עד 70 אחוז מכלל
האנשים נפגעים פגיעה נפשית באופן קל.
30 עד 40 אחוז עלולים לגלות הפרעות
יותר ממושכות, אך גם אלה פגיעות בי נוניות
בלבד• רק תגובותיהם של 1עד
3אחוזים עלולות להיות חמורות. בטיפול
מתאים, ניתן להחזיר את מרבית האנשים
הללו לתיפקוד תקין תוך זמן קצר.
שאלוהים ידאג לעורף
** מסקנה ז ו יש ללמוד על חשיבותו
( /של הכוח שיפנה את הנפגעים, ויעביר
אותם תחת אש — בתנאים מתאימים —
למקום מובטח.
מי הם שליחי-המיצווה שעליהם מוטלות
משימות מסובכות ביותר א לו?
אחרי שכוחות הג״א יחלצו את המתים
והפצועים מתחת להריסות, ייכנסו לפעולה
המתנדבים של פס״ח.
חוליות־הפינוי י ע בירו את הקורבנות ל מרכזי
הריכוז. שם יתקיים תהליך הזיהוי.
מומחים טוענים שכבר בכך נעשתה טעות
פטאלית, מאחר שזיהוי המתים לא החל
במקום שבו הם נתגלו. במקום בו מתגלה
הקורבן פזורים פריטים השייכים לו, וחפ צים
היכולים להבטיח זיהוי מלא ומוחלט.
בשלב השני ייכנסו לפעולה חברי ועדה
לזיהוי. צלם, רופא־שיניים ואיש־מישטרה
יבדקו את הגופות שלא זוהו. תוך 24
שעות אמור הזיהוי להסתיים. אם תפרוץ
המילחמה באמצע הקייץ — לא תהיה ברי רה
ובגלל החום יצטרכו לקבור את החללים
בעורף תוך 24 שעות גם ללא זיהוי. אם
מזג-האוויר יהיה פחות חמור, יעמדו לר שותם
של ציוותי־הזיהוי כמה שעות נוס פות.

פרסום
ד־ז־ •עקנסון

84.1

בעוד כחודש ימים יניח שר־הפנים על
שולחן הכנסת הצעת־חוק שתאפשר לקיחת
טביעת־אצבעות מכל אזרחי המדינה פעל
לגיל , 16 כדי לאפשר זיהוי חללים בזמן
הפצצות בעורף. המישטרה מבטיחה שלא
תשתמש בטביעות אלו בחקירות פליליות
נגד האזרחים. אך גם כך, יעברו שנים
רבות עד שכל אזרח ימסור את טביעות־האצבעות
שלו במישרד־הפנים. התהליך
יתבצע כאשר האזרח יבקר בלישבות מיש-
רד־הפנים לצורך קבלת דרכון, או רישום
שינויים בתעודת־הזהות•
מערכת פס״ח בנוייה בעיקר על מת נדבים:
המתנדב הוא אדם בעל ר צון טוב,
אך אינו בעל־מיקצוע• פסיכולוגים ידועים
טוענים, שאין לצפות מבני־אדם המצויים
באיזור שנפגע שיפעלו באותה יעילות
ובאותו שיקול־דעת שבו הם פועלים כ רגיל.
במיסגרת
ההכנות והתוכניות של ועדת
פס״ח העליונה לקראת מצב של מילחמה,
חולקה הארץ לשישה מחוזות: צפון, חיפה,
תל־אביב, מרכז (רמלה-לוד — רחובות)
ירושלים והדרום.
אחרי הפגיעה הראשנה בעורף, יקלטו
מרכזי־הקליטה את המפונים. מיטות ושמי כות
בלמעלה מ־ 7מיליון ל״י נרכשו על־ידי
פס״ח עבור מרכזי-קליטה. לגבי המזון ש יוגש
למפונים הוחלט שלא להכין ריכוזי
מזון.
ראשי פס״ח מקווים להתגבר על ה־בעייה,
בעזרת השכנים שיתחלקו עם הנפ געים
במזון שנמצא בבתיהם. ראשי פס״ח
מקווים להתגבר על בעיית הגשת האוכל
למפונים שבמרכזי־הקליטה בעזרת מיפע־לים
מקומיים, המספקים ארוחות לילדים
בבתי־הספר היסודיים בזמנים רגילים. אך
ספק רב אם המיפעלים האלה ימשיכו לפ-
(המשך בעמוד )32

העולם הזה 1982

ך* ם יוצאים מחוריהם, אחד אחד, כל הטיפוסים הידועים של ארץ־ישראל המטורפת.
| \ הקנאים הדתיים החשוכים, שהפכו את המוסר היהודי המפואר לפולחן של שבט,
והחותרים בגלוי או בסתר להקמת הדיקטאטורה של הקומץ הנבחר שבעם הנבחר.
הלאומנים שלוחי־הרסן, חסידי השלוחה היהודית של המוסר ההוטנטוטי, אשר הוביל
אך לפני דור לרצח שישה מיליוני יהודים.
תימהוניים סתם, מכל המינים ומכל הסוגים, ערב־רב של מעוותי־נפש, לוקי שיגעון־
הרדיפה ותסביך־הנחיתות, המוצאים פורקן לבעיותיהם הנפשיות במהומה הלאומית
הגדולה.
התגייסות גדולה

ומרשימה, דוחה

ומסוכנת.

לערכים יש ״חזית הסירוב״ .דנו יש ״חזית הטירוף״.
זו וזו מאוחדות כמטרה משותפת: לעצור כד התקדמות לשלום,
לטרפד כל ניסיון שד הסדר, לחסד ״בוגדים״ ו״תכוסנים״ ,לכפות מילחמה
חדשה על המרחב המעונה והשותת־דם, כשם אלוהי־צכאות ואללה,
ארץ־ישראד השדמה ופלסטין המשוחררת.

אם זה קורה כאשד מדובר עד הסכם־ביניים קטן, ועד נסיגה של
כמה קילומטרים במידבר סיני — מה יקרה כאשר יכתיבו ההיגיון,
השכל הישר ויצר־הקיום הלאומי נסיגה גדולה לאורך כד גבולות ישראל,
ופירוק סיטוני של התנחלויות והיאחזויות ז
מה יהיה כאשר יוסכם על נסיגה מהותית בגולן, ויי שובי המפד״ל ול״ע והמערך
ימצאו את עצמם בשטה שיוחזר לסוריה?
מה יהיה כאשר יוסכם על החזרת הגדה המערבית לידי הפלסטינים, או אפילו
הירדנים, ויתחייב פירוק שרשרת היישובים שהוקמה על פי תוכנית־אלון לאורך הירדן,
כשדה־מוקשים בדרך אל השלום?
״חזית הטירוף״ אינה מוכנה להחזיר שטחים תמורת שלום, כי אינה רוצה ואינה
מאמינה בשלום. בתפיסת־העולם הזאת, שלום עם גויים אינו יכול כלל להיות אמיתי.
ובמילא הוא מוביל לשואה.
רק הדימיון הפרוע ביותר יכול לתאר את הזעזועים החוזרים ונישנים הצפויים במדינה
עם כל צעד נוסף לקראת השלום. משלב לשלב תגבר עוצמת המהומות, יתלהט סיגנון

ך• רבה אניטים טובים מוכנים להתייחס בסלחנות להשתוללותם. מה יש, הרי אלה
ן \ הם, בסו־הכל, בחורים טובים. אידיאליסטים. פטריוטים.
אידיאליסטים — בוודאי. פטריוטים — בוודאי. אבל אין זה מקטין את הסכנה הטמונה
בהם. להיפך.
אידיאליסטים ופטריוטים גרמו לכל אסונות המאה ה־ ,20 למרחצי־דמים ששמו קץ
לחייהם של עשרות מיליוני בני־אנוש, בחזיתות ובעורף, במחנות־מוות ובמרתפי־עינויים.

אין מחלת־רוח מסובנת יותר מאשר האידיאליזם שפרץ את גבולות
שפיות־הדעת, והיוצא בריצת־אמוק. אין אידיאולוגיה קטלנית יותר מאשר
הפטריוטיזם שאיבד את הבלמים, היוצא בדהרת־שיגעון לדרוס
עמים וארצות. בלועזית קוראים לזה פאשיזם.
היש תועבה שלא בוצעה במאה ה־ 20 בשם האידיאליזם הפטריוטי ו האם לא
התגייס מיטב הנוער של איטליה וספרד, גרמניה ויפאן תחת דגל הפטריוטיזם האידיאליסטי,
ויצא למירוץ המטורף אל ההתאבדות?

ההיסטריה עשתה היסטוריה:

* * חי התוכנית הפוליטית של ״חזית הטירוף״ ,המנסה עתה למנוע את ההסדר בדרך
#ו של אלימות מילולית ומעשית?
התוכנית פשוטה בתכלית:
#לנתק את ישראל, סופית והחלטית, מכל ידידיה ותומכיה בעולם, ובראש־וראשונה
מארצות־הברית של אמריקה.

(העולם כולו נגדנו /אבד דנו לא איכפת)...
השלמה

• להתבצר בגבולות ארץ־ישראל
במהירות, שלא תהיה לו תחלופה.
#להביא בהקדם האפשרי למילחמה חדשה, שבה נעמוד לבדנו מול העולם הערבי
כולו, אשר ייהנה מתמיכה גלוייה וסמוייה מכל מעצמות העולם.

המורחבת,

בעזרת

נשק

המתיישן

ך* כנה זו אינה דימיונית, ואין היא נחלת העתיד הרחוק.
^ תגיע לשיאה תוך שנים מעטות, אולי כבר תוך חודשים מעטים.

(בדם ואש יהודה נפלה /בדם ואש יהודה תיפול!)
אין זו תוכנית חדשה. היא בוצעה כבר פעמיים בתולדות עמנו.
חזית־הטירוף השתלטה על ממלכת־יהודה, השליכה את הנביא ירמיהו אל
בור של טיט, ויצאה למילחמה חסרת־התוחלת שנסתיימה בחורבן בית ראשון.
חזית־הטירוף הכריזה על המרד נטול־התיקווה נגד האימפריה הרומאית הכבירה,
חרף אזהרותיהם של מיטב המדינאים ואנשי־הרוח של הדור, והביאה לחורבן בית שני.
אםאף יינתן דה, תביא חזית-הטירוף, בלי שמץ שד ספק, לחורבן

תוך

בית שלישי.

ך* ופנית מדינית מפוארת זו קשורה וכרוכה בתוכנית פנימית.
4 1בל תהיה לאיש אשלייה: הקנאות הלאומנית אינה יכולה להתקיים בכפיפה אחת
עם הדמוקרטיה. זה הוכח פעמים רבות בעולם. זה מוכה עתה בישראל.

מה שקודה השבוע כישראל הוא מעשה של פוטש.

הכוונה המוצהרת של המפגינים היא לכפות את רצונם על מדינת־ישראל כולה,
ולמנוע בעד הממשלה והכנסת להכריע בעניינים המסורים לידיהן.
המליצות נוסח בגין על ״בחירות חדשות״ ו״מישאל עם״ אינן אלא מסך־עשן. אין כל
בסים חוקי לדרישה זו. אילו נתקבלה, היו נערכות בישראל בחירות פרמננטיות, כאשר
מיעוט משבש את פעולת המוסדות הנבחרים בכל שני וחמישי.

מתי לא דרש מנחם בגין בחירות חדשות ז מתי לא טען כי
המיעוט הוא רוב והרוב הוא מיעוט ץ

חתימה על הסכם־זוטא, הכרוך בתזוזה כלשהי של צה״ל, היא בתחום סמכותה
של הממשלה הנהנית מאמון רוב הכנסת, שנבחרה לכהונה של ארבע שנים.

אבד העניין הפורמלי הוא מישני .״חזית הטירוף״ יודעת שהיא
מיעוט. אבל היא יודעת גם כי מיעוט קנאי, אלים והסר-מעצוריס, הנתמך
על-ידי כדי-התקשורת ההמוניים שד הימין, יכול לנטרל את הרוב.
לשם כך עליו לגייס המונים, לשבש את החיים הנורמליים, ליצור אווירה של תוהו־ובוהו
וחוסר־מוצא, לערוך הפגנות אלימות בלתי־פוסקות, למוטט את סידרי־השילטון.
כל זה נעשה השבוע.

וזוהי

מהומת השבוע לא היתה הצגת־בכורה, ואף לא הזרה כדלית. היתה
זו רק אחת ההזרות הראשונות לקראת הבאות.
כאשר יתרומם המסך ביום ההכרעה, תזדעזע הדמוקרטיה הישר אלית
עד יסודותיה — ואין כל ביטחון שלא תקרום ותתמוטט.

הסכנה היא

ובסוף, ללא־ספק, בשיא התהילה והגבורה — מצדה חדשה. סוף.

ההסתה בכתב ובעל־פה, תוחרף האלימות של המונים ושל יחידים — עד שייעשה, ברגע
השיא, ניסיון ממשי של פוטש מזויין מלא.

ההתחלה .

! מ אה המהומות ההמוניות הסוערות, למישמע הזעקות ההיסטריות של האלפים /המעשולהבים, מזדקרת שאלה אחת, פשוטה ומאיימת :

מוחשית, והיא

אך מול חזית-הטירוף אחוזת-הדיבוק, עומדת ישראל השפוייה
אובדת־עצות וחסרת-מעש, בדתי-מוכנה מבחינה מעשית ורוחנית.
מול הפגנוודההמונים של הקנאות הלאומנית, לא היתה לה היכולת לערוד אף
הפגנה רצינית אחת של כוחות השלום והדמוקרטיה. ההפגנות־הנגדיות היו עלובות.
תנועות קיבוציות, הכוללות אוכלוסיה של רבבות רבות, לא היו מסוגלות להוציא לרחוב
500 איש. מנגנונים מיפלגתיים, המושפעים במיליוני לירות, לא יכלו אף לנהל הסברה
רצינית מול הגל העכור של תעמולה לאומנית, שזרם מכלי־התקשורת הגדולים.
המיפלגות הגדולות והקטנות, הישנות והחדשות, נחשפו השבוע בכל ערוותן.

זהו הלקח העיקרי של השבוע: מול ההתקוממות ההמונית שד
הימין הדתי-לאומני, דא עמדו אלא תותחי-המים ש ד המישטדה. אוי
לדמוקרטיה, אם זוהי הגנתה היחידה !
אלות מישמר־הגבול יכולות לפצח גולגולות, אך לא לנצח במאבק על נפש הציבור.
לשם כך דרושים כוחות שונים לגמרי. את זאת הוכיח סופה של הרפובליקה של ויימאר.

ולך ונוצר

מצב־חירום לדמוקרטיה הישראלית, ורק באמצעים של חירום אפשר

לעמוד בו.
מול התגייסות ארץ־ישראל השלמה, יש לגייס את ארץ־ישראל השפוייה.

חייב לקום לאלתר מטה־חירום להגנה על השלום והדמוקרטיה.

מטה שיהיה מסוגל לארגן ולגייס המונים בעת הצורך, כדי לשלול מן המיעוט
הקנאי את השילטון ברחוב.
מטה שיפעיל את מיטב המוחות, כדי לנהל הסברה שיטתית ובעלת־מעוף מול שטף
ההיסטריה המפוברקת.
מטה שיתכנן ויבצע מיבצעים של פעולה ציבורית, לקידום פני מעשי־פוטש.

כל ניסיון לשבש את סידרי-השילטון, לעצור את ההתקדמות לשלום,
לכפות עד הרוב את רצון המיעוט — צריך להיתקל בקיר-הברזל של
התנגדות מעשית, מאורגנת, יעילה ומאסיכית.
אל ניתן לוויכוחים קטנוניים על דיקדוקי־עניות, לאינטרסים העלובים של פלג
האישי של סלוני ואלמוני, לשבש את ההתארגנות הזאת. כאשר
זה או אחר, לחשבונו
המימסד אינו מתפקד, כאשר המנגנונים הפוליטיים הסדירים מגוונים, דרושה יוזמה בלתי־שיגרתית
כדי לעמוד מול משבר בלתי־שיגרתי.

הדמוקרטיה נתונה במצור. עצם קיום המדינה נתון כסכנה. זהו
צו-גיום לארץ־ישראל השפוייה, ההגונה והיפה :

םתס־ד חג אינ טי ט־ ת...

1X 71 \1

התכשירים המעדנים את גופך מכף־רגל ועד ראש, ואופפים אותך בניחוח בושם אינטימי

או-דה-טואלט נגקנוק
או-דה-טואלט בתרסיס
או-דה-קולון בבקבוק
או-דה-קולון בתרסיס
בושם מרוכז בתרסיס

׳מ&גפמס £ז *1ימ 1141

£זז 11 0£ 1011£ז * 114ז4ט * 1בושם קרמי מרוכז בבקבוק
1^ 10ע ^ מ תז ט? 17£עו 11 זן ע
* טלק מנישם ועדיו
ץ * 011£71£ 5? £ז 0£ט* *1* 1£ £ז1ז א1
* גודרית טלק עם מפדר מהודר — 0£11ז ^ 0115X1140 ? 0ס1£׳ו 1ס1* 7 8£י 111א1
1* 7 11 0£ 00£0014£יז1זז ע
א 10ז £ 10 מסז 4015ז?££ט £ 5ז ^ 11ז24

* תחלינ-לחות לבל הגוף
׳י*מ?<1* 7 11 0£ 00£0014£ 5ז 11א1
? * 50נ ט ^ ת תז ט? 1* 1£י 1תז ט

ז * 1מ?^£ 5ת1* 7 5£1״4711מ סבון ריחני לאמבט

לב חי רתך — שי לו ג תכ שירי ״ אי נ טי מיי ט ״ ב א ריז ת חג מ הו דרת

צוות ״רבלון״ ישמח לארח או תן בפגישות הדרכה אשר בהן תוכלי ללמוד ללא־תשלום -כיצד לטפל בעורן ולטפח את יו פיין בביתן. הפגישות
מתקיימות ב״בית רבלון״ ,רח׳ חובבי ציון ,65 תל אביב, ונמשכית 3שעות כל אחת: בימי ראשון, שלישי וחמישי משעה 3.00 עד 6.00 אחה״צ.

*1א ת

אורי אבנרי

ישראל תלוייה כיום במידה עצומה בארצות-
הברית. היא יכולה להשתחרר מתלות זו
רק במיסגרת שלום כולל, והשתלבות חסדי-
נה במרחב. זהו תהליך שיצריך זמן, והוא
לא יתג׳שם כל עוד מחנח־השלום הישראלי
יהיה עלוב, מרוסק, מפולג וחסר-אוניס.

* * ר ו -ע צי ם — נשכח היער. מרוב
ו₪ו ״תחנות אתרעה״ ,״קווי דילול שי פולי
מעברים״ ו״מובלעזת׳ /נשכחה המהות
האמיתית של הסדר־הביניים העומד לדיון.
בתעמולתם, טענו המצרים שזהו הסדר
״צבאי גרידא,״ ואילו התעמולה הישראלית
ביקשה להדגיש שזהו ״הסכם מדיני.״

אם יבולה הנוכחות האמריקאית
לעצור מעשי-איבה ולהבטיח רגיעה
כתקופת־הביניים, הרי יש בכך
חיוב, לצד ההיבטים השליליים.
גם זהו כבחינת הרע במיעוטו.

אך בגישתם המהותית של ה צדדים,
המצב הפוך. הישראלים
מתייחסים אל ההסדר כאילו רק ה פרטים
הצבאיים שלו חשובים, ואילו
דווקא המצרים רואים רה את
השלכותיו המדיניות.

הקרבהמכ רי ע

שיח דו ר צה״ל
ץ ( בחינה צבאית, הוויכוח על הפר-
טים הצבאיים אינו טפל בילבד, אלא
שהוא מגלה גם מגמה מסוכנת ביותר.
ממשלת ישראל לחמה כלביאה פצועה
על כל מאה מטרים של נסיגה, על כל טנק
שמותר יהיה למצרים להכניס לאיזיור־הדילול
שלהם ממיזרח לתעלה, על כל
קילומטר של התקדמות מצרית מיזרחה.

במידה שזהו ויכוח לשם שמירה
עד יוקרה, הרי הוא מובן, אם־כי
מגוחך. אך כמידה שזהו ויכוח רצי ני,
הוא מעורר שאלות חמורות
ביותר.

ישראל הפסידה את המערכה בראשית
מילחמת יום־הכיפורים ביגלל קו בר-לב

— הפסיכולוגיה של הידבקות לקרקע. היתד,
זו תפיסה סטאטית ,״פסיכולוגיה של קו
מאז׳ינו״ ,שביגללה זנח צה״ל בימי רמט־כ״לותו
של חיים בר־לב את היתרון המכריע
שהיה לו כצבא נייד, החושב במושגים
של מילחמת-תנועה.
מי שהסיק את ליקחי מילחמת יום-
הכיפורים, אינו יכול עתה לדבוק בשיפולי-
קרקע ובקילומטר של מידבר, כאילו סכך
תלוי גורלה של מדינת ישראל וכושרו
של צה״ל להחזיק מעמד במילחמה הבאה.
מי שרואה במיתלד. ו בגידי את חזות־הכל,
עגיין של חיים ומוות, מזכיר את די ברי
המדינאי הצרפתי על מישסחת הבורבונים :
הוא לא שכח דבר, ולא ל,ם ד דבר.
המילחמה הבאה — אם אכן תפרוץ —
לא תוכרע על-ידי המיתלה והגידי. היא
תוכרע על־ידי מיכלול של גורמים, מורא ליים
ומוחשיים — רוח החיילים, טיב
הפיקוד והמצביאות, מיבנה הכוחות, עוצמת
הציוד, ובעי קר: נכונותו של צד,״ל לנהל
מילחמה ניידת, שאינה צמודה לסרט טו פוגראפי
זה או אחר.

מבחינה זו, ייתכן שיש אפילו
ברבה באובדן המיתלה והגידי. הוא
ישחרר את צה״ד בכוח מן הדבקות
בתודות כוזבות, ויכריח את צח ״ל
לחשוב כמושגים של ניידות והכרעה.

ברירה האמיתית
ולס עיקר המטרה הוא. כמובן,
לנהל
למנוע מילחמה — ולא
אותה. מבחינה זו, האלטרנטיבה היא פשוטה
בתכלית.

זהו היער, ולא עץ זה או אחר.

אם לא יקום הסדר חלקי, ישכנע הדבר
את כל העולם הערבי, בצדק, כי המדיניות
של אנוואר אל-סאדאת נכשלה, והיתד,
כוזבת מלכתחילה. סאדאת יפול, או ישנה
את מדיניותו מן הקצה אל הקצה. מצריים
תידחף לזרועות ״חזית הסירוב״ ,ותתבונן
למילחמה. אם המילחמה תפרוץ מייד, או
אחדי שנה, או אחרי שלוש שנים — הדבר
יהיה אז תלוי אד־ורק בשיקולים האיסטרא־טגיים
של ממשלת מצריים. היא תהיה
בלתי־נמנעת•

זוהי הברירה המעשית. הברי רה
האחרת — הליכה להסדר כולל
— היא תיאורטית בילבד. לא מפני
שאי-אפשר להשיג עכשיו הסדר
כולל, אלא מפני שהתנאים המדי*

הבר׳ קיסינגיד בעת ביקורו ב״יד ושם־
ניים בישראל עצמה אינם בשרים
לכך כעת.
המחנה הגדול שקם למנוע את ההסדר
החלקי אינו רוצה בהסדר כולל. הוא דוגל
בתורה של ״אף שעל״ .הוא כופר באופן
מוחלט בשני העיקרים, שקבלתם חיתה
מאפשרת הליכה לז׳נבה והשגת שלום
בעתיד הקרוב: הנכונות לחזור לקו ה־4
ביוני, עם שינויים ״בלתי-מהותיים״ ,וההס כמה
להקמת מדינה פלסטינית בגדה ובר צועה.
אפשר,
כמובן, לנקוט עמדה תיאורטית

ולשלול את ההסכם החלקי מתוך שאיפה
להסכם כולל לאלתר. אולם מבחינה מ ע -
שית, זוהי עמדה כוזבת, ואפילו שקרנית.
כיום, הברירה הפוליטית המעשית היא
בין הסדר־ביניים כמוצע, לבין החזקת כל
השטחים והליכה למילחמה.
אם ייכשל הסדר-ד,ביניים, לא יהיה ע ם
מי לנהל מחר משא־ומתן לשלום כולל.
על העולם הערבי יעבור תהליך של רדי־קאליזציה,
הגוש הערבי המתון יתפורר,
וגם בקרב אש״ף יגברו הגורמים הקיצוניים
על המתונים, המוכנים עתה להסדר.
לעומת זאת, חתימת הסכם־ד,ביניים תיצור
רגיעה כללית לכמה שנים• מחנה־השלום
הישראלי יוכל, וחייב יהיה, לנצל זמן זה
כדי להביא לתמורה בישראל, וליצור את
התנאים שיביאו לגיבוש הנהגה לאומית
המוכנה להכיר בזכות הפלסטינים למדינה
משלחם, ולהחזרת השטחים תמורת שלום.

התייצבות גורמים של ״מחנה ה
שלום״ הישראלי נגד הסדד־הבי־ניים
מעמידה אותם באופן אובייק טיבי
בחזית אחת עם זבולון חמר
ומנחם בגין — תהא השקפתם ה סובייקטיבית
אשר תהיה.

הרע במיעו טו
סדר״הביניים

אינו

אידיאל.

הוא

רחוק מאד מזה.

אבל בתנאים הנתונים, זהו הרע
במיעוטו — ובתור שכזה, יש לת מוך

תמיכה מעשית זו אינה מחייבת, כמובן,
קבלת המדיניות של ממשלת־רבין מבחינה
עקרונית. המדיניות הזאת פסולה, מפני
שאינה מאמינה בשלום כולל, אינה מוכנה
להתמודד עם הבעיות היסודיות (הפלסטינים
וד,־שטחים) ,דבקה יתר על המידה באינ טרסים
אמריקאיים, משוללת עצמאות מח שבתית
ומדינית. כל זה נאמר פעמים רבות,
ואיו צורך לחזור על כך.
מעולם לא היה המצב במרחב נוח להשגת
שלום כולל כמו עכשיו — והחמצת הזדמנות
זו תהא חטא הייסטורי.
להלכה, יש בהסדר החלקי יסודות שלי ליים
לגבי עתיד ההתקדמות לקראת שלום.
מכיוון שהשגת השלום כוללת עיסקד, של
״־שטחים תמורת •שלום״ ,הרי החזרת חלק
מן השטחים — ואפילו חלק קטן — תמורת
ארגעה זמנית בילבד, אינה רצויה כשל עצמה.
היא מקטינה את ההון שנוכל להכניס
בבוא היום לקופת השלום.

אודם כנגד שלילה זו יש לשקוד
את החיוב — החזרת חלק זה של
סיני מחזקת את הכוחות המתונים
בעולם הערבי, מנחילה ניצחון פוליטי
גדול לאנוואר אד־סאדאת במאבק
הפנים-ערבי, ובצורה זו היא
משפרת את סיכויי השלום.
צריכה

להיות

דינאמית,

ולא
התפיסה דוקטרינרית.
הוא הדין לגבי הוויכוח על הפירוז.
בתוכנית־השלום שהציגו חלוצי מחנה-
השלום הישראלי בי ,1967 תסס הרעיון של

פירוז חצי־האי סיני מקום נכבד. אין ספק
שסיני מפורז היה תורם תרומה חשובה
לביסוס השלום, לכשיושג.
אולם יש להכיר בעובדה שבינתיים חלפו
שמונה שנים, והמציאות השתנתה. מילחמת
יום־ד,כיפורים חוללה תמורה פסיכולוגית
ופוליטית במצב. פירוז כל סיני הוא, כיום,
חלום באספמיא. מצריים שוב אינה יכולה
להסכים לאי־גוכחות צבאה בחלק כה גדול
של שיטחה הלאומי הריבוני.

פירוז חלקי, כפי שהוא נרקח כחשבון
כהסדד־הכיניים, יחד עם
שמירת עוצמתו של צה״ל, הוא
התהליך הסביר כיום.
גם לאיוש תחנות״אתרעה על־ידי ״טכ נאים״
אמריקאיים, יש שתי פנים.
אין ספק שי ש בכך סכנה. זוהי ראשיתה
של נוכחות אמריקאית פיסית במרחב. אין
גם ספק כי ה״טכנאים״ האלה יהיו אנשי
הצבא ו/או סוכנות־הביון המרכזית של
ארצות-הברית. יש לכך השלכות שליליות
רבות, שאין צורך לעמוד עליהן.
אולם ר עיון זה לא עלה בחלל הריק.

ודם הגורם הפוליטי המכריע, שעליו
לקבוע את עמדת מחנה־השלום היש ראלי,
הוא פנימי.
המאבק המרכזי של השבוע האחרון
אינו מתמקד על ך מה קילומטרים בסיני.

הוא מתמקד עד דמות המדינה
עצמה.
התקפתו המוחצת של מחנה ארץ־ישראל
השלמה על הממשלה באה כדי לקבוע
עובדה מוגמרת: אסור לממשלה, כל ממ שלה,
לסגת אף ממטר אחד של אדמה
כבושה. אין כל זכות לרוב בישראל, לכנסת
ולממשלה, לצוות על נסיגה כלשהי .
אם תנצח התקפה זו, ואפילו אם תשיג
הישג המתקרב לניצחון, ייסתם הגולל
על השלום — כל שלום, חלקי או כולל.

כאן פועל עיקרון שד ״קל וחומר״
— אם אי-אפשר לודטיג במדינה
רוב ברור ומאסיבי להסדר חלקי
קטן, עד אהתכמהוכמה

אין לחלום על השגת רוב יציכ ל הסדר
כולל, שיהיה כו ויתור עד
כל השטחים הכבושים.
זוהי הנקודה המרכזית, העיק רית,
הקובעת. מי שאינו רואה
זאת, הוא עיוור״
מבחינה צבאית, מדינית ופסיכולוגית,
נקודות־האור של ההסדר החלקי חשובות
יו תר מאשר נקודות־הצל שבו. אך גם אילו
היה המצב הפוך, אילו היה זה הסדר שלילי
יו תר מאשר חיובי, צריך היה להכריע
השיקול הפנימי.
ביום שתאשר הכנסת את ההסדר החלקי,
,ייקבע בפעם הראשונה בצורה חד־משמעית
הכלל כי מותר לסגת, מותר להחזיר
שטחים, ולא למחרת־מילחמה בעיקבות
כישלון. זהו הצעד הראשון המפורסם,
שיב שר את פתיחת המסע הגדול•
אנשי ארץ־ישראל השלמה מבינים זאת
היטב, ומכאן החלטתם לפוצץ את ההסדר
בכל האמצעים, בכל מחיר, ויהי-מה.

יהא זה מחדל טראגי, אם כוחות־השלום
כישראל לא יכינו זאת.

9 0 1
הגישי לו את מוצרי
הקוסמטיקה הגבריים

הגש לה את הבשם
הנפלא 10504
מבית 4711

לכל המשפחה
מי הקולון
המרעננים
כל שעות היום.

מוצרי יוקרה עולמיים
המתנה האידיאלית
לחגים

באור-ורשבסקי

העולם הזה 1982

תותח המים ;!1י כ?
שישבו מל הריצפה

המפגינים איימו על הכנסת, הפעילה חמיש ים.
תותח־המיס לא השפיע על המפגינים,
שלובי־זרוע, אך העין 1את השוטרים שניסו לגרור אותם משם.

חנן פורת, מנהיגו הבלתי־מעורער של
גוש־אמונים. נפל בפח שטמנו לו צעירי
חרות• הם הציעו למיפקדה המשותפת צעי רה
שנראתה בלתי־מזיקה. שרה, מזכירתו
הפרלמנטרית של ח״כ אהוד אולמרט, ה ידוע
כאי־ש של צעירי חרות, אף שהוא
שייך, להלכה, למרכז העצמאי שפרש מן
״המרכז החופשי״.
שרה מונתה מייד קציית־חעיתונות של
״מיבצע קיסי״ ,ודאגה בכל מקום להדגיש
את גבורתם הרבה של צעירי חרות ואת
החלק החשוב שהם נטלו בהפגנות, תוך
כדי המעטה בחלקם של חובשי־הכיפות,
אנשי גוש־אמונים. זאת, כאשר מפגיני

8.00 בבוקר לפי שעון ישראל הגיעה שי־חת־טלפון
מארצות־הברית. אחד מאנשי ה גוש
דיווח למטה הירושלמי ברחוב כורש
14 בירושלים :״הוא יצא ! ״
באותו רגע החלה המכונה המשומנת
עובדת במלוא הקצב• שחדלה, מזכירת
הגוש, צעירה רווקה מירושלים — או.
כפי שמכנים אותה בחיבה אנשי המטה,
״הבתולה שלנו״ — מיהרה להודיע על כך
לראשי הגוש, שהיו באותה עת בתל־אביב.
טלפון נוסף הזעיק גם את הרב
לווינגר.
באותה עת מיהר מאיר הר־ציון, הידוע
כגיבור פעולות-התגמול נגד הערבים של

1111113־ 1101311111
ך* תיכ ת נאצי, תוריד את הידיים
״ ן | שלך ממני ניצב אריה איבצן
הפנה את מבטו במהירות לעבר הקריאה
שהופנתה אליו• היתה זו אשה דתית צעי רה,
לבושה בחולצה לבנה בעלת שרוולים
ארוכים, וחצאית עד מתחת לברך.
איבצן היה עסוק בגרירת אותה צעירה
לעבר שולי צומת כביש רופין בירושלים,
שם נערכה ביום החמישי האחרון אחת
מעשרות ההפגנות של אנשי גוש־אמונים
נגד ההסכם שעליו עומדת לחתום ממשלת
רביו•
״גבירתי, ההורים שלי ניספו בשואה!״
אמר לה איבצן בקול שקט• ,שעמד בניגוד
גמור למהומה האדירה שהתחוללה סביב.
״זה לא חשוב, אתה נאצי!״ היתד, זו
המפגינה היחידה אשר ניצב־המישטרה,
הידוע בשוטר שאינו בוחל בשימוש בכוח־הזרוע,
הניח לה. כשעזב אותה, נדמה היה
כאילו הוא מ ש ליו מידיו טומאה ורפש.
ההפגנה בכביש רופין היתה בין ההפ גנות
הראשונות של גוש־אמונים, אשר
געזר בכמה עשרות מצעירי חרות. נגד
ביקורי של קיסינג׳ר ביום בואו של שר־החוץ
האמריקאי. הפגנות הגוש התפזרו
לאורך כל זמן הביקור, והמארגנים מב טיחים
כי הן יימשכו עד תומו, וגם אחרי
שקיסינג׳ר יעזוב את האיזור סופית.

שצד,״ל היה מתברך בו וחיילים ממרשט־עים,
הוכיחו עצמם הנילווים, צעירי חרות,
כאוהבי מהומות לשם מהומות, וכבקיאים
גדולים ניחסי־ציבור.

צעירי חרות היוו פחות מ־ 5אחוזים מהמפ גינים
כולם. שעבר ההפגנות של היום החמישי בשעה בשיחת־טלפון. דווקא החלו

יחידת ה־ .101 וכגיבור הקרבות נגד היהו דים
בקרבות התנחלות סבסטיה, לפגישה
חשובה, הוא נפגש עם יו עץ ראש־הממש־לה,
האלוף (מיל ).אריאל (״אריק״) שרון.
הבתולה שלגו
< וש־אמונים רצה להוכיח עוצמה. ו־

הוא הצליח. לפתע התברר שצמחה ב שנה
האחרונה מין מיפלצת רבת זרועות
ארוכות, מכונה משומנת היטב. זהו הכוח ה יחידי
במדינה המסוגל לארגן, תוך שעות
מיספר, אלפי מפגינים קולניים וממושמעים
למנהיגיהם, אשר אינם נרתעים מכוחות־מישטרה
עדיפים, מסילוני גאז מדמיע ומזר־נוקי־מים
בעלי לחץ אדיר.
אל כוח זה הצליחו להצטרף, כימעט
מבלי שנתבקשו לכך, כמה עשרות רע שנים
מצעירי חרות. בעוד גושיאפונים
הוכיח עצמו בבעל פיקוד מזהיר׳ מודיעין

י 20 -

בידיים וברגליים

״עם ישראל חי״ שרו
המפגינים, כשהם שרו עים
על הריצפה וזרועותיהם שלובות כדי להקשות על מלאכת
הפינוי. מצב זה אילץ את שוטרי מישמר־חגבול להתיר אותם,

לפני שאפשר היה לפנותם. מימיך מושך אחד השוטרים את
כף־רגלו של המפגין ומעקם אותה, ואילו שוטר אחר לופת את
ידו של המפגין השמאלי, המנסה לבעוט ברגלו בשוטר אחר.
קבוצה זו פונתה בסופו שד דבר מבלי..להשתמש באלימות.

ד ׳ י ך מחזיק אחד המפגינים, כדי שלא תאבד, בעוד השוטרים גוררים
ך: י 1ת ! 1ן
^ י אותו, ואחד מהם מושך בסוודר שלו. במיקרים רבים בוצע
1יי 11 - 1
הפינוי בדרך זו, שהיתה בלתי־אלימה יחסית. במיקריס אחרים נכנסו השוטרים לשלהוב.
על מד. שדובר בפגישד, זו יודעים דק
יחידי־סגולזז, אולם מד. שברור חוא, כ־ביוזמת
זזפגישד. מודלף אחר־כד לעיתונות
כי אריק מאיים בהתפטרות מתפקידו כיו עצו
של רבין.
כשסיים, בשעה ,9.30 את הפגישה עם
אריק, מיהר הר־ציון למטה המיבצעי של
הגוש, כדי למסור דו״ח לרעיו.
חלוקת התפקידים בין ראשי הגוש לאו תו
ערב היתה ברורה. מאיר הר־ציון מונה
כראש יחידת־חסימה. על יחידת־החסימה
הוטל לחסום את הכניסה לירושלים ולהק שות
על שיירת הנדי קיסינג׳ר להיכנס
לעיר.
חנן פורת מהנה כמארגן החסימות בדרך
למסיבה, שהיתה צריכה להיערך לכבודו
של קיסינג׳ר בביתו של ראש־הממשלה, ב רחוב
בלפור בירושלים.
הרב יוחנן פריד מונה כמפקד ״מיבצע
נשיא־המדינה״ ,ואילו הרב לוויגגר מונה
כראשה של ההפגנה שהיתר, צריכה להי ערך
בסיום הלילה, ליד מלון המלך דויד.

בני קצובר, איש גוש־עציון, העוסק מזה
כמה חודשים באיסוף מידע הן בקרב חסידי
הגוש במישטרה והן בקרב חסידיו מבין
הפקידים הבכירים במישרד ראש-ד,ממש לה׳
שינה אחר־הצהריים את המערך כולו.
השינוי הראשון שעליו ידע קצובר, עוד
לפני שיד עו עליו אורחי המסיבה שד,יתד,
אמורה להיערך בביתו של רבין, היה
שינוי מקום המסיבה• לקצובר נודע כי
המסיבה תיערך בכנסת.
הפיקוד לידי רוזוליו
^ צובר לא רצה שהמישטרה תדע כי
\/גילה את הסוד. על הכוח, שהיה צריך
לחסום את מבואות רחוב בלפור, הוטל
להתרכז בגן־ד,עצמאות, הרחק־הרחק מה כנסת.
ההודעה
על שינוי נתיב נסיעתו של
(המשך בעמוד ) 24

ידיים נגד האלוף

מכוניתו של האלוף אברהם (״אברשה״) טמיר
נקלעה לתוך החסימה. המפגינים התנפלו על
המכונית, היכו בה והוציאו את האוויר מהצמיגים. בקושי רב הצליח האלוף לצאת
מהמכונית, כשהוא פונה אל המפגינים בתחינה :״חבר׳ה, מה אתם רוצים ממני?״

נינו׳ בצועים

פצוע זב־דם, שאלה פגעה בראשו, מוכנס לאוטובוס
לשם פינוי לבית־החולים, שעה שיהודי תופס בראשו
בתדהמה, כאילו אינו מאמין למראה עיניו ואילו ח״כ גאולה כהן (הנראית מאחור
בצד השמאלי של התמונה למטח) ,צועקת על השוטרים שבאוטובום, בהיסטריה.

במהומה שהיתה ליד בית |

׳0יי מול הביטחוני ההארחה 1111 #וווו׳! ו1 צומת הקאונטרי־קלאב, הסתערו השוטרים בחימה שפוכה על
המפגינים-,שכללו גס נשים ונערים מגוש־אמוניס. מיספר חיילים

שהמתינו לטרמפ בצומת, התנגדו לפעולת השוטרים וניסו לעצור
בעדם. השוטרים הזועמים הסתערו על החיילים, לקחו מהם בכוח
את נישקם, חבטו בהס ועצרו אותם. בתמונה: שוטר נטל רובה
מחייל, המתווכח עמו בלהט. מנסה להוכיח לו אח צדקתו.

אל תפחדו! קדימה!״ קודא המפקד לאנשי משמד הגבול
ליד הכנסת -ודוחו אותם מאחוו אל מול המפגינים

כיפות נגד קסדות
את התנועה. יחידה של מישמר־הגבול פינתה אותם בכוח, נ ש־המפגינים
מתגוננים התגוננות פאסיבית, שוכבים על הכביש ו שוטרי

מג״ב גוררים אותם בכוח הצידה. למרות גודלה של ההפגנה
בירושלים היא היתה אלימה הרבה פחות מזו שבתל־אביב, תודותנ
להתנהגותם המאופקת של אנשי מישמר־הגבול, לעומת ההתנהגות
הקשוחה הרבה יותר של השוטרים, שהיו עייפים ונרגזים,

0*111111111111
הקשוח, טען ני הוא המחזיק בפיקוד, ואילו
מפקד מחוז ירושלים, ניצב היינץ ברייטנ־פלד,
התרבותי ונעים ההליכות, טען כי
הפיקוד הוא שלו.
מפכ״ל המישטרה, רב־ניצב שאול רוזול־יו,
המתין בדיוק לכך. הוא לקח את הפי קוד
מהשניים, ומינה את עצמו כמפקד
המיבצע.
כשנודע לרוזוליו כי הפגנת צעירי חרות,
שנועדה לשעה שש בערב, מקבלת מימדים
גדולים יו תר מאשר שיער, וכי אנשים להפגנת נוספים מגוש־אמונים הצטרפו
חרות, ציוו ה :״הם יסגרו את כל העיר.
לשלוח לשם את היחידה המיוחדת ! ״
היחידה המיוחדת של מישמר־הגבול, ש אומנה
להילחם בפידאיון במיקרים כמו מע לות
וסבוי, נשלחה במהירות לכיכר־ציון,
אשר בינתיים היתד, כבר חסומה. אולם
אנשי מישמר־הגבול טיפלו במפגינים בכ פפות
של משי. הם ניסו להסביר, התחננו
לפני המפגינים להתפנות בשקט, ורק אח רי
שנענו בשלילה החלו לפנותם בכוח,
כשהם מקפידים להשתמש באלוהיהם באופן
מינימלי. חסימת כיכר־ציון נפרצה במהי רות
רבה׳ וללא שפיכות־דמים•

ללילה המתינו המישטרה במטה
שקט .״המפגינים חושבים שהמסיבה ל-
קיסינג׳ר תיערך בביתו של רביו,״ השוויץ
אחד הקצינים בלובי של המלך דויד ,״אבל
מחכה להם הפתעה ! ״
את ההפתעה האמיתית ספגה דווקא ה־מישטרה.
כבמטה־קסם הוצפו שתי צמתים
מרכזיים בדרך לכנסת. הצומת שברחוב
רופין וזו של המקשר. אין כל דרך להגיע
לכנסת מבלי לעבור באחת משתי הצמתים.
כוח קטן של מישמר־הגבול, שעבר במ קום
באותה שעה, נדהם. הדיווח נשלח במ הירות
אל המטה המיבצעי של המישטרה.
המפגינים, שהיו מצויירים במכשירי־קשר
אשר כוונו לגלים השונים שבהם ה־שתמשו
המישטרה, מישמר־הגבול והגורילות המלוות
את קיסינג׳ר עצמו, שמעו את פקודתו של
רוזוליו באלחוט :״כל היחידות לכביש
רופין ! ״
בינתיים נוצרו במקום פקקי־תנועה גדו לים•
אשר הקלו על מלאכת המפגינים והיק שו
על הפינוי• מכוניות, אשר נהגיהן ניסו
להתחכם ולעבור על איי־התנועה כדי להי מנע
מכניסה לתוך החסימה, נעצרו אף הן
על־ידי מפגינים, שהשתרעו על הכביש.

שוטר מאיים על מפגינה
באצבעו לפני שהוא מפ נה
אותה בכוח. המפגינים התעלמו ברוב ה־מיקרים
מדרישת המישטרה לפנות הצמתים.
(המשך מעמוד )21
הנרי קיסינג׳ר מלוד לירושלים הגיעה רק
כחצי־שעה לפני שנחת מטוס חיל־האוויר
האמריקאי מיססר 2בלוד. בלדר בהול
נשלח למאיר הר־ציון, כשהבלדר לא יכול
היה לומר להר־ציון היכן ינחת המסוק
שיביא את קיסינג׳ר, החליט הר־ציון לע רוד
פעולה הפגנתית.
הוא הורה לאנשיו לחסום את הכניסה
לירושלים, גם ללא קיסינג׳ר. כוח מישמר־גבול,
שהגיע במהירות למקום. ניסה לפ נות
כ־ 200 איש מהכביש, ולשחרר את
פקק־התנזעה הגדול שנוצר במקום.
מפגיני גוש־אמונים נלחמו את המילחמה
הפאסיבית הידועה שלהם• הם שכבו או
י-שבו על הכביש, ידיהם ורגליהם שלובים
אלה באלה. השוטרים היו חסרי־אונים, עד
שהר־ציון עצמו הציל אותם. הוא התחיל
להשתולל ולהכות בשוטרים. כהגנה עצ מית.
פינו שוטרי מישמר־הגבול בכוח את
הקבוצה כולה, במיבצע שארך רק 10
דקות.
.כל אותה עת ישב המטה המיבצעי של
המישטרה במלון המלך דויד. התחרות -בין
שני קציני״מישטרה בכירים. על תואר
מפקד מיבצע •שמירת הנרי קיסינג׳ר, הפכה
פארסה. מפקד המרחב הדרומי, אריה איבצן

בעזות השם

ב״מלאכת הקודש״

המסתירה

אחת המפגינות
הלא־דתיות
מציגה שלט המסתיר טפח ומגלה טפחיים.

בעזרת המי שטוה

שרה, מזכירת מטה המיבצנניס של גוש־אמונים
היתה, למרות כינוייה ״הבתולה״ ,אחת המפ גינות
הסוערות. שוטרים הסתערו כדי לפנותה, אך שרה עם ברק של טרוף בעיניה התנגדה.

לאחר שהצליחו לפנות את שרה (ראה תמונה למעלה),
היא חזרה במהירות אל גוש המפגינים כדי להמשיך
אחד השוטרים שהבחין בה מיהר אל ידידתו הוותיקה וביקש ממנה

גלגלי המכוניות שנעצרו בצומת. נוקבו.
המהומה גברה מרגע לרגע. טנדר של
התנחלות עופרה הבלתי־חוקית. ועליו רמ קול,
שימש במה למארגני ההפגנה, אשר
הורו לקהל להתרכז בכל אחת מהסתעפויזת
הצמתים שבה נדמה היה כי חסרים חוסמים.
נדמה היה כי גוש־אמונים יצליח במשי מתו,
לחבל בסדר־היום הקבוע של האורח
ובאירועים שהוכנו עבורו. אולם היה זה
דווקא ניצב ברייטנפלד קר־הרוח שפתר
את הבעילה. לאחר •שסייר בשני מוקדי
ההפגנות, הבין כי את זו של המקשר יהיה
קל הרבה יותר לפרוץ. הוא שלח כוח גדול

להסתלק .״אל תיגע בי היתה התשובה של שרה (תמונה מימין) .כשהבינה כי השוטר
עומד על דעתו התיישבה על מכסח המנוע של אחת המכוניות (תמונה אמצעית) אולם
השוטרים, שעצביהס פקעו, החליטו לבסוף לגמור את הפרשה ובכוח רב השכיבו אותה.

של שוטרים ואנשי מישמר־הגבול, כפעו־לת־הסחה,
לעבר מפגיני צומת רופין. המפ גינים
חשבו שהמישטרה עומדת להתרכז
בצומת זו. וקראו לעזרה כוחות מצומת
המקשר. כאשר צומת המקשר הידלדל בכו חות,
הסתער כוח־מישטרה, שהתארגן בבג־ייני־האומה,
ופתח את הצומת.
במהירות שודרה ההודעה לשיירה של
קיסינג׳ר, שהמתינה בהמלך דויד, ותוך
דקות ספורות הצליחה השיירה כולה להיכ נס
למיגרש החנייה של הכנסת, דרך כביש
הפטרולים הצר, המשמש בימים כתיקונם
את מכוניות מישמר־הכנסת, ואת מכו־ניות־האשפה
הבאות אל מאחרי מיטבח
מיזנוני־הכנסת.

״לעלות
על הכנסת \״
כן פורת, מי שעמד בראש ההפגנה,
1ן הבין כי היא נכשלה• -,לא הצלחנו
להכריח את קיסינג׳ר והשרים הישראליים
לערוך את המסיבה שלהם כאן, איתנו,

ההתנפלות חסרת־התרבות עליו מצד ח״כ
גאולה כהן, אשר ניצלה את זכותה החוקית
להיכנס לבניין הכנסת בכל שעות היממה,
למרות שלא היתח מוזמנת למסיבה.
ראש־הממשלה ניראה מודאג. הוא מיעט
לשוחח עם אורחו, התרוצץ בין מירפסת*
הבניין לבין אולם המסיבה, כשהוא שואל
את שומרי־הראש המלווים או תו :״מהי
יהיה? איך נוציא אותו מכ אן?״
כעבור שעה הסתיימה המסיבה. המזון
נגמר, המשקאות היו דלילים, ונושאי השי חה
אפסו. אולם האורחים נשארו באולם.
אי־אפישר היה לחלץ אותם. הגורילות מי הרו
לבדוק דרכי־יציאה אלטרנטיביות. ניסו
לבדוק אם אפשר לחלץ את קיסינג׳ר אל
מינחת ההליקופטרים שליד הכנסת, אך
הדרך למינחת היתה חסומה במאות מפגי נים.
החלו
במשא־מתן מייגע. עצבני ומעצבן
עם ראשי גוש־אמונים .״אנחנו לא רוצים
לפגוע באורח,״ הסביר חנן פורת ,״אנחנו
רק מפגינים נגדו ונגד הממשלה.״
הסיכום שהושג היה טוב לשני הצדדים.
מרבית המפגינים יישארו, מבלי לדעת על

בפרחים

וזוכה

בתמורתו

מפגינה מנסה לתת
לשוטר צרור פרחים
לדחיפה, ופונתה בכוח.

ההסכם החשאי, לייד רחבת הכנסת• לייד
היציאה מכביש־הפטרולים לכביש רופין,
יתרכזו לא יותר מ־ 500 מפגינים, אשר לא
יפריעו לתנועה ויסתפקו בצעקות ובקרי־אות־גנאי.
אקדחים שלופים

בין

שוטר

שעה , 11.30 למעלה משעה אחרי
^ הסיום הרישמי של המסיבה, החלה
השיירה יוצאת.
המישטרה ,־שלא האמינה די־הצורך בהן־
הצדק של מנהיגי ההפגנה, החליטה להב טיח
את שלום האורחים. השרים רוכזו
ארבעה־ארבעה במכונית. כדי להקטין את
השיירה.
השיירה כולה חולקה לכמה קבוצות,
שבכל אחת מהן חמש מכוניות המלוות
על־ידי ארבע מכוניות מישטרה. כל אחת
מהקבוצות התקרבה, כשנהגיה מכבים את
האודות, עד למחסום, קרוב־קרוב למפגי נים.
בהינתן האות, מיהרה שרשרת השוט רים
לדחוף את הקהל למרחק שגייס־שלושה
מטרים, מכוניות השיירה העלו
בבת־אחת את אודותיהן, ומיהרו לזנק
החוצה.
נהגו של השר־ללא־תיק גידעון האוזנר
מצא לו דווקא ברגע זה זמן להיפרע
מהמפגינים, אשר שעתיים קודם־לכן זרקו
ביצים באושות על מכוניתו, ושיחק עם
מכוניתו כאילו הוא עומד לדרוס אותם.
כשיצאה קבוצת המכוניות, ובה מכונית
הקאדילאק המשוריינת ישל קיסינג׳ר, איר עה
תקלה. המכונית הראשונה •של השיי רה,
שבה י שבו גורילות ישראליים היתה
בפיקודו של צעיר כבד־גוף
החליט, משום־מה, כי המפגינים עומ דים
להתפרץ לכבי־ש. הוא צעק על הנהג :
״עצור ! ״
הנהג עצר בבהלה, ובעיקבותיו עצרו
עצירה פיתאומית כל •שאר מכוניות השיי רה•
המכונית של שומרי־הראש האמריק איים׳
שנסעה אחרי מכוניתו של קיסינג׳ר,
לא הצליחה לעצור, והתנג־שה במכונית
שר־החוץ. אחד הגורילות, באותה מכו נית׳
שישב ליד דלת פתוחה, הועף מעוצ־מת
המכה החוצה.
באותה שניה שלפו הגורילות האמרי קאיים
את אקדחיהם, אולם תוך •שניות
מועטות הבין הצעיר את טעותו, והשיירה
המשיכה בדרכה.
מפקדי־המישטדה החליטו לחוג את ניצ חונם
על פחיות־בירה וכוסיות־ג׳ין ,״כמו
האמריקאיים,״ במלון המלך דויד. וטוב
שכך עשו.

אחרון בירושלים. כמו רי קוד
סלוני ניראה המאבק
לבוש אזרחי לבין מפגין.
אותו

על הכביש.״ אך המישטרה הצילה
ואת מפגיניו.
כוח גדול ־של שוטרים, אשר סיים את
פינוי המפגינים מכוח המקשר, מיהר לעבר
מפגיני צומת רופין. בשביל אנשי גוש־אמונים
היתד, זו מתת־שמיים. עתה יכלו
ליערוך נגד המישטרת מערכה גדולה, שנו ההמוניים
עדה
בעיקר לכלי־התיקשורת
ולמצלמות הטלוויזיה.
כאשר החליט מפכ״ל המישטרה להפעיל
גם את תותח־הגאז נגד המפגינים, והופיע
ג׳יפ שנשא מכשיר זה ועימו שוטרים
חבושי מסיכות־גאז מבהילות, היה ברור
לפורת כי ניצחונו מושלם. כעבור כמה
דקות של נסיונות להפעיל את תותח־הגאז.
1התברר לפתע למפעיליו כי החומר שהוכנס
לתוכו מקולקל, וגאז־הדמעות אינו מזיל
דימעה, מילבד דימעות־הצחוק ישל המפגי נים,
שהצטופפו סביב ג׳יפ הגאז ולעגו
למפעיליו.
אולם הסתערות המישטרה והופעת הגאז
עוררו חתחדשוודכוחות אצל המפגינים.
שלא לפי התוכנית המקורית, ניתנה הוראה:
״לעלות על הכנסת!״
תוך עשר דקות, כששוטרי מישמר־הג־י
בול והשוטרים הפשוטים אינם מצליחים
למנוע זאת, התרכזו ברחפת הכנסת למעלה
מ־ 5000 מפגינים, אשר קודם־לכן איישו
את שני הצמתים.
בתוך הבניין היתר. האווירה קודרת. קי־סינג׳ר
עצמו ניסה להתחכם, בעיקר אחרי
כיבוש בית־הנשיא
ף* עשרים דקות אחרי שכבה האור
בחדר ,620 בו שוכן קיסינג׳ר, הוא
נדלק בשנית. למעלה מאלף מפגינים, הכוח
של הרב לווינגר, צרו על מחסומי המיש־טרה
שסגרו על המלון. המפגינים החלו
במערכת של קריאות וצעקות נגד קיסיג־ג׳ר•
מפכ״ל
המישטרה לקח את הפיקוד על
עצמו .״הם יתעייפו בעוד חצי שעה, כדאי
מולתי .״המשטרה הביאה לנו את הניצחון״ התבטאו מנהיגי גוש־אמונים לפני העיתונאים.

(המשך בעמוד ) 28

מירי אודן ננוח

באימרה:
.תהיי 1פה ותשתקי ר
פתחה את הפה
ומאיימת וכבוש את
מיצעד הפיזמונים
עצמה, וחברותיה הדוגמניות היו באות
לבקר אצלה בכל שעה משעות היום כש מירי,
האחות הקטנה והיפהפייה, מתגנבת
בחשאי ומאזינה לפיטפוטי־הסרק שלהן.
בבר אז טוותה חלומות על עולם הזוהר.
אלא שהיא היתר. בת טובים, אחותה הק טנה
של הדוגמנית המפורסמת, ותלמידת
תיכון.
לני, האחות הגדולה, לעומת זאת, ראתה
מייד את התכונות המבטיחות הטמונות
במירי. לכן, כשקרה שלא היה לה זמן
להתפנות לתצוגה, שלחה את האחות ה קטנה
במקומה. וכך אירע שמירי, ללא
כל הכשרה מוקדמת, הפכה דוגמנית מן
השורה.
בגיל שש־עשרה כבר השתתפה בשבוע-
האופנה הישראלי שהתקיים במלון הילטון,
ומכאן היתד. הדרך להצלחה זרועה שושנים.
אך שנה וחצי קודם־לכן הכירה מירי את
הגבר של חייה. ככל נערה מאוהבת צעי רה,
עדיין לא שיערה אז כי חיימון אל־גרנטי,
פופ־סטאר נוסח רמלה׳ מנהיג לה-
קת־קצב מצליחה בשם האריות, שהיתר.
בשיא הפופולריות בכל הדיסקוטקים —
אכן יהפוך הגבר של חייה.

קינאת המזדנבות

ר הצטלם בעירום ז מה פתאום?!
בעלי, חיימון, הוא ממוצא תור //״

וזה נוגד את השקפת העולם והמוסר
שלו. בגלל זה ויתרתי גם על הצעה מפ תה
שהופנתה אלי מטעם הירחון פלייבוי.
הצלם של פלייבוי, פיטר באש׳ פגש אותי
בגרמניה, ולא הפסיק לצלם אותי. אבל
כשהוא ביקש ממני להתפשט, תמורת כמה
אלפי דולרים רציניים כמובן, דחיתי אותו
מכל־וכל. אני לא מצטלמת בעירום ! ״

מחייה של
התפשטות
* * ירי אורן, יפהפייה זהובת-שיער,
#ו היא אחת משלוש דוגמניות־הצמרת
של ישראל, אם לא מיספר אחת שבהן.
היא, הדוגמנית המצולמת ביותר, מתעקשת
לשמור על חמודותיה מפני עינו הסקרנית
של הציבור. צלמים אין־ספור כבר ניסו
להניע אותה לחשוף את חמוקי גופה ה מושלם
והנדיר ביופיו לעין המצלמה. אך
מירי, בשלה. היא מסרבת להסיר את
התחתונים והחזייה. עד כאן, ואפילו לא
מילימטר אחד יותר.
במחשבה שנייה, ולאחר היסוס־מה, מו כנה
הצעירה הבת־ימית, שהפכה משך
פרק־זמן קצר ביותר דוגמנית ידועה, להו דות
כי גם המחיר שמציעים לה תמורת
הסרת בגדיה, הוא מגוחך .״לא צריך
להיות דוגמנית־צמרת בשביל מה שהם
מציעים לי כדי שאתפשט. כל צעירה אל מונית
תסכים להתפשט במחיר המגוחך
הזה,״ היא אומרת בכעס.
בין תצוגה לתצוגה, בין מדידה למדי דה
ובין צילום לצילום, מוכנה מירי לספר
מעט על עצמה.
היא נולדה לפני עשרים ושתיים שנים
בבת־ים, למישפחה ממוצא רומני. כבר
מגיל צעיר, יחסית, ספגה בבית את אווירת
עולם הדוגמנות והזוהר. אחותה הבוגרת,
לני הורן היא דוגמנית מבוקשת בזכות
2 X 1 .

העזו כנגדו

של חיימון אלגרנטי, מנהיג להקת האריות היא מירי אורן
דוגמנית הצמרת הידועה גס כדוגמנית צילום מספר אזזד
של ישראל. מירי וחיימון החליטו להפוך לצמד אחרי שמירי החליטה כי היא יפה מספיק
כדי להופיע בטלוויזיה. ההרפתקאה שהחלה כניסוי סתמי, הפכה רצינית. שירס של
השניים ״האושר הוא אני ואת״ נמצא במקום הראשון במצעד הפזמונים העברייס.

* חד עם חכרה שלה הלכה יום אחד
לדיסקוטק רינגוס בבת־ים. ונעצה מב טים
מעריצים באליל. הוא אפילו לא זרק
מבט על הילדה הקטנה, שניצבה בשולי
הבימה. אבל מירי היתד. מאוהבת. היא
המשיכה להופיע בדיסקוטק בעקשנות׳ עד
שלבסוף ירד האליל ממרומי האולימפוס,
ניגש אליה והזמין אותה לצאת בחברתו.
זו היתה תקופה מטורפת. האריות היו
בשיא הפופולריות שלהם. הארץ היתד,
אחוזת בולמוס של להקות־קצב. רמלה
נחשבה ד,ליברפול של ישראל, וייצאד.
להקות־קצב בסיטונות. העיר הקטנה הו לידה
מעריצות בנוסח הגרופי׳ס המפורס מות
שנגררו אחר להקות־קצב בעולם,
וכאן זכו לכינוי הישראלי ״מזדנבות״.
עשרת הדיסקוטקים של רמלה היו מלאים
מדי שי שי יושבת, ובאמצע השבוע, בבני-
תישחורת רעשניים מגודלי־שיער, אשר
התפתלו לצלילי להקות־הקצב.
מירי ניסחפה אחר חיימון אל העולם
המטורף של הפופ. היא ליוותה אותו לכל
הופעה, כשהיא מריעה לו בקולי־קולות
או רוקדת לצלילי קולו החזק.
המעריצות היו מטרידות אותה. לא מצא
חן בעיניהן שלאלילן חיימון אלגרנטי יש
חברה קבועה. אבל מירי, מצידה, שמרה
על חיימון בשבע עיניים, כי הבחורות היו
מציעות לו את עצמן ללא בושה. הן היו
רודפות אחר הלהקה לכל מקום.
סיפור הצלחתה הגדולה של להקת ה אריות
נמשך ארבע וחצי שנים, וכל אותן
שנים היו מירי וחיימון צמד בל־יפרד.
היא הצליחה בעולם הדוגמנות, הוא הצ ליח
בעולם הפופ — והם החליטו להתחתן.
חיימון ומירי קנו דירה בבת־ים מכספי
חסכונותיהם, ללא כל עזרה מההורים. אח־רי
החתונה החלה מירי לעבוד בקצב רצ חני.
קודם־לכן נבחרה כסגנית מלכת־היופי
וזה עז ר לפופולריות שלה לא׳ מעט.
צלמים החלו מצלצלים אליה, הצילומים
הוכיחו את עצמם, והיא הפכה במהרה
הדוגמנית המצולמת ביותר בארץ. הצלם
בן לם היה זה ששיבנע אותה להופיע בפעם
הראשונה בתחתונים וחזייה, לצורך כתבת־אופנה
בעיתון־נשים. אחר־כך היתד, הדרך
סלולה לפניה. היא דיגמנה כמעט כל תח-
תונים וחזייה. שיצאו לשוק, שלא לדבר על
כך שאין כימעט בית־חרושת לביגדי־ים
שלא נעזר בשירותיה .״זה החלק הכי חזק
שלי,״ היא אומרת.
שכרה של מירי מתבטא היום בכ־1500

פניה המושלמים של מירי נישקפים בשנים האחרונות כמעט

מכל מודעת פירסומת. היא ניחנה בראש מן הסוג שכל
#1 /י י 1 1 -1 1 -1
מירי ובעלה חיימון בתמונת פירסומת.
מה ששמים עליו נראה ככובע. מימין :

מציגה מירי אורן היפהפייה בת ה־22

11111ח
1י 11
שתוך שישה שבועות הפכה זמרת
1/1-11 111111 111 11 1 . 1י • •
מפורסמת ותוך שישה חודשים הפכה לדוגמנית צמרת, מהמבוקשות ביותר בארץ.

י י1:

לירות ליום־ציליומים עבור לבנים, וב־
1200 לירות ליום עבור צילומים רגילים.
מירי אוהבת את העבודה שלה, ששכרה
בצידה, אך היא ׳שאפתנית במידה מספקת
כדי לרצות להגיע ליותר.
אין זה סוד שדוגמניות רבות לשעבר
הפכו שחקניות מצליחות׳ או זמרות. ודי
להזכיר את טוויגי המפורסמת, שהוכיחה
בסרט החבר שלי כי היא שחקנית־זמרת
מצטיינת, לא פחות מאשר דוגמנית.
לכן, כשהציע חיימון למירי לשיר, לא
היססה אף לרגע. נהפוך הוא, היא נרתמה
לרעיון בהתלהבות, מספרת מירי :
״תמיד אמרו ל נו, :אם מירי תשיר משהו יהיה זה חיימון, עם ביחד
לא־נורמאלי.׳ תסתכלו בטלוויזיה. מה יש
לראות בטלוויזיה? זמרים וזמרות שנראים
לא־עלינו. לא יודעים לעמוד, מכוערים
ולא־אסתטיים.
״חשבתי לעצמי, :אני בחורה יפה ואני
יכולה לשיר, אני בהחלט יכולה לתרום
לטלוויזיה מבחינה ויזואלית. אנשים שמעו
אותנו, והיו מוכנים להשקיע בנו. אחד
מאלה הוא בעלה של הזמרת חנה אחרוני,
חיים טישמן.
״אבל אנחנו החלטנו להיות עצמאיים.
פיתחנו את הרעיון. ההתלהבות של החב-
רים רק עזרה לנו. היו כמובן כאלה שהת ייחסו
בזילזול. איך זה שדוגמנית שהיא
גם יפה וגם חתיכה, תדע גם לשיר? אבל
לאלה יצאה הרוח מהמיפרשים מהר מאד.
כי חיימון ואני היינו מאד עניינים.
״חיפשנו שיר שיתאים לי. חיימון ממש
עזר לי. הוא לימוד אותי לשיר, לימד
אותי היגוי נכון. פנינו לאילן גולדהירש,
והוא כתב עבורנו את השיר האושר הוא
אני ואת. תוך שישה שבועות זינק השיר
אל המקום הראשון במיצעד־הפיזמונים.
כולם שאלו, :למה ׳שומעים בשיר רק את
הקול שלך?׳ האמת היא שחיימון רצה,
בשיר הראשון של שנינו, להבליט את
קולי׳ כדי 1שלא יגידו חיימון שר ומירי
עושה לה־לזדלה״.

היום עומדים מירי וחיימון לפני תוכ ניות
מרחיקות־לכת. הם מכינים מופע משו תף
למידי וללהקת האריות. הם הקימו חב רת
תקליטים בשם גמא, שמתפקידה יהיר,
לקדם את מכירת התקליטים שלהם, וב שבוע
הבא עומד לצאת לשוק התקליטון
הראשון שלהם.
הקריירה של מירי כזמרת אינה מפריעה
לה כלל בדוגמנות. היא משלבת את שתי
הקריירות. ואם היא תצליח כזמרת כפי
שהיא מצליחה כדוגמנית, אין ספק שהיא
תגיע רחוק.

אותה משחר ילדותה.

של מירי אותה היא נושאת
כקמיע ממקום למקום, מלוה
מירי התבגרה מהר מאוד למרות אהבתה

לבובה. כבר בגיל ארבע־עשרה וחצי פגשה את חיימון אלגרנט׳
הגבר של חייה, בגיל שש־עשרה הפכה דוגמנית ואילו בגיל תשעי
עשרה אשה נשואה. עתה בגיל 22 היא רוצה להפוך גם לזמרת.

לילות קיסיוג׳ר
(המשך מעמוד ) 25
שנניח להם, המפקד!״ סנה אליו ניצב
איבצן, אישר הוכיח את יכולתו בפיזור
מתון של הפגנות מ־שך כל היום.

השבוע משחקי ה?תח חאנכדית

מנוס הראשון

01/1

150 000

גיניגוס נרד הפרסי

250.000

כיוס ה׳ -המועד האחרון
למסירת הטפסים
עש ה דך מנהג 7ן:בז>ג-
מלאטנגו; בכל ש בו ע!

״ל א! נפנה אותם בכוח!״ השיב לו
רוזוליו, והחל מחלק בעצמו הוראות ל שוטרים
:״לתפוס אותם אחד־אחד ! לא
איכפת לי איך, אני רוצה את כולם עצו רים
!״ השוטרים, שהיו כבר עייפים ועצב ניים
ממאורעות היום כולו, לא היו צרי כים
ליותר מכך. הם הסתערו על המפגינים,
שלפו מהם אחד־אחד, וגררו אותם לאוטו בוס
שעמד במקום, תוך כדי שהם מכים
וחובטים בהם. הדם הראשון שנשפך באותו
יום סוער, היה דווקא בשעה אחת אחר
חצות, הרבה אחרי ההפגנה המרכזית של
אותו יום.
על פי הוראה שקטה, נעלמו המפגינים
מהמלון כעבור חצי שעה. עתה הם עמדו
לבצע את אחד הרעיונות המקוריים ביותר
שלהם: כיבוש בית הנשיא. על מיבצע זה
היה אחראי הרב יוחנן פריד. הכוונה הי תה
להתפרץ לתוך בית־הנשיא, לנעול אותו
מבפנים ולהודיע לנשיא כי הוא ובני״ביתו
נמצאים במעצר, עד שהפרופסור קציר
יחתום על הוראה לפיזור הכנסת.
רק מאוחר יותר נודע למפגינים כי ל נשיא
אין כלל סמכות לחתום על מיסמך
כזה. בשעה 2.00 הגיע חיל-החלוץ לבית־

הן ביגלל השבת והן תודות לנסיעתו של
קיסינג׳ר למצרים ולסוריה.
התוכנית -שהתגבשה היתד, לערוך את
השיחות עם שר־החוץ האמריקאי בבית־ההארחה
הממשלתי, שמול הקאונטרי־קלאב
בתל־אביב, ולא בירושלים. כדי להסיח את
דעתם -של המפגינים, נשלחה השיירה הק בועה
של קיסינג׳ר לירושלים, מייד עם
נחיתת מטוסו בלוד, אך קיסיגג׳ר וחבר*
יועציו המצומצם הועברו במסוק לשדה דוב
ומשם, במכוניות, לבית־ההארחה.
אך המפגינים היו מוכנים גם לכך. עוד
ביום השישי הם ידעו על מקום הישיבה —
עוד קודם שידע על כך ניצב דוי ד עופר,
מפקד מרחב תל־אביב, אשר היה האחראי
על שמירת קיסינג׳ר באותו ערב• איו ספק
שהידיעה באה ממישהו בחוג־היועצים המ צומצם
ביותר של ראש־חממשלה.
כאשר נחתו המסוקים שהביאו את קיסיג־ג׳ר
לצומת הקאונטוי־קלאב, מיהרו שתי
מכוניות שחנו בסביבה, לתחנת־הדלק הס מוכה,
ומיהרו לטלפן למטה הזמני של
גויש־אמונים שהוקם ברמת־גן .״הם הגיעו!״
תוך עשרים דקות היו במקום למעלה
מחמש־מאות מפגינים צעירים. הם הקדימו
אפילו את כוח־המישטרה הגדול, שהמתין
לייד איצטדיון רמת־גן, אך נתקלו ביחידה
קטנה של מישמר־הגבול, שהיתה במקום.
תוך חצי-שעה הגיע מיספר המפגינים ל אלפיים
איש. הם השתלטו על הכיכר הגדו-

המועצה להסדר הודח!רים כספו

הה1אה שבח״!!!
אם אתה גבר שאוהב את החיים, בוא
למכון ״בזל״ שם תפנקנה אותך
3מסג׳יסטיות יפהפיות.

מסג, מהזה
טיפול פיזיוטרפי
ריפוי והחייה

במכון ״ בז ל״
• ]קיוו למונח
• ציוד חדיש
• מזגני אוויר
אווירה נעימה ואקסלוסיבית
חניה ופרטיות — סודיות מובטחת
״בזל״ המכון המפואר והמשוכלל ביותר בעיר.
ת״א, רח׳ בזל ( 31 לייד מכבי אש)
פתוח 9.00 — 21.00 ללא הפסקה

בקרוב תפתח סאונה

נער־משגין מול אנשי מישמר־הגס־ל
״ממשלת בוגדי ם!״
הנשיא, כשהוא בוחן את השטח. במהרה
התברר כי על מישכן נשיאי־ישראל שומ חיילים.
המיב־שוטרים
רים

ניראה קל. משך למעלה מחצי־שעה
המתין החלוץ לכוח המרכזי שיגיע, אולם
במקומו של זה הגיע שליח מאת חגן פודת:
״המיבצע נידחה ל מו צ אי־ ש ב תד
במוצאי-שבת נדחה המבצע לחלוטין.
אך הלילה הארוך ביותר עדייו לא הס פרצו
תיים.
בשעה ארבע לפנות־בוקר
שלושים מכוניות לרחובות ירושלים, כשהן
מנסות להתרכז ככל היותר סביב מלון
המלך דויד. לווינגר׳ שנעזר ביוחנן פריד
אשר המיבצע שלו בוטל, פקד על ״מיבצע
הטירטור,״ כפי שהוא ניקרא על־ידי גוש־אמונים.
ירושלים
כולה ניעורה משנתה לקריאות
״קיסינג׳ר גו הום! ממשלת בוגדי ם! רבין,
התפטר ! ״
גם קיסינג׳ר התעורר.
כשנודע הדבר למפגינים, צהלו :״הוא
לא יי שן כאן בלילות, לא הוא ולא שרי־הממשלה

מידע סודי ביותר
* * 0המחרת, היום השישי, היה יומו
של אסא קדמוני. בעזרת כחמישים
צעירים הוא חסם בשעות הבוקר את רחובה
הראשי של הקירייה בתל־אביב.
שוטר שנבהל מהמפגינים -שהקיפו אותו
לפתע, שלף את-אקדחו וירה באוויר. המפ גינים
מיהרו להתפזר, אך השוטר והירייה
שלו עשו להם את ההפגנה.
המישטרה זכתה ב־ 24 שעות של מנוחה,

לה, המהווה אי־תגועה בצומת׳ ופתחו ברי קודים
ושירת עם ישראל חי, שיר שהפך
הימנון־המערכה של גוש־אמונים.
סגן־ניצב יגאל מרכוס (לא אותו מרכוס
שחקר את החשוד ברצח רחל הלר, עמום
ברנס) ,הורה לפנות את המפגינים .״קיבל תי
הודעה באלחוט כי הרעש מפריע לי שי בה!״
התנצל מרכוס בפני עיתונאים שהיו
במקום.
שוטריו של מרכוס עשו עבודה טובה.
בעוד המפגינים רצים לעברם כדי להגיש
לכל שוטר פרחים, שהוכנו מבעוד־יום׳ הס תערו
השוטרים על המפגינים — נשים, נע רים
וזקנים, והיכו בהם. אחד השוטרים,
סמל תימני צנום, חבט באלה שלו במכונית
שנעצרה לידו, ובה כמה עוברי־אורח מיק-
ריים. המכה ניפצה את שימשתה האחורית
עוד לפני שנאמר לה לנסוע, קודם שנהגה
הבין כלל מה קורה.
כשראו המפגינים את שני המסוקים ממ ריאים
מעבר לגיבעה, הבינו כי הישיבה
הסתיימה. הם החליטו לסיים את הפגנתם,
פנו לעבר ביתו של ראש־הממשלה, הנמצא
בנווה-אביבים, מרחק של
רבע־שעה הליכה•
כשהגיעו למקום, הם פגשו שם בניצב
דויד עופר, אשר לקח את הפיקוד מידי
מרכוס. עופר נדבק בהיסטריה הכללית,
החל חובט אף הוא.
שוב זכו אנשי גוש־אמונים בהצלחה,
ממקום שלא ציפו לו. התנהגותה של המיש־טרה
קוממה חלק מן הציבור נגדה, והביאה
למפגינים אהדה מסויימת, שעניינית לא זכו

במשך השבוע צפויות הפגנות־ענק ו״ רע־יונות
חד-שיפ ומקוריים,״ כפי שמבטיחים
מנהיגי גוש־אמונים, המקיימים בדרך-כלל
הבטחות מסוג זה.

העולם הזה 1982

במדינה

״המטרה בשימוש במאד,״ הסביר פרו פסור
איזק ,״היא קודם־כל להגביר את
היכולת האימונולוגיה של החולה. כאשר
אנו מבצעים זאת, יש ביכולתנו להאריך
את ימי־חייו באופן ממשי. נוסף לטיפול
בנזאר נמצא כל חולה במישטר של תרו פות
המשתכלל ללא־הרף, אחראי להפוגה
ומאריך את משך החיים.״

העם •
הקוזאקים הוגזדיס
דא היו אלה הפגנות
חוקיות או כלתי־חוקיות —
אלא נסיון לשכור
את המישטר הדמוקרטי
הקנאים הקיצוניים של המחנה הדתי
נקראו לא פעם, בפי העם, בשם ״הקו זאקים
של הקדוש-ברורהוא.״
השבוע נקשר לכינוי זה דימוי יהודי-
עממי שני: זה של ״הקוזאק הנגזל״ ,הקו זאק
הרודה ביהודים וגוזל את רכושם.
אך המעמיד פנים כאילו גוזלים אותו.
״ניטים וילדים״ .תוך כמה ימים
הצליחו אנשי גוש־אמונים, בעזרת כלי־התיקשורת
הכפופים להשפעת הימין, לתאר
את התקפת הקנאים על סידרי־השילטון
במדינה כהפגנה שקטה של בעלי־מצפון,
שנפלה קורבן להשתוללות של מישטרד.
אכזרית, מפצח ת ראשי ״נשים וילדים״.
היה זה תכסיס תעמולתי גאוני, ש בו
ניצלו אויבי הדמוקרטיה את אחד מיסו דות
הדמוקרטיה.
במישטר הדמוקרטי, מובטחת זכות־ההפ־גנה.
אמנם, זכות זו אינה מעוגנת בחוק
הישראלי* .אולם כל הגורמים בצמרת היש ראלית
משלמים לה לפחות מס־שפתיים.
הפגנה דמוקרטית היא אסיפה — או
תהלוכה — של אזרחים, לשם הבעת
דיעה או מחאה באמצעים בלתי-אלימים,
ללא שיבוש סידרי־החיים.
בין שוחרי־הדמוקרטיה קיימת הסכמה
אילמת, שלפעמים מותר לעבור גבול זה.
כאשר ציבור־אזרחים מאמין כי מצפונו
מחייב אותו להפגין את דיעותיו בצורה
דרמאתית יותר, הוא נוקט לעיתים שיטות
חריפות יותר, כגון חסימת עורקי־תח־בורה.
אולם
מוסכם, כי במיקרים אלה חייבת
המישטרה לפעול, בכוח מינימלי וסביר,
כדי לפזר את ההפגנה ולעצור את מש תתפיה.
מי שנוקט דר ך זו, מקבל על עצמו
את הסיכון הסביר להיפצע בפעולת ה-
מישטרה, להיעצר ולעמוד למישפט. מב חינה
זו אין הבדל בין גברים ונשים,
קשישים ונערים.
אלה הם כללי המישחק, ובמישטר דמו קרטי
מובנים כללים אלה לכל הצדדים.
הפלת המישטר. אולם מה שהת חולל
השבוע בארץ, חורג מן הכללים ה אלה.
הפגנות אנשי־אמונים לא היו שקטות
וחוקיות, ואפילו לא בתחום אי־החוקיות
הנסבלת.
היה זה ניסיון מודע ומחושב לכפות
בכוח את דעתה של תנועה פוליטית על
המדינה כולה, על־ידי מניעת פעולתה
התקינה של הממשלה בכוח הזרוע.
בכל המקומות האלה הוזמנה על-ידי
המפגינים התנקשות אלימה עם המישטרה,
וזו היתה דרושה להם לדרמאתיזציה.
היה ברור לכל, ובעיקר למפגינים עצ מם,
כי זוהי רק התחלתה של פעולה,
וכי הכוונה היא להגיע למהומות מרחיקות־לכת
עוד יותר.
פעילות מסוג זה. אינה בגדר זכות-
ההפגנה המותרת או אף הנסבלת. אופי
הפעולות, יחד עם סיגנון ההתבטאות של
המנהיגים ורוח המשתתפים, קירבו אותן
למהומות-הרחוב שניהלו תנועות מהפכניות
— קומוניסטים, נאצים ופאשיסטים —
בארצות שונות כדי להפיל את המימשל
ולכונן מישטר חדש.
קורבנות תמימים. משום כך, ניס יונם
של המפגינים וחבריהם, להציג את
עצמם כקורבנות תמימים של ברוטאליות
מישטרתית שלוחת־רסן, אינו רק מגוחך.
הוא מסוכן.
יש לו מטרה פוליטית מחושבת: למנוע
מן המישטרה לפעול נגדם ביעילות ב פעם
הבאה, לערער עוד יו תר את הביטחון
העצמי הלקוי של המימשל הקיים, ולפלס
את הדרך לפני מהומות נרחבות ואלימות
עוד יותר בהמשך המאבק.
בפני כל מישטר דמוקרטי, העומד מול
התקפה מוחצת של כוחות אנטי־דמוקר־טיים,
עומדת השאלה הגורלית: באילו אמ צעים
מותר להשתמש?
תמיד תובעים האנטי־דמוקרטים לעצמם
־ הכנסת דחתה, בשעתו, הצעת־חוק של
אורי אבנרי, שנועדה לעגן זכות זו
בחוק, לקבוע קריטריונין! בדודים לאותם
מיקרים שבהם זכאית הנוישטרה לאסור,
למנוע או לפזר הפגנה.

העולם הזה 1982

24 מוסדות רפואיים ברחבי העולם קיב לו
את מאר לניסיון, אך הראשונים שהחלו
להשתמש בו במעשה, הם חברי הצוות של
פרופסור איזק בהדסה ירושלים.
מתלת־דם ממאירה אחרת, גם היא קט לנית׳
היא הקולים־אנמיה. זוהי מחלה ה מתגלה
בקרב יוצאי כורדיסטן ותימן, וגם
בין ערבים ישראלים. כמו־כן היא מו פיעה
בקרב הכושים האמריקאיים, תושבי
המיזרח-
הים־התיכון, מאיזור מדינות
הרחוק ובעיקר תאילנד.
מיי מפגינה הרה חוסמת מעבר מכונית מישטרה כירושלים
״מכיס נשים וילדים...״
את הגנת הדמוקרטיה, בבואם לערער את
הדמוקרטיה. תמיד מהססת הדמוקרטיה
לאחוז באמצעים חריפים במילחמתה נגד
אויבי הדמוקרטיה.
אולם דמוקרטיה המהססת במצב בזה,
גוזרת על עצמה דין־מוות — כפי שמלמד
הנסיון ההיסטורי של הרפובליקה האיטל קית
והגרמנית.
אין לסבול אכזריות מישטרתית לשמה.
בכל מיקרה חייב הפיקוח על המישטרה
להיות חמור, והטיפול בחריגים צריך להיות
מהיר וגלוי. אך הגנת הדמוקרטיה עצמה
צריכה להיות היעד המרכזי והמכריע.

מדיביות
ש 3דו אח הכלים
ודא משחקים
הסכנה הנוראה
ביותר שצצה השבוע ;
הסורים רוצים שלום1
בעיצומה של ההצגה הגדולה ביותר של
ישראל, שהתחוללה השבוע סביב מסעי
הנרי קיסינג׳ר, איים שחקן מישני לגנוב
את ההצגה.
היה זה נשיא סוריה, חאפז אסאד, ש לדברי
מלוויו של הד״ר קיסינג׳ר, הטיל
השבוע את הפצצה המרעישה ביותר שאיזה
שהוא מנהיג ערבי הטיל מעולם. אסאד,
אמרו הכתבים, הודיע לקיסינג׳ר כי סוריה
מוכנה לקבל את הצעתה של ישראל לגבי
המשך המגעים להסדר בין שתי המדינות.
לא עוד הסדר חלקי או הסדר ביניים נוסף,
אלא משא־ומתן על הסדר כולל.
אסאד גם הציג את העמדה הסורית ב־משא־ומתן
כז ה: נכונות לחתימת הסכם
שלום עם ישראל, תמורת נסיגה מליאה
של צה״ל מרמת־הגולן.
מצפון נפתחה הרעה. עוד בטרם
התברר מה האמת בידיעות אלה, ואם
אומנם אמר אסאד את מה שמייחסים לו,
נוצרה פאניקה כללית בישראל. לרגע שכחו
אנשי הימין וחסידי המישטר, את חילוקי-
הדיעות והיריבות ביניהם. אסאד הצליח
לעשות מה שלא עשה קיסינג׳ר: ללכד את
כל חלקי המימסד כדי להתייצב מול הרעה
שנפתחה מצפון: ההצעה לשלום תמורת
שטחים.
היתה זו חוצפה שקשה היה לסלוח ל-
אסאד: הוא הפר את כללי המישחק. כי
עד כה היו כללי המישחק ברורים לכל איש
בישראל: ממשלת־ישראל וגם האופוזיציה
רוצים בשלום. הם עושים הכל למען השלום.
הם מוכנים להקריב הכל למען השלום —
אבל כל זאת בתנאי שהערבים לא ירצו
בשלום.
כאשר מנהיג ערבי העז להסתכן ולומר
כי הוא מוכן לקבל את תפיסת ישראל ולדון
על הסדר כולל שיביא לחתימת הסכם-
שלום, היתד, התגובה המיידית :״שברו את
הכלים, ולא משחקים!״
לא רק מתנגדי ההסדרים מהליכוד ועד
המפד״ל התקוממו נגד הרעיון שהועלה ב שמו
של אסאד. אפילו דובריה הרשמיים
של הממשלה יצאו נגדו בגלוי .״זה לא
אקטואלי״ ,הכריז שר-התחבורה גד יעקובי,
״ההסדר היחיד עם סוריה הבא בחשבון הוא
הסדר שלום, אבל הצעת נשיא סוריה לע שות
שלום עם ישראל על בסיס גבולות 67׳
אינה באה בחשבון.״
ייתכן שאסאד כלל לא אמר מה שייחסו
לו, וייתכן שלא התכוון כלל למה שאמר.

אבל לגבי ממשלת־ישראל היה זה רגע של
אמת. הוא גילה את הכוונות האמיתיות של
הניצים והיונים גם יחד במימסד: רוצים
שלום, אבל בתנאי שאי־אפשר יהיה להשיג
אותו.

הפרופסור כעקבות האב. זוהי
מחלה תורשתית שמקורה בליקוי כלשהו
בתירכובת הראשית של הכדוריות האדו מות•
היא מתבטאת בהאטה — או פיגור —
בהתפתחות הגוף, בתוספת תופעות חמו רות
אחרות באיברים פנימיים, כגון ה טחול.

ילדים הסובלים ממחלה קטלנית זו
המשק הקוץ שבאל״ה
< 4מיליארד 7״י

יוזרמו?אוצר
תיד 3שנים
האדם המאושר ביותר בישראל השבוע
היה שר-האוצר יהושע רבינוביץ׳ .סיומו
של המשא־ומתן להסדר עם מצריים לא
פתר את בעיותיה המדיניות והבטחוניות
של ישראל. אולם מבחינה כלכלית הוא היה
בבחינת קרש הצלה כמעט אחרון, מנקודת
המבט של אנשי האוצר.
תמורת נכונותה לוויתורים תקבל יש ראל
מארצות־הברית במשך 3השנים הק רובות
סכום של כ־ 7.5מיליארד דולאר —
46 מיליארד ל״י לפי שער הדולאר כיום.
סכום זה עשוי לפתור את בעיות איזון
התקציב הגרעוני.
אילו היתה ממשלודישראל מתווה תוכנית
לניצול זרם כספים אדיר זה, לפיתוח והב ראת
המשק, היה בו חיוב. אלא שאיש
באוצר לא דאג אלא לסתימת החורים. כ תוצאה
מכך תחזור כלכלת המדינה תוך
זמן קצר לשיגשוג המלאכותי המשחית
שאיפיין אותה עד מילחמת יום־הכיפורים.
מבחינה לאומית היה זה הקוץ שבאליית
ההסדר: העשירים יוסיפו להתעשר, המנג נון
יוסיף לבזבז ומחדש תיווצר הקרקע
להתפשטות השחיתות והרחבת הפערים.
רפואה הגיצוחון עד הדס
בגיסויים שגערכו ב״הדסח״
ירושלים גמצאו תרופות
למחלות״דם ממאירות
״ממוצע ההי׳שארות בחיים במחלקה של נו
עלה פי־שלושה. אנו מצליחים להביא
להפוגה (״ר מי סיוך) קרוב ל־ 80 אחוזים
מהחולים שלנו. מתוך 30 חולים שקיבלו
טיפול במאר 1 £ £נשאר אחד בחיים
ארבע וחצי שנים, ואחרים נשארו במצב
של הפוגה קרוב לשלוש שנים. על־ידי
הטיפול בחומר זה השגנו תוצאות מעודדות
מאד בטיפול בחולי לאוקמיה (סרטן־הדם).״
דברים אלה גילה בשבוע שעבר בסן-
פרנציסקו פרופסור גבריאל איזק, מנהל
המחלקה להמאטולוגיה בבית־ד,חולים הד סה
שבירושלים.
המאר אינו תרכיב־פלא. זהו חומר ש הוצא
מתמצית של חיידקי שחפת (של
בני-אדם) .במקורה ייוצרו, תמצית זו
כחיסון נגד שחפת, וכתשובה חיסונית
לגבי חיידקים אחרים.
הארכת החיים. ד״ר דויד וייס, מי
שהיה -מחברי הצוות של מכון רוקפלר
בניו-יורק, אשר גילה את המאר, ערך
בבית־החוליס הדנות בירושלים ניסויים ב חומר
זה, וגילה שהוא יעיל בהגברת ה התנגדות
לגידולים. המחקרים הקליניים ל גבי
השפעתו של החומר על בני־אדם
שנפגעו במחלות־דם ממאירות, נערכו ב־בית־החולים
הדסה בניצוחו של פרופסור
איזק.

פרופסור רחמילביץ
התרופה־ המוחצת
מקבלים כיום, בביתי־החולים הדסה, טיפול
בוויטמין אי. תוצאות של טיפול שנמשך
שישה חודשים גילו התקדמות מעודדת.
המחקר בריפוייה של מחלה זו נערך על-
ידי הפרופסור אליעזר רחמילביץ (,)40
בנו של פרופסור משה רחמילביץ, מי ש נחשב
כאחד מאבות הרפואה הישראלית
המודרנית.
פרופסור רחמילביץ הצעיר, מהמחלקה
ההמאטולוגית׳ של הדסה ירושלים, הוא
מחברי הצוות של פרופסור איזק, והוא
ערך את המחקר בשיתוף עם עמיתיו ל מחלקה,
ד״ר אהרון פוליאק וד״ר יצחק
כד,נא. כן השתתפו במחקר רופאים מניו-
זילנד, סן־פרנציסקו, קליפורניה ורומא.
״נתנו לילדים מנות גדולות של ויטמין
אי, בצורה נוזלית, שהוזמנו במייוחד,״
גילה פרופסור רחמילביץ .״התוצאות מעו דדות,
אך הטיפול והמחקר נמצאים עדיין
בתהליך של התפתחות.״
תרופה מיוחדת. בדמם של מרבית
קורבנות המחלקה יש פחות מ־ 0.5מילי גרם
ויטמין אי, ולאחרים מהם אין כלל
ויטמין אי בדם. בדם תקין, כמות ד,וויטמין
אי היא מ־ 0.5מיליגרם עד מיליגרם אחד.
הטיפול בוויטמין אי מאריך, לדי ברי
הפרופסור רחמילביץ, את הישארותו ב חיים
של הכדוריות האדומות בדם. הוא
טוען, לאור תוצאות המחקר והניסויים,
כי ויטמין אי הוא, ללא ספק, התרופה
למחלת הקוליס־אנמיה — ודבריו אלה
הם בבחינת סקופ עולמי.

219

במדינה טיולים טיולים 3ז1יכולוג״
טיסוז 5סיכו?וגי וייעוץ
בחיי הנישואין והאהבה
יניד מיו? 7רומ:יה —
מבטיח פסיכודו; תז־אביבי

תיכוגיסט/ית
לא כדאי לנשור מהתיכון
לאחר כתה טי

גם אם נכשלת בבחינות המישנה או נרשם
בתעודתן שאינן עולה כיתה
ואינך יכול/ה להמשיך בלימודיך
בהתאם לגילך

נוכל לעזור לו לעשות כן!!
פנה אלינו ללא כל התחייבות מצידן!
למשרדינו: תל־אביב רח׳ ברנר , 17 או
טל׳ 285592 כל יום בין השעות 7—5 1—10

מיבצע מיוחד לחיילים
כל חייל שיחתום בחודש ספטמבר על
;,העולם הזה״

קבל ה1חה של
השבועון יישלח רק לדואר צבאי

המודעה שהתפרסמה על־ידי המכון ל היגיינה
רוחנית, הבטיחה לכל המעוניינים
טיול ברומניה, בשילוב עם דינמיקה קבו צתית.
המודעה הדגישה שמדובר ב״חופשה
מרעננת ומרהיבת אופקים, שיפורים בחברה,
באהבה ובנישואים.״
טיול תדאפי. כדי לקבל פרטים לגבי
הטיול המוזר הזה, יש לקבוע פגישה עם
מנהל המכון להיגיינה רוחנית׳ בביתו שב-
ווילה מפוארת בצפון תל־אביב. בדרך זו
מגיעים אל ד״ר אברהם אליצור, העוסק
בפסיכותראפיה וייעוץ נישואים יחד עם
אשתו, הפסיכולוגית ד״ר דבורה אליצוד.
אם הרמה השיכלית של ד,מעוניין מת אימה
לרמת שאר המשתתפים בטיול, מב קש
הפסיכולוג אליצור לדעת פרטים על
המיכשולים שבחיי־הנישואים שלו, הוא
מציע לטפל בבעיות האהבה והנישואים
של אלה המעוניינים לשלב טיול בחו״ל
עם טיפול רפואי.
הטיול מחולק לשניים. בחלקו הראשון,
שמישכו עשרה ימים, יתגוררו המרפאים
ולקוחותיהם בבית־מלון. ד״ר אליצור מת כוון
לנצל את הזמן הזה לשיחות עם חב ריו
למסע. שאר הזמן, עשרה ימים נוס פים,
יוקדש לטיולים ברחבי רומניה.
בדרך כלל אין פסיכולוג יכול לקיים
קשר יום־יומי עם הלקוח־המטופל שלו,
ואילו ד״ר אליצור מתכוון לעבוד עם חבריו
למסע קרוב ל־ 12 שעות כיום.
שיפור בחיי האהבה. הרעיון הזה
אינו חדש. בילוי חופשה בטיול קבוצתי
יחד עם הפסיכולוג עבר כבר את שלבי
הניסוי בארצות־הברית. הרעיון עצמו גאו ני,
אך התוצאות תלויות קודם כל במידת
ההתמסרות של הפסיכולוג ללקוח, כאשר
הטיפול נעשה בתקופת החופש שלו-עצמו.
הפסיכולוג אברהם אליצור מגלה, ישאיר-
גן את הטיול שלו ב־ 16 בספטמבר לקבוצה
מצומצמת של כ־ 12 זוגו ת בערך .״מי ש זקוק
לשיפור בחיי הנישואים שלו, ול-
ריענון אהבתו, כדאי לו להרשם לטיול
הזה״ — מסביר אליצוו•

שהגיש את התעודה לגבי האישום נגד
הטוראי יהודה אור, וכנראה גם הסניגור,
לא שמי לב שבאותה תעודה היה רשום
כי הנאשם נעדר משירותו בצבא מיום
״ 1נובמבר 72 עד יום ה־ 1בינואר .72״ ולא
מיום ה־ 1בנובמבר , 1971 כפי שהואשם.
שתי טעויות גסות. למרות התנג דותו
של הסניגור קיבל בית־הדץ הצבאי
במחוז המרכז את טענותיו של התובע,
שהסביר כי קרתה אצלו תקלה טכנית,
ועל סמך זה הגיש תעודה אחרת, בה
צויין תאריך שונה: ה־ 1בנובמבר .1971
בסופו של ד בר הרשיע בית־הדין את
טוראי יהודה אור, והטיל עליו עונש
כאמור.
בכתב האישום צויין שאת העביר?! עבר
החייל שפרטיו הם — 2090632 יהודה אור.

צה״ל
קרנבל של טעויות
בש 7שתי טעויות ״טכניות״
ישב היי? חף-מפשע חמישה
חודשים בכ7א הצבאי
יהודה (אריה) אור׳ טוראי בצה״ל. פתח
את דלת ביתו שבירושלים, ונדהם. אנשי
המישטרה הצבאית שהמתינו לו תפסו או תו,
וגררו אותו אל ריכבם. בהמשך נסיעתו
הגיע יהודה אור לכלא .4שם נאמר לו
שהוא נעצר מפני שנעדר 70 יום מיחידתו.
לאחר שהוחזק חודשיים בכלא, בסוף
פברואר ,1972 קיבל טוראי אור העתק
מכתב־האישום שהוגש נגדו בביתיהמישפט
הצבאי במחוז המרכז, ובו צויין שהוא
נעדר מהשירות מיום ו ד 1בנובמבר 1971
ועד ד,־ 9בינואר .1972
חודשים בכלא• יהודה אור, יליד
ירושלים, היום עובד מחשבי אי״בי-אם— ,
התגייס לצה״ל והחל את שרותו בצנחנים.
בסוף שנת 1971 יצא הגדוד שבו שירת
לאימוני־חודף, ויהודה נשאר במיפקדה.
בתקופה זו נשלח לטיפולים רפואיים בכמה
בתי-חולים ומירפאות. בערבם היה מבקר
בביתו שבירושלים, וחוזר בבוקר ל יחידתו.
מישפטו
של יהודה נפתח בחודש מאי
. 1972 הוא כפר באשמה, אך בית־המישפט
הצבאי במחוז המרכז הרשיע אותו, והוא
נידון לעונש של 15 חודשי מאסר׳ מהם
שיבעה חודשים על-תנאי.
עוד באותו לילה עירער טוראי יהודה
אור על ההרשעה ועל חומרת העונש. חו דש
ימים נוסף בילה בכלא ,4עד שבמאי
1972 הוזמן לפני בית־הדין הצבאי לעיר-
עורים, שם הגיש עירעור נגד התובע ה צבאי
הראשי.
בססק־הדין שהוציא בית־הדין הצבאי ל-
עירעורים, נתגלו שתי טעויות גסות ל חובתו
של התובע הצבאי הראשי. התובע,

כלוא יהודה אור
טעויות טכניות
אך מיספרו האישי של יהודה אור, כפי
שזוהה על-ידי ראב״ד בבית־הדין היה
שונה ! 2096362 :זו היתה הטעות הגסה
השנייה.
לגבי התעודה הראשונה שהוגשה על-
ידי התובע הצבאי הראשי בדבר תאריך
היעדרו של הטוראי מן השירות, ציין
בית־הדין לעירעורים :״הוא היה צריך
לצאת זכאי בדינו, מאחר שאשמתו לא
הוכחה.״
לגבי מיספרו האישי הלא־נכון, שנרשם
ליד שמו בכתב־האישום, טען התובע בדיון
העירעור, שאם הנאשם לא התנגד לקבלתו
כאשר הוגש לו כתב־האישום, מאוחר לד חות
אותו בשלב הנוכחי׳ בטענה שהוא
אינו נכון.
טענה מגוחכת. גם את הטענה הזו
דחה בית־הדין לעירעורי ם :״אנו קובעים,
איפוא, שלא הובאה כל הוכחה לכאורה ב דבר
נפקדותו של המערער בתקופה ש יוחסה
לו בכתב־האישום. בהיעדר כל הו כחה
אחרת בדבר נפקדותו של המערער
בתקופה הנדונה, אנו מבטלים את פסק-
דינו של בית־הדין המחוזי, ומזכים את
המערער מהאשמה שייוחסה לו.״
טוראי יהודה אור זכה בזיכוי המייוחל.
אך מי יפצה אותו על הביזיון והנזק ש נגרמו
לו עקב בילוי חמישה חודשים
בכלא הצבאי, על לא עוול בכפו׳ ובשל
טעויות ״טכניות״?

העולם הזה 1982

0 891 01
113111

מ גו ס ס

זזיי ר ד! ״

ח0 6ח ״ 93ס

^ 1י 1ובחסות חברת

אילו הדביק מישהו במרכז מיצחה הגבוה
והחלק של שרי חן נקודה שחורה, היו הכל בטו חים
שהיא הגיעה אלינו עם המישלוח האחרון
של יפהפיות י שר מהודו.
כי שרי בת ה־ 17 וחצי, המיתמרת לגובה של
מטר ושיבעים שבריריים ומעודנים, ניחנה בתווי־פנים
אכסוטיים מעניינים, הכוללים בין השאר
אפון סולד, עיניים גדולות־גדולות ושחורות־שחו־רות
עמוקות, ושיפתי־ילדה חושניות. להשלמת
המראה המיוחד שלה משתפל על גבה מפל שיער
ארוך, שחור כזפת ומבריק וחלק כאילו גיהצוהו
במגהץ.
שרי המעודנת היא ילידת הארץ, אך את
התווים המעניינים שלה ירשה מהוריה, שהם
ילידי בוכרה שברוסיה. היא־עצמה לומדת כעת
אמנות ופדגוגיה בבית־הספר התיכון י״א בתל-
אביב, העיר שבד. היא גם מתגוררת, והיא עולה
לכיתה השמינית.
בניגוד למקובל, אין שרי הקטנה משתגעת אח רי
הים. ההיפד הוא הנכון. היא אפילו לא יו דעת
לשחות. תחביבה הגדול ביותר הוא ציור
שערה השחור־שחור והחלק־חלק
של שרי חן הוא אחד ממוקדי־

גאוותה, והיא מטפחת אותו בקפ־ 1 דנות במוצרי־השיער של חברת

״וולה״ .את תווי־פניה האכסוטיים

המיוחדים והמעניינים מדגישים מוצרי־האיפור של חברת
״רבלון״ ,הפורשת את חסותה על תחרות מלכת־ המים .1975

דיוקנות — פורטרטים, בלע״ז — ולו היא מקדי שה
את מירב זמנה הפנוי.
את הזמן המועט שנשאר לה לעיסוקיה האי שיים,
היא מחלקת בין החבר הקבוע שלה, שהוא
איש חיל־הים, לבין ליקוק גלידה ומילק־שייק,
עליהם היא ״שרופה״ לגמרי. בעצם, אלה הם העי סוקים
הממלאים את חייה בחופש הגדול, והיא
משתדלת לא לחשוב על שום ד בר אחר. יש לה
סיבה טובה לכך, כיוון שמייד עם החל הלימודים
מחדש תתעורר שוב בעייה ניצחית, המלווה אותה׳
מאז־ומתמיד: המתימטיקה. זה השטח החלש שלה.
היא מעידה על עצמה שהיא טיפוס ביישני,
ואולי משום כך עברה את קורם הדוגמנות וטי־פוח־החן
אצל המורה הוותיקה הגברת לאה
פלטשר — תוספת של ביטחון־עצמי לא תזיק
לה. פרט לכל אלה היא גם רצינית מאוד. את
שיניה הלבנות כפנינים אין שרי מרבה לחשוף
בחיוך. היא חסכנית בגילויי שימחה, אך מי שזכה
בחיוכה המאיר — יודע שזה הגיע לו.
אשר לעתיד — אין לה תוכניות רבות, אבל
בדבר אחד היא כבר בטוחה לחלוטין: היא אוהבת
ילדים, וזה מה שיהיה לה, והרבה.

שימלת־הכותנה הכפרית האוורירית, פרי עיצובו של מתכנן־

האופנה יצחק אדלר, אשר בה לבושה שרי המעודנת בתמונה זו,

!11נ 1 5
היא רק אחת מקולקציה עשירה ומחמיאה שעיצב בעל־הבוטיק

הצעיר עבור הנשים הצעירות בארץ ובחו״ל. שמלות אלו הפכו מייד אחד הלהיטים הלוהטים ביותר של העונה.

שרי חן, בניגוד למרבית בנות
י נ 11ח 9
ובני־גילה. ,אינה משתגעת במיוחד
ך 9 אחרי הים. היא מעדיפה בילויים
שקטים יותר ותחביבים המביאים
לידי ביטוי את כישרונותיה האס־נותיים.
אך כשהיא הולכת לים,
היא נוטלת עיסה, כמובן, את בגד־היס מדגם ביקיני של
חברת ״גוטקס״ ,שבו זכתה כאשר נבחרה כנסיכת הים־התיכון,
בנשף הראשון של בחירת מלכת־המים ,1975 לפני כשבועיים.

0קבור אח עצמך !

(המשך מעמוד ) 14

6 2 3 * 1ו ך היו &ו הי

3תן/׳/ח > 677ר 3ר /״3 3
( 7סו > ך ר * 4ר 7ך . 6

סיכום ישיבת מטה מבצע הוזלת
מחירים מיום 21.8.75

להלן לוח מחירים
מוסכם ל שבוע
מ־29-24.8.75
לצרכ ן

1.40
עגבניות מעולות
2.50
גזר
1.15 חצילים פלפל — נהריה וקליפורניה 2.00
1.95
תפוא״ד בתפזורת
2.20
תפוא״ד ארוזים
1.10
בצל יבש
1.25
בצל ארוז

ל״יהה״:

פירות תפוחים -גרנד אלכסנדר
גודל 6.5
תפוחים — אורליאנם
3.50
גודל 6.5
2.75
תפוחים — יונתן גודל 5.5
3.75
אגסים — ספדונה גודל 5.5
3.00
ענבים -טומפסון
ענבים -דבוקי, תמר
2.00
ובירותי
2.50
ענבים — אלפונס
שזיפים — שגיב גודל 3ומעלה 2.55
2.35
עופות פטמים קפואים בטיב מעולה
בשקיות שקופות
גודל ( 1עד 1.4ק״ג העוף)
גודל ( 2עד 1.8ק״ג העוף)
גודל 3
(מעל ל־ 1.8ק״ג העוף)

11.00
10.00
9.00

דגים
8.50

העודף המופקר
מתנדב גם הו א זקוק לתמיכה, ו !
1אותה הוא חייב לקבל מהמערכת של
פס״ח. אך עם פרוץ המלחמה, מגייס צד,״ל
את כל אנשי־המפתח, ומפקיר את העורף
לחסדי שמיים.
בכל מדינה נלחם הצבא בימי־מילחמה
באוייב, כדי לאפשר קיומו של העורף,
ושל האומה בכלל. העורף מתארגן בימי-
חירום כדי לעזור לצבאו להגן על האומה.
אך כאשר העורף חייב רק ל־שרת את
צבאו ואינו יכול לדאוג לעצמו, הוא גם
אעו מסוגל לעזור לחייליו שבחזית• ה עורף
נחנק כאשר משאירים אותו ללא
אמצעים מתאימים לקיום חיי היום־יום
האזרחיים.
יש לברך את אומץ־ליבו של ממלא-
מקום יו״ר רשות פס״ח עליונה, יעקב
מרקוביץ, שהודה כי :״אין לסמוך הרבה
על השירותים הקהילתיים. הם יהיו עמו סים
וטרודים, ועזרתם תהא מצומצמת או
אפסית.״
והוסיף סמנכ״ל מישרד־הפנים, יעקב
מרקוביץ :״התיקשורת בין הגורמים בתוך
פס״ח וגורמי חוץ היא מסועפת, ובנוייה
מעיקרה על קשר טלפוני. קשר זה עלול
להינתק בשל הפצצות, או יהא בלתי-
מספיק בשל העומס. חלק מהמתנדבים
שאנו בונים עליהם לא יופיעו כלל, מסי בות
שונות.״
אם ישאיר צד,״ל את העורף בימי-חירום
ללא מפקדים אזרחיים, ללא בעלי ימיקצוע
— טכנאי־תחבורה, טכנאי־טלפון וכדומה,
תספוג החזית שמבית פגיעות קשות. מי,
למשל, יקבור, את חללי הפצצות־האוויר
של האדיב ז אמד מרקוביץ :
״אין לסמוך על חברה־קדישא, היא ב קושי
קוברת את האנשים ־שמתים בימי-
שלום. יש להניח שאזרחים ימשיכו למות
בימי־חירום כמו בימים רגילים. חברה־קדישא
תהיה עסוקה בעניינים שלה.״
רוב הגברים בין הגילים 55־ 18 יהיו
מגוייסים. את מי תשלח רשות פס״ח לק בור
את החללים בערים הגדולות? ילדים
בני? 14 או אולי נוער בגיל 17־ ? 15 נשים
וקשישים? חולי-לב?
הסמנכ״ל מדקוביץ משוכנע שבירושלים
לא יהיו בעיות מסוג זה.

בקלה — פרום אחיד עשוי מדגים
שמשלקם לא פחות
10.00
ם־ 250 גרם

כסיף

כאשר התעוררו בבתים הרוסים או ב בתים
שניזוקו קשה, היו האנשים, מבוהלים ס5 מאד וחרדו לשלום בני־מישפחתם. כ־/0
מן הגברים וכשליש מן הנשים היו המו מים
או ״מטושטשים״ במשך מחצית־ה־שעה
הראשונה. אימהות בדקו את ילדיהן, ו גברים
וידאו שמישפחותיהם בסדר• בת חילה
היתד, כמעט כל ההתנהגות מכוונת
למישפחה. כאשר נמצאו כל בני המיש־פחה
המיידית ללא פגיעה או תחת הש גחה,
יצאו הגברים לבדוק את מצבם של
שכנים או קרובים.
מתוך 400 הגברים שלא נפגעו, באיזוד
הפגיעה, עסקו במחצית־השעה הראשונה
180 מהם בחיפושים, וכ־ 90 אחרים עסקו
באופן פעיל בעבודות ההצלה — הצילו
40־ 30 בני־אדם לכודים או פצועים, וגילו
כמה מן ההרוגים. רבים היו מזועזעים מ מראה
הפציעות וגופות ההרוגים, אך המ שיכו
לעבוד.

1 1ת 94 תי 0

ירקות

עול בזמן המילחמה, כאשר ראשיד. וכלי-
ריכבם יהיו מגוייסים.
בשנת 1952 פגעו סופות טורנאדו בכמה
מדינות בארצות־הברית. העיר ג׳ודסוניה
שבמחוז ווייט, בת 1100,תושבים, נהרסה
כמעט לגמרי ד 35 אנשים, כת־/״ג מן ה תושבים
— נהרגו. בארבע העיירות שנפ געו
באורח קשה ביותר נהרגו 46 אנשים,
615 נפצעו, למעלה מ־0ס 6בניינים נהרסו
ולמעלה מ־ 800 בתים נוספים ניזוקו קשה.
נהרסו מערכות החשמל, הגז והטלפון.

״הקבורה היא מיצווה, וכל אדם
בירושלים ימלא את חובתו.״

דתי

ואולי כל נפגע וחלל יעשה את המלאכה
בעצמו, נוסח שירות־עצמי?
אם הקבורה היא מיצווה ,׳ מדוע לא
התחילו לאמן כבר היום בחורי-ישיבות
ברחבי המדינה, בבתי־קברות בערים?
תוכניותיה של פס״ח לימי־חירום עדיין ההתכתבות נמשכת
מגובשות. אינן בין מישרדי-ממשלה שונים, על גודל תי קי
החללים ועל אפשרויות שונות של קבו רה.
השאלה העיקרית היא: קיברי־אחים
— בעד או נגד?

העולם הזה 1982

מיכתב פרס
רק לחודווו -קוצים לדו ר
״ציפי, הצילי כותב לי אחד, שחשבתי
שאני יעזשה לו חסד כשפירסמתי את מיב־תבו
באחד השבועות האחרוניס .״הכנסת
אותי בצרות, וסיבכת אותי עד מעל לראש.״
צרות כמו שלו, הלוואי על כולנו. וכדי
שתבינו, הרי קטע ממיכתבו הארוך, שאילו
הייתי מפרסמת את כולו היה ממלא לי
את כל המדור.
״כשהתפתיתי לשלוח מיכתב למדורך, לא
העליתי אפילו בנוראים שבחלומותי לאן
עלולים הדברים להתגלגל. קיבלתי לא פחות
מ 19 תשובות. רק לגבי שלוש מהן חשתי
מייד, על פי הנתונים שסיפקו לי, שהן
לא בשבילי. כתבתי להן מיכתב אדיב,
והצעתי להן להמשיך לחפש מועמדיס ב־מדורך.
אבל עם שאר ה־ 16 התחלתי להת כתב.
אף פעם אי־אפשר לדעת באיזו מעט פה
אורב לך הגורל. את יודעת מה זה
לכתוב 16 מכתבים? מילא, בפעם הראשו נה.
גם אז זה לקח לי כמעט שבועיים.
אף פעם לא העליתי בדעתי שאני מציאה
כזאת. אבל עובדה — כל ה־ 16 המשיכו
איתי בהתכתבות. הצרה היא שלא שיגרתי
להן מיכתב בסטנסיל או בקופי.

ביררת אס את מובטחת נגד תביעות־פיצויי
ם? אני, למשל, שוקל להגיש אחת
כזאת נגדך...״
זה שאין צדק במדור הזה, כבר נוכחתי
מזמן. האומלל יכול היה לחסוך מעצמו
צרות אס היה זורק עצם לחברים — כמה
כתובות טובות לאלה שמיכתביהם לא זו כים
אפילו בתשובה אחת לרפואה. אבל
לא בשביל זה פירסמתי את מיכתבו, אלא
כדי שישמש לכס דוגמה. זה קצת לא פייר
שאחרי שאתם מקבלים את שלכם באמצעו תי,
אתם מנתקים מגע ומשאירים פס. אני
מתה לדעת מה קורה אחר־כך. אשמח
לקבל, ולפרסם, מיכתביס שיספרו לי גס
איך התפתחו העניינים אחרי שנקשרו כאן.

בלי מלח
״אל תהיי רעה אלי ואל תוסיפי למכתבי
עקיצות ודברי פרשנות. בלאדהכי אני
רגישה ופגיעה מבקשת 1/82״עצם
הכתיבה למדורך היא מעין הודאה בכישלון
מסויים, ואין צורך לזרות מלח על הפצעים.״
לא שאני מסכימה איתה בסעיף האחרון, אבל

אפשר לעשות את זה גם כמו 3/82 שאילולא לימדו אותי פעם טהמשוררת
רחל כבר מתה, הייתי חושדת בה שזאת היא.
״גרושה בת ,33
למה התגרשתי ז — כי התרגשתי.
למה התרגשתי — כי נוכחתי שהנישואין הם ירק לחודש וקוצים לדור. אני
בחורה פשוטה, שהמוטו שלה בחיים זה , :אלי שלא ייגמר לעולם /החוף והים,
רישרוש של המים /ברק החיוך — תפילת האדם.׳
אני אוהבת את הדברים הפשוטים שבחיים :
שיש ברז במים,
חוטים בחשמל,
ומחט בחור.
מחפשת בחור להיכרות והתכתבות. לא חובה שיהיה עם קבלות וריגשי״אשם.
העיקר לחייך, לגוון ושתהיה קצת רוטאציה עם הצברים שלגו. כי אחרי הכל, אין
קוסמטיקה מועילה ליופי כמו האושר.״

מיכתב פרס השבוע — ובכל שבוע — מזכה את שולחו בשי: חבילת מוצרי־יופי,
מתוצרת חברת הדם, בשווי של 200ל״י. הפרסים יישלחו לזוכים בדואר.

שמסביב? את לא גרה באילת וגם לא
בבאר־שבע?
״אם הכל נכון, עיברי להלק השני של
המיפרט;
״אני ( )2/82 עירוני-קיבוצניק בן ,25
נאה, חכם, רגיש (אפשר גם בסדר אחר).
מה אני עושה כאן במדור הזה? ביישנות
מסויימת היא בעוכרי. ובעוכרי עוד ד בר :

גבר שאני מחפשת, צריך להיות כזה
שאני אהיה בשבילו הדבר החשוב ביותר
בעולם. שהוא יעריץ אותי ויכבד אותי,
יעניין אותי דשעשע. אבל הכי חשוב —
שיפגק אותי. ואיני מתכוונת רק למחמאות
או לגינונים חיצוניים, כמו מתנות ופרחים.
אחד כזה שיהיה מוכן לסבן לי את הגב
באמבטיה במשך שעה, לעשות לי פדיקור

חתיך השבוע
יש לי השבוע סקופ עולמי בשבילכם. אחרי שכל
העתונים בארץ פירסמו בהבלטה את תמונתו של ״היש ראלי
העירום״ ,זה המוכיח לעולם הנאור שגם לישראלים,
למרות כל הרכילות, יש מה להציג בתחום העירום —
הצלחתי אני להשיג תמונות שלו כשהוא לבוש.
טוב, יש עדיין ויכוחים אם אפשר לקרוא לזה לבוש.
ספק אם הרב גורן המתירן היה מעניק הכשר לבגד־הים
שעונד על עצמו דב נימור, אפילו לצורכי טבילה
במיקוות. אבל בהוף הים של תל־אביב, שם הופיע דובל׳ה
בסליפ האוריגינאלי שלו, הוא עורר סנסציה. לא להאמין
כמה נשים תל־אביביות גילו לפתע התעניינות באופנה
הגברית דווקא.
דב נימור, כפי שאתם יודעים, מופיע כיום בגירסה
הצרפתית של מחזמר המין האמריקאי ״שגל את עמי״,
המוצג בפריס. הוא הגיע לחופשת״מולדת קצרה בארץ,
ולמי שלא מאמין שהוא רוקד ערב״ערב בעירום, הוא
מוכן להציג תמונות (תמונה מימין) .מי שאינה מוכנה
להסתפק בתמונות או לטוס לפריס כדי לזכות בחווייה
המיוחדת במינה — תוכל עכשיו לראות את האוריגינאל,
כמעט מדי־יום, בחוף גורדון. לא צריך להתבייש. את
תמיד יכולה לומר שאת רוצה להעתיק את הגיזרה
בשביל הבעל.

״כבר במחזור השני שכחתי מה כתבתי
למי ...התחלתי לנהל יומן מיוחד, כדי שלא
להתבלבל ולא לכתוב את אותו המיכתב
שוב לאותה אחת. זה היה פול־טיים ג׳וב.
חוץ מזה, לא היה לי נעים להודות בפני
אף אחת שאני מתכתב עם עוד ...15 אחר-
כך הגיע תור הפגישות. נפגשתי עם כולן.
אחרי סיבוב המיפגשים הראשון נשרו .7
אבל נשארו עדיין ,8שעימן אני עדיין
מתכתב וניפגש לסירוגין. ברור שאני מת בלבל
בשמות, בתאריכים ובנושאי השיחה.
כמה מהן ודאי חושבות אותי למבולבל.
ואילו אני מרגיש את עצמי כמו שייך
בהרמון...
״מכיוון שטרם הגעתי למסקנה מי מהן
היא האחת בשבילי, אני ממשיך עם כולן.
אילו הייתי יכול, הייתי מסתלק מכל העסק,
אבל זה מאוחר מדי. אם זה יימשך כך,
אני אפסיק לעבוד, לאכול ולשתות — ואת
תהיי האחראית למה שיקרה לי. אגב, האם

אני מתאמצת להיות נחמדה. תגידו בעצמכם
אם לא.
״בת ,26 ילידת חדרה. גובה — 156
ס״מ. מנומשת. ב״א בספרות אנגלית. מורה.
אוהבת: ים, שמש, מאכלים מזרחיים ו בעלי־חיים,
שונאת

מוסיקה קלאסית.
רעש, אוטובוסים ואת תל־אביב. סולדת
מגברים שריריים ושעירים. התכונות ה מבוקשות:
יו שר פנימי, שקט נפשי, עו מק
אינטלקטואלי.״
אז לא מגיע לי פרס שהתאפקתי?!

חידון עם כיסוי
אם יש לד סבלנות לחידונים, הנה אחד
כזה :
״את חתיכה? את סכסית? יש בך שי לוב
בלתי־אפשרי של טוהר ילדותי עם
אינטלקטואליות כל־מביגה? הדימיון הנ ד
עז שלך נלחם כל הזמן בכבלי המוסכמות

ועל חוף הים כתל־אכיב

מזלי הרע, שבגללו לא מצאתי אותך. אבל
בדיוק אותך, לא את אלה הדומות לך...
ואולי את פשוט אינך קיימת? אם את
יודעת שאת קיימת — כיתבי. אני לא
מתחייב על איזו מטבע — אבל אני מבטיח
שיש לי כיסוי.״

לסבן את הגב
״רוב הגברים הישראליים שיצאתי בחב רתם
עד עכשיו,״ כותבת () 4/82׳ ״היו
אגוצנטריים בצורה קיצונית, עד שהגעתי
למסקנה כי זוהי כנראה תכונה לאומית של
הגבר הישראלי. הם מעניינים את עצמם
יותר מאשר בת־זוגם. במידה שהם מקדי שים
מחשבה לאשה שבחברתם, הרי זד,
רק מה היא יכולה לתרום לתדמיתם או
לאגו שלהם. אין פלא שגם ברגעים אינטי מיים
הם מתגלים באותה צורה.
״אולי אני שייכת לדור הישן, אבל ה-

פני במניפה בימי־הקייץ ה
ולנופף
מול
לוהטים.
״עכשיו, אני מתארת לעצמי, השאלה
המתבקשת היא: מה אני נותנת בתמו רה?
אז מי ששואל שאלה כזו, מוטב
שישכח ממני. עצם הצגת השאלה מעידה
שהוא חושב על עצמו ולא עלי.״
הייתי אומרת שזו דוגמה לאשר, משוח ררת,
אם לא משוחררת מדי. היא הירשתה
לי לגלות לכם שהיא בת ,31 מאיזור חיפה,
ושיש לה מספיק סנטימטרים ״באורך וב רוחב
כדי לעשות כל גבר — מאושר.״

מיכתביס לפירסום במדור זה יש להפ נות
לכתובת: מיכתבים לציפי, ת .ד, 136 .
תל־אביב. מיכתבים למכותבים יש לשלוח
במעטפה — מבויילת — עס מיספרו הסי דורי
של המכותב. מעטפות פנימיות בלתי
מבויילות לא יישלחו ליעדן.

סרם ״ ט תוג רנ,,־ שד חבו קיבוץ עין־
שעו הועיד את אמות הסיבים במערב
הפרוע שיו המועצה האיזווית מנשה
הקיבוץ עדיין לא האמין כי ר צונו של
יגאל תיבת להיות יוצר סרטים איננו בגדר
קפריזה של אדם שאיננו מוצא את עצמו.
אבל לא כל הקיבוץ. היו שלושה משו געים
לדבר שהאמינו בכ שרונו של יגאל
כבמאי וכיוצר־סרטים, ובכישרונם־שלהם
כשחקנים. השלושה: אבינועם גולן, שב חייו
הקיבוציים עובד במיפעל ליי צור
גומי של הקיבוץ ובזמנו החופשי הוא תר־אבנר
ארבל, אף הוא עובד
בותניק!
התעשייה שבזמנו החופשי מארגן מסיבות
וחגיגות בקיבוץ, ופטר ויליאמס, צעיר
אנגלי שהתגייר ונשא לאשה בת קיבוץ
עין־שמר, והמשמש כחשמלאי הראשי של
המשק.
יחד עם יגאל הם הקימו חברה בשם
גליריס, וחיפשו דר ך לממן סרט עצמאי
משלהם.
מאחר שהקיבוץ לא הראה כל סימן לכך
שהוא מתכוון להשקיע אפילו פרוטה ב־סירטם
המייועד של הארבעה, הם הגו
רעיון ג אוני: החליטו להציע למועצה ה אזורית
מנשה שתפיק עבורם את הסרט.
הם הוזמנו לשיחה עם יו ״ ר המועצה, אב רהם
(״ מ מי״) בר-אל, והלה הסכים לאשר
תקציב בסך 7000 לירות, בתנאי שיהיה
זה סרט הסברה על פעולתה של המועצה
האזורית.

המונז הפרוע

בויצניקיס המחפשים

כד־זהב,

תעתם, סייע להם ברכב, בניצבים, בחשמל
ובמזון.
למעשה נגרר הקיבוץ כולו להרפתקה. לא
התעוררה כל בעייה בגיוס ניצבים ושחק נים
לתפקידים אפיזודיים. התגלו נשים
צעירות רבות שהתנדבו לעבוד כנערות־תסריט
50 .איש לקחו חלק בהסרטה, לפני
המצלמות ומאחריהן. נמצאו מאפרת מתנ דבת,
מלבישה מתנדבת, נהגים מתנדבים
וחשמלאים מתנדבים. יגאל תיבון טוען,
שלמרות חוסר־הניסיון של מרבית האנשים
שהשתתפו בהסרטה היתה זו עבודה מיק-
צועית למדי. אלא שבתום 10 ימי־צילום
נוכחו הארבעה כי התקציב אינו ׳מספיק.
הם ניג שו למי שרדי המועצה, וביקשו תק ציב
נוסף בסך 10 אלפים לירות. שוב
אישרה המועצה את ההעלאה, אלא שהפעם
נרמז ליגאל כי מוטב שיעמוד בתקציב.

ועדת-הביקורת
הזדעזעה ,
4גאל התחיל עורך את הסרט, יחד

י עם העורכת ענת לוברסקי. תוך כדי
עריכה הסתבר לו כי הוא מסתבך בחובות

הוא איזור המועצה האזורית מנשה, שבו מתרחשת
עלילת הסרט. העלילה מספרת על שלושה קאו־ואגבי
כך סורקים את שיטחי המועצה ופעולותיה.

* גאל תיכון החליט לעשות סרט,
ויהי־מה. אלא שהנסיבות לא איפשרו לו
לממן את סירטו בעצמו. אחרי הכל היה,
ועודנו, חבר קיבוץ עין־שמר. ולמרות שה קיבוץ
נתן לגיטימיציה לאמנויות רבות,

בהן ציור, פיסול, מוסיקה, כתיבה ואפילו
תיאטרון, האמנות השביעית עדיין לא זכ תה
בכבוד הראוי.
אלא שיגאל תי מן הוא בחור חריף ו־אמביציוני.
משחר נעוריו חלם, אהב ולמד
להשתמש במצלמה. למרות שבימים ההם,
כשהיה עדיין ילד בקיבוץ דליה, החלום
להיות במאי־סרטים בקיבוץ, היה באמת
בגדר חלום, החליט יגאל להגשים את
חלומו בכל מחיר.
לבר־המיצווה שלו קיבל מדודו העשיר
שבבלגיה. מצלמה 8מ״מ, ומאז הוא עושה
סרטים. רק אחרי תקופת הצבא החל עובד
באופן עצמאי. הוא השתמש בשחקנים הקיבוצית וכשקמה החברה
מהקיבוץ,
שדות, עבד בה במשך שנה בהפקה וב בימוי.
אותה שנה נחשבה לו כשנת־לימוד

המירוץ לצמרת של יגאל תיסו
נשוי למילכה ואב לגלית (איתו בתמונה) בת השש, שהחליט — למרות היותו קיבוצניק
להפוך איש־קולנוע והצליח בכך. יגאל זכה בשתי מילגות ועומד לנסוע להשתלמות בחו״ל .

7/7ואונוי/נניחיס
והשתלמות, ולמרות שהקיבוץ עדיין לא
הבין בדיוק מה לקיבוצניק ולבימוי סרטים,
ניתנה לו האפשרות לשבת שנה בחוץ.
אחרי הכל החברה קיימה אותו, ואת מש כורתו
מסר למשק, ככל חבר־קיבוץ ;נאמן.

הקאובוי

האימתני אבנר אר בל,
אחד משלושת
המבוקשים המטילים את אימתם על י שובי
המועצה האזורית מנשה. .אבנר משמש,
בחייו, כעובד תעשיית הפלסטיק בקיבוץ.

חביי־הקיבוץ
__התנדבו

ך* תום השנה חזר יגאל למשק. הוא
המשיך לעבוד בפלחה ובמטעים, ומדי־פעם
היה יוצא להפקות למשך תקופה קצרה,
וחוזר למשק. מתקציבו האישי כחבר־קיבוץ
רכש ציוד, והקים לו במשק אולפן־עריכה
הנחשב כרכושו הפרטי.

גם יגאל, וגם חבריו, לא התכוונו בשום
אופן להפיק עוד סרט־הסברה נוסח הסוכ נות
היהודית או מישרד-ההסברה.
הם הגישו למועצה תסריט בסיגנון ה-
מערב־הפרוע. הרעיון היה לעשות סרט על
שלושה ״קאובוים״ ,המסיירים בטריטוריה
של המועצה המקומית מנשה, ומחפשים כד-
זהב. אגב החיפושים הם עוברים ממקום ל מקום׳
וכך נסקרות פעולות המועצה כגון :
החוג להנחלת הלשון בכפר מאור. חוג
לריקודי־עם בקיבוץ עין־שמר או אפילו
הרפתקה במיזבלה האיזורית.
להפתעתם של הארבעה׳ התסריט אושר
על־ידי המועצה ללא ניד־עפעף. הקיבוץ
אישר לארבעה 10 ימי חופשה ושוב, להם-

של שבעה וחצי אלף לירות. שוב מצאו
הארבעה את עצמם יושבים פנים־אל-פנים
עם יו״ר המועצה. הפעם הוא הסכים ל הוסיף
לתקציבם מאתיים לירות, ושאל מתי
יהיה הסרט מוכן. כאן מצאו עצמם הארבעה
בצדה. לאיש מהם לא היה העוז לקום
ולספר לייושב־ראש המועצה כי ההפקה
הסתבכה בחובות וכי דרושים עוד שיבער,
וחצי אלף לירות לחלץ אותה מהן.
לבסוף קם אבינועם, הארי שבחבורה,
והטיל את הפצצה :״שמע, צריך עוד שבע
וחצי אלף.״ אמר, והתיישב במקומו. היו־שב־ראש
התרגז מאד, והארבעה יצאו מ-
מי שרדו בבושת־פנים.
מייד למחרת

הגיעה

דרישה מהמועצה

״גרעפצים״ הרציניים שמרביצים החבר׳ה
והמלווים את הסרט לאורכו ולרוחבו.
למחרת ההקרנה הגיע מיכתב מהמו עצה
האיזורית, ובו התבשרו יגאל וחבריו
בערך כ ך :״תשכחו מהסרט, לא ייצא
מזר, סרט. אין בסרט לא מועצה ולא פעו לות
של מועצה. המועצה החליטה להסתלק
מההפקה. המועצה מוכנה להפסיד בכבוד
את 17 אלף הלירות שהשקיעה בסרט, אך
לא תשלם גרוש אחד נוסף כדי לחלץ את
ההפקה מהבוץ.״
אנשי ועדת-הביקורת היו עד־כדי-בך
מזועזעים מהסרט שהיה בו הכל — קאו-
בוים, שוד, אונם שאיננו אונס, עשיית
צרכים, מכות, סביאה וזלילה אך בשום

מאח

שרית ישי
פנים ואופן לא מועצה איזורי ת על כלל
פעולותיה — שהיו מוכנים להפסיד את
הסרט, לתת אותו במתנה ליגאל, בתנאי
שיחתוך מתוכו כל ז כר למועצה כולל
שילוט, דיאלוגים, או כל סימן שהוא שה סרט
הוסרט בתחומי המועצה האמורית
מנשה.

פורנוגרפיה

הפורנוגרפית, שזיעזעה את אנשי ועדת
הביקורת של המועצה האיזורית מנשה.
אחד המבוקשים מכפתר את כפתורי מכ נסיו,
אחרי שאנס את מנחילת הלשון.

שומו שמיים!

בסרט קאובויצניקי על פעולות המועצה האזורית, מעז
קאובויצניק חצוף להשתין, כשהמלצמה מצלמת בקלח־אפ
את מימיו, שהוטלו — לצורך הצילום — מתוך חבית מיס, וקיבלו צורה מאקאברית.
הארבעה הציעו כל מיני הצעות, כדי
להיחלץ מהבוץ. על־מנת למנוע בזיונות
נוספים הסכים הקיבוץ לשלם את החוב
בסך שיבעה וחצי אלף הלירות, בתנאי
שהסרט ייגנז. הארבעה לא הסכימו שה קיבוץ
ישלם. הם הציעו שתינתן להם אפ שרות
לצאת לעבודות־חוץ. הקיבוץ לא
קיבל.

לראות את הסרט מייד. יגאל אירגן הקרנה
באולפן. ועדת־הביקורת מטעם המועצה
הגיעה במייוחד לגבעתיים. מבלי להניד
עפעף או בכלל לדבר, נכנסו חברי-הוועדה
אל חדר־ההקרנה. כל משך הקרנת הסרט
לא נשמע הגה בחדר. כתום ההקרנה קמה
ועדת־ד,ביקורת ובראשה יו״ר המועצה מ מקומה,
וללא הגה עזבה את המקום כש היא
משאירה את יגאל וחבריו תחת סימן-
שאלה אחד גדול.

הסרט המבוקש
ביותר

האחת והיחידה שנותרה -במקום, מבין
אנשי ועדת־הביקורת, היתד. האשד. היחידה
שבוועדה. יגאל רדף אחריה לאורך המיס-
דרונות, ושאל אותה :״מה העניין?״ היא
היתד. עדיין בהלם תחת הזעזוע שעבר
עליה, אך היתד. בהחלט מוכנה להסביר
ליגאל מה דעתה על הסרט שלו.

ף אז פרצה מילחמת יום־ד,כיפורים. ה ו
ארבעה יצאו, כדבריהם ,״להרוג ער בים״
.כשחזרו, כתום שישה חודשים, ברי אים
ושלמים פרט לאחד מהם, אבינועם
שנפצע ברגליו, סלח להם הקיבוץ כמו כל
אם יהודיה טובה שבנה חזר מן המלחמה.

מספר יג א ל :״היו שם כמה מומנטים
בסרט, שזיעזעו אותם. יש שם, למשל,
סצינה בה אחד הגיבורים משתין על
מטבע־זהב וכך מתגלה בעצם האוצר. כ־טריק
קולנועי לקחנו חבית מים, הבחור
הניח אותה מתחת לביטנו ושפך את המים
מהחבית בזרם אדירים. מאחר שכל הסצינה
צולמה מאחור, והמצלמה עקבה אחרי אחו ריו
של הגיבור, כשהיא מצלמת בקלודאפ
את זרם האדירים שהיה בסדר גודל לא-
נורמלי לגבי אדם רגיל, הרי הדבר ש התקבל
היה מצחיק מאד ואפילו מאקאברי.

י<רי#ממ

״הגברת מוועדת־ה,ביקורת היתד, מזוע זעת.
מה שעוד זיעזע אותה היה סצינת־האונס
כביכול. כל הסצינה תמימה לחלו טין,
כאילו היא לקוחה מסרט לילדים. ב-
מיסגרת חיפושיהם אחר כד־הזהב מגיעים
שלושת הקאובוים אל כפר מאור, בו
מתקיים קורם להנחלת הלשון שהוא חלק
מפעולות המועצה האיזורית. את תפקיד
האשד. ד,מנחילה את הלשון לתושבי הכפר,
יוצאי עדות המזרח, שיחקה קיבוצניקית
בת 35 מעין־שמר, בשם מרים, שקיבלה
את התפקיד בשל המראה המכסיקאי שלה.
אונס המנחילה

יגאל וחבריו עמדו במצב שבו היה להם
סרט -לא גמור, שעלה 17 אלף לירות,
פלוס חוב בן שיבעה וחצי אלף, ועם
רעיון הלקוח כאילו מתוך המירזץ לצמרת
של דו די קראביץ- ,סבו במאי ״גאון״ ו־מובטל
הופך סירטי בר־מיצווה תמיימים ל־אפופיאות
היסטוריות. בדיוק כמו הסרט
ה״חקלאי״ של המועצה שהפך סרט ״הגל

ן * מהלך הסצינה רואים את הגיבור
4קורץ למנחילה. היא נענית להזמנתו,
ושניהם נכנסים לאחד הבתים. לאחר־מכן
יוצא הקאובוי מן הבית כשהוא מכפתר
את מכנסיו. ועדת־הביקורת היתד, מזוע ז
ע ת! איך זה שבפעולה של המועצה דד
איזורית מפתים את מנחילת הלשון העברית
לעיני תלמידי הן מה שעוד לא מצא חן
בעיני הגברת מוועדת־הביקורת היו ה

הארבעה התלכדו מחדש והחליטו: יהיה
מה שיהיה, את הסרט גומרים. ו שוב הגה
יגאל רעיון גאוני. הוא החליט להקרין את
סרטיו הקצרים בקיבוצים, תמורת תשלום.
אגב הקרנה יספר הוא על סרטיו, ושאר
השלושה יספרו על חלקם כשחקנים. הם
רצו עם התוכנית במשך שנה שלמה, הר ביצו
60 הופעות. בתחילה קיבלו 300 לירו ת
לערב, עם גבוד הביקוש העלו את המחיר
ל־.700
הם לא רק החזירו את חובם לקיבוץ,
אלא גם יצאו ברווח של 20,000 לירות
נוספות, והשלימו את הסרט.

שיגדא ל ה סג רתם, ח• או מתים -שר שלושת פזששק אלה.

הקיבוץ נדהם. אחרי שהחבר׳ה יצאו
בכבוד מהפרשה, נסלחו להם כל עוונותיהם.
אך זה איננו סוף הסיפור הסנסיוני ביותר
שצולם אי־פעם בחברה הקיבוצית.

ענניכת גאם־ס מתאת ״לדיר׳־.

מישהו קלט אי־מפה אי־משם רכילות,
בדבר האונס הדרמאתי־מאד, כביכול׳ ש בגללו
החליטה המועצה האיזורית מנשה
לנער את חוצנה מהסרט. הוא גם קלט
שמועות על סצינות פורנוגרפיות, כמו
סצינת־ההשתנה המפורסמת שזיעזעד, את
אנשי ועדת־ה,ביקורת של המועצה. נפוצו
שמועות על ״סרט־המישגלים,״ על סצינת
האונס בד, אונסים חברי קיבוץ גברתניים
את בנות הקיבוץ החינניות באכזריות.

אבנר ארבל, פטר ויליאמס ואבינועם גולן. שלושת הקיבוצניקים
מעין־שמר, שדבק בהם חיידק הקולנוע, וביחד עם יגאל תיבון
הקימו חברת סרטים בשם ״גלירינד. הארבעה מתכוונים לשתף פעולה גם בעתיד,
וכבר מחפשים מממן חדש כדי לעשות את סירטם הבא. הס מקווים שלא יתקלו בקשיים.

השמועה עשתה לה כנפיים, והקיבוצים
החלו מזמינים את הסרט בדבקות. הוא
הפך הסרט הישראלי המבוקש ביו תר בין
חברי הקיבוצים. יגאל ו חבריו החלו מפי צים
אותו במחיר של 100 לירו ת להקרנה.

של הסתבכות בחובות. הקיבוץ יכול הוד,
לקבל כל דבר, כולל עזיבה של חברי
משק, אבל שחבר קיבוץ יסתבך ב חובו ת?
זה ל א!

אך אוי לאותה אכזבה. בסרט אין לא
סצינת־אונס, לא סצינות פורנוגרפיות, ו אפילו
לא חתיכות קיבוצניקיות ראויות-
לשמן.

מסל,שים גנע&ןהת פר עו ת ממועדי ״הדי׳ר

דו 3ד מ שול מו

מבוקשים

ד,חדש״ וכאן הקיבוץ
ארבעה

וזיעזע את אנשי המועצה האיזורית.
נכנם לתמונה קיבוץ עין־שמר.
ראה במצב ביזיון מאץ־כמוהו.
מחבריו נכנסו להרפתקאה מבישה

קולנוע

ר!ו וי#1י

סרטים

בוגד •לדיני

שח מלתעות לאותו כריש

נאדה היא מילה ספרדית. שפירושה :
מאומה. זזה מסכם, בערך, כל מה שה במאי
קלוד שאברול והסופר ז׳אן־פאטריק
מארשט׳ ,מאמינים בו היום. השניים אחר אים
לסרט בשם זה, שיוצג החל מן השבוע
הבא בסינמה 2בתל־אביב.
הסרט, המבוסס על ספר של מארשט, הוא
סיפור אקטואלי, המתרחש בצרפת של שנת
,1973 אודות קבוצת מחתרת שחוטפת את
שגריר ארצות־הברית כהפגנת כוח ומחאה
נגד המימסד הרקוב, וכאמצעי להשגת
כופר שיממן פעולות נוספות מסוג זה.
ראשית, כמה פרטים היסטוריים. ז׳ א ך
פאטריק מארשט היה שייך, בסוף שנות
החמישים, לקבוצת־מחתרת קטנה בשם ״ה דרך
הקומוניסטית״ .כמה משכילים צרפ תיים
נוספים מן השמאל נימנו עם הקבו צה,
ואנשי־קולנוע כמו שאברול או ג׳ורג׳
(תר! דסקרו) פראנז׳י היו מודעים לקיו מה.
הקבוצה השתדלה באותם ימים לעזור
למורדים האלז׳ידיים, היתה מעורבת בפ רשת
בן־ברקה (מארשט כתב על כך ספר)
אבל מעולם לא עסקה בפעילות אלימה.
ומיפגן־הראווה הבולט ביותר שלה היה
השתתפותה באירגון בריחה המונית -של
אסירות מכלא הנשים לה־רוקט.
המחתרתיסמים מתאחדים. עברו
של מארשט השתלב בסיפרו, עד־כדי״כך
שרבים זיהו את הדמויות המתוארות על־

להשיג:
בהמיות ש7ך ם,
כל־בדשלר
ובחנויות בגדי יז׳דים

הזמן מקום
למודעות בג רון
רא ש השנה
החגיגי של
י^ססיזס^ן

הגליון יופיע בתל־אביב
ביום ג׳ 2.9.75 בערב
ובשאר חלקי הארץ
ביום ד׳ 3.9.75

*ו למה לא
שה כמוהו?
סע ב אגד

המחלקה ליחסי ציבור

פאביו טסטי כ״נאדה״
הרפתקה בציפורני הרגליים

אם אתה רוצה שכרטיסי הברכה
לשנה החדשה יגיעו ליעדם

אל תשלח
כרטיסים או מעטפות שמידותיהם קטנות מ0 9*14-״מ

ידו כהעתקים של אנשים חיים, והפגי שות
הראשונות בין הדמויות בספר, ואחר־כך
גם בסרט של שאברול, נערכות בבית-
קפה (אצל שורה) ,ששימש בזמנו מטה
ראשי של אותה קבוצה.
אלא שנאדה נעשה תריסר שנים אחרי
״הדרך הקומוניסטית״ ,ומארשט ושאברול
הם עתה בתריסר שנים זקנים יותר או,
כפי שהם היו אומרים, מבוגרים יותר.
משום כד, הפעילות שבאותן שנים ניר־אתה
להם ברורה ומוצדקת וחיונית, הופכת
היום בעיניהם, כשם הסרט, למאומה, לא
כלום.
הזיקה לעבר מורמזת מן הרגע הראשון.
הסרט מתחיל בפגישה אצל שורה, בין בן-
אצילים (לפי שמו) שתוי־למחצה. שאותו
מגלם השחקן לו קאסט (אשר גורש, בזמ נו,
מאיטליה בשל פעילות מאואיסטית מהפ כנית)
,לבין ותיק מחתרת פריו־אלג׳ירית
מימי טרום־דה־גול, שהפך בינתיים מהפכן
שכיר ומומחה לחטיפות, פיצוצים ושאר
מעישי־חבלה ראוותניים. את התפקיד הזה
מגלם השחקן מורים גארל, ורבים הבחינו
בדימיון המפליא בינו לבין אחת הדמו יות
הסוערות ביותר של ״הדרך הקומו ניסטית״.

כרטיסי
ברכה
ומעטפות שהם פחות
ממידות אלה
לא יועברו ליעדם
ולא יוחזרו לשולח.
לפי תקנות הדואר
רשאי.משרד התקשורת
להשמיד דברי דאר באלה.

אם רצונך שברכותיך יגיעו ליקיריך בזמן

הקדם ושל ח או תן
אם יצטברו כל עשרות מליוני הברכות במתקני הדואר
בשבוע האחרון שלקראת החג, קשה יהיה להבטיח שהעומס הגדול לא ישבש
את חלוקת הדואר הרגילה ושכרטיסי ברכה רבים יגיעו לאחר החג.
בברכת שנה טיבה
משרד התקשורת

/־שכת ויגירסום החה שלתית

מרחץ דמים. מטרת הפגישה היא
לשכנע את המומחה להצטרף לקבוצה זעי רה
של אנארכיסטים העומדים לחטוף את
ה-סגריר• המומחה מסרב תחילה, אבל נא סר
הוא מגלה •שמנהיג הקבוצה הוא חברו־לשעבר
מן המחתרת, הוא משנה את דעתו.
בהנדסך פורש שאברול בדקדקנות רבד,
את שלבי ההכנה של המיבצע, ביצועו,
תגובות המשטרה, משיכת החוטים הפולי טיים,
ומרחץ-הדמים שנגרם בשל המשי-
כה בחוטים אלה.
לכאורה, עוד סרט מהפכני מן הסוג
המטיף להריסת כל הקיים היום לטובת

העולם הזה 982ז

עולם אמיץ וחדש, ומובן שבכך אין כל
חידוש. סרטים מהפכניים כאלר. שורצים
היום במאות, ונקודודהמוצא המיליטאנ־טית
שלהם, המש כ געה את ד,משוכנעים־
מרא־ש — ומעצבנת בחד־צדדיותה את כל
מי שרוצה להשתכנע — הפכה כבר שיגרה.
אלא שנאדה הוא סרט שלא יגרום למה פכנים
כל נחת. מסקנתו הסופית ברורה
ושקופה לגמ רי: פעולות אגארביסטיות
לא זו בלבד ש איין מזיקות למימסד, אלא
להיפך, מהוות חלק בלתי־נפדד ממנו ומ שרתות
את האינטרסים שלו. אשר למהפכ נים,
הם אינם אלא בובות, הרוקדות שלא־מדעת
ולא־מרצון, באותה הצגה שהן מת יימרות
להחריב.
כישיבה מזרחית. ואם לא די בכד,
מזיל שאברול טיפות של רעל על כל
הדמויות ועל הרעיונות הנשגבים -שלהם.
מנהיג הקבוצה (פאביו טסטי) מוצג לרא שונה
בפני הקהל כשהוא יו שב ישיבה מזר חית׳
מדבר בטלפון, ומחטט בציפורני־רגליו.
שמו בסרט בונאביטורה (הרפתקאה
טובה) דיאז, ו די בכך כדי להצביע על
יחסו של שאברול למעשיו. לעומת זאת,
התמונה הראשונה של שר־הפנים, הממונה

מסתירה מאחרי רעיונות שהיא עצמה
מלגלגת להם, את רצונה לנקום בחברה
את נקמתה האישית.
לא להשאיר סימנים. אבל אם עדת
מייואשים זו מעוררת בכל־זאת אהדה, ב אחווה
המאחדת אותה, הרי כוחות החוק
והסדר הם חסרי־תקנה, שירו ת־ביון אחד
•שמח לאידו ישל השני, השר מתיר פעולות
דראסטיות לניקוי השטח אבל שומר לעצ מו
את הזכות להוקיע אותם אם יתעורר
צורך בכך, ומפקח־מישטרה מבדיל בין
הלקאת חשוד- ,שהיא חלק מתוך כלל מר כיבי
חקירה חוקית, לבין ק־שירת אשכיו
בחבל, שהיא עינוי.
שאברול לא חס על איש. מוסיקה מהפכ נית
ורעמי תופים מקבלים מימד גרוטסקי
כשהם מלווים את מעשי הקבוצה, שמצ טיינת
בנכונות יותר מאשר באמונה ; ערי כה
שטנית מובילה את העלילה קדימה,
בקצב רצחני •של סרט מתח ופעולה ;
תמונות מרהיבות־עין של הצלם ז׳אן ראב־יה,
משולבות בקטנוניות אנושית בדמות
השר נמוך־הקומה הדוהר במורד המדרגות
הענקיות (בין השאר, יש כאן רמז לשע-
רוריה -שליוותה את ראש־הממשלה דהיום,

מנהיג הקבוצה וכן־האצולה מנסים לברוח מהמישטרה
דימיון מפליא למציאות
על לכידת המהפכנים, מראה אותו ואת
אשתו כשהם ישובים בטירתם המפוארת
וצופים בטלוויזיה, והמראה קפוא ודומם
כל־כך, כאילו היו בני־הזוג בובות במחי־און־שעווה,
או מומיות שנותרו מתקופת
הרוקוקו יחד עם הכיסאות המוזהבים ועם
הריהוט העתיק.
הסרקאזם נמשך לכל אורך הדרך. המה פכנים
הם קבוצה של ממורמרים שהחב רה
לא הצליחה למצוא פיתרון לבעיותי הם•
פרט לצעיר דדשתיין, י־ש בה מלצר
(דידיה קמינקה) שאשתו מטורפת, מורה
(מישל די־שוסואה) המפליג בסיסמות, אבל
נתקף היסטריה ושולף סכין בפקק־תנועה,
וברכיו מתרככות כשמדובר בפעולת־טירור
אמיתית, ויצאנית (מריאנג׳לה מלאטו) ה־

ז׳אק -שיראק, לפני כמה •שנים, כאשר
הפך טירה אתר היסטורי הזכאי לשיפוצים
מקופת המדינה, ואחר־כך רכש את הטירה
בזיל־הזול).
תמונתו של פומפידו מק־שטת בכוונה
כל קיר רישמי, כדי להזכיר שעינו של
האח הגדול פקוחה תמיד (הסרט צולם
לפני מותו של פומפידו) ,ונוף פיוטי נפלא,
של שדה־דגן מזהיב, הופך תמונת־חרדה,
כאשר הוא נחצה במהירות על־ידי אחד
המהפכנים •שרץ להזהיר את חבריו מפגי
המישטרה, ואילו מן הצד השני, פושטים
השוטרים, הנראים מרחוק כחיפושיות מז־רות־אימה,
אל תוך הים הצהוב.
סרט מבריק שיוציא מן הכלים את המה פכנים,
המוצגים ככלים ריקים מתוכן וחם-

המורה >מישד דישוסואה) ניתקן? היסטריה בפקק־תנועד
גיבור בכביש — פחדן בפעולה
רי־תוחלת, את המימסד המושם לצחוק,
את המשכילים העקרים, המיטיבים לדבר
וממעטים לעשות. זוהי התנצלות ;של מש כיל
כזה אשר, כדוגמת המורה בסרט, אינו
מאמין די ה צויד בכורח •שבמעשים קיצו ניים,
ועשה סרט כדי לתרץ את עמידתו
מן הצד• וזה גם מסביר מדוע הניצול
היחידי מן הטבח, הוא דווקא האינטלקטואל
האימפוטנטי. הוא נותר בחיים, כדי שיהיה
מי שיספר לעולם מה קרה ויסביר, כדבריו,
ש״טירור ממשלתי ו טירוד קומוניסטי הם,
בסופו של דבר, שתי מלתעות של אותו
כריש.״

ני בו ל ־ פ ה
ב ש דו תהצ בו ר
קני (אורלי, תל־אביב, ארצות־הברית)
— העובדה שלני גרוס
היה בדרן חריף ונועז, שרשם
לזכותו מהפיכה במחיקת נורמות מוסריות מזוייפות
שהיו מקובלות בצורות־הדיבור האמריקאיות עד לפני זמן
קצר, היא כבר עובדה היסטורית. האם היה לני, שנפטר
לפני תשע שנים ממנת־הרואין מופרזת, אחרי שנרדף במשך
שנים על-ידי המישטרה משום שהעיז לנבל פיו כדי לשכנע
את שומעיו ; קדוש מעונה ; מאזוכיסט חסר־תקנה, כפי
שמעידות שנות חייו האחרונות, כאשר הופעותיו הסתכמו
בתינוי צרותיו ובעיותיו לפני הקהל שבא לצפות בו, או
נביא גאולה — השאלה הזאת לא־כל־כך ברורה.

וסרט זה של בוב (קברט) פוסה, לא עוזר במאומה למצוא
את התשובה. פוסה, שרצה ליצור אווירה ריאליסטית ככל
האפשר, משתמש בצילום שחור־לבן (מעולה, של ברוס
סורטיס) ,בונה את הסרט כסידרה של ראיונות עם אנשים
חיים (משוחקים על־ידי שחקנים מיקצועיים) המספרים על
לני חמת, ונוטה להתייחס אליו בהערצה עיוורת, מבלי
להתמודד עם הבעיות היותר־סבוכות שמרכיבות את אישיותו.
משום כך, אי־אפשר להבין מה בדיוק דחף אותו
להיות מורד קיצוני וחריף כל־כך, הזדקקותו לסמים אינה
מוסברת די הצורך, והסרט נראה כפרקים נבחרים מחייו,
שאינם נותנים תמונה שלמה על התפתחותו האישית, על
הידרדרות נישואיו לחשפנית לסבית שעוזבת אותו, או על

תדריך
תל-אביג

תמונות

(צפון, שוודיה) —
של חיי זוג מודרני,
אינגמר ברגמן, עם
ליב אולמן וארלנד

דאסטין הופמן— בפה פתוח
יחסיו עם החברה סביבו. כלומר, סיפרות״עזר מומלצת, לפני
הצפייה בסרט.
מה שבכל זאת יש כאן, זוהי הופעה מזהירה של דאסטין
הופמן כדאסטין הופמן שמשחק את לני ברוס ; ואלרי פרין,
מקסימה בבגדים ובלעדיהם ן כמה מערכונים שנונים ו חריפים
של ברוס (אם כי לאו־דווקא החריפים או השנונים
ביותר שלו) ; עריכה דרמטית מתוחכמת ושוב, צילום שחור־לבן
שהוא יצירת אמנות בפני עצמה.

מחיי־נישואין

ניתוח עמוק ומכאיב
בבימויו המופלא של
מישחק מעולה של
יוספסון.

ירושליס
צ׳יינה־גיאון ( חן, ארצות־הברית)
— שערורייה במיפעל-המים של משמשת לוס־אנג׳לס בשנות השלושים,
אמתלה בידי רומן פולנסקי לתיאור השחי תות
והעיוות הנפשי של דמויות אקטוא ליות
לגמרי. ג׳ק ניקולסון ופיי דאנאוויי
בתפקידים הראשיים.

המגלב 113

0 1 1 1 1 1 1
הצלחה לפעמים אני תוהה לאו נעי מו כי אותן
דמויות שקישטו בעבד עמודים שלמים
בעיתונות, ולאדדוו קא בטורי הרכילות.
זוכרים את הדסה מור? כמה דיו נש

שקשור במוסד הנישואין. מוטב לחיות
לבד, מאשר עם גבר שאין איתו אהבה
אמיתית או שפה משותפת. את הגיהנום
הזה אני משאירה לאחדים.
״אני אדם עצמאי שיש לו המון עיסו קים.
אני כותבת, מציירת, וכל השנים
למדתי. אני מרגישה צעירה, ויש לי גוף
צעיר שעליו אני שומרת, אפילו אצל קוס מטיקאית
ביקרתי רק פעמיים בכל ימי

חיי.
״היום אין גברים ראויים־לשמם. מאז
פרשת דיין לא פגשתי אף אחד שר אוי

לנישואין. מה לעשות, יש לי כישרון מייוחד
לפגוש תמיד את האדם הלא־נכון. גם
בעלי־לשעבר וגם דיין לא היו הגברים
הנכונים בשבילי, ובכלל — קשה היום
למצוא מישהו.
״או שהגבר נשוי, או שי ש לו בעיות
עם ילדים מנישואין קודמים, או עם אשה
שממנה התגרש, אבל הוא עדיין קשור
אליה בקשר נפשי, וכל הגורמים האלה
דוהים אותי.״
ושוב, בפרספקטיבה של זמן, היא אומרת:
״דיין התפוצץ פעמיים. פעם כשפירסמתי
את הספר שלי בלי שמו המפורש, ופעם
כשרות דיין פירסמה את הספר שלה עם
שמו המפורש.
״היום, כ־שאני חושבת על זה, אני מצ טערת
שאז, בזמנו, דיין לא לחץ עלי
שלא לפרסם את הספר. אני מצטערת
שכתבתי את הספר ויצאתי מהאנונימיות
שלי. היום אני מספיק מפורסמת, ואולי
בגלל זה קשה לי למצוא את הגבר של
חיי.״ מישהו ההיפך ז

הטיול ההיסטורי
שלרחל ורונן

הדסה מור () 1960
דיין לא לחץ
פך על אודות האשד. הזו, והספר האוטו ביוגראפי
שכתבה, דרכים לוהטות. לא שזה
היה ספר מי־יודע־מה, סתם רומאן באנאלי
למשרתות, על המשולש הנצחי. אבל -מה
שייחד ואת הספר, היה גי בו רו הראשי,
הלא הוא רמטכ״ל, שר־ביטחון וגיבור
לאומי, הכל ל שעבר — משה דיין.
אילמלא הלשעבר הנ״ל, ספק אם היה מי שהו
מתייחס בכלל להרפתקותיה הפרטיות
סוערות ככל שיהיו, של הדסה מור, שהיתר.
אז מורה נשואה ואם לילד.
אלא שהגיבור, כאמור, היה מפורסם
מאד, והפירסום שניתן לספר היה עצום.
הדסה טוענת כיום 15 ,שנים !מאותר יותר,
כי כל התגובות והפידסום של אז גבעו
מצרות־עין והיו סילוף מוחלט של האמת.
אומרת הדסה. :״שבתאי טבת, כשכתב
את הביוגרפייה של דיין, סיפר שכתבתי
ספר והבאתי אותו לדיין שבכלל לא הת ייחס
אליו. האמת היא שאם שבתאי טבת
היה שואל אותי, הייתי מספרת לו שהתגובה
של דיין,היתד. בערך כך, :אם תפרסמי את

אינה הן הי?01
הספר הזה, עלול להיגרם לי נזק.׳ אמרתי
שאני לא רואה שום סיבה למה זה יגרום
לו נזק .׳אחדי הכל, לא כתבתי עליו שום
דבר שלילי.
״עובדה שצדקתי. אחרי פירסום הספר
הוא הגיע לשיאים של פופולריות. אלא
שדיין לא סלח לי עד היום. הוא אפילו
לא אומר לי שלום כשהוא רואה אותי.״
היום 15 שנים אחרי פירסום הספר,
מחזיקה הדסה בתואר של בוגרת הפקולטה
למיישפטים, ועומדת לקבל בקרוב מאד
את רי שיון עריכת־הדין שלה.
היא מתגוררת בדירת אמה שברמת־גן,
כותבת מאמרים חינוכיים בעיתונות היו מית,
ובנה הצעיר הוא כבר חייל בצבא.
למרות שעבר זמן ר ב מאז פרשת דיין,
עדיין לא מצאה הדסה מור את הגבר
של הייה. אומרת הדסה :״לא התחתנתי
מאז, מסיבה פשוטה מאד. אני לא מוצאת
את האדם המתאים. יש לי רתיעה מכל

מוכן

לנסות

להוכיח

תאמינו לי, אני בדרך־כלל בן־אדם אופ טימי
מטיבעו. כל השנים, כשסיפרו לי
שהקייץ הוא עונת המלפפונים, לא האמנ תי.
אבל הקייץ הזה אני מרימה ידיים.
שום ד בר לא קורה. אין על מי לרכל,
ומוכדתים פשוט לייצר רכילויות.
אלא שפה־ושם ע דיין אפשר למצוא כמה
כאלה שעוסקים בחטא. אחד כזה, למשל,
אפשר למצוא בין שדרני שידורי ישראל.
שדרן פופולרי, נ שוי ואב לילדים, שהת אהב
פיתאום. בהתחלה הצליח לשמור
את העניין בסוד, אלא שהסוד נתגלה
והוא עומד כעת על סף משבר רציני
בתיי־הנישואין שלו.
עוד נשוי אחד כזה אפשר למצוא ב־מישרד
דובר־צה״ל. גם הנשוי הנ״ל הת אהב,
ואפילו בילה עם אהבתו החדשה
!חופשה משותפת בדרום הארץ, כשהוא
אינו !מנסה להסתיר בשום צורה את יחסו
המייוחד אל ג בי רו דלב בו החדשה. וגם
שם, כך אומרים, עומדים לחול שינויים
מרחיקי-לכת בחיים הפרטיים של המעור בים
בדבר.
אז זהו. אל תגידו שאי-אפשר למצוא סוד
ושם סיפורים על אהבות אסורות, אפילו
בעונת המלפפונים.
גם בעולם הבוהימה לא חסרות צרות.
והצרה המדוברת ביותר היא זו שפקדה
את ביתו של מלחין פופולרי ונ שוי מאוד,
שאומרים עליו כי חתול שחור עבר בינו
לבין אשתו, אם כי אף אחד לא מוכן
להישבע כי אותו מלחין, למרות מה ש אומרים
עליו, אכן עזב את הבית.
הוא *שאמרתי לכם — עונת מלפפונים.

הדסה מור כיום
הגבר

הלא־ נכון
שיגעווהגויוכוו שיל צביעה
אם ראיתם את הזמר צכיקה פיק
מסתובב לאחרונה כשטלפון לבן תחת בית־שחיו,
וחשבתם שהוא הפך לטלפון־מאניאק
— לא־כל־כך טעיתם. כי צביקה, השרוי
כעת במשבר חמור עם אשתו העיתונאית
מידית שם־אור, החליט להטיל עליה
סנקציות.
ואחת הסנקציות היא ניתוק מוחלט של
הטלפון ממירית, בזמן שהוא לא נמצא
בבית. ולכן, ברגע שהוא יוצא את ביתם
המשותף שבשיכון בבלי, הוא לוקח את
הטלפון איתו בין אם הוא יוצא להופעה,
ובין אם הוא יוצא לבילויים — וצביקה,
כידוע, הוא איש־בילויים מושבע.
מירית עצמה נאלצת לנהל את שיחותיה
הטלפוניות מחנות־המכולת הסמוכה, או לב קש
מידידיה להתקשר איתה בשעות שבהן
נמצא בעלה הזמר בבית.
כי, כדי שלא תחשבו שהוא השתגע ל גמרי,
הזמר צביקה פיק, אז כשהוא נמצא
בבית הוא דווקא כן מרשה לאשתו, החו־קית־בינתיים,
להשתמש במכשיר־התיקשו־רת
הקומוניקטיבי הראשון במעלה — גם״
כן בינתיים. לידידיו הקרובים והלא-כל-כך
קרובים מוכן צביקה לספר, כי אין סיכוי
שהוא ומידית יתגברו על המשבר, אם כי
בינתיים — כך הוא מכריז באוזני כל מי
שמוכן להקשיב — אין בכוונתם להתגרש
כלל וכלל.
הם יתנו לזמן לעשות את שלו.
והזמן זה הרי הרופא הכי טוב שכולנו
מכירים — גם־כן בינתיים.

אני מכירה אותו. את איש־הבוהימה
הירו שלמי חנן כן־חורין. הבן־אדם לא
סובל, אבל בפירוש לא סובל, שמעירים
אותו בבוקר. שלא לד בר על זה שהוא
בהחלט לא סובל כשמעירים אותו בעזרת
מכשיר־היטלסון.
אלא שצילצול־הטלפון שהעיר אותו לפני
כשבועיים בשעת־בוקר מוקדמת (.משהו כמו
שתים־עשרה — אחת בצהריים) ,היה שו נה
משאר צילצולי הטלפון הטורדניים
המוכרים של שעות־בוקר מוקדמות. הציל-
צול הזה הגיע מידיד משותף לו, ולאשתו
השחקנית רחל רכיד והידיד המשותף
הזה הודיע לחנן, באופן חד־משמעי, שאם
הוא רוצה לנסוע לחופשה ביוון עליו להת ייצב
בשדה־דב בתל-אביב תוך 12 שעות.
חנן ההמום לא ידע את ׳נפשו. ככה,
סתם, בלי שהוא יעשה •שום דבר מיוחד,
מזמינים אותו לטוס חינם ליוון. אלא

שאשתו הדינמית לא נתנה לו צ׳אנס להר הר
בעניין. היא אירגנה מייד את כל
העניינים, וכך מצאו את עצמם השניים
במטוס פרטי שטס י שר לכיוון יוון.
אבל זה עוד לא סוף הסיפור. אחרי
טיסה ממושכת ומעייפת הגיע המטוס הקטן
לאיים היווניים, כשבתוכניותיו של הטייס
לנחות באתונה. רחל וחנן י שבו ליד החלון,
ופיתאום גילה חגן איזה אי קטנטן, ואמר
לר חל :״הייתי מת לראות את האי הזה
מקרוב.״ רחל לא היססה, ניגשה אל ה טייס,
הפעילה את כל הקסם הנשי שלה,
ושיבנעה את הנ״ל להנחית את המטוס
באותו אי.
השניים ירדו, נפרדו לשלום מהם יי1,0
מהמטוס ומהציוויליזציה, בילו באי חופ שה
בת שבועיים, ואילמלא ההתחייבויות
שציפו להם בארץ, היו לפסח נשארים
שם עד עצם היום הזה ועד בכלל.

רחל וחנן כן־חורין
מי שלא מאמין

״כמה פעמים אתה יכול
להרשות לעצמך
לחלוף על פני המזל
מבלי לעשות דבר?״

כרי

מוצרי
1ו 10ו 1 4 3וש 3ן !1

לגברים בלבד !
לגברים,כמו
שנשים אוהבות..

מיוצר נ1

הם נתנולימענק
־1,000 לירות
ועודאמח תודה
>891
הבנק! הבינלאומי הראשון

מחשב -לתל מיד
ולסטודנט

!ו סו
לאצבעות הרגל•
האם חשת אמש לפני לפתן לישון
בתחושה עזה של צריבה וגרוי
בין אצבעות הרגליים!
כמחצית מאופלוסיית ארצנו סובלים
בעיקר בקיץ באיזור אצבעות
הרגליים מהופעת פטריות.

מחשב — למדען ולמהנדס
מחשב — לסוחר
מחשב לכל א חד!

מחשב

ה כי ס

ה מ הי מן !

במחיר ובשרות — ללא תחרות 1

ני 1ט 1ג ד 3ד
חיפ ה ^ חוב ה חלונן 31

תחושת הגרוי והצריבה עוד גוברים
כתוצאה מהליפה על חול הים החם
וכן מהזעה והרטיבות.
אחת החברות הגדולות בעולם
לתרופות פיתחה תרופה בשם 17ם\נ1
שהיא תכשיר אנטימיקוטי לחיסול
סוגים שונים של פטריות.
טיפול בידית, בנוזל או במשחה יכול
להיות יעיל גם במקרים שהראו
עמידות בפני כל סוגי החומרים
האנטימיקוטיים המקובלים.
בקש 11 בבית המרקחת
והיוועץ עם הרוקח על
אופן השימוש.

אנו מחפשים בתים חמים
עבור חתלתולינו החמודים
אגודת צער בעלי חיים

רחוב סלמה ,30 יפו ן
טל 827621 .
*י מן

י!^7יזי ז״״

בן גנז בגי ל ך!

בין סוו אלף ח ב רי ״ עצמה״ נמצ אי ם אנ שי ם ר בי ם בגיל ך נבמקצועך.
הצטרףגםאתה!
קו פתגמל 1 9 1 ^ 0 9

ב 1ק*לאו ם
*7י*/ודא7י בוג־ מ
רוב^ק הגועד *1ם ה!מן

פרסום * .1סל

העולם הזה 1982

77(07/7( 777

שושנים אדומות לדליה /הרוטינה שד פוג•
יגאל כשן.

ערים, מספר שהקהל ׳חיבב את שיריה
האנגליים והגדמניים, אך לא העבריים.

הגיש לדליה, כשהוא עונד מתוך חיבה״
— ענק ועליו תליון מגן־דויד.

דליה קיבלה 8000 מארק ( 20 אלף ל״י)
לקונצרט, חפפה את ראשה כל יומיים,
נסעה ממקום למקום בליווי 20 איש, ביניהם
אין היא שואלת
הכוכב־האורח
׳מעולם, לפני ההופעה, אם האולם מלא או
לא, ואיו מראים לה ביקורות רעות.

באיר פנינגשטיין, הלוא הוא פוגי
מיודענו ,׳מלהקת כוורת, היד, ידוע בעבר
בתור רודף־שמלות מושבע. אצלו החתיכות
התגלגלו בבית ובמקומות־הבידוו, כמו אצלי
ואצלך ארוחות בוקר-צהריים־וערב.

בין השאר גילה ה־שבועון נער־מיטבח
גרמני בן ,16 שהשקיע את מחצית משכורתו
החודשית בקניית שושנים אדומות, אותן

והנה, במשך השנה האחרונה, האט השובב
את פעילותו העניפה. וכל זה בשל צעירה
נאה העונה לשם דבורי ריס, גרושה
ואם ל שני ילדים.
מאז שנפג שו השניים במסיבה, לפני
כשמונה חודשים, התביית פוגי והפך גבר
נאמן לאשר, אחת בלבד.
דבורי, שהיא בחורה מקסימה והידועה
בתור אחת שביתה שברחוב שלמה הפלך
פתוח תמיד בפני חברים, והמוכנה גם ל הקשיב
לבל ׳אחד בעת צרה, עבדה בחינוך
מיוחד עד שנמאס לה, וכשנמאס לה הת פטרה
מעבודתה. ככל גבר אוהב דאג גם
פוגי לדבורי שלו, עד •שמצא לה סידור.

דליה לביא בהופעה -

הוא ידע שיוגיגה רחמן, בעלת הבוטיק
רוטינה נפרדה מהשותפה שלה, ובו־במקום
הציע לה את דבורי, כשהוא מציע בנוסף
שהוא והיא ישקיעו חצי חצי בשותפות.
לימינה היתה הצעה טובה עוד יותר. היא
הציעה לשניים לפתוח בוטיק לגברים.
וכך היה.

בלי ביקורות

שבועון מצוייר גרמני, שליווה את דליה
לגיא במשך כמה ימים מבין 21 ימי
הופעתה בגרמניה, שבהם הופיעה ב־19

עם קהל מעריצים בלי לדעת

ושרה בכאפייהרק לשיר

ספה אדומה בתפקיד הזאב
מי לא זוכר את אגדת הכיפה האדומה, שפגשה את הזאב
הרע ביער, שעה שליקטה שם פרחים בדרכה לבית שבתה 1
אם תרצו או לא תרצו, אין זו אגדה. זה קורה גם בחיים.
אלא שבחיים לא הולכים הזאבים תמיד בהתאם לנוסחה
הקבועה. וזה, אולי, מפני שהזמנים השתנו. פעם התחפשו
הזאבים לסבתות, כדי לפתות ילדות קטנות. היום זה הולך
יותר טוב, אם הם מופיעים בתפקיד הכיפה האדומה עצמה.
כדי לא להתבלבל, נקרא לילדה בתפקיד הכיפה האדומה
בשם מיידעלע — בדיוק כפי שנוהגת לכנות אותה אמה, קוס מטיקאית
ידועה באחת מעיירות הצפון בארץ. המיידעלע לא
נשלחה אל הסבתא המתגוררת ביער. לעומת זאת היא התגייסה
לצה״ל, שם פגש בה הזאב בכיפה האדומה. מכל החיילות,
שרבות מהן העריצו אותו, מצאה חן בעיניו דווקא המיידעלע.
הוא לא טרף אותה, חלילה־וחס. להיפך, הוא התנהג באבי רות
מופתית. הוא הצמיד אותה לפמלייתו, למרות שאין לה
שם שום תפקיד מוגדר, ומאז היא מקשטת אותו כימעט בכל
אירוע פומבי או לא־פומבי, שבו הוא משתתף.
כך, למשל, הוא לקח אותה יום אחד לראות תרגיל גדול,
כדי שתלמד משהו. ואז הסתבר שאין בשבילה מקום במסוק.
זאת לא היתה בעייה. בו במקום הוזמן מסוק נוסף. ואז חגו
במסוק אחד כיפה אדומה והמיידעלע, ובשני כל שאר הפמלייה.

מח כסם
מתחתן

גם כאשר ירד כיפה אדומה לפוש בנועייבה שעל חוף מי׳פרץ
אילת, ירדה עמו המיידעלע לשם, כדי שלא תתקרר, חס וחלילה,
בצפון הקר.
המיידעלע, שהיא בת מסורה לאמה, לא הסתירה ממנה
את כל הנפלאות שקרו אותה בחברת כיפה אדומה. והאם
התפעלה :״למה דווקא את 1מה הוא הוצא בן 1וחוץ מזה
הוא הרי נשוי 1״
ואז ענתה לה המיידעלע כפי שמספרת האם, בנוסח הנשמע
קצת מוכר מאיזה מקום .״הוא שאל אותי: מאיפה יש לן אף
קטן וחמוד כזה 1מאיפה יש לך עיניים כאלה נפלאות ן״
איך אומרים החבר׳ה בצה״ל :״אגדה ! ממש אגדה !״
מה שעלול לקלקל את האגדה היפה והרומנטית הזאת הוא
שכל מיני אנשים תוחבים את אפם, ומתעניינים מה עושה ה-
מיידעלע בחברת כיפה אדומה. לאה רביו, רעיית ראש־הממשלה
למשל, לא יכלה להבליג על סקרנותה הנשית, וכשפג-
שה את המיידעלע בחברת כיפה אדומה באירוע רישמי, החלה
לחקור אותה מה היא, מאיפה היא /ואיד בדיוק הגיעה אל
כיפה אדומה.
ומי שמכיר את לאה רביו יודע שמה שהיא יודעת, לא
נשמר בסוד מפני ראש״המשלה. אז עכשיו מצפים חובבי האגדות
לראות איך תסתיים האגדה הזאת, ומי יבלע בסוף את מי.

לפני שנתיים הפכו השניים צמד בל-ייפרד,
וכעת הם עומדים בפני חופה וקידושין.
ולא נותר לנו אלא לקוות שגם אצלו
תנצח התיקווה את הניסיון.

זה שהוא זמר-מלחין פופולרי, לא הפך
את !מתי בססי דון־ז׳ו אן מי יודע מה,
או רודף־שמלות, ואני אומרת את זה ב החלט
לזכותו. הזמר־מלחין בעל הפרצוף
הקפוא וההומור היבש, היה נ שוי בעבר
לצעירה בשם גליה, שאותה הכיר בלהקה
הצבאית בה שירת, להקת פיקוד־דרום.
אלא שנישואיהם החזיקו מעמד רק פחות
משנה, שבסופה הם מצאו עצמם בבניין
הרבנות.

כן, באות כמובן גם ילדות שרוצות להציץ
באלילי הכוורת מקרוב, ובאים גם ילדים,
אבל בסך־הכל האווירה בבוטיק של פוגי
ודבורי דומה לאווירת מסיבה, מאשר לאווי רת
עסקים.
בקיצור, הרכילאים שבחבורה ואלה שיוד עים
תמיד הכל על כולם, לחשו על אוזני
הכרויות כי הבוטיק הוא רק פרק אל״ף
בפרשת יחסיהם ההדוקה של פוני ודבורי.
פרק בי״ת, כך הם מבטיחים, יבוא בקרוב.
אל תדאגו, אני מבטיחה לעדכן אתכם.

הריון מוקד מדי
אנחנו,
אנשים

מה אגיד ומה אדבר, לפעמים
עורכי מדורי-הרכילות, מכניסים
להריון. עובדה, את ליאורה טולדאגו,
אשתו של הזמר אבי ט׳ולדאגו, הכנסנו.

להריון. יאבל מה לעשות, לא יצא מזה
שום דבר• אין דבר, הם עדיין צעירים.

אני לא זוכר ת מי התחיל בזה ראשון,
אבל איכשהו הפצנו את הידיעה כאילו
ליאורה נמצאת בחודשי הריונה הראשונים.
ומאחר שהזוג טולדאנו עזב את הארץ
ונסע לחו״ל, לא היה הסיפק בידי, או
בידי העמיתים שלי בעיתונים אחרים, לברר
אם אכן אמת הדבר.
והנה, בימים לוהטים אלה של אוגוסט,
פגשתי את משפחת טולדאנו — ליאורה,
אבי והבן הקטן ;}ירן, באחד מבתי״הקפה
בעיר, ושאלתי כ מו בן, :״בן או ב ת?״ שני הם
תקעו בי מבטים כאילו צנחתי זה־עתה
מהירח, והשיבו כמעט פה־אחד :״זה שהכ נסת
את ליאורה להריון, מילא, אבל זה
שאת עומדת על כך שייצא מזה תינוק
— זה כבר באמת יו תר מדי.״

מי שראה אותם אז ברבנות סיפר, כי
השניים החזיקו ידיים וישבו כמו זו ג יונים,
עד־כדי-בך שאחד משמשי בית־הדין שלח
אותם היישר לאגף־הנישואין.
אבל מה אני ממלאה אתכם בסיפורי גליה,
כ שי די תו מתי כספי עומד לשאת לו בקרוב
לאשה שחקנית בשם דורין, המשתתפת
בערב דקא מוון שביים ישראל גוריון.
גם ׳את דו רין פגש מתי בלהקה צבאית,
שאותה ניהל מוסיקלית, ומאז אותה פגישה

השניים פתחו להם מחלקת גברים בבוטיק
הסימפטי, שבו אפשר לשמוע מוסיקה,
לשבת על המירפסת, לשתות קפה, ולפגוש
את חברי להקת כוורת הבאים לקנות
בגדים אצל החבר שלהם. מובן שהם מבק שים
הנחה, אבל פוגי לא עושה להם, אחרי
הכל הוא יודע בדיוק כמה הם מרוויחים.
והאמינו לו, כשהוא אומד שיש מספיק
כסף והם יכולים לשלם תשלום מלא עבור
מוצרי־העור המשגעים שעושה צעיר בשם
דיצ ׳ אדד עבור הבוטיק, או עבור הג׳יג-
סים תוצרת חוץ — הוא יודע מה הוא
אומר.

מתי כספי

רודף שמלות

אז אני מוד ה: אני האשד. הראשונה
בהיסטוריה שהצליחה להכניס אשד. אחרת

אבי וליאורה טודידנו
לא היה הריון

טלוויזיה .
צל״ג
סדאווה הנורא•

ו א * סז

קצף למקלחת. העבר אותו
על גופך ומיד תרגיש בשתי
פעולותיו הנפלאות: מנקה
להפליא את נקבוביות
העור ומשאיר הרגשת
התרגעות, רעננות
וגמישות לעור למשך
שעות רבות.

1 . 0 8 0 0 1 ^1

א 0וז 10

בודי לושן. קרם נחלי
לסילוק חספוס מן הידיים
והעור ולטיפוחם.
נפלא לאחר רחצה בים או
בבריכה, לאחר שיזוף-וגם
לפני כל דבר היא
תאהב זאת!) אינו שמנוני
ובעל ניחוח גברי נעים של
טבק אוריגינל.

גרום ספריי. לשמירת
עיצוב השיער-אפילו
לגברים בעלי שיער ארוך.
אל תחמיץ את הנסיון
הנפלא: רסס שתי שניות
וכל היום תהיה תסרוקתך
מעוצבת כרצונך־אפילו
אם תטוס באופנוע או
במכונית פתוחה.

לגברהאוהב

חדשות

מי יכול לקלקל סיפור כל־כך מ צויץ כמו
זה של מדען יהודי־רוסי צעיר ומקסים,
שהוגלה למידבר־השלג הצפוני, נלחם ו מצליח
להגיע ארצה בחברת אשתו היפה פייה?

יהודי-רוסי אחר: סלאווה צוקרמן,
שכבר הצליח להשתולל על המסך היש ראלי
ולהרוס את סיפור החפירות של
שרידי ירושלים מתקופת החורבן (העולס
הזה .) 1967
אולי יעלה על דעת מישהו לתת ל-
צוקרמן מילגה וכמות בלתי־מוגבלת של
סרטים, כדי שישתולל באופן פרטי ויצלם
את כל התעלולים שהיו אסורים בברית־המועצות,
אך שהפכו כבר תרגילי גן־ילדים
במערב?
אחרי השנה אפשר ל שרוף את כל אשר
צילם, ולתת לו לביים סרטים נורמליים.

מאחרי המסך
כ ל השלם -מסך
הטלוויזיה היא ניידת. ועדת הנסיעות של
הרשות, המורכבת מיושב ראש הוועד ה מנהל
וולטר איתן, מנכ״ל הרשות יצחק
ליכני ויצחק שוי, חבר הוועד המנהל,
אישרה כמה נסיעות של עובדי הרשות
לחו״ל בתקופה הקרובה.
בשבוע שעבר יצא מנהל מחלקת החד שות
בעברית דן שילון לוועדת החדשות
של אי־בי־יו באמסטרדאם. שילון ישהה ב הולנד
שישה ימים, ימשיך משם ללונדון
וישהה שם חמישה ימים נוספים ויסיים
בפרים בעוד שלושה ימים.

כדאי יהיה להגיש תביעות מישפטיות
נגד רשות השידור בעתיד הקרוב. המחלקה
המישפטית של הרשות תבלה ב חדל. היועץ
המישפטי של הרשות, נתן כהן, יוצא
לוועידה המישפטית של האי־בי־יו שתיערך
באיטליה, למשך שמונה ימים. עוזרתו
כוככה שלום, תשתתף בסמינר בינלאומי
הדן בנושא חופש־הדיבור בשידור, שייערך
אף הוא באיטליה בחודש הבא.
מי שהיתה מועמדת ד״פנכ״ל לתפקיד
מנהל־הרדיו, מיכל זמורה, אשר נכשלה
במיכרז, קיבלה כפיצוי נסיעה לכנס עולמי
של מוסיקה שייערך בקנדה. היא תשהה
ביבשת אמריקה 11 יום.
שניים נוספים הנוסעים ל חדל, חלקית
על חשבון הרשות, הם מהנדס האולפנים
ליאניד סטרשון, הנוסע לארה״ב ול־קנדה
והצלם עמוס כן־שחר, הנוסע ל לונדון.
ועדת
הנסיעות תתכנס בחודש הבא ל אישור
נסיעות נוספות.

מערבון כל שבוע
לפני שלושה חודשים הצליחה הנהלת
רשות השידור לסיים את הסיכסוך עם
הטכנאים אשר בגללו הופסקו שידו רי ה טלוויזיה
בשעה 11 בערב.
אולם בעוד הטכנאים הסכימו ל שדר כבר
מאותו יום, לא הצליחה הטלוויזיה להת ארגן
לקראת הארכת השידורים, והשעה
הנוספת תתווסף רק בעוד מיספר שבועות.
עם ההארכה יחולו מיספר שינויים ב שידורי
הטלוויזיה. התחלת השידורים בעב רית
לא תשתנה והם יתחילו בשעה 8
בערב. מהדורת מבט תידחה לשעה 9בערב.
בין התוכניות שתתווספנה תהיה השעה
השלישית שתחודש, אך לא עם המנחה
הקבוע שלה ישעיהו (״שייקה״) כ ן ־
פדרת. את מקומו יתפוס הפרופסור למיש־פט
עיברי, ומי שהיה לפני מיספר שנים
ממנחי מוקד, אכיגדור דכונטין.
סידרה חדשה, אשר הטלוויזיה מבטיחה
כי תהיה מוצלחת בדיוק כמו ההגדה לבית
פורסייט, תתחיל להיות משודרת בעוד כ חודש.
שם הסידרה הפאליסוס והיא מור כבת
מ־ 22 פרקים.
בשורה טובה לאוהבי המערבונים, אשר
נעלמו כמעט כליל בשנה האחרונה: מדי
שבוע תשדר הטלוויזיה מערבון באורך מלא.

גנב• התקליטים
מכת גניבת תקליטים פוקדת בשבועות
האחרונים את תקליטיית גלי צה״ל. לדברי
מפיקי תוכניות המוסיקה נעלמים בתחנה
תקליטים לעשרות ולמאות, בשווי של אלפי
לירות.
אחד המפיקים רצה להכין תוכנית על
הלהקה אמריקה, אך גילה כי בתקליטיה

מנחל צוקרמן
מסעות בעולם
כדי לשמור על איזון שולחת הרשות גם
את מנהל מחלקת החדשות בערבית יוסף
בראל לטיול מקביל.
ארנון צוקרמן, מנהל הטלוויזיה, יוצא
ב־ 17 בחודש הבא לוועדה המינהלית של
האי בי־יו באמסטרדאם. אחרי שתיגמר ה וועידה
יישלח צוקרמן על חשבון הטלוויזיה
למילאנו ״לשם צפיה״ .סך הכל התקופה
בה תישאר הטלוויזיה ללא מנהל: שבו עיים.

41א

מוצרים ננבזד גברים־שמצרו ע־׳ גברים !
זכו בתוארים ״המוצר הנבחר״ דהקנייה הטובה ביותר* ל 1975

412

לא רק המבוגרים נוסעים. מנהלת המח לקה
לתוכניות ילדים ונוער בטלוויזיה,
אסתר סופר, יוצאת לשלושה שבועות
לחדל. מתוך שלושת שבועות אלה נוסעת
סופר על חשבון הרשות רק שלשה ימים,
ויתר הזמן על חשבונה הפרטי. סופר יוצאת
לוועידה לתכניות ילדים ונוער בטלוויזיה
שתיערך בלייד, בלגיה.
את פרס איטליה יכבדו בנוכחותם שני
נציגים ישראליים. מי שהפסיק לאחרונה
להיות מנהל המחלקה לסרטים דוקומנט ריים
והסברה, יגאל לום ין, ילווה את
כלה כרעם, הנושאת תפקיד דומה לשל
לוסין, אבל ברדיו, למשך 11 יום. לאחר
שיסיימו את תפקידם בפרס איטליה, ימשיכו
השניים, על חשבון הרשות, לשבעה ימים
נוספים בלונדון.

מפקד נאור
מצ״ח נחושה
ביקר גנב המעריץ את הלהקה ולקח איתו
את כל התקליטים של הלהקה.
מישטרה צבאית (מצ״ח) הוזמנה מיספר
פעמים לתחנה, אולם חקירותיה העלו חרם.

נאור,

מפקד התחנה, מרדכי (״מוטקה״)
טען השבוע, כי מכת הגניבות אינה גדולה
וכי בדרך־כלל מתברר כי התקליטים נמצ אים
אצל מפיקים, לעיתים גם בבתיהם,
אולם מוחזרים אחר־כך לתקליטיה.

העולם הזה 1982

קשקשת 1982

צלז 3על המצדסגה
שערוריה פרצה בשבוע שעבר בטלוויזיה
כאשר התגלה׳ מספר דקות לפני השידור,
כי יד אלמונית ציידה צלב על עדשת אחת
המצלמות, בה עמדו לשדר תוכנית בערבית
ב שידור י שיר מד,אולם ן.
בדקה האחרונה לפני השידור גילה ה צלם
את הצלב, והספיק למחוק אותו לפני
שנכנס לשידור.
מנהל הטלוויזיה ארגון צוקרמן עומד
למנות ועדת־חקירה אשר תנסה לגלות את
מצייר הצלב האלמוני.

הפעל את די מי תך ונסה למצוא
לציור שלמטה כותרת מתאימה, אשר
תסביר מה אתה רואה בו. הצעות
לכותרות יש לשלוח לפי הכתובת :
״קשקשת ׳,ת.ד ,136 .תל־אביב. ההג תפורסמנה, ביותר דרות
הקולעות
בכרטיס כניסה זוגי
ובעליהן יזכו
לקולנוע דרייב־אין בתל־אביב, קול־נוע־המכוניות
היחיד בישראל.

נדמה ליו״ר על וווצפה
רו ב חברי הוועד המנהל של רשות
השידור, נזפו בפומבי ביושב ראש הוועד
המנהל, וולט ר איתן.
בישיבתו בוועדת־המיכרזים אשר בחרה
במנהל הרדיו, ערך איתן חקירת שתי־וערב
מעליבה וחצופה לחגי פינסקר.
כידוע- ,התנגד איתן לבחירתו של פינסקר,
ותמך במועמדותה של מיכל זמורה.
איתן נדרש על־ידי חברי הוועד המנהל
להתנהג בפעם הבאה באיפוק, ולא להעליב
את עובדי רשות השידוך, אפילו אם הוא
מתנגד להם.

קשקשת

סופית: טוביה דניר־יורק

1980

מי שהיה כתב בכיר בטלוויזיה, טוביה
פער, עומד לקבל באופן סופי את המינוי
של דו בר מישלחת ישראל לאו״ם.
במישרד־החוץ החליטו להתחכם לוועד-
העובדים של המישרד. המתנגד בדרך-
כלל למינוי אנשים מבחוץ, ופירסמו מיכרז
פנימי לתפקיד.
איש מעובדי מישרד־החוץ לא עמד ב תנאי
המיכרז הפנימי, ואז פורסם מיכרז

אביב.

קלימרו אחרי רחצה בים תל-

לאה

הוגן, רח׳ חבצלת
,19 הוד־השרון

תני לגבר שלך גולדסטאר!
נ חו ם לולי, רח׳ אלכסנדר
ינאי ,21 חיפה

המציץ שהציץ ונפגע מעציץ.
יעלי ב ,״נתיב־הל״ה,
ד.נ. האלה
הכושי

<• הישראלי עשה בשביל
את שלו, הישראלי יכול ללכת.
ישראל לסינגר, רח׳ אילת
,19 רמת־יוסף, בת־ים

• מראה פניו של נחצ׳ה, בעתשנתפס מציץ בלילה למיקלחת־הבנות
בבסיס.

עדה גולדברג,

כתב סער
סער

באו״ם

חיצוני בו זכה מועמדו של שגריר ישראל
לאו״ם, חיים ( ״ויוי א ך) הרצוג, טוביה
סער.
בכך מפסידה הטלוויזיה, לפחות לשנת־יים־שלוש
הקרובות, את אחד מכתביה
הטובים ביותר, בתקופה שבה סובלת מחל קת
החדשות ממחסור משווע בכתבים.

פחפשיס תפ קיד
ומינו *!וזורח

הנהלת הטלוויזיה מתדוצצת למצוא תפ קיד
מתאים לימי שהיה מנהל מחלקת ה חדשות
צבי גיל. על גיל הוטל תפקיד
אירגוני, אשר לדברי מקור בכיר בטלוויזיה
יכולה היתד, לעשות אותו כל פקידה זוט־רית
— האחראי על אירוח באי הכנס
של רכזי החדשות מרחבי תבל שיגיעו
לארץ בחודש הבא.
אולם כבר עכשיו ברור כי עם סיום
הכנס יי ש אר גיל שוב חסר־מעש. בראשו
של מישהו עלה רעיון להקים מהלקה מיו חדת,
אשר תעסוק בשיווק תוכניות לחו״ל.
לאיש בטלוויזיה לא ברור מה בדיוק
תעשה מחלקה זו, מאשר שהטלוויזיה ה ישראלית
אינה מייצאת סרטים וגם לא תע-
שה כן בשנים הקרובות, אולם כבר עתה
מונתה לגיל עוזרת, דדיה מור, מי
שהיתה אחראית על הקרייניות והתפטרה
בסערה מתפקידה זה.

העולם הזה 1982

ד.צ ,1180 .צה״ל

אין

מאוזן :
.1אריג .2 .תינוקת שנמצאה ברחוב
ואומצה .7 .קיים, הווה .9 .בדרן ישראל
ידוע (ש״מ) . 10 .מתווי־הנגינה .12 .מיקצב
אמריקאי עליז משנות ד,־30׳ •13 .אם־
הפנינה .15 .מאברי התנועה . 16 .הגשם
הראשון .17 .עוף בעל מקור ענקי• .18
מחפש .19 .ענף .21 .ממהר .22 .מזמר.
.23 יי שות אלוהית .25 .מחזה מאת איבסן.
.28 חזר• .29 חיבה עזה .31 .מילת שלילה.
.32 מין אדמה אדומה •34 .כבל הקפיצה-
לגובה .35 .נרדם .36 .מלחידאופרות אי טלקי
.39 .מזונם של בני־ישראל במידבר.
.41 מלחין פולני נודע .44 .מאחרי החזית.
.45 מינרל המופק מים־המלח .47 .לאן?
.48 פרוסה .50 .סופו של אור .51 .עוצרת.
.53 פיקסציה .56 .כתם .57 .נע־ונד.60 .
מתגוררת .61 .שעיסוקו היין .63 .נווד.
.64 סופה של תקופה .65 .שמא •66 .גם.
.67 מבהיק .70 .ל־ .72 .חציבה .75 .מכינויי
האלוהות .76 .קיבוץ בצפון הארץ.78 .
זז .79 .מושת על כל אזרח במדינה.
.80 זכר בבקר .81 .מציבת־זיכרון.83 .
מיקווה־מים ענק .85 .כמו 64 מאוזן.86 .
הרם למקום יותר גבוה ! .87 מין משקה קל.
.88 נוזל־החיים .90 .אחורי הגוף .91 .מילת־קריאה
.92 .פעוטון .95 .גוף שלי שי רבים.

השבוע בדרייב
בשעה 7.45
לצעירים בכל הגילים
.96 מין חרק
קריאת־יגון.

המעופף

מעל

למים.

מאונך :

.1סבון .3 .גבול .4 .סופו של זוג .5 .סימן
הכפל .6 .זאטוט •11 .צו .12 .רברבגות.
דיברי־גאווה . 14 .גחלים עוממות . 15 .נער
המתרברב בגבריותו .20 .מן השבטים .21
מילת־קדיאה .24 .בהשאלה: מרכז.26 .
נהר באפריקה .27 .רב־אלוף (ד״ת).28 .
כינוי .29 .מקולל •30 .הלא .32 .קרב
מפורסם באתלטיקה .33 .מין עץ שחור
קשה .37 .רווי רקבוביות .38 .עליך לדעת!
.40 מילת־ברירה
.39 שטעמו כלענה.
(הפוך) .43 .תיבה שבה טמונות כל צרות
העולם .45 .בן־זוגו של תרש מן המגילה.
.46 בעירה .48 .בתוכם .50 .מספיק! .51
גברתן מגודל ומטיל־אימה .52 .מן הגוו נים
.54 .רך בבקר• .55 זרימה המונית
למקום מסויים .58 .קידומת הולנדית.59 .
מגופה .62 .מרעום .64 .שם משתפך הנחל
לים .68 .נהר בפולין •69 .ארמדה.70 .
מילת־תנאי .71 .מבלה את הלילה.73 .
נישא •74 .כינוס לדיון בנושא מסויים.
.76 נוכרי .77 .נרו יאיר (ד״ת) .79 .שינאה
תהומית .80 .מזל רע .82 .היא די־זהב.
.84 באלאגאן• .89 מינעל מיוחד לחורף.
.90 בוסתני .93 .קינה .94 .ורד קצוץ סוף.

״חוות הקסמים״
בשעה 10.00

״דקירות זהב״

•80011^0 9 0 8 0 0 9 0 * 0י׳

בסיטונות
#שמלות הריון
• מכנסי הריון
• טוניקות הריון
* חליפות הריון

בהן

מודל

תל־אביב. רה׳ נחלת בנימין ,4
קומה ב /דרך החצר
פ:תווו עד 7בערב
(הגור בשעות )2— 4

להזמנות ע״י סוכן: סל ,50344 .ת״א

המחיר 5.00 :ל״י

ד׳ סיוון תשל״ה14.5.75 ,

היר, אחרי השתלטותו של דויד פרוטר על הקונ סוליה
הישראלית ביוהנסבורג, כי הזהיר מראש מפני
אישיותו של איש־ביטחון זה. הרצוג טען כי בעת
ששהה בדרום־אפריקה במסע־הרצאות, מונה פרוטר
כשומר־ראשו, ואז הבחין בהתנהגותו הבלתי־שפוייה,
והזהיר מפניה.

ת 1 * !1ןיך

ישראל הסכימה למחווה הודעות שרי ממשלת־ישראל, כאילו לא הסכימה
הממשלה לשום מחווה עם פתיחת תעלת־סואץ, אינן
נכונות.

ישראל הודיעה באמצעות שר-הכיטחון
שימעון פרם, כי במה ימים אחרי פתיחת
התעלה תעשה דילול של כוחותיה בקו
הקידמי כסיני. הדילול ייעשה כמחווה ישראלית
להחזרת החיים האזרחיים כצד המצרי
של החזית לתיקנם.

רביווביץ שזב השבוע
שר־האוצר יהושע רבינוביץ יקצר את שהותו באר-
צות־הברית, ויחזור ארצה בסוף שבוע זה. הביקור יקוצץ
גם בגלל חוסר הישג כלשהו מן הביקור הנוכחי׳
וגם בגלל הלחץ הגובר מצד קבוצת ספיר להקמת
חטיבת מפא״י.

ההתקפה הפומבית של אבא אבו משמשת,
כין השאר, הכרזת־מילחמה גלוייה
של קבוצת ותיקי מפא׳׳י, המאוגדת סביב
ספיר. התעוררות הקבוצה באה בגלל ניסיונות
קבוצת רבץ—רכינוכיץ למנות גיזכר
מיפלגה משלה. עד בה היה תפקיד זה בידי
קבוצת ספיר.

דיניץ הלשין: ר ב!,
קשור ד 1וטר*״ט
שגריר ישראל בוושינגטון, שימחה דיניץ, הזהיר
את ראש־הממשלה לשעבר, גולדה מאיר, מפני מינויו
של יצחק רבין כשר־ביטחון בממשלתה. הדבר
היה בחודש אפריל אשתקד, כאשר משה דיין עמד
להתפטר מתפקיד שר־הביטחון בממשלתה של גול-
דה, ורביו היה מועמד לרשת את מקומו. במיברק
ששיגר מוושינגטון לגולדה, טען דיניץ, כי בסירטי-
ההקלטה של הנשיא ניכסון, הקשורים לפרשת ווטרגייט,
מוזכר רבין כמי שהיה מעורב בפרשה. הגילוי מת פרסם
בספר היורש, שיצא לאור בימים אלה.

עובדה זו היא אחד הגורמים לכד שיצחק
רבין חושד כדיניץ בי הוא מעורב בחתירה
תחת מעמדו כראש-ממשלה.
אפשרות לעיטור אלופים
תיבדק האפשרות לשנות את חוק־העיטורים, המאפשר
כיום להעניק עיטורים רק ללוחמים שגילו אומץ-
לב, הקרבה וגבורה עילאית מול פני האוייב.

הגבלה זו היא שמנעה הענקת עיטורים
גם למפקדים בכירים, במפקדי-אוגדות ואג
שי־מטות, שמעשיהם היו ראויים לעיטורים
ולציוניפ-לשבח, אכל לא בוצעו מול פני
האוייב, אלא כמיפקדות ופחפ״קיס. קיימת
מגמה לאפשר מתן עיטורים גם להם.

אח מ׳ ה 1היר
ח״ם הרצוג?
שגרירה המייועד של ישראל באו״ם, אלוף (מיל).
חיים הרצוג, הפתיע את ממשלת-ישראל כאשר הצ
כעיקכות
הצהרה זו נעדכה בדיקה לאימות
האשמתו של הרצוג. נעשה ניסיץ
לגלות את מי הזהיר הרצוג מראש. מימצאי
הבדיקה: הרצוג לא השמיע את מה שהשמיע
על פרוטר באוזני מוסד ממלכתי או
אישיות ממלכתית כלשהי. הוא אמר את
הדברים כסך־הכל לכנו-שלו.

פרוטר גור ש גם
טהטישטרה הד״א
עתה מסתבר כי דויד פרוטר, המטורף שהשתלט
יעל הקונסוליה הישראלית ביוהנסבורג, שוחרר בשל
ליקוייו הנפשיים לא רק מצה״ל. זמן קצר אחרי שחזר
מישראל, ולפני שגויים כקצין־ביטחון בקונסוליה היש ראלית,
התנדב פרוטר לכוחות המייוחדים של מיש-
טרת דרום־אפריקה, חיל־מתנדבים שהוקם לצורך די כוי
מהומות של כושים. אחרי מיספר שבועות נזרק
משם בגלל שתי סיבות.

אסס,
מפקדיו טענו כי הוא
כלומר ״חולה־ירי״ ,השש להשתמש כנשק
ככל הזדמנות, ובי הוא בלתי-יציב כנפשו.
האחראים על קבלתו של פרוטר באיש־כי
טחון כשגרירות לא ידעו כלל על התנדבותו
זו, ועל הסיכות שבגללן סולק מיחידה
מיוחדת זו.

יבוטל השק, לפקידי
טישרד״הביטחון
במהלד הבירורים והחקירות עד טובות
ההנאה, שמקבלים עובדי מערבת-הביטחון,
התגלתה עובדה תמוהה. מסתבר כי כל
פקידי מישרד-הכיטחון נהנים מהזכות לקניות
חופשיות כשקי׳ם, בהנחה ניכרת,
ממש כמו חיילי־צה״ל, שוטרים ואנשי שי-
רותי-הכיטחון.
הטבה זו, המהווה תוספת סמוייה לשכרם של עוב די
מישרד־הביטחון, עוררה תערומת מצד פקידי־ממ־שלה
אחרים. הם קובלים על העדפת פקידי מישרד-
הביטחון, שהם פקידי ממשלה בדיוק כמו עובדי מיש-
רדי־ממשלה אחרים, בקניות מוזלות בשק״ם. ייתכן
שכתוצאה מכך תבוטל זכותם של פקידי מישרד־הבי-
טחון לקנות בשק״ם.

טענות על שחיתות
כסוחרים השחורים
בקשה לפירוק תנועת הפנתרים השחורים ולצו
מניעה נגד שלום כהן וחבריו, נדונה עתה בבית-
יהמישפט ובוועדת־הביקורת של ההסתדרות.

המגישים, ובראשם מי שהיה המועמד
מס׳ 3של הפנתרים לכנסת, טוענים ככקש
תם כי כהן וחבריו העלימו וחפר,ישו לצור-

אריק שרון החרים
את טכס הצל״שים
אריק שרון החזיר את ההזמנה
שנשלחה לו להשתתף כטכס חלוקת
עיטורי-הגכורה, אליו הוזמן בבל אלו־פי-המילואים
של צה״ל. הימנעותו
מהשתתפות כטכס היתה הפגנתית,
והיא נומקה כמיכתב שצירף להזמנה
שהחזיר. הנימוק: מחאה על פך שעי•
טורי־הגכורה נמסרו ללוחמים על-ידי
אנשים ״שלא היה להם חלק ונחלה
כמילחמת יום־הביפורים.״ העיטורים
נמסרו על-ידי שר-הכיטחון שימעון
פרם והרמטב״ל רכ-אדוף מרדכי גור.

כיהם הפרטיים מאות אלפי לירות מכספי
התנועה, וככלל זה סכומים גדולים שנתרמו
כהו ״ל למילחמה בעוני כארץ.
השבוע נידחה הדיון בבית־המישפט לפי בקשת
כהן, שטען כי עליו לנסוע לחו״ל לאיסוף כספים.

האיראני כועס על
עיתונות ישראל
פקידי-ממשלה איראניים הביעו לאחרונה
תרעומת על הביקורת שנמתחה באכד
צעי-התיקשורת כישראל על הצעדים שנקטה
איראן כיחס למרד־הכורדים בעיראק.
האיראנים מוחים על האשמתם בהפקרת הכורדים
לטכח-עם כידי הצבא העיראקי.
לטענתם היה ברור, עוד לפני מיספר חודשים, כי
הצבא העיראקי עומד לפתוח במיתקפה גדולה על
המורדים הכורדיים, בצורה ובהיקף שלא היו מותי רים
להם כל סיכוי. במצב זה עמדה בפני השאה
הברירה: מעורבות צבאית פעילה, שפירושה מילחמה
גלוייה בעיראק, או ניסיון להציל כמה שיותר כור דים
מהטבח. הוא בחר באפשרות השנייה, תוך הסכם
עם עיראק, ולדעת האיראנים הציל בכך רבבות כור דים
מטבח.

דקות

לא הססיקו לא 1113
אחת הטענוח שנשמעו נגד הראיץ
שנתן אבא אבן ל״מעריב״ ,חיתה זו
של מזכיר מיפלגת העבודה, מאיר
זרמי, עד בך שאכן לא הביע את דע•
תו זו בפורום מיפלגתי, אלא מעל-גבי
העיתונות.
אכן גילה בתחילת השבוע. למקורביו
כי הוא עמד לומר בדיוק אותם
דברים כמרכז מיפגת העבודה תאה
רץ, ואף נרשם ברשימת הנואמים. רק
אחרי שזרמי עצמו הודיע לאבן בי
לא ירשה לו לדבר יותר מ 10-דקו^,
ביטל אכן את נאומו.

ההטבות דפי בן־־שחר
חוגי ועדת כן-שחר מביעים פליאה על
המסע הנערד נגד ההטבות שתובעים לעצמם
עובדי התעופה עם ביטול הפטור שהיה להם
ממם נסיעות.
ועדת בן־שחר קבעה כעיקרון יסודי כי בשנתיים
הראשונות לאחר קבלת מסקנותיה לא תחול כל
ירידה בתקבולים של העובדים. עתה, עם ביטול
הפטור ממס־נסיעות לעובדי התעופה, הם פועלים
׳בהתאם למסקנות בן־שחר, ודורשים שמירה על
שכרם הנקי.

קשר שיר ב!
הטפכייל דרהייט
במהלך החקירות המישטרתיות בפרשיות השחיתות
האחרונות, שנחשפו בזרועות שונות של הממשלה,
נוצר קשר ישיר בין מפכ׳׳ל המישטרה, רב־ניצב
שאול רוזוליו, לבין ראש־הממשלה יצחק רבין, תוך
עקיפת שר־המישטרה שלמה הילל והיועץ־המישפטי
מאיר שמגר.

מסתבר בי רוזוליו ביקש — וקיבל —
אישורים לחקירות מישטרתיות בצורה ישירה
מרכין, ולא בפרוצדורה הרישמית השיג•
רתית.

מינו תרום
לאלוף הר־אבן
סגן־אלוף (מיל ).אלוף הר-אבן, מנהל מה-
לקת־ההסכרה כמישרד-החוץ, קיכד מינוי־חירום
שדפיו יהיה כפוף לדובר־צה״ל כשעת
מילחמה. הר־אכן יהיה ממונה על ענייני
ההסברה של צה״ל בתקוסת־חירום.

1111111

*!קראט קפה נמס גבישי
נמס במהירות במים קרים
וטעמו הנפלא אינו פג אפילו
:כאשר הוא מיצג במקרר.
״בצינת שלג ביים קציר״

עלית

18קדאט רן פזז נן ד ל נזי ץ

מכ ת בי ם

סמווות ו8גדל!

ראשונים תמיד אגהגו!

״העולם הזה׳׳ .שבועון החדשות הישראלי. המערבת והמיגהלה: תל־אביב,
רחוב גורמן ,3טלפון 243386־ .03 תא־דואר . 136 מען מברקי :
״עולמפרס״ .מודפס כ״הדפוס החדש׳׳ בע״מ, תל־אכיב, רחוב כן־
אביגדור. הפצה :״גד״ בע׳׳מ. גלופות :״צינקוגרפיה כספי כע״מ .
העורך הראשי: אורי אכנרי. המוציא לאור: העולם הזה כע״מ.
ח״כ יוחנן בדר. הוועדה דנה במימצאי
ביקורת המבקר, כולל מערכת-הביטחון.
נראה לנו כי בנושא שעוררת, מן הראוי
שתפנה לח״כ בדר.״
בשיאם של גילויי השחיתות במערכת־הביטחון
פנה עורך שבועון זד ,.אורי אבנרי,
במיכתבים דחופים לראשי ועדות הנספים,
.החוץ והביטחון וועדת־המישנה לתקציב
הביטחון.
״מכלי־התיקשורת אני למד,״ כתב אבנרי,
״שהשר שימעון פרס הופיע בוועדתך וטען
כי: פרשת השוחד האחרונה במישרד־הביטחון
נחשפה על־ידי פקידי המשרד, וכי
החקירה שהביאה למעצר החשודים נפתחה
ביוזמת פקידי מישרדו. טענות אלה, אם
אכן נאמרו ע״י השר, הן ההיפך מן האמת.
״בכל תקופת כהונתי בכנסת, ראיתי בחומרה
את הרגלם של שרים לומר אי-אמת
בכנסת, דבר שבכל פרלמנט הגון היה מביא
להתפטרות השר. דעתי זו לא השתנתה מאז.
״אני רואה אי־אמת במיקרה זה בחומרה
מייוחדת, באשר העובדה שפקידי מישרד־הביטחון
הפריעו לחקירה, התעלמו ממי,מצאי
חוקרי העולם הזה ופתחו במערכת טישטוש

, י אני סבור שכדאי לקרוא שנית את
מיכתבו של אבנרי ואת תשובתם של רד
ח״כים קרגמן וארליך. לא רק אחידות-
הדיעות ביניהם היא מאלפת, וגם לא רק
נסיון־ד,התחמקות שלהם. מה שמדהים יותר
מכל בתשובתם היא העובדה שהם אינם
מבינים מה כותבים להם, ומה רוצים מהם.
אבנרי לא ביקש משני הח״כים הנכבדים

מי שמחפשים כל־כך בדבקות את הצדק
ואת היושר, כדאי שגם הם עצמם יהיו
קצת הגונים וישרים.
בסיפורים שלכם על ״התמונות״ (העולם
הזה )1965 לא חיפשתם באופן מייוחד
לתאר את ד,מיקרה בהקשרו הנכון ובמשמעותו
האמיתית, וכתבתם דברים שלא
היו מעולם במגמה ברורה להפוך דבר
מכובד, יפה וחיובי למעשה עקום ושלילי.
הסיפור הדרמאתי של העולם הזה על
אופן רכישת התמונות, המחיר המוגזם ש ננקב
בכתבה ובעיקר הכוונה הרעה לנייד
עניין ישן שקשור במישרד־ז!תחבורה ל
ראשית,
וקודם־ילכל׳ הרבה ברכות חמות
מכל הלב ליום־ההולדת ה־ .25 זהו, בלי
ספק, חג גדול לכל העיתונות הישראלית
וציבור הקוראים שלה. אפילו המתנגדים
המושבעים לדיעות העולם הזה יצטרכו
להודות בכך, גם־אם רבים מהם יתביישו
להגיד זאת בקול רם מדי.
המשמעות של חג זה כפולה ומשולשת,
כאשר מתחילים לסכם מה נתן העולם הז;ה
למדינה ואזרחיה בכל שנות קיומה, ואיך
היא היתד, נראית היום — חלילה — בל עדיו.
לי, אישית, פשוט קשה לתאר לעצמי
את התמונה העלולה להתקבל.
גם עם קיומו של העולם הזה, מצב
המדינה קודר מאד, אולם בלעדיו — חושך-
מצריים. זו הרגשתי הפרטית, ודומני שגם
של רבים־רבים אחרים.
מבלי כל צורך להצטדק בכל פעם מחדש,
ולמרות כל ההטפות המשמיצות של עדיני-
הרגש ״יעני,״ מותר בהחלט להעולם הזה
להתגאות בכך, שכימעט כל שערוריה ש עיתוני
ישראל נזכרים סוף־סוף לפרסמה,
פורסמה לא-פעם הרבה קודם־לכן מעל
דפי השבועון המסויים.
ולא רק זאת, אלא שלאור הניסיון ה ממושך
ורביד!מעללים שלה. מותר, לדעתי,
למערכת העולם הזה גם להדפיס באופן
קבוע, ליד תמונת הארי השואג והסיסמה
״ללא מורא — ללא משוא פנים״ — את
סיסמת־הקרב הכל־כך הולמת אותה :״ראשונים
תמיד אנחנו.״ דומני שאפילו ותיקי
הפלמ״ח, שזו היתד, סיסמתם, לא חיו מתנגדים
לכך היום.
עובדה: את הפלמ״ח, עם כל המוראל
הגבוה שלו, הצליחו בסוף לפרק, לצערנו
— אך את העולם הזה, למזלנו ולשימחתנו,
עדיין לא הצליחו. וכולי תיקווה שלעולם
גם לא יצליחו — לפחות כל עוד המדינה
הזו חיה ונושמת.
אי-לכך, ולאור כל הנ״ל, מיטב האיחולים
לכל חברי המערכת הלוחמת, ובמייוחד ל-
״רמטכ״ל״ אורי אבנדי, שיחזיקו מעמד
חזק־חזק. ושיזכו בעצמם ויזכו את כולנו
בימי-הולדת רבים, והישגים מפוארים רבים
עוד יותר.
כה לחי!
גיל דגני, גבעתיים

דובר שיפמן
מה המחיר?
תקופה שבה מדברים על מישרד־הביטחון,
הם כל־כך שקופים עד שאנשים הגונים
באמת נאלצים להסתייג מכל הרעש ש עשיתם.
אגב,
מעולם לא השתמשתי בביטוי
״התמונות המטופשות,״ ועל כך כבר התרעמתי
בפני העיתונאי ששם את הדברים
בפי. חבל מאד שהצייר נפתלי בזם הזדרז
להגיב על דברים שכלל לא אמרתי׳ וכדאי
שהוא יידע שאין כל קשר בין המיקרה,
לבין דעתי על התמונות שלו.
מרדכי שיפמן, דובר אגד ׳,תל־אביב
• העולם הזה פנה אל דובר אגד
לפני הפירסום, אך לא קיבל תגובה. חבל
שדובר אגד אינו מוכן גס עתה לגלות
את שם הגלריה שבה נרכשו התמונות.
ולנקוב במחיר שבו ניקנו.
הציטטה בדבר ״התמונות המטופשות״
הופיעה בהארץ, והעולם הזה שמח שדובר
אגד קובע שלא השתמש במילים אלה
לגבי תמונותיהם של שני ציירים חשובים
כנפתלי בזם ודאן דויד.

בנות של זהב

ח ״כ ק רג מן
— ותטשטש

ח״ב ארליך
הוועדה תדון —
וסילוף — מטילה אור על המצב במישרד-
הביטחון, האחראי למיליארדי לירות.
״כדי לקבוע את העובדות ולאפשר לוועדה
להסיק מסקנות לגבי מידת האמת או אי־האמת
בדברי השר פרם, הריני מבקש להז מין
אותי ואת חוקרי העולם הזה להעיד
בפני הוועדה.״
השבוע נתקבלו שתי תשובות על פניות
אלה, שנשלחו בחודש שעבר.
האחת היתד. חתומה בידי ישראל קרגמן,
ח״כ המערך ויו״ר ועדת־הכספים -של הכנסת
ושימחה ארליך, ח״כ הליכוד יו״ר ועדת
המישנה לתקציב־הביטחון.
במיכתבם מאשרים שני יושבי-ראש הוועדות
ביחד כי אכן, ועדת־המישנה לתקציב־הביטחון
קיימה ישיבה בעניין גילויי השחי תות
עם שר־הביטחון, וכי הוא ״אומנם מסר
כי העניין נתגלה על-ידי מישדד-הביטחון...״
לעצם הפרשה הסכימו ביניהם נציג הקואליציה
ונציג האופוזיציה :״ועדת-הנספים
או ועדת־המישנה לא תערוך חקירה נפרדת,
ואנו בדיעה שיש להמתין לתוצאות חקירת
המישטרה. כידוע לך הוקמה בכנסת השמי נית
ועדה לביקורת המדינה, בראשותו של

לפתוח בחקירה משלהם על גילויי השחיתות
במערכת־הביטחון, דבר שכשלעצמו לא היה
מפחית מכבוד! של שתי הוועדות שהם
עומדים בראשן. הוא התייחס בסך-הכל
לעובדה, שאושרה על-ידי קרגמן וארליך,
ששר-הביטחון שיקר לוועדות־הכנסת שהם
עומדים בראשן. הוא ביקש להזמינו להעיד
בנושא זה, ובנושא זה בילבד.
אולם לא מי שאמור לייצג את האופוזיציה-,כביכול
בראש אחת הוועדות החשובות
של הכנסת, ובוודאי לא נציג המערך,
התרגשו מהעובדה ששר־ד,ביטחון דיווח
להם דיווחים שבלשון המעטה הם ״אי־אמת״.
הפניית אבנרי לוועדת־ביקורת-המדינה
שבראשות ח״כ בדר, שהיא בדיחה בפני
עצמה, רק מציבה סימן־שאלה נוסף לגבי
כושר הבנתם של שניים מחשובי בית־המחוקקים
בישראל, האחד (קרגמן) בן 69
והישגי בן .60 אם הם אינם מסוגלים להבין
מיכתב פשוט, המנוסח בצורה הברורה
ביותר, איך אפשר לדרוש מהם הבנה בנוש אים
מסובכים יותר שחברי־כנסת צריכים
לדון בהם, ובכלל זה 20 המיליארדים של
תקציב־ד,ביטחון?
אגב, ח״כ יצחק נבון, העומד בראש
ועדת־החוץ־וד,ביטחון, שגם אליו הופנה
מיכתב דומה, החליק את העניין אל מתחת-
לשטיח בצורה אלגנטית יותר. הוא הסתפק
בתשובה שנשלחה על-ידי מזכיר הוועדה,
שאישר את קבלת מיכתבו של אבנרי, מבלי
להתייחס אף במילה אחת לתוכנו.

אני מסכים לדעתכם כי מתעמלות
הפועל היו הדבר המרהיב ביותר בכנס
הפועל (העולם הזה ,)1966 למרות שלי
היתד, הזדמנות לראות אותן רק על מסך
הטלוויזיה. תמונות המתעמלות שפירסמתם
היו באמת תאווה לעיניים. חבל רק שלא
ציינתם מי־היא־מי בתמונות. היופי, כמו
הצדק, צריך לא רק להיעשות אלא גם
להיראות.
יוכל מקין, בת-יס
• לשימושו של הקורא בלקין, הנה
פירוט שמות בנות ניבחרת ההתעמלות
האמנותית של הפועל כפי שהן מופיעות
בתמונה בעמוד זה, מימין לשמאל: בתיה
מסניקוב מנתניה, עינבל כפיר מחיפה,
מינה אפרת מגניגר, עידית רון מרמת־השרון
ועינבל סגל מגיבעת־ברנר.

עצמאות בזבות חגר!
ברצוני להתייחם למסקנותיו של אורי
אבנדי (העולם הזה ,)1962 במאמר ״ההת מוטטות.״
המסקנות נכונות מאד, אבל לא
הובא שם האמצעי להשיג עצמאות כלכלית
ואי-תלות במתנותיהם של אחרים.
ארצנו מלאה ומשופעת באוצרות, המסוגלים
להפכנו מפושטי־יד לבנקירים של העולם,
אם רק נגייס את הטכנולוגיה החדי שה
לניצול אוצרותינו הרדומים.
(המשך בעמוד )7

גערות ניכחרת ההתעמלות חאמנותית של ״הפועל״
מיהי מי

העולם הזה 1967

הזנה והרווייה מ שלי מ ה-ל הארכ ת נעורי עור־הפנים

תכשיר חדש ומהפכני!
״קדם־לח״ ,הנוסח ה הבלעדית
שמרכיבי

ההזנה

העור.

וההרווייה

שלה מתמזגים ביולוגית בעור,
ומשלימים מבחוץ את תהליך

״קרם־לח״ מבטיח וויסות כימי

00X11*18011$
01^0X1

של הזנת כל עור.
יקרם־־לח״ נועד לטיפול בכל

ההרווייה וההזנה של העור —
מבפנים•
״קדם־לח״ נספג בעור בקלות
ופועל באופן מיידי, ברציפות
ובהתמדה.

״קרם־לח״ מתאים לכל סוג *,

10ה0$
5״״א*00* 11
י! ק 0אםאססג * .

חלקי -הפני ם,

לרבות

סביב

העיניים ובחלקת־הצוואד.
״קרם־לח״ מבטיח עור גמיש,
דענו וצעיר.

ולטיסול סדיר בעור הפנים, מערכת כל תכשירי ״עור-לח״ :לניקוי, לייצוב, להרווייה, להזנה ולעיצוב.
ותכשירים מיוחדים: לייצוב עור רגיש במיוחד (־ו0חס 66 7זד ן 1-סו)סס.5 .^ 1ק לטיפול סביב״העיניים; לשפתיים; ולעידון עור־הידיים.
ועתה גס אריזות־ענק חסכוניות של תכשירי ״עור־לח״ לניקוי ולייצוב עור:הפנים.

צוות״רבלוף׳ ישמח לארח אותך בפגישת הדרכה, אשר בה תוכלי ללמוד — ללא תשלום — כיצד לטפל געורך ולטפח א ת יופייך — במתך. הפגישות
מתקיימות ב״בית־רבלון״ ,רח׳ חובבי״ציון , 65ת״א, ונמשכות 3שעות כ״א: בימי ראשון ושלישי מ״ 3.00 עד 6,00 אחה״צ. ובימי שישי מ־ 9.00 עד .12,00

העולם הזה 1967

איסטנבול אתונה רומא רנה מינבו ציריך אמסטרדם בריסל פאריס פרנקפורט
לזט־וז קופנהגן מונטריאול
ניו־יורק

מה דעתך להדק את החגורה ־
ולהגות?
יש רק מקום אחד שם תוכל
לעשות זאת-ב מ טו ס,
בדרך לחו׳ ל.
צא השנה לחופשה בחוץ לארץ.
אתה יכול להרשות זאת לעצמך.
בדוק את מחירי הטיסות לחוי׳ל
ותיווכח שהם הרבה פחות יקרים
מאשר חשבת.
טוס בטיסה קבוצתית־ותחסוך
40*/.ממחיר כרטיס רגיל.
צא השנה לחופשה בחוץ לארץ.
כי בנסיעתך אתה משמש שגריר
ישראלי בכל מקום שבו תבקר.
וישראל זקוקה כיום
לשגרירים טובים בתו׳ ל...

ובכן. כשאתה חושב
על חוץ לארץ זכור:
זה לא מחוץ לאפ שרות שלך.
זה מגיע לך!

1,770ל״י
1,855ל״י
2,725ל״י
לידיעתך-
קיימים תעריפי טיסה מוזלים לנוער.
3,030 ליי
בכל טיסה ופרט לטיסות לניריזרק זלמזנטריאזל) -
יש להוסיף 60 דולר עבור סרורי־קרקע.
3,030ל״י |
תעריפי הטיסה לניריורק!למונטריאול בתוקף
3,030ל״י
לנבי יציאה מהארץ ער 30.6.75 בקשר למחירים
מוזלים ה חלב 1.7.75-פנה אל סוכן הנסיעות שלך.
3,205ל״י
3,205ל׳י
3,205ל״י
3,205ל״י
זה לא מחוץ לאפשרות שלך.
3,420ל׳י | פנה לסוכן הנסיעות שלך.
3,720 ליי
5,050 לי
5,185ל׳י

ח ח לארץ.

המחיר בורר טיסה הליך ושוב וכרטיס קבוצתי)־< מ ס 1סיעות.
ם רטק 1בר/אסם ל

אריאל׳

מכ ת בי ם
(המשך מעמוד )4
רק דונק כלכלי ואמברגו על נשק ומשק
ידרבן אותנו לעלות על מדרך ד־״בכונד.
המובילה לעצמאות.
בל זמן שנוכל להתפרנס מפשיטת־יד
ומתנות, לא נגוע לעצמאות. בהיותי במוס־יקווה,
שמעתי: בגן־ילדים בא ונקה ומספר
לגננת :״יש לנו יער ובו חסידות, והן
הביאו לי. אח יקטן.״ התחרה בו פסקה:
״ולנו יש גינה, ואמי •מצאה לי שם אחות
בכרוב.״ והתפאר גרישה :״לאבא שלי יש
כסף, והוא קנה לי אח קטן.״ עמד שם גם
לושקה הקטן, והשוה לתומו :״אבא ואמא
שלי פועלים. אין לנו לא יער, לא גינה ולא
כסף, עליכן, אבא ואמא שלי עושים לי
אחים ואחיות בעצמם...״
ונאמר, :״עת צרה חייב ליעקב וממנה
יושע.״ ונאמר עוד :״והלווית גויים רבים,
ואתה לא תלווה.״
אגב, בזמנו דרשתי מלוי אשכול, שיישלח
תודה לדד,־גול על האמברגו. והנה, במצי אות
היתד, זו הצלחה עבורנו.
אלכסנדר זרחין, תל־אביב

לססל את המזימה1
ברצוני להביע בזה את הזדעזעותי ה עמוקה
למיקרא הכתבה במדור ״תשקיף״
(העולם הזה )1965 על העיסקד, המשולשת
בין קבוצות בית״ר והפועל ירושלים.
לדעתי, עיסקד, זו, אם היא נכונה׳ הביאה

יצחק עומרד
מהלומה לספורט
את הכדורגל הישראלי בפרט והספורט
בארץ בכלל לשפל המדרגה.
אני תיקווה שמערכת העולם הזה,
הנלחמת לביעור השחיתות במיקרים רבים,
תדע גם במיקרה זה לחקור את הנושא
עד תום, ולהעביר את המימצאים שבידה
למודיעין אזרחי בדחיפות, עוד לפני ה*
מישחק האמור, ובזה לסכל את המזימה
השפלה הזו.

יצחק עומרד,

שכונת התיקווה, וזל־אביב

אסירים פוליטיים בגיהינום הכלא
גפתבתכם (חעולם הזח )1963 על
נישואי עם אחוד אדיב, יש אי־דיוקים
רבים, אך ברעמי לחתייחש רק לשמי
נקודות שחן דימיוניות לחלוטין :
• לגבי חעיסקה שהוצעה כביבול
לאהוד י אדיב, על־פיה ישוחרר וייצא
לחו״ל — להד״ם ! מכאן גם שלא יכול
חיה לחיות סירוב לקבלה.
• הנישואים לא נערכו במטרה לסייע
לשיחרורו, ואינני סבורה כי יש
בחם בפועל כדי לסייע לשיחרורו. גם
הפירסומים שחיו בעיתונים אחרים, כאילו
נועדו הנישואים לסייע לו בחנינה,
אינם נכונים (ראה גורלם של אסירים
נשואים, אבות ל״ 10 ילדים).
בהזדמנות זו ברצוני להוסיף על הדברים
הנכונים שכתבתם, המתייחסים לפיגור
העצום שבתנאים ובמדיניות ה מאפיינים
את בתי-הסוהר בישראל :
• התנאים הפיסיים בכלא הם תת
אנושיים: הצפיפות ׳נוראה ; התאים
חשוכים וקירותיהם לחים ; חומות ה כלא
אינן מאפשרות כמעט לשמש לחדור
אף לחצר. המזון דל, הן בכמות וחן באיכות:
בעיקר קיים מחסור בחלבונים
ובוויטמינים. התנאים הסניטריים —
למטה מכל ביקורת.
כתוצאה מכן, סובלים אסירים רבים
ממצב בריאותי רעוע, והסימפטומים ה שכיחים
חם ירידה במישקל וחולשה.
רוב האסירים מקבלים אולקוס כעבור
כשנה לשהותם בכלא. טיפול רפואי ניתן
לאסיר רק כשמצבו חמור ביותר.
• חבעייה המרכזית בחיי-חכלא
היא שאין קוד ברור המגדיר את זכויות
האסיר וחובותיו. אלה נתונים לשיקול-
דעתו של שירות בתי-חסוהר ושל מנחל-
הכלא, בתחום שילטונו. מצב זה יוצר
מציאות שבח נתונים האסירים בידיו של
מנחל־הכלא — לשבט או לחסד. תנאים
אלה מעודדים הלשנות.
״התנהגות טובה״ — כלומר, שיתוף-
פעולה עם שילטונות-חכלא נגד ציבור-
האסירים — מזכה את האסיר בביקורים
נוספים, תא נוח יותר, חופשה וכוי.
״התנהגות טובח״ היא גם אחד השיקולים
המנחים את ועדת-השיחרורים בהח לטתה
על ״ניכוי שליש״.
סמכות השיפוט והענישה של מנחל
בית״הסוחר כלפי נתיניו חן רחבות
ביותר, ואין כל פיקוח ממשי על הח לטותיו.
העונש הנפוץ ביותר הוא צינוק,
ולעיתים נידון האסיר לצינוק לחיות על
לחם ומים בלבד. מן האסיר השפוט לצינוק
נשללים ביקורים.
במילים אחרות, האסיר נתון במשך
כל הזמן לסחיטה. בעבור כל ״חטבה,״
עליו לשלם בוויתור. שירות בתי-חסוחר
איננו מעוניין לקבוע קוד חד־משמעי, כי

פירוש הדבר יהיה נטילת נשק״חסחיטה
מידיו.
ההנחה שבבסיס מדיניות שירות בתי-
הסוחר היא, כי אין די בשלילת החופש,
אלא יש לדכא את האסיר בכל האמצעים.
הסיסמה :״אסיר טוב הוא אסיר
שבור.״ חדרך לממשה היא השפלה,
יצירת תלות של האסיר בהנהלה, ופיקוח

בשתיקה על העוולות של מערכת בתי-
הסוהר ומסרב לחזור בתשובה, נמנע
ממנו שיחרור מוקדם.
הצנזורה המופעלת על״ידי שילטונות
בתי״הסוהר פוגעת במייוחד באסירים פוליטיים.
האסירים חייבים ללחום בעור-
שיניהם כדי לזכות בספר-קריאה. למרות
החלטת בג״ץ, שקבעה כי זכותו של אסיר

סילוויה אדיב
איך מעודדים הלשנות
הרבה מעבר למה שמתואר כצורכי ה ביטחון.
נוסף
לחומות־הכלא, לסוחרים ולמל-
שינים־בתמורח, תופעל בקרוב מערכת-
טלוויזיה במעגל סגור.
• מצבם של האסירים הפוליטיים
חמור במייוחד. ראשית, אין מכירים בסטאטוס
נפרד לאסירים פוליטיים, דבר
המקובל במדינות רבות. בתי-הסוחר בישראל
גדושים באסירים שבכל מדינה
מתוקנת חיו נחשבים כאסירים פוליטיים.
האחדות הרעיונית ושיתוף״חפעולח בין
האסירים הפוליטיים מגבירים את ה דיכוי
נגדם :
אסיר פוליטי בדרך־כלל אינו יוצא לחופשות
ואין מנכים שליש ממאסרו. ני-
כוי־השליש מותנה, כאמור, ב״חתנחגות
טובה,״ וכן בהבטחה ״להיטיב את דרכיו״
.מאחר שהאסיר הפוליטי אינו עובר

לקבל כל ספר המותר בישראל, מתחמקים
שילטוגות בתי-חסוהר מקיומה.
מיכתבים יוצאים ונכנסים עוברים צנזורה
קפדנית.
לאחרונה נקבע, שרירותית, כי מיכתב
יוגבל לדף אחד בלבד (מותרים רק שני
מיכתבים בחודש) .מיותר להוסיף כי אין
מכניסים לכלא עיתונים שאינם מבטאים
את עמדת חשילטונות.
האסירים נאלצים לעבוד, למרות שחלקם
מעדיף להקדיש את הזמן ללימודים.
יש להדגיש כי אסירים ערביים
נענשו על סירובם לטוות רישתות־הסוואה
ל צח״ל.

אני סבורה כי יש להביא את הדברים
הנ״ל לידיעת הציבור, ומקווה שתפרסמו
את מיכתבי במלואו.

סילוויה אדיב, ת״א

57 רסם את הפיוזרץ
למרות שהשפה העברית אינה שפת־אם
שלי, אני חובב תשבצים, אך לא תמיד
אני מצליח לפתור אותם בשלמות.
הייתי שמח אילו יכולתם לתת מדי-שבוע
את מיתרון התשבץ מהשבוע שעבר, כפי
שנהוג ברוב עיתוני העולם.
שלום וגנ ר, ירושלים

3עולת אדם פרמי
קראתי בעיתונים מיום , 14.475 כי חברת
פרידמן, יצרנית מקררים ומכונות-
כביסה, תובעת מרשות־ד,שידור 5,5מיל יון
לידות, בעיקבות שידור עובדות מסול פות
— לדעתה — בתוכנית-ו־,טלוויזיה
כלבוטק, שבה הוצגה החברה באור מעוות
ושלילי.
אחד הטיעונים היה, שאין בהבאת ארבע
קובלנות מידגם מייצג של מאות אלפי
לקוחות. מן הסתם, נעלמה מעיני החברה
העובדה האובייקטיבית לדקות ההיקף שני תן
להקיף בתוכנית בת 30 דקות.
כלקוח ש״זכה״ להתייסר לא מעט בכבלי
השירות של חברה זו, אני רואה
בה מעין התעטפות בטלית שכולה תכלת.
לפיכך, אני פונה אל כל אדם אשר בר שותו
מוצר כלשהו של פרידמן, ואשר
המוצר ו/או השירות שקיבל עד אז לא
סיפקו או ד,נוחו דעתו, וגרמו לו טירדה
— לשטח טענותיו בתמציתיות רבה, תוך
ציון פרטים מדוייקים ובדוקים (מקומות,
תאריכים וכד) ,ולשלוח כל זאת אל ת.ד.
,44544 חיפה. החומר יועבר במלואו לר שות
עורכי התוכנית כלבוטק בטלוויזיה.
העולם הז ה 1967

הנני רוצה להדגיש, כי פעולתי זו היא
פעולת אדם פרטי, אשר אינו שלם עם
השירות הזד, של פרידמן, ואשר מוסר־הצרכנות
הירוד במדינה פוגע גם בו.
ש.א ,.חיפה

חובה קדושה
מייאש להיווכח כי שום דבר במדינה
הזאת אינוי ניתן לתיקון ולשינוי. חוסר-
התגובה וההתעלמות מגילוייכם המדהימים
על המתנות שקיבלו השרים שמעת פרס
וגד יעקובי ׳מתסכל כל מי שהאמין שמה
שגרם למחדלי מילחמת יום־הכיפורים לא
יחזור שנית.
איתן ציווייג, קריית־חיים
...יעקובי אינו כה פיקח וממולח כפי
שהוא מנסה להעמיד פנים, אם הגיב כפי
שהגיב בשידורי־ישדאל על פרשת המת נות
שקיבל מאגד. מסתבר כי בשעה שאינו
מכין את דבריו מראש, אפילו המישפטים
שלו אינם בנויים בסדר הגיוני. חבל שבניתוח
תגובתו (העולם הזה )1966 לא התיי-
חסתם למישפט אחד שלו, שלדעתי הוא
חמור מכל דבר אחר שאמר.
יעקובי טען כי ״אנשים רואים מחו לציין
במסיבת-פרידה ותשורה בתם צנועה שאכן קיבלתי אותה.״ כלומר, יע־קובי
בכלל סבור שזוהי חובה להעניק לו
מתנות, והוא אינו מבין מדוע מתרעמים
על אנשים הממלאים חובה קדושה זו.
יחיאל כחן, תל־אביב

מעניין לדעת תחת איזה סעיף הופיעה
רכישת המתנות לפרס וליעקובי בתקציבי
דן ואגד. האם היא נרשמה בסעיף ״הבראה״
,״סיפרות מקצועית״ ,או ״תוספת
בושה״ ?
חכר ״אגד״ ,נתניה

לרדת מהארץ -בשכיל החמכות
אנו, חמישה מאזרחי ישראל, מבקשים
להפנות באמצעות העולם הזה, מיכתב
גלוי אל הגורמים המטפלים בהעלאת
ישראלים יורדים, באמצעות ח״כ עדי יפה,
שהיה יושב־ראש הוועדה לבדיקת הנושא
(ושהמלצותיה פורסמו בעיתונות בתחילת
השבוע שעבר).
בזה הרינו מתכבדים ׳לפנות אליכם ול-
בקשכם להואיל לרשום אותנו, הח״מ,
כמועמדים לקבלת ההקלות וזכויות־היתר
שהוועדה, שבראשותו של ח״כ יפה, הח ליטה
להעניק לישראליפ-יורדים שיסכימו
לחזור לארץ.
מובן שבתמורה לכך אנו מתחייבים בזה
למלא אחר כל הדרישות הנובעות מקבלת
זכויות אלה, ובכלל זה — אנו מתחייבים :
• לרדת מן הארץ בתוך חצי שנה.
• ללמוד מיקצוע חיוני, שכמובן לא
נוכל לפרטו במיכתב גלוי זה.
לתשובתכם אנו ממתינים, ואנו מאמינים
בכל לב שתעזרו לנו ככל יכולתכם במימוש
שאיפתנו זו.

ירושלים

צל״ג כמקום צל״ש
היות שאתם נוהגים להעניק צל״ש
לתוכנית־טלוויזיה מובחרת, לבמאי או ל-
מפיק־תוכניות, הריני להציע שתעניקו גם
צל״ג (ציודלגנאי).
את הצל״ג הראשון הייתי נותן לבמאי
(או למי שאחראי על הנושא הנ״ל, כי
מרוב כתובות אי-אפשר אף־פעם לדעת מי
עושה מה) ,שביים את טכם־הפתיחה של
כינוס הפועל. לקחו מופע ססגוני והמוני
כזה, והראו רוב הזמן את הפרצופים הקפד
אים־מקור מקרוב, במקום לצלם אותם
ממרחק סביר (ולא מגובה 40 מטר, שבו
אתה רואה אנשים ביתושים ומצלמה מת נדנדת
שאדטו־טו עומדת ליפול) ,שאז
יכולים היינו לראות את כל המתעמלים
בקבוצה אחת גדולה, כפי שהתכוונו מאר גני
המופע להראות אותם.
אם כן, לאדם כזה מגיע בהחלט צל״ג,
כי הוא הצליח להרגיז את קהל הצופים
במשך שעה וחצי רצופות.
אריק שלף, קיבוץ מגל

המבקר תקף וגימנם
בשבוע שעבר התפרסמו דברים רבים
על דו״ח מבקר־המדינה, שחשף לעיני כל
את השחיתות והליקויים בישראל. תמוה
הדבר כי בראיון הטלוויזיוני למחרת יום
פירסום הדו״וז, בתוכנית מוקד, אותו איש
שיום לפני-כן תקף בחריפות את האחראים,
(המשך בעמוד )8

מכת בי ם
(המשך מעמוד )7

הפד עורו, ומה ששמענו מפיו היו או-ורק
גימגומים ומישפטים מקוטעים ווזו-לא.
שמואל אילץ, תל־אביב

שישחררו אותנו מהכרנש!
פדום טיולים מודרכים
,באירופה
פלוס נופש
באיי יוון

גם בימים טרופים אלה מוצא עצמו דד
בנאדם תוהה וחמה על טיבה של מערכת
השיקולים בבחירת אנשים לתפקידים —
ולדגם הזוטרים שבהם.
הנה שב ובוקע קולו של,הקריין שזכה
— ולא בכדי — בכינוי ״הקריין המגונה
ביותר״ — מעל גלי־האתר, וזאת אחרי
היעדרות, מבורכת ומרנינה.
חוסר־פיקחות מופגן אינו בלתי־נסבל,
כל עוד יכול אתה להדיר עצמך מנוכחותו
של האדם הנהנה להפגיגה. יצר־התבלטות
חולני אינו מזיק, כל עוד הלוקה בה
מהווה — הוא־עצמו — את עיקר קהל-
מאזיניו.
אך כאשר הללו חוברים באדם אחד,
היושב מאחרי המיקרופון בתחנת־שידור
פופולרית, ושוטף אותנו בשיפעת פיטפד
טיו, צעקותיו, אנקותיו, נהמותיו — וה עיקר׳
בחזרה בלתי-פוסקת על שמו האישי
המלא — הדבר גובל בחוצפה ובאדישות
מרגיזה לטעם הטוב, ולדעת הציבור —
מצד הללו שמאפשרים את קיום התופעה.
בעיותיו הנפשיות ומיגבלותיו של אלי
׳שראלי־לי-לי־לי הן בעיותיו־שלו בלבד.
טוב יעשו מפקדי גדי צה׳׳ל אם יטהרו את
התחנה מנוכחותו של אותו ברנש. ויפה
תוכנית אחת קודם.

התכנית שכולה ״פלוסים״.
מגוון טיולים באירופה משולבים עם
ביקור ביוון, חופשה באי הציורי ־־־
קורפו ושייט תענוגות לאיי יוון
ותורכיה.
אירופה פלוס היא גם ״פלוס לכיס״ ־־
תמורת כספך אתה נהנה מרמת
שרותים גבוהה, מארוחות, מטיולים,
בידור וחוויות ועדיין נשאר לך מספיק,
מכספי ההקצבה, בדי לבלות,
לקנות וליהנות.
משך הטיולים 21 , 20 :ו־ 24 יום.
המחירים: החל מ— 6500.ל״י
כולל מחירי טיסה ומסים.

א.מ( .בשם קבוצת, מאזינים),

תל־אביב

מודדכים*
עיזלים ל י
דיזכה

ריבו של ,,האס דניאל״

פרטים והרשמה — במשרדי דיונהויז בע״מ ; תל-אביב, נחלת בנימין ,57
טל .622555 —622406 .רמת-גן, בנין בורסת היהלומים, טל. 266222—3 .
ואצל כל סוכני הנסיעות.

פיקנט גריל
של! קי ש

בית הספר לעתונאות
בית ציוני אמריקה
תל־אביב

מכשיר חדיש משוכלל ומתוחכם יצא
זח עתה לשוק. פיקנט גריל משפחתי
מתוצרת זק״ש. עתה נוכל לחצות
ממאכלים, שלא נהנינו מהם עד כה
מחוסר אמצעים להכנתם: גריל,
פיצה, טוסטים וסטיקים והכל ללא
שמוש נשמו ו עו ד...
מחיר ה״פיקנט גריל׳׳ המשפחתי של
זק״ש עממיותו ותכונותיו הבלעדיות
מאפשרות להכין כל גריל וצלי
בצורה המוצלחת ביותר.
פיקצט גריל משפחתי של זק״ש עונה
על הדרישות הקפדניות ביותר הן
של איכות, טיב ועיצוב.
בתיאבון.

תן טרמפ
לחייל

נמשכת ההרשמה לקורסים הבאים

כל הכבוד

* פרסום ויחסי צבור
עתונאות

על הגילויים האחרונים בעיתונכם, רק
מילה אחת: כל הכבוד!
ראובן שפירא, חיפה

כן תחסום שור בדישו

פתיחת הלימודים 21.5.75 :
סיום ההרשמה 14.5.75 :
פרטים מלאים והרשמה :
בית הספר לעתונאות, בית ציוני אמריקה,
רה׳ אבן גבירול ,26 תל-אביב,
כל יום בין השעות 9.00 עד 1.00 לפנה״צ,
5.00 עד 7.00 אחה״צ, טלפון .265870

את מחפשת אושר בחיים ל
כ״מטרימוניאל״ תמצאי את
החסר לך
פני עוד היום ל״מטריפוניאל״.
״טטרימוגיאל״ ,שמאי ,23 ירושלים,
טלפון 02—234334 :

למדו במהירות ובהצלחה
קצר 11

כידוע לכם, מסעירה כעת את חיפה
פרשת ״האח דניאל״ .מרתף 10 עמד לארח
אותו יחד עם דיקן־הסטודנטים של אוני ברסיטת
חיפה, הרב ברנרד הוד, וההופעה
בוטלה ברגע האחרון בשל ״נימוקי בטי חות״״
.כאשר מסתבר כי מכבי־האש ב חיפה
לא ידעו כלל על המיקרה.
לאחר־מכן התברר כי הסיעה הדתית
בעירייה, בראשותו של פרופסור ירניצקי,
לחצה לביטול התוכנית (מדיברי ירניצקי
במעריב מ־ ,28.4התברר כי ראשי היהדות
החיפנית חששו שבאי הערב יתנצרו בו־במקום)...
מובן
שזוהי פגיעה גסה במגילודזזעצם-
אות ובחוגי־היסוד של מדינת ישראל, ויש
בכד משום גיזענות מופגנת.
נראה לי שמן הראוי כי עיתון לוחם כ־העולם
הזה יעלה על הפרשה.
אגב, האח דניאל עשה רבות למען הצלת
יהודים באירופה בתקופת השואה, והוא
נתפרסם לפני שנים מיספר, כאשר הגיש
בג״ץ על-מנת שיחול עליו (כנוצרי) חוק-
השבות.
עודד בדד, חיפה

עברית ו/או אנגלית

באולפן גרג(כר־קמא)

ת״א: גורדון ,5טל.224532 .
חיפה: בי״ס ״במעלה״.
קורס חדש ב־.21.5.75

איני מבין למה אתם (ובעיקבותיכם —
שאר העיתונים) נטפלים לצור, בן־ציון כץ
(מעמידר) ,פקידי מישרד־הביטחון, פישרד-
השיכון ועוד. למה עליתם עליהם ו הרי
סוף־סוף הם מקיימים את הכתוב בתורה :
״לא תחסום שור בדישו.״ זוכרים ן
זוכרים את הפסיקה של לוי אשכול המנוח׳
עדיין כשהיה גיזבר הסוכנות היהו דית?
כשמבקר־הסוכגות ד״ר אמיל שמורק
גילה ״אי־סדרים״ (איזו לשון נחמדה —
ממש צוף ונופת!) ,פיטרו לא את הפקיד
או הפקידים המעורבים, אלא את ה...מבקר.
וכד נפרץ הפרץ.
אשכול המנוח קיבל תפקידים רמים בממשלה,
והעביר את הציווי למנגנון החולש
על מיליארדים. יורשו — פינחס
ספיר — שיכלל את ״השיטה,״ והכל הלך
חד־וחלק. עד שבאה מילחמת יונדהכיפורים.
המילחמה הזאת קילקלה לנו רבות, ולאו-
דווקא בתחום המדיני.
מקובל היה כי ״אין גורעין מן הכתוב.״
נראה כי נצטרך הפעם לסטות מהכתוב,
ודווקא כן לחסום את השוורים בדישם.
בקיומנו הדבר.
מ. פנחסיק, קריית־חייס
העו ל ם הז ה 1967

מכ ת בי ם
איסה העירום?
בחיי שאני לא מבין אותכם. בשבועות
האחרונים אתם לא מפרסמים תמונות של
עלמות־חן בלבוש חוות. עכשיו, כשאפילו
עיתונים ״מכובדים״ קיבלו אומץ ומראים
מדי פעם בחורות עירומות, העיתון שלכם
יבש.
מה אתם חושבים לעצמכם, שהעם ביש ראל
יכול להסתפק רק בשערוריות?
דגי רז, חדרה
באלוכיס אני שולח לכם בזח סידרת באלונים,
ברוח התקופה.
יוסף שוורץ, בני־ברק
9הבאלוניס של הקורא שוורץ —
ראה גלופה. העולם הזה מזמין את ה
ו*ובון
עובדי
לדו\ות
{נעיר,
ולותי7וי ם
בעו׳ הפישח ונו 1ו ץ 1החד טו ת ח רז ״ י
בהוא׳ מיוחדי
שיכון עובדים, ב תי או ם עם משרד השיכון, מציע מב חר של
דירות לתושבי ערי־פיתוח ולמי שרוצים לעבור לגור בעיר׳
פי תו ח.
מי שירכוש דירה זכאי ל תנ אי ם מיו ח די ם ולסיוע הני תני ם
על־ידי משרד השיכון בהתאםלק רי ט ריוני ם הנ הוגי ם לגבי
כל מ קו ם ישוב.
שטח הדירח
נמ׳׳ר

מחיר ממוצע

א!ור הצפון
האי שור

לקבלת

ה תנ אי ם

ה מיו ח די ם יינתן ע״י משרד
השיכון.
חיי לי ם מ שוחררים ז כ אי ם
בהתאם

ל חו ק,

ל הגדל ת
כרמיאל עפולה, רח׳ כורש
עפולה, רח׳ כורש
פרטים והרשמה :
עפולה ,״מגוון ושרותים׳ /ככר העצמאות.
חיפה, משרדי שיכון עובדים, רח׳ החלוץ ,43
טל.660915 .

א 1ור ירושלים
בית שמש

63.7

76.6

המ שכנתא ב. 20$-
קוראים האחרים שינסו אף הם את כוחם
בסדרות דומות. המוצלחות ביותר —
תתפרסמנה• .

בכל מקרה לא יעלה ס כו ם

לגייס את חוזי־הגפש 1

ה ה לוו א ה על 95$

זה־עתה נודע על פיתיון תעלומת זהות
התוקף ביוהנסבורג, וכי היה בעבר חייל
בצה״ל ושוחרר בגלל ליקוי נפשי. על כך
אין לנו אלא לקרוא מיספר פסוקים בתנ״ד :
״הוי גיבורים לשתות יין ואנשי־חיל למסוך
שיכר. מצדיקי רשע עקב שוחד, וצדקת
צדיקים יסירו ממנו ...על כך חרד, אף
ה׳ בעמו ויט ידוע עליו ויכהו.״ (ישעה׳
)22—25

הדירה.

״הנה אנכי עושה דבר בישראל אשר כל
שומעו תצלינה שתי אזניו.״ (שמ״א ג׳ )11
״מהרסיך ומחריביך ממך יצאו.״ (ישע׳
מ״ט )17
״הייתי שחוק לכל הגויים נגינתם כל
היום.״ (איכה ג׳ )14
.ולפי הפסוק האהוב כל־כך על השד גלילי
(בתיקון קל) :״שמרני אל מממשלתי (מ ידידי,
במקום) — מאוייבי אשמר לבדי.״
וכך, לאור הצלחתי העצומה של הפסיכו פט
ביוהנסבורג, על צה״ל לגייס — ומייד
— את כל מאושפזי בתי־החולים לחולי-
נפש, אולי מהם תצא הישועה. הממשלה
כבד אינה מסוגלת לכך.
מרדכי זוהר, אשדוד
העולם הזה 1967

מ מ חי ר

ההרשמה

בעת ה הר שמה יש ל מל א
טו פ ס בק שה לקבלתה תנ אי
םוה סיו עלה תי שבו ת
בערי־פיתוח ולצרף א ת כל
המסמ כי םוהפר טי ם הק שו רים
בנו שא.
יש להפ קי ד סך —5,000.
ל״י לזכו ת שיכון עובדים.

125.000
111.300
90,000

123.000
142.500
145.600
160.000

פרטים והרשמה :
משרדי שיכון עובדים, ירושלים, רח׳ הלל ,8
טל. 233395 .

א !1ר הדרום
שדרות
68.5
103.000
ערד, רובע טללים 83 151.000
דימונה( ,משופר)
שכ׳ לדוגמא 68.5
111.000
דימונה, שכ) לדוגמא
68.5
109.000
באר-שבע, דרך מצדה 86 187.000
באר־שבע, דרך אילת 100 194.000
באר״שבע, שכ׳ א׳ 72 124.000
פרטים והרשמה :
משרדי שיכון עובדים באר-שבע, רח׳ מצדה בנין
״מרכז הנגב׳ /טל.78542 .

אילת

שכ׳ צופית
94 96 106
110

245.000
250.000
265.000
270.000

פרטים והרשמה :
חברת שיבן, בית סולל בונה, טל 4452 .

בביטוח רכב

101*,

ביטוח מכשירים חשמליים במכונית
טייפ,רדיו וכוי.

כל הביטוחים דלהלן
אפשר לקבל בפוליסה
אחת חסכונית,
בנוסף לביטוח הרגיל
של הרכב,

111

ביטוח שבר זכוכית

ביטוח תאונות אדם לנוסעים
ולנהג המכונית.

*<4X61

ביטוח רכב חליפי למכונית מושבתת. ביטוח חפצים אישיים במכונית

ביטוח הוצאות אישפוז ושרותים
רפואיים לנוסעים ולנהג.

א,ז1זז־ז

דדבר־דהו •111ר־*תר*י ר 1ולבביגווו־ז ב=ו_גיינ־ד

העו ל ם הזה 1967

בצדמערכתה מי פ לג חז הזקנות שלהמ עו ס ד
קמהעתהמערכתחדשהשל מי 1י־מיפל\.ות

חבא ״ י -חטא
^ ופנת הנוסטאלגיה כובשת את ה-
ארץ ואת העולם. גטסבי הגדול חוגג
את ניצחונו בבתי״הקולנוע. שמלות שנות
ה־20׳ נראות בבתי־הקפה. קיטעי־מחזמר
מלפני שני דורות מחממים לבבות.
הנוסטאלגיה הישראלית המקורית משתלבת
במצב־הרוח העולמי. דן אלמגור ומאיר
גוי מעלים לבגד עינינו, בטעם ובאי רוניה
דקה, את ראש־פינה ופתח־תיקווה
של ראשית המאה. אני מצפת של שושנה
דמארי שוב מצטלצל באוזניים, ושיר הכלניות
מעלה זיכרונות מעורפלים מימי המאבק
בחטיבת־הצנחנים הבריטית.
ההווה הוא אפור ודוחה. העתיד קודר
ואפוף אי־ודאויות מאיימות. כמה טוב,
כמה נעים, להתרפק על זיכרונות העבר,
עבר שהיה כולו טהור ויפה ואצילי — עבר
שלא היה קיים מעולם, אלא בדימיון בילבד.

מה הפלא שאופנה זו עברה גם
לזירה הפוליטית? גם שם, הנוסטאלגיה
היא סחורה מכול,שת. זיכרונות
ממותקים באריזות חדשות
— זהו מה שהולך כשוק.
1 1 סיג תחילו ככך, לפני שנתיים, נמה
ן ) צעירים נחמדים מקיבוצי השומר־הצ-
עיר.
נפשם נקעה ממפ״ם. המיפלגה הזקנה וה-
מאופרת, העטופה במחלצות הצביעות, עוררה
סלידה בלבם. הם שמעו את משרתי-
המימסד מדברים על ציונות, את אילי-
ההון הקולקטיביים מדברים על סוציאליזם,
ואת המתנהלים־המפקיעים מדברים על את-
וות־עמים.
הם התכנסו בקולנוע סנלת בתל־אביב
והחליטו להקים מחדש את השומר־הצעיר
המקורי, כפי שנולד בגאליציה לפני שני
דורות. מפ״ם ישנה־חדשה, שתתגער באד
רח־פלא מהסתאבות השנים, חדורה אידיאליזם
ויושר כמו בימי־בראשית.
הכל היה צריך להיות בדיוק כמו שהיה
בקיבוצי השומר־הצעיר לפני דור. אחד
המייסדים, עמוס עוז, השמיע בפומבי את
הדרישה שלא יתקבל לחבורה איש ש״חי־תוך
הדיבור״ שלו אינו מתאים. אפילו
השם שנבחר לתנועה — ״תכלת־אדום״ —
התאים לתנועת־נוער משנות ד20 בעלת
חולצה כחולה ושרוך אדום.

דמרכה הצער, לא היו התוצאות
מרנינות. השומר־הצעיר המקורי
שינה את פני הארץ, מרד
במוסכמות הדור והניב פירות
למככיר. ואילו ״תכלת־אדום״ הסתפקה
כהליכה לבחירות, וגם שם
עברה את אחוז־החסימה רק כעזרת
התחברות מוזרה עם שרידיה
של מיפלגה קומוניסטית זקנה
וממוסדת, השקועה כעסקים מים*
חריים כעזרת השילטון, שקיצצח
את כנסייה עוד לפני שנפרשו.
כיום, כעבור -שנתיים, כל הניסיון נראה
טפל. סיעת־מוקד ב עס ת אינה מוסיפה
ואינה גורעת בביתיהמחוקקים. מבחינה רעיונית
נשרכת התנועה אחדי גופים אמיצים
ומקוריים יותר.

הנוסטאלגיה הגדולה יצרה רק
העתק קלוש שד מפ״ם, מין מפ״ם
זוטא.
ץ* ח שטוב לשמאל,

סוב לימין. לנום-

(*) טאלגיה אין גבולות.
תנועות־המחאה שקמו אחרי הזעזוע של
יום־הכיפורים היו אפופות געגועים לימים
הטובים שהיו, כאשר המדינה היתד, טהורה,
הצבא ניצח תמיד, ומנהעי־הציבוד היו
אידיאליסטים נקיי־כפיים.

התנועות עצמן חלפו חיש־מהר, בהשאי רן
אחריהן מין אגודות־צופים־למבוגרים,
דוגמת ״ישראל שלנו״ ז״ל. אולם לפני
הפירפור האחרון קמה תנועת ״שינוי״.
רבים סברו כי ״שינוי״ באד, לשנות,
לקעקע, לפתוח את החלונות המאובקים
לפני רוח־פרצים מחדשת ורעננה. עברה
שנה עד שהתנועה הכריזה על מטרתה
האמיתית :״?מלא את החלל בין המערך
והליכוד.״

מי שמכקש למלא את החלל כין
שתי מיפלגות זקנות, עמודי־התווך
שד מישטר רקוב ומסואב, אינו
יכול לחלום עד מישטר חדש. הוא
רוצה להתמקם כמישטר הקיים.

היכן ז מה היה קיים בעבד בין ״הסוציאליזם״
של מפא״י ו״הקנאות הלאומנית״ של
חרות ז התשובה רשומה בספרים: ד,ציו־נים־ד,כלליים,
אבותיהם של הליברלים.
ואכן, מאז יומה הראשון שמה תנועת־שינוי
את פעמיה, בהחלטיות נחרצת, אל
האידיאל הליברלי של ראשית־המאה. כמו
ברהאמינים טהורים בהודו, הסולדים מכל
מגע עם המנודים, הטמאים, כן חששה
התנועה מכל קשר עם ״ראדיקאלים״ — גם
כשהיא הזרה מילולית על רעיונותיהם
ודיעותיהם. הראדיקאלים הם טריפה, וכל
שוטר־נפשו ירחק מהם. הם עלולים לקלקל
את ההתרפקות הנוסטאלגית על האידיא לים
הליברליים של המאה ה־ 19׳.
התוצאה ז כבר בתום השנה הראשונה
זוהי תנועה ישנה ושולית, החוגגת את
הפילוג הראשון שלה עוד לפני שעשתה
מעשה כלשהו. לפי המישאלים המבוצעים
על־ידי אוהדיה, לקראת בחירות אפשריות,
היא מסתובבת סביב אחוז־התסימה.

כסך־הכל: מין מהדורה קלושה
חדשה של הציונים־הכלליים, מיס•
לגה מיני־דיכרלית.

• * 8כשיו עלול הנסיון העצוב הזה לחזור
31 בפעם השלישית.
לובה אליאב פרש ממיפלגת־ד,עבודה. הוא
הלך לבדו, אך כמה אנשים טובים מן השו רות
האחוריות של המיפלגה הצטרפו אליו.
הוא כרת הסכם עם תנועתה של שולמית
אלוני לשם הקמת מיפלגה חדשה, אליה
באו גם חלק מחברי ״החוג לליבוך במים־
לגת־העבודה.
חשוב מי הוזמן להצטרף למועדון זה —
כשם שחשוב מי ל א הוזמן.

יש מכנה משותף אחד לבל חברי
המיפלגה החדשה: כולם נולדו
כמפא״י, ובולם היו עוד לפני שנתיים
חכרי הפלג המפא״יי כמיס־לגת־העכודה.

בבחירות
האחרונות, אחרי יום־הכיפד
רים, היה אליאב אחד התועמלנים העיק ריים
של מיפלגת־העבודה, והוא שיכנע
רבים מאוהדי ר־שימות השלום והשינוי
לתת את קולותיהם למיפלגה שבראשה
עמדו גולדה ודיין. שולמית אלוני פרשה
ממיפלגת־העבזדה ביום האחרון ממש, כש־נסתבר
לה כי גולדה מנעה את הכללת
שמה ברשימת־המועמדים. אנשי ״ליבון״
פורשים רק עכשיו ממיפלגת־האם.
אליאב דוגל בגלוי בהקמת מפא״י חדשה,
שתחזיר לחיים את האידיאלים המקוריים
של מפא״י ההיסטורית, מלפני שני דורות.
הוא רצה לקרוא לה ״המיפלגה הסוציאל-
דמוקרטית״ ,שם הדוד בנוסטאלגיה של
שנות ד20 במקומו נבחר שם שאינו
אומר דבר — ״יעד״.
מהו היעד ו

הכוונות חטובות

שד אליאב

וחבריו עלולות להוליד עוד גופי
פון נוסטלגי, מין מפא״י-זוטא.
אם אכן יקרה כדבר הזה, ייווצר מצב
קוריוזי ממש: בצד מערכת המיפלגות הזק נות
של המימסד תתקיים מערכת־זוטא של
מימסד־הפוך — פפא״י־זוטא, מפ״ם־זוטא
וליברלים־זוטא, מעין קאריקטורה של ה־מישטר
המנוון המוביל עתה את המדינה
אל אובדנה.

** ל זה מעציב, מעציב מאוד.
הנוסטאלגיה אינה סנטימנט יצרני.
אין היא מייצרת דבר מילבד זיכרונות
מפוברקים ומזוייפים.

הזיכרונות אינם מאחדים, אלא
מפלגים. הם יוצרים ניגודים שמקו־רט
בסיסמאות של אתמול, תחת
ללכד אנשים סביב הפיתרונות
לבעיות של היום ומחר.

כדי למנוע איחוד בין ״שינוי״ ור״צ,
שתי תנועות שנולדו בנסיבות דומות וש אומצו
לעצמן סיסמות זהות, היד, צורך
להמציא ניגודים מלפני דור. כדי להפוך את
״יעד״ למועדון אכסקלוסיבי, יש צורך ב-
שיבדוק בעיות שאינן קיימות. כדי לשמור
על טוהר ״חיתוך הדיבור״ של מוקד, היה
צורך בשליפת דגלים מאובקים מגינזך ההיסטוריה.

אלה הפכו, משום כך, גופיפים
שוליים. עיקר מירצם מושקע
במילחמות פנימיות והדדיות.

בשינוי חל פילוג גלוי. חברי ״החוג לליבון״
התרחקו זה מזה ומאשימים איש את
רעהו. בתוך ר״צ סוערות הרוחות, נשמעות
השמצות הדדיות צורבות, ומסתמן פילוג.
מוקד עדיין עסוק( ,שנתיים אחרי היוולדו!)
במיטת על איחוד -שני פלגיו, הקומוניסטי
והמפ״מי, במיסלגד, אחת.
כמו במיפלגות־האם, עסוקים העסקנים
בחשבונות קטנים: ליצור קואליציה עם
פלוני לצורכי בחירות, ולהחרים את אל מוני
— או להיפך, להחרים את פלוני
וליצור קואליציה עם אלמוני? בכל הגופים
נערכות ישיבות אינסופיות של ועדות,
מרכזים, ועידות, והנהלות — וכולם מסתו בבים
סביב עצמם, כמו חתול המנסה לתפוס
את הזנב של עצמו.

כד זה כשעה שהמדינה פוסעת
בצעדי-ענק לקראת אסון.

בכנסת מהווים פל הגופיפים האלה כוחות
מבוטלים, גם מבחינה איכותית, והשפעתם
אפסית. ברחוב אין הם קיימים כלל. כתח ליף
בילעדי לפעולה מדינית אמיתית, הם
עוסקים בפירסום קומוניקטים בעיתונים,
כאילו היו חוגי-פדשנים.
במיבחן של בחירות, יסתובבו כולם סביב
אחוז־החסימה, ורק המזל והמיקרח יכריעו
ביניהם.

אין בושה בקטנותו של גוף פוליטי,
כשיש כפיו כשורה מהפכנית
חדשה, המעוררת התנגדות ושיג־אה
דווקא מפני שהיא מספקת
פיתרונות חדשים לגמרי לאתגרים
חדשים. אך מה המעלה כקטנות
שד גוף, החוזר על פיתרונות של
אתמול לבעיות של אתמול ז

אליאב: קדימה או א חו ר ה!
מפני שהפיתרונות אשר בפיהן חדלו מזמן
לענות על הבעיות של היום. מה הטעם
במגמה המבקשת ״לחזור אל המקור״ ולש לוף
מן הגינזך את הפיתרונות הישנים,
מפני שהיו יפים לפני שהסתאבו?
חלק מן המיפלגות האלה אכן עשו גדולות
ונצורות בעבד. הן יצרו הרבה מן הקיים
כיום. אבל הן עשו זאת לפני שני דורות,
מפני שאז היתה להם תשובת לבעיות של
אז. אפשר להתווכח כיום על נכונות התשובה
ההיא — אבל זהו ויכוחי אקדמי או
נוסטאלגי. אין לו משמעות במציאות של
היום.
לכן, אין צורך בהעתק חדש של המערכת
הישנה, קל וחומר במהדורת כים. יש
צורך במערכת חדה.

דרושים פיתרונדת חדשים לאתגרים
של ימינו. דרושה התארגנות
פוליטית גדולה, רחבה ויעילה, כדי
להגשים פיתרונות אדה כמציאות,
בטרם פורענות.

הארץ זועקת לתנועה גדולה,
חדשה, אמיצה, השולחת את מבטה
קדימה, לא אחורה.

תנועה חדשה כזאת. זהו הציבור הטוב
ביותר בישראל, ציבור השואף בכל נימי
ליבו למדיניות של שלום, לצדק סוציאלי,
לטיהור וארגון מחדש של מערכות המדינה.
אל הציבור הזה פונים כל הגופים הדוברים
בשם החידוש והשינוי — החל מתנו-
עת־מרי, שהיתר, הראשונה בשטח, וכלה
ב״יעד״ ,האחרונה לפי שעה.

אין צורך במפא״י-זוטא, מפ״ם־זוסא, לי־ברלים־זוטא.
מיפלגות-המימסד נרקבו והס״
תאבו לא רק מפני שחן זקנות, אלא גם

(הנושך בטמוד )38

•*,ל זח

יכול היה להיות אחרת, לגמרי

*3אחרת.

כאשר מגישים לציבור הזה נוסטלגיה
במסווה של חידוש, הרי זו

מדריך זו א רץ
למטייל בח 1״ל

חעייד והמייסד הראשון :
ד״ר מלכיאל זוארץ ז״ל
ממשיכי דרכו יגל׳׳א :
חנוך מרמרי, קובי ניב, אפרים סידון

אי רופ ה
ב ח מי ש ה
סנט ליום
מטיילים חביבים,
כשאתם יוצאים לטייל בחוצלארץ, אתם
מסייעים לאלה שמעוניינים לערער את
התשתית הכלכלית שלנו. אתם מוציאים
ב־ 30 מיליון דולאר יותר משמכניסים לנו
התיירים הבאים לבקר בישראל.
כדי שלא תצטרכנ לקנות מטבע זר בשוק
השחנר, נתנכלו לטייל בענלם במשך
שבועות רצופים למרות שההקצבה העומדת
לרשותכם מספיקה רק לשעתיים־
שלוש, אנו מגישים לכם כשירות מייוחד
את ״מדריך זוארץ לאירופה״ — או, כפי
שהוא מכונה ״אירופה בחמישה סנט ליום״.
ייתכן שתקבלו אפילו עודף.

ת חבור ה
חברת ״הגמל המעופף״ מקיימת מדי
יום שיירות גמלים ישירות לאירופה ול-
ארה״ב. המחירים נוחים. ארבעה ביש-
ליק במחלקת תיירים כולל מס טלטולים•
אפשר לנסוע בקו חמש בעמידה

איגוד חברות הגרירה מאיים:

לא נחוש סשוינו עם ישראל
רובד הכרות הגרירה, אשר סירבו
לאחרונה לחדש את מינוי הגרירה
של ישראל, הסביר במסיבת
עיתונאים את הסיבות לנקיטת.
הצעד :
״ישראל,״ כך אמר ,״היא הנגררת
ביותר בין כל לקוחותינו״ .על פי
חוזה הגרירה מתחייבות החברות של נו
לגרור לא יותר משש פעמים בשנה
את הלקוח. במקרה של ישראל, נאלצ נו
לעימות זאת הרבה יותר מן המיב־סה,
דבר שהיסב לנו נזקים כספיים
ניכרים. בנוסף לכך מקבלת ישראל

הנחה הניתנת לסטודנטים, למרות ש 11 דובר חברות הגרירה, כי מר רבין יור שה
לשבת ליד ההגה, לעשות פפם
הפסיקה ללמוד מזמן.״
״בהתעלמה מתנאי החוזה, מעדיפה ולהוציא יד בסיבובים, כדי שיחשבו
ישראל לנצל את שירותינו הטובים ישהוא הנהג.
מבלי שתעשה כל נסיון לנוע בכוחות
עצמה. אם להוסיף לכך את עשרות
המקרים שהוזעקנו אליה עקב בעיות
הצתה, ייווכח הציבור, כי אין ביכול תנו
לחדש, את מינוי הגרירה בתנ אים
הקיימים.״
בסיום המסיבה המאולתרת, שנער כה
על המדרכה בה נקשרה ישראל
לגורר לקראת גרירתה לז׳נבה, הסביר

הפתרון הסופי

אנא הגזה לישואו
משוד הנטחון י
המועצה!!בזגוגית

גליון הערכה
להלן מתפרסמת רשימת הציונים עבור לחימה בטרימסטר הראשון
של שנת תשל״ג: 1973/

מנחת דאונים בעפולה
נמל תעופה בינלאומי ניל
ולהחליף אוטובוסים, עד שמגיעים. השירות
אדיב. ניתן גם לשבור חסקה נש״
רתון. חמש לירות. באירופה קיימים שירותי
תחבורה תקינים וזולים. בעלי האמצעים
יובלו לפנות למשרדי ״רנט אעז״
ולשבור עז חדישה או עז״ספורט2 .
סנטים.

מצויץ 8 טוב מאוד 78 כמעט טוב מאוד
144
5,866טוב
95,578 כמעט טוב
240,661 מספיק
הערה 14,890 :לוחמים קיבלו ציונים הנמוכים ממספיק (״מספיק
בקושי״ ו״בלתי מספיק״) .לבתיהם נשלחו מכתבי אזהרה, כי באם לא
ישפרו את הישגיהם לא יוכלו לעלות למילחמה הבאה.

למען
](גשרה קישחת
ממשרה עמידה
ממשלה 1קופה
סע במו ידיך
דחוף וראה את העולם,

בתי מלון
במזבלה של פרנקפורט ( 4קליפות בננה
״) לינת לילה לזוג בלי מקלחת ושירותים
— 3פניג.
מתחת לגשרי התמזה — לינה +קורת
גג +אפשרות לרחצה מרעננת —
2.2פני.
פריז — ב״גראנד-פיסואר״ ,שאנז-אלי-
זח. לינה בעמידה עם הפיפי בחוץ +
שירותים 1 .סנטים, בתשלומים חודשיים.
י דרוג בין־לאומי למזבלות־פאר.
מילון אבן־זוארץ:

תוקם לאלתר־

ממשרת זיקפה לאומית נשי שאיכפת להן

בז למוסכמות

.העונש: שלי ••:הגליית י יגיח ש של
המעורבים. בטרורי הערביי ובתמיכה
בו בדרגות :•.שונות׳ ייבול..׳להיות
אפקטיבי, ביותר יעל •אחת׳ .כמה ד
כמה אם הוא יהיה ; מלווה •בתפיסת
השטחים״;,והנכסים׳•׳ שיתפנו ב דיו
זר-עליידי: צה״ל ואף עליידי. .אז רחים
• יהודיים אם. יידעו״.ארגוני
המחבלים׳ כי ׳המשך׳ .מעשי הטרור
והרצח. בירושלים יגרום׳•׳במישרין
להפיכתי׳ ..אזורים ׳ערבים:־• נוספים
בירושלים ;ובסביבותיה לשכונות
יהודיות׳ ׳הם יירתעו; בלי. ספק. מר
המשך ״ פעולותיהם. י י ואם ארגוני
המחבלים לא יירתעו, י.ידאגו• הי
תושבים׳ הערבים:עצמם, לכך.
דבר9.5.75 ,

את הפיתרון הגאוני, המובא
לעיל, לא מצאנו בטור המיכתבים
למערכת. הקטע נלקח ממרבז העמוד
הפובליציסטי של ערב־שבת.
הכותב הוא ירושלטי, עיתונאי
בכיר, ראש מערבת דבר בירושלים,
מפרשני וממעצבי דעת הקהל
— מד חגי אשד.
נראה לנו כי מר אשד איחר במקצת
את הרכבת. אילו היה מפרסם
את הצעותיו המעניינות לפני
שלושים וכמה שנים, אי-שם באירופה,
היה זוכה בלי ספק לאוזן
קשבת. לאלה שעסקו באותן שנים
באוכלוסיות כבושות ומרדניות,
לא היה מספיק דימיון, כפי הנראה,
בדי ליישב את אוכלוסייתם
המתפתחת במקום הטרוריסטים
הנענשים ובני משפחותיהם. ייתכן
שאילו נהגו כך, היתה צרפת
זרועה כיום כפרים גרמניים שקטים
ומשגשגים, החיים תוך שיתוף
פעולה ואחווה עם עמיתיהם
הצרפתיים.
למרות זאת, יש בהצעה צד חיוכי.
כל ירושלמי אשר ייפגע מפעולות
הטרור (שתלכנה ותגבר־נח)
יידע כי במותו הוא מקדש
שטחים חדשים מעבר לקו הירוק.
שטחים שבהם תפרח אוכלוסיה
יהודית גאה, על הריסות בתיהם
של טרוריסטים טפשים וחסרי־אחריות
כלפי משפחותיהם.

— מ מי שנ תו של מייסדו —
ירושלים! ירושלים!
ד״ר מ. זזארץ
(ביום ירושלים, בתחנת המוניות בת״א)

כתבי סוכנויות הידיעות מדווחים/:

נפתח מסע הבחירות 1976
מנוכה כקרב אנשי פורר • תמיכת נמרצת

חוגים במפלגה הרפובליקאית, המקורבים לנשיא פורד,
הביעו אמש את חרדתם לנוכח העובדה שסקרי דעת הקהל מורים
על ירידה משמעותית בפופולריותו על הנשיא ועלייה תלולה
בסיפוייהם של יריביו,
לאנשי מטה הבחירות של הנשיא
פורר שנערך עתה לקראת המירוץ ל נשיאות
ארה״ב הוברר, לחרדתם, כי
דעת־הקהל שתמכה בו ללא סייג עם
עלייתו לשלטון, מחפשת עתה אחר
מועמד אחר, לאור עמדתו ההססנית
בכל הנוגע לסיכסוך במזרח־התיכון.
סקר טלפוני שנערך בגוש־דן הו כיח
חד־משמעית כי ציבור הבוחרים
הפתח־תקוואי מעדיף ברורות את ה־סנאטור
הנרי ג׳קסון.
7290 מן הנשאלים רואים בג׳קסון
יהודי גאה וזקוף קומה אשר ינהל את
המדיניות האמריקאית בתבונה, באו־
משירי תנועות
הנועד

מץ-לב וללא ״עיונים מחודשים״.
1396 מבין הנותרים, נאמנים בדע תם
כי יש להטיל את משרת הנשיא

׳מזוודה לשניים
פלוס ארוחת־בוקר

בג׳קסוז • 1יעי׳ ״

אשפה של הקיפול.
פחי אשנה

אפשר לחטוף בוטנים מן חקופים בגן־ הו אשר

הנשיא לשעבר ניכסון,
החיות העירוני, לונדון.
צרכי עישון ניתן להשיג בזול ב״מר־כיח
לא אחת את תמיכתו העקבית
כז הבדל״ ; פאריס ורומא.

בישראל .״ניכסון הוא הנשיא הטוב
ביותר שהיה לנו, מאז בן־גוריון״ הם
טוענים.
שאר האחוזים התחלקו בין הסנטור
שמעון פרס, הרבי מלובביץ וסטיב
מקגארט, אשר אף הם, לדעת הנשא לים
,״נשיאים וידידים גדולים.״

וע דתהמשמעתשלההתאח דו ת:

בלי קהל1

בהתקפה חסרת תקדים כנגד המת רחש
במליאת הכנסת, יצאו אמש דוב רי
כל הסיעות המיוצגות בועדת המש מעת
של ההתאחדות הישראלית ל כדורגל.
ביטויים
כמו ״ניבול פה״ ,״שערו ריות״
,״התקפות אישיות״ ,״איומים״
שנזרקו לחלל האוויר, המחישו אולי
יותר מכל את דעתם של אנשי ההת אחדות,
על האווירה השוררת בפרל מנט
הישראלי ועל האמצעים החריפים
שיש לנקוט על מנת לעקור נגע זה.
הוחלט להמליץ על קיום הישיבות
הבאות ללא קהל, ולהוריד ממאזנה של

כל סיעה שתתפס בהפרת הסדר, שני
חברים. כן יחודש עונש הרדיוס ה מחייב
מפלגות מועדות לקיים את כי־נוסיהן
ברדיוס של 50ק״מ ממרכזיהן.
לפי הצעת היו״ר יורחק אוטומטית
כל חבר כנסת נגדו הוצאו 2כרטיסים
צהובים (כיום ההרחקה היא אחרי
אדום אחד) ,וכן תוענשנה מפלגות ש חבריהן
יתפסו בהפרת תקנון החובב־נות
ע״י תשלומי אש״ל למיניהם.
הישיבה הסתיימה בציון יובל 30
שנה לנצחון על הנאצים. כן הוזכר
יום המפלה בוורצלב (.)7:2

פיקניק מהגה בחיק הטבע
במחיר עממי

א ת רי ם
ביקור במוזיאון חמישים העירוני של
איפסוויץ׳ .הכניסה חופשית.
סיור בבתי הכלא של פרנקפורט, וביקור
בקהילה היהודית. חינם.
ביקור בבתי״תמחוי (ר׳ ספרו של מ.
זוארץ ״אלף תמחוי ותמחוי באירופה״)
ובבתי״יתומים.
תערוכת ״אלף שנות נעלי־בית״ בניי-
מיגן, הולנד. בלי כסף.

דרו ש
ל קונ סולי הישרא לי ת בחוי־ל

איש ב ט חון
העונה על הדרישות ה ב או ת:
• קטן, חלש, חולני אם אפשר( .בעלי המלצות רפואיות
יועדפו).
• בלי כל ידע בצליפה או בקליעה למטרה.

איבדנו קרל
איבדנו קול,
אשר יקר היה
ולא ישוב עוד לעולם.
(יש. אלוני, עם הקמת ״יעד״)

• חסר מושג בענייני חבלה, המרי נפץ, רעלים או כימיקלים
קטלניים.
• שונא אלימות, בעל תעודות המוכיחות, כי מעולם לא
ביקר במועדוני קראטח או ג׳ודו, או איגרוף.
• חסר דיעה פוליטית ולא מעוניין בסכסוך במזרח התיכון
בבל צורח שהיא.
• בעלי נכות מקסימאלית יזכו להעדפה.

,משפחת מטיילים עליזה
מחייכת בסיום הטיול

שעשועים

להשפריץ מים על עוברים ושבים.
להוציא אוויר ממכוניות.
בצפין־נורבגיח יש זקנה אחת שנותנת
חינם.

מ קו רו תתע סו ק ה
לאסוף גרושים בבריכה של פי•
קרילי.
להיות שומר בקונסוליה.

גאנד שלףאקדח במסיבוו־עיתונא
וכיוון אותו לעברהרמ קו ל
! 8ליועץ ראש״ד,ממשלה
למילחמה במירור, האלוף (מיל).
רחכעם (״גאנדי״) זאבי, יש
חוש־הומור מייוחד במינו, ש לא
כל אחד עשוי לפרשו נכונה.
כך, למשל, הבהיל השבוע
גאנדי כמה עיתונאים, בעת
מסיבת־העתונאים שנערכה עי־מו
אחרי שובו מחקירת פר שת
ההשתלטות על הקונסוליה
הישראלית ביוהנסבורג. בעת
שסיפר לעיתונאים את סיפור
המעשה החל הרמקול, שהיה
מותקן באולם, משמיע הודעות
של לישכת־העיתונות הממשל תית.
הרמקול שבר את רצף
דבריו של גאנדי. לפתע שלף
גאנדי אקדח, כיוון אותו לע בר
הרמקול, ושאל את העיתונאים
— בצחוק כמובן —
״אולי כדאי להשתיק אותו?״
לאנשים הנכונים 777 בהנדי
בינלאומי

! 8באותה מסיבת־עיתוג-
אים אירעה תקרית בין גאנדי
לבין הכתב הצבאי של הארץ,
זאכ שין* .היה זה כאשר ה אלוף
זאבי חרג מסיפור התק רית
ביוהנסבורג והחל מטיח
האשמות בעיתונות, על חלקה
באחריות להדלפות. שיף שי סע
את דבריו בקריאודביניים :
״או, עכשיו אנחנו יודעים מי
לא בסדר! העיתונות אשמה!״
גאנדי התרגז והטיח כלפי
שיף :״תשמע, שיף, לו בכלל
אני לא עונה, ולא אענה גם
על השאלות שלך!״ שיף לא
נשאר חייב :״אתה כן תענה,״
אמר לגאנדי ,״תרשה לי להז כיר
לך שעזבת כבר את דרום-
אפריקה, ואתה נמצא עכשיו
בישראל.״ בתום המסיבה נע שה
ניסיון לפייס בין השניים,
אולם גאנדי סירב ללחוץ את
ידו של שיף, לפני שזה ית נצל
בפניו.
0בטכס חלוקת אותות
המופת והעוז, שחולקו בבניני
האומה בירושלים, הוכנו מקו-
מות־בבוד בשורה הראשונה
באולם לראש־הממשלה יצחק
רבץ, לשר-הבטחון שימעון
פרס ולאלוף פיקוד-המרכז,

צד עבור ראש־הממשלה ול-
פמלייתו, והנספחים הצבאיים
הושארו במקומות המכובדים
ביותר.
י הפירסומאי דוד ארמון
גויים על־ידי איגוד שופטי הכדורגל
להציל את האיגוד מ המשבר
שאליו נקלע. אדמון
היה לפני 13 שנים שופט־כדו־רגל
פעיל. עתה מונה כמזכיר-
כבוד של האיגוד, בניסיון ליי שר
את המחלוקות שפרצו בו.
! פינחס ספיר, שר-
האוצר לשעבר ויו״ר הסוכנות
היהודית, היה אורח־הכבוד בטכס
חנוכת מועדון־נוער בש כונת
נווה־יעקב בירושלים.
במהלך טכס־ד,פתיחה הקיפה
את ספיר קבוצת־יילדים שהת בוננה
בו בסקרנות. לבסוף
אזר אחד הילדים עוז, פנה אל
ספיר ואמר לו :״תסלח לי,
אתה קוג׳אק מהטלוויזיה?״

עה פרצו בזעקות :״רופא !
אמבולנס!״ כשלהפתעתם יצאו
פינייה ואשתו מתוך המכונית
בריאים ושלמים׳ מילבד שרי טות
וחבטות קלות. הטיח להב
כלפי האנשים הצועקים :״מה
אתם צועקים? מי שצריך לצ עוק
זה אני!״ כשנשאל פי-
נייד, על־ידי ידיד לשלום אש-

! 8חוג יושבי אכסודוס
טוען, כי יש סעיף סודי בפסק-
דינו של פוקח הירש, שלא
פורסם. בעיתונות נאמר, כי
הוא נידון לקנס כספי ולשנת-
מאסר, ואילו הסעיף הסודי
קובע, כי את שנת־המאסר יר צה
בנווה תירצח.
8בדיחה נוספת בחוג
יושבי אכסודוס: בשלושת ה חודשים
האחרונים עסק מי
כאד צור במרץ רב בהש קעת
חסכונותיו בחשבון חיסכון
( 10,000 חיסכון שאסור. ל הוציא
ממנו את הכסף לפני
חמש עד עשר שנים).
! 8נשיא-הכבוד של החוג,
טייס אל על אורי יפה, טו ען
כי הסרט הקופתי ביותר
כיום בארה״ב הוא:
מ 1§0ג 8״.
•י!11)1ז\\ 1116
׳ 8בדיחה אחרת מאותו
מקור: מי יהיה ראש־הממשלד,
הבא של ישראל, אחרי רבין?
התשובה: סוסיתא. מדוע? אח רי
ניכסון בא פורר.
! 8קצין־אספקה ראשי של

היה מארחו של יצחק רביו בכפר שלו

באילת. נלסון, שנודע לו על הביקור

שעות ספורות בילבד לפני שרבין נחת באילת, הפך את העיר עד
שמצא שטיח אדום, פרש אותו על החול בין הכניסה לכפר, עד
לבאר. כשהגיע רביו למקום, הוליך אותו לאורך השטיח, הנחה
אותו אל המיטבח, שם שוחח רביו בחופשיות עם הפועלים הבדווים
העובדים במקום. לאה רביו, לעומת זאת, העדיפה לשבת על החוף,
עם רותי גלעדי, אשתו של המנתח הפלאסטי ד״ר עמי גלעדי.
תו, השיב בהומור האופייני
לו :״את המכות שהיא היתד,
צריכה לקבל במשך 20 שנה
היא קיבלה הפעם בצורה מרוכזת.״

גפן
נזכר בפסוק ״יגעת ומ צאת
— תאמין״ ,חיפש וחיפש
עד שמצא את הצ׳ק האבוד,
ויכול היה לחזור הביתה עם
הפרם.

ראש־ר,ממשלה יצחק רבץ

8בין שאר העיסוקים ש מצא
לו אלוף (מיל ).עזר
וייצמן במהלך הקאריירה

^ 8בשבוע שעבר, בעת ש־

נידב ]תחון

חבר הרשת של עסק־הניש שבכיסו
התפוצצה פצצת״התבערה שהביאה
לגילוי הרשת, היה אחד האורחים במסיבה שערך הפירסומאי דוד
אדמון בביתו לעיתונאי אריה אבנרי, לרגל הוצאת ספרו ״שמיים
בוערים״ .נתנזון, הידוע כשתקן, אמר לאריה אבצרי (משמאל) :
״חבל שלנו לא נותנים להוציא ספר על מה שקרח במצריים ! ״
כרמל מזרחי
מיקבי ואעוון לעיין
וזכדון יעקב

יונה אפרת. אולם כשהגיעה
הפמלייה למקומות שהוכנו לה,
הסתבר כי הם תפוסים. חיילת,
ששימשה כסדרנית׳ הושיבה
שם בטעות את הנספחים ה צבאיים
של השגרירויות הז רות
בישראל. ברגע האחרון
נמנעה תקרית דיפלומטית, כא שר
נמצאו מקומות פנויים ב־

עיריית תל-אביב, שנערך לפני
שבועיים, השתתפו כ־ 500 אור חים.
בתום הטכס התפזרו כל
האורחים לבתיהם. רק איש
אחד נותר לבדו באולם בו נע רך
הטכס. היה זה אחד מח־תני־הפרס,
עורך עד־הנזישמר
מרק גפן. הסיבה: הוא אי בד
את הצ׳ק שניתן לו כפרס.

צד,״ל, תת-אלוף פינחס (״פי-
נייר,״) להס, ניצל בנם לפני
שבוע כאשר מכונית מכבי־אש,
שדהרה לכיבוי שריפה, חצתה
רמזור באור אדום, התנגשה
במכוניתו הצבאית שבה ישבו
הוא ורעייתו. מכוניתו של פי-
נייד, נהרסה כליל. אנשים ש הצטופפו
סביב המכונית הפגו
סייר
בסיגי, הוא יצא עם פמ לייתו
גם לביקור במינזר סנ טר,־קתרינה.
לפני שנכנסו ל-
מינזר התייעצו מקורביו של
רבין איזה שי עליו להביא
לנזירים במקום. הציע אחד
מהם :״המתנה הכי טובה תהיה
אם יחזירו להם את התמונות
שלקח משם. משה דיין ״.במהלך
הביקור במינזר סקר
רבין שורה של איקונין עתי קים,
המוצגים במינזר. בתום
הסיור נדהמו הנזיר.ים לגלות
על אחד האיקונין עיגול-נייר
קטן ואדום, המסמל בדרך כלל,
בגלריות מיסחריות, כי תמונה
מסויימת כבר נמכרה. הסתבר
כי מישהו מאנשי פמלייתו של
רבין חמד לו לצון, הדביק את
העיגול על אחת התמונות הדתיות.

:בטכס חלוקת פרס
סוקולוב לעיתונאים מטעם

שלו, הוא ניסה להיות גם ספר.
זיכרונות על־כך העלה השבוע
צלם העתונות שכוגאי טל.
לפני כחמש שנים, בעת שעזר
כיהן כראש אג״ם במטב״ל,
הזדמן טל לשת־-,התעופה דוב
בתל־אביב, משם אמור היה
להמריא יחד עם עזר במסוק
לאיזור־גבול. בו אירעה תק רית.
עזר הבחין בשערו המגו דל
של טל, קרא אותו אליו,
שלף מכיסו סכין שווייצית והחל
מאלתר תיספורת לצלם.
לפתע החוויר עזר כסיד .״אני
מצטער, זה לא בכוונה,״ הוא
החל מגמגם. הסתבר כי תוך
כדי תיספורת שרט את עור פו
של טל, שהובהל מיד לבית-
חולים לטיפול רפואי. אחרי
שהחלים שלח לו עזר פתק:
״לא רק על הפילם לבדו יחיה
הצלם, אלא גם על הסכין וה דם.
אתה לך להסתפר, ואני

א ג שי ם

אשתדל להשתפר.״ לא ידוע
אם עזר אומנם השתלם מאז
בספרות.

אלוף פיקוד־הצפון, ה
אלוף
רפאל (״רפול״) איתן,
נתקל בקבוצת רופאים ומדע נים
שבדקו את מקורות־המים,
המשמשים את היילי צה״ל ב־רמת־הגולן.
הוא התעניין ב מעשיהם,
ונמסר לו כי הם בודקים
את מידת הזיהום של המים.
״אצלנו בפלמ״ח,״ נזכר רפול,
״היתר, שיטה אחרת לבדיקת
מים. היינו מסננים אותם דרך
מיטפחת. החיידקים הגדולים
היו נשארים במיטפחת. החיידקים
הקטנים היו עוברים —
אבל הם לא היו מזיקים. עונד

תי פג והרופאה הזו היתד, מטפלת
בי.״ כשהתלוננו רופאי
בית־ד,חולים על משכורתם ה נמוכה,
שאל שם־טוב כמה הם
משתכרים בחודש. משאמרו לו,
השיב :״אתם מרוויחים לא
פחות ממני, וחוץ מזה אינני
יכול לעזור לכם. אין לי. פרוטקציה
אצל שר־האוצר.״
8אבי עוז, מהמרצים
הצעירים והפופולריים של אוניברסיטת
תל-אביב, שוהה באנגליה
לצורך עמדת־הגמר
של הדוקטורט שלו. בימים אלה
שהה אבי בתל־אביב לצורך
החזרות על מחזהו של שייקס־פיר
קוויאולנוס, אותו תירגם.

פיני עדן

צעיר חדרתי שהופיע בזמנו בלהקת ״שבעת
המינים״ ,והנמצא מזה ארבע שנים בגרמניה,
זכה במקום הראשון בפסטיבל זמר בשם ״גשר הזהב״ ,שהתקיים
בברלין ושהשתתפו בו נציגים מ״ 14 ארצות. ליווה אותו על דומבק
(כלי־נגינה מיזרחי הדומה לטמבור) מוחמר טמשבי מטהראן, המופיע
איתו. השניים ייצגו את ישראל בשיר ״השיירה״ ,בשפה העברית.

81ח״כ משד! היין (מערד/רפ״י) סקר
השבוע בפני ידידים את מסעו האחרון ל-
ארצות־הברית. סיפר דיין :״אני והגרון
.רוטשילד תורמים לישראל באותה מידה. ב אסיפות
שבהן הופעתי בחו״ל נאספו תרומות
למגבית פי־חמש מאשר בדרך כלל. איפה היה
להם עוד דבר כזה ז״ באותו רגע עבר ליד
דיין ח״כ (מערך/ז־,עבודה) פינחס ספיר
שניגש אליו לחץ בחמימות את ידו ואמר:
״תודה רבה.״ הגיב על כך דיין, אחרי שספיר
הסתלק מהמקום :״זוהי ההוכחה. ספיר לא
היה לוחץ לי את היד ואומר לי כל־כך יפה
,תודה רבה /אם לא הייתי מביא לו הרבה
כסף.״
8אגב, ח״כ מרדכי בן־פורת (מע-
רד/רפ״י) מכנה את ידידו משה דייו בשם:
״משר, רבנו.״
! 8מה למחיר הפיתה ולפוליטיקה גבוהה?
תשובה על כך נתנו לפני שבועות מיספר שר-
המיסחר־והתעשיה חיים בו״לב ומנהיג ה ליכוד
ח״כ מנחם כנין, בדו־שיח שהצחיק
את הכנסת כולה. בתשובה לשאילתה של ח״כ
אהרן אפרת (מערד/מפ״ם) על מחיר הקמח
לאפיית פיתות, החל בר־לב מפרט את כמויות
הקמח המסובסד, באמרו :״כמות הקמח ה מסובסד
לפיתות מגיע ל־ 7000 טון בתחומי
הקו הירוק, ועוד 16,000 טון בשטחים״ .שאל
אותו בגין בקריאת־ביניים :״היכן הקו ה ירוק?״
השיב בר־לב :״הקו הירוק ברוב ה מפות
מסומן בדיוק במקום שבו הוא מצוי,
והוא זהה, למדבר, הפלא, לגבולותיה של מדינת
ישראל עם קווי הפסקת־האש.״ השיב לו
בגין :״זה אנכרוניזם !״ ענה לו בר-לב :״ח״כ
בגין, הוא זהה עם קווי הפסקת־האש של מדי-
נת־ישראל לפני מילחמת ששת־הימים. אני
חשבתי שאסור לומר הגדה המערבית, וצרי כים
לומר יהודה ושומרון, עכשיו אני מבין
שאסור לומר הקו הירוק.״ בגין לא ויתר,
והמשיך לקרוא לעבר בר-לב :״אמרתי
אנכרוניזם.״
81ח״ב הפורש מהמערך אריה (״לובה״)
אליאם אומנם המעיט בכוחו של המערך
בכנסת, אך העשיר עם פרישתו את ליגת-
החתיכות הדלה שבכנסת. אל שתי החתיכות
הכימעט־יחידות בבית, נורית חפץ, מזכירת
המרכז החופשי, וגאולה לוי, מזכירת ר״צ,
הצטרפה מזכירתו החדשה של אליאב, ששמה
צפרא אכני, צנומה בלונדית וגבוהה בת
,24 נשואה לגינקולוג. היא בתם של ירדנה
עפרוני, מי שהיתר, מפקדת כלא־הנשים נווה
תירצה, ומאיר עפרוני, האחראי על תיכנון
רשת־הביוב הארצית. היא עצמה למדה בבית-
ספר לאחיות, אך הסכימה לוותר על קאריירה
זו כדי להיות מזכירתו של אליאב. אליאב הס תובב
עימד, בשבוע שעבר במיזנון הכנסת,
כשהוא דואג להכיר לה את כל חברי-הכנסת,
היועצים והעיתונאים הרבים היושבים ב־מיזנון.

8בהתקפה חריפה ביותר יצא בשבוע
שעבר ח״כ-לשעבר דויד הכהן, איש חיפה,
על נציג חיפאי בכנסת, ח״כ משה ורטמן.
הכהן, אשר נודע בגלל נסיעותיו הרבות לחו״ל
עת כיהן כח״כ, יצא בחרי־אף, בתוכנית כאן
חיפה בשידורי ישראל שאותה עורך ומגיש

מעייפים של עמיתיו חברי־הכנסת הביע השבוע
(ליכוד/ליברלים) ב-
ח״כ שימחה
מישפט אחד :״נאום ארוך של גוי נמשך
חצי שעה. נאום קצר של יהודי נמשך שעה
וחצי.״

אי*ליד

8ח״כ זלמן שובל (ליכוד/ע״מ) יצא
השבוע בטלוויזיה נגד הדיעה של ״קצת־שטחים
תמורת קצת-שלום.״ טען שובל :״קצת שלום
פירושו קצת מילחמה. קצת מילחמה זה כמו
קצת הריון. זה דבר לא בריא.״ אחרי שהסתיים
הצילום התברר למראיינו, דן רביב, כי
קטע זה לא יצא טוב, ושובל התבקש לחזור

מזכירה אבני
אחות לנו קטנה
עליו. באותם רגעים נמלך, כפי הנראה, שובל
בדעתו, והוא שכח להביא את דוגמת ההריון.
81 בברית־המילה שנערכה לשאול, בנו של
ח״כ אהוד אולמרט (המרכז העצמאי) אשר
נערכה בבית־חולים הדסה בירושלים הופיעו
חברי־כנסת רבים אשר הביאו לאולמרט מתנות
רבות. היחיד שלא הביא לו מתנה סטנדרטית
היה יושב-ראש הכנסת ישראל ישעיהו,
שהביא במקום מתנה את החלטת ועדת־הכנסת,
שנערכה ביותו יום, שאישרה דחיפות רק
להצעה אחת לסדר-יום שהוגשה לה: הצעתו
של אולמרט על תמיכת הממשלה לקרן של
ההסתדרות לעזרה לזוגות צעירים.

! 8באותו טכס הסביר ח״כ ד״ר יהודה
בן־מאיר (המפד״ל) את ההבדל בין הכנסת
הנוכחית לבין הכנסות שקדמו לה :״בכנסות
הקודמות היינו תמיד מוזמנים לברית-המילה
של הנכדים של חברי-הכנסת, בכנסת הזו
אנחנו מוזמנים לבריתות-המילה של בני חברי-
הכנסת.״

ביום שקיבלנוסעית 11א
דיווח הנתב על נאום שלא היה

ך||| הזמר וכוכב־הקולנוע המצרי
\ 111 1 1הנודע, שנפטר לפני מיספר

חודשים, הספיק להצטלם לפני מותו בחברת שני ישראלים. כאן
הוא נראה (במרכז) בחברת עזרא (״עזור״) טיסונה, אלוף העולם
בשש-בש (משמאל) ואחיו, אחרי שנחל תבוסה במישחק שש-בש
עם עזרא. התמונה צולמה במועדון״הימורים לונדוני. באותה הזדמנות
פגש טיסונה גם את הכוכבת המצריה ליילה מוראד, שהיא
יהודיה. כששמעה שהוא מישראל, התרגשה ואמרה :״יש לי שני
בנים בצבא המצרי. אני מקווה שלא יצטרכו להילחם בישראל ! ״
דה: אף אחד לא מת בפלמ״ח
משתיית־מים.״

! 8שר-הבריאות ויי,טור
שם־טוב ערך ביקור בבית-
חולים ליולדות בעזה. בעת בי קורו
במחלקת־הפגים שבביתר,חולים
הוצגה בפניו אשד,
יפהפייה, והוסבר לו כי היא ה רופאה
האחראית של המחלקה.
הגיב שם־טוב :״הלוואי שהיי-
העול ם הז ה 1967

אבי טוען כי במחזה קוריאולנוס
ישנה אקטואליות רבה: המחזה
מספר על גנרל שהצליח במיל-
חמות, אך נכשל בקאריירה ה פוליטית
עקב שחצנותו ובהו
להמון העם. הרמזים של
שייקספיר מפתיעים ממש. את
ראשו של קוריאולנוס מעטרים
בזר־אלון, ואחד החיילים אומר:
״המצביא שלנו כמו אלון, שכל
רוח לא תזיז אותו.״

ד״ר שכח וייס, נגד העובדה שוורטמן ייצג
את ישראל בוועידה בינפרלמנטרית שנערכה
לאחרונה בציילון. שאל הכהן, בקטע שנפסל
לשידור :״מה היה לוורטמן לעשות בציילון?
מה הוא יכול לעשות שם, חוץ מאשר ל —
81 ביום שבו קיבל כתבו הפרלמנטרי ה וותיק
של מעריב, יהושע ביצור, את פרם
הכתבים הפרלמנטריים על־שם סביסלוצקי, יחד
עם עוד עיתונאי אחד, קרה לביצור תקר עיתו נאי,
שממנו חוששים הכתבים הפרלמנטריים
׳תמיד. ביצור קיבל מדובר סיעת־המערך בכנסת,
ליאון הדר, את תדפיס נאומה של ח״כ
אורה גמיר (מערך) על מישרד-העבודה, ש אותו
עמדה לנאום באותו יום. הדר הזהיר את
ביצור לבדוק בסוף היום, אם אומנם הספיקה
נמיר לשאת את הנאום. ביצור לא בדק זאת,
שלח את הנאום למערכת, וזו הדפיסה אותו,
כשהיא מקדישה לו מקום נרחב. רק למחרת
היום התברר לביצור כי נמיר לא נאמה כלל
באותו יום.
81 את דעתו על נאומיהם הארוכים וה־

! 8לפני שיצא לחו״ל הספיק ראש־עיריית
חיפה, ח״כ יוסף אלמוגי, להיפגש במיזנון
הכנסת עם מיספר חברי־כנסת חיפאיים, ולהת לונן
בפניהם על יריבו, מזכיר מועצת פועלי
חיפה אליעזר מולק. אלמוגי ויתר כבר על
השם נפוליונצ׳יק, שאותו המציא למולק, ו עכשיו
הוא מכנה אותו בשם ״ברוטוס׳ל״
(ברוטום קטן).
81״מד, אתה כל־כך אדום?״ קרא מקצה
אחד של המיזנון לצד השני ח״כ אברהם
(״אברשה״) שכטרמן (ליכוד/חרות) לעבר
ח״כ, מאיר (״מאירקה״) פעיל (מוקד) .״מה־ירקון״
,השיב לו פעיל. מסתבר כי הוא נוהג
לצאת מדי־שבת עם מישפחתו לשוט על ה ירקון
,״למרות שהוא מסריח.״

מא של חייל

מסרה

את המוצג

למערכת.
נעל צבאית. מהסוג שמאות האלפים
שעברו דרך צה״ל נעלו כמותה על רג ליהם׳
חרשו בה את הארץ לאורכה ולרוח בה׳
דילגו עימד, על הג׳בלאות והלכו עימד,
למילחמות וחזרה. אף פעם היא לא היתד,
בתחום אביזרי הנוחות. היבלות, הפיטריות
והצלקות האדומות היו חלק בלתי נפרד
^ממנה. עוד מתקופת הצבא הבריטי
אבל הנעל הזאת היתד, באמת במצב
מחריד. הסוליה שלה נפערה לשלוש רצו עות
נפרדות, כשהרצועה האמצעית מש תרבבת
בין השתיים האחרות כלשון אימ תנית
של דרקון.

היא נראתה באילו הלכו בד, ברגל על
פני חצי כדור הארץ. סוליית הגומי שלה
היתה משופשפת עד שניכרו בה חוטי
הפישתן המאחים את הגומי הסינטטי ל-
מיקשה אחת. החוטים המחברים את השכ בות
השונות של הסוליה לעור העליון
של הנעל היו פרומים כולם.
נעל היא רק נעל, אפילו אם היא נעל
צבאית. לא הובטחו לה חיי נצח. מה שזיע-
זע יותר ממראה הנעל היה סיפורו של
החייל שנעל אותה. החייל, בנה של אי שיות
ציבורית ידועה שהלכה לעולמה
(השם שמור במערכת) הוא טירון ביחידת
נח״ל מוצנח. הוא קיבל את הנעליים ה צבאיות
שלו עם גיוסו, חדשות לגמרי.

״היא לא היתד, נוחה לרגל כבר מ היום
שקיבלתי אותה,״ סיפר .״אחרי חמי שה
ימי נעילה החל בוהן הרגל השמאלית
להתנפח ובמקום התפתח אחר־כך פצע
מוגלתי. כעבור שלושה שבועות בדיוק
התפרקה הנעל לגורמיה, הגיעה למצב בו
היא מוצגת בתמונה שבראש עמוד זה.
קצת קשה לצעוד בה במצבה. אילו היתד,
נעולה לרגלו של חייל במילחמה, אי אפ שר
היה להאשים אותו אם היה חולץ אותה
ומעדיף ללחום יחף.
היא לא היתד, מיקרה בודד ויוצא-דד
פן. על פי עדותו של החייל שעל רגליו
ד,תבלו הנעליים הצבאיות תוך שלושה
שבועות, סבלו כ־,ס/ס 5 0מהחיילים במחלק תו
מבעיות נעליים דומות. חלקם התלו ננו
על פצעים ואגזמות. נעלי האחרים
הושחתו כמעט באותה מידה וצורה.
השאלה המתבקשת מאליה מול הנעל
הצבאית היתה: מה הולך כאן ן
לנוכח הפרשיות האחרונות שהתגלו ב־מערכת־הביטחון,
אי אפשר היד, להימנע
מהחשד שהנעל הצבאית פגומה. שמישהו
רימה את צד,״ל ואת חייליו, סיפק להם
מוצר קלוקל, שיוצר מחומרים באיכות גרועה.
הייתכן כי מצב הדברים התדרדר עד
כדי כך י הרי בסופו של דבר, לכל אלה
המייצרים נעליים בצה״ל יש בנים, אחים
או קרובי מישפחה המשרתים בצבא. האם
אפשרי מצב בו תרד השחיתות עד לסו ליות
הנעל הצבאית?

היתד, עשוייה בדיוק לפי המיפרט של צד,״ל
לגבי נעל צבאית סימן 3גם החומרים
מהם היתה מורכבת היו בדיוק החומרים
שדורש תיק המיפרט של חיל ההספקה
מיצרני הנעליים: עור בוקס עליון עשוי
מעור עיזים בצבע שחור, חצאי סוליות
מגומי, חוטי תפירה מפישתן, עקבי גומי
יצוקים, עור בקר לרפידה, חוטי תפירה
מניילון שזור לתפירת הלשון, סרט כות נה
לחיזוק תפר החיבור, דבק וינאי להדבקת
המילוי האחורי, דבק גומי להדבקת
חלקי העילית, דבק ניאוליט להדבקת הסו ליות
והעקב ועוד עשרות דרישות, החל
מצורת מתיחת האימום וכלה בצורת ה אריזה
של הנעל.
איך קרה אם כך, שנעל שיוצרה לפי

ה שחתה ללא ש חי תו ת

נעליים מצריות

במילחמת ששת־הימים היו נעלי הצבא המצרי סמל
לתבוסתו. החיילים המצריים הנמלטים חלצו את
נעליהם ונסו יחפיס במידבר. אחת הסיבות לכך היתה הסוג הגרוע של הנעליים
הצבאים המצריות. בתמונה נראים חיילים מצרים שבויים המקבלים נעליים בשבי.

ך* נעל הצבאית של טירון הנח״ל
ן 1המוצנח עברה מיד ליד. כל אחד
מהיושבים סביב השולחן במיפקדת קצין-
הספקה-,ראשי של צה״ל נטל את הנעל
בידו, בחן אותה בהבעה חמורת־סבר.
למרות שבצורתה המתפרקת נראתה הנעל
כמחייבת, היא לא היתד, סימפאטית ביותר.
היא היתד, ממוספרת. הופיע עליה תאריך
הייצור: יוני . 1974 מיספר קוד איפשר
גם זיהוי מיידי של ד,ייצרן שייצר את
הנעל וסיפק אותה לצד,״ל — בית־ד,חרו שת
נעלי ירושלים שבירושלים. הבוחנים
מיששו את הנעל בידיהם, בדקו את החו מרים
מהם יוצרה. אחרי בדיקה קפדנית
ומדוקדקת הם יכלו להיאנח ברווחה.
הנעל היתד, אומנם מושחתת לחלוטין,
אבל שום שחיתות לא גרמה לכך. היא

בדיקת גייפור

במעבדת הביקורת של מיפקדת חיל אספקה
בודקת מידגס מכל מישלוח נעליים.

כל הדרישות של צה״ל ועמדה בכל המיב-
הנים, הגיעה למצב הטראגי בו היא נמ צאת
עתה?
הסביר קצין־הספקה־ראשי של צה״ל,
תת־אלוף פנחס להב :״זוהי נעל צבאית
סימן ,3בעלת סוליית גומי תפורה. עד
לפני חמש שנים זאת היתר. הנעל הסטנדרטית
לחיילי צה״ל. שיטת התפירה של
הסוליה לחלק העליון, שהיא נקודת ה תורפה
של הנעל, נעשית בשיטה הכי
מתקדמת בעולם. אבל למרות זאת, אין
הנעל מהסוג הזה מחזיקה מעמד אצל טי רונים
בצבא יותר מאשר חודש וחצי.
״בשלושה חודשי הטירונות שלו הולך
חייל צה״ל בנעליו יותר מאשר יצעד בהם
ביתרת שלוש שנות השירות שלו. כדי
להבין כיצד הגיעה נעל זאת למצבה, צריך
לשאול את החייל שנעל אותה כמה קי לומטרים
צעד בה ובאיזה תנאים. כיום

66 מיבחנים שונים לפי סטנדרטים בינ לאומיים
מהחמורים ביותר. אלא שלא כל
נעל עוברת ביקורת .״אילו היה צה״ל רו כש
פסנתרים,״ אומר תת-אלוף להב ,״היינו
בודקים כל פסנתר ופסנתר. אבל אי אפ שר
לבדוק כל נעל. נעל העוברת את
הביקורת שלנו מפורקת לחלקים ואי אפשר
יותר לנעול אותה. משום כך נשאר
המיבחן תמיד מיבחן מידגמי.״
הנעליים הנבחרות לביקורת נלקחות על
פי טבלאות דגימה אמריקאיות. מכל מיש-
לוח של אלף זוגות נעליים נלקחים 80
זוגות לבדיקה ויזואלית. מתוך אלה נל קחים
2זוגות לבדיקה מעבדתית, שם
מסירים מעליהם את הסוליות ובאמצעות
מכונה מיוחדת למטרה זו בודקים זזת
עוצמת חיבור הסוליה לחלק העליון. טב לאות
הדגימה האמריקאיות מצביעות על
כך שאם מתוך מישלוח של אלף זוגות
נמצאים שלושה זוגות פגומים, המישלוח
כולו עדייו עובר. אם נמצאים ארבעה
זוגות פגומים, נוטלים עוד 80 זוגות לבי קורת.
אם מתוך 160 הזוגות אין יותר
מאשר 8זוגות פגומים — המישלוח מת קבל.
אם נמצאים בו 9זוגות פגומים,
נפסל המישלוח כולו ולא יועיל ליצרן
אם יטען ש־ 500 או יותר זוגות במישלוח
הם תקינים.

לא בי קו ר ת תיא טרון
ץםבתל אי ביקורת אלה אי־אפשר
^ להבטיח שלעולם כל מישלוח שית קבל
יהיה מישלוח של נעליים תקינות,״
אומר תת־אלוף להב .״תמיד נשארות 800
נעליים שלא נבדקות. אבל כדי לבדוק את
כולם צריך לפרק את כולם.״
אחרי מילחמת יום־הכיפורים גברו תלו־

אוי! אוי! אוי! נעליים!

הנזהנדס אברהם כהנא, האחראי
לביקורת מוצרי טקסטיל ועור
במיפקדת קצין הספקה ראשי לצה״ל ואלוף־מישנה שמואל פלדברג, סגן קצין הספקה
ראשי, בוחנים את הנעל הצבאית עליה התלונן חייל קרבי כי נקרעה אחרי שלושה שבועות.

הייצור של שני המיפעלים המייצרים נע ליים
מגופרות לצה״ל — המגפר ומיפעל
הנעליים של קיבוץ גבעת השלושה —
לא כיסתה את הדרישות של צה״ל.״
מוסיף אלוף־מישנה חיים גרטל, מפקד
מרכז־הציוד של חיל־ההספקה :״כיום כושר
הייצור של אותם מיפעלים עשוי
לספק את כל הצריכה. זה גורם לכך
שצה״ל מחסל את מחלקת תיקוני הנע-
ליים שלו. כאשר יצויידו כל חיילי צה״ל

1 ^1 11ן ל קצין הספקה ראשי של
צה״ל, תת־אלוף פנחס

להב, במיפקדתו כשעל שולחנו מונחת הנעל
הקרועה ששימשה נושא לבירור. תוך
מיספר חודשים,״ הודיע להם ,״לא יהיו עוד
בצה״ל נעליים תפורות אלא מגופרות.״
מספקים נעליים מסוג זה בצה״ל רק ליחי דות
שירותים, לקורסים צבאיים בשלב ב׳
ולטירונים. אבל גם זה נגמר. השנה אין
צה״ל מזמין אצל היצרנים אפילו נעל
אחת מהסוג הזה.״
המהנדס אברהם כהנא, הממונה על בדי קת
טיב מוצרי הטכסטיל והעור המסו פקים
לצה״ל במיפקדת קצין הספקה רא שי,
נחשב כיום לאחד המומחים הטו בים
ביותר בארץ בתחום הנעליים ה צבאיות
.״הדרישות שלנו מנעל כזאת
בעבר,״ סיפר ,״היו שהיא תחזיק מעמד
שלושה חודשים. אחרי שימוש של חודש
או חודש וחצי היא כבר נכנסת לתיקון.
הנעל הזאת, למרות המצב הגרוע בו היא
נמצאת, נראית לי כבלאי רגיל של נעל
מהסוג הזה. מספיק שחייל ייכנס עם נעל
כזאת פעם אחת למים, ישאיר אותה רטו בה
ולא יטפל בה כראוי כדי שהיא תת בלה
כך. אילו היו אלה הנעליים הפרטיות
שלו, ייתכן שהיה מייבש אותן, מורח אותן
במישחה ואז הן היו מחזיקות מעמד עוד
כמה שבועות.״

נעל זה לא פ סנ תר
** אה וארבעים פעולות ייצור שו-
נות דרושות כדי לייצר נעל צבאית
סימן .3נעליים מסוג זה יוצרו בעבר על-
ידי חמישה מיפעלים שונים בארץ. כולם
נדרשו לייצר את הנעליים לפי מיפרט
מדוקדק של צה״ל, כאשר צה״ל עומד בשני
הקצוות מצד אחד הוא מציג ליצרנים
את הדרישות, ומצד שני הוא בודק את
המוצר המוגמר עם קבלתו.
כל מישלוח של נעליים, כמו כל מיש-
לוח ציוד או הספקה אחר המגיע לצה״ל,
עובר דרך מיפקדת קצין הספקה, שם הוא
עובר שורה של בדיקות קפדניות בתנאי
מעבדה. צוות של כ־ 40 מהנדסים ועוד
עשרות טכנאים ומומחים, בודק כל מוצר
המסופק לחיילי צה״ל.
הנעל הצבאית המסופקת לצה״ל עוברת

1י 111 שונות כרוכות בייצור נעל צבאית אחת. כל פעולה ופעולה
מפורטת בדייקנות בנזיפרט של חיליהאספקה הכולל 111 הוראות מדוייקות על טיב החומרים השונים שמהן יש לייצר את הנעל הצבאית.
נות החיילים בצה״ל על הנעליים המסו פקות
להם. הסתבר כי בעת המילחמה,
כשהיה חשש פן יווצר מחסור בנעליים,
נרכשה כמות גדולה של נעלי צבא אי טלקיות,
מאלה המשמשות את הצבא האי טלקי.
ובאיטלקים אי אפשר לחשוד שאין
להם ידע בייצור נעליים. אז הסתבר כי
הנעל הצבאית הישראלית היא הרבה יותר
גמישה וקלה מהנעל הצבאית האיטלקית.
מי שקיבל נעל איטלקית התלונן וצעק.
מה הוא הפיתרון לבעיית הנעל הצבאית?
למרות
שהבעייה נראית פשוטה וקלה
לפיתרון, היא דורשת מחקר ממושך. ב צבא
האמריקאי, למשל, חלפו 14 שנים
של מחקר וניסויים עד שהגיעו לייצור הנעל
הצבאית האופטימאלית — נעל מגו־פרת,
שסוליית הגומי הסינטטי שלה אינה
תפורה לחלק העליון, אלא מהווה חלק
בלתי נפרד ממנו, המחובר אליו בשי טות
גיפור מודרניות.
מספר המהנדס אברהם כהנא, שהיה
בשעתו מהנדס ייצור באתא ומזה עשר
שנים הוא מכהן בתפקידו בצה״ל :״לפני
חמש שנים התחלנו לעבור בארץ לייצור
נעל מגופרת, המוכרת היום לחיילי צה״ל
כנעל צבאית סימן .2היא מסופקת כיום
כמעט לכל היחידות הקרביות של צה״ל.
העתקנו את הסוליה ואת שיטת הייצור
של הנעל התיקנית של הצבא האמרי קאי.
לחצנו על מיפעלים בארץ לרכוש
ידע בתחום זה. עד לפני שנה קיבולת

הדגם החדש

בנעל התיקנית החדשה, שהיא נעל מגו־פרת,
לא יהיה יותר צורך לתקן נעליים.
הניסיון הוכיח שהחלק העליון של נעל
כזאת מתבלה הרבה יותר מהר מאשר הסוליה
שלה. יש כאן תהליך מקביל: התקד מות
הטכנולוגיה בתחום ייצור הנעליים
והזדקנות מיקצוע הסנדלרות.״
צה״ל עצמו אינו מבקר את תהליך
ייצור הנעליים בבתי־החרושת. על כך מופקד
מישרד־הביטחון. שכן השיטה המקו בלת
בצה״ל היא להימנע מקשר ישיר עם
היצרן או הספק. מסביר קצידחם פקוד
ראשי את היתרון שבנוהג זה :״אם צה״ל
יהיה אחראי גם לביקורת במיפעלי הייצור
— הוא יהיה במצב של מבקר תיאטרון,
הנותן עצות במהלך הכנת מחזה וכותב
עליו ביקורת בסוף. מי שנותן עצות באמ צע
הופך לשותף ליצירה. זה מצב שכובל
וכופת. במצב של היום אין צה״ל כפות
לפסול ולהחזיר מוצרים פגומים המסו פקים

אולם אין זאת אומרת שאין ביקורת
במיפעלים. אומר המהנדס כהנא :״יזמנו
בקרה של המיפעלים על הייצור — בקרה
פנימית שלהם. היא נעשית באמצעות מח לקת
תעשיות של מישרד־הביטחון ומחלקת
בקרת איכות של מכון התקנים. יש לנו
עניין שתהיה ביקורת פנימית. זה מעודד
את המיפעלים שלא יכשלו במיבחנים החמורים
שלנו. כי בסופו של דבר מה שהם
מייצרים דרוש לנו עבור החיילים.״
אמא של חייל ששנתה נדדה עליה
בלילות, מחשש פן סופקו לבנה נעליים
פסולות, יכולה להמשיך לישון בשקט.
כמוה גם שאר אמהות החיילים. הנעליים
הן בסדר. תוך שנה, כאשר יצוייד כל
צה״ל בנעל הצבאית המגופרת, תהיה נעל
פרומה ומפורקת, כמו זו שבתמונה, מוצג
מוזיאוני נדיר.

המנופק לכל חיילי צה״ל של נעליים צבאיות מגופרות
מתוצרת הארץ. בנעליים אלה מתבלה העור העליון
לפני הסוליות. בצבא האמריקאי היו דרושות 14 שנות מחקר כדי לייצר את הדגס
הסופי האופטימאלי של נעליים צבאיות. הנעליים הישראליות מיוצרות לפי ידע אמריקא

* מאז שפתחתי חשבון * אני יודעת סוך־סוך
לא בהפגנות, לא
לאן הולכת בל לירה
בתהלוכות. לא ברעש. עובר-ושב בבנק־בנק
הפועלים עושה זואת הפועלים ־ הבנק מבצע -תודות לדיווח שמוסד
לי הבנק יומ-יום
עבורי א ת כל תשלומי
בשקם ומשחרר אותי
וחודש-חודש,
באמת: מטרדות כספיות, החשבונות ומשחרר
מריעות, מבזבוז זמן.
אותי מריצות מיותרות.

ב !17

לי אין צורך להפגין או
הבנק חוסך גם
לתבוע את שחרור האשה.
מזמני: מעטפות־חשי
לי דואג בנק הפועלים.
המהודרות משחררות
אותי מחיפוש אחר מתנות. בי שחרור חאשה הוא חלק
תיבת השרות נותנת לי מן המהפכה השקטה שלו.
שרותי בנק בדרך מהירה הצטרפי אליה.
והבנכול-פקיד הבנקשלי-
משחרר אותי מעמידה
בתור פעמיים.

הבו חלי ם

יאלי

ה עו ל ם הזה 1967

מוגנון ה חו ש ך 0םלת חיי ה
דברי המלך במועצה על ארץ׳ישראל*>1947—1922 ,

לדבר־מלך זה ייקרא דברי המלך במועצה על ארץ־ישראל 1922 ,

עד •1947 דבר־מלך זה יקיף את השטחים של ישראל

דד״פ
(ז־בר המלך<1947-

(נ) הצנזור רשאי לאסור בצו בדרך כלל או במיוחד לפרסם הומר שפרסומו

היה עשוי, או עלול להיות עשוי, לפגוע, לדעתה בהגנתה של ישראל או בשלומו ^

איפור פרכדס
טלייתד;רצני.ור

הציבור או בסדר הציבורי.

כל ׳אדם, המפרסם כל חומר מתוך הפרת צו לפי התקנה הזאת, ובעליו

ועורכו של כל פרסום שבו שנתפרסם, והאדם שכתב, הדפיס, צייר או שרטט את
החומר, יאשמו בעבירה על התקנות האלה.

מ) מדפיסו או מוציאו לאור של כל פרסום לא ידפיס ולא ימרסם ללא רשות

בכתב מאת הצנזור _
(.א) כל הרצאת־דברים המציינת, או שניתץ• ללמוד מעגינה, כי נעשו כל
שינוי, הוספה או השמטה בפקודת הצנזור באיזה הומר שהוגש לו ;
(ב) כל הומר, שהוגש לצנזור באופן שיש בו כדי להראות או להעלות
על הדעת כי נעשו כל שינוי, הוספה או השמטה בפקודת הצנזור ;
(ג) כל הרצאת־־דברים המציייינת שנאסר פרסומו של אותו חומר כזה.
( )2כל אדם, המפר את התקנה הזאת, ובעליו ועורכו של הפרסום הנדון
יאשמו בעבירה על התקנות האלה.
י1,7.6.

עני;־־צ
שכצנזדיד־לא
יגדלו

1941.

כאשר חוקקה ממשלת המנדט הבריטי תקנות־חידום אלה, הכריזו
מנהיגי היישוב היהודי בארץ־ישראל כי ״תקנות מעין אלה לא היו
קיימות אף בגרמניה הנאצית.״ מדינת־ישראל אימצה לעצמה
חוקים אלה, והם שרירים וקיימים במדינה עד עצם היום הזה.

קשר ההשתקה סביב פרשת פתי גולן פוצץ

נווווו 1מ ־
סי ט ב גו
ך• מאכל, על הנרי

קיסינג׳ר

הגיע

| 1לשיאו.
שדה־הקרב שוב אינו מוגבל לשיטחה
של ארצות־הבריח. הוא חובק את העולם
כולו. בקאהיר ובבנגקוק, במוסקבה ובירו שלים,
נערכים קרבות מרים בין שני
המחנות: מחנה התומכים הרוצה להצילו,
ומחנה המבקשים להדיחו בכל מחיר.

מוכה ומובס, לוחם עתה ל,י
סינג׳ר על חייו הפוליטיים. קשה
להכיר כו את המדינאי הכל־יכול
שלמחרת מילחמת יום־הכיפורים,
האיש שרכב על גל של פופולריות
עולמית, ושהפליט על בל צעד ושעל
הערות מעליבות ומזלזלות על גדולי
העולם.

פה גדול מד*
כן, פיו הגדול של קיסינג׳ר היה
בעוכריו. כשהיה בשיא ההצלחה דיבר
יותר מדי ורכש לעצמו אויבים ללא-ספור.

ביו משתדלים כבל כוחם להזכיר
את אימרות־השפר שלו מאז בבל
הזדמנות.
הם מבקשים לתאר את קיסינג׳ר כאדם
המפטפט בכל הזדמנות, שאינו יודע לנצור
את לשונו, המשמיע לא פעם באוזני
זרים הערות מעליבות על מדינאים אמרי קאיים
ובינלאומיים.
יש מי שמעוניין להפיץ זאת. למשל:
המימסד הביטחוני האמריקאי.

יש למימסד הביטחוני האמריקאי
ידידים כבל כירה עולמית,
והוא יבול להפעילם כדי לפוצץ
פצצות אנטי־קיסינג׳ריות כבל
מקום שהוא, גם מחוץ לגבולות אר•
צות-הברית.
כך הופך המאבק מילחמה עולמית. כי
גם לקיסינג׳ר יש, כמובן, ידידים בכל
בירה — ואלה מסוגלים לאחוז באמ צעים
קיצוניים מאוד כדי להגן על פטרונם•
ובניגוד לאמריקה עצמה, שבה קשה
מאוד לדכא את חופש־ד,ביטוי אחרי מה

ר בי!
מווו תו ג ־נ ־
* צחק רבץ אינו מסוגל לעמוד
״ בלחץ של נסיבות קשות• הוא נוטה
לפאניקה, מחוסר כוודהחלטה׳ נתקף ב מצבים
של חרדה עמוקה וסף־השבירה שלו
הוא נמוך מאוד.״
בהאשמות אלה כלפי מי שהיה מיועד
להתמנות כראש־ממשלה של ישראל, יצא
לפני שנה בדיוק אלוף (מיל ).עזר וייצמן.
טענותיו של וייצמן׳ שנועדו למנוע את
בחירתו של רבין כראש־ממשלה בטענה
שהוא בעל סף־שבירה נמוך ונתקף בחרדה
במצבים של לחץ, עוררו לפני שנה סערה
ציבורית רבתי. עיקר הזעם הציבורי הופ נה
אז כלפי וייצמן עצמו. העיתוי בו

השבוע הסתבר כי הצדק היה
עם עזר וייצמן.
תחת לחץ זה נתקף יצחק רבין
כמצב של חרדה. הוא איבד את
עשתונותיו, החל מתנהג בצורה
שאינה מתיישבת עם השכל הישר.
הסכנה כי הוא עלול ליפול מכם
ראש־הממשלה בשל שערורייה ש
אחד
האויבים האלה הוא, בנראה,
ג׳ראלד פורר כבבודו-וכעצמו.
זמן קצר אחרי מילחמת יום־הכיפורים
התפטר סגן־נשיא ארצות־הברית. ספיירו
אגניו, נוכל שנתפס בעיסקי־שוחד. במקו מו
בחר ריצ׳ארד ניכסון בחבר־קונגרס
חביב ואפור, ג׳רי פורד.
באותם ימים היה קיסינג׳ר איש-אמונו
ויד־מינו של ניכסון, הנשיא שנבחר זרד
עתה מחדש, ברוב עצום. פורד היה,
בעיני קיסינג׳ר . ,אישיות מבוטלת. באופן
מסורתי, סגן־נשיא בארצות־הברית הוא
גלגל חמישי במימשל, אדם שאין לו תפקיד
אלא להמתין למותו של הנשיא( .בדי חה
אמריקאית ישנה :״לפלוני היו שני
בנים. האחד נעדר במילחמה, והשני נבחר
כסגך נשיא ומאז לא שמעו עליהם.״)

אין ספק שקיסינג׳ר היה רוצה
עכשיו שישכחו את אשר אמר על
פורד לפני שנה וחצי. ואילו אוי
אחרונה
עשה רבין שורה ארוכה
/יותר של טעויות. לא היה בהם כדי לסכן
את ביטחון־המדינה, כמו הטעויות שעשה,
לדבריו, בעת שכיהן כרמטכ״ל.
אולם טעויות אלה סיכנו דבר לא פחות
חשוב מאשר ביטחון־המדינה: את המיב־נר,
הדמוקרטי שלה, כפי שהתעצב במרו צת
השנים האחרונות ובמיוחד אחרי מיל־חמת
יום־הכיפורים.
כיוון שהפעם סיכנו טעויותיו לא את
המדינה אלא את כס ראש־הממשלה שלו,
לא מצא רבין בנפשו את אומץ־הלב
הדרוש כדי להכיר בטעויות אלה. אחוז
פאניקה נוראה הוא החל פועל בצורה
העלולה להחזיר את מדינת־ישראל לתקו פות
החשוכות ביותר בתולדותיה•
כאשר יוודעו יום אחד פרטי עסק־הביש
לתוכו נקלע רבין, הם עלולים לזעזע
אפילו את תומכיו הנלהבים ביותר, במחי

רוב אזרחי המדינה לא עברו את ה חוויות
של אותם ימים. לרבים מהם ,ש גדלו
עם המדינה או עלו אליה בעשרים
השנים האחרונת, זהו פרק בלתי מוכר
שאין הם מסוגלים להבינו ולתופסו. גם
מרבים מאלה שחיו אותן שנים במדינה,
נשתכחו זכרונות אותה תקופה. השינויים
העצומים שעברו על המדינה בתהליך
התבגרותה הדמוקרטית והליברליזציה של
החיים החברתיים והפוליטיים בה, השכיחו
את העובדה שפעם היו פני הדברים שו נים
לחלוטין.
כדאי אולי להעלות מתהום השיכחה כמה
עובדות.
בתקופת שילטונו של דויד בן־גוריון,
עד תחילת שנות הישישים, היו כל האמצ עים
כשרים להבטחת השילטון. יריבי
השילטון הוגדרו כאוייבי המדינה. מבקרי
הממשלה נחשבו כבוגדים• מי שסיכן את
השילטון הוכרז כפוגע בביטחון־המדינה.
כדברי משה שרת, מי שירש לזמן קצר
את דויד בן־גוריון בראשות הממשלה,
שרר אז בי־שראל ״מישטר של פחד וחש בון.״

זה הגיע לאוזניו של פורד. במשך
כמה חודשים, כשהוא עצמו היה איש
חדש ובלתי־מנוסה, המשיך פורד לתת
גיבוי מלא לקיסינג׳ר. אחרי מפולת זוטר־גייס,
היה קיסינג׳ר האיש האחד בממ שלת
וושינגטון שנהנה מאמון כללי. פורד
ניתלה בו.
אולם בינתיים השתנה המצב. הפופולריות
של קיסינג׳ר נפגמה באופן מכריע במפו לת
של ויאט־נאם ובכישלון המיזרח־תי-
כוני. ואילו פורד רוצה לקבוע לעצמו
תדמית כנשיא עצמאי ונמרץ.

החלטתו של פורד להיפגש אישית עם
אנוואר אל-סאדאת ועם יצחק רבין היא
פועל-יוצא של מציאות חדשה זו. פורד
מופיע כמי שמחזיק בידו את היוזמה
המדינית, וכמי שמנהל בעצמו את מדי-
ניות־החוץ האמריקאית. קיסינג׳ר הופך ב הדרגה
גלגל חמישי.

חזוח דמים השחורים

ההדטה כדתי שקולה אחת, שהיא
תולדת הפאניקה שדו, עלול יצחק
רבין להחזיר את המדינה 20
שנה אחורנית, אל הימים השחורים
שד תקופת שילטונו האבסולוטי
של דויד כן־גוריון.

היה זה אך טיבעי שקיסינג׳ר
דיבר אז כאופן חופשי מאוד על
פורד. בפגישות שונות כאמריקה
וברחבי העולם הוא הגדיר את
פורד כילד, באפס פוליטי. כעסקן
שאין לו מושג בפוליטיקה בינלאומית.
ככד רצה לחזק את מעמדו
של ניכסון, לתאר אותו בנשיא
שאין לו תחליף.

פורד שוב אינו זקוק לקיסינג׳ר
— וכמה מעוזריו מבקשים לשכנעו
שקיסינדר הוא ביום מעמסה
שכדאי להיפטר ממנה.

הפיקוד לסגנו, ראש אג״ם, האלוף עזר
וייצמן .״סיבכתי את המדינה בטעויות
שעשיתי,״ אמר אז רבין לווייצמן, לפי
עדותו של האחרון .״היות וכך, והיות
שמי שעשה טעות צריך ללכת — האם
אתה מוכן לקבל את תפקיד הרמטכ״ל?״

יצחקר בין: הי כן ה מי ס מ כי ם?
שקרה בפרשת ווטרגייט, במדינות אחרות
אפשר להשתמש באמצעי-דיכוי קיצוניים.

כף נוצר פאראדוכס: ידידיו של
קיסינג׳ר כעולם, הפועלים למען
שמירת מעמדו, מסוגלים להשתמש
כאמצעים של דיכוי ברוטאלי,
שאילו ניסה השילטון האמריקאי
להשתמש בהם באמריקה עצמה
— היה הזעם הציבורי נגדו
קובר תחתיו את הממשלה.

טרם פרצה, העבירה אותו על דעתו.
כדי להיחלץ מכעייה — שניתן
היה כעזרת התבונה וההגיון הקר
לפתור אותה כלאהר-יד — הוא
החל להתנהג כצורה פסיכופאתו
לוגית המסכנת את החיים הדמוקרטיים
כמדינה.
במאי , 1967 כאשר כרע יצחק רבין תחת
כובד האחריות שהוטלה עליו, היה
לו די אומץ־לב כדי לנסות להעביר את

השירותים החשאיים שד המדינה,
ובמיוחד שירות־הביטחון תחת
פיקודו שד איסר הראל, שימשו אז
מכשיר בידי השילטון דמילחמה
כיריבים פוליטיים. במשרדי מיפי
דגות אופוזיציה הוטמנו מכשירי
האזנה. מנהיגים אופוזיציוניים
התלוננו בי מצותתים לשיחות הטלפון
שלהם. לא רק הם אלא גם
עיתונאים ויריבים כתוף מיפדגת
השילטון שימשו מטרה קבועה לעיקוב
והאזנה של שירותיהכיטחץ.
ראש שירותי־הביטחון, איסר הראל, הש תתף
באופן קבוע בישיבות מרכז מיפי
לגת השילטון. הוא ראה מחובתו ומתפ קידו
לדווח לראש־הממשלה על מה ש־

על־ידי !.העוד הזה״ ו״ניו־יורק טיימם״
מתרחש בתוך מיפלגתו שלו. כפי שהתגלה
מיומנו של משה שרת, שראה אור אך
לפני שנה, היה עיקוב ובילוש אפילו אחרי
שרי ממשלתו של דויד בן־גוריון.
הדלפות מדיוני הממשלה או משיחותיהם
של שרים״ וראשי המדינה, נחשבו לפשע
נורא. שירותי־הביטחון גוייסו לא אחת
כדי לגלות את המדליפים. הצנזורה הצבאית
של צה״ל שימשה באותם ימים
כמכשיר פוליטי מובהק בידי השילטון.
היא מנעה באופן שיטתי פירסום כל
מידע שהיה בו כדי לפגוע בשילטון ושלא
היתה לו כל נגיעה, ישירה או עקיפה,
לביטחון־המדינה•
מידע חיוני שבכל מדינה דמוקרטית
הוא מזכותם האלמנטרית של אזרחיה, נמ נע
מאזרחי המדינה או נמסר להם בצורה
מעוותת ומסולפת.

לינודזוניה עו נרימה
כולה,
ך* עיתונות דזישורא׳לית
( ) להוציא שבועון זה, שימשה באותם
ימים מכשיר בידי השילטון לשטיפת מוח
לעם. היא ענתה אמן אחרי כל מעשה
תועבה שנעשה על־ידי השילטון, לא
העזה למתוח ביקורת ולעמוד על זכויותיה
של עיתונות חופשית במדינה דמוקרטית.
חופש העיתונות נדרם אז בהסכמת העיתונאים
עצמם. אז הומצא המוסד של
״ועדת העורכים.״ היה זה מועדון סגור
של עורכי העיתונות היומית, שתמורת
הזכות להסתופף בצילם של ראשי המדי נה
ולזכות בפירורי מידע סלקטיבי בלעדי
להם, היו מוכנים לגזור אלם על עצמם
בעניינים שהכריעו את גורל המדינה.
את קולה של העיתונות החופשית ניסו
באותם ימים להשתיק בשיטות של טי-
רור. הפאניקה של ראשי השילטון וחרד-
תם מפני ביקורת ציבורית הביאו לתופעה
כבלתי־מתקבלת־הדעת.
הנשמעת כיום
מאות אלפי לירות מתקציב־הביטחון של
המדינה, סכום עתק באותם ימים, הוצאו
על ידי שירות־הביטחון כדי להקים שבו עון
מיתחרה להעולס הזה, תוך תיקווה
שהוא יגרום לחיסולו המסחרי אחרי שכל
שאר השיטות נכשלו•
הכנסת של אותם ימים, על סיעות ה קואליציה
והאופוזיציה שלה, היתד, ברובה
אוסף של אוטומטים, חסרי כל מחשבה עצמאית,
שמרבית חבריה לא ידעו כלל על
המתחולל באמת במדינה.

יצחק רביד להחזיר את הגלגל אחורנית,
חזרה לחשכת ימי דויד כן•
גוריון ואיסר הראל.
אפשר אולי להביו את החרדה האקוטית
שאחזה ביצחק רבין. מעמדו כראש־ממשלה
נמצא בסכנה. ממשלתו יכלה ליפול בשערורייה
בינלאומית — כך היה נדמה לו.
אולם קשה יותר — כימעט בלתי אפשרי
— להבין את אלה המסייעים לו תוך
היסחפות בפאניקה האישית שלו.
יותר ממצבו העגום של ראש־הממשלה,
עצוב לראות מה מתרחש במדינת־ישראל
כאשר נערך לעיניה חיזיון תעתועים זה.
המדינה כולה מקבלת על עצמה את הדין
ושותקת. לא נשמע אף קול שיתריע ויז היר
מפני המיפנה הרה־הסכנות המתחולל
בעצם ימים אלה.

כד שרי הממשלה, ללא יוצא
מהכלל, נותנים יד למעשים הנעשים
והופכים בכך שותפים לפשע.
הכנסת כולה, על בל מיפדגותיה,
מצטרפת ליהדות הדממה. אף אחת
מהמיפדגות, מהשמאל עד הימין,
אינה פוצה פה ומצפצפת. מישטר
הפחד והחשבון חוזר למשול בכיפה,
ושרידי האופוזיציה הלוחמת
נעלמו מן הכנסת. השבוע זה הוכח
כצורה בוטה.
העיתונות, שהתגאתה בשיחרורה, קפצה
אף היא לדום, כמו מתוך געגועים לימים
הטובים בה היתד, ממלאת ללא היסוס
אחרי פקודות השילטזן. שוב מנצלים לר עה
את מילת הקסם ״ביטחון־המדינה״
המשמשת, כמו בעבר, לחיפוי על מישטר
כושל ורופף המנסה להגן על קיומו בצורה
נואשת.

כד מאמציו שד יצחק רבץ
מכוונים כרגע זה למטרה אחת
ויחידה: לשמור עד שילטונו בכל
מחיר, אפילו אם יהיה המחיר,
הדמוקרטיה של המדינה. שרי ממי

ת* הדד -ף
מו מי ) 111
ף״* אש״הממשלה יצחק רבין זימן ביום
ן הרביעי האחרון ישיבת ממשלה סודית,
שהוכרזה כוועדת שרים לענייני

ביטחון.
כאשר הגיעו השרים הסקרניים למישרד־ראש־הממשלה,
הופתעו לשמוע את נושא
הישיבה, כפי שהציג אותו בפניהם יצחק
רבץ :״כיצד למנוע את פירסום סיפרו
החדש של הכתב המדיני של הארץ, מתי
גולן.״
לשרים הנדהמים גילה דאש־הממשלה
טפח, אולם כיסה טפחיים.
אולם, לכל אחד מהשרים שהשתתף באו תה
פגישה היה בדור דבר אחד. הן ראש-
הממשלה והן היועץ־המישפטי ידעו, כי
פסילת סיפרו של גולן על־ידי הצנזורה
לא תעמוד בשום מיבחן ציבורי או מישפ־טי,
כיוון שהספר לא גילה אף סוד צבאי
אחד. ראש־הממשלה רצה את אישורם של
אותם שרים לצעד החריג אותו רצה לע שות,
ואת חתימתם על סתימת הפה ודיכוי
חופש העיתונות והסיפרות בארץ.
ברגע שקיבלו רבץ ושמגר את האור

החלו להיתגלות רק כעבור עשור שלם
כ־שעד עצם היום הזה נחשפים עוד ועוד
היבטים של הפרשה שהוסתרו מעיני ה ציבור.

זה ה״שתנה בהדרגה מאז סולק דויד
בתהליך
בן־גוריון מראשות־הממשלה.
ארוך ואיטי של התפכחות, נעלמו לאט לאט
סממני מישטר הפחד והחשבון ונתחמו
גבולות ברורים בין הרשויות השונות
של המדינה. קצב התפכחות זה הואץ מאז
מילחמת יום הכיפורים, עם סילוקם מעל
הבמה הפוליטית של שרידי שילטונו של
דויד בן־גוריון.

סייוח דוו ודיקסשרה

הפאניקה היא האוייב הנדוד
כיותר שד השפיות וצלילות הדעת.
היא מסוכנת יותר ממישטרים
עריצים וממנהיגים מושחתים.
והפאניקה היא המניעה עכשיו את

פצצה אטומית
** הי הפצצה

מצב זה היה חממה אידיאלית
למעשי תככנות, שחיתות וחתרנות
בצמרת השילטון, כולל הצמרת הביטחונית
שלה. על דמע זה יבול
היה להתחולל כשנת 1954 העבק־הכיש
במצריים, שהביא להדחתו
של פנחס לבון מתפקיד שר
והכיטחץ. פרטיו של עסק־ביש זה

ף דמה־ היה שחלה ליברליזציה בכל ה־לתחומים!
שהשילטון לא יעז עוד להעלות
בדעתו להשתמש בשירותי־הביטחון לצר כים
פוליטיים; שהצנזורה הצבאית לא
תנוצל עוד לחיפוי וכיסוי פרשות שאינן
נוגעות לביטחון־המדינה ; שהעיתונות
כולה נעשתה חופשית יותר ולוחמת.
אלא שליברליזציה זו היתד, תלויה על
בלימה. די היה במשבר הקטן ביותר כדי
להפוך את כל הקערה על פיה•

רים במכה אחת. הוא הטיל את האחריות
לצעד הבילתי־חוקי שעשה גם על שכם
הכנסת, והקטין את מידת האחריות שלו
ושל השרים. ההישג השני שלו: הוא הב טיח
לעצמו שגם הליכוד, המיפלגה הגדולה
באופוזיציה, לא יפוצץ את הפרשה על־ידי
הגשת הצעה־לסדר־יום בעניין, או הגשת
שאילתה לכנסת.
אולם רביו ביקש להבטיח את עצמו
מכיוון נוסף. הוא הורה לזמן את ועדת־העורכים,
בה משתתפים עורכי כל העיתו נים
היומיים בארץ. מלבד עורכי הארץ
גרשום שוקן וגדעון סאמט, לא ידע איש
מעורכי העיתונים כלל על הפרשה. במי לים
קצרות הוסבר העניין לעורכים הנדה מים,
וכולם הבטיחו לשמור על קשר של
שתיקה. כמו בהרבה פעמים קודמות, גילה
השילטון לעורכי העיתונים סקופים שאותם
לא ידעו כלל, עוד לפני שהדבר נודע להם
ממקורות אחרים, וסחט מהם הבטחה לישמור
על דממה מוחלטת.

מתי

גולן :

שלתו, שקשרו את גורלם עימו, ושלרובם
ברור כי גס הם יפלו אם יפול רבץ, הול כים
אחריו כמו מוכים בסנוורים, כורים
לעצמם במו ידיהם את קיברם הפוליטי
והמוסרי•

האינטרס הצר והאישי של ראשי
השילטון חזר להיות מזוהה עם
אינטרס המדינה והעם. הדיר מכאן
ועד לדיקטטורה היא קצרה
כיותר.

הדליף?

הירוק מהשרים, הם ביקשו מיושב־דאש
ועדת-החוץ־וד,ביטחון של הכנסת, ח״כ יצ חק
נבון, לכנס את ועדתו בבהילות. בפני
הוועדה חזר רביו על סיפורו, בצימצום
רב יותר, אולם כל חברי הוועדה, בהם גם
חברי־הכנסת של הליכוד, עברו לדום כאשד
הוציא רבץ את המילים ״ביטחון ישראל״
מפיו, ואישרו את החלטתו והחלטת השרים.
בהעבירו את הנושא גם לוועדת־החוץ-
והביטחון, הצליח רבץ להרוג שתי ציפו
האטומית
בסיפרו של

* /מתי גולן 1
גולו כתב ספר שבו הסתמך על עדויות
והדלפות מאישי מימשל גבוהים, על המדי ניות
הישראלית מיום פרוץ מילחמת יום־
הכיפורים ועד לחתימת הסכם־ההפרדה עם
סוריה. בספר, אשר שמו עדיין לא הוחלט
בין שני השמות שהוצעו: מימות והפרדה
או קיסינג׳ר במיזרח־התיכון, סוקר גולן התקופה בשישה פרקים את
שבה עוסק סיפרו של נולן היא מד6-.
באוקטובר ,1973 ועד ל 1-ביוני .1974
חלק מהחומר שכתב גולן לא הרגיז כלל
את ראש הממשלה, כאשר קיבל את הספר
לקריאה מהצנזורה. אולם קטעים אחרים
הוציאו אותו מכליו.
אולם את רבץ הטרידו שתי בעיות
נוספות בעניין של מתי גולן, מלבד הנזקים
שעלולים להקגרם לישראל, לדעתו, אם
יופיע הספר. שתי הבעיות היו: איתורו
של מי שהדליף את החומר המדוייק לגולן,
וגולן עצמו.
כאן עשה רבץ עוד צעד מסוכן לחופש
העיתונות והביטוי בארץ. הוא דרש משי-
רותי-הביטחון לאתר את המדליף. רתימת
שידות*הביטחון-הכללי למשימות פוליטיות
פנימיות היא צעד מסוכן ביותר, אשר
רבץ הוא חדשן בו. איסר הראל סולק על־ידי
בן־גוריון, לאחר שניסה לרתום את
העיתונות לדעתו־שלו בפרשת המדענים
הגרמניים. ראשי שירות-הביטחון־הכללי,
בתקופה שאחרי סילוקו של איסר, עמוס
מנור ויוסף(״יוסק׳ה״) הרמלין נדרשו מיספר
פעמים על־ידי ראשי־הממשלה, לוי אשכול
וגולדה מאיר, לעסוק בנושאי פוליטיקת־הפנים,
ותמיד סירבו בכל תוקף, וראש־הממשלה
נאלץ — או נאלצה — לוותר.
רק במיקדה אחד הסכים ראש שידות-
הביטחון הרמלין לחקור את ההדלפות
מישיבות הממשלה, וגם אז, רק לגבי אותם
שרים שהסכימו להיחקר או שיחקרו אודותיהם,
והתוצאות בחקירה זו היו אפס.
אולם ראש שירות־הביטחון הנוכחי הסכים
מייד לדרישתו של רבץ, שהוא הממונה
הישיר עליו.
סיפרו של מתי גולן הוגש לצנ זורה
לפני כחודש וחצי. עד לאמצע השבוע
שעבר נידחו כל פניותיו של גולן לגבי
גורל הספר בלך־ושוב. בכל פעם סיפרו
לו שעדיין לא הספיקו לקרוא את הספר
עד תומו, ולדון בו.
היום בדור כי הצנזורה היא שנתנה
(המשך בעמוד )24

תמיד ש חדש בדיסקונט
אר לעולם גיא שובח, א ת1דשן והטוב
דיסקוגטומם 24

אל־חזר

קופה אוטומטית למשיכת עד 300ל־י בשומן
ביום־ 24 ששת ביממה. מכשירי
ריסקונטומט מותקנים היום ב ־ 9מסניפי בנק
דיסקונט ברחבי הארץ זבם שך שנת 1975
תורחב הרשת. ריסקונטומט - 24 שד חידוש
לשיפור השרות לציבור.

בשרות ־אל־חור־ חובל להפקיר שיקים,
לשלם חשבונות ולחת הוראות שונות בכתב
מבלי שתאלץ לעמוד בתור. לשם כך
הותקנו ברבים מסניפי הבנק תיבות
־אליתור־ ,בהן תוכל לשים, בתוך מעטפות
־אדתור־ .את השיקים. החשבונות או טפסי
ההוראות השונות שברצונך כי תבוצענה.
אנו נטפל ברביום בכל הוראותיך.
שרוח ־אדחור־ -בנק בשרות עצמי.
לחסכון בוטן ובטירחה.

שיקים אישיים ושיקים עם תצלום
אס יש לך חשבון ערש בבנק דיסקונט ־
תוכל להוסין שיקים רגילים, שיקים אישיים
נעם שסך וכתובתך) או שיקים עם תצלום -
עליהם תתנוסס תמונתך, תמונת בית העסק
שלך. הסמל המסחרי. המוצר שאתה ס״צר
ולד. כל השיקיס מם וגנטים -ליעילות
הטיפול בהם ומיונם,

דיווח לפי דרישה
תוכל לקבל מהמחשב של בנק דיסקונט
חסונה של מצב חשבונך -בתדירות הנוחה
לך: י1ם יח, שבועית, דרשבועית. חודשית
או תלת־חנדשיח. זאת נוסף לדיונת האוטומטי
לאחר כל 17 פעולות .־ריווח לפי דרישה־ ־
עור שרות הניחן חינם ללקוחות בנק
דיסקונט. כן תוכל לבק ש בסגיפך לקבל
חינם ־בול יומי־ בז יפורטו כל הפעולות
שנעשו בחשבונך ביססה האחרונה והיתרה
החדשה.

המחאות שי
לרשותך מינוין עטיפוחיש׳ מפוארות
להמחאוודהמתנה האישיות שלך. תוכל
לקבלן חינם בכל סניפי בנק דיסקונם -
לפי טעסך. כך תעניק גוון איש׳ והידור

כספות לילה
אם אחה בעל ביודעסק ־ חובל להפקיד את
פדיונך, בשעות בהן הבנק סגור. בכספות
הלילה שהותקנו בחלק מסניפי הבנק.
שרות כספות לילה -עוד שרות שננעד
לחסוך ם םך דאגה.

הוראות קבע
חשבונות הטלפון, המיס. החשסל. הם יסים
העירוניים והססשלתיים, דם׳ מנוי, שבד־לימוד
ועוד תשלוסים תקופתיים קבועים ־
ישולסו על ידינו אוטומטית -עבורך.
תן לנו הוראודקבע לתשלום חשבונותיו
השונים ־ אנו נדאג ל שלסם בזסן
מבלי שתאלץ לכתת את רגליך ולדאוג.
כספרים בכל סניפי בנק ריסקונט תוכל להנות
סשרות אישי בשיטת הכספר - )161160
הדיסקונטאי שלך בסניף שלך. שיטפל בכל
פעולותיך הבנקאיות בם רנכז. שיטת הכספר
חוסכת ם 0ך טירחה ובזבוז זם ן.

דחף • נ. שגיא • איתמר

תלושי־שי ותלושי־דלק
אם אתה בעל ספעל או ביודעסק ־ נרפים
עבורך חלושייש׳ נאים, אותם תוכל לחלק
לעובדיך, לשם רכישת מוצרים שונים,
בהנחות ניכרות. ברשתות המכירה
הגחלנת במדינה. אל תתלבט בבחירת
השי־לחג לעובדיך. חן להם תלושיש׳ של
בנק דיסקונם. לבחירת התשורה לטעמם.
כן תוכל להזם־ן אצלנו תלושירלק,
שיתקבלו בכל תחנות הדלק בארץ.

בתנופה וצרת

צמרת מי ש רד־ ה בי ט חון מ מ שי כהלח פו תעלהש חי תויו ת
ש ל תת־אלוף ירון מסרבלמ סו ר מי ד ע וזיווי ל ח קי ר ה

^ קו ד מ1

פר שת

ה מיכ ר; הו עלםהמשמשמפתחל פי ענווז חלקו ש ל ירון בפרשה

** יכרז מיסתורי שפורסם לפני כארבע שנים, יכול
( /לשמש נקודת־מפתח לבירור פרשת־היחסים הסבוכה
שבין התעשיין אמנון אבני, שנאסר לפני בחודש על־ידי
המישטרה באשמת מתן שוחד לאנשי־צבא ולפקידי מישרד־הביטחון
— לבין תת־אלוף חיים ירון, מי ששימש כראש
מחלקת־ציוד בחיל־האוויר, נעצר על־ידי המישטרה באותו
יום עצמו, ושוחרר בערבות.

ירון היה היחידי מכין כד העצורים שלא
הואשם על־ידי המישטרה כקבלת שוחד, אלא
כקבלת טוכות־הנאה בלבד. אם תיבדק פרשת
המיברז המיסתורי ביסודיות, ייתכן שכד המשך
מהלך החקירה המישטרתית יופנה לאפיק
חדש, ויקבל מימד שונה.

ב־ 17 באפריל 1975 נעצרו על־ידי המישטרה הצבאית
והאזרחית כל אלה ששמותיהם נזכרו בסידרת הכתבות
הנ״ל.
מיספרם הרב של העצורים, וההסתעפויות הרבות שאיר עו
במהלך החקירה המישטרתית המוצלחת, גרמו כנראה
למישטרה להזניח, בלא־יודעין, את אחת מנקודות־המפתח
של הפריטה — המיכרז המיסתורי.

רק לאחד שיפוענח מיברז זה ניתן יהיה
לברר, כאופן יסודי, מה היתה מערבת־היחסים
האמיתית כין אמנון אבני לבין חיים ירון.

המידע הראשון שהגיע אלי, עוד קודם פירסום סידרת

המדובר הוא במיכרז שפורסם על־ידי מישרד־הביטחון
בתחילת שנת .1971 מיספר ספקים נתבקש להגיש הצעות־מחיר
לבניית מיתקני־בדיקה־הידראוליים־ניידים (חיקוי
לספקי־כוח ניידים מתוצרת בית החרושת האמריקאי
גויר).
בתחרות של אותו מיכרז השתתפו, בין השאר, התעשיין
אמנון אבני, בעל בית החרושת א.ג.י ,.ו־ש.ה.ל — .חברה־בת
של התעשייה האווירית.
ש.ה.ל. הגישה את הצעת־המחיר הזולה ביותר. אך
למרבה הפלא, היא זכתה במחצית המיכרז בלבד. בהתאם

עימי, ואמר :״איני אומר דבר. הנושא נמצא בבדיקת
מצ״ח. איתם דיברתי.״
לפני השיחה עימו, הבנתי מדברי מזכירתו (שאמרה:
״איני מבינה מה כל העניין, הרי רוט הודיע למצ״ח שהוא
אינו זוכר את בל המיקרה הזה״) ,כי המישטרה הצבאית
לא תוכל להיעזר בדיווחו זה של רוט.

״העניין
י סודר! ״
ף* ינתיים ה חל תשבץ המיכרז להיפתר. הסתבר כי
* בשנת 1971 החליט חיל־האוויר לפתח בארץ מיתקני־בדיקה
הידראוליים, כדי לנתק את תלותו בייבוא מחו״ל.
לשם כך הכין חיל־האוויר אופיון (ספציפיקציה) טכני
לבניית המיתקנים. הוחלט כי אמנון אבני יבנה אב־טיפוס
למיתקן (מה שאינו מקנה לו, מבחינת החוק, כל זכות־בכורה
לגבי הזכייה במיכרז, המוצא לאחר־מכן).
לשם כך הובא לבית־החדושת של אבני, באישורו של
חיים ירון, מיתקן שלם כזה, מאלה שהיו בשימוש, מתוצרת־חת.
אבני פירקו, גיסה להעתיק אותו כדי לבנות מיתקן
חדש, בדגם ישראלי.
אחרי דדטלמת בניית האב־טיפוס, הוצא מיכרז לבניית

אמנון אבני

חח־־אלוף (מיל ).ישראל רוט
לכך, בנתה חמישים אחוז מכמות מיתקני־הבדיקה ההיד־ראוליים
שהוזמנו.

מזה שלושה חודשים עורך ״העולם הזה״
חקירה, בדי לגלות את שם הספק שזכה כמח־צית
השנייה של המיברז. במהלך חקירה זו
נתגלו עובדות מפתיעות.

הכתבות, אמר כי תת־אלוף ירון, בתוקף תפקידו כראש
מחלקת־ציוד חיל־אוויר, דאג שהמחצית השנייה של
המיכרז תגיע לידיו של אמנת אבני. לפי אותו מידע
עורר צעדו זה ־של ירון התמרמרות רבה בחוגי חברת
ש.ה.ל. ראשיה פנו לתת־אלוף (מיל ).ישראל רוט, המישנה
למנכ״ל התע־שייה האווירית, ששימש כראש מחלקת־ציוד
חיל־אוויר לפני שנתמנה חיים ירון לתפקיד זה. הם
ביקשוהו לברר את העניין עם ירון.
לפי אותו מקור־מידע, טילפן ישראל רוט לירון בעניין
מיכרז זה. הבירור נסתיים בלא־כלום.
ב־ 5במארס 1975 פניתי לישראל רוט לאימות המידע.
הוא סירב להגיב, היפנה אותי אל אלקנה גלי, דובר
התעשייה האווירית. הדובר היה באותה עת בחופשה,
עובדה מעניינת כשלעצמה. מיספר פניות נוספות לישראל
רוט נתקלו בסירוב דומה.

הסירוב ניראה מוזר. אס המידע שבידינו לא
--מאח

ואב יפת

נ קו ד ת -המפתח
__ הוזגחה

היה נכון, מדוע לא טרח דוט להכחישו מייד
מכל־ובל ¥

* 19 4במארס 1975 פידסם העולם הזה את הראשונה
מבין שלרט כתבות שבהן האשים את התעשיין אמנון
אבני בהשחתת אנשי צה״ל ומישרד־הביטחון, ובשיחודם
כדי שיטו למענו מיכרזים, שלא־כדין.
באותן כתבות צויינו שמותיהם של תת־אלוף חיים
ירון, רס״ן מאיר בן־אהרון ופקיד מישרד־הביטחון יואל
מירון, כחשודים בקבלת שוחד או טובות־הנאה מאמנון
אבני.

האדם שחייב היה להתמצא בנושא היה חיים לורן,
מי שהיה מנהלה הנימרץ של חברת ש.ה.ל. באותן שנים.
לורן, שנתמנה בינתיים כמנהלה של חברת מ.ב.ת — .אף
היא חברה־בת של התעשייה האווירית — שהה באותו
זמן בחו״ל, ולא ניתן היה לאתרו.
כיוון שכך, העברתי את החומר שבידי לידי המישטרה,
כדי שהיא תבדוק את הנושא.
רק מקץ שבועיים, אחרי שפורסמה הכתבה הראשונה
בסידרה, בהעולם הזה, ניאות ישראל רוט לשוחח

תת־־אלוף (מיל ).חיים ירון
מיספר מיתקנים וכאמור, היתד, הצעת־המחיר של חברת
ש.ה.ל. הנמוכה ביותר, והיא זכתה במחצית מהמיכרז.
מייד אחרי שנתפרסמו תוצאות המיכדז, מיהר אמנון
אבני למישרדו של חיים ירון. זה לא נמצא אותה שעה
במישרד, ואבני המתין לו. לרוע מזלו לא היה די זהיר,
משום שכאשר הבחין בשני ספקים נוספים, שהמתינו אף
הם לירון, אמר להם לעדותם :״ש.ה.ל. דפק אותי. הם
הגישו הצעת־מחיר נמוכה יותר. דווקא עכשיו, אחרי
שבניתי את האב־טיפוס, העבודה תתחמק ממני.״

כאשר חזר ירון, נכנס אליו אבני לדא תור.
כשיצא, שמעו שני הספקים שהמתינו כחוץ,
את תת־אלוך ירון אומר לאבני :״אל תדאג
אני מבטיה לך שהעניין הזה יהיה^ כסדר.״
שבוע ימים אחרי מעצרו של אבני, פניתי שוב אל
ישראל רוט. גם הפעם לא קיבלתי ממנו תשובה ברורה,
אך למרבה הפתעתי הוא היפנה אותי אל זבולון יערי, סגן־
המנהל־הכללי, האחראי על מיכרזי התעשייה האווירית —
(המשך בעמוד )28

י מ• הדליף למת גולן
(המשך מעמוד )21
זמן לשירות־הביטחון לחקור בדבר זהות
מדליפיו של גולן. הטלפון הפרטי שלו
וטלפון מערכת הארץ בירושלים היו נתונים
להאזנה מתמדת. בן ניסו לעקוב אחרי פגישותיו
של גולן עם אישי־מדינה בנירים.
הן לראש־המשלה והן לשירותי־הביטחון
ברור לחלוטין ני המדליף של גולן היה
אישיות בכירה ביותר.

חש. נ .טער
* * ך ירות־הכיטחון אף הגדיל לעשות,
\1 4והרכיב רשימה של חשודים. רשימה
זו זהה לרשימת האישים שהשתתפו במשא-
ומתן בצורה זו או אחרת.
הושמה האזנה על הטלפונים של שר־החוץ
לשעבר אבא אבן: מי שהיה יושב-
ראש המישלחת לשיחות הקילומטר ה־101
אהרון (״אהרל׳ה״) יריב: ם גן־ראש-ד.ממ־שלה
יגאל אלון: ראש־הממשלה לשעבר
גולדה מאיר: שר־הביטחון לשעבר משה
דיין, אפי אברון, שימחה דיניץ, שגריר
ישראל בארצוודהברית, היה תחת עיקוב
בעת ביקורו האחרון בארץ.
בפגישה מצומצמת, שהתקיימה אחרי
הפגישה הרחבה יותר עם השרים, ואשר
בה השתתפו אחדים מהמקורבים לרבין
ולשר־הביטחון שמעון פרם -גילה רבין
במי הוא חושד מתוך רשימת החשודים
שהורכבה. הוא גם טען ני ידרוש את
העמדת המדליף לדין, על־פי חוקי־החירום
הנוגעים לפגיעה בביטחון המדינה.
רבין הודיע, כי אם לא ימוצו כל ההליכים
נגד מי ששירות־הביטחון יצביע עליו כאשם,
ולא חשוב מה הינו או מה היה
מעמדו, הוא יתפטר מתפקידו.
הבעייה השנייה שהרגיזה את רבין טמונה
במערכת-היחסים האישית שבין ראש-
הממשלה לבין מתי גולן עצמו.
כאשר הועלו שמות מועמדים שונים
לתפקיד ראש־הממשלה, היה גולן הראשון
שהעלה את שמו של יצחק רבין כמועמד
לתפקיד ואף תמך בו. אולם תמיכה זו
ברבין החזיקה מעמד בדיוק ארבעה חודשים
מיום בחירתו של ראש-הממשלה לכהונתו.
גולן הפך חלוץ העיתונאים התוקפים את
יצחק רבץ, והיחסים ביניהם התחדדו, הפנו
מתוחים ביותר. באחת משיחות־הרקע שאו תן
ערך ראש-הממשלה לפני כמה חודשים
לכתבים המדיניים, הוא התפרץ על גולן
בגסות־רוח, והעליבו לפני שאר הכתבים.
ביים השלישי שעבר התפרסמה בהארץ
רשימה של גולן, תחת הכותרת ציר קאהיר
וושינגטון, בה לעג בגלוי לראש־הממשלה,
ותיאר אותו כאישיות חלשה והרת־אסון.
ביום הרביעי בשבוע שעבר, למחרת פיר-
סום המאמר, נקרא גולן למישרדי הצנזורה
בתל-אביב, שם הודיעו לו כי סיפרו נאסר
לפירסום — במלואו.

אוומימם וס ונוו1
ולס לא רק איסור פירסום הוטל על ה־ספר.
גולן, שלקח באותו יום את ההעתק
שנשאר בהוצאת־הספרים שעמדה להוציא
את הספר, זוזורוז־ביתן־מודן, נדרש על־ידי
הצנזורה להעביר לידיה את כל עותקי
כתב־היד שנשארו ברשותו, וכן כל רשימה
שנמצאת בידו, והקשורה בחומר -של הספר.
לגולן ניתן אולטימטום, בי אם לא יעביר
את החומר לשילטונות עד למחרת היום
בשעה 9.00 בבוקר, הוא ייעצר.
גולן נדהם מהסיגנון התקיף של הצנזורה.
הוא נדהם עוד יותר, כאשר נודע לו מאוחר
יותר על התערבות היועץ־המישפטי־לממש־לה
בעניין שלו, ועל המגעים בין ראש-
הממשלה והשרים, לבין ראש־הממשלה וחב-
רי־הכנסת, ביחס לספר שלו.
לפני הודעת הצנזורה, לא פנה אל גולן
איש כדי לנסות לשכנעו בנזק שיביא פיר-
סום החלקים ה״מסוכנים״ בסיפרו, איש לא
ביקש מנעו להוציא קטעים מהספר, ואיש
לא טרח לבקשו לדחות את הוצאת הספר.
ראש־הממשלה יצחק רביו החליט ללכת
נגד גולן ביד קשה, כשהוא דורס בדרכו
כל פיסקה בחוק הישראלי והבינלאומי,
הנוגעת לחופש העיתונות והביטוי.
למחרת היום עשה גולן מיספר פעולות.
ראשית, הוא החזיר להוצאת הספרים את
המיקדמה בסך 1000 לירות שאותה קיבל
מהם. הוא נועץ בעורכי עיתונו ובראשם
גרשום שוקן, ועם עורני־דין שהעיתון
העמיד לרשותו ,׳והודיע לצנזורה כי הוא
עדיין שוקל אם לתת להם את החומר
המבוקש. רבץ, שקיבל דיווח על סירובו

ניסיון ההשתקה
בוקרו של היום הרביעי האחרון
^ הגיעה לידיו של יוסי ינאי ידיעה
אשר הדליקה אצלו אור אדום. נודע לו על
ישיבת ממשלה סודית שנערכה באותו בוקר.
לינאי נודע כי השרים שהוזמנו לישיבה
קיבלו הוראה שלא לבוא במכוניותיהם
הפרטיות, כדי שעיתונאים שיעברו במיק־רה
ליד הבניין לא ידעו על קיום ה פגישה.
ינאי
שהה באותו בוקר בבניין הכנסת
בירושלים. כשהוא אוסף פרט לפרט, התברר
לו כי נושא הפגישה היה ספר, אותו
כתב סופרו המדיני של הארץ מתי גולן,
אשר הצנזורה פסלה אותו על פי הוראתו
של רבץ.
בשעת הצהריים ניקראו חברי ועדת־החוץ־והביטחון
לישיבה שלא מן המניין,
בה השתתף גם ראש־הממשלה, כדי לדון
בפרשה זו. ואילו בשעות אחר הצהריים
אסף יצחק רבץ את ועדת העורכים.
לעורכי העיתונים היומיים הוא סיפר כי
הצנזורה פסלה את ספרו של גולן, מיום פרוץ מילחמת יום הכיפורים ועד אחרי
חתימת הסכמי ההפרדה עם מצריים
וסוריה. לדברי רבין, עלול פירסום הספר
לגרום נזק
וכי יש בו פרטים סודיים וסו דיים
ביותר, אשר פירסומם יפגע בביטחון
המדינה.
ראש־הממשלה ביקש מעורכי העיתונים
שלא לפרסם את הסיפור ולו ברמז, וכפי
שנוהגת תמיד ועדת העורכים, הם הסכימו
מייד לקיים קשר שתיקה מוחלט בנושא

צנזור מאיי
ף וועדת העורכים חברים רק עורכי
4העיתונים היומיים. עורכי העולם הזה
אינם חברים בה. באותה פגישה נשאלה
השאלה :״ומה יהיה אם העולם הזה יפרסם
זאת?״ והתשובה שניתנה :״אנחנו נימנע
ממנו את הפירסום.״
עם הודעת השילטונות למתי גולן על פסי לת
סיפרו, הוא נידרש, תחת איום מאסר
על פי תקנות החירום המנדטוריות, להפקיד
בידי הצנזורה את כל עותקי כתב-
היד הנמצאים בידו וכן כל פרוטוקול ומים־
מך הקשורים בספר, דרישה אשר מעולם
לא הועלתה בצורה זו כנגד עיתונאי או
סופר.
ככל שאספנו יותר פרטים, הן על תוכן
הספר, פרשת פסילתו ויצירת קשר ההש תקה
המוחלט סביבו, היה ברור למערכת
העולם הזה כי עלינו לשבור קשר זה.
היה ברור לנו כי ראש־הממשלה איבד
את עשתונותיו, הפעיל איומי טרור, את
שירות־הביטחון ואת חוקי החירום כדי
למנוע פירסומה של פרשה פוליטית, אשר
אינה קשורה כלל וכלל לביטחון המדינה,
רק כדי לשמור על שילטונו ושילטון

ממשלתו.
ידענו כי אם יצליח יצחק רבין במזימתו׳
יפתח שער רחב להפעלת דיכוי

של גולן להחזיר את החומר, נבהל במיק-
צת, והורה לצנזורה לתת לגולן ארכה עד
למחרת, יום שישי, בשעה 12.00 בצהריים.
בינתיים גילו עורכי־הדין של גולן, כי
קיים חוק המחייב אותו לתת לצנזורה כל
חומר שנדרש ממנו. הם הסכימו להעביר
את החומר לצנזורה, בתנאי שהיועץ־המיש־פטי־לממשלה
יתן לגולן התחייבות בכתב
כי הוא לא ייעצר בגלל הספר, וכי הספר
יועמד לרשותו ולרשות עורני־הדין שלו,
אם הם יחליטו לפתוח במאבק מישפטי נגד
הצנזורה כדי לאפשר את הוצאת הספר.
לאחר שהיועץ־המישפטי לממשלה התחייב
בכתב, הביא גולן את החומר לצנזורה.

טחו ש־ עיתונאים
** ילחמת רבין בגולן מעוררת, מחש //שבות
חמורות ביותר, לגבי מזירותם
של אישים שונים במדינה, לגבי שמירת
חוקי־היסוד של חופש־העיתונות וחופש־הביטוי,
ולגבי פוליטיזציה של שירות-
הביטחון־הנללי.

וטרור על עיתונאים, כשרבין לא מהסס
כלל להשתמש בחוקי הוד מלכותו, מלך
בריטניה הגדולה, שנישארו ירושה מתקופת
השילטון הזר בארץ, לאיים על עיתונאים
במאסר, להפעיל צנזורה ביטחונית
בנושאים פוליטיים ולהפעיל את שירות
הביטחון הכללי, מוסד אשר הוקם
למילחמה במרגלים ובוגדים, כדי לשרת
את צרכיו הפוליטיים־אישיים.
כשהיה ברור לנו כי העיתונות היומית
כולה נרתמה לקשר השתיקה, כי חברי
הכנסת מכל הסיעות עברו לדום ברגע
שנאמרה מילת הקסם ״ביטחון המדינה״
ולא השתמשו בחובה שניתנה להם על־ידי
בוחריהם כדי להגן על הדמוקרטיה ב מדינת
ישראל, ידענו שמוטל עלינו לפו צץ
את הפרשה, לשבור את קשר השתיקה
ולהפסיק את השתוללותו של יצחק רבץ.
ביום ראשון בבוקר, אחרי שאספנו את
כל הפרטים הקשורים בספר ובפרשה, הוג שה.
הכתבה לצנזורה. כעבור מיספר שעות
טילפן הצנזור לעורך העולם הזה אורי
אבנרי והזמין אותו לשעה 2.30 אחר הצה-
ריים למישרדו. הזמנה זו היתר די תמוהה
בעינינו. בדרך כלל מעביר הצנזור חזרה
את החומר שנישלח אליו דרך שליח ה מערכת,
בין אם הוא אושר ובין אם הוא
ניפסל.
בשעה הנקובה הגיעו למישרדי הצנ זורה
אורי אבנרי, אלי תבור ויוסי ינאי.
נוסף לצנזור נוכח בפגישה סגנו, קצין בדרגת
רב־סרן.
ללא מילים מיותרות הגיש לנו הצנזור
את הכתבה שהיא פסולה מהאות הראשונה
בה עד המילה האחרונה. אחר־כך החל
טכס מוזר. הצנזור שלף ממגירתו ספר
והקריא לנו במלואם את חוקי החירום
הקשורים בצנזורה ובפירסומים. החוקים
אותם הקריא לנו הצנזור מתפרסמים ב עמוד
19 בגיליון זה.
רק אחרי שניפרדנו מהצנזור הבנו את
פשר טכס האזהרה במישרדי הצנזור. הצנ זור
רצה להקריא לנו את החוק בנוכחות
עדים, כדי שלא נוכל לטעון שלא הוזהרנו.
למחרת בבוקר הגיעו למערכת שני חיי לים,
שליחי הצנזור, בידם מיכתב חתום
על ידו ״המסכם״ את השיחה והטכס ש נערכו
ביום הקודם, הכל לפי הפרוטוקול.
גזירת הצנזורה הפכה את החלטתנו לפוצץ
את הפרשה, או לפחות להביא לידי עת
הציבור שמתבשל עסק־ביש חדש,
לנחושה הרבה יותר. בגלל מיגבלות הצנ זורה
נכתבו במערכת שלוש כתבות שו נות,
האחת על פיטפוטיו של הנרי קי-
סינג׳ר, השנייה על השתוללותו של יצ חק
רבץ, כתבה אשר סקרה אף מצבים
דומים בתקופת מנגנון החושך של בן־
גוריון ואיסר הראל ואילו השלישית על
מתי גולן, יחסיו עם ראש־הממשלה, קש ריו
הטובים בצמרת, מדליפיו והפרשות
אותן הוא פוצץ.
הבהרנו היטב לצנזורה כי כתבות אלה
היא לא תוכל לפסול משום שאץ להן כל
נגיעה לחומר ביטחוני, לסיפרו של גולן
או ליחסי החוץ של ישראל.

לדברי רבץ, הסכנה שבפירסום סיפרו
של גולן היא כפולה. האחת: קיסינג׳ר
יצטרך להתפטר מייד אחדי פירסום הספר,
והשנייה: האמריקאים לא יסכימו עוד
לדבר עם ישראל, מדינה שבה כל שיחה
מודלפת לעיתונות.
שתי טענות אלה מצוצות מהאצבע, וב וודאי
אינן עומדות בשום יחם כנגד העבירות
על חוקי־היסוד של הדמוקרטיה אותן
עשו רבין ושריו במיקרה זה. מי האיש
בישראל היבול להחליט־ היום אם טוב
למדינה, אי רע, אם קיסינג׳ר אומנם יעוף?
מי האיש היכול לקבוע בוודאות ני סילוקו
של קיסינג׳ר לא ישרת טוב יותר את העניין
הישראלי, או אפילו שהנשיא פורד עצמו
לא היה שמח לסילוקו של שר־החוץ שלו
באופן זה?
הטענה השנייה, כאילו האמריקאים לא
ידברו עימנו יותר, כיוץ שאצלנו יש דלי פות
לעיתונות מעוררת־גיחוך ממש. האמריקאים,
יותר מכל עם אחר, יודעים
ומעריכים את כוחה של העיתונות בגילוי
אותם דברים שהשילטון רוצה לשמור בסוד.

בינתיים אף קיבלנו הודעה כי איש
שירות הביטחון נישלח לבית־הדפוס בו
מודפס העולם הזה כדי לפקח ולשמור
שלא נדפיס אף מילה שלא אושרה על-
ידי הצנזורה.
רק כעבור מיספר שעות קיבלנו חזרה
את החומר מהצנזורה. ידוע לנו כי הוא
הועבר לדרגים גבוהים הרבה מעל הצנזור,
וידוע לנו כי ראש־הממשלה והיועץ
המישפטי מתעניינים אישית בחומר זה.
אולם גם החוקים הדרקוניים של הצנ זורה
לא עמדו לה הפעם. הצנזור, רבין
ושמגר ידעו, כי אם הם יפסלו כתבות
אלה, אנו ניפנה לבית-המישפט־הגבוה־לצדק,
נוכיח את שרירות ליבה של הצנ זורה
וניזכה. לצנזור לא היתד. ברירה
והכתבות אושרו במלואן.

פרשה אסדה
ולם כ תנות אלה הדליקו אור אדום
אצל ראש־הממשלה. הוא ידע כי בעיק-
בות פירסומן תבין המדינה בולה כי עוד
פרשת סתימת־פה טובעת במים העכורים
של השילטון, אשר איבד כאן כל צלם
דמוקרטי. היה ברור שעם הופעת העולם
הזה ברחובות תל-אביב, ביום השלישי ב ערב,
תתפוצץ הפרשה בהד חזק.
כתבי החוץ בארץ, אשר בינתיים נודע
גם להם הסיפור, למי במלואו ולמי בחל קו׳
החלו להעביר ידיעות למערכות עי תוניהם,
אשר ניפסלו כולן על־ידי הצנ זורה.
היה ברור, כמו בפרשיות אחרות,
כי אחד מהם יצליח בסופו של דבר להב ריח
את החומר לחו״ל והוא יתפוצץ שם.
וכך אכן קרה. ניו־יורק סיימם פירסם את
הידיעה ביום ג׳ בבוקר, וזה שימש תמריץ
נוסף לרבץ לבטל את האיפול.
לראש־הממשלה, יצחק רבץ, נותרו
שעות מעטות, עד הופעת העולם הזה או
פירסום הפרשה באחד מעיתוני החוץ,
לנסות ולהציל את יוקרתו ולטייח את
ניסיונותיו לסתום את הפה ולרמוס את
אשיות היסוד של הדמוקרטיה בארץ. ביום
שני בשעת חצות פירסם דובר צה״ל,
אחרי שקיבל הוראה לכך מראש־הממשלה,
הודעה קצרה ,״בעיקבות שאלה״ אשר
מסרה כי ספר אותו הגיש מתי גולו ל צנזורה,
אשר היה בו חומר סודי וסודי
ביותר ואשר פירסומו עלול היה לפגוע
בביטחון המדינה, נפסל על־ידי הצנזורה.
העזלם הזה לא זכה להיות הראשון
שיפרסם את הידיעה, אולם די לנו בכך
שהברחנו את ראש־הממשלה להוציא לאור
פרשה אפלה, אשר הקשר בינה לביטחון
המדינה לא קיים כלל ואשר שמירתה בסוד
היתד. משרתת את האינטרסים הפו ליטיים
שלו עצמו, מבלי להתחשב כלל
בעקרונות האלמנטריים של מישטר דמוק רטי.

0 9 x 1 1 : 1

פרשת ווטרגייט הפנה סמל למאות ואלפי
מיקרים שבהם פירסמו עיתונים אמריקאיים
דברים אשר נחשבו כסודות לאומיים במ דיניות
האמריקאית, ומעולם לא סירב איש
לשבת עם האמריקאים בגלל סיבה זו.
לא הם אלה שיסרבו לשוחח ולנהל משא-
ומתן בגלל החשש שמא ידלוף משהו
החוצה.
אך חמורה מכל הסכמתם של השדים
וחברי־הכנסת לדרישתו של רבין ושל היועץ
המישפטי להטיל טרור, לאיים במאסר
ובמישפט על עיתונאי המעז להטיח ביקורת
בשילטונו של רבץ. חמור מכל השימוש
בדגל־הביטחון, כדי להטיל צנזורה פולי טית
על ספר שבינו לבין נושא הביטחון
אין כל קשר.
אם אומנם יצליחו רבץ, שריו והיועץ-
המישפטי־לממשלה במיקרה זה של גולן,
פתוחה בפניהם הדרך למנוע כל פירסום
וכל ביקורת על שילטונם בבל עיתון, ועל
בל אדם, ולהפוך את ישראל מדינה בעלת
מישטר טוטאליטארי, כמו בארצות הנח שלות
בדתר שמאחרי מסדהבדזל.

ב מדינ ה העם סיפור עוראד
זה יכו 7 7קרות
רק כאן
זהו סיפור ישראלי אמיתי.
היועץ המישפטי לממשלה מסר דו״ח, בו
האשים את נגיד בנק ישראל בהאשמות
חמורות ביותר של אי־מילוי תפקידו כראוי.
בפרשה זו אבדו מאות מיליוני לירות.
הנגיד שמע את ההאשמות בטלפון. הוא
שהה באוסטרליה, ללא מטרה סבירה כל שהי,
ולא חזר לישראל. תחת זאת הגיב
על הדוח כמבקר־תיאטרון המותח ביקורת
על הצגה בינונית.
בכל מקום אחר בעולם היה הנגיד מת פטר
— או מפוטר — תוך 24 שעות.
אבל לא בישראל.

מיפלו״ות
אבן המואס בבוני
״כאן 7א בולגריה!״
אמר אבן,
״באן 7א סייכון!״
השיבו אויביו
״ראשי מיפלגת העבודה רוצים להנהיג
בארץ מישטר כמו בבולגריה !״ קרא הנואם.
הדובר גבה־הקומה לא היה מנהיג של
הליכוד או של אחת מתנועות־המחאה.

*מסיימים שירותם בצ.ה.ל י
הרשות יחיגזו והכשרה ימיים מודיעה עי פתיחת
קורסים לקצינים

מסביר רשמי. בהשמיעו טענה זו,
העמיד אבן את עצמו באופוזיציה קיצונית
לממשלה — קיצונית אף מתנועות מוקד,
ר״צ, שינוי ולובה אליאב, שהצדיקו את
עמדת הממשלה בפרשת השיחות. הקול
היחידי ששלל את עמדת הממשלה בפרשת
הפסקתן של השיחות היה העולם הזה
(.)1960
אבן הוא אדם חופשי, והוא רשאי להש מיע
את דיעותיו גם כשהן נוגדות את
עמדת מיפלגתו והחלטות מוסדותיה. שאם־
לא־כן תהפוך המיפלגה העתק של ד.מיפ־לגות
השליטות בדמוקרטיות העממיות —
נוסח בולגריה.
אולם לגבי אבן התעוררה שאלה, שאינה
קיימת לגבי אזרח רגיל, ואפילו ח״ב רגיל.
זה עתה חזר משליחות־הסברה בארצות-
הברית, שהוטלה עליו מטעם הממשלה.
לגבי יהודים ולא־יהודים רבים, יש לדבריו
של אבן מישקל כימעט־ממשלתי, מאחר
שהם רגילים לשמוע מפיו את עמדתה
הרישמית של מדינת־ישראל. אבן עצמו
מודע לכך, והדבר עוזר לו לגבות סכומי-
עתק בעד הרצאותיו בחו״ל.
ציר אכן־דיין. כל זה מעמיד את אבן
במצב דדמשמעי. במצב דומה, מאד עומד
משה דיין, המשמיע לאחרונה דיעות ביקור תיות
דומות. גם דיין נשלח לחו״ל כשליח-
ההסברה של ממשלת־ישראל, וגם הוא גבה
שם מאות אלפי לירות עבור הרצאותיו.
טענו יריב השניים: אבן ודיין מנסים
׳שניהם, איש-איש לפי דרכו, להפיל את
הממשלה כדי לשוב אל זירת השילטון.
שניהם נפגשו בנפרד עם הנרי קיסינג׳ר,
ושניהם השמיעו לאחר מכן דיעות שהיו
ערבות לאוזניים אמריקאיות .״הם רוצים
להגיע לשילטון בעזרת האמריקאים,״ אמר
בגסות אדם המקורב לרבין ,״הם חושבים
שכאן זה סייגון — לפני הנפילה.״
אולם במצב הרעוע של המיפלגה ושל
השילטון, לא ניתן לקבוצה השלטת להתנקם
באבן — אלא-אם־כן יוכלו להדביק לו חשד
פלילי, כפי שניסו — לשווא — בשבוע
האחרון.

קורס לחובלים
מתקבלים משוחררי צח״ל בעבי בריאות וראיח תקיניס,
בוגרי 12 שנות לימוד ובוגרי 11 שנות לימוד, בעלי תעודדו
שובח.

קורס לקציני מכונה
מתקבלים משוחררי צח״ל בעלי בריאות תקינח, בוגרי
בתי״ס^מקצועיים 1שנתיים ותלת שנתיים (למעט חניכות),
בעלי תעודה טובה במגמות המתכת. כו מתקבלים״ בוגרי
בתי״ס תיכוניים ומסיימי כיתה י״א תיכון שיוכשרו
למקצועות המתכת לפני כניסתם לקורס.
למהנדסי מבונה והנדסאי מבונה — מסלולים מקוצרים.

קורט לקציני רדיו
הקורס יפתח בספטמבר .1975 מיספר המקומות מוגבל.

מתקבלים בוגרי בתי״ס מקצועיים 4שנתיים במגמת רדיו
אלקטרוניקה או בעלי השכלה צבאית מקבילה או בעלי
תעודת טכנאי אלקטרוניקה סוג 2ן משוחררי צה״ל בעלי
בריאות תקינה עד גיל .30

קורס לקציני חשמל
מתקבלים א. בוגרי בתי״ס מקצועיים * שנתיים במגמת
חשמל
ב. טכנאי חשמל, הנדסאי חשמל, מהנדסי חשמל.
ביטחון דייר גאוז־י ומיסטר 1א 3

לפרטים נוספים פנה למשרדינו ;

מישהו סוב7
מ5יצו 7האישיות —
אב 7מיץ

אבן וקיסינג׳ר
הילכו שניים יחדיו?
היה זה מנהיג בכיר של מיפלגת העבודה
עצמה — ח״כ אבא אבן, שר-חחוץ לשעבר.
להדיח את המדיחים. היה זח סיבוב
נוסף במאבק־היחיד של אבן, שהכריז מיל-
חמה על ממשלת־רבין אשד הדיחה אותו
ממישרד־החוץ.
מטרתו של אבן גלוייה למדי: להדיח
את מדיחיו, להפיל את ממשלת רביו. אבן
שואף לחזור לפחות אל מישרד־החוץ, ואם
אפשר — אל ראשות־הממשלה.
זהו מאבק לגיטימי, ואילו הסתפק אבן
במתיחת ביקורת על יצחק רבין, בוודאי
חיו חבריו במיפלגה סולחים לו ואף תומכים
בו בחשאי. אולם השבוע הושמעו נגדו האשמות
של בגידה במיפלגה, ואף גרוע
מזה — בגידה במדינה.
כי בעמודים הראשונים של עיתוני אר־צות־הברית
הופיעו כותרות שמנות, ש־פירסמו
דברים שאמר אבן בראיון במעריב.
כותרת־לדוגמה בהראלד טריביון :״אבן
מאשים את מישטרו של רבין בכישלון
השיחות על סיני.״
כותרת זו אישרה את טענתו של הגרי
קיסינג׳ר, שעליה חזר גם הנשיא ג׳ראלד
פורד, כי ממשלת ישראל היא האשמה בכיש לון
שיחות קי־סינג׳ר. עיכוב הנשק והכספים
לישראל נבע מטענה זו.
העו ל ם הזה 1967

ברגע הראשון זה נשמע כבדיחה. היועץ
לענייני מילחמה בטירור של ראש־המנד
שלה, האלוף במילואים רחבעם (״גאנדי״)
זאבי, מי שהיה אלוף פיקוד המרכז, המיי עץ
עתה ליצחק רבין במערכה נגד פעי־לות־חבלנית־עויינת,
הגיש את הדו״ח שלו
על התפרצות-הטידוף של דייוויד פרוטר
ביוהנסבורג.
קבע גאנדי: הכל היה בסדר. פרוטר
סבל בסך־הכל מפיצול-האישיות, ועל כן
היה מותר להעסיקו בתפקיד ביטחוני בקונסוליה.
הפקידים ואנשי־הביטחון של הקונ סוליה
נהגו כשורה, וכן גם שילטונות־הביטחון
של דרום־אפריקה.
״היחידים שלא היו בסדר היו העוברים-
ושבים ברחוב, שנורו על־ידי פרוטר,״ תימ-
צת את הדו״ח, בליגלוג, איש־ביטחון יש ראלי
.״הם אשמים בכל !״
דיאגנוזה. לא היה צורך להיות פסי כיאטר
ותיק, כדי לדעת שקביעתו של
גאנדי תלוייה על בלימה. פרוטר לא סבל
מ״פיצול האישיות,״ שהיא סי!מפטום של
הפרעה נפשית (היסטריה) ,אלא ממחלת־רוח
(פאראנוייה) .כל התנהגותו בעבר הרחוק
והקרוב מעידה על כך בבירור.
לא פחות ברור הוא שבפרשה זו נהגו
האחראים ברשלנות פושעת, וכי היא מגלה
מחדלים מזעזעים בסידרי-הביטחון במוסדות
הישראליים בארץ ובחו״ל.
השאלה היחידה המתעוררת בעיקבות
הדו״ה של גאנדי היא השקפת־עולמו של
מחברדעצמו. מה הניע את הקצין הוותיק
לחבר מיסמך תימהוני כזה ו
פולחן האלימות. אין ספק כי הדו״ח
אכן מגלה תופעה של פיצול־ד,אישיות —
אולם באישיותו של גאנדי עצמו.
גראה בבירור כי בסתר ליבו אוהד גאנדי
את פרוטר, דווקא בשל הסימפטומים ה־
״ביטחוניים״ של מחלתו. הטיפוס האלים
(לפי עדות קיבוץ יפעת) ,העוסק בקארא-
יטה, הנושא עימו תמיד מלאי גדול של נשק
מכל הסוגים, שהאופנוע שלו דומה לנגמ״ש
חמוש, הנדחף לתפקידים ביטחוניים בלי
(המשך בעמוד )32

בחיפהג רח׳ נתן (קייזרמן) 11 ליד
ניכר פריז ביטים א׳—ו ,,בשעות .14—8
בתל״אביב ! מגדל שלום, רח׳ אחד
העם קומה ,28 בימי ב׳ ,בשעות .13—9
לנוחותך תוכל גם להרשם לפי הספח
המצורף.

,סי ס ק צי ^ג צ

ס סו סי !

עכשיו יותר כדאי
בצי הסו חר!
ההטבות ותנאי השכר עני
שיו יותר משמעותיים:
כעת ההכשרה — כלכלה
ומגורים ללא תשלום ומענק
חודשי גבוה (במטבע קשה).
לאחר ההסמכה — קידום
מהיר בדרגות ובשכר (חלקו
במטבע קשה) ,תוספות
והטבות שונות.

לב׳ הרשות לחיניד והפשרה ימיים ת.ד 1909 .חיפה 31000

הנני מעוניין בפרטים נוספים בקשר לקורס
שמי ...כ תו ב תי

תאריד חתימה ...

ה. הזח מאי

עם ילדים.
בין הצעירים הערביים בבית צייר אחד,
ומיספר פועלי-במה. בין היהודים: קצין
בצה״ל, טייס, ומרפא טיבעי בשם חיים
ברנשטיין, החי עם צעירה גרמניה ששמה
וולטראוד נוטבורגה מריה טדלובסקי.
בחצר הבית המוזר מסתובבים באופן
חופשי כלבים וחתולים רבים, ועל המיד־רכה
שבחזיתו חונים שני ג׳יפים ישנים,
האחד שייך לטייס, השני לחיים ברנשטיין.

בית של
תי מ הוגי ס

באורה נדמה כאילו מנהל הבית
/כולו אורח־חיים קומוניאלי, אחד נכנס
אל דירתו של השני, וכמעט תמיד ניכרת
בו פעילות עד לשעות הקטנות של הלילה.
מוסיקת-פום בוקעת מחדרי הבית במשך
כל שעות היום, וקירבתו לים גורמת ל-
תושביו להסתובב כימעט תמיד בביגדי-ים.
מובן שבמקום כזה לא חסרות גם חתיכות,
והן ממלאות תפקיד חשוב בבית.
הזוג המעורר סקרנות רבה ביותר בין
תושבי הבית היחידי־במינו הוא, ללא ספק,
חיים ברנשטיין וולטראוד נוטבורגה מריה
טדלובסקי או בקיצור טראודי.
טראודי היא בחורה גבוהת־קומה ומלאה,
בעלת שפתיים בשרניות ועיני־תכלת עמו קות,
ואילו חיים מזוקן ובעל עיניים חוד-

ב בי ת מוזר ומיס!
רות. שניהם מרפאים טיבעיים — נטורותו־פיים,
בלשון המדע.
חיים ברנשטיין, יליד הונגריה, הוא בן
למישפחה אמידה. הוריו יבואני־טכסטיל,
ומתגוררים ברחוב דובנוב בתל־אביב.
כילד קיבל חינוך מסורתי, היה תלמיד-
ישיבה ומאוחר יותר שירת בנח״ל. עם
תום שירותו הצבאי למד באוניברסיטת
תל־אביב סיפרות ופילוסופיה, קיבל תואר
ראשון בשני המיקצועות, אך במקום להפוך
מורה-לסיפרות, כמקובל, החליט לשנות
מיקצוע. הוא ירד ירושליימה, למד מיש-
פטים, ומחזיק כיום בתואר של עורך דין.

נו 10ת11-ח לח
ץ הו, ללא ספל! ,אחד הבתים המוזרים
ן ביותר בתל-אביב. בית קטן בן קו-
מותיים, שריד של תל־אביב הקטנה. שוכן
ליד הים, והרוחות נתנו בו את אותותיהם.

תושביו של הבית מוזרים לא פחות. ב ארבע
הדירות המצויות בו, בהן דירות
המחולקות לחדרים בודדים, מתגוררים
צעירים יהודים וערביים, וגם מישפחה אחת

באותה תקופה חלה במחלה, שאת טיבה
הוא שומר בסוד. אמצעי־הריפוי הקונבנ-
ציונאליים לא שיכנעו אותו, לדבריו. הוא
פנה לרופא נטורותופי, אחרי שנואש מרופאי
קופת־חולים, והלה עזר לו. ברנש טיין
נמלא סקרנות לגבי המיקצוע החריג,
.שהוא מיקצוע מקובל ביותר באירופה
כיום, אד בארץ עדיין מתייחסים אליו
בחשדנות רבה. הוא נוסע לגרמניה, נרשם
שם ללימודים בבית־ספר מיוחד, והיה התלמיד
המעולה בכיתתו. שנייה אחריו, ב כיתה,
היתה צעירה גרמניה יפהפייה בת
,23 וולטראוד טדלובסקי שמה. השניים
התאהבו, ומאז הם חיים יחד.
סראודי, בתו של בנקאי עשיר ממינכן
ונצר למישפחת אצילים רוסית, הצטרפה
אל חיים, שמישפחתו עברה את שואת
אירופה, במסעו לארצות־הברית, שם הש תלמו
השניים במירפאות של ריפוי טיבעי.
אך החלטתו של חיים היתה נחושה,
לחזור ארצה ולהחדיר את חורת הריפוי
הטיבעי לשוק הישראלי.

הרצאות
ל״ויצ״ו״

בגב חשוד

שוכבת החולה על מיטת הטיפולים, כשחיים או טראוזי
מרפאים אותה בשיטה העתיקה של כוטות־הרוח. לדב־ריהם,
החולים שלהם הס בדרך־כלל אנשים שקיבלו טיפול קונבנציונאלי שלא
מזר להם, והס פונים אליהם מתוך הנחה שאס לא יועיל — ודאי שלא יזיק.

ץ ץ ייד כשהגיעו לישראל, שכרו ה-
שניים דירה מרווחת בת שלושה חדרים
ברחוב הירקון, שמחלונותיה נשקף
הים, ריהטו אותה בשטיחים וברהיטים מ־שוק-הפישסשים,
רכשו את כל אמצעי-
הריפוי הדרושים להם — ופתחו מרפאה.
לעומת הדירה המרווחת שבה שוכנת
המירפאה, מתגורר הזוג באותו בית מוזר,
בחדרון זעיר. כדי לחסוך מקום, התקין
חיים מיטה על עמודים, אליה הם מטפסים
בסולם. את החדרון חולקים עימהם טאטוס

כלב־זאב מעורב שחור׳ ובורג׳י, כלב
ג׳ינג׳י קטן וחמוד. בכלוב שמעל לארוך
מצפצפות להן ללא־הרף שתי ציפורים
נדירות ביופיין, ובתור סלסלת־קש מתנמ נמת
לה אמא־חתולד, ששמה קוצי, על
שיבעת גוריה.
קירותיו של החדר מכוסים בתמונות,
בתיך ארגזים צבועים צהוב מונחים ספ רים׳
ועל הפטיפון הסטריאופוני מסתחרר
בנחת תקליט של שירי־חזנות מסורתיים.
טראודי וחיים אוהבים את חדרם. מדי-
יום הם משפרים ומשפצים את מראהו.
טראודי תופרת וילונות, חיים צובע את
המרפסת, שותל עציצים ומתקן את המעקה,
או משחק שח עם ידידיו.
שעות אחדות ביום מבלים השניים במר-
פאתם. יש להם חוג־לקוחות קבוע.
כששואלים את חיים על עיקריה של
תורת הריפוי הטיבעי, הוא מסביר :״עיקרה
של התורה הוא לגייס כוחות״ריפוי המצויים
בגוף האדם, לעודד ולהסתמך
עליהם, ולא לערב בצורה גסה תרופות
חזקות מבחוץ, המוציאות את גוף האדם
מאיזונו לזמן ארוך.״ תורה זו מעוררת
עדיין, אצל אנשים רבים׳ אי-אמון. ד״ר
נצח, חלוץ המרפאים הטיבעוניים בארץ,
האמין בזה — אבל הוא נפטר.
על־מנת להעלים את החשד, ולעזור ל אנשים
להבין את עיקרי שיטת הריפוי
הטיבעי, מקיים חיים הרצאות. הוא מרצה

לפני נשות ויצ״ו, למשל, ולא אחת הוא
נתקל בהתנגדות קשה. כמו באותה הרצאה
שקיים בביתה של פעילת ויצ״ו אמידה.
ישבו להן ה״ווייבערס״ מסביבו, לגמו בני חותא
מסיפלי-הקפה וזללו עוגותיקרם,
ושאל תן הראשונה אל המרצה הצעיר
היתה :״יש לך תעודה שלמדת את ה־מיקצוע
באוניברסיטה?״ חיים הירצה זמן
רב, אך לבסוף יצא בתחושה כי דיבר אל
חלל ריק. אותן נשים משועממות חשדו
בו כי הוא אינו רציני, לא האזינו לו
כלל, מה־גם שטאטוס ובורג״ /שנילוו אליו

בעין מזו״גת

מביט חיים ברנשטיין דרך הזכוכית־המגדלת ונואבחן,
לדבריו, סימפטומים של מחלות בעזרת סימנים המופיעים
בגלגל־העיין. הסגולה לחיים ארוכים, לטענתו, היא השלווה, מתת שבה ניחנו רק מתי־מעט.
לה הסבר מדעי למרות שהוכיחה עצמה.
״לפי התורה הסינית יש בגוף האדם נקו דות
מסויימות המצויות על האיברים ה פנימיים.
לכל אבר יש מערכת נקודות,
שכאשר מחברים אותן נוצר מסלול. ה אנרגיה
בגוף זורמת ב־ 12 מסלולים, וכש־לוחצים
על הנקודות הללו אפשר להשפיע
על איברים מסויימים.״
גם חיים וגם טראודי אינם מוכנים לערוב
* כ י ירפאו כל מחלה, אך יש מספר מחלות
שהם הצליחו, לדבריהם לרפא, והם משוכ נעים
כי יצליחו בכך גם בעתיד.
הטבע, לטענתם, עומד לצידם.

השיטה הסינית

מופעלת על־ידי טראודי, כשהיא מרפאת חולה
בשיטת־הריפוי הסינית, שעדיין לא הוסברה מבחינה
מדעית במערב. המחטים הדקות ננעצות בעור בעזרת שפופרת חלולה, המפזרת את
הכאב, כך שלא יתרכז במקום אחד. בתמונה מימין: הזוג בביתו, עם החתולה קוצי.
להרצאה, לא הוסיפו רצינות לאירוע.
אך כל זה אינו מרפה את ידיו של
חיים. בדרכו־שלו הוא מסביר לחולה הפוטנציאלי
את עיקרי התורה, מנחה אותו
להשתמש בתרופות הנמצאות במזון עצמו
או באותן תרופות המצויות במים, בצורת
אמבטיות. הוא משתמש בכוח הגלום בידיו
כשטראודי עוזרת על-ידו, ושניהם מבצעים
יחד עיסויים בשיטה אינדיאנית.

ריפוי בדרך
הטבע

יים, טראודי, שתי ציפורים בכלוב, שני כלבים
ולים, חיים לחם בארמוניה מוחלטת בחדרון זעיר.
־ק לבעלי־החייס שבביתם, אלא גם של השכונה.

ף* דרף״כלל מגיעים אל טראודי ואל
חיים, לדיבריהם, אותם אנשים ש הגיעו
אל סף הייאוש, מאחר שאמצעי-
הריפוי המקובלים הכזיבו אותם.
״כמו, למשל״ מספר חיים ,״אותה אשה
שהגיעה עם אחוז־שומן גבוה בדם, וכתו
צאה
מכך הפרעות בקצב של הלב. היא
הגיעה למצב של כימעט חסתיידות־עורקים.
כעבור חודשיים של טיפול הגיעה למצב
של אחוז־שומן נורמלי, והפרעות בקצב
הלב נעלמו. ריפאנו אותה בעזרת דיאטה,
עישבי־מרפא, וטיפולי־מים.״
טראודי וחיים עובדים יחד. הם משוחחים
עם החולה, בודקים אותו, ולפעמים מתעו ררים
ביניהם חילוקי־דיעות, אך אלה מיק-
צועיים, לא מהותיים. לצורך עבודתם הם
נעזרים בספרות עניפה בגרמנית ובאנגלית.
אומר חיים :״אינני דורש מאיש להאמין
בשיטת הריפוי הטיבעי. אני מבקש רק
שיתנו לי לרפא, אם זה עוזר. הבעייה של
להאמין נעלמת. אם זה לא עוזר, אין צורך
להאמין. אחרי הכל, נטורותופיה אינה דת.״
עם שיטות־הריפוי של השניים נימנות
שיטת־הריפוי העתיקה של כוסות־הרוח, ו שיטת
המחטים הסיניים.
מסביר חיים :״שיטת המחטים הסיניים
היא שיטה עתיקה, שעד חיום לא נמצא

המוסיקה

היא אהבתה הגדולה
ביותר של טראוד
טדלבסקי, המנגנת בחליל באופן מיקצוע
ואף נתנה רסיטלים כשלמדה בגרמנית

המיכרז הגנו!
(המשך׳מעמוד )23
דבר שלא עשה מעולם קודם־לבן בשי־חותי
איתו שבהן, כזכור, התחמק ממתן
תשובות.
למחרת, כאשר פניתי אל יערי, ניכר
מייד שהוא כבר מתמצא היטב בנושא,
משום שהשיב במקום, ללא היסום :״מעו לם
לא השתתפנו במיכרז זה. לא הגשנו
כל הצעת-מחיר, ולכן גם לא קיבלנו את
העבודה.״
יערי נשאר איתן בקביעתו זו גם כאשר
ביקשתיו, שוב ושוב, לבדוק פעם נוספת
את המיכרזים. ציינתי בפניו בדיוק מה
נושא המיכרז, אילו חברות השתתפו בו
ומה היה המחיר שחברת ש.ה.ל. הציעה.
ייתכן שקביעתו הנחרצת של יערי ב עניין
המיכרז, היתר. גורמת לי להפסיק
לחקור בנושא, אך רצה המיקרה, ועוד
באותו יום בו הודיע לי יערי, בצורה
פסקנית ביותר, כי ש.ה.ל. לא השתתפה
באותו מיכרז, עלה בידי ליצור קשר עם
אחד מאנשי חברת ש.ה.ל ,.שאמר:

״איזו שאלה 7עד היום אנו זוכרים
את המהומה שהתחוללה סכים
אותו מיברז. היתה לנו הרגשה שמשהו
לא-כשר הלך שם. זכור לי
שראשי התעשייה האווירית נתבקשו
לברר עם חיים ירון מה הת
רד1ש כאותו מיקרה.״

ה דו בי
לא מדבר
ך* ־ 6במאי 1975 שוחחתי עם חיים
4לורן (שחזר בינתיים ארצה) ,מי ש היה
מנכ״ל ש.ה.ל. בשנת .1971 הוא לא
נטה להרחיב את הדיבור בנושא זה, אד
ציין כי חברתו אכן השתתפה במיכרז, וכי
זכתה במחצית ממנו.
פניתי לאלקנה גלי, דובר התעשייה
האווירית, וביקשתיו לברר כיצד ניתן
ליישב את הסתירה שבין דיברי סגן-
המנהל-הכללי, הטוען כי התעשייה האווי רית
מעולם לא השתתפה במיכרז זה, לבין
דיברי מנהל ש.ה.ל ,.שאישר השתתפות
וזכייה חלקית במיכרז.

למחרת אישר הדובר את גיר
סתו של חיים לורן, מנב״ל
,,ש.ה.ל.״ ואמר, כי יערי אינו מתמצא
כנושא כלל, משום ששטח
זה אינו בטיפולו. למרות זאת, נטל
יערי לעצמו זכות להתייחס למיק־רה
ולשללו מכל-וכל.
הגורם היחיד שיכול לפתור, עתה, את
התעלומה, הוא מישרד־הביטחון. רמזים
שונים שהגיעו אלי, העלו אפשרות כי ב־מיסגרת
פעולה להעלמת תיקים חשודים,
הנערכת לאחרונה במישרד־הביטחון, ואשר
החלה עם היפתח החקירה המישטרתית,
עלול גם תיק זה להיעלם.
חשיבותו של תיק זה נעוצה בכך, שאם
אכן יוכח כי במחציתו השנייה של ד-,
מיכרז זכה אמנון אבני, למרות שהצעת־המחיר
שהגיש היתה גבוהה יותר מזו
של חברת ש.ה.ד ,:תינתן בכד אפשרות
רצינית לפתיחה בחקירה מישטרתית נים־
רצת על טיב הקשרים שביו אמנון אבני
וחיים ירון, מי שהבטיח לו ״לסדר את ה עניין,״
וכיצד ניתרגמו קשרים אלה ל שפת
ההטבות למיניהן.

ב 12-במאי 1975 נתקבלה תשובת
דובר מישרד-חביטחון, נפתלי
לביא. היא הועברה אלי על-ידי
אחת מפקידותיו, בזו הלשון :
״הדובר אינו מוכן יותר להשיב
על שאלותיך.״

פ נ סי עו ת ם! 1
15נ סי עו ת ביום ראשון
אוטובוסי נוחי מסווג׳ אויר
ב ל 1אתב־ פ 3לי בלב!־(מם לול אחד)
פרטי בכללשמת המודיעין.

אג ד -ה הנ הלה

דובר מישרד־הביטחון רוגז על העולם
הזה, משום שעלה בידי העיתון לחשוף
את רשת מעשי־השוחד בין אנשי־מישרדו.
ניסיונות החיפוי והטישטוש של הדובר,
לכל אויר מהלך חקירת העולם הזה הציגוהו׳
אחרי פיצוץ הפרשה ומאסר החשודים
על-ידי המישטרה, כמי שאינו מתמצא
במתרחש מתחת לאפו, במישרד שהוא
דוברו, או כמי שמעוניין להעלים את
הדברים המתרחשים מעיני הציבור.
כפקיד־ציבור, חובתו הראשונית של ה דובר
לעזור לעיתונות. אם עד כה ניסה
לטשטש דברים ולהכשיל את העיתונות
בעבודתה הרי עתה, כאמור, בחר בדרך
חדשה — אי־מסירת־מידע בנושאים מוג דרים
שעליהם הוא מתבקש להגיב.

גם כמיקרה זה, בכקודמים לו,
אולי יצליח מישרד־הכיטחון לעכב
לזמן־מה את גילוי האמת, אף כ
סופו-של-דבר לא יעלה כידו לטשטש
את פרשת המיכרז המיסתורי,

על כל ההשלכות החמורות הנובעות
ממנה.
״העגלות החכמות,״ כד מכנים ב-
חיל-ד,אוויר את העגלות המתוחכמות,
שתפקידן להוביל פצצות ממקום איח־סונן
ועד למטוסים.

לעגלות אלה מעלות מיכניות
רכות. יש להן רק חיסרון אחד —
הן אינן עומדות בעומס הפצצות,
ציריהן נשכרים והן אינן יכולות
עוד לנוע ממקומן.

בשבוע שעבר פירסמנו ידיעה זי(העולם
הזה .)1966 טענו כי המחדל אינו נעוץ
בבית־החרושת המייצר את העגלות, והמ ספק
תוצרתו לפי השירטוטים הטכניים
שסופקו לו על-ידי חיל־האוויר.
מקור התקלה הוא בחוסר־תיאום חמור
ורב־השלכות בין מישרד־הביטחון לבין
חיל-האוויר. ביקשנו לפרסם את הסיבה
לחוסר-התיאום שבעיקבותיו נהרסות העגלות׳
אד מסיבות שונות לא נסתייע הדבר
בידינו.

השבוע, אחרי פירסום הכתבה,
חלה כנושא זה תפנית מפתיעה,
חמורה פי-כמה.

אם סברנו, בתחילה, כי המדובר בייצור
חד־פעמי של 220 עגלות כאלו, על-ידי בית
חרושת אחד, הרי התברר לנו כי תקלות
דומות נתגלו אף במוצרי בתי־חרושת אח רים,
העוסקים באותו נושא.
מיפעלים אלה הם: מיכון בניין בע׳־מ —
פתח־תיקווה! זרו בע״מ — פרדס־חנה
(ייצור חלקי) 1אי.סי.אס — .בית־שמש ;
דמיאל — גבעתיים! ונגרט — אשדוד!
א.ג.י( .השייך לאמנון אבני) — קריית־גת.

מכאן שאין מדובר כייצור חד־פעמי
של סידרת עגלות, אלא כייצור
שוטף, על-ידי כתי־חרושת
אחדים, כסדר־גודל של מאות רכות
של עגלות שאינן מסוגלות לשאת
את עומס הפצצות שעליהן.
אמר יצחק שושני, מנכ״ל בית-החרושת
מיכון בניין בנדם :״סיפקנו לחיל־האוויד
ציוד באיכות מעולה. העגלות ניבנו בדיוק
לפי הנתונים שסופקו לנו. מקור התקלה
איננו בנו.״
דברים ברוח דומה השמיעו גם בעלי
המיפעלים האחרים. רק גירסתו של בעל
מיפעל דמיאל, בגבעתיים, היתה שונה.
״לחיל-האוויר אין כל בעיות עם העגלות
שלי. הן פועלות ללא תקלות,״ אמר.
״בכל פעם במהלך הייצור, כשנתקלתי ב-
שירטוטים לא-אמינים, פשוט התעלמתי מהם
ובניתי את העגלות בצורה שידעתי כי
ייטיבו לשרת את חיל־האוויר.

״איני יודע מה נעשה כבתי־חרו
שת אחרים. אני רק יודע שאם הם
כנו את העגלות כמדוייק לפי ה
שירטוטים, חיל-האוויר יצא ניזוק.״

ב* 2.5.75 פניתי לדובר צה״ל, ביקשתי
לברר את הנושא.

שיקולים
של שוחד
ף* 12.5.75 הודיע לי דובר צה״ל כי
4הנושא נבדק, והועבר לטיפול מישרד־הביטחון.
תשובה זו נראית לי תמוהה במי-
דודמה, משום שלפחות בנושא הכנת השיר־טוטים
הטכניים שלפיהם ניבנו העגלות, מקור
התקלה בחיל־האוויר, ולא במישרד־הביט־חון.
לכן, לא די בהעברת הנושא לטיפול
מישרד-ד,ביטחון.

נקודה קודרת נוספת הקשורה
בפרשה זו, נעוצה כעובדה שאחד
מכתי־החרושת שעסקו כייצור ה-
עגלות הוא ״א.ג.י.״ ,השייך לאמנון

כזכור, שיחד אבני קציני-צבא ופקידי
מישרד־הביטחון, כדי שיטו לו מיכרזים
שלא־כדין. אחד מאלה שקיבלו מאבני שוחד
דרך־קבע, היה רב־סדן מאיר בן־אהרון.
בתוקף תפקידו במחלקת ציוד חיל־אוויר,
בנושאי מיתקני־הידראוליקה, היתד, לבן-
אהרון נגיעה גם במעקב אחר ייצור העג לות
לנשיאת הפצצות.

משהסתבר בי הצמד אבני׳—כן-
אהרון פעל בצוותא כנושא זה, לא
נותר בל ספק בכך שמסירת העבודה,
לפחות כחלקה, לא היתה כשרה,
נמסרה ליצרן לא מתוך שיקולי
טיב, אא כעבור שוחד.

מן הראוי שנוסף לבדיקת חוסר־התיאן ם
בין מישרז״הביטחון לבין חיל-האוויר, לב דיקת
פרשת השירטוטים הבלתי־אמינים
שהכשילו את הייצרנים, תיבדק ביסודיות
גם האפשרות שבית החרושת א.ג.י. קיבל
את העבודה לא לפי הנוחלים התקינים.
העול ם הז ה 1967

תשלוחת האסיר X
עדמהנ יד וןמרדכיקידר
למאסר עו לםביח ־ דיןצב אי?
ך* רוזן ממונטה־בריסטו, מאת אלכסנדר דיומא
1 1האב, הוא סיפור הרפתקאות קלאסי, המלהיב את
דמיונם של ילדים. למרות שיש הטוענים כי הוא מבוסם
על תיק ישן של המישטרה הפאריסאית, מקובל להתייחם
אליו כאל סיפור דימיוני. פרשתו של הרוזן שנכלא במרתפי
בית־הכלא שבאי האיטלקי הקטן מונטודכריסטו ובצורה
זו נמחקו עקבותיו ועצם קיומו הועלם — נראתה בלתי-
אנושית מכדי שתוכל להתרחש במציאות.
מה שניסתה מדינת־ישראל לעולל למוטקה קידר היה
שיחזור סיפור הרוזן ממונטה־כדיסטו.

הם מתמצים אולי בקטע הבא :״בביודהסוהר שוברים את
האדם שבאסיר. במשך הזמן הופך אסיר לקהה יותר, אדיש
יותר. אצלי זה אף פעם לא קרה. זה עניין של אינטלקט ולא
של רפלקסים. אצל האסירים הערבים יש מילה, :אוסול,׳
שפירושה אצילי, גזעי, מקורי. בבית־הסוהר ברמלה הייתי
אני האיש שגילם את האוסול: איך איש צריך להיות שם.
לא שייך להנהלה ולא לאסירים. חייתי שם את. חיי.״
מהיום הראשון בו נכלא לא חדל מוטקה קידר להיאבק.
הוא לא השלים עם הגורל שגזרו עליו. בעת חקירתו
לא נשבר מעולם ולא הודה בפשעים שייחסו לו. הוא

11110 נתפהיד

בשנת ,1959 כאשר היתגלה דבר מעצרו, שהיה עד
אז בבחינת סוד כמום הידוע למתי מעט, התבטאו כמה
מאנשי השילטון במדינה, בצער, על שבמדינת-ישראל
אין אפשרות לחסל אדם ולהוציאו להורג ללא מישפט,
כמקובל בכמה מישטרים טוטאליטאריים. לדעתם, זה היה
עשוי להיות הפיתרון הטוב ביותר להיחלצות מהסיבוך
אליו נקלעו בפרשת מוטקה קידר. בלית ברירה, ומתוך
דאבה על ליקוי זה של הדמוקרטיה, החליטו להועיד
למוטקה קידר גורל אחר: לחינמק כל חייו בכלא.
״האיש הזה לא ייצא משם חי!״ אמרו כאשר נסגרו
שערי בית־הסוהר המרכזי ברמלה מאחורי גבו של מוטקה.
ואומנם, ב־ 17 שנות מאסרו, כשרק אנשים בודדים
מהחוץ הצליחו לבקרו בכלא, נפוצו מדי פעם שמועות, כי
מוטקה נחשב ״חצי מת.״ סיפרו כי דעתו נטרפה עליו
וכי אין עוד סיכוי להבריאו. לחשו כי ניסח להתאבד וכי
הוא מרחף בין חיים ומוות. טענו (מה שהיה נכון) כי
ניסו להתנקש בחייו בכלא וכי מצבו אנוש.

ברי חה מ הצינוק
ן* אשר נפתחו לבסוף בפניו שערי הכלא והוא הורשה
״ ״ לחזור ולהיות אדם חופשי, היה מוטקה איש שונה
לחלוטין מכפי שתואר בחוץ בכל שנות מאסרו. הוא נראה
מוצק, חסון, שזוף, בריא בגופו ובנפשו ובעל מחשבה
צלולה. נדמה היה כאילו שנות כליאתו שימשו לו אולפן
להשתלמות, להרחבת אופקים, לרכישת השכלה ומחשבה
שיטתית.
איך יכול לקרות דבר כזה לאדם, שיותר מכל אסיר
אחר שהיה כלוא בבתי־סוהר ישראליים נועד ביודהסוהד
עבורו להיות מכשיר של חיסול טוטאלי?
למוטקה עצמו יש הסברים רבים וארוכים על כך.

המשיך לטעון כי הוא חף מפשע גם אחרי שנגזר לו מאסר
עולם. בכל שנות מאסרו ניהל מאבק מישפטי כדי להוכיח
שמישפטו היה מבויים. הוא לא פסק מלנסות לשכנע
את כל הגורמים, שנעשה לו עוול משווע.
עם שיחרורו נשאל מוטקה מדוע אינו ממורמר ואכול
טינה, כפי שציפו שיהיה. הוא השיב :״כשאתה בפנים
אתה עסוק במילחמה. בדיוק כמו חייל בקרב. מי יותר
מריר? החייל הנלחם בחזית או זה שנמצא בעורף? אצל
מי המוראל יותר גבוה? אני נלחמתי 17 שנה.״
המילחמה שלו כללה גם ניסיונות בריחה. כאשר הובא
לבית־הסוהר המרכזי ברמלה, הוא נזרק מיד לצינוק .״מדוע
אתה עושה לי את זה?״ שאל את מנהל הכלא .״אמרו
לי שאתה תברח !״ השיב לו זה.
״תפקידי הוא לברוח ותפקידך הוא למנוע זאת ממני,״
אמר מועקה משתומם ,״שאני לא אנסה לברוח?״
כל יום היו מוציאים אותו מהצינוק לחצי שעה
לראות אור שמש. זה לא היה הטיול עם שאר האסירים.
שעה שהם היו כלואים בתאיהם הוא היה מוצא החוצה
לחצר קטנה בין שני מיבנים בבית־הסוהר, שמעליה היתד.
מתוחה רשת. קצין סוהרים מזויין היה נילווה אליו לטיול.
מוטקה היה מנצל את חצי השעה הזו לריצה מסביב
לחצר. הקצין ששמר עליו היה מתיישב על כסא ועוקב
אחרי ריצתו .״בהתחלה הוא היה מתבלבל מהסיבובים
שעשיתי, ובמרוצת הזמן הוא החל מנמנם. לא יכולתי
שלא להבחין בזה,״ נזכר מוטקה.
״יותר מאוחר עשיתי זאת במיתכוון ובשיטתיות. הבחנתי
שבפינה המזרחית דרומית הרשת שהיתה מתוחה מעל
החצר לא היתד, מהודקת לגמרי. זאת היתד, פינה לא נוחה
לסגירה. מאחר ואני צייד במקצועי ויודע דרך איזה חור
לעבור, ידעתי שאוכל לעבור משם.
המתי נקבע אצלי על ידי זה שאצליח לנמנם את
סומר שלי. והאיך -על ידי ארגז עץ שהיה מונח
זצר. הייתי מזיז אותו כל יום לכיוון הפינה. כל יום
חתי אותו רק כמה סנטימטרים לכיוון בליטה שבקיר.
ייתי מתיישב על הארגז אחרי הריצה וככה מזיז אותו
יי שהשומר יבחין בכך. ביום אחד, בשעת הריצה שלי,
זצין נרדם על כסאו. זה לקח לי סקונדה והייתי למעלה,
ייר לרשת. וכאו היתד, לי טעות שנבעה מחוסר מידע.
״רציתי להגיע החוצה כדי שידעו שאני בפנים. זה לקח
לי כארבע דקות לטפס על הגגות ולהגיע אל השער
המערבי־דרומי של בית־הסוהר.
״רצה המזל, ובדיוק כשאני מעל השער, מופיעים
שלושה סוהרים מבחוץ. היה בדור לי שאם ארוץ למטה
אצטרך להילחם בהם. כשראיתי אותם — נעמדתי. אילו
ידעתי אז מה שמצפה לי נ;בית-ד,סוד,ר אחד־כך הייתי
בורח בכל מחיר. כי העובדה שאני בחיים היא מקרית
בלבד. לא מקרית מצידי — אלא מצידם.
״הבנתי שגמרתי עם הבריחה. סגן המנהל בא עם
רובה וכיוון אותי אלי. מישהו עלה למעלה ונעמד
כאילו על ידי, לתפוס אותי. ואז הוא נתן לי דחיפה
והפיל אותי למטה. נפלתי על צינור ממקום די גבוה
ונקעתי רגל. אז ראיתי לראשונה את החיה שבאדם.
בל מי שרק היה יכול בעט בי.

הכניסו אותי הזרה לצינוק. שמו לי כבלים על הידיים
והרגליים. אחרי זה לא נתנו לי לצאת יותר החוצה.
אני זוכר רק שהיה קר מאוד בצינוק והריצפה היתד,
טחובה. לא יכולתי לעמוד. נאלצתי לשכב כל הזמן. אבל
כשאני משווה את זה לעומת מה שנעשה לי אחר־כך זה
בטל בשישים.

להת חל ף עם ״פרפר״
ך * ייתי שם 17 שני ם ,״ נזכר מוטקה ,״ואף פעם
ן ן ל א התרגלתי לזה שזורקים בנאדם לצינוק, או
שמתייחסים אל אנשים כמו אל עבדים. קראתי בבית-
הסוהר את המדור הראשון של סולדניצין ואת יום אחד
בחייו של איבאן דאניסוביץ׳ .המקרה שלי היה חמור
יותר מהמקרים המתוארים שם. הבנתי את זה רק אחרי
שקראתי בחשאי בבית־הסוהר את הפרפר. הייתי מוכן
להתחלף עם הפרפר. היו לו איתו אנשים. לי לא היו. גם
כשהוצאתי מהבידוד, שם טיפלו בי סוהרים במדים, וציפיתי
לפגוש באנשים, הסתבר לי שהייתי בין סוהרים בלי מדים.
הבנתי את סולז׳ניצין ולמה אין בריחות אצלו. שם לא
בורחים. היה להם קל — הם נמצאו כל הזמן בין אנשים
דומים להם. הם לא היו לבד. היה עם מי לדבר. אני
הייתי לבד, גם כשהייתי בין אנשים באגף הכללי.
״האסירים בספריו של סולז׳ניצין חיים חיים אינטלק טואלים
מלאים. הם נהנו מלוקסוס שלא היד, מנת ־חלקם
של רוסים אחרים. זה היה אולי המקום היחיד ברוסיה
שאפשר היה לדבר בו בחופשיות.״
מדוע זכה מוטקה קידר לטיפול המיוחד בכלא שלא
היה אלא התעללות?
התשובה על כך אינה ניתנת לפירסום. היא חסויה
וסודית. מישפטו נערך בדלתיים סגורות ואין לפרסם
אפילו את האשמה עליה נידון. מה שניתן לומר הוא רק
שהמעשה שיוחס לו היה מעשה פלילי שעבודו נשפטים

אלי ח בו ר
אסירים אחרים לתנאים רגילים של בית־סוהר ישראלי.
המאבק בו עומד מוטקה לפתוח, ושאליו יצטרפו קרוב
לוודאי אנשי ציבור רבים, הוא מאבק להסרת האיפול
סביב הפשע שיוחס לו, כדי שיוכל אז להילחם באמצעים
הלגיטימיים העומדים לרשותו להוכחת חפותו.
העובדה שמסך איפול כבד עדיין עוטה פרשה שאירעה
לפני כ־ 20 שנה ושאין מתירים לפרסמה גם כשסודות
ביטחוניים מאותה תקופה הם כבר נחלת־הכלל, יוצרת
את הרושם שהאיפול נועד להגן על אינטרסים של כמה
אנשים האחראים למה שאירע.
מוטקה קידר היה בשליחות לאומית בעת שאירע
המעשה שהוא הואשם והורשע בביצועו. החששות שהיו
קיימים בעת מעצרו לא פגו עד עצם היום הזה.
(המשך בעמוד )31

משרד (|1גי|| השיכון

דע זכויותך לסיוע בשיכון
משרד השיכון מביא לידיעת הציבור
את מערכת הזכויות המעודכנת לסיוע
בשיכון בכל המסלולים הפועלים במשרד

1תוכנית סיוע זוגות צעירים 1974
. 2״צפיפות דיור 3 למשפחות
המתגוררות בצפיפות של שלוש נפשות
ויותר לחדר).
.3הטבת תנאי דיור.
.4סיוע לעוברים לגור בערי פיתוח.
.5מפעלי החסכון לבנין.
.6כללי.
עיין בקפדנות! תלוש ושמור!

.1תוכנית זוגות צעירים
הזכאי ם לסיוע 1974 .

)1זוגות שנישאו* אחרי ה־ 1.10.69 וזוגות העומדים
להינשא, הגרים בישובים עירוניים וקונים דירה
מחברה קבלנית או מיד שניה, כולל דמי מפתח.
)2הסיוע ניתן לרוכשי דירות ששיטחו אינו עולה
על 75מ״ר ברוטו ושמחירן אינו עולה על
150,000ל״י( .בירושלים — ניתן לרכוש דירה
שמחירה אינו עולה על 170,000ל״י).
באזורי פיתוח — אין הגבלה על מחירי הדירות.
)3לא יהנו מהסיוע זוגות שכבר קבלו סיוע בתכניות
ממשלתיות ועירוניות וכן זוגות שיש להם או
היתד, להם דירה משלהם או שהם גרים בדירות
עליהן שילמו דמי מפתח.

ב. היקף הסיוע וטיבו.
)1סכומי המשכנתא נעים בין 95,000 — 40,000
ל״י ותנאי ההחזר נקבעים על-פי הניקוד, המחושב
לזוג הצעיר, בהתאם למצבו הסוציאלי ולישוב בו
נמצאת הדירה הנרכשת.
)2סכומי המשכנתא וההחזר החודשי לפי קבוצות
ניקוד ואזור מגורים, מוצגים בטבלה הבאה:

)3באזור פיתוח תינתן בנוסף להלוואה הרגילה גם
הלוואה עומדת בסכום שבין 10,000ל״י ל־30,000
ל״י, בהתאם לישוב. ההלוואה העומדת. תינתן לדי רות
חדשות בלבד.

.2צפיפות
דיור
של 3 +
א. הזכאים כסיוע.

.3חטבת תנאי דיור

א. הזכאים כסיוע.
משפחות או בודדים הצוברים מספר נקודות מינימלי
מסויים, בהתאם לקריטריונים הבאים: צפיפות
דיור (מספר נפשות לחדר) ,שטח דירה והכנסה
ברוטו לנפש.
לא יכללו: זוגות צעירים הזכאים בתוכנית זוגות
צעירים : 1974 זכאי תוכנית 3 +המסוגלים
לעמוד בתנאי ההלוואות: עולים חדשים שבטיפול
משרד הקליטה ומשפחות המתגוררות בדירותיהן
הנוכחיות פחות משנתיים.

( )1א) משפחות הגרות בצפיפות של 3נפשות בחדר
ויותר.
(ב) משפחות הגרות בצפיפות העולה של 9מ״ר
ברוטו לנפש, גם אם מבחינת חישוב
הצפיפות ב. היקף הסיוע וטיבו.
על־פי מספר החדרים אין היא נמצאת בצפיפות
של 3נפשות לחדר ויותר.
. 1הסיוע הוא כדלקמן:
(ג) משפחות שלגביהן נקבע לפי צו הריסה או א. הצעת דירות ברכישה ובשכירות.
אטימה כי מקום מגוריהן אינו ראוי לדיור, אף ב. הלוואות לרכישה: הרחבה ושכירות בדמי
ללא הצפיפות הנ״ל.
מפתח.
הערה: משפחות אלו זכאיות לסיוע במסגרת תוכ .2ההלוואות שתינתנה הן בגבולות 30,000ל״י —
ל״י בהתאם לניקוד.
נית, זו בתנאי שגרו בדירתם הנוכחית לפני 50,000
ה־.31.3.73
במקרים
.3הלוואות עומדות ומענקים ינתנו
הבאים :
.2הסיוע ינתן למשפחות הגרות בישובים עירוניים,
בישובי פיתוח או למשפחה העוברת מישוב א. לסדור הורים במוסדות לקשישים, הפרדת משקי
פיתוח אחד לאחר.
בית המתגוררים בצפיפות של למעלה מ־ 2נפשות
בחדר — המענק יהיה בגובה תשלום הכניסה
.3הסיוע למשפחות אלו ינתן בתנאי שהצפיפות
למושב קשישים.
בדירתן (הנרכשת או המורחבת) תרד כדלקמן:
א. משפחות עד 6נפשות לצפיפות עד 2נפשות
ב. משפחות המחזירות דירה לאכלוס חוזר או
לחדר.
המפנות דיור ארעי או עומד להריסה ואינן מקב לות
פיצויי פינויים.
ב. משפחות בגודל של 6נפשות ויותר לצפיפות
עד 2.5נפשות לחדר.
ג. נתמכי סעד מחוסרי דיור, השוכרים דירה בדמי
מפתח.
.4תכנית הסיוע מיועדת ל: רכישת דירה חדשה!
רכישת דירה מיד שניה! שכירת דירה מיד שניה! ד. קליטת בודדים או זוגות זקנים במשפחה
שכירת דירה בדמי מפתח: בניית תוספת חדרים
במידה והבודדים מפנים יחידות דיור לאכלוס
לדירה קיימת.
חוזר, להריסה או שהינם מחוסרי דיור.
גובה ההלוואה העומדת (המענק) יהיה עד 10,000
ל״י לבודד ו־ 15,000 לזוג.

ב. היקף הסיוע וטיבו.

. 1סכומי ההלוואות נעים בין 20,000ל״י ל-
•״יי* א׳ יד*1לי0

ל״י לתקופה של 25—17 שנה.
90,000
החיך יתזח 1׳|*יתוח
תנאי ההחזר: ב־ 3השנים הראשונות יהיה ההחזר
החודשי עבור הלוואה מקסימלית — 250ל״י
לחודש. סכום ההחזר החודשי גדל בהדרגה בשנים
40,000 40,000
שלאחר מכן.
()000( )000
.2גובה ההלוואה יקבע בהתחשב בתנאים הבאים:
70,000 00,000 800— 990
א. מספר הנפשות המתגוררות בדירה.
()590
()490
ב. צרכי הדיור של המשפחה להקטנת הצפיפות
70,000 00,000 1000—1190
()530
()440
והטבת תנאי המגורים.
1200— 1390
ג. בהלוואות לרכישת דירה ולשכירה בדמי מפתח
יובאו בחשבון:
מחירי הדירה הנוכחית (אם ישנה) והנרכשת.
ד. בהלוואות להרחבת דירה יובאו בחשבון: שטח
הערות )1( :המספרים בסוגריים מבטאים את סכומי הדירה ברוטו לפני ההרחבה ולאחריה ומחיר מ״ר
ההחזר החודשי לשלוש השנים הראשונות.
בניה. הזכאים להרחבת דירה יקבלו אף הלוואה
( )2מ־ 1400 נקודות ומעלה, ישנה אפשרות לתוספת של 5000ל״י עבור שיפוצים פנימיים והוצאות
השוואה בסך של 10,000ל״י.
תכנון, בניה ורישוי. למשפחות מעל 6נפשות
תינתן הלוואה נוספת של 4000ל״י לצורך בניית
שירותים נוספים.
.3משפחות העוברות לישוב פיתוח תיהנה מ הלוואה
עומדת בסכום 5000ל״י.
.4נכה או חולה הזקוקים לתנאי דיור מיוחדים
זכאים להלוואה עומדת של 5000ל״י.
.5סידור הורים זקנים בבתי אבות או במוסדות
דומים, מזכה בהלוואה עומדת נוספת של 6000
ל״י לבודד ד 10,000ל״י לזוג.
.6משפחה המחזירה למדינה דיור׳ ארעי (אסבס־טון,
צריף או מבנה המיועד להריסה או אטימה),
זכאית להלוואה עומדת של 10,000ל״י(בירושלים
ובגוש דן — 15,000ל״י).

.4דיור לותיקים
באזורי פיתוח
א. הזכאים כסיוע.
. 1בעלי מקצוע נדרש, העוברים לערי פיתוח או
שהם תושבי ערי פיתוח, שיש בידם אישור שהוצא
על-ידי מרכז ההכוונה לערי פיתוח או על־ידי מי
שהוסמך לכך על-ידי ועדת השרים לערי פיתוח.
.2תושבי ערי פיתוח ועוברים לערי פיתוח שאינם
בעלי מקצוע נדרש, העדיפות בקבוצה זו היא
כדלקמן :
(א) משפחות שאין בבעלותן דירה.
(ב) משפחות המתגוררות בצפיפות של 2נפשות
ויותר לחדר, המוכרות את דירותיהן. לא תימכר
דירה למי שלא מכר דירתו הקודמת.
(ג) בודדים, רווקים, שגילם עלה על 35 שנה:
רווקות שגילן עולה על 30 שנה: רווקים ורווקות
יוצאי צבא מגיל 21 ומעלה שהם יוצאי משפחות
בנות 6נפשות ויותר.
הערה: בכל אחת מהקבוצות העדיפויות, עדיפות
בתור לפי גודל המשפחה.
(המשך בעמוד )31

משרד השיכון לשרות האזרח

תעלומת האסיר ג
(המשך מעמוד )29
הפחד שאחז באותם ימים של שנת
בישראל. השילטון במוסדות
1957
לא היד. רק מפני חשיפת הפרשה שאותה
ייחסו למוטקה קידר• היד. יזה גם פחד
פיסי ממש, מפניו הוא .״הוא איש מסוכן״,
אמרו עליו .״אם יסתובב חופשי, יהיו
חייהם של אנשים רבים במדינה בסכנה.״
האבסורד היה טמון בעובדה שאותן
סיבות שגרמו לחרדה מפני מוטקה קידר,
הן גם אלו שגרמו, בשעתו, לגיוסו לשליחות
הלאומית.
מוטל קרביצקי, שנודע אחר־כך במוטקה
קידר, היד, מוכר כשודד וכצייד. ב־ 30בספטמבר
, 1951 נשדד בנק קופת־המידווו!
של העובדים בעפולה. לעיני עוברים
רשבים, בשעה תשע וחצי בבוקרו של
אותו יום, נכנסו שלושה צעירים אל אולם
הבנק. הם לבשו מדי צנחנים. לפי העדויות
היה גם אדם רביעי, שהמתין להם בחוץ.
פקידי־הבנק סברו תחילה כי החיילים
החמושים משמשים כליווי לשלם צבאי,
שבא להוציא כסף מהבנק. אולם שלושת
החיילים כיוונו את נישקם אל הפקידים,
העמידום אל הקיר באיומים והסתלקו מ המקום
בג׳יפ גנוב, כ־שבידיהם 10 אלפים
לירות במזומנים, סכום גדול ונכבד באותם
ימים, שלקחו מקופת הבנק.
איש מהשודדים לא חבש מסיכה ולא
הסתיר את פניו. חוקרי המישטרה שפתחו
בחקירת השוד היו בטוחים כי לא יקשה
עליהם לזהות את השודדים. הם עצרו
כמד, חשודים. בין אלה היה מיטל קרביצ־קי,
אחד ממנהיגי כנופיית בני-טובים ב
חדרה,
שהיה חשוד על־ידי המישטרה מזה
זמן רב בביצוע שורה ארוכה של עבירות
פליליות. שלושה האחרים היו חבריו ה טובים,
אף הם בני חדדה, שהסתובבו אותם
ימים בחברתו.
המישטרה היתד, בטוחה שהשודדים בידיה,
וכי כל מה שעליה לעשות הוא
להעמידם במיסדר־זיהוי, כדי שפקידי ה בנק
בעפולה יוכלו לזהותם. מיסדר כזה
אומנם נערך• מוטל הוצב בו כשהוא לבוש
במכנסיים כחולים קצרים וחולצה לבנה.
פקידי־הבנק עברו על פני מוטל וחבריו
הנה ושוב מיספר פעמים. הם לא היססו
ולא התלבטו — איש מהמשתתפים במיסדר
הזיהוי, טענו, לא היה בין שודדי הבנק.
היתה זו הצהרה מוזרה מאד. שכן, לאור
העדויות שנגבו מפקידי הבנק מייד אחרי
השוד, התאים תלאור דדשודדים בדייקנות
מופלאה לתיאורם של מוטקה וחבריו.
אולם דבר לא הועיל. הפקידים התעקשו
שאין הם יכולים לזהות את השודדים.
בליודברירד, נאלצה המישטרה לשחרר את
החשודים, אחרי חקירות ממושכות שלא
נשאו כל פרי. כדי לצאת ידי חובה הופ נתה
החקירה המישטרתית גם לכיוונים
אחרים. כנופיית־נוער תל־אביבית נעצרה
גס היא כחשודה בביצוע השוד. אנשיה
שוחררו, אחרי שהוכיחו אליבי משכנע.
היתה זו ברכה־לבטלה. חוקרי־המישט־רה
ידעו כל העת׳ בוודאות, מי ביצע את
השוד, אבל לא היו בידיהם ההוכחות ה דרושות
כדי להעמיד את מוטקה וחבריו
למישפט. כך נשאר תיק חקירת שוד־הבנק
בעפולה פתוח, ללא התקדמות בחקירה.
באותו זמן, וגם כעבור שנים, ידעה כל
הארץ מי ביצע את שוד־הבנק בעפולה.
מוטקה קידר עצמו, כטוב עליו ליבו ביין,
העולם הז ה 1967

היה מתפאר :״כל זמן שהמישטרה מטומ טמת,
אני בחוץ נ״ בהזדמנויות אחרות היה
שואג בפומבי :״תנו לי רק תוכנית לשוד,
ואני כבר אבצע!״ רק שלרש שנים אחרי
ביצוע השוד, ידעה גם המישטרה בוודאות
מי ביצע אותו.

מישרי השיגו!
ב. היקף הסיוע וטיבו.

(המשך מעמוד )30

. 1היקף הסיוע לבעלי מקצוע נדרש העוברים לערי פיתוח או שהם תושבי ערי
הפיתוח מוצג בטבלה הבאה:

ה יש וב

ילד־רחוב בן 3
^ יה זה אחרי שמוטקה בא למיש־ך
! טרד, מרצונו החופשי וביוזמתו הפרטית,
מסר הודאה על ביצוע השוד. הוא מסר
לידי מי שהיה אז ראש המחלקה הפלילית
במטה־הארצי של המישטרה, אפריים ד,ופ־שטטר,
תת״מיקלע, שני אקדחים ורימוני
יד מסוג מילס, שהיו קבורים בדיונת־חול
ממערב לחדרה, וששימשו בשעתם את
שודדי הבנק בעפולה. הופשטטר, שעיברת
את שמו לאל־רום, נחטף כעבור שנים באיסטנבול
/בעת ׳ששימש כקונסול ישראל
שם, ונרצח בידי טרוריסטים תורכיים.
השוד בבנק בעפולה לא היה מעשי׳״
הפשע היחיד שבביצועו הודה מוט־קד,
קידר. שורת מעשי־שוד אחרים, שב״
חלקם נחשד ושלאחרים לא קשרה אותו
המישטרה מעולם, פוענחו עם הודאתו.
מסכת ההודאות של מוטקה קידר היתד,
חלק מהסכם שנעשה בינו לבין המישטרה,
באישור היועץ־המישפטי לממשלה, שהיה
אז חיים כהן, מי שמשמש כיום כשופט
בית־המישפט העליון, ובאישור מי שהיה
אז מפכ״ל מישטרת־ישראל, יחזקאל סהר.
היה זה כ־שלוש שנים אחרי שמוטקה קידר,
מרצונו הטוב והחופשי ומתוך הכרה מלאה,
נטש את דרך הפשע וחזר למוטב.
מעולם, וגם כיום -אחרי שריצה 17
שנות מאסר — לא התכחש מוטקה קידר
לעברו .״הייתי שודד,״ הוא אומר ,״אבל
נטשתי את הדרך הזאת מתוך מסקנות
שהגעתי אליהן בכוחות־עצמי, ולא מפני
שמישהו אילץ אותי לכך״.
דרכו של מוטקה קידר אל הפשע וחזרה
היא סיפור בפני עצמו. כדי לרדת לשור שיו
של מקרה נדיר מעין זה — בו מחליט
עבריין לשנות את דרך־חייו תוך ניצול
הכושר האינטלקטואלי שלו ובדרך של
חשיבה שיטתית, מבלי שהחברה באמצעות
מוסדות הענישה והחזרה־למוטב שלה תתערב
כלל בהחלטה זו -יש צורך לחזור
לימי ילדותו של מוטקה•
למוטקה קרביצקי לא היה אב עוד לפני
שנולד. אביו נטש את אימו בחודשי
הריונה. האם, בת למשפחת אנצילביץ׳
הוותיקה ועתירת־הנכסים בחדרה, התנכרה
למוטקה מיום־היוולדו. ביום שנטלה אותו
מבית־החולים מסרה אותו לגידול לסבתו,
ומאז התעלמה ממנו.
הסבתא, שהיתר, אשד, עובדת באותם
ימים, לא יכלה להתמסר הרבה לטיפול
בתינוק. החל מהשבועות הראשונים לחייו
נאלצה להשאירו לבדו בבית. מוטקה ה תינוק
נשאר לבד בעריסתו כשבקבוקי
האוכל, תלויים על־גבי מיתקנים מיוחדים,
משתלשלים לעבר פיו. אם היה מצליח
להגיע אל פיטמת״ד,יניקה של הבקבוק,
היה אוכל• אם לא, היה נשאר רעב וצורח.
בגיל מאוחר יותר כתב מוטקה לידיד על
חוויותיו מימי־הילדות הראשונים שלו :
״הייתי בלתי־רצוי עוד לפני שנולדתי.
משנולדתי, לא רצה בי איש.״
אחי אימו, שהתגוררו בחדרה, לא הת עניינו
במיוחד בגודלו של מוטקה, שגדל
עם הסבתא. הוא הפך לנער־רחוב מגיל
שלוש. השפעת תנאי־גידול אלה על עיצוב
אישיותו, מבחינה פסיכולוגית׳,היתד, ברו רה.
הוא הפך יצור נארקיסיסטי, המפנה
את רגשותיו כלפי האורגניזם של עצמו
ואת תגובותיו כלפי העולם החיצון. הוא
הפך נער מרדני ואנטי־חברתי, שרצה
להתנקם בחברה שקיפחה אותו ומצא את
פורקן הדחפים הפנימיים שלו בתוקפנות
כלפי חוץ.

תנא• הרב•
ל מ שפ חו ת ח שיו ת דיור ןלמ שפ חו ת בעלו תייודן

162311

קר*מ •סמח, ונ*ו9שאן!

63,000
63,000

§*0ח רסון.

53.000

20,000

287

40,000

20,000

574

53,000

15,000

287

40,000

15,000

574

ק. מלאני, עכו, ק .גת

הערות:
— 1 ,4 ,7בכל מקרה לא יעלה סכום
הסיוע הכולל מעל ל־> 957 ממחיר
הדירה.
— 2 ,5 ,8הלוואות עומדות אינן
ניתנות לרכישת דירות מיד שניה.
— 3 ,6 ,9סכומי ההחזר החודשי הם
ל־ 3השנים הראשונות.
.2סכומי הסיוע לתושבי ערי הפיתוח
והעוברים לערי פיתוח שאינם בעלי
מקצוע נדרש יהיה זהה לסיוע שניתן
בטבלה הנ״ל, אולם תנאי החזר
ההלוואות יהיו שונים בהתאם לפירוט
המצוי בחברת ד,שכון.
.3סיוע לרכישת דירות מ״יד שניה״:
מועברים יוכלו לרכוש דירות מ״יד־שניה״
ולקבל הלוואות (למעט הלוואות
עומדות) בסכומים שנקבעו בטבלה
לערי פיתוח לעיל. המעונייגים בסיוע
לרכישה מ״יד-שניה״ יפנו ישירות ל משרד
המחוזי של משרד השיכון
לקבלת אישור הזכאות והפנייה לבנק.
.4דירות בשכירות למועברים לאיזורי
פיתוח בעלי מקצועות נדרשים.
מועברים כאמור יהיה זכאים לקבלת
דירות בשכירות לתקופה שלא תעלה
על 3שנים בהתאם למלאי הדירות
שיעמוד לצורך זה בכל יישוב וישוב
ובשעור דמי שכירות של > 0.257 או
ס/ס 0.30 ממחיר הדירה (בניכוי סכום
ההלוואה העומדת) זאת ברשימה
מסויימת של ערי פיתוח ועל-פי הפנייה
של מרכז ההכוונה לערי פיתוח על־פי
הסדרים מפורטים שיפורסמו.
.5פירוט הסיוע לתושבי היישוב
ולמועברים שאינם בעלי מקצוע נדרש
בערים שאינן נכללות ברשימת ערי
פיתוח, מוצג בטבלה הבאה:
תגאי הרכי שה למשפ חו ת
ן ת>אי רכי שה
ח ס רו ת דיו ר
ל מ שפ חו ת
בעלות דיור
|חלוואח |סח׳׳ג
יסו*
|אמיסיח|מסלימת !הלוואות | אמיסיה
60,000 10,000 50,000
אסדוי
50,000
רכסים
50,000
70.000 20,000 50,000
50,000
אור עקיגא 70,000 20,000 $0.000
50,000
60,000 10,000 50,000 נחריה גאר־סגל 70,000 70.000 50,000
50,000

הערה :
תתאפשר הגדלה מיוחדת נוספת עד
לסך של 10,000ל״י למחזירי דירות
בשכירות עמידר, עמיגור.

.5מפעלי

אליל־הנוער
1עו מ ת הקיפוח הריגשי והחברתי,
/ניחן מוטקה בתכונות חריגות חיו ביות.
הוא גדל כילד יפה-תואר אם־כי
נמוך־קמה, בעל כושר־מנהיגות טבעי
וקסם אישי שכימעט לא ניתן לעמוד ב פניו•
היתד, לו מנת־מישכל גבוהה מאוד
זשאפתנות להתקדם ולהגיע, כימעט בכל
מחיר. הוא הפך לרוח החיה והם תסיסה
(המשך בעמוד )34

ווו ק• 0

הזכאים לסיוע.

חוסכים שעמדו בתנאי תוכנית החסכון
בה הינם רשומים ובידיהם תעודת
זכאות.

היקף הסיוע וטיבו.

. 1הסיוע לזכאים ניתן הן לרוכשי די רה
במסגרת הבניה של מפעלי החסכון
לבניה והן לרוכשי דירה ממקור אחר
כלשהו (יד שניה או קבלן פרטי).
.2המשכנתא הניתנת לזכאים היא :
בירושלים — 35,000ל״י; באיזורים
אחרים — 30,000ל״י( ,גובה המשכנתא
לא יעלה על ״ 407 ממחיר הדירה).
ההלוואה היא ל* 10 שנים ושעור הרי בית
(ללא הצמדה) נקבע על-פי מחיר
הדירה.
.3חוסך זכאי, שהינו זכאי גם בתוכ ניות
הסיוע האחרות של משרד השי כון
(כגון: זוגות צעירים וצפיפות
דיור .)3 +יהיה רשאי להנות
מהלוואה גם במסגרת מפעל החסכון
לבנין, בתנאי שסד,״כ ההלוואות לא
תעלינה על ־ 957 ממחיר הדירה הנר כשת.
.4בנוסף
על ההלוואות הנ״ל, זכאים
המשתייכים לקבוצות הבאות להלוואות
נוספות, בתנאים זהים להלוואות הנ״ל
כדלקמן :
(א) בעל/ת משפחה שאיו בבעלותו
דירה ואינו גר בשכירות בעלת אופי
של דיור מוגן או בדיור ציבורי יקבל
תוספת הלוואה עד 15,000ל״י.
(ב) בעל/ת משפחה אשר גרה בצפי פות
של 2נפשות ומעלה בחדר בדירה
שבבעלותה או בדיור מוגן אחר, יקבל
תוספת הלוואה עד 10,000ל״י. במק רה
זה עליו למכור את דירתו הנוכחית
או להחזירה לחברה המשכנת אם הינו
גר בשכירות.
(ג) בודד מעל גיל 35 ובודדת מעל
גיל 30 שאין בבעלותם דירה ושטח
הדירה הנרכשת אינו עולה על 75מ״ר
יקבלו תוספת הלוואה עד 5000ל״י.

.6כללי
. 1חיילים משוחררים, על-פי חוק
החיילים המשוחררים, הזכאים להיכלל
בתוכניות הסיוע השונות, יקבלו :
(א) הגדלת הלוואה ב־־ ,207 בתנאי
שסך כל ההלוואה לא יעלה על 9570
ממחיר הדירה הנרכשת.
(ב) הנחה של ־ 507 על התשלום
החודשי, למשך 12 חודשים רצופים
מתוך 18 החודשים הראשונים, בתנאי
שסכום ההנחה לא יעלה על 200ל״י
בחודש.
.2פרטים נוספים אפשר לקבל במקומות
הבאים:
(א) תוכנית זוגות צעירים : 1974ב רשויות
המקומיות.
(ב) צפיפות דיור : 3 +בסניפי בנק
״טפחות״.
(ג) ותיקים באזורי פיתוח: במש רדים
המחוזיים ובחברות השיכון ש הציעו
דירות למכירה באזורי דיור.
(ד) הטבת תנאי דיור: במשרדים
המחוזיים !׳בחברות השיכון העירוניות.
(ה) ״מפעל החסכון לבנין״ משרדים
מחוזיים של משרד השיכון וסניפי בנק
״טפחות״.

במדינה
(המשך מעמוד )25
קשר למטרה (צד,״ל, מישטדת דרום־אפדי-
קה, הקונסוליה) — טיפוס זה עוק^ בגאנדי
סימפאטיה בלתי־מודעת.
כי גאגדי עצמו סוגד לפולחן הרומנטי
לאלימות, שהעלתה על נס איש כמו מאיר
הד־ציון — אדם ששחט במי ידיו בדווים
על-ידי חיתוך גרונם. בהיותו אלוף־הפיקוד
השתתף בשימחה במירדפים אחרי פידאיון,
ירה באקדחו בערבי בלתי-מזויין שנתקף
בטירוף, אסר את השמעת שיר־השלום
בפיקוד שלו.
יש פיצול בין גישתו של האלוף זאבי,
שהופיע בטלוויזיה והשמיע את 1עתו כי
אי־אפשר לשים קץ לטרור בלי פיתרון
פוליטי של הבעייה הפלסטינית, לבין־ דוק טור
גאנדי, העוסק בדיאגנוזות של מטו רפים
אלימים.

את סוד ה פי חו ת?
כי צדה 1ברח 1מי ס מבי החב רו תהתא דו ציז ת
ו. יל 1״ ם

הפשעים

מיטב

חברי!

שחיתות
׳רוסי־ציבור ב מ קו חק״רה
כתכסיס מחוכם
איכמח שימעון פרם את
עצמו מימין, משמאל ומהמרכז
כלוחם נגד שחיתות, שימעון פרם הוא
בדיחה. אבל כמומחה ליחסי-ציבור, הוא
גאון. השבוע הוכיח זאת שוב.
בממלכתו נתגלו סימפטומים של מחלת־שחיתות
בשלב מתקדם, שפשטה בחלקי־הגוף
השונים. הקשר שלו לפרשות שחי תות,
עוד בתקופת היותו מנב״ל מישרד־הביטחון,
צף שוב בזיכרון. כאשר נתגלה
כי נוסף על הכל קיבל הוא־עצמו, מן
הקואופרטיבים שהיו תלויים בחסדיו, מתנה
שערכה עשרת אלפים לירות, הוא היה
נתון במצב קשה מאד.
הוא הניב על כך בתכסיס גאוני. הוא
מינה שלושה אישים כמבקרי מערכת־הבי-
טחון.
שלושת הייקים. הבחירה היתד, שיא
של תיחכום, כי עצם זהותם של השלושה
איבטח את כל האגפים :
• בראש הביקורת הפנימית הועמד
שימעון אבירן, מפקד חטיבת גיבעתי האגדתית
במילחמת תש״ח, מנהיג בכיר של
מפ״ם, יליד גרמניה, קומוניסט בנעוריו,
איש-ביטחון מובהק. אבירן נודע בימי מיל־חמת־העצמאות
כאישיות מוסדית ממדרגה
ראשונה, סולק ממערכת־הביטחון על־ידי
דויד בן־גוריון מייד אחרי המילחמה בשל
השתייכותו השמאלית.
• כמומחה מישפטי נבחר עסקן בכיר
של הליכוד, הח״כ-לשעבר הנם קלינגהופר,
אדם נקי-כפיים, פרופסור מפוזר בעל הופעה
ייקית מובהקת (למרות שהוא ממוצא אום-
טרו-הונגרי).
• כאיש שלישי בצוות נתמנה ד״ד
ארתור ברגמן, מנכ״ל לשעבר של הבנק
לספנות, גם הוא בעל הופעה ייקית מובהקת,
שהתפרסם כאשר הגיש את העתירה
לצו־על־תנאי אשר הכשילה את המהדורה
הראשונה של מימון הבחירות מקופת המדי נה.
כישורים
מיוחדים ז מבחינת נקיון-
הכפיים, קשה היה לבחור באנשים מכובדים
יותר. מבחינה פוליטית, מאבטחים שלושת
האישים את פרס מימין, משמאל ומן המר כז.
ברור
לגמרי כי זאת היתד, כוונתו העי קרית
של פרס. לאיש כמו קלינגהופר, למ של,
אין תפקיד סביר במערכת זו. הוא
פרופסור למישפט קונסטיטוציוני דווקא,
ובוודאי שאין לו הכישורים המיוחדים ל י
מילחמה בשחיתות.
אבירן הוא אדם מעשי יותר. אולם גם
כאן מתעוררת השאלה אם ניתנו לו האפ שרות
והיכולת המעשית לעריכת ביקורת
יסודית במערכת-ד,ביטחון, ובכלל זה המנ גנון
הדרוש כדי לפתוח את כל תיקי המיב־רזים
וההזמנות מאז ,1967 לגבות עדויות
חדשות, לפנות לציבור כדי לקבל תלונות,
ולהבטיח למתלוננים כי לא יבולע להם
ביחסיהם עם מערכת״הביטחון בעתיד.
כל זה יתבדר בעתיד, אחרי שתהיה שהות
לאבידן ולחבריו להוכיח את עצמם. בינתיים
לא נתגלו השבוע״כל סימנים שצמרת
מערכת הביטחון שינתה את גישתה, המח בלת
בגילוי שחיתות (ראה עמון .)23
ואילו פרם השמיט, בתכסי׳ם מחוכם זה,
את הקרקע הציבורית מתחת ללנליהם של
אותם־ אשר דרשו מינוי מבקר מחוץ
למערכת־הביטחון, הקמת ועדת־חקירה
נייטרלית, או עריכת בדיקה יסודית מטעם
גוף מיקצועי בלתי־תלוי.

** מו־כן קי פ ל תי בשנת 1962
6000 לירות משכנא גוטפרוינד ה ע
וסק בניירות־ערך, כי אמרתי לו שיהיה
פיחות• קיבלתי ממנו סכום נוסף של 8000
לירות בשנת , 1966 כאשר קניתי ממנו
מיגרש נד 18 אלף לירות. שילמתי לו 10
אלפים שהיו לי מפיצויים על עבודתי בממשלה,
וההפרש של 8000 היה כנראה
על חשבון העניין הקודם.״
כך, במילים אלו, מתאר מיכאל צור
כיצד מכר את סוד הפיחות של שנת
.1962 באותה שנה הוא היה המנהל׳
הכללי של מישרד-המיסחר־והתעשייה, האיש
הכל־יכול במישרד חשוב זה, ולמעשה
היה הוא שר־המיסחר־ור,תעשייה, ללא ה תואר.
על פיו נשק כל דבר.
והגה הולך אדם זה, האיש החזק של
הכלכלה הישראלית, ומוכר את סוד הפיחות
תמורת 14 אלף לירות. נכון כי הדבר
היה לפני עשר שנים, ושווי הכסף
היה אז כפול ומכופל. אולם בכל זאת,
כיצד ניתן להסביר זאת?

כעבור זמן־מה בסכום בן 6000 הלירות,
והוסיף עוד 8000 כאשר הגיעה הזדמנות
נאותה לכך׳ בשנת . 1966
הודאתו של צור במישטרה משתרעת
על מאות עמודים. לרוב היא כוללת גיר־סות
שונות וסותרות על אותו עניין, עד
שקשה לדעת מה קרה באמת. אולם נראה
כי הדברים שאישר צור בהוראותיו למיש־טרה
החל מיום הישברו, ה־ 19 במארס, הם
הקרובים ביותר לאמת.

מכ שירים
בידי צור
* 6ך, ל מ של, מספר צור על יחסיו עם
ידידו, היהלומן היהודי מבלגיה דק
טראוברט. הוא מספר כיצד קיבל מ

ט סרו עז/
הידיד ה טוב
י* איש ששילם למיכאל צור תמורת
ן ן סוד הפיחות הוא אחד מאילי הכל כלה
בישראל, מהשליטים האמיתיים שלה,
ולכן הוא נחבא אל הכלים ושמו אינו
דבר. שכנא גוטפרוינד מחזיק ב־אומר
מישרד
•שעליו כתוב גוטפרוינד להשקעות,
ברחוב נחלת בנימין 47 בתל־אביב,
הוא עצמו גר בבתי־השוקולדה שברחוב
הוברמן. תוארו הוא ״יועץ להשקעות,״
והוא נחשב כגדול המומחים בישראל
להשקעות בזהב. משך שנים רבות היה
היועץ של ׳קבוצת בנק ארץ־ישואל—
בריטניה, ועמד מאחרי עיסקות המתכות
השונות שעשה הבנק בהצלחה רבה•
גוטפרויגד זכה במוניטין בינלאומי כהחל
עוסק בחברות בינלאומיות. אשר הוא גילה לפני עשר שנים כי חברת
אאודי־נ.ס.או. הגרמנית מחזיקה בידה אוצר,
בצורת הזיכיון על מנוע הוואנקאל,
וכי פולקסוואגן האדירה תיאלץ לקנות
את ה־שליטה על אאודי־בנבאו.
גוטפרוינד, באמצעות קבוצת בנק ארץ
רות צור כבית־המי£זפט
ישראל—בריטניה, החל קונה מניות ־של
למענה — נשבר
אאודי־נ.ס.או ,.והגיע לשליטה ב־ 20 אחוזים
לערך ממניות החברה. כאשר פולקס־האגן
ניסתה לבלוע את אאודי, נתקלה טראוברט 18 אלף דולר, ולדבריו ניתן
בהתנגדות עזה של קבוצת גוטפרוינד, ש לו הכסף כדי שיישקיעו עבור היהלומן
הכריחה את פולקסוואגן לשלם למיעוט ׳ בבורסה. צור מספר כי היו לו חברים
פי־חמישה מכפי •שהציעה ליתר בעלי ה נוספים שנתנו לו כספים כדי שישקיעם
מניות. בנוסף קיבלה הקבוצה לידיה זיכ עבורם. המישטרה שאלה אותו האם ה כסף
ניחן כתמורה להעדפות שנתן ליהלויון
לייצור הוואנקאל, הקימה על בסיס
זה בישראל מיפעל לייצור מנועים אלה. מן בעיסקי-יהלומים, בעיקר באמצעות
גוטפרוינד לא הסתפק בהישג זה, החל חברת־היהלומים הממשלתית פיתוח, ש לרכוש
מניות קרטיס־רייט, שקיבלה לידיה צור היה מייסדה ויושב־ראש מועצת־את
הזיכיון באמריקה למגוע. הוואנקאל. המנהלים שלה.
צור לא אישר גירסה זו, אולם הוא
שער מניות אלו קפץ מ־ 7דולר המניה
ליותר מ־ 40 דולר, וקבוצת גוטפרוינד הוסיף וסיפר כיצד ניצל את טראוברט
גרפה הון רב. אחר־כך רכש חבילת מנ לאחרונה, כאשר התמוטט הבנק של טיבור
יות גדולה בחברה לא ידועה בארצות־ רוזנבאום. צור לא יכול היה בחודשים
הברית, שמניותיה היו בשפל המדרגה, דצמבר—ינואר לעזוב את הארץ, כיוון
אולם היו לה מיכרות זהב ובדיל. כעבור שהיה כבר תחת עיקוב• הוא היה צריך
שגה החלה הגיאות במחירי הזהב וה לשלוח לשווייץ את המיסמכים שהחזיק
בידיו, ואשר היקנו לו את השליטה ב־בדיל,
ו־שוב גרפה הקבוצה הון.
שכנא גוטפרוינד היה דמות מכובדת שלוש חברות ואדוציות: קומפטרפין, ני־בכל
גוף כלכלי בישראל, וברור כי היה קוטאפ ודומיניון.
ביחסי־קירבה גם עם מיכאל צור. כפי
שלוש חברות אלו היו מכשיר בידי צור,
שמגלה עדותו •של צור במישטרה, שחלק ודרכן השקיע בחברה לישראל 5.5מיליון
ממנה צוטט מילולית, לא היתה מכירת דולר דרך הקבוצה הגרמנית. כספים אלה
הפיחות עיסקת־סוחרי״סוסים מסתבר כי קיבל בכמה צורות בדרכים בלתי־חוקיות,
צור נתן ל-שכנא ידידו רמז, וזה גמל לו בעיקר על־ידי הונאת הגרמנים ששילמו

לו 5מיליון מרק גרמניים שהיו דרושים
לו בעמלות, להסדרת הלוואות בנקאיות
בהיקף של 34 מיליון דולר לקבוצה הגרמנית,
לצורך השקעתם בחברה לישראל.
בחודש
דצמבר הסתמן סיכוי ליציאה
ממשבר רוזנבאום — החברה לישראל.
הוקם איגוד־נושים •שהציע לקנות את חובות
רוזנבאום לחברה לישראל, שהיו
8.5מיליון דולר. האיגוד, בראשות המיל יונר
שאול אייזנברג, הציע לחברה לישראל,
הלק במזומן ואת היתר בתשלומים.
מניין יבוא החלק במזומן?
צור הציע להסדיר זאת על־ידי ויתורו
על החברות הוואדוציות ששלטו ב־5.5
מי׳ליון דולר השקעה בחברה לישראל.
כסף זה צריך היה להוות הבסיס לאיגוד
הנושים, וכך יינצלו הבנק של רוזנבאום
וחובות החברה לישראל.
צור שלח לשווייץ, באמצעות טראוברט,
את מיכתבי השליטה בחברות הללו, וזה
העבירם לקבוצה הגרמנית באמצעות
שליח.
עדותו של צור במישטרה מגלה גם, כי
השטרות שהחזיר בספטמבר לחברה לישראל
הוצאו במירמה, ולכן אין להם
ערך. מסתבר כי צור בא בספטמבר (לפי
עדותו מיום )20.3.75 לבנק של רוזנבאום
בז׳נבה, וביקש ממזכיר־הבנק את השטרות
על סך 5.5מיליון דולר שהיו בבעלות
החברות הוואדוציות של צור, והיו מופ קדים
אצל רוזנבאום. מזכיר הבנק השיב
כי השטרות אינם במקום, אלא בכספת
הבנק בלוכסמבורג.
צור ביקש להביאם, וכאשר נכנס למח רת
לבנק ניתנה לו מעטפה ובתוכה שט רות•
משום־מה בדק את השטרות, וגילה
כי אין אלה רדשטרות הנכונים. הוא איים
כי יפנה מייד למי-שטרה אם לא יחזירו
לו את השטרות שלו, ואז התברר כי
השטרות הללו הופקדו בלי ידיעת צור,
כפיקדון בחברה ואדוצית של רוזנבאום,
בשם אי.ם י.טי.
על־מנת לשחרר את השטרות זייפו צור

מיכאל צור כדיר לכלא
הודאה — מרצון

הידעה מם
הודעתי סיי
הבס הקייס

ה״ם גאותיוון לט,

י*־ם י

סלים הלידה

מס׳ הזהוח
,המקצוע
מקיס העבודה

מרמרי׳ דתתי יסטו

קטע מהודאתו המקורית של מיכאל צוו שנגנתה ני ,19.3.75 היום שנו 1ש נו
ומזכיר־הבנק מיכתב עם תאריך מוקדם
יותר, וכך שיחררו את השטרות וצור
קיבלם והביאם ארצה, ונתנם לחברה לישראל.
אגב, צור מסר לקבוצה הגרמנית
גם את תעודת־ההפקדה שהיתר! על שמו,
בסך 1.3מיליון מרק גרמניים. תעודה זו.
נשלחה על־ידו לפרנקפורט, באמצעות ההיסב
של החברה לישראל, לובה טיגנר.

הפרקלי ט נד ה ם
מן ה הו דאה
1פני עדותו של צור במישטדה,
/חשבו ראשי החברה לישראל כי ב״
החזיקם בשטרות הם מקטינים את חובם
ב־ 5.5מיליון דולר. עתה מתברר כי
השטרות הוצאו במירמה, ולכן אין למח זיק
בהם תועלת מכך, והקבוצה הגרמנית
כבר הטילה עיקולים בשווייץ על החב רות
הוואדוציות, בעלות השטרות כחוק.
הודאתו של צור פוגעת בידיד־נפש
אחר שלו, היהלומן פסח ברמן. ברמן
היה שנים רבות נציג בילעדי ליהלומים
של חברת פיתוח בארצות־הברית, לפי
הוראת צור. דבר זה היה בניגוד לכמה
ביקורות של מבקר־המדינה, שאסר על
חברת פיתוח למכור יהלומים אלא רק
לקנות יהלומי־גלם.
מייד לאחר מעצרו של צור היה ברמן
מבקר מדי־יום אצל רעייתו רות, מסיעה
מירושלים לכלא וחזרה, ומעודד את רוחה.
והגה, צור מצא לנכון לספר כיצד קנה
מברמן 10 אלפים דולר בניגוד לחוק, שי לם
לו בלירות.
מדוע נשבר צור? לא היה מי שתמה
על כך יותר מאשר פרקליטו, עורך־הדין
ארווין שימרון. עד ה־ 18 במארס היה
שימרון בטוח למדי בעצמו• החומר ש נמצא
בידי המישטרה כלל בעיקר הוכחות
על כך שצור החזיק קופה בי. וכן כי קיבל
עמלה של 70 אלף פרנקים שווייציים מ־רוזנבאום,
ועוד דברים מסוג זה.
גם שומרון וגם פרקליט מחוז תל־אביב
העריכו, כי החומר יאפשר להם להאשים
את צור בעבירות שעונשן 3—5שנות
מאסר, ועל־כל־פנים אין עימן קלון כה
גדול — שכן, מי בימינו אינו מחזיק
קופה ב׳ או מקבל עמלות? למעשה,
שימרון וקדמי סיכמו נבר את כתב־האי־שום
שיוגש על בסיס החומר שהיה בידי
המישטרה, אשר ידעה כי אין לה כל סיכוי
להבין את מיסמכי החברה לישראל וה מעשים
הפיננסיים של צור.
ביום שלישי, ה־ 18 במארס, סוכם בין
ההגנה והתביעה כי כתב־האישום יוגש
ביום השישי הקרוב שלאחר־מכן, וקרוב־לוודאי
שהמישטרה לא תתנגד לשיחרורו
של צור בערבות עד המישפט. באותו יום
נפגש שימרון עם צור, ויעץ לו לסרב
להיחקר בנימוק כי הוא עייף. אומנם,
החוברים הסתמכו על תקנות ההגנה ה מחייבות
את הנחקר להשיב לכל שאלה

ואינן מאפשרות לו לסרב לענות, אולם
שימתן יעץ לצור להודיע לחוקריו כי
הוא פשוט עייף מחקירות וכי הוא מבקש
שיתנו לו מנוח. שימרון נפרד מצור בתחושה
שהכל מתנהל על מי״מנוחות,
הלך לישון בחדרו במלון פלאזה בתל־אביב
בהרגשה טובה.

למה

נשבר צור!
ף* יום הרגיעי בשעות הצהריים
^ התקשר אל שימרון ניצב-מישנה
בנימין זיגל, ביקשו לבוא אליו בדחיפות.
שימתן עשה זאת, שוב בלי כל חשש.
משהגיע לזיגל, מצא את צור יושב עימו.
זיגל פנה לשימתן, אמר לו כי חל מיפנה
מכריע ביותר, וכי צור מספר דברים
כה חמורים עד שהוא מצא לנכון להפסיק
את שטף־הדיבור של צור ולאפשר לו
להיוועץ בפרקליטו, כדי למנוע כל טענה

נימים אלו. שועל־ההקירות הוותיק זיגל
היטיב לדעת כיצד לשבור את אליל־הכל־כלה
הישראלית.
אחת התיסבוכות שנוצרה כתוצאה מ הבנה
לא־נכונה של הודאת צור, היא
פרשת האישום־בשוחד, כתב־האישום טוען
כי צור לקח שוחד מקבוצת ריגר הגר מנית,
שהיא בעלת־המניות הגדולה ב חברה
לישראל. עדויותיו של צור קבעו
כמה פעמים כי הוציא את הכסף מן הגר מנים
במירמה. העדויות מספרות כי אמר
לגרמנים שעליו לשלם עמלות לבנקים,
כדי שיסכימו לתת הלוואות לגרמנים.
העמלות היו בגובה 5מיליון מרקים.
כשנוכח צור כי הגרמנים מהססים לשלם
עמלות כה גבוהות, הציע להם מוצא צורי
אופייני: הרי תקנות מס־ההכנסה בגרמניה
מאפשרות לנכות את העמלות כהוצאה
מוכרת, אמר להם. במקום להצהיר על
עמלות של 5מיליון מרקים, תרשמו 10
,מיליון מרקים, תנכו את הסכום כולו מן
הרווחים שלכם כיזמי העיסקה, תעבירו

גאל ל בי ב
אפשרית, מאוחר יותר, כי ההודאה הוצ אה
בכפייה. כאשר זיגל הראה לשימרון
חלקים מן החומר החדש, חישב שימרון
להתעלף.
צור החל מרצונו שלו, ובלי שאיש
יידע מה לשאול אותו, לספר את כל פר ישות
עברו — כולל תרגילי החברה לישראל,
וכיצד הוציא במירמה מן הגרמנים
ומאחרים 5.5מיליון דולר. משך שלושה
ימים דיבר צור ללא־הרף, כמי שמבקש
לפרוק מעל ליבו את הכל. האומנם נשבר
בגלל האיום כי יעצרו את אשתו רות,
שהיה לו עימה חשבון־בנק משותף ה מעורב
בפרשה? או אולי בגלל השהות
הממושכת בכלא? לגירסות אלו יש לצ רף
עוד אחת.
צור היה תמיד בטוח בעליונותו ה־שיכלית
על כולם. מוחו היה מפורסם ב חדותו,
והוא התייחס לאחרים בביטול.
והנה נפל בפח בידי טיבור רוזנבאום, ה־כלומ׳ניק
הזה שרק תודות לצור הניע
למעמד שאליו הגיע. צור העמידו על דגי׳
ליו בעשותו אותו בנקאי של חברות-
המיסחר הישראליות עם אפריקה, והבנקאי
של עיסקת החברה לישראל. צור יכול
היה באותה מידה עצמה לעשות עיסקה
זו בבנק שווייצי סולידי כמו קרדיט־סוויס
או יוניון-די־בנק־סוויס, והוא בחר דווקא
ברוזנבאום, שעתה הפילו ממרום מעמדו.
החוקרים ידעו על הפגיעה הקשה בגאוותו
כתוצאה מכך, ופרטו רבות על

את העמלות לשווייץ, ומשם אחזיר לכם
5מיליון מרקים• כך לא תעלה לכם העמלה
דבר, כולה תהיה על חשבון מם־ההכנסה
הגרמני, והכל יהיה חוקי.
הגרמנים הסכימו, ובקפדנות גרמנית דאג
האיש החזק של קבוצת ריגר, הורסט
ראהה, כי העיסקה כולה תדווח לשילטונות
המס׳ כולל החלק של החזרת מחצית העמלה
משווייץ. הכל היה כשר.
הגרמנים איי מו בתביעה
ך* אשר ניגשו פרקליטי מחוז תל-
^ אביב לניסוח כתב־האישום, עמדו
לפני בעייה: מאחר שקבלת העמלות היתד!
בגרמניה, ומקורה אינו בישראל, אין זו
עבירה לפי החוק הישראלי אלא רק לפי
סעיפי השוחד. אבל במעשה־שוחד יש שני
צדדים: משוחד ו&שחד, ואילו כאן יש
רק משוחד, כאשר נותן־הכסף סבר כי
הוא ניתן כעמלה. כתב־האישום קבע, אסכן,
רק כי צור קיבל את הכסף כשוחד,
ולא התייחס כלל לחלקם של משלמי־הכסף
בעניין.
אולם פירסום כתב־האישום גרם מייד
לקבוצה הגרמנית להקים קול זעקה, שכן
יריבם בחברה לישראל, הברון אדמונד
דה־רוטשילד, האשימם מייד בשיחוד ודרש
לסלקם מן החברה. כשפנו הגרמנים לפרק
ליטות,
קיבלו הסבר כי אין כל כוונה
לטעון שהם נתנו שוחד, ואף הצביעו
לפניהם על פסק־דין ידוע (ע״פ ,244/57
פד״י י״ב ,)601 ,שבו קובע בית־המישפט
העליון כי יש מיקרים שבהם פלוני נותן
כסף בתום־לב, ואילו הלוקח אותו מקבל
למעשה שוחד.
הגרמנים תבעו מיסמך בכתב על כך,
איימו במיכתב ( )28.4.75 על פרקליט מחוז
תל־אביב, כי אם תבוטלנה הקלות־המס
שקיבלו בגרמניה כתוצאה מן הפרשה ב ישראל,
יתבעו מממשלת ישראל את הנזק
שייגרם להם ושיהיה סביב 140 מיליון
מרקים גרמניים — הסכום שהשקיעו ב ,
חברה
לישראל.
אם תחל המישטרה לחקור על סמך תיקי
מיכאל צור, צפויה לה עבודה רבה. הגה,
למשל, מאשר מי שהיה ראש שירותי־הביטחון
הכלליים עמום מנור, נאמנו של
רוזנבאום בישראל (בעדותו במישטרה ש ניתנה
ב־ 30 בנובמבר ,)1974 כי ידע מפי
טיבור רוזנבאום שעיסקה מסויימת שעשה
צור עם רוזנבאום, עיסקת א-י-ם־י-טי על
סך 2.6מיליון דולר, זזיתה פיקטיבית.
היתה זו עיסקה שבאמצעותה קיבל צור
ברמאות אישור מן האוצר להוציא 2.6
מיליון דולר מישראל, והפקידם אצל רוזג־באום.
כשנודע למנור דבר העיסקה, דיווח
עליה לאברהם אגמון, מנכ״ל האוצר, וזה
יעץ לו לפנות לא למישטרה, כדרוש, אלא
להנהלת החברה לישראל...

הביוב המיפלגתי
ה ט הו ר
*9הודאות של צור משתרעות על־פני
ן ן מאות עמודים. היום מתחרט צור על
מה שאמר. ק־שה להניח כי יסכים להוסיף
ולהסביר למישטרה את הטפח שגילה.
עובדה אחת ראוייה לציון: בכל הוראותיו
אין מופיע אף שם אחד של אדם שהוא
מן השורה הראשונה בכלכלה הישראלית,
לא שר ולא סגן־שר. וזאת, למרות שחוק־ריו
של צור לחצו עליו קשות בניסיון
להשיג משהו נגד צבי דינשטיין או פינחס
ספיר. ההודאות הגלויות של צור, המס־גירות
את טובי חבריו, משכנעות כי אילו
היה לו דבר־מה נגד ספיר וקבוצתו, היה
אומר זאת• פשוט לא היה.
לפני שנים אחדות פגש• אדם ידוע במיכאל
צור בבר־מיצווה של בנו של אבי־עזר
שלוש, אז מראשי מישרד־החוץ. צור
היה אז אחרי פרישתו מן השירות בממ שלה,
ודובר בו נכבדות כמועמד לכהונת
שר בממשלה הקרובה. האדם שאל את
צור אם נכונות השמועות הללו, וצור
השיב :״אינגי מוכן להגיע לממשלה דרך
הביוב המיפלגתי.״ כיום, אין ספק שצור .
מהרהר שוב, אם צינורות־הביוב הממד
לגתיים אינם נקיים יותר מעיסקותיו־שלו
עם רוזנבאום וצי״ס באירופה.

!י — 33

ווענונוח האסיד X
(המשך מעמוד )31
בכל חבורה עמה התחבר. כילד, היו? כבר
מנהיג של חבורת בני־טובים בחדרה ש עסקה
בסחיבות והתפרצויות קטנות ל קיוסקים.
פרשיות אלה הטילו כתם על
שם מישפחתו המכובדת בחדרה. הם חששו
שבניהם ייגררו אחריו. המישפחה התארג נה,
ושלחה את מוטקה ללמוד בבית־הספר
הימי בחיפה.
הוא היה תלמיד גרוע וחסר־משמעת,
אבל ימאי מצטיין. כא־שר סיים את לימודיו
בבית־הספר וקורס של הפלי״ם —
המחלקה הימית של הפלמ״ח — בקיסריה,
עלה על אוניית־סוחר והחל עובד כמכונאי
אוניות. עוד קודם שהחלה מילחמת ה עצמאות,
הוא כבר סבב בעולם וערך
סיור במדינות אמריקה הדרומית• כשפרצה
המילחמה הוא חזר מייד ארצה, גויים
כמכונאי לחיל־הים. בעצם ימי המילחמה
נשלח לקורס קציני־ים, משם נזרק כעבור
זמן קצר בגלל עבירת־מישמעת. הוא הוח

ליחידתו כטוראי. העלבון היד, צורב
מדי, והוא ערק מהשירות.
זמן רב חיפשו יחידות המישטרה־הצבאית
אחרי מוטקה. הם סרקו את כל
איזור חדרה והסביבה, אולם לא הצליחו
למצאו. באור היום היה מוטקה נחבא
בצריף רעוע מאחרי בית־הכנסת בחדרה.
הוא היה יוצא לרחובות רק כשירדה ה חשיכה.
כל אנשי חדרה ראו אותו, אך
איש מהם לא העז להסגירו, פ־שוט פחדו
מפניו ומפני נקמתו• ישמע מעשיו וכושרו
הגופני הנדיר הלכו לפניו.
רק אחרי שהמישטרה הצבאית ביקשה
את עזרת המישטרה האזרחית, הצליחו
לאתר את מקום־מחבואו. מוסקה התנגד
למעצר. הוא דרש מהשוטרים לאפשר לו
לחזור ליחידתו, כדי להתייצב בפני מפק דיו
.״אם תמסרו אותי לידי המישטרה
הצבאית,״ איים ,״אני לא הולך.״
הבטיחו לו. הוא הלך עם השוטרים
לבניין מישטרת חדרה. ישם הבחין בי
רימו אותו, וכי עומדים למסרו לידי שוטרים
צבאיים שהמתינו לו. הוא קפץ מה קומה
השנייה מגובה של ־שמונה מטרים.
לא נפגע׳ ניפנף בידו לקציני־המישטרה
הנדהמים, צעק לעברם ״שלום,״ ונעלם.
לימים, כשנשאל איך לא חשש לקפוץ
מגובה כזה, השיב :״ספורט זה ספורט!״
בתום מילחמת העצמאות, כשהוא בן ,23
חזר מוסקה לחדרה. הוא הפך תוך זמן
קצר לאליל הנוער המקומי. יחד עם כמה
ידידים ביצע כמה מעשים שהוגדרו ב־
״מעשי קונדס,״ שכתוצאה מהם נותרו
כמה אזרחים חדרתיים בחסרון כיס וב חסרון
סחורה. הוא לא נתפס מעולם. מעו לם
לא נפתח נגדו תיק. בעיני הנוער
המקומי הוא הגשים את האידיאל של חיי
בטלה ופזרנות, ללא דאגה וללא עבודה.
אם מידת השפעתו על גברים היתה
גדולה, הרי מידת השפעתו על נשים היתר,
כפולה ומשול־שת. הוא נודע כגבר חסון
ויפה־תואר שנשים אינן מסוגלות לעמוד
בפניו. היתד, לו שיטת חיזור מיוחדת אחרי

נערות• הוא נהג בהן בקשיחות ובאדנות,
ללא התחשבות ברגשות .״נשים אוהבות
גברים ברוטאליים!״ היה נוהג לומר.
חבריו קינאו בו מאד על הצלחתו בקרב
המין היפה. הוא עצמו היה אומלל. הוא
לא היה מסוגל לקשור קשרים ריגשיים
עם אשה. בשל הטראומה שעברה עליו
בימי־ילדותו, לא היתד, לו כל התייחסות
ריגשית כלפי אחרים, אלא אל עצמו בלבד.
לא היו לו שום אמות־מידה לגבי התייח סות
לעולם החיצון ולקיומם של אג־שים
אחרים. בשלב מאוחר יותר בחייו, כאשר
החל רוכש לעצמו אמות־מידד, מעין אלו,
הפליאה אותו התגלית שגם אנשים אח רים
מלבדו קיימים ומרגישים.

שליח בזכו ת הפשע
יה ז!ה בשנת ,1952 כאשד בדרך־
( \ מיקרה נקלע מוטקה קידר לביתו של
הפסיכולוג ד״ר דויד דודי ברמת־השרון.
רודי שירת אז כפסיכולוג של בית־הסוהר
המרכזי ברמלה. כעבור שנה, כשהם נפגשו
שנית, הבחין רודי במצוקה הנפשית שממנה
סובל מוטקה. הוא הציע לו טיפול
פסיכולוגי. מוטקר, הסכים. הוא התחייב
לקבל על עצמו טיפול שיטתי, שתוצאותיו
החלו מסתמנות בהתנהגותו.
הוא החל מגלה סימני זהות עצמית, החל
מבחין במציאותם של רגשות ומתייחס אל
קיומם והרגשותיהם של אנשים אחרים.
הוא עבר משברים קשים, תוך מאבקים
נואשים עם עצמו. את יצר־התוקפנות
שלו, שהיה חייב לבוא לידי ביטוי חיצוני,
פרק בהתמכרות לציד. הוא הפך צייד
נלהב ומומחה. היה יוצא למסעות ציד־חזירים
בחולה, מוכר אותם במטולה ל קצבים
מתל־אביב. שמו הלך לפניו כ־צייד־דורבנים
יוצא־דופן, שהיד, אורב
לדורבנים בלילות ליד מאורותיהם בהרי
ירושלים והיה צד אותם בידיים.
באותה תקופה התגורר מוטקה בירוש לים.
בחברת נערתו, בת קיבוץ עין־החורש
שליד חדרה, התגורר בבית נטוש בקי לומטר
הרביעי לפני ירושלים, כשהוא
מוציא את מיחייתו מציד דורבנים. קיבו צי
הסביבה, שהדורבנים היו משמידים
את יבוליהם׳ היו משלמים לו עבור כל
דורבן שחיסל. הוא היה מביא להם את
אוזני הדורבנים כהוכחה, וניזון מבשרם.
הוא ניסה ללמוד באוניברסיטה העברית
בירושלים, למרות שלא היתד, בידו תעו*
דת־בגרות. בתקופת לימודיו ניהל רומן
עם בתו הנשואה של אחד הפרופסורים
באוניברסיטה. זה רצה להציל את חיי-
הנישואין של בתו, גילה להנהלת האוניברסיטה
כי מוטקה זייף תעודת־בגרות כדי
להתקבל ללימדים באוניברסיטה• הוגשה
תלונה ר״שמית למישטרה. מוטקה נעצר,
הואשם בזיוף מיסמך רישמי.
המישפט לא נערך מעולם, אבל מוטקה
נזרק מהאוניברסיטה.
היה זה במהלך הטיפול הפסיכולוגי שלו,
כאשר הפתיע מוטקה יום אחד את מטפלו.
הוא הביא לו שגי אקדחים שהיו ברשותו
מאז ביצוע השוד בבנק בעפולה. את ה אקדחים
גנב כשד,ועסק בתור שומר ב־תע״ש
בשנת .1950 אקדחים אלה נמסרו
למישטרה, אחרי שהושג ההסכם עם היועץ
המישפטי בדבר ההודאה של מוטקה בפשעים,
תמורת סגירת התיקים נגדו.
הידיעה על הצלחת שיקומו של מוטקה
קידר לא נשארה בגדר סוד. הוא הפך
דמות חברתית מקובלת בחברה התל־אביבית
של סוף שנות החמישים• הוא היה
הרוח החיה במסיבות רבות שנערכו בעיר,
שיחק שח בכסית עם משוררים,
פיטם את מיקטרתו ברוול תוך ציטוט
פסוקים ממישנתו של ברוך שפינתה
ודיקלום חרוזים של עומאר חייאם. לפתע,
ביום אחד, נעלם מהנופים שהפך חלק מהם.
הסתבר כי תוך מהלך שיקומו גויים
מוטקה פתאום לשליחות לאומית. מגויסיו
ידעו היטב כל פרט בעברו. התפקיד ש הוצע
למוטקה, הוצע לו דווקא בשל תכונותיו
המייוחדות וכישוריו בעבר.
החשש מפני גילוי זה, הוא שהיה אחד
הסיבת העיקריות למאמץ להעלים את
מוטקה קידר בכל מחיר, להטיל איפול
על קיומו, למנוע ממנו מגע עם אנשים.
אי־אפשר היה לקבור את גופתו על ה סודות
שנשאה עימה. כך החל הניסיון
לקבור את מוטקה קידר בעודו בחיים.

(חכתכה הכאה בסידרה
עד פרשת מוטקה הידר
— כגיליון הבא).

מדינת ישראל
משרד החקלאות
1 1תבצע החוזרות
דוחהמחיר , 1 ירקות

ג 1ר
1 1 קירות
1 1 עופות
1 1 דגים
1 1 בחנויות השרשרת של הסופרמרקט, השופרסל
וחנויות פרטיות אחרות
להלן

ל ־ 1 5 .5 .7 5 - 11.5.7 5
לצרכן
5.50ל״י
עגבניות מעולות
1.95
מלפפונים מעולים

תפו״אד חדשים
תפו״אד חורפיים
תפו״אד חורפיים ארוזים
תפו״אד חדשים ארוזים (ירושלים)
בצל יבש
בצל ארוז (ירושלים)

1.45
1.90
1.50
1.85
2.15
0.75
0.90

ולנסיה -אפילים אשכוליות בננות

2.05
1.70
3.45

פטם קפוא מוכן לבישול

פטם צעיר מוכן לבישול— קפוא גודל 2
שקית שקופה והחתימה כתומה

תנועוף, טנא עוף, עוף מיוחד מעולה
בקלה— פרום אחיד, עשוי מדגים
שמשקלם לא פחות נד 360 גר׳

7.50

9.00
10.50

8.80

כותרת ראשית
ג׳ק לנוון
וולטר מטאו
ס ן זא*ו [111

סרטו הגדול של
בי לי ווי לדר
בכורה ארצית

אדוב ת״א
5 — 7.30 — 9.30
שימו לב לשעות ההצגה

הקומדיה המשגעת שד השנה
העולם הזה 1967

והנידה

הו שמד ארכיון מי של חתה קניו ת
של מי שר ד־ הבי ט חון באמרילוה
מישרד מבקר־חמדינח לא הצליח לבדוק את עיסקות
מישלחת־הקניות של מישרד־חביטחון גאוצות־הברית, כיוון
שהארכיון הבולל את הממזמכים הושמד על־ידי שריפה. מבקר-
המדינה לא הצליח לברר אם השריפה היתה מיקרית או
מכוונת. ועדת כספים של הכנסת, ששמעה על כך לפני שנה,
הסכימה לאסור את פירסום פרשת הארכיון המושמד ורק
עתה, בדיוני הוועדה עם נציגי מישרד-הביטחון, חזרו כמה
חברים בוועדה והעלו את הפרשה מחדש.
פרשת הארכיון הועלתה בדיברי ח״כ אברהם מלמד,

היועץ המישפטיי
חוקר שו ח ד
החברה האנגלית שקנתה בשעתו את
חברת״הנפט הלאומית ופיגרה בתשלומים,
העבירה בימים אלה עוד 3מיליון דולר,
נוסף ל־ 7שכבר שילמה. עתה עומדת
הקונה בלוח״התשלומים ועליה להוסיף
עוד 5מיליון דולר כדי לרכוש סופית את
זיכיונות חברת־הנפט הלאומית.
פרטים אלה נמסרו
לחברי ועדת-
הכנסת לביקורת-
המדינה, שסיכמה
את הפרק על חב-
הלאורת״הנפט
מית.
בדיוני
הוועדה
סוכם להמליץ לפני
היועץ־המישפטי ללחקור
ממשלה,

המימצאים על
התשלומים המיוח דים
ששילמה חב-
הלאורת־הנפט
מית.
קיים חשש אלכסנדר לעבירות פליליות
שנעשו בתשלומים

שהגיב על דיברי שר-חביטחון שמעון פרס בוועדה. פרס
התרכז בעיקר בכן שתפקידו ותפקיד עובדי מישרדו הוא
להתכונן למילחמה הבאה, ולא לעסוק בשחיתויות, והנה בבר
צבא סורי נכנס לירדן. על דבריו אלו הגיב בחריפות ח״ב
יוסף תמיר, שטען כי ישראל דמתה לווייט־נאם, וחובה עתה
לגלות את כל השמות שמבקר־המדינה אינו מפרסם.
ח״ב מלמד אמר לתמיר בי הוא וחבריו היו שותפים בל
השנים להשתקת הביקורת בנימוקי ביטחון, ובי הוא־עצמו היה
היחידי שהתריע בי השחיתות הורסת את הביטחון.

העיתונות מלאה לאחרונה ביללות של
בתי־המלון אודות מצבם הכספי הקשה.
הם דורשים עתה בי מישרד-התיירות
ידחה את התשלומים המגיעים על חשבון
הלוואות שקיבלו. את התשלומים שהם
צריכים לשלם השנה, הם מבקשים להפוך
למילווה בריבית של * 6לא-צמוד, שישולם
בעוד שבע שנים.
והנה, מיסמבי ועדת-חתשקעות של
מישרד־התיירות מגלים, כי חלק ניכר
מבתי״הטלון ניגש עכשיו לתוכנית״השק-
עות רצינית ביותר :
• ״סן-טרופז״ באילת, שהוא כיום
מועדון-הים־התיכון, מבקש להשקיע 2.3
מיליון לירות בציוד ספורט ומלונאי ו-
מיגרשי־טניס.
• מלון ״הנסיבה״ בנתניה, בבעלות
״יהלומי טיב״ מישראל ומישפחת מרביץ
מפרו, הופך ממלון־דירות למלון
רגיל בן 114 חדרים, בדרגת -3כוכבים.

אלה.

שבועיים לאחר חפירסום במדור זח על
הסכנות הצפויות לציבור מכן שכל אחד
יכול להקים חנות למימכר מוצרי-חשמל,
לגבות מיליונים מלקוחות בלי כל בטחונות,
התמוטט סלון ״חשרון״ בכפר-
סבא עם 3.5מיליון לירות הפסדים.
מייסד ובעל הסלון הגדול בישראל
״סלון מרכזי״ ,טוביה נדב, תומן בכל
לב בהצעת המועצה לצרכנות כי סלוני-
החשמל יזדקקו לרישיון מתאים, וכן יצטרכו
להבטיח סכומי-כסף בפיקדונות, לתשלום
בטיקרה של התמוטטות•

אהוד שיכו יתמנה בקרוב במנב״ל
מישרד״התחבורה, במקומו של דן חירם,
שהודיע לשר גד יעקובי על פרישתו.
שילו מכהן כיום בתפקיד מישנה-למזכיר
חברת-העובדים, וקודם-לבן חיה מישנה
למנהל רשות החברות הממשלתיות.
שילו עבד שנים רבות ברשות החברות
הממשלתיות, והצטיין בחיסול פרשות של

ה מ לווו ת בו כי ם
ומתרחב

עוד סוכם לקבוע כי עיסקת רכישת
היהלומים הובאה למועצת-המנהלים,
אחרי שבוצעה. על הזיכיונות באפריקה
חתם רק מנהל-החברה, צבי אלכסנדר,
בחתימת־יחיד, ולא שני מנהלים כפי
שמחייב התקנון.
מתברר בי שגרירי ישראל באפריקה
העמידו את ראשי החברה בישראל על
הסכנה לשמה של המדינה, הנגרמת מפעולותיה
באפריקה.
אחרי הפירסום ב״חעולם הזה״ ,על
מכירת זיביונות-הנפט של החברה, ומעברו
של מנחלה, צבי אלכסנדר, לעבודה
בחברה הקונה, החל מבקר״המדינה לח קור
בפרשה.

בנקאי
הח שמל

אהוד שירו ־
מנכ״ל התחבורה

• מלון ״בזל״ בתל־אביב משקיע
605 אלף לירות בהקמת בריבת-שחייה
של המלון.
• ״כפר־המכביה״ בתל־אביב משקיע
815 אלף לירות בשיפוץ כללי.
• מלון ״תילטון״ בתל־אביב משקיע
1.7מיליון לירות במועדון־בריאות שיכלול
סאונה, חדרי-אדים, בריכת-שחייה
וחדרי עיסוי ומנוחה.
• בפר-הנופש די־זהב משקיע 16
מיליון לירות בהקמת 30 בונגלוס ועוד
מקום ל״ 30 נוספים, ובן רכבל לסקי-מים
וטיילת.
• בפר-הנופש נביעות משקיע 12.7
מיליון לירות במיבנים של 144 חדרים
ובמיבנה־שירותים מרכזי.
9חברת הרכב ״הרץ״ ,יחד עם
יהודה רוזנברג וטוביה הלר, מקימים
באופירה מלון בן 52 חדרים, בהשקעה
של 4.2מיליון לירות.
• בפר־הנופש באשקלון, בבעלות
״היסתור״ ,משקיע 604 אלף לירות בשיפוצים
כלליים.

אחריות חאי־החשבון

סוחר נדב

בית־חמישפט העליון בארצות-הברית
הודיע, כי בשנה הקרובה יפסוק בשאלה
כמה חייב רואה־חשבון לחקור ולבדוק
בחברה הנתונה לביקורתו. במה משקיעים
בשיקגו, שהפקידו כסף בחשבונות
סגורים בחברת שהתמוטטה, הגישו תביעות
נגד רואי״החשבון של החברה ,״אר-
נסט את ארנסט״ ,על שלא הזהירו אותם
בי ראשי החברה השקיעו בספים אלה
בעסקיהם הפרטיים.
התביעה אינה טוענת בי רואי־החשבון
ידעו על השימוש הנלוז בפיקדונות, אלא
בי ביקורת נכונה ועניינית היתה מגלה
את המעילות בעוד״מועד.
לפסיקה זו תהיה השלכה מיידית על
ההלכה בישראל, הנוהגת להתחשב בפסיקות
האמריקאיות.

חון עצמי
נדב טוען כי על-ידי פתיחת חנות למכירת
מוצרים ניתן לקבל מן היצרנים
דוגמות של מוצרים ללא תשלום, להחל
בגביית כספים מלקוחות לפני אספקת
הסחורה. מקים החנות יבול בקלות להיעלם
עם כספי הלקוחות ואין ללקוח כל
תגנה, שבן הסחורה שבחנות היא של
היצרן, שניתנה כדוגמה בלבד.
נדב טוען כי למרות שחנויות ספקולטיביות
ימשיכו להתמוטט, הרי לסלונים
הסולידיים אין כל חשש. אצלו, ב״סלון
מרכזי״ ,אין בל מיתון. הוא נאלץ להק טין
את מתח הרווחים. לתת הנחות של
300-500 לירות למוצר, אולם לסלון יש
כבר חוג לקוחות קבוע החוזר וקונה בו,

ומביא לקוחות נוספים. הסלון גם אחראי
לשירות על כל מוצר הניקנה אצלו.
נדב מספר בי בענף הטלוויזיות עלתה
חברת ״זניט״ למקום הראשון במכירות,
ומדביקה את ״מץ.״ ״זניט״ עובדת עתה
בשתי מישמרות. מחיר הטלוויזיה כיום
לצרכן הוא 4290 לירות. נמשן ביקוש
חזק לתנורי-אפייה, ואצלו במיוחד גדול
הביקוש לתנורי ״רנקו־פולריס ״.במכו-
נות״כביסה מעדיפים עתה מכונות מתוצרת
״סימאנס״ הגרמנית. המתחרות ב הצלחה
בתוצרת ״א.אי.ג׳י.״ סובן ״סי־מאנס״
בארץ הוא אליאס סעיד מחיפה.

מנכ״ל
שילו
קידום מסחרר
חברות מפסידות שמנהליהן עשו מעשים
פליליים, כמו ״דיזנגוף מערב-אפריקה״
ו״אלדא״ .בחברת-העובדים כיהן גם כמנהל
המדור הכלכלי, והיה אחראי ב מידה
רבה למעקבים השוטפים אחר מצב
הקונצרנים תהיסתדרותיים.
כיהן גם בחבר מועצת״המנהלים של
חברות רבות, ובין השאר כיושב-ראש
ועדת הכספים והמאזן של ״סולל-בונה״.

כמה מ ס־ השבחה
לשלם

קבלנים רבים נוהגים להיכנע לדרישות
הרשויות המקומיות לתשלום מס-השב-
חה, משלמים מה שהעירייה דורשת מהם
ללא ניד־עפעף. מס״השבחה הוא מס
שגובה העירייה באשר היא מוסיפה ל־מיגרש
אחוזי-בנייה מעל למקובל. המס
הוא בדרן כלל מחצית שיעור הרווח, ה נוסף
לבונה בתוצאה מן ההשבחה ב אחוזים.
עורן־הדין
הנמרץ יהודה רסלר
גילה לאחרונה, כי גבייה זו היא בלתי-
חוקית, הבריח במה רשויות לגבות מס-
השבחה סימלי בלבד לעומת סכומי-
העתק שביקשו. כיצד !
רסלר גילה כי החוק מתיר לעיריית
לגבות מן היזם מס־השבחה עד למחצית
תוספת ההשבחה, אבל בדי לכסות את
ההוצאות שנגרמו לרשות לצורך החלטת
תוספת האחוזים.
רסלר פנה לרשויות, ביקש לדעת מה
היו ההוצאות המדוייקות שלהן לצורן
הדפסת הצעת״חחלטה לוועדת בניין
ערים, וקיום ישיבה של הוועדה שתאשר
את ההחלטה המשביחה את המגרש.
הוא הודיע בי ישלם בדיוק את שיעור
ההוצאות הריאלי, כפי שקובע החוק. עד
כה, הצליח.

בעסק המקררים, הקונים מעדיפים
בעיקר מוצרים מקומיים. חברת ״פזגל״,
שעשתה הסכם עם ״פנטריסה״ על ייבוא
1000 מקררים, לא הצליחה למכרם ועתח
יש תביעות מישפטיות בין השתיים,

סינורו האישי שד
זמר השכונות שעלה לגדולה

לאכזב את הקהל שלי, הן מבחינת רמת
המוסיקה והן מבחינת האיכות. מי שהא מין
ומאמין בסרוסי, לא יתבייש בי לעו לם

עצם העובדה שסרוסי עוד לא שר
בטלוויזיה, זה דבר שאי-אפשר להסביר
אותו! זאת בושה וחרפה! הטלוויזיה
שלנו לא נותנת לקהל את מה שהוא או הב.
התוכניות הן לא לפי טעם הקהל׳ אלא
לפי הטעם של הנהלת רשות השידור.
הגיע הזמן שתיפסק השאלה למה סרוסי
לא מופיע בטלוויזיה. ולמה פרוסי לא
הגיע למקום ראשון במיצעד־הפיזמונים?
אמרו עלי שאני תופעה חולפת. הרבה
שינו כבר את דעתם, ומי שעוד לא שינה
את דעתו, אני מציע לו שיבדוק את עצ מו.
בטח משהו אצלו לא בסדר.
פתאום, עורכי־התוכניות ברדיו הפכו
למחנכים. אמרו על השירים שלי, :זו
לא תרבות, לא חינוך לא רמה.׳ הם לא
יודעים מה שהם אומרים. יהורם גאון
עם רוזה תזה זה מחנך? זה תרבותי?
עוזי פוקס עם תחתונים וגופיות זה מחנך?
שלמה ארצי עם נעשה חיים משוגעים זו
רמה? ברצינות אני שואל.
יש משהו מחנך בשירים האלה שהם
להיטים? מה פתאום הם אומרים שהשי רים
שלי הם אנטי־חינוכיים? למה השי רים
של הזמרים שמניתי מגיעים למקום
ראשון במיצעד והשירים שלי, אשליות
ואיני יכול לא נכנסו בכלל למיצעד, בזמן
שמכרתי חמישים אלף תקליטים מהם?
חוץ מזה, העורכים ניסו פעם לתרגם
לעברית שירים של אלווים, או קליף או
אפילו של בוב דילון? להגיד איי לאב יו
באנגלית זה בסדר, ואילו בעברית להגיד
אני אוהב אותך זה תת״תרבות? !
אני פשוט מוחרם. עובדה, עשיתי

סרט, עשיתי תקליט משיריו, לא משמיעים.
אני רוצה שישמיעו אותי כמו שמשמיעים
נון־סט׳ופ שלמה ארצי. אני רוצה השמעה
מינימלית. זאת זכותי לבקש, לא? לא
עברתי מעולם את המקום השמיגי במיצ-
עד־הפיזמונים.

״המיצעד זה בלוף
א חד גדול״
ך* ל המיצעד זה בלוף גדול, עובדה
^ שזה לא משקף את המציאות במכירת
התקליטים, שהיא בדיוק הפוכה מזו של
המיצעד.
אני לא הגעתי כיל-כך בקלות לאן ש הגעתי.
נולדתי ב־ 1948 בתוניס, למשפחה
מעוטת־יפולת. ב* 1962 עלינו ארצה׳ הורי
ושבע אחי ואחיותי. אבי עיוור, וכל פר נסת
הבית נפלה עלי. לכן גם שוחררתי
מהצבא, כדי שאפרנס את זזמישפחה שלי.
אפשר לומר שנולדתי זמר. הרבה עוד
לפני שדיברתי, כבי זימזמתי. הייתי חזן,
וזה היה בית־הספר הטוב ביותר שהיה
לי, לשירה. אם היום אני לא מזייף, ומח זיק
סולם בלי לצאת מהטון, זה רק בזכות
החזנות, שנתנה לי את הבסיס לשירה שלי.
הופעתי עם להקות־קצב בחתונות, במסיבות
ובכל הבא ליד. במועדון קליפסו
ברמלה נולד גיסים סרוסי של היום. הת חלתי
שם בתור גיטאריסט, וגמרתי כזמר.
אחרי כמה זמן ראיתי שיש לי הצלחה
לא-נורמלית אצל הקהל והחלטתי לצאת
לדרך, .ניסים סרוסי יהיה הזמר מיספר
אחד בארץ ,,אמרתי לעצמי, ולא הבנתי
איך זה שאני עדיין לא מפורסם, עם כל
ההצלחה שלי.
אף אחד לא רצה להשקיע בי, אז הח־

1 *11ל ל 11| 1ו 1| 9| 7כך מכונה הזמר ניס ס סרוסי, לא רק בשל
קומתו הנמוכה ( )1.63 כי אס, ובעיקר, ב|

של מירצו הבלתי־נידלה והאמביציה האדירה שלו. ניסים סרוסי עובד ללא לאות,
מנהל משא־ומתן עם עשרות גורמים בעת־ובעונה־אמת. רוצה להגיע למצב שעל פיו
יישק דבר במדינה בשטח הפיזמוץ, והחלטתו נחושה לעשות לעצמו קאריירה של זמר
בינלאומי, לכבוש את אירופה ואפילו את אמריקה בסערה. הוא בטוח שיצליח.

״ י י* י י״ י1

ף* תחילה לא ידעו איד לאכול את
^ זה. הרדיו הוצף בגלויות שדרשו ל שדר
גיסים סרוסי, זמרי־דיסקוטקים סיפרו
על צעיר נמוך קומה העושה גדולות
ברמלה וברחובות.
מודעות עם השם ניסים סרוסי החלו
מתפרסמות בעיתונים. עד שיום אחד יצא
המרצע מהשק, והסתבר כי מאחרי השם
ניסים סרוסי מסתתר (לא לאורך זמן)
צעיר שאפתני שאינו בוחל בשום אמצעי
כדי לקדם את הקאריירה שלו. צעיר ש עשרות
נערות מתעלפות למראהו על ימין
ועל שמאל, בחור שזכה בפרס הראשון
בתחרות־זמר ביום העצמאות האחרון, והעומד
לייצג אותנו בקרוב בפסטיבל-זמר
בטוקיו.
מיהו אותו גיסים סרוסי, המדבר על

עצמו בגוף שלישי, שזרח ככוכב־שביט
בשמי הפיזמון הישראלי? רשות־הדיבור
לאיש עצמו:

״רוזה דחה
זה מחנן? ״
ך* ודם כל אני רוצה להודות ל־
1/מעריצים שלי, על זה שבחרו או תי
במקום הראשון בפסטיבל-׳הזמר של יום-
העצמאות השנה. רגע לפני תחילת המו פע
עוד לא האמנתי שאזכה במשהו. כש שמעתי
שהזוכה בפרס הראשון נוסע ל טוקיו,
הייתי בטוח שאפילו את שדה-
התעופה לא אראה בעיניים שלי. אבל מה
שלא יהיה, אני יודע שאני משתדל לא

תחת הגנת המישטוה

בשל השתוללות המעריצים והמעריצות
הצעירים החוזים בהופעותיו,
זוכה כיום הזמר ניסיס סרוסי להגנה צמודה של אנשי־מישטרה בעת הופעותיו.
הס שומרים עליו בהיכנסו לאולם, מגינים מפני השתוללות צפוייה ומלווים אותו בצאתו.

*0 1 1 0 1 *0 1 1 0הזמר הצעיר המפורסם אינו חדל לד־
*0 1 1 1
בר על עצמו בגוף שלישי. במישרדו

שבו הוא מעסיק עשרות עובדים, הוא מנהל מישטר חמור, הוא יושב בכיסא־מנהלים
לטתי לעשות הכל לבד. הקלטתי תקליטון,
ומכרתי אותו מיד-ליד. התקליטון
נחטף והיה מושמע כל הזמן במועדונים
שבהם הופעתי. ראיתי שזה הולך טוב,
אז שלחתי לרדיו, כמו שכולם עושים. הרדיו
החרים אותי, אז החלטתי לעשות
מיצעד-פיזמונים פרטי.
הוצאתי מאריך־נגן, ואני מאחל לכל זמר
למכור כמו שאני מכרתי. חמישים אלף
עותקים. אפילו לא אחד פחות.
התקליטים וההופעות עוררו בציבור את
השאלה מי זה סרוסי, מה זה סרוסי, איפה
אפשר להזמין את סרוסי. ראיתי שלכה׳
אז פתחתי מישרה כדי לעבוד על עצמי.
היום אני מעסיק עשרות עובדים! נה גים,
מזכירות, אשת יחסי-ציבור, כותב
דיאלוגים, נגנים, ויש לי להקות וזמרים
שלהם אני דואג באופן אישי. אני לא
צובר כסף, אני עובד עם כסף. וכסף בא
אל כסף, זה בדוק.

״הייתי מ קי ם
תחנת־ שידור״
דופי הוא איש־עסקים. תפקידו של
^ סרוסי הוא לקדם את סרוסי, ומי ש אומר
שסרוסי סוחר. מרמה את עצמו.
מה יש׳ ירון לונדון, כשהוא רוצה לעשות
כסף, לא משתתף בהקראת פירסומות?
שלמה ארצי, כשרצה לזכות במקום רא שון
בפסטיבל־הזמר בשנה שעברה, לא
כתב ברוד ג׳מילי? אז סרוסי יודע לפחות
לשיר, וגם יודע לכתוב. זה חוקי בהחלט.
אני אישית, אוהב שכל הזמרים יקליטו.
העיקר שיפסיקו לבלבל את המוח סרוסי־שמרוסי.
אני לא גנבתי מאף אחד, יש
לי קהל שלי, ואם שלמה ארצי שר טשר־ניחובסקי
ומבקשים דווקא סרוסי שיקבלו
את זה כעובדה. ממני לא מבקשים טשר־ניחובסקי,
ואני גם לא שר את זה. אני
נותן לקהל בדיוק מה שהוא אוהב.
את אשתי, אתי, הכרתי במועדון קליפסו.
היא היתה מעריצה שלי. אחרי שנה
שיצאנו, התחתנו. כל רמלה ורחובות היו
בחתונה שלי. זאת היתד, חתונה-ענקית.
כולם באו להשתתף בשימחתי.
להיטון כתב עלי שהסתבכתי. הם עוד
לא יודעים לאיזו צרה הם הכניסו את עצ מם.
אני תובע אותם עכשיו על הוצאת־דיבה,
על סך 100,000 אלף לירות. שיידעו
מה זה לכתוב שקרים על סרוסי. אני בו־אדם
ישר, ואני לא מוכן שיקלקלו לי את
מה שבניתי לי במאמצים כל-כך גדולים.
בכלל, אני מתכוון להוציא חוברת על
ניסים סרוסי. החוברת הזאת תספר ל קהל
הרחב כל מה שהוא רוצה לדעת על
סרוסי, מהילדות ועד עכשיו. החוברת תכ לול
מילים של שירים׳ ואת הסיפורים
שמאחורי כל שיר, ותמונות והכל. אם
הייתי יכול להקים תחנת־שידור משלי,
גם את זה הייתי מקים, ומשמיע שם תק
גדול
מאחרי מכתבה ענקית, לימינו סוללת־טלפונים ולשמאלו פעמון חשמלי המאפשר
פתיחת הדלת לחדרו. הקירות מכוסים פלאקאטים של נימים סרוסי בכל הגדלים ובכל
המצבים (למטה) .אשתו, אתי, משיבה על אלפי מיכתבי־המעריציס שמגיעים, באופן אישי.
ליטים שלי. כי הרי זה מה שהקהל רו צה
לשמוע.
אני עומד גם להוציא חולצה לשוק עם
תמונה של סרוסי וחתימה שלי. שד,מע ריצים
שלי יוכלו להרגיש שאני קרוב
אליהם.

״שזר זה לא
ת ת־ תרבו ת״
פשר להגיד שסרוסי הוא איש בעל
£1יוזמה גדולה מאוד, ואם אני אומר
משהו, אני אוהב לקיים אותו. כי זאת ה תדמית
שיצרתי לי ואני לא זז ממנה.
גיסים סרוסי זה שם שמפחיד את בעלי-
העסקים. הם בטוחים שאני עושה מיליונים׳
אבל כמה אני עושה באמת, אני
יכול לגלות רק לאשתי ולפילגש שלי. כן,
יש לי הרבה ידידות והרבה מעריצות, כן
ירבו. הן לא מפסיקות לצלצל למישרד
ולרבוץ פה שעות. אני מקבל אלפי מכתבי
מעריצות, ואשתי עונה על כולם באופן
אישי. היא לא עובדת בחוץ, יושבת בבית,
אופה עוגות ומנקה. אין שום צורך שהיא
תעבוד בחוץ, ואני אוהב בבית הרגשה
של בית.
אני יודע שהבאתי השפעה אירופית ל-
פיזמון הישראלי. יש לי תוכניות גדולות,
אירופה מחכה לי — ואולי גם אמריקה.
אבל מד, שברור, לא המועדונים היהודיים
שם. אני לא הולד לשיר להם את הבה
נגילה. אני מחפש קאריירה בינלאומית,
זאין שום סיבה שלא אגיע לזה.
בינתיים׳ ההצלחה לא סיחררה אותי. אני
גר בדירת־שיכון של עמידר, מחזיק אומ נם
שתי מכוניות מדגם אימפלה. הרבה
אנשים מתפרנסים ממני, כי אני זקוק ל צוות
בשביל לקיים את מעמדי. אבל יש
לי אותם החברים, ואני יושב באותו ה קפה•
בינתיים אני לא מתכונן לשנות שום
דבר בדרר־החיים שלי.
כעת אני מכין הפתעה לכל עורכי־ה־תוכניות.
אני מקליט שיר של זלמן שזר,
הנשיא המנוח, עם מנגינה שלי, והשיר
אומר:
״יש אדם והוא ים
כה סוער ומרתיח
יש אדם כאגם
כה שליו ומשכיח.״
ואני רוצה לראות אותם אומרים על
שיר של זלמן שזר שזה תת־תרבות.

סי הנדזן 1111׳וווי! 1 1
(המשך מעמוד )11

אחיזת-עיניים מסוכנת. גם כשהיא
כלתי־מודעת, ונעשית מתור רצון
טוב. כאשר מפלגים את הציכור
הזה כשם הדגלים של אתמול
והסיסמות של שילשום, הרי זה
אסון.
יתכן שיש הבדל אישי גדול בין אמנון
רובינשטיין ושולמית אלוני. בעוד שנה
ייווצר, מן הסתם, גיגוד תהומי דומה בין
שולמית אלוני ולובה אליאב. האנתיפאטיות
האישיות מקבלות תמיד ממדים מיפלצתיים
בגופים זעירים, מפני שאלה צרים מלהכיל
יותר מאשר מנהיג־נביא־משיח אחד. רק
תנועה גדולה יכולה להכיל ולשלב יחד
את האמביציות האישיות של כולם.
הוא הדין לגבי ויכוחים רעיוניים. בתנועה
קטנה, מקבל גם ויכוח קטן ממדים
אדירים, ומביא לפילוג תוך השמצות הדדיות
קיצוניות. גוף גדול יכול להכיל מיגוון
של דיעות, תוך התמודדות הדדית, ויכוח
פורה וגיבוש קונסנזוס, המשמש בסים סביר
לפעולה.

בוודאי יש הכדדים בין הגופיפים
הקיימים. אך מה חשיבותם של
הבדלים אלה לעומת השואה המתקרבת
והמתרגשת על המדינה?

לבלוי חו פשהאידיאליתברמהגבוהה ובס חיר הזול ביותר באירופה( .כספי
ההקצבה יספיקו לך לבלות. להניח וגם לקניות).
נופים משגעים מרכזי קניות ובלוי תוססים 1400 ,איים ציוריים 15,000 .ק־מ חופי ים חלומיים,
מועדוני צלילה ויאכטות. מלונות פאר נלא יקרי) .מועדוני לילה ובתי קזינו.
אתרים הסטוריים. מעיינות מרפא ואנשים שמחים היודעים להכניס אורחים.
פנה אל סובן הנסיעות שלך, אצלו תמצא מבחר עשיר של תכניות לבוררים ולקבוצות.
* מחיר לטיסות קבוצתיות $ 60 +עבור סידורי קרקע.
בשתוף פעולה עם

איזה סוג טפסי לוטו כדאי
ס בהגרלת הלוטו תוכל להשתתף על ידי מילוי טופס לוטו.
* לנוחיותך — תוכננו מספר טפסים אשר יתאימו לצורת המילוי
שלך ולדרישותיו. ואלה סוגי הטפסים

< טו פ ס רגיל

0טו פ ס שיטתי

£הטופס השיטתי מעניק לך
| בטופס זה שמונה טבלאות.
כדי להשתתף בהגרלת הלוטו יש אפשרויות זכיה רבות, ע״י מילוי
למלא לפחות שתי טבלאות (מחיר טבלה אחת. תוכל לסמן בו
הטבלה 75 אג׳) כל טבלה מעניקה , 10 ,9 ,8או 11 מספרים, ותזכה
אוטומטית בכל אחד מהצרופים
לך סיכוי זכיה, ומילוי כל טבלה
הנוצרים( .לדוגמא — ע״י מילוי
נוספת, מעלה את סיכוייך להגיע
של 11 מספרים, נוצרים 462
לניחוש הנכון.
צרופים אפשריים) .הטופס
השיטתי חוסך זמן, מונע טעויות,
מקל על בדיקת התוצאות ומעניק
לד מכסימום אפשרויות לזכיות
השונות.

0טו פ ס רב־שבועי
11 טופס זה מכניס אותך, ע״י
מילוי חד־פעמי, אוטומטית
לחמש הגרלות רצופות, וכך
מאפשר לך להשתתף בהגרלת
הלוטו בקלות ובנוחיות, תוך
חסכון בזמן.

ץ ץ ול סכנת המילחמה, התפרקות ה-
1*1מערכת הציבורית, השחיתות ההרסנית
וההתנגשות העדתית־החברתית, המאיימים
על עצם קיום המדינה, והעלולים להביא
לחורבנה תוך שנים מעטות — האם באמת
יש חשיבות להבדלים בין שינוי ומרי, ד׳/צ
ומוקד, דויד שחם ועמום קינן, לובה אליאב
ובנימין הלוי ז
האם אדם מן הצד, שאינו מתעמק במצ עים,
מסוגל בכלל להבחין בהבדלים ביניהם
— אחרי שכולם הפקיעו איש את סיסמות
רעהו ז האם הוא צריך להבחין כיום בהב דלים
האמיתיים, חשובים ככל שיהיו, קל
וחומר בהבדלים של ״חיתוך-דיבור״ ,צורת
הבלורית, סיגנון ומוצא?

האם אין לדחות גם ניגודים
ממשיים, כשהם כעלי חשיבות
מישנית, בדי לגבש הסכמה כללית
על שלושה-ארכעה השינויים המכריעים
הדרושים עכשיו: הצגת
תוכנית־שלום ישראלית כוללת,
תמיכה בהקמת מדינה פלסטינית,
מניעת מילחמה, חיסול השחיתות,
שינוי המערבת המדינית, צימצום
הפער החכרתי-עדתי ץ

לכאורה, מסכימים כל הגופיפים לעקרו נות
אלה — מי בפה מלא, מי בחצי-פה.
יש חוגים, כמי מרי, שציפצפו על שיקו לים
של פופולריות וגיבשו מזמן תשובות
ברורות לבעיות אלה. חוגים אחרים חוששים
עדיין להסתכן, ונשארו תקועים אי שם
במחצית הדרך. זה יוצר, כמובן, הב דלים
וניגודים — פחד מפני ״רדיקליזם״
מכאן, וזילזול ב״גימגום״ מכאן.
אך בתנועה גדולה, אפשר להתגבר על
כך. כי תנועה כזאת לא תהיה סתם איחוד
של גופיפים — אלא קריאה להרבה רבבות
אנשים חדשים, שאינם עסקנים בגוף זה
או אחר, ושאינם נמשכים אל הנוסטלגיות ״
השונות, אך שיתעוררו ויקומו לקחת חלק
במאמץ מדיני חדש להצלת המדינה.
תנועה כזאת, שתכלול את כל הגופים
הקטנים, אך שלא תישא את התווית המוג בלת
של אחת מהן! שתכיל את כל המנ היגים
והנביאים, מבלי להיות חבורה אישית
של מישהו — יש לה סיכוי כביר.

היא יבולה ללכד * 15 שד הציבור
בכוח פוליטי חדש. ככד היא
תשנה לחלוטין את יחסי-הבוחות
כזירה המדינית, ותובל להביא לשינוי
מכריע במדיניות הלאומית
והסוציאלית.

ך* יוויתי שידידי לובה אליאב, בגלל
\ /מיקומו במרכז המפה, יוכל למלא תפקיד
חשוב בנקיטת היוזמה להקמת תנועה
כזאת.

יהיה זה חבל אם יקדיש עתה את
מרצו להקמת מיני־מפא״י חדשה.
חבל שייתפס בקורי־העבביש של
הנוסטלגיה, וכתסכובת החשבונות
הכיתתיים והאישיים של הגופיפים.

אני
מקווה שעדיין לא אבדה ההזדמנות,
ושעוד ניתן לשנות את הכיוון. יתכן שזוהר
הלהבות של האסון המתקרב יכריח את
כולם להרים את העיניים.

רומא בוערת. האם נמשיך לנגן
על הקיתרוס ץ
העולם הזה 1967

קליפה שמרנית
( )3/67 מעיד על עצמו שמעולם לא ראה
את מדורה של קודמתי בתפקיד, דותי.
את העולם הזח החל לקרוא בקביעות רק
אחרי מילחמת יום־הדין, מה שמעיד שלפ חות
דבר חיובי אחד יצא מהמילחמה הזאת.
הוא סטודנט, בן ,23 ויש לו 0 171״מ המתחלקים
בין עבודה ולימודים. אין לו דרישות
מופרזות. הוא רוצה אותך בסך־הכל נחמדה
ולא ביישנית, ושיהיה בך הכוח להוציאו
מקליפתו השמרנית ולהעבירו מראשית
שנות העשרים ל־. 1975
אם לא תימצא כזו, אהיה נאלצת להפנות
אותו לאיזו חברת־תובלה,
אפילו אם הייתי מתאמצת, לא ד״ייתי
יכולה להמציא למדור מחודש זה התחלה
טובה יותר ממיכתבו של 1/67 הוא נשמע
יותר מדי טוב מלהיות אפיתי. אבל פאקט.
הנה הוא, לפניכם, בגודל טיבעי :״לפני
זמן־מה, הכרתי זוג שטעו כי הכיר באמצ עות
אחד המדורים של העולם הזה. פרטים
נוספים כמובן שאין לי. היה משהו מיוחד
בזוג הזה, ובמיוחד בנערה, שהיתה משהו
נדיר בעולמנו זה. לא יופייה הוא ששבה

נזי כתב פר ש

מיכתגים ל( )1/67 ולשאר המכותבים
המתפרסמים במדור זה,
ובמדורים שיבואו, יש לשלוח במעטפה
כפולה. שיהיה סודי. על
המעטפה החיצונית יש לרשום:
מיכתבים לציפי ,״העולם הזה״,
ח״ד 136 .תל־אביב. המעטפה
הפנימית צריכה להיות מכויילת
ככול של 35 אגורות, ולשאת עליה
את מיספרו הסידורי של הנמען

זוג מעורב

בפעם הראשונה בתולדותיו הארוכים של מדור זח פונה אליו זוג. וזה
רחוק ממה שאתם עלולים להעלות בדעתכם )8/67( .הם גבר ואשה. הוא
בן ,35 היא בת . 27 נשואים מזה עשר שנים, עם שני בנים, בני תשע ושנתיים.
הוא בן כפר בגליל. היא בת קיבוץ של השומר־הצעיר. הוא ערבי. היא
יהודיה. הם הכירו זה את זו כשהוא עבד כרועה־צאן שכיר בקיבוצה. התאהבו.
במשך כשנה יצאו יחד מבלי שחברי הקיבוץ, שרוממות אחוות העמים
בגרונם, יידעו איך לאכול את התופעה הזאת. היתה מבוכה רעיונית גדולה
בקיבוץ, שהולידה לבסוף התנגדות לנישואיהם של השניים. תם נישאו
ב״נישואי-קפריסין״ ,ועברו להתגורר יחד בתל־אביב.
מישפחתה, מלבד הוריה, מחרימה אותה עד עצם היום הזח על המעשה
שעשתה. מישפחתו קיבלה אותם כדבר טיבעי ומובן־מאליו. היו לחם הרבה
בעיות כלכליות ואחרות, עד שעמדו על הרגליים והקימו את הקן המיש־פחתי
שלהם. אולם הבעייה שנשארה היא בעיית הניכור החברתי.
הם מחפשים ידידים, חברה שעימה יוכלו לצאת לבלות, לארח ולהתארח,
להחליף דיעות ולספוג חוויות ביחד. מלבד כמה זוגות מעורבים כמוהם,
אין להם חברה של ממש .״עד למילחמת ששת״הימים,״ הם מספרים ,״היתה
עוד אפשרות הידברות עם צעירים בגילנו. אחרי המילחמה נעשו האנשים
קשוחים ובלתי־נסבלים להידברות. אחר־כך היתה תקופת רגיעת קצרה. מאז
מילחמת יום־הכיפורים ניכרת יותר כנות ביחס אלינו, ואפשרות להידברות
בענייני היום־יום. אבל לא התחברות.״
היה לי העונג לפגוש אותם אישית. זוג מקסים. פתוחים ולבביים.
מרבים לטייל בחיק הטבע בסופי־שבוע. לא ייתכן שלא יהגו זוגות אחרים,
חופשיים בדיעותיהם, אינטליגנטיים כמוהם, מתונים מבחינה פוליטית, פתוחים
לשמוע ולקבל, שימחקו מהם את תחושת הנידוי והבדידות. יד על
הלב — הרווח יהיה כולו שלכם.

שי השבוע של חברת הדס — חבילת מוצרי תמרוקים לאשת ולגבר, ניתן
השבוע — ויינתן בכל שבוע — לפנייה שתתפרסם במיסגרת ״מיכתב־פרנר*.
את ליבי (אם כי גם זה) אלא הפתיחות
לנושאים, ההבנה, שימחת־החיים, ובכלל
רמת־ידע החובקת עולם ומלואו. ובכן,
אם זהו החומר אותו אתם מציעים, אשמה
גם אני להתנסות בחווייה הנעימה של היכרות
באמצעותכם.״
״אני רווק ישראלי, יליד הארץ הזאת,
אשר לאורך כשליש המאה אותה אני חי,
מנסר. למצוא את אשר אהבה נפשי —
וללא תוצאות ממשיות. על עצמי אוכל
רק לספר כי אני אקדמאי הגר בבית קטן
ופרטי (בגבעתיים, אם !מותר לי להתערב)
בעל רכב ובעל כל האמצעים המודרניים
הדרושים לאדם לחיים נוחים וטובים —
כל זה בתנאי, במובן, שיש גם עם מי
להתחלק.״ אני לא הייתי ממתינה. הייתי
מהמרת עליו, בעיניים עצומות.

כלבד. מה שיקרה אחר-בך, זאת
ככר הבעייה שלי.

להעלות את המוראל!
אם את תיכוניסטית בעלת נפש פיוטית,
יש מישהו שמתעניין בך )2/67( .הוא
״חייל המעוניין להתכתב עם בנות בגיל
17—18 לגיוון החיים השיגרתיים, בנושאי
סיפרות מודרנית וסתם התכתבות לשמה,
להעלאת המוראל אי־שם בסיני.״ מכיוון
שאינני יכולה להרשות לעצמי שיאשימו
אותי שאינני עושה כלום בעצמי להעלאת
המוראל, אני מעניקה בזה תמריץ לכל מי
שתכתוב לו תוך שבועיים. מלבד מיכתביו
היא תזכה גם בשי — תכשיר יופי מתנת
חברת הדס.

נערת השבוע
מצאנו אותה מתייפחת ליד קיבת
הרענן של מייק בראנט. מבול מדמעות
לא היה בו כדי לעמעם את הנוגה של
עיני־התכלת שלה והיגון לא יכול היה
לחפות על שובבות־הנעורים שביצבצה
מהן.
היא צריכה להיות בת 14 לכל היותר,

אקטואלים ושאר־ירקות
שלא תגידו שזה מדור של זכרים בלבד.
אם היתד, דרושה הוכחה לאימרתו של עזר
וייצמן שהוא מכיר יותר נשים בין הנקבות
מאשר גברים בין הזכרים, הנה היא לפני כם
,)4/67( .המברכת על חידוש המדור
ולא היתד, מתנגדת בלל למצוא דרכו ידי דים
שיתנו בנו את אמונם כמוה, היא
גרושה, בת ,32 שעד לגובה של 168ס״מ
אינה צריכה להתרומם על קצות האצבעות.
היא תשמח להתכתב על נושאים אקטואליים
״ושאר־ירקות עם אינטלקטואל אמיתי,
לא דווקא בזכות התואר, שיהיה שקט ויפה-
גפש הרואה את עצמו כשריד של ארץ-
ישראל היסה.״ תהיה הפתעה להיווכח שעוד
נותרו כאלה.

דרושה: לוחמת עיקשת!

אזהרה! אם את ריאקציונרית מכל סוג
שהוא )5/67( ,כורע ברך ומתחנן בפנייך
לרחם עליו ולהימנע מלהתקשר עימו. מיב־תבו
זה מוגדר על־ידו כמיכתב של ״איש־מיעוט
מבחינות שונות, המיועד אל אשת־מיעוט.״
הוא
בן ,40 אך טוען שהוא נראה רענן
יותר, ממוצע הופעה עם 174ס״מ גובה.
לפני שאסתבך, אני סבורה שמוטב שאתן
לו להמשיך :״בעל דיעות סוציו־פוליטיות
ניאו־ראדיקאליווב ביקורתי גם כלפי הרא-
דיקאל, חשדן ובדקן, בעל ביקורת עצמית
המוכן לספוג ביקורתך וגם לבקרך. דיעותי
אינן בנויות על מינוחים אופנתיים חול פים,
כי אם על ניתוח לוגי־מוסרי־ד,ומאני.
מייחס חשיבות רבתי להסברה שיטתית.
מחבב סיפרות עלילתית סוצידפוליטית.
בנוי על חשיבה עצמית־עצמאית יותר מאשר
על השכלה מימסדיוג חסר מיבצר
של תעודות. רווק. מאמין כי להתקשרות
אמיצה עם פנויה דרוש בסים משותף וכפול
של אידיאולוגיה ומין, בדיוק לפי סדר זה.
״רצויה: בעלת־תפיסה דומה, לוחמת
עיקשת־ערמומית־טאקטית־סבלנית־שיטתית.
לא עולה חדשה. לא קאפיטאליסטית. רווקה,
ככל האפשר צעירה, בייחוד במראיתה
בעירום. דקודגיזרה שאיננה בעלת חזה
גדול. בנוסף לזד״ לפי סדר העדיפויות:
איננה לכודה במעגל של מישפחה גדולה
או רשת ידידיפ/ידידות/מכרים ! יודעת
אנגלית ו/או ערבית ו/או פורטוגזית.״
״בהתחלה,״ הוא מציע ,״נחליף מכתבים,״
וזה פשוט משום שהוא חושש לד,מאהב,
רחמנא ליצלן, בריאקציונרית. אחר־כך,
״עדיפה אופציה פתוחה לנישואין אפשריים
למיקרה שזה יועיל לתיגבור היעילות של
שנינו.״
אם תשאלו אותי, זה נשמע כמיועד
לקצינה בוייאט־קונג או בחמר רוד. אבל
מד, אני כבר יודעת עליכן? !

בדידות בבסא־גלגלים

במקומכן, הייתי מעניקה זכות עדיפות
ל} ,)6/67 למרות שהוא טוען כי ״לאלה

או משהו כזה. חיפאית, כפי שאתם
מבינים מהעוגן המשתלשל על צווארה.
מטוגנת טוב־טוב על האש בשמש הים,
ובנויה כבר בצורה מעוררת הבטחות.
אם מישהו יגלה לגו את כתובתה
וזהותה, אני בטוחה שהיא תקבל בדואר
ערימה של אסימונים, כדי שתוכל להתקשר
בעוד שלוש־ארבע שנים.
החייבים להקדיש 3שנות חיים טובות ופוריות
במקומות מרוחקים עקב חוסר המעש
והמחשבה של מנהיגינו — ודאי מגיעה
זכות־קדימה.״
״אבל הבדידות היא גם מנת חלקי ומת בטאת
בגוונים שונים אצל אחד כמוני,
שמשתמש בכסא־גלגלים ובמכונית בחיי
יום־יום, במקום ברגליו. זו לא סיבה מס פקת
עבורי לראות הכל בשחור. אני נש ארתי
אופטימי ושמח בחלקי, רואה ונהנה
מהצדדים החיוביים שבחיינו, ללא ריגשי-
נחיתות.״
הוא לא מאשים את אלה שלא יתלהבו
להימצא בחברתו של מישהו ״הנחשב לנכה
אפילו אם הוא בריא ברוחו ובגופו(כמעט).
האם אני הייתי שונה בגילגולי־הקודם כאשר
התהלכתי ורקדתי? האם אז יצאתי עם
מישהי שהיתר, אפילו רק צולעת ז״

לא למעשנות!
עוד חייל )7/67( .לא היה רוצה לגעת
במישור החזותי, ורק כדי לצאת ידי חובה
הוא מציין כי גובהו מטר ושמונים, וצבע
שערות ראשו הצבאי הוא ערמוני עד חום־
אדמדם. זאת שד,צבעים והסנטימטרים האלה
מדברים אל ליבה, צריכה להיות בעלת
יכולת חשיבה עצמית, ומה שיותר חשוב —
נזירה מעישון .״נערה מעשנת ואני אינם
הולכים ביחד,״ הוא מזהיר ,״כך שכל מט-
עשנות יורדות מהפרק.״ גם דיסקוטקים
אינם לטעמו. לעומת זאת הוא מציע ״קרי אה
רבה, בעיקר קריאת שירה, בילוי בחב רה
קטנה עם ויכוחים אינטלקטואליים.״
אולי הוא דרך טובה להיגמל מעישון.

כתבת הרבה חשבוע
במיטגרת עבודתן. אן
למרות ששורה עלין
המוזה וחיית מעדיף
לנצל זאת לכתיבה
לשמח, אתה מוצא את
עצמן שנון עם נטייה
ביקורתית חריפה, הכותב
ומדבר קצרות
ישר לעניין. אל דאגה,
תרגיש עוד השבוע בשתחול
בגישתן תמורה במישגרת
הסובבת אותן

1111 0
במרס ־
באפ רי ל
לחברה עבודתך.

גאוותו הרבה מונעת
ממך לבקש טובות או
להסתבך בקנוניות. זכור
כי השבוע מילת־הקסם
היא טיפוח־קשרים. לכן,
גס אס תתקשה להתגבר
על גאוותו, למד
לפחות להחזיק את פיו
נעול. אם הס רוצים
להיטיב עימד — תן
להם לעשות זאת, ועל
תידחה הצעות העשויות להיות מכריעות.

הבעייה העומדת במרכז
השבוע, בן תאומים,
היא בריאותך. כל אשר
תעשה לשיפורה —
מצויין. כל אשר תעשה
העלול לפגוע בה —
מסוכן מן הרגיל. גש
לרופא, לבדיקה שיג-
רתית. ואל תזניח את
פוליסת הביטוח בגלל העיסקית הצלחתן
ו הא מנו תי ת. ציפי להפתעות

זה לא יהיה נוח במיוחד, אבל אם אתה
רוצה אתה יכול להסתכן. כאב־הואש
הריגעי, הצרות בטווח־קצר,
הפגישות עם שונאיך
— כל אלה שקולים,
אס רק תדע להתמיד,
על־ידי ההישגים
הרציניים וכוח־הרצון
שתפתח על־ידי עצם
התפנית. מיקרה נעים
23בספטמבר ־
ובלתי־צפוי עשוי להת22ל
אוקטובר
גלות, אם לא תיזהר,
כתגלית של איבה אישית
או של קינאה מיקצועית, אל תראי
לו שאת נפגעת ממנו. העמידי פנים.

מאזנייס

טבעי הדבר שקשרים חדשים מדחיקים
את הזכרונות הישנים.
אל תרגישי מוסר־כליות
על כן. תחיי
את הרגע, עוד יותר
מן הרגיל. דאג לפרנסתן
; בייחוד לטווח
ארון. אם אתה יכול,
חתום אפילו על חוזה
או על הסכם קבלני.
22ב או ק טו ב ר ־
גרום נחת למקורביך
22 בנו במבר
על-ידי צעד פיננסי
נבון. לבשי חום וסגול.

עקת

תאוחיס פיננסיות.

אל תחששי מדברי לעז.
ידידים טובים שומרים
עליך, את יכולה לסמוך
עליהם. דעתם חיובית
עליך. בעיות בחיי
הנישואין, שצצו בעבר
הלא רחוק ייעלמו באותה
פתאומיות בה הופיעו.
בנות סרטן, הס־תכלנה
מסביבכן, זה
מצוי לידכן, אל תחפש־המושלם
שאינו בנמצא.

זהו בסן הכל, שבוע
רומנטי — וזוהי רק
התחלה ! בת אריה :
דעי, שפגישותיין גם
אם הן נערכות זו בצד
זו — עשויות ללבות
אש חזקה מאוד אצל
הנפגשים עימן, בסוף
1׳ 2ביו לי ־
השבוע. על כן, נהגי
21באוגוסט
בזהירות וברחמנות. אל
תסבכי אדם נשוי ב-
שעשועי״הפלירט שלן. אל תחיי שרירותית.
תזכרי: בדאי לן לחיות זהירה !

אויה

111 1 1 1 1 1 1
* 72ב אוגו ס ט -
22בספטמבר

יום השבת יביא לך את
הכוח להגשים את תוכניתך
הישנה ורבת ההיקף.
לעומת זאת, התעלם
מן התככים הבזויים
והקטנוניים של
כמה מן הסובבים אותך:
הם לא שוחרינז
את טובתך. .אל תעשה
עסקים ביום א׳ ,כי ביום
זה תיתקל בקשיים.

דווקא משום שאת חופשייה בהשקפתך,
ובלתי־קשורה במעשייך, קל מאוד לתפוס
אותך במלכודת או לחייב
אותך לעשות מה
שאינך רוצה. .זה מביא,
אומנם, לאוזלת־יד ול־אפס״מעשה
מצידך —
אבל מי רוצה בכל הצרות
הללו? לכן מוטב
שתחשבי יחד איתו מה
אתם רוצים באמת, מ23ב
נובמ בי ־
20בדצמבר
תוך ויתור הדדי או לפחות
אי־הסכמה הדדית.
דברים ברורים יחסכו לכם צרות. בת
קשת — הישמרי מצננת. לבשי ורוד.

המתח עולה — ועוד עתיד לעלות, בטרם
תראה נחת מפעילותן הנוכחית. העיקר
הוא לא להסתכסן, ח-
שבוע, עם אנשים נוספים.
לקחת את הכל
בשקט, ולעשות טובות,
כשאתה נדרש לכן. גם
אם האנשים שמבקשים
זאת ממן, חם בעצם,
בלתי־נסבלים. בכלל,
21בדצמבר ־
קצת טאקט לא יזיק.
19 בינו א ר
מצבך משתנה — לשבט
או לחסד — עם הירח
החדש, ביום ג׳ הבא. עקוב בזהירות.

פלירט לא־מחייב, או רומן אהבהבים קצר
ומרגש, צפוי לך, בת דלי, לקראת סוף-
השבוע, או בתחילת השבוע
הבא. השותף לפלירט
או לרומן יהיה
גבר אשר ראית בו עד
כה רק ידיד ותרלא,
ואשר בתקופת ליבלוב־האהבה
שלכם נידמה
יהיה לך כי זהו האביר-
על־הסוס־הלבן לו את
20 בי נו א ר ־

ממתינה כל השנים. ב־
18בפב רו א ר
שטח העסקים — אין
חדש. שבוע זה יעבור בשיגרתיות.

הגירעון הכספי לא מוצא השבוע פי-
תרוו• בכלל, יחיה זה שנוע איטי,
חסר־קצב, וקצת משעמם.
זה לטובה: נצל
אותו לאגירת כוח לק ראת
הבאות מאחר
והחודש ידרוש את כל
כושר הניתוח האינטלקטואלי
שלן, בתוספת
מידה לא מבוטלת
של אומץ־לב. עד
19בפב רו א ר -
20 בבור ס
כמה שתוכל, התרחק
מאלימות והתרכז בצד
העיוני של החיים. בת-דגים: אהבה גדו לה
ומכאיבה, תתחיל בסוף שבוע זה
להאירן את דרבן. זוהי תחילת האושר.

וגיס

במדינה

קולנוע

כגסת

שחקנים

הקרן־הק״מח נדחנלדז
חבד־הכנם ת ציפה
להגנתו ש? היושב־־ראש
בפגי הפקיד הב2יר —
אולם גמצא מותקף
התנהגות ללא כבוד. אל יושב־ראש
הכנסת הגיע באמצע החודש שעבר מיכתב־תלונה
של מנכ״ל הקרן־הקיימת לישראל,
שמעון בן־שמש, כנגד הבר-הכנסת מהלי כוד,
עורך־הדין מאיר כיהן. על נייר
רישמי של הקרן הקיימת התלונן בף שמש
אצל היושב־ראש, על כי ח״כ כהן פנה
למבקר-המדינה בתלונה על הקרן הקיימת,
על כך שקרקעות בחיפה, שהופקעו על־ידי
העירייה עבור מישרד־השיכון לשם
בנייה לזוגות צעירים, נמכרות ע״י חברה-
בת של הקרן הקיימת למטרות אחרות.
בסיומו של המכתב כותב בן־שמש :
״לדעתה של הקרן הקיימת לישראל התנהגותו
של ח״כ מאיר כהן אינה לכבודו,
ולא לכבודה של הכנסת,״ ודורש מישעיהו
״לנקוט באמצעים מתאימים שהתנהגות זו
מחייבת.״
פרק בפרלמנטריזם. אפשר היה
לקוות כי יושב־ראש הכנסת ינזוף בפקיד
הבכיר מהקרן הקיימת, על התערבותו בחופש
הפעולה של חבר־הכנסת או במקרה
הטוב יסביר לו בנימוס כי זכותו וחובתו
של חבר-כנסת היא לפנות למבקר־ד,מדינה
כאשר הוא פוגש במחדל ציבורי. אולם
ישעיהו גרס אחרת. הוא העביר את מיכ־תב־התלונה
של בן־שמש ליושב־ראש וע-
דת־הכנסת, ח״כ ארי אנקוריון, וביקש
ממנו לטפל בו בדרך שימצא לנכון. ישעיהו
לא שכח לציין במיכתבו לאנקוריון, אשר
העתק ממנו נשלח לבן־שמש, כי ״זוהי
תלונה של מוסד חשוב שראוי ליתן עליה
את הדעת.״
כשנודע לח״כ כהן על הערותיו של
ישעיהו הוא התמלא חמת־זעם. הוא מיהר
לכתוב לישעיהו מיכתב, בו הסביר לו את
העניין עצמו, אולם אף דאג ללמד את
ישעיהו פרק בהילכות פרלמנטריזם. כתב
כהן ליושב־ראש הכנסת :״מיכתבו של
מר בן־שמש מהווה התערבות בלתי־חוקית
בעבודתו של חבר־כנסת, והריני שומר
לעצמי את הזכות לפנות בתלונה לממו נים
עליו.
״אני מקווה שמיכתבי זה, אשר העתק
ממנו הריני שולה למר בן־שמש, יבהיר
לו בעתיד שעליו להמנע מפניות טורדניות,
אשר אינן מוסיפות כבוד למוסד שהוא
עומד בראשו.״

תגל׳וו ־ דוג>1ל [1ח עותתנית
בשני סירטי־ד,אסונות הענקיים, המיגדל
הלוהט, המוצג בישראל, ורעידת־אדמה
שיוצג בקרוב, יש גילוי אחד, לפחות,
שאינו בחזקת אסון: פצצה חיובית בהח לט.
זוהי סוזאן בלייקלי, בלונדית תמירה
וזוהרת• ,שעלה בגורלה להיות נשואה פע מיים,
על הבד, לנבל, שאותו משחק בשני
המיקרים ריצ׳רד צ׳מברלין.
במיגדל הלוהט, הצליחה להתבלט על־

שחקנית בלייקלי
הבלונדינית התמימה

משרד החוץ
וצילחמח הנדחי ם
שגי עוזרי שד־ההוץ ניזחמיס
ביניהם כדיי ללוות
את אדון בנסיעותיו להו״ל
לשר־החוץ וסגן ראש-הממשלה, יגאל
אלון, יש ישני עוזרים המקורבים אליו׳
אשר אחד מהם נמצא לידו כימעט בכל
שעה משעות היממה. השניים הם אליהו
חסין 48 פקיד ותיק במישרד־החוץ א־שר
אלון העלה אותו לדרגת יועץ אישי, וה שני
הוא חיים בראון 31 הנחשב כאחד
הצעירים המבריקים בין עוזרי־השרים.
היחסים בין שני עוזרי־השרים מתוחים
ביותר, והמתיחות ביניהם מגיעה לשיאה
כאשר צריך אלון לבחור במלווה שלו
לנסיעות הרבות אותן הוא עורן לחו״ל.
כדי להשכין ישלוט בין השניים הציע אלון
סטאטוס-קוו: הם יסעו לפי התור.
הפרה גלויה. הסטאטוס־קוו נשמר,
עד לנסיעתו האחרונה של אלון לוואשינג־טון.
התור היה של חסין, אולם בדאון
הופתע, כאשר חזר שר־החוץ ללא חסין.
הסתבר כי חסין החליט להישאר בארצות״
הברית בגפו, ולהגיע לצרפת שבוע אחר בן,
כאשר ייצא אלון לנסיעתו הבאה.
היתד, זו הפרה גלויה של הסטאטוס־קוו,
אולם אלון הסביר לבראון כי על-ידי כך
ייחסכו דמי־הכרטיס של המלווה.
כאשר התגלה בביקור בצרפת כי אלון
ממשיך לגרמניה, התברר לבראון כי חסין
זכה בשלוש נסיעות בזו אחר זו.
רק כאשר חזר אלון לארץ נערך בירוד
נוקב, והוחלט כי בראון, הוא שייסע עם
השר בשלוש הנסיעות הבאות.

בלייקלי עם כעלה
המראה הנורמלי
פני רשימה של כוכבים ותיקים וזוהרים,
כאשתו של צימברלין הנ״ל שרצה לחסון
לחותנו, ויליאם הולדן, כמה רבבות דולרים
על חשבון מערכת הבטיחות בבניין. התוצאה:
שריפה בעת חנוכת הבית.
כוכבת ממין נקבה. לסוזאן בליי-
קלי היתד, זו הזדמנות להפגין יכולת־מיש-
חק בתפקיד של אמריקאית יפה, עשירה
הווונ ר ח

הזה

10^7

ומפונקת, שליבה חצוי בין אביה שמכר
נישמתו לממון, לבין בעלה שמכר נישמתו
לכבוד ולפירסום. והנה, התגלה שבלונדיות
אינן חייבות להיות מטומטמות, וכי הדוג מנית
בת זד 25 עומדת להמשיך שורה של
תגליות־דוגמניות שהפכו שחקניות, כמו
לורן האטון, סוזי פארקר וג׳ינקם פוקנברג.
יתכן שדור חדש ויפה זה של כוכבות
יחזיר לבד מושג, שנדמה היה כי כבר עבר
זמנו בקולנוע המודרני: כוכבות ממין
נקבה. לאחרונה כבשו שחקנים־גברים את
בדי־הקולנוע, ולרוב לא היו אלה סמלים
ליופי ולתואר, כי אם להיפך.
שחקנים כמו ג׳ין הקמן, דאסטין הופמן
ואל פאצ׳ינו, גרפו את השמנת שבתפקידי
הוליווד, ולא ברור היה אם תמו בעולם
כוכבות שניתן להפקיד בידיהן תפקידים
ראשיים, או שמא — אין תפקידים ראשיים
להפקידם בידי כוכבות־קולנוע.
גם לסוזאן בלייקלי, דוגמת פיי דאנאוויי,
ואלרי פרין ושארלוט ראמפלינג, רקע חי נוכי
צבאי. היא נולדה בגרמניה, שם הוצב
אביה בשירות הצבא האמריקני. היא גרה
בקוריאה ואחר־כך בקנזאס, ולמדה באו ניברסיטה
של קנזאס, כשחבר גרמני שחלם
על קאריירה של צלם, בחר בה כדי
להתחיל את הדרך.
החבר פירסם את תמונתה, ובכך נפתחה
קאריירה נוספת: סוזאן בת ה־ 17 בלבד,
התפתתה לעזוב את ספסל־הלימודים בקב־זאם
לטובת דוגמנות־צילום בניו־יורק.
הייתי תמימה מאד .״הייתי מוכרחה
לעזוב את קנזאס — אנשיה לא היו טובים
אלי,״ אומרת סוזאן, שמאז הפכה פעילה
במיפלגה הליברלית, ומעריצה נלהבת של
ג׳ורג׳ מק-גאוורן ורמזי קלארק.
ההצלחה המיקצועית באה כברק־מש־מיים
:״זה היה בפירסומת לחברת קלריול,
המייצרת צבעים לשיער, .הבלונדי התמים,׳
כך קראו לצבע שהדגמתי על ראשי. ואומנם,
הייתי תמימה מאד. במשך שנה
הייתי צריכה לעמול כדי לתקן את הצבע
הלבן הזוועתי הזה, ולהחזיר לראשי את
המראה הנורמאלי...״
על עצמה כשחקנית חשבה סוזאן, באותה
עת, כי עליה ללכת בדרכה של לוסיל בול
ולהיות קומיקא״ת .״הערצתי את דבי ריי-
נולדס ...פשוט לא היה לי אז כל חוש
של טעם טוב...״
סוזאן נשואה למחזאי, הנמצא כעת בסימן
עלייה תלולה. זהו טוד מרר, סרק־ליט־לשעבר
ובעל־בוטיק, שאותו הכירה
כשמדדה מכנסי־ג׳ינם בחנותו. לפני כחצי־שנה
עקרו בני־הזוג ללוס-אנג׳לס, כדי
להיות קרובים יותר לצלחת. הם חושבים
לכבוש את המערב או כפי שמבטאת זאת
סוזאן :״יהיה נפלא לבחור רק בתפקידים
הרצויים לי.״
אפשרות ממשית. זהו פיזמון־חוזר
מוכר למדי, ואולי כדי לא להישמע יומ רנית
מדי מוסיפה התגלית החדשה :״בעצם
אינני אוהבת שאנשים מתבוננים בי בשעה
שאני אוכלת, או מזהים אותי בעוברי את
הכביש.״
מכל מקום, נראה שבכל־זאת כבר מאוחר
מכדי לבחור באלמוניות, והאפשרות ש תוכל
לבחור את התפקידים הרצויים לה,
נראית ממשית הרבה יותר.

זז עג ה
בנו חיו ת
השוד

הגדול

אצל

דאם
פיפי (מקסים, תל־אביג,
•פת) —שני שלומיאלים מדופלמים
ו״גאון־פשע״ זוטר, פורצים לתוך הכספת של בנק,
בתחנת״רכבת בפריס, דרך גית״השימוש השכן.
זהו נושא הקומדיה של ז׳אק בנאר, מי שעלה לדרגת
במאי אחרי טירונות ארוכה כאסיסטנט בסירטי לואי
דה-פינס ודומיו. ואומנם, מה שמתקבל על הבד הוא בהחלט
קומדיה ברוח דח־פינס, השואבת הרבה מאד השראה
ממיקומה (בית״שימוש ציבורי) ,ומן התדמית הקומית
שכל אחד משלושת כוכביה, ברנאר בלייה, ז׳אן
(אידיוט בפריס) לפבר ומישל סרו, הצליח כבר ליצור לעצמו
על הבד.
מאחר שהרעיון היסודי במיבצע השוד ה״נועז״ הזה
הוא לרתק תא אחד בתוך בית־שימוש ציבורי, ולקדוח
בקיר חור שיגיע עד לכספת המיוחלת, הרי התנאי הראשון
להצלחה הוא שאיש, מלבד שלושת הקושרים, לא
ייכנס לתא זה במשך המיבצע. וזו, כמובן, הזדמנות להראות
כל מיני טיפוסים המתדפקים על דלת נעולה, העומדת
כחייץ בינם לבין צרכיהם הבסיסיים ביותר.
תנאי אחר הוא, שתוך כדי ריתוק תא בית-השימוש,
לא יתעורר חשד במאדאם פיפי, הלא היא האחראית
להיגיינה ולסדר במוסד המכובד הזה. מכאן, אוסף של
תחפושות, המאפשרות בין השאר לבליילה להתחזות כ-

בליית, לפבר וסרו: לנוחיות!
גרמני, כרסתן במכנסיים קצרים, לפבר להתחפש כסקוטי
מהודר אבל פוזל לפעמים, ולסרו להיראות כהיפי שאינו
מסתדר עם כל האביזרים התלויים עליו.
כל זח אינו חכם במיוחד, ולעיתים אפילו מלאה במקצת,
אבל כל מי שעצירות, הפרעות בדרכי־השתן ואסלה
מתקלקלת, הם נושאים להומור עבורו, ודאי שייהנה.
חוץ מזה, אפשר לראות כאן את צילה צ׳לטון, אם כי
קצת קשה להבין מה עושה אחת המבצעות הידועות של
יוג׳ין יונסקו, בבית״שימוש ציבורי בסרט כזה.

>ח> האז>ק>ם
הלאה וזדזופעץ
רוח החופש (רויאל, צרפת) :
ראשית דבר: ברכות לפתיחת מה
שמכונה ״קולנוע לסירטי איכות״,
או רויאל — ארט סינימה, לשעבר אורדן, ולפני״כן דן.
ותיקווה שאכן יקפיד על הצגת סרטים בעלי-ייחוד, סרטים
ישראליים קצרים והגשת דפי״הסבר, ספי שמבטיחים בעליו.
אם ישמור על רמתו, עשוייה תל-אביב להתברך גם במקום
קטן ותרבותי, לשם שינוי.
הפתיחה של אולם זה, בלואיס בוניואל, הילד הנורא
בן ה־ ,75 שהבטיח קודם שעשה את רוח החופש שזה לו
סירטו האחרון (ועלול לא לעמוד בהבטחתו, כשם שלא
עמד בהבטחות דומות זהות בעבר) ,מבורכת כשלעצמה. סרט
זה מביא לשיא של שלימות אסתטית ורעיונית כאחד,
את חשקפת״החיים הסוריאליסטית של גאון קולנועי זה,
שבערוב־ימיו הבשילה ולבשה ביגדי הומור, תחת האלימות
שאיפיינה את תחילת דרכו.
תמונת הפתיחה: אצילים, בתקופת המהפיכח הצרפתית,
מוציאים להורג מהפכנים, כשהאחרונים קוראים :
״יחי האזיקים, הלאה החופש״ .תמונת הסיום: בת-יענה
מתבוננת באנשים בגן״החיות, כשברקע נשמעים קולות ירי
ונפץ. הלאה החופש.
בין שתי״״זקודות״מפתח אלו, המציגות עולם אבסורדי
של ערכים הפוכים, מחסל בוניואל את כל חשבונותיו עם
הצביעות האנושית, האופי האנושי המתחסד של צידקנים
למיניהם, האופי הביורוקראטי המטומטם של המימסד,

הבורגנות בטרקלין — היכן הנוחיות?
האופי הצבוע של הבורגנות מחד ושל אנשי-הכנסייה מצד
שני. בקיצור: כל אותם ערכים נעלים שהחברה האנושית
המציאה לעצמה כדי להסתיר, לסייד ולטייח את היצרים
האפלים החבויים בכל יצור אנושי, משמשים לבוניואל
כמטרה ללעג — וככל שהלעג מתבטא בהצגת אפיזודות
קצרצרות מבלי להתעכב על טיפוס זה או אחר, מקבל הפסי פס
האנושי יותר גוונים, יותר צבעים ויותר אבסורד.

תדריך
מ ל־ א בי 3

תמונות מחיי־נישואין :
(צפון, שוודיה) — סידרת־הטלוויזיה הגאו נית
שהטילה עוצר על שוודיה כשהוצגה
שם, קוצרה על-ידי הבמאי עצמו לסרט
באורך של כמעט שלוש שעות, המנתח את
חיי־הנישואין לעומק כזה שכל אחד יכול
לראות בו משהו מעצמו ומנסיונו. חודיה
יוצאת־דופן גם לגבי היוצר — אינגמר
ברגמן.

ירו שלים

השיחה( :סמדר, ארצות־

הברית) — פרנסים פורד קופולה, גורף ה אוסקרים
בסרט שאינו בעל איכות אוסק־רית,
אבל יותר מזה: בעל איכות ועומק
אמיתיים. הנושא: בלש העוסק בהצצה
לחיי הפרט ובהאזנות־סתר, מוצא את חייו
הפרטיים מתפוררים, בד־בבד עם פיק-
פוקו המוסרי בעיסוקו. ג׳ין דיקמן בדמות
אנושית בלתי-נשפחת.

חיפ ה

** החרדל מגרה לי את הא(*:
(עצנזון, צרפת) — לצחוק זה טוב ובריא,
ולצחוק אפשר בלי התחכמות יתר עם
פייר רישאר, הקומיקאי המחונן, הזכור־לטוב
כבלונדיני עס הנעל השחורה.
במידבר העירום
שלושה ועוד אחת (לימור,
תל־אביב, ישראל) — זהו אחד
מאותם סרטים מביכים שמוטב
היה לולא נעשו. בא לו במאי הטוען לניסיון וכישרון
רב, מיכאל קאליק, שחונך על בירכי מסורת קולנועית מפוארת,
זו של הקולנוע הסובייטי — וכל מה שהוא מסוגל
להוציא מתחת ידיו, זו עבודה סכימתית של תלמיד מתחיל.
הסרט בנוי בחום ובאנושיות של שירטוט הנדסי מצוי.
את העלילה שאב קאליק מסיפור של גורקי, שאותו
העביר למציאות ישראלית, כפי שהיא נראית בעיניו. נערה
אחת מתנה אהבים עם שלושה גברים: בן דור חפלמ״ח,
בנו שהוא חיום סטודנט, ועם היפי ארוך־שיער. כל זה,
על רקע נופי אילת, שם מתרחשת העלילה כולה.
הסימליות דוקרת את העיניים, ומי שאינו מבין את
המשמעות העמוקה אחרי 10 הדקות הראשונות, זקוק
בדחיפות לרופא-עיניים. הבחורה היא ישראל האוהבת
את כל בניה. הפלמ״חניק לשעבר, שמאס בחיי איש־עסקים
מצליח וחזר אל הקרקע כמדריך-תיירים ביס״סוף
(דרך משונה לחזרה אל הקרקע) ,הוא ישראל הישנה, עם
אידיאליזם משומש שאינו משלים עם הזמן שעבר ועם
הגיל. בנו הוא ישראל החדשה, החצופה, הגורפת לידיה
כל מה שמתחשק לה, מצפצפת על מסורת ומאמינה

לוי ואליאן: מסכת בקיבוץ
בחמרנות. ואילו חהיפי, הוא סמל לאימפוטנציה של
הבורחים מן המציאות ומסתגרים בתוך עולם שאינו מעטי.
הסרט כולו מחולק לחמישה פרקים (חמישה ימים),
בדיוק כפי שכתוב בחוקי הדראמה. ואילו הדיאלוגים, נשמעים
במיקרים היותר-מוצלחים כמסכת-בקיבוץ.

1יפי ק שי

זיפים קשים הופכים את הגילוח לטרדה, את זאת אתה
ודאי יודע. הגילוח גורם לגרוי ולחתכים והסכין
מאבד מחדותו במהירות.
בף ב דיפיסיל — קצף גילוח מיוחד לזיפים קשים —
מרכך את שיער הזיפים.
ברב דיפיסיל מרכר גם את עור הפנים, מזין אותו
בלחות ומעניק לו הגנה בפני גרוי וחתכים.
בך ב דיפיסיל של ויליאמס
קצף מיוחד לזיפים קשים.

01^1011£
הסוכן בישראל: בלמון בע״מ. המפיצים: חב׳ נורית בע׳׳כל.

חווו ד * הז ה 1X 7

טלוויזיה
צל״ג

המנהל של הרשות לבין מיטל, כאשר
הוועד רומז כי אין הוא מתכוון לבקש
ממיטל להאריך את החוזה שלו, ואילו
מיטל רומז כי אינו רוצה להמשיך בתפקיד.
תפקידו של מיטל, סמנכ״ל לענייני
מינהלה, הוא ללא ספק התפקיד הקשה
ביותר וכפוי-הטובה ביותר ברשות-השידור
כולה.

החורבן השליש׳
• הציון־לגנאי החמור ביותר בתול דות
הטלוויזיה הישראלית — לכל מי ש־תיכנו,
הכין, צילם, הלחין, תימלל, ביים,
ערך ואישר להקרנה את סרט־הזוועה על
ח׳ באלול — סרט שהיווה התקפת־מחץ פו שעת
על העיין, האוזן והמוח של הצופה.
היה זה בליל מגעיל של תעמולה לאו מנית
בומבסטית, חוסר-כישלון משתחץ
וקיטש נלוז, שבו לקחו חלק כל המר כיבים

!• צילומים שנראו ללא יוצא־מן״
הכלל כאילו יצאו ממצלמתו של מתלמד
מסומם מוכה שיגעון־גדלות או אלכוהוליסט
בפירפורים האחרונים של דליריום
טרמנם (דבר שעליו מרמזים הפרפרים, ש הופיעו
לפתע מן האין ונעלמו כלא־היו);
• בימוי שהתאים לרמתו של פלי־ני
בבית־ספר למפגרים או ברגמן בגו־ילדים
של ויצ״ו !
• תמליל של קיטש ברמה של עלון־
קיר קומסומולי בטאשקנט עילית :״תושבי
הרובע היהודי מביאים אדמה ממר חקים
מפני שאינם רוצים לגדל קאקטד
סים מעצמות אבותיהם״.״ או :״לעיתים
נדמה שהחפצים שומרים עדיין את חום
ידיהם של ההולכים למות
>• מוסיקה שבה התמזגו בקאקו־פוניה
חסרת־רחמנות עללת חתולים, נגי נה
על מסרק שבור וחלומות־הזוועה של
שנברג.
מירקחת זו של זוועה לעיניים, עינוי
לאוזניים ועלבון לאינטליגנציה היתד.
פשע תרבותי חמור שבעתיים מפני ש באה
לטפל באחד הנושאים המרתקים ביותר
שאפשר להעלותם על המסך: שיחזור
החיים בירושלים של ערב־החורבן. בבי טחון
עילאי של דבילים נעדרי־תרבות
לקחו בעלי יצירה זו מידע, שהספיק ל-
סרט־תעודה מאלף בן 10 דקות, ניפצו אותו

חיפה ב״ותר פרשה
הקריינית היפה האמיתית היחידה בטלוויזיה,
דורו ושדי, הלכה בעקבות
רעותה שרה דורון ,׳והתפטרה מעבודתה.
ושדי ביקשה לפני מיספר חודשים
שהטלוויזיה תאפשר לה לעבוד רק אחרי-
הצהריים, לתקופת הבחינות שלה באו ניברסיטה.
כשסיימה ושדי את הבחינות
היא גילתה, לתדהמתה, שהסידור החדש
מצא חן בעיני דליה מור, האחראית
על הקרייניות, אשר לא איפשרה לה
לחזור לקריין בשעות הערב. ושדי נעל בה,
והחליטה להתפטר מהטלוויזיה.
עתה מסיימת ושדי את לימודיה באוניברסיטה.
היא לומדת חינוך מיוחד ׳ומת כוונת
להינשא בקרוב, ולעסוק בחינוך
של ילדים טעוני־טיפוח. שרה דורון, ה קריינית
האחרת שהתפטרה, מונתה כאח ראית
על הקרייניות בגלי צה״ל.

שפרירה זכאי כ״זה הסוד שלי״ * סחיבה נפסלו, וביניהם שייע, הידוע בחוש־ההומור
המצויין שלו, אולם, כפי שהסתבר אחרי
הצילום, ירא מהמצלמה.
תוכניתו של בן־פורת תשודר אחת ל־

! 5.5לליון ליי• ־ או נסיגה
המשא־ומתן בין רשות השידור לבין
חברת פרידמן, אשר איימה לתבוע את
הרשות על הוצאת דיבה בסכום של 5.5
מיליון לירות, עלה שוב על שירטון.
חברת פרידמן דרשה ממנהל הרשות,
יצחק?1יכני, להקרין סירטון אשר ישבח
ויהלל את מוצרי החברה, כפיצוי על ה-
״השמצות״ של מוצרי פרידמן בתוכנית
כל־בו טק לפני למעלה מחודש. ליבני סי רב,
והציע תחת זאת להביא את תגובת

עוסקת בדרך־כלל בנושאים לא אקטואליים
מהעבר הקרוב־רחוק של היישוב בארץ,
הצליחו השניים הפעם להכין תוכנית אקטואלית
ביותר.
תוכניתם של אלמגור ונוי עוסקת במשבר
הכלכלי והחברתי, באבטלה ובירידה
ההמונית מן הארץ. התוכנית תלווה שירים
עוקצניים, ותספר על תיאטרונים סאטיריים.
לולא היו השניים מציינים כי המדובר
הוא בסוף שנות העשרים, אפשר
היה לחשוב כי התוכנית עוסקת בימים אלה.
הפרק הנושא את השם מה נעשה בלי
עבודה, מתאר את התקופה שבה נקטעו
לפתע השיגשוג הכלכלי והרווחה שאיפיינו
את ימיה הראשונים של העלייה הרביעית,
ברגע בו הופסקה זרימת ההון מפולין
לארץ.
בתוכנית משתתפים אמנים ויוצרים רבים
מאותה תקופה, כרכקח לזוינסון, טוכה

פירון, עמנואל הרוסי ויעקכ אכא,
לצד אמנים בני-תקופתנו באילנה דוכי*
נא, דוריונ ראוכני, חנן יוכל, דני
כץ, מלי כרונשטיין וחבורת רנניס.
את התוכנית הינחה דן אלמגור והפיק
רפי שחר. ביימה דנה אכיאל, והמנהל
המוסיקלי הוא פולדי שוצמן.

הסוד של אורי זוהר
קריינית ושדי
תוכניתם החדשה של מנהל אולפני הר־

פרישה

שייקח כן־פורת ושימן גלזר ב״הלילה״ פסילה לשברירים, שיבצו אותו בפסיפס מטורף
ללא משמעות ועניין, והגישו אותו בסרט
ארוך ומייגע עד-איך גבול.
מכל הזוועות שראתה ירושלים רבת־העינויים
בנתיב-יסוריה, זאת היתד, האכ זריות
הטפלה ביותר. גם טיטום הרשע
היה עוצם את העיניים ואוטם את אוזניו.
בשיא חוסר־הכישרון, הוקרנו שמות ה אשמים
על קיר קודר בצורה שלא אמד
שרה את פיענוחם — ובך השאירו את
עצמם באלמוניות מוצדקת.

מאחרי המסך
רמזים ורמזים־נגד״ם
סמנכ״ל רשות השידור, אהרץ מיטל,
עומד לעזוב את הרשות ב־ 1באוגוסט.
החוזה של מיטל עם הרשות עומד להס תיים
בתאריך זה, לאחר שלוש ישנות כהונה.
בינתיים
נערכים גישושים בין הוועד-
העולח הזה 1447

החברה על השידור. אנשי פרידמן הס כימו,
אולם דרשו לראות את התוכנית
שבה יופיעו לפני שהיא תשודר. לכך
סירב ליבני.
המגע בין פרידמן לרשות נותק, ועתה
ממתינים לתביעה שתגיש פרידמן לבית-
המיישפט, או לנסיגתה המוחלטת ממנה.

ער•ע ג לז ר צונזר
ה״פיילוט״ (מישדרי ניסוי) של התוכנית
החדשה הלילה, בה מראיין ומארח כתב
ידיעות אחרונות י ש עי הו (״שייקר,״) כן
פו ר ת אישים בשולי החדשות ואמנים,
הוצג לפני ימים מיספר בפני מנהלים אח דים
בטלוויזיה, ואושר לשידור.
בתוכנית הופיעו מיספר אורחים, ביניהם
ידיד של אידי אמין שליט אוגנדה, עורך
מעריב שלום רוזנפלד וכוכב ניבחרת
הכדורגל לשעבר יהושע (״שייע״) נלזר.
אולם לא את כל האורחים אפשר יהיה
לראות בהקרנה שתיערך ב־ 18 במאי. חלקם

דן אלמגור ועמנואל הרוסי כ״שרתי לך ארצי״ אבטלה שבועיים ביום הראשון בשבוע, ותארך
50 דקות. שמה הקודם של התוכנית היה
אירוח, אולם הוא הוחלף לשמה של !תוכניתו
של בן־פורת בגלי צה״ל, הלילה.

שום ד ס־ לא השתנה
ביום השישי הקרוב תוקרן תוכנית נוספת
מהסידרה שרתי לך ארצי. אולם בעוד
תוכניתם של דן אלמנור למאיר נוי

צליח יצחק (״איציק״) קול המפיק, וה מגיש
אורי זוהר זה הסוד שלי, תוקרן
על המסך הקטן משך 12 שבועות, החל
מחודש זה.
בתוכנית ינסה צוות בן שלושה מש תתפים
לגלות סוד של בעל הסוד. כל
(המשך בעמוד )44
* בשעת איפור. משמאל: הפירסומאי
דויד אשכול.

413

טלוויזיר.

סרט• לימור לזציג:,

סרטו הישראלי של הבמאי מיכאל קאליק

(המשך מעמוד )43
תוכנית תכלול שלושה סיפורים בתחו מים
שונים. אחד מבעלי־הסודות בתוכנית
הראשונה יהיה יופלה שוחמבר, ואילו
גיבורת התוכנית השניה תהיה גיבורת
ה״פרשד,״ ,מרסל ניניו. התמונה (עמוד
)43 היא מהתוכנית השלישית, בה מש תתפים
אורי סלע, השחקנית שבדירה
זכאי והפירסומאי דויד אשכול.

שלושה ושד אחת
ה סרט

שכל

אשה

תאהב

שתי פנים לר
דמות חדשה־ישנה עלתה על המסך הק טן
בשבועות האחרונים, איש הרדיו הוו תיק
אלימלך־ דם, אשר קיבל את המינוי
של הכתב הפרלמנטרי של הטלוויזיה.
רם, אשר עסק בחודשים האחרונים ב עריכת
מבט, נשלח לכנסת אהרי התפט רות
טוביה סער, שהחליף את עמוס
ארבל, שהחליף את מיכה לימור.
מילבד הבעיות הרגילות של כתב פר למנטרי
— להכיר היטב את האנשים, למ צוא
את המדליפים המתאימים ולהתחבב
על המלצרים במיזנון הכנסת — בעיות
שרם עדיין לא התגבר עליהן, עומדת בם־

צלם ויקסור בלוקופוסיב
עורך דני /שיק

ת ס רי ס מיכאל קאלי ח ׳שמאי גולו
הפ קה י די מנ ס י ׳שני

מו סי ק ה יוסי מר חיי ם

מפי ק בפועל אריק דיכנר

אלימלף רם

מעבדו ת ברקי פסהר-מפריס(ישראל! בע מ

הצגת בכורה עולמית בעת
ירו שלים
־אביב
ימור אורגיל״
רמת־גן
ולין
״אורדע״
:יגדל״
הפצה :״סרטי לימור״ ,ת״א, אלנבי ,34 טל 57641 ,55488 .

בלי

ובעונה אחת ב 8-בתי קוכנוע
באר־פ
ת ח־ ת קו ה

״היכל״

נ תני ה
״סבי
״סטודיו״

ני רם בעיה נוספת: האם להופיע על
המסך הקטן עם משקפיים או בלי מש קפיים?
רם ניסה בכמה שידורים דרך
אחת ובכמה שידורים דרך שניה, ועדיין
לא החליט סופית.
התשובה הנכונה: עם.

פרסום ר׳

ישן וחדש בחיכטן תחדש

עוודנ.

ר ב 1חיו י 1בו

^ 121 דחו!

המ שטרה ב א תן

י ס גו ל ס

הופיע גדיון מס,
עמי

ל ה שיג בכל הקיוסקים
הפצה ר״ ,חברה ר !הפצה בע״מ

שינויים גדולים עומדים לחול בלוח ה שידורים
של הטלוויזיה, ההל מדד 18 בחו דש
זה. לכל יום בשבוע יהיה אופי משלו,
ותתווספנה תוכניות רבות, כאשר השינוי
הגדול ביותר הוא הבטחת מנכ״ל רשות
השידור יצחל! ליבני להגדיל את ה הפקה
המקומית ב־ 50 אחוזים.

יום ראשון:

עד חודש יולי ייפתחו השידורים בשעה
5.30 אחר הצהריים בסדרות עלילתיות
לילדים משך שעה תמימה. החל מיולי
ישודרו הסדרות רק עד השעה 6.00בערב׳
ואחריהן ישודר אחת לשבועיים מגזין
לבני 13־ ,10 ואחה לשבועיים תוקרן
התוכנית ריצרץ. ריצרץ היא תוכנית שבה
ישחקו ילדים יצירות שיכתבו ע״י ילדים.
בשעה 6.30 בערב יוקרן סרט בשל

אכוט וקוסטלו.

התוכנית טלם ועלמה תוסיף להיות משו דרת
מדי יום ראשון בשעה 8,00 בערב,
ואילו לאחר מבס, בשעה ,9.00 ישודרו
מישדרים דוקומנטרים 26 .שבועות רצופים
של פרקים מהסידרה העולם במילחמה על
מילחמת־העולם השנייה. את הסידרה
תקריין לאה פורת. בשעה 9.55 בערב
תוגש, אחת לשבועיים, תוכנית של בידור
חוץ, ואחת לשבועיים תוכנית של בידור
מקורי. במיסגרת הבידור המקורי כלולה
תוכניתו של ישעיהו גן־פורת, הלילה.

יום שני:

התוכניות לילדים תיפתחנה במגזין ל נוער
חלונות, על המתרחש בעולם הגדול.
בשעה 6.00 בערב תוקרן, אחת לשבועיים,
התוכנית שירים ונפלאות, על משוררים
ישראליים ויצירותיהם. בין המשוררים ש בהם
תעסוק התוכנית יהיו מרים יילד

שטקלים -,לאה גולדברג, ט .הילל,
אברהם שלונסקי, רחל ולווין קיפ־נים.
אחת לשבועיים תוהרו בשער, זו ה-

תוכנית הוותיקה הספינה המזמרת. החל
מהשעה ,6.30 משך 40 דקות, יוקרנו תוכ ניות
ספורט והיאבקות.
תוכניות־הערב יתחלקו ביום שני בין אר בע
סדרות, שתחלנד. בשעה .8.00 תוכנית
חודשית לעולים. תוכנית חודשית בסידרה
מדע ודעת, תעודה אחת לחודש, ותוכנית
חדשה בעריכתו והנחייתו של הפרופסור
יגאל ידין, תחת השם חדשות בעתיקות.
אחרי מבט חוקרן, אחת לחודש, תוכ ניתו
המתחדשת של עמוס אטינגר,
חיים שכאלה. אחת לחודש תוקרן גם
תוכניתם החדשה של מפקד גלי צה״ל
מרדכי(״מוטקה״) נאור, ומנהל התכניות
בעברית בטלוויזיה יצחלן (״צחי״) ש מי
עוני, מחפשים את המטמון.
כאשר תוכניות אלה לא ישודרו, חוקרן
יצירת דראמה, אחת לשבוע, והתוכנית
סימני דרך, תוכנית בידורית־דוקומנטרית
על נופים ואנשים בארץ. בעוד מחפשים
את המטמון וחיים שכאלה ינעלו את הערב,
הרי הדרמה וסימני דרך יארכו רק 50
דקות, ואחריהם יוקרנו סדרות המתח והפעולה
המוכרות, מלבד הוואי חמש אפס,
שירד השבוע מהמסך.

קשקשת 1967

זנשבץ

הוגולנו הזה

1967

יום שלישי:

קשקשת 1965

השידורים ביום זה.יתחילו עם סידרת
אגדות לילדים עד לחודש יולי. ביולי תת-

#מיצעד האחד־במאי השנה: בל
פלג שמאלני צועד בנפרד.
חלל גזית, רזד הר־ציון ,11
ראשון־לציון
#תמרור ״אצבע משולשת״ לנהג
הפזיז.
בועז גולדנברג, רח׳ שנונית
,53 שיכון ה׳ ,באר־שבע
י• סכימה של עיסקה משולשת ב־מישחקי-חכדורגל.
יצחק
שכיב, רח׳ אסף
שימחוני ,5נתניה
#סכיזופרן על פרשת-דרכים.
>• מפת השלום של ישראל.
יוסך שוורץ, רח׳ עזרא ,14 בני־ברק
#מדיניות־החוץ של ארה״ב.
חגי רוזגבלום, רח׳ הלבנון ,28
רמת־הטייסים, תל־אביב

אלימלך רם עם חיל סידרה חדשה, לגיל הרך, בה ינסו
לחנך את העוללים. התוכנית לגיל הדך
תשודר גם החל מיולי, בימי חמישי. בשעה
6.00 בערב יוקרנו הסדרות, בדאבינג עב רי:
גד וגל, אמיל ותעלוליו, ותחזור ה תוכנית
בילבי.
ב־ 8.00 בערב תוכנית מורשה ואחריה
סידרת־מתח. מוקד ינעל את שידורי הערב.

יום רביעי:

עולמו של וולט דיסני, מדי שבוע משך
שעה תמימה. מישדרי־הערב ייפתחו ב־8.00
בכל־בו טק, כשהמגמה להרחיב את יריעת
הנושאים בתוכנית זו ולא להסתפק בגילויים׳
אשר לא פעם גולשים לכיוון הרמה
של עיתונאי מדורי-צרכנות בעיתונים ב נורית
ארד ומשה (״מושקה״) שלו.
לאחר מבט, סרט קולנוע או טלוויזיה.

יום חמישי:
יתחיל בסרטים מצויירים ואחריהם לגיל
הרך משך חצי שעה. אחריהם: הצריף של
תמרי והתוכנית פנאי לי. תוכניות הערב
תיפתחנה בחידונים, כאשר 12 השבועות
הראשונים יהיו במיסגרת תוכניתם של
יצחק קול ואורי זוהר, זה הסוד שלי.
אחרי מבט חוקרן פעמיים בחודש התוכנית
תעודה, פעמיים בחודש תוכניתו של ירון
לונדון טנדו, ואילו פעם אחת בחודש
התוכנית עימות. בתוכנית זו: דיון בנושאים
היסטוריים או אקטואליים השנויים במח לוקת,
וסרטים קצרים המסבירים את ה נושא
שיידון. ב־ :9.50 משחק השבוע.

יום שישי:
בשעה 3.00 אחר הצהריים סרט עלילתי
בן חצי־שעה, למישפחה. אחרי השבוע יומן
אירועים, בשעה ,9.10 שלל תוכניות. פע מיים
בשבוע: מועדון סרט יום ר. הטל וויזיה
מבטיחה סירטי־איכות אמריקאיים
ואירופאיים. שני השבועות האחרים בחודש
יתחלקו בין שרתי לך ארצי של ח אל*
מגור, כשאחרי תוכנית זו חוקרן תוכנית
בנושאי תרבות ואמנות, לבין תוכניות
דראמה 1ומוסיקה.

יום שכת :
נשאר ללא שינוי. המבדיל בין קודש לחול
פותח, אחרי מבט וספיחי השבוע יוקרן
מבט ספורט, ובשעה 9.45 סידרת־מתח.

הפעל את דינדונך ונסו! למצוא
לציור שלמטה כותרת מתאימה, אשר
תסביר מה אתה רואה בו. הצעות
לכותרות יש לשלוח לפי הכתובת:
״קשקשת,״ ת.ד ,136 .תל־אביב. ההגדרות
הקולעות ביותר תפורסמנה,
ובעליהן יזכו בכרטיס כניסה זוגי
לקולנוע דרייב־אין בתל־אביב, קול־נוע־המכוניות
היחיד בישראל.

השבוע בדרייב אין
בשעה 7.45
סרט המתח לכל המישפחה

מאוזן :
. 1בירת הנגב! .2נייר דק ושקוף בלתי-
חדיר למים! .3מדינה באפריקה! .4קי דומת
הולנדית! .6ראש־אגף (ר״ת)! .7
גרניט! .8מחילה על זכות! .9גפן סזרחת!
. 11 סנדוויץ 12 זוג! .21 קובע־מגן! .22
נוכרי! .23 מארבעה בנים שבהם דיברה
תורה! .24 פיקסציה! .26 כמו 88 מאוזן!
.28 הקף!! .31 סימבול! .33 מטבע צרפתית!
.34 מעונות השנה! .35 מגור! .37
שגריר ארה״ב בישראל המנוח (ש״מ)! .39
חי במים! .40 עבירה פלילית! .42 קומיקאי
צרפתי דגול שנפטר! .45 גץ! .47 זרבובית!
.48 שם־מישפחה נפוץ אצל הגרוזינים! .49
אירוע! .50 מעון הציפור! .51 השתתק! .52
מעשייה! .53 מלכסיקון הבקר (הפוך)! .54
שרפרף; .57 קרס; .60 ספר! .61 הפחתת
המהירות; .63 חבילה! .65 סבוטז׳ה! .68
שמה העברי של ג׳ליל; .70 אסקופה! .71
זעיר! .72 שחקנית־תיאטרון ישראלית
(ש״פ)! .74 זמר ישראלי נודע (ש״פ)! .76
מחנה־אוהלים; .77 זקן־ורגיל! .79 אודים
לוחשים! .84 שבועה חמורה! .87 יקום!
.89 מחצית מישחק־ילדים פופולרי! .91
מיבנה לחימום החדר.

מאונך :

.1אחד מאלופיו של ביאליק! .5תולעת

שטוחה טפילה! .10 אחד מעצי־היער החשו בים
בישראל! . 11 כלי־קיבול לנוזלים!
. 13 בן לאותם הורים של אותו אדם; .14
ריבוי .15 :מתנזר! . 16 מסימני־הקריאה ב ניקוד
המסורתי במיקרא; .17 חיכך! .18
יבשה מוקפת ים (הסוד)! .19 נהר באפרי קה;
.20 מוסד פיננסי .22 :סניגוריה.24- :
מיקרה-לילה! .25 בוא לבקר ! .27 :כרכוב:
.29 מכ״ם; .30 גוף נבחר! .32 מארבעת
המינים; .34 אבי אביו או אמו; .36 ריקבון!
.38 עיר בצורה בגליל מימי בית שני;
.41 תפוסה; .43 שחקנית־קולגוע אמרי קאית
נודעת (ש״פ)! .44 אחד מנח״לי ה רמה!
.47 שולי הבגד! .49 משכון! .52
מן הקיטניות .55 :זימרה; .56 יעלה דג
בחכתו .58 :צמח־ביצות ממישפחת 1ר־הלילה;
.59 שוטר גדודי(ר״ת)! .60 ערירים
.62 מילת־תנאי; .63 סימלו של דואר יש ראל
.64 :יחי!; .66 תוכו! .67 מחודשי
השנה! .69 מין ריקוד .71 :ציבור! .73 מלך
שייקספירי נודע! .75 מאחז־נר! .78 הברה:
.80 מכינויי האלוהות .81 :מילת־יחס נפו צה!
.82 אציל! .83 חברת־תמרוקים ישר אלית;
.85 רברבן; .87 אשפת־חיצים! .88
מחבר־אופרוח איטלקי! .90 חומר־ציפוי
שקוף .91 :פרש אציל! .92 שלט מוסכם ב כבישים;
.93 מין אבן יקרה.

״חרואה ואינו נראה״
בשעה 10.00

״ 3מיליארד
בדרך הקלה״

בס יטונ ות
#שמלות הריון
#מ כנ סי הריון
• טוני קו ת הריון
• ח לי פו ת הריון

כהן

מודל

תל־אביב, רח׳ נחלתי בנימי!
קומה ב /דרך החצר•־
פתוח עד 7בערב
(סגור בשעות 12—4
לחסינות זדי דוכן;;־טל ,50344 .ת״־>[

ה נוסעי על ח שבונך -כ׳ אתה הוא בעד ־ המניות

ך * פ רי• הפנכת לועגים •לעצמם על שתי
1 1מחלות עיקריות שבהן הם לוקים.
מתלת האש״ל, אותן הוצאות־־מתחת־לשולהן
המאזנות את תקציבו האישי של חבר־הכנסת
— ומחלת הנסיעות לחו״ל.
לרדיפה אחדי הנסיעות לחו״ל של חברי
הכנסת יצא כבר שם בוועדות השונות,
המחליטות על ״,מי גוסע ומי נשאר,״ ואצל
הגופים השונים, המפרנסים את הנוסעים,
כמו המגבית היהודית המאוחדת, הבונדס,

הסוכנות היהודית ומישרד־החוץ. קשה ל מצוא
חברי־כנסת שאינם מחזרים אחד
מחלקי הכרטיסים למיניהם, וקשה עוד
יותר למצוא חבר־גנסת אשר יסרב כאשד
יציעו לו לנסוע לחו״ל.

רוחצת יד
ץ* רכית הנסיעות לחו״ל של חברי
הכנסת באות על חשבון משלם־המיסים.
חלק מהנסיעות הוא מטעם הכנסת עצמה,
כאשר הכנסת שולחת מדי־פעם מישלחות
פרלמנטריות לארצות העולם השונות, בין
כטיול״גומליו על ביקור מישלוזת מאותה
ארץ, ובין כביקור מישלחת פרלמנטרית
ישראלית, הגורר אחריו •ביקור־גומלין של
מישלחת •פרלמנטרית מאותה ארץ, בישראל.
השבוע עזבה מישלחת של הפרלמנט
השווייצי את ישראל, לאחר ששהתה בארץ

אלה שאינם מצליחים לשכנע את מישרד־החוץ
כי הם המסבירים הטובים לעמדת
ישראל, מוצאים דרכים אחרות: המגבית
היהודית המאוחדת, מילווה־׳הפיתוח (הבונדס)
,אירגונים ציבוריים שבהם הם חברים
נוסף לחברותם בכנסת, ואם בכל אלה
לא די — הרי קיימות גם המיפלגות עצמן,
השולחות את חברי-הכנסת שלהן. כל אופני
נסיעה אלה הם, בסופו של דבר, על חשבון
משלם־המיסים.

ארבעת
ה אלופי ם

** מ ע מעוניינים חברי-הכנסת לנסוע
לחו״ל? הסביר השבוע אחד מהם לכתב
העולם הזה בנוסף לתענוג לנסוע לחוץ-
לארץ, יש לנסיעה לחדל עוד יתרונות רבים.
היתרון החשוב ביותר הוא הרווח הכספי.
כשאני נמצא בחו״ל, אני מקבל אש״ל
מהמוסד השולח, אך המשכורת שלי מהכנסת

מאח

יוסי ינאי
כשבועיים ומים. בנאום־ד,פרידה למישלחת
ציין יושב-ראש הכנסת, ישראל ישעיהו,
כי כנסת ישראל לא תשכח לשלוח מישלחת*
גומלין של חבריה לשווייץ. בעוד כחודשיים
תצא מישלחת נכבדה של חברי-כנסת מיש ראל
לגרמניה. עדייו לא הוחלט על הרכבה
המדוייק של המישלחת וכן על מספד חברי
הכנסת שיסעו, אך השוק, הלחצים והתחינות
כבר החלו. השמועה האחרונה אומרת כי
בתחילת חודש יולי ייצאו מהארץ 17 חברי-
כניסת לביקור פרלמנטרי בגרמניה. יד
רוחצת יד — רגל עוזרת לרגל. בין חברי
הפרלמנטים יש שיתוף פעולה :״בקר אצלי
ואבקר, אצלך.״
אולם לאותם חברי־כנסת אשר לא יצליחו
להשתלב במישלחת שתצא לגרמניה, תהיה
השנה הזדמנות נוספת. בקיץ תצא מישלחת
פרלמנטרית רבת־משתתפים ללונדון. גם
כאן עדיין לא ידוע !מה יהיה היקף המיש-
לחת, אולם ברור כבר כי הוא ייקבע אחרי
שיסכמו בסיעות ובלישכת יושב־ראש ה כנסת
את כל הלחצים והתחינות של חברי
הכנסת הנכבדים.

חרליץ
27,280.94ל׳׳י

ס חי ט ה
קו ל ק טי בי ת

ף וסף לטישלדוות הפרלמנטריות ה-
^נוסעות לבקר פרלמנט בארץ אהדת
לביקור-נימוסין, יש עוד שני צינורות, בעלי
קוטר ענק, המאפשרים לחברי־הכנסת לנסוע.
האחד הוא ״מועצת אירופה,״ מין גוף כאילו־פרלמנטרי
חסר כל ערך וחשיבות, לה יש
כל מיני ועדות־מישנה. נוסף לנסיעה למו עצה
עצמה, הנערכת בדרך־כלל בשטרס־בורג,
נוסעים חברי-כנסת במישלחות לוועדות
של אותה מועצה, ובעיקר לוועדה
המדינית שלה. הצינור השני הוא האיגוד
הבינפרלמנטרי העולמי, בו חברה ישראל,
והכנסת •מקפידה לא להיעדר אף מכינוס
אחד של איגוד זה.
אך גם אותם חברי-כנסת שאינם מקורבים
ללישכת היושב-ראש או •לראשי הסיעות
•שלהם, מצליחים •למצוא להם דרכים אחרות
לנסוע. מישרד־החוץ החליט באחרונה ל שלוח
אישים רבים להסברת עמדת ישראל
ברחבי העולם. חברי־הכנסת נפלו על החל טה
זו כמוצאי שלל רב, ומישרד-החוץ
מוצף בפניות של •מחוקקי ישראל, הטוענים
כי תפקידם העיקרי הוא להסביר את עמדת
ישראל בכל פינה חשוכה בעולם.
המקהלה החוזרת בכנסת על ״מחדלי
ההסברה״ אינה, למעשה, אלא סחיטה קולק טיבית
להשגת כרטיסי־טייסה באיצטלה של
״הסברה.״
מישדד־החוץ משתמש בכרטיסי־הנסיעה
כמו בשוחד. מיפליגה שראשיה טיילו בעולם
על חשבונו, לא תחמיר בהתקפותיה על
שר־החוץ השולח.

ממשיכה להיכנס לבנק, וזה עוזר לי לאזן
את התקציב המישפחתי שלי. הנסיעות ל חדל
הן חלק מהמשכורת שלנו. אילו הייתי
צריך לשלם מכיסי אפילו נסיעה אחת
מהנסיעות שנסעתי לחדל בשנה האחרונה,
לא היה לי כסף לאוכל לילדים.״
השערורייה בבולמוס־הנסיעות של חברי־הכנסת
לחדל, בתקופה שבה נקרא האזרח
לקיצוצים וקימוצים, היא כפולה ומשולשת.
בנוסף לאלפי ולרבבות הלירות שעולה נסי עת
חבר־הכנסת לחדל, הרי הוא ממשיך
לקבל את משכורתו בארץ, כאילו השתתף
בעבודה הפרלמנטרית. חשבון גס מוכיח,
כי יום־עבודה של חבר-כנסת במליאת
הכנסת שווה כ 200-לירות (אם מחלקים את
משכורתו למיספר ומי ישיבות הכנסת).
זאת, מבלי לקחת בחשבון את הכלל כי
ח״כ נבחר כדי להיות חבר־כנסת ולא כדי
לשוטט בעולם.
לפני שנים מיספר היה ח״כ דויד הכהן,
מי שמכהן היום כאחד ממנהלי החברה
הימית להובלת פרי, הנוסע הרישמי של
הכנסת. לכל ועידה, כינוס, קונגרס או
ישיבה בחדל היה הכהן מצליח לנסוע
מטעם הכנסת. את מקומו של דויד הכהן
הבודד ירשו לאחרונה כמד, עשרות חברי־כנסת,
שבראשם עומדים, ארבעת הנוסעים׳,
כפי שהם מכונים בפי חבריהם בכנסת:
ח״כ יוחנן כדר וגדעון פת (ליכוד),
ח״ב משה כרמל והשר חיים צדו ק
(מערך).
מדי־פעם־בפעם מאיימים חברי־כנסת אח רים
כמשה ורטמן ואסתר הרליץ
(מערך) על תואר האליפות של ארבעה אלה.
אולם כשבודקים את רשימת חברי־הכנסת
הנוסעים, מבחינים כי אפילו חברי־הכנסת
האפורים, אשר אין נתקלים בשמם במדור
היוצאים והנכנסים בעיתונות, מצליחים
לנסוע לחדל, בשקט, מבלי לעורר תשומת-

תארך, לפי התיכנון, השהייה בשטרסבורג.
חברי-כנסת מקבלים דמי־כלכלה בסך 25
דולר ליום, וכן תשלום עבור הוצאות המלון,
שהוא כ־ 35 דולר ליום. דמי האש״ל של
שני חברי־הכנסת בשתי הנסיעות, זו
שהיתה •וזו שתהיה, יגיעו איפוא ל־1680
דולרים 10,080,00 ,לירות. סך־הכל ההוצאה
למשלט-המיסים על שתי נסיעות אלה, כולל
כרטיסי הטיסה והאש״ל, הוא 31,903.20
לידות.
אך לח״כ אנקוריון היתד, עוד נסיעה
במשך השנה האחרונה. הוא יצא בחודש
יוני למועצת האירגון הבינפרלמנטרי ש נערך
ברומניה, ושהה שם חמישה ימים.
מחיר הכרטיס לבוקרשט הוא 3,383.50ל״י,
ודמי האש״ל של ד,ח״כ היו באותה נסיעה
1,800.00ל״י. סך־הכל הוצאה באותה נסיעה
לרומניה — 5,183.50ל״י. סו־הכל הוצאותיו
של ח״כ אנקוריון בנסיעות לחו״ל בשנה
האחרונה 21,135.10 :ל״י.
ח״כ אנקוריון לא היה יחידי במישלחת
לרומניה. נסע איתו גם ח״כ ד״ר יוחנן
כדר (ליכוד/חרות) ,מבכירי הנוסעים ל-
חו״ל. נוסף לאותה נסיעה לרומניה השתתף
בדר, שהוא חבר קבוע במועצה, הבינפר-
למנטדית, במישליחת פרלמנטרית גדולה,
שנסעה לפני פחות משנה ליפן ולמיזרח-
הרחוק, והוא עומד לצאת לעוד ועידה
בינפדלמנטרית, שתיערך בעוד מיספר
חוז״שים בלונדון.
בדר נסע בשנים האחרונות שלוש־ארבע
פעמים בשנה לחו״ל במישלחות פרלמנטריות,
והפך הנציג הרישמי של חרות
כימעט בכל נסיעה •לחו״ל מטעם הכנסת.
סך־הכל הוצאות הכרטיסים של בדד,
רק בשנה האחרונה, מגיע לסכום ענק:
טיסה ליפן — 12,245.40ל״י, טיסה לבו קרשט
— 3,383.50ל״י והטיסה ללונדון
— 5,649.00ל״י. סכום כללי 21,277.90 :
ל״י. לכך יש להוסיף דמי אש״ל עצומים,
משום שבדר שהה בחו״ל בשנה האחרונה
למעלה מחודש ימים נטו.
אלמוגי המעופף
ך* ח״כ הצעיד,

אחוד

חיי ם משוגעים
על-הח שגון
< ושכ״ראש זעדת־הכנסת ח״כ ארי
אנקוריון (מערך) ,נסע לפני כמה
חודשים יחד עם יושב־ראש ועדת־ד,חינוך

של הכנסת ח״כ אכההס (״אברשה״) שכ־טדמן,
לישיבת המועצה והוועדה המדינית

של מועצת אירופה, שנערכה באירלנד
היפה. אילו היו אנקוריון דשכטרמן משלמים
את סכום הנסיעה מכיסם, היה כל אחד
מהם משלם 5,649.00ל״י עבוד הכרטיס
בלבד. בעוד כמה חודשים עומד הצמד
לנסוע לעוד ישיבה של אותה מועצה וועדה
מדינית, שתיערך הפעם בשטרסבורג. מחיר
הטיסה לכל אחד מהם לשטרסבורג, מגיע
ל־ 5,262.60ל״י.
השהייה באירלנד ארכה כשבוע. כך

אולמרט

ן ן (המרכז העצמאי) ,נסע על חשבון
מישרד־החוץ לפני כמה חודשים לארצות-
הברית, שנמשך כחודש. מבלי לקחת בחשבון
את הטיסות היקרות של אולמרט בתוך
ארצות־הברית, ואת דמי האש״ל, הטיסה

המר
9,922.40ל״י

הי חי ד• בחברת ־ הנסיעותהלאומית
שלו לארצוודהברית עלתה למשלם המיסיס
הישראלי 9/922.40ל״י.
אחד הנוסעים הרציניים ביותר מקרב
חברי־הכנסת, אם־כי הופעותיו בכנסת
עצמה הן נדירות ביותר, הוא ח״נ יוסף
אלמוגי אלמוגי נסע בשנה האחרונה
לארצוודהברית שלוש פעמים. חלק מנסיעות
אלה היה על חשבון קופת עיריית
חיפה הריקה, כדי להשיג תורמים למימון
פרוייקטים עירוניים ראוותניים, ואילו חלק
מההוצאות היה על חשבון המגבית היהודית
והבונדס. למותר לציין כי אלמוגי לא הצליח
להקזיג שום תורם גדול לפיתוחה של עיר־הנמל.
לפני
מוספר שבועות חזר אלמוגי מגרמניה,
על חשבון עיריית חיפה, שם בדק
אפשרויות לכריתת ברית־ערים־תאומות עם
ערים ועיירות שונות בגרמניה, בימים
אלה הוא שוהה באירופה מטעם. המגבית.
סך־הכל הוצאות הכרטיסים של אלמוגי
בשנה האחרונה היה כדלקמן 3 :נסיעות
לארצות־הברית — ;29,767.20 הנסיעה לגרמניה
— 5,582.30ל״י, והנסיעה לאירופה
עכשיו .5,649.00 :סד־הכל 30,998.50 :ל״י.
את דמי האש״ל של אלמוגי אין כל אפשרות
לחשב. הוא מקבל הקצבות מהמגבית
והקצבות סודיות מעיריית חיפה. אפשר
רק לציין ני חשבון־ההוצאות שלו בעת
שהוא בחו״ל — פתוח.
במיקרה של אלמוגי, השערורייה היא
כפולה ומכופלת. הוא מזניח את עבודתו,
הקלושה בין־כה־וכה, בכנסת — וכן את
עבודתו כראש העיר השניה בגודלה בארץ,
חיפה.
ח״כ עדיאל(״עדי״) אמוראי( ,מערד/
אחדות־העבודה) ,המועמד לתפקיד סגן שר־האוצר,
אינו מהמקורבים לח״כמשה
ורטמן, הקומיסר של הגסיעות במיפלגת־העבודה.
אולם אמוראי מצא לו אפיק אחר
לנסיעות לחו״ל: הוועדה לקישרי־נוער של
מיפלגודהעבודה. לפני כמה חודשים יצא
אמוראי לטיול בגרמניה ואנגליה, אשר עלה
למיפלגת־העבודה, הנהנית ממימון ממלכתי,
והדורשת ממשלם־המיסים לכסות את חו בותיה
— 5,649.00ל״י.

(המערד/רפ״י) ,חבייב שמעוני (המערך/
מפא״י) ושימחה איליך (הליכוד/ליב-
רלים) ,האיש האחראי לפיקוח על תקציב
הביטחון. כל כרטיס לגרמניה יעלה 5,582.30

ח״ב ידידיה כארי (ליכוד/ליברלים),
לא הצליח לנסוע בשנה האחרונה על חשבון
הכנסת לחדל. אולם בארי מצא מממן אחר
לכרטיס שלו. לפני כמה שבועות חזר בארי
מטיול בן חודש בשווייץ, כאורח האגודה
לידידות ישראל־שווייץ. מחיר הכרטיס
לשווייץ, ללא חישוב דמי האש״ל של חודש
ימים, הוא 4,940.60ל״י.
שני חברי-הכנסת הצעירים של המפד״ל,
ח״כ ד״ר יהודה בך מאיר וח״כ זכולון
המר, גאים בכך שבניגוד ליתר חבריהם
לסיעה אין הם מהנוסעים לחדל, וכי לא
עזבו את הארץ כבר כמה שנים. אולם
השבוע יוצאים השניים לארצות־הברית, כל
אחד למשימה אחרת. יהודה בדמאיר יוצא
לארצות־הברית על חשבון מישרד־החוץ,
כמסביר. קצת משונה שמישרד־החוץ בוחר
דווקא באחד מחסידיה הנלהבים של ארץ-
ישראל השלמה כדי להסביר את עמדת
ישראל בארצות-הברית, בתקופה בה מנסה
המישרד בכל כוחו לתקן את דימוי המדינה
שם, ולהוכיח שהיא פשרנית, מתונה וגמי שה.
מחיר
הכרטיס של בן־מאיר מהארץ
לארה״ב וחזרה הוא 9,922.40ל״י. בן־מאיר
ישהה בארצות־הברית כ־ 20 יום, והוצאות
האש״ל המינימליות שלו תגענה ל־1200
דולר, שהם 7,200.00 לירות. סד־הכל הוצ אות
הנסיעה של בן-מאיר 17,122.40 :ל״י.
.זבולון המר הוזמן על־ידי ישיבה יוני־ברסיסי
בארצות־הברית, כדי להרצות ב*

כאשר הוצאותיה כולן משולמות על־ידי
המגבית. סך כרטיס־הנסיעה שלה לאירופה
הגיע ל 5,649.00-ל״י.
נראה כי שתי נסיעות אלה לא הספיקו
לחברת-הכנסת אוהבת־הנסיעות, והובטח
לה שהיא תיסע גם במישלחת הפרלמנטרית
אשר תצא לגרמניה. בינתיים קמי עוררין
על הנסיעות הרבות של הרליץ, ותלונות
הגיעו למשה ורטמן, סדרן־הנסיעות של
המערך. נראה כי ודטמן, הידוע כאדם
העומד על דעתו, לא יתפעל מההתמרמרות
על נסיעותיה הרבות של הרליץ, והיא
אומנם תצא בעוד חודשיים לגרמניה, נסיעה
אשר רק הכרטיס שלה יעלה למשלם-
המיסים 5,582.30ל״י. במיזנון־הכגסת החלו
לכנות את הצמד הרליץ ורטמן בשם: אילן
ואילנית. סד־הכל נסיעותיה של הרליץ, ללא
דמי האש״ל בביקוריה באירופה, יהיה איפוא
27,280.94ל״י.
ח״כ משה ורטמן, דואג לחלק גם
לעצמו את הכרטיסים לנסיעות לחדל. הוא
השתתף במישלחת המפורסמת ליפן, שטיילה
גם בארצות נוספות כווייט־נאם, קמבודיה
ותאילנד, מישלחת אשר ההוצאה של כל
חבר בה עלתה למשלם-המיסים 12,245.40

אלמוגי
30,998.50ל״י
אולם לא רק נציגי •שתי המיפלגות
הגדולות מרבים בנסיעות לחדל. נציגה
הבודד של מוקד בכנסת, ח״כ׳מאיר פעיל
נסע במשך השנה פעמיים. בפעם הראשונה
הוא נסע לארצות־הברית על חשבון אירגון
יהודי הקרוי ברירה. דמי-הנסיעה לארצות-
הברית הם 9,922.40ל״י. אחר-כך יצא פעיל
לשלוש ארצות אירופה, צרפת, בלגיה
ואנגליה על חשבון המרכז היהודי הקהילתי
החילוני בבריסל. דמי הכרטיס שלו הגיעו
ל־ 5,649.00ל״י.

ה״ מסבידי ם״
מה מפד״ל
ך * ״ב ז׳אל, אמיר (המערד/אחדות-
1 1העבודה) ,הוא חבר-כנסת חדש. אמיר
מכהן בכנסת רק מאז התפטרה ממנה גולדה
מאיר, ומשמש כנציג דימונה בבית מבלי

ורטמן
35,855.04ל״י
ל״י כרטיס-טיסה 7,560.00 ,ל״י אש״ל ל שלושה
שבועות, סד־הכל 19,805.40 :ל״י.
לאחר מיספר חודשים יצא ורטמן כאמור
לציילון, ומחיר הכרטיס והאש״ל ששילמה
קופת המדינה עבורו היד 16,049.64 .ל״י.
סדהכל הוצאות נסיעותיו של ורטמן בשנה
האחרונה לחדל הגיע ל־ 35,855.04ל״י.

צרכנות
ב או סטר לי ה

שחל
23,110.00ל״י
אוניברסיטה. האוניברסיטה משלמת את
מחיר הכרטיס שלו 9,922.40 ,לירות, ומכסה
את חשבון הוצאותיו.

אילן
ו אילני ת

כן־מאיר
17,122.40ל״י
שהיה בידו הזמן המספיק לארגן לו את
הלובי המתאים כדי שישלחו אותו לחדל.
למרות זאת הודיעו כבר לאמיר כי הוא
מועמד רציני לנסיעת מישלחת הכנסת
לגרמניה בתחילת יולי. כן הודיעו כבר
לעוד מיספר חברי-כנסת כי הם מועמדים
טובים לגרמניה. ביניהם: מטילדה גז

ץ* י שגילתה לאחרונה את יתרונות
<•1הנסיעה לחדל היאח״יב אסתר הר־ליץ,
בת־חסותה של גולדה מאיר ומי
שהיתר, שגרירת ישראל בשטוקהולם. הרליץ
יצאה. לפני חודשיים למועצה הבינפרלמג־טרית
שנערכה בקולומבו בירת ציילון, יחד
עם יושב-ראש סיעת המערך בכנסת ויושב-
ראש הנהלת הקואליציה, משה ורטמן,
וח״ב יוחנן כדר (ליכוד/חרות) .כרטיס-
הטיסה של הרליץ לקולומבו, דרך סינגפור,
כפי שאומנם נסעה, היה 12,449.64ל״י. אם
מוסיפים לסכום זה אש״ל של עשרה ימים,
60 דולר שהם 360 לירות ליום, הגיעה
הוצאת הנסיעה של הרליץ ל־ 16,049.64ל״י.
אולם הרליץ לא הסתפקה בנסיעה לציילון,
אלא המשיכה משם ללונדון ולסקנדינביה,
הפעם על חשבון המגבית היהודית המאו חדת.
היא שהתה כחודש ימים באירופה,

ץ יפאי נוסע אחר הוא ח״כ הצעיר

1 1והנמרץ של מיפלגת־העבודה
משה שחד. שחל יצא בחודש יוני האחרון
לוועידה בינפרלמנטרית ברומא, שאליה
נסעו גם חברי-הכנסת אברהם אבו״
ח צי ד א, ראש עיריית רמלה (מפד״ל),
יהודה יודין (מערד/מפ״ם) ,אברהם
כץ (ליכוד/ליברלים) ובך־ציון הל פון
(מערד/אחדות־העבודה) .החמישה שהו ב רומא
שישה ימים. מחיר הכרטיס לרומא,
של שחל היה 4,379.40ל״י ואילו האש״ל
שהוא קיבל הגיע ל־ 2,160.00ל״י. קופת
המדינה שילמה עבור טיול זה, איפוא,
6,539.40ל״י.
אולם שחל לא הסתפק בנסיעה זו. לפני
מיספר חודשים הוא נבחר כיושב־ראש
המועצה הישראלית לצרכנות. לפני כחודשיים
נערך כנס בינלאומי של יושבי-ראש
מועצות צרכנות דווקא באוסטרליה הרחוקה.
מחיר הכרטיס של שחל לאוסטרליה, על
חשבון המועצה לצרכנות, היה 12,070.60
ל״י. שחל הצטמצם בהוצאות, ודמי האש״ל
שלו באותה נסיעה הגיעו רק ל4,500.00-
לירות. סך-הכל הוצאות הנסיעה לאוס טרליה
היו 16,570.60 :ל״י. סך-הכל נסי עותיו
של שחל בשנה האחרונה על חשבון
משלם־המייסים 23,110.00 :לירות.

האב א של
ה מורי ם
ך* קרוב עומד פעיל לצאת לאוסטרליה
0לטיול בן חודש על חשבון התאחדות
הסטודנטים היהודיים בארץ זו. דמי-הטייסה
לאוסטרליה הם 12,070.60ל״י. ם ך-הכל
הוצאות הכרטיסים של פעיל במשך שנה
יהיה איפוא 27,642.00 :ל״י.
כל הנסיעות האלה מתבצעות, כמובן,
תוך עידוד שקט אך יעיל של מישרד־החוץ,
המבקש גופים ציוניים־שמאליים
להזמין את פעיל כדי להגביר את ההס ברה
הישראלית הרשמיודלמחצה בחוגי
השמאל.
חבר־כנסת נוסף, שלא הצליח לצאת
בשנה האחרונה על חשבון הכנסת, אולם
סידר לו שתי נסיעות בעיקבות מישרתז
השניה, הוא ח״כשלום לזיין (מערך/
מפא״י) ,אשר צורף לרשימת המערך בכנסת
משום היותו מזכיר הסתדרות המורים
בישראל. בחודש יולי נסע לוין לכינוס
של הסתדרויות מורים שנערך באירופה.
בחודש ינואר הוא נסע לכינוס דומה ש נערך
דווקא בארצות-הברית, ואילו ביולי
השנה הוא עומד לצאת לגרמניה.
כאשר שוהה שלום לוין בחו״ל, אין הוא
מתפקד כחבר־כנסת׳ ובוודאי שלא כ״אבא
של המורים בישראל״ ,כפי שהוא אוהב
לכנות את עצמו. הפסד זה מצטרף להו צאה
הכספית שבדמי הכרטיסים של לוין,
שהגיעו בשלוש נסיעות אלה לסכום ענק:
הנסיעה הראשונה לאירופה — 5,649.00
ל״י, הנסיעה לארצות-הברית — 9,922.40
ל״י• ,והנסיעה לגרמניה — 5,582.30ל״י.
סך הכל הוצאות הכרטיסים של שלום
לוין 21,153.70 :ל״י.

(המשך הסידרה בשבוע הבא)

/71(/77/7/(/77ע( ע 1₪ם
ב עי ק בו ת ה שמ ש לארץ־ישראל
עת הזמיר הגיעה וקול חתור נשמע בארצנו. ולמרות שכרגיל,
מדי־שנה, הקייץ מתחיל לחגוג את ניצחונו על החורף הארוך והקר
בימים אלה של אביב, הרי משום־מה מבושש הקייץ השנה לבוא,
ומרמה את כל אלה שרגילים לדייקנות שלו. ועדיין קר בערבים,
וצריך ללבוש סוודר.
ומשום כך, גאולה כדגי שחזרה אלינו בימים אלה מווינה
הלא־כל־כך עליזה והקרה מאוד, חטפה צינון רציני ושוכבת כעת
במיטה עם קולדקס וכל שאר הצרות.
כן, כן, היא חזרה. חודשים חלמה על קייץ ישראלי חם
ומתמשך, והנה איך שהיא מגיעה הנה משחק לו מזג־האוויר
במחבואים, והשמש — אם היא מואילה כבר להראות את פרצופה
העגול — הרי היא עושה זאת בליווי משבי־רוח, שלא נדע.
היא באה הנה, בעצם, אחרי שתוכניתה להשתתף בהצגה
בתיאטרון בווינה לא יצאה אל הפועל. גאולה היתה צריכה
לגלם קוריאנית בהצגה מלוהקת בשחקנים אוסטריים, אבל
לבסוף החליט מי שהחליט לייבא את ההצגה מגרמניה, על
שחקניה הגרמניים, ובמקום להטיל על תימנייה מישראל שתשחק
קוריאנית, הוחלט שקוריאנית אמיתית תיטול עליה את מע מסת
התפקיד.
סיבה נוספת ורצינית לבואה היתה בתה בת חשש, שר ץ.
אמא גאולה רוצה שבתה תתחנך בבית־ספר ישראלי, ועל טהרת
השפה העברית. זכותה. וכמו שאתם רואים את השרון הקטנה,
לפי עדות אמה, היא התגברה בשלושה שבועות קצרים על
מה שכל הכיתה למדה בשני שלישים מלאים. מה שמוכיח
שהתפוח נופל לא רחוק מהעץ.
זה שהיא נמצאת פה בלי בעלה, איש העסקים הווינאי
הייני ליד ר, לא צריך להכניס לכם כל מיני שטויות לראש.
הבעל יגיע בעוד חודשיים, כדי לבדוק באיזה סטאטוס רצוי לו
לעלות לארץ ישראל. אחרי הכל, עולים חדשים מקבלים מיספר
לבן והטבות, וזה כידוע יכול רק לעזור, בחיים בארץ שבה
המיסים הם מהגבוהים בעולם.
כשהוא יגיע, הם יעברו לגור בדירתה של גאולה ברמת־גן.
ובינתיים היא מתארחת אצל חברתה הטובה מיצי /מתכננת
לנו תוכניות, אך אינה מוכנה עדיין לדבר עליהן מחשש עי-
נא־בישא.
אז מה נותר להגיד לאחת ששבה הביתה, אם לא ,׳וולקאם
טו ארץ״?
שג הגדול
של ונביקה
הוא כמעט שלא השתנה. אותו גובה, אותו
מישקל, אותו שיער ארוך ואותן עיניים
חומות מוקפות עיגולים שחורים כהים,
המשווים לו הופעה של ״זרוק״ כרוני.
לבוש במכנסיים משובצים (אמריקה !
אמריקה!) ,חולצת־טריקו ממוספרת ונעלי
עקב עשרה סנטימטר מינימום בצבע כחול
— שנשפכו עליהן, על־פי עדותו־שלו,
טונות של דיו.
צכיקה פיק — עוד מוצר־הצלחה
ישראלי מיוצא? אולי. מכל מקום, מה
שהוא עשה באמריקה עד עכשיו לא עשה
ן שום אמן ישראלי לפניו, וזאת עובדה.
נכון שכמו רבים וטובים לפניו :
אלירן, רותי נכון, עדנה לכ ונו׳
גם הוא הופיע במועדון אל אבוס, אז מה?
אחרי הכל, בניו־יורק לבדה יש שלושה
מיליון יהודים, ומגיע להם לשמוע הבה
נגילה וירושלים של זהב בשביל הכסף
הטוב שהם משלמים.
אבל חוץ מזה הוא עבד באמת קשה,
הבחור. הוא הקליט תקליט אריד־נגן בשפה
האנגלית בעזרתם האדיבה של מוסיקאים
אמריקאיים ידועים, כשאת המילים ל-
לחניו כתבו שמות נכבדים בעולם הפיזמון
האמריקאי, כמו האל דייוויס, שותפו
של דייוויד ככרך /ודיל! פאמם שכתב
לפי דבריו של צביקה — את מרבית
שיריו של המלך אלוויס פרפלי.
שנה שלמה הוא ישב באמריקה ולמד
היגוי ומיבטא אבל בכל פעם נשמע או
ישראל מדי, או פולני מדי. עד שלבסוף
הגיע לתוצאות הרצויות למפיקו פטיפן
גאלפים, שהכניס אותו למישטר־הקלטות
בן חודש ימים באולפן שיש בו 32 ערוצים,
ובהתחשב בעובדה שבארץ יש מכסימום

גאולה נוני עם שרון והייני רידד
שיגעון של בית

מלך שירי האהבה
הוא עומד על הבמה עירום־זערייה כש בידו
גיטארה אקוסטית, ולצידו פסנתר-
כנף. הוא אינו נזקק ללייט־שו (תצוגת
אורות) או לכל מיני טריקים בימתיים
אחרים. אצל טים הארדין, המלחין-
משורר-זמר האמריקאי הידוע, מספיקות
המילים, מספיקה המוסיקה, והוא מסוגל
בהחלט למלא בעזרת שיריו השקטים
והיפים, ערב שלם.
לכן, אתם יכולים להבין, מדוע אני
כולי בהתרגשות לקראת הופעתו של הזמר,
שבלהיטיו שירים כמו אילו הייתי נגר וסיבה
להאמין, ושבין מבצעי שיריו זמרים כמו

כסטודנט לתיאטרון, ולפרנסתו ההל להו פיע
במיעדץ־לילח בגריניץ׳ וילג /שבין
כתליו התגלו, אגב, גם חברי להקת
האבות והאימהות.
לאט-לאט קנה לו הארדין שם משלו.

אלטון ג׳ון, דוד סטיוארט, ג׳ון
כאז, להקת המי, המימד החמישי, אמר*
פון דייק ופאדמר, ואריק איינש*
מיין שלנו.

כן, טים הארדין מגיע לסידרת-הופעות
בישראל, וזוהי חגיגה לכל אוהבי המוסיקה.
כי קולו השקט של טים, המוסיקה שלו
והמילים של שיריו יכולים להרגיע ו לעשות
טוב על הנשמה אפילו לפר משתו לל.
טים
הארדין היה מאז־ומתמיד טיפוס
מיסתורי ויוצא-דופן. לפני 33 שנה נולד
במדינת וירג׳יניה שבארצות־הברית, ולאו
דווקא למה שקוראים מישפחה טובה. סבו
של טים היה גזיפ ומפלי הארדין,
אחד הפושעים הידועים ביותר של המערב
הפרוע, השוכן כבוד בספרי ההיסטורייה
לצידם של בוני וקלייד מנוחתם עדן׳ ושל
ג׳סי ג׳יימס הידוע; ו,בן כ דילן אף
הקדיש לסבו של טים אלבום שלם.
את תחילת דרכו האמנותית עשה דווקא

טיס חארדין
שיגעון של אהבה
שיריו החלו מתפר&מים והוא החל מתעשר.
תקופת־השיא שלו היתד, לפני כארבע
שנים. עשרות להקות וזמרים ביצעו את
שיריו, אך הוא תמיד טען שהם הורסים

אותם וכי שיריו כתובים אך־ורק כדי שהוא
ישיר אותם, ולא אחרים.
דווקא בתקופת־הפריחה שלו פרש מהו פעות,
נשא אשה שילדה לו במשך הזמן
שני ילדים, והחל מחפש לו מקום מגורים
ברחבי אמריקה, כשחוא מתלונן לא אחת
על כד שמיסגרת־החיים האמריקאית ריקה
מתוכן ומזוייפת, שהמיסגרת המשפחתית
חונקת ופוריטנית ומעבירה שקרים מדור
לדור.
טים הארדין, שבניגוד לרעיו היוצרים
הוא מחסידי האלכוהול דווקא ולא הסמים,
לא העביר משום־מה את הבשורה החברתית
הזו בשיריו. מרביתם שירי־אהבה
פשוטים ומרנינים.
כרגע, מצבו המישפחתי לא ברור׳ כל מה
שידוע עליו הוא כי עזב את ארצות-
הברית, מאחר שלדבריו אינו מוצא מקום
באף אחת מחמישים מדינותיה שם יוכל
להניח את ראשו במנוחה. לעומת זאת
בלונדון, מסתבר, הוא מסתדר לא רע.
למה טים הארדין בא להופיע בארץ
באמת לא ידוע עדיין. האמרגן אמנון ס כן
(שאגב, מגיע לו מזל־טוב על התוספת ה-
מישפחתית: אשתו, מלי, ילדה לו
צאצא חדש, נוסף לעינכל הקטנה שכבר
יש להם) ,לקח על עצמו את הסיכון.
אחרי הכל, הארדין הוא באמת זמר
לאניני־טעם, ובכלל לא בטוח שהופעותיו
יזכו להצלחה מסחררת ושכרטיסיו יימכרו
מראש.
להארדין אין תזמורת בת חמישים נגנים,
וגם לא שם יווני. הוא סתם זמר ששר
על אהבה, בשביל אלה שיודעים ואוהבים
לאהוב.

צכיקח פיק
שיגעון של בגדים
שמונה ערוצים באולפן חכי גדול, הרי
זה באמת משהו, לא?
כעת הוא בארץ. השאיר את הפצת
התקליט והפירסומת שתלווה את ההפצה
לגדולים ומבינים ממנו, והוא בא לפרוע
את חובו למולדת, להתגייס לצה״ל, מאחר
שאת •שירותו לא השלים בזמנו בגלל
סיבות משפחתיות. הוא עוד לא יודע מה
יעשה בצבא. אולי יופיע עם תיזמורת
צה״ל, אולי יהיה טייס. אחרי הכל, הוא
היה צריך להיות בקורם טייס לפני ש השתנו
התוכניות שלו בתקופת הצבא.
את אשתו, העיתונאית מידית שם
אור, הוא רואה לפעמים. הם מטלפנים
וקובעים פגישה באיזה מקום בעולם, ממש
חוג הסילון! היא בחורה עצמאית ויש
לה עניינים משלה. כרגע הם גרים בשיכון
בבלי. מירית הביאה לדפוס את סיפרה
הראשון, והוא מתכונן להפגיז אותנו ב-
מסע־הופעות בליווי תיזמורת ושלוש
חתיכות, עם המון אורות ובגדים משוגעים,
כי בגדים זה השיגעון הפרטי שלו, משהו
כזה שעוד לא היה בארץ מעולם.
אז נחכה ונראה.

צעיר וצעירה
ביישובי ספר ופיתוח
הכשירו עצחכם לתפקיד חינוך והוראה!

רכשו מקצוע של טעם וכבוד, מקצוע שיש בו קידום אישי והשתלמות,
מקצוע הכרוך בשליחות לאומית וחברתית ובהתמודדות עם משימות של צו השעה

מוטרד ה חינוך והתר בו ת יממן א ת מלו א
וטבר הלימוד ודמי הוטה״ה בסגימ״ה וטל
כ ל תלמיד,בן מווטב וו 1״ ר ת פי תו ח ,
המוכן להכשיר עצמו להוראה באחד המוסדות להכשרת מזרים,בתנאי שיתחייב להורות
5שנים מתום לימודיו במקום או באזור שממנו בא. הלוואות מותנות ומענקי לימוד ינתנו
אף למועמדים מתאימים,שיתחייב! להורות מספר שנים פחות מזה.
הערה: הלומדים כבר בסמינרים זכאים אף הם לעזרה באותם התנאים.
פרטים אפשר לקבל בכל אחד מהסמינרים או במחלקה להכשרת עובדי הוראה,
משרד החינוך והתרבות,׳תשלים, רח־ קרן היסוד 5ו, טלי . 224331

ושנת הנרמס הממשלתית

יו אב גרפיקה בעיית

מריקוואנט -אופנת הפנים היפות
גם את מוזמנת להצטרף למליוני נשים בעולם הנהנות ושומרות אמונים רק לתכשירי היופי של מרי קוואנט,
עכשיו, יותר מתמיד תטפחי את יופייך רק עם מרי קוואנט שהביאה ארצה מלונדון מגוון עשיר, אפנתי ומעולה
של תכשירי איפור וטיפוח. פנים.
1,000 סיגנונות איפור מבחר בסיס אי פו ר
(מייק אפ) 14 גוונים חלק מהם גם ממרכיבים
גווני בסים -
לני קוי פני ם
6 0630 וחס - 0
6810־ - 00101 0

חלב פגים אידאלי לעור לגיל עד שמן.
קרם ניקוי טבעי על בסיס דבש, דונג ותמציות
צמחים לעור רגיל עד יבש.
חלב פנים טבעי בפורמולה לכל סוגי העור.

<11ו1׳י- 00905109 1

ליי צו בור ענון
ו051ז 081 £־
- 100109 1-01100

מי פגים המכילים אסטריג־נט לעור שמן,
מי פנים טבעיים על בסיס דבש לעור רגיל
עד יבש (ללא אלכוהול).

ת..ו הזנ ה

לחות המועשרת בויטמינים לעור יבש.
• 58761 ומ^- $
לחות המיועדת לעור רגיל עד יבש.
<1ח׳ו־ז 0רזו.ז 51־
6זנו 51ו 1 0י) 0109־ - 17101 לחות טבעית על בסיס דבש ונבטי חיטה,
אידאלי לעור רגיל ער שמן.
קרם הזנה טבעי על בסיס דבש שקדים
י 10630ו) 19א -
נבטי חיטה וצמחי-מרפא המזין לעומק.

טי פו ל ת קו פ תי
נ1טז 50)150־.
אדים -
מסכות יופי -

תכשיר ניקוי עמוק בעזרת מברשת חדירה
לניקוי יסודי.
תמציות צמחי מרפא לאדים, המשחררים
את נקבוביות. העור מלכלוך ושומן ששקעו
לעומק ומרגיעים.
מסכות מזינות ממבחר צמחי מרפא לכל
סוגי העור.

טבעיים.
גוונים שונים ביניהם תמצאי את המתאים
לך ביותר.
גוונים אפנתיים באבקות דחוסות וכאלה׳.
המועשרים בלחות.

פודריות -
סמקים -

אי פו ר עיגי ם
$ז6ק5 ?66ז6ק 10 - (86 מערכות של צלליות בשלישיות בצירופים
מלהיבים.
מבחר מערכות של צלליות מוכספות
$ז 6ק60ק ץ1ז03ק -
בשלישיות -להיטים׳באירופה.
1ז צלליות זוהרות המאפשרות מבחר אין
6 01055ץ- £
סופי של סגנונות.
7גוונים של צלליות בודדות בגוונים
*3<10י- 5010 51
אופנתיים חדישים.
* 5118110 וח 68ז 6 - 0גוונים יפהפיים של צלליות טבעיות
על בסיס של פיגמנטים צמחיים.
איי ליינר, מסקרות וריסים מלאכותיים משיער טבעי.

לשפ תיי ם
כ -סב גוונים אפנתיים של שפתונים מעולים, העשירים בלחות
המגינה ומרווה את השפתיים. ביניהם גם שפתונים טבעיים.

לידיי ם
40 גוונים של לאקים ססגוניים מטיב מעולה. ביניהם הלהיטים1
לאקים טבעיים המועשרים בפרוטאין ומהווים בסיס מעולה להגנת
הציפורניים,

ועוד ...ועוד״.
לכל הזדמנות ועוד,..
ולהשלמת הופעתך והנא תו: בשמים, תכשירי אמבט, תכשירי שיזוף, אריזות שי מיוחדות
דוחדותלכל

זו0₪ח 9 ₪

המגוון עשיר ואפנתי האיכות גבוהה והמחיר סביר.

טרו יחסי צבור/יעקב ק מ חי

מרכז ההד רכ ה של מרי קוו אנ טבת ״ א, רח׳ רחל ,6פ תו ח ל שרו תן (ללא ת שלום) לייעוץ ב איפור
ושימוש יעיל בכל תכשירי החברה — בי מי ם ג /ה /בשעות 6.00 — 4.00אחה ״ צ. להתר או ת.

חע 71ע יי,יי

מ ש הו
לא כשר
כמה שהאנשים יכולים להיות רעים, קשה
להאמין. אלה שקוראים לעצמם חברים של
יורם ביכונסקי, מי שישב 45 ימים
במעצר כחשוד בטוח ברצח החיילת רחל
הלר, נשבע שיורם יתחתן עם אורלי
יהל רק כדי להוכיח לצמרת, למישטרה
ולכל העולם שהוא כבר בחור מיושב, בעל־בעמיו,
ושכל הסיפורים על האורגיות, ש הופיעו
ביומן של יחל ז״ל שייכים לילדות
שלו.
אבל ביום הראשון השבוע, בדיוק ביום
שבו הגיעה אל יורם ההודעה הרשמית
ממישטרת חיפה לבוא לקבל בחזרה את
דמי־הערבות בסך עשרת אלפים הלירות
שבעזרתם השתחרר, ערך הרב ישראל
לאו, בביתו הפרטי של יורם ברמת־גן,
את טכס־כלולותיהם של אורלי ויורם.
ד.דרך אל מתחת לחופה היתר. רבת־חתחתים
עבור אורלי, כימעט כמו דרכו
של יורם אל מחוץ לסורגי הכלא, יורם
הוא בן לאב פולני־גוצרי ולאם יהודיה.
לדעת כל הרבנים, אותם המאמינים במי
הוא יהודי ואותם המאמינים במי הוא לא
יהודי — יורם הוא יהודי כשר מכל הבחי נות.
דיעה זו עמדה לו בעת שצה״ל קרא
לו מותק, ודיעה זו עמדה לו גם במיל־חמת
יום־הכיפורים, כשאיבד את רגלו ליד
התעלה. אך כשרצה לשאת יהודיה כשרה,
גילה לפתע אחד הרבנים שיורם לא נימול.
הסבירה אורלי :״למרות שאמא של יורם
יהודיה כשרה, יש במישפחה שלה מין

יורם גיבונסקי
בית־המישפט ישלם

70 77(070 707מ 07/017
הנזישטרה והרב גורן
כשהיה הרב שלמה גורן הרב הראשי
לצה״ל, הוא דרש להקדים תמיד את
תואר הרב שלו לדרגת האלוף. אז היו
קוראים לו הרב־אלוף, ממש כמו ה־רמטכ״ל.
כי הרב גורן, כידוע, אוהב מאוד
מילחמות. נגד מי הוא לא נלחם ז נגד
הרב עוכדיה יוסף — נלחם. נגד יורשו
בצה״ל הרב מרדכי פירון — נלחם.
אפילו מד הערבים — הוא נלחם. ותמיד
הוא ניצח — בעיקר את הערבים.
אך ביום הראשון האחרון ערד הרב
גורן מסיבה ענקית, הצגת־תיאטרון ממש,
כדי לחגוג דווקא תבוסה שלו. כי הרב
גורן הוא גבר, והוא יודע גם להפסיד
בכבוד.
מי שניצח את הרב המהולל לא היה
אלא בחור צנום, חבוש כיפה של בני־עקיבא,
רופא זוטר, ובסך־הכל סרן מיל.
ד״ר ישראל תמרי בן ה־ 29 הכריח את
הרב לערוך לו מסיבה, שאליה הוזמנו
כל המי־ומי בארץ, הכריח אותו לחייך
בשימחה רבה לכל האורחים, ומה שיותר
חמור — הכריח את הרב גורן לתת לו
את בתו, ד דורית לאשה.
הרומן בין דרורית לבין תמרי החל
לפני כשנה, כאשר דרורית, צעירה יפה פייה
המזכירה ביופיה את אמה, הרבנית
צפיה בנעוריה, התגייסה לצה״ל והוצבה
לבית־החולים שיבא בתל־השומר כמזכירה
הרפואית של ביתן 39א׳ .באותה עת היה
כבר תמרי ידוע בכל רחבי בית־החולים
כתגלית מזהירה, מסוג הוונדרקינדים של
עולם־הרפואה. עשה אלוהים שהוא יוצב
בביתן סמוך לזה של דרורית, ביתן .38
השניים נפגשו, הוא התחיל לבקר אצלה,
והיא ערכה ביקור בעיר־מגוריו, ירושלים,
וכעבור תקופה קצרה החליטו להינשא.
כשבאה דרורית לאמא־אבא גורן והו דיעה
להם על כך, היא לא הבינה מדוע
אין הם ההורים המאושרים ביותר בעולם.
ישראל היה בדיוק החתן שכל אב יהודי,
אפילו אם הוא חשוב כמו הרב גורן, צריך
להתברך בו. גם צעיר, גם נאה, גם
דוקטור, גם דתי, גם סרן־מילואים ביחידה
קרבית — הכל בכל.

אמונה כזאת שזה לא טוב לערוך ברית־מילה,
אז את יורם לא מלו.״ כשגילו
רבני תל־אביב עובדה מצערת זו, הם הרגי שו,
ממש כמו אכרהס צמרת, כי משהו
לא כשר אצל יורם. הם החלו בודקים
ומפשפשים, שלחו את הזוג המאוהב הלוך
ושוב, עד שלעיתים כבר נדמה היה ליורם
ואורלי שהם לא יתחתנו לעולם.
כמוצא אחרון הם פנו לנישואי מכסיקו.
סיפרה אז אורלי :״רצינו להתחתן בנישואים
מכסיקאיים, אבל היו שתי בעיות.
ראשית, אני פחות מ־ ,21 והייתי צריכה

אורלי ביכונסקי
הוא לא חומר לבעל

אולם דרורית לא ידעה כי עוד כשהחלה
לצאת עם ישראל שלה, שלח הרב הראשי
לאנשיו בבירה מינשר בו ביקש מהם
לבדוק את הייחוס המישפחתי של הבחור.
שליחי־המיצווה חזרו אל רבם כשהם מגמ גמים
.״הוא מסישפוחה טובה,״ הם סיפרו
לרב .״אבא שלו קיבל מטדי קולק את
עיטור־הכבוד של ק״ק ירושלם,״ המשיכו
לגמגם• ״הוא אשכנזי,״ אמרו במאור־עיניים.

עושה האבא שלוז״ שאל גורן ב־קוצר־רוח
.״הוא בפנסיה,״ השיבו השלי
לישראל.
שבתו תנשא לשוטר, ועוד שוטר
פשוט, במקום לבן רבנים גדול בתורה,
או לפחות עסקן חשוב, לזה הוא לא יכול
היה להסכים. ישראל אומם המשיך להתקבל
אצל מישפחת גורן, בעיקר בזכות
עדינות־נפשה של הרבנית, בחיוכים מנו מסים
ולפעמים נתנו לו גם כוסיתה, אבל
את מכבש־הלחצים שלו הפעיל הרב גורן
לא עליו, אלא על בתו, דרורית.
משך חודשים רבים עמדה דרורית בגאון
בפרץ, עד שכשל כוחו של הרב והוא
נכנע. אולי נזכר בתבוסה הקודמת שנחל,

ישראל ודרורית תמרי עם הורי הפלה
הבא יהיה אינסטלטור
חים, וכבשו עיניהם בקרקע .״מה עשה
אבא שלו לפני שיצא לפנסיה?״ איבד
הרב גורן את סבלנותו .״היה שוטר,״
השיבו השליחים, ומיהרו לצאת מעל פני
רבם.
זה היה יותר מדי בשביל הרב הראשי

את החתימה של האבא שלי לנישואין
כאלה. ושנית: נישואי מכסיקו עולים עש רת
אלפים לידות, וגם בשביל זה הייתי
צריכה את החתימה של האבא שלי, על

בינתיים באה הישועה מכיוון שממנו לא
ציפו לה. לפני מיספר שבועות סיפרה אחת
מדודותיה של אורלי לרב ישראל לאו,
ידיד מישפחת יהל, על בעיותיו של הזוג
המפורסם. הרב לאו נרתם לקיום המיצווה,
הפעיל קשרים, דרש דרשות והשיא את
יורם ואורלי במזל טוב. אני פוחדת שרק
אורלי תוכל לספר לכם עתה אם בין שאר
המאמצים של הרב לאו היתד. גם ברית-
המילה של יורם, אבל זה, כידוע, רק פרט
קטן.
אבל צרותיה של אורלי בדרך להכניס
את יורם אל מתחת לחופה, מתגמדות ליד
צרותיו של יורם להכנסתה של אורלי
אל מתחת לאותה חופה. רק לפני חודשיים
וחצי, שבועיים אחרי שהכירה את יורם,
הצהירה אורלי בפני כל מי שהיה מוכן
לשמוע :״אני לא אוהבת את יורם, אם
כי ברור לי שאני קשורה אליו מאד מבחינה
ריגשית. אני לא אתחתן עם יורם אף
פעם, ולמדות שאני בחורה בת ,19 אני
בוודאי ארצה פעם בעל וילדים. יורם לא
נראה לי כאדם שאיתו אני ארצה להתחתן.
הוא לא מבוגר. הוא לא חומר לבעל.״
לאורלי, בתו של עורך־הדין הידוע אב*
רהם יהל, היו עוד בעיות בקשר לחתונה
שלה. אביה התנגד ליורם בכל תוקף,
וכאשר נודע לו כי עומדים להמרות את
פיו, מיהר לעלות על מטוס ולנסוע לחוצ-
לארץ, כדי שיהיה לו תירוץ טוב לא לבוא
לחתונה.
התלונן על כך אחרי החתונה אביו של

עם בתו הבכירה, תחייה. זו הביאה לו
הביתה, לפני כשש שנים, את אהוד שפי רא.
אהוד היה כבר אז כלכלן מזהיר,
אשר כל מישפחה טובה היתד. מוצאת בו
שידוך ראוי. אך אביו של אהוד היה חייט,
והרב גורן לא רצה להשתדך בחייט, אולי
משום שהוא קונה את הקפוטה שלו מן
המוכן. גם תחייה נאבקה אז באביה, ויכלה

למרות שגורן ערך לתחייה חתונה מפוארת,
עבור כל הידידים שלו, במלון רמת־.
אביב, עדיין נותרה גליבו מרירות מסויי־מת
כלפי בתו וחתנו. מרירות זז חלפה
כאשר הביאה לו תחייה נכדה. אם אני
באמת מכירה את דרורית, כמו שאני
חושבת. אז גם היא תביא לאבא שלה
מהר נכד או נכדה, ואז הוא ישכח את
כל המכבשים שלו.
לגורן נותרה עוד בת אחי 4צעירה
אשר עדיין לא מצאה את האברך הפרטי
שלה. אבל תשמעו ממני, אם היא לא
מתחתנת עם בן של אינסטלטור, שמי לא
רחל המרחלת.

יורם, יור ק :״כולם יודעים שאבא של
אורלי החרים את החתונה, אבל אף אחד
לא יודע שכימעט כל האורחים שאכלו
ושתו היו המישפחה של אורלי, כל מיני
דודים ודודות שלה באו לשם,״
כל החתונה כולה נמשכה כחצי שעה
בלבד. אחריה פרשו האורחים, והזוג הצעיר
נשאר בבית שבו הוא מתגורר כבר למעלה
מחודשיים ביחד, אלא שהפעם היה זה כבר
ברישיון.
למחרת בבוקר הופיעה אורלי לעבודתה
במישרד של רואי־חשבון, כרגיל, ואילו
יורם הגיע לקפטריה של בניין גילמן באו ניברסיטת
תל-אביב, שם הוא לומד, גם
זה כרגיל.
את ירח-הדבש שלהם הם יעשו בשבוע
הבא, כשיסעו לבית־המישפט בחיפה, יאספו
את עשרת אלפי הפונטים שהופקדו כערבות
בעת שיחרורו של יורם. עם עשרת אלפים
אפשר לעשות יופי של ירח־דבש. מזל־טוב.

מספר •07

!?בויל צו ר

חזרה לתחילת העמוד