גליון 1967

העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 2 | איש השנה תשי״א העולה החדש איש השנה תשי״ב איש השנה תשי״ג איש השנה תשי״ד מבקר הסוכנות שמוראק יועץ מישפטי כהן עסקן שואה קסטנר איש השנה תשי״ח איש השנה תשי״ט חתן
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 3 | מכתבים מי יהיה איש השנה איש השנה תשט״ו פרקליט תמיר איש השנה תשט״ז נשיא מצריים עבד־אל־נאצר איש השנה תשי״ז מצביא סיני דיין אני כבר ״מת״ לדעת מיהו איש־השנה של
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 4 | פרס משחת משחק כבול תרעומת הובעה השבוע בחוגי מקורביו של ראש־הממשלה יצחק ר בץ, על מה שכונה בפיהם ״המישחק הכפול״ של שר־הביטחון, שימעון פרס. לפי גירסה אחת אין זה
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 5 | 00 :מ 60 הס :מסיו 20־ 811^ 8מג ב ר 2 0וואט הספק 8 8 :פטיפון ידני טיונר ז\/ן /4ו\/ז 8סטריאו זוג רמקולים 20־<וו*/ן 8מג בר 20 וו א ט הספק 8 8 פטיפון חצי אוטומטי
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 6 | מכתבים (המשך מעמוד )3 עזרה לגיטימית?הסתדרות בעיקבות הרשימה ״בית־ספר לריגול״ (העולם הזה ,) 1980 הסתמך הכותב על דב רים שאמרתי כאילו ליהושע בריליאנט מהג׳רוסלם
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 7 | לה ולי הסבון לאוהבים להיות יחד לה ולי — יחד — אהבה אחת. ךמייייי לה ולי — יחד — סוד אחד. לה }לי ^ ןלי _ סב ן ן אחד> לה ולי -הסבון לאוהבים להיות יחד. י
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 8 | העורך והמייסד הראשון : ד״ר מלכיאל זוארץ ז״ל ממשיכי דרכו יבל״א : חנוך מרמרי, קובי ניב, אפרים סידון !שם ־= אין קיסינג׳״ר ־= חלום שנתגשם = אין קי סינג׳ר = חלום
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 9 | ממישנלא הנצחון עיקר — אלא עצם ההשתתפות ד״ר זוארץ (דף קרבי, המלחמה הבאה) שם = אין קי סינג׳ר = חלום שנתגשם = אין קי סינג׳ר = חלום שנתגשם = אין קיסינג״ר = ח {נכד
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 10 | אס יבשל דן־ם־גגיר ותפ רו ץ מידחמה -וגפו״ס 8000 קו ר בוו ת בער ישראל -אולם שו דבר אינו מוכן לכך. לא תהיה לך ברירה: פירות*האזן ןקה עלו וירדו. ההפצצה ** ה חל ה
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 11 | זה כול דהיוח וסר גרוע: אמצעי־הפיגוע השתכללו פ־־כמה מאז ;גורמה תמונה 3 ,11 עח הפצצת העיר נאוקין פירי חיל־האוויר היפאני 3־1937 יותר האירגון של מדקוביץ יצטרך
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 12 | איך קיבל יצחק רביו את אות הגבורה, ואיך 1ה1ה יצחק ליבני ׳ 88 הסגנות־המחאה כנגד ה דוקטור חגרי קיסינג׳ר שר- החוץ האמריקאי, פגעו גם ב עובדי מלון המלך דויד. העוב
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 13 | בניין הטלוויזיה בירו שלים התרוקן בסוף השבוע ממיספר ניכר של עובדיו הכיש־דוניים. הללו -מיכה לימור, אלכם גילעדי, מוטי קיר־ •ט־״כוים, רב גולדשטיין, צבי דורנר וענת
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 14 | קב 1ר צח עצמן־ ! (המשך תעמוד ) 11 למדו תושבי הערים ברחבי אירופה, אשר סבלו מהפצצות־אוויר במילחמת־העולם ה שנייה, למה גורם חומר־נסץ בעל עוצמה גדולה וכיצד יש
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 15 | ך* ם יוצאים מחוריהם, אחד אחד, כל הטיפוסים הידועים של ארץ־ישראל המטורפת. | \ הקנאים הדתיים החשוכים, שהפכו את המוסר היהודי המפואר לפולחן של שבט, והחותרים בגלוי
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 16 | םתס־ד חג אינ טי ט־ ת... 1X 71 \1 התכשירים המעדנים את גופך מכף־רגל ועד ראש, ואופפים אותך בניחוח בושם אינטימי או-דה-טואלט נגקנוק או-דה-טואלט בתרסיס או-דה-קולון
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 17 | *1א ת אורי אבנרי ישראל תלוייה כיום במידה עצומה בארצות- הברית. היא יכולה להשתחרר מתלות זו רק במיסגרת שלום כולל, והשתלבות חסדי- נה במרחב. זהו תהליך שיצריך זמן,
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 18 | 9 0 1 הגישי לו את מוצרי הקוסמטיקה הגבריים הגש לה את הבשם הנפלא 10504 מבית 4711 לכל המשפחה מי הקולון המרעננים כל שעות היום. מוצרי יוקרה עולמיים המתנה האידיאלית
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 19 |
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 20 | תותח המים ;!1י כ? שישבו מל הריצפה המפגינים איימו על הכנסת, הפעילה חמיש ים. תותח־המיס לא השפיע על המפגינים, שלובי־זרוע, אך העין 1את השוטרים שניסו לגרור אותם
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 21 | ד ׳ י ך מחזיק אחד המפגינים, כדי שלא תאבד, בעוד השוטרים גוררים ך: י 1ת ! 1ן ^ י אותו, ואחד מהם מושך בסוודר שלו. במיקרים רבים בוצע 1יי 11 - 1 הפינוי בדרך זו,
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 22 | במהומה שהיתה ליד בית | ׳0יי מול הביטחוני ההארחה 1111 #וווו׳! ו1 צומת הקאונטרי־קלאב, הסתערו השוטרים בחימה שפוכה על המפגינים-,שכללו גס נשים ונערים מגוש־אמוניס.
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 23 | אל תפחדו! קדימה!״ קודא המפקד לאנשי משמד הגבול ליד הכנסת -ודוחו אותם מאחוו אל מול המפגינים כיפות נגד קסדות את התנועה. יחידה של מישמר־הגבול פינתה אותם בכוח, נ
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 24 | 0*111111111111 הקשוח, טען ני הוא המחזיק בפיקוד, ואילו מפקד מחוז ירושלים, ניצב היינץ ברייטנ־פלד, התרבותי ונעים ההליכות, טען כי הפיקוד הוא שלו. מפכ״ל המישטרה,
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 25 | של שוטרים ואנשי מישמר־הגבול, כפעו־לת־הסחה, לעבר מפגיני צומת רופין. המפ גינים חשבו שהמישטרה עומדת להתרכז בצומת זו. וקראו לעזרה כוחות מצומת המקשר. כאשר צומת
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 26 | מירי אודן ננוח באימרה: .תהיי 1פה ותשתקי ר פתחה את הפה ומאיימת וכבוש את מיצעד הפיזמונים עצמה, וחברותיה הדוגמניות היו באות לבקר אצלה בכל שעה משעות היום כש מירי,
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 27 | פניה המושלמים של מירי נישקפים בשנים האחרונות כמעט מכל מודעת פירסומת. היא ניחנה בראש מן הסוג שכל #1 /י י 1 1 -1 1 -1 מירי ובעלה חיימון בתמונת פירסומת. מה ששמים
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 28 | לילות קיסיוג׳ר (המשך מעמוד ) 25 שנניח להם, המפקד!״ סנה אליו ניצב איבצן, אישר הוכיח את יכולתו בפיזור מתון של הפגנות מ־שך כל היום. השבוע משחקי ה?תח חאנכדית מנוס
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 29 | במדינה ״המטרה בשימוש במאד,״ הסביר פרו פסור איזק ,״היא קודם־כל להגביר את היכולת האימונולוגיה של החולה. כאשר אנו מבצעים זאת, יש ביכולתנו להאריך את ימי־חייו באופן
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 30 | במדינה טיולים טיולים 3ז1יכולוג״ טיסוז 5סיכו?וגי וייעוץ בחיי הנישואין והאהבה יניד מיו? 7רומ:יה — מבטיח פסיכודו; תז־אביבי תיכוגיסט/ית לא כדאי לנשור מהתיכון לאחר
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 31 | 0 891 01 113111 מ גו ס ס זזיי ר ד! ״ ח0 6ח ״ 93ס ^ 1י 1ובחסות חברת אילו הדביק מישהו במרכז מיצחה הגבוה והחלק של שרי חן נקודה שחורה, היו הכל בטו חים שהיא הגיעה
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 32 | 0קבור אח עצמך ! (המשך מעמוד ) 14 6 2 3 * 1ו ך היו &ו הי 3תן/׳/ח > 677ר 3ר /״3 3 ( 7סו > ך ר * 4ר 7ך . 6 סיכום ישיבת מטה מבצע הוזלת מחירים מיום 21.8.75 להלן לוח
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 33 | מיכתב פרס רק לחודווו -קוצים לדו ר ״ציפי, הצילי כותב לי אחד, שחשבתי שאני יעזשה לו חסד כשפירסמתי את מיב־תבו באחד השבועות האחרוניס .״הכנסת אותי בצרות, וסיבכת אותי
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 34 | סרם ״ ט תוג רנ,,־ שד חבו קיבוץ עין־ שעו הועיד את אמות הסיבים במערב הפרוע שיו המועצה האיזווית מנשה הקיבוץ עדיין לא האמין כי ר צונו של יגאל תיבת להיות יוצר סרטים
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 35 | ״גרעפצים״ הרציניים שמרביצים החבר׳ה והמלווים את הסרט לאורכו ולרוחבו. למחרת ההקרנה הגיע מיכתב מהמו עצה האיזורית, ובו התבשרו יגאל וחבריו בערך כ ך :״תשכחו מהסרט,
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 36 | קולנוע ר!ו וי#1י סרטים בוגד •לדיני שח מלתעות לאותו כריש נאדה היא מילה ספרדית. שפירושה : מאומה. זזה מסכם, בערך, כל מה שה במאי קלוד שאברול והסופר ז׳אן־פאטריק
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 37 | עולם אמיץ וחדש, ומובן שבכך אין כל חידוש. סרטים מהפכניים כאלר. שורצים היום במאות, ונקודודהמוצא המיליטאנ־טית שלהם, המש כ געה את ד,משוכנעים־ מרא־ש — ומעצבנת
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 38 | המגלב 113 0 1 1 1 1 1 1 הצלחה לפעמים אני תוהה לאו נעי מו כי אותן דמויות שקישטו בעבד עמודים שלמים בעיתונות, ולאדדוו קא בטורי הרכילות. זוכרים את הדסה מור? כמה
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 39 | ״כמה פעמים אתה יכול להרשות לעצמך לחלוף על פני המזל מבלי לעשות דבר?״ כרי מוצרי 1ו 10ו 1 4 3וש 3ן !1 לגברים בלבד ! לגברים,כמו שנשים אוהבות.. מיוצר נ1 הם
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 40 | י!^7יזי ז״״ בן גנז בגי ל ך! בין סוו אלף ח ב רי ״ עצמה״ נמצ אי ם אנ שי ם ר בי ם בגיל ך נבמקצועך. הצטרףגםאתה! קו פתגמל 1 9 1 ^ 0 9 ב 1ק*לאו ם *7י*/ודא7י בוג־ מ
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 41 | 77(07/7( 777 שושנים אדומות לדליה /הרוטינה שד פוג• יגאל כשן. ערים, מספר שהקהל ׳חיבב את שיריה האנגליים והגדמניים, אך לא העבריים. הגיש לדליה, כשהוא עונד מתוך
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 42 | טלוויזיה . צל״ג סדאווה הנורא• ו א * סז קצף למקלחת. העבר אותו על גופך ומיד תרגיש בשתי פעולותיו הנפלאות: מנקה להפליא את נקבוביות העור ומשאיר הרגשת התרגעות,
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 43 | קשקשת 1982 צלז 3על המצדסגה שערוריה פרצה בשבוע שעבר בטלוויזיה כאשר התגלה׳ מספר דקות לפני השידור, כי יד אלמונית ציידה צלב על עדשת אחת המצלמות, בה עמדו לשדר
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 44 |
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 45 | המחיר 5.00 :ל״י ד׳ סיוון תשל״ה14.5.75
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 46 | היר, אחרי השתלטותו של דויד פרוטר על הקונ סוליה הישראלית ביוהנסבורג, כי הזהיר מראש מפני אישיותו של איש־ביטחון זה. הרצוג טען כי בעת ששהה בדרום־אפריקה
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 47 | 1111111 *!קראט קפה נמס גבישי נמס במהירות במים קרים וטעמו הנפלא אינו פג אפילו :כאשר הוא מיצג במקרר. ״בצינת שלג ביים קציר״ עלית 18קדאט רן פזז נן ד ל נזי
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 48 | מכ ת בי ם סמווות ו8גדל! ראשונים תמיד אגהגו! ״העולם הזה׳׳ .שבועון החדשות הישראלי. המערבת והמיגהלה: תל־אביב, רחוב גורמן ,3טלפון 243386־ .03 תא־דואר . 136 מען
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 49 | הזנה והרווייה מ שלי מ ה-ל הארכ ת נעורי עור־הפנים תכשיר חדש ומהפכני! ״קדם־לח״ ,הנוסח ה הבלעדית שמרכיבי ההזנה העור. וההרווייה שלה מתמזגים ביולוגית בעור, ומשלימים
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 50 | איסטנבול אתונה רומא רנה מינבו ציריך אמסטרדם בריסל פאריס פרנקפורט לזט־וז קופנהגן מונטריאול ניו־יורק מה דעתך להדק את החגורה ־ ולהגות? יש רק מקום אחד שם תוכל
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 51 | מכ ת בי ם (המשך מעמוד )4 רק דונק כלכלי ואמברגו על נשק ומשק ידרבן אותנו לעלות על מדרך ד־״בכונד. המובילה לעצמאות. בל זמן שנוכל להתפרנס מפשיטת־יד ומתנות, לא נגוע
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 52 | מכת בי ם (המשך מעמוד )7 הפד עורו, ומה ששמענו מפיו היו או-ורק גימגומים ומישפטים מקוטעים ווזו-לא. שמואל אילץ, תל־אביב שישחררו אותנו מהכרנש! פדום טיולים מודרכים
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 53 | מכ ת בי ם איסה העירום? בחיי שאני לא מבין אותכם. בשבועות האחרונים אתם לא מפרסמים תמונות של עלמות־חן בלבוש חוות. עכשיו, כשאפילו עיתונים ״מכובדים״ קיבלו אומץ
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 54 | בביטוח רכב 101*, ביטוח מכשירים חשמליים במכונית טייפ,רדיו וכוי. כל הביטוחים דלהלן אפשר לקבל בפוליסה אחת חסכונית, בנוסף לביטוח הרגיל של הרכב, 111 ביטוח שבר
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 55 | בצדמערכתה מי פ לג חז הזקנות שלהמ עו ס ד קמהעתהמערכתחדשהשל מי 1י־מיפל\.ות חבא ״ י -חטא ^ ופנת הנוסטאלגיה כובשת את ה- ארץ ואת העולם. גטסבי הגדול חוגג את ניצחונו
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 56 | מדריך זו א רץ למטייל בח 1״ל חעייד והמייסד הראשון : ד״ר מלכיאל זוארץ ז״ל ממשיכי דרכו יגל׳׳א : חנוך מרמרי, קובי ניב, אפרים סידון אי רופ ה ב ח מי ש ה סנט ליום
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 57 | — מ מי שנ תו של מייסדו — ירושלים! ירושלים! ד״ר מ. זזארץ (ביום ירושלים, בתחנת המוניות בת״א) כתבי סוכנויות הידיעות מדווחים/: נפתח מסע הבחירות 1976 מנוכה כקרב
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 58 | גאנד שלףאקדח במסיבוו־עיתונא וכיוון אותו לעברהרמ קו ל ! 8ליועץ ראש״ד,ממשלה למילחמה במירור, האלוף (מיל). רחכעם (״גאנדי״) זאבי, יש חוש־הומור מייוחד במינו, ש לא כל
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 59 | א ג שי ם אשתדל להשתפר.״ לא ידוע אם עזר אומנם השתלם מאז בספרות. אלוף פיקוד־הצפון, ה אלוף רפאל (״רפול״) איתן, נתקל בקבוצת רופאים ומדע נים שבדקו את מקורות־המים,
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 60 | מא של חייל מסרה את המוצג למערכת. נעל צבאית. מהסוג שמאות האלפים שעברו דרך צה״ל נעלו כמותה על רג ליהם׳ חרשו בה את הארץ לאורכה ולרוח בה׳ דילגו עימד, על הג׳בלאות
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 61 | כל הדרישות של צה״ל ועמדה בכל המיב- הנים, הגיעה למצב הטראגי בו היא נמ צאת עתה? הסביר קצין־הספקה־ראשי של צה״ל, תת־אלוף פנחס להב :״זוהי נעל צבאית סימן ,3בעלת
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 62 | * מאז שפתחתי חשבון * אני יודעת סוך־סוך לא בהפגנות, לא לאן הולכת בל לירה בתהלוכות. לא ברעש. עובר-ושב בבנק־בנק הפועלים עושה זואת הפועלים ־ הבנק מבצע -תודות
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 63 | מוגנון ה חו ש ך 0םלת חיי ה דברי המלך במועצה על ארץ׳ישראל*>1947—1922 , לדבר־מלך זה ייקרא דברי המלך במועצה על ארץ־ישראל 1922 , עד •1947 דבר־מלך זה יקיף את השטחים
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 64 | קשר ההשתקה סביב פרשת פתי גולן פוצץ נווווו 1מ ־ סי ט ב גו ך• מאכל, על הנרי קיסינג׳ר הגיע | 1לשיאו. שדה־הקרב שוב אינו מוגבל לשיטחה של ארצות־הבריח. הוא חובק את
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 65 | על־ידי !.העוד הזה״ ו״ניו־יורק טיימם״ מתרחש בתוך מיפלגתו שלו. כפי שהתגלה מיומנו של משה שרת, שראה אור אך לפני שנה, היה עיקוב ובילוש אפילו אחרי שרי ממשלתו של דויד
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 66 | תמיד ש חדש בדיסקונט אר לעולם גיא שובח, א ת1דשן והטוב דיסקוגטומם 24 אל־חזר קופה אוטומטית למשיכת עד 300ל־י בשומן ביום־ 24 ששת ביממה. מכשירי ריסקונטומט מותקנים
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 67 | צמרת מי ש רד־ ה בי ט חון מ מ שי כהלח פו תעלהש חי תויו ת ש ל תת־אלוף ירון מסרבלמ סו ר מי ד ע וזיווי ל ח קי ר ה ^ קו ד מ1 פר שת ה מיכ ר; הו עלםהמשמשמפתחל פי
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 68 | י מ• הדליף למת גולן (המשך מעמוד )21 זמן לשירות־הביטחון לחקור בדבר זהות מדליפיו של גולן. הטלפון הפרטי שלו וטלפון מערכת הארץ בירושלים היו נתונים להאזנה מתמדת. בן
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 69 | ב מדינ ה העם סיפור עוראד זה יכו 7 7קרות רק כאן זהו סיפור ישראלי אמיתי. היועץ המישפטי לממשלה מסר דו״ח, בו האשים את נגיד בנק ישראל בהאשמות חמורות ביותר של
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 70 | עם ילדים. בין הצעירים הערביים בבית צייר אחד, ומיספר פועלי-במה. בין היהודים: קצין בצה״ל, טייס, ומרפא טיבעי בשם חיים ברנשטיין, החי עם צעירה גרמניה ששמה וולטראוד
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 71 | כלב־זאב מעורב שחור׳ ובורג׳י, כלב ג׳ינג׳י קטן וחמוד. בכלוב שמעל לארוך מצפצפות להן ללא־הרף שתי ציפורים נדירות ביופיין, ובתור סלסלת־קש מתנמ נמת לה אמא־חתולד, ששמה
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 72 | המיכרז הגנו! (המשך׳מעמוד )23 דבר שלא עשה מעולם קודם־לבן בשי־חותי איתו שבהן, כזכור, התחמק ממתן תשובות. למחרת, כאשר פניתי אל יערי, ניכר מייד שהוא כבר מתמצא היטב
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 73 | תשלוחת האסיר X עדמהנ יד וןמרדכיקידר למאסר עו לםביח ־ דיןצב אי? ך* רוזן ממונטה־בריסטו, מאת אלכסנדר דיומא 1 1האב, הוא סיפור הרפתקאות קלאסי, המלהיב את דמיונם של
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 74 | משרד (|1גי|| השיכון דע זכויותך לסיוע בשיכון משרד השיכון מביא לידיעת הציבור את מערכת הזכויות המעודכנת לסיוע בשיכון בכל המסלולים הפועלים במשרד 1תוכנית סיוע זוגות
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 75 | תעלומת האסיר ג (המשך מעמוד )29 הפחד שאחז באותם ימים של שנת בישראל. השילטון במוסדות 1957 לא היד. רק מפני חשיפת הפרשה שאותה ייחסו למוטקה קידר• היד. יזה גם פחד
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 76 | במדינה (המשך מעמוד )25 קשר למטרה (צד,״ל, מישטדת דרום־אפדי- קה, הקונסוליה) — טיפוס זה עוק^ בגאנדי סימפאטיה בלתי־מודעת. כי גאגדי עצמו סוגד לפולחן הרומנטי
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 77 | הידעה מם הודעתי סיי הבס הקייס ה״ם גאותיוון לט, י*־ם י סלים הלידה מס׳ הזהוח ,המקצוע מקיס העבודה מרמרי׳ דתתי יסטו קטע מהודאתו המקורית של מיכאל צוו שנגנתה ני
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 78 | ווענונוח האסיד X (המשך מעמוד )31 בכל חבורה עמה התחבר. כילד, היו? כבר מנהיג של חבורת בני־טובים בחדרה ש עסקה בסחיבות והתפרצויות קטנות ל קיוסקים. פרשיות אלה הטילו
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 79 | והנידה הו שמד ארכיון מי של חתה קניו ת של מי שר ד־ הבי ט חון באמרילוה מישרד מבקר־חמדינח לא הצליח לבדוק את עיסקות מישלחת־הקניות של מישרד־חביטחון גאוצות־הברית,
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 80 | סינורו האישי שד זמר השכונות שעלה לגדולה לאכזב את הקהל שלי, הן מבחינת רמת המוסיקה והן מבחינת האיכות. מי שהא מין ומאמין בסרוסי, לא יתבייש בי לעו לם עצם העובדה
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 81 | *0 1 1 0 1 *0 1 1 0הזמר הצעיר המפורסם אינו חדל לד־ *0 1 1 1 בר על עצמו בגוף שלישי. במישרדו שבו הוא מעסיק עשרות עובדים, הוא מנהל מישטר חמור, הוא יושב
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 82 | סי הנדזן 1111׳וווי! 1 1 (המשך מעמוד )11 אחיזת-עיניים מסוכנת. גם כשהיא כלתי־מודעת, ונעשית מתור רצון טוב. כאשר מפלגים את הציכור הזה כשם הדגלים של אתמול והסיסמות
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 83 | קליפה שמרנית ( )3/67 מעיד על עצמו שמעולם לא ראה את מדורה של קודמתי בתפקיד, דותי. את העולם הזח החל לקרוא בקביעות רק אחרי מילחמת יום־הדין, מה שמעיד שלפ חות דבר
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 84 | כתבת הרבה חשבוע במיטגרת עבודתן. אן למרות ששורה עלין המוזה וחיית מעדיף לנצל זאת לכתיבה לשמח, אתה מוצא את עצמן שנון עם נטייה ביקורתית חריפה, הכותב ומדבר קצרות
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 85 | ומפונקת, שליבה חצוי בין אביה שמכר נישמתו לממון, לבין בעלה שמכר נישמתו לכבוד ולפירסום. והנה, התגלה שבלונדיות אינן חייבות להיות מטומטמות, וכי הדוג מנית בת זד 25
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 86 | 1יפי ק שי זיפים קשים הופכים את הגילוח לטרדה, את זאת אתה ודאי יודע. הגילוח גורם לגרוי ולחתכים והסכין מאבד מחדותו במהירות. בף ב דיפיסיל — קצף גילוח מיוחד לזיפים
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 87 | טלוויזיה צל״ג המנהל של הרשות לבין מיטל, כאשר הוועד רומז כי אין הוא מתכוון לבקש ממיטל להאריך את החוזה שלו, ואילו מיטל רומז כי אינו רוצה להמשיך בתפקיד. תפקידו של
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 88 | טלוויזיר. סרט• לימור לזציג:, סרטו הישראלי של הבמאי מיכאל קאליק (המשך מעמוד )43 תוכנית תכלול שלושה סיפורים בתחו מים שונים. אחד מבעלי־הסודות בתוכנית הראשונה יהיה
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 89 | תוכנית הוותיקה הספינה המזמרת. החל מהשעה ,6.30 משך 40 דקות, יוקרנו תוכ ניות ספורט והיאבקות. תוכניות־הערב יתחלקו ביום שני בין אר בע סדרות, שתחלנד. בשעה .8.00
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 90 | ה נוסעי על ח שבונך -כ׳ אתה הוא בעד ־ המניות ך * פ רי• הפנכת לועגים •לעצמם על שתי 1 1מחלות עיקריות שבהן הם לוקים. מתלת האש״ל, אותן הוצאות־־מתחת־לשולהן המאזנות
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 91 | הי חי ד• בחברת ־ הנסיעותהלאומית שלו לארצוודהברית עלתה למשלם המיסיס הישראלי 9/922.40ל״י. אחד הנוסעים הרציניים ביותר מקרב חברי־הכנסת, אם־כי הופעותיו בכנסת עצמה
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 92 | /71(/77/7/(/77ע( ע 1₪ם ב עי ק בו ת ה שמ ש לארץ־ישראל עת הזמיר הגיעה וקול חתור נשמע בארצנו. ולמרות שכרגיל, מדי־שנה, הקייץ מתחיל לחגוג את ניצחונו על החורף הארוך
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 93 | צעיר וצעירה ביישובי ספר ופיתוח הכשירו עצחכם לתפקיד חינוך והוראה! רכשו מקצוע של טעם וכבוד, מקצוע שיש בו קידום אישי והשתלמות, מקצוע הכרוך בשליחות לאומית וחברתית
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 94 | מריקוואנט -אופנת הפנים היפות גם את מוזמנת להצטרף למליוני נשים בעולם הנהנות ושומרות אמונים רק לתכשירי היופי של מרי קוואנט, עכשיו, יותר מתמיד תטפחי את יופייך רק
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 95 | מ ש הו לא כשר כמה שהאנשים יכולים להיות רעים, קשה להאמין. אלה שקוראים לעצמם חברים של יורם ביכונסקי, מי שישב 45 ימים במעצר כחשוד בטוח ברצח החיילת רחל הלר, נשבע
העולם הזה - גליון 1967 - 14 במאי 1975 - עמוד 96 | מספר •07 !?בויל צו
חזרה לתחילת העמוד