גליון 1968

העולם הזה - גליון 1968 - 21 במאי 1975 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1968 - 21 במאי 1975 - עמוד 2 | ך* כל שכוע שורר המתח במערכת העולם הזה. המתח, ^ המירדף אחרי ההישג העיתונאי, המאמץ לגלות את הנסתר — כל אלה הם עניין שבשיגרה בשמעון זה. המתח הזה הוא סם־החיים של
העולם הזה - גליון 1968 - 21 במאי 1975 - עמוד 3 | #גר^^ך־זן די-ץ ר[רז -זך־ רזזייס, טבע,־ יטהוי״ - ^ורלד־חן רי׳אי׳ט -זזכישקה ה שד׳יר ד;ן זל ז״ לך ץ הוי; יק יק ביים ־־ים. יילד סן מאלט ירייה אהעמ אונ ר אינו מ תו
העולם הזה - גליון 1968 - 21 במאי 1975 - עמוד 4 | אם יסכן זאת תחת מעטה של סודיות.״ אחרי דברים אלה, אין צורך להסביר בי ראש־הממשלה יצחק רבץ טעה כניראה טעות נוראה בכך שאסר את פירסום סיפרו של מתי גולן. הספר שהוא
העולם הזה - גליון 1968 - 21 במאי 1975 - עמוד 5 | אנחנו עוסק בחוווסה אבד הראש שלנו לא בעננים הצורך בחסכון הביא אותנו להגיש לך השנה חופש בסגנון חדש: דירות־נופש. זוהי צורת בילוי חדשה, אשר חגרו לך הנאה מרובה
העולם הזה - גליון 1968 - 21 במאי 1975 - עמוד 6 | מכתבים דיין ירה בומרגג קראנו בצהרון ידיעות אחרונות מתאריך 5.5.75׳ כי מר משד. דיין אמר :״צריך לתפוס את הגנבים ולהענישם.״ אנו רוצים להזכירך, מר דיין, כי הגניבות
העולם הזה - גליון 1968 - 21 במאי 1975 - עמוד 7 | מכתבים רכושו? למשל, ידוע לי שיש לו וילה והוא מחזיק ב־שתי מכוניות מפוארות. הלשם כך אנו תורמים, ומשנוררים כס פים בעולם, כדי שגנבים כאלה יעשו הון? לאה הכהן הרצליה
העולם הזה - גליון 1968 - 21 במאי 1975 - עמוד 8 | כבר במכה הראשונה יכלו המצרים להתקדם בלי קשיים מיוחדים עוד במה קילומטרים ולכבו ש את ״קו הגבעות״ החיוני בסיני המגויס יבנו1ו!תחד0 ך* דיפת הצליחה המצרית והבסתה (
העולם הזה - גליון 1968 - 21 במאי 1975 - עמוד 9 | רח ידוע ומתורגל, לקראת לחימת או בעת לחימה סטאטית, או סטאטית-למתצה). הפתעה נוספת גרמה צפיפות מעיד הנ״ט המצרי, בכל שדבי המילחמה. צפיפות זו הגיעה לשיאה הכמותי שית
העולם הזה - גליון 1968 - 21 במאי 1975 - עמוד 10 | מכתבים (המשך מעמוד )7 האמנותית, הזכרתם ככתבה רק את שמותיהן של שבע מד׳ן, ובכך גרמתם לחברתי — ראובית בלוד בת ה־ 15 מחילון- ,שהיא עולה חדישה וייצגה את ישראל
העולם הזה - גליון 1968 - 21 במאי 1975 - עמוד 11 | מי שגכשל ־ מצליח. מ׳ שמצליח ־ נכשל. מיקרון ובי 11ב*! ך* אשר נודע כי הוחלט להעניק לגולדה מאיר את ^ פרס ישראל, השמיעו כמה הורים שכולים זעקה גדולה. היה נדמה להם
העולם הזה - גליון 1968 - 21 במאי 1975 - עמוד 12 | למה העורך והמייסד הראשון: ד״ר מלכיאל זוארץ ז״ל ממשיכי דרכו יבל״א : חנוך מרמרי, קובי ניב, אפרים סידון הסברה? ״ושאינו יודע לשאול״ ,אמרו חכמי ההגדה לפסח ,״אתה פתח
העולם הזה - גליון 1968 - 21 במאי 1975 - עמוד 13 | ארבע כ ר 1ו ת ־ פלא שתהפוכנה או תנו ליפים יו ת ר, צודקים יו ת ר: כוחנו בחירכנו! לאחינו היהודי 7111111) 460117 ¥006 א [0 *11011 ! ¥ 0 0אס 55ו ק !£ *8*65 אז אזומ
העולם הזה - גליון 1968 - 21 במאי 1975 - עמוד 14 | כמה נסע כל אחד מהם. וכמה זה עלה נסע יפה לחמישה ימים לאנגליה, מטעם המגבית היהודית המאוחדת. מחיר הטיסה לאנגליה 5,649.00 :ל״י׳ ודמי האש״ל שלו היו לפחות
העולם הזה - גליון 1968 - 21 במאי 1975 - עמוד 15 | לא כן נסיעתו של חבר! של תמיר למיפלגה, ח״כ עקיבא נוף נוף חזר זה עתה מטיול בארצות-הברית, ועדיין לא החליט בעצמו מי שילם עבור דמי־הנסיעה שלו. בפני ידידים טען נוף
העולם הזה - גליון 1968 - 21 במאי 1975 - עמוד 16 | שי8ג>1ון פרסה חלי ט ל היפ טר מן ה תרנגול ונהג הר מ טכ״ל התנג שעכת בי הבידור ! 0יועץ ראש־הממשלה לענייני מילחמד, בטירור, אלוף (מיל ).ר תכעס (״גאנדי״) זאבי, גילה
העולם הזה - גליון 1968 - 21 במאי 1975 - עמוד 17 | אנשים ״סליחה, פה צריך להגיד קדי- מה גני־יהודה.״ * 8בטכס ברית־המילה של בגו של כתב מעריב אברהם רותם, כובדו כמה מהנכבדים שבאורחי הטכס לשמש כסנד־קים לרך הנולד.
העולם הזה - גליון 1968 - 21 במאי 1975 - עמוד 18 | למסיימים שירותם בצ.ה! 7 . מדינת ישראל משרד החקלאות הרשות לחינוך והכשרה ימיים מודיעה עזי פתיחת מבצע החוזרות ו^יבצי הסוחר{ * קו רםלחובלים מתקבלים משוחררי צח״ר
העולם הזה - גליון 1968 - 21 במאי 1975 - עמוד 19 | בכתב־זזאישום נאמר שצור קיבל שוחד מהו.רמנים -עכ שיו מסתבר כ׳ הוא קיבל תשלומים מוזרים ו.ם מחברון רוט שילד ח׳ שיחד ) 111 גוו? ך* אם קיבל הברון דודרוטשילד הנחות
העולם הזה - גליון 1968 - 21 במאי 1975 - עמוד 20 | י 111x11111 111־ | 111 וויו קוון ענו מבעד רזנוני ת הזלת בשעה שאבא אבן דינו אל עצמו | לפני ימים אחדים קיבל שר־התח- בורה גד יעקכי (מערד/רפ״י) שיחת־טל־פין. מעברו
העולם הזה - גליון 1968 - 21 במאי 1975 - עמוד 21 | גרור היה שאם היה ספרו של גולו רואה אור היה הדגר עלול להביך את הגרי קיסינג׳ר בהמשך מגעיו הבינלאומיים. אבל קיסינג׳ר יכול היה להתעלם מהספר, לא להתייחם אליו
העולם הזה - גליון 1968 - 21 במאי 1975 - עמוד 22 | אנלין ת 1ה החושוד אבא אבו אפויים אבחן גאל אלון שימחה דיניץ שימש בתקופה שבה דן הספר, מה־ 6באוקטובר 1973 עד לחתימת הסנם־ההפרדה עס סוריה ב־ 1ביוני ,1974 כשר־החוץ
העולם הזה - גליון 1968 - 21 במאי 1975 - עמוד 23 | הדליף את הפרוטוקול• של קיסינגר אלי מיזוזז אהרון יריב אלוף (מיל ,).היה ראש אמ״ן. במיל־חמת יום־הכיפווים גויים והיה יוטץ ראש־הממשלה לטנייני הסברה. מאוחר יותר
העולם הזה - גליון 1968 - 21 במאי 1975 - עמוד 24 | במדינה דוג מחבטים לי לבל טרגזים טור (המשך מטמוד )20 מיקצועי שאנשיו ד,ם קצינים מיקצועיים, הוטל תפקיד פוליטי ראשון-במעלה: להבין תהליכים פוליטיים בעולם הערבי.
העולם הזה - גליון 1968 - 21 במאי 1975 - עמוד 25 | למשה מיספר שבועות צפוי היצע גדוד שר את שעריהם. שיוריד — צמו די־מדד עוד שערורייה ת 11!1ן > ך הסיכסוך פרץ אחרי שביגלל תקלה טכנית ירדו תמורות מרחיקות־לכת צפוייות
העולם הזה - גליון 1968 - 21 במאי 1975 - עמוד 26 | דן פ ״ נ רו מ דוו חעל 0 שהגיעו לפססיבל! זאת, כדי להפגין את נכונותו של העולם־הראשון לקבל אל חיקו את העולם השלישי. אולם, גם כך הכריז במאי הסרט מוחמד לכחיד חמידה
העולם הזה - גליון 1968 - 21 במאי 1975 - עמוד 27 | ו־וחוו—— >11<1וחז)—וזו — 1־111 111111111111111!1111111 1 1— 1 1!! 111111 סטיבלהסר טי םבק אן: ,מדור מיוחד קומוניסטים יורים בקצין גרמני ברכבת־התחתית בפריס
העולם הזה - גליון 1968 - 21 במאי 1975 - עמוד 28 | במדינה (המשך מעמוד )24 רצה להסתכסך עם הראשים הנוכחיים של הקהילייה המודיעינית. יועצים בלי עצות. ברור כי מינויו של גאנדי לתפקיד זה הוא פיקטיבי במידה רבה. כדי
העולם הזה - גליון 1968 - 21 במאי 1975 - עמוד 29 | כאשר התפוצצה השערורייה של מישרד־הביטחון, הוטלה החקירה בעניין על כץ. הוא, שאינו נושא תואר אקדמי כלשהי אלא סיים רק קורמים של תיכון־ערב, מצפצף על דיבורים מלוטשים
העולם הזה - גליון 1968 - 21 במאי 1975 - עמוד 30 | מרדכי (״מוטקה׳י< קידר אני האיש היחידי בתבל שרץ את ריצת המרתון בבית־הסזהר. 40ק־מ. אחת לשבועיים. בתוך חצר מלבנית שהיקפה 40 מטרו״ הדברים המתפרסמים להלן הם קטע
העולם הזה - גליון 1968 - 21 במאי 1975 - עמוד 31 | את הראש בקיר. יש כאלה ששובתים שביתת־רעב. מוחים נגד אבא ואמא :״אני לא אוכל!״ ויש כאלה שישנים, ישנים הרבה. זאת דרך של בריחה קלה: ישנים ביום, בלילה, כמה שהם רק
העולם הזה - גליון 1968 - 21 במאי 1975 - עמוד 32 | במדינה (המשך מעמוד )29 שלמה (״צ׳יצ׳״) להט, שהוא רב-אמן ביחסי־ציבור, ושיש לו דוברים לרוב. שפייזר היה זקוק לדובר־נגדי, שישיר את תהילתו. אך נעיין לוקחים דובר,
העולם הזה - גליון 1968 - 21 במאי 1975 - עמוד 33 | כל מי שהגיע למיסעדד, זנה בטיפול אישי של שני טבחים בינלאומיים, שלושה מלצרים הדורים ושני בעלי־הבית. את הפאב ניסו להחיות על־ידי זמרים כושיים שהבאתם לארץ עלתה הון.
העולם הזה - גליון 1968 - 21 במאי 1975 - עמוד 34 | יו החצר האחורית ־ 1855 המחיר! המקום: לבלוי חו פשהאידיאליתברמהגבוהה ובמחיר הזול ביותר באירופה( .כספי ההקצבה יספיקו לך לבלות, להנות וגם לקניות). נופים משגעים
העולם הזה - גליון 1968 - 21 במאי 1975 - עמוד 35 | והבידזז ר בין החליט: אמרי שפר כאשר יצא מנכ״ל ״בנק ישראל״ ,אליעזר שפר, בהגנה מוחלטת על נגיד הבנק משה זנבר, כנגד מסקנות ועדת״שמגר, שאלו עצמם רבים מדוע מתייצב שפר
העולם הזה - גליון 1968 - 21 במאי 1975 - עמוד 36 | למדבביתו בהתכתבו טלוויזיה צליש המכזניס הבריט״ס -המוסד הותיק והמנוסה בארץ להק־נ״ת השכלה ככתב מציע לך ללמוד בביתך את המקצו— עות הבאים בשיטות שנוסו י כי ט טז טל
העולם הזה - גליון 1968 - 21 במאי 1975 - עמוד 37 | הדין המישמעתי של הרשות, מכתבי־חש- מצה, ברוגזים ותלונות. בבית־הדין המישמעתי של הרשות מתבררת עתה תלונתו של מנהל מחלקת־החדשות בטלוויזיה בערבית, יוסף סר אל, כנגד
העולם הזה - גליון 1968 - 21 במאי 1975 - עמוד 38 | בוגר• תיכון ההרשמה לסגוינרים לשנת הלימודים תשל״ו מתקרבת לסיומה פרטים בכל המוסדות המצרי יבדו דהתקדסי (המשך מעמוד )9 הארטילריה הבינונית והכבדה, ושל מערך הנ״מ
העולם הזה - גליון 1968 - 21 במאי 1975 - עמוד 39 | מיכתכים דפירסום במדור זה יש להפנות לפי הכתובת: מכתבים לציפי ,״העולם הזה״ ,ת. ד136 . תל־אביב. מיכתבים לאלח שמב־תכיהם התפרסמו יש לשלוח במעטפה כפולה. המעטפה
העולם הזה - גליון 1968 - 21 במאי 1975 - עמוד 40 | קולנוע כוכבים ליו מיונם 14 קילוגרם הזדמנות לא רגילה ליהנות מאירופה הצעירה. טיולי קמפינג בחברת צעירים בכל רחבי העולם בלווי מדריכים צעירים ומנוסים, במסלולים
העולם הזה - גליון 1968 - 21 במאי 1975 - עמוד 41 | לארמוך החורף שלד 1500 :,קילוגרם של מיטען מאחוריה, עם מזכירה ד,פרטי ריי- מונד, משרתת, שני הלכי צ׳דצ׳ו, חתול סיאמי והנרי ויינברג אחד. המיטען כולל שני מזווים
העולם הזה - גליון 1968 - 21 במאי 1975 - עמוד 42 | ה מ צרי כלו דהתקד (המשך מעמוד )38 ולא יפעלו כגופים מרוכזים, חמתם רנים כשטח כאורח חופשי, כשהם מחפשים ומאתרים את נקודות התורפה של ״הריבועים״ המצריים ויעדם המוגדר
העולם הזה - גליון 1968 - 21 במאי 1975 - עמוד 43 | ו.ם אם אינך נמנה על זכאי הדיור של משרד השיכון. אם יוטל מס ערך מוסף על הדירה שתרכוש מחברת שיכון ופיתוח לישראל בע״מ, נשלם במקומך את מס ערך מ 1סף. אם תשלם
העולם הזה - גליון 1968 - 21 במאי 1975 - עמוד 44 | דא רוצים מידחמה וג בוו ח ־ וו צי םאהבה ומין, או מ רי ם צופי הקולנועהמצוי הממלכה השביעית של מצריים לא חכירח קודם־לכן. הפקתו עלתה כמיליון דולרים (סכום־שיא
העולם הזה - גליון 1968 - 21 במאי 1975 - עמוד 45 | ,1963 נחלקה תעשיית־הקולנוע המצרית לשני גופים: • הסקטור הציבורי — שבראשו עמד עבד אל־קאד חאתם, שהיה באותם ימים הממונה על כל ענייני הקולנוע במצריים. המפיקים
העולם הזה - גליון 1968 - 21 במאי 1975 - עמוד 46 | סדור בכים ־ חור בקופה (המשך מעמוד )45 של דיברי־ביקורת, אולם אחרי חודשיים- שלושה, משנוכחו כי הכרטיסים לסרט עדיין נמכרים בשוק השחור, וכי תושבי הכפרים — שבהם
העולם הזה - גליון 1968 - 21 במאי 1975 - עמוד 47 | רה — אשר עובד לפי סרט־טלוויזיה. הוא מביא סיפורה של מישפחה מצרית, אשר חייתה ממיזרח לתעלה — בשטח שהיה בידי ישראל עד לחתימה על הסכמי־ההפ־רדה. עושי־הסרט טרחו לצייר
העולם הזה - גליון 1968 - 21 במאי 1975 - עמוד 48 | איש חהת גננו קיו־יוושרים עבו רתדאביב באמת לא הוגן לעשות את זד, לירושל מים. רק לפני כמה חודשים סיפרתי לכם שאמנון א ר יאל י, חתיך השבוע התורן דאז, הוא אחד
העולם הזה - גליון 1968 - 21 במאי 1975 - עמוד 49 | 0 *111310 ובס או-בה ט מ פון.נ 0.1הטמ פון ח ק מן, הנוח ו הב טו ח ביותר בעולם נותן לך הרגשה מ שוחררת וחופשית. תוכלי ללבוש מכנ סיי ם קצרים ו ה דו קי ם או ביקיני.
העולם הזה - גליון 1968 - 21 במאי 1975 - עמוד 50 | סץ ס־ז 0 כיצד ׳לרז 1ת, ל הנ 1ת ״ 11/1.ד ל?7בל הנחה! הגבינה החדשה של ״שטראנס״ ,נעסן, מאפשרת לך לא רק לרזות ולהנות מטעמה הנפלא אלא גם לזכות בהנחה. ז 1גבינה לבנה
העולם הזה - גליון 1968 - 21 במאי 1975 - עמוד 51 | רות> ת שיר 1/1/777/7777/7/77 לנו סולו ||110 הצהרות הצהרות, הבטחות הבטחות — אבל קשה מאד להתעלם מהעובדה שהזמ רת רותי נכון בהחלט לא עזבה את הארץ סתם בשביל להופיע
העולם הזה - גליון 1968 - 21 במאי 1975 - עמוד 52 | המחיר 5.00 :ל״י שגה 99 י״א סיוון תשל״ה21.5.75 , מלנת חיי־הלילה של תלא בי
חזרה לתחילת העמוד