גליון 1969

היא הופיעה מאז במאות תצוגות־אופנה,
לפני קניינים, אישים חשובים ומביני-
עניין, וגם לפני הקהל הרחב. פניה של ה נערה,
שמיתה בלתי־ידועה עד אז, הפכו
לפתע מוכרים לכל. אמר עליה מנהל המ כירות
והפירסום של החברה, פינחס ברז-
יאר :״תמי בן־עמי היתד. יכולה בקלות
להיות מיס־תבל.״ והוא, שרואה אותה
כימעט יום־יום בעבודתה, וד אי יודע מה
הוא אומר.
כי תמי, המיתמרת לגובה 1.77מ׳ ,היא
ללא־ספק יפהפייה בקנה־מידה בינלאומי,

:1958 יהודית מחו
״העולם הזה״ ,שכועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה: תלי
אביב, רחוב גורדץ ,3טלפון 243386־ .03 תא־דואר . 136 מען מכרמי :
״עולמפרם״ .מודפס ב״הדפוס החדש״ כע״מ, תל־אביב, רחום כן•
אביגדור י הפצה :״גד״ כע״מ גלופות :״צינקוגרפיה כספי בע״מ .
העורף הראשי: אורי אכנרי. המוציא לאור: העולם הזה כע״מ.

ובכן, אם חשש מישהו שהימים טרופים
מכדי לשים לב לדברים היפים שבחיים —
אל פחד. אנחנו לא שכחנו אותם. העיסוק
בכל כל הפרשות הלא־כל־כך נעימות ש ליוו
לאחרונה את כולנו, ואת העולם הזה
במייוחד — לא הועיל לאטום את ליבו תינו
ומוחותינו — ובעיקר את עינינו.
ראינו כיצד התגנב האביב אט־אט אבל
בטוח, שטף את הארץ בסערה וצבע הכל
בצבעים חדשים. אלו שהיו קטנות עד לפני
שנה, השילו את הסוודרים והמגפיים, ומ ילדות
קטנות הפכו לפתע נערות ונשים
מקסימות, כימעט מבלי שנרגי ש איד זה
קרה.

:1970 חני פוי

זה היה האות. העולם הזה החל מתכונו
נפשית, ומעשית, לקראת ״תחרות מלכת-
המים״ ה־ 17 במיספר.
בשנה ׳שעברה הייתה זו תמי בן־עמי,
הנערה בת ה־ 19 מראשון־לציון, בתו של
רפד, שלאחר סידרה של מופעים מלכו תיים
ברחבי הארץ הוכתרה בכתר המלכה.
מלכת־המים 1974 זכתה בהצלחה מסח ררת.
עוד באותו שבוע שבו נבחרה כ מלכה׳
נחטפה על-ידי חברת גוטקס ל-
בגדי־ים וחוף והפכה דוגמנית־הבית של
החברה, במשכורת נאה ביותר.

: 1974 תמי בן־עמי געם נאנס־ קיסינגץ־)

:1963 חיאן דרב־אנקו

:1973 וחית בונה
וסגרה אז ישורר. ארוכה של מלכות־מים
שנבחרו על-ידי העולם הזה וזכו, לאחר־מכן,
בקאריירה אישית או בינלאומית, או
שתיהן גם־יחד. קדמו לה רבות־רבות ש שמותיהן
ודמויותיהן מלווים אותנו עד
היום, ובהן יהודית מזור־מיזרחי — הנ שואה
כיום למיליונר אמריקאי ונמנית
עם הוג־הסילזן ; ויוויאן דל־ביאנקו ; עליזה
גו ר; זיווה בי נדר; בתיה בנדיקט —
הנשואה אף היא למיליונר אמריקאי ונראית
היום כימעט כפי שנראתה בעת היבחרותה
כמלכה; חני פרי, שהפכה אף היא דוגנד
נית־צמרת וקונה לה היום שם בעולם׳
האופנה הבינלאומי ; אירים דווידסקו, דוג מנית
זוהרת גם־היא, ושחקנית־קולנוע :
דוקי הוניג מן; רוני ת בלנק, וכמובן תמי
בן־עמי, מלכת השנה שעברה.
העולם הזח גאה להזמין לקראת ה תחרות
ה־ 17 את אלו היודעות שהן יפות,
או את אלה שיש להם אחות, מכרה, חברה,
אמא או סבתא שלדעתם מתאימה להש תתף
בתחרות, לקום ולעשות מעשה.
המועמדות ו/או מציעיהן׳ מתבקשים ל־

:1971 איריס דוידסקו
התקשר לטלפון 241711 מדי יום בין ה שעות
4-5אחרי־הצהריים. אז למה אתם
מחכים 1

:1959 בתיה בנויקם, זזה בינדו ועליזה גור

ים ההפתעות
גזומה

תנ אי ההשתת פ ות

כל השולח 10 עטיפות בזוקה אל ״ מבצע בזוקה״
ת.ד3!50 .כ תל־אביב.,וישלים את הסיסמא :״כיף לי עם
ישתתף בהגרלה שתערך מידי שבועיים החל ב-ו ביוני ועד ו
כל המשתתף בהגרלות הדו־שבועיות, יישתתף גם בהגרלה
שתערך ב5-ו באוגוסט, בה יוגרלו מפרשית ושעון צלילה.

כל המרבה במשלוח העטיפות, מגדיל סיכוייו לזכות
ההשתתפות בכל ההגרלות אסורה על עובדי חב׳ בזוקה
ועובדי פרסום אריאל׳.

רד־החוץ למסע-ההסברה שלו, הנערך ברחבי העולם, בהרצאות ולהישלח לארצות־הברית לסיור הופעות
ובטלוויזיה.

לסקוכ, המכהן עתה כנציב-קכילות-
החיילים כצה״ל נעדר זמן רב ממישרדו,
כאשר היה חכר ועדת-אגרנט, וכחופשה
הארוכה שלקח אחר-כך־ ,ועתה הוא עומד
להיעדר תקופה ארוכה נוספת, כגלל נסיעתו
לחוצלארץ.

תוגונן י ך
הממשלה תדון מ חד ש
כסיסרו ש ל מס גולן
נראה כי בעיקבות הסערה הבינלאומית שהתחוללה
סביב החלטתה של ממשלת־ישראל לאסור את פיר־סום
סיפרו של העיתונאי מתי גולן, על שיחות ההפ רדה
שהתנהלו בתיווכו של הד״ר הנרי קיסינג׳ר,
עשוייה הממשלה להעריך מחדש את עמדתה בנו שא

כיוון שהפירסומים בחו״ד יצרו את
הרושם כאילו הספר מכיל יותר ממה שהוא
מכיל כאמת, תשקול הממשלה הצעה להתיר
את פירסום הספר, תוך השמטת הקטעים
העלולים לערער את היחסים עם קיסינג׳ר.

מדוע שו חררו
!דוני לי להפר?
החלטתה של ממשלת נורווגיה לחון את
שני האחרונים מנידוני פרשת לילהאמר,
סילביה רפאל ואברהם גמר, ולפרסם את
דכר החנינה רק אחרי שהשניים יגיעו ליש ראל,
לא נבעה מהטעמים הרישמיים שפור סמו.
הנורווגים
טענו כי החליטו לשחרר את השניים
״מטעמי בריאות וסיבות הומאניטריות,״ אחרי שריצו
רק שליש מתקופת מאסרם. באופן בלתי־רישמי הס בירו
הנורווגים כי חששו מפעולת־גמול של פידאיון
ערביים, כל זמן שהשניים עדיין נמצאים בכלא.
למעשה הוחלט על השיחרור, כדי למנוע תיסבוכת
מדינית. בעת מישפטם של נידוני לילהאמר טענה
התביעה כי הנאשמים היו חברי רשת ישראלית, האח ראית
לביצוע מעשי־רצח של אנשי אש״ף גם במדי נות
אחרות, כמו איטליה וצרפת. האיטלקים הסתמכו
על כך ודר שו את הסגרתם של סילביה רפאל וגמר,
כדי להעמידם למישפט על רצח העסקן הפלסטיני
זועי תר ברומא. אולם הסכם־ההסגרה ההדדי בין נור ווגיה
ואיטליה טרם אושרר, והוא נמצא עתה בשלבים
מתקדמים לקראת חתימתו.

הנורווגים העדיפו לשחרר את השניים
קודם שיאושר הם כם-ההם גרה האמור, כדי
שלא ייאלצו להסגירם לאיטליה.

סרט מיסתורי
על המסך
ביום השישי האחרת, לאחר שהסתיימו תוכניות
הטלוויזיה ונוגנה התיקווח, ואתרי עשר דקות של
סמל מישרד־התיקשורת עם הציפצוף הרגיל, הוקרן
לפתע על המסך הקטן חלק מסרט עלילתי צרפתי,
עם תירגום עברי־ערבי.

רשות-השידור אינה יודעת מי שידר את
הסרט. הרשות טוענת כי לא היא ולא
מישרד־התיקשורת שידרו את הסרט.
לדבריה, במקומות מסויימים בארץ, כאשר הטל וויזיה
הישראלית מפסיקה לשדר, אפשר לקלוט תחנות
ערביות, ובעיקר את קאהיר, מאחר שקשה להניח
שמישהו בתחנות הערביות טרח לתרגם סרט צרפתי
לעברית, נותרה תעלומת הסרט בעינה.

לסקוב משיר
להע דר מתפקידו
מי שהיה אחד מחברי ועדודאגרנט, רב־אלוף
(מיל ).חיים לסקוב, עומד להיות מגויים על־ידי מיש־

פרס ציע:
המטביל לירו שלי ם
שר-הכיטחון שמעון פרם עומד ליזום
הצעה, שעל פיה יועכרו מיפקדות המטה
הכללי של צה׳׳ל מתל־אכיב לירושלים, יחד
עם מישרד־הכיטחון.
התוכנית אינה בת־ביצוע בשנים הקרובות, שכן
מישרדי המטכ״ל ומישרד־הביטחון בקירייה התל-אבי-
בית מאכלסים בנייני-ענק עם אלפי עובדים. ביצוע
של תוכנית כזו יעלה למדינה מאות מיליוני ל״י,
ויחייב סיוע להעברתם ולשיכונם של אלפי עובדים
בירושלים. פרס יוזם קבלת החלטה בכיוון זה, בעיקר
לצרכים תעמולתיים.

,תיאטרון קולנוע״
עשו להגיע לי שראל
החידוש האחרון בקולנוע העולמי עשוי להגיע
בעתיד הקרוב גם לישראל. החידוש הוא פרי יוזמתו
של מפיק־הקולנוע היהודי־אמריקאי אלי לנדאו, ש הפיק
עד כה כתריסר סירטי ״תיאטרון קולנוע״.

לנדאו הגה את הרעיון של הסרטת מיטכ
הרפרטואר של התיאטרון המודרני, כהשתתפות
המעולים שכשחקני־הקולנוע כעולם.
הוא הפיק עד כה מחזות כמו המשרתות של
ז׳אן ז׳אנה, לותר, וגליליאו גליליי, שבו מככב חיים
טופול. במרבית מדינות העולם אין לנדאו משווק
סרטים אלה באמצעות רישתות־ההפצה הקולנועיות,
אלא בסדרות למנויים. כל מנוי רוכש כרטיסים לסיד-
רת מחזות מוסרטים, המוקרנים באולם קבוע והמת-
חלפים מדי־שבוע. הוא אינו מוכר את עותקי הסרטים,
אלא הופך שותף למציגים.

עתה מתנהלים מגעים עם לנדאו להכאת
פירטי התיאטרון שלו לארץ ולהקרנתם כאן.
לא מן הנמנע שאם יסתיים המו״ט כחיוב,
יוקרנו פירטי ה״תיאטרון קולנוע״ באולמות
תיאטרון, ולא ככתי־קולנוע.

האשמות חדשות

דייו -יו״ר

נגד תברר

חברה

הוויכוח סביב הלקו של האלוף אברהם (״ברן״)
אדן בכישלון מיתקפת־הנגד הישראלית ב־ 8באוקטובר
,1973 צפוי להתחדש, אחרי ששכך בעיקבות מסקנות
ועדת־אגרנט.
העילה: האשמות חדשות שמעלה נגד ״ברן״ פר שנו
הביטחוני של הצהרון מעריב, אורי דן, בסיפרו
החדש ראש־גשר, שהופיע השבוע.

הספר, המתייחס כעיקר לקרכות כגדה
המזרחית של תעלת־סואץ, מאשים את ה אלוף
אדן ככישלונות נוספים כמילחמה, כמו
קרכ ה״חווה הסינית״ והקרכ על העיר סואץ,
שנערכו כאחריות אוגדתו של כרן.

חמים סרט

פיסחר־ת
משה דיין עומד להתמנות יושב*
ראש מועצת-המנהלים של חכרה
גדולה :,כפי.הנראה חברת-חוץ, תמו ,ר ת משמדת-עגק.
דיין עומד לחתום הסכם עם החכרה
כימים הקרוכים. גם לאחר קבלת
המישרה המיסהרית, ימשיך דיין
לכהן כחכד־כנסת ולעסוק בפעילותו
הפוליטית.

על רצח ארל חורו ב
קכוצת משקיעים, כעלי עכר רוויזיו
ניסטי, מתכננת הפקת סרט על פרשת רצח
חיים ארלוזורום. כוונת היוזמים היא ליצור
סרט-מתח פוליטי, שיטהר כעקיפין את
הרוויזיוניסטים מכל החשדות שהודכקו להם
כמרוצת השנים כיחס לרצח.
היוזמים מתכוונים להציע לבמאי קוסטה גאווראס,
שהתמחה בבימוי סירטי־פשע פוליטיים כמו ״ 2״,
האמריקאי ואחרים, לביים סרט זה.
חיים ארלוזורוב, מי שהיה מנהל המחלקה המדי נית
של הסוכנות היהודית, נרצח על חוף הים בתל-
אביב ביוני 1933 בידי אלמונים, שזהותם לא נודעה
עד היום.

ה ש לו ם -אפשרות
או אשל ״ ה?
רכ-שיח על נושא זה יתקיים, מטעם
הוועד לשלום צודק כין ישראל והאר צות
הערכיות, כיום השלישי3 ,
כיוני ,1075 כשעה 8.00 כערכ, כאו
דיטוריום על־שם שיכר ככית־אגרון,
רה׳ הילל ,37ירושלים. משתתפים

פו־ופ׳ ישעיהו ליבוביץ
אור אפנרי
עו 1יבורשטיין
פרופ׳ דניאל עמית
פ רו פישאולפוגל
ד״ר אמנון ק פ ליו ק

פלסטינים שותפו
בתחרות היאבקות
י שר אלי ת
לראשונה כתולדות הספורט כישראל,
ישותפו שני ספורטאים פלסטיניים בטור-
ניר-ספורט בינלאומי הנערך כישראל.
המדובר הוא בטורניר של היאבקות חופשית
לזוגות, כפיגנון ״תפוס כפי יכולתן״.
שייערך כמחצית חודש יוני כהיכל־הספורט
כיד־אליהו.
טורניר בינלאומי זה הוא מופע־ספורט רישמי,
הנערך תחת חסותה של הפדרציה הבינלאומית להי אבקות
חופשית, וייטלו בו חלק מתאבקים מספרד,
מצרפת, מדרום־אמריקה ומישראל.
במיסגרת הטורניר יופיעו לראשונה גם שני מת שיתמודדו
אבקים
מהגדה המערבית ומרצועת־עזה,
ביניהם, בקרבות יחידים.

כנס פנסיונרים
בינלאומי

״ערר

ב ארץ

אחד הכנסים הבינלאומיים הגדולים
כיותר כתולדות המדינה, ייערך כארץ.
יהיה זה כנם בינלאומי של אירגוני פנסיונרים,
כו יטלו חלק כ־ 1800 אורחים.
אירגוני הפנסיונרים בעולם, ובמיוחד בארצות-
הברית, הם בין האירגונים החברתיים המסועפים ורבי־החברים
ביותר. נראה כי במהלך הקונגרס בארץ,
ייעשה מאמץ לרתום את נציגי האירגונים האלה
לפעולת־ההסברה הישראלית.

מכתבים
חג לעובד העברי
במדור ״אנשים״ ( ה עול ם הזה ) 1966 מסו פר,
כי חבר מועצת־העיריה מיכאל קליינר
בירך אותם פקידי עירייה תל־אביב ש עבדו
באחד־במאי. נאמר בידיעה כי מר
קליינר ציין ש״אחד־במאי הוא חגם של
הבוגדים.״
ברצוני לציין כי מר קליינר מעולם לא
אמר דברים אלה, ובקשר לכך הוא מבקש
להוסיף עו ד :״מי שמכנה יהודים, תהא
השקפתם אשר תהא, בשם בוגדים ראוי,
לדעתי, לגינוי חמור, ולכן פגע בי הפיר-
סום המסולף.
״אגב, דווקא בקרב האוכלוסייה שאותה
פגשתי באחד־במאי בבית העיריה, התגו בה
לפעולתי היתה רחוקה מגיחוך, כנאמר
בכתבה. הם סבורים, כמוני, שיש לייחד
חג מייוחד לעובד העברי, שבניגוד ל־1
במאי לא יהיה שנוי במחלוקת, ושאותו
יוכלו לחוג בלב שלם כלל העובדים ב ארץ.״
עמיקם
שפירא, דובר העירייה,
תל־אביב

ביזיון של דיון
ביקרתי ביציע הכנסת בשעת הדיון ה משולב
על תקציבי מי שרדי הסעד והעבו דה,
ומצאתי במראה־עיני עדות נוספת
לצידקת עמדתו של אורי אבנרי לגבי ה כנסת
הזאת. הידיע היה מלא אורחים, ב עוד
שבמליאה ישבו, בשיא הנוכחות 18 ,
חברי-כנסת, ולאחר שכימעט כל מי שהש תתף
בדיון יצא מן האולם, לאחר שנשא
את נאומו — י רד מיספרם לשמונה בל בד.
אין גם צורך להדגיש, שלא כל נואם
שמע את קודמיו לפני שנכנס לאולם כדי
לעלות על הדוכן.

נערת סמפו מסייר ת בארק ומגיעה
לבל מקום ־ לבית, למסעד ה,
לקיוסק ולחוף הים.
היא תגלה אותך בז מו הקניה
או השתיה של בקבוק סמפו
ו תעני ק לך בו ב מ קו ם פרס.
\/1₪ן סח\10ר
מקלט טלויזי ה״£כ\]1
ש עוני ם, מאות כוסות ד קור טי ביו ת
ו מאו ת חולצו ת ספור ט ־
מחולקים מי די שבוע.
ה ש בו עזכו 1בטלוויזיה: מתנה דוד (ביבי) ,קטמו
ט׳ 52/59י־ם. בשעונים ) 1( :יעקב נניטקשווילי,

ונושא הדיון היה לא-פחות מאשר דיון
משולב שתקציבי מישרד־הסעד ומישרד-
העבודה האחראים, כידוע, לרוב הנושאים
הכואבים של חבר תנו: מצוקה ופער, נו ער
שולים, שביתות, תאונות־עבודה, חינוך
מיקצועי, פיריוו־עבודה ועוד, שהאופוזי ציה
(שלא חיתה נוכחת) ,וחברי־בנסת מ !
הדר־1־ו?
^ו1ודהזו7קזזדרוזזחרת

צ־צקעס
של שיקסעס

מה עליך לעשותאם
זכית בלוטו?

איך שאתם התייבשתם —
ממש ביזיון,
חמש לירות עולה היום גיליון
ואפילו לזוג ציצקעס /ולא של
שיקסעס
כי אם של איזה בת ציון
כבר לא זוכים יותר קוראי העיתון.
אפילו בעיתונו של חותם המגילה
חלה התקדמות, והרמה עולה
חתיכות ערומות אפשר היום לראות וזאת, רק במחיר של שמונים
אגורות.
אז קדימה, קחו את עצמכם בידיים ותנו לנו לרפואה איזה זוג שדיים
לכן, אל תשכחו את העיקר :
הקיץ הגיע — בבר לא קר
תנו להן להתפשט, ואנחנו נתעשת.

אם ניחשת שלושה או ארבע ה ניחושים נכונים, גש ביום ר בי עי לדוכן הפיס ותקבל את זכיתך
בהתאם לסכום המופיע בחוברת הזכיות.(5 , 5

אם ניחשת יו תר

מארבעה

ניחושים

נכונים,

המספר הנוסף, או )6עליך להודיע על כך למפעל הפיס, אי שית או ב טל 03-257241.

את זכיתך תוכל לקבל בתום תשעה ימים ממועד ההגרלה.

קורא ותיק ונאמן /שלא חותם
כמובן /החבו׳ה עוד יחשבו שאני/
סתם חרמן.

בני עדות הממרח, שהיו שם פחות מאצ בעות
יד אחת — רואים בהם נושאים מר כזיים.

השרים
הנוגעים בדבר הכבירו דברים
ריקים, אבל לא שמענו מפיהם מד, בכל־זאת
הם חושבים לעשות כדי להתגבר על
התקלות והמחדלים.
הצטערתי על שאורי אבנרי לא ישב שם,
לפחות היה זועק.
אני, מכל מקום, הסיקתי את המסקנות
הנכונות, אף שיש לי רק קול אחד.
שבואל כלאו, חולט

העולס הזה 1969

זיסומס/דמז

ראיתי במחזה הזה ביזיון נורא לעצמי,
ואינני יכול להעלות סיבה אחרת לאדי שות
ולזילזול הזה של חברי-הכנסת ב תפקידם,
לבד מן העובדה שכולם, גם ה צעירים
שבהם, כבר כה הזקינו בתפקיד
שהוטל עליהם, עד שלא תהיה תיקווה ל-
פרלמנטריזם שלנו בלי ריענון אמיתי, אי שי
ורעיוני, של חבריו.

מכתבים
בא?ו3ים ברוח התקוסה
ראיתי שהבאלונים שלי מצאו חן בעי ניכם,
והריני שולח סידרה נוספת. מקווה
שגם זו הנוכחית תהיה לרוחבם. אצלי,

שעד כה הוא טרם נענה לקבל את התפ קיד
על עצמו.
יהושע בדאון /ירושלים
<• חלק מן הפרסים שהתייחסו לחיים
חפר בכתבה לא היו מדוייקים, שכן לא

באלונים זה תחביב. אשמח לראות גם
קוראים אחרים מנסים את כוחם ומתח רים

יוסף שוורץ, בני־ברק

ניתן היה למצוא את חפר כדי לאמת את
העובדות. חפר טרם נתן את הסכמתו ל מינוי.
כן הובהר שרות חפר אינה מתכוונת
להעתיק את גלריית עשר האצבעות שלה
ללוס־אנג׳לס, ואינה מתכוונת לכתוב משם
כתבות עיתונאיות.

מעולם לא הייתי ממעריצי העולם הזה,
אד מתוך ניסיון אישי אני יודע, שלא
מעט מהמחדלים ומהזילזול־באזרח שת מיד
חשפתם, נתגלו כאמיתות ולא כמצו־צים
מן האצבע. גם בשטח של מיבחני־ה*
נהיגה כדאי לתת את הדעת. לעבור מיב־חן
כזה, זהו הסיוט הכי גדול בארץ.

מי יהיה המשיח התקופתי?

סיוט מיכחני־־הנהיכה

לי, אישית, היה רישיון־נהיגה בחר׳ל,
אך הוא אבד לי. ביקשתי לעבור את ה־מיבחן
שנית בארץ, אך לעצרי נכשלתי
שלוש פעמים, ובפעם האחרונה החלטתו
של הבוחן היתה מעוותת, מרושעת וחס רת
כל רגש אנושי.
אחרי נהיגה ארוכה בשעת המיבחן, ל מעלה
מחצי־שעה, כאשר לא נשאר אף
תרגיל אחד שלא נתבקשתי לעשותו, הייתי
בטוח שעברתי את המיבחן בהצלחה רבה,
ושאלתי את הבוחן. הוא הירהר ארוכות,
ואחר-כך ה שי ב :״לא טוב.״ כמו־כן רשם
בדו״ח שלו כי נכשלתי בגלל קצב הנסיעה
האיטי שלי (הוא כתב ״איתי״) ,וגם הוסיף
נופך מ ש לו :״חוסר־ביטחון,״ כפסיכולוג
מן השורה.
ביקשתי לערער על החלטה זו, אך מו רה
הנהיגה שלי יעץ לי שלא לעשות זאת,
כי עלולים להתנכל לי ולהכשילני בעתיד.
אני בטוח שרק העולם הזה מסוגל לחקור
בנושא ולחשוף את האמת.

מ. מזרחי,

ע\מפו דויאל
השמפו הא>דאל>
לכל סוגי השיער;
ירוק -לשיער יבש
אדום -נגד קשקשים
כחול ־ לשיער שמנוני ורגיל
צהוב־בתוספת מיע לימון סבעי

בת־ים

חינם חפרו נפשו
בכתבתכם על ״כוס התרעלה של פרדי״
(העולם הזה ) 1968 התייחסתם בעקיפין גם
למינויו של המשורר חיים חפר כציר ל
שמפו
רויאל
זכה במקום ראשוז
בקניה הטובה והמוצר הנבחר

ונץ

חיים חפר

ף.ז ״ו נ

מי נוסע?
ענייני־תרבות בקונסוליה הישראלית בלום-
אנג׳לס. עד כמה שידוע לי, אומנם הוצעה
ההצעה לחפר לשמש בתפקיד זה, אלא

קשה לי לעכל, ועוד יותר חורה לי ל-
מיקרא הידיעות בעיתונות על מינוי-מחדש
של רב־אלוף (מיל ).דוי ד אלעזר לתס־קיד־חירום
בזמן מילחמה!
האם באמת איננו מסוגלים לשחרר עצ מנו
מ״דיבוק״ המחדלים ז האם אין ב ידי
אלה הממונים על ביטחוננו מעט חוש
לביקורת עצמית? ועדת־אגרנט קבעה ב פסקנות,
שרב־אלוף אלעזר נכשל בתפ קידו,
ולא היה מסוגל לתפקד נכון מ מן
מילחמה. והנה, מה אנו רו אי ם? לא רק
שמחזירים אותו לצבא, אלא ודאי העניקו
לו תפקיד־חירום חשוב וקובע, בהתאם ל דרגתו,
כמובן.
ומה עם האלופים גונן וז עי ר א? הם
עדיין בצב א! אפילו לא חושבים לעזוב.
להיפר, הם מתבססים בתפקידים חדשים-
כאילו. שום דבר לא השתנה בתחום הסקת
המסקנות מאוקטובר ,1973 והמיפלגה ה שלטת
בכיפה מחלקת פרסים ותפקידים
רמים לאלה שנכשלו, וחורבן בית רביעי
קרב ובא.
ואנו, אין לנו אלא להתפלל שבמשבר
הבא בתחום הצבאי נצליח, איכשהו, לצאת
מכימעט־מפלה לעוד ניצחודשבנס. מי יהיה
הפעם המשיח התקופתי? האם יהיה זה
שוב אריק ש רוו? או אולי ישראל ט ל?
בצלאל לינצ׳יץ, רמח־גן

דרוש כוח חדש
אני מודה ומתוודה, שאם הייתי צריך
היום ללכת לקלפי להצביע בבחירות כל ליות,
לא הייתי יודע בשביל איזה מיפלגה
או תנועה או מיפלגה־בדרך (לאיחוד?
ל פי לוג?) עלי לתת את קולי.
ברור לי מעבר לכל ספק שעל כל ה גופים
הישנים — מהאופוזיציה והקואלי ציה
כאחת, להיעלם מייד לנוכח הריקבון
שהולד ומתגלה לעינינו. מי שגורם לי את
כאב־הראש הגדול מכל, אלה הם דווקא
הכוחות החדשים, הרעננים, מעוררי־ה-
תיקוות, ולא ברור לי־ לשם מה, ולטובת
מי, מתנהלים כל הוויכוחים הסוערים ל אחרונה
על מגמה ימינה או פנייה שמאלה,
או הישארות במרכז.
דרו ש היום כוח חדש ודינאמי של שמאל
דמוקרטי אמיתי, שיגן בתוקף וביעילות
על זכויות מעמד־השכירים — בפנים, ו שעם
אותה אמביציה יפעל גם למען שלום
בין ישראל והערבים — בחוץ.
ויחד עם זאת, בהחלט דרו ש גם כוח
חדש במרכז, שיבוא במקום כל המיפלגות
הליברליות המתנוונות מן המימסד המת פורר,
ואשר בעדו יוכלו להצביע כל אלה
שהם בעד יוזמה חופשית אמיתית, נגד
פוליטיזציה ופרוטקציוניזם במשק הציבו
העולם
הזה 1969

מכתבים
רי, נגד כפייה דתית, בגד סיפוח שטחים
מקודשים ובעד פיתרון־פשרד, מציאותי —
שיכיר באינטרסים של כל הצדדים בסיב־סוד
ישראל־ערב — כולל הפלסטינים.
יפתח כהן, רמת־גן

חימום — ושיעמום
בקשר לביקורת על הסרט רוח החופש
(העולם הזה ) 1967 של לואים בוניואל,
ברצוני ל העיר: הסרט הישראלי הקצר
בתחילת הערב וסירטו של בוניואל נעשו,
מבחינה טכנית, באותה שיטה, כלומר ב ד
ר י של קשר אסוציאטיבי. מבחינת ה עניין
ומיצוי הנושא בדרך הקצרה ביותר,
אני מוכרח לציין שהסרט הישראלי היה
יותר טוב.
אני מצטט מהכתבה :״ככל שהלעג מת בטא
בהצגת אפיזודות קצרצרות מבלי ל התעכב
על טיפוס זה או אחר, מקבל ה פסיפס
האנושי יו תר גוונים, יותר צבעים
ויותר אבסורד״ .הלוואי וזה היה כך. ה אפיזודות
אינן קצרות, הן כן מתעכבות
על טיפוסים אלה ואחרים, והפסיפם האנו שי
אומנם מקבל יו תר גוונים, צבעים ו אבסורד,
אך הוא גם הרבה יו תר משעמם.
השימוש בגועל־הנפש החזותי אולי טוב
להעברת נושא מסויים בשיטת ההימום,
אך מיותר לגמרי כאשר יודעים להעביר
אותו נושא בצורה מתומצתת, בהירה, מענ יינת,
חזקה יו תר — ובעיקר אסתטית יותר.
רמי שי, רמת־גן

כס שר־השיבון אחראי
שר־המישפטים חיים צדוק מצהיר (קרא תי
זאת בידיעות אחרונות) שישנה, ופו
שואה
אטומית בחוף ניצני
לפני כחודש החליטה הממשלה על גניית תחנת־כוח אטו-
מית, כנראה בחוף ניצנים. בשבוע גדוש חדשות וטירוף —
מדרום־אפריקה ד רן מבקר״המדינה ומישרד־חביטחון ועד ל-
דרום־מיזרח אסיה, התקבלה החלטה זו ללא כל עירעור.
החברה־להגנת״הטבע ורשות שמורות־הטבע שתקו.
ברצוני לשאול אותם אדונים נכבדים שחייבו החלטה זו
בהרמת״יד, האם הם ביקרו אי־פעם בחוף ניצנים ז באותו
היגיון עצמו אפשר היה למקם את התחנה בחוף אכזיב או
בסחנה.
מאז קום המדינה הושמדו בשפלת־חחוף, בזה אחר זה,
כמעט כל אתרי־חטבע המשופעים במים מתוקים, כדי לפנות
מקום לקוביות־בטון ולזירמי״ביוב. ברוב המקרים יכלה, כנראה,
דעת־הקהל, למניע הרס זה. חיום פורסם שפארק הכרמל
ניצל מכלייה וכי נמצא מקום אלטרנטיבי למחצבה.
בחוף ניצנים יש כל התנאים ליצירת מרכז־נופש. יש בו
שילוב נדיר של חוף־ים נפלא, חורשת״דקלים על החוף, שפך-

עלת, אחריות מיניסטריאלית. למשל? בג לל
המחדל של יום־הכיפורים הלך משה
דיין.
ויש לשאול את כבוד שר־המישפטים:
ומחדלים אחרים, למשל גניבות ושוחד ב־מישרד-הביטחון
דהיום, אינם דורשים את
התפטרותו של שר־הביטחון?
הנה מה שידוע לנו מהעיתונים, למשל:
וראש־עיריית
רמת־השרון
ראש־מועצת
הרצליה אמרו בפומבי, שמישרד־השיכון
אינו עושה לפתור את בעיית הדירות ל זוגות
צעירים שבאמת זקוקים לשיכון. ו עוד
אמרו שמישרד־השיבון עוזר לעשירים
מבין הזוגות הצעירים. השר עופר לא מצא
לנכון אפילו להגיב. מהי המסקנה לגבי
אחריותו המיניסטריאלית?

נחל עם ביצה, צימחייה ועופות״בר, הרבה עצי״שיקמה גדולים
עם שרידי בוסתנים, ובעיקר הרבה״הרבה מים מתוקים.
במרחק של 400־ 300 מטר משפת-הים פעלו בשנים האח רונות
מחצבות״כורכר. במחצבות אלו הגיעה הכרייה אל מתחת
למיפלס מי״התהום, ולכן נוצרו במחצבות בריכות״ענק של
מים מתוקים (או כמעט מתוקים) .למים אלה אין שימוש
אלטרנטיבי, ובמשך השנים האחרונות התפתחה בבריכות צימ-
חיית-ביצה שבה מבקרים בקביעות עופות־מים שונים. רק מע טים,
יחסית, מכירים פינת־חמד זו, ואלה מבקרים בה ב קביעות.
בהשקעה
כספית קטנה יחסית אפשר לפתח באיזור זה
חוף־רחצה מסודר, איזור מחנאות ופיקניקים, איזור רחצה
במים מתוקים. וכמובן גם שמורת-טבע. אומנם אני מעדיף
שחוף ניצנים יישאר שומם מאד, אבל מוטב התפוצצות אוכלוסין
מבוקרת מאשר שואה אטומית.
אני רק מקווה שנושא זה יעורר את הגורמים הנוגעים
בדבר מתרדמתם בעוד־מועד.

ד״ר !קדימון אומיאל, רחובות

פקידים בכירים של מישרד־השיכון רכ שו
דירות (נוסף לדירותיהם במקומות אח רים
בארץ) בתנאים מיוחדים בירושלים,
ועכשיו הם מקבלים עבורן שבר־דירה מ-
מישפחות שאין להן דירות כלל.
אברהם בורוסוב־כראדי, ירושלים

לא רוצח — אל תקשיב
ברצוני להגיב על מיכתבו של א.מ.
בשם קבוצת מאזינים (העולם הזה .)1967
תחילה אזכיר לאדון הנכבד (שכנראה פחד
אפילו להזדהות בשמו) ,כי מדובר במיצ־עד־הפיזמונים
הלועזיים ולא בשום תוכ נית
תיעודית או דתית — דבר המצדיק
את צורת־ההגשה של אלי ישראלי. למיצי
עד־הפיזמונים הלועזיים מקשיבים אנשים

צעירים האוהבים קצב בכל, ואלי ישראלי
עושה הכל בקצב — בולל הקראת שמו־שלו.
ובכן,
קורא יקר, אם המיצעד בהגשתו
של אלי ישראלי לא מוצא חן ב עיניו —
אל תקשיב לו. ברצוני להזכירך שיש גם
מיצעדים אחרים, כמו מיצעד־המרגנית,
שבהם לא תשמע ״צעקות״ .אך, בבקשה
ממך, אל תשמיץ אדם מעל דפי עיתון פו פולרי
כהעולס הזה.
לידיעתך, יש קבוצה גדולה של מאזינים
שלא חושבת כמוך. ולאלי ישראלר אומר,
כל הכבוד על הגשת המיצעד בטעם וב קצב.

זאב
צ׳חנוכסקי,

תל־אביב

זוכר את הימים איך היינו צוחקים
כשיעל היתה אומרת שהיא פוחדת מגנבים?

העולס הזה 1969

בי חשבנו שגניבות ופריצות
אינן שייכות לצורת הדזיים
שלנו. כולם ידעו איפה בדיוק
נמצא המפתח, ואם נעלם חצי
ככר לחם וכמה נקניקיות -
ידענו שאחד החברים היה רעב,
נכנס הביתה, אכל והלך.
ופתאום יעל עם ה סי פורי ם
המצחיקים על גניבות ..,זה
הפסיק להיות מצחיק כשהת חלנו
לשמוע על עוד גניבה
ועוד פריצה. ככל שגדלה העיר
והתרחבה־ כך התרבו הפריצות.
תחילה ה תקינו מנעולים
בד ל תו ת כל הבתים ועל
המפתחות שמרו היטב. אבל
היום גם זה נראה תמים, ומסתבר שבמנעולים
ובמפתחות רגילים-לא די. יש צורך במשהו
מתוחכם ומשוכלל יותר כדי להתגבר על
הפריצות. היום כדי להגן על דלת הכניסה
של הבית צריך מנעול בטחון משוכלל הגועל
את הדלת ל 4 -כוונים. כדי שלבית יוכלו
להכנס רק אורחים קרואים. כדי שתוכל לעזוב

את הבי ת ב שלו ה ג מור ה
ובהרגשה שהוא מוגן היטב.
רב-בריח הוא מנעול בטחון
מ הימן נגד פריצה השומר
על דלת בי תך ב א מונ ה.
בהשגחת מכון התקנים הישראלי

מכון התקנים בדק וניסה
במעבדותיו את מנעול הבטחון
רב-בריח. בסיום הבדיקות זכה
רב-בריח לתו השגחה של מכון
התקנים, מה שמאשר את
מ הי מנו תו שלה מנעול.
האחריות ל 5 -שנים שמעניק
ר ב -ברי ח מוסיפה, כמובן,
למהימנות זו.
מהיצרן לצרכן: תל-אביב והמרכז.:
,853791 ,854458
.844145
ירושלים והסביבה 533769 :
חיפה והצפון,715015 :
705964 באר-שבע
המפתח לנטחון1נד בדיונה
והדרום.76840 :

רב־בריח

= 1ן ה?־> 3ז ( 1וזחח --

המלצרית חשובה ותו מן הם רוויזיה
ו גו שו נ׳ מחליט בחוו־חשיהחים

כשנפגשו נציגי בית״ר ירושלים,
אשר ערכו הפגנה המונית בשערי־ד.כנם ת,
עם ח״כ מנחם בגין (ליכוד/חרות) ,אמר
להם בגין, שהיד. באותו יום במצב־רוח
מרומם :״מה אני יכול לעזור לכם? אני
לא יכול להבקיע גולים בשבילכם. כשהייתי
צעיר הייתי שוער של נבחרת־כדורגל.״
8 1בישיבת סיעת המערך שהתקיימה
בשבוע שעבר, בה המשיכו בדיון מדיני,
החליט שר־האוצר לשעבר, ח״כ פנחס
ספיר (מערד/מפא״י) ,לשלוח פיתקאות
לידידיו שי שבו באולם, בהן הביע הוות־דעת
על כל אחד מחברי־הבנסת שנאמו.
אחרי נאומו הנרגש של ח״כ יצחק כן״
שלח
(מערד/אחדות-העבודה), אהרון ספיר פתק לשר־המיסחר־והתעשייה חיים
בר־לבז ״בן-אהרון לא־כל־בד סימפטי,
והדברים שלו הם סתם קישקוש.״
! 8לראשונה מאז נבחר כמזכיר ההס תדרות,
הופיע ירוחם משל לישיבת
סיעת המערך בכנסת. היו רק מעטים ש הבינו
מדוע מצא משל פיתאום צורך
להפגין שם נוכחות. מסתבר כי סיפרו למי

שיראו אותי בטלוויזיה,״ טענה דליה. ל חברי
הכנסת היו חשובים, במיקרה זה,
הרבה יותר התה המסורתי ודליה, והם
החליטו לוותר על הטלוויזיה.
י בעת ישיבת הנהלת סיעת המערך,
יצא ח״כ צבי גרשוני לשירותים, וכש חזר
לישיבה התברר לו כי נפלה הכרעה
בהיעדרו. גר שוני, הנוהג לא אחת לערוך
את ויכוחיו הפוליטיים בחדרי־השירותים
של הכנסת, התרגז וצעק :״אתם ממתינים
עד שאני אצא לשירותים כדי להחליט
בלעדי!״ השיב לו יושב־ראש הסיעה,
משה ודטמן :״אני תמיד ממתין עד
שאתה תצא לשירותים, ורק אז מעמיד
נושאים להצבעה.״
נראה כי ח״כ יוסי שריד באמת
מתחיל ״לעלות על העצבים״ של חבריו-
למיפלגה. בישיבת ועדת־הכנסת שנערכה
בשבוע שעבר, דנה הוועדה על הטבות שו נות
לשרים, כשיושב־ראש הוועדה, ח״כ
ארי אנקוריון, מפרט את סוגי ההטבות
לשרים ללא ילדים ושרים עם ילדים,
כשהוא מעלה גם את שאלת הילדים
המאומצים, אם יש כאלה לשרים. שאל
אותו ש רי ד :״ומה עם שרים שיש להם
ילדים בלתי־חוקיים?״ כל חברי־הוועדה
התנפלו על יוסי שריד בצעקות ובנזיפות,
ואז התברר לו כי הוא פגע בנקודה רגישה
אצל חברי־הכנסת. אחרי הישיבה היה מי
שהציע בליגלוג להיפטר מנוכחותו של
שריד בכנסת, בצורה הפשוטה ביותר :״ל חוקק
חוק שלפיו אסור לילדים להיכנס
למישכן הכנסת, ואז שריד לא יוכל
להיכנס.״

אמוראי

ח״כ עדיאל (״עדי״)
ליווה קבוצה של אורחים מ חד ל בסיור
בכנסת. כשהגיע להדר־הממשלה בכנסת,
החל אומר ל אור חיו :״זהו החדר של...״
אחד האורחים שיסע אותו, ו א מר :״אנח נו
יודעים, זה החדר של הממשלה וכאן
נערכו בוודאי ישיבות עם הנרי קיסינ־ג׳ר
והנשיא ריצ׳ארד ניכסץ .״ לעיני
אמוראי הנדהם הצביע האורח על המיספר
שעל הדלת ,242 ,ואמר ל ו :״אם נותנים
מיספר כזה לחדר, זה בוודאי על שם ה החלטה
המפורסמת, וזה מוכרח להיות חדר-
הממשלה.״ מובן שמיספרי החדרים ניתנו
כשהוקם בניין הכנסת, וללא כל קשר
להחלטת האדם האמורה.

ח״כ פרידמן
״שירות־הבנווז בצח״ל הוא השפלה ! ״

של כי בעת שביקר ראש־הממשלה יצחק
רכין בחיפה, לפני שבועיים, הוא נפגש
באקראי עם מזכיר מועצת פועלי חיפה
אליעזר מולק, ואמר ל ו :״מולק, למה
שלא תהיה אתה מזכיר ההסתדרות?״
אגב, בתו של מנהיג פועלי חיפה,
דניאלה מולק, היא אחת מפעילות המר כז
החופשי בירושלים, ומסתבר שאין ד בר
המרגיז את אבא שלה יותר מאשר שמז כירים
לו זאת.

8לחברי סיעת המערך בכנסת נג רמה
הפתעה, כאשר נכנסו לאולם־הישי־בות
של הסיעה והסתבר להם כי הטל וויזיה
נמצאת שם, על מצלמותיה חרקו־ריה.
בדרך־כלל אסורה הכניסה על הטל וויזיה
לישיבות אלה. אולם הפתעה גדולה
עוד יו תר נגרמה להם כעבור כ־ 20 דקות,
כאשר היועץ הכלכלי של הסיעה, חיים
קימחי, ביקש מצוות־הטלוויזיה לעזוב
את המקום. רק מאוחר יותר התגלה, כי
מלצרית מיזנון הכנסת דליה דויד סיר בה
להגיש תה וקפה ליושבים בישיבה,
כל עוד הטלוויזיה מצלמת .״אני לא רוצה

11.11

8ח״כ מרשה פרידמן ( יעד ) עושה
חיל, לפחות בעיתוני חדל. העיתון האמ ריקאי
רב־התפוצה וושינגטון פוסט הקדיש
לח פתבת־ענק, אשר הציגה אותה כדמות
המרכזית במדיניות הישראלית וכ״סמל
תנועת המחאה שקמה בעיקבות מילחמת
יום־הכיפורים.״ בכתבה מכריזה פרידמן
כי ״גיוס הבנות לצה״ל הוא רמאות אחת
גדולה, השפלה מאורגנת של הנשים,״ מ שום
שבצה״ל החיילות אינן אלא עוזרות
לגברים. פרידמן אף טוענת כי הגברים
בארץ רואים אותה כ״מאיימת״ וטוענת
כי למיפלגתה יהיו בכנסת הבאה 15 מנד טים.
מזלה של פרידמן הוא שחברתה ל סיעה,
ח״כ שולמית אלוני איננה עתה
בארץ, משום שהיא בוודאי היתד. מזדעזעת
לקרוא בפוסט שמרשה פרידמן היא ״הפ מיניסטית
הראדיקאלית הראשונה בכנסת״,
וכי היא מתכוונת לתת ליעד ״תפנית שמאל-
ד ת חדה.״
שר־המישפטים
נאם
81 ביום שבו
חיים צדוק (מערד/מפא״י) נאום נוסף על
הנושא הקבוע שלו בעת האחרונה, בדבר
הצורך להעניש את המדליפים אפילו אם
הם אישים בכירים ושרים, התגלתה הדלפה
דווקא ממישרדו של השר. עוזרו של השר,
יחיאל גוטמן, לחש על אוזנו של כתב
הצופה שאול מייזליש, כי ׳ היועץ ז ד
מישפטי העומד להיות ממונה הוא פרופסור
אהרון ברק, מהאוניברסיטה העברית.
מייזליש אומנם לא כתב את שמו המפורש
של ברק, אולם נתן ידיעה עם רמזים עבים
כמו פיל. לא ידוע אם מפי גוטמן, מייזליש
או ממדליף אחר הגיעה הידיעה גם ל דבר,
אשר פירסם אותה יחד עם שמו של
ברק ואחריהם גם הצהרונים, וזאת לכעסו
הרב של השר, המוחה על ההדלפות.
במדינה העם

אורך הגבול הלבנוני, ספק אם היא לקחה
בחשבון את ההשלכות הקיצוניות העלולות
לצמוח מכך.

אש כדבחן
הפעולה נועדה לאיזובי
הקיר, ולפתע
אחזה בארזים
כל פעולה צבאית כרוכה בסיכון. גם ה פעולה
הקטנה זהשיגרתית ביותר, יוצאת
משליטת בעליה ברגע שנפתחת אש. האש
יכולה להתפשט, עלולה להתפתח לפתע פעו לה
גדולה, בעלת השלכות המהדהדות סביב
כדור־הארץ.
כך קרה השבוע לפעולה קטנה של סיור
מעבר לגבול בדרום־לבנון. היא אחזה ב ארזים.

כימעט־אחרון. בחוגים מדיניים
ברחבי העולם האמינו רק מעטים, שהיתר.
זו פעולה. תמימה ושיגרתית. בדיעבד, אח רי
שהתפתח למימדים גדולים יותר, ניראה
המיבצע כולו כאילו תוכנן מראש כדי לה שיג יעדים מדיניים מרחיקי־לכת.
כי הדבר קרה בדיוק ברגע שכל גורלה
של לבנון היד, מהנח על כף המאזניים. ה מאבק
המתמשך בין אש״ף, הנתמך על-ידי
המוסלמים והשמאל, נגד ה״פאלאנגות״*
הנוצריות, הגיע לשיאו.
בלבנון צפוייה סכנה שהאיזון העדין הדך
עדתי, המשמש בסים למישטר כולו, יופר.
בעזרת הפידאיון, יכולים המוסלמים להש תלט
על המדינה כולה — בייחוד אחרי שב־סיבוב־הקרבות
הקודם בין הפאלאנגות זה־פידאיון
נחלו הפלסטינים ניצחון בולט.
פלישה ישראלית ללבנון באותו רגע עדיין
היתד, עלולה לשמש כקש השובר את גב
הגמל, ולספק למוסלמים את התירוץ האח רון
להשתלטות כזאת. בכמה בירות בעולם
הושמע כימעט בגלוי הח-שד, כי אכן זו
היתד, המטרה הישראלית הסמוייד — ,מתוך
מחשבה שהשתלטות הפידאיון בביירות
עשוייה לספק לצה״ל את העילה לכבוש
את דרום־לבנון, בהסכמת האמריקאים.
מים לאש ״ף. חשדות אלה היו, השבוע,
חסרי־בסים. אין ספק שהמיבצע קיבל את
מימדיו ביגלל שר שר ת של מיקרים בעלי
אופי צבאי מובהק (ראה להלן).
אולם המחשבה הפוליטית שגרמה לחש־

צה״ל
כתובה נול הקיר
פרשת המטוס הלובי
חזרה על עצמה
בגירסה לבנונית
בחודשים שקדמו למילחמת יום־ד,כיפו רים
אירעה שורה של תקלות ביטחוניות
חמורות, שהיו חייבות להדליק אור אדום
בעיני המופקדים על צד,״ל. החמורות שב-
תקלות אלה, היו פרשיות יירו ט מטוסים.
בפברואר , 1973 ייר טו מטוסי חיל-ד,אוויר
מטוס נוסעים לובי שאיבד את נתיבו בעת
טיסה מעל מצריים, הפילוהו וגרמו למותם
של 105 נוסעיו.
כעבור שישה חודשים, באוגוסט ,1973
יירטו מטוסי חיל-האוויר מטוס נוסעים
לבנוני, אילצוהו לנחות בשדר,־תעופה צבאי
בישראל. רק אחרי שנבדקה זהותם של
נוסעיו, והתברר כי אין בהם אנשי פיד-
איון כפי שנחשד תחילה, הותר למטוס
להמשיך בדרכו לעיראק.
בשני המקרים היתד, ההצדקה שנתנו
מנהיגי ישראל ומפקדי -צר,״ל ליירו ט המ טוסים,
הטענה כי הדבר בוצע במיסגרת
מילחמתה של ישראל במחבלים. התדמית
השלילית שנוצרה לישראל בעיקבות שתי
תקריות אלה היתד. אחד הגורמים לפחת
העצום באהדת העולם כלפיה, כפי שהית־גלתה
במילחמת יום־ה,כיפורים.
אולם האסון לא היה רק בנזק המדיני
והמוסרי שנגרם לישראל. שתי הפרשיות 1
היוו מעין כתובת על הקיר שהעידה כי
משהו אינו תקין ואינו פועל כשורד, במערך
המודיעין של צד,״ל ובתהליך קבלת ההח לטות
בדרג הביטחוני הבכיר ביותר ב מדינה.
ליקויים אלה, שלא תוקנו בעקבות
שני הכישלונות, היתגלו במלוא חומרתם
במילחמה האחרונה.
סכנת התלקחות. מה שהיה המטוס
הלובי עבור משה דיין ודוד אלעזר, היתה

חיילים לבנוניים סוחבים חכר הרוג
שרשרת של מיקרים
דות אלה אינה מופרכת. כל פעולה של
צד,״ל בשעה זו, ותהיה קטנה ככל שתהיה,
יוצקת מים על גלגלי הפידאיון, ומוסיפה
מסמר לארון־המתים של המישטר הלבנוני
שמנע, במשך 27 שנה, את הצטרפות לבנון
לחזית־העימות הערבית נגד ישראל. הפלת
מישטר זה תבטיח כי במילחמה הבאה ית נהלו
הקרבות לאורך כל גבולות ישראל,
מראש־הניקרה בצפון ועד באלוזה בדרום
(ראה הנדון).
כאשר נתנה ממשלת־ישראל את ההיתר
,להמשך הפעילות הצבאית ה״שיגרתית״ ל *
״פאלאנגה״ הוא שם האירגון הפשיסטי
הספרדי, ומקור השם ב״פאלאנקס״ ,המערך
הגזשי האופייני של חיל־הרגלים ביוון ה עתיקה.
בערבית שם האירגון הצבאי הנוצ רי
בלבנון הוא אל־כתאיב (״הגדודים״).

השבוע התקרית בלבנון לגבי שמעון פרם
והרמטכ״ל מרדכי (״מוטה״) גור. מעבר
להיבט המדיני של התקרית (ראה למיל)
היו לה משמעויות צבאיות חמורות, המעי דות
כי עדיין קיימים ליקויים הן במערך
המודיעין והן בדרך קבלת החלטות גור ליות
ביותר.
מה שהיה תחילה סיור שיגרתי בלתי
אלים, הפך לתקרית אש חמורה בה נהרגו
שניים מחיילי צד,״ל ושבעה חיילים לבנו נים
ועלול היה להתלקח למערכה גדולה
עוד יותר.
סיור של 12 חיילי צד,״ל בפיקודם של
שני קצינים, ערך ביקור שיגרתי מעבר
לגבול, במיסגרת פעולות המנע שנוקט
צד,״ל נגד חדירת מהבלים מלבנון. מסלול
הסיור נע בטווח של 2ק״מ מהגבול, הקיף
(המשך בעמוד ) 18

1111—1111—1.

מיצים ממותקים דלי סוכר
5מיצים ממותקים דלי סוכר של עסיס עולים לך פחות
ונותנים לך משקה טעים מחיה׳ ועסיסי.
מיצים.ממותקים דלי סובר
מכילים.מחצית כמות
הסוכר ומחצית כמות
הקלוריות. כל בקבוק
מיץ ממותק
דל סוכר של עסיס
מכיל גם הוא
25 עד 30 כוסות
של משקה טעים
מרווה ועסיסי.פקק
ירוק סימן היכר׳
למיצים ממותקים
דלי סוכר של עסיס.
מחיר מומלץ לצרכן:
לימון, תפוז
י*5.ל״י ״ 5.ל״י

העולם הזה 1969

א 1 1 § 1נ1

8* 88

פטל תות שדה
מנדרינה
־5.ל״י 6.80ל״י 7.20ל״י

איזה יופי
תמה תחרות ״מלכת היופי 75׳ .אן
רבות תבואנה בעקבותיה. ואת ז מה עו שה
את למען התואר הנכסף.
מדריך ״זו-הארץ״ שמח לבוא לעזרתך
והדבר הראשון לו אנו זקוקים הוא
לעזרת השם.
התבונני מי היו הזוכות האחרונות.
פילאית, פזית, גזית, עזית, עידית, רבו-

העורך והמייסד הראשון :
ד״ר מלכיאל זוארץ ז״ל
ממשיכי דרכו יבל״א :
חנוך מרמרי, קובי ניב, אפרים סידון

מחושך ואווה -מאפלה ויום סוב
הד ר ב לקריאתן שלהר סו ת הראשית וממשלת י שר א ל
• בתי הפוסח המו מתפללי • הרב גורן חיבר ווסת
הודיה מיוחד • אומר !..ס כ תיב ת המבתב מ קביל לוס
קריאת י סוף״ •
האגרת תופץ בין
תלמידי בתיה״ס
העממיים מאד.

מתלדאית גיזעית
(מקודם מתילדה גז)

ראית, ריבקאית חיתית וכו׳ .ברור איפוא
שעם שם כמו לאה או צפורה אפסו סי כוייך,
רשמי איפוא: סימה — שממית.
גלילה — גללית. בבה — בבאית. סימו נה
אסימונות. ליבר — עלית וכו׳.
מידות טובות :
המידות השולטות בשוק המשותף הן
מכתבם להכות
אפיל

גלי ם

ה סנ טורי ם

בכל

ב מיד ה

ר ח בי

המדינה

י רי דתה

רבה

בי ת ״ ר

קומתם

ובעיני ה ם

מו סי ף

מ ר בי ת

האזרחים

ז ק פו

התק
הבליחה

ווה,,
.הכנסנו להם,״ אמרה לי תו שבת
נ רג ש ת,

המתקבצים

שההמונים

מהנ
הנים
בר אשם.
ב מ סיב ת
גים

הרב

מיו חד

מ אול תר ת

ע תונ אי ם

רן את נו ס ח התפילה ה

חי ב ר

ניים הנלווי ם

ואת

הטקסים

הפולח
אליו.

וזה
נוסח הטקס :

״שהחייב ו ״
ידליק׳׳ 7 6ברותכמגיגם ,

ויאמר:

״ ברוך אתה הסנט אלהינו מלך העולם שהחיינו

ו קיי מנו

ו הגיענו

לזמך הזה:י
מדליק בד

ניתן להגדיל את ה־ .1 .0באמצעות סליקון.

.90—60—90 יש להדגיש איפוא את ה מספרים
הללו בכל הזדמנות למשל ״מי״
דותי הן 90—60—90״ ורק אחריו יבוא
הפרוט בלומר כף הרגל ,.1.)3 /ומשקל
או ״גיל, גובה, הקף״ וכו׳.
אימון :
חכם קדמון א מר :״אין אישה מכוערת,
ישנן נשים שאינן יודעות כיצד להת-
יפות״ .יש להניח בי אותו חכם קדמון
לא השגיח בך עדיין, ברם גם כך אין

ז כרון

ואומר:

״ הנרותהל לו אנומדלי קי ם על הנסים

ועל המכתבים

ועל התשועות

ועל הלחצים שעשית לאבותינובימים הל לו בדמך הזה.
שעמדה

מלכות פורר הרשעה ע לי עמך ישראל להעבירם מגבולם. ואתם

ורחמיכם הרבים קמתם להם בשעת צרה.
אנוזקוקים למפות והצעות
ושיחו ת

ואי-לו חמויו ת

ותכניות

ובזכותכם, תתב רכ ושוב, איך
ונסיגות והסדרים

וסכונים

וגמישויות ושאר מרעיובישיך .

ובאה לעמך ישראל תשועה גדולהופורקן .

וישבו על אדמתם ואדמת

שכניהם לב טח ״.
ורוקד שלוט

רקידות בגדם

ומסיי ם:

״המכתבים הל לו קודש הם וי ש

לנו רשות להשתמש בם

ולא לראותם

בלבד״.
סלה

בשעת אימון
טיפוח

יופי בהשכלה בכתב.

להזניח את הטיפול היומי. בזמנו המ לצנו
על מסכת אבוקדו כנגד פב״ח
(פצעי בגרות חצ׳קונים) במקרה שלך רצוי
להתעניין גם בשבפ״צ (שינוי כלל ה פרצוף).
תרגילים

התרגיל הנפוץ והמקובל, הוא הליבה
זקופה בעזרת ספרים על הראש. לשם כך

הומצא גם ״שבוע הספר״ .השאלה כמובן
איזה ספרים. ובכן בין הגילים 3—7סדרת
חסמבה או ספרי משה שמיר. בגילים
8—14 אנציקלופדיה נעורים או מלחמה
ושלום. ואילו מגיל 14 ומעלה האנציק לופדיה
העברית. מומלצים בעיקר הכר כים
ח׳ ,י״ד (ערבים בבון — בלגרד,
זברה — זלמן) אפשר גם כל כתבי עגנון

ו״ 6ספרי 200 ארץ .200
(זהירות, לספרי שירח מקוריים הש פעה
שלילית על הזיקפח) .תרגיל מקובל
נוסף הוא שכיבת שמיכה (ולא שכיבה
סמיכה, בפי שחושבות רבות) ,יש לשכב
עם שמיכה על הפנים במשך רוב שעות
היום.
בהצלחה.

מילזן
אבן זוארץ

—ממישנתו של מייסדו —
שלח את חמי
ד״ר מ.ז. לפסנתרן

( ה שלמות)

משירי החומש
שמעון נוסע לאהבתו

ר׳ יצחק חושב
ר׳ יצחק׳ל, רוגז ומזיע׳
נוטל קולמוסו ביד.
אל השר כותב ומתריע :
״להחזיר את עמית — ומיד״.

ר׳ ש מ עון סורר, בחש אי ש ע רו
וכוסס צי פו ר ניו בלא ט.
ו או מר לעצ מו כ ני גון ״אי, אי, אי,
עוד מע ט ר׳ ש מ עון, עו דמעט״.
והוא שוב מי שראתשו לי מ עי לו
ובו חן א ת הפרח כד ש.

וחותם כסילסול ״ר׳ יצחק׳ל״.
ומנגב קודקודו הרטוב.
וחושב לעצמו בנחת :
...יצחק רפאל, כמה טוב.

ו חו ש ב ״ מי קווה שעכ שיו כ גי לו —
הוא י פ גו ש את צרפתמ חד ש״.
אי, צרפתת שו ק תו הסוערת.
כת כ רי תו, אהבת נ עו ריו.

היא אחת ב ש בי לו — אין אחרת.

בי מול גל רמיה ושוחד,
מעילה ושאר שחיתויות.
טוב שידע עמנו —
שיש גם אחד, פטריוט.

הוי צר פ ת, הוי צרפת שאהב.

הוא כו פרעצ מו לרגלי ה.
הוא חיזר, הוא ליקק, הוא עגב.

דופק שטיחים

הוא חיבק את כל י די די ה.
אוי בי ה היו גם אוי ביו.

כ ש כי ל ה הוא פלשל מצרי ם.
ו ת מך מול

חוג איכפת לנו
צדי קורע לו קם ב בו ק ר ורא ה ש

לג׳ירי ה ב או״ ם.

שפרחה, הוא עצם עיניי ם.
ואמר:

הוא

״כאמת, זה כלו ם״.

ופתאום, עת נ שק

צהוב ב אוזניי ם ו שו מ ה על הלחי, אב ל
בכל זאת עם.

לעיני ה.

צ רי ך

היא ירקה לו ישרבפר צו ף.

ל ע שו תמש הו ב ע ניין המראה

חשב, ו תי כף ו מי ד הלך ודיבר עם עו ד

צחקה וחשפה שיני ה.
ואמרה:

אמנם

מגול ח

כמה

״תסתלק, חצוף״,.

שג ם הם

חברי ם

היו עם

וכול ם

י חד הת חילו לפ עול.

כד עשתה לו צר פ ת. ו ר׳ ש מ עון

כי היה איכפ ת להם.

ע מד שם חוור במת.

ה חזיקו סיסמאות

בדבר

ה צו ר ך

בהקמת מ מ של ת מומחים.

כת כרי תו, בתב רי תו כת...

הם פי ר ס מו מו ד עו תכנגדי ריד ה.

כל מגד ל הקלפים התמוטט.

הם פ נו ל נוי דרפר מעל ד פי העי תו

והוא
שוב מי שראת שו לי מ עי לו.

נו ת להעמיק

וכו חן את הפרח כדש.
הוא ירדןלצרפתמ חד ש״.

אי שי

את המצב. היו שם ש ני מ קו מו ת פנויי ם
בסך הכל. האחד לי ד הנהג ו ה שני ב ספסל
הא חרון. כי מע ט ונ ת פ תי תי ל ש בת
מ א חורי הנהג, אלא ש אז ה ת עו ר ר
12.00

( בדרך כלל הוא
כ מו

לצרו ח

מ ת עו ררב ־

ש הוא

והתחיל

מוכן,

הוא יו דעש תי כ ף תעלינ ה ז קנו ת, והוא
י צ טר ך

ל ל חוץ ע לי לקום, ו אני אסרב,
ולמה

ונסתכסך׳

ז הי

״לסוף,״

ופע לו

ז מן

ישב

וז ל ל

והיה

להם

איכפ ת

רשע

ו טו ב

פיסטוקים.

״ תשמע״,

קרא צדי קורע לו ,״תפסיק לז לו ל ״.
״ואם לא״ ,צחק רשעו טו ב לו.
״ואם לא״ ,א מר צדי ק ור ע לו ,״ואם
לא ...אנ חנו נ של ח לך סטנסיל״.
והם באמתשל חו לו.
מיסכן.

דבר המערכת
ו שו ב ג לי נו מ אד מ תנו. הברי ת הבל תי
קדושה

חוגי

והשמאל,

הי מין
ב תמיכתם
הגלויהשלאנ שי מנג נון
החושך — נ תלכד ה מ חד ש ו אילצ ה או תנו
לנ טו ש את הע מודי ם .2— 3
אין זאת כי אי שיו תו הדינ א מי תשל
מנהיג

התנועה, ד ״ ר

עובד ה

מספר

זו ארץז ״ ל, וה
המצטרפי

ז״ ל, עולה מ די יום ביו מו,

מנוחתם.

לבך

הוסף

ל תנו ע ת

הטרידה
גי לוי

ה ש חי תויות ל מיני הן או תן ח שף ״ 2 0 0
ה ארץ״ ,ואת מל חמתנו העקבית בסאוב

שאשבב סוף.
הסביר

ע שו

המירפסת

ע לי תי אל האו טובו ס העמום וסקר תי

הקדים),

צי בו ר.

ו ב או תו

צדקה תציל ממררת

מ שוג ע

משגל נסוג

ו א פי לו כ ת בו חוזר אי שי ל שו רהשל

מ צ פוני

ה פ גינו

בעד

הו רד ת

מ חירי ה

ש ר הקפוא.

ו חו ש ב ״ טי קיווה שעכ שיו כ גי לו

אלא שהפעם

את הגביה.

מ צ פוני,

מגי

עות
ז קנו ת. ואם כבר מגיעה אחת זה

והתמונה

מתבהרת.

של כו חו ת

ה ש חור

קו אלי צי ה
ל מול

אדיר ה

עתון

אחרי של א קמו לה אחרים. ואם אח

לינו מ אד מ תנו, אך לא שבחנוה.

רים לא קמו אז גם אתה פ טו ר.״ גם

ובכל מקומות

כן מ צ פון. הלכתי תחנות
היה

וי ש ב תי

ו אז

ט מון

בסוף.

נ ס ענו

ה ת פו צץ

מ ט ען

( כ ר גי ל)

בספסל

ש תי

חבלה

חורי.

ונ הרג תי.

כליו ת

בנקיקים,

מ ח בו אינו עולה הקריאה .״אם נשכחם

טמבר .73 הור חקנו בפעם הר א שונ ה

חנינו

ע מודי ם

תשכח

בגול ת ע מודי ם 6— 7

י מי ני נו ״י!

ב פזו ר ת 11— 12

וב ת פו צ ת 20— 21 אנו ע דיין .2— 3גם

ה מצ פון
משב רי ם

ל סוף.

מו ט ב

פתוחים,

מיל חמת החיים, מה ל ע שו ת.

ל אי

מו סר
זו הי

מע מודי ם

לא תשכ רונו, לאתפחידונו, לא

במר כז הע תון

— ו אז משלא הו חזרנו

חפצים אתם במלחמה נוס

תי עונו.
ו תז כו ר ת קטנה.
ל פני כמעט שנ תיי ם, ב מ חצי ת

קרו ב

ל חוד ש

למקומנו, פרצ ה מלחמת יו ם־ כ פו ר.
כלום

מ אור עו ת 29— 30 לא י כ רי עו נו,

מאז אני יו ש ב בספסל הקד מי ו שו את

חגווי הסלע

אלה ה יקירי האומה -כמה עלו הנסיעות
בתוך הליכוד, המיפלגה הנוסעת פחות
ביותר היא מיפלגת ע״מ. מתוך חמשת
חברי מיפלגה זו, שלושה לא נסעו כלל:
ח״ כ יצחק פרץ, ח״כ אמנון לץ זרד
ח״כ החדש-יחסית, יגאל כהן. שני־חברי
הכנסת האחרים של הע״מ, ח״כ יגאל
הורביץ וח״ כ זלמן שובל נסעו הרבה,
אך על חשבון העסקים הפרטיים הגדולים
שהם מנהלים, ולא על חשבון הכנסת או
מוסד ממלכתי או ציבורי אחר.

שרים נוסעים
במקום הח״כים

חיים לנדאו
26,122.40
^ כל מיפלגה בכנסת יש המאפיינים
/שלה לנסיעות. במיפלגה השלטת, מיפ־לגת-העבודה,
יש כל המאפיינים של כל
המיפלגות האחרות. ממיפלגת־העבודה נוס עים
לחו״ל על חשבון הכנסת, על חשבון
מישרד־החוץ, על חשבון המגבית היהודית
המאוחדת ועל חשבון. הבונדס. למי שאין
נסיעה על חשבון המוסדות האלה( ,המכו נים
בלעג עצמי על-ידי חברי הכנסת
עצמם :״חברות־הנסיעות״) ,מסדרת רד
מיפלגה נסיעות על חשבונדדשלה__ .
אם להוציא מהחשבון את חברי־הכנסת
הערביים של מיפלגת־העבודה, הרי ש ל עד
מת 11 חברי-כנסת שלא נסעו השנה ל-

חו״ל, עומדים 31 חברי־כנסת שכן נסעו,
כשרובם נסעו יותר מפעם אחת. בין חברי-
הכנסת שלא יצאו לחו״ל היו ח״כ עמום
הדר, אשר הושבע רק לפני כמה שבועות,
ועדיין לא הספיק לנסוע! ח״כ אברהם
זילברכרג, לו הוצעו רק נסיעות לגר מניה
ולאוסטריה, ארצות שזילברברג, ני צול
השואה, מחרים או תן! וח״כ ישראל
קרגמן, אשר סירב לקבל נסיעות מתוך
נימוקים אישיים שלו.
הליכוד אינו מפגר הרבה אחרי המערך,
ביחס הנסיעות של חבריו 25 .חברי־כנסת
של הליכוד נסעו, ונסעו הרבה לחו״ל -
לעומת 13 חברי־כנסת שלא נסעו. מבחינת
אחוזים, הרי בשתי המיפלגות הקטנות שב-
ליכוד, המרכז החופשי והמרכז העצמאי,
הכי הרבה. כל אחד משני חברי- נסעו הכנסת שבכל אחת משתי מיפלגות אלה,
היה בחו״ל.

ך* שיתפה של מיפלגת העבודה ב ן
1מדרך; מפ״ם, גם היא אינה בין קוט-
לות־הקנים בכל הנוגע לנסיעות. ח״כ דב
זכין הוא מבכירי הנוסעים של הכנסת.
שאר חברי־הכנסת של מפ״ם נאלצו להס תפק
בנסיעות פעוטות, או שלא נסעו כלל.
גם למפד״ל, המיפלגה השלישית בגודלה
בבית, אין מה להתבייש בנסיעותיה. מתוך
עשרת חברי מיפלגה זו, נסעו השנה שי שה
לחו״ל. שני השרים, שר-הפנים יוסף
כורג ושר-הדתות ד״ ר יצחק רפאל,
נסעו יותר מפעם אחת. שני חברי־כנסת
אחרים של מיפלגה זו, ח״כ זבולון המר
וח״כ ד״ר יהודה כן״מאיר, שוהים ב ימים
אלה בחו״ל. עם אלה שאינם נוסעים
נימנים ח״כ ד״ר זרח ורהפטיג, אשר
אינו אוהב לנסוע לחו״ל! ח״כ פינחס
שיינמן, היודע כי בכל נסיעה שלו ל-
חו״ל עלולים לעשות לו הפיכוודחצר, ולכן
הוא נמנע מלנסוע! שר־הסעד מיכאל
חזני, וח״כ איש המושב שבנגב אליעזר
אכטכי, אשר היה צריך לנסוע בחודש

הבא, אולם בגלל סיבות מישפחתיות ויתר
על הנסיעה.
הגוש הדתי האחר, החזית הדתית התו־רתית,
הכולל בתוכו חברי־כנסת משל אגו־דת־ישראל
ופועלי־אגודודישראל, הוא מן
הגדולים שבנוסעים. מחמשת חברי־הכנסת
של גוש זה, היו השנה ארבעה בחו״ל. אחד
מהם, ח״כ אברהם ורדיגר, שוהה עתה
בארצות־הברית.
התנועה החדשה יעד, הכוללת בתוכה את
חברי־הכנסת של ר״צ עם ח״כ
(״לובה״) אליאב, לא הספיקה לנסוע
הרבה. שלושה חברי-כנסת מתנועה זו לא
יצאו השנה כלל לחו״ל. אולם במקומם
ערכה מנהיגת ר״צ, ח״כ שולמית אלוני,
נסיעות ארוכות ורחוקות בשנה האחרונה.
כשמתבוננים במפת הנסיעות של מיפלגת
הליברלים־העצמאיים, נדמה כי אין נוסעים
הרבה במיפלגה זו, אולם זוהי טעות אופ טית
בילבד. שני חברי-כנסת מתוך אר בעה,
ח״ כ גיסים אליעד וח״ב יצחק
גולן, לא נסעו בשנה האחרונה. אולם יש
לזכור כי שני מנהיגי מיפלגה זו, שר-
התיירות משה קול והשר־ללא״תיק גד״
עץ האוזנר, אינם חברי־כנסת, והם ה נהנים
מכל הקצפת שבעוגת-הנסיעות של
ל״ע, ואומנם נסיעותיהם רבות.

אריה

בלי תיק,
עם כרטיסים
ת המיפלגה הקומוניסטית החדשה
(רק״ח) אפשר לכנות בשם רקחתורם.
ראשי מיפלגה זו נוסעים ללא הרף לוועי-
דות-שלום, כאורחי אירגונים קומוניסטיים
ברחבי העולם, ואל מאחרי מסך הברזל.
אולם ברק״ח, שלא כבמיפלגות אחרות, מת-
חלקות הנסיעות לא רק בין חברי־הכנסת,
אלא בין כל חברי המרכז והמזכירות של
מיפלגה זו, כך שחברי־הכנסת של רק״ח
שווים בנסיעותיהם לשאר חבריהם בצמרת
המיפלגה.

תופיק טובי
. 14,682.00

שתי סיעות־היחיד בבית -מוקד וח״כ
בנימין הלוי, הן סמל לעיוותים שב שיטת
הנסיעות של חברי־הכנסת. בעוד
הח״ב היחיד של מוקד, מאיר פעיל נסע

השנה כבר פעמיים, ומתכונן עתה לנסיעתו
השלישית, לאוסטרליה הרחוקה, לא נסע
ח״כ בנימין הלוי השנה אף פעם וזאת
מסיבות המזכירות את אלו שבגללן לא נסע
ח״כ אריה אליאב. הלוי היה בחינת מוק צה
בליכוד לפני שפרש ממנו, ולכן לא
הוענקו לו הפרסים בדמות הנסיעות ל-
חו״ל.
חברת־הכנסת שולמית אלוני (יעד)
זכתה בנסיעות משני הצדדים. כמתנת-
פרידה מהממשלה, בה כיהנה כשר־בלי-
תיק׳ היא קיבלה נסיעה על חשבון המגבית
היהודית המאוחדת, לארצות־הברית. בחו דש
נובמבר בשנה שעברה שהתה אלוני
בארצות־הברית 13 יום. דמי הכרטיס ל־ארצות־הברית
מגיעים ל־ 9,922.40ל״י, ו זאת
ללא דמי הכרטיסים של אלוני בתוך
ארצות־הברית. אלוני נהגה לגור במלונות
היקרים ביותר בכל עיר שאליה הגיעה,
ודמי המלון שלה היו בממוצע 70 דולר,
שהם 420 לירות ליום. לכך יש להוסיף
אש״ל מינימלי בגובה של 25 דולר, או 150
לירות ליום, כך שההוצאות של ח״כ שול מית
אלוני באותה נסיעה הגיעו ל־7,410.00
ל׳׳י. סך־הכל נסיעתה של ח״כ אלוני באותה
פעם 17,332.40 :לירות.
בסוף השבוע שעבר יצאה ח״כ שולמית
אלוני לנסיעה בת חודש לאוסטרליה, כ אורחת
״שנת האשד, הבינלאומית״ .משום-
מה נדמה כי בשנה האחרונה נעשתה אוס טרליה
הרחוקה פופולארית ביותר אצל
חברי־הכנסת. דמי־הטיסה לאוסטרליה הם
12,070.60 לירות. הוצאות האש״ל המיני־מאליות
של אלוני באוסטרליה יגיעו ל־60
דולר ליום, כלומר סכום ההוצאות שלה
יהיה 10,800.00 לירות. ם ך־הכל מחיר הנ
סיעה
של ח״כ אלוני לאוסטרליה יגיע אי-
פוא 22,970.60 לירות.
סך־הכל נסיעותיה של אלוני השנה:
40,203.00ל״י.

ארוכה הדרך
של חרות
ץ ם מנהיג מיפלגה אחרת, מנהיגה ה־
^ בלתי־מעורער של חרות וראש הלי כוד,
ח״כ מנחם בגין נסע ל חדל פעמים
אחדות השנה. ב חו ד ש אוקטובר של השנה
שעברה נסע ח״כ בגין לארצות־הברית ול־קנדה,
כאורח הבונדס, ושהה שם חמישה
ימים. דמי-הכרטיס שלו היו 9,922.40ל״י,

מאח --

יוסי ינאי
והאש״ל המינימאלי היה 1,800.00 לירות.
סך־הכל ההוצאה בנסיעה זו של ח״כ
בגין הגיע איפוא ל־ 11,722.40 לירות.
לפני כחודש נסע ח״כ בגין שוב לאר־צות־הברית
וקנדה מטעם הבונדס, ושהה
שם 11 יום. דמי הנסיעה והאש״ל שלו
באותה פעם היו 13,882.40ל״י. לאחר
שבועיים של שהייה בארץ יצא ח״כ בגין
לארצות־הברית בפעם נוספת, כאורח הס תדרות
ציוני אמריקה, ושהה ביבשת הג דולה
שמונה ימים. מחיר הכרטיס היה
9,922.40ל״י, ודמי האש״ל המינימאליים
הגיעו ל־ 2,880.00ל״י. סך־הכל הוצאות
אותה נסיעה 12,802.40ל״י.
בנובמבר הבא עומד ח״כ בגין לצאת
לקאראקאס, בירת ונצואלה, ליומיים בל בד.
הוא יישלח על-ידי בית־החולים הירו שלמי
שערי צדק, כדי להשתתף בארוחת־מגבית
שתיערך למען בית־החולים. דמי-
הטיסה לוונצואלה הם 12,659.40 לירות.
דמי האש״ל של ח״כ בגין יהיו לפחות
ל״י, כך שהנסיעה כולה יתעלה
720.00
לבית־החולים שערי צדק 13,379.40 לירות.
חשבון פשוט מראה כי הוצאות נסיעותיו

של ח״כ בגין יגיעו מחודש אוקטובר שנה
שעברה עד לחודש נובמבר השנה ל־
51,786.20ל״י.
בתחילת החודש הבא עומדת לצאת
מישלחת פרלמנטרית נכבדה לגרמניה. ח-
מישלחת תשהה בגרמניה שלושה שבו עות,
וישתתפו בה חמישה חברי־כנסת,
ובראשם יושב־ראש הכנסת ישראל
ישעיהו. יתר חברי המישלחת הם: קו מיסר
הנסיעות של המפד״ל, ח״כ אברהם
מלמד, האיש החזק במיפלגה הליברלית
ח״כ שימחה אדליד, ח״כ מטילדה גז
(עבודה/רפ״י) ,אשר זו לה נסיעתה הרא שונה
על חשבון הכנסת, וח״כ איש די מונה
ז׳אק אמיר (עבודה/אחדות־העבד
דה) ,אשר נמצא רק מיספר חודשים ב כנסת,
אליה נכנס עם התפטרותה של

גולדה מאיר.

מחיר כל כרטיס לגרמניה הוא 5,582.30
לירות. מחיר חמשת הכרטיסים יגיע, אי-
פוא, ל־ 27,911.50 לירות. סכום האש״ל,
שאותו יקבל בוודאי כל אחד מחברי-
הכנסת, על־פי הנהוג בבית, יגיע ל־60
דולר — או 360 לירות. כל אחד מהם יקבל
7,560.00 לירות, וכולם ביחד 37,800.00
לירות.
מחיר נסיעתו של כל חבר במישלחת
יגיע ל־ ,13,142.30 וההוצאה הכללית של
המישלחת תגיע ל־ 65,711.50 לירות.

הסיור
של היו״ר
ך 1יושב־ראש ה כגם ת תהיה זו ה /נסיעה
הראשונה מזה שנתיים. אולם
כדי שלא יהיה מקופח, ברור כבר עכשיו

כי ישראל ישעיהו ייצא במישלחת הפרל מנטרית
שתיסע ללונדון בסתיו הקרוב.
עדיין לא נקבע מי, מלבד היושב-ראש,
יהיו חברי המישלחת, וגם לא נקבע כמה
זמן היא תשהה בלונדון, אולם בינתיים
מניחים בבית כי היא תשהה שם שבועיים.
מחיר כרטיסו של ישעיהו ללונדון יהיה,
אם לא יעלו עד אז מחירי הכרטיסים,
5,649.00 לירות, ודמי־האש״ל שלו יגיעו
ל־ 5,040.00 לירות. סך כל ההוצאה ב נסיעה
זו יגיע ל 10,689.00-ל״י, וסך כל
ההוצאה בנסיעותיו של ישעיהו השנה
יגיע ל־ 23,831.30 לירות.
המאבקים על הזכות לנסוע במישלחת
לגרמניה היו עזים. כשנודע לחברות ה כנסת
גז ואורה נמיר, אשר היו המועמ דות
לנסיעה מטעם המערך כי גם ח״כ
אסתר הרליץ, האישה־הנוסעת־ביותר
בבית, תיסע, הן הודיעו כי הן מסרבות
לנסוע. בינתיים קרה אסון במישפחתה של
הרליץ, והיא ויתרה על הנסיעה. ח״כ נמיר
עמדה בסירובה לנסוע, וזז״כ מטילדה גז
הסכימה לנסוע. היא נוסעת במקומו של
ח״כ חביב שמעוני, אשר לאחר ״המרד״
הציעו לו את המקום.
גם במפד״ל היו בעיות בקשר לנסיעה.
הנסיעה הובטחה לח״כ אליעזר אבטבי,
אשר לא יכול היה לנסוע בגלל סיבות
מישפחתיות, ובמקומו נוסע, לדבריו על פי
בקשתו האישית של יושב־ראש הכנסת,
ח״כ אברהם מלמד. בין חמשת חברי-
המישלחת יש רק שניים הדוברים גרמנית :
ח״כ אברהם מלמד וח״כ שימחה ארליך.
שלושת הנותרים הם יוצאי עדות המיזרח,
ואינם יודעים מילה גרמנית. בשביל מלמד,
שבילה את ילדותו במחנדדהריכוז דכאו
בגרמניה, תהיה זו חווייה מייוחדת.
בתוך כל הנסיעות של חברי־הכנסת
משובב לבחון את לוח הנסיעות של ח״כ
(ליכוד) ליאץ דיציאן. מתוך 40 שנה
שבהן נמצא דיציאן בארץ, הוא היה ב־חו״ל
ארבעה ימים. זה היה בשנת ,1967
כאשר היה חבר במישלחודרצון־טוב של
ההסתדרות לפאריס.
נוסעי רקחתוויס אוהבים לפרט את מט רות
נסיעותיהם. מנהיג המיפלגה, ח״כ
מאיר וילנר, טוען כנגד הכנסת ושאר

שלה לוו ישראל בשנה האחרונה?
המוסדות על ני מעולם לא קיבל נציג
מיפלגה קומוניסטית כלשהי כרטיס״טיסד..
אולם אנשי רק״ח מפצים עצמם בדרכים
אחרות. וילנר עצמו היה לפני כמה חוד שים
ברומניה, כמשקיף בוועידה של ה-
מיפלגה הקומוניסטית הרומנית. הוא שהה
ברומניה 12 יום. כרטיסי־הטיסה לרומניה
מסובסדים על־ידי ממשלת־ישראל, כך ש-
כרטיסו של וילנר עלה רק 3,383.50 לי רות.
דמי שהייה, לפי האש״ל המינימאלי
ל־ 12 יום, הגיעו ל־ 4,320.00 לירות. סך-
הכל ערך הנסיעה של וילנר הגיע ל-
7,703.50ל״י.

לים בסיעה זו, יחד עם ח״כ אכרהם
ורדיגר. ורדיגר שוהה עתה בארצות־הברית,
בנסיעה שתארך שלושה שבועות,
על חשבון אחת מקרנות המיפלגה. מחיר
הכרטיס לארצוודהברית הוא 9,922.40
לירות, ודמי־האש״ל לשלושה שבועות יגיעו
ל־ 7,560.00 לירות. סך־הכל הוצאות הנסיעה
של ח״כ ורדיגר מגיע, איפוא, ל־17,482.40
לירות.
חברו

ורדיגר, ח״כ מנחם

פרוש,

עתו של
לירות.

לנדאו הגיע

ל־26,122.40

חבר ליכוד אחר, ח״כ מתתיהו מ תי״)
דרוכלס, פופולארי מאד אצל מוסדות-
הנסיעות המספקים כרטיסים לחברי־כנסת,
משום ידיעתו את השפה הפורטוגזית וה ספרדית,
ויכולתו להופיע בפני יהודי דרום-
אמריקה. דרובלם קיבל בשנה האחרונה
למעלה מעשר הצעות לנסוע לחו״ל. אולם
ד,ח״כ, הטרוד מאד במחלקה להתיישבות

רקח~
תורס
ץ ג רו למיפינה ח״כ תופיק טובי
ן 1היה בפברואר אורח המיפלגה הקו מוניסטית
האיטלקית למשך 10 ימים. מחיר
הכרטיס לאיטליה 4,379.40 לירות. האש״ל
המינימאלי ל 10-ימים הוא 3,600.00 לירות.
סך־הכל מחיר הנסיעה של טובי הגיע
ל־ 7,979.40 לירות. באותה נסיעה הצטרף
אל טובי ח״כ אברהם לכנגראון מ-
רק״ח, שההוצאות שלו היו זהות לאלה
של טובי. סך-הכל הוצאותיהם של שני
חברי-כנסת אלה במישלהת לאיטליה הגיע,
איפוא, ל־ 15,958.80 לירות.

מנחם פרוש
28,153.80
הנסיעות במיפלגתו. נסיעתו האחרונה הי-
תה לפני שנתיים, במישלחת פרלמנטרית
להולנד, יחד עם ח״כ חייקה גרוסמן
(מערו/מפ״ם) ,שאף היא אינה מהאהודות על
מארגני הנסיעות במערך. אולם לשניים
נרמז באופן ברור כי הם המועמדים הבאים
לנסיעה, וכפי הנראה הם יהיו במישלחת
ללונדון שתצא בסתיו.
ח״כ אליעזר רונן (מערר/מפ״ם) גם הוא
אינו מהמקובלים על שולחי הנסיעות, אולם
לרונן יכול היה להיות מקור אחר לנסיעות,
החברה העירונית קרתא לפיתוח מרכז ירו שלים,
אשר רונן עומד בראשה. ואמנם,
רונן נסע לפני שנתיים בשליחות קרתא
לארצות-הברית, ושהה שם שבועיים, ואף
תיכנן נסיעות נוספות לשם.

מנחם כנין ומעריצות
51,786.20ל״י
נוסע פעמים רבות לחו״ל על חשבון
עסקיו הפרטיים, אולם היו לו השנה שתי
נסיעות על חשבון הציבור. פרוש עומד
בראש מוסד ששמו קריית הילד, והוא יצא
פעמיים כדי לאסוף כספים למוסד זה. ב תחילת
החורף הוא נסע לדרום־אפריקה,
ושהה שם שבועיים. מחיר הכרטיס ל־דרום־אפריקר,
הוא 8,151.40 לירות, ודמי-
האש״ל המינימאליים לשבועיים מגיעים ל-
5,040.00 לירות. סד־הכל ההוצאה של ח״כ
פרוש באותה נסיעה מגיע ל־13,191.40
לירות.
בסוף החורף יצא ח״כ פרוש למשך שבו עיים
לארצות־הברית, שוב על חשבון קריית

של חרות, סירב לנסוע. נסיעתו האחרונה
היתד, בתחילת השנה שעברה, מטעם
בית״ר, לדרום־אמריקה. הוא שהד, שם
חודש שלם. מחיר הכרטיס לדרום־אמריקד,
הוא 12,659.40 לירות, והאש״ל לחודש מגיע
ל־ 10,800.00 לירות. סך־כל הוצאות הנסיעה
של דרובלס הגיע ל־ 23,459.40 לירות.
אלוף הנסיעות הוא, ללא ספק, יושב-
ראש הנהלת הסוכנות היהודית, ח״כ
חס ספיר. קצרה היריעה לערוך את חי שוב
נסיעותיו הרבות של ספיר בשנה
האחרונה, את חישוב האש״ל, המלונות וה הוצאות
האחרות של ספיר. מה שידוע הוא,
כי הוצאותיו של ספיר בנסיעות לחדל עלו

פיני

ישראל ישעיהו
23,831.30
אולם לטובי היתד, עוד נסיעה אחת.
לפני כחודש הוא השתתף בוועידה שנער כה
על־ידי מועצת־השלום העולמית בפא ריס.
מחיר הכרטיס לצרפת הוא 5,262.60
לירות, ואילו האש״ל המינימאלי של טובי
בארבעת ימי שהותו שם הגיע ל־1,440.00
לירות. סך־הכל ההוצאות בנסיעתו זו של
טובי הגיע ל* 6,702.60 לירות, סך־הכל
נסיעותיו של טובי בשנה האחרונה מגיע
ל־ 14,682.00 לירות.
השנה האחרונה היתה שנד, חלשה ב נסיעותיו
של ח״כ משה כרמל (מערד/
אחדות־העבודו .),8כרמל משמש כיושב־ראש
מועצת-המנהלים של חברת התעופה הל אומית
אל־עד, וכרטיסי הטיסה שלו אינם
עולים בכסף למוסד ששולח אותו. כאשר
ביקש כרמל להשתתף במישלחת המפור סמת
שנסעה מטעם הכנסת ליפאן, בסוף
השנה שעברה, היד, אחד מנימוקיו :״הכר טיס
שלי לא יעלה לכנסת בכסף.״ ד,מיש-
לחת בילתה שלושה שבועות ביפאן, קו ריאה,
וייטנאם ונפאל. כרטיסו של כרמל
עלה לאל־ על 12,245.40 לירות, והאש״ל
שלו עלה לכנסת 7,560.00 לירות. סד־הכל
ההוצאה על כרמל הגיע ל־ 19,805.40 לי רות.
כרמל היה רתוק למיטה משך תקופה
ארוכה, ומיספר נסיעות שלו לא יצאו
לפועל בגלל סיבה זו השנה.

על כל מיל
ך* ״כ מנחם פרוש (חזית דתית תור ן
| תית) הוא אחד משני הנוסעים הגדו

רונן הצליח לריב עם ראש עיריית
ירושלים טדי קולק, הממונה עליו בעניי ני
החברה, וקולק נוקם בו בדרך זו של
עיכובו בארץ, כשהוא מסכל כל נסיון של
רונן לצאת בשליחות קרתא.

קדגצייה
של גסיעות
ך* ישוכ קל מוכיח כי כל אחד מ120-
! 1חברי־הכנסת נסע בשנה האחרונח,
בממוצע, כימעט פעמיים ל חדל, וביקר ב למעלה
משתיים־וחצי ארצות.
סד־כל ההוצאה של כל חבר-כנסת על
נסיעות ל חד ל ועל האש״ל הגיע בממו צע,
בשנה האחרונה בלבד, ל־18,809.20
לירות.
סך־כל הוצאות נסיעתם של כל חברי-
הכנסת על חשבון הציבור ללא חישוב
נסיעותיהם הפרטיות, הגיע ל*2,257,104,00
לירות — למעלה משני מיליון.
סך־כל ימי שהייה של כל חבר-כנסת
בחדל היו השנה ,12 וסך־כל היעדרות מ הארץ
של כל חברי-הכנסת — שלא בגלל
נסיעות פרטיות — הגיע בשנה החולפת
ל־ 1440 ימים, כלומר 46 חודשים, קצית
פחות מ־ 4שנים, שהן קדנצייה שלמה של
חבר־כנסת.

שולמית אלוני וכעלה
40,203.00ל״י
הילד. מחיר הכרטיס לארצות-הברית הוא
9,922.40 לירות, ואילו האש״ל הוא, כאמור,
5,040.00 לירות. סך-הכל הוצאותיו של
ח״כ פרוש באותה נסיעה הגיע ל*14,962.40
לירות, וסך־הכל הוצאות נסיעותיו של
פרוש בשנה החולפת הגיע ל־28,153.80
לירות.
בחודשים ספטמבר ואוקטובר בשניה ש עברה
שהה ח״כ חיים לנדאו (ליכוד/
חרות) משך שישה שבועות בניו־יורק,
כחבר מישלחת ישראל באדם. מחיר ה כרטיס
לניו-יורק הוא 9,922.40 לירות,
ודמי-האש״ל המינימאליים לשישה שבועות
הם 16,200.00 לירות. סך־כל הוצאות נסי־

השנה על 114 אלף לירות, ואין ספק כי
הוא הנוסע הגדול ביותר. נוסע גדול אחר
הוא ח״כ אכא אכן (מערו/מפא״י) ,אולם
נסיעותיו של אבן, מאז חדל לכהן כשר-
החוץ, הן על חשבונו הפרטי, או על
חשבון מוסדות לא-ישראליים המזמינים
אותו.
ישנם בין חברי־הכנסת גם נוסעים קט נים,
אשר רק מדי פעם בפעם זורקים להם
נסיעה, בעיקר כדי שלא יוכלו לטעון כנגד
הנסיעות הרבות של האריות. דוגמה לאלה
הוא יושב-ראש סיעת הליברלים בכנסת,
ח״כ משח ניטים (ליכוד/ליברלים) ,שלמ רות
תפקידו אינו מהמקובלים על מארגני

אכרהם ורדיגר
17,4* 2.40

צ״ צי אוהב מכוויות־אשפה
מפני שהן מזכירות דו את הטנקים
.1X338
בישיבה של ועדת־

השרים לשיחרור תקנים מהק פאה,
פנה שר־הסעד מיכאל
חזני בבקשה לקבל את רשות־הדיבור,
ובכל פעם נענה על-
ידי ידר הוועדה, שר־הקליטה
שלמה רוזן, בכינוי ״ח״כ
חזני״ ,ולא ״השר חזני״ ,כמקו בל.
כשחזר על־כך בפעם ה שלישית,
לא התאפק חזני וקרא
ל ע ברו :״אתה רוצה לזרוק או תי
מהממשלה 1זה לא י יע זור

£בפגישה שהתקיימה בין
ראש עיריית תל־אביב,
(״צ׳י צ׳״) להט, לבין תושבי
נווה־אביבים, הביעה אחת ה משתתפות
את דעתה השלי וכראייה
לית
על המידרחוב,
ציטטה כתבה שהופיעה בה עולם המידרחוב הזה, ושאמרה כי
נכשל. בלהט הוויכוח, בשעה
שתיים בלילה, אחרי שזיווה
להט, אשתו של צ׳יצ׳ ,פרשה
מחמת עייפות, צילצל הטלפון
במקום המיפגש, וראש־העירייה
נתבקש, לתדהמתו, לגשת ב כי
דחיפות
לטלפון. הסתבר,
היה זה בנו בן השש־עשרה,
דן, שהוכיח סולידריות מישפח־תית,
סיפר לאביו כי הוא נמ צא
במידרחוב וכי הרחוב שו קק
אדם. הוא ביקש שידווח
על כך לנוכחים בפגישה.

התחום שלי. צריך שיהיה סדר
בעיר הזאת.״

ראש שירותי־הבריאות
של עיריית תל־אביב,
ירט] /הצליח לאחד את ה קואליציה
והאופוזיציה בעירייה,
בעת טכס ברית-המילה של נכ דו.
בטכס נכח גם ראש־העירייה
לשעבר ושר־האוצר בהווה, יהושע
רכינוכיץ. כשראה את
אפתי /אשתו היפה של דובר
העירייה עמיקם שפירא,
הסתובב סביבה וביקש ללחוץ
את ידה. אחד הנוכחים במקום
אמר מאחרי ג בו :״רבינוביץ

דויד

אוהב חתיכות!״ השר הסתובב
והשיב :״לא רק שאני אוהב
אותן,
חתיכות, כשאני רואה
נדלקות לי העיניים!״ של במועדון־היוקרה

אירגון אימהות עובדות, שבו
חברות נשות אח״מים ונשות-
קאריירה, נהוג להזמין מדי־חו־דש
אורח, בדרך־כלל במעמד
של שר. את האורח מציגה
חברת-הכנסת אורה נמיר,
כשהיא מספרת את הביוגרפיה
שלו בקיצור. אורח החודש
שעבר היה השר שימעון
פרס. כשסיפרה נמיר את ה

שלמה
לאנשים הנכונים

באותה
הזדמנות סיפר
צדוק, כי הוא עומד לחוקק חוק,
שיחייב את חברי־הכנסת למ סור
את המתנות שניתנו להם
בתקופת שירותם, לרשות ה מדינה,
כנהוג במדינות אחרות,
כמו ארצות־הברית. קראה ל עברו
העיתונאית כדוריה
אכידן :״אדוני השר, מכיוון
שבמדינה זו מיסים הם בדרך-
כלל רטרואקטיביים, האם לא
כדאי שגם החוק הזה יהיה ז ״
השיב צדוק :״קודם אני רוצה
לבדוק איזה מתנות קיבלתי.
אח״כ אחליט אם כדאי לחוקק
את החוק באופן כזה.״ אח״כ הו סיף
:״בשביל אלה שאין להם אותי חוש־הומור, ולא הבינו
נכון, אני מוסיף, כי זהו בעצם
רעיון טוב, ואשקול אותו לגופו
של עניין.״

צ כי
אגב, כשנשאל
אביניא, מזכיר העיר, מדוע
מגלה צ׳יצ׳ התעניינות כה מרו איסוף־האשפה,

במכוניות
השיב :״מכוניות האשפה מז כירות
לי טנקים!״ כזכור היה
צ׳יצ׳ סגן מפקד גייסות השיר-
יון, ומפקד כוחות־השיריון ב־מילחמת-ההתשה.

777 ברנדי
בינלאומי

בעת
טכס בחירת מל-
כת־היופי, שהתקיים בתל־אביב,
נסתבר לצ׳יצ׳ שאם כי הוא
עושה ניסיונות רבים להיות פו פולרי,
הרי עדיין מצויים בעירו
תושבים שאינם מכירים אותו.
השוטר ששמר על המועמדות,
סירב לאפשר לראש־העירייה
להיכנס אל מאחרי הקלעים.
צ׳יצ/
כשנאמר לו מי הוא
אמר :״אני לא מכיר את ראש־העיר,
ולא את אמא של ראש־העיר.״

כשנשאל צ׳יצ׳ לדעתו
על מלכת־היופי וסגניותיה, סי רב
להביע דיעה. לעומת זאת
התערבה אשתו זיווה (המכו על־ידי
עובדי העירייה

״צ׳יצ׳ילה״) ואמרה :״מלכות-
היופי זה לא התחום שלו, זה
אותה ביוגרפיה שלו, שיסע
פרס וטען כי הפרטים אינם
מדוייקים, וכי נפלו שיבושים.
השיבה נ מי ר :״מצטערת, אך אינן מזכירות־הלישכה שלך
מעודכנות.״ השיב ה שר :״אני
עוד אעדכן או תן!״ אורח־החו־דש
במועדון היה שר־המיש־פטים
חיים צדוק. ח״כ נמיר
קראה את הביוגרפיה שלו, ואמ רה
שהיא מקווה שהפעם לא
נפלו שיבושים. השיב לה צדוק:
״אולי טוב שלא הזכרת את כל
הפרטים בביוגרפיה שלי. יש
דברים שהייתי מעדיף לשכוח.״

טלי סאבאלאס

הוא המפקח קוג׳אק (למעלה),
גיבור סידרת״הטלוויזיה הס־פורסמת,
נידו! לחיי־קירחות. הוא אומר בעצמו :״אילו גידלתי את
שערי, לא היו מחתימים אותי יותר על חוזים, וזה היה סוף
הקאריירה שלי.״ הנשים, משום־מה, סבורות שסימלו המיסחרי של
סאבאלאם, כזה של יול ברינר לפניו, אפילו מוסיף לו נופך
סכסי. הגדילה לעשות הגראפיקאית הצרפתיה דניז, שעיטרה
לגולגולתו הקירחת (אותה הוא מגלח בקפדנות מדי בוקר
וערב) שלוש תיסרוקות שונות, לבחירה (בתמונות למטה).

8את הרגשתו האישית
הביע באופן גלוי, בעת אסיפת־עם
שהתקיימה בקריית־שמונה
דויד הכהן, מי שהיה יו״ר
ועדת-החוץ־והביטחון של ה כנסת.
אמר הכהן :״כולם מתו,
בן־גוריץ מת, שרת מת,
שז״ר מת ומי שנשאר בחיים
משול כמת, כי הוא סולק מכל
תפקיד.״ כדי להוכיח כי למ רות
גילו הוא עדיין בכושר,
פשט את מעילו, הוציא את ה חולצה
ממיכנסיו, טפח על חזהו
ואמר :״רק עכשיו התחתנתי
מחדש, ותודה לאל״ כל המער כות
אצלי פועלות היטב.״ כ שנשאל
מה דעתו על הציונות,
ה שיב :״הציונות עשתה הרבה
שגיאות, אך מה נותר לנו מיל-
בד הציונות ז כלום, רק ציו נות.״
את דעתו על נשיא או גנדה,
אידי אמין /הביע דויד
הכהן במישפט אחד :״הוא 120 8 קילו של אידיוט.״
חמש־עשרה
במלאות 8 שנים לעיתון הסטודנטים פי
האתון התקיים כנס באולם העברית וייז שבאוניברסיטה
בירושלים. אחד האורחים ב כנס
היה ח״כ עקיבא נוף,
כרמל מזרחי

מיקני ו א עו!( ל*׳!]
וזכרו! יעקב

העולם הזה 1969

£11/71717117

אנ שי ם

שנכנס אל האולם בחברת אש תו,
העיתונאית
גרמן. אחד הסטודנטים שנכח
במקום, קם על רגליו וצעק:
״הביאו את אהוד אולמרט :
איפה אהוד אולמרט?״ אולמרט,
השייך לפלג היריב של המרכז
החופשי לשעבר, שהיה מחוץ

מירד! דייני

גם לך בת טלה יש יום אהבים — אבל הרבה יותר רציני. היום שלך הוא
יום ב׳ ,דעי להפיק ממנו את המכסימום. צרות בעבודה. ליקוי בריאותי קל
שבקלים. יהיה זה שבוע מלווה התפרצויות עצבים בעניינים שונים, אך
בסופו יהיה מתוק. בקנותך תכשיטים או דברי ערך, קחי איתך בעל מיקצוע.

! המפיק ובמאי הקולנוע
הישראלי, מנחם נולן, ניסה
לעניין בפסטיבל־הסרטים הבינ לאומי,
הנערך בקאן, את -שחקן
הקולנוע האמריקאי דסטין
הופמן, להופיע באחד מסרטיו
שיבויים בישראל. הופמן, הנח שב
כיום כשחקרו*,קולנוע ד,אמ-

111( 11
ו 2במרס -
20 באפריל

אס אתה חושב עד בילוי חופשה
לתכנן את הפרטים באופן מעשי.
אנשים מצומצמת, ותניח להם את
רישמי שאתה עלול לקבל בסוף

21 נרו א׳
70ו יו ו. י

קצרה בעתיד הקרוב, זה הזמן המתאים
מוטב שתצא לחופשה זו בחברת קבוצת
מלאכת התיכנון וקביעת התאריך. מכתב
השבוע, יגרום לך אי־נעימות כספית.

המצב הביטחוני אינו צריך להשפיע על תוכניות העבודה היומית שלך.
אל תדיר שינה מעיניך בגלל סיבות הקשורות בניהול המדינה. השתדל
להתייחס יותר בכובד ראש למתרחש סביבך. משהו לא נעים יקרה
בחוג המישפחה שלך. דווקא, לקראת סוף השבוע תזכה במעט נחת
רוח — זכייה כספית קטנה, מתנה יקרה, או משהו דומה. גבר עימו
היית קשורה ינתק יחסיו איתך. אל תתייאשי, הוא יחזור, כעבור זמן.

אינך יודעת לא להיות פטפטנית 1הלשון שלך עשוייה לסכן את מעמדך,
בין הימים ב׳ ועד ד׳ ובכלל. לכן גם מוטב שלא תריבי. אם אתה אדם יוצר,
אין זה הזמן המתאים לעסוק ביחסי-ציבור. מוטב שתשב בבית ותדגור.
קניות לא־רצויות, כפי שלא רצוי לנקוט באיזשהו צעד נימהר, עד ליום ה׳.

0ו1ו1

ו 2ביוני
20 ביו7יי

את נמצאת — כרגיל — על פרשת־דרכיס. אלא שהפעם לא תוכלי לשבת
בחיבוק־ידיים. הוא ידרוש ממך צעדים נימרצים, ועצם הדרישה הזאת
תדרבן אותך לעשות דברים שישנו את כל חייך, בן־אריה: אל תסתבך,
דווקא עכשיו. אתה זקוק לכל חושיך. זהו שבוע קשה, אם כי לא מסוכן.
י? ביורי -
יי ב אוגו ס ט

בעייתך העיקרית השבוע, תהיה איך
התקריות הפוליטיות האחרונות. לא
ביותר. הרבה לכתוב ובמיוחד ענה על
לבצע מזמן — אין סיכוי שתתגשם.
בשעות החשיכה. בנהיגה היזהר

״7 1 * 1 )11 11 המו״ל של ״פלייבוי״ ונביא השיחרור המיני, בן
למישפחה נוצרית אדוקה, חבש כיפה יהודית
1 1 ^ 11 1
בהלוויית מזכירתו, בובי ארנשטיין, שהתאבדה אחרי שהואשמה
בסחר בסמים. הפנר, הנתון בצרות כלכליות אחרי ש״פלייבוי״ החל
להיכשל בהתחרותו עם עיתוני־מין נועזים עוד יותר, החליט לאח רונה
לצמצם את משכורת עצמו, שהגיעה ל־ 300 אלף דולר בשנה.
לאולם, הזדרז ונכנס לאולם, ל קול
תרועת הנוכחים.
לילי שרון, אשתו של
א לוף( מיל ).אריק שרון, היא
אשר, דינמית במיוחד, ואינה
מסתפקת בטיפוח גינת־הנוי ש בחצר
החווה שלה, ובגידול שני עוסקת החלה
ילדיה. לילי
לאחרונה באמנות הצילום. היא
הקימה בביתה מעבדדדצילום
משוכללת, אחרי שהסתבר לה
שלא תוכל לעסוק בציור, המצ ריך
מקום נרחב. צלם־העיתד
נות יצחק ישמח, שהוא מע ריץ
גדול של אריק שרון, הת נדב
להורות ללילי את מלא־כת־הצילום.
סיפר ישמח :״היא
כל-כך להוטה אחרי הצילום,
שבזמן שהקמתי לה את המע בדה,
והיא עדיין לא ידעה ל תפעל
את מצלמותיה, כבר רצ תה
להדפיס תמונות. אבל יש
לה טביעת-עין של אמן, ובש־עות־הבוקר
אפשר לראות אותה
מתרוצצת ברחבי החווה עם
מצלמותיה, מנציחה את עבודת
הפועלים בחווה.״
8את מצבה האמיתי של
תחנת־השידור הצבאית, גלי
צה״ל, גילה מפקדה !מרדכי
(״מוטקד,״) נאור, בעת ראיון
עם כתב הרדיו יצחק, תור*
א לי אמר נ או ר :״אם תוגש
לגלי צה״ל תוכנית מעשית של
שידורי פירסומת, נשקול או תה
לגופו של עניין.״

ריקאי המעולה ביותר, לא דחה
את ההצעה. הוא דק ה שי ב:
״כסף לא מעניין אותי יותר.
גם לא הסיפור. מה שמעניין
אותי הוא מי יהיה הבמאי ! ״

שלושה

מאנשי

חאזניים

של הלהקה צפוף באוזן. עדנה
פתחה את הראיון בכמה בדיחות
והלצות, שהשלושה נסחפו אח ריהם.
אולם כשחשבו שהגיעה
שעתם להשמיע גם דברים רצי ניים,
קטעה עדנה את הראיון
ושידרה אחד משיריהם. שלושת
המאוכזבים יצאו מהאולפן ד
תיכננו נקמה מקורית: להוציא
את האוויר מגלגלי מכוניתה של
עדנה.
! 45 8אלף ל״י, גבה ה אמרגן
הישראלי חיים סכן,
היושב עתה בפאריס, שם הוא
עוסק בהפצת תקליטיו של ה ילד
הישראלי נועם קניאל,
כדמי עמלה תמורת הצלחתו
לשכנע את הזמר דמים רופוס
להופיע בי*שראל. סבן מכר את
המופע לאמרגן חיפאי. דמים
רויסוס עצמו יקבל למעלה מ*100
אלף ל״י, תמורת שלוש הופעות
בארץ.

0(101
22ב אוגו ס ט -
22ב ספ ט מבר

יחסים רומנטיים אינטימיים עשויים להאפיל השבוע על כל התרחשות אחרת
בחייך. אם אתה חושב שהגיע הזמן להתייחם ברצינות רבה יותר לעתידך,
ולקשור את עצמך לחיי־מישפחה, זה השבוע המתאים לעשות זאת. אל
תמתין רגע נוסף. טוב ליבך עלול להיות לך לרועץ. השתדל להרגיע את
עצביך המתוחים בשבוע זה. בידור לא יזיק לך, למרות ההוצאה הכספית.

ג 2בספטמבר ־
•22ו או ק טו בר

אתה נמצא בתקופה בה מאיר לך המזל פנים בכל הנוגע לבית ולמישפחה.
קשרים נפשיים מתהדקים והולכים בינך לבין נערה, שהופיעה לא מזמן
באופק חייך, והם יזכו לאישור נלהב מצד המישפחה, הקרובים והידידים.
הרבה לארח אנשים בביתך, ואל תחמיץ שוס הזדמנות לעריכת מסיבה.

להקת

כוורת, המלחין דני סנדרסון
וחברי הלהקה גידי גוב ואלון
אוליארצ׳יק, הוזמנו לתוכנית
הרדיו של הבמאית עדנה
שכיט, לרגל הצגתה השניה

לשמור על שלוות נפשך, נוכח
יחיה זה עבורך השבוע הטוב
מכתבים. תוכנית אותה תיכננת
אך אל ייאוש, החיים לפניך.
מלכודות.
הדרכים מלאות

> 2בנובמבר -
20 בדצ מבר

עקת

דווקא ביום בו חשבת שכבר נשבר הבל, ושוב אין מוצא ממצב מסו בך
— אתה הופך לאדם אחר. הבל נפתר בנקל, חלק, בלי בעיות. זהו
שבוע בו טוב תעשה, אם תרבה בקשרים חברתיים, בבילויים, ובפגישות
עם בני שני המינים. השתזף, אך היזהר, במיקצת, על דרכי הנשימה שלך.

נשקפת הצלחה במישור הפיננסי.
יותר מהר ממה שציפית. לעומת
נעימויות הקשורות במקום העבודה,
תשתכנע בצידקת הרעיון שנולד בך,

כספים עשויים להגיע אליך חרבה
זאת, עלולות להתרחש מיספר אי־מבלי
שיגעו דווקא ישירות לך. אם
תוכל להשפיע גם על האנשים סביבך.
ז 2בדצ מבר •
סו בינואר

ן ני
20ב׳ ינואר -
*י ( 2׳ברואר

תקופת־האושר בה את מצוייה ממשיכה — אס כי ענני סערה קטנים
מופיעים באופק, בצורת התחייבויות־עבודה, פגישות עם נושים או מרי־בות
עם ידידות טובות במיוחד. אך אל דאגה, עם רצון עז את עשוייה
לצאת מכל זה בשלום. אם את עוסקת בשני רומנים מקבילים — דעי
לגמור עם אחד מהם, או לפחות להסוות אותו כך שלא יגרום להתפוררות
כל החבילה ולא חצאי קרחת מכאן ומכאן. זהו חודש מסובך.

אם חשבת לנסוע ביום ד׳ ייתכן שתתאכזב. אבל גם אם עלה הדבר
בידך, זכור שדווקא ימי ה׳ עד שבת חם קשים ומסוכנים במיוחד. על־כן
מוטב שתרכז בהם דברים הקשורים בביתך. ואם אתה חייב לנסוע — נהג
בעצמך. פגישה מיקרית הופכת לרומן של קבע. הצלחה, בה זכית, נעימה.
סו בפברואר

70במרס

המולח הזה £0ם1

איר לבלות
3שבועות
על האלפים
בסתות ,
( 450-1דולר?
בתקציב מפתיע ח 1כל לבלות
בדירה שכורה בגודל הרצוי לך,
בערי הקיט של שוויץ. לדוגמה:
דירה זוגית באנגלברג 990-פרנקים
מצרכי מזון־ 700 פרנקים
נסיעות וטיולים 250-פרנקים
בילויים והוצאות קטנ 1ת־ 200 פרנקים
ס־ה לזוג ל 3-שב1עות־ 2,140 פרנקים
שהם 428 דולר לאיש
( ל פי השערמ ) 30.4.75 -

דירות הנופש, המצוירות בכל
האביזרים המודרניים ובמערכת מלאה
של כלי־בית ומטבח, מצויות בערי
הקיט המרהיבות של שווייץ ומעניקות
לך חופש בסגנון חדש.
בידי סוכן הנסיעות מצויים פרטים
נוספים. כדאי לך לפנות אליו.

אנחנו עוסקים בתעופה
אבל הראש שלנו לא בעננים

(׳ אלכ רנז ד

הוורדת הזה , 0* 0

יייי

גוה יקרה אם תכבוש ישראל במילחמה
הבאה את עבר־הירדן ודרום־לבוון?

נ1ואב וצידון
ך* מסיכה שנערכה לא־מנבר לכבוד
0 1עזר וייצמן, השמיע תוכנית מדינית-
צבאית מעניינת.
ב־ 1967 שגה המלך חו&יין, לדעת עזר,
כאשר הצטרף למילחמה נגד ישראל, וכך
איבד את הגדה המערבית.
ב־ג 197 שגה המלך כאשר ל א הצטרף
למ״לחמה, וכך יצא ממישחק הסכמי-ההפרדה
ולא זבה בכל נסיגה ישראלית.
כאשר תפרוץ המילחמה הבאה — אפ שרות
הנראית לעזר בוודאות — ישגה
המלך שוב.

הפעם יצטרף הוסיין למידחמה.

כתוצאה מכך יאבד המלך את שארית
ממלכתו. צה״ל יכבוש את עבר־הירדן,
וימליך שם את יאסר עדאפאת. המלך
יאסר יסתפק במדינה ממיזרח לירדן.

רף יקום השלום — ישראל
ממערב לירדן, ופלסטין ממיזרח לו.

לאחר־מכן נוכל לדבר. נוכל למסור
לאש״ף המוכה את עבר־ הירדן(ולד ע ת איש
זה גם את הגדה המערבית, כאיזור מפורז).
יהיו לנו שטחים להחזיר. צבאות מצריים
וסוריה יוכו בקרבות־הגנה. כל הגורמים
— ובכלל זה ממשלת ישראל דאז — יהיו
מוכנים סוף־סוף לשלום. 1 שאינן
*ן! מדתי?$ל מחשבות אלה,
מוגבלות עוד לחוגים מצומצמים ול-
קבוצות־שוליים, כדי להצביע על הסכנה
הרבה הכרוכה בהן.
ב־ 1967 האמינו רבים מאיתנו שכיבוש
שטחים ערביים כה נרחבים מאפשר את
השגת השלום לאלתר. לישראל היה לפתע
מה לתת תמורת השלום, ולערבים היה
מה להשיג תמורת ההכרה בישראל.

ושומרון״ — ומי מוכן לנטוש שטחים
בעלי שמות כל־כך־ עבריים?
המפד״ל גילתה שדת ישראל אוסרת את
חלוקת הארץ. אנשי מפ״ם הוכיחו שתורת
מארכס —אנגלס — לנין — חזן מחייבת את סי פוח
הרצועה והגולן. ד״ר ישראל אלדד-
שייב הפך נער־השעשועים של החוג הנוצץ
כנביא מלכות־ישראל־מן-הנילוס-עד־הסרת.
שרידי הכנענים קבעו שהמהפכה העברית
מחייבת את חיסול הציונות, ניתוק מן
העם היהודי וטיפוח כל השטחים הכבושים.
לא פעם השוויתי תהליך זה לשיטה
הפרימיטיבית ללכידת קופים, הנהוגה בכמה
שבטים באפריקה. מחברים בקבוק לעץ,
ושמים בו שזיף. בא הקוף, משחיל את
ידו מבעד לצוואר הצר של הבקבוק ותוסס
את השזיף. מאחר שאינו יכול להעביר את

ל ב חי נ ה אישית פעורה עתה תהום
בין אריק שרון ו עזר וייצמן. שום
רגשות של אחווה אינם מלכדים את אלופי
הליכוד. אך אריק השמיע בחודשים האח רונים
תפיסות הדומות לתוכניתו של עזר.
אריק מכיר בחשיבות הגורם הפלסטיני.
באינטואיציה האופיינית לו, תפס שאין עוד
כל אפשרות לערער את מעמדו של אש״ף.

עד באן מונן אריק לומר דברים, שמיטב
היונים !בארץ חוששים אף להעלותם על
דעתם, ולא־כל־שכן לבטאם בפה מלא.
אבל איך מסתדרים עם א ש״ף?

אריק עונה על כך בפשטות
מלבבת: מדינה פלסטינית כעבר־הירדן.
צריכים לעזור לעראפאת
להפיל את המלך.

מה לעשות במילחמה זו ו
הניסיון כבר לימדנו ני כל התקדמות
של צה״ל לעבר קאהיר או דמשק גורר ת
אחריה תגובה !מוחצת של המעצמות. מית־קפה
ישראלית בחזית המצרית או הסורית
עלולה לגרום להתערבות צבאית ישירה
של ברית־המועצות. לכל הפחות, תביא
לכינוס דחוף של מועצת־הביטחון, לקריאה
אולטימטיבית להפסקת־אש ולנסיגת צה״ל.

לא כן המצב בחזית הירדנית
והדבנונית.

ירח ולבנון אינן קליינטיות של ברית־המועצות,
אלא של ארצות־הברית. ממילא
לא תזדעק מוסקבה לפעולה נמרצת, צבאית
ומדינית, אם יחדור צה״ל לתחומן.

מכאן שכדאי לישראל לנקדט ב־מילחמה
הבאה כאיסטראטגיה של
מיגננה בסיני ובגולן, ושל מית־קפה
בירדן ובלבנון.
כיבוש ירדן יסלק את חוסייז מעל הבמה
וישים קץ למישטר המלכותי המלאכותי.
כיבוש דרום־לבנון ישים קץ למאחז הפלס טיני
ב איזור זה.

הפרשנים יקבעו שכל ממשלה בישראל
שתעז להחזיר את השטחים המשוחררים
תיפול מייד. ממשלת ישראל תסרב לשרטט
מפות, אך תרמוז שהיא מוכנה לפשרה
טריטוריאלית ״נדיבה״ בעבר-הירדן.
״תמורת שלום־אמת מושלם וטוטאלי,״
יכריז יגאל אלון ,״נהיה מוכנים להחזיר
חלק מן השטחים המוחזקים בעבר־הירדן
ובדרום־לבנון. מובן שהדבר אפשרי רק
בשלבים, במשך שניים־שלושה דורות.״
אריק ש רון ועזר וייצמן יכריזו, כל אחד
בנסרד, שהם מוכנים להקים מדינה פלס טינית
באפגאניסטאן.

תנצח
** .ל ז,ה יקרה אם ישראל
במילחמה, ותצליח לכבוש שטחים.
אולם מילחמה — כ ל מילחמה — אינה
צמודה לפוליסה של חברת־ביטוח. אפשר
לקבוע בוודאות איך היא תתחיל — אך
לא איך היא תסתיים .
במילחמה הבאה עלולות להיות מופעלות
מערכותעשק, שאינן מצויות ברגע זה
במרחב. דברים שהם בגדר מוסכמות כיום,
עלולים להתמוטט בן־לילה.
ארצות־הברית, המחזיקה עתה את ידה
על גרונה של ישראל והלוחצת בעדינות,
עלולה לשנות את מידת־הלחץ כאשר תגבר
מצוקת־הנפט שלה, בעיקבות אמבארגו.

מי שרוצה בשלום עם הפלסטי נים,
יצטרך להסתדר עם אש״ף.

בהיעדר החלטה, תפרוץ מיד־חמה.

קבלני־העפר
ירוויחו עשרה מיד־יארד
לירות נוספות, משוחררות לרד ממס, בבניית קו־פרס בין צידון
וביירות.

״אין לי מה לדבר עם מי שרוצה
לחזור לגבול האבסורדי שלאחר
מילחמת ששת־הימים,״ יקבע יצחק
רבץ, שפופולריותו תקפוץ בן-
לילה מ.12$-ט ד.120$-

הנוכחים קיבלו את התוכנית בהסכמה
עליזה, כהצעה שובבה אך מרחיקת־ראות,
בהתאם לסיגנון הייחודי של עזר.

** יסיח אחראי יו תר של רעיונות דומים
+שמעתי לא־מנבר מפיו של איש־מחשבה
התופס מקום חשוב בקרב המימסד.
עומדת לפרוץ מילחמה, הוא אמר, מפני
שממשלת ישראל אינה מסוגלת לקבל שום
החלטה סבירה לפיתרון הבעייה הישראלית-
ערבית. זוהי ממשלה עלובה, משותקת,
פחדנית, המורכבת מעסקנים קטנים, והיו־דעת
שכל החלטה חיונית תמוטט את
בסיסה הפוליטי.

שלמה גו רן יתקע בשופר על הר־נבו, והרב
הראשי עובדיה יוסף יכריז כי דין הוויתור
על נחלת שבט ראובן דינו כוויתור על
נחלת שבט !בנימין. מפ״ם תוכיח כי מאז-
ומתמיד דגל השומר־הצעיר בדיעה שעבר־הירדן
הוא חלק מארץ־ישראל.
חצי-תריסר אלופי־מיל יחתמו על קול-
קורא שיקבע כי מדינה ערבית החוצצת
בין ישראל והמידבר מסכנת את עצם קיום
המדינה, וכי גבול־הביטחון של ישראל
הוא בשפודהמידבר.

עזר וייצמן: לכבוש את רמת־עמון !
השטחים ניראו לנו במטבעות־זהב,
שאותן אפשר לשים על שוד־חן־המישחק
של ההיסטוריה תמו רת
הסחורה החשובה לנו מכל :
השלום בין ישראל והעולם הער בי,
שרק הוא יכול לשמש בסים
לביטחץ ישראל ולשיגשוגה.
מבחינה תיאורטית, זה היה חשבון נכון.
מבחינה מעשית, היה זה חשבון כוזב. הוא
לא התחשב בפסיכולוגיה הישראלית.

ימים מעטים אחרי כיבוש השט חים,
נעלם בליבם של רוב היש ראלים
כל חשק להחזירם אי-פעם
למישהו, ותמורת משהו.

ך* כיבהט גרם למהפכה נפשית בארץ.
ן \ הראשונים שקפצו על המציאה היו אמני
השירה הממוסחרת ,״שארם־אל־שייך, שבנו
אלייך שרו להקות־הקופה. שלא לדבר
על ביר־גאפגאפה, קונייטרה ושאר מקומות
קדושים ליהדות, .״איך אפשר להחזיר
מקומות שעליהם כותבים שירים ז״ שאל
אותי פעם פסיכולוג ידוע.
אלופים שסמכו ללא מחשבה שנייה על
כוחו של צה״ל בגבולות ה־ 4ביוני, ניבאו
חורבן בית שלי שי אם תיטוש ישראל,
חלילה, את קו בר־לב ותזוז משפת-התעלה.

הגדה המערבית הפכה ״יהודה

האגרוף הקמוץ דרך צוואר הבקבוק, הוא

נשאר לכוד. אומנם, הוא יכול היה לעזוב
את השזיף ולהוציא את ידו, אך לכך אינו
מסוגל מבחינה פסיכולוגית.

היה נדמה לנו שלכדנו את ה שטחים,
אך הם לכדו אותנו. לא
השטחים מוחזקים, אלא אנחנו.
ך* כה נתאר לעצמנו, לרגע קט, מה
ן 1היה קורא אילו כבש צה״ל את עבר־הירדן
ודרום־לבנון.

בשטחים הכבושים יקום, כמוכן,
מימשל צבאי. מושלי ״גילעד
ובשן״ ,״מואב ועמון״ ,״צור וצי דון״
,יבריזו שהם הצליחו להחזיר
את החיים למסלולם הנורמלי.
בשביל משוררי־הקופה יהיה זה תור־זהב
חדש. הם יעברו במסרק על-פני התג״ך,
וילחינו כל פסוק אפשרי על הר־נבו, פרות
הבשן, המלך חירם וארזי־הלבגון.
תנועת החרות תישבע כי לעולם לא
תחולק עוד ארץ־ישראל, ותשיר בלהט את
״שתי גדות לירדן — זו שלנו, זו גם כן.״
גוש־אמונים יערוך התנחלויות־ראווה בהרי-
עמון המשוחררים. גרעין של ל״ע, בעידוד
שר־התיירות, יתפוס את אתרי-התיירות
בלבנון ויפתח במסע-פירסום עולמי ל-
ספורט-השלג בישראל הגדולה. הרב הראשי

*1יי*₪י

אם תממש את האיום שלה ותפרוש
לשדות-הנפט הערביים, אין
להעלות כלל עד הדעת את הזע זועים
והמהפכות שיעברו עד העו לם
הערבי. כתום המאבק הוא
עלול להיות כולו כידיים קומוניסטיות.

ברית־המועצות
נוקטת כעת מדיניות
שקולה וזהירה. אך משבר גדול חדש במרחב
עלול להעלות במוסקבה מחשבות חדשות
ואישים חדשים. יקסום לד. הפיתוי לנצל
את המצב לשם חדירה דרמאתית ללב
העולם הערבי.
אין כל ביטחון שבמיליחמה הבאה לא
יופעלו מערכות־השמדה, אישר י שנו באוסן
דרמאתי את מהות המילחמה עצמה. התמונה
המקובלת — מילחמה של טאנקים ומטוסים
בחזיתות דחוקות, ושקט בתל־אביב ובחיפה
— עלולה להשתנות לחלוטין.
ובעיקר — קשה לנחש מראש אילו תה פוכות
פסיכולוגיות יעברו על העולם הערבי
עצמו במהלכה של מילחמה מרגשת.

הנבונות להכיר בקיומה שד יש ראל,
הניכרת עתה בבד רחבי ה מרחב,
עלולה לפנות את מקומה
לחרטום חדשה, קיצונית פי כמה,
אם ייתפסו ההמונים לאמונה כי
ניצחון צח״ל בעכר־הירדן ובדרום-
לבנון מוכיח סופית שפני המדינה
הציונית להתפשטות מתמדת.
י* מילח מה היא הרפתקה. שום מחשב
ן ! אלקטרוני אינו יכול לנחש מראש את
תוצאותיה הצבאיות, המדיניות והכלכליות.

יש מילחמות בלתי-נמנעות. אך
מעודם לא היתה מילחמה פחות
בלתי-נמנעת מן המידחמה הבאה.

במדינה
(המשך מעמוד )8
את הכפר הלבנוני עיתח א־שעב, שמול
הר מגור בשטח ישראל, בקירבת הישובים
ורעית ובירנית. במהלך הסיור הבחינו
אנשיו במדורה בפאתי הכפר, שמסביבה
אנשים מזויינים. כאשר חלק מהם התקרב
אל המדורה, נפתחה לעברם אש. שניים
מחיילי הכוח, הקשר והמפקד, נפגעו. יתרת
הכוח הסתערה לעבר היורים, חיסלה שבעה
חיילים לבנונים.
כיוון שמכשיר הקשר נפגע, נותק הקשר
בין הכוח לעורף. מחשש פן הוא עלול
להיתקל במארבים בדרכו חזרה לשטח
ישראל, בחר מפקד הכוח להתמקם על
גבעה בשטח לבנון ולהמתין עד שכוח
חילוץ יבוא לחלצו.
מכאן התפתחה שורה של תקלות ו טרגדיה
של טעויות.
שמן למדורה. הלבנונים לא ידעו מי
תקף אותם. לאור ההתרחשויות בלבנון היה
סביר מצידם להניח שהם הותקפו בידי
פידאיון פלסטינים. הם הקיפו את בית הצבא
הלבנוני, עליו הסתער הסיור, אך חששו
להתקרב אליו. צה״ל לא הצליח במשך
כל הלילה ליצור קשר עם הסיור שאבד.
בבוקר גילו תצפיות התקהלות סביב בית
הצבא בכפר הלבנוני, סברו כי הסיור
מוקף ונצור בבית. כוח חילוץ גדול יחסית
יצא לעזרתם, עד שהתברר כי היחידה אינה
נמצאת כלל בבית הצבא.
הלבנונים חששו כי ישראל מנצלת את
המצב בלבנון לחדירה עמוקה, הפעילו
ארטילריה נגד כוח החילוץ. צה״ל הכניס
לפעולה מטוסים נגד הצבא הלבנוני.
די היה אילו מישהו ממפקדי הצבא
הסורי היה מגיע למסקנה כי צה״ל תוקף
את לבנון ויגרום ל שיגור מטוסים סוריים
לעבר מטוסי חיל־האוויר הישראלי, כפי
שאירע בעבר, כדי שסיור שיגרתי יביא
להתלקחות בחזית הצפונית. אם נמנע ה דבר,
היה זה בעיקר בשל האיפוק שגילו
מפקדי הצבא הלבנוני.
התקרית שיקפה שורה של תקלות החיי בות
לשמש סימן אזהרה לצה״ל :
ס הערכה מוטעית לגבי המצב בלבנון
ולגבי רגישותו של הצבא הלבנוני לאור
ההתמודדות בין הפלאגגות לבין הפלס טינים.

בלתי
מקדימות,
פקודות

אימות
לסיור שאיפשרו לו לנהל קרב עם
הצבא הלבנוני — דבר בלתי רצוי מבחינה
מדינית לישראל, שהיד. בו כדי להוסיף
שמן על מדורת מילחמת האזרחים בלבנון.
@ נוהלי קשר בלתי מספקים שיכלו

תקלות מעין זו עלולות להתחולל בזירה
בה מתמודדת ישראל בגלוי עם חפידאיון.
אם יוסקו ממנה לקחים ומסקנות לעתיד,
תהיה התקרית בבחינת התרעה מועילה.
אם יתעלמו ממשמעויותיה הצבאיות הטהו רות,
היא תהיה בבחינת כתובת על הקיר
שהזהירה לשווא מפני המחדל הבא.
מיפלגות מרד נגד העוולמית
מתסלני ד ״צ
ומתסלני שינוי נפגשו
באמצע הדרך ועפרו
אזה ע 7פני אזה
יומיים לפני סגירת הרשימות לבחירות
לכנסת השמינית נפלה אפתעה.
שולמית אלוני נוכחה לדעת שהיא סול קה
במפתיע מרשימת המערך, בפקודת גול דה
מאיר. ברגע האחרון ממש, החליטה
להקים רשימה עצמאית משלה, לה ביק-שח
את האותיות ש״א, על שמה האישי. הוועדה

ורם רון, מפקד הגדנ״ע לשעבר, גיסה של
שולמית, אחי בעלה ראובן, שניצח על
האירגון והכספים.
השניים הזיזו את הגלגלים, והרשימה הוג שה
בזמן. הם לא דאגו להבטיח לעצמם
מקומות בראש הרשימה, מפגי שלא האמי נו
אף לרגע, כי הרשימה תשיג יותר ממג־דאט
אחד. מכיוון שגם אלוני לא האמינה
בכך, שמה במקום השני והשלישי שני אק דמאים,
שאותם היא הכירה בקרשי — בועז
מואב ומרשה פרידמן.
השבוע הכריזו שני הפעילים המקוריים
— רות רזניק ורם רון — מרד על אלוני.
שמאל־ימין. למראית־עין היתד. זו מח לוקת
אידיאולוגית. אלוני כרתה ברית עם
לובה אליאב, בעל ההשקפה הסוציאל־דמו־קראטית,
והקימה עימו מיפלגה שמאלית״
מתונה בשם יעד, שכימעט כל מייסדיה הם
פליטי מפא״י. רזניק ורון, לעומת זאת, רצו
במיפלגת־מרכז, ימנית־מתונה, דגלו באיחוד
עם תנועת-שינוי ול״ע.
אולם כמו תמיד בארץ, הסתתרה מאחורי
העניינים האידיאולוגיים מחלוקת עמוקה
יותר, בעלת ציביון אישי.
למחרת הבחירות, כשנוכחה אלוני לדעת,
לתדהמתה הגמורה- ,שהיא זכתה בשלושה

הרצוג ן במילחמת יום־חכיפורים)
״שקר נאלח ! ״

אנשי שלומי באים להסתכל כבנס ״יעד״
כמו סלאזז שבאתי
מנדאטים, הביעה בפומבי את זילזולה במו עמד
השני והשלישי שלה. היה ברור לה,
שמגיע מקום בכנסת לרם רון, שניצח על
מערכת־הבחירות. לכן דיברה על הצורך
ברוטציה מהירה, כדי להכניס את רון ל־בית־חמחוקקים.
אולם
תוך זמן קצר נמלכה שולמית אלוני
בדעתה. היו לכך שתי סיבות טובות :

שולמית אלוני בכנס שלומי
למען ציביון שחום
להביא לניתוק מגע עם כוח שנמצא שני
קילומטר בילבד מהגבול.
• אי יכולת לגלות וליצור קשר עם
הכוח האבוד במשך כ־ 12 שעות רצופות,
למרות הטווח הקצר יחסית.
• הפעלה מאסיבית של ארטילריה ו מטוסים
נגד צבא לבנון ללא כל יחס
למימדי התקרית. בעבר כבר סיפקו פעו לות
מעין זו אמתלה ללבנון לתבוע ממדי-
נות-ערב אחדות הגנה אנטי־אווירית יעילה
יותר.
י• קריאה בלתי נכונה של המתרחש ב שטח
גם באור יום, שעות רבות אחרי
שהחלה התקרית.

העניקה לה, תחת זאת, את האותיות הסת מיות

הגשת רשימה כזאת ברגע האחרון אינה
משימה קלה. היה צורך לגייס מייד 5000
ל״י כפיקדון לוועדת־הבחירות, ולהחתים 750
אזרחים כשרים על הרשימה. מכיוון שאין
אזרחי ישראל ששים להזדהות בשמותיהם,
בעניינים פוליטיים, מחייב איסוף־החתימות
מאמץ ניכר.
מרד המייסדים. מלאכתה של שולמית
אלוני נעשתה בזריזות, על ידי שני אנ שים:
רות רזניק. מתרגמת מיקצועית ולו חמת
לזכויות־האשה מהרצליה, שאספה את
החתימות באמצעות אירגון־הנשים של ה;

ס מואב ופרידמן קיבלו את מרותה ה מוחלטת,
נילוו אליה בצייתנות בכל תחפו־כותיה,
כשנכנסה לממשלה ופרשה ממנה.
אלוני נוכחה, כי הם בני-לוויה נוחים ביותר.
9מכיוון שאין כל אפשרות להביא ל התפטרותו
של ח״כ, אלא בהסכמתו, חששה
אלוני בצדק, כי הדיבורים על רוטציה עלו לים
להביא לפילוג סיעתה, כפי -שקרה בסי עות
אחרות.
מי נאמן למה? היחסים בין אלוני,
מואב ופרידמן התהדקו, ובאותה שעה נס ערה
תהום בין אלוני ורון. תהום זו התר חבה
כאשר קראה אלוני דרור לחרצובות
לשונה המפורסמת, שפכה על גיסה עלבו נות
צורבים.
בניגוד לרון, לא היו לרות רזניק יומרות
פוליטיות .,היא לא רצתה להיכנס לכנסת.
לעומת זאת מצטיינת רזניק במידה רבה של
עצמאות, והיא נוכחה בזעם גובר והולך
כיצד הופכת ר״צ לעסק פרטי של אלוני,
שעשתה בה ככל העולה על רוחה. כך נוצ רה
ברית אופוזיציונית בין רון, רזניק ו פעילים
אחרים, שגם הם התמרמרו על סיג־נונה
של מנהיגת־המיפלגה.
כל המגמות האלה הגיעו לכלל שיא כאשר
נסתיים בבהילות המשא־והמתן בין אלוני
ואליאב, וכונסה ישיבת״יסוד בעיירה שלו מי•
לדברי רזניק ורון׳ כל המהלך הזה היה
בלתי־חוקי, מאחר שהמוסדות הנבחרים של
ר״צ לא הופעלו כראוי. הם גם טוענים,
שזוייפו פרוטוקולים, על־ידי השמטת נאו מיהם
של המתנגדים לאיחוד.
(המשך בעמוד ) 30

כן נדודה נזרקה השבוע אל תוך
הביצה העכורה של גילויי השחיתות,
אזלת היד והמילחמות האישיות, בה מבוססת
המדינה. הטיל אותה איש הרשימה הממ לכתית,
ח״כ הליגוד יגאל הורביץ והיא
׳נועדה להדביק בו ץ ורפש לדמות שעמדה
עד כד׳ מחוץ לביצה ולמאבקים הנערכים
בתוכה: חיים הרצוג, נציגה המיועד של
ישראל ב אד ם.
באמצעות שאילתה שהגיש לשד-החוץ
יגאל אלון, תבע ח״כ הורביץ לבטל את
מינויו של הרצוג בטענה כי בשעתו הועבר
הרצו! מתפקידו כראש אגף במודיעין ב-
צה״ל, מפני שהעלים עובדות מעיני הממו נים
עליו אז. הורביץ האשים את האלוף
(מיל ).חיים הרצוג בכך שלפני 15 שנה,
בעת שכיהן כראש אמ״ן בצה״ל, העלים
עובדות חיוניות מעיני הרמטכ״ל דאז רב־אלוף
חיים לסקוב ומעיני מי שהיד, אז
ראש אג״ם במטכ״ל, האלוף יצחק רבין.
האלוף הרצחג לא נשאר חייב. הוא האשים
את הורביץ בהמצאת ״שקר נאלח״ ,טען
כי טפל עליו האשמת כזב על רקע חשבונות
משפחתיים שי ש לו עמו. הוא אף תבע
מהורביץ להסיר את חסינותו כדי שיוכל
לתבעו לדין על הוצאת־דיבה.
בך נולדה פרשיה חדשה שהיה בה רק
להוסיף למבוכת הציבור הרואה את מנהיגיו
קורסים ומתמוטטים בזה אחד זה.

פרשת ״ברווזי המים״
ף* די להכין את מה שאירע השבוע,
יש לחלק את הפרשה ל שניי ם: למה
שאירע לפני 15 שנים ולמה שאירע בשבו עות האחרונים, שהביא לפיצוץ ההאשמה
הסנסציונית של הורגיץ.
לפני 15 שנד. כיהן !חיים הרצוג באחד
התפקידים הבכירים ביותר בצה״ל. בשנת
1959 הוא מונה כראש אגף המודיעין. לא
היחד. זו הפעם הראשונה בד. כיהן בתפקיד
זה. חיים (״ויוויאן״) הרצוג 57 יליד
בלפאסט שבאירלנד, היה קצין בצבא הבריטי
במילחמת העולם השניה. הוא ה־שתחרר
מהצבא הבריטי בדרגה הבכירה של סגן-
אלוף. במילחמת העצמאות היה ויוויאן
קצין מיבצעים חטיבתי ובין השנים — 50
,1949 בהן עדיין לא היה אגף מודיעין
במטכ״ל צה״ל, שימ-ש כראש מחלקת המו דיעין
במטכ״ל.
הוא לא האריך ימים בתפקיד זה בעיקר
משום שלא היה שיי ך לגברדיה הוותיקה
של אנשי המודיעין שצמחו מתוך ההגנה
והאשימו אותו באי התמצאות בתפקיד.
כתוצאה מכך הועבר אז הרצוג לתפקיד
שנחשב כסיום הקאריירה הצבאית של קצין בכיר בצה״ל: הוא נשלח לכהן כנספח
צבאי בשגרירות ישראל בארצות־הברית
וקנדה.
כשסיים את תפקידו זה בשנת 1954 הוא
חזר למלא שורה של תפקידים מישניים
בצה״ל, כמו מפקד מחוז ירושלים וראש
מטה פיקוד הדרום. מתפקיד אחרון זה הגיע

ח״פ הרצוג האשים את ד״ו באסון
מיוחמת יוס־הביפורים * ח תו של
שקו לומטכיל כשהיה ראש אמ
לכך,

אחת הפרשיות היתה קשורה בדיווח על
מה שהתרחש באחת מישיבות ועדת שביתת-
הנשק המשותפת לישראל וירדן. פרשיה
שניה היתד, קשורה בהיעדר התראה מוקדמת
על ריכוז כוחות אוייב, בסדר גודל של 200
אלף חיילים על גבולות ״שראל.
בשעתו היו שראו בפרשיות אלה חלק
ממילחמות הגנרלים החשאיות שהיתנהלד
בצד,״ל. כיוון שקציני אמ״ן קיבלו באי־

ציפה

במפגיע, מבלי שהוא עצמו
לדרגת ראש אמ״ן.
היה זה אחרי •שבחודש אפריל 1959 אירעה
פרשת ״ברווזי המים״ בצד,״ל. היה זה תרגיל
הגיוס הכושל, שהבהיל את המדינה כולה
ושבעקבותיו זרק שר-הביטחון דאז מתפ קידיהם
את האלוף מאיר זורע ואת ראש
אמ״ן, האלוף יהושפט הרכבי.
פרשת ״ברווזי מים״ (שזכתה לכינוי זה

על שם הצופן של אחת היחידות שנקראו
אז באופן דרמאתי מעל גלי הרדיו, ב כמה
שפות, להתגייס מייד) היתה אחת
מנקודות־השיא של התקופה. בן־רגע נוצ רה
במדינה אווירה של מילחמה, המונים
זרמו לנקודות האיסוף, ומנחם בגין בירך
מעל דוכן הכנסת את צה״ל היוצא למיל-
חמה — מבלי לדעת איזו מילחמה, נגד
מי ועל מה.

רצון מופגן את מינויו של איש מחוץ לחיל
המודיעין כמפקדם, החשידו כמה מהם כאילו
!ניסו להכשיל את הרצוג במיתכוון. אולם
לסקוב זעם על הרצוג, הטיח בפניו ביטויים
חריפים ביו תר ואף רצה על רקע זה ל העבירו
מתפקידו.

הפרשה הרגיזה את דוי דבד גו ריון עד
כדי כך שסילק מייד את כל מי שנראה לו
אחראי לנוהל הרשלני של התרגיל, אחרי
חקירה קצרצרה.
מאחר שלא היה אז מועמד טבעי לתפקיד

לצידו של הרצוג התייצב מי שהיה אז
סגן שר-הביטחון, שמעון פרם. הוא הפגיש
את הרצוג עם בן־גוריון שתמך בעמדתו,
לא התיר ללסקוב לסלקו. למשך במה
חודשים הוכנס אז הדצוג למקרר בצה״ל,
כשלסקוב מתעלם ממנו. רק ב־ ,1960 כאשר
מונה רב־אלוף צבי (צ׳רה) צור כרמטכ״ל,
הוענקה להרצוג דרגת האלוף והוא חזר

יגאל הורכיץ (עד דוכן הכנסת)
״הוא שיקר ! ״

להרעיש בטילים את עריהן הגדולות של
המדינות שנטלו חלק במיבצע סיני: לונדון,
פאריס ותל-אביב. ידיעת מודיעין שהגיעה
לישראל, לפיה החלו הסובייטים להציב כני-
שיגור לטילים בצפון סוריה, היתד, אחד
הגורמים להחלטתו של דוד בן־גוריון לנסי גה
מהירה מסיני. לימים ד,יתגלה מידע זה
כבלתי נכון והוקמה ועדת־חקירד, כדי
לחקור כיצד התגלגל ואיזה מוסד אחראי.
תקלה דומה אירעה לאמ״ן גם ערב מיל-
חמת ששת־הימים, כאשד בראש האגף
עמד מי שנחשב עד היום כראש אמ״ן
הטוב ביותר שהיה לצד,״ל, האלוף אהרון
יריב. גם אז לא היתד, לאמ״ן אתראה
מוקדמת בדבר יכולתו וכוונתו של נשיא

שר־הביטחון, משה דיין, משתמש בשיטת
ההשמצה הפרלמנטרית כדי לפרוע חשבונות
אישיים ומשפחתיים. כמעט תמיד הוא
עדשה זאת בכל פעם שדיין, אלילו הנערץ,
נמצא בצרה. הוא נחלץ אז לעזרתו כדי
להשמיץ את תוקפיו של דיין, כשהוא
מסתתר מאחורי חסינותו הפרלמנטרית.

מילחמה אישית
מלוכלכת
*39 צהרתו של הורביץ השבוע כי הוא
ן ן מוכן להסיר את חסינותו כדי שחיים

רמטכ״לים לסקוג וצור

ראש אט ״ן הרצוג

האס ידע אמ״ן מראש עד וימזי האוייב?

האם הוא מסתיר מידע?

ראש אמ״ן נזכרו בהרצוג, מיהרו למנותו
לתפקיד. הרצוג עצמו נהג לספר כיצד קיבל
את המינוי בעת שהיה בטיול במצדה, הטיס
בעצמו ׳מטוס לתל־אביב כדי להיכנס מיד
לתפקידו.

שבועות מיספר אחרי שקיבל את התפקיד
נפטר אביו, יצחק אייזיק הלוי הרצוג, מי
שהיה הרב האשכנזי הראשי לישראל. באמ״ן
הדביקו אז להרצוג את הכינוי ״היתום״.
לא עברו חודשים רבים מאז נכנס
״היתום״ לתפקידו והוא התנגש עם מי
שהיה אז הרמטכ״ל, רב־אלוף חיים לסקוב.
למרות שגם לסקוב כהרצוג הוא חניך האס כולה
של הצבא הבריטי, לא שררו יחסים
לבביים בין השניים. בשנת 1960 היה זה
לסקוב שהאשים את הרצוג בשתי פרשיות,
שבהן לא פעל ראש אמ״ן, לדעתו, כראוי.

למלא את תפקידו באורח פעיל עד שנת
,1962 כשנה לפני התפטרות דויד ב דגו ריון.

מגן האליל
ך * רשת הייצוג היתה ידועה בתוככי
צה״ל אך לא פורסמה מעולם. שכן,
אם אומנם היה הרצוג אחראי למחדלים
בתחום המודיעין, לא מיה זה דווקא כישלונו
שלו. היו אלה •מסוג המחדלים שאיפיינו
את חיל־המודיעין של צח״ל מאז מילחמת-
העצמאות ועד מילחמת יום־הכיפורים.
כך, למשל, בעקבות מיבצע קדש ב־, 1956
אירע מחדל מודיעיני חמור ששימש נושא
לדיוניה של ועדת־חקירה. היה זה אחרי
שנשיא ברית־המועצות השמיע איום עקיף

מצריים להכניס כוחות בסדר גודל ניכר
לסיני. מה שאירע במילחמת יום-ד,כיפורים
לאמ״ן חיה רק המשך המסורת ושיטת
הקונצפציות.
משום כך לא דאה אייש מעולם בתקרית
שאירעה בין הרצוג ללסקוב כתם על
הקאריירה של הרצוג, עד שבא השבוע ח״כ
הורביץ ושלף את הפרשה הכמוסה מנבכי
העבר.
השאלה המתבקשת היא, כמובן, אם היה
ח״כ הודביץ מוטרד כל כך מאמינותו של
הרצוג, מדוע בחר לתקוף אותו דווקא
ע כ שיו? אם האמין שהרצוג אומנם העלים
מידע בעת שכיהן כראש אמ״ן, מדוע שמר
זאת בסוד עד כה ז
התשובה על שאלה זו נמצאת באישיותו
של יגאל הורביץ עצמו. אין זו הפעם
הראשונה שהורביץ, דודנו של מי שהיה

הרצוג יוכל לתבוע אותו לדין על האשמו תיו,
לא היתד, אלא הצהרה נבובה, ריקה
מתוכן, ללא כל כיסוי. שכן, ניתן להסיר
את חסינותו של ח״כ כאשר הוא מבצע
עבירה פלילית שאינה קשורה בתפקידו,
כדי שאפשר יהיה להעמידו למישפט. אולם
אין כל אפשרות להסיר חסינות מחבר־כנסת
על דברים שהוא אומר בתוקף תפ קידו,
הן בכנסת והן בכל מקום אחר. אפילו
יסיר את חסינווזו מרצונו, הדברים עצמם
הם מחוסנים ולא ניתן להעמידו עליהם
לדין.
לעומת זאת, אם רוצה הורביץ להוכיח
את צידקת טענותיו, יש בידו אפשרות
פשוטה לכך. שכן היה זה חיים הרצוג
שכינה אותו כשקרן, בטענו שהשתמש ב שקר
וכזב כדי לפרוע עימו חשבונות
(המשך בעמוד ) 26

* *1111111 מן גיע לך מבחר

לאמקור מבחר של מקררים
לזמן ממושך ובבידוד טרמי יעיל את הייעוץ במקום.
מסחריים וחדרי קרור לאחסון
מפוליאוריטן מוקצף היצוק בלחץ תל-אביב ־ רח־ הגדוד העברי .5
והקפאה בגדלים שונים ולצרכים גבוה.
טל 614281 :
שונים.
פנה אל מומחי הקרור של אמפא. דחי פנקס ,48 טל 455154 : קרור וחרדי מסחריים מקררים ולייעץ אותך לבקר ישמחו

חיפה ^ככר אמפא.
מתוצרת אמקור מצטיינים
לך. ללא כל התחייבות מוקדמת
טל 52 7215 :
בעמידות בפני השפעות הזמן.
מצידך.
ירושלי ם־ בית טפחות.
בהתאמה לתנאי מזג האויר
אתה מוזמן לבקר באחד מאולמי
רח׳ הלני המלכה, וחסכוני הישראלי. בקרור עמוק
התצוגה המרווחים שלנו ולקבל
טל 2248 77 :

מקרר־ארון בעל דלת אחת
דגם עמידה למוצרים קפואים.

חדר• קירור והקפאה
תכנון מודולרי המאפשר
הרכבה עצמית בנפח ובצורה
הדרושים לך.

מקרר־ארון 5דלתות
עם מפזר קור תקרה ותא
הקפאה נפרד נאפשר גם עם
3-1 4דלתות)

אלו הם רק חלק ממבחר דגמי הקרור המסחרי של

שערנר״ה נ1ספת במערכת הביטחון: כלי־מילחמה
חיוני, ע מ דו ל היו ת מו שבת , ,בג ל ל פר שהשלא־ תי א מן
אחרי ש״העולם הזה״ חשף את שרשרת השחיתות
במחלקת ציוד־חיל־אוויר, עוברת חקירתו השבוע לפרשה
חמורה אחרת.
העובדות המובאות בכתבה זו בדוקות ומוכחות,
למרות שהן נראות כבלתי־מתקבלות על הדעת. הן נאספו

בעיקבות חקירה ממושכת של מבקר ״העולם הזה״.
לפי הוראות הצנזורה, בגלל סיבות ביטחוניות ממדרגה
ראשונה, לא ניתן לפרש את החומר שבו דנה הפרשה.
בגליון הבא ימשיך ״העולם הזה״ בפירסום גילוייו
בפרשה זו.

מהדו ההומו חסוד

כמידחמת יום־הכיפורים הצטמק מדאי שד
חומר מסויים, חיוני כיותר, שברשות צה״ל,
הגיע דנקודת מינימום.
אידו היתה מידחמת יום־חכיפורים מתארכת
ככמה שכועות נוספים, עדוד היה דהיווצר מצב
שכו כדי מידחמה מסויימים, חשוכים כיותר,
דא היו יכודים דפעוד.
מצב דומה שרר במיתקנים ממשדתיים
ואזרחיים חיוניים, שהיו זקוקים דאותו חומר.
אספקת החומר היתה משובשת, והדבר
העמיד כסכנה את המערך בודו.
השיבושים החמורים באספקת החומר ד*
מיתקנים נימשכו כמשך שנה תמימה גם דאחר
מידחמת יום־הכיפורים. הבעייה דא ניפתרה
כדיד עד עצם היום הזה.
בתחילת שנות השישים התמזגו יחדיו שישה מים־
עלים קטנים, שעסקו בייצור החומר המסויים עבור
צה״ל ועבור מיפעלים אזרחיים, בשיטות מיושנות.
בעזרת הלוואות ממשלתיות נדיבות הוקם בית־חרושת
אחד, גדול. אולם פסי הייצור שבו הורכבו מגרוטאות,
מטלאים של ציוד מיושן ובלתי-אמין.
במשך שנים הגיעו תלונות, בכתב ובעל־פה מצה״ל,
למישרד־הביטחון, בדבר שיבושים באספקה הסדירה של
החומר.

לשם־כך היה עליהם להצטייד בהמלצת מישרד־הבי-
טחון, כי אכן יש צורך היוני בהקמת מיפעלים נוספים
בתחום זה.

מיתקנים חיתיים
] ש א רו ב ר ,

מלאי חזני
מישרד־הכיטחון סירב, כמשך כל השנים,
בעקשנות מוזרה, לספק המדצה דמיפעד מאו שר
דבל יזם שהתכוון לשכור את המונופול
שד בית-החרושת הקיים, וכך לשחרר את צה״ל
ואת המיתקנים האזרחיים מתלות מוחלטת
כשירותי כית-חרושת אחד.
זהו נושא המצריך בדיקה קפדנית: איד ייתכן שפקידי
מישרד-הביטחון סיכלו כל ניסיון להקמת מיפעלים נו ספים,
שייצרו את אותו חומר חיוני, מבלי שהבטיחו כי

זאב יפת

תלונות דומות נישמעו ממנהלי מיפעלים ומיתקנים
שונים בארץ שהיו זקוקים לחומר זה כמו אוויר לנשימה.
עם שלושה מהם שוחחתי, באישור דובר המישרד הממ שלתי
הקשור בנושא.

המיפעל המונופוליסטי יוכל לספק את כל הדרישות של
צה״ל ושל השירותים האזרחיים החיוניים שנזקקו לתוצרתו?

כימי מידחמת יום־חכיפורים ודאחריה, עמי-
דו כפני שוקת שכורה. דא־פעם הגיעו דנקודה
קריטית של מחסור כחומר, שהיה חיוני עכור
אותם מיתקנים.
במשך שנים נאבקה אשתו של אחד מגדולי המדענים
בארץ באותו בית־חרושת, טענה שהשיבושים הקשים באס פקת
החומר עלולים לגרום לאסונות בנפש באותו מיתקן,
שבראשו עמד בעלה, בטרם ניפטר.

— מאת

כפרשה זו נחשף מחדל חרח-אסון, שרק
כדרך נס לא גרם לתקלות שהיו עלולות לגרום
לאסון גדול פי כמה במילחמת יום
הכיפורים.
בהיותו מיפעל מונופוליסטי, הירשה לעצמו אותו
מיפעל לקיים רמת שירות ירודה לצרכניו. ציוד בית-
החרושת היה מיושן, הבעלים תבעו, כתנאי לחידוש, לקבל
מענק והלוואה בתנאים נוחים, כדי לרכוש ציוד חדש. העניין
נסחב עד לחודשים האחרונים, והבעייה לא נפתרה.
כך אירע שמיפעל יחיד זה, שסיפק ציוד כה חשוב
גם לצה״ל, עבד במשך שנים עם ציוד לא-אמין, עם
מערכת מסויימת אחת, אשר כל תקלה בה השביתה את
עבודת המיפעל כולו.

וזה כדיוק מה שאירע למחרת מילחמת
יום-הכיפורים.

גמידחמת
*ום־חכ*ף ורים
ברשות העולם הזה שמות של שלושה יזמים (ייתכן
שהיו יותר) ,שהיו מובנים להקים מיפעלים דומים לאס פקת
אותו חומר חיוני. אחד מבין השלושה אף היה
מוכן להסתפק בהקמת מיפעל שיעסוק בייצור בילעדי
עבור צה״ל. היזמים כדי שהמיפעלים החדשים, אותם התכוננו
הפרטיים להקים, יוכלו לעמוד בתנאי־תחרות עם המיפעל
הקיים, הנהנה מתנאים של מיפעל מאושר ומועדף, היה
עליהם לקבל אישור של מיפעל-מאושר.

אחרי המילחמה, כדי להקדים רפואה למכה, טענו
בעלי בית־החרושת, כי כל הצרות באו משום שלמיפעל
חסרה יחידת יי צור נוספת.
״יחידת יי צור נוספת היתד, פותרת את כל הבעיות,״
אמרו.

מישרד־הביטחון, שקנה את החומר כסכומים
שד מידיוני דירות דשנה, עד־מנת דהכטיח
מנת־חירוס דצה״ד, דא נקף אצכע, והמצב הדך
והתדרדר.
קשות היו
טענות מנהלי המיתקנים הממשלתיים
ומרות. במשך שנים הם התלוננו על טיב השירות של בית-
החרושת, שחיי אדם היו תלויים בו.

קנים המיושנים, הרי שבועות אחדים לאחר המילחמה
אירעה תקלה במערכת הייצור, שהיתה עמוסה בעבודת-
יתר, וכל הייצור במיפעל הושבת.

לפי חוזה בין בית־החרושת לבין מישרד־הביטחון, היה
על בית-החרושת להחזיק ברשותו מלאי קבוע של חומר
עבור צה״ל.
כאשר פרצה המילחמה, לא נמצאה עבור צה״ל, לשימוש
מיידי, אותה כמות שהיתה חייבת לשמש כמלאי קבוע,
ושהיתד, למעשה רכושה של מערכת־הביטחון.

כתוצאה מכך אירעו כמה תקלות-שרשרת.
כית-החרושת הפסיק אספקה סדירה ללקוחותיו
הקבועים, כולל מיתקנים אזרחיים חיוניים.
אותם מיתקנים עמדו כפני שואה כנו שא

עקב הדרישות המרובות של צה״ל, בשל המילחמה
המתמשכת, ומשום שמלאי-ד,חירום לא נמצא בשלמותו,
התדלדל מלאי החומר שבידי צד,״ל.
כתוצאה ממאמץ להדביק את הפיגור, ובשל המית
ואומנם,
במאוחר, אושרה הבקשה לקבלת מענק והלוואה
גדולה בתנאים נוחים להקמת יחידת־ייצור שנייה.

אך כאותה שעה נידהו הכקשות להקמת
מיפעלים חדשים, דומים. מישרד־הכיטחון טען
בעקשנות שאין בל דרישה נוספת לחומר, ולכן
אין כל צורך כהקמת מיפעלים נוספים.
בחודש נובמבר 1974 דווח בעיתונות־חוץ ובעי תונות
הישראלית על כוננות גבוהה בצבא הסורי.
היה זה לקראת תום מועד נוכחות כוחות או״ם בקווי
הפסקת־האש בגבול סוריה, ובטרם הוארך מועד נוכחות
אנשי האו״ם.
דווח בעיתונות כי ישראל נקטה אמצעי־זהירות, כדי
למנוע כל הפתעה סורית אפשרית.
באותו חודש נערכה ביקורת־פתע בבית־חרושת, כדי
לבדוק אם המלאי השמור עבור צה״ל נמצא בשלמותו.

המידע המדוייק שהגיע אלינו כנושא זה,
ממקורות פנימיים, קוכע כי גם הפעם לא נמ צאה
בשלמותה הבמות המיועדת לצה׳׳ל, ואף
נכתב על-כך דו״ח ביקורת.
בשבועות האחרונים חלה התפתחות נוספת בפרשה.
מישרד־ד,ביטחון העניק המלצה להקמת מיפעל מאושר
חדש, שיוקם באיזור פיתוח ויהיד, בשליטת חלק מבעלי
המניות המחזיקים במניות בית־החרושת הקיים.

בעשותו כן, הזים מישרד־הביטחון, פעם
נוספת, את טענתו־שלו שאין בל צורך בהקמת
מפעלים נוספים. טענה זו נשארה קיימת דק
בלפי יזמים פרטיים שיבלו לשכור את המונו פול
באספקת החומר לצה״ל, ולמיתקנים האז רחיים
הנזקקים לו.

מ׳פעל מונופוליסט חוש לבעלים הקודמים
במקום לפתור את הבעייה ולמנוע בעתיד הישנות
מיקרים העלולים לפגוע בצורה חמורה בצד,״ל ובביטחון
המדינה, הידק מישרד־הביטחון את שליטתם המונופו ליסטית
של המיפעל הקיים ושל זה העתיד לקום.
האגדה הסינית העתיקה מספרת על מילחמה שהוכ רעה
בגלל מסמר בודד אחד, שנשר מפרסתו של סוס־מילחמה.
סיפור זה, בגילגול מודרני עלול להתממש
גם בישראל.

מדינת־ישראד השקיעה מיליארדי דירות
כרכישת ציוד-מילחמה חדיש לצה״ל. ציוד זה
עלול להגיע למצב שלא יאפשר לעשות כו שימוש
בגלל מחדד והזנחה באספקת חומר חיוני
הדרוש לאותם כלי-מילחמה, ושבלעדיו לא ניתן
להפעילם.
;פרטי הפרשה — כשכוע הכא).

והסבלים שבשוק, כששואלים עליו. אומר
אחד. סאלח מזרחי :״הוא היה רואה כלב,
היה מרחם עליו. תמיד שאל אם הכל בסדר,
אם הגיע כסף מעזרה סוציאלית. איך מכר
נשק ל ערבי ם? וואלה, אני לא מאמין.״
גם ברחוב מגוריו ברמלה אין מאמינים
כי דני סעיל מכר נשק לערבים. אחת
השכנות מקוננת ע ליו :״הוא היה כזה
לארג /יתמיד נתן כסף לעניים, תמיד הת עניין
אם הכל בסדר עם הילדים! איך
עשה דבר כזה? אני לא מאמינה ! ״

לפוצץ את
בית י בין

כוכבי שמש, יגאל גו״נון, מ י
סעיל ור אובן אברג׳יל, ארבעת
ממנהיגי תנועו! הפנתרים השחורים
בתקופת האידיליה, כשישבו ליד שולחן
אחד. מאוחר יו תר פרש שמש, י סד י חד עם
סעיל את הכוח המהפכני השחור. יגאל בן־נון,
מאנשי הימין בפנתרים ניסח להדיח את דני סעיל
מכהונתו כראש מטח הפנתרים בתל־אביב בשל דיעותיו
הפרו־פלסטיניות והאנטי־ביוניות שאותן ביטא בפה מלא.

ן• אצי ם! פודם נאציים! כל הנד
*//דינה הזו זח מחגה־ריכוז אחד ג דו ל!
רוצים לקבור את הבך אדם כשהוא עוד
בחיים!״ הצעיר הגברתן שצעק את ההא שמות
האלה אל תוך המיקרופון, בהפגנה
של הפנתרים השחורים, שהתקיימה בכיכר
מלכי־ישראל בתל־אביב, היה דני סעיל,
אחד מראשי הפנתרים וראש הסניף התל־אביבי
של האירגון.
ימים אחדים לפני ההפגנה, חזר סעיל
מאיטליה, שם השתתף בכנס של אירגונים
מהפכניים מזויינים, שאורגן על־ידי האיר־

מרכז המשפט הסנסציוני! הצבא האדום
היפאני, אירגונו של קוזו אוקאמוטו! ה־אירגון
האורגוואיי טופאמארוס ; המחתרת
התורכית אשר אנשיה רצחו בזמנו את
קונסול ישראל בתורכיה אפריים אלרום!
הפנתרים השחורים האמריקאיים והצבא
האירי הרפובליקאי. אנ שי א ש ״ ף השתתפו
כמשקיפים, שכן אנשי הלוטה קונטינואה
רואים באירגוני הפידאיון צבא, ולא אירגון
מהפכני.
כששבו צ׳רלי ביטון ודני סעיל ארצה,
נעצר סעיל על־ידי המישטרה. טען דני,

שהאשימה אותו במכירת
דובר צה״ל,
נשק גנוב מצה״ל לקבוצת פידאיון, ש נלכדה
על-ידי כוחות־הביטחון.
קודס־לכן היה דגי מוכר רק לאנשי
הפנתרים השחורים ולאנשי־שמאל המקור בים
להם.
דני סעיל גדל ברמלה, כאחד מילדיה
הרבים של מישפחתו מעוטת־היכולת.
איזור מגוריו היד. קרוב לשוק, ורבים
משכניו היו ערבים. עוד כנער הי בצל
האפלייה העדתית, והוא נהג לדבר עליה
בלא הפסק. אם לא עבר בחינה לרשיון-

דם נום!? שאינו מאמין כי דני סעיל
מכר נשק לערבים תמורת כסף, הוא
כוכבי שמש, פקיד בחברת־המוניות המיגדל ושותפו בירושלים, ממייסדי הפנתרים,
של דני סעיל באירגון הכוח המהפכני ה שחור.
טוען
שמש :״אם היו באים ומספרים
לי שדני פוצץ את הבית של רבין הייתי
חושב שזה עלול להיות נכון, והייתי יכול
אפילו להסביר את זה. בשעת ייאוש, דני
יכול היה לעשות את זה. אבל למכור נשק
לערבים תמורת כסף? זה לא מתאים לו !
״אילו היו ברשותו חומרי־חבלה, היה
מארגן לו איזה חמישה חבר׳ה, אחרי הכל
הוא מכיר הרבה חבר׳ה שיש להם הרבה
נגד המדינה, והיה מפוצץ את הסוכנות. זה
הרבה יותר מתקבל על הדעת. אבל למכור
נשק בכסף, זה לא מעשה פוליטי, זה
עסקים, וזה לא מתאים לדני סעיל.״
שמש לא התייחס לאפשרות שדני מסר
נשק שלא למטרות רווחים.
דני סעיל נחשב כטיפוס הרואה הכל
בשחור־לבן. היו לו פנטזיות, תוכניות גדו לות
במימדים לא־ריאליים.
דימעה מכניסה זהב
פכי שהגיע אל הפנתרים השחורים,
/החליט כי כמו שיש סוכנות יהודית ה מארגנת
עלייה, צריך לארגן סוכנות שתאר גן
ירידה. הוא הפיץ את הרעיון כי הפיתרון
לבעיית אפלייתן של עדוודהמיזרח הוא
ירידה המונית מן הארץ, ואף הביע את

תועמד הפנתרים השחורים לכנסת,
ה ח שוד ב מ כי ר ת נשק ג נו! :מצה״ ל
לתאשלמחבלים, היו! ט פוס
מתוסבל 1בל חי־יציב, שהס תבר
כלח ״ 1בהרפתקותמפוקפקות
גון האיטלקי השמאלי לוטה קונטינואה.
(״המאבק נמשך״) .נציגים של לוטה קת־טינואה
ביקרו בישראל וחיפשו נציגים יש ראליים
הולמים להשתתף בכנס. היפנו
אותם לאנשי מצפן, אך הם התרשמו כי
מצפן היא קבוצה קטנה ובלחי־רצינית.
לעומת זאת התרשמו מהפנתרים השחורים,
ואף הביעו את דעתם כי תוך כמה שנים
תתחולל בישראל מהפיכה מזויינת שה־פנתרים
יעמדו בראשה. הם הזמינו את
נציגי הפנתרים להשתתף בכנס. כנציגים
נבחרו דני סעיל וצ׳רלי ביטון.
השתפו גם נציגי קבוצת
באותו כנס
באדר־מיינהוף הגימנית, העומדת עתה ב

בז מנו :״עצרו אותי לשלושה ימים, הא שימו
אותי בהחזקת־נשק ובקשרים עם
הפתח.״
דני ישוחרר על-ידי המישטרה מחוסר-
הוכחות. אך מאז אותו מעצר, בדצמבר
,1972 חי בתודעה כי הוא נתון במעקב
מתמיד של המישטרה.
מלך השוק
ן״* ני כןוד 38 עלה לכותרות העיתונים
השבוע, כאשר פורסמה הודעתו של

נהיגה, אמר שזה מפני שהוא עיראקי. אם
לא נתקבל לעבודה, או נתקל בבעייה באחד
ממישרדי־הממשלה, היה בטוח שזה משום
היותו בן לעדות המיזרח.
כשנשא לאשה את מזל סעדה, ילידת
תוניסיה, שהוריה מתגוררים ביבנה, היתה
מזל צעירה יפהפיה ופיקחית. חיש־מהר
נדלקה גם היא לרעיון מיגור האפלייה
העדתית שהעסיק את בעלה, ונהגה לנהל
סימפוזיונים על הנושא ביחד איתו.
למחייתו התפרנס דני סעיל מקיוסק,
שהיה בבעלותו בשוק של רמלה. בשוק
הוא היה מלך. כולם הכירו אותו, עשו
לו כבוד. היום נבוכים בעלי דוכני־הירקות

רעיונו בכתבה שמסר לעיתון הצרפתי לה
מונד.
כסף לא חסר לדני סעיל אף פעם.
הוא עסק בכמה עסקים בעת־ובעונה-
אחת. מילבד הקיוסק שבשוק של רמלה,
שבו עבדה אשתו מזל, ושהפך מאוחר
יותר חנות־ירקות, היו לו טנדר להובלות,
ומישרד ברחוב ריינם 52 בתל-אביב. הוא
נהג לקנות מציאות, כגון מלאי של חנויות
שפשטו את הרגל, ולמכור אותו במחיר
גבוה יותר. אך את עיקר כספו הרוויח
מתמונת-קיטש ידועה, שאותה הפיץ תחילה
באמצעות ילדים שמכרו אותה בתחנה

המרכזות, ומאוחר יותר אף מכרד! לארצות-
חוץ. היתה זו תמונתו המפורסמת של הילד
הבוכה, שדימעה אחת גדולה עומדת בזווית
עינו השמאלית. תמונה זו נמכרה במאות
אלפי עותקים, הכניסה לו סכום־כסף רציני
ביותר.
הצלחתה של התמונה נתנה לדני רעיון.
הוא מצא באחד העיתונים תמונה של ילדה
ביאפרית בוכייה, הגדיל אותה, ריטש ועמד

מאת

שרית ישי
להפיץ אותה באותה מתכונת שבה הפיץ
את תמונת הילד.
תמונה זו היא אשר הביאה אותו, לדיברי
מקורביו, לחו״ל. לפני שנסע בחודש ינואר
לאירופה, הראה לכוכבי שמש מיכתב מחב רה
בלגית, המבקשת לקנות ממנו את הנג טיב
של התמונה. דני נסע לבלגיה כדי
למכור את הנגטיב לחברה הבלגית. אם
כן, מה עיכב אותו ארבעה חודשים בגר מניה

להרביץ רקבהפמות

* דידיו, הפנתרים השחורים, מסרבים
לענות. הם טוענים לפתע שכימעט אינם
מכירים אותו כאדם, אלא רק כפעיל בתנו עה.
היחידי המודה בפה מלא שהכיר את
האיש והיה חברו האישי, הוא כוכבי שמש.
מספר שמש :״ביום הראשון שהוא הגיע
לפנתרים השחורים, התקיימה הפנגה בירו שלים.
אנחנו בקושי הכרנו אותו, והוא
השתתף בהפגנה בהתלהבות כזו, שנעצר
על־ידי המישטרה. למרות הופעתו האלימה,
הוא היד. בחור טוב, הרביץ מכות רק
בהפגנות. באופן פרטי לא היה מסוגל לה רים
יד על זבוב.
״הוא עשה רושם טוב על אנשי התנועה,
ובחרנו בו כראש מטה הפנתרים בתל-
אביב. אפילו כשהיו תקופות של שפל
בפנתרים, הוא תמיד פעל. בעיקר נגע לו
עניינם של פטורי־השירות בצה״ל.
״הוא בעצמו היה פטור, אני חושב מפני
שהיה לו עבר פלילי. הוא החליט לארגן
אותם באירגון, בשביל לתבוע זכויות! .תיכף
לקח מזכירה, שכר מישר ה התחיל לאסוף
כתובות וטלפונים, לפרסם מודעות בעיתו נים,
אך כרגיל אצל דני, מההר נולד עכבר
ולא יצא מזה שום דבר.״
לדני סעיל היתד. דירה ברמת־גן, אך
הוא מכר אותה. בחלק מהכסף קנה טנדר
לפנתרים, תלה עליו שלט הפנתרים ה שחורים.
הוא גם מימן מכספו את הטלפון
במישרד הפנתרים בתל־אביב. הוא אירגן
את ההפגנה האלימה בשכונת־התיקווה,
לקח חלק בהפגנה ישבה נשרפה בובתה
של גולדה מאיר, ונשרפו ארונות־מתים,
ויחד עם חבריו נעצר על-ידי המישטרה.
הפנתרים הגיעו להסכם עם המישטרה
שהם ישוחררו, בתנאי שיבקשו סליחה מה שופט.
בזמן המישפט קם דני סעיל,
ואמר לשופט משד. חסון :״יש לנו הסכם
עם המישטרה. אתה רוצה לשחרר אותנו
— תשחרר, לא רוצה — אל תשחרר ! אבל
אל תגיד לי להגיד סליחה ! לא צריך
סליחות.״
השופט העמיד אותו בצד. אחרי ששיחרר
את שאר העצורים, לקח אותו ללישכתו,
ואחרי שיחה ארונה שיחררו.

״להפוך את
המדינה י״

ך* דני סעיל היו יומרות. בזמנו התקשר
/עם אחד מאנשי מצפן, הזמין אותו
בדחיפות לתל־אביב. כשנפגש עם האיש,
ביקש ממנו שי שיג לו מזכירה עם השכלה
אוניברסיטאית. הוא היד. קורא עיתוני־שמאל
ומתעניין בפוליטיקה, אך מעבר
לקריאת עיתונים, מעולם לא הרחיק לכת.
כשמישהו הציע לו לקרוא את מארכס
ואנגלס, כדי לבסס את רעיונותיו, הבטיח
שיקריא — אך מעולם לא עשה זאת.
הוא ניסה להפוך את תנועת הפנתרים
השחורים תנועה ישראלית־ערבית. תמיד
טען כי בעייתם של אנשי עדות־המיזרח
ובעיית הערבים הישראליים — חד היא.
כשניסה להביע את הרעיון בפני ידידיו
הפנתרים, הם לא אמרו לו ״לא״ עקרוני,
אך טענו כי עדיין לא הגיע הזמן לכך.
דני רתח מזעם.
הוא הכיר ערבים משכונת מגוריו ב רמלה.
חבריו אינם מוכנים לגלות מי הם

אותם ערבים, שאיתם התרועע מאוחר
יותר, כשהיה חבר בתנועת הפנתרים ה שחורים.
ארבע
שנים היה חבר התנועה. בדרך-
כלל היה מקובל ואהוד, עד שהסתכסך עם
יגאל בו־נון, שנחשב בתוך הפנתרים כאיש-
ימין. בן־נון, שרעיונותיו הפרו־ערביים
והאנטי-ציוניים של סעיל הרגיזו אותו,
ניסה להוציאו מהתנועה בכוח.
אך דני סעיל פרש מתנועת הפנתרים
השחורים בעצמו, לפני כשמונה חודשים.
שנה וחצי לפני־כן פרש ממנה כוכבי שמש,

שים, מה שקורה פה! שיידעו לאיזה בוץ
הם מכניסים את עצמם!״
לפני שמונה חודשים, אחרי שפרש,
פנה סעיל אל כוכבי שמש. השניים
החליטו להקים אירגון בשם הכוח המהפכני
השחור. הסביר בזמנו סעיל :״הכוח ה שחור
הוא שם של אירגון אמריקאי, בדיוק
כמו הפנתרים השחורים. זהו אירגון מהפ כני,
כדי שיהיה ברור שאנחנו לא אנשים
הרוצים חלק מהעוגה הממשלתית, ולא
מחפשים כיבוי שריפות.״
הוא שנא את הציונות שינאת־מוות,

מיד. הוא דיבר והתנהג כאילו המישטרה
נמצאת בעיקבותיו כל הזמן.

אבל;
לא חתונה
שתו מז ל היתד. איתו בראש אחד
תמיד. היא הישתתפה בכל ההפגנות,
הרביצה מכות לשוטרים, ונלחמה כלביאה
על רעיונותיו של בעלה. בתקופה שדני
היה עסוק, ניהלה את מי שרדו ברח׳ ריינס,
ובאותה עת עבדה בקיוסק, עד שזה נמכר.
בזל, אשה יפה ומלאת־גוף, מ תגו ררת׳
בבית אמה ביבנה מזה כארבעה חודשים,
מאז נסיעתו האחרונה של דני. לפני כחמש
שנים, מספרת היא, היתד. עדיין רזה ונאה.
למרות מישמני גופה, נשתמרו בה סימנים
של יופי נשיי עד היום.
לדני ולמזל אין ילדים. פעם, בעת ששהה
אצל מישפחה מרובת־ילדים, הביט בעצב
באחד הילדים, ואמר :״היינו אצל הרופא,
איל קשה, מה אפשר לעשות.״
(המשך בעמוד ) 30

המישרד

במרתף הבית מיספר 52 שרחוב ויינ ם בתל־אביב. ממישרד זה
נהג דני מעיל לנהל את עסקיו הפרטיים, כמו -קניית מלאי של
עסקים פושטי־רגל, ואת עסקיו הציבוריים, כמו אירגון פטורי־שירות מצה״ל. את המישרד
אירגנה מזכירה בעלת השכלה אוניברסיטאית, ובהעדרו של דני ניהלה אותו אשתו, מזל.

על רקע התנגדותו לקבוצת שלום כהן,
שהשתלטה עליה. דני, שנשאר עם הפנ תרים,
היה מועמד התנועה לראשות עיר יית
רמלה, והיה המועמד השביעי ברשימה
לכנסת.

״הציונים
בני־זונות!״
^ חרי הכחירות הפסיקו הפנתרים
את פעולתם הפוליטית, התקרבו ל-
אירגונים ספרדיים עשירים וקיבלו מהם
סכומים גדולים, שעליהם נטושה עכשיו
מריבה פנימית, כשהאופוזיציה מאשימה
את המנהיגים בכך שהם מנצלים את הכסף
לטובתם. דני לא היה מרוצה, זה לא
התאים למזג שלו. פעמים רבות א מר:
״אני רוצה הפגנות יום־יום! אני רוצה
להפוך את המדינה! שיהיה איכפת לאנ־

האשים אותה בכל הרע הקיים במדינה. לא
אחת התבטא. :״הציונים בני־זונו ת! מנסים
לחסל את הבן־אדם, ולהאשים אותו בדב רים
שלא עשה!״ לפעמים היה מדבר
בעברית נמלצת, לפעמים בשפת־הרחוב.
לא אחת נהג לשאול פירושן של מילים
לועזיות, ולעיתים תכופות התקשה לבטא
את עצמו, והיה שואל איך להתבטא.
הוא היה טיפוס רגשני מאד. סיפר ידידו
ממצפן :״הוא היה שומר לי את הלב.
אם היה עומד בתור לקולנוע, ושוטר היה
מבקש ממנו תעודת־זהות, היה אומר: כל
המנגנון שלהם עובד כדי ל שבור או תנו!
בכלל לא היה מעניין אותו שאותו שוטר
ביקש תעודת־זהות גם מעשרה אנשים נוס פים
שעמדו בתור.״
הוא טען, כי מאז נעצר בדצמבר 72׳,
אחרי שחזר מכנם האירגונים המזויינים
באיטליה, הוטל עליו מעקב מישטרתי מת
סעדה,
אמה של מזל,
אשה נמרצת וערמומית,
סיפרה כי מזל נסעה לנוח בבאר־שבע,
שעה שמזל היתה ביבנה. בדי לבחון את
הכתבת, היא הכניסה אותה לחדר שהיו
מישפחתיות, הורתה לה
תמונות בו בתמונות. סעיל דני את לזהות

דן פיינר־ו מדווח עלה תוצאו תשל ננס

חאו1ואן

*שי י שיר

1 11^ 1יי )1יייייו 0״ז!יי

אינגמר

הפגנת ההומור, הקסם הקולנועית והרעננות
נערכה דווקא על־ידי אינגמר ברגמן, הנח הבלתי־מחייכים. הבמאים לאחד

£עם טיילו בקאן פצצות־מין. היום
29 מטיילות בד, פצצות של אמת: אחת
בישרה את התחלת הפסטיבל, אחת התפו צצה
במהלכו, והשלישית התפוצצה ערב
סיום הפסטיבל, בידיו של שדטט־טכני
שמאלני קיצוני, שנהרג במקום. על גופו
של הבחור בן ה־ 20 שנהרג, נמצא הפתק :
הלאה הקפיטאליזם!
אך הוא היה קורבן יחיד. למרבה המזל
לא נותרו כל סימנים, לבד מכמה שיברי־זכוכית
שטואטאו מייד אל מתחת לשטיח
האדום שנפרש כבר למחרת לרגלי האנשים
היפים שבאו, כמו לא קרה דבר, כדי
להעניק פרסים בערב המפואר ביותר של
הריוויירה הצרפתית כולה: סיום פסטיבל
קאו•
אבל אם הכוכבים נצצו והמצלמות
תיקתקו בארמון הפסטיבלים, הרי מאחרי
הקלעים הסתתר הרבה רפש: הפרסים
שחולקו הפעם לא היו אלא פרסים שבושלו
בסיר־לחץ פוליטי, כשהפרס הראשון בפס טיבל,
זה שניתן לסרט הנבחר כטוב ביותר
במיסגרת התחרות הרישמית, ניתן לסרט
האלדירי שנות התבערה של מוחמר לכחיד-
חמידה, ויתכן שבחירה זו מנעה אסונות
נוספים.

הסרט, ז׳אן־פייר ראסם, הילד הנורא של
הלבנונים בפרים, הכריז ששום פרס לבד
מן הפרס הגדול לא ישביע את רצונו של
הבמאי, ושאם לא יזכה הסרט בפרס, לא
יימכרו מקלטי־טלוויזיה בצפון־אפריקד.,
סרטים חיוורים
ךעיקפות הלחצים העדינים הללו
בי שיבות השופטים ובבתי-הקפה, ובכל
שיחה פרטית עם מבקר־קולנוע או מישהו

נוס ראשון

״שנות התבעירה׳
לו את הפרס הר!
מיס שגבלו בגיחוך, כאשר הזהירו: נצא מכאן ר?

שכן, קשה להניח שבלי איומים היה
הסרט הזה זוכה בפרס הראשון. רמזים
בעוביים שונים הופנו אל מנהל הפסטיבל
ואל חבר־השופטים. הרי לא ייתכן שאחרי
ביקור הנשיא ואלרי ג׳יסקאר דאסטיין
באלג׳יר, ושעה שהעולם השלישי משחק
בברזי-הנפט שלו, יעז מישהו למנוע ממנו
את הפרס המיוחל.

1נו ס לשחקנית

תפקיד

המגלמת

קטן

בסרט
ואלרי פרין,
לני.

הבמאי, בא לקאן ברעש גדול, והכריז
מייד שהוא איננו מאמין באף אחד מאנשי
חבר־השופטים, ושאין בו אף נציג אחד
שמבטא את רגשותיהם של תושבי העולם
השלישי הנאור. איומים לרצח נשלחו למנהל
ובעיקבות הפצצות
מדי-יום. הפסטיבל שהתפוצצו ניראו אלה ריאליים למדי. מפיץ

נו ס ושחקן
והאיטלקים גס

מעולה ומדכא

! 24 -י

שני שחקנים ותיקים ומזהירים מעצבים שני זקנים
וג׳ורג׳ ווילסון ב״גיל
או. אי. האסה
מופלגים,
תערובת של מרירות, נוסטלגיה, בדידות ודימיון.

ויטוריו גסמן הוותיק זכה במפתיע בפרס השחקן הטוב ביוו
מישחקו ב״ניחוח אשה״ ,כדי לעשות עיסקה הוגנת עם האס!
חד. משום כך קיבל הסרט ״לני״ פרס משלו באמצעות השחקנית ואלרי

בעל טוד-עיתונות, קיבל האלז׳ירי את
הפרם, והכריז באושר שזוהי ״ההכתרה
הרישמית של העולם השלישי.״ ואילו דווקא
כמה מבקרי-קולנוע אנשי עולם זה טענו
שמתן הפרס הוא בדיחה עצובה.
גם פרס המישיחק הטוב ביותר חולק
בצורה עקומה: התחרו עליו שתי ארצות,
שיוצגו בסרטים חיוורים למדי בפסטיבל :
אמריקה ואיטליה. השחקנים המועמדים
היו דאסטין (לני) הופמן, וויטוריו (ניחוח
אשה) גסמן. הפיתרון שמצאו השופטים:
גסמן זכה בפרס, וכדי לתת משהו גם ללני,
נתנו פרס לשחקנית ואלרי פרין, למרות
שתפקידה בסרט ז עיר למדי. מכד הפסידה
דווקא דלפין סריג, שהיתר, ראוייה לקבל
את הפרס על מישחקה המזהיר באלואיז.
אך כדי לפצות את השחקנית, שהופיעה

בחמישה סרטים שונים בפסטיבל, הוחלט להעג
צל״ש מיוחד.
פרס־הבימוי התחלק בין סירטו הבומבסטי ו
חי של קוסטא גאווראם מדור מיוחד, כדי לתת!
גם לנציג של צרפת, ובין הפקודות, סירטם ה
של הקנדים.
גם חלוקת פרסי ועדת־השופטים של הביקור
הלה בריח שערורייתי, כשבנוכחות כותב שורת
ניסה המבקר הקולנועי של הפראבדה לתחוב
של חמידה האלג׳ירי פרס נוסף. אך כאן גבר
הישר, ופרס־ו•,מבקרים ניתן לשני הסרטים המז
ביותר בפסטיבל: תעלומת קאספר האוזר של
הרצוג, ומסע השחקנים, שלדעתי היה הסרט
נועי ביותר, של אחד הצעירים ביותר והידועים
בקרב משתתפי הפסטיבל, הבמאי תיאו אנגל
מיוון. לצד ענקים כמו אנטוניוני, לחי וברגמ
כיח סרט זה, לדעתי, שהקולנוע בכל״זאת

:ויבד הסרטים קאן :1975

נציג אלג׳יריה שכמעט ואנס את הפסטיבל להעניק
|וון. הבמאי והמפיק כאחד השתמשו בלחציס ובאיו־נס
הפרס הגדול, אחרת נחרים אתכם בצפון אפריקה.
דרכים חדשות לביטוי. המבקר הרוסי שיחק
ב״ברוגז״ ,עזב בזעם את החדר ולא הופיע
נ די לחלק את הפרסים, תפקיד שנפל בחלקו
מלכתחילה.

התרפקות

על העבר

נטייה הגזלטת והבוטה ביותר
ן | שהסתמנה במרבית סירטי השנה, היא
הנבירה בעבר, חיטוט בתוך ההיסטוריה,
מן הקרובה ביותר ועד לעתיקה ביותר,
ושיחזור קולנועי של מאורעות אמיתיים
האמורים ללמד את צופי הקולנוע דהיום
לקח לגבי מצבו הפוליטי של העולם שבו
הם חיים.
טירוף זה של שיחזור־העבר החל כבר
ביומו הראשון של הפסטיבל, עם מדור
מיוחד של קוסטא גאווראס ומאז לא עבר
יום ללא סרט אחד לפחות, שהתווסף אל
שיעורי ההיסטוריה המצולמת — שיעורים
היוצאים, כמובן, כולם מנקודת־מבט מארב־סיסטית,
שהיא צו האופנה האינטלקטואלית.
לעיתים נעשה הדבר בצורה תיעודית
ממש, נ מו באחי, האס תתן לי פרוטה,
סרט המעמיד זה מול זה את קיטעי היומנים

של שנות השלושים בארצות־הברית, עם
קיטעי סרטים עלילתיים שהתיימרו אז
לתאר את המציאות החברתית. לעיתים
נעשה הדבר כשיחזור מדוקדק של תקרית,
כמו למשל בסרט הקנדי הפקודות, שמתאר
את גל המאסרים השרירותיים שפשט ב קנדה
עקב חטיפת שר־העבודה והשגריר
הבריטי שם, לפני חמש שנים, נא שר
שחקנים מגלמים דמויות של אנשים החיים
עדיין בינינו.
כך גם הסרט השווייצי העימות, על
פרשת דוי ד פרנקפורטר שרצח את מנהיג
הנאצים ב שווייץ ונידון בשל כך ל־ 18 שנות
מאסר. לעיתים היתד. זי אפילו תערובת
של תעודה ועלילה, כמו בהשביתה, סרט
נורווגי המשחזר מ־שבר ביחסי־העבודה
שם, בעבר הלא־רחוק, כאשר תוך כדי
השיחזור מופיעים בחלק מן התפקידים
שחקנים, ובחלק אחר, האנשים שחיו את
המאורעות בעצמם.
סרטים אחרים משתמשים במאורעות
ההיסטוריים כבשלד עלילתי, שעליו הם
בונים סיפור שהוא בעת־ובעונה־אחת דרא מה
בעלת מ־שמעויות סוציאליות, ופרק מן
ההתפתחות הלאומית של המדינה. סרט
צרפתי בישם שהחג יחל, אשר רבים טענו
כי צריך היה ליצג את צרפת בתחרות
(ואכן, הוא עולה על הסרטים שייצגו אותה
בפועל) ,אבל הסתפק כאן בהופעה בשוק-
הסרטים בלבד — חוזר לתחילת המאה
ה־ ,18נ די למצוא בה את התסיסה בברטן
}חצי-אי בצפון צדפת) ,את השפעות ההון
הזר, הלחצים הפוליטיים של העשירים
והמקיאבליזם של הננסיה, המעסיקים את
צרפת גם כיום.
עו ד סרט צרפתי, שרבים ציפו לראות
בתחרות, אבל הוצג לבסוף מחוצה-לה,
זיכרונות מצרפת(הטענה הרישמית לדחייתו
היתה שז׳אן מורו, המופיעה בתפקיד
הראשי, היא יושבת־ראש צוות השופטים
השנה) ,הוא כרוניקה של חיי מישפחת
תעשיינים בעיר-שדה קטנה, ותוך כדי
מעקב אחר גורלו של בית־החרושת הקטן
שבבעלות המישפחה, והיחסים שבינה לבין
הפועלים העובדים בו (דאו מורו מגלמת
כובסת הנישאת לאחד מן המישפחה, הופכת
ממנוצלת למנצלת) ,מצטיירת ההיסטוריה
של צרפת משנות השלושים, דרך מילחמת-
העולם השנייה, המשברים הכלכליים ומא-
בקי־הנוח של בעלי־ההון, עד לימינו אלה.
בכלל, השנים שקדמו למילחמת־העולם
השנייה, המילחמה עצמה והשנים שמייד
לאחריה, חביבות במיוחד על יוצרי־הקולנוע
הפעם. על שנות התבערה האלג׳ירי ייחדתי
כבר את הדיבור (העולם הזה ,) 1968 אבל
מעניין שהסרט הנחשב, בדרך־כלל, כתגלית
המעניינת ביותר של השנה, עוסק בדיוק
כאותה תקופה, סוף שנות ד 30-.׳ עד תחילת
ד / 50-,במדינה אחרת של אגן הים התיכון :
יוון.
הסרט, מסע השחקנים של תיאו אנגלו־פולום,
אפופיאה הנמשכת באיטיות רבה

מצטיין ומשעשע
״אחי

משך קרוב לארבע שעות, משתמש בגרעין
עלילתי של הטרגדיה הקלאסית היוונית:
אגממנון, קליטמנסטרה, אלקטרה, אורסטם
ואגיסטוס, כולם חברי להקת תיאטרון
נודדת, החיים במאה ה 20-את גורל מיש-
פחת האטרידים המקוללת.

ן על
יק נ ים
פרין.

אנגלופולוס שולט בקולנוע ביד-אמן.
הוא מתכנן חנועות־מצלמה מסובכות להד הים,
סצינות נמשכות עוד ועוד ומקפיצות
לעיניך הפתעות כאשר נדמה לך שאין
כבר מה לראות. והתיפאורה הטיבעית של
כפרים יווניים קטנים מתמלאת מיסתורין,
אווירה דחוסה ותחושת גודל מעיק, כשהיא
נשקפת מבעד לעין מצלמתו של אנגלו-
פולוס.

ק לה
)שיט־משהו
!!עולה

נם־ אלה לידיו
השכל
:יינים וורנר הקול- פחות פולום

;:חפש

האס

תתן

פרוטה״

המשבר של שנות השלושים כפי שהשתקף בסרטים
המוסיקליים אז, ובסרט התעודי של פילים מורה
שיעור מאלף כיצד אפשר לבדר ולחנד בקולנוע.

נשים,
נשים

מותק ומוגי!

ג׳ק ניקולסון בסירטו של אנטוניוני ״המיקצוע *-
כתב״ ,בו עו רן הבמאי האיטלקי שהתמחה בחוסר־קומו־ניקציה
ניתוח מכאיב ועוקצני של המיקצוע המאפיין את הקומוניקציה להמונים, העיתונאי.

•אם הזכרתי כבר את אלקטרה, הרי
1באותו יום שגו הוקרן מסע השחקנים,
הוצג גם סרט הונגרי בשם למען אלקטוה.

ואם בסרט היווני היה גורל מישפחת השח קנים
סמל לגורלה של אומה שלמה —
חלשי־האופי, הבוגדים
על המהפכנים,
והקורבנות שבח — הרי אצל הבמאי ההונ גרי
מיקלוש יאנקסו, שהוא האמן הבלתי־מעורער
היום, בעולם כולו, בהעמדת סצי-
נות־ראווה עממיות סימליות מול מצלמה
שנמצאת בתנועה מתמדת, מקבלת אלקטרה
משמעות שונה. זוהי הדמות שאינה שוכחת,
האשד. אשר אינה צריכה לעשות דבר. עצם
העובדה שהיא זוכרת את העוול ומצפה
לנקמה, די בה כדי לשמור על גחלת
המהפיכה.
עוד שיחזור היסטורי (נראה שיוצרי
הסרטים חושבים כי אמיתות העובדות
שהם מספרים מגבירה את מהימנותם בעיני
הצופים) ,שהגיע, כנציג צרפת אל התחרות,
מוביל אותנו לאופנה אחרת השכיחה מאד
השנה: גורל האשה, בשנת האשה. השיח-
זור ההיסטורי הזה, המתקרא אלואיז, פרי
יצירתה של במאית ברטונית בשם ליליאן
דה־קרמאדק, מתאר את קורותיה של אומנת
(המשך בעמוד ) 26

היתום שלה ברווז

״ קאך ג!אן פוליטי
(המשך מעמוד ) 25
שווייצית, שדעתה נטרפת עליה, עם פרוץ
מילחמת־העולם השנייה.
מאז ועד מותה היא מאושפזת במוסד
סגור, אולם לקראת סוף חייה -היא מתחילה
לצייר, וציורים אלה מביאים לה תהילה
בכל רחבי העולם. אומנם מי שציפה לראות
בסרט מעין ביטוי־מחאה נגד המילחמה,
שהטירוף עדיף עליה, יצא בידיים ריקות,
אבל כתיאור מיקרה שהיה, וכהזדמנות
להצגת כישרונותיה של דלפין סריג בתפקיד
הראשי, זה היה בהחלט מתקבל על הדעת.
גורלה של האשד. בימינו זכה לטיפולים
מכל הסוגים והסיגנונות, החל מן הקציר
הרגיל של סרטים פורנוגראפיים, שבהם
האשה היא חפץ־תצוגה, דרך פארודיה
דבילית למדי בשם לינדה לאבליים מועמדת
לנשיאות, שבה מנסה כוכבת הפורנו בעלת
הגרון העמוק להתחזות כשחקנית ללא
הצלחה גדולה — ועד למלודראמה היס טורית
פולנית מוחמצת בשם קורות חטא

במערב-התיבון המאובק של ארצות־הברית.
אשר לסרט השני, הוא הוצג בשוק־הסרטים
בלבד (קאסאבטס, הבמאי, עובד מחוץ
למימסדים מקובלים, וזוכה מהם ליחס
בהתאם) ,הוא תיאור עצבני־מטורף של חיי
מישפחה אמריקאית מן המעמד הנמוך,
חיים שבמצב נורמלי קרובים לשיגעון,
ובלחץ היחסים החברתיים בתוכה הופך
בדרך־כלל השיגעון לאישפוז של ממש.
ג׳ינה ראולנדס, רעייתו של הבמאי, בתפ קיד
הראשי, מגישה מיבצע וירטואוזי ממש,
ולמרות שהיא מגלמת למן הרגע הראשון
אשה מטורפת, מתחיל הצופה, לקראת סוף
הסרט, להאמין שהשיגעון שלה בעצם אינו
גרוע יותר, ואולי אף עדיף, על הנורמליות
של הסובבים אותה.
שיגעון. אכן, הרי עוד נושא פופולארי
השנה. אלואיז מאושפזת, מייבל, גיבורת
קאסאבטם, נכנסת ויוצאת בבית־המשוגעים,
סרט שוודי בשם ההרפתקאה האחרונה
מדקדק בתיאור חייו של מורה צעיר, שדעתו
נטרפת עליו בהדרגה והטיפול הניתן לו
עקב כך, וקורותיו של פול, הסרט שזכה
השנה בפרס ד אז ויגו לבמאי צעיר בצרפת,
הוא תיאור כימעט־תיעודי (אם־כי בעזרת
שחקנים) של שלושת השבועות הראשונים
במוסד סגור של צעיר המגיע מן העולם
החיצוני.
את האכזבות הגדולות של הפסטיבל,
סיפקו הפעם האמריקאים. אלים אינה חיה
כאן עוד, הוא, כאמור, מיפגן אישי של
אלן בורסטין. אבל הסרט עצמו, הגולש
מדי־פעם מן הדראמה ההיסטורית לתעלולי
הקומדיה האילמת, נופל בהרבה מן הצי פיות.
כן גם לני, שוב מיבצע וירטואוזי,
של השחקן דאסטין הופמן, מיבצע שאינו
די כדי להעניק למיבזקים מחיי לני בדוס,
מהם מורכב הסרט, אחידות ומשמעות של
ממש.

קרן כלאק ב״יום הארכה״
בועת־סבון נפוחה

איכות

אחד, סרט האמור לתאר בנאטורליזם נוסח
אמיל זולא, סיפור־אהבה אומלל מתחילת
המאה, הכולל לידה בהסתר והשלכת הרך-
הנולד לביב־השופכין, מתוך פחד מפני
מוסכמות החברה, וכיוצא בזה, אבל עושה
זאת בהגזמה משעממת למדי.
שונה לחלוטין הוא סרט פולני אחר
בשם שיווי־מישקל של במאי צעיר וכוכב
עולה בשמי פולין, קריסטוף זאנוסי. הסרט
מציג ברגישות רבה דמות של פקידה בת-
ימינו, נשואה, אם לילד, מסודרת בעבודה,
אשה שלפי כל המושגים המקובלים צריכה
להיות מאושרת בחלקה. אלא שהחיים בחב רה
שבה היא מעין איכות מובנת מאליה,
ובה חיים מתוך השלמה עם העובדה שכבר
מגיל 30 אין עוד למה לצפות, חוץ מאשר
לעבודה נוספת עד היום האחרון, הופכים
בעיניה בלתי-נסבלים והיא מחפשת לעצמה
שיווי־מישקל מחוץ לבית.
גורל דומה נופל בחלקה של לילי, בסרט
צרפתי בשם אהביני לילי, הזוכה כבר
להצלחה מיסחרית גדולה. לילי (שאותה
מגלמת זוזו, כוכבת אהבה אחוי־הצהויים),
היא אשתו של פועל שאינה יכולה לשאת
את העובדה כי האיש העליז והחביב שלו
נישאה הפך אדם קודר ועייף, המחמיץ פנים
מדי־ערב, והיא עוזבת אותו. הסרט הוא
תיאור מסעו של הבעל אחרי אשתו, כאשר
שני ידידים, מתאגרף כושל ועיתונאי־זוטד,
נילווים אליו בדרכו.
פגזים משוגעים
ף אם מדברים על גורל האשה, אי י
אפשר שלא להזכיר את שני הפגזים
האמריקאיים הכבדים, שהיו השנה גם המת חרים
העיקריים לאוסקר: אלים אינה חיה
כאן עוד ואשה תחת השפעה. הראשון הוצג
במיסגרת התחרות, ואלן בורסטין, כעקרת־הבית
המתאלמנת שמחליטה להיות זמרת
ומגיעה בסך־הכל לדרגת מלצרית, מצליחה
בו הרבה יו תר מן הבמאי, בביטוי צרותיה
של אשה בודדה, הנודדת עם ילד בן ,12

ומעל הכל, האכזבה הגדולה ביותר, יום
הארבה של ג׳ון שלזינג׳ר, בועת־סבון
נפוחה וריקה שעלתה להוליווד הון־תועפות,
ואין איש שיאמר עליה, בינתיים, מילה
טובה. במקורד״היה^זה ספר מר וסרקאסטי
על קהיליית עובדי הקולנוע בחוף המערבי
בשנות השלושים, ואילו הסרט, למרות
נוכחותם של דונלד סאתרלנד, קארן בלאק
וויליאם אתרטון (משוגרלנד אכספוס) ,הוא
בסך־הכל עוד סרט באופנת שנות השלושים,
מלודראמה בנלית ועלובה.

ללא כסף
* כדי לסיים ברוח קצת יותר טובה, שני
1סרטים צנועים; ,מן הסוג שיאפשר לעשות
כשיש מה להגיד, אפילו אם אין הרבה כסף
לכך (הרמז ברור).
האחד, גיל השלווה, סרט עצוב ומדכא
של סופר־במאי איטלקי בשם פאביו קארפי,
המתאר את עולמו המסוגר של י שי ש בן
,78 שאינו יוצא עוד מפתח חדרו. הוא
מר־נפיש, שונא את כלתו ובז לבנו, אוהב
את נכדתו ומתגרה בעוזרת, שוקע בזיכ רונו
ת העבר ובמילחמת ספרד, שהיתה
שעתו היפה ביותר, גולש לדימיונות שבהם
הוא פוגש י שי ש בן־גילו, שיכול להיות
בבואה דימיונית של עצמו, או מציץ מבעד
לחלון בשכנה צעירה שופעת-אברים.
הרגישות שבבי מוי ובמונולוגים הפנימיים
של הישיש, בתוספת מישחק טוב של כל
הנוגעים בדבר, העלו את הסרט לדרגת
הנציג האיטלקי הבכיר של הפסטיבל, זאת
למרות הפגנה וירטואוזית של ויטוריו
גאסמן, בדמות עיוור, במחצית השעה הרא שונה
של סרט בשם ניחוח אשה, שייצג
את איטליה בתחרות הרשמית.
וסרט שני, עליז, חם, אנושי ותוסס,
והאמינו לי שכל זה לא נאמר בלעג. רחוב
הסטר, זהו סיפורו של רחוב יהודי בניו־יורק
בתחילת המאה, עם עימות בין מושגי
העולם הישן והעולים שזה־עתה באו ממנו,
למוסר של העולם החדש. מחצית הסרט
דוברת ;אידיש, וזה לא נשמע מגוחך כלל,
כי הדמויות אמיתיות ובנות כל-כך, הבימוי
מאופק ונכון כל־כך, עד שאי-אפשר שלא
להתרגש יחד עם גי בו רי הסרט, ג׳ייק
החייט, אהובתו האמריקאית, ואשתו שבאה
אליו יישר מן העיירה שבמיזרח-אירופה
ויראה להסיר את הפיאה מעל ראשה.
במאית הסרט היא אשה אמריקאיודי הד
דית צעירה בשם ג׳ואן מיקלידסילבר,
שזהו סירטה העלילתי הראשון, ומחיאות-
הכפיים שקיבלו אותו הוכיחו, מעל לכל
ספק, כי כשרון איני תלוי תמיד בניסיון.

(המשך מעמוד ) 19
מישפחתיים. הרצוג אינו חבר־כנסת ואין
לו חסינות. הורביץ יכול לתבוע אותו לדין.
ספק אם הוא יעשה זאת.
מדוע פתח יגאל הורביץ במערכה
להכתים את דמותו של ה ר צו גו
היו זמנים בהם היו הרצוג והורביץ באותו
מחנה. הרצוג השתייך מבחינה פוליטית
לרשימה הממלכתית ותמך בדיין לא פחות
מאשר הורביץ. אלא שדיין לא החזיר ל-
הרצוג באותה מטבע.
דיין זילזל בכי שוריו של הרצוג עוד בעת
שכיהן כרמטכ״ל צה״ל במיבצע קדש. כבר
אז, כדי לנגח את גיסו של הרצוג, אבא
אבן, שכיהן אז כשגריר ישראל באו״ם,
היה דיין נוהג להתבטא :״אפשר להלביש
להרצוג כובע טמבל והוא יהיה לא פחות
טוב מאבן באד ם.״
ב־ ,1969 כאשר סבר הרצוג כי מקומו
בכנסת מטעם הרשימה הממלכתית מובטח,
היה זה דיין שלא רצה את הרצוג בכנסת,
דחק אותו מרשימת המועמדים הריאליים.
הרצוג אומנם נפגע באופן אישי, אלא
שזה לא מנע ממנו ערב מילחמת ששת-
הימים וערב מילחמת יום־הכיפורים לפאר
את סגולותיו של דיין כמצביא גדול.

ת קרי תשאירעה
בכלא, ו ש הו סתרה
מ בי ת ־ המישפט ,
מטילה אור חדש
לגמר על פרשת
מיכאל צו ר

הממוטט

ף* ותום מידחמת יום־הכיפורים היה זה
6דיין, בתפקידו כשר־הביטחון, שאישר
להרצוג לעיין בתחקירי צה״ל בעקבות
המילחמה, כדי לבסס עליהם את סיפרו.
הרצוג טען אז כי הוא מתכוון לכתוב ספר
שיציג את המילחמה כניצחון ולא כתבוסה
ודיין האמין כנראה שהוא יכיר לו תודה
על עזרתו, בהעמדת תחקירי צה״ל לצורך
הוצאת ספר פרטי מסחרי.
אלא שבסיפרו, שראה אור רק לפני
חודשים מיספר, תקף הרצוג את דיין ללא
רחם. הוא האשים אותו באחריות למפולת,
טען בי הוא אשם ב״אסון״ שאת תוצאותיו
תשלם מדינת־יישראל עוד יפים רבים.
בין השאר אישר את גילויי העולם הזה,
שפורסמו כבר למחרת המילחמה — שדיין
התמוטט בראשית המילחמה, יעץ לפיקוד
הדרום לפנות מייד את מרבית סיני — עצה
שאילו נתקבלה, היתה הופכת את המילחמה
לתבוסה ניצחת.
כל עוד פורסמו הדברים בספר שהופיע
בארץ לא היה להם הד. אולם כאשר
העתיקו עתונים זרים את הדברים ופירסמו
אותם בהבלטה, הם נראו כמיתקפה ישירה
על דיין. מישהו דאג אז להביא לידיעת
יגאל הורביץ את הפרשה הנושנה הקשורה
בהרצוג, כדי שיהיה בידו נשק לצאת
להתקפת־נגד. הורביץ עצמו הודה כי פרטי
הפרשה לא היו ידועים לו עד לתקופה
האחרונה. נראה שגם כיום אין הוא בקיא
ומתמצא בכל פרטיה. אלא שזה לא הפריע
לו על מנת לתקוף את הרצוג.
מאחר שהורביץ רואה את הכל לאור
שאלה אחת ויחידה — ״טוב או רע לדיין?״
— היה •ברור לו מייד מדוע כתב הרצוג
דברים כה חמורים על ד יין: יגאל אלון,
אויבו הנצחי של דיין, מינה את הרצוג
כראש מישלחת ישראל באו״ם. הרצוג שי לם
עבור המינוי על־ידי השמצת דיין. הוד־ביץ
התנקם בו על-ידי השמצת הרצוג.
בניגוד למה ׳שאמר הורביץ על הרצוג,
דברים בלתי בדוקים ולא מדוייקים, הרי
מה שאמר הרצזע על משה דיין הוא אמת
לאמיתה. ניתן יהיה להעמיד דברים על
דיוקם אם יעז הורביץ לתבוע את הרצוג
לדין על שכינה אותו שקרן.

פרשת־רבין
שניה
ך* ינתיים נשארה הפרישה בתחום ה*
^ מילחמות האישיות הקטנוניות והמלוכ לכות,
המבטאות התנגשות בין אינטרסים
אישיים ולא בין רעיונות אם י ש בה כדי
להשכיל הרי זה רק משום שהיא מסוג הסי פורים
שכל תולדות המדינה מקופלות בהם
ושיש בה כדי להעיד על אופיים ואישיותם
של דמויות המפתח המופיעות בה.
חמור במייוחד השימוש בבימת הכנסת
למילחמת־השמצות בלתי־מרוסנת — כשם
•שחמור שמידע חשוב ביותר, הנוגע לכל
אזרח, מתגלה רק דרך־אגב, אגב מילחמות
פרטיות של גנרלים ועסקנים.
הפרשה כולה הזכירה את ״מיסמך עזר״
על התמוטטות רבץב־ — 1967 מיסמך שגם
הוא פורסם על רקע דומה, במקום שית גלה
בצורה סדירה המאפשרת בירור והס קת
מסקנות.

אחרי השבירה ^

מסיכה חיוורת. ללא כל התרגשות, שקט
צונן, גם ברגעים דרמאתיים בבית־המישפט.

• * שומרשניצני מאחרי דלת התא
ן 1בבית-המעצר בראשון־לציון, היה עד־ראייה
לאחד הסודות השמורים ביותר
במדינה היום. הוא לא האמין למראה-
עיניו. הוא שיפ שף את עיניו בתדהמה ושב
והצמיד את פניו לדלת התא. השוטר הופקד
על הדלת המסויימת הזו במשימה ברורה.
היה עליו לזנק פנימה ולפעול במהירות,

לכל סימן שהגבר ׳שב־השיער היושב בתא,
מתכוון לשים קץ לחייו.
היתר. זו הוראה מפורשת. משונדכך היה
השוטר מציץ פנימה מדי דקות אחדות, בעד
ה״עין״ שבדלת־התא. קדם להוראה זו גיסיון
לאיבוד-לדעת של מנכ״ל הזזברה לישראל
לשעבר, מיכאל צור, זמן קצר לאחר מעצרו,
ב־ 24 בפברואר השנה.
אחדי הניסיון הראשון, שהיווה לקח מר,
ידעו אנשי מושמדת ישראל שעליהם לעשות
כל שביכולתם על־מנת ש צור לא יכין להם
הפתעה טראגית. באותה תקופה, בה נחקר
צור על־ידי אנשיו ישל ניצב־מישנה בנימין
זיגל, ראש המחלקה נגד הונאה במטה הארצי
בתל-אביב, היה מוחזר בלילות מן החקירה
בתל־אביב לבית־המעצר בראשון־לציון.
השוטר שהופקד באותו לילה על תאו של
צור, נדהם, אך לא נבהל. כי צור לא ניסה
הפעם להתאבד, הוא עשה דבר־מה משונה.
השוטר היה עד־דאייה למחזה מייוחד-

של המישטרה חשו לבית־המעצר בראשון-
לציון, כיאה לעניין כה המור הנוגע לאסיר
החשוב שלהם — כדי להחליט מה לעשות.
כאשר נרשם הסיפור בדו״חות המישטרה,
הוחלט לדווח על כך לירושלים. המטה
הארצי של המישטרה הודה מייד לצוות
שחקר את צור, למסור דו״ח מלא על
התנהגותו של העצור לגבריאל בך, פרקליט
המדינה.
בך עצמו טוען שקיבל דיווח שוטף
מן המישטרה על התנהגותו של צור ב מעצר.
אולם קצין בכיר בצוות שחקר את
צור גילה שאין הדבר כך. פרקליט המ דינה
לא קיבל דיווח מלא כזה.
אנשי המישטרה, מכל מקום, ידעו שפרשה
משונה זו היא אך חולייה גוספת בשרשרת
מעשים חריגים שעשה צור !מאז הוחל
בחקירתו על־ידי המישטרה, בסוף חודש
נובמבר .1974 הם ידעו כי !באותה תקופה
עבר מ שבר נפש• חמור, שהמשכו היה

במינו: מיכאל צור פשט מעליו את בגדיו
בחיפזון, השליך את תחתוניו על הריצפה,
וכאשר נשאר עירום־וערייד. החל מבצע
תנועות מיניות.
בסוף השבוע שעבר גזר בית־המישפט
המחוזי בתל-אביב 15 שנות מאסר על
מיכאל צור, הגאון הפיננסי שנתפס בקל קלתו,
באשמות גניבה, שוחד וזיופים בסכום
של 112 מיליון לירות.
צור הורשע על סידרת עבירות שביצע
בהיותו מנכ״ל החברה לישראל. במשך 41
הימים שבהם הוחזק במעצר המישטרה ועד
להגשת כתב־האישום נגדו, הופרחו בחלל-
האוויר תיאוריות שונות ומשונות בדבר
עיסקה שעשו איתו, כביכול, חוקרי המישט־

נסיון-ההתאבדות שלו במישטרה, לאחר
מעצרו. וכעת — הצגת־ההתחשפות הבלתי-
מוסברת.

מו־סל זוהר
רה ואנשי הפרקליטות. הכל העריכו כי אין
עשן בלי אש, וכי לתיאוריות אלו יש בוודאי
על מה להסתמך. ההנחה היתד. ש צור ייפטר
בעונש קל בילבד, יחסית לגודל אשמתו.
אחרת אי־אפשר היה להסביר את הגי לויים
הפנטסטיים שהוא נידב לחוקריו מ רצונו
החופשי — מעל ומעבר לכל מה
שהחוקרים ציפו לשמוע ממנו, גם בחלו מותיהם
הוורודים ביותר.
אך אז נפלה ההפתעה הגדולה. כאשר
ביקשו נציגי הפרקליטות מבית־המישפט
להטיל על צו ר עונש־מאסר של 30 שנה,
התמוטטו תיאוריות העיסקה כלא־היו. ואז
בא גזר־הדין, וקבר סופית את כל הניחושים
לגבי כוונה כלשהי להקל בעונשו.
צור נידון ל 78-שנות־מאסר ב0ך-הכל,
שהצטמצמו, בגלל חפיפתן, ל 15-שנים ב פועל,
שמהם יצטרך לשבת לפחות שני-
שלישים — עשר שנים תמימות.
אחרי ההפתעה הראשונית, משנרגעו הרו חות
קימעה, התעוררה בכל חריפותה תע לומה
חדשה: מדוע הודה צור בכל, אם
אומנם לא דו בר על ״ די ל ״? מדוע סיפר
כל-כך הרבה ונידב פרטים ופירטי-פוטיס
על סכומים ושיטות, שהדהימו אף את
חוקריו המנוסים ן כי הרי היה ברור לכל,
•שלולא 37 ההודאות המפורטות שמסר ל־מיישטרה,
היו החוקרים נאלצים לחפש את
הזיופים והגניבות שביצע בגאוניות שכזו,
במשך שנים רבות נוספות.
״מה קרה לו? הוא השתגע לגמרי 1״
השתאה מישהו שנכח באולם־המישפט בעת
הדיון. אמר, ולא ידע כי קלע נו ל מדוייק
בהרבה מכפי שהעלה בדעתו.
השוטר שנכח בהצגה המשונה ׳שערך
לעיניו צור, בתא-המעצר, דיווח מייד על
המתרחש לממונים עליו. קצינים בכירים

בלם
פי תאומיז
* ש להניח שגילויי התנהגותו המוזרה
של צור לא החלו רק לאחד מעצרו, שכן
אופי חקירתו והטיפול המישטרתי בו לא
חרגו מגבולות המקובל במישטרה, ולא
הופעל עליו לחץ מייוחד מצידה. קצינים
מן המטה הארצי של המישטרה סיפרו לכתב
העולם הזה כי את המשבר הקשה ביו תר
שלו עבר מיכאל צור דווקא לפני מעצרו.
צור הוזמן לחקירת המיישטרה בסוף
נובמבר , 1974 ומשך קרוב לשלושה חודשים
נחקר באורח שוטף, כשהוא עדיין אזרח
חופשי. גם אז, שיתף פעולה עם חוקריו
באורח מלא — ודיבר ללא מעצורים. ה תקופה
הראשונה, היא שהיתה לו הקשה
ביותר מבחינה נפשית, כך מעידים הקצי נים
שחקרו אותו אז. אלא שקשה לדעת
אם מה שגרם לכך באורח בילעדי היה
ההלם שבמעבר הפיתאומי, ממעמד של
אושיות חשובה ומכובדת למעמד של פושע
— או, שמא נתגלו בו סימני חוסר־יציבות
עוד קודם־לכן. ואם כן, מ תי? האם יש
בגורם זה כדי להשפיע — רטרואקטיבית
— על הבנת הפשעים שביצע, או האם
היה בו כדי להשפיע אילו היה ידוע, ונוצל
על־ידי ההגנה ו/או התביעה ב מי ש פ טו
כאשר נשאל הד״ר ראובן מאייר, מנהל
בית־החולים לחולי-נפש בבאר־יעקב, על
מה יכולים להעיד שני ד,מיקרים הללו —
נסיון־ההתאבדות של צור מייד לאחר מעצרו
(דבר שהוכחש על־ידי המישטרה בחצי-פה,
בטענה כי הופץ על־ידי מישפחתו) ,ופרשת
השתוללותו בתא־המעצר, השיב כי יש
הרבה מיקרים שעצירים משתגעים בבתי־כלא,
מסיבות שונות. יש גם מיקרים שמצבם
של חולים שגילו סימני הפרעה נפשית
לפני־גן, מחמיר בכלא. אך ד״ר מאייר לא
יכול להחליט לגבי התנהגותו של מיכאל
צור בהיותו במעצר, מפני שלא ראה אותו.
האם מסרו המי*שטרה והפרקליטות דו״ח
לבית־המיישפט על התנהגותו של צו ר? על
כך נשאל השבוע פרקליט־המדינה גבריאל
בך, והשיב :״קיבלנו דו״ח שוטף מד,מיש־טרה
על התנהגותו, אבל אני לא אמסור
פרטים.״
על כל פנים, ברור שהיה בהתנהגותו
של צור בכלא די חומר כדי שתיערך בדי קה
פסיכיאטרית מלאה וממצה של העציר.
דבר זה לא נעשה. עובדה זו היא חמורה
ותמוהה ביותר.
אחד העובדים הבכירים של הפרקליטות

1 1 1 1 2 1 1 1המסך ירד על פרשת מיכאל צור בסוף השבוע שעבר,
א 0 1 1 1
\ 1 1 11 1 1י• • ייי כאשר הנאשם עזב את בית־המישפט המחוזי בת״א,
בדרכו לבית־הסוהר ל־ 15 שנה. בלשים חמושים ליוו את צור אל נזכונית־המישטוה.
גילה כי אכן שמע על התקפת־השיגעון של
צור בתא-המעצד, אך הסביר כי אחרי
המיקרה די ברו חוקריו של צור איתו, והם
טוענים כי להד״ם, הוא לא השתגע .״הוא
פשוט השתולל מפני שהיה לו חם,״ הם
אומרים. גם קצין־מישטרה בכיר מן המטה־הארצי
טוען כי צור התפשט פשוט מפני
שהיה לו חם.
פשוט. ואולי לא־כל-כך פשוט. האם נטלו
חוקרי־המישטרה את האחריות להסברי
השתוללותו של צור על עצמם? מדוע לא
העמידוהו לבדיקה רפואית או נפשית? ואם
הועמד לבדיקה כזו• ,מדוע לא נמסרו פרטים
על כך לבית־המישפט, ולפרקליטיו של
צור?
״זאת הפעם הראשוגה שאני שומע על
הדברים האלה. לא נמסר לי דבר,״ גילה
השבוע עורך־הדין ארווין שימרון, אחד
מסניגודיו של מיכאל צור.
מבחינת החוק, רשאית המישטרה למ סור
דיווח על התנהגותו של עציר
לפרקליטות, אך אינה חייבת לדווח על כך
לבית-המיושפט ולפרקליטיו. תפקיד התבי עה,
מבחינת החוק, הוא רק לסייע לבית־

המישפט לעשות צדק. ואם הסניגוריה אינה
מבקשת מבית־המישפט להעמיד את הנאשם
לבדיקה פסיכיאטרית, מדוע תמהר התביעה
לעשות כן?

א כי
נורמלי*
* הו חצד הפורמלי, מבחינת המוסר ה (
ציבורי, נראים הדברים, כמובן, אחרת.
מה היה קורה, תיאורטית, אילו היה
מתגלה כי העצור לוקה במחלה נפשית
וזקוק לטיפול פסיכיאטרי? על סמך טענה
כזו, ייתכן כי לא היה מועמד כלל לדין.
הפרקליטות לא היתד, מגישה כתב־אישום
נגדו, ובית־המישפט היה מוציא נגדו צו־אישפוז
במוסד לחולי-נפש.
אחת השאלות החשובות המתעוררות
כעת היא: מדוע לא ביקשו סניגוריו של
יצור מבית־המישפט להביא אותו לבדיקה
פסיכיאטרית, לפחות אחרי שנודע להם על
נסיון־ו־,התאבדות (אם אכן לא ידעו על
(המשך בעמוד <31

הסובויס הידוע,
סקונותם שר המוני
הצביון הססגוני
אמני בפוטנציה
ואריה ליאור
אורן,
(מימין לשמאל) מוכרים
ביריד ציורים פרי־ידיהם, הדבקות של נייר־קרפ על קרטון וגזירות

משדשכוע אחד בשנה, לפחות,
/לובשת כיכר העירייה חג אמיתי.
למשך שבוע ימים מפנים הכלבים ועולי-
הרגל־לעירייה את מקומם לדוכנים ציב־עוניים
ועליזים, שבהם מוצג לפני הקהל

שונות. ביום השני ליריד הגיעו עס שולחן־מיטבח מתקפל וערי־מת־ציורים
ענקית, כאשר ככיסא משמש להם הספסל הציבורי.
״המכירה הולכת טוב מאוד, יש לנו כבר 180ל״י,״ הם מתגאים.

עם־הספר־והמיכהול

על פניהם בעיניים מקוות: אולי יגש,
אולי יקנה, ישאל, ידפדף׳ סתם יגיד מילה
טובה.
הם, ש״לא היו להם קשרים מספיקים,״
לדבריהם, חסכו פרוטה לפרוטה, הוציאו
את סיפריהם במו־ידיהם והריהם מביאים
אותם לכאן עימם.
,זטי רובין היא סופרת, צעירה ג׳ינג׳ית
נמרצת, בת ,34 האורבת בעיניים מש-

הרחב יבולו של
לאותה עת.
צעירים וקשישים, עוללים נגררים ותי נוקות
של בית־רבן רוחשים בכל, למן
מדרגות בית־העירייה ועד למעלה שדי-

הס פול, אנתוני ודייוויד, המוכרים ביריד

1ן 0 **1 1 1 \ 1
מראות הנתונות במיסגרות־עץ אמנותיות

1 #1111
11 # 1 1 1 1 1 1 1
מעשה־ידיהס. שלושתם אנגליים שאוהבים להיות בישראל. הס הגיעו לפני כשבוע,
לקהל.
בפעם השנייה. הס אוהבים לעשות ״דברים יפים.״ וגם למכור אותם

הג״נג׳י האי רוט׳

מתי רגב, משורר בן ,30 מעורר התקהלות רבה
סביבו בגלל נושאי שירתו שהיא, כהגדרתו,
״אירוטית,״ נושא שאנשים מתביישים לדבר עליו, והמעלה סומק אצל המעלעלים בספר.

רות־ח״ן, בין דוכני הספרים השופעים
ומעמדי הציורים וביטויי־האמגות השונים
— המהווים את י רי ד הספרים והאמנויות
הישראלי השנתי. ממש חגיגה לעיניים,
ללב ולכיסי המו״לים והאמנים למיניהם,
שזהו יומם הגדול.היריד השנתי הפך כבר מוסד מכובד
בפני עצמו, הנערך במועד קבוע — פחות
או יותר — ואשר אליו מתכוננים כל
הנוגעים בדבר משך השנה כולה. אלא
שהשנה י־ש ליריד המסורתי ייחוד. כי את
הסיפור האמיתי שלו מספרים לא הדוכ נים
המסודרים, הרישמיים, שכל אחד מהם
ממוקם בנקודה שנקבעה מראש — אלא
דווקא האנשים שבשוליו.

מסע בחלל
ממולכד

מיפעל ווייס

100

עותקים,

ומכר

כבר

במשך 14 שנים כתב שלמה לוי, טקיד בחברת־החשמל,
את סטר שיריו ״מחושך לאור — שירי מאור.״ הוציא
.55 השירים עוסקים בנושא היקר לו: צדק חברתי.

תוקקות לכל קונה פוטנציאלי. על כל ה נעצר
ליד הדוכן המאולתר שלה היא עטה
כעל מציאה, ושוטחת באוזניו בלב חפץ
את מסכת צרותיו של סופר־לא־מוכר. כואב
לה שהרומן הראשון שכתבה, שאליו היא
מתייחסת כאל בן־טיפוחים, לא נתקבל
על־ידי הוצאת־ספרים מוכרת, בשל ״גישה
פסולה וטיפול לא־הוגן בסופרים ומ-שוררים
לא-מוכרים.״
את הבריחה מן המציאות מימנה זטי מ כיסה,
והיא מפיצה אותו במו־ידיה, בגאווה
ניכרת. החלטתה נחושה להמשיך להוציא
גם את ספריה העתידים, להבא, בעצמה. היא
טוענת שנעשה לה עוול רק מפגי שאינה
משתייכת לשום זרם סיפרותי מוכר .״זהו
סי מון חדש לגמרי,״ היא אומרת ,״קרא
ותבין.״ בתום היום השני מכרה כבר 17
עותקים של סיפרה, וזהו לגביה הישג רציני.
מתחת לעץ הגדול שבמרכז הכיכר, בשולי
ארגז־החול, יו ש ב מתי רגב, רווק אדום־
שיער בן .30 מתי, לעדות עצמו, הוא
״משורר אירוטי,״ וכותב בדרך-כלל על
נושאים -שאנשים מתביישים לדבר עליהם,
תוך שימו ש במילים שנחשבות ״גסות״.

ל ה הם ה״מנודיס״־כביכול, שלא נמ־צאה
להם מיסגרת מסודרת להצגת סי רותיהם•
אלה הם המשוררים והמשוררות,
הציירים והאמנים בתחומים שונים שלא
נמצא להם מו״ל ותומך, שלא נמצאו
הוצאת־ספרים או גוף בעל־יכולת שיסכים
לסכן את כספו בפירסום סיפרם או אס־נותם.

מ של :״אחרי שיעשו שני מיספריס/
הם ישכחו מרובים וכדורים / ,והכדורים
היחידים שיבואו בחשבון /יהיו כדורים
נגד־הריון.״

אלה, הבוהמים האמיתיים, עוזרים ל בשולחנות
באים
מצויידים
עצמם• הם
ושרפרפים מתקפלים, ומתיישבים בשולי
האירוע הציבעוני הגדול. רק מעטים מב חינים
בהם, הם נועצים מבטי־קינאה ב־המון־חאדם
הצובא על דוכני ההוצאות
והגלריות המכובדות, ומביטים בחולפים

מתי הוציא כבר שני קבצי־שירה: מה
שעשה דו די לדוד תי בגינה ומה שיש לאחו תי
הקטנה, ומסע בחלל ממולכד לצד האפל
של השד. את האחרון הוציא ב־ 3000 עות קים,
שעלו לו 6000ל״י. הוא פשוט עלה
צפונה ועבד מיספר חודשים במדידות, עד
שחסך די כסף למימון הוצאת הספר. הספר

הצי 1רי [1המנווסמי ם משנו את
המבקר׳] 1ביריד הספדינ ,1אבד את
[ינ קו דווקא האנשים שבשור״ם
הראשון נמכר די טוב וכיסה את עצמו, וכ עת
הוא מוכר גם את השני ומקווה לכסות
את ההוצאות ואף להרוויח סכום שיאפשר
את מימון סיפרו המתוכנן הבא.
גם מתי קובל על דרך־הייסורים שעל
המשורר לעבור עד שיגיע למצב שבו יכי רו
בו, ומתלונן על העדר־קשרים. הוא מפיץ
ומוכר את ספריו בעצמו, משום שחנויות־הספרים
מסרבות להציג בחלונות־הראווה
שלהן את ״התועבה הזאת״ .הוא גם לא
אוהב כשמציצים בספריו ומתחילים לצחוק
או להסמיק. לא שאיכפת לו שאנשים צוח קים׳
אלא שדעתם נתפסת לצד החיצוני -של
הדברים, ולא לאמת שבהם.
״חנו לי נשים /הרבה אהבה /עדי ש אצעק
הצילו / ,אחר־כך תראו איך אהיה
טוב יותר /משר־החינוך אפילו.״ נאום ה משורר
אוהב־הנשים.
ש. תירצה (שונר) היא קיבוצניקית נאה
בת 22 מניר־דויד, ישלא הביאה איתר. אפי לו
שולחן כדי להציג עליו את ספריה. היא
פרשה שמיכה על רחבת־הבטון, ויושבת
לידם. את שני הספרים שכתבה עד־כה הו ציאה
באלף עותקים כל אחד, הראשון, פר פרים
נופלים בלילה, מומן בחלקו על־ידי

עלו לו 450 לירות. עד היום מכר כ־65
עותקים, מהם שישה ביריד.
הוא יושב על כיסא קטן, ידיו נתמכות
על ברכיו וסיפרו מונח לפניו. הוא אינו
שש להשיב על שאלות, ומשיב במבטים
ביישניים ובקול רפה. שלמה מתגורר בתל-
אביב, עם אמו. והיא, לדבריו, חושבת שהוא
בחור יותר מדי רציני. אבל הוא טוען
שהוא רואה רק את המציאות, ומתרגם או תה
לשפת השירה. המשורר האהוב עליו
ביותר הוא ביאליק. הוא־עצמו מזדהה עם
מעמד הפועלים, ורגי ש מאד לצדק חברתי.

הילדים מזלזלים
בשירה

ך* פברואר 1974 השתתף בהפגנת־פד
1עלים, וכל־כך הושפע ממנה, עד שחש
צורך לבטא את ריג שותיו בשיר :
״ראיתים צועדים בסך, ילדים רעבים /
שמעתים זועקים לצדק חברתי /סיסמאות
בידיהם וקריאות מפיחם /מתייצב למודם
קהל אדיש ומחייך.״
מרדכי פרוינד הוא המבוגר שבחבורה
מייוחדת־במינה זו. גבר נמוך־קומה בעל

רוננן ראשון

כתבה זטי רובין, ג׳ינג׳ית לוהטת, בת ,34 המחזיקה בידיה
את ״הבריחה מן המציאות״ שלה .״מאז שהתחלתי לכתוב,
אני לא יכולה לעבוד,״ היא מספרת ,״וזה מכריח אותי להתפרנס מהכתיבה שלי.״

קול שקט, שכובע י שן לראשו. פרוינד עלה
ארצה ב־ , 1941 הוא תושב קריית־הרצל ואב
לשישה ילדים. הוא מתפרנס מהוראה בבית-
ספר יסודי, וקודם־לכן עבד כפקיד.

ישו מלונדון

הגיעה אורנה קאליש, הרושמת פורטרטים לכל החפץ בכך
תמורת 20ל״י. אורנה, הלומדת עיצוב־אופנה בוזו״ל,
הגיעה לארץ שלושה ימים לפני היריד, לקחה לוח־דיקט, עיפרון ובלוק־ציור, והתמקמה.
אומרת.
״אני לא עושה את זה בשביל הכסף, אני פשוט אוהבת את זה,״ היא

ביריד הספרים הוא מציג את סיפרו השני
במיספר. כליל סונטות, שיצא כבר זמך־מה
אחרי מילחמת ששת־הימים אך, לדבריו,
״אז העדיפו לקנות אלבומי־ניצחון ולא סיפ־רי־שירה.״
יחסם של ילדיו אל יצירתו מעו רב•
״הם יודעים שאני כותב ושאני משורר,
והם אפילו מעוגיינים לעזור לי בהפצה,
(המשך בעמוד )44

איגוד סופרי הקיבוץ־הארצי ! השני, גיהנוס
של יופי, יצא בהוצאת תמוז.
תירצה אינה מתלוננת על שהיא נאלצת
למכור את ספריה במדידיה. לדעתה, חשוב
המגע שבין הכותב לקורא. בתחילה פחדה
מהמגע האמצעי הזה. אבל אחר־כך נוכחה
לדעת, כי מי שכבר ניגש ומתעניין, הוא
זה שיש לו גישה ״לבודד ולצומח״ ,כפי
שהיא מכנה זאת, ועם אלה היא יוצרת קשר
מיידי.

מזדהה עם

הפועלים

ושירה שלי אישית ולירית מאד,״
1אומרת תירצה .״אני מרגישה קירבה

בעיקר אל דליה רביקוביץ. למרות שאני
צעירה, יש ב שירי מישקע טראגי רב. בחיים
הקצרים שלי עברו עלי הרבה טראגדיות,
וזה בא לידי ביטוי בשירים שלי.״
נחבא־אל־הכלים, נמוך־קומה ובעל עיני־ילד
גדולות הוא שלמה לוי, עובד חברת־החשמל,
רווק בן .29 שלמה כוזב את סיפרו
הראשון מחושך לאור — שי רי מאור זה 14
שנים, ועתה הוציא 100 עותקים ממנו, ש־

^1118י

מן הקיבוץ

הגיעה ש. תירצה, בת ניר־דויד, בת 22 ונבוכה מכל המעמד,
שבו היא מוכרת את שני סיפרי־הטירה שלה על שמיכה פרושה.
לדעתה חשוב המגע שנוצר בין הכותב לקוראים, ועט אדה היא יוצרת קשר מיידי.

אוהב־האדם
מרדכי טרוינד
המוכר את סיפרו השני ״כליל סונטות״.

מיהו ד •1סע*ל
(המשך מעמוד )23
אמה של מזל אינה מוכנה להתערב גחיי
בתה. אין היא מאמינה שדני מכר נשק
לערבים, אך היא טוענת שהוא מכר את
נישמתו לפנתרים.
מספרת האם :״הוא תמיד נתן לנו
כסף, עזר לנו. מאז שבעלי נפטר, לפני
שיבעה חודשים, היה בא פה עם מזל כמה
שיותר.
״אני לא יודעת. לא מאמינה. הוא די בר
עם מזל פעמיים בטלפון, אמר יכתוב
מיכתב.
״אני אף פעם לא התערבתי בחיים של
הבת שלי, לא בענייני המישפחה ולא בעניין
הפנתרים. לפני כמה ימים התחתנה הבת
שלי השנייה, מרים. זה היה אבל לא
חתונה.״
אמה של מזל.היא אשה חשדנית ביותר.
היא מספרת שמזל נסעה לבאר־שבע כדי
להירגע מהפרשה, אך בטרם הספיקה לסיים
את המישפט הופיעה מזל בפתח הבית
הירוק שבשולי הכביש לאשדוד.
מזל אינה מדברת עם עיתונאים. פניה
הנאים מתמלאים חימה :״לא מעניין אותי
דני, ולא מעניין אותי שום דבר. אני לא
מדברת עם אף אחד. תעזבו אותי לחיות,
ותעזבו אותו לחיות. אם יקרה לו משהו,
אני אהרוג מישהו! תדברו עם ת עו ר ד
דין שלי. לי נמאס! אם לא תסתלקו, אני
אקרא למישטרה.״ היא צועקת ומרימה את
ידה באיום. תופסת את אמה, הודפת אותה
אל תוך הבית, וטורקת את^הדלת•

״אגחגו
גתגקס בך[״

וכני שמש, שותפו של דני סעיל
באירגון הכוח המהפכני השחור, נמצא

במדינה
(המשך מעמוד ) 18
השבוע פירסמו ״נאמני מועצת ר״צ״ גי״
לוי־דעת, בו קראו ל־ 35 אלף בוחרי ר״צ
״להישאר צמודים למצע־הבחירות של ר״צ׳״
ולא להצטרף ליעד. הם קראו להקמת ״ תנד
עת־מרכז ליברלית חדשה״ עם שינוי ול״ע,
ולפתיחת מאבק ציבורי לקבלת חלק ״מכסי
פי המימון המיפלגתי שניתנו לתנועה״
לזכויות־האזרח, ולא למיפלגת יעד״.
בקופת ר״צ, שבה שולטת שולמית אלוני׳
הצטברו מאות אלפי לירות מן המימון ה־מיפלגתי.
לסכום זה מצטרפות בכל חודש
ב־ 50 אלף לירות נוספות מקופת־המדינה —
אך סכום זה שייך, בהתאם לחוק, לשלושה
חברי־הכנסת, והם יכולים לעשות בו כאוות׳
נפשם. לטענת רון ורזניק, אין שום פיקוח
רציני על כספים אלה.
״ספרדים מיקצועיים״ .הפילוג בר״צ
היה רק אחד מסידרה•
באותה שעה עצמה פרשה קבוצת־חברים
מתנועת־שינוי, כדי להצטרף ליעד• פור שי
ר״צ ופור שי שינוי, שניהם מבין המייסדים
״של התנועות, נפגשו כאילו במחצית הדרך
— אלה הלכו משינוי לר״צ, ואלה פרשו
מר״צ וקראו לאיחוד עם שינוי. שינוי עצ מה
פירסמה גילוי־דעת נזעם נג ד פורשיה׳
שהיה בעקיפין התקפה על יעד, אותה מש תדלת
שינוי להכתים כ״״שמאלנית״.
באותה שעה התחולל פילוג־זוטא גם ב־
״חוג לליבון״ ,קבוצה של אינטלקטואלים
מאנשי־מפא״י שרובם הצטרפו ליעד, ומי עוטם
נשארו במיפלגת־העבודה. היה זה
אישור לכלל הישראלי הוותיק: כל איחוד
גורם, קודם־כל, לפילוג.
המיפלגה החדשה עצמה קיימה בינתיים
את כינוסה באווירה של התרוממות־הרוח

המנהיג: פעיל כ ץ בן־נון ואכרג׳יד
סוכנות לירידה מהארץ
עם דני בקשר מתמיד. למישרד-המוניות
שבו הוא עובד הגיעה שיחת־טלפון. דני,
סעיל, השוהה בגרמניה אצל אחיו, היה על
הקו. מספר שמש :״הוא מכחיש את הסי פור.
בינתיים הוא נשאר בגרמניה. הוא
מכיר את הסיפורים שאפשר להושיב בן־
אדם על זה שהוא לא עשה שום דבר.
הוא אומר שהעניין הפלסטיני לא היה ב ראש
דאגותיו. בינתיים הוא לא יודע אם יח זור
לארץ. יישאר שם, כנראה, עד שית בהרו
׳העניינים. הוא לא ידע כלום מה עיתונים.
״הוא
סיפר לי שכמה ימים לפני שפור סמה
הודעת דובר צה״ל באו אליו מהש.ב.
והציעו לו לעבוד בשבילם. הוא שלח אותם
לכל הרוחות.
״אחרי שהודעת צה״ל פורסמה, הם באו
אליו שוב ואמרו ל ו, :אתה רואה׳ עכשיו
לא ׳תוכל לחזור לארץ, אלא־אם־כן תשתף
ל ו, :אנחנו
איתנו פעולה׳ .הם אמרו
נתנקם בך ! אין לך ברירה ! אתה מוכרח
לעבוד אי תנו׳!״
זוהי, אם כן. גירסתו של סעיל. אך
נראה שאין הוא מוכן להעמיד אותה במיב-
חן, מול הגירסה של כוחות־הביטחון שהוא
שיתף פעולה עם תא פידאיון שביצע פיגו עים
במדינה.
כאשר הודיע שמש לסעיל, בשעת השי חה
הטלפונית, שנמצאת במקום עיתונאית
המבקשת לדבר עימו, השיב סעיל :״אני
לא מוכן לדבר עם עיתונאים ! ״

בעיירה שלומי. בחירת המקום היתד, ביטוי
לרצון הנואש להיפטר מתדמית של מיפלגה
אשכנזית-בורגנית־מבוססת, לפלוש לישראל
ה״שנייה. אולם המחווה עצמה נשארה, במי דה
רבה, חסרת־תוכן: אנשי שלומי הסתכלו
בבאים בסקרנות נוסח סאלח שבאתי, ואילו
באולם עצמו בלט הרכב שכולו מחברת־העילית
של ישראל הוותיקה.
בלית־ברירה פונה יעד עכשיו לדרך ה־מפא״יית
המקובלת של משיכת ״ספרדים
מיקצועיים״ ,בתיקווה שיעניקו למיפלגה
חזות שחומה יותר. עסקן ״עיראקי״ כבר
פרש השבוע ממיפלגת־העבודה, נתקבל ב תרועה
גדולה על־ידי יעד. באותה מגמה
מתנהלים גם גישושים לעבר קבוצת־העסק־נים
שה״שתלטה על הפנתרים השחורים. אם
ייענו, צפוי גם שם פילוג.
הדרך לאיחוד רצופה, כנראה, פילוגים.
הסברה וזאמח של עמ*ת
האלון? >מי).7
הכחיש את עצמו
וחצי? את נ 8שו
״רק ילד יכול היה לודשוב ״שאני אמרתי
דבר כזה!״ זעם שר־התחבורה גד יעקובי,
בשובו לארץ מאמריקה.
״הבינו אותי לא נכון ! לא אמרתי דבר

כזה!״ נזעק השבוע האלוף (מיל ).מאיר
עמית בארצות־הברית.
א ש״ף׳ חס וחלילה! יעקובי הת רגז
מפני שפורסם בארץ, כי הוא הביע את
הסכמתו להיפגש עם אש״ף.
עמית נחרד מפגי שפורסם כאילו אמר
שלמען שלום־אמת הוא מוכן לחזור לגבו לות
ה־ 4ביוני.
שתי האמירות הן סם־מוות למי שרוצה
לעשות קאריירה בצמרת הנוכחית בישראל.
בעוד אנשי־ימין מובהקים, כמו עזר וייצמן
ואריק שרון, אינם מביעים כל התנגדות
להידברות עם אש״ף (אך מציגים תוכניות
שאינן יכולות להתקבל על דעתם של פלם־
טינים) ,נחרדים היונים הרישמיים מעצם
המחשבה הזאת. השבוע, כאשר הוזמן ה פרופסור
שימעון שמיר, הידוע כיונה, להש־תתף
בסמינר מטעם האו״ם בהשתתפות
נציג אש״ף, מיהר להכריז בקול רם מאד
שהוא מסרב להיפגש עם הפלסטיני.
מכאן הכדדשתו של יעקובי. הוא טען,
שהביע רק הבנה לעניין הפלסטיני, אך שלל
בפירוש את אש״ף.
כאחרית !הימים. דומה היה גורלו של
עמית.
בשבוע שעבר נפגש יצחק ר בין עם קבו־צת
אקדמאים בירושלים, פתח את השיחה
באומרו, שאין לו מה לדבר עם מי שמוכן
לחזור לגבולות ה־ 4ביוני, והוא מוכן להת ווכח
רק עם מי שרוצה בגבולות חדשים.
כלומר: רק מי שרוצה בסיפוח כלשהו, גדול
או קטן, הוא בר־שיחה לראש־הממשלה.
על סמך עיקרון זה נשלחים אנשי ארץ״
ישראל השלימה בסיטונות לאמריקה, כשלי״
חי-הסברה רישמיים של המדינה. מנחם
בגין, הזוג המר ובן־מאיר (״סמי וסוסו״)
עזר וייצמן ואחרים נשלחים או מתקבלים
כאנשי ההסברה הרישמית.
משום־מח מיהר עמית להסביר שלא הת כוון
לשלום בזמננו, אלא רק ל״אחרית ה ימים״
,כאשר י ש רו ר בין ישראל והערבים
מצב כמו ״בין צרפת ולוכסמבורג״ ,וגם אז
לא לגבולות דד 4ביוני, אלא למשהו אחר.
כך הציל את נפשו.
״לא הוכנתי כראוי״ .מקור התופעה
פשוט לגמרי. אדם סביר אינו יכול כיום
להופיע בציבור אמריקאי רציני ולדגול ב סיפוח
שטחים או בשלילת מו״מ עם אש״ף.
בעומדם באש הצולבת של שואלים אינט ליגנטיים,
נאלצים המסבירים להכיר בקיום
אש״ף ולדגול בהחזרת השטחים המוחזקים.
לרוב המסבירים נדמה כי אמירות אלה
יכולות להישאר מוגבלות למקום, ולהישכח.
אולם העולם הוא קטן, והתיקשורת בו מהי רה.
הדברים מגיעים מייד ארצה, מתפרס מים
ברבים, לתדהמתם של המסבירים עצ מם,
שאיך להם אומץ־הלב להיאבק על די־עותיהם
בבית.
השבוע התלוצצו בירושלים כי כל מסביר
ישראלי הנשלח על־ידי הממשלה או הסוכ נות
לחו״ל יקבל במטוס, בדרכו חזרה, טו פס
משוכפל ,״שאותו יתבקש למלא ולמסור
לעיתונאים בלוד. בטופס יהיה רשום :
״הריני מצהיר בזה, שלא אמרתי...
״לא הובנתי כראוי בנוגע ל...
״התכוונתי לומר ש...
״דעתי האמיתית היא ההיפך ממה שפור סם
בשמי.״
מישפט איפה הצדק?
חמחד 7ש 7חמערכת המישפטית
עו7ח כחומרתו
ע? מחד 7המערכת הצבאית
״לו הייתי אזרח הנזקק לבתי־המישפט
ונתקל בתופעות כאלה, החורשות על בשרי,
נדמה לי שהייתי מתקומם בכל ליבי, צועק
עד לב השמיים ועושה כל שניתן כדי לעו רר
את דעת־הקהל נגד הסדר הקלוקל הזה.״
אישום חמור זה נגד המערכת המישפטית
של ישראל הושמע מפיו של שופט בית-
המישפט העליון צבי ברנזון. אולם ברנזון
אינו אזרח הנזקק לבתי־המישפט. משום כך
הוא מחריש. השבוע הושמעה זעקתו מסי
אזרח אחר.
היה זה העיתונאי נתן דונ ביץ׳ שיצא
במיתקפה חסרת תקדים בחריפותה כלפי
מוסדות הצדק בישראל. טען דונביץ׳,48 , הארץ יליד תל-אביב, בעל-טור בעיתון
ותוכנית רדיו בגלי־צה״ל :״מערכת עשיית
הצדק ואכיפתו היא אחד מעמודי התווך של

המדינה. אולי העמוד בה״א הידיעה. מה
תועלתו של צבא משובח שיגן על גבו ו
מידרד ר ת?
לותיה של מדינה נירקבת
...ועמוד התווך הזה של החברה הישרא לית
סדוק.״
שנים רבות של מעקב אחרי מישפטים
בבתי־מישפט בדרגות השונות הביאו את
דונ ביץ׳ למסקנה עגומה: סחבת, רשלנות,
עינויי־דין, עיוותי־דין, איפה ואיפה, צדק
אחד לעשירים וצדק אחד לעניים, מוגבלות
של שופטים — כל אלה הם ממאפייניה של
המערכת המישפטית בישראל. וזהו אחד
הגורמים לכך שבישראל שולט חוק הג׳וג־גל
ולא חוק המדינה.
בספר שהוציא השבוע לאור * מאשים
דונביץ, את מוסדות המישפט של המדינה
באחריות לאווירת ההפקרות והשחיתות ש פשטה
במדינה .״אילו היתה מערכת אכי-

מחכר דונכיץ
שיטה לעינוי־הדין
פודהחוק חזקה כפי שהיא חייבת להיות,
היו פני הדברים שונים.״
מכונה חלודה וחורקת. בשעתו, בעת
שאווירת ההפקרות ציינה את חברת השפע
הישראלית שלאחר מילחמת ששת־הימים,
התנחמו רבים בעובדה שהתחלואים של
החברה הישראלית לא דבקו בצה״ל. באה
מילחמת יום־הכיפורים והפריכה הנחה זו
מיסודה. אחר־כך נמצאה נחמה לפחות ב עובדה
שהרשות המישפטית בישראל היא
תקינה, יעילה והוגנת.
בשורה של הדגמות, הלקוחות מתוך תיקי
בית־המישפט, מפריך נתן דונ בי ץ׳ גם הנחה
זו. המחדל המישפטי בתחום עשיית הצדק,
הוא טוען, אינו נופל בחומרתו מהמחדל
הצבאי כסי שהתגלה במילחמה האחרונה.
בתי-המישפט בישראל עושים את הצדק
פלסתר. לא משום שהשופטים מושחתים,
אלא מפני שהמערכת המישפטית כולה לקו יה,
בלתי יעילה ובלתי מבוקרת.
הוא מספר כיצד החזיקו שופטים במגי רה
פסקי־דין במשך חודשים ושנים וגרמו
בכך לעיוות הצדק. פושעים במישפט האו נס
האכזרי ביותר שבוצע בישראל הילכו
חופשיים במשך שנים, משום שבית־המיש־פט
לא היה מסוגל לשפוט אותם במהירות
וביעילות. מתוך פסקי־הדין היבשים ותיאור
מהלו המישפטים בוקעת זעקתם של אז בתי־המישפט
רחים
רבים שפנו לעזרת
ונואשו לבסוף מהצדק, משום שהוא איחר
לבוא .״זרוע מדולדלת, מכונה חלודה וחו רקת׳
חותמת גומי,״ הם חלק מהכינויים ש־מדביק
דונ ביץ׳ למוסדות המישפט.
כותב דו נ בי ץ׳ :הסחבת הדבירה את ה צדק.
עינוי הדין הביא את עיוות הצדק.
ובבית העלמין של האומה נכרה קבר נוסף
לאמונת האדם בצדק. אלפים איבדו את
אמונם בו, תוך שהם מצפים — עייפים,
דואבים ורצוצים — להופעתו ...באווירה
זו של אי־אימון ביעילותה של המערכת ה-
מישפטית נוצר גן־עדן לנוכלים ורמאים,
נוצר שדה־מחיה נרחב לשיכבה גדולה
ומסוכנת של ברנשים אלימים.״
* עינוי־דין, מאת נתן דונ ביץ /בהוצאת
פלג 210 ,עמ ׳.

העולם הזה 1969

0מתי הוא השתגע? 0
(המשך מעמוד )27
פרשת תא־המעצר) ,ואחרי שנדהמו לגלות
בבוקר ׳בהיר אחד כי הוא מזמר באוזני
המישטרה את כל סיפור מעלליו, ללא
אזהרה מוקדמת?
לכך יכול להיות רק הסבר הגיוני אחד.
כדי לבקש הסתכלות פסיכיאטרית כזו, זקוק
הפרקליט לרשותו של לקוחו- .נראה כי
צור, בהיותו משוכנע בשפיותו הגמורה, לא
העניק לסניגוריו רשות כזו, ולכן לא נותר
להם אלא למלא אחר הוראותיו, לבסס את
ההגנה על שלד אחר.
אפשרות נוספת היא כי צור ידע שתקופת
החופש שלו מוגבלת. כל עוד נחקר בהיותו
חופשי, היה פנוי לשוב לביתו. מדי-יום,
לאחר החקירות. הוא ידע גם כי אם יוחלט
על תקופח הסתכלות, יאבד את חירותו מייד,
ייאלץ להיכנס לבית־חולים. הוא ידע כי
אם יתגלה שהוא בריא בנפשו, ממילא יגיע
בינתיים מועד המישפט, והוא יועבר לכלא.
משום־כך החליט לנצל עד תומם את ימי
החירות המועטים שנותרו לו, העדיף להי שפט
ללא תקופת הסתכלות כזו.

נ ר מז

שץ זו־עועשוע־ס
כלבים בעלי תעודות-יוחסין
>כל סמי כלבים וגורים ברי אים,
חתולי-בית וחתלתולים,
טיבול וטרינרי יומיומי* ,נ סמן
לכלבים וחתולים, אמב טיות
מד טפילים.
אגודת צער-בעלי-חיים, תל-
אביב, רח׳ סלמח ,30 ימו.
טל•03-827621 .

המנוי

יתר על כן, כל התנהגותו של צור
בעבר מעידה על שחצנות בלתי־מרוסנת,
שקבלה — ואולי עברה את גבולות —
שיגעון־הגדלות. אדם כזה אינו מוכן
להשלים עם העובדה שמצבו הנפשי מעור ער.
התדמית־העצמית שלו אינה סובלת
את המחשבה שהוא עלול להיות חולה־נפש.
ממילא ידחה איש כזה כל הצעה
להיבדק על-ידי פסיכיאטר.
המישטרה, מצידה, דחתה את מעצרו פע מים
אחדות, איפשרה לו לנסוע לירושלים,
לברית-המילה של נכדו, עצרה אותו מייד
לאחר־מכן. זמן קצר אחר־כך ניסה צור
להתאבד.

קיבלת חשבון,
אנא, פרע אותו
בהקדם .

מדולקת המיט״ם

צור נשאר בחוץ כל עוד חששו החוקרים
שמעצרו יסתום את פיו. הם היו מרוצים
משטף־הדיבור הכביר של צור החופשי,
שנבע מסיבות פסיכולוגיות בלתי־מובנות,
ולא רצו לשנות את המצב.
אולם כאשר תכפו הסימנים שמצבו ה־בלתי־שפוי
עלול לגרום לאסון — ובעיקר
בשל סכנת ההתאבדות — החליטו לעצרו,
כדי לפקח עליו יומם־ולילה.
על כל פנים, לא
יינת כלל לגלות
מיכאל צור, וכמוה
— מסיבות שחלקו
עימן.

היתה המישטרה מעוג־את
מצבו הנפשי של
גם פרקליטות המדינה
ברורות וחלקן שמורות

1מישטרו־נ ישראל היו סיבות ר צי ך
/גיות
לרצות לטשטש כל עיקבוית שהיו
עלולות להוביל לגילוי מצבו הנפשי. גור מים
רבים האשימו את המישטרה על שאינה
פועלת ביעילות מספקת לחקירתם ומעצרם
של הפושעים הכלכליים. זאת, לאחר שהחלו
מתגלות, בזו אחר זו, הפרשיות הכלכליות
המחפירות שזיעזעו את המדינה כולה.
הגילוי שצור לוקה בנפשו היה מביא
אותו, אוטומטית, אל מחוץ לתחום חקירתה
של המישטרה, וחוקריה לא היו ;מגיעים
אל עומק הסיפורים והפריטים שנתגלו להם
מפיו. אילו היה צור מאושפז, היו בוודאי
מאשימים את המי׳׳שטרה והפרקליטות ב־
״דיל״ ,ואז קשה היה לשכנע את הציבור
שלא כן הדבר.
ואולי היה זה ״דיל״ הפוך בדיו ק: צור,
שידע כי גם הדברים המעטים שסיפר
בתחילה מפלילים אותו כהוגן, ראה כי
אין לו עוד מיפלט משפיטתו למאסר
ממושך. ייתכן כי לגבי, אדם כמותו, היה
האישפוז במוסד פסיכיאטרי גרוע מכל
מישפט ומאסר, והוא הסכים לספר הכל,
בתנאי שמצבו הנפשי לא יועלה כלל לדיון.
להתנהגותו המוזרה של צור נוסף עוד
שלב אחד, ביום שבו ניתן גזר־הדין ב־מישפטו.
הוא יישב באולם־המישפט קפוא
לחלוטין, חיסר־תנועה. את ההודעה שיהא
עליו לרצות 15 שנות־מאסר קיבל ללא
ניד-עפעף, כאילו אין הדבר נוגע לו כלל.
הוא ניראה כאדם השרוי בעולם אחר. נראה
היה כאדם שקיבל -סמי-יטישטוש.
בימים האחרונים רימזה המישטרה כי
מיכאל צור יקבל טיפול רפואי בכלא. היא
לא טרחה להבהיר באיזה טיפול מדובר.
למרות פסק־הדין החמור, לא תמה עדיין
פרשת מיכאל צור. בינתיים הוא נשפט
רק על הפשעים שביצע בהיותו מנכ״ל ה חברה
לישראל, אך חוקרי המישטרה ממ שיכים
לחקור את שאר פעולותיו הכלכליות
של האיש — לא כדי להרשיעו בפעם נו ספת,
אלא כדי להוציא לאור פרשיות
כלכליות נוספות, עם גיבורים אחרים.

העזלם הזה 1969

המקום:

המחיר!

1855

לבלוי חופשה אי די א לי ת בר מ ה גבוהה ובמחיר הזול ביותר באירופה( .כספי
ההקצבה יספקו לך לבלנת, להנות וגם לקניות).
נופים סשנעים מרכזי קניות ובלוי חוססים 1400 .איים ציוריים 15,000 .יקים חופי ים חלומיים,
מועדוני צלילה ויאכטות, מלזנות פאר (לא יקרים) ,מועדוני לילה ובתי קזינו.
אתר ם הסטורים. מעיינות מרפא ואנשים שמחים היורמים להכניס אורחים.
פנה אל סוכן הנסיעות שלך. אצלו תמצא מבחר עשיר של תכניות לבוררים ולקבוצות.
* מחיר לטיסות קבוצתיות $ 60 +עבור סידורי קרקע.
בשתוף פעולה עם

ף 1מדתי לל,ח!״ אמר הקונסול דד
מייועד .״מעכשיו׳ אם מישהו יבקש
ממני להתנדב לאיזה תפקיד -שהוא, אני
אצחק לו ב פר צו ף! ״
אברהם בריר, גינג׳י משופם בעל עיניים
כחולות, ניראה במו צבר אופייני. הוא באמת
כזה — ירושלמי, רב־סרן במילואים (תות חנים)
שלחם בשלוש מילחמות, מאז שירת
כקשר בן 16 במילחמת־העצמאות. ביום-
הכיפורים שירת אצל דובר־צה״ל כקצין־
ליווי לכתבי־חוץ. חוץ מזה הוא אחד מעור־כי־הדין
המצליחים ביותר בתל־אביב.

הוא פישפש בניירות, פתח מייד :״קיבל נו
ידיעה חמורה ביותר. אתה ביקשת לרדת
מן הארץ פתח.
הוא הביט בבריר בחדוות־גיצחון. סוף״
סוף נתפס בקלקלתו. המזימה היתד, ברורה :
בריר רוצה לרדת מן הארץ, ניצל את קש ריו
עם אלון כדי לבצע את הירידה באיצ־טלה
של שליחות•
״מה פיתאום?״ שאל בריר .״אין לי מו שג
על מה אתה מדבר.״
״אל תכחיש!״ פסק הסמנכ״ל המינהל.
״יש לנו הוכחות בכתב ! ״

הפקידים:

ה מו ע מד:

״הוא רצה ו הגו
מן האוץ ומצד
לשם נן את
מ ש ורתחו ץ ר

״פקידי המישור
ניהלו נגדי מעוכה
של מילחמת
גרילה!

״יש לי הכל,״ הסביר .״מישפחה, בית
נאה, פראקטיקה משגשגת, כסף, שלו ש־ארבע
נסיעות להו״ל בשנה• אבל שאלתי
את עצמי: מה אני עושה בשביל המדינה?
לכן, כשהציעו לי להקדיש -שנתיים־שלוש
לשירות המדינה, הסכמתי.״
ההצעה באה, לדבריו, מפי מכר, יגאל
אלון. שר־החוץ ביקש להכניס דם חדש ל״
שירות־החוץ, לחרוג מן המיסגרת הביורו־קראטית
של מישרדו. הוא קרא לבריר, הציע
לו תפקיד של קונסול־כללי בלוס־אנג׳לס,
תפקיד שעיקרו יחסי־ציבור, תעמולה בקרב
יהודים ולא־יהודים וקשירת קשרים (העולם
הזה .)1957

ואז, לפתע, האיר האור לבריר. הוא הבין
מה קרה.

של סג ר״
שמועה פשטה במיסדרונות מיש ן
ן רד־החוץ בירושלים כמו שריפת־קו־צים
.״אלון נתן ג׳וב לחבר -שלו, חיים חפר,
ועכשיו הוא נותן ג׳וב לחבר של החבר
שלו, עודך־הדין של חפר זעמו הפקידים.הם התכוונו לעובדה שבריר הוא גם פרק ליטו
של המשורר הפלמח״אי, שעל מינויו
כקונסול לענייני־תרבות נודע באותה עת.

מזה כמה זמן, תיכנן בריר פתיחת סניף
למישרדו בניו־יורק. הרעיון עלה בליבו
כאשר ייצג את ישראל באירגון העולמי של
עורכי־הדין, שדן מזה שנים אחדות על מתן
הזכות לכל עורך־דין בעולם להופיע בכל
הארצות. מכיוון שבריר מייצג חברות בינ לאומיות,
יכול היה להרחיב את הפראקטי קה
שלו בהרבה אילו יכול להקים לו מיש־רד־מישנה
בניו־יורק.

אברה וברורי ה ב רי ר
הפקידים ידעו כי חיים הרצוג ביקש לה שיג
אותה זכות עצמה, כאשר נתמנה לנציג
ישראל באו״ם. אולם הוא נתקל בקשיים.
החל ריב־ודברים. הרצוג ביטל את בקשתו,
והסכים לחסל את הפרקטיקה שלו.
בריר, שהיה עצמו חבר ועדת־האתיקה
וועד המחוז של לישכת עורכי־הדין, לא
נואש. הוא הסביר את מצבו בלישבה, זכה
באישור רישמי המתיר לו להישאר שותף
בלתי־פעיל במישרד, אשר יוסיף לשאת
את שמו.
כשהביא אישור זה למי-שרד־החוץ, חיכתה
לו אפתעה. היועץ־המישפטי חיווה את דע תו
שהדבר אסור על־פי התקשי״ר.
גם עבודת אשתו של בריר בלוס־אנג׳לם

ארצות־הברית, למשכורת של 1500ל״י ב ישראל)
אלא גם ״דמי ייצוג״ — כ־300
דולר. זהו סכום מגוחך.
ואז עשה בריר דבר שלא־ייסלח: הוא
ביקש מן המישרד לבקש עבורו היתר להו ציא
מן הארץ עשרת אלפים לירות בדול רים,
כדי לממן מכיסו את החסר.
זה הגדיש, כנראה, את הסאה. הפקידים
נזעמו. באחד מביקוריו יצל בריר במי-שרד
נקרא אל הסמנכ״ל, והלה גילה לו בסיגנון
פסקני :״שמע, בריר, נודע לגו שאינך יו דע
אנגלית!״
בריר כימעט פרץ בצחוק. הוא מייצג חב רות
בינלאומיות במשא־ומתן בארצות־הברית
ובדרום־אמריקה׳ מנסח עבורן חו־

לפי החוק של מדינת ניו־יורק, יכול פרק ליט
ז ר לפעול בה (אך לא להופיע בבתי־המישפט)
,אם הוא ״תושב־קבע״ .בריר לא
התעצל, ניגש ל שגרירות האמריקאית בתל־אביב
וביקש מעמד של תושב־קבע בניו-
יורק, למטרה זו. על כך סיפר לכל חבריו,
והציע להם לעשות אותו דבר.
(סיפר אחד מהם, השבוע :״כן, בריר
סיפר לי על כך והציע גם לי לפתוח מיש-
רד כזה בניו־יורק. החלטתי לא לעשות
זאת, ביגלל שיקולים פרטיים.״)
בארצות־הברית אין מישרד־ם נים, נוסח
ישראל. במקומו פועלת ״מחלקת ההגירה״.
הוויזה הדרושה למי שמבקש מעמד של תו*

משוגע ה שמ הוזג!
לזעם הפקידים היתה סיבה טבעית. ה תפקיד
בלוס־אנג׳לס קוסם לכל פקיד בירו שלים.
הענקתו לאדם שמחוץ למישרד מק טינה
את סיכוייהם של כל אנשי־המישרד
לתפקידים מושכים בחו״ל, מה־גם שהמיש־רד
משופע כשגרירים מובטלים, שהוחזרו
ממדינות־אפריקה כשאלה ניתקו את יחסיהן
עם ישראל. אלה יושבים עתה במישרד ה ירושלמי,
בחוסר־מעש.
בריר לא היה מודאג מן הסערה בכום־
המים הירושלמית. הוא קיבל את המינוי מן
השר עצמו. מה יכלו לעשות הפקידים ו
חיש־מהר נסתבר לו כי הם יכולים לע שות
הרבה מאד. נפתחה נגדו מילחמת־
• גרילה של ניירת.
בריר העמיד שני,תנאים לקבלת התפקיד :
שיוכל ל שמור על מישרד־עורכי־הדין שלו
בתל-אביב, ושאשתו — העיתונאית ברוריה
אבידן — תוכל להמשיך לעבוד.
הנקודה הראשונה היתה חשובה לו מאד.
המישרד משגשג• הוא מייצג כמה מן החב רות
הגדולות בארץ, בשטח התעופה, הבי טוח
והתעשיה. היה מובן לבריר, שאינו
יכול לעבוד במיקצועו בשעה שהוא משרת
במישרד*החוץ, אך הוא רצה להשאיר את
שמו מתנוסס מעל למישרד, כדי שיוכל לח זור
לפרנסתו בגמר תקופת־השירות. הוא
התחייב שלא ינצל במשך שנתיים, אחרי
שו בו מתפקידו, את הקשרים שיקשור בלוס־אנג׳לם.
״תביא
אישור מלישכת עורכי־הדין,״ אמ רו
לו פקידי מישרד-החוץ, בחיוך ערמומי.

32 1

נאסרה, באותו נימוק. רק מאוחר יותר נס תבר
לבריר שהיה זה חידוש: אשתו של
הקונסול הנוכחי עובדת. בעיתונות פורסם
רק השבוע שאשת השגריר הישראלי ב־דנמארק
עובדת כקוסמטיקאית.

אינך יודע
אנגלית ! ״
ף* ריר מצידו לא שקט׳ על שמריו. למ־
4רות הכל התכונן לתפקידו ברצינות,
ביקש לראות את תיקי התוכניות והדו״חות
של קודמיו, כדי לעבד תופנית־פעולה משלו,
אחרי שנסע למטרה זו, על חשבונו הפרטי,
ללוס-אנג׳לס.
לתדהמתו, נסתבר לו שתיק כזה כלל אינו
קיים• אין זה נהוג במישרד־החוץ שנציגי
המדינה בחו״ל מכינים תוכניות בהיכנסם
לתפקידיהם, ולא־כל־שכן -שהם מסכמים את
ניסיונם ומסיקים מסקנות בכתב, בתום ה תפקיד.
המתינו
לו אפתעות נוספות. כך, למשל,
רצה בריר לדעת מהו תקציב ההארחה של
הקונסוליה. שוב נדהם: אין בכלל תקציב
כזה.
״כיצד זה ייתכן?״ חקר .״הרי עיקר תפ קידו
-של הקונסול הוא לארח אנשים, לק שור
קשרים ולערוך מסיבות נסתבר שיש
פיתרן: בסעיף המ-שכורת של הקונסול
רשומח לא רק משכורתו עצמה (כ־ 1500 דו לר
לחודש, המקבילים, בתנאי־השכר של

זים ומנהל בשמן משא־ומתן באנגלית. כאשר
שירת כקצין־ליווי לעיתונאי־חוץ בצה״ל,
היה כמובן נזקק לשפה האנגלית בילבד.
המישרד לא ביקש ממנו לעבור בחינה.
העובדה שיגאל אלון מינה לא רק חבר
פרטי שלו כקונסול, אלא גם בחר בחבר
שאינו יודע אנגלית, הפכה נחלת־הכלל.

״יש הוכחות
בכתב ! ״
^6מרות כל התלאות האלה, התעקש
/בריר לעמוד על שלו. עד -שבאה המ הלומה
האחרונה, הקטלנית ביותר.
באחד הימים ביקר שוב במישרד, נכנם
לומר שלום לסמנכ״ל, מכיוון שעמד לצאת
לאנגליה• הוא נפרד ממנו בידידות בשעה
שלוש אחרי־הצהריים. הוא נכנס למכוניתו,
חזר למי שרדו בתל־אביב. שם קיבל ציל*
צול דחוף. הסמנכ״ל, שזה עתה נפרד ממנו,
הזמין אותו לשיחה דחופה ביותר.״בסדר,״ אמר בריר .״אבוא מחר.״
״לא,״ התעקש הפקיד׳ ״זה דחוף. מוטב
שתבוא היום.״
״אבל רק עכשיו הייתי אצלך, ואני עייף ! ״
מחה הפרקליט .״מה בוער?״
״זה בוער,״ חשיב הסמנכ״ל.
בריר חזר למכוניתו, עלה שוב ירושלימה.
הסמנכ״ל כבר המתין לו, בחברת איש בל-
תי־מזוהה מחמיר־פנים.

שב־קבע (״כרטיס ירוק״) קרוייה ״אשרת־הגירה.״
בדרכים
עקלקלות אך מובנות, הגיע העתק
בקשה זו לידי מישרד־החוץ. הפקידים הח ליטו
להפכה נ-שק נגד בריר, והשמועה על
כך נפוצה במהירות־הבזק ברחבי ירו-שלים.

״העלילו
עלי \״
ך • פעםנמאס כל העניין לבריר• הוא
( \ הלך הביתה, הודיע למישרד־החוץ ש הוא
מסיר את מועמדותו.
״מה, אני משוגע?״ התרעם השבוע ,״ביק שו
ממני להתנדב. זה היה כרוך בשבילי
בהפסד כספי גדול. הייתי צריך לפרוש מן
המישרד שלי, שבניתי אותו ב־ 18 שנים
של עבודה, ושהוא אחד הידועים בעיר.
הייתי צריך לחזור, אחרי שנתיים, חסר־כל,
ולהתחיל את הכל מחדש. על אישתי נאסר
לעבוד. המשכורת ד-יתה מגוחכת, והיה ברור
לי שיהיה עלי להוסיף סכומים נכבדים מ כיסי,
כדי לעמוד בזה. ובסוף עוד העלילו
עלי שאני יו ר ד מן הארץ!״
והמסקנה :״מי שמתנדב לשירות המדינה
הוא משוגע. נגד הפקידות הזאת, אין מה
לעשות. אני אמשיך לעסוק בעסקי הפר טיים.
רק שלא יקראו לו עוד פעם להתנדב

למשהו ! ״
אבל מאז התנדב כבר למישמר־האזרחי.

גם נדי להעניק
את כל האהבה
את חייבת ללמוד

נדי להגיע למיצוי תפקיד האחות איו די ברגש חם וברצון עז.
עליך לרכוש ידע מקיף בתחומים רבים:
פסיכולוגיה, סוציולוגיה, מקצועות סיעוד ומקצועות רפואה.
בוגרת י־בו אם רצונך לדעת פרסים נוספים,
או להירשם לביה״ס לאחיות מוסמכות -
אנא פגי אל אחד מבתי הספר לאחיות שליד בתי החולים:
המרכז הרפואי יזורוקח, נ אר שנ ע ־ ביה״ס ״ריגה* מרכז רפואי נילע סוו,
פתח תלווה ־ ביה׳יח ״מאיר״ ,כפר סבא ־ ביה־ח המרכזי בעמק, עפולה
ביה-ח קפלו, רחובות ־ ביה־ח השרו!־ ,פתח תקוה

אם אונ רוצה ללמוד להעניק ,־ זו יכולה להיות את!

קו 9תחולי

של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל

הוווריח חזה 10* 0

תמרורים

קשקשת 1969
הפעל את דינויונד ונסה דסזנוא
לציור שלמטה כותרת סתאיסח, אשר
תסביר מה אתה רואה בו. זזצעות
לכותרות יש לשלוח לפי הכתובת:
״קשקשת,״ ת.ד ,136 .תל־אביב. ההג דרות
הקולעות ביו תר תפורסמנה,
ובעליהן יזכו בכרטיס כניסה זוגי
לקולנוע דרייב־ אין בתל־ א ביג קול־נוע־המכוניות
היחיד בישראל.

הו 1״י 0הוה

1969

דויד

נחוג * יום הולדתו ה 85-של
דווידוב, מי שייסד לפני 55 שנה את
התיאטרון העברי המיקצועי הראשון ב ארץ,
התיאטרון העברי, שיחק בתיאטרון
הארץ־ישראלי ובשורה של סרטים מרא שית
הקולנוע הארץ־ישראלי, עד שהתרחק
בשנות השלושים מהתיאטרון והתמסר ל ציור.
דווידוב, יליד
לודז שבפולין, רכש
את השכלתו בלייפ ציג
שבגרמניה, שי חק
בגרמניה ובב ריטניה,
סייר עם
התיאטרון האירי ב רוסיה
והגיע עימו
עד לסין ולסיביר.
בשבוע הבא הוא
עומד לפתוח תערו כה
נוספת של ציו ריו
בבית שלום־
עליכם בתל־אביב.
׳ מונה • לתפקיד היועץ־המישפטי ל־ממשלת־ישראל,
פרופסור
,39 דיקן הפקולטה למישפטים באוניברסי טה
העברית בירושלים, שזכה בתואר ה דוקטוראט
שלו בהיותו בן 24 והפר לפרו פסור
למישפטים בגיל .32 ברק הוזמן לפ ני
שלוש שנים על־ידי האו״ם להכין את
טיוטת האמנה הבינלאומית לשטרי חילו פין.
את עבודת ההתמחות שלו בעורר־דין
עשה במישרד־המישפטים אצל מי ש היד,
אז היועץ־המישפטי, גדעון האוזנר.

אהרון ברק,

קשקשת 1967

מונה. לתפקיד אדריכל חברת נתי־בי־איילון,
האדריכל
,38 מי שהיה בעשר השנים האחרונות
הממונה על התיכנון הכפרי במישרד־השי-

ישראל גודוביץ׳,

ללא
מונה • לתפקיד יועץ כללי
שכר לראש עיריית תל-אביב שלמה להט,
העיתונאי נתן ברון ,38 /מי שהיה מנהל בעליו מסע הבחירות של צ׳יצ׳ ,שהוא
ומנהלו של בית-הספר הפרטי לעיתונאות
בתל-אביב.

!• עשו אהבה — לא מילחמד! ,
דניאדה מיקש, ם.א,2582158 .
ד.צ ,1180 .צה״ל
• עוף־חם, עוף־נן, לארוחת-שחי־תות
מוכן.
אתי לביא, בית־ספר ממלכתי,
כרכור

בודה?

בניו-
נחוג * במיסעדה איטלקית
יורק, יום הולדתם של הסופר והמחזאי
עמום קינן ( )48 והפזמונאי דידי מנוסי
( )47 הנוהגים לחוג במשותף את ימי הו־

מי יונה ומי נץ במיפלגת־הע־

דויד פוטשניקוב,
רח׳ סמילנסקי ,23 פתח־תיקווה

!• התנגשות חזיתית של שני בר־ווזי־עיתונות
במעריב ובידיעות אחרו נות.
עדה
גולדברג, מ.א,2594056 ,
ד.צ ,1180 .צה״ל
!• שתיים אוחזות בוואזה.
ישראל פלד, הר־דפנה ,20 סביון

השבוע בדרייב אין
בשעה 8.00
הקומדיה הצבאית

״השלומיאלים כחזית״
בשעה 10.15
אהבה, מתח ופעולה

״עשבי בר״

ס ס*< 0

בסיטונות
• שמלות הריון
• מכנסי הריון
• טוניקות־ הריון
• חליפות הריון

כהן מ 1ד ד
תל־אביב, רח׳ נחלת בנימין .4
קומה , 3דד ך ה חצר
פתוח עד 7בערב
(סגור בשעות !2—4
להזיינוד, ע״י סיכן: טל .50344 .ודא

מאוזן :
.1מחלקי העין .5 :מטוהר .10 :מוזיאון
נודע בפרים; .11 כוהן־צדק (ר״ ת 13
בית־קפה ידוע בתל־אביב; . 14 הסתכלות;
.15 מיבנה ק מור; . 16 הווה! . 17 מילת-
בקשה; •18 האות השישית בא״ב; .19
קידומת הולנדית ; .20 בשבילנו (הפוך) ;
.22 בוסתן פרי־הדר .24 :מיצעד אווירי ;
ראש־מטה

.25 מנגני התיזמורת;
( ר ״ ת); .29פצע; .30 רמטכ״ל ישראלי
( ש״מ); .32פ רגו ל; .24 שר־המישטרה ב ממשלת
ישראל( ש ״ מ 36 זה ; .38 שחקן
ישראלי־בינלאומי ( ש״ מ); .41 צרתה של
שרה אמנו; .43 המימד השלישי של כל
גוף ; .44 ישוב ותיק בעמק ; .46 צאצאה ;
•47 כינוי; •49 דג שחי במים מתוקים;
.52 אחיו של ד תן! .55 תנועת אווי ר!
.56״...הדין את ההר 58 מערה קטנה ;
.59 סיומת לר בו ת; .60 מחלקי היממה;
.62 צליל מוסיקלי; .63 גי ר! .64א מור!
.66 אבא, ב ער בי ת; .67 מין מ חול)69 :
יהיה ; •71 בן עם קדום באסיה ; •73 ירידה
עונתית של מי הים ; .75 איש־חוק אמרי קאי
; .78 עזוב ! .80 רחמנא ליצלן (ר״ת) ;
.81 ענף ! .82 קריאת־יגון ; .83 נחמד :
.85 הווייה; .87 יונק דמוי עכבר בעל
חדק א רו ך; .88 בירה אירופית .90 :נבי אים
כתובים (ר״ת 91 קריאת־יגון ; .92
השתאות ; .93 אומנית־כביסה.

מאוגד :
1מישחק־מילים פשוט ומשעשע ; .2
ציפור־׳שיר •3 :צי ץ; .4סיר ללא ראש:
•6נוכרי ; .7סופר אמריקאי (ש״מ 8
מין תן מיד ב רי; .9מדינאי צרפתי תקיף
בימי מלחה״ע הראשונה; .11 אגן לרחי צה;
.12 מיובש ו מ כווץ; .21 חבל־ארץ
בארץ ; .22 זכר בבקר ; .23 זועף ; .24
ישוב ב א רץ; .26 מקל, בערבי ת.28 :
מכשיר לקצירת תבואה ; .31 רקה ; .33
חמישה־עשר ; .34 קלס ; .35 עיר גדולה :
.37 גבור ה; •39 שמא; .40 לטשו עיניהם
(הפוך 42 זיקה מופלגת ; •45 מדינה
באפריקה ; .47 מתת ; .48 כינוי למשה ;
.49 נגרר אחרי הקטר; .50 מתכת מרוקעת
ד ק; )51 גמול על מעשה ר ע; .52 כנף־
י ר בי ץ; .54 מעדר כבד בעל

העוף; .53

שני ראשים ; .57 קדם ; .60 רצדצי־גלים ;

רעיונות

קיבוץ

עמוקים ;

נתיב ;

ב א רץ; .68 נטייה לווי תורי ם; .70

הווה •71 :שן־המפתח ; .72
אפוי ; •74

תופץ

מעשי־נס ; .76 ראש ממשלת

ישראל (ש״מ) .77 :גפיך העליונות ; .79

השושנים״;

למדי ;
ברירה.

לכ אן;

קריאת־תימהון ;

אהב מילת-

קינן ומנוסי
יום הולדת משותף
לדתם מאז חודש מאי , 1967 כאשר לא
חזרו ממסיבת יום ההולדת המשותפת שלהם
הביתה, והתייצבו ממנה שיכורים ביחידות
המילואים שלהם.
נבחר. לתפקיד נציג כבוד של תנו עת
בני־ברית בישראל, השופט המחוזי ה חיפאי
שלום קסאן ,47 ,יליד ירושלים,
דור שישי לר׳ שניאור זלמן מלאדי, אבי
תנועת חב״ד, שלמד בחדר ובישיבה לפני
שהשתלם באוניברסיטת שיקאגו במדעי-
הרוח, חינוך ומישפטים. קסאן, שהיד, נשיא
מיסדר בני ברית בין השנים 1952— 1956
התמנה לשופט שלום בחיפה ב־ 1937 וב־
1946 מונה כשופט מחוזי בתל־אביב.
נפטר. מהתקף לב בגיל ,75 עורך-
דין יעקב כן־אמיתי, מפעילי התנועה
הרביזיוניסטית, שעלה לארץ ב־ ,1913 למד
בגימנסיה הרצליה, חזר לרוסיה ועלה שוב
ב־ , 1921 הוסמד כ עו רד־ד ץ בתקופת המנ דט
והיה מוותיקי עורכי-הדץ של ת״א.
הווול־רז הדר־.

101) 0

הרבי רוצה,
קול מאשר

בן־ציון סירב להודות
בעיצומו של המישפט בבית־המישפט
המחוזי נגד יהושע בן-ציון, המנב״ל־לשעבר
של ״בנק ארץ־ישראל — ברי טניה״
,השתבן התובע מיכה קירש

ואת הסניגור, עורך־הדין ארווין שאול
שימרון (אש״ש) .השופט הציע ל צדדים
עיסקה: התביעה תבטל את ה האשמות
בסעיף הכבד של גניבת 47
מיליון דולר, ואילו בן־ציון יודה ברי שומים
כוזבים ובעוד עבירות, שהעונש
עליהן יכול להגיע לחמש שנות מאסר.
התובע הסבים מייד, ואילו הסניגור
ביקש להיוועץ בבן־ציון. מששמע בו־ציון
את ההצעה, הורה לשימרון לדחותה
מייד, שכן לדעתו הוא זכאי לחלוטין
ואינו מוכן להודות בשום עבירה.
בידוע, בתום המישפט הרשיע בית-
המישפט את בן-ציון גם בגניבת 47 מיל יון
דולר — אותו סעיף שבית-המישפט
והתביעה היו מובנים לבטלו.

יקבי העיד

ועדת־ההשקעות של מישרד־התיירות
דנה לפני זמן־מה בבקשת חברת ״יונייטד
סאטטר״ (השייכת לרבי מסאטמר) ,המ קימה
עתה שני בתי-אבות בפתח״תיקווה
ובחיפה, ובהם 164 חדרים.
בהתאם לתוכנית המקורית שאישרה
הוועדה, היתה ההשקעה צריכה להיות
6מיליון לירות, ואילו עתה מבקשת ״יו־נייטד
סאטמר״ הברה בהשקעה כוללת
של 8.7מיליון לירות.
ההפרשים נובעים בחלקם ( 850 אלף
לירות) מהקמת אולם לפעילות ציבורית
והגדלת מיספר החדרים בפתח־תיקווה
מ־ 82ל.102-
לפי התחשיב יוצא בי ההשקעה ה חדשה
לחדר תהיה 87 אלף לירות —
סכום גדול, יחסית, לבית״אבות. אולם
מומחי מישרד-התיירות לא טרחו כלל
לבדוק את ההשקעה החדשה, והאם היא
מוצדקת. האגף־לתיבנון של מישרד־התיי־
ואוסטשינסקי השופט צלטנר
הודאה במקום סעיף

בשאלת ההפקדות של הספום בן 47 מיל יון
הדולר בבנקים בשווייץ. נשיא בית-
המישפט, שדן בהאשמות, השופט זאב
צלטנר, קרא ללישכתו את התובע קירש

בשנת 1974 מברה הממשלה לציבור
איגרות צמודות למיניהן, בשיעור של 3.5
מיליארד לירות. באותה שנה פדתה ה ממשלה
איגרות כאלו ב 2.4-מיליון לי רית.
מכאן שהממשלה יצאה ברווח של
1.1מיליארד לירות. אולם החל משנת
,1978 משתנים המספרים.
בשנה זו יהיה על הממשלה לפדות
איגרות צמודות מן הציבור ב 5.8-מיל יארד
לירות, והסכום יגדל מדי״שנה (ה סכום
הוא במחיר הריאלי של היום).
במעט שאין ספק בי באשר תצטרך הממ שלה
לשלם כל שנה על איגרות חוב
יותר משהיא מקבלת, היא תעשה משהו.
באותה שנה ,1978 ,יהיו התחייבויות
הממשלה למחזיקי איגרות-חוב צמודות,
קרוב ל־ 80 מיליארד לירות (במחירי ה יום)
.ביום, ההתחייבויות הן 50 מיליארד
לירות, והן נחלקות בך: קרנות גמל —
18 מיליארד לירות ; תוכניות חיסכון —
4.5מי לי ארדלירות ; מילוו ת״ חוב ה לא-
סחירים — 10 מיליארד לירות ; ביטוח

הבורסה

באשר ביקר הנגיד,

אולם זנבר מנהל עתה מאבק על קיו מו,
ורוצה למשוך לצידו בין השאר את
בל חברי המועצה המייעצת של ״בנק
ישראל״ .אחד מחברי המועצה הוא
אליקום אוסטשינסקי, מנחל יקבי
כרמל מזרחי. וחנה, לפני ימים נפוצו
שמועות שזנבר מתכוון למכור את היקב עצמו אוסטשינסקי
מיזרחי. לכרמל הגיב על השמועות האלה בביטול :
״כשהתחיל העניין, פנו במה מתווכים
אלינו, ושאלו מה דעתנו, ואם אנחנו
מעוניינים. מסרנו להם בו במקום תשו בה
שלילית מוחלטת, ואפילו לא דנו
על כך.״

ביק-

דינה למצב בלבלי חמור ביותר. הממשלה
תיאלץ לאסור את היבוא בדי לחסוך במטבע
זר, ולנקוט צעדים חמורים להג דלת
הכנסותיה בישראל. צעדים אלו יידר שו
גם מפני שתוכנית מימוש מסקנות
ועדת בן״שחר עלולה להיכשל. ייתבן כי
החלק האחד של המלצות הוועדה —
שינוי המיסוי על הכנסות שכירים —
יבוצע. החלק השני, זה של גביית-אמת
מן העצמאיים למיניהם ומן החברות ש-
מפגרות ואינן משלמות מדי שנה בסדר-
גודל של 6מיליארד לירות — ייכשל.
באשר ההון הנזיל השחור, הזורם מן
הממשלה לסקטור העצמאיים וחלק מן
השכירים, לא יובל לעבור למימון ייבוא,
הוא יחפש אפיקים חדשים. האפיק הק לאסי
יהיה הצמודים. אולם באותה עת,
ומדובר בשנה הקרובה, תרצה הממשלה
לעשות משהו בדי למנוע את הצורך לפרוע
צמודים ב 6— 5-מיליארד לירות מדי־שנה,
באשר אין לה הכנסות בגלל הת מוטטות
הגבייה של מס״ההבנסה. הממ שלה
תרצה גם לפעול להגברת הכנסות

מנהל אוסטשינסקי
סירוב במקום קנייה

בים, פנו אליו חברי הוועד ובראשם יושב״
הראש שמעון בלה, וביקשו בי ידאג
שהיקב לא יימכר למתחריו, שיסגרוחו
ואז יישארו העובדים ללא פרנסה. כטוב

איסור הייבוא לא יופנה לצמודים, ובן
תהיה מפולת בבורסת הצמודים.
בשלב השני, בשנת , 1978 תבטל הממ שלה
את פידיון מילוות־החובה ( 10 מיל יארד
לירות) ,ותבטל את ההצמדה של
הצמודים שבידי הציבור. מצב״החירום
ישתיק בל מחאה על הפרת התחייבויות.
שנת 1978 תהיה שנת ה סיו ם של תקו-

מתי יבטלו את ההצמדה,
במה להשקיע ב ת חליף?

לאומי — 7מיליארד לירות, ועוד 10.5
מיליארד לירות איגרות-חוב סחירות ש בידי
הציבור.

בדרך הקלאסית של מיסוי נוסף על ה שכירים,
ותיאלץ לתת סובריה לשכירים
וליריחם משל, המייצג אותם.

ההרעה במצב הכספי של הממשלה
החלה עם הירידה בייבוא ההון. ההסכם
המיסחרי של שר־האוצר יהושע רבי״
נ ו בי ץ עם ארצות־הברית לא פתר בעייה
זו. החל משנה זו תהיה ירידה משמעו תית
גם בהכנסות מן המגביות ומילווה-
הפיתוח, בגלל הרעת המצב הכלכלי ב-
חו״ל, ובן תהיה הקטנה משמעותית בסיוע
מארצות-הברית. השנה, למשל, לא
תקבל ישראל את מחצית קכום המענקים
והסיוע שקיבלה בשנה החולפת — 2.5
מיליארד דולר.

חפיתרון הנוח ביותר יהיה תקיפת ה צמודים,
וזאת בשני שלבים. בשלב ה ראשון
תבריז הממשלה כי לא תביר ב־צמודים
שאינם רשומים על שם, ובל מי
שיש לו צמודים למוכ״ז ייאלץ להחליפם
בבנק לאיגרת רשומה על שמו. מי שלא
יעשה זאת יאבד את האיגרת.

הקטנת יבוא חחון תקטין את הזרמת
הלירות על-ידי הממשלה, תכניס את הט־

פעולה זו תבריח את כמחצית המש קיעים
בצמודים שבידי הציבור — 5
מיליארד לירות, שהם משקיעים ברוו חים
לא-מוצהרים, להחליט אם ברצונם
להצהיר על הונם או לאבדו. התוצאה ז
חלק ניכר של הצמודים לא יוחלף, הון
שחור נוסף המחפש לו השקעה בגלל

רות הגיש חוות־דעת הקובעת בי מאחר
שמישרד״הסעד ממליץ על השינויים ב ממליץ
גם מישרד-התיירות
תוכנית,
לאשר את הבקשה החדשה.

לבו ביין התחייב זנבר חגיגית לפני ה-
וועד, כי ימנע את מבירת היקב למת חרים,
והתחייבות זאת היתה ידועה גם
לבונס־הנבסים.

נגיד ״בנק ישראל״ מחבב את הטיפה
המרה. עובדה: בבל פעם שהוא מבקר
ביקבי אליעז, הוא לוקח עימו לביתו
במות נכבדה של בקבוקי משקה חריף.
אחרי הבל, הוא בעל־הבית של היקב.
שבן, יקבי אליעז היו שייכים לקבוצת
״בנק ארץ־ישראל — בריטניה״ ,ובאשר
תפס ״בנק ישראל״ את הבנק, הוא מינה
גם בונס״נבסים ליקבים.

משה זנבר,

השר קול
המלצה במקום השקעה

פת עגל הזהב של הצמודים. לאן יופנה
אז הכסף המחפש השקעה בטוחה ו ה ציבור
יחשוש מהשקעה העלולה לסבכו
בעתיד, כמו תובניות״חיסכון בבנקים. ה מוצא
האחד יחיה הברחת בסף לחו״ל,
וצפוי לחץ בבד על רכישות דולרים שחו רים,
להעברתם החוצה. המוצא האחר
יהיה השקעה בנכסים, כגון בתים ומיג-
רשים.
השקעות אלו הוכיחו עצמן עד כה למ רות
בל המיסוי, ואין כל ספק כי תוך
שנה־שנתיים יופנו זירמי־הון אדירים ל אפיק
זה, ויחפשו לרכוש כל נכס פנוי.
צפוייה חזרה בהיקף גדול הרבה יותר של
ההסתערות על הנכסים בשנות ה״60׳ ה ראשונות,
לפני מס שבח מקרקעין.
זוהי תחזית פרטית, כמובן, אבל בולה
בנויה על עובדות צפויות.

במישכנות־שאחים
״קרן ירושלים״ מבקשת את אישור
מישרד״התיירות להשקעה בת שיבעה
מיליון לירות בהקמת תשע יחידות מגו רים
בנות שלושה חדרים בל אחת, ש־תהווינה
בית-הארחה ברמה גבוהה לאמ-
נים ואנשי״רוח מחו״ל. מתוך סכום ה השקעה
השיגה ״קרן ירושלים״ תרומות
בסך חמישה מיליון לירות, והיא מב קשת
הלוואה ממישרד־התיירות בסך שגי
מיליון לירות.
בז מני סיר ב מי ש רד -ה תיירו ת מ שך ז מן

רב להעניק תנאי השקעה מאושרת ו־מיפעל
מאושר למיסעדה שבמישכנות-
שאננים, ועתה מסרב המישרד להכיר
בתוכנית בית־ההארחה, אם הדירות תי מסרנה
בתנאי״שבירות. אגב, הקמת בית-
ההארחה בבר הושלמה.

כוו רו ת ע*ן
עם ״סולל־בונה׳׳
כאשר קונצרן ״סולל־בונה״ החליט גם
הוא לגרוף זהב, פנה לעיסקי העץ. ה חברה
הקימה חברה בשם ״סולב״ ,וזו
חתמה חוזה עם אדוארד טל לשלוש
שנים, לפיו התמנה טל בסוכן של ״סולב״
לעיסקי עץ. בעבור שנה הפסיקה ״סולב״
את החוזה, בנימוק בי עיסקי העץ אינם
כדאיים ביום. טל טוען כי הפסקת החו זה
יבולה להיות רק מנימוקים ענייניים.
ראו הצדדים בי אינם מתפשרים, ופנו
לבית-המישפט, שמינה כבורר את יש ראל
לוין, שופט-מחוזי לשעבר. עתה 4
מצפים הצדדים להכרעתו.

11 15

״מלון לתם אילת,
1או ה ב
רכשנו מוניטין
ש׳ל פינוק
זוגו ת בירח דבש. הצטרפו דנאהבי המדון,
דירח דבשש 7א
יישכח.

מאחר, המסך
אגרה או ניתוק חשמל
הוועדה הממשלתית, אשר תפקידה הוא
למצוא דרכים לקמץ ולחסוך בהוצאות
של המישרדים השונים, בראשותו של ה שר
ללא תיק גדעון חאדזנר, הגיעה גם
לרשות־השידור.
אחת ההחלטות הראשונות של הוועדה
היא להעביר את גביית אגרת הרדיו וה טלוויזיה
מידי רשות השידור לידי חברת
החשמל.
היתרון שבהעברת הגבייה לידי חברת
החשמל הוא שעל-ידי כך תופעל סנקציה
ממשית נגד סרבני התשלום. כיוון שאגרת
הטלוויזיה תופיע בתוך חשבון החשמל
השוטף, ינותק זרם־החשמל בביתו של כל
מי שלא ישלם את החשבון, כלומר גם
את האגרה.

הנסיעה !השביחוה
מחלקת־ההנדסה של רשות השידור היא
אחת המחלקות הפרובלמטיות ביותר ב רשות•
עיקר טענות העובדים הן נגד ה מהנדס
הראשי של הרשות שלמח גל,
ומרגיזו ת אותם ביו תר נסיעותיו הרבות
של גל לחו״ל, הגורמות, לטענתם, לכך
שהמחלקה מתפוררת.
בפגישה שנערכה לפני שבועות אחדים
בין עובדי ההנדסה לבין מנכ״ל הרשות
וסגנו. הודיעו הטכנאים שאם גל יסע עוד
פעם אחת בחודשים הקרובים לחו״ל, הם
יפתחו בשביתה, אשר תשתק את הרדיו
ואת הטלוויזיה כאחד.
בסוף השבוע שעבר יצא גל לנסיעה
נוספת, הפעם ל שווייץ. עתה ממתינים הכל
בחיל וברעדה להחלטת עובדי ההנדסה
ברשות.

גם המחיר
הוא הפתטה.

4לילות-פנסיון מלא-

:טלוויזיה

מסעדה מפוארת,
צלי אש, מועדון לילה,
בריכת שחיה ענקית
עם ברצף,
מועדון בריאות,טניס.

מנהל־־החדשות מתכטר
מנהל מחלקת־החדשות בערבית, ידם ן5
בראל, עומד להתפוטר בשבועות הקרו בים
מתפקידו, ומהטלוויזיה בכלל. בראל

מארוחת ערב ביום ההגעה.
עם ארוחת בקר ביום העזיבה י
להזמנת מקומות
נא להתקשר:
טל)059( 4111 .
א)03 ( 229191 1

ץ מלון לרו אילת
חוף אלמוג/אילת

מהנדס גל נוסע הצליח להסתכסך עם רבים מעובדיו, והוא
מעורב עתה במישפט בבית־הדין המיש־מעתי
של הרשות.
עדיין לא ברור מי יבוא במקומו של
בראל, אולם יש להניח כי מנהל התוכניות
בערבית, סלים פתאל, יצליח לגרום לכך
שיוצב בתפקיד זה עובד ממ קורבידשלו,
כדי שלא ייוו צר מצב, כמו היום, שבו
מסוכסכים שני מנהלי־המחלקות הראשיים
בטלוויזיה בערבית.

על מה מסניאיס כסך
מבט על תקציב רשות השידור לשנת
הכספים הנוכחית ,׳׳שהחלה באפריל, מגלה
תמונה מעניינת.
תקציב־האירוח — קפה, תה ו מיץ —
למבקרי בניין הטלוויזיה מגיע ל־ססס 220,
לירות, כלומר 18,000 אלף לי ת ת בחודש.
מחיר כוס תה במיזנון הטלוויזיה מגיע
ל־ 50 אגורות, כך שלפי סעיף תקציבי זה
מבקרים בטלוויזיה מדי יום ביומו 1200
אורחים נכבדים, שאותם צריך לכבד.
מסתבר כי בבניין הנהלת חשות השי דור
מבקרים פחות אורחים• תקציב התה
והקפה הוא רק 100,000 לירות, כלומר
כדי
כ־ 8500 לירות בחודש, המספיקים
לכבד 540 אורחים ביום.

תקציב העיתונים המחולקים למערכת
החדשות, אך בעיקר למנהלי הטלוויזיה,
מגיע בשנה ל־ססס 120,לירות, כלומר כ״
350 לירות ליום. בהתחשב בכך שצחדון,
מעריב או ידיעות אחרונות, עולה ביום-
חול 80 אגורות, אפשר לראות כי עובדי
הטלוויזיה קוראים 437 עיתונים ליום.
תקציב צרכי המישרד של הטלוויזיה —
מחקים, עפרונות, סיכות ומהדקים —
מגיע לכ־ 200 לירות לכל יום. לפי מחיר
תיקון מכונות־הכתיבה המצויות בטלוויזיה,
נדמה כי מר, שעושות חמש הכתבניות ה נמצאות
שם הוא להלום במכונות בפטיש,
מהבוקר עד הערב. לחודש משלמת ה תיקון־מכונות

טלוויזיה 420ל״י
כתיבה.
הטלוויזיה מבטחת את עובדיה העובדים
בשטחים המוחזקים 60 .עובדים בשטחים

צמח היה הבמאי של שידור הפתיחה
של כינוס הפועל. לדעת מנחל מחלקת-
הספורט, אלכס גילעדי, היה בימויו של
צמח ״למטה מכל ביקורת,״ וכד חשב גם
מנהל הטלוויזיה ארנון צוקרמן. השניים
אמרו את דעתם לצמח, אך ההוא לא חס כים
לקבלה, נעלב והחליט מאז לצאת
לחופשה בלתי־רישמית.
בינתיים עוד לא פנה איש אל צמח,
כדי לשאול אותו מתי הוא יתחיל לעבוד,
והבמאי נחנה מחופשת־הברוגז שלקח ל עצמו.

מ סיינוי ם שירו ת ב?ג.ה7.י
הרשות לחינוך והכשרה ימיים מודיעה עד פתיחת

רביב מזוזל הבי1
רק לפני מיספר שבועות הוטל על ה ממונה
על מערכת החדשות בתל-אביב
דן רכים להיות גם הכתב הראשי -לענ ייני
מיפלגות של הטלוויזיה, וכבר קיבל
רביב מינוי נו סף: האחראי על ענייני
הביוב של הטלוויזיה בתל־אביב.

* קורס ל חובלי ם

לאחר שביתות, סנקציות ואיומים של
עובדי מערכת תל־אביב, החלו סוף־סוף
לשפר ולבנות את המיבנה והאולפנים של
הטלוויזיה בתל־אביב, אך נראה כי ה אחראי
על הבינוי ברשות השידור אינו
מתייחס לכד ברצינות מספיקה.

מתקבלים משוחררי צח״ל בעלי בריאות וראית תקינים,
בוגרי 12 שנות לימוד ובוגרי 11 שנות לימוד, בעלי תעודת
טובח.

* קורס לקציני מבונה

לפני כשבועיים עמדו להפסיק את הע בודה
בבניית האולפן, כיוון שעדיין לא
נערך המיכרז למערכת הביוב, וללא מע רכת
זו אי-אפשר היה להמשיך בבנייה.

מנהר בראל
מתפטר

מתקבלים משוחררי צח״ל בעלי בריאות תקינת, בוגרי
בתי׳׳ס מקצועיים ו< שנתיים ותלת שנתיים (למעט חניכות),
בעלי תעודח טובה במגמות חמתכת. כן מתקבלים בוגרי
בתי״ס תיכוניים ומסיימי כיתח י״ א תיכון שיוכשרו
למקצועות המתכת לפני כניסתם לקורס.
למהנדסי מכונח והנדסאי מכונח — מסלולים מקוצרים.

לאחר שרביב לא הצליח להביא אנשי-
מיקצוע ממחלקת הבינוי של הטלוויזיה
בירושלים, שיי שבו כוועדת מיכרזים הוא
ישב בעצמו כוועדת מיכרזים, בחר את
קבלן־הביוב שנראה לו והעבודה המשיכה.

* קורם לקציני רדיו

חקורס יפתח בספטמבר .1973 מיספר המקומות מוגבל.
מתקבלים בוגרי בתי״ס מקצועיים 4שנתיים במגמת רדיו
אלקטרוניקה או בעלי השכלה צבאית מקבילח או בעלי
תעודת טכנאי אלקטרוניקה סוג 2ן משוחררי צח״ל בעלי
בריאות תקינה עד גיל .30

רז*2ה?גס!
ל 13
יקבלו 50,000 לירות אם יאונה להם רע,
וזה עולה לטלוויזיה 54,800 לירות לשנה•
שלושה מיתקני מים קרים, הנמצאים
בבניין הטלוויזיה עולים גם הם כסף,
מילבד דמי המים והחשמל 300 :לירות
ביטוח -שנתי.
רכב הרשות ופרשיו. מעטים ה אנשים
ששמו לב לכך שיש בבניין ה טלוויזיה
בירושלים גינה. אבל מסתבר כי
הטיפול בה עולה 500 לירות לחודש, ואילו
פינוי האשפה של עובדי הטלוויזיה עולה
הניקוי, חומרי 500 לירות מדי־שנה. חודש מדי
אמה, קלין וכדומה, עולים
1700 לירות.
הסעיף המעניין ביותר בתקציב הוא הו צאות
המוניות של עובדי הטלוויזיה. עוב די
הטלוויזיה נוסעים ב מוניו ת1,680,000 :
ל״י לשנה. לפי חישוב זה נוסעת הטל וויזיה
במוניות מדי יום ב־ 4700 לירות.
ליד תקציב זה מופיע סעיף של שכירת
רכב לעובדי הטלוויזיה ( 15,000 לירות),
ועוד 200,000 לירות אחזקת רכב של
עובדי הטלוויזיה.
בתקציב י ש גם בשורה. הטלוויזיה עומ דת
לרכוש שתי מכוניות נעלות הנעה־קידמית,
אשר בהן אפשר יהיה לנסוע ב אותם
ימים שיי ר ד שלג בירושלים, אם
יירד. זה יעלה 70,000 לירות.
הטלוויזיה גם התקנאה ברדיו, והחליטה
להקים לה תקליטיה מפוארת. הסכום אשר
הוקצב לכך, מבלי שיהיה ברור לשם מה
צריכה הטלוויזיה תקליטיה גדולה, הוא
30.000 לירות.
מתנות לעובדים. אולם בעוד ה טלוויזיה
היא גוף יוצר, הרי ההוצאות
במי׳נהלה -של רשות השידור תמוהות הרבה
יותר. מנהלי הרשות, שאותם אפשר לס פור
על אצבעות ש תי ידיים -מקבלים עי תונים
בסכום של 135 לירות ליום, בו
אפשר לרכוש כמה גיליונות.
סעיף יחסי־עבודה, כלומר המתנות ש אותן
קונה הרשות •לעובדיה, מגיע ל־
95.000 לירות בשנה. הרשות קונה, איפוא,
מתנות לעובדיה בסכום של 270 לירות
ליום.
הקופה הקטנה שבמי שרדי הרשות, אשר
אסור -שיהיו בה יותר מ־ 500 לירות, עולה
בישנה 500 לירות בדמי־ביטוח.
ההוצאה הכספית למוניות מנהלי ה רשות
מגיעה ל* 324,000 לירו ת בשנה,
כלומר 27,000 לירות בחודש, שהם 400
לירות ליום. הוצאה זו היא עבור מנהלי
הרשות שאין להם מכונית, או שאינם מהבית רוצים לנסוע במכונית -שלהם
לעבודה ובחזרה.

צמח עושה בדזגז
אחד מבכירי הבמאים של הטלוויזיה,
יוסי צמח /עורך עתה ברוגז עם הטל וויזיה,
בגלל נזיפות אותן קיבל.

העולם הזה 1969

הוועד המנהל של רשות־השידור עומד
לדרוש משר-החינוך־והתרבות, אהרון
ידלין, הממונה על חוק רשות השידור,
להעלות מחדש בממשלה את שאלת ה טלוויזיה
הציבעונית.

* קורם לקציני חשמל

יוזם חידוש הרעיון הוא מנכ״ל הרשות
יצחק ליכני, הרוצה להיכנס להיסטו־ריית
השידור בארץ כמי שהביא סוף־סוף
את הטלוויזיה הציבעונית לישראל.

< שנתיים במגמת
מתקבלים א. בוגרי בתי״ס מקצועיים 4
חשמל
ב. טכנאי חשמל, הנדסאי חשמל, מהנדסי חשמל.

ליבני טוען כי הטלוויזיה ערוכה לשי דורי
צבע, מהבחינה הטכנית, וכי הלוויין
ממנו לוקחים עתה תוכניות רבות וקטעי
חדשות רבים עוד יותר, משדר אף הוא
בצבע.

לפרטים נוספים פנח למשרדינו :
ב חי פ ה )

רח׳ נתן ( קייז ר מן) 11 ליד

כיכר פריז ביטים א׳ — ו׳ ,בשעות .14— 8

בחוגי מישרד־האוצר יש התנגדות רבה

בתל״אביב

מגדל שלום, רח׳ אחד

חעם קומח ,28 בי מי ב /בשעות .13— 9

לנו חו תן
חמצורף.

תוכל גם לחדשם

לפי

חספח

י8צ! 1צ סוסיי!

עכשיו יותר כדאי
בצי הסוחר)
ההסבות ותנאי חשכר עכ שיו
יותר משמעותיים :
כעת ההכשרה — כלכלה
ומגורים ללא תשלום ומענק
חודשי גבוה (במטבע קשה).
לאחר ההסמכה — קידום
מחיר בדרגות ונ שכר (חל קו
במטבע קשרי),
קשה) ,תוספות
והטבות שונות•

^ לכ׳ הרשות לחינוך והכשרה ימיים ת.ד 1909 .חיפה 31000

חנני מעוניין בפרטים נוספים בקשר לקורס

חשכלתי

גי 1,
ח. חזה מאי

במאי צמח מוקפא לשידורי־צבע בישראל, מאחר והדבר יביא
להוצאת מטבע זר בכמות ניכרת, כאשר
הצופים יחליפו את מקלטי השחור־לבן של הם
במקלטי-צבע.

טלפוניסטיזת וגס חרו״סוח
למודי־ניסיון מהיעילות של הטלפונים־
טיות בטלוויזיה, החליטו מפיקי מחפשים
את המטמון יצחק (״צחי״) שמעוני ו מרדכי
(״מוטקה״) נאור לשכור לתוכ נית
תריסר טלפוניסטיות אחרות.
אולם כיוון שמצלמים בתוכנית עצמה
גם את הטלפוני 0טי1ת, החליטו השניים לב חור
חתיכות, ופנו לשם כד לחברה ירו שלמית,
המספקת דיילות לקונגרסים, כדי
שימציאו להם שתים-עשרה חתיכות מדי
תוכנית.

הצעה מיוחדת

123ב אי רו פ ה
במיניבוס

כולל ציוד לקמפינג, הדרכה
מפות, מסלולים וכלים
ב־$ 105

נסיעות ותיירות בע״מ

ת״א, מ מ טיפיורי ,25 טל 290842 .

חשמדאית השבוע

ממסיבה למסיבה, אני מגיעה למסקנה שהיום, מסיבות זה
כבר לא מה שהיה פעם. אולי בגלל שהאנשים גם הם לא מה
הר* רק שהיו פעם. אולי בגלל שנגמרה השימחה, ונותר
בה חנטריש.
קחו, למשל, מסיבה שאני באופן אישי לא הייתי בה, אבל
מי שהיה בה תיאר לי אותה בפרוטרוט. וזה כמעט אותו דבר.
זו היתר. מסיבת יום־הולדת בביתה של עדי קפלן, שח קנית
וזמרת שיש לה דירה מפוארת בת חמישה חדרים בשיכון
הצמרת (תסלחו לי על הביטוי) נווודאביבים, לכבוד חברתה הטו בה
של בעלת־הבית, השחקנית־זמרת גליה ישי, שמלאו לה
בשעה טובה 25 מה שאתם רוצים.
צריך לחגוג, נ כון? אז מזמינים קצת חברים, שמזמינים את
החברים שלהם, עושים פרצוף של תישעה־באב ומספרים לכולם
כמה אני עצובה וכמה אני מרגישה את עצמי זקנה בגיל .25
שחקנית אחת בשם דליה כהן, למשל, הרגישה לעומת זאת
משוחררת, והתנועעה בתנועות חושניות לקצב המוסיקה ולחשה
ללא-הרף בקול סכסי :״אני משוחררת, אני משוחררת.״ עוד
כמה משוחררות בלתי־מזוהות ביצעו שם אותו אקט בדיוק, אלא
שלהן זה לא־כל־כך הצליח. אחרי הכל, הן לא שחקניות.

עחרות דוו״כים

בפינת החדר הסתופפה בעלת־הבית, יפה כתמיד, ואירחה לה
בכיף את המעבד אלדד שרים. בחור נחמד, מגיע לו.

ובמיטבח, העיתונאי גיל קיסרי ואשתו שולמית
על החיים. על מה עוד אפשר לדבר? כמה חתיכות, כמו אוסנת
קרסננסקי ורחל רכיד (כר־אוריין) הצילו את המצב, אד

די ברו

הן השתעממו במהרה, ופרשו חיש למסיבה אחרת, בהרצליה-
פיתוח, שם קרה בדיוק אותו דבר, רק עם פרצופים אחרים.
אבל מה זה משנה, בעצם. אחרי הכל, כל החיים הם מסיבה
אחת גדולה.
אגב, אם אתם רוצים לדעת למה לא הייתי במסיבה הזו, אז

! שתדעו לכם: אני במסיבה הזו כבר הייתי בשבוע שעבר, ולפני
חודש, ולפני שנה. אז למה לי בכלל לצאת מהבית?

עדי קפלן (עם ידיד)
חיים מאושרים

איו אהבות מושלמות
באמת, כמה שאני מסתכלת סביב יותר,
ככה אני מבינה פחות איך אנשים חיים
בכלל אחד עם השנייה, או להיפך.
בגלל זה, כשאני פוגשת בחורה כמו
דנה מוקדי, אשתו־לשעבר של הצייר
אני עומדת פעורת־אשר
עין־דור,
עיניים, ופשוט קשה לי להאמין.
כי אשר ודנה, שהתגרשו כבר לפני
הרבה זמן, שומרים ביניהם עד עצם היום
הזה על יחסים יפים־יפים, והרבה בזכותה
של דנה׳ כך לפחות נדמה לי.
בדייקנות מופתית היא מופיעה לכל
פתיחה חגיגית, של כל תערוכה של הב־על־לשעבר.
יפה, שהיא משיכמה־ומעלה
מכל החתיכות המסתובבות בשטח, לא נו
תנת
לאף אחת להרגיש שם כמו בבית.
בתערוכתו העכשווית של אשר, המת קיימת
בגלריה ביפו העתיקה, דנה היא
המארחת בה״א־ד,ידיעה. היא מכינה קפה
לקניינים פוטנציאליים, מקבלת את פני
בני־המישפחה הבאים לברך את הצייר, וכמעט מתייחסת אל החברים הישנים,
שלא מתייחסת אל החברים, ובעיקר החב רות ד,חדשים/ות של ד,לשעבר שלה.
אפ-שר להבין אותה. אחרי הכל, אשר
עין־דור ידוע כאספן־חתיכות רציני ביו תר,
ובהתחשב בעובדה שהוא נמצא כעת
בתקופת־ד,ינקות שלו, כלומר מה -שהוא
אוהב זה מגיל חמש־עשרה ומטה, אתם
יכולים לתאר לעצמכם שהילדות הרעננות

דנה (משמאל) ואשר (שני מימין) עם ידידים
גירו שין מאושרים

תאמינו לי, אם מרשה פרידמן היתה
מכירה באופן אישי את ענת מיכר, היא
היתד, מעניקה לה ללא־ספק מדליה.
כי אם יש דבר שהליגה לשיחרור ה־אשה
בישראל יכולה להתגאות בו בימים
טרופים אלה, הרי זה בלי ספק סיפורה
של ענת.
כי ענת, כמו שהיא ככה קטנה ובלוג־דית,
עוסקת במיקצוע בלתי־מקובל על
נשים לחלוטין. למעשה זהו מיקצוע, שה-
מונופול עליו היה עד היום הזה בידי גב רים
בלבד. כי ענת היא מפעילת ציוד-
תאורה בהצגות תיאטרון או, בעברית
פשוטה׳ ח-שמלאית מן השורה.
כן, חשמלאית־אשה, ואפילו י ש כאלה
שאומרים שהיא חתיכה אבל זה כבר ב אמת עניין -של טעם. היא פשוט אוהבת
חשמל. תשאלו אותה, היא באמת אוהבת
את זה, ונהנית מעבודתה.
חוץ מזר, היא אוהבת את המוסיקאי
אסגר קנר, שהוא ידידה הצמוד בחוד שים
האחרונים. קודם־לכן היא אהבה את ואפילו סולן להקת כוורת גידי גוב,
נסעה איתו לתחרות האירוויזיון שהת קיימה
בבריי טון שבאנגליה, ובחנות ה פטורה
ממכס קנתה לו שעון במתנה.
אז מה? יש כאלה שהולכות ללמוד חש מלאות
באורט יד־סינגלובסקי. עכשיו, אח רי
-שנמצאה לכן חלוצה, זה הרבה יותר
קל, ל א?

שבאות לתערוכה מתחרות בקלי-קלות ב תמונות
התלויות על הקיר, ומושכות
תשומת־לב לא פחות•
אז לבקש מא-שד,־לשעבר אוהבת שתע מוד
מנגד ותתייחס באדישות לגלי־ר,הער צה
המשודרים אל בעלה על־ידי הילדות,
זה באמת קצת יותר מדי.

יש כל מיני דרכים להתחיל עם חתיכות.
אפשר לגשת אליהן ישר, אפשר לשלוח
חבר, אפשר לטלפן, ובחוצלארץ אפשר
אפילו לשלוח פרחים.
אבל השיטה המקורית ביותר להתחיל עם
חתיכות שמורה ללא ספק לדובר סיעת
המערך בכנסת, ליאון ההר. כשליאון
מתחיל עם חתיכות, זה לא סתם ובבודדת.
אני יודעת שאני מותחת אותכם, אבל
תאמינו לי שהשיטה אותה המציא לי,און
שווה מתיחה. ו ב כן: השלב הראשון היה
לשכנע את מרבית חברי־הכנסת של המערך
כי הם מוכרחים עוזרות פרלמנטריות ״כמו
באמריקה״.
שלב ב׳ היה עוד יותר פשוט: הוא פנה
אל בכירות החתיכות מקרב הסטודנטיות
בירושלים, והציע להן להיות עוזרות של
״יחידי־ד,סגולה״ .והן קפצו על המציאה.
שלב ג׳ היה להסביר להן שלמרות ש־חבר־הכנסת
יהיה הבוס הישיר שלהן, הרי
המדריך הרוחני יהיה הוא עצמו/ .
ותתפלאו, זה עבד. מייד לאחר ש שידך
את הסטודנטית הכי חתיכה שלו, רויטל
סלוד, לח״כ אורה נמיר, אפשר היה
לראות את השניים בלילה בגלריה הקטנה,
כשהיא יושבת י ד ביד, לא עם אורה נמיר
— אלא עם ליאון הדר, שהדריך אותה, כך
אני משערת, ברזי החיים הפרלמנטריים
בישראל.
טולדאנו פעם שניה
תהרגו אותי אם אני מבינה מה בוער
להם. כימעט ש עוד לא הספיקו לעשות
ילד אחד, וכבר הם רצים לעשות עוד
אחד.
מילא, שיהיה להם לבריאות. אז עוד
זוג כזה זריז, או אוהב ילדים, אם תרצו,
הם הזמר אכי טולידאנו ואשתו היפה
מאורה. בבית יש להם את עירן, ש הוא
בקושי בן שנה וחצי, וכבר מגדלת
ליאורה כרס ונראית בשלבי־הריון מת קדמים.
אבי
טוען, שליאורה היא אמא משגעת,
ושהוא בטוח -שאפילו אם יהיו להם עשרה
ילדים, היא תהיה טובה אל כל אחד מהם
כאילו היה לפחות בן־יחיד. ליאורה, ש היא
חתיכה לא־נורמאלית, מצפצפת על
הגיזרה הדקיקה ועל הביקיני. שד,ביקיני
יחכה לשנה הבאה.
היא, עם הניסיון שלה, יודעת טוב מאד
שתיכף אחרי הלידה היא תחזור אל מי דות
הדוגמנית הידועות שלה.
אז כמו ־שאמרתי, שיהיה להם לברי אות
ושיעשו אותם בקצב — העיקר ש יהיו
בריאים ומוצלחים ויביאו נחת לאבא
ולאמא.

ליאורה ואבי טולידאנו
הורים מאושרים

הופיע!
הספר שיזעזע
אותך!

ע ינ וידין
הספר רב הגילויים על עשרות תיקים ומשפטים
הגדולה של בית המשפט.

הממחישים את

הטרגדיה

מדוע מאחר הצדק להופיע?
עינוי דין
סיפורם של :

נאשמים באונס /בהריגה ובמעשי אלימות חמורים /שהילכו חופשים במשך
שנים, ובהגיע היום לגזירת העונש _ נפלה הפתעה.
אזרחים שהרהיבו עוז להתלונן על חברות גדולות _ ומה שקרה להם.
נושים שנואשו מן ההוצאה־לפועל ופנו אל העולם התחתון.
שופטים שהישהו במשך שנים את פסק־הדין, ועורכי דין המפחדים לבקר
אותם על כך.

הוצא בשתי מהדורות — בכריכה קשה ובמהדורת כיס.
להשיג בחנויות הספרים ובקיוסקים לעתונים.

הוצאת פלג;

ההפצה

רחוב

צ׳לנוב ,13

תל־אביב

טל.823701 :

חדש 3ש! :3

מועדון דיסקרטי להי כרויות
בלתי שיגר־תיות
לפי דרישתך.

..גוודסן מארס־ -משקה הדש
מחומרים טנע״ם ללא אלכוהול
משקה חדש — ״גולדסן מאלט״ —
הנטול אלכוהול כמעט ל תלו טין והמיו־צר
מחומרים טבעיים בלבד, משווק ב ימים
אלה ברחבי הארץ.
״גולדסן מ אל ט״ הוא משקה מאלט תו סס
העשוי מלתת (שעורה נובטת) וממ תיקים
טבעיים, כולל כרמל מסוכר שרוף
הנותן למשקה את צבעו. י
״גולדסן״ מתאים בשל תכונותיו והר כבו
לבני כל הגילים. הוא מיוצר תוך
שימת-לב מיו חדת לילדים ולבני הנעו רים
וזא ת בזכות :
* א חוז אלכוהול נמוך ל— 0.3ן^ס0.2
בבירה מאלט).
(לעומת . 20/.

העולם הזה 1969

* תכולה גבוהה של וי טמיני ם ״בי 6״
ו־״בי 12״ ,המושגים על ידי תסיסת שמ רים,
ווי ט מין ״ סי״ המצוי בבקבוק של
250 סמ״ק, בכמות שהיא כמחצית הצרי כה
הדרושה לאדם ביום.
* ת כו ל ה של חומרים די א ט טיי ם שו נים,
כגון הנתרן שהוא גורם חשוב בחי סון
נגד מחלות, בעיקר מחלות-לב.
תהליך של פיסטור המבטיח את

יציבות המשקה ונקיונו הביולוגי למשך
חודשים על-ידי קטילת כל החיידקים.
* תהליך של סינון המפריד מהמש קה
את עודפי השמרים והמקנה לו את
צלילותו.

״גולדסן
גזרה יאמר, כי
לשומרי
מ אל ט״ מכיל כ־ 35 קלוריו ת בלבד ל־100
גרם משקה, שהן פחות ממחצית הקלור יות
של כל משקה קל באו תו הנפח
הנמצא בשוק.
יצויין, כי זו הפעם הראשונה שמפעלי משקאות משווקים בישראל הבירה
מאלט בבקבוקים קטנים ( 250 סמ״ק)
וזא ת במטרה להפכו למשקה עממי שניתן
יהיה להשיגו בכמות המתאימה יו תר
לצריכת בודד.
למרות כל התכונות המנויות לעיל,
הצליחו לייצרו במחיר שהוא זול במיוחד.

עלון פנימי חדשי, מביא
לפניך היכרויות רבות, מא מרים
ותשובות בשטח ה מין.
לפרטים

עז, תל-אביב.

6610

עבור

סודיות מובטחת.

את מחפשת אושר בחיים ן
ג״מטרימוניאל״ תמצאי את
חחסר לף
פני עוד חיום ל״מטרימוניאל״.
״טנזריטוגיאל״ ,שנאי ,23 ירושלים,
טלפון§2—234384 :

לשרות אישי
ולטיפול מהיר בעניני לקוחותינו
באיזור תל אביב,
העתקנו את משרדי מחוז המרכז
של ״הסנה״,
לכתובת חדשה

ה סנ ה

דזוכר־רז •^ר־אדיידזג דיבי טורז ב ט׳י בז

מחוז המרכז,רה׳ אלנבי , 138 קומה ד; טל6( 614272.קוים)
לאחר שעות העבודה לרשותך מזכירה אלקטרונית טל 614277 .

העולם הזה 1969

המקווקעות
מד. אני אגיד לגם, אולי בשל אהבת
חוסר-כסף1 , 0 אולי
ארץ־ישראל, אולי בשל
בשל אהבה סתם, אבל עובדה. שתיים
מבנותינו היפות, ששהו בשנה האחרונה
בחו״ל ובאו ארצה לביקור קצרצר, על־מנת
לשוב שו ב אל העולם הגדול המשגע ולצאת
מהארץ הפוריטנית והקטנה הזו, לא עשו
זאת עד היום, משום־מה.
לדזעמנית־נערת־זוהר-
!מתכוונת ואני חתיכת־צמרת-ומזדליא גרפה (ביאטרים)
ולשחקנית־דוגמנית־צילום־לעת־^
שוורץ,
מצוא מונח זילברשטיין.
אז אם בתחילה אפשר להבין את מונה,
ואפשר היה לתרץ את זה שהיא אינה חוזרת
לאולפנו של לי שטרסברג, בו למדה,
בגלל שיש לה אהבה חדשה בשם יצחק
(״צ׳רצ׳יל״) קלפטר, הרי שעסשיו, כש האהבה
הזו נגמרה והוא שב אל חיקה של
הקריינית עיינה אילץ, באמת אי-אפשר
להבין מה היא עוד עושה פה.
!נכון, היא !מצטלמת לתמונות-פירם ומת
ובהחלט מעלה את הרמה של המודעות,
אבל הרי באמריקה מחכה לד. ההצלחה
מעבר לפינה. אז אולי מישהו,מוכן להגיד
לי בכל-זאת מה היא עוד עושה פה?
שלא לדבר על ביאטריס שוורץ, שמנהל
הפלייבוי הלונדוני בכבודו־ובעצמו מעכב

0 1 1 1 1 1 1

ביגד הפלה החדשים
איליו ידעו הרבנים שהשיאו את השחקן יוסי ורדנסקי
ואת הפיזמונאית ובעלת-הבוטיק שומרית אור, ביום החמישי
בשבוע שעבד, ממה היו עשויים בגדי הכלה, ספק אם היו מעזים
להביט בה פעמיים. כי שימרית, הידועה כבעלת טעם מעניין
במייוחד בלבוש, העדיפה לתפור את שימלת־הכלולות שלה
מחלקי־לבוש תחתוניים, שאותם איחתה בעזרת תחרה. וכד הו פיעה
לה הכלה בשימלה עשוייה דנטל ומשי בוהק, שרק בעל
הדימיון הפרוע ביותר יכול היה להעלות בדעתו מה מקורם.
אלא שהרבנים כידוע, לא נחנו בדמיון פרוע במיוחד ולכן עבר
טכס הנישואין בשלום, כשרק בן הקטן, בנם של ג׳וזי ושמוליק
מפריע מדי פעם בקשקושיו המצחיקים את מהלך הטכס.
החתן, לעומת זאת, לבש מכנסיים שחורים וחולצה משו בצת,
ונראה כהתגלמות הילד־טוב־ירושלים. בתה של שימרית,
יערית, מנישואיה לוורדיי כן־יעקב, הסתובבה בחתונה מאו שרת
ועולצת בשימלה ארוכה לבנה, והתנהגה כמו כלת השימחה י בכבודדדובעצמה.
שימרית ויוסי, המתגוררים בדירת־גג ברחוב פרישמן בתל־אביב
מזה שנה וחצי, לא החליטו להתחתן בן־יום. אחרי הכל,
אלה הם נישואיהם השניים. יוסי היה נ שוי בעבר לסדזן בתו
של לו רד אנגלי, והוא אב לבת בשם טלי, ואילו שימרית היתד.
נשואה, כאמור, לעיתונאי ו ר די בדיעקב.
לטכם־נישואיהם הזמינו השניים קרובי-מישפחה, בהם אביה
של שימרית, המשורר יעקס אורלנד ואשתו פת״אל. כמו כן
הוזמנו ידידים וקרובים בלבד, כמו ג׳וזי ושמוליק קראום
שבאו בחברת בנם הקטן כן? אחיו של שמוליק, צדוק, בחב רת
אשתו, הדיילת-ילשעבר רחל טרי, העומדת להיות לאם
בכל יו ם; הזמרת עופ*,ה פוקס ובעלה הפיזמונאי אחוד
מגור, והבמאי צדוק צרפתי. הידידים נשאו את הכיבוד מן
המכוניות אל האולם שבו התקיים טכס־הנישואין.
אבל מסיבת-החתיונה האמיתית של הזוג הצעיר תתקיים בק רוב.
למסיבה זו, כך הבטיחו השניים, יז מינו את כל מכריהם
הרבים, וכמו שאני מכירה את שימרית ואת יוסי, זיו תהיה
המסיבה בעיר.

יוסי ושימרית ורז ׳;סקי
כלולות

בקונזבימון

ההפסד כולו שלנ1
תודו על האמת, היא היתד, אחת הכי
יפות בארץ, דוגמנית מצליחה, אבל ללא
תארי-יופי כלשהם. שכן ידידה דאז ובעלה
העכשווי אמנון מס התנה את ידידותם

ביאטרים שוורץ
פטריוטיזם

ב״כסיוד

את כל תוכניותיו בגללה ולוקח אותה
לאמריקה לטיול חלומי — כך, מכל מקום,
היא מספרת — שאנחנו הקטנות לא נזכה
בו לעולם. אז מה היא מוצאת בבל מיני
חתיכים בבסית, שמאלצים אותה להישאר
בדיזניגוף במקום לחרוש, למשל, את ה-
שדירה החמישית?

אילי מתחתן
עם רוחי
זה היד, הסוד הכמוס ביו תר בבוהימה.
איש לחש לרעהו י שר באוזן ושאף אחד
לא ישמע, אחד השביע את השני לא
לגלות, ובראש כולם היה זה בעל־הסוד
עצמו, שהסתודד והתלחש עם ידידיו הרבים
והשביע אותם שרק הם יודעים, ושלא
יגלו לאף יאחד.
אבל סודות, כידוע, אי־אפשר לשמור
אפילו בכספת, ולא עזר לו לבעל־הסוד.
מכסית ויעד לפינתי, מסולטן ועל לדראג־

ולא סתם נעלמו. יפה פשו ט התערתה
בלונדון טאון במידה כזו, שעבדה כדוגמנית
בחנות בלתי־יחשובה ב מרילנד סטריט. אבל
זה לא הפריע לה ולבעלה לקנות בית על
הכביש הראשי של הנדון, שבצפון לונדון,
לנהל את הבית הגדול ולארח שם ישראלים
למכביר שתמיד מצאו את הדרך להגיע
אליו.

סטור, לחשה הבוהימה ׳מאוזן אל אוזן:
אילי גורליצקי ורדתי לרמן מתחתנים.

במשך הזמן ילדה יפה בת קטנה שקיב לה,
כמובן ׳מאליו, פספורט ברי טי ועשתה
בכד יאת מחצית הדרך ׳בשביל הוריה.

אבל זד, לא ייתכן, אמרה בוהימה א/
הם הרי נפרדו כבר מז מן! את לא יודעת
על מה את מדברת, השיבה בוהימה ב׳,
הפעם זה ברצינו ת — אילי בעצמו אסר.

כי אמנון, המתפרנס בלונדון מאותו ד בר
שממנו התפרנס בארץ, התקנת תריסים,
ייבא לשם גם את אחיו דני על אשתו ובתו
של זה, וכך שוהים להם האחים־ד,תאומים,
נשותיהם וטפם בלונדון, והם שמחים ומאו שרים
בחייהם ובתריסיהם.

וכד חיכו בולם בציפייה דרוכה לנישואי הם
של הרקדנית היפה והשחקן הכישרוני,
המהווים את אחד הזוגות היותר־וותיקים
והיותר־נפרדים-ותוזדים בבור,ימה, ולא עזר
להם גלום. עובדה, עד עצם היום הזה הם
לא התחתנו.
אבל תאמינו
עצם היום הזה,
אצל רותי ואילי
אולי הם עושים
אפילו ברגע זד,

לי שכשאני אומרת עד
אני לא בטוחה בעצם. כי
אי-אפשר לדעת. מי יודע,
את זה אפילו הערב או
יממש.

אגב, אשתו־לשעבר של אילי, דדיריס
גורליצקי, המתגוררת במבע המפסטד
העשיר, היא בעלת האמבטיה היפה ביו תר
בלונדון. כך, לפחות, טוען שבועון־נשים
שצילם את האמבטיה ותיאר בפרוטרוט יאת
יתרונותיה.
אני, באופן אישי, לא הסתפקתי בדיווח
של השבועון אלא שמעתי במו־אוזני, מפי
כמה שביקרו באמפטיה של דודים, שזהו
אכן משהו שראוי לבקר בו.
בסך־הכל, מיספר הדברים שאפשר לעשות
באמבטיה הוא די מוגבל, אבל הניקיון
מעל לכל.

אבל בזה לא נגמר העניין. הרכילות
האחרונה שהגיעתני מלונדון מספרת, כי
מישפחת מם אינה מתכוונת כלל לחזור
ארצה בשום שלב שהוא במהרה בימינו
אמן. נהפוך הוא, המישפחה כולה התאנגלזה
לחלוטין.

יפה כפיד־מס
פטריוטיזם בלונדון
הצמודה בכך שהיא תהיה מלכת
הפרטית שלו ולא של כל המדינה.

היופי

כמה שלא גיסו לחזר אחריה, היא תמיד אחיו נשארה נאמנה לו, לאמנון מם,
התאום של אחר דני טס. תאום זהה עד־כדי־כך,
שאפילו לד, לקח איזה הצי שנה
כדי ללמוד להבדיל ביניהם.

נכון, אני מדברת על הדוגמנית יפה
כפיר, החברה הכי טובה של הדוגמנית
חנה פרי, שנסעה בזמנו, אחרי שהתחתנה
עם אמנון מם הנ״ל ללונדון, ומאז נעלמו
עיקבומיה.

אבל תשמעו לי, אני שמכירה את היש ראלים
המאונגלזים האלו. אני מכירה את
זה. מדברים בבית רק אנגלית בדי שהילדה
תתרגל לשפה, אבל רצים כל יום שי שי
לקיוסק בגולדרס-גרין כדי לקנות עיתונים
ישראליים, לדעת ימה נשמע בארץ. הם
אומרים יתמיד שהארץ זה לא רציני, ולא
מקום לחיות בו, אבל נשמע אתכם אומרים
להם מילה רעה על הארץ.
את זח הם לא יסבלו, אחרי הכל הם
לוקאל-פטריוטים. אחרת לא היו יושבים
בלונדון, נ כון?

במדינה

מדינת ישראל
משרד החקלאות

דרכי חיים

להלן לוח המחירים

במסגרת ההוזלות בחנויות השרשרת של
הסופרסל והסופרמרקט וחנויות פרטיות שהצטרפו

למבצע החל
מ־ 25.5.75 עד 30.5.75
ירקות

עגבניות מעולות
מלפפונים מעולים 1גזר תפוחי־אדמה חדשים
תפדא״ד מהנגב
תפוא״ד חורפיים מהנגב (ארוזים)
1תפוא״ד חדשים ארוזים (ירושלים)
בצל יבש
בצל ארוז (ירושלים)

לציכו
3.30
2.15
2.10
1.90
1.15
1.50
2.15
0.75
0.90

ל״י לק״ג

פיר 1ח
ולנסיה — אפילים
אשכוליות — סוג יצוא
בננות — ירושלים
בננות

חיים והסנה קומדייודהסזפסמיק הראשונה מזה 2000
שנה ,״הבננה השחורה״,
נושאת כשורה
ש 7סובלנות ואחכה
״כל האנשים, על אף הבדלי מוצא,
דת ולאום — דומים איש לרעהו.״ זהו
המוטו של סירטו של בנימין חיים, הבננה
השחורה.
חיים בן ה־ ,40 נמודקומה, בעל ארשת-
פנים טובת־לב, לבוש סארי הודי מסורתי
ועל ראשו כובע רקום, נולד בהודו למיש־

העיפרון, לקחתי את מעילי ועזבתי.״
בנימין חיים פנה אל התיאטרון. הוא
למד אצל הבמאי בנימין צמח, ובד־בבד,
כדי לממן את לי מודיו, עבד כנהג מונית.
מאוחר >וחר נסע לניז־יורק, למד פנטומי מה
אצל מרסל מרסו והצטרף ל״תיאטרון
החי״ הנודע, שעסק ביצירו ת אוואנגארד.
בתיאטרון החי (•11^ 2101׳ 118ה הע)
הביר את האשד, ששינתה באופן מהותי
את כל חייו• היתד, זו מאיה דארין, אחת
הדמויות הססגוניות ביותר של הקולנוע,
ומי שנחשבת כנביאת הקולנוע האוואג־גארדי.
״אתה
תעשה קולנוע.״ מאיה, ש נראתה
כמכשפה בשערה האדמוני הפרוע
ובתילבושותיה המוזרות, היתד, מאמינה
גדולה ב״וודו.״ היא ניגשה אל בנימין חיים
ואמרה ל ו :״אתה צריך לעשות קולנוע.״
וכפי שהוא מספר בעצ מו :״מכיוון שהיא

2.35
2.20
3.45
3.70

עופות

פטם צעיר קפוא מוכן לבישול
גודל ,2שקית שקופה והחתימה כתומה

1תנועוף, טנא עוף, עוף מיוחד מעולה

9.00

10.50

מפיק בנימין חיים
״אני טמבל״
דגים בקלה — פרום אחיד עשוי מדגים

1שמשקלם לא פהות מ־ 360 גרם

וחוסה ומסעי
חנחלת ״אל־על״ ממשיכה להחרים את ״העולם חזה״,
כיגלל עמדתו הכלתי־תלויה כענייני תעופה.

בניגוד לכל חברות־התעופה האחרות, הדואות
באספקת עיתוגיס שדות ח*וג לגוסעיס, המשלמים
הוך עתק עבוד כדטישי־הטיסות, טבודה הנהלת
״אל-על״ שזהו אמצעי לשחד עיתונים הגוגזים
ידיעות שאינן נעימות לחברה.
״העולם הזה״ לא ייכנע ללחץ זה, וימשיד לסקר ענייני
תעופה לסי מיטכ מצפונו והכנתו.

מאחד ש״העולם הזה״ הוא העיתון הישראלי
היחידי שאינו מצוי במטוסי ;,אל־על״ ,על הגוס-
עים, המבקשים לקרוא
את ,,העולם הזה״ בעת
הסיטה, להצטייד בגליון העולם היה
השבועון לפגי ההמראה.

התנגשות כין יהודים וערכים ב״כננה השחורה״
שליח של מכשפה
בגדדי. ממוצא פחה יהודית מסורתית
כאשר מלאו לו 16 עזב את מישפחתו,
ונסע לניו־יורק. הוא למד שם הנדסה,
ולאחר שסיים את לימודיו החל עובד כ מהנדס
מן השורה.
יום אחד, בהיותו רכון על שולחן־השיר־טוט
שלו באחד מאותם מגרדי-שחקים ב קליפורניה,
הגיעה אליו הבשורה שבישרה
לו את ייעודו האמיתי. סיפר בנימין חיים :
ברק משמיים .״זה היה כמו ברק
משמיים. ישבתי בחדרי במישרד, ועסקתי
בתיכנון מיזוג־אוויר. היה לי שולחן־עבו־דה
שעמד לי ד חלון־זכוכית. לפתע בא לי
החיזיון. הבטתי החוצה, וראיתי אנשים
מסתובבים ברחוב, הר יפה, מכוניות נוס עות•
הרגשתי כמו בכלוב, כאילו י ש זכו כית
ביני לבין העולם הרחב. זה הייה פית-
אומי. אמרתי לעצמי: אני טמבל, אני
יושב פה — והעולם שם. קמתי, והלכתי.
זה היה רגע חשוב בחיי, שבו שמתי את

היתד, מכשפה, אני הרגשתי שהיא שליח,
והאמנתי בה.״ זמן קצר אחרי שסיימה
את שליחותה לגבי בנימין חיים, נפטרה
מאיה ד ארין משטף־דם במוח, ובעלה ה יפאני
נתן לבנימין חיים במתנה את מצל מת
16ד,מ״מ של מאיה. בנימין חיים החל
לעשות סרטים, כדבר הנבואה משמיים.
במשך עשר שנות עיסוקו בקולנוע,
הספיק לצלם כ־ 10 סרטים קצרים.
את סירטו הראשון באורך מלא, הבננה
השחורה, צילם לפני כשנה בארץ, אחרי
שזכה במענק בסך 180 אלף לירות מטעם
המועצה לתרבות ואמנות.
מדוע החליט בנימין חיים לנטוש את
עולם הקולנוע של ניו-יורק ולעלות ארצה?
הסיבה בנאלית, ציונית, לדבריו. בנימין
חיים עלה לארץ־אבותיו, כדי לקדם את
תעשיית הקולנוע בה.
(המשך בעמוד )47

העולם הזה 1969

לא מאמינה יותר לסטאטיסטיקות. אלה
אומרות שעל כל רווק בארץ הזאת יש
שלוש פנויות. אז איפה הן? בינתיים
כותבים אלי רק גברים. כל אחד מהם זוכה
אומנם, כפי שאני רואה בתיבת־הדואר שלי,
לחופן של תשובות. אבל הייתי מעדיפה
שזה יהיה מלהיפך. או שזאת האופנה
היום, שהכלות מחזרות על פתחי החתנים.
אז בבקשה, ילדו ת: מספיק לדפרס אותי.

תרגילי מיטה
( ) 1/69 עובד עלי בדאווינים. יש לי
עיניים סכסיות, ד.וא כותב לי. סכסיות
האמא שלך! אותי תעזוב בינתיים בצד.
קודם נראה מה ייצא לך מההזמנה לטנדו
שלך, שאני הולכת לפרסם אותה כלשונה,
בתור עונש.
״אני בחור בן ,24 גובה 0 178״מ, יליד
רומניה שלא שולח ידיים. מעוניין להכיר
אחת ששונאת פוליטיקה ושאר שטויות
מסוג זה, שתהיה גזעית ואוהבת תרגילי

המעיקה עלי פשוט לא אצא מזה,״ כותב
( .)3/69״כי בבעיות רבות ניתקלתי במשך
24 שנות חיי. אם אצטרך לכתוב על חוויה
אישית מעניינת שנקלעתי אליה, גם כן לא
אצא מזה. כי רבות החוויות שעברו עלי
וקצת קשה לי להחליט מה החוויה ה עשויה
לעניין את אלה שיכתבו אלי. לכן
אסתפק בציון העובדה שאשמח להכיר
בחורה שגילה לא יעלה על .23 לא אבקש
שתהיה בעלת תואר ב.א. כמוני, אבל
לפחות שתוכל להתחלק עמי בחוויותי ואז
בטוח שלא תאכזב.״
יש לי הרגשה שמישהי הולכת להיות
הבעיה האישית הבאה שלו.

שהיא חוסכת במילים. אפשר לחשוב שהיא
צריכה לשלם עבור כל מילה. י ש לי חד שות
בשבילך, י פ תי: הדברים הטובים ב חיים
הם בחינם.

מיכ תב פר ס
להתמודדות רגשית

״טוכ״לג לא יהיה כנראה סיבת ה מוות
שלך,״ כותבת לי אורנה ליפשיץ
מרמת״גן, היוצאת חוצץ נגד מה שנראה
לה ״סתם רישעות״ ,מצירי כמובן. וכל
זה למה? רק מפני שבמדור הקודם
ניבאתי לתומי ימים קשים לכמה מידי דותי,
שהן מועמדות פוטנציאליות לחוג
שומרי־מישקל, כאשר תגיע לארץ אופנת
המיני-מיני-שורטס. במיכתב ארוך, ומלא
טענות כרימון, מתמרמרת אורנה על ש-

לעלות על הפסים!
הולך לי היום עם אקדמאים. עוד אחד
כזה הוא 4/69 הטוען כי ״אחרי 38 שנוח
חיים, נשבר לי׳ מכל ההבלים החברתיים
המקובלים ומן הרדיפה הנואלת אחרי חיים
חומרניים.״ אז מהמילה, נואלת׳ רואים כבר
שהוא לפחות מ.א ,.ד בר שהוא מאשר
מי ד :״יש לי השכלה אוניברסיטאית ב־מדעי־הרוח,
רכב פרטי ואפשרות לקשר
טלפוני. אני מתגורר לבדי בבית קטן,
בסביבה פסטוראלית, טובל בירק ובשקט,
נהנה מההתבודדות, מרבה בקריאה (ספ רות
יפת, שירה ופילוסופיה) מאזין למוסי

) 8/69 הוא חייל בן , 21 שגובהו
185ס״מ, ה״תועה בנתיבים לא
רצויים בחיפושים אחר נערת חלומו תיו.״
אם טרם מצא אותה, הוא יו דע
את הסיבות ל כן :״דורש חרבה
מבחורה. כל בחורה שהוא פוגש מש חקת
את תפקיד הנערה האידיאלית,
כשלמעשה זח בלוף. כל בחורה שהוא
מכיר ואומר בליבו, או-טו-טו פגשתי
אותה מסתבר לו שפרט לגוף יפה
יש לה גם שכל של ארנבת.״
את משאת־נפשו, הוא מקווה, יימ צא
דרך מדור זה. אם עוד לא היית
אף פעם משאת-נפש יש לך סיכוי
להיות כזו אם את ״תיכוניסטית, תל מידה
ביסודי, סטודנטית באוניברסי טה,
מוכרת״פרחים, פועלת״ניקיון, ה מסוגלת
להתמודד איתו הן רגשית,
הן נפשית והן השכלתית. ואשר חוץ
מיופי יש לה גם שכל והיא גם חו בבת
קולנוע ותענה על הדרישות ה באות:
קצת חכמה, כמו איינשטיין ן
סכסית כמו בריג׳יט בארדו, או סופיה
לורן או קלאודיה קארדינאלה ; לא
נפוחה יתר על המידה, עדינה ולא
גסה, לא פראית ובעלת נימוסים, אינ טליגנטית
; בעלת עיניים שחורות-
כחולות-ירוקות-חומות ; שיער בלונ די
או שחור, בעלת אגו בריא ן לא
שקרנית ;
משעממת ובדרנית ן לא
בעלת ביטחון־עצמי ן ואחרון אחרון
חביב: שתחיה פייר עד סוף ימיה.״
או ף!

מיטה. מוכרח להודות שמאז ילדותי אני
לוקה בדיבורי, אבל אין חשש אני מגמגם
רק (אני מקווה שלא במיטה) קלות. מקווה
שישנה נערה בגילים 17— 20 עם לב מבין
ובעיקר חושק. היא צריכה להיות נחמדה,
שכן אני מעוניין להכירה למטרה רצינית,
ד היינו: נשואין (אני בורגני, מה לע שו
ת?!) אני מסודר בדירה פלוס חסכו נות,
ואוהב בדיחות מפולפלות.״ אז לכי
תהיי נחמדה לאחד כז ה!

קה, מהרהר רבות ומנסה למשוך בעט וב-
מיכחול.״
אלא שהוא לא מסתפק בזה .״חשיבות
עליונה אני מייחם לטיפוח חיי-הרוח ול פיתוח
שלוות־הנפש. עז רצוני לכן לבנות
אורח חיים חדש על יסודות בעלי ערך
אמיתי, עם שותפה נשית רצינית, שגם
היא כמוני התאכזבה מן המוסכמות ומוכנה
לעלות על פסים אחרים, נכונים יותר.
באה בחשבון גם צעירה בשנים, אם היא
אך חשה מבוגרת בנפשה.״

חרוזים לבנים

לי: נדמה שהבירבור על ״אכזבה מה מוסכמות״
נועד למנוע ממך לבקש ממנו
נשואין.

יש לי רושם שמישהו כאן חי בטעות.
זה לא הלוח הכפול. מי שמחפש חיים
כפולים שיפנה לשם. ואם אני מפרסמת
את מיכתבו של 2/69 זה רק מפני שכתב
לי אותו בצורת שיר .״מעוניין להכיר
אשה / ,שיודעת לחוש /להתרגש/ .
להחזיק ברגע כשהוא י שנו /לשקוע בתוכו
בטירוף חושים וגוף / .לדעת שהוא יח לוף.
רוצה
לקשור קשרים /בלי חשבונות
ובלי קבלות /ובלי דו״ח שנתי של מם־
הכנסה /אבל עם הרבה הרבה כיסוי /
של אווירה והבנה / .מי אני? /בן
שלושים /גם נ שוי — גם גבוה /גם
נושם אוויר באוקטן מאה לפחות /וגם
מבין ורגי ש.
לא מזכיר לכם את דוי ד א בי ה? רק
שההוא כבר לא בן שלושים, אפילו שהוא
לא מודח.

ב.א. עם חוויות

אשב

ואכתוב

העולם הזה 1969

בעיה

אישית

לשם שינוי, כמו שאומרים )5/69( ,הוא
טכנאי מטוסים. ואם הוא עובד במיקרה
באל־על, ד בר שלא ציין במיכתבו, יהיה
לו הרבה זמן בשבילך בשנה הקרובה. את
יודעת כמה שביתות עוד הולכות להיות
ישם? !
הוא בן 0 185 ,27״מ, המעיד על עצמו
שהוא אוהב כל ד בר שנהנים ממנו. נושאי
ההתעניינות וד,תחביבים שלו הם כל ד בר
שתמצאי לנכון. הייתי עושר. לו הפתעה,
וכותבת לו במיכתב הראשון על ההנאה
שבגידול צפעים, למשל.

מכתב־פרס השבוע, ובכל שבוע, זו כה
בחבילת שי — חבילת תמרוקים,
הפעם לגבר, מתנת חברת הדם.

ההנאה שבגידול צפעים

אם את כבר עונה לתביעות האלה
הוא יגלה לך שהוא שונא פוליטיקה
ואוהב את שטחת״החיים־הפשוטים,
עוסק במקצועו האזרחי בקולנוע, שו נא
גזענות ובעד נשואי תערובת. עדי פות
תינתן לאלה הכותבות מאזור
באר־שבע ועד אזור גוש דן. הדבר
הזה גם סבור שתהיה זו תעודת-
עניות לכל הגזע האנושי אם לא תי מצא
אחת שתענה לדרישות האלה.
אם את מוכנה לענות לו בשם ״כל
הגזע האנושי״ הוא כולו שלן. זח
מגיע לן. פייר.

אשה חסכונית
או! הנה נקבה אחת לרפואה)6/69( .
צריכה להיות אשה חסכונית מאוד, לפי איך

מתכנני האופנה אינם עושים די לפי תתן
בעיית ״רחבות השת״ ,כמו שהיא
מכנה אותה בלשון כה ציורית.
בנושא הזה, אם תרשו לי, אני לא
רוצה להיכנס לוויכוח. מה שאני יכולה
לעשות זה רק לבשר טובות לאורנה ול כל
השותפות לבעייתה. יש ! מישהו
חשב גם עליהן. וזאת לא בדיחה. מכנסי־השק
אותן לובשת בגאווה העלמה שב תמונה,
לא נועדו רק למבריחות ולליצ-
ניות קרקס. הן כבר היום חלק מהנוף
בעריה האופנתיות של איררפה.
לא שאני מאמינה שזה יתפוס ויח זיק
ל אירן ימים. אבל כדאי לנצל את
זה, אורנה, כל זמן שזה הולך. שנה אחת
בלי תסביכי ישבן, זה גם כן רווח נקי.
״בת ,29 ממושב בפרוזדור ירושלים,
פקידה במיפעל ירושלמי. מעוניינת להת כתב
על בעיות אקטואליות.״

אני נותנת לכם לנחש בעצמכם
היא. הבעיה האקטואלית שלה.

בילוי לא־שיגרתי
מה שעוד יש לי להציע לכן זה ()7/69
בן ,28 רווק0 1.78 ,״מ, משועמם מאד,
המעוניין להתכתב עם בנות .20-26 מב טיח
להן ״בילוי לא־שיגרתי.״ כמו להת חלק
איתו בשיעמום, למשל. והוא תשובות.

עוד יאשים

אותי אם לא יקבל

מיכתבים למדור זה יש להפנות לכתו ב
ת: מיכתבים לציפי, ת.ד , 136 .תל־אביב,
מיכתבים למכותבים יש לשלוח במעטפה
כפולה. החיצונית עם הכתובת הנ״ל, וה פנימית,
מבויילת בבול של 35 אגורות,
עם המיספר הסידורי של המיכתב אליו היא
מופנית.

413

•ריד החינ׳והזנים רץ
(המשך מעמוד ) 29
אבל באופן כללי הם מתייחסים לשירה די
בזילזול ואדישות, ואני איני רוצה ללחוץ
עליהם.״
פרוינד ניסה לעניין בשירתו הוצאות־ספ*
ריס רבות, אך תמיד נתקל בסירוב. לבסוף
החליט להוציאה לאור בעצמו. הוא כותב
בעיקר שי רי טבע, נוף והגות, והעברית
שבפיו נאה מזו שרגילים לשמוע ברחוב.
״אני אדם חברותי ואוהב לשוחח עם אנ שים,
למרות שבדרך־כלל נחשב המשורר
כאיש בודד,״ הוא מעיד על עצמו.

אמנים בני

ך חודש אוקטובר ,1973 הוכתה ה *
בוהימה הישראלית בתדהמה. מישה
אשרוב ודליה פרידלנד, זוג השחקנים ה נודע
שנחשב במשך למעלה מ־ 14 שנים כ אחי
הזוגות היותר יציבים בשחקונה היש ראלית,
נפרד בקול תרועה רמה ובטריקת-
דלתות קולנית.
הרכילות ידעה לספר כי מאחרי הפרידה
בלתי־ידועה
אלמונית,
עמדה שחקנית
עדיין, בשם בילד,ה מם.
פרשת פירודם של דליה פרידלנד ומישה
אשדוב זכתה, בשעתה, לכיסוי עיתונאי
נרחב. אך האמת ניתנת להיאמר כי שני
בני-הזוג גם־יחד לא ששו במייוחד לדבר
על הפרשה עם עיתונאים. היתד. זו דליה
ששברה ראשונה את קשר השתיקה, ונת נה
ראיון לעיתון־נשים, בו סיפרה את
גירסתה־שלה על הפרידה. מישר. העדיף
למלא פיו מיים.

מישה *1שחב
מאשי! 1את
אשתו ל שענו
דליה פוידלנד

גברים נשואים אני מעולם לא התחלתי.
דאגתי לעצמי, לא רציתי להיפגע. אני מכי רה
כל־כך הרבה בחורות שניכוו מיח־סיהן
עם גברים נשואים, שאמרתי לעצמי
תמיד, :לי זה לא יקרה׳ .אבל היה לי
מזל. אני האמנתי למישה, כי הוא אדם
הגון, וידעתי שהוא לא ישטה בי, למרות
שידעתי שזה כימעט בלתי-אפשרי.

__ ״זכיתי
כטוב שבאדם״
חרי הכל היה לו בית, היו דליה
> £והילדה, והיה המעמד. כאשר הכרתי
אותו, בכלל לא השבתי לכיוון הזה. בסך-
הכל היו בינינו נושאים משותפים. שנינו
להוטים אחרי תיאטרון, איכפת לנו מה תיאטרון.
וכשהוא קיבל אותי להצגה יוס
יוס־

!)1תמנלן ואתהוו ח עונופתהדסחאווגג!׳

^ מרחקדמה מריבוע דוכני־הספרים ה־צוהל,
במעלה שדירות־ח״ן, מפוזרים
דוכני י רי ד האמנויות. גם כאן שולטת ה כמות
בכיפה: ציורי שמן ומים, תדפיסים
למיניהם, הדבקות זכוכית, פיסלי־חימר וכל
חומר שהוכרז אי־פעם כלגיטימי לעשייה
האמנותית, וגם כאלה שקשה היה, עד לרגע
זה, לראות בהם חומר־גלם אמנותי.

גם כאן ניתן למצוא, בשוליים, את אלה
שלא היה לאל-ידם לשכור להם דוכן (500
לירות ל־ 10 ימים) ,והם מציעים את יצירו תיהם
לקהל הרב ומשתדלים להתחמק מעי ניהם
הבולשות של פקחי־העירייה, המסל״
קים משם ביד רמה כל פולש זר.

במרכזה ש ל חבורה גדולה יושבת אורנה
קאליש הנאה, בת ה־ ,24 ומציירת את דיוקנו
של כל החפץ בנ ד תמורת 20 לירות. אור נה
חזרה לפני ימים אחדים מלונדון, שם
היא לומדת עיצוב־אופנה בכל־בו הענק
מארכס אנד ספנסר.

היא אינה עושה זאת למען הכסף, אלא
פשוט :״אני אוהבת את זה, אוהבת לשבת
ולצייר כל מיני פרצופים של אנשים.״ לפר נסתה
האמיתית היא מעצבת שטיחונים,
כריות וצעצועים מאקרילן, ומוצריה אף
נמכרים באחד מדוכני היריד.

גם ידידתו, השחקנית בילד,ה מס, ש אותה
פגש בעת שהשתתפה בהצגה ש ביים,
ליל־המצנואות של נזר שפי — שזכ תה
מאוחר יותר לכינוי ״ליל־העצמאות
של מישר. אשרוב״ ,לא פצתה פיה.
אפילו כאשר התפרסם עניין תביעת-
המזונות שהגישה דליה פרידלנד (העולם
הזה ,) 1932 בה טענה דליה כי מישר. הס-

לנד ז״ל והשחקנית חנה׳לה הנדלר.
גם בילהה מם החליטה, שעם מתן הגט
והגושפנקה הכימעט־חוקית ליחסיה עם
מישה אשרוב, י ש לה כבר מה להגיד.
בדירתם המרווחת שברחוב טאגור ב-
רמת־אביב, דירה שהריהוט בה מועט אך
מה שיש מרחיב את העין ואת הדעת,
נראים השניים נינוחים לחלוטין. ומאושרים.

העצמאות של ישראל שפי, כולם חשבו
שהוא לקח אותי להצגה בגלל הרומן
הגדול שהולד בינינו. אבל הרומן הגדול
החל בכלל רק באמצע החזרות, ברגע
שהוא אמר לי שהוא החליט לעזוב את
דליה. לפני זה לא היד. בינינו שום דבר.
לא רציתי, ולא יכולתי.
אחרי שהוא אמר שהוא עוזב אותה,

מול אורנה, על ספסל ציבורי בשדירה,
יושבים שלושה ציירים צעירים שיצירו תי־הם
מונחות לפניהם, על שולחן־מיטבח מת קפל.
אלה הם ליאור בן ה־ ,9ואריה ואורן
בני ה־ .11 שלושת האמנים הצעירים מתיי חסים
אל מעשיהם בכובד־ראש מעורר־קינאה.
הם מוכרים ציורי גי בו ריו של וולט
דיסני באינטרפרטציה אישית, צבועים ב טוש
של אחותו של ליאור. הפקחים ניסו
לסלקם מהמקום ,״אבל אנחנו שיכנענז או תם,״
הם אומרים בגאווה.
חגיגה אביבית
הורים תמכו בשאיפותיהם האמנו (
\ תיות וחירשו להם ״להישאר מאוחר״
לכבוד היריד• מחירי הציורים הילדותיים
הנאים נעים בין 2לירות ל־ ,6ובמשך שלו שה
הימים הראשונים של היריד צברו יחד
כ־ 180 לירות• הם אוהבים את היריד ו״למ״
כור זה כיף,״ ולזכותם יצויין, כי מבחינה
כמותית יחסית מכרו יו תר מכל דוכן אחר
ביריד.
בקצה שורת הדוכנים, במעלה השדירה,
מתחת לעץ גדול ניצבים שלושה בחורים
צעירים, ארוכי־שיער. פול, אנתוני ודייוויד
הם אנגלים שאוהבים ״לעשות דברים יפים,״
וכמובן גם למכור אותם. הפקחים גיר שו
אותם משם כבר כעשר פעמים, אך הם אי נם
אומרים נואש ומופיעים בכל פעם בפי נה
אחרת, לעליצותם הרבה ולכאב־ראשם
של הפקחים.
שלישייה עליזה זו מציעה למכירה מר אות,
הנתונות בתוך מיסגרות אמנותיות
עשויות עץ. גם זו אמנות. מחירה של מראה
כזו כ־ 150 לירות, ובאותו יום מכרו כבר
שש מהן. לא, הם אינם יהודים, אבל או הבים
את ישראל ואת נופיה, ונמצאים כאן
כבר בפעם השנייה.
הם מתכוונים להוציא את מחייתם מעשיית
״דברים יפים״ כגון תמונות, פוסטרים, חי תוכים
וכל מה שנכלל בקטיגוריה רחבה
זו. כסף זד. דבר רציני, אבל מבחינתם יש
לפחות דבר אחד שמתחרה בו. ברגע שיב חינו
בשלוש נערות חמודות, יארזו הכל
ויתחילו לחזר במרץ.
חגיגה אביבית אמיתית.

מישח אשרוב ופילחה מס

דליה פרידלנד

״עבר בינינו חתול שחור לפני שהכרתי את בילהה׳׳

סיק כל תמיכה בילדתם הקטנה איילה
ודרשה דמי־מזונות בסך 1000ל״י, ביכר
מישה לשתוק.

לאהבה אין גיל

פני כשבו?{ ניתן על־ידי הרבנות
/גט־פיטורין סופי לשני בני־הזוג. ואז,
רק לאחר מתן הגט הסכים מישר. אשרוב
למסור את גירסתו-שלו לנסיבות שהבי אוהו
להתגרש מדליה, אותה נשא לאשר,
בהיותה שחקנית מתחילה בת ,24 ששבה
מלימודיה בלונדון והחלה מנסה להשתלב
בתיאטרונם של הוריה, הבמאי צבי פריד-

בילהה, צעירה נאה, בת ,28 בעלת שיער
אדמוני ועיניים כחולות, קורנת מאושר.
מישר. אשרוב בן ד.־ ,50 במיכנסי־ג׳ינס
ושיער אפור פרוע, שהוא כבר סבא, נראה
צעיר ושופע־חיים מתמיד. זוהי, כנראה,
האהבה.
קשר, לו עדיין לדבר על פרשת ה בדירה,
ולכן
הוא מסתובב
גירושין,
מטלפן לתיאטרונו ועוסק בעבודה. ו נפשית
ל שעה
שהוא הכין עצמו
ראיון העיתונאי, ניאותה בילהה לס פר
על פרשת יחסיה עם האיש שאיתו
היא חולקת את חייה מזה כשלוש שנים,
והמבוגר ממנה ב־ 22 שנה.

סיפרה כילהה:
אצלי זה היה

תמיד עיקרון בחיים. עם

הייתי סמוכה ובטוחה שיום אחד נהיה
ביחד. זה אומנם לקח שנתיים וחצי, אבל
אני האמנתי לו כל הזמן. הוא אדם נורא
חזק ונאמן לעצמו. אני עצמי באה מבית
של פועלים, תמיד עבדתי, הדרכתי מחול,
ודאגתי לעצמי. כשמישד, אמר לי שהוא
עוזב את דליה, לקחתי אותו לחיפה אל
אבי, סיפרתי לו את הסיפור ואבי אמר
לי, :אם הוא אדם י שר ואתם אוהבים
אחד את השני, אני מברך אתכם.׳
בתיאטרון היה מאוד קשה. אנשים לא
ידעו איך לקבל אותי, איך לאכול את מה
שקרה. אנשים, באופן טיבעי, מסתייגים.
אומרים, היא לא שווה כלום אם היא
מקבלת את התפקיד הזה בגלל הקשרים.
אבל אני רצינית, הוכחתי את עצמי, עשיתי

תפקידים וקיבלתי הערכות יפות. אני בהח לט
מאושרת בתפקידים הקטנים שלי, לא
רוצה ־שיגידו שמישה אשרוב מקדם את
הקריירה שלי. זה בהחלט לא נכון. זה ש יש
בינינו שיתוף־פעולה מלא בעבודה,
זה ענייו אחר. הוא מאמין בי כשחקנית,
ואני מאמינה בו כאיש־תיאטרון. אנחנו אחד
בשביל השני, אחד משלים את השני.
ברגע שהחלטנו לעבור לגור יחד, קנינו
דירה ברחוב טאגור, נכנסנו לחובות לא-
נורמליים, אבא שלי עזר לי, אבל חוץ
מהדירה לא היה לנו כלום. הפרש־הגילים
בינינו מעולם לא הפריע לי. מישה הרבה
יותר צעיר מרוב החברים שהיו לי. הוא
אדם עם חוש־הומור, הוא מצחיק אותי,
מעניין, מלא מרץ. אם יש בעייה, או נכ שלים
במשהו, הוא כבר חושב על דברים
אחרים. זה ממש אושר לחיות איתו. על
הדירה הריקה הוא א מר, :תראי, עוד
יהיה לנו , .הוא עשה הכל לבד, החל
מהמיטה בחדר־השינה וכלה באיצטבות-
הספרים ומיסגרות־ז־,תמונות. אני התחלתי
לרקום ולסרוג, והווילונות והכריות בבית
הם מעשה־ידי. הוא לימד אותי לבשל,
והיום אני ממש מומחית במאכלים בוב-
ריים.
אני רוצה לעשות לו ילד, כי איתו זו
מיצווה לעשות ילדים. צריך לראות את
היחס שלו לבתו איילה, ולילדים של חב רים
שבאים לבקר אותנו. אני חושבת
שזכיתי בטוב שבאדם.

מאושר בחיים;
לא בתיאטרון
•*8ד כאן סיפורה של בילהה.
> שעה שבילהה מדברת, בקולה הרך,
מסתובב לו מישה בדירה כארי בסוגר.
ניכר בו כי קשה לו לדבר, קשה לו לפ רוק
את כל המעיק עליו, לבסוף הוא נכנס
לחדר־האורחים, ו או מ ר :״טוב, אם צריך
להגיד, אני אגיד.״
אך ככל הנראה, בכל־זאת קשה לו לד בר
על גי רו שיו הטריים מדליה פרידלנד,
והוא מעדיף להגיד את אשר על לי בו
נגד תיאטרונו, הבימה. מישה, כזכור, היה
אחד המועמדים לתפקיד המנהל האמנותי
בתיאטרון הלאומי, תפקיד שבו זכה לבסוף
הבמאי הצעיר יוסי יזרעאלי.

מספר מישה:
שלוש שנים לחמתי לביים את בני ערו בה.
שבע פעמים דחו את העלאת ההצגה.
המנהל האמנותי התנגד, המנהל האדמי ניסטרטיבי
התנגד, לא נתנו לי שחקנים.
ליאה קניג, אחת השחקניות שקיבלתי מה תיאטרון,
לא באה בכלל לחזרות. ואם
אני לא התפוצצתי, אז אני הבלון הכי
נהדר בעולם.
בילד,ה אמרה ל י, :מישה, אתה הולך
להתחרבן, כולם נגדך, זה לא יילד ,.אמר תי
לה, :אם לא אעשה את ההצגה, את־חרבן
,.אני חי כדי להוכיח שאני מתגבר
על מיכשולים. ארבעה חודשים ע שינו
חזרות, כ שברור היה לי לחלוטין שאחד
השחקנים, מנחם עיני, בעל תפקיד די
מרכזי בהצגה, לא יוכל לשחק בהצגת-
הבכורה כי יש לו התחייבויות אחרות.
התרעתי, הזהרתי, אד הם לא שעו לי,
אחדי ארבעה חודשים קרה מה שידעתי
שיקרה. נשארתי בלי שחקן. רק אז קי בלתי
את מי שרציתי כל הזמן, שחקן
צעיר ובלתי-ידוע בשם שימעון כהן.
התיאטרון מתנכל לכל דבר טוב. שמעון
פינקל אמר לי שהוא לא מאמין בהצגה,
בבמאי ובצוות. מבחינה פוליטית זה היה,
לדעתו, מחזה רע. למה? כי הוא מדבר
בעד חירות האדם ונגד שילטון כיבוש.

ב״הגימה״
סגרו אותי•
*י שכיימתי את בני מרובה, יעדתי
^ את בילהה לתפקיד האם. אמרו ל י :
איך אתה נותן לבילהה תפקיד שרובינא
שיחקה לפני שלושים שנה 1קראו לבילהד.
מאחרי גבי, ואמרו ל ה, :אם את רוצה
להזיק למישה, אם את רוצה שכל האנשים
ירכלו שהוא איבד את שיווי־המשקל שלו,
קבלי את התפקיד. שכנעי אותו שלא יי תן
לד את התפקיד ,.היא לא שיכנעה אותי,
אך סירבה מרצונה החופשי, וקיבלה תפ קיד
קטן. הם באו אלי ואמרו לי , :עכשיו
כשאתה מועמד לתפקיד מנהל אמנו־תי,

זה לא יהיה יפה שיגידו שאתה נותן תפקיד
לאשה שאתה חי איתה ואפילו לא נשוי

במשך חמש השנים האחרונות שלי ב-
הבימה, סגרו אותי. אני מאושר בחיי,
אני מאושר כאדם, אבל בהבימה אני ב החלט
לא מאושר. אני מבזבז זמן.
הם אומרים שאני מקדם את הקריירה
של בילהה כפי שקידמתי את הקריירה
של דליה. אם ־מישהו יכול להצביע על
איזשהו ־תפקיד שדליה קיבלה בזכותי, אני
אעניק לו פרם אוסקר. להיפך, כמה פע מים
חשבתי שהיא לא מתאימה לתפקיד
ובכל זאת היא קיבלה אותו.

בילתה לא
נכנטה לחיינו!
ף ) ילההלא נכנסה אף פעם לחיים
ששקר זה דליה,
ושל

שלי
אינני מוכן לשאת אותו. לא נכנסים ל חייו
של מישהו, אלא אם כן מישהו רוצה
שייכנסו לחיים שלו. חייו של אדם זו
זכותו הבלעדית. דליה ואני חיינו יחד 14
שנים, והיו עליות ומורדות וטוב ולא טוב.
אני חוזר ומדגיש, בילהה לא נכנסה ל חיינו!
זהו שקר לא הוגן, לא לגבי, לא
לגבי דליה ולא לגבי בילהה.
אני מאמין בשיווי־מישקל בחיים, לא ב דבר
קבוע. ולפעמים שיווי־המישקל נו טה
לכאן או לכאן. היו כל מיני סיבות
שהפרו את שיווי־המישקל של נישואי עם
דליה, וכל אחד מאיתנו לקח לו את ה-
אזימוט שלו.
בילהה לא הרסה את חיינו. מה שקרה
ביני לבין דליה, קרה הרבה לפני ש שמעתי
את השם בילד,ה מם. למעשה עבר
בינינו ־חתול שחור לפחות שנתיים עוד
לפגי שהכרתי את בילהה. זה שהמשכנו
לחיות ביחד, ונראינו לפעמים ביחד, זו
לא היתד. ערובה לאושר. היתד. לנו ילדה
ביחד, בית ביחד, הרגלים וחוסר־החלטה.
כשהחלטתי לעזוב, לא לקחתי מהבית
שלי כלום. לא ספר, לא מחברת. כש באתי
לקחת דברים פרטיים, הסתבר לי
שסוודר שדליה סרגה לי בזמנו, נעלם. היא
פשוט קרעה אותו לגזרים.
מישהו אחר היה לוקח משם כל מה ש נתתי
לה כל החיים. זה שהיא השמיצה
אותי ואמרה שאני קמצן, זו המגייר• שלה.
ראיתי את כתב־האישום שבו היה כתוב
שאינני משלם לילדה. זו היתד. סתם הש מצה.
ההורים הזקנים שלי מבשלים לדליה
ולאיילה את ארוחותיהן כמעט יום־יום. הם
מכרו מיגדש שהיום שווה מיליון לירות,
כדי שיוכלו לגור בדירה למטה ולגדל
בשבילה את ילדתה.

אדם חי
דק פעם אחת
*!שבאים אורחים חשובים לדליה,
^ היא אומרת לאמי חולת־הלב , :תכיני
בבקשה ארוחת־ערב לאורחים שלי,.
שישאלו אותי פעם במה השקעתי בבית
ההוא שברחוב פרוג. ב־ 1968 השקעתי בו
סכום שאם הייתי קונה בו שלוש דירות,
חייתי היום סופר־מיליונר.
אלא שרכוש זה הדבר האחרון שאני
יכול להתייחם אליו, לגבי זה דבר שהולך
ובא. אני מרגיש קטנוני שאני צריך להש מיץ
אותה, אני מרגיש כמו אפם. אילו
חיא היתד. אדם בעל שיעור־קומה, הייתי
נלחם בה, אבל כמו שהיא, אין בזה כל
טעם.
אנשים שואלים אוחי איד יכולתי לעזוב
חבל וללכת. כשאדם קם ועוזב הכל, הוא
לא קם ועוזב הכל. אדם חי רק פעם
אחת, והחיים האלה אינם חוזרים. כל יום
שאני חי, שייך לעבר. אם אדם ממשיך
לבוסס בבוץ היוון, זה כאילו הוא מת.
זה שבילהה נקלעה לחיי־נישואינו, היה
מיקרי לגמרי. למרות שהייתי עדיין בבית,
מזמן לא הייתי עם דליה, לא חיינו ביחד.
בבילהה פגשתי במיקרה, וגם אחרי זה,
מעשית, לא היה כלום.
הרבה זמן לפני שהכרתי את בילהה
אמרתי לדליה שניפרד, והיא ידעה שיום
יבוא ואעזוב אותה. הזהרתי אותה פעמים
רבות שזה יקרה, אבל היא לא רצתה
להקשיב לי.

דליה בתפקיד
״אילו היתה אדם במל שיעור־קונזה, הייתי נלחם בה ד
כשהודעתי לה שאני עוזב, היא רצתה
גט. ושאני אלך מהבית בלי שהיא תיתן לי
שום דבר. זה ששילמתי באותו זמן חובות
על הבית, זה ששילמתי גם הוצאות אח רות,
זה לא אמר כלום. היא נסעה אז
לשלושה חודשים לאמריקה, והשאירה את
הילדה אצל הורי.

חוצפה
של אשהי
ך * תפשרתי. היא נשארה עם הבית ועם
ן ן הכל. אני רואה את הילדה כל יום,
והיא באה הנה כל שישי־שבת. אני משוגע
על הילדה הזאת, אני יכול לשחק איתה
שעות. בהתחלה דליה לא הסכימה שאבוא
אליה הביתה, והייתי רואה את הילדה
בדירה של הורי. בכל פעם שהקטנה רצ תה
שאעלה למעלה, הייתי צריך להמציא
תירוצים. בסוף היא הבינה. קשה לרמות
ילדים.

היום אין לי שום דבר נגד דליה. אני
מאחל לה כל טוב. שמעתי שיש לה חבר
פירסומאי, ושהם עומדים להתחתן, אז
שיהיה לה במזל.
כשעזבתי את הבית, אמרתי ל ה, :דליה
אל תלכי בדרכים עקלקלות, אני רוצה ש נעבוד
יחד, אך היא לא התייחסה. בילהה
בכלל לא קיימת בשבילה. היא לא מצל צלת
אלינו הביתה. הילדה יכולה להיות
חולה, והיא לא תצלצל, היא תחכה שאבוא
אל הורי.
בכלל, היחס שלה להורי הקשישים לא
ייאמן, חוצפה של אשה! אמא שלי הו-
לית־לב ואבא זקן, אבל היא מנצלת אותם
עד טיפת־הדם האחרונה.
כעת, אחרי מתן הגט, הכל בא על מקו מו
בשלום. בילדיה ואני נינשא בעתיד
הקרוב, ואני מקווה שגם דליה ־תינשא.
מה שחשוב הוא אושרה של איילה ולזה,
אני מקווה, נדאג שנינו, במיקרה הזה,
ביחד.

אח אנו־ך*
תשובה היא אהבה — מה הימה
ן ) השאלה ז ״ במילים אלה הגדיר המפיק*
במאי פיל אוסטרמן את טיבו ומהותו של

המחזמר
0 0 \ 1£״ ,שמזה למעלה משנה הוא ההיט
של אוף־ברודביי.
נועז היא תת־הגדרה ליצירה הזו המוג דרת
כ״אמנציפציה תיאטרלית״ ,והעוסקת
באמצעות פיזמונים, מוסיקה, כוריאוגרפיה
ופעילות נוספת שטרם נראתה על במת־תיאטרון
בכל צורות הפעילות המינית
של האנושות. המשמעות הכפולה של שמו
האנגלי של המחזמר, אינה ניתנת לתירגום.
זוהי פאראפרזה על הסיסמה המילה כאשר

״ 0 0 \ 1£״ בהקשר זה פירושה להגיע
לאורגזנה.
בתירגום חופשי לעברית ניתן לקרוא
למחזמר שגל את עמי על מישקל שלח
את ע מי!
המחזמר לא רק מספר על הפעילות

מחזימה

קטע מהמחזמר המיני? £ 0
0 0 \ 1£״ ,שהוא שיר הלל לפעילות המינית
של המין האנושי על כל צורותיה, והעלול להיראות בעיני רבים

כמחזה זימה. צוות המחזה מופיע בקטעים רבים בעירום נשי
וגברי בסצינות ש״הו, כלכותה!״ נראות לעומתם כאגדה ליל דים.
בשורת המחזה היא :״מין הוא דבר יפה ! תן חיים לגו פו ! ״

המינית האנושית ומזמר בשיבחה. הוא גם
מציג אותה. אבל מה שעשוי היה להי ראות
בפורנוגרפיה טהורה לשמה, מקבל
משמעות נוכח בשורתה של ההצגה שהיא
פשוטה ביותר: בני-אדם הם יצורים מיניים.
אם יכירו בעובדה זו ויתמודדו עמה, הם
יהיו פנויים להתעסק גם בדברים אחרים,
רוחניים יותר.
תירגום

חופשי של כמה מפיזמוני ה-

!¥118808

ז׳>1ז1>4זי.זס0
וחסזזו 1\/£ג)

׳£ 04910 או*חח 10
6 1 \/1)\10 1.1££

099£1
9.06ו21מ 4ם 4או*0

)1 0 7 1

מסו! ח10ד4ויז 14*1
ו*04ח,10ג \0£$ו4כ
סו =£11.£110ז
08*81*18,א*80$

נ ץ דזסם ץ דמ.4י.9
4 0£0£ס111\1
8£1טח !\1£וז5והמס

!01877 ¥08¥
•<׳ו\ז>4זז9וס0
18£01 1¥1

ץ ז*4מי 00 !9

בוו־לגי גייס

המפורסם והמכובד שבמועדוני הגריניץ׳ וילג׳ בניו־יורק,
הדומה בצורתו למועדון התיאטרון התל־אביבי, מוצג
המחזמר בהצלחה מפתיעה מאז ינואר .1974 אמרגנים ישראליים עומדים להוציאו לסי בוב
באירופה. אולם ספק גדול אם ניתן יהיה להציג מחזמר זה בישראל עצמה.
מחזמר ע שר לשקף יותר מכל את מה
שמתרחש בו, ואת מה שהוא מתכוון לומר.
חוקים נוצרו בי די גברים קרים, שלא עומד
להם יותר / ,מיהם שיגידו לנו למה הת כוון,
כשברא את גופנו, היוצר / 7אחים,
אם אינכם משחקים — /אל תחוקקו את
החוקים !
אחרי ששיחררו את קהל הצופים האמ ריקאי
מתסביכי המין והפוריטאניות שלו,
מתכוונים מפיקי המחזמר לצאת עמו לסי בוב
הופעות באירופה. כמר, אמרגנים י ש ראליים,
הקשורים במפיקים, יהיו כנראה
שותפים בעיסקה. אולם ספק אם הם יצליחו
להביא את המחזמר גם לישראל.
כאשר היה יגאל אלון שר החינוך וה תרבות,
אישרה הממשלה את הצעתו לבטל
כליל את הצנזורה על מחזות. אלא שהח לטה
זו טרם התממשה בצורת חוק. בינ תיים
עדיין עומדת בתוקפה פקודת הצנ זורה
המנדטורית, המסמיכה את המועצה
לביקורת סרטים ומחזות שליד מי שרד־הפנים,
לקצץ ולפסול מחזות הנראים לה
כפוגעים במוסר.

התוכניה

עמוד מתוך התוכניה המפוארת של המחזמר, שכל שיריו גדו שים
במה שמכונה ״מילים גסות.״ ״מה יש במילה שעושה אותה
.כה בלתי־נעימה לאוזן?״ שואל אחד שירי המחזמר ומשיב :״אין דבר יותר אבסורדי !
שום דבר אינו מזוהם במילה להמחשה שרה הלהקה את כל המילים הגסות שבעולם.

מי שחפץ לחזות בשגל את עמי, יכול
רק לקוות שהמחזמר יסתובב מספיק זמן
באירופה, עד שיאו שר חוק הצנזורה הח דש
בכנסת. גם אז ספק אם ניתן יהיה
להציג את המחזה בארץ ללא מהומות.
בינתיים יוכלו להינות ממנו רק אלה ש ישקיעו
במחיר הכרטיס גם את מחיר ה טיסה
לאירופה.

שעשועים

שעשו ״עמקי
עים
שאיש לא
מכיר,״ נקרא הקטע ממנו לקוחה תמונה
אופיינית זו של המחזמר האירוטי ביותר.

במדינה

(המשך מעמוד )42 אלף מניות כ־ססצ דירות. ל־180
הלירות שהיו לו חסרו עוד כ־ 300 אלף,
כדי לעשות את הסרט. התקציב שעליו
החליט היה כחצי מיליון. הוא החל מפיץ
מניות בסך 200 לירות, שהבטיחו לבעליהן
אחוז יחסי מדיווחי הסרט. היתה זו דרך
מקורית לגיוס כספים׳ ללא ספק.
שחקני הסרט, שכולם בלא יוצא מן
הכלל אינם מיקצועיים, קיבלו במהלך 42
ימי־הצילומים מזון ולינה, וגם להם הובטח
אחוז מסויים מריווחי הסרט.
בנימין חיים נכנס לחובות שהם מעל
ומעבר לאפשרויותיו, כשהוא מבטיח לנו שיו
כי כספם יוחזר להם מייד לאחר ש הסרט
יוקרן בפני הציבור הרחב.
אולם לפי מצב העניינים כיום, נראה
כאילו יעבור עוד זמן ר ב עד אשר אכן
יוקרן הסרט בפומבי.
בנימין חיים עורך את סירטו מזה כ־חצי־שנה,
במו־ידיו. בדירה בת שני חד רים
בצפון תל־אביב ניצבת לה מכונת
עריכה, שסביבה ערימות גלגלים המאכ לסים
בתוכם את צילומי הסרט•
לבנימין חיים חסרות עוד כ־50
לירות, לסיים את הסרט שלו.

אלף

רעיון האהכה. הסרט עצמו קומדיית־סלפסטיק
מטורפת, המספרת על צעירים
יהודיים, ערביים ואמריקאים המורדים ב דור
הזקן, ומחפשים ללא־הרף אחר החד
ארבעה בחבה
אחת.
מענק מידי של.1070
ריבית פטורה ממס.
הצמדה ל מדד
של הקרן והמענק.
פטור ממס על המענק,
הריבית והפרשי ההצמדה.
4יתרונות בתוכנית אחת־תכנית״כח
ססססר

תכנית? 1עומד ת
להסת-״ס ב־ 30 ביו.-1
פתח חשבוך כח ססססר
לך ולכל אחד
מבני משפחתך
עוד היום.

בנק $לאו 9 1
! לי שראלב עי מ
הבוק הצועד ע הומו

חיים והבננה השחורה

תוכל להצטרף לתכנית זו בכל אחד מסניפי בנק לאומי.
בנק אגוד,בנק קופת-טם ובנק טרבי־ישראלי.

אהבת־אדם תוך טירוף וצחוק
פש, האהבה והמין. אלמנטים קומיים וסא־טיריים
מדגישים את המוטיבים של ה סובלנות,
שאליה חותר הסרט להגיע.
״הרעיון ש לי היה להסביר לאנשים כי
אנחנו בסך הכל בני-אדם, וכי האיסלאם
והיהדות קרובים מאד זה לזה. מעל ומע בר
לפוליטיקה יש לנו אותן הבעיות, בין
אם אנחנו ערבים ובין אם יהודים. את
הרעיון הזה לא רציתי להכניס בפטישים,
כי אם כמו שנותנים תרופה לילד, עם
וכריה. מתוך הבדיחות, הטירוף והצחוק
— להחדיר לאנשים לראש את אהבת ה אדם
ואת הגיחוך שבשינאה.״

אם יצליח בנימין חיים לגייס את 50
אלף הלירות החסרות לו, יזכה הקהל ה ישראלי
לראות בקרוב את קומדיית ז ר
סלפסטיק העברית הראשונה מזה אלפיים
שנה, בה משחקים שחקנים ערביים לצד
שחקנים יהודיים, ואשר בה מדברים עב רית,
אנגלית, אידיש וערבית לסירוגין.
שליחות כנה. הסופר אהרון מגד, ש בפניו
הוקרן עותק־העבודה של הסרט,
הגדיר את סיגנונו של בנימין חיים כ משהו
שבין שלום־עליכם לצ׳ארלי צאפלין. ראש והפרופסור בן־עמי שרפשטיין,
החוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל־אביב,
אמר על הסרט :״מעולם לא ראיתי סרט
כה לא־תעמולתי עם שליחות כל־כך כנה.
שליחות, מהסוג שאנשי־התעמולה מנסים
תמיד להגיע אליה.״

הווולח הזה ממס!

ה,,פיקנטי״
של זק״ש
זה עתה הגיע, עקרת הבית
יכולה עתה לנשום לרווחה,
זה עתה יצא לשוק ה״פיקנט
גריל״ המשפחתי של זק״ש.
המכשיר המשוכלל להכנת
מעדנים כגון: פיצה, מעדני
דגים וסטייקים, הכל במהי רות
וללא צורך בשמוש שומ ני.
הפיקנט גריל המשפחתי
של זק״ש, כבש את השוק ב טיב,
באיכות ובעיצובו הנאה.

תן טרמפלחייל

המחיר

5.00ל״י

י״ח סיוון תשל״ח28.5.75 ,

מנהיג הפנתרים החשוד במניות
ושה ]1₪1ימ טוש
הש.ב. רצ ה
וגיי ס ושנתי

חזרה לתחילת העמוד