גליון 1969

העולם הזה - גליון 1969 - 28 במאי 1975 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1969 - 28 במאי 1975 - עמוד 2 | היא הופיעה מאז במאות תצוגות־אופנה, לפני קניינים, אישים חשובים ומביני- עניין, וגם לפני הקהל הרחב. פניה של ה נערה, שמיתה בלתי־ידועה עד אז, הפכו לפתע מוכרים לכל.
העולם הזה - גליון 1969 - 28 במאי 1975 - עמוד 3 | ים ההפתעות גזומה תנ אי ההשתת פ ות כל השולח 10 עטיפות בזוקה אל ״ מבצע בזוקה״ ת.ד3!50 .כ תל־אביב.,וישלים את הסיסמא :״כיף לי עם ישתתף בהגרלה שתערך מידי שבועיים
העולם הזה - גליון 1969 - 28 במאי 1975 - עמוד 4 | רד־החוץ למסע-ההסברה שלו, הנערך ברחבי העולם, בהרצאות ולהישלח לארצות־הברית לסיור הופעות ובטלוויזיה. לסקוכ, המכהן עתה כנציב-קכילות- החיילים כצה״ל נעדר זמן רב
העולם הזה - גליון 1969 - 28 במאי 1975 - עמוד 5 | מכתבים חג לעובד העברי במדור ״אנשים״ ( ה עול ם הזה ) 1966 מסו פר, כי חבר מועצת־העיריה מיכאל קליינר בירך אותם פקידי עירייה תל־אביב ש עבדו באחד־במאי. נאמר בידיעה
העולם הזה - גליון 1969 - 28 במאי 1975 - עמוד 6 | מכתבים בא?ו3ים ברוח התקוסה ראיתי שהבאלונים שלי מצאו חן בעי ניכם, והריני שולח סידרה נוספת. מקווה שגם זו הנוכחית תהיה לרוחבם. אצלי, שעד כה הוא טרם נענה לקבל את
העולם הזה - גליון 1969 - 28 במאי 1975 - עמוד 7 | מכתבים רי, נגד כפייה דתית, בגד סיפוח שטחים מקודשים ובעד פיתרון־פשרד, מציאותי — שיכיר באינטרסים של כל הצדדים בסיב־סוד ישראל־ערב — כולל הפלסטינים. יפתח כהן,
העולם הזה - גליון 1969 - 28 במאי 1975 - עמוד 8 | = 1ן ה?־> 3ז ( 1וזחח -- המלצרית חשובה ותו מן הם רוויזיה ו גו שו נ׳ מחליט בחוו־חשיהחים כשנפגשו נציגי בית״ר ירושלים, אשר ערכו הפגנה המונית בשערי־ד.כנם ת, עם ח״כ
העולם הזה - גליון 1969 - 28 במאי 1975 - עמוד 9 | 1111—1111—1. מיצים ממותקים דלי סוכר 5מיצים ממותקים דלי סוכר של עסיס עולים לך פחות ונותנים לך משקה טעים מחיה׳ ועסיסי. מיצים.ממותקים דלי סובר מכילים.מחצית כמות
העולם הזה - גליון 1969 - 28 במאי 1975 - עמוד 10 | איזה יופי תמה תחרות ״מלכת היופי 75׳ .אן רבות תבואנה בעקבותיה. ואת ז מה עו שה את למען התואר הנכסף. מדריך ״זו-הארץ״ שמח לבוא לעזרתך והדבר הראשון לו אנו זקוקים
העולם הזה - גליון 1969 - 28 במאי 1975 - עמוד 11 | מילזן אבן זוארץ —ממישנתו של מייסדו — שלח את חמי ד״ר מ.ז. לפסנתרן ( ה שלמות) משירי החומש שמעון נוסע לאהבתו ר׳ יצחק חושב ר׳ יצחק׳ל, רוגז ומזיע׳ נוטל קולמוסו ביד.
העולם הזה - גליון 1969 - 28 במאי 1975 - עמוד 12 | אלה ה יקירי האומה -כמה עלו הנסיעות בתוך הליכוד, המיפלגה הנוסעת פחות ביותר היא מיפלגת ע״מ. מתוך חמשת חברי מיפלגה זו, שלושה לא נסעו כלל: ח״ כ יצחק פרץ, ח״כ אמנון
העולם הזה - גליון 1969 - 28 במאי 1975 - עמוד 13 | שלה לוו ישראל בשנה האחרונה? המוסדות על ני מעולם לא קיבל נציג מיפלגה קומוניסטית כלשהי כרטיס״טיסד.. אולם אנשי רק״ח מפצים עצמם בדרכים אחרות. וילנר עצמו היה לפני
העולם הזה - גליון 1969 - 28 במאי 1975 - עמוד 14 | צ״ צי אוהב מכוויות־אשפה מפני שהן מזכירות דו את הטנקים .1X338 בישיבה של ועדת־ השרים לשיחרור תקנים מהק פאה, פנה שר־הסעד מיכאל חזני בבקשה לקבל את רשות־הדיבור,
העולם הזה - גליון 1969 - 28 במאי 1975 - עמוד 15 | £11/71717117 אנ שי ם שנכנס אל האולם בחברת אש תו, העיתונאית גרמן. אחד הסטודנטים שנכח במקום, קם על רגליו וצעק: ״הביאו את אהוד אולמרט : איפה אהוד אולמרט?״ אולמרט,
העולם הזה - גליון 1969 - 28 במאי 1975 - עמוד 16 | איר לבלות 3שבועות על האלפים בסתות , ( 450-1דולר? בתקציב מפתיע ח 1כל לבלות בדירה שכורה בגודל הרצוי לך, בערי הקיט של שוויץ. לדוגמה: דירה זוגית באנגלברג
העולם הזה - גליון 1969 - 28 במאי 1975 - עמוד 17 | יייי גוה יקרה אם תכבוש ישראל במילחמה הבאה את עבר־הירדן ודרום־לבוון? נ1ואב וצידון ך* מסיכה שנערכה לא־מנבר לכבוד 0 1עזר וייצמן, השמיע תוכנית מדינית- צבאית
העולם הזה - גליון 1969 - 28 במאי 1975 - עמוד 18 | במדינה (המשך מעמוד )8 את הכפר הלבנוני עיתח א־שעב, שמול הר מגור בשטח ישראל, בקירבת הישובים ורעית ובירנית. במהלך הסיור הבחינו אנשיו במדורה בפאתי הכפר, שמסביבה
העולם הזה - גליון 1969 - 28 במאי 1975 - עמוד 19 | ח״פ הרצוג האשים את ד״ו באסון מיוחמת יוס־הביפורים * ח תו של שקו לומטכיל כשהיה ראש אמ לכך, אחת הפרשיות היתה קשורה בדיווח על מה שהתרחש באחת מישיבות ועדת שביתת-
העולם הזה - גליון 1969 - 28 במאי 1975 - עמוד 20 | * *1111111 מן גיע לך מבחר לאמקור מבחר של מקררים לזמן ממושך ובבידוד טרמי יעיל את הייעוץ במקום. מסחריים וחדרי קרור לאחסון מפוליאוריטן מוקצף היצוק בלחץ תל-אביב ־
העולם הזה - גליון 1969 - 28 במאי 1975 - עמוד 21 | שערנר״ה נ1ספת במערכת הביטחון: כלי־מילחמה חיוני, ע מ דו ל היו ת מו שבת , ,בג ל ל פר שהשלא־ תי א מן אחרי ש״העולם הזה״ חשף את שרשרת השחיתות במחלקת ציוד־חיל־אוויר,
העולם הזה - גליון 1969 - 28 במאי 1975 - עמוד 22 | והסבלים שבשוק, כששואלים עליו. אומר אחד. סאלח מזרחי :״הוא היה רואה כלב, היה מרחם עליו. תמיד שאל אם הכל בסדר, אם הגיע כסף מעזרה סוציאלית. איך מכר נשק ל ערבי ם?
העולם הזה - גליון 1969 - 28 במאי 1975 - עמוד 23 | המרכזות, ומאוחר יותר אף מכרד! לארצות- חוץ. היתה זו תמונתו המפורסמת של הילד הבוכה, שדימעה אחת גדולה עומדת בזווית עינו השמאלית. תמונה זו נמכרה במאות אלפי עותקים,
העולם הזה - גליון 1969 - 28 במאי 1975 - עמוד 24 | דן פיינר־ו מדווח עלה תוצאו תשל ננס חאו1ואן *שי י שיר 1 11^ 1יי )1יייייו 0״ז!יי אינגמר הפגנת ההומור, הקסם הקולנועית והרעננות נערכה דווקא על־ידי אינגמר ברגמן,
העולם הזה - גליון 1969 - 28 במאי 1975 - עמוד 25 | :ויבד הסרטים קאן :1975 נציג אלג׳יריה שכמעט ואנס את הפסטיבל להעניק |וון. הבמאי והמפיק כאחד השתמשו בלחציס ובאיו־נס הפרס הגדול, אחרת נחרים אתכם בצפון אפריקה.
העולם הזה - גליון 1969 - 28 במאי 1975 - עמוד 26 | היתום שלה ברווז ״ קאך ג!אן פוליטי (המשך מעמוד ) 25 שווייצית, שדעתה נטרפת עליה, עם פרוץ מילחמת־העולם השנייה. מאז ועד מותה היא מאושפזת במוסד סגור, אולם לקראת סוף
העולם הזה - גליון 1969 - 28 במאי 1975 - עמוד 27 | לכל סימן שהגבר ׳שב־השיער היושב בתא, מתכוון לשים קץ לחייו. היתר. זו הוראה מפורשת. משונדכך היה השוטר מציץ פנימה מדי דקות אחדות, בעד ה״עין״ שבדלת־התא. קדם להוראה
העולם הזה - גליון 1969 - 28 במאי 1975 - עמוד 28 | הסובויס הידוע, סקונותם שר המוני הצביון הססגוני אמני בפוטנציה ואריה ליאור אורן, (מימין לשמאל) מוכרים ביריד ציורים פרי־ידיהם, הדבקות של נייר־קרפ על קרטון וגזירות
העולם הזה - גליון 1969 - 28 במאי 1975 - עמוד 29 | הצי 1רי [1המנווסמי ם משנו את המבקר׳] 1ביריד הספדינ ,1אבד את [ינ קו דווקא האנשים שבשור״ם הראשון נמכר די טוב וכיסה את עצמו, וכ עת הוא מוכר גם את השני ומקווה
העולם הזה - גליון 1969 - 28 במאי 1975 - עמוד 30 | מיהו ד •1סע*ל (המשך מעמוד )23 אמה של מזל אינה מוכנה להתערב גחיי בתה. אין היא מאמינה שדני מכר נשק לערבים, אך היא טוענת שהוא מכר את נישמתו לפנתרים. מספרת האם
העולם הזה - גליון 1969 - 28 במאי 1975 - עמוד 31 | 0מתי הוא השתגע? 0 (המשך מעמוד )27 פרשת תא־המעצר) ,ואחרי שנדהמו לגלות בבוקר ׳בהיר אחד כי הוא מזמר באוזני המישטרה את כל סיפור מעלליו, ללא אזהרה מוקדמת? לכך יכול
העולם הזה - גליון 1969 - 28 במאי 1975 - עמוד 32 | ף 1מדתי לל,ח!״ אמר הקונסול דד מייועד .״מעכשיו׳ אם מישהו יבקש ממני להתנדב לאיזה תפקיד -שהוא, אני אצחק לו ב פר צו ף! ״ אברהם בריר, גינג׳י משופם בעל עיניים
העולם הזה - גליון 1969 - 28 במאי 1975 - עמוד 33 | גם נדי להעניק את כל האהבה את חייבת ללמוד נדי להגיע למיצוי תפקיד האחות איו די ברגש חם וברצון עז. עליך לרכוש ידע מקיף בתחומים רבים: פסיכולוגיה, סוציולוגיה,
העולם הזה - גליון 1969 - 28 במאי 1975 - עמוד 34 | תמרורים קשקשת 1969 הפעל את דינויונד ונסה דסזנוא לציור שלמטה כותרת סתאיסח, אשר תסביר מה אתה רואה בו. זזצעות לכותרות יש לשלוח לפי הכתובת: ״קשקשת,״ ת.ד ,136
העולם הזה - גליון 1969 - 28 במאי 1975 - עמוד 35 | הרבי רוצה, קול מאשר בן־ציון סירב להודות בעיצומו של המישפט בבית־המישפט המחוזי נגד יהושע בן-ציון, המנב״ל־לשעבר של ״בנק ארץ־ישראל — ברי טניה״ ,השתבן התובע מיכה
העולם הזה - גליון 1969 - 28 במאי 1975 - עמוד 36 | ״מלון לתם אילת, 1או ה ב רכשנו מוניטין ש׳ל פינוק זוגו ת בירח דבש. הצטרפו דנאהבי המדון, דירח דבשש 7א יישכח. מאחר, המסך אגרה או ניתוק חשמל הוועדה הממשלתית, אשר
העולם הזה - גליון 1969 - 28 במאי 1975 - עמוד 37 | תקציב העיתונים המחולקים למערכת החדשות, אך בעיקר למנהלי הטלוויזיה, מגיע בשנה ל־ססס 120,לירות, כלומר כ״ 350 לירות ליום. בהתחשב בכך שצחדון, מעריב או ידיעות
העולם הזה - גליון 1969 - 28 במאי 1975 - עמוד 38 | חשמדאית השבוע ממסיבה למסיבה, אני מגיעה למסקנה שהיום, מסיבות זה כבר לא מה שהיה פעם. אולי בגלל שהאנשים גם הם לא מה הר* רק שהיו פעם. אולי בגלל שנגמרה השימחה,
העולם הזה - גליון 1969 - 28 במאי 1975 - עמוד 39 | הופיע! הספר שיזעזע אותך! ע ינ וידין הספר רב הגילויים על עשרות תיקים ומשפטים הגדולה של בית המשפט. הממחישים את הטרגדיה מדוע מאחר הצדק להופיע? עינוי דין סיפורם של
העולם הזה - גליון 1969 - 28 במאי 1975 - עמוד 40 | לשרות אישי ולטיפול מהיר בעניני לקוחותינו באיזור תל אביב, העתקנו את משרדי מחוז המרכז של ״הסנה״, לכתובת חדשה ה סנ ה דזוכר־רז •^ר־אדיידזג דיבי טורז ב ט׳י בז מחוז
העולם הזה - גליון 1969 - 28 במאי 1975 - עמוד 41 | המקווקעות מד. אני אגיד לגם, אולי בשל אהבת חוסר-כסף1 , 0 אולי ארץ־ישראל, אולי בשל בשל אהבה סתם, אבל עובדה. שתיים מבנותינו היפות, ששהו בשנה האחרונה בחו״ל ובאו
העולם הזה - גליון 1969 - 28 במאי 1975 - עמוד 42 | במדינה מדינת ישראל משרד החקלאות דרכי חיים להלן לוח המחירים במסגרת ההוזלות בחנויות השרשרת של הסופרסל והסופרמרקט וחנויות פרטיות שהצטרפו למבצע החל מ־ 25.5.75 עד
העולם הזה - גליון 1969 - 28 במאי 1975 - עמוד 43 | לא מאמינה יותר לסטאטיסטיקות. אלה אומרות שעל כל רווק בארץ הזאת יש שלוש פנויות. אז איפה הן? בינתיים כותבים אלי רק גברים. כל אחד מהם זוכה אומנם, כפי שאני רואה
העולם הזה - גליון 1969 - 28 במאי 1975 - עמוד 44 | •ריד החינ׳והזנים רץ (המשך מעמוד ) 29 אבל באופן כללי הם מתייחסים לשירה די בזילזול ואדישות, ואני איני רוצה ללחוץ עליהם.״ פרוינד ניסה לעניין בשירתו הוצאות־ספ* ריס
העולם הזה - גליון 1969 - 28 במאי 1975 - עמוד 45 | תפקידים וקיבלתי הערכות יפות. אני בהח לט מאושרת בתפקידים הקטנים שלי, לא רוצה ־שיגידו שמישה אשרוב מקדם את הקריירה שלי. זה בהחלט לא נכון. זה ש יש בינינו
העולם הזה - גליון 1969 - 28 במאי 1975 - עמוד 46 | אח אנו־ך* תשובה היא אהבה — מה הימה ן ) השאלה ז ״ במילים אלה הגדיר המפיק* במאי פיל אוסטרמן את טיבו ומהותו של המחזמר 0 0 \ 1£״ ,שמזה למעלה משנה הוא ההיט של
העולם הזה - גליון 1969 - 28 במאי 1975 - עמוד 47 | במדינה (המשך מעמוד )42 אלף מניות כ־ססצ דירות. ל־180 הלירות שהיו לו חסרו עוד כ־ 300 אלף, כדי לעשות את הסרט. התקציב שעליו החליט היה כחצי מיליון. הוא החל מפיץ
העולם הזה - גליון 1969 - 28 במאי 1975 - עמוד 48 | המחיר 5.00ל״י י״ח סיוון תשל״ח28.5.75 , מנהיג הפנתרים החשוד במניות ושה ]1₪1ימ טוש הש.ב. רצ ה וגיי ס
חזרה לתחילת העמוד