גליון 1970

העולם הזה - גליון 1970 - 4 ביוני 1975 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1970 - 4 ביוני 1975 - עמוד 2 | העוין והמייסד הראשון : ד״ר מלכיאל זוארץ ז״ל ממשיכי דרכו יגל״א : חנוך מרמרי, קובי ניב, אפרים סידון רו ב ה ציבור ד ״ר זו ארץ רוב הציבור סבור כי השחיתות היא תופעה
העולם הזה - גליון 1970 - 4 ביוני 1975 - עמוד 3 | — מ מי שנ תו עול מייסדי — הי אתם התואים כדרבי החיים, שובו אל השם. מ.ז ״האמנציפציה של הג׳מוסיס״ ב שד ה החינוך מד 1ר פירסומא׳ במה ניכר צבע טוב הצבע הטוב ניכר
העולם הזה - גליון 1970 - 4 ביוני 1975 - עמוד 4 | תוגונןיך מישרד־המיסחר־וד,תעשייה החל בייבוא בשר קפוא ללא עצמות, ארוז בקרטונים, והכמות שתייובא השנה ללא עצמות תהיה יותר ממחצית הייבוא השנתי. בשר עם עצמות מייובא
העולם הזה - גליון 1970 - 4 ביוני 1975 - עמוד 5 | סוז הקסם הנשי חברת. מדילייו* השוויצרית יערה עבורך סידרה מושלמת של דיאודורנטים להגברת ביטחונך העצמי ולשלמות נשיותר : בידק — דיאודורנט נשי אינטימי יעיל ועדין
העולם הזה - גליון 1970 - 4 ביוני 1975 - עמוד 6 | בעיתונים אמריקאיים ,״לוי תמיד במקום־כבוד דיוקנו של גבר בבגדים מייד ישנים, בעל ארשת אריסטוקדאטית של ה ד גזדדעות — !תמונתו של ״המייסד״. במערכת העולם הזה, תלוי רק
העולם הזה - גליון 1970 - 4 ביוני 1975 - עמוד 7 | קטו 1י ם מתור ספרו שד אור׳ קיסרי - ..זיכרונות ליום מחר״ ״העולם הזה״ נולד ב־״פ בערב״ 9...בערב, שבועון שכותרת ד,מישנה שלו הכריזה על ״הבמות והחיים, דעה חופשית,
העולם הזה - גליון 1970 - 4 ביוני 1975 - עמוד 8 | לימח־ים גבוהים בתשלומים נמוכים בן, הודות למהפכה השקטה בבנק הפועלים גם זה אפשרי! חסכון חודשי עבור ילדך ב״חסן להשכלה גבוהה׳ -התכנית הבלעדית של בנק הפועלים -מאפשר
העולם הזה - גליון 1970 - 4 ביוני 1975 - עמוד 9 | שם המוסד •מון למיפלגוח ־ ג בעיריית חל־ א בי ב! כל מי שחושב כי הקצבות הכנסת, ההסתדרות או הסוכנות היהודית הן כל הסכומים אשר המיפלגות יודעות להקציב לעצמן מכספי
העולם הזה - גליון 1970 - 4 ביוני 1975 - עמוד 10 | הכמות מעידה על האיכות נמכרו בשנת 107/1 מכתבים כר מזימות פאדאת תירוצים של ר!רגמן בנאומו לפני חברי מועצת״העם ב־29 במארס אמר הנשיא סאדאת, שביום־השנה השמיני
העולם הזה - גליון 1970 - 4 ביוני 1975 - עמוד 11 | מכתבים הוציא שופט ביהמ״ש העליון חיים כהן פסק-דין חמור, באשר לניהולו עד אז של יהושע בן־ציון את הבנק, ועורר ספיקות חמורים לגבי המשך ניהול תקין תחת ידיו בעתיד.
העולם הזה - גליון 1970 - 4 ביוני 1975 - עמוד 12 | מ איר־לוד היא התשובה לפתח־דוד ואריק שרון מחקה את עצמו 8על הבדיחות המתהלכות עכשיו בקאהיר, והמעידות על חופש־הדיבור הוב השורר כעת במצריים, סיפר עיתונאי שעבר לא
העולם הזה - גליון 1970 - 4 ביוני 1975 - עמוד 13 | £71/717171*7 א 111וים שהם נמצאים בישיבה. מאחר שמוזמן נוסף, האלוף אריא׳ל (״אריק״) שרון: ,גם הוא לא הגיע למסיבת־החתונה, שיערו הנוסחים בי הישיבה החשובה שמנעה את
העולם הזה - גליון 1970 - 4 ביוני 1975 - עמוד 14 | מכתבים בישראל של היום (המשך מעמוד )11 שאץ מנוס וצריך לתת למחדלים להמשיך להשתולל באין מבקר ובאיו מפריע. האומנם? האם יהיו שרי האוצר והמישפטים די אמיצים ומודעים
העולם הזה - גליון 1970 - 4 ביוני 1975 - עמוד 15 | !1ממד*11 יייי 1יי: רכובים על סירות ההסתדרות, יצאו השוטרים החמושים לים כדי לשבור את השובתים אג חני ך* מישטרה ירתה צרורות מעל לראשי השובתים. 1 1אירגון־העובדים
העולם הזה - גליון 1970 - 4 ביוני 1975 - עמוד 16 | במדינה לתס ״ תי ס שירותם מ. ה .ז? / הרשות י חיווו נהבשרה ימיים מודיעה על פתיחת קורסים לקצינים ^ 1בצי הסוחר1 * קו ר ס לחובר מתקבלים משוחררי צה״ל בעלי בריאות
העולם הזה - גליון 1970 - 4 ביוני 1975 - עמוד 17 | מדוע מנעו נקיו׳ מי שוו־ ה בי ט חון את הקמתם שד מיפעלים חושים לאספקת תחומו החיוני, אח וי שהמינער המונופוליסטי הקייו סינן אוז ביטחון המוינה בצוות תמח״נו 11 חקיוה
העולם הזה - גליון 1970 - 4 ביוני 1975 - עמוד 18 | נערי הבנק והחנחת חוואדוציות • -שואדס סמו״ס * ההנסו הישו־אד 35 : ,וף דון דורו ^ סיובת ראשו ני עובדות במיומה ^ אהוד אנדיאר ניסה רהציונ * עמלת תיווו לח־־כ משה
העולם הזה - גליון 1970 - 4 ביוני 1975 - עמוד 19 | שלושה-רבעים מהכסף חזד. חילקתי לאחרים. הרמש האישי היחידי שיש לי בישראל זו דירתי שבירושלים. לפני כמה שנים בא אלי חבר־הכנסת משה נסים׳ לאחר שחותנו, יצחק קורן,
העולם הזה - גליון 1970 - 4 ביוני 1975 - עמוד 20 | מאח מים מאוד, אף בדרג המדיני העליון, כי כוונת רכין היא כאמת וכתמים להיעזר כאריק שרון כדי לגבש החלטות ביטחוניות. אורי אסרי * 4ין בזורה הציבורית הישראלית אדם
העולם הזה - גליון 1970 - 4 ביוני 1975 - עמוד 21 | ח־וחגד ת \ד 11צ1דא\\! טוו־גזו בשירות המילואים בצה״י, הוא יא פסק ממאמציו יחזור לשירות־קבע בצבא. היו לו עשרות שיחות בנושא זה עם ראש- הממשלה זשר-הביטחון. שניהם
העולם הזה - גליון 1970 - 4 ביוני 1975 - עמוד 22 | 0111111111 10111111101101 טובים השניים מן האחד ( יוני בחגווי הסלע יש כאלה שחושבים שהיא חתיכה לא־נורמלית, יש כאלה שחושבים שהיא שח קנית כישרונית. אני, באופן
העולם הזה - גליון 1970 - 4 ביוני 1975 - עמוד 23 | אליל תורן במישקל כבד אשת יחסי־הציבור שלו קוראת לו ״עגלגל,״ והייתי אומרת שהיא קצת מגזימה, בהתח־שב בעובדה שהזמר היווני יליד מצריים, דמים רוסוס ,־שוקל משהו
העולם הזה - גליון 1970 - 4 ביוני 1975 - עמוד 24 | הנתב יוסי נא והצלם עיון אגמון שהו 1נמשו חמוע יו(גוו 1רצונות על סירות השובת׳] 1מול נמל אשקלון דגל־מישטרה ועליה כ־ 30 שוטרים, חמושים באלות, קסדות ומגינים נשלגופם
העולם הזה - גליון 1970 - 4 ביוני 1975 - עמוד 25 | [1111171 יה #ל י 1י דאקי נחמה, אשר סירב להיות מוחלף ונשבע להי11111 שאר על הסירה כל עוד תימשך המערכה, מצא לו מקום לחטוף תנומה, תחת ההגה של ספינתו :״כדי -שאוכל
העולם הזה - גליון 1970 - 4 ביוני 1975 - עמוד 26 | ו * חוסר סוד• ב־יתר 66 (המשך מעמוד )17 החל כבר ב־ 1970 להיווצר מחסור בחומר זה, שהלך וגבר בשנים הבאות. • ביתיהחרושת הקיים הוא מייושן, והוא מורכב מציוד של
העולם הזה - גליון 1970 - 4 ביוני 1975 - עמוד 27 | השתיים מן האתת׳ ומן קיבלו מן החברים גיבוי לנסיעה המשותפת. וכד ארזו להן האני ואבי (שכן חני פרי מכונה באמריקה בשם האני) את המיזוודות, ונסעו למילאנו, הנחשבת כמרכז
העולם הזה - גליון 1970 - 4 ביוני 1975 - עמוד 28 | במדינה ומסוזלט ( -נוונוו השבוע משחקי הליגות האוסטראליות מינימום הנוס הראשון העברה) י י 150.000 (עולל מינימום נלד הבוס, 300.000 יי״ (כולל העברה) ביום ה׳ — המועד
העולם הזה - גליון 1970 - 4 ביוני 1975 - עמוד 29 | המכונים הבריטיים ־ המוסד הותיק והמנוסה בארץ להקס״>ין בקורס ניית השכלה בכתב מציע לך ללמוד בביתך את המקצועות הבאים בשיטות שנוסו צ כתובת י -טל_ . בהצלחה בארץ
העולם הזה - גליון 1970 - 4 ביוני 1975 - עמוד 30 | ב מ די נ ה מדינת ישראל משרד החקלאות להלן לוח המחירים במסגרת ההוזלות בחנויות השרשרת של השופרסל והסופרמרקט וחנויות פרטיות שהצטרפו למבצע החל מ־ 1.6.75 עד 6.6.75 י
העולם הזה - גליון 1970 - 4 ביוני 1975 - עמוד 31 | במדינה קשקשת 1970 ההסתדרות *1 1 1 אץ מרפא ל?1ס התרופות הצעתו של מגפ״ל קופת חוליס להטי? מס תרופות גתקזה בהתגגדות מכיוון שאיש לא ציפה דו ה ו 11ל 0 ד 1ד <970
העולם הזה - גליון 1970 - 4 ביוני 1975 - עמוד 32 | סרט ערבי על טבח כפר קאס מ1ע1ע את אירופה *** וח דעה ממלכו! אימים על פגי ן ידידי ישראל באירופה — הרוח הרעה של כפר־קאסם. רוחם של 49 כפריים, גברים, נשים וילדים,
העולם הזה - גליון 1970 - 4 ביוני 1975 - עמוד 33 | התמונה המזעזעת גוויותיהם של כמה מן הנטבחים, המוטלים לרגלי קיר בכניסה לכפר־קאסם, שם נעצרו בשובם מן העבודה ונהרגו בו במקום. בסרט, כמו במציאות, מורדים הגברים,
העולם הזה - גליון 1970 - 4 ביוני 1975 - עמוד 34 | בזכותהמצאהג אונית בפש טו ת ה: מדריך המפרסם את הכתובותשל ׳ צאני ויצאניות דא1ד/ו 00 קמ׳ד/דס ך* רף ארוכה עבר צ׳רלי אברג׳יל 1בן ה־ 33 מאז הגיע לקופנהאגן בירת דנמרק
העולם הזה - גליון 1970 - 4 ביוני 1975 - עמוד 35 | •קד—.בחחדז־ז־ד־ ״אני מרוויח לפחות 40,000 לירות לחודש,״ סיפר .״כל תפקידי הוא להעביר לאדון המעוניין המטלפן אלי את מיספר־הטלפון של בת־הלווייה המבוקשת. בתמורה אני
העולם הזה - גליון 1970 - 4 ביוני 1975 - עמוד 36 | אפשר לחשוב שהטלוויזיה ה מ צי אהאת ;,טנדר /זה נכון שהיא עשתה אתה מי ל ה טנדו (מארמית — בשניים) למי־לה מפו רס מ ת כמעט כמו א ת ירון לונדון. גם א ת קפה־טנדו לא ה
העולם הזה - גליון 1970 - 4 ביוני 1975 - עמוד 37 | מי כתבפרס קצין במצב־טוב בל אמאי הו די ת הי ת ה מי תג א ה בבן ב מו 10/70גםמ הנ ד ס, גם קצין בצה״ל, גם ת מי ר ( 176ס״מ)* ו א פילו אמיץ. הו א אינו מוכן להסת תרמא
העולם הזה - גליון 1970 - 4 ביוני 1975 - עמוד 38 | 0ראנדוו (המשך מעמוד )38 שנסבל בקופנהאגן בעצימת־עין, מהווה באוסלו פגיעה בחוקי המדינה. אך התמוטטותו של הסניף הנורווגי לא הדאיגה את צ׳רלי ביותר .״אצלנו נמש כים
העולם הזה - גליון 1970 - 4 ביוני 1975 - עמוד 39 | דן ו בי ניבכד דוו דז כדרדו״נל ארץ הפלסטיק סתם חיוך די סנילנ ד, כ ן או מ רי ם, הי א אר ץהח לו מו ת. א ם הי ת ה לך איזו פנ ט אזי ה, א ם יש לך עדייו איז ה ח לו ם,
העולם הזה - גליון 1970 - 4 ביוני 1975 - עמוד 40 | סרסים חן בל־לייד• • קולור שמפו לצביעת שיער מושלמת לשמוש ביתי -מבית ״וולה 17 גוונים מרהיבים משחור עד בלונד בהיר האריזה מכיל ה: צבע, מי־ ח מ צן, כסיות וי חיד ת ׳
העולם הזה - גליון 1970 - 4 ביוני 1975 - עמוד 41 | מ* ל חמת הטומאות של דבון (המשך מעמוד )21 לצה״ל מאשר לקבל את תפקיד היועץ. אולם ביום שישי, כשראה את המחנה הניצב מולו ואת עוצמת השינאה העיוורת כלפיו, נעשה איכפת
העולם הזה - גליון 1970 - 4 ביוני 1975 - עמוד 42 | חופשת פאר במחיר עממי רוחות מן הקבר (המשך מעמוד )33 המקום: המחיר! 1855 ל ב לוי חופ שהאידיאליתברמהגבוהה ובמחיר הזול ביו תר ב אירופ ה( .כספי ההקצבה יספיקו לך
העולם הזה - גליון 1970 - 4 ביוני 1975 - עמוד 43 | קולנוע סלוכווניקו: פו רנו החשפנית ח 1ש 3ח את ;וצמה ד,שחקנית קלודין בקארי ד,יא דמות מוכרת על המידרכד, הצפונית ישל שאנז״ אליזר, בפריס, אותה מידרכה המציגה סרטים
העולם הזה - גליון 1970 - 4 ביוני 1975 - עמוד 44 |
חזרה לתחילת העמוד