גליון 1971

העולם הזה - גליון 1971 - 11 ביוני 1975 - עמוד 1 | 1 17 פה מסתתר מאחור הדרח של א פורס ש ד גאנדי אלוף (מיל ).רחבעם (גאנדי) זאגי יועץ ראש־הממשלה לעינייני
העולם הזה - גליון 1971 - 11 ביוני 1975 - עמוד 2 | א ל הנש׳יק שלום חברה בגזלה. פה בארץ הכל כרגיל. השמש, הירח, השמים והרבי מלובביץ. והפעם בשישה מבצעים חדשים. הראשון בהם הוא נשק. נרות, שבת, קודש. אני לא מבין
העולם הזה - גליון 1971 - 11 ביוני 1975 - עמוד 3 | —ממישנתו של מייסדו — הווה מקבל כל אדם כשכר פנים יפות הח-דון השבוע לי ל ד מ.ז. ז״ל (בקורס קרטה) :[( 13 המאבק שקול, עסה ללכת על המקום הראשון ובין: אני אופטימי,
העולם הזה - גליון 1971 - 11 ביוני 1975 - עמוד 4 | ריס הלאומיים נעשה ללא ידיעת נציג המפד״ל בעירייה, חיים בסוק. העירייה מוסרת לצעירי המפד״ל את המרכז על ציודו, הכולל טלוויזיה, אולמי־התעמלות וחדרי- מישחק. שר־המי
העולם הזה - גליון 1971 - 11 ביוני 1975 - עמוד 5 | בל־ליידי• קולור שמפו לצביעת שיוצר מושלמת לשמוש בית׳ -מבית״וולה״ 17 גוונים מרהיבים משחור עד בלונד בהיר האריזה מכילה: צבע, מי־חמצן, כסיות ויחידת
העולם הזה - גליון 1971 - 11 ביוני 1975 - עמוד 6 | יצחק רביו סגראת קו צינור הנ פ ט בפ חוו הלסאדאתלרגלפ תי חתהתערה 9תעשיינים רבים היו עדים לסצינה מעניינת באסיפה הכללית השנתית שנערכה במלון הילטון בתל־אביב, בשבוע
העולם הזה - גליון 1971 - 11 ביוני 1975 - עמוד 7 | או שי גו ״כתבתי לחבר־עיתונאי על ה- פגישה עם סאבאלאס, אבל הוא לא התייחס לזה. דק כשקדג׳אק כבש את המסך הקטן בארץ, טילפן אלי העיתונאי ושאל אותי׳ בבהילות :״יש לד
העולם הזה - גליון 1971 - 11 ביוני 1975 - עמוד 8 | אנו מאמינים כי הארץ הזאת היא מולדת לשני עמיה — עם ישראל והעם הפלסטיני. בי לכ הפיכסוד כץ העם היהודי והעולם הערכי הוא העימות ההיסטורי כין שני עמי הארץ הזאת,
העולם הזה - גליון 1971 - 11 ביוני 1975 - עמוד 9 | אנחנו עוסק בחעוסה אבל הראש שלנו לא בענני הצורך בחסכון הביא אותנו לה.1יש לך השנה חופש בסגנון חדש: דיחת־וופש. זוהי צורת בילוי חדשה, אשר תגרום לך הנאה מרובה
העולם הזה - גליון 1971 - 11 ביוני 1975 - עמוד 10 | 1ג לי ג וא 7י גי בו ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערבת והמינהלה: תל• אביב, רחוב גורדון ,3טלפון 243386־ .03 תא־דואר . 136 מען מכרהי : ״עולמפרם״ .מודפס
העולם הזה - גליון 1971 - 11 ביוני 1975 - עמוד 11 | מכתבים ניטו המדחן? באוויר במאמרו ״המפה הסודית״ (העולם הזה )1963 לא הרחיק אורי אבנרי די. אמת, יש למימסד הישראלי ״מפה סודית״ בראש, אד המפה הזאת לא מראה את ישראל
העולם הזה - גליון 1971 - 11 ביוני 1975 - עמוד 12 | מכתבים (המשך מענד )11 קצת יותר סלקטיבי בתוכניותיו אלו, ויציג בפנינו אנשים קצת יותר מתקבלים על הדעת. שו ר (בשם קבוצת אקדמאים), ירושלים יוגתן הקטן מפציץ שנית זה
העולם הזה - גליון 1971 - 11 ביוני 1975 - עמוד 13 | מכתבים ״מרופד״ בזכויות. לפגים משורת־הדין, לו זוכים בדרך רכלל אסירים בעלי קשרים במקומות הנכונים. מעניין לציין, שעברייני הצווארון־הלבן שייכים כימעט תמיד לסוג
העולם הזה - גליון 1971 - 11 ביוני 1975 - עמוד 14 | הוויכוח המר על קרב ה־ 8באוקטובר עסק ב 1ל 1בדברי הבל. במקום לעסוק בעובדה המכרעת: השגיאה היסודית של המטביל תובנית אווילית ופייני הדבר לצה״ל, שהוויכוח הגלוי,
העולם הזה - גליון 1971 - 11 ביוני 1975 - עמוד 15 | לעניין הבהרת כיוון התקפות־ברן חשובה העובדה, שבהיות המערך המצרי כפי שהיה אז — דהיינו, ערוך ברובו בעומק של כ־ 3ק״מ בלבד מן התעלה — הרי גם אילו דיקדקו כוחותיו של
העולם הזה - גליון 1971 - 11 ביוני 1975 - עמוד 16 | הבנק שד הדור הצעיר לפני שאנו מעניקים את השי ללקוחותינו הצעירים - אנו משתעשעים בו בעצמנו. לא מפני שאין לנו דבר טוב יותר לעשותו באותה עת. אלא משום ההכרה והרגשת
העולם הזה - גליון 1971 - 11 ביוני 1975 - עמוד 17 | במדינה (המשך מעמוד )8 ומזכיר דוגמות קודרות מן הדיסטוריה: ״אנחנו צריכים לשאוף שהמילחמה הנאד, לא תתנהל רק נגד הצבאות הערכיים. היא צריכה להיות מכוונת גם להריסת
העולם הזה - גליון 1971 - 11 ביוני 1975 - עמוד 18 | במדינה _ נו סע לאירופה? האם תלון 3לילות רצופים באותו בית מלון? בחר מלון מתוך ספר בתי המלון (בעברית) של קופל וכבר הנ דמשת תף בעל זכויות מלאות ב שי ס ת הנ סי עו
העולם הזה - גליון 1971 - 11 ביוני 1975 - עמוד 19 | 1ען רז ד ״ 1 1 מינוי שרון ביועץ מסמל את שינ1י המישטר בישראל ממשלת צללים ך• פגישתם שד ג׳ראלד פורד ויצחק רביו תתקבלנה, 1בוודאי, כמה החלטות חשובות מאד• במשך
העולם הזה - גליון 1971 - 11 ביוני 1975 - עמוד 20 | במדינה ש בי תו ת א ש מסיו־דו וז הס תדדודו הטמפוןהקטן 1113301אתהעול ( 1,400/000,000 טמפוני, גו 0,נמכרו בשנה שעברה ב־06ד ארצות) ה״ חוסשיה עם אויבה טמפון 0 .6
העולם הזה - גליון 1971 - 11 ביוני 1975 - עמוד 21 | האם יזם הש. ב .את המסע נגד גאנדי בעיתזנות אחרי פרשת יוהנסבזרו ..כדי לחפות על מחדליו פושת סווטוג״ס ** ייויד פרוטר, הצעיר היהודי הו מטורף, שהשתלט בסוף חודש אפריל
העולם הזה - גליון 1971 - 11 ביוני 1975 - עמוד 22 | המשך החידוי האישי: למה ר 1טשילד רודף אותי ^ פרס הסדיר לי המלצה אצל בן־גוריון £ו ר 1טשילד האנגלי העדיפוי על אדמונד ^ הבר 1ן התעלל בי ד 1ל ר ^ הח 1ב1ת שלי הם
העולם הזה - גליון 1971 - 11 ביוני 1975 - עמוד 23 | ואילו בעמוד 44 בתשקיף מופיע מאזן החברה לישראל לסוף 1972 ובו, תחת הכותרת ״נכסים שוטפים״ ,כתוב :״פיקדונות קצובים במוסדות כספיים 1971 כולל בנקים)״ ,ואילו במאזן
העולם הזה - גליון 1971 - 11 ביוני 1975 - עמוד 24 | היא ענדה בחתונה ער גונה תכשיטים בשווי 10 מיליונים ־ וכעבור 10 ימים הם נחטפו מידה ברחוב צעיר, שכל השוד התרחש מול עיניו. הוא ישב ליד שולחנו, מאחורי חלון הראווה,
העולם הזה - גליון 1971 - 11 ביוני 1975 - עמוד 25 | תכשיטיה השדודים בוכמן, כפי שצויי־וט התכשיטים .1 : האנגליות ג׳י וג׳יי 1ג׳י .4 .מחזק־מפ־מורכב מאיזמרגדיס ן שוייס בצורת פרח. .7תוספות לעגילים, עשויות מאבני
העולם הזה - גליון 1971 - 11 ביוני 1975 - עמוד 26 | המיליונר האמריקאי לקח שתי בנות בטדמת, התאהב באתת מהן ויצר אגרה בעיירה ילדה הזאת תביא לך מזל,״ ! אמר חרב ליעקב חרר שעמד לפניו נבוך וחסר־אונים. חרר, עולה חדש
העולם הזה - גליון 1971 - 11 ביוני 1975 - עמוד 27 | פרווה בשווי של 10,000 לירות. לכל האחיות הוא הביא טבעות־זהב, לילדים הביא צעצועים ואופניים וממיצרכי־המזון שהיו במכונית אנחנו חיים עד היום, ועוד נשאר לאיזה חודש.
העולם הזה - גליון 1971 - 11 ביוני 1975 - עמוד 28 | במדינה (המשך מעמוד )20 ״איום כלפי ישראל״ .גם בנאום הקצר שהשמיע בטקס הפתיחה חזר על רצונה של מצריים בשלום, אך לא שכח להזכיר, כפי שהוא עושה תמיד, את ה״אני מאמין״
העולם הזה - גליון 1971 - 11 ביוני 1975 - עמוד 29 | ״ ג ד 1ז ג ־ ,1א1־ 1,ד א 1־ 11ז ז ־ 1 ^1111171ן יוסף חנש עלה מ! 1111-1111 /תימן לפני 38 שנה. ממחנה יוסף הובא בשנת 1948 לבית ערבי קטן בכפר ג׳אמוסין. כאן נולדו
העולם הזה - גליון 1971 - 11 ביוני 1975 - עמוד 30 | 80 יהיו באר־ ק דו ת ! חידה הציבו! בסווודד התהעוורת בטשרר התקשורת פועלת יחידה לפניות הציבה־, אליה יבול האזרח לפנות לבירור של כל נושא הקשור לשירותים הניתנים ע־י
העולם הזה - גליון 1971 - 11 ביוני 1975 - עמוד 31 | א / 1ה 1 והדירה רזזנבוים החזיר לבנק ישראל 13 מיליון פרנק אחד הסודות הכמוסים ביותר של ״בנק ישראל״ מתפרסם עתה לראשונה. מסתבר כי הבנק הפקיד כספים לא רק אצל ״בנק
העולם הזה - גליון 1971 - 11 ביוני 1975 - עמוד 32 | שוד ה תכ שי טי ם הנ דו ד (המשך מעמוד )25 הכריז דויד שרף על מענק ׳יל אלף לירות לקרן הפצועים של שמחה הולצברג, בשמו של כל ימי שיקפוץ בבגדיו אל הבריכה, הוסבה
העולם הזה - גליון 1971 - 11 ביוני 1975 - עמוד 33 | במדינה מ חנ ה לומי שטרח המישטרה ביקשה לעצור את החשוד דשיבעה ימים — השופט פסי 15 , קשקשת 1971 ¥ 1 1 2 1 1 1מ סו ל ם הי ה 1971 ״במשך החודשים האחרונים אירעו •שלוש
העולם הזה - גליון 1971 - 11 ביוני 1975 - עמוד 34 | עשוות ירדים ׳שואו״ם 33111־ 0וכיסוי ו! 3עונ הגווע שיוה׳ את ירוי אוצוח־תנוית נמעונווהמצווסנישואו יי 3אי יני י יט י המערבון שעל שמו נקרא הסרט הוא מייקל טאפ, ילד
העולם הזה - גליון 1971 - 11 ביוני 1975 - עמוד 35 | סטאר אמיתי עם כל גינוני התהילה והחוצפה, ועלול להיות גורם מפריע בסרט מעין זה. רק במאוחר הסתבר שלא היה כלל צורך להביא שחקנים־ילדים מבחוץ. יש בישראל שפע של ילדים
העולם הזה - גליון 1971 - 11 ביוני 1975 - עמוד 36 | במדינה פרמם אג1ל (המשך מעמוד )33 מענק כ7י די ש*7ס.100/ ריבית טורה ממס. הצמדה למדד של הקרן והמענק. פטור ממס על המענק, הריבית והפרשי ההצמדה. 4יתרונות בתכנית אחת-
העולם הזה - גליון 1971 - 11 ביוני 1975 - עמוד 37 | מיכתב פרס בית־חרושת לילדים סנוביות, באילת הייתן כבר?! אז הנה יש לכן הזדמנות ליטול חופשה מפורטופינו, ביאריץ או אקפולקו ולהכיר גם את אילת באמצעותו של (,)1/71
העולם הזה - גליון 1971 - 11 ביוני 1975 - עמוד 38 | סור הא ה עוב ד ת קשה, קשה להיות גם אמא וגם אשודקאז־יירח, ולא חשוב באיזה תחום. את העובדה הזו לומדת על בשרה כל אם שהיא גם אשה עסוקה מאוד, וששעות־עבודתה אינן
העולם הזה - גליון 1971 - 11 ביוני 1975 - עמוד 39 | לא תשיג כסאות אוכל סלוניים כאלה במחיר כזה באף מקום אחר! כסא אוכל 09ו בגווני טי ק א! פליסנדר, גב ומו שב מ רו פדים ב ב די ם ח די שי ם בגוונים שונים בבית סרס *
העולם הזה - גליון 1971 - 11 ביוני 1975 - עמוד 40 | זנ׳לסי לונדון: מרי קוו אנ ט -אופנ ת הפנים היפות גם את מוזמנת להצטרף למליוני נשים בעולם הנהנות ושומרות אמונים רק.לתפשירי היופי של מרי קוואנט. עכשיו, יותר מתמיד
העולם הזה - גליון 1971 - 11 ביוני 1975 - עמוד 41 | 11ה קדה ושחקנית המפורסמת? היא היתה שחקנית ידועד. מאד׳ יפזז* פייה אמיתית כמו שרק מעט שחקניות בעולם בכלל ובארץ בפרט יכולות להיות. היא לא היתד. סתם יפזז. היא
העולם הזה - גליון 1971 - 11 ביוני 1975 - עמוד 42 | למדבביתו בהתבתבו לו?1נר0 י שראל המבוגים הבריטיים -המוסד הותיק והמנוסה בארץ להקניית השכלה בכתב מציע לך ללמוד בביתך את המקצו ! עים - עות הבאים בשיטות שנוסו
העולם הזה - גליון 1971 - 11 ביוני 1975 - עמוד 43 | מורת־חליליות צורמנית וילד המדקלם שיר שאינו מבין (גם המבוגרים אינם מבינים, אבל הם׳ לעומת זאת, מעמידים פנים) ,ויש בו מסקנה עגומה ועצובה : הפיתרון היחידי, למי
העולם הזה - גליון 1971 - 11 ביוני 1975 - עמוד 44 | שוד ה תכ שי טי םהג דו ל 1 פרשתפ רו ט רג ״ ט ו (המשך מעמוד )32 צוות הקירח מיוחד עליו מפקח אישית ניצב דויד עופר, מפקד מיש- טרת מרחב תל־אביג, הוקם לחקירת חשוד.
העולם הזה - גליון 1971 - 11 ביוני 1975 - עמוד 45 | הזמין אותו לדירתך שבפרונה, דקר אותו, הפך אותו למסננת אדומה, שם את הגופה באמבטיה, נטל את הירוקים, כ־15,000 דולר, ונעלם למחרת מפתנה והמישהו הזה הוא אתה, מישקה.
העולם הזה - גליון 1971 - 11 ביוני 1975 - עמוד 46 | תוכניות אהילית השקעה טו ב ה >ותר מצמוד>ם קומו־ המסחרית החזקה שתוכל לרכוש היום במחיר הזדמנותי 412.985 ותשלומים ללא הצמדה (המשך מעמוד )15 3ק״מ בלבד, כעוד שהתקפה
העולם הזה - גליון 1971 - 11 ביוני 1975 - עמוד 47 | ך• בניין המוגן כיותר בישראל בו | ליל שבת האחרון. היד. בניין קולנוע אלנבי בתל-אביב. עשרות השוטרים שנערכו סביבו נראו כמי שמנסים לגונן עליו מפני הסתערות של גדוד
העולם הזה - גליון 1971 - 11 ביוני 1975 - עמוד 48 | שו ד התנשיטיס הגדול ביו תר בתולדות
חזרה לתחילת העמוד