גליון 1972

העולם הזה - גליון 1972 - 18 ביוני 1975 - עמוד 1 | השד.טעו7
העולם הזה - גליון 1972 - 18 ביוני 1975 - עמוד 2 | תוט 1ן>ך ל״י לכל אחד משני הילדים הראשונים, ו־ 200ל״י עבור כל ילד נוסף. בהצעת־החוק ביטלה הממשלה את הניכוי, והנהיגה במקומו תשלום למישפחה מטעם הביטוח הלאומי. אך
העולם הזה - גליון 1972 - 18 ביוני 1975 - עמוד 3 | התנצלות יותר מז ה, הי א עברה גם א ת גבולות הארץ וקבלנו הז מנו ת יצוא רבות ולאלה יש עדיפות, כמובן. לכן לא יכולנו למלא א ת דרישות ה שוק ה מ קו מי. אנו מבק שים ס
העולם הזה - גליון 1972 - 18 ביוני 1975 - עמוד 4 | ״העולם הזה״ .שבועון החדשות הישראלי. המערבת והמינהלה: תל־אביב. רחוב גורדון ,3טלפון 243386־ .03 תא־דואר . 136 מען מברקי : ..עולמפרס״ .מודפס ב״הדפוס החדש״ כע״מ,
העולם הזה - גליון 1972 - 18 ביוני 1975 - עמוד 5 | ים ההפתעות איריס רוזי, מקיבוץ ס אס א זכתה בסירת גומי עם משוטים שהתקיימה הראשונה בהגרלה ב־.1.6.1975 למאות הזוכים בכדורי ים, חולצות טריקו ומטקות נשלחו הסרס־ם
העולם הזה - גליון 1972 - 18 ביוני 1975 - עמוד 6 | מכתבים (המשך מעמוד )4 הזה ייפול בידי המצרים. נדי ׳שהרשת לא תוכל לברוח ממצריים, לא הוכן לה כסף לשעת־החירום, וכן לא הוכנו דרכונים. ובכלל לא הוכנה דרך־נסיגה
העולם הזה - גליון 1972 - 18 ביוני 1975 - עמוד 7 | מכתבים החתול המסורס מעשה בחתול יפה־תואר ויפה-מראה ש בעליו יאהבו ׳אהבת-נפש, שמר עליו מכל מישמר וחינכו לפי כל כללי הנימוס וה מוסר. אולם׳ אך הגיע החתול לפירקו,
העולם הזה - גליון 1972 - 18 ביוני 1975 - עמוד 8 | מכתבים י*3£גי חוייל (המשך מעמוד )7 ולעיתים מופיע מוסד אחד באותיות גדולות ובפעם אחרת באותיות קטנות. לדוגמה: איחוד הקבוצות והקיבוצים — 104,369,6 330/0באותיות
העולם הזה - גליון 1972 - 18 ביוני 1975 - עמוד 9 | התגה אחת מסירות חשוגתיס נלג מז — ובו מש- תקסים דיוקניהס של עובדי מחלקת- ח> 0של קצא״א הפרובוקציה הגדולה הה עא חם גו ודו ומ וה; הה נד הה דל הת הק ו\צ עא ״־ ולא
העולם הזה - גליון 1972 - 18 ביוני 1975 - עמוד 10 | מכתבים (המשך מעמוד )8 ״שיסתלק מכאן ! איך הוא מעז לדבר דברים כאלה נגד המדינה (זוכרים איזו תי אוריה אידיאולוגית רואה את המדינה כערך עליון) ?״ ואתה שואל את עצמך
העולם הזה - גליון 1972 - 18 ביוני 1975 - עמוד 11 | שיטת החאדא־קירי עדי פ ה על שיטת הזינבור איר ל1ובר ** אז החליט אפריים קישון לגמוז את חיים גמזו, /4לא היתה עוד מילה עברית חדשה שהשתוקקה כל־כך להיוולד, כמו המילה
העולם הזה - גליון 1972 - 18 ביוני 1975 - עמוד 12 | העורך והמייסד הראשון: ד״ר מלביאל זוארץ ז״ל ממשיכי דרכו יבל״א : חנוך מרמרי, קובי ניב, אפרים סידון מר נוידרפר היקר! ׳43ו^גד׳ גירוים __, $ר׳ צבי /נסף 0י׳ו ^ ד) א
העולם הזה - גליון 1972 - 18 ביוני 1975 - עמוד 13 | ממישנתו של מייסדי — החמאה מראש האילנות נסתלקה. ד״ר זוארץ לאן הערב ״פריז״ תל־אביב י* שנוע נ בפגישה עס מרגרינה ״כל ה ל מכירה״ 5 ניצחון מוחץ כנראה שהרגזתי את
העולם הזה - גליון 1972 - 18 ביוני 1975 - עמוד 14 | בעודק ציני מחלקתה ציו ד מו זמנים חיל ־ האוויר 1עצרי או ל ח קי רו ת מ מו ש כו ת ב מי שטרההצב אי ת. נ על ב מי שרדה בי ט חון ה תי ק המר כזי ש בו טמון המפתחל בי
העולם הזה - גליון 1972 - 18 ביוני 1975 - עמוד 15 | וטל תת־אלוף ירח מסרב למסזר מידע הימי לחק ירה הסגן־אלוף בז לבן־אהרון, אך למרבה הפלא העניק לו יד חופשית, לא התערב במעשיו, לא וידא כי העבודה במדורו של בן־אהרון
העולם הזה - גליון 1972 - 18 ביוני 1975 - עמוד 16 | שת השכנות פ־טפטו במעלית ושר־האוצר נאלץ לרדת במדרגות דני ליטאני ידוע בתור חקיין, ובתור עוזר. הוא היה עוזר שר־ד,׳עבודה מ טנו של יוסף אלמוני, עוזר שר- העבודה
העולם הזה - גליון 1972 - 18 ביוני 1975 - עמוד 17 | אנשים ! 8לפחות ׳אדם אחד במדינה חייך בסיפוק, כששמע את ראש הממשלה יצחק רבץ או־ !מר בראיון לטלוויזיה, לפני נסיעתו לאמריקה, כי ארצות- הברית תיתן לישראל את הסיוע
העולם הזה - גליון 1972 - 18 ביוני 1975 - עמוד 18 | ממשלה זרה ביקשה להרחיק נציג ישראל אמריקאיות ״יונייטד פרוט״ ו״נורטרופ״ לממשלות זרות. דויד מובן לבטח את השטחי עורך״הדין יחזקאל ביניש, המייצג את טוכני ״לוידס״
העולם הזה - גליון 1972 - 18 ביוני 1975 - עמוד 19 | בי נ ג ־ לי ני א ל עקרת הביח, יתכן כי נתקלת לאחרונה בנסינן לשכנע אנתך ני אפשר נכדאי לכבס במכונת כביסה במים קרים, כדי לחסוך כ ביכול הוצאות חשמל בסכום
העולם הזה - גליון 1972 - 18 ביוני 1975 - עמוד 20 | במדינה שנה העם ך* קמת ״ממשלת הצללים״ של \ 1יצחק רבין התקדמה השבוע בצעד נוסף. ט&ישרד ראש־ד,ממשלה עומד לפרוש המנכ״ל הנוכחי, מרדכי גזית. הוא יקבל לידיו תפקיד
העולם הזה - גליון 1972 - 18 ביוני 1975 - עמוד 21 | אחו׳ שהגיוו אל ואשוח הממשלה, נמצא יצחק ובין בווו חמלו לשילטון־יוויד אישי ההפיכה השקטה רבין עין אישית על מערכת־הביטחון. אריק מנטרל את שר־הביטחון ואת ה־רמטכ״ל,
העולם הזה - גליון 1972 - 18 ביוני 1975 - עמוד 22 | ר*ץ תי אוניות־הנוסעים האחרונות של הצי הישראלי, אוניות המעבורת ניל״י ודן, חדלו להפליג בימים לפני יותר משנה. מאז הן עוגנות בנמל חיפה בגרוטאות שאין להן דורשים.
העולם הזה - גליון 1972 - 18 ביוני 1975 - עמוד 23 | ראלי לשעבר, קיבל קומיסיון בעיסקה. מבוקש עבור שתי האוניות. וראה זה פלא: שתי האוניות שעוד ארבעה חודשים קודם לכן הוצעו למכירה במחיר של 8.5 מיליון דולר, הוצעו עתה
העולם הזה - גליון 1972 - 18 ביוני 1975 - עמוד 24 | נתקעתם בדרך ד! שקעתם בחולות?! או פנצ׳ר בגלגל! אין בעיות!! ה 0311032 יעשה את העבודה, מעתה גם בי שר אל הגיחו אותו מתחת למכונית ותוך שגיות ספורו ת תורם המכונית עד
העולם הזה - גליון 1972 - 18 ביוני 1975 - עמוד 25 | במדינה דיעות המשולש הנצחי ומדינת־ישראל האס דו מההמ דינ ה ל א שה ש הו פתעהעם מאהב — או לכע7 שהפ תי עאתאש תו? מהלומודהאפתעה שירדה על המדינה ביום־הכיפוריס ממשיכה
העולם הזה - גליון 1972 - 18 ביוני 1975 - עמוד 26 | אחרי אן שליט, הלן ז״דמן ומרים חג ר, שוב מסכנת אשת אה קיום הממשלה |ן י|1ן 1די|1ו אן ובנימין שליט, קצין בכיר בחיל־יי ייי 1י הים, הסעירו את המדינה בשנת ,1968 כאשר
העולם הזה - גליון 1972 - 18 ביוני 1975 - עמוד 27 | 11 1ער הקורבנות: ]111:יי1ז ה רבנים לאמללי או1 1ז״הם .תיק פס׳ / 16.5$,..ל ג כ ס לוי עוין בהיויתה בית .20 יהם התגוררו בדימונה עד שנת ,1971 באשר החליטו להתגרש.
העולם הזה - גליון 1972 - 18 ביוני 1975 - עמוד 28 | אסור להתחתן ע האהוב ! (המשך מעמוד )27 שהתקיימו גפני הדגנים הדייגים, ואישר לא שימשה כלל עילה לפסק־הדין לגירושיו. מרגנית טענה כי משהפך ביודהדץ פעו לה
העולם הזה - גליון 1972 - 18 ביוני 1975 - עמוד 29 | במשך שוושה מים היתה גובהו שד הסובר הידוע מונחת דיו האמבט, מבר שאיש הרגיש בהעלמו... היא בלטה לא רק ביופייה, אלא גם בידיעת שפות (עברית ,׳אנגלית, צרפתית, גרמנית
העולם הזה - גליון 1972 - 18 ביוני 1975 - עמוד 30 | לסגור את השגרירויות! לשל! ח את אנשיהם הביתה! -תובעת הזמרת המאשימה את מישרד החוץ במחדלי ההסברה ואין לי פשוט זמן למלא את כל הדרישות והבקשות להופעות בחו״ל במרוצת
העולם הזה - גליון 1972 - 18 ביוני 1975 - עמוד 31 | הספר היהודי. להשמיע להם שירים חדשים מהארץ, ולתת להם להרגיש את אווירת הארץ. לפעמים זה יכול לקרב אותם ולשכנע אותם יותר מאלף נאומים על הצורך בעליה לארץ. לכן איני
העולם הזה - גליון 1972 - 18 ביוני 1975 - עמוד 32 | לפטר את כולם! (המשך מעמוד )31 אדה ה לכי מחקרים שערכו בזמנו ״חמכיו למחקר חברתי שימושי״ ו״המכיו לקומוניקעיח״ ,של חאוניברשיסח ח־עברית, לפי הומנת איגוד חממרשמים,
העולם הזה - גליון 1972 - 18 ביוני 1975 - עמוד 33 | טורפד! נגד ״דל•״ (המשך מעמוד )23 בשלב זה התחיל עורך־דיו אמיר לחשוד כי משהו אינו כשורה בכל הפרשה. היתד. לו הרגשה כי מנסים להימנע מלמכור את האוניה ללקוחות שהוא
העולם הזה - גליון 1972 - 18 ביוני 1975 - עמוד 34 | איר לבניית 3שבועות על האלפים ב 9תו ת מ־ 4 5 0דולר? בתקציב מפתיע חובל לבלות בדירה שסרה בגודל הרצוי לך. בערי הקיט של שוויץ. לדוגמה: דירה זוגית באנגלברג
העולם הזה - גליון 1972 - 18 ביוני 1975 - עמוד 35 | ״אין ר שימת מפקידים י שראליים! י שראל ^ סירבתי לגלו תדברל מי ש טר ת ^ רפפורט נתן מילינן פרנקים ל שיחרורי ^ הגרמנים התחננו שאשת 1קעד אחרי הבחירות בהסן ^ אני
העולם הזה - גליון 1972 - 18 ביוני 1975 - עמוד 36 | |2 0 0 .0 0 0 מפרנסי מ ס־ ה הכנ ס ה ־ ופורחים !ף* מדינת ישראל עובדים כיום כ 350-אלף אנשים, ו 4שאינם רשומים במיסמך רישמי כלשהו. כ־70—50 | אלף מהם הם ״ערביי
העולם הזה - גליון 1972 - 18 ביוני 1975 - עמוד 37 | ל־ 70,000 עוזרות־בית, הרי מיספר ה״נעלמים,״ פרט ל עוזרות, היה כ־ .200,000 או מאז התרחשו דברים מפליאים עוד יותר.בשנת 1972 גדל מעט כוח־חעבודה האזרחי, בהשוואה
העולם הזה - גליון 1972 - 18 ביוני 1975 - עמוד 38 | דו׳יח נאדל (המשך מעמוד )37 ענף הבשר בישראל הו;א ממלכה אדירה, !מושחתת ׳מאד, המקבלת ׳סיוע וגיבוי מ׳מנ־ !גנונים !ממלכתיים, עירוניים 1ודתיים. בתוך !ממלכה זו
העולם הזה - גליון 1972 - 18 ביוני 1975 - עמוד 39 | של הסלוניקאי הוקן נגנול יפו, הנציח ואונן בוייותם את אביו תקרן ובפנס פנימה. ראה את הבמאי, ניגש ושאל :״תגיד, אפשר לשחק בהצגה שלח״ הבמאי סקר אותו רשאל :״ואתה יכול
העולם הזה - גליון 1972 - 18 ביוני 1975 - עמוד 40 | יהיה קולנוע סלומוניקו: ליר ולידי •הלומים תוצרת הארץ טוב סלומוניקו שוד זהב (תל־אביב: אסתר ; ירושלים : חן ; חיפה: אורה ; גבעתיים : חדר׳׳ן חולון: רינה) — הפתעה
העולם הזה - גליון 1972 - 18 ביוני 1975 - עמוד 41 | את גבול הטעם הטוב (בסופו ישל דגר הסתבר כי השיקול הכספי היה נכון, והסרט נמכר לא רע גם ללא מאורות־גולה) — הרי יהלומים הוא הפקה זוהרת מכל הבחי* נו ת. קודם כל, יש
העולם הזה - גליון 1972 - 18 ביוני 1975 - עמוד 42 | מנניר מישזז־הדתוח הפן את הרציון לאחוזתו הפרטית הצהיר ד״ר נהנא :״בבניין שוכנו אר בעה מוסדות מטעם האגודות: מוסד חי נוכי לבנות פדך, קורסים של סופרי סת״ם, בית־ספר
העולם הזה - גליון 1972 - 18 ביוני 1975 - עמוד 43 | חפרוסקצ׳ה הגדולה (המשך מעמוד )9 טון, בעוד כושרו כיום׳ בתקופה המקבילה, הוא 18 מיליון טון! המשמעות ברורה: קו צינור הנפט מפסיד מדי־חודש 20 מיליון דולר. ההפסד,
העולם הזה - גליון 1972 - 18 ביוני 1975 - עמוד 44 | במדינה § קרנית 8 ^ מכון לעדשות מגע ישראלים בחוי׳ר קצר וצמוד • עדשות • י עי רכות וקשות הסכר אדיב מפורט לנתן במקום• גודמן ,31ת״א טלפון .238643 ־ל4ו ריבית שנתית
העולם הזה - גליון 1972 - 18 ביוני 1975 - עמוד 45 | חמיס 1 9 7 5 מיס ־ ו !בחסות חברת 1אז 1 1_ 0 מטעם ^ 1־ 18•״11י1 המועמדו ת הסופיות סילוואנו מ1גא1ו מעתה, מדי״שבוע, תתפרסמנה תמונותיהן של המועמדות הסופיות לתחרות
העולם הזה - גליון 1972 - 18 ביוני 1975 - עמוד 46 | הר-ציון מרט• (המשך מעמוד )42 כהשלמה ליד הפנסיה. זה היד. לפני ארבע שנים. ״תקציב האגודות שלנו הוא כחצי מי ליון לירות לשנה, אולי אפילו משהו יותר. אנו מקבלים
העולם הזה - גליון 1972 - 18 ביוני 1975 - עמוד 47 | שידור חוזר של 1/67 זוכרות אותו? איך אפשר לשכוח? ! הרי זהו זה שהמלצתי לכן להמר עליו בעיניים עצומות. זה שחנך את המדור שלי וחיפש אחת עם פתיחות לנושאים, הבנה
העולם הזה - גליון 1972 - 18 ביוני 1975 - עמוד 48 | למרומי הקומה השנייה, ופותחים ב היסטריה את דלת דירתם, הם רואים ב־חדר־האורחים את מיטב חבריהם וחברו תיהם רוקדים לצלילי המוסיקה, ומחזיקים פאב הנרי השמיני
העולם הזה - גליון 1972 - 18 ביוני 1975 - עמוד 49 | הקומדיה הסקסית של ה שנ ה! להלן לו חהמ חי רי ם ה מו סכם ל ־ 20.6.75 - <5 .6 .7 5 במסגרת ההוזלות בחנויות השרשרת של הסופרסל והסופרמרקט וחנויות פרטיות שהצטרפו
העולם הזה - גליון 1972 - 18 ביוני 1975 - עמוד 50 | אל/גל ורק אל/גל אל על היא חברת התעופה היחידה המקיימת טיסות מישראל ל אר הב, במטוסי ג׳מבו וללא חניית ביניים. תלאביב 9,00 בבקר מיורק 2.00 אחה־צ לקבלת פרטים־פנה
העולם הזה - גליון 1972 - 18 ביוני 1975 - עמוד 51 | שלז וזב חיה 1ומתגוררת בלונדון אתם השבתם שהיא לא מסוגלת לזה, ש היא בכלל לא יוצאת עם בחורים, יושבת כל היום בבית שלה, פורטת על הגיטארה. עוטפת את עיניה בדוק של
העולם הזה - גליון 1972 - 18 ביוני 1975 - עמוד 52 | *111 פר₪ח חמורו ו11 נאם רד הרבני! ״לבננלו ולבוננל 71 מרגנית
חזרה לתחילת העמוד