גליון 1974

העולם הזה - גליון 1974 - 2 ביולי 1975 - עמוד 1 | גיגפר א־ 5-00 :ל״י עולם חוח
העולם הזה - גליון 1974 - 2 ביולי 1975 - עמוד 2 | צמרת השילטון במדינה ובצמרת רשות השידור, הפכו שידורי-ישראל תחנת־שידור פתוחה, ליבראלית, בה בוטלו הצנזורה הפוליטית וההחרמות למיניהן, היא אחת התופעות המעודדות
העולם הזה - גליון 1974 - 2 ביולי 1975 - עמוד 3 | - 26ק^ו-ו מגבר 1120 אנ 1הס פ קי))5 פטיפזן ידני טיונר ולט//וטוק סטריאו : זוג רמקולים <- 70ג )1וו מגבר 70 וואט הספקקק פטיפון חצי אוטומט־טס וא ש חנוט׳ טיונר
העולם הזה - גליון 1974 - 2 ביולי 1975 - עמוד 4 | רן אדליסט, סופר, חבר קיבוץ השומר־הצעיר עין־שמר, ומי שהיה בשעתו הכתב הצבאי של הטלוויזיה הישראלית, עורר בשבועות האחרונים את חמתם של החוגים הלאומניים בישראל.
העולם הזה - גליון 1974 - 2 ביולי 1975 - עמוד 5 | ׳אתם מבלים על החוף, נהנים מהשמש, מהים ומבקבוק טמפו תוסס וקר. נערת טמפו נגשת אליכם ומעניקה לכם בו במקום פרם: מקלט טלויזיה נייד -שי טמפו. נערות טמפו מסיירות יום
העולם הזה - גליון 1974 - 2 ביולי 1975 - עמוד 6 | מכת בי ם (המשך מעמוד )4 חן מוערכות בסכומים המעוררים גיחוך. אנא עירכו כתבה בנושא, והעלו את בעיית אלפי המישפחות הנגזלות ללא יכולת להתגונן. להעולם הזה ההד הגדול
העולם הזה - גליון 1974 - 2 ביולי 1975 - עמוד 7 | מכתבים לכן, אינני מבינה מה טעם הקדשתם לסיפור הזיה, שבבר אינו אומר דבר לאיש, כל־־כד הרבה מקום בעיתונכם. רחלזהבי, תל-אביב לחמת ערבי בישראל בנימה שלילית השוללת את
העולם הזה - גליון 1974 - 2 ביולי 1975 - עמוד 8 | כמו ״החטיבה הקלה־ במילחמת־קרים. נשלחו הטנקים של גדודי המילואים לתוך ״עמק המ 1ו ת״ בלי שום תיבנון. הכנה והגיון ך* היסטוריה שיל הצבא הבריטי — ממנו העתיק * צה״ל
העולם הזה - גליון 1974 - 2 ביולי 1975 - עמוד 9 | חוששני כי ״המיקום הנכון״׳ שקבעתי קודם לברן, ייראה בעיני הקצין הממוצע בצד,״ל, זוטר כבכיר, קדמי במידה מוגזמת. אבל פזן־זנגר הנזכר, ודאי היה מעיר (לחובתי) ,שהפרזתי
העולם הזה - גליון 1974 - 2 ביולי 1975 - עמוד 10 | מכתבים בישראל של היו (המשך מעמוד )16 (כשהמתרחש נוגע או פוגע בצד הערבי, אשר עקרונית לא מעניין אותם). בי״ת: שהערבים חכמים. גימ״ל: הדבר הפשוט והמאיר־עיניים שאמר
העולם הזה - גליון 1974 - 2 ביולי 1975 - עמוד 11 | את מי צריכים להדיח בהסתדרות? אנס הבידמרים ך * דגרמ צל צל כימעט כבדיחה — אחת מאותו בדי* נ 1חות עגומות רבות, שמהן מורכבת המציאות הפולי טית בישראל. החכר אוריאל
העולם הזה - גליון 1974 - 2 ביולי 1975 - עמוד 12 | העורך וחמייסד חראשון: ד״ר מלכיאל זוארץ ז׳׳ל ממשיכי דרכו יגל׳׳א : חנוך מרמרי, קובי כיב, אפרים סידון הפיל! הפיל! (חדר. שולחן, ליד השולחן רופא, פסיכולוג, עובדת
העולם הזה - גליון 1974 - 2 ביולי 1975 - עמוד 13 | ממי שנתו של מייסדי —תורה לי: אוראלי ! ד״ר אכן־זוארץ (בשיחה עם מחייה הספה העברית) (הפילו, הפילו מי שאל 1ובי״ מיו חד מ 1ו אר ץ הדוב הגדור מתנגד לויתורים מעדיו
העולם הזה - גליון 1974 - 2 ביולי 1975 - עמוד 14 | גני שיי מי רו שנו חי ם ל הו די ע על פתיחת מלון ג גי טו ל היוו יהמלח (עין מקק) יי ) 1 1 0 — י יי*י5יייי ייי״יי |ו1׳5י״י י י 1 אנו גאיםלה צי גאתפארמלונותים ־
העולם הזה - גליון 1974 - 2 ביולי 1975 - עמוד 15 | טיסוש קנה את וימפי־ישואל חברת״הענק הבריטית ״ליונס״ יצאה מהשקעות בישראל בדרן מחוכמת. החברה מכרה את ״וימפי״ישראל״ לחברה הבינלאומית של ליונט —
העולם הזה - גליון 1974 - 2 ביולי 1975 - עמוד 16 | איר הגישו הגרמנים סרטנים כשרים למנכ׳׳ל מישרד־הדחוח הישראלי ! : 8מ׳נב״ל מישרד־הדתות, דויד גלם, חיה אורחו שי הסנאט הימערב־ברליני. גלם, שהוא שוימר־מיצזות אדוק,
העולם הזה - גליון 1974 - 2 ביולי 1975 - עמוד 17 | להם רק בשמותיהם הפרטיים, ולא לכנותם !תואריהם. אחד מתושבי השכונה החליט להת איני מכיר הרבה שבועות טובים יותר למצוא מרגוע בטבע, באנשים חדשים, ובדברים יפים. זהו
העולם הזה - גליון 1974 - 2 ביולי 1975 - עמוד 18 | בוחבה צור הצגות בכורה בעת ובעונה אחת ״הוד״ ״עדן״ ״יון״ ״אורדע״ ״אסתר״ ,,דגניה״ העו ל ם הז ה 1974 פ ר סו ם תל־אביב ירושלים חיפה רמת־גן באר־שבע נתניה
העולם הזה - גליון 1974 - 2 ביולי 1975 - עמוד 19 | האם משפיל צה־־ל את כבוד חייליו? מפקדים הורסים את אימוני הלוחמים? התעללות ואימונים? האם המישפטים נגד ^ מהו הקו המפריד בין ^ האם מגדל צה־־ל דור של חיילי שוקולדה?
העולם הזה - גליון 1974 - 2 ביולי 1975 - עמוד 20 | (המשך מעמוד )19 מקבל מהמפקד שלו׳ הוא מסרב למלא את הפקודה ומתריס לעומת המפקד, :אני אכ תוב תלונה ללסקוב.׳ מצב זה גורם שמפק דים חוששים לתה פקודות׳ חוששים להעביר
העולם הזה - גליון 1974 - 2 ביולי 1975 - עמוד 21 | במדינה העם טרור טוב 1טר!ר ר״ הטכס הממלכתי?זכר רוצחי הלורד מוין חיה מוגן — אף הוא נגד את תעמולת הממשלה זעמם של הבריטים ד,יה מובן. אליהו ׳ חכים ואליהו בית־צורי,
העולם הזה - גליון 1974 - 2 ביולי 1975 - עמוד 22 | ה עו לםה 1ה חו שךלרא שו נ ה את החברות הוודוציות (נווד מפא יי מדוע הורה רבינוביץ להציל את רוזנבו׳ בכל מחיר? בידיעה היתה מפתיעה ביותר, ן | אם־ני איש, לבד מחוג
העולם הזה - גליון 1974 - 2 ביולי 1975 - עמוד 23 | וכמו: עסקים ואדזציים מאזנה לשנת ,1973 המשופץ לצורכי מס, מראה על רווח של 3.2מיליון לירות נטו. רוזנבוים עצמו סיפר כי מדי־שנה היה ;חלקו ברווחים מגיע ל־ 200 אלף
העולם הזה - גליון 1974 - 2 ביולי 1975 - עמוד 24 | טירטור נוסע לאירופה? האם תלוו 3לילות רצופים באותו בית מלון? בחר מלון מתוך ספר בתי המלון קופל (בעברית) של וכבר הנד משתתף בעל זכויות מלאות בשיסת הנסיעות המהפכנית
העולם הזה - גליון 1974 - 2 ביולי 1975 - עמוד 25 | הטייסים מ ת בונני ם לשביתה רצינית כשקט וכצינעה מכינים טייסי ״אל־על״ את השביתה המתוחכמת כיותר כתולדות המדינה, אם יהיה כה צורך כגלל מסקנות דו״ח כן־שחר. הפי מ שו
העולם הזה - גליון 1974 - 2 ביולי 1975 - עמוד 26 | המישטרה איננו יכולים להעמ * *+ני הכי דיונים שפרצו באחד מימי אפריל האחרון למכון־העיסוי של לי- ליאן לבן, ברחוב יהודה הלוי 139 בתל- אביב, לא אמרו מילה. אחד מהם
העולם הזה - גליון 1974 - 2 ביולי 1975 - עמוד 27 | שוטר לשמור על כל נעהדעיסו׳! אימצו להם בתקופה האחרונה את מכוני- העיסוי, על חלק גדול מהם הם שולטים ובאחרים הם שותפים. אך המישטרה פעלה ביעילות האופיינית לה.
העולם הזה - גליון 1974 - 2 ביולי 1975 - עמוד 28 | (המשך מעמוד )27 ליליאן נכד,לד. ענתה לד.ם :״אין לי מד. לדבר איתכם,״ ומיוורד. לברוח מהמקום, לא לפני שרשמה את מיספר המכונית. היא פנתה מיד לסגן ניצב שגיב, דיווחה
העולם הזה - גליון 1974 - 2 ביולי 1975 - עמוד 29 | *מישפט האחרון שאמר וויליאם | \ רוביגזון. היה :״אינני מוכן להיות מיספר שניים.״ אחרי שאמר זאת -קפץ מן הקומה ה־ 16 של בית־המגורים בו גרה בתו, מדלן׳ עם בעלה
העולם הזה - גליון 1974 - 2 ביולי 1975 - עמוד 30 | במדינה הנוראה החדש .תמר •שוד ואסיה הביטי במראה החדש של תנורי הבישול והאפיה 12 העיצוב ההדור והאלגנטי והתגמיר המושלם יקסימו אותך כבר במבט ראשון. עתה, בדקי אותם
העולם הזה - גליון 1974 - 2 ביולי 1975 - עמוד 31 | היא המערבית ושירם שלום ולהתראות !נועד שם בראש ׳מיצעד-הפ״ז,מיונים. גרמניה גם. ביק שה מהם לייצג אותה גשנה ׳שעברה בתחרות האירוויזיון. שוקי, לדבריו, הסכים מייד.
העולם הזה - גליון 1974 - 2 ביולי 1975 - עמוד 32 | במדינהעיתונות ער״ חו וגק״דתו של ה בי ת הלאומ אין זכי הפלסטינים כימעט?הצהרת בלפיד בבנם ״יעד״ — אך איבדו אותה כאותו ערב העיתונאים לענייני מיפלגות קיבלו את
העולם הזה - גליון 1974 - 2 ביולי 1975 - עמוד 33 | חפציו והתנצל בפניו יעל התנהגות אנשי- הביטחון. איטה כת .73 טענותיו של תרזי על ההתנהגות האישית כלפיו מתמזגות עם טענות כל 35 סוכגי־התיירות הערביים בממרח ירושלים.
העולם הזה - גליון 1974 - 2 ביולי 1975 - עמוד 34 | למסיימים שי רו ת ם ב צ. ח7 . שוק׳ ואביבה (המשך מעמוד^ז__ )3 מיצעד-ה&יזמונים ׳כמו שיל. אך למזלם הרע של השניים, לא הצלייה הפיזמון לעבור את ׳מחסום מיצעד־הפיזמונים
העולם הזה - גליון 1974 - 2 ביולי 1975 - עמוד 35 | ישמתחרה? שי קו ם! יש מפעל ע ם 27 שנות מזיון וידע בייצור מקררים כמו אמקור? -שיקום! יש שדות יצרו ישיצרן היכול להציע מבחר של 2ו למקררים ע ם 250 טכנ אי ם דגמי
העולם הזה - גליון 1974 - 2 ביולי 1975 - עמוד 36 | ותיקות המיפלגה, עם תיגבוות ממושב־זקניס קיימו את הוויכוח עז השחיתות ל״מ (מיל•) נחום שדמי, אביו של תת־אילוף (מיל ).ישכח שדמי, חציל את מפא״י שוב. בפעם האחרונה הוא
העולם הזה - גליון 1974 - 2 ביולי 1975 - עמוד 37 | יהושע רבינוביץ מצא לו מקום־מחבוא באחת השורות האחרונות, ויצחק בן־אה־רון נרדם לו, כאילו כל הדיון לא מעניינו. כשהגיע דויד הכהן לאולם, שאל את אחד הסדרנים :״על מה
העולם הזה - גליון 1974 - 2 ביולי 1975 - עמוד 38 | ״ ראשלישכת מש הדיין אמר ל י: גם הבינונייםרוצים . לחיות. מאז הם חייםטוב. אך כמה צעירים יש הרואים באורי דן, הפרשן חניטחיני של ״מעריב״, הרואים בו דובר אישי של
העולם הזה - גליון 1974 - 2 ביולי 1975 - עמוד 39 | אורי דן עם א רי ק כי מי שלום ו מי לחמה :״ האמן חש שבדבריך יש שמץ מ פול חן א לי לי ם, ה מ סו כן גם ל אליל ע צ מו!״ אם זה בדרג שד מפקד-כיתה או הרמטכ״ל, הוא האיש
העולם הזה - גליון 1974 - 2 ביולי 1975 - עמוד 40 | ראיון מיוחד (המשך מעמוד )39 עשה או לא ׳עשה במילחמה. אני מאמין שבשלב זה של חייו, אריק הוא אדם שורשי דיו ופתוח, בביגוד למשה דיין, כדי לא ליפול ברשת הכאריזמה של
העולם הזה - גליון 1974 - 2 ביולי 1975 - עמוד 41 | להיקרא ״קיסר הטעם הרע׳ /ו״הגאון מיחידי של הקולנוע הבריטי״ ,מי שעשה ביוגרפיות מופלאות של דביוסי ודיליום ל טלוויזיה, וביוגרפיות המוניות, גרוטסקיות וחסרות כל
העולם הזה - גליון 1974 - 2 ביולי 1975 - עמוד 42 | טלוויזיה א ש דו ד 1כתהבת חרו ת מאחרי המסך מי ס קולסטון 1975 תחוות מיס קולסטון, מטעם 1תנות ״וולה״, האירוע הגומי בתחום מדוע התפטרהד לי ה מיר עוד מתפטרת אחת היא
העולם הזה - גליון 1974 - 2 ביולי 1975 - עמוד 43 | ואף פנה לגורמים מחוץ לטלוויזיה כדי להשיג מימון שבעזרתו יוכל בכל זאת להסריט את הסרט. בשבוע שעבר נשברה הנהלת הטלוויזיה וארנון צוקרמן נתן ללוסין אור ירוק להמשך
העולם הזה - גליון 1974 - 2 ביולי 1975 - עמוד 44 | ״זה לאמ׳ לחמה! ״ 1x8 אתה מחכה? (המשך מעמוד )9 כצורה מסודרת, במלוא העוצמה ובשליטתו האישית ההדוקה. מייד לאחר שקיבל ברן, או החליט, לתקוף את איזור הפירדאן, היה
העולם הזה - גליון 1974 - 2 ביולי 1975 - עמוד 45 | פעם, כשיהיה לי זמן ומקום, אכתוב דיסרטציה על הנושא ״איך לכתוב מיכ־תביס שלא תקבלו עליהם אף פעם תשובה.״ בניסיון הקצר שרכשתי כבר במדור זה, אני יכולה להריח מרחוק
העולם הזה - גליון 1974 - 2 ביולי 1975 - עמוד 46 | 1״זה לא מ״דדומה!״ יייין מבצע חסכון לחינוך גנוח לנכדים ב״גחלת על מבצע חסכון חדש לחינוך גבוה לנכדים, מתנת סבא וסבתא לבוג/בר־מצווה או לאירועי ימי־הולדת — הוכרז
העולם הזה - גליון 1974 - 2 ביולי 1975 - עמוד 47 | 811 113§11ה ג מגועם ־י! 1• 111י!1י 1 1בחס 1ת חברת הסופיות המועמדת הסופית של השבוע, לתחרות ״מלכת המים 1975״ ,היא תמי חנש בת ה־ , 18 ילידת תל- אביב ותושבת שכונת
העולם הזה - גליון 1974 - 2 ביולי 1975 - עמוד 48 | לחתום קבע על היד&ים ביניהם. דם נרשמו לרבנות ועומדים להתחתן, בשעה טובה ובמזל טוב, בחודש ספטמבר הקרוב. עד אז יישארו בארץ, ויעשו בה את מה שנקרא בפריס:
העולם הזה - גליון 1974 - 2 ביולי 1975 - עמוד 49 | צ׳לסי, לונדון: מרי קוואנט -אופנת הפנים היפות גם את מוזמנת להצטרך למליוני נשים בעולם הנהגות ושומרות אמונים רק.לתבשירי היופי של מרי קוואנט. עכשיו, יותר מתמיד
העולם הזה - גליון 1974 - 2 ביולי 1975 - עמוד 50 | די ד ת ש ״ בון וביתוח בי רו ש ה מחיר קבוע ומבוקר הלוואה בתנאים נוחים וללא הצמדה פיתוח שכונתי מעולה ומלא פיקוח מקצועי צמוד בבל שלבי הבניה ערבות בנק טפ חו ת
העולם הזה - גליון 1974 - 2 ביולי 1975 - עמוד 51 | גורודצקי הגדול זו היוגה המסיבה בהא־הידיעד, שחת־קייומה בשנה האחרונה ברחבי תל־,אביב רבתי, אם לא ברחבי הארץ בכלל. זה מתחיל ב״ימי לא היה שם?״ אז דיציה תפס ובעלה
העולם הזה - גליון 1974 - 2 ביולי 1975 - עמוד 52 |
חזרה לתחילת העמוד