גליון 1975

העולם הזה - גליון 1975 - 9 ביולי 1975 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1975 - 9 ביולי 1975 - עמוד 2 | אלינקה טוען כי מדי־שבוע היה מהמר בטוטו, וזוכה בפרסים במאות לירות באופן סדיר. במילחמת יום־הכיפורים נפצע בידו הימנית, ומאז אינו יכול למלא, כמנהגו, טפסי טוטו, דבר
העולם הזה - גליון 1975 - 9 ביולי 1975 - עמוד 3 | סוד הקסם הנשי חברת. מדילייו־ השוויצרית יצרה עבורך סידרה מושלמת של דיאודורנטים להגברת ביטחונך העצמי ולשלמות נשיותר : ץ 3ז ק $מ!11מ! בידק — דיאודורנט נשי אינטימי
העולם הזה - גליון 1975 - 9 ביולי 1975 - עמוד 4 | אלינו מפינלנד ומיוגוסלביה, עם מהנדסים ומומחים שיבדקו את האוניות. עד היום הזה ביכלל לא ראיתי אותו בעיני. בפעם השניה, כשהוא התקשר בקשר לרכישת האוניות, זה היה
העולם הזה - גליון 1975 - 9 ביולי 1975 - עמוד 5 | לימודים גבוהים בתשלומים נמוכים בן. הודות למהפכה השקטה בבנק הפועלים גם זה אפשרי! חסכון חודשי עבור ילדך ב״חסן להשכלה גבוהה ׳ -התכנית הבלעדית של בנק הפועלים
העולם הזה - גליון 1975 - 9 ביולי 1975 - עמוד 6 | מכתבים ?א צריך את חאגגריס כקורא ותיק של העולם הזה, וכאזחד מושבע של דיעותיו הפוליטיות של אורי אבנרי, ברצוני להפנות את תשומת־ליבכם למודעה אשר התפרסמה בעיתון
העולם הזה - גליון 1975 - 9 ביולי 1975 - עמוד 7 | מכתבים יעבור סינוןקפדני על-ידי צוות ממ לכתי׳ מעין ועדת־קבלה, אשר יורכב מדמויות לאומיות בשטחים שונים: כלכלה, תעשייה, מדע, מדעי־החברה, מישפט, מיג- הל, חברי-כנסת
העולם הזה - גליון 1975 - 9 ביולי 1975 - עמוד 8 | שעדודיות־טירטור שבהן היד, מעורב. צה״ל ידע כבר מיספר קצ״ני-חינוך- ראשיים, שכולם היו צריכים לעסוק במידה זו או אחרת בנושא חינוך המפקד למניעת טירטורים. ראשון
העולם הזה - גליון 1975 - 9 ביולי 1975 - עמוד 9 | עד כה לא נחקר העניין ברצינות. בראש מה״ד עומד האלוף מנחם (״מנדי״) מירון, אשר התפרסם בעת האחרונה כראש הוועדה לקביעת זכאי אותות הגבורה, העוז והמופת של צה״ל. בשנת
העולם הזה - גליון 1975 - 9 ביולי 1975 - עמוד 10 | מכתבים ה 0נ] הסויש (המשך מעמוד )7 טייס, ואת המישקל האלקטורלי של זז־מיפלגה הזכאית להשתתף בדיונים באלד. יתנו יושבי־ראש המיפלגות. במילים אח רות, יהיו שני פורומים:
העולם הזה - גליון 1975 - 9 ביולי 1975 - עמוד 11 | יהודי אמריקה רזצים שנילחם ־ ביל עדי ה ם החטיגהה 1ע ( ס ה ** ד מפקד קרבי רואד. מצב כזד. בסיוטי־לילה: הוא תיכנן קרב גאוגי• הוא הצליח למקם כוח משלו בעודף היריב.
העולם הזה - גליון 1975 - 9 ביולי 1975 - עמוד 12 | חשבון והנדסה ד׳ א בי כתתאם כני ת הלמוידים וורוץ אכר החדשה -ד ־ז ז * החסר המובא בח 1נך ת נסה>*ם לתכנית הלמודים. * החסר לקוח מחיי הילד וסביבתה * העבו־דו־ת סעו־ך
העולם הזה - גליון 1975 - 9 ביולי 1975 - עמוד 13 | ח5י מולדת ג לימי ל,ח?^ עברית ה מעשה ג? .ו!ב?רבים בבךוי צנחן בו? ה _ ובעז (מהתלה) כתל עוגי ק _ העשה בבדוי אוירון חדש עני שה ןהמהלובמדבר השמם ונפשו כמהה לידיד
העולם הזה - גליון 1975 - 9 ביולי 1975 - עמוד 14 | אברה עופר בונה את קאהיר־חחתיח ודמשק־עיליח 1בישיבה שהתקיימה אצל שר-האוצר יהושע רכינו* בי ץ ינסח גם שר-ד,שיכון אברהם עופר. יאחד הנוכחים קרא לעברו :״אם לא תתחיל
העולם הזה - גליון 1975 - 9 ביולי 1975 - עמוד 15 | 0111017111 אנשים קבל תמורדדכעץ. למשל: מקיבוץ מיז רע שימורי־בשר, מד קיבוץ ׳גיבעת־וחיים־מאוחד שי־מורי־ירקיות. בעת הרצאתו ב־ !גיבעת־תיים בא המנחה דודו טופז לקחת
העולם הזה - גליון 1975 - 9 ביולי 1975 - עמוד 16 | העולם הוה חו שךלראשחה את החב רו ת הוו א דו ציו תשל מפ א״׳ ה ה שק ע ה הבל תי־ חו קי ת רכטר ך * כל זוכ רי ם את עלילת הסרט העוקץ. 1 1הסרט המשעשע מתאר, כזכור׳ כיצד
העולם הזה - גליון 1975 - 9 ביולי 1975 - עמוד 17 | מנתה עתו! גם את בלומפילד. השאר 326 , אלף הקטאר ניתנו למישפחת סאבויה. בינתיים השתלט בלומפילד על הבנק של רוזנבוים׳ באמצעות קרן־דייוויס שהוא היה הנאמן שלה ואשר
העולם הזה - גליון 1975 - 9 ביולי 1975 - עמוד 18 | השערוריה במי שרד הביטחון 1מש 3ת! מסיבות מוב1ות, לא ניתן לברט ב3תבה 11 את 8 1הוג*1בונ ״8ם ׳ 8י 8ו ב י1 1 8 88 ** 8ה8 8נ**י8ר 8*8 , 111 ש #ל*8ג יב י 8ה1118ם
העולם הזה - גליון 1975 - 9 ביולי 1975 - עמוד 19 | ופי וטל עיניים הקייץ, העניקילעינייךיופישלמבעוזוהר -בכל שעותהיוםוהלילה - ע ם תכ שיריהעינייםהמעוליםוהאופנתיים של ׳רב לו ך . לגבות לקוי-ריסים ¥אב ק ה לעיצוב
העולם הזה - גליון 1975 - 9 ביולי 1975 - עמוד 20 | האם יזרוק או לא יזרוק יצחק רביו את הלוקס לתוך הכינרת? הוא יודע גם שאין ישראל יכולה להסתכן אף לרגע בעימות חמור עם ארצות־הברית. מבחינה צבאית, כלכלית ומדינית,
העולם הזה - גליון 1975 - 9 ביולי 1975 - עמוד 21 | במדינה העם כ מ כי תהז׳ חצא חו ר ה תלמידי?,,דוגמא ,׳ גותגים דוגמה: התכ״ד איגד טיין• למחבלים המיכתב, שהופיע לפני שבועיים בהבלטה רבה, בראש העמוד של מעריב, ניראה
העולם הזה - גליון 1975 - 9 ביולי 1975 - עמוד 22 | הרמטכ״ל מינה עשרות אלופי־ משנה חדשים * ראש אגף האפסנאות סירב לתת מכוניות חדשות * שר־הביטחון לא הסכים לבקש עבורם תקציב נוסף מרד האומים שו״הביטחון פרס אין תקציב
העולם הזה - גליון 1975 - 9 ביולי 1975 - עמוד 23 | ניתנה הכרמל, המכונית הקטנה בעלת שתי הדלתות, הבלתי־נוחה לנסיעות ארוכות. הכרמל, מכונית תוצרת הארץ, מייוצרת על־ידי מיפעלי אוטוקרס, כיום רק עבור צה״ל. אזרח אינו
העולם הזה - גליון 1975 - 9 ביולי 1975 - עמוד 24 | ..ונלון״ מציעה תנשיו׳ הגנה גנני ניזק׳ השמש 3׳111£ס 2£ £א 8 £ 0 באריזה קומפקטית עם ראי שימוש — קרם השחמה עדיו לפנים ,׳טוב לתחילת הקיץ ולנמנעים משיזוף אינטנסיבי.
העולם הזה - גליון 1975 - 9 ביולי 1975 - עמוד 25 | במדינה בנקים א!־ לאל 1*1ט ט 3גד*8ם כשמדברים על פיקוח הבכר,ים ;וכחותם שד קציף מישטרח ושופט היא טבעית בחהלט רב־פקד בורמך פיית נכנם לאולם־ההו־צאות בקומה זקופה,
העולם הזה - גליון 1975 - 9 ביולי 1975 - עמוד 26 | זעקת האלמנה אשתו של יורם זוזובי, אחד משני טכנאי הטלפון שעמדו לייד המקרר הממולכד, זועקת בהלוויית בעלה בגיבעת־שאול בירושלים. אחד מבני מישפחחה מחזיק בראשה. שני
העולם הזה - גליון 1975 - 9 ביולי 1975 - עמוד 27 | ורכה וחוב יכו בירושלים, דקות מעטות אחו׳ שהתנוצץ המקרר הממולכד שורה, על־פי ה חל טתה להביא ל ה סל מ ה בפעולות ה אלימו ת. פי הנהגת אש״ף רצתה להכריז, בצורה דר- מא
העולם הזה - גליון 1975 - 9 ביולי 1975 - עמוד 28 | במדינה (המשך מעמוד )25 דוגמה אחת מרבות: בשבוע שעבר, באשר הכל התעניינו בעימות האמריקאי— ישראלי, שהגיע לשיאו אחרי פגישת פורר— דיניץ בת 11 הדקות, פתח יומן השידור
העולם הזה - גליון 1975 - 9 ביולי 1975 - עמוד 29 | הבטיחה להינשא לתייר היהודי מגרמניה נתן לה תכשיטים בשווי 40 אלו לירות ך־^ן 1 11 פנה למישטרה כאשר 1 1י י יסיחיא נעלמה באופן מיסתורי ך• אחד הצמתים בכניסה
העולם הזה - גליון 1975 - 9 ביולי 1975 - עמוד 30 | סער ה כבי ת וזביומה: פיטוריום סיטונ״ם שד שחקנים , מנהל אמנותי יוסי יזרעאלי עם במאי עומרי ניצן ״זה לא היה קל״ אבל כל ניתוח מכאיב!״ שדמה בר־־שכיט עם כילהה מס
העולם הזה - גליון 1975 - 9 ביולי 1975 - עמוד 31 | המפוטרים. בזמגו זרקו גס אותי מהבימה. גם אז לא קם אף אחד להגנתי. ההאשמות האלו אינן נכונות. הן מצוצות מהאצבע !״ השחקנים טוענים כי מגוחך׳ ובלתי- מתקבל־על־הדעת
העולם הזה - גליון 1975 - 9 ביולי 1975 - עמוד 32 | במדינה למסי״מיני שירותם בצ.ה* *. הרשות לחינוך והכשרה ימיים מודיעה >\ר פ תיח ת (המשך מעמוד )20 ״אותי לא מעניין,״ השיב שומר־החוק. ״יש כאן תמרור שאומר שאין עצירה
העולם הזה - גליון 1975 - 9 ביולי 1975 - עמוד 33 | הטרצה לתיאטרון נטש את אשתו וילדיו ־ ב׳ התאהב בטחה שלו -סטודנטית ושחקנית צעירה אשר אירגנה טרד באוניברסיטת תל־אביב כדי למנוע את פיטוריו כל אותה עת לא חשדה עזה
העולם הזה - גליון 1975 - 9 ביולי 1975 - עמוד 34 | אלוהים וטיבור רוזגבוי •ני בחודשיים טילפן מניו־יורק רב בעל שם עולמי, אל טיגור רוזנבוים. טיבור חיה אחד התורמים הגדולים לישיבות של חרב, ותכירו היטב. לאחר חילופי
העולם הזה - גליון 1975 - 9 ביולי 1975 - עמוד 35 | שחיתות בצחות מיקרי השחיתות כצמית המימסדית, שהתגרו לאחרונה, אינם המצאה ישראלית. בספר חדש, פרי מהקר שד שנים, מנפים מחבריו לחשוף מיקרי־שחי־תות שד דמויות היסטוריות
העולם הזה - גליון 1975 - 9 ביולי 1975 - עמוד 36 | או:ונזה:זה 3במקום 1 כל מי ששם לב פעם לבניין המיפלצתי בכיכר־דיזנגוף. בו שוכן קולנוע חן, בוודאי התפלא לשם מה צריך בניין כה גדול בשביל בית־קולנוע אחד. כשהגיע
העולם הזה - גליון 1975 - 9 ביולי 1975 - עמוד 37 | איך להורים כשרואים נהג ליד מכונית בצד הדרך, כשהוא עמל קשה להרים את מכוניתו בעזרת ג׳ק, מזיע ומתלכלך, מתנשם ומתנשף, אפשר או לרחם עליו — או לצחוק מה שברור הוא,
העולם הזה - גליון 1975 - 9 ביולי 1975 - עמוד 38 | קולנוע סרטים ש שת 1לח!ר א ת רוביזסון קרוזו אלכסנדר סלקירק, מלח אנגלי חצוף ש פתח את פיו קצת יותר מדי ועיצבו את קברניטה אי־אז בתחילת חמאה ה־,18 הורד על־ידי
העולם הזה - גליון 1975 - 9 ביולי 1975 - עמוד 39 | מאד רמזים לפעו־התרבדות העצום, הגורם כיוס לדיאלוג־החרשים שנין העולם השלישי לבין בני התרבות המערבית. למשל, קרהו מלמד את ששת מה זה ספורט׳ ובמייוחד מה זה רוח
העולם הזה - גליון 1975 - 9 ביולי 1975 - עמוד 40 | מווקנים את יתרות המטבע בלונדון מגבירה את ריקון קופת האוצר ממטבע זר. נגיד ״בנק ישראל״ משה זנבר השיג את הסכמת ממשלת ישראל לפיצוי המפקידים באנגליה ברמיה ותוך
העולם הזה - גליון 1975 - 9 ביולי 1975 - עמוד 41 | לאי. מכרמיאל. קראתי את הנזיכתב שקיבלת בדואר בעיקבות פיוסוס מיכתבך במדורי. זועזעתי בדיוק סמוך. בהחלט חושבת שמגיע לך פרס השבוע, על אומץ־ הלב שהיה. לך לקרוא את
העולם הזה - גליון 1975 - 9 ביולי 1975 - עמוד 42 | ה ט ״ ד טו ד ח 7זמןל חינו ך תי כון וגבוה (המשך מעמוד )9 החברתית הישראלי,ת, דורשים מהמם־כף הצעיר או מסגן הימישנה להצליח, ללא הדרכה אלמנטרית, ללא ניוון, ללא
העולם הזה - גליון 1975 - 9 ביולי 1975 - עמוד 43 | עמדת שרדה או מיתעלל נהם, נטלו ה־מפקדים הזוטרים את הצד הציורי שבאגדות אלה, השליכו את החלק החינוכי ואפילו את זה הצבאי ותרגמו אותן ל- סידטור המפורסם. גם המערכת
העולם הזה - גליון 1975 - 9 ביולי 1975 - עמוד 44 | שארנו בלי אדמה ובלי עם. אנה־ — נו עכשיו ארמנים ערביים,״ אומר גיבור הרומאן התוגה תמות גס כן מאת הסופר הפלסטיני יוסוף שרורו. בדימוי זה ביקש המחבר להביע את תחושת
העולם הזה - גליון 1975 - 9 ביולי 1975 - עמוד 45 | בר הכל בשלום, והנהג מוציא את הבורחים לשאוף אוויר. אבל בתחנה השביה הוא מתעכב יתר־על־המידה ביגלל פטפטנותז של פקיד-המכס׳ ובשובו למכונית הוא מוצא את השלושה ללא
העולם הזה - גליון 1975 - 9 ביולי 1975 - עמוד 46 | 1פלס טיני ם עדיך, שימשון ! (המשך מעמוד )45 בצד הישראלי. במחזהו של אל־שרקאווי עכו מולדתי, הם לא רק מצליחים בכל פעולות־החבלה בתוך ישראל, אלא גורמים דמורליזציה
העולם הזה - גליון 1975 - 9 ביולי 1975 - עמוד 47 | 1ב1ז 10ת חברת מ ט/נ ס המועמדות הסופיו ת ך• שהחליטה דליה חביב בת ד16-, לגשת לתחרות מלבת־המים, ידעה בדיוק מדוע היא עושה זאת. בי דליה, בעלת העיניים הירוקוודחומות,
העולם הזה - גליון 1975 - 9 ביולי 1975 - עמוד 48 | ציפי שביט התח תנ ת אני יודעת שלא הייתם מאמינים עלי, אבל האמת היא שאני בהחלט שמחה מדי־שבוע להביא לידיעתכם סיפור שסופו טוב. עובדה. בשבוע שעבר סיפרתי לכם על סופו
העולם הזה - גליון 1975 - 9 ביולי 1975 - עמוד 49 | לימי הקי^ החמי 1קנה לעצ מן מתנה מזגן אויר תדיראן מזגן ת ד •ר אן מצטיין בפ עולה שקטה ובתפוקת קירור מקסימלית בצריבת חשמל מינימלית. מזגן תדיראן מטהר את האויר.
העולם הזה - גליון 1975 - 9 ביולי 1975 - עמוד 50 | מדינת ישראל משרד החקלאות להלן לוח המחיר המוסכם ל־117.75 - 6.7.75 במסגרת ההוזלות בחנויות השרשרת של השופרסל והסופרמרקט וחנויות פרטיות שהצטרפו למבצע. רקוח עגבניות
העולם הזה - גליון 1975 - 9 ביולי 1975 - עמוד 51 | מה קוה דמישבחח אמדווסקי? אם מישהו מכם ינסה להשיג טלפונית בימים אלה את כני אמדורסקי, הוא ימצא שהמשימה הזאת היא כימעט בלתי- אפשרית. אני ניסיתי לאתר אותו בטלפון
העולם הזה - גליון 1975 - 9 ביולי 1975 - עמוד 52 | ס .0 1ב הא ופל הח״ר היהוד הגרמגו קורבן לזוג ציידי־החכשיטים
חזרה לתחילת העמוד