גליון 1976

העולם הזה - גליון 1976 - 16 ביולי 1975 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1976 - 16 ביולי 1975 - עמוד 2 | ו 1ע * 1ןיך צור במשבר נפש* קשה - מערער על מיכתב נאמר גם, כי פקידים בכירים בכנסת נוהגים באותה שיטה, ומזמינים כיבוד וארוחות ללישכותיהם, כשהם מציגים זאת באירוח
העולם הזה - גליון 1976 - 16 ביולי 1975 - עמוד 3 | 150־08 08 420 דדיו טייפ קסטות-זס 08-420 08-130 2גלים מיקרופון חיצוני 150־08 2גלים זי1/1-׳1י)^ מיקרופון פנימי וחיצוני עצירה או טו מ טי ת 310־08 3גלים מיקרופון
העולם הזה - גליון 1976 - 16 ביולי 1975 - עמוד 4 | אפשר הענקת עייוורים לקצינים עבור ״ניהול סוב״ וכדומה. יהיה זה סילוף מוחלט של כוונתנו, שנתקבלה על־ידי המחוקק. אל־נא נסכים לפיחות בשטח זה! ג לי ב ל/׳\ז א קיני בז
העולם הזה - גליון 1976 - 16 ביולי 1975 - עמוד 5 | *11111 גבר אמיתי. אחד שיודע מה טוב.שיודע גם להשיג דברים טובים . כוס גולדסטאר למשל. תוססת ומקציפה. אם אתה גבר שכזה. שתה. שחה גולדסטאר-השאר כבר יבוא מעצמו 1111
העולם הזה - גליון 1976 - 16 ביולי 1975 - עמוד 6 | מכתבים בגו שד האדם השלישי כולם שייכיב לאדיר! ברצוני לבקשכם בקשה בלתי-שיגרתית. נתגלגל לידי גיליון ישן של העולם הזח ובו ראיון עם מי •שנודע כ״האדם השלישי״, אברי
העולם הזה - גליון 1976 - 16 ביולי 1975 - עמוד 7 | מכתבים חזון אחרית־הימים. כן, ניחשתם! חשלום המייוחל ! ואם לא במציאות, אז לפחות בידיעות אחרונות של ד״ר חרצל רוזנבלום, חותם מגילת־ד,עצמאות. בידיעה בעיתון זח, מיום
העולם הזה - גליון 1976 - 16 ביולי 1975 - עמוד 8 | מכתבים (המשך מעמוד )8 אחר מילחמת־העולם השנייה. לבין שירטוט מפה חדשה במיזרח־התיכון. באירופה, המדובר היה במדינות שמבחינת עוצמתן במונחי שטח ואוכלוסייה, יכלו לכפות
העולם הזה - גליון 1976 - 16 ביולי 1975 - עמוד 9 | האם יהיה ח״ם הרצנו. נציגנו האחרון? וביניהם הנייטרליים והאדישים שיכלו להקהות את חודן של החלטות שליליות. 111111 ין מה לקנא בחיים הרצוג, היוצא ^ לייצג את ישראל
העולם הזה - גליון 1976 - 16 ביולי 1975 - עמוד 10 | מנתבים עדייה ער שירטון הכתבה על הפרופסור וו!סטודנטית (העולם הזה ,)1975 לעניות דעתנו, לא היתד, במקומה, ואנו מתפלאים על כך שהשבועון עלה ״על שירטון״ ,כאשר נפל
העולם הזה - גליון 1976 - 16 ביולי 1975 - עמוד 11 | ״אשור״ תייבא בכמח פרשיות שנחקרו על-ידי המכס, התברר כי יבואנים של חומרי-גלם היו מנצלים את העובדה שייבוא עבור מערכת־הביטחון פטור ממסים ומהיטלים. הם היו משתמשים
העולם הזה - גליון 1976 - 16 ביולי 1975 - עמוד 12 | העורך והמייסד הראשון : ד״ר מלכיאל זוארץ ז׳׳ל ממשיכי דרפו יגל״א : חנוך מרמרי, קובי ניב, אפרים סידון שאלות אישיות החלפנו אוטו. להחליף אוטו זה לא נורא. הבעייה
העולם הזה - גליון 1976 - 16 ביולי 1975 - עמוד 13 | מ מי שנ תו שכ מיי ס דו —מימלחתי תמורת סוס ד״ר מ. זוארץ (בם טייקיה) את זה היו העיתונאים כותבים על השביתה. אילו לא היו העיתונאים שובתיס שו האוצר: לא נישא וניתן
העולם הזה - גליון 1976 - 16 ביולי 1975 - עמוד 14 | דאבי שג השוומית היה הרבהכ בו ד - אך הא ג היתה להנח תי ח״כ מפ״ם אליעזר רונן נכנס השבוע למלכודת, אך מייד יצא ממנה. רונן איחר לאחת הישיבות המראתוניות של
העולם הזה - גליון 1976 - 16 ביולי 1975 - עמוד 15 | אנשינו הפתעתו של עמיר היתה שלמה, כשהסתבר לו כי האמרגנים חשבו שהוא רק המנחה בטכס, וכי סיגנון־ההנחייה שלו מצא חן בעיניהם. ; 9מתחרים, בדמותם של השחקן צבי שיסד
העולם הזה - גליון 1976 - 16 ביולי 1975 - עמוד 16 | גדור הסוחרים בעתיקות י מיוו1 גמבות ־ כאשר הופיע דנתע משה דיין ונכנס לבית... ני החבר הטוב ביותר של משה **י דיין. עשיתי איתו הרבה עסקים. הוא קונה ממני עתיקות
העולם הזה - גליון 1976 - 16 ביולי 1975 - עמוד 17 | אררה רכש את ״בעל רשף״ מאחד מ־שודדי־העתיקות ״שעימם הוא נמצא בקשר. ״בעל רשף״ — אל איתני־הטבע ופטרון יורדי־הים, הוא יחידי מסוגו בעולם. תצלום הפסל נשלח למוזיאון
העולם הזה - גליון 1976 - 16 ביולי 1975 - עמוד 18 | חד שו ת טובו ת $6ח ד שו ת טובוח :וובות ^ ח ד שו ת טו בו ת 0ח דע ח ד שו ת טובוו חד שו ת טובו ת תכנית החסכון יתרון 10000 נמ שכת יתרון 10000 תבבית החסכון הריווחית
העולם הזה - גליון 1976 - 16 ביולי 1975 - עמוד 19 | בצל פגישת ובין־קיסינגיו ומילחמת־האזוחים המחודשת בביירות התקיים השבוע מיפגש שבו ישבו אלה ליד אלה נציגי מישראל ומאש •*י שראלי כחולצה הפתוחה מחה את הזיעה מפניו
העולם הזה - גליון 1976 - 16 ביולי 1975 - עמוד 20 | מפי ידידיה הערכיי בטרקליני, היה השיעור החשוב הראשון שקיבלו בכינו זה*. (המשך מעמוד )19 בינתיים, כמקובל בוועידות כאלה, ריחרחו אנשי שני הצדדים. הישראלים הת
העולם הזה - גליון 1976 - 16 ביולי 1975 - עמוד 21 | בקיץ מתעצבנים: אין נוח. ,הראש נואב, א׳ אפשר להתרנז! מה גורם לנך? מדענים בארץ ובחדל חקרו ומצאו ני איו זה בהנרח החום וגם לא הלחות, אלא חוסר מסען חשמלי באוויר
העולם הזה - גליון 1976 - 16 ביולי 1975 - עמוד 22 | כך הם הצטלמו השבוע בתמונות הוישמיות ־ אבר מה הם יצחק רביו והלמוט שמידט סוקרים את מיסדר מישמר־הנבוד הגרמני ״ולחשוב שההורים של כל אלה היו נעם חיילי הווומאכט של
העולם הזה - גליון 1976 - 16 ביולי 1975 - עמוד 23 | שבו בסתו־ליבם? אבל. יצחק רביו עם הנרי קיסינג׳ר וג׳וזף סיסקו ״נו, תן כבר את היד ונגיד מזל ובחנה ר רביו בשיחה עם הקאנצלר הלמוט שמידט רביו נפרד משוטרי״הליווי
העולם הזה - גליון 1976 - 16 ביולי 1975 - עמוד 24 | במדינה (המשך מעמוד )20 היתר. זאת, בעקיפין אך בשפה ברורה, הכרה בגבולות המדינה — וממילא גם הכרה במדינה עצמה .״זהו צעד גדול קדימה,״ העיר בו־במקום נציג ערבי מופתע.
העולם הזה - גליון 1976 - 16 ביולי 1975 - עמוד 25 | תמר צ׳צ׳יק, צעירה תמירה בת ,31 בעלת עצמות בולטות ומישקפי־ראייה עבים, אם לילד׳ היא פקידה בסוכנות־הביטוח סיימון את וייזר בתל־אביב. היא נשלחה על״ידי מעבידיה
העולם הזה - גליון 1976 - 16 ביולי 1975 - עמוד 26 | החובה האת הנלוחת: צק סוס חגיגי רתום למרכבה בסיגנון תל־אביב הקטנה, ומתהדר בהינומת־חופה. הוא ממתין באורך־רוח לזוגות הצעירים, שתמורת עשרים לירות זעומות יזנו
העולם הזה - גליון 1976 - 16 ביולי 1975 - עמוד 27 | כדי לשמור על שלום־בית! .הצלם׳ מצידו, גם הוא מוותר קצת, ובסוף מסתדרים. היא ׳תקבל את הציפור הלבנה שלה, וגם הוא יזכה בסיפוק האמנותי שלו. אחרי הכל 750 ,לירות
העולם הזה - גליון 1976 - 16 ביולי 1975 - עמוד 28 | * * של מ מי ש לי קרילוב מספר, כי יום אחד החליטו העכברים לתלות פעמון על צווארו של החתול, על־מנת שצילצול הפעמון יתריע מפני התקרבות הטורף. ההחלטה יעל הצורך בתליית
העולם הזה - גליון 1976 - 16 ביולי 1975 - עמוד 29 | האס עצור המ״צאסא רי? שרון 133א ח יהושע 3ר*ן ויסרב להניח לו לכאורה, מעל לגור, הממונה על שרון כמילואים. רביו קיבל משר־המישפטים חווודדעת בשאלה זו, ובשאלת זכותו
העולם הזה - גליון 1976 - 16 ביולי 1975 - עמוד 30 | האיראני כתליין, ומוחים נגד הוצאתם- להורג של סופר ובמאי באיראן, היה זה כאשד נשיא גרמניה המערבית, ולטר •של, ערל קבלת-פנים רישמית למש תתפי הפסטיבל, במסיבת-גן.
העולם הזה - גליון 1976 - 16 ביולי 1975 - עמוד 31 | 1ן 1ן | ך 1שיחת חברית ניהל השחקן הישראלי י • *ן י י * ראובן בר־יותס עם עמיתו, כוכב־הקולנוע הגרמני קורט יורגנס, ששמח להכיר את הישראלי בפסטיבל. באמצע:
העולם הזה - גליון 1976 - 16 ביולי 1975 - עמוד 32 | הטחבוןת ! 7טן שכבשאתחעולס ( 1,400,000,000 טמפוני 0,6.נמכרו ב שנה שעברה ב־ 106 ארצות) (המשך מעמוד )29 בכך שהוא המועמד המועדף. בין השניים מתנהלת מזה כמה הודשים
העולם הזה - גליון 1976 - 16 ביולי 1975 - עמוד 33 | התחנות להודיע את הסכומים אותם מוציא פרץ על מוניות (לפרץ אין מכונית, והוא נוהג לנסוע גם בנסיעות מחוץ לעיר במוניות מיוחדות) .פרץ עצמו צולם על־ידי צלמים שלא היו
העולם הזה - גליון 1976 - 16 ביולי 1975 - עמוד 34 | שוד בחוזרו׳וו ה׳ם חשכוע משחקי הליגות האוסטראליות השבוע עדה מינימום הכוס הראשון ל 450.000ד־ (כולל העכרח) מינימום נלז הבוסים 600.000 יי (כולל העכרח) *יו ח׳ —
העולם הזה - גליון 1976 - 16 ביולי 1975 - עמוד 35 | חוש בריא לנוסטלגיה הפעם אפילו אני הופתעתי. ותודו, שאחרי מה שקורה לי במדור הזה כבר קצת קשה להפתיע אותי. פתאום אני מגלה שמישהו זוכר אותי, עוד מגילגולי הקודם,
העולם הזה - גליון 1976 - 16 ביולי 1975 - עמוד 36 | להמי את שחקן ישראלי בנזני לפני 30 שנה שמעון ישראלי קרא להצגת היחיד החד־שד שלו אני יורד בגורדון. אך האמת חיא ששמעון יורד בהצגתו על כל המדינה ו מנהיגיה, מותיר
העולם הזה - גליון 1976 - 16 ביולי 1975 - עמוד 37 | איפה החצי השני מ צי סטה מבאר־ שבע הצעקה האחרונה באירופה, בעיקר באנגליה וגרמניה, הוא חצי־בגד־הים. תראו מה שהאינפלציה והמצב הכלכלי הרע מבי אים: חיסכון בכל מחיר.
העולם הזה - גליון 1976 - 16 ביולי 1975 - עמוד 38 | שוד בחווזח־ח הים (המשך מעמוד )34 רובם בני קיבוצים, יוצאי הקומינדו־הימי, התנדבו להציב מארבים בינקודות־מפתח על שפת הים! ,כדי לגלות את ׳שודד־העתיקות, שגילה אתר
העולם הזה - גליון 1976 - 16 ביולי 1975 - עמוד 39 | קשקשת 1976 להפלגות לפגי עשר ככומר, והשעה היתה הרכה יותר מוקדמת. נאשר הגיעו חברי המישלחת למצופים, גילו על קרקעית הים סימני גרירה. הפסלים נעלמו. רובי ן.יה מרבה
העולם הזה - גליון 1976 - 16 ביולי 1975 - עמוד 40 | קולנוע שחקנים ]׳קולסוו במוסד הסגור ברשימה המצומצמת והנבחרת של כוכבים׳ ששמם בלבד יכול לשאת על גבו סרט שלם, תופס ג׳ק ניקולסון מקום של כבוד. אומנם, המימסד
העולם הזה - גליון 1976 - 16 ביולי 1975 - עמוד 41 | פותרת ראשית (אלנבי, ארצות־הבוית) — סאטירה על עיתונים ועיתונאים, עשוייה בארסיות שנונה על- ידי בילי ויילדר, עם מישחק מבריק של האיש שהימר כחייו (פאר, תל־אביב,
העולם הזה - גליון 1976 - 16 ביולי 1975 - עמוד 42 | במדינה ישראלים בחוז׳ל העיר היהודית ייצור. מלא דאמגיס ודוברים ישראריים בעו?ם-הבידור ש? גיו־יודר, המחיר! המקום: 1880 לבלוי חופשה אידיאלית ברמה גבוהה ובמחיר הזול
העולם הזה - גליון 1976 - 16 ביולי 1975 - עמוד 43 | המפכ״ל את ניצב־מישנה בוכנר כראש המחלקה לתפקידים מייוחדים במטח- הארצי, דומה שפגע שיתוק באמצעי- התיקשורת ישל המישטרה עם הציבור. זאת, מאחר שהדובר-לשעבר לא השאיר
העולם הזה - גליון 1976 - 16 ביולי 1975 - עמוד 44 | ** חמוד דרוויש כותיב כאחד השירים 1 4ה״ישראליים״ ישלו :״מולדתי אינה מיזוודה, ואני אינני נוסע.״ הכרזה זו אומנם לא מנעה אותו מליטול את ״מולדתו״ במיזוודה ולעקור
העולם הזה - גליון 1976 - 16 ביולי 1975 - עמוד 45 | הסמלית, בנובלה זאת, הוא סיפורה של אום אל־רובאביקה (סוהרת בחפצים גדשו־ !משים) .אשה זקנה ובודדה זו שוקדת זה שנים על צבירת מזכרות, ומצפה לשובם של בעליהן. ,,כלום
העולם הזה - גליון 1976 - 16 ביולי 1975 - עמוד 46 | לידת* של פדא למסיימים ש״דותס בצ.ח.ץ ! הרשות למזעור והמארה ימייס מודיעה על פתיחת קורסים לקצינים ^ בצי הסוחר * קו רסלחובל׳ מתקבלים משוחררי צה״ב בעבי בריאות תקינה
העולם הזה - גליון 1976 - 16 ביולי 1975 - עמוד 47 | מיועם 1גי ^ 1 1*111 49111/11 ניזכ<_ו 7מ הסופיזת למימי חח יש שיער שקשה למצוא דומים לו. יש בו כל הגוונים בין בלונד לחום־כהה, טיבעי כמובן, אבל היא שומרת על
העולם הזה - גליון 1976 - 16 ביולי 1975 - עמוד 48 | בכל פעם שמתרחשת טרגדיה, מישהו עוזב מישהי, או מישהי עוזבת מישהו, אני לוקחת את העניין ללב בדיוק לחמש דקות. כי דבר אחד ברור לי לחלוטין. הזמן יעשה את שלו׳ הפצעים
העולם הזה - גליון 1976 - 16 ביולי 1975 - עמוד 49 | חולצת אגפא,צעירה,צבעונית,עליזה־שי מיוחד עם רכישת״אגפא אוטוסטאר מצלמה צעירה,צבעונית עליזה. ן ״ יי מחיר ק״צי מיוחד,כולל סרט צבעוני £6^ 00108ר ק 0 0 2 9ף 0 בחודש
העולם הזה - גליון 1976 - 16 ביולי 1975 - עמוד 50 | כלמה שכדאי לך לדעת על הגרלת הלוטו מדינת ישראל משרד החקלאות להלן לוח המחיר ה מוסכם ל־ 18.7.75 - <3.7.75 במסגרת ההוזלות בחנויות השרשרת של הסופרסל והסופרמרקט
העולם הזה - גליון 1976 - 16 ביולי 1975 - עמוד 51 | >פות> ,פות אם מישהו מנם ניסה למצוא, בשבוע ה אחרון, א ת דייל אל על עמי זיסמן־מור ואת אשתו היפה פינצ׳י, דיילת אל על אף היא, ולא הצליח, אל דאגה. השניים לא הלכו
העולם הזה - גליון 1976 - 16 ביולי 1975 - עמוד 52 | איר ופנס מנו פוער ומל א שדוד ל תו ך המלכודת
חזרה לתחילת העמוד