גליון 1978

העולם הזה - גליון 1978 - 1 באוגוסט 1975 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1978 - 1 באוגוסט 1975 - עמוד 2 | והגרה כתב השבוע אחד מבעלי-הטו- רים, כי אבן-הבוחן הראשונה ל- מישטר היא ״האם המישטר הזה מרשה לאזרחיו להגר! אם ה תשובה היא שלילית, תמו שא לותינו, כי אין עוד צורן
העולם הזה - גליון 1978 - 1 באוגוסט 1975 - עמוד 3 | —ממישנתו של מייסדו— מאיקרית רמה — לבירעם עמיקתא. ד״ר מ. זוארץ (אחרי עשרים ושבע שנה) פסק־דין הילכת ללא תקדים: המפד״ל אסורה על בעלה ובועלה לאחר ההתדרדרזיות
העולם הזה - גליון 1978 - 1 באוגוסט 1975 - עמוד 4 | שגידלו במישרד־החקלאות, ואחר־כך בממשלה מטעם רפ״י, ועל כן נחשבת מסיבת־חקוקטייל בעיני אנשי רפ״י ליריקה בפני דיין, שהחרים את המסיבה ולא בא אליה. לדברי מקורבי דיין
העולם הזה - גליון 1978 - 1 באוגוסט 1975 - עמוד 5 | ססס• .״ל יצהר 3ר• בל• הגדלה : 0י7י1ן תמונתוצבעוניותש 50 7אסניס 071110 הומו והניחו מהאוץ וסהר( עשותאלפים אלבומים צבשנייס7איסוף החסונות. סז־יחודש יחולוביו
העולם הזה - גליון 1978 - 1 באוגוסט 1975 - עמוד 6 | תמונה ברורה וכוללת יותר של המתרחש בנושא זה, ולהגיע לתוצאות ברורות וחד- משמעיות, תוך ציון שמות האנשים העוסקים בכך ותיאור מעשי־השוד שלהם, כפי שעשה יפת בשתי
העולם הזה - גליון 1978 - 1 באוגוסט 1975 - עמוד 7 | לימח־ים גבוהים בתשלומים נמוכים בן. הודות ל מ הפכ ה ה שקטה ב בנ ק הפועלים גם זה אפשרי! הסבון חוד שי עבור ילד ך ב״תסן ל ה שכל ה גבוהה״ ־ התכנית הבל עדית של בנ ק
העולם הזה - גליון 1978 - 1 באוגוסט 1975 - עמוד 8 | מכתבים ר א שו נהנשינלו לי ס מ צי ג ה אתהדג נוי ס החד שי ס (המשך מעמוד )6 לעומת זאת, קיים נושא אחד, שהוא החשוב ביותר בחיי העם, אשד ביחס אליו התנהגותכם •שונה
העולם הזה - גליון 1978 - 1 באוגוסט 1975 - עמוד 9 | ובין קנה את המפד־ ל אל תשים לב לסערות בעיתונים, הט בשדות את פרישת המפד״ל מן הממשלה. כן־מאיר ורפאל משבר מפוברק הרוב במיפלגה, המורכב מן הגוש תחדש של סיעת״רפאל
העולם הזה - גליון 1978 - 1 באוגוסט 1975 - עמוד 10 | או־? ,באוד או מועצה להגנה לאומית גורשה להגיב על הראיון המייוחד שערך אלי תבור לעיתונאי אורי דן (העולם הזה .)1974 יש משמעות מייד חדת לראיון זה׳ 9אחר שהוא הוכתר
העולם הזה - גליון 1978 - 1 באוגוסט 1975 - עמוד 11 | מכתבים (המשך מעמוד )8 הלקוח. כך קרה גם בייצור החולצות. נשים העדיפו לבחור לעצמן חולצות גבריות. לנשים שאינן מוכנות עדיין לח־שוף את חזן, די בייצור שולי וייבוא
העולם הזה - גליון 1978 - 1 באוגוסט 1975 - עמוד 12 | ״־ עמוס קיון צב א שי ש לו תחנת ־ שידור מתאים ליווןשלהקולונלים מבחינת הדמוקרטיה אנו באמצע בין טאנזאויה לצרפת ו שוודי ה״... מזה שנים רכות מטילה תחגת ״גלי צה״ל״
העולם הזה - גליון 1978 - 1 באוגוסט 1975 - עמוד 13 | שנדמה להם שהמצב בדיוק הפוף, שהשמאל שולט ככלי-התיקשורת, שחתבוסתניס רובצים בטלוויזיה וברדיו, שיש להם שם ביטוי מעבר לכל פרופורציה. איד אתה מסביר את הדבר המוזר הזה
העולם הזה - גליון 1978 - 1 באוגוסט 1975 - עמוד 14 | (הנזשך מעמוד )11 שוסמוס למוזיאון זה. תרומתו מסתכמת ברבבות רבות של לירות במימצאים רבים ושונים. הבל מאד שהכתבה שפורסמה כה. חד־צדדית. פיקנטי מאד לדמיין את רובי
העולם הזה - גליון 1978 - 1 באוגוסט 1975 - עמוד 15 | איך נכנס רבין ל מלכוד ת המו׳־מ על הסדר חלקי תיאטחן האבסורד ך* ייליי צ ח ״ י: נקראו לקיים רמה גבוהה 1 1של כוננות צבאית, נוכח האיום המצרי בביטול. המנדאט של
העולם הזה - גליון 1978 - 1 באוגוסט 1975 - עמוד 16 | (המשך טעמוד )15 סחבת, הוא צריך לטעון בפומבי את ההיפר• והנה בא יצחק רבץ לפני שבועיים, והכריז בקול רם שהוא מתכוון למשוך את המשא־והמתן במשך חצי שנה ומעלה. האם זה
העולם הזה - גליון 1978 - 1 באוגוסט 1975 - עמוד 17 | להיותו ראש־ממשלה, ובעיקר בשנות שליטתו הארוכות של משה דיין על המערכת הביטחונית. האדם היחיד שניסה למלא את תפקיד שר־הביטחון במשמעות של שר האחראי על משרד-הביטחון,
העולם הזה - גליון 1978 - 1 באוגוסט 1975 - עמוד 18 | עכשיו, כשאתה יודע הכל על הגרלת הלוטו, ז בוא ומלא טופס. אגו מחסשים בתים חמים עבור חתלתולינו החמודים אגודת בער בעלי חיים רחוב סלמה ,30 יפר | )2ל827621 . בהצלחה!
העולם הזה - גליון 1978 - 1 באוגוסט 1975 - עמוד 19 | סגשן־ השבוע סערה החדיוה סביב גירו״ ..העוד ה1ה״ עד מיבצע הסחיטה שד שר־האוצו־דמען מיבדגחו -עסה חושף ..העוד הזה״ את מיסתר הכסביס שד המיבדגה •יא״ גאל ר בי ב הק1ן
העולם הזה - גליון 1978 - 1 באוגוסט 1975 - עמוד 20 | (המשך מעמוד )19 היא כיסוי חחוב שלקח רבינוביץ, ראש־העיריה, כדי לשחרר את מחוז תל־אביב מן החובות הללו, המונעים כל פעולה תקינה שלו. רבינוביץ נאלץ לפתוח במיבצע
העולם הזה - גליון 1978 - 1 באוגוסט 1975 - עמוד 21 | מאח מרסל 1והר קנונית ״פליטות״ לבנה מפוארת, ( )₪מיספר ,547260 נעצרה לפני הכניסה לבית מיספר 7שברחוב בלפור בירושלים. נהג המכונית האמריקאית, צעיר בשנות העשרים
העולם הזה - גליון 1978 - 1 באוגוסט 1975 - עמוד 22 | איו הפגה מלנת־תיופי הישראלית ל הפלות ב של המישפחה בירושלים וביפו הופקע על- ידי האפוטרופוס *. ביזנ ס ושמו הפלו ת ** מו רוכ חברותיה, מלבות־היופי, נסעה לילי
העולם הזה - גליון 1978 - 1 באוגוסט 1975 - עמוד 23 | ליונרית בזנות המצאתה המי סח רי ת : ההפלות, המבוצעות בשיטת הוואקום, עולות :יו 90 דולר (בהרדמה מקומית) ל־ 120 דולר בהדרמה מלאה) .ניתוח־אף עולה כ* 500 דולר,
העולם הזה - גליון 1978 - 1 באוגוסט 1975 - עמוד 24 | (המשך מעמוד )21 ראשי, אם עבר את גיל ד•75-. אך הרב אונטרמן סירב בכל תוקף לצאת לגימלאות. רק בשגת 1966 החל הדבר על פרישה. הוא ביקש מן המדינה פיצוי בסך 100 אלף
העולם הזה - גליון 1978 - 1 באוגוסט 1975 - עמוד 25 | שינוי הדראסטי ב״אמצעי התקשורת״ המצריים׳ ברור כי מצריים מתרחקת מן השלום. זוהי מסקנה מעניינת. אולם אין בידיעה שמץ של אמת.מסע לאומני־־ניצי. הידיעה כולה היא בדותה
העולם הזה - גליון 1978 - 1 באוגוסט 1975 - עמוד 26 | בי אטהקלארספלד ל ס טו ר על לחיו של הנר• קיסינג׳ר* 1בעת ראיון שהעניקה לדודו טופז, גזכרה ציידת־הנאצים הגרמניה, ביאטה קלארפפלד, בסטירת־הלהי ה־מפורסמת שהעניקה לפני
העולם הזה - גליון 1978 - 1 באוגוסט 1975 - עמוד 27 | 7/7/7117־£711 אנשים בכתג-ידו :״האם שווה פיזמון יזה שני כרטיסי־טיסד! ,חינם באל־ על 7״ ! למצב לא־געים נקלע זז״ב הליכוד יג א ל זזו רגי ץ. לאחר שהגיש לכנטת שאילתה,
העולם הזה - גליון 1978 - 1 באוגוסט 1975 - עמוד 28 | ראיון מיוחד (המשך מעמוד )13 השכלה והחינוך ויודעי־חשפה, ודאי שלא. וגם אץ בכך פלא. אנחנו חברה שחיה בעיות־יסוד בצורה החריפה ביותר. איננו חיים בעיות שוליות. המנייה
העולם הזה - גליון 1978 - 1 באוגוסט 1975 - עמוד 29 | כדווי! שר שואל שניצו?!סרו שני מחנים ושוטו, או רא נגעו בכתובת הנכונה: מישוו־התחבווה את פקידת המישרד למקום־המיסתוד. ל שמע הירייה. מיהר לחזור אל החדר הבוחן
העולם הזה - גליון 1978 - 1 באוגוסט 1975 - עמוד 30 | לפני הכל, מוכרחה לספר לכם/ן על תכסיס חדש שהולך בשוק. למענכן — כדי שתדעו מנזה להיזהר. בשבילכס — כדי שתנסו אותו בעצמכם. אולי יילך לכס. ואז תחסכו לי קצת עבודה. אז
העולם הזה - גליון 1978 - 1 באוגוסט 1975 - עמוד 31 | ראיון מי 1ח ד קשקשת 1978 (המשך מעמוד )28 בתוך החברה המערבית יש פגם הבנוי בתובה, והפגם הזה — ממה הוא נובע? קטונתי — אני חושב שהוא נובע מהתערובת של יהדות, נצרות
העולם הזה - גליון 1978 - 1 באוגוסט 1975 - עמוד 32 | גר מני ה ה מידרחי ת פו רעתאת חו בהלעם היהודי: 0ש1-חקוס סוידוסיס * רמכיה!המזרחית היא אולי המתנגדת ^ הקיצונית ביותר של ישראל בגוש הקומוניסטי. מעולם לא היו לה כל
העולם הזה - גליון 1978 - 1 באוגוסט 1975 - עמוד 33 | למרות עונש המוות שהיד. צפוי לו. בסופו של דבר בילו הגרמנים את הרדיו והוציאו את האיש להורב. ״אבי אמר לי,״ ׳סיפר יורק בקר ,״האיש הזה היה ביבור. עליך לכתוב עליו.
העולם הזה - גליון 1978 - 1 באוגוסט 1975 - עמוד 34 | ראיון מיוחד (המשך מעמוד )31 במסגרת תחרויות מלכת המים 1975 ב חי ר ת גסיבת הי התיכון למשל, כין מה שקורה היום במדינה כספר שלד אתה מדבר על נוף שאינו קיים היום, אתה
העולם הזה - גליון 1978 - 1 באוגוסט 1975 - עמוד 35 | מטעם מונח וימים ? חזפ ^ זוד ! ובח סנ תחברת המועמדות הסופיות לחיקי הנאווה אין פנאי רב להש תזף, היות שהיא מבלה את מרבית זמנה בקיבוץ, שם היא משרתת במיסגרת הנח״ל.
העולם הזה - גליון 1978 - 1 באוגוסט 1975 - עמוד 36 | במדינה (המשך מעמוד )29 גן. בחיפוש בכליהם לא נמצא כיל דבר חשוד. למרות זאת נעצרו השניים .״מה זה פה? בשביל מה עוצרים אותנו?!״ התמרמרו. הם לא ידעו שתיאורם הלם
העולם הזה - גליון 1978 - 1 באוגוסט 1975 - עמוד 37 | קולנוע ישראל מ 3סיד,ו ב סיו ^ ט קי ם ביקורו הקרוב של נשיא מכסיקו ביש־ראל, יגרום נחת־רוח לא רק לאלה הדואגים לגורל יחסי ישראל המידרדרים עם ארצות העולם, אלא גם
העולם הזה - גליון 1978 - 1 באוגוסט 1975 - עמוד 38 | סול טוב מיסתר׳ הבאר הנעול מד, עוד לא אמרו עליו, על הבאר של רפי ניצחון, הלא הוא הפיאנדבאר המפורסם השוכן בסוף רחוב יורדי-הסירה, בואכה •שערי נמל תל-אביב. וכל זאת
העולם הזה - גליון 1978 - 1 באוגוסט 1975 - עמוד 39 | מדינת ישראל משדד החקלאות מים צהובים? דליפה? אם להחליף, ל ה לן לוח המחירים ה מו סכם ל־18.75 - 27.7.75 במסגרת ההוזלות בחנויות השרשרת של השופרסל והסופרמרקט
העולם הזה - גליון 1978 - 1 באוגוסט 1975 - עמוד 40 | נג ^ ל גוגוילה . הגועות הכחולות ל עינ כ ם טטילה הטיפות הכחולות לעיניים. מקל מידית על עיניים צורבות. מסיר אדמומיות מהעיניים. מרענו עיניים עיפות. קראי את העלון
העולם הזה - גליון 1978 - 1 באוגוסט 1975 - עמוד 41 | ראשון קוראים לו אוסקר סידדנסקי, אבל כולם מכירים אותו בשם אוסי. הוא כזד. מין שובב, עם לב־זהב. תמיד מוקף התיבות, מלך כל המסיבות ותושב קבוע של הגלריה הקטנה
העולם הזה - גליון 1978 - 1 באוגוסט 1975 - עמוד 42 | נודיסטים מכל העולם התאחדו עדן האהחן סילביה מגרמניה הכירה את מיקי התל־אביבי, כאשר נסע ענו מישלחת־נוער מישראל לגרמניה בהיותו בן ,16 לפני שנתיים. מאז ביקרה סילביה
העולם הזה - גליון 1978 - 1 באוגוסט 1975 - עמוד 43 | ובואו דנועייבה בימים רגילים כמגיש במיסעדה בדיזנגוף, ובחופשות הוא סבלה את ומנו עם סילביה היפהפייה, גרמניה שאותה פגש בארץ־ מולדתה ואשר מאז באה לישראל בכל
העולם הזה - גליון 1978 - 1 באוגוסט 1975 - עמוד 44 |
חזרה לתחילת העמוד