גליון 1980

העולם הזה - גליון 1980 - 13 באוגוסט 1975 - עמוד 1 | ר, אלול תשל״ח 13.8.75 ,ן השרי חושד׳ ב1 שהדדיר את סודות
העולם הזה - גליון 1980 - 13 באוגוסט 1975 - עמוד 2 | ישראלים, שביקרו לאחרונה במיאמי — מקום מושבו של לנסקי — ואשר נימנים עם ידידיו, סיפרו כי בחודשים האחרונים מידרדר מצבו הגופני והולך. הי ה דו מ -ם שנ ש ד דו בהרצ
העולם הזה - גליון 1980 - 13 באוגוסט 1975 - עמוד 3 | יי׳ר הלקוח צודק יותר מתמיד! \ אתה הוא,שהבאת את עלית למה שהיא כיוס / - \אתה הוא, שהעדפת את עלית על פני כל המתחרים/, אתה הוא,שטעמך הטוב ודרישתך לאיכות הניעו
העולם הזה - גליון 1980 - 13 באוגוסט 1975 - עמוד 4 | ״העולם הזה״ .שבועון החדשות הישראלי. המערבת והמינהלה: תל אביב, רחוב גורדו־ן ,3טלפון 43386צ־ .03 תא־דואר . 136 מען מברקי : ״עולמפרס״ .מודפס ב״הדפוס החדש״ בע״מ,
העולם הזה - גליון 1980 - 13 באוגוסט 1975 - עמוד 5 | או. קיי חבוק אותה באגרופך, שלוף את ה טב ע ת והרי היא לפניך, או.קיי!. כמו ש שותים אותה בחו״ל: באיכות פילזנר, תו ססת ומקציפה, העולס הזה 1980 מרווה ומרעננת ־־
העולם הזה - גליון 1980 - 13 באוגוסט 1975 - עמוד 6 | הזמן נ בו עכשיו מקום למודעות בגליו! רא ש ה שנה החגיגי של גש&ס ד1ה הגליון יופיע בתל־אביב ביום > /ה־2.9.75 בערב ובשאר חלקי הארץ ביום ד /ה־.3.9.75 \ מזעחן הלילה
העולם הזה - גליון 1980 - 13 באוגוסט 1975 - עמוד 7 | מכתבים אותו נהג יוכל להפנות את תשומת־לב המישטרה למכונית הגנובה. אפשר לשדר את ההודעה תמורת תשלום, שייגבה מכל נהג המתלונן במישטרה על גניבת ריכבו. יצחק שכיב נתניה
העולם הזה - גליון 1980 - 13 באוגוסט 1975 - עמוד 8 | לתקוףבלי שו תכסיס. בליריכוזהכוחות. בליסיוע שלארטילריהוחיל ־ האוויר ־ זאת ה יתה תוכניתושלדדו :8.10מ הוו )111111־ ף* משך שני ימיה הראשונים של המילחמה נאבקו *
העולם הזה - גליון 1980 - 13 באוגוסט 1975 - עמוד 9 | אוגדות הדרום הונעו רל,רכ כאופן הנראה סתמי לחלוטין. בלי ריכוז ץ* יגרעת מכרעת אחרת של התוכנית, אשר זכתה ) לביקורת קשה כבר מייד עם תום המילחמה, התבטאה בהסרה
העולם הזה - גליון 1980 - 13 באוגוסט 1975 - עמוד 10 | מכתבים (המשך מעמוד )7 המרחלת״ ,היחד !מוצאת (דרכם של עיתונאים שהם מחפשים ומוצאים, כשרוצים). ואילו -שאלה אותי — הייתי מספרת לה. ואילו רצתה לכתוב דברים יפים על
העולם הזה - גליון 1980 - 13 באוגוסט 1975 - עמוד 11 | גוש אמונים מ תנ חלבממשלה שירות: ח1קש * ש משהו מפח*ד בשמו של אדם הקרוי פטיש. י בשעתו הכירה ההיסטוריה היהודית אדם שזכה בכינוי פטיש, או מקבת. יהודה המקבי, או
העולם הזה - גליון 1980 - 13 באוגוסט 1975 - עמוד 12 | שירות נגיש לכם עתה כמה מישדרי שירות. מישדר שירות מטעם מישרד הבריאות ( 25 דקות) איש הולך בכביש. מוסיקה. עובר את הכביש. מוסיקה. נכנס למכונית. מוסיקה. נוסע.
העולם הזה - גליון 1980 - 13 באוגוסט 1975 - עמוד 13 | הואדי הבה נצא במכולות ד״ר מ. זוארץ (בוועידת הימאים) להיות -או לא להיות? לילה כטירת המסד״ל. שומרי המשמרת השנייה מופעתים לראות דמות חומקת ונעלמת כין הערפי• לים.
העולם הזה - גליון 1980 - 13 באוגוסט 1975 - עמוד 14 | החש מל אי ראהאתלאהר 3ין, וה 1יברשת היקר ה שבידו ה תנ פצהלר סי סי ם לאנשים הנכונום 777 ב ת די בינלאומי כרמל מזרחי מיקבי ראעגון לזגיון נזכו־זן יעקב ראש־הממשלר״
העולם הזה - גליון 1980 - 13 באוגוסט 1975 - עמוד 15 | בחדשות. סילביה, שהיא אשה נאה ואלגנטית, טענה כי התואר ״יפה מאד״ שהדביקה לה העיתונות הנורווגית, גרם לה רק צדות. סיפרה סילביה למשוררת אריאגה הרן, הברת קיבוץ
העולם הזה - גליון 1980 - 13 באוגוסט 1975 - עמוד 16 | לימודים גבוהים בתשלומים נמוכים כן. הודות למהפכה השקטה בבנק הפועלים גם זה אפשרי! חסכון חודשי עבור ילדך ב״חסן להשכלה גבוהה״ -התכנית הבלעדית של בנק הפועלים ־
העולם הזה - גליון 1980 - 13 באוגוסט 1975 - עמוד 17 | תימנע -לקבור או לפתור? שר״המיסחר־והתעשייה מחזיק עתה בידיו את עתידו של מיפעל המיכרות לנחושת שבתימנע, שהפסיד בשנה האחרונה כ־ 50 מיליון לירות בגלל ירידת מחירי
העולם הזה - גליון 1980 - 13 באוגוסט 1975 - עמוד 18 | במדינה העם הנאצי היעוראל־ ״ צייד 7חק* ?שגו* ערכים״ ממ7,יץ המחגך וקצידהצנדוניס ?שעבר אהרון דווידי ״אני חושב שכאשר אנשים אומדים ש הם אוהבים את בולם, גם את אלה
העולם הזה - גליון 1980 - 13 באוגוסט 1975 - עמוד 19 | תוך הסתמכות על.,המועצה הישראלית ל שלום ישר אל־פלסטץ״ .קובע המדינאי הבריטי הדגול: אפשר להשיג שלום בולל במרחב עכשיו ־ ו י יתכן שלעולםלאתחזורעודהזדמנותבהטובהלכך
העולם הזה - גליון 1980 - 13 באוגוסט 1975 - עמוד 20 | תפתים,אוכמניות,תות בתור גלידת ״נהריוד גלידת בהריה בטעם וניל, עם פרי טבעי: אוכמניות,תות,תפוז, ועוד מבחר גדול של גלידות ושלגוני שטראוס בטעמים משגעים ישר ממחלבות
העולם הזה - גליון 1980 - 13 באוגוסט 1975 - עמוד 21 | במדינה —יי8 עיתונות ס לי ח ה, אמתבכותרת מי שחיבר את הכותרת ראוי לגזיפה חמורה — ולפרס על אמירת-אמת — בטעות רק לעיתים רחוקות מצליח עיתון ישראל למצות במישפט אחד
העולם הזה - גליון 1980 - 13 באוגוסט 1975 - עמוד 22 | לחיים נעימים הצטרף היום לתמר. בגיל מאוחר. העולם הגדול מחכה לך, ולך תכניות מרתקות: לנסוע, לראות ולטייל. תוכל להגשים את כל התכניות ־ אם חשבת בזמן על תמר. כעת
העולם הזה - גליון 1980 - 13 באוגוסט 1975 - עמוד 23 | נ תון מקרו זה בבית־המת־ם העיוונ• בתד־אביב ואנחות גופות של נפטרים -נתב ״העולם הזה״ נימעט הצריח לקבר אחת מהן חניתה תה רוצה להפחיד את שמאיד, או להבהיל קצת את
העולם הזה - גליון 1980 - 13 באוגוסט 1975 - עמוד 24 | (המשך מעמוד )23 ארה את הגופה בחוץ? עד: הנהג אומר ״אני משאיר את הגופה ולא איכפת לך״ .אחר־כך הוא בא ולוקח אותה. אני מכיר אותם. הנהג משאיר את הגופה לחצי שעה
העולם הזה - גליון 1980 - 13 באוגוסט 1975 - עמוד 25 | יו.אל משחק בבדוגז עם רבין ובורח לגינוסר להחשיד את יגאל בהדלפות פ רס מנסה ^ יגאל תובע לחקור את השרים הבבידים במבונת־אמת ^ רבין ויגאל מעלימים מידע מפרס ^ פרס
העולם הזה - גליון 1980 - 13 באוגוסט 1975 - עמוד 26 | הנערות היפהפיות על רקע שקופיות־ענק ציבעוניות, בל אחת ושקופיתה ברקע. השנה ייצגו המועמדות בנשף הראשון חתך מרהיב של הנערה הישראלית. הן הציגו מיגוון רחב של
העולם הזה - גליון 1980 - 13 באוגוסט 1975 - עמוד 27 | בבת ים בכתר נסיכת ״הים התיכו נערך המיבצע — זיווה תלם, אשד העניקה מתנות מטעם החברה לכל הזוכות בתארים הראשונים. כסגנית השנייה הוכתרה תמי חנש, ה- תימניה הגיזעית
העולם הזה - גליון 1980 - 13 באוגוסט 1975 - עמוד 28 | 0 1מי שחקים בצמרת אגו ם גישים לך אח תגלית העשור- ־השספז הם ושלם־ .שפותח במעבחתינו במשך ששיים. תוך ניציל הידע 1הח1ם רים החדישים ביותר בשלם בשטח זה. עתה, לאחר
העולם הזה - גליון 1980 - 13 באוגוסט 1975 - עמוד 29 | * רוחם משל רתח מזעם. אנשי הליכוד צעקו בהיס טריה. הוועד הפועל היה כמרקחה. לכל זה גרמה שאלה פשוטה, שנשאלה בקול שקט על־ידי אורי אבנרי: ^0£1ק11ו 8ק 1 האם שימשה
העולם הזה - גליון 1980 - 13 באוגוסט 1975 - עמוד 30 | קראו הדוגמה במראיה, וגם בהתמזכירה נהגותה, פנינה את כוכבת־העבר ריטח הייוורת (למטה) ,שנודעה ביופייה החם והלוהט. ל ש לי ביטחון עצמי, וגם אין לי. ז ! אני לא מבקשת
העולם הזה - גליון 1980 - 13 באוגוסט 1975 - עמוד 31 | נעות התן בתחרות־היופי של שנת 1971 נבחרה פנינה אלון (קלינה) כמלכת־החן של ישראל, או דווקא באותה שנה לא נערכה תחרות ״מים ייוניברס״ בטוקיו. פנינה, שלדעת רבים
העולם הזה - גליון 1980 - 13 באוגוסט 1975 - עמוד 32 | פי תספרל ריגז ל (המשך מעמוד )29 ספרו של אגי פורסם לפני כמד. חודשים. מאחר שההסתדרות מחזיקה בעולם מנגנון מסועף — ויקר מאד — של פעילים פוליטיים, ומחלקה מדינית
העולם הזה - גליון 1980 - 13 באוגוסט 1975 - עמוד 33 | היתר. רדו מהבמשך 24 שני -ה שבוע שתי פ צ צו ת שהידהדו ברח בי המדינה הבדואים של הסביבה התלוננו מזה זמן־מה כי ילדי העיירה גנבו מאוהלי־הם כספים וכלים שונים. מוחמד
העולם הזה - גליון 1980 - 13 באוגוסט 1975 - עמוד 34 | ניחן דמגוע מי לחמהי (המשך מעמוד )31 היתד. מיעוניינת כלל בתחרות. מיתה זו, לדבריה, קצינת־החן לשעבר של חיל- האוויר, שרה לוי, שדירבנה אותה להיענות להצעה שהופנתה
העולם הזה - גליון 1980 - 13 באוגוסט 1975 - עמוד 35 | ף• מבט ראשון ניראה תיק המידע שהגיע להעולם * הזה מושלם, ממש תגיגה־לעיניים. כל עיתונאי העוסק בהכנת כתבת־תחקיר, שואף להגיע למקורות־מידע רחבים ככל האפשר, כדי ללמוד
העולם הזה - גליון 1980 - 13 באוגוסט 1975 - עמוד 36 | י האתרים האחוונים של ת״א הקטנה ־ מ;לו בתי־וובילו*׳0 של העיו, ששמו הנך מושג 1כפי דוו 04151666 ** ודעוודהאבל הקטנות שפורסמו § )₪השבוע, לא משנו את תשומת־ליבם של
העולם הזה - גליון 1980 - 13 באוגוסט 1975 - עמוד 37 | הרצל, ז׳בוטינסקי ובן־גוריון עיטרו את קירות חדרו׳ לא חדל מעסקי הזנות. הגחה לאנשי __ ״הגנה״ ח רי שנ פרד ממשפחתו וניתק עימה את הקשרים, מצא לו שותפת נאמנה בדמותה
העולם הזה - גליון 1980 - 13 באוגוסט 1975 - עמוד 38 | פירו יתעקש מישהו להפריע את מד־לו ההסרטה של סרט־הטלוויזיה האמריקאי דויד ושאול, ספק אם יטריח עצמי לאתר־הצילומים, המצוי קילומטרים רבים בתוך תחום המשולש, ובמרכזו
העולם הזה - גליון 1980 - 13 באוגוסט 1975 - עמוד 39 | החדר שבו צילמו את אבנר בן־נר מבקש משאול כי יתן לדויד הג׳ינג׳י את בתו, מיכל, לאשה. בהפסקה ־שבין הצילומים אפשר לפטפט עם אירית בנצר בת ה־׳ ,22 שזה לה תפקידה
העולם הזה - גליון 1980 - 13 באוגוסט 1975 - עמוד 40 | קולנוע משרד החקלאות סרטים הסוז־כריעו ורומזות מבצע הו 1ל ח מוצרי חלב החל מיום א׳ הוזלו עשרות מוצרי חלב לצרכן, מבצע ההוזלות נערך בשיתוף עם המחלבות. המחירים
העולם הזה - גליון 1980 - 13 באוגוסט 1975 - עמוד 41 | מנגנונו של הבריש המכני ״ברום״ — כ״מלתעות 60 מיליון דולר — בשבוע הראשון הצגתו 60 מיליון דולר, וזהו סכום שאין לו אח־ורע בתולדות הקולנוע האמריקאי. מותחן מכובד.
העולם הזה - גליון 1980 - 13 באוגוסט 1975 - עמוד 42 | סימונטה דודנ״דו, מובישת הנוננות, אוננאית צמות איטלקית, מחפשת את עתידה בארץ גגחו,טיפאלזו בטיפאני. אודרי גילמה בסרט זה את דמותה של נערת־הטלפון בעלת לב-הזהב,
העולם הזה - גליון 1980 - 13 באוגוסט 1975 - עמוד 43 | 6 2 3 *4ר רו 11± 17 תי 3סו > ך רו * ר 7ך , 6ת 0ךרס/ //77/׳/מי קן ד 6׳/מ. מדינת ישראל משרד החקלאות ל ה לן לו חהמ חי רי ם ה מו סכם ל ־ 10.8.7 5־ 15.8.75 לצרב
העולם הזה - גליון 1980 - 13 באוגוסט 1975 - עמוד 44 | מהלךאל עז ר קשקשת 1980 (המשך מסמוד )9 ר : 11נ ! 0 הפעל את דינזיונו ונסה לפצוא לציור שלפטה כותרת נותאינחז, אשי תסביר מה אתה רואה בו. הצעות לכותרות יש לשלות לפי
העולם הזה - גליון 1980 - 13 באוגוסט 1975 - עמוד 45 | בעת שעיצב את תוכניתו, אמור היה אלעזר לדעת ולשקול, היטב היטב, כמה עובדות בתחום זה : ראשית, המערך המצרי הנגד־מטוסי היה אז מאסיבי ביותר ועדייו בלתי פגיע ; שנית,
העולם הזה - גליון 1980 - 13 באוגוסט 1975 - עמוד 46 | מהלךאל עזו־ (המשך מעמוד )45 שהתברר, מהתקדמותו של ברן, שמשמעותה המעשית היא עיקורו מראש של כל נסיון התקפה, נבר לא טרח איש להתייחס אליה — ובוודאי לא לחזור עליה.
העולם הזה - גליון 1980 - 13 באוגוסט 1975 - עמוד 47 | נזה קורה לכם? החום לא משפיע טלי־נס הייתי בטוחה שתהיה לי בצורת בקייץ הדביק הזה. במקום זה אני מוצפת עכשיו במבול של מכתבים, מה שמאריך את תקופת ההמתנה לפירסומם
העולם הזה - גליון 1980 - 13 באוגוסט 1975 - עמוד 48 | אגב, למרות השמועות כאילו הולך מנחם זילברמן להתחתן עם צעירה בשם אתי ארד, מכחיש הנ״ל בתוקף, ובתור אחת הרואה אותו באופן תדיר, ותמיד כשהוא לבד, אני נוטה להאמין לו.
העולם הזה - גליון 1980 - 13 באוגוסט 1975 - עמוד 49 | ״כמה פעמים אתהי כול להר שו תלעצמך ל חלו ףעל פני ה מז ל מ ב לי ל ע שו תדברד, מבט לחדשות מבחר הטלוויזיות החדשות ^ ספ!7טרה אקסלוסיב״24 נדביס ( זחח 11ע ( 1ו 8 1י 0
העולם הזה - גליון 1980 - 13 באוגוסט 1975 - עמוד 50 | אין ויכוח הוא הקצף לגילוח* * מסיירת מט משחות גילוח, שזכו זו השנה השלישית ברציפות בתואר ״הקניה הטובח ביותר״. כי מבי הוא קצף הגילוח האחד והיחיד שיטפק את כל
העולם הזה - גליון 1980 - 13 באוגוסט 1975 - עמוד 51 | ב־ד 1,ר הגבר ת היפ ה לא שאני מבינה במלכות־יופי, אבל כשאני רואה אחת כמו חוו ה ליי מי ש- היתה מלכת־יופי ישראלית בעבד, אני מרימה את הידיים. כי חווה לוי, בניגוד
העולם הזה - גליון 1980 - 13 באוגוסט 1975 - עמוד 52 |
חזרה לתחילת העמוד