גליון 1982

איש השנה תשי״א
העולה החדש

איש השנה תשי״ב

איש השנה תשי״ג

איש השנה תשי״ד

מבקר הסוכנות שמוראק

יועץ מישפטי כהן

עסקן שואה קסטנר

איש השנה תשי״ח

איש השנה תשי״ט

חתן תנ״ך חכס

סופרת דיין

איש השנה תשכ״ג

איש השנה תשכ״ד

מתפטר

בן־גוריון

יורש

הדינאמיקה של מאורעות ותהליכים המשפיעים עד חיי עם ומדינה,
אינה מתחשכת כלוח השנה. כעצם ימים אלה, ערם ראש־השנה תשל״ו,
מתהווים ונחתכים מעשים והכרעות, ששנת תשל״ה שחלפה תיזכר
כיגללם אולי יותר מכל עניין אחר.
אכל הדפים הנתלשים מהלוח מכתיכים את עיתוי הסיכומים, גם
אם אלה אינם מסכמים והם ככחינת מאזן־כיניים כלכד. לגיליון הכא של
״העולם הזה״ ,גיליון ראש־השנה המסורתי שכמרבזו תעמוד כתכת־הענק
על איש השנה תשד״ה, נועד גורל מעין זה.
יש שנים בהן איש־השנה מתכקש לכחירה מאליו. הוא מתנשא
משיכמו ומעלה מעל לכל דמות כודדה אחרת שסימלה את אירועי
השנה כישראל, או השפיעה עד מה שהתחולל כחיי אזרחיה. כשנים
אהרות, השזורות מרצף של מאורעות שיגרתיים ואפורים, דרוש מאמץ
כדי לגלות את אותה דמות יוצאת־דופן שייצגה, אולי כאופן כלתי־מודע,
תמורות המסתתרות עדיין מתחת לפני השטח.
תשל״ה היתה שנה אחרת מאלה. היא היתה עשירה כפעילות
מגוונת כתחום נרחב שד נושאים, שלכל אחד מהם היתה השפעה
ישירה עד חיי כל אזרח כמדינה. שורה שלמה של אישים, שמילאו תפקיד
מרכזי כעיצוב תכנית־חייו וגורלו של העם כמרוצת השנה האחרונה,
הם כין המועמדים הטבעיים לשאת כתואר איש־השנה.
האם יהיה איש־השנה דמות מתחום הביטחון, או שמא אישיות
מאחר מענפי המשק והכלכלה ץ היהיה זה מדינאי או איש־מוסר?
אדמוני או שוכן־קכע ככותרות?
כמו ככל שנה, זהו הסוד השמור כיותר של מערכת ״העולם הזה״.
הכחידה אומנם נפלה ככר לפני מיפפר שבועות, כדי לאפשר את עכודת
המחקר העיתונאית הכרוכה תמיד כהכנת כתכת־ענק מסורתית זו. אכל
התעלומה, המעוררת מדי שנה גל של ניחושים, תיפתר רק כאשר יצא
גיליון ראש־השנה לאור, כיום הרביעי הכא.
סיכומי השנה של ״העולם הזה״ ,שככר הפכו מאורע עיתונאי
שתהודתו מגיעה הרחק מגבולות המדינה, יורידו את המסך על מאורעות
השנה. לא לסיום — להפסקה כילכד. כי באותה שעה ממש כה עוסק
חדק מהמערכת בהכנת גיליון ראש־השנה, נמצא חלקה האחד במירוץ
לכיסוי המאורעות השוטפים — אלה שיולידו אולי את איש־השנה של
השנה הכאה.

אשכול

איש השנה תש ״ל
לוחס־שלוס

דיין

איש השנה תשל״א
מזכיר ההסתדרות בן־אהרון

מכתבים
מי יהיה איש השנה

איש השנה תשט״ו
פרקליט

תמיר

איש השנה תשט״ז
נשיא

מצריים

עבד־אל־נאצר

איש השנה תשי״ז
מצביא סיני דיין

אני כבר ״מת״ לדעת מיהו איש־השנה
של העולם הזה. אין לי ספק בדבר אחד.
אילו לא הייתם בוחרים בשנה שעברה
(תשל״ד) בהנרי קיסינג׳ר כאיש־השנה,
הייתם בוחרים בו בשנת תשל״ה. נכון ז
לדעתי, איש־השנה הוא יצחק רבין, ש השאיר
את כל שונאיו מאוכזבים (בהיותו
יור ש אמיתי, לקראת סוף השנה) ,זבהפתיעו
את כל י די דיו בהצלחתו (שעה שהם ציפו
לכישלונו המוחלט).
התוכנית הטלוויזיונית של השנה, שהיתר.
הטובה והמובחרת ביותר: ניקוי־ראש, של
צוות ״זו הארץ״ בהעולם הזה. זוהי תוכנית
שעשתה היסטוריה, כי זו הפעם הראשונה
שצעירים כישרוניים כקובי ניב, אפרים
סידון, חנוך מרמרי וד״ר מלכיאל זוארץ,
ניקו בצורה יסודית את הליכלוך שהצטבר
במשך 28 שנים בראשי צמרת השילטון.
א. סופר, תל־אביב
אין לכם דם. אבל אם תהיו ישרים עם
עצמכם ועם קוראיכם: איש-השנה הוא אידי
אמין, המייצג יותר מכל אחד אחר את
העולם המטורף שבו אנו חיים.
אסתר משיח, בת־ים
...פינחס ספיר, שעם הסתלקותו י רד
הגולל על תקופה שלמה בחיי המדינה, על
הטוב והרע שבה.
יורם הירש, תל־אביב
שום אדם לא השפיע על מדינת־ישראל
השנה כמו נשיא מצריים אנוואר סאדאת.
גם השנה הוא התגלה כמדינאי המבריק
והשקול ביותר במרחב, האיש אשר מעשיו
עיצבו את עתידה של מדינת ישראל.
כ. הלוי, ירושלים
...משה דיין, על אפכם ועל חמתכם.
חגית גדכוע, רחובות

איש השנה תש ״ך
רכז שואה

אייכמן

איש השנה תשב״א
מודח

לבון

איש השנה תשכ״ב
קורבן סובלן

איש־השנה הוא מיכאל צור, המסמל בד מותו
את שקיעתו המוסרית של המישטר
הישראלי, ואת הניוון והשחיתות של החב רה
הישראלית.
רפאל זליקוביץ׳ ,תל ־אביב
הנה רשימת ההצעות שלי לאנשי-השנה
שלכם: איש השנה — הנרי קיסינג׳ר ;
איש הביטחון — אריק שרון: איש הכלכלה
— טיבור רוזנבוים ; האיש הצעיר — אסא
קדמוני ; איש הדת — זבולון המר ! ח״כ
השנה — אהוד אולמרט; אשת השנה —
גילה בוכמן־לוי.
אלכסנדר הוכברג, קריית־חייס
...יהושע פרץ מנמל אשדוד, הנציג הנא מן
של מאבק הפועלים נגד מישטר הדיכוי
הסוציאליסטי.
ר. בבר, אשדוד
אני חושבת שמגיע כי תעניקו את הפרם
הראשון של איש־השנה לזמר הנערץ ניסים
סרזסי, ששירתו משקפת את ריג שות הנו ער
הישראלי.
יפה מועלם, באר־שבע

איש השנה תשכ״ה
מפלג מפא״י בן־גוריון

איש השנה תשכ״ו

איש השנה תשכ״ז

כלכלן ספיר

שר־הביטחון דיין

איש השנה תשל״ב

איש השנה תשל״ג

איש השנה תשל״ד

גולדה המלכה

מקים הליכוד שרון

מסדיר־ביניים קיסינג׳ר

נדמה לי שאיש־השנה המתאים יו תר
מכולם בתחום הכלכלה הוא דווקא ברוך
נאדל, שאולי לא עשה הרבה כדי להביא
את הכלכלה הישראלית למה שהיא היום,
אבל יש להניח שמעשיו ישפיעו בעתיד.
רפי כן־עזר, נתניה
...אשר לאיש־השנה, אין לי ספק: זה
יהיה יאסר עראפאת, האיש שהשפיע יותר
מכל (תודו על האמת) על דמות המהלכים
המדיניים המתנהלים כיום. איש־השנה ב טלוויזיה:
דובי גל, שזכה לתהילה בעק בות
הופעותיו בניקוי ראש.
הרצל גבידק, נווה־אביבים
איש־השנה, לדעתי, צריך להיות יצחק
רבין. איש השנה בסיפרו ת: ד״ר משה
קרוי, שהעמיד את כל המדינה על הראש.
איש־הצדק של השנה: יורם ביכונסקי.
איש־הכישלון של השנה: רב־פקד צמרת,
שנכשל בחקירתו של ביכונסקי אחרי ש עשה
רוח.
רכקח פרום, תל־אביב
...אידי אמין, כמובן, שפרצופו כפרצוף
כל מה שמתחולל סביבנו. איש־השנה בכל כלה:
פרופסור חיים בן־שחר, האחראי ל רפורמה
שעליה עתידות להישפך עוד הר בה
דמעות׳ אם לא למעלה מזה.
רותי מוראד, רחובות

פרס משחת
משחק כבול
תרעומת הובעה השבוע בחוגי מקורביו של ראש־הממשלה
יצחק ר בץ, על מה שכונה בפיהם ״המישחק
הכפול״ של שר־הביטחון, שימעון פרס. לפי גירסה
אחת אין זה כלל מיקרה שהפגנות חוגי הימין, השבוע,
כוונו נגד יצחק רבץ אישית, מבלי ששימעון פרס
יאוזכר בכרזות ובסיסמות־המחאה. א ץ זה גם מיקרה
שהמפגינים, שבאו להפגין מול דיר תו הפרטית
של רבץ בשכונת נווה־אביבים בתל־אביב, התעלמו
מדירתו של שימעון פרס, המתגורר בשכנות לרבין.

ש רוב דממשלה -
אדא אס כן...
מניין הקולות הצפוי בהצבעת בכנסת על הסדר־זזביניים
הוא, לפי שעה:
נגד: כל הליכוד 38 צעירי מפד״ל 2רוב
החזית התורתית 3חלק מרפ״י 5בס״ה.48 :
כעד: המערך בלי חלק מרפ״י 45 מיעוטים (,)3
ל״ע 4רוב המפד״ל 8בס״ה .60 :
נמנעים ג רק״ח 4יעד 4חלק מהחזית התורתית
( ,)2מוקד 1הלוי 1בס״ה.12 :

יחסי־כוחות אלה עלולים להתערער אם
יצליחו צעירי המפד״ל לשנות את הצכעת
שאר חברי המפד״ל ו/או אם יצליח משה
דיין לשכנע הכרי-מעיד נוספים להיעדר,
להצכיע נגד או להימנע.

יעד עשוי
להצביע בעד
העמדה הסופית של סיעת יעד אינה ברורה.
לפי נוסח ההחלטה שנתקבל, תימנע יעד
בהצבעה הסופית על הצעת הממשלה, אך
חבריה מבטיחים שאם לא יהיה לממשלה
רוב, תבקש סיעת יעד הצבעה נוספת
ותצביע כעד הממשלה.
לפני־כן תנסה סיעת יעד להשיג מהממשלה שינויים
פוליטיים תמורת קולותיה.
הסיבה לעמדתה הבלתי־ברורה של סיעת יעד נעוצה
במחלוקת הקיימת בין ראשיה על הסדר־הביניים.
מתנגדים להסדר שולמית אלוני, מתי פלד ולובה
אליאב, ששינה את עמדתו. תומך בהסדר דוי ד שחם.

למוקדי 1דן
ו״טנע
גם עמדת סיעת מוקד לא היתה ברורה
כתחילה, ובסופו של דבר הוחלט שהח״ב
שלה יימנע.
ההחלטה נתקבלה בישיבת המרכז, שבה השתתפו
כ־ 50 מבין 150 החברים. השפעה מכרעת היתה
להרצאת־האורח של האלוף (מיל ).מתי פלד, חבר יעד,
המתנגד להסדר־הביניים בחריפות.

מערבח־הממשלתית התמוטטה הרגשת
חוסר־האונים בשטח ההסברה, ששררה השבוע
בממשלה, עשוייה לגרום לכך שיצחק ר בין יבדוק
את כל המערכת, אחרי שישכך המשבר הנוכחי,
ויסיק מסקנות מרחיקות־לכת.
מול התקפת גוש־אמונים, נסתבר לפתע לממשלה כי
שני הצהרונים וחלק מעיתונות־הבוקר הם נגדה,
וכן שחלק ניכר ממערכת־החדשות של שידורי־י שראל
והטלוויזיה נתון בידי חברי הליכוד ואוהדיו.

גדוע מזה — כאשר נדחפה הממשלה בלי
בל הצדקה לעמדת התגוננות, נסתבר כי
רוב דובריה מגמגמים, אינם משכנעים
ואינם משוכנעים כעצמם בעמדתם.

בכל הנראה הצליח שימעון פרס, באמצעות
מנגנון־יההסכרה שלו, לשכנע את חוגי הימין
שהוא מייצג כצוות המשא־ומתן את
העמדות הניציות, וחוסם את רכין היונה.
האמת שונה לחלוטין, שכן דווקא פרם גילה
באופן אישי נכונות לוויתורים מרחיקי־הלכת
כיותר.

ישראליים יבנו
במוסקבה י
לא מן הנמנע כי מומחי־בנייה ישראליים
יועסקו כעכודות־בנייה במוסקבה.
לקראת המישחקים האולימפיים, שייערכו במוסקבה
בשנת ,1980 הוציאו הסובייטים מיכרזים בינלאומיים
בקנה־מידה ענקי, לבניית בתי־מלון ומיתקנים אחרים,
לצורכי האולימפיאדה.
בין החברות המתחרות במיכרזים אלה, נמצאת
חברה בינלאומית הקשורה בעקיפין גם בישראל,
והמעסיקה מאות עובדים ישראליים בפרוייקטים שלה
ברחבי העולם. אם אומנם תזכה חברה זו באחד
המיכרזים, עשוי להיווצר מצב שבו יועסקו גם

;!*:ורד של חקלזת חמודות גווגלו.
לאחרונה במסופי הקרב מדגם

קיסינגיר היבנט
את ועדח־העורכים
בניסיון להטות את דעת־הקהל בישראל לטובתו, עשה
השבוע שר־החוץ האמריקאי הנרי קיסינג׳ר מעשה
חסר־תקדים. הוא נפגש לשיחה שלא־לפירסום עם
עורכי העתונים היומיים בארץ, הירצה בפניהם במשך
שעד, ארוכה על מצב העולם, על המדיניות הגלובלית
של ארצות־הברית ועל התפקיד שנועד לישראל
במיסגרת מדיניות זו.

אפילו מתנגדיו המושבעים של קיסינג׳ר
בקרב העורכים יצאו נלהבים ממנו כתום
הפגישה .״הוא עשה לנו שטיפת־מוח״ ,אמר
אהד מהם. למעשה לא גילה קיסינג׳ר
לעורכים שום סודות, ובסד־הבל הציג
לפניהם כצורה בהירה, כקסם האישי
המהפנט שלו, את התיזות והערכות־המצב
שהם כעצמם פירסמו בעיתוניהם.

משה דיין טטשיך לחבור
ח״כ מיטה דיין משיך לצפצף על
החוק ולחפור עתיקות ללא רישיון,
בניגוד לחוק, מבלי שאיש יעצור כעדו.
לפני בשבועיים התלונן תושב פתח
תיקווה כאגף העתיקות, כי ראה את
משה דיין חופר באתר ארכיאולוגי
מוגן, בקירכת עכו. אגף־העתיקות
התעלם גם הפעם מהתלונה.

:מארצותי־הברית התקלות נתגלו
במנועי הנשים .,זרק נ־־לויים המוקדם
מגע התדסקוייח ואסונות. אידה * 85
כפר מחקריים דבר^ שבהה •גאדצו
טייסי ה״אפ״ 15״ בחיליהאזויר
באוויר, תוך ביי טיסה, בי* לנחיע
ואביו 5 ,תד5אה;::מב::::1גימגתו*דם
:הוראת.שלא ::ל&דיב במהירות:,תעזלח.
ים: בחוגי ,

;!*:שק: להגיע אי־נ 3*81־:
המתוכננת שלו ס מאל;
כתדעאה מסך ייתכן פי יהולז עיכובים

אהסקתז: ש ל ; נ ש 1ס ( ו ה:יר!!ן רד;•::י

2 $גס באשר יימממן!:;:

ישראליים בעבודות במוסקבה. בירורים מוקדמים
שנערכו על־ידי החברה העלו, כי הרוסים לא יציבו
קשיים לגבי לאומיותם של מומחי החברות הזרות.

דויד זוהר -דו ב ר
המימשל הצבא*
כתב ״מעריב״ בחיפה, דויד זוהר, עומד
להתמנות כדובר המימשל הצבאי כיהודה
ושומרון ולקבל דרגת רב־סרן. זוהר יקבל
חופשה מעיתונו, לתקופה כת שנה עד
שנתיים, כה ישמש בדובר המימשל.
.זוהר, בוגר אוניברסיטה׳ומי שסיים לאחרונה קורס־קצינים
בתקופת שירות־המילואים שלו, הוא אחד
מבכירי העיתונאים בחיפה. רק לאחרונה הוא פוצץ
את אחד הסקופים שהסעירו את העולם כולו, פרשת
החיילת ז׳נט פרג׳ וידידה, איש האו״ם.

לא תהיה חקירה
בהתנהגות המישטרה
למרות דרישת הימין להקים ועדת־חקירה
אשר תחקור את התנהגות המישטרה
בהפגנות השבוע, לא תמונה ועדת־חקירה.

ברם -האלטרנטיבה
של קיסינג׳ר
.העיתונאים האמריקאיים, המלווים את חנרי קיסינג׳ר
במסע־חדילוגים המיזרח־תיכוני שלו, העלו בפניו
באחת הטיסות האחרונות את האפשרות שבעיקבות גל
ההפגנות הפוקד את ישראל עלול יצחק רבין לאבד
את כיסאו כראש־הממשלה. קיסינג׳ר נשאל אם אין
הוא רואה בכך סכנה להתמוטטות מאמציו להשגת
הסדרים.

לדברי אחד העיתונאים־־המלווים, העריך
״הפקיד הבכיר״ שאם יופל רכין, בל
הסיכויים הם ששימעון פרם יירש את
מקומו, ואין בכך כדי לערער את מה
שהושג עד כה.

תחת זאת הורה שר־המישטרה, שלמה הילל, למפכ״ל
שאול רוזו ליו לבדוק בקפדנות כל תלונה אשר תוגש
למישטרה, גם אם התלונה היא נגד קצינים בכירים,
כולל רוזו ליו עצמו, ולהסיק את המסקנות המלאות
מבדיקות התלונה, לגבי קצינים אשר י תברר שהשתמשו
בכוח מעבר למידת הסבירות.

השוטרים ״תבעו
בבחי־יהמישפט
מוסד בית־הדין המישמעתי של המישטרה
יצומצם. בעיקבות תלונות רכות הוחלט
כמישרד-המישטרה שכל שוטר אשר
האשמה, שתוגש נגדו, תהיה כקשר לאזרח,
יובא לפני כית־מישפט רגיל, ולא לפני בית*
דין מישמעתי של המישטרה.
בית־הדין המישמעתי יעסוק רב בעבירות מישמעתיות
פנימיות של חמישטרה, אשר לאזרחים אין נגיעה בהן.

00 :מ 60 הס

:מסיו

20־ 811^ 8מג ב ר 2 0וואט הספק 8 8
:פטיפון ידני
טיונר ז\/ן /4ו\/ז 8סטריאו
זוג רמקולים
20־<וו*/ן 8מג בר 20 וו א ט הספק 8 8
פטיפון חצי אוטומטי
טיונר י\/ו\1¥1//ק סטריאו
טייפ קס טו ת סטריאו
זוג רמקולים
70־\ 18ו 8מגבר 70 וואט הספק 8 8
פטיפון חצי אוטומטי
טם ראש מגנטי
טיונר /1ו/ו!*/ו\/ו 8סטריאו
זוג ר מ קולי ם

<-70ו^וו 8מגבר 70 וואט הספק 8 8
פטיפון חצי אוטומטי
טם רא ש מגנטי
טיונר א\ ^ 1 1סטריאו
טייס ק ס טו ת ״ץ001.8״
זוג רמקולים
1-18-219מגבר 36 וואט הספ ק 88
פטיפון אוטו מטי
ס טרי או טיונר טייפ קס טו תסטריאו ׳
זוג רמקולים
319־ 818 מגבר 40 וואט הספק 88
פטיפון אוטומטי סטריאו טיונר
טייפ ק ס טו ת סטריאו
זוג ר מ קולי ם׳

גו או לראות.לחוש ולשמוע מוסיקה באולמי התצוגה של סוני

העולם הזה 1982

רמקולים מ ־ 10 וואט 11/־ ססו וואט
אחת מ אין סו ף אפ שרויו ת :
ו. מגברססווואט הספק3זק
.2פטיפון אוטומטי
.3טיונר ו/£1\/ו 8!1/ס טרי או
.4טייפ ק ס טו תדק ״ץ01:8ס סטריאו
זוג רמקולים

מגבר 6ו וואט הספק 88
פטיפון ידני
טיונר 1ו׳^ו 8ס טרי או
טייפ קס טו תדקס טרי או
זוג רמקולים

תל-אביב: מגדל שלום. רוו־ אחד-העם , 9טל.ו5 24 3

מכתבים
(המשך מעמוד )3

עזרה לגיטימית?הסתדרות
בעיקבות הרשימה ״בית־ספר לריגול״
(העולם הזה ,) 1980 הסתמך הכותב על דב רים
שאמרתי כאילו ליהושע בריליאנט
מהג׳רוסלם פוסט. הרי העדות: ,
לא נאמר על-ידי שום ד בר על כך ש ייתכן
שהסי־איי-אי ניצלה את ההסתדרות
כדי לאמן מנהיגים אסיאניים בשנות ה־ 60׳
המוקדמות. הדבר נאמר על־ידי כתב ד ־
ג׳רוסלם פוסט, שאינו יודע כנראה כי
מעולם לא התקיים שום קורם שמומן על-
י די אירגון־הגג של האיגודים האמריקאיים,
ו שנו ש או הרישמי הוד. יחסי עבודה ו-
קואופרציה.
כל הקורסים שנערכו במכון עד היום,
בלי כל יוצא-מן־הכלל, נערכו ביוזמתה
הבילעדית ועל חשבונה הבילעדי של ההס תדרות.
לפי מיטב ידיעתי לא היה שום
קשר בין ההסתדרות לסי-איי-אי, ומה ש כותב
ה״סוכן העריק״ הוא עלילה שיש
לדחותה ׳מכל־וכל.
הנאמר ביחס לזהירות בקבלת מועמדים
היה קשור למיקרה שהיה עם תלמיד מאפ ריקה,
שהתגלה כמי שבא בכוונת ז דון
להשמיץ את המכון ואת ההסתדרות, ולפגוע
ביוקרתו בעיני. דעת־הקהל האפריקאית.
דבריו, שפורסמו בירחון הערבי היוצא ב שפה
הצרפתית, ד ן אפריק, נוצלו נגד
ההסתדרות והמכון האפרו־אסיאני.
מאז הקמת המכון מתקבלים המועמדים
לקורסים הנערכים בו י שירו ת מהאיגודים
המיקצועיים, ולא היתד. כל פנייה בנדון
מצד שום ״אירגון אמריקאי״.
כל העזרה שמקבלת ההסתדרות מאירגון-
העבודה האמריקאי והסתדרויות אחרות
הוא על יסוד של סולידאריות בינלאומית
למיפעלים בארץ והיא גלוייה, לגיטימית ו רצויה.

הנאמר לעיל נובע בבירור, שכל ני סיון
לקבוע כאילו החשדתי את ההסתדרות
או את 1 ,-0 1 0אין לו שחר.

ישראל הרץ,

הוועד הפועל, תל־אביב

• דבריו של הקורא הרץ שפורסמו ב־העולם
הזה צוטטו (תוך איזכור המקור)
מדברים שפורסמו בשמו בעיתון ג׳רוסלם
פוסט.
קראתי בעיון את הכתבה ״בית־ספר ל ריגול״
(העולם הזה ,) 1980 והייתי רוצה
להתייחס למיספר דברים שצרפו את העין.
ראשית, כל הסיפור על עבודתה של ה־

סי-איי-אי לא מחדש הרבה, להוציא את
הלקה של ההסתדרות באחת מקנוניות ה־סוכנות־לביון.
אני מבין שכל התיאור
נעשה כדי להגיש לנו לבסוף את ד,ליפתן,
שהשאיר טעם מר בפה.
שנית, יש לי יסוד סביר להניח את
אמיתות ׳הסיפור, ולא בגלל שההסתדרות
נטלה בו חלק, אלא בגלל עבודתה היסו דית
של הסוכנות־לביון, שעוללה דברים
הרבה־הרבה יו תר גדולים• וכמו שאני רואה
את הדברים היום, אין לי כל יסוד לביט חון
שכמה אי שי־ציבור בארץ אינם קשו רים
באיזשהו אופן לאחת מסוכנויות־הביון
הגדולות, ולאו־דווקא לסי-איי-אי.
אני מניח, בנוסף, שסוכנויות־הביון בכל
העולם ממשיכות במאמצים לגייס להן אנ שים
בארץ, בייחוד בתקופה זו.
שלישית ,׳מה טעם מצא לו אורי א מ רי
להעלות את הדברים׳ בפני הוועד־הפועל
של ההסתדרות ו מה הטעם בשאלה ״האם
שימשה ההסתדרות כלי־שרת בידי הסוב-
נות־לביון, הסי־איי-אי?״ האם ציפה אבנרי
שירוחם משל יתייחס לשאלה זו, ויענה על
דבר שקרה בשנות השישים, בזמן שעל
שאלות בנושאים אקטואליים הוא מתקשה,
ולפעמים אינו יודע לענות ב ל לו
הכותרת הראשית של הכתבה מטעה,
ואולי במכוון, כדי למשוך קוראים. הכותרת
טוענת שההסתדרות ממשיכה לקיים קשר
עם הסי-איי-אי. זד, לא נראה לי צודק
(אלא־אם־כן תוכיחו את ההיפך).
׳שאלה נוספת: חיפשתי, אבל את שם
כותב הכתבה לא מצאתי. מה קרה, הוא
מפחד ממישהו? או אולי יש לו ספיקות
לגבי נבונות הכתוב ז
ציץ כהן, אשדוד

הנאה וזה יכבוש אותו, כמו שכבש אותי.
אנא, התנדבו בהמוניכם!
אליהו אבישי, רמת־גן

רקע אידיאולוגי
גם הקורא ניצן, איש כרם־שלום (מדור
מיכתבים, העולם הזה ,) 1979 לא דייק
בעובדות בקשר לגשור, וחבל. נוסף ל פלוגה
המקובצת ולגרעין א /המונה כ־50
חברים, קיים גרעין תנועתי נוסף העולה
לגשור.
גרעין זה ,״יתד״ ,מונה למעלה מ־50
חבר׳ה, שרובם עתידים לעלות להתיישבות
לג שור שברמה (חברי השומר־הצעיר) ,ו עלייתם
דווקא לשם באה על רקע אידי אולוגי.
מויש
כך־כרוד ואלי, חיפה

גוני בפיקניק ״העולם הזה״

1חלקי 100

האב היה

אשר למה שנכתב ב מדור ״אתה והלידה״
(העולם הזה ) 1980 אודות די די מנוסי ו־100
חולצות־ד־,טריקו שעליהן הדפים את תמו-
גתו, ברצוני לציין שתמונה כזו המצורפת

אני אומנם לא מבקר־קולנוע, אבל הפעם
איני יכול שלא להתבטא בעניין הסרט
סנוקר, המוקרן כעת על בדי הקולנוע.
הרבה זמן לא צחקתי בל-כך הרבה, ממש
נון־סטופ. אני, וכל הקהל שבא לחזות
בסרט.

המחסור באחיות בבתי־החולים הולך ו מחמיר.

ו! יי

שפרונג על חולצתו
כל אחד יכול
כאן, גדולה פי־שלושה, הדפסתי על חולצה
אחת ויחידה.
מ. שפרונג, תל־אביב
• תמונתו המודפסת של הקורא שפרונג

— ראה גלופה.

לזיכדו ש? ידיד
לפני כשלוש שנים, בערב שימחת־תורה,
נהרג בירושלים ידידי, מאיר הרניק ז״ל.

לי שר אל יפה ומוסרית ותר
ראשית כל וקודם־כל: ברכה חמה לשנה החדשה. נייחל
כולנו לשנה טובה יותר ולישראל יפה יותר. וכבכל השנים,
כך בוודאי גם בשנה החדשה תתנו אתם את הטון לישראל
יפה יותר, מוסרית יותר וישרה יותר.
מפעם לפעם אני שואל את עצמי מה היה קורה אילו
היו אנשי העולם הזה, ובראשם אורי אבנרי, הולכים בתלם .
איפה הייתם היום ז
התשובה ברורה לי: אילו הייתם הולכים ״בתלם״ כבר
מהתחלה, והייתם חלק מ״המימסד״ ,היה לדעתי בוודאי אורי
אבנרי מגיע לעמדה שילטונית ממדרגה ראשונה.
כי לא רק לי, אלא, גם אנשי המימסד של היום, ברור
מעל לכל ספק שכישרון נדיר כמו שיש לאורי אבנרי אין כימעט
לאף אחד במדינה הזאת. אך שלא כמוני, אנשי המימסד בוודאי
שמחים לראות את הכישרון הזה הולך לאיבוד בין קורות
שבועון לא״שילטוני.
גם לדעתי יכול היה אורי אבנרי לתרום חרבה מאוד
למדינה, וחבל שמצרים את צעדיו הנכונים לאורך כל
שנות המדינה.
דיפדפתי השבוע בכל כרכי שבועון רימון (שהש״ב הנפיק
כדי לחסל אתכם) שהופיע, כידוע, לפני כ־ 20 שנים.
עצם העובדה שחש״ב מצא לנכון להוציא שבועון מתחרה
לשבועון העולם הזה, אין לו אח ורע בעולם כולו. התעניינתי,
ולא מצאתי בהיסטוריה דבר כזה.
גם הפקת הצגה מיוחדת על־ידי הש״ב כדי לחסל את
העולם הזה (זרוק אותו לכלבים) מוסיפה נופך לתהודתכם
ולתהילתכם.
נדמה לי ששום שבועון אחר בעולם כולו עוד לא זכה
להיות מעורב כמעט בכל פרשה שבדרך המדינה עד כה. תמיד
הייתם במרכז, ולרוב באופן בילעדי.
הגילויים והסקופים שלכם זיעזעו את המדינה במרוצת
כל השנים, עד הגילוי האחרון על השחיתות במישרד־הביטחון,
קודש־הקודשים של ישראל.
הייתם תמיד ב״קו הראשון״ לגילויי השחיתות במדינה,

ידוע לי שהיה קורא ותומך של העולם
הזה, לא באופן פסיבי אלא אקטיבי ממש,
ותמהתי כשלא הזכרתם את מותו — או
את חייו.
אני מקווה ש עדייו לא מאוחר. יש בידי
צילום של בנו־בכורו, גוני, בפיקניק הגדול
של תנועת העולם הזה ביערות הכרמל
(גוני משרת עתה בצה״ל) ,ולמישפחתו ב וודאי
תמונות נוספות.
ש. לדיל, חיפה
• גוני הרניק, בשנת : 1965 ראה גלופה.

סנוקר להמון הצוחק

התנדבות וסיפוק כצידה

הסובלים העיקריים הם החולים, והעול
הרובץ על שיכמן של האחיות הולך וגדל
כימעט ללא-נשוא. כותב הטורים האלה
הוא מתנדב לאחיות זד, למעלה משנתיים.
ההתנדבות גורמת לי סיפוק רב ותענוג.
פיודור דוסטוייבסקי, בסיפרו ׳האחים
קרמזוב, א מר :״החיים הם יפים בשער
שים משהו טוב ואמיתי גם אישיות כמו
ח״כ ליובה אליאב, למרות היותו מנהיג
פוליטי וח״ב, מוצא זמן לבוא שלוש
פעמים בשבוע לעזור בבית־חולים.
אני פונה בזה ל ציבור הרחב להירתם
לעבודת־קודש ז ו בהתנדבות, ואני בטוח
ומשוכנע כי הדבר יגרום למתנדב סיפוק,

אוהד

לטיהור הליכלוך שפשה בקרב ״החלונות הגבוהים״ של הצמרת
הישראלית.
השקעתם מאמצים רבים כדי לתפוס את גנבי-הצמרת
בנוסח מיכאל צור שאכל מיליונים משלנו, ועוד הרבה אח רים
שהלכו בדרכו.
לח מתם תמיד לטוהר״מידות, יושר והגינות. ועל כל זה
ועוד תבורכו היום, ערב השנה החדשה, תשל״ו, כה לחי•!
וכמה מילים לעורך העולם הזה המאיץ הראשי של מא בקי
העולם הזה לאורך כל הדרך מתש״ח והלאה:
ביקרתי השבוע בכנסת. מעולם עוד לא היתה הכנסת כה
עלובה וכה מסכנה כפי שראיתי אותה עכשיו. הכנסת פשוט
גוססת.
חסר שם אותו אדם שהכניס רוח-חיים. אדם אחד, אורי
אבנרי שמו.
אני מקווה מאוד שבמהרה תהיה שוב שם, כדי לתרום
למדינה ולכנסת את דיעותיך ועקרונותיך.
אני מקווה לראות אותך שוב אחד מול — 119 ומהר
ככל האפשר.
לסיום, כבדרך אגב, כמה תארים ל״אנשי השנה״ שלי :
איש השנה: מרדכי קידר (האיש שלא וויתר)> גנב השנה :
מיכאל צור (האיש שאכל משלנו) ; הפתעת השנה: יצחק רבין
(האיש שהפתיע רבים) ; סחטן השנה: י .רבינוביץ (סוחט הת רומות
למיפלגות)> יועץ השנה: אריק שרון (יד-מינו של רבין);
אידי אמין של השנה: שלמה גורן (הרב-פקיד-ממשלתי) ; דפוק
השנה: האזרח הקטן באמת (שנשאר קירח בכל ; תכסיסו
השנה: הנרי קיסינג׳ר (שהזיז אותנו) ; מיסכן השנה: אני
ואתה ; מדינאי השנה: הרב צבי יהודה קוק (מעצב מדיניות
החוץ והפנים של המפד״ל).
אני מצרף תצלום תעמולה עצמית שלי מעל מסך הטלוויזיה
בחדר״חלומותי.
ושוב שנה טובה, ושפע של סקופים.

ד. בר״חיים, ירזשליס

זהו סרט מייוחד־ב׳מינו שעולד״ לדעתי,
על מה נשמע, דוק (כן, אני לא מגזים)
ועל כל הסרטים הישראליים שייו צרו עד־עתה.
הקהל כולו מתלהב מהסרט. שמעתי
אחד מכופתר, עושה רושם של מהנדס
או רופא, אומר לאשתו ו לי ל דיו :״מה
דעתכם על ביקור חוזר ז ״
זה אומנם סרט שלא פורט על הגל
האמנותי, אבל מי שרוצה לשכוח לשעה
וחצי את קיסינג׳ר, המעברים, היחסים
שרון-פרם־גור, שיילר לסנוקר !
יום!? שוורץ, בני־ברק

כזכות כחירות חופשיות
ישראל לא תוכל לדחות לזמן בלתי-
מוגבל את ההכרעה בדבר עתיד יהודה ו שומרון,
ורצועת עזה. כל הסימנים מעידים
על כך שנוצר באיזורים אלה ״רוב דומם״
המצדד בטיפוח ׳לישראל. אין ספק, ש שמונה
השנים שבהן הכירו הערבים את
הישראלים ואורח־חייהם, חוללו בקירבם
שינויים רבים ורצון גובר והולך להמשיך
לחיות בשלום עם היהודים.
ישראל חייבת, לדעתי, לצדד בעריכת
בחירות חופשיות בגדה וברצועת עזה, ש בהן
תינתן אפשרות לכל הצדדים המעע-
יינים להילחם על דעת הבוחר ללא איום
או לחץ. בבחירות אלה יחליט הבוחר
על מיספר אלטרנטיבות:
. 1סיפוח מלא לישראל ; .2הקמת מדינה
לי ר דן;
פלסטינית עצמאית 3 :סיפוח
.4סיפוח חלקי לישראל תוך אוטונומיה
מלאה בשטח החינוך, הכלכלה, החברה ו כדומה.
אריאל
טופז, תל־אביב

טעות לעולם צודקת

״ידיעות אחרונות״ 3.8.75

ד.־ 2ד

ס א רי ג,
אברה ם
תו שביפו׳ טבעאת מו לאח רי
הצה ריי ם בי מהשלבת־י ם, וכל

א לי ו
ל ה שי ב
המאמ צי ם
יוחועלוב תו הו.
אותו עיתון, אותו יום
מאיר גינוסר, בת־יס

העולם הזה 1982

לה ולי

הסבון לאוהבים להיות יחד

לה ולי — יחד — אהבה אחת. ךמייייי
לה ולי — יחד — סוד אחד. לה }לי
^ ןלי _ סב ן ן אחד>

לה ולי -הסבון לאוהבים להיות
יחד.

י יייייייייייי ב 3 -צבעים ובניחוח מיוחד
שתמיד יזכירו לי אותה,
לה ולי
לה ולי
ולה -אותי.

לה ולי -הסבון לאוהבים
להיות יחד. תמיד.

א. אריאל•

חדעזמעץ הזי ת !
7 העולם הזה 1982

העורך והמייסד הראשון :
ד״ר מלכיאל זוארץ ז״ל
ממשיכי דרכו יבל״א :
חנוך מרמרי, קובי ניב, אפרים סידון

!שם ־= אין קיסינג׳״ר ־= חלום שנתגשם = אין קי סינג׳ר = חלום שנתגשם = אין קי סיגג׳ר =

המטההמשולבשלאגד -דןח״א פעל
יפעיל קו 5ב ת ״ אעד 6בערב בגיזרת
לוקסור

— מא ת

כ ת בי סו כנויו ת הי די עו ת

תו ש בי ת ל־ א כי ב יו פ לו שו ם לנ שו ם

לרווחה. בעק בו ת ל חץ צי בו רי חזי, הח
כים
צ ה״ללשחרר 3נהגים מן ה שירו ת

ל כ תבנו נו ד ע כי ה מדו בר ב הקצאת 5

הפעיל וכי גם א נ שי המטה ע צ מו י ת נו

מ כוניו ת נוסעים ג דו לו ת על י די הצבא

ה מבצע וגם הם י תפ סו

ובהקצבת דלק נוספת ממשרד האוצר.

ידם

להצלחת

מקומם

לי ד ההגה.

לי ט המצה ה מ שו לבשלאגדו דן ל חזו ר
ול ה פ עיל את קו ה או טובו סי ם ה עי רוני

ב עיו ת טכניות, אך הוא מקווה כי ב
מספר
5עדל שעה 6בערב, פ פי שהיה

נ הוג מי מי ם ימימה.
דו ב ר המטה מסר כי ל צו ר ך זה הס
הדו
בר הוסיף כי קיי מו ת ע דיין מספר
פגי ש ה מחר בין המטה ה מ שול ב,

התחבורה, שרה או צר ו נ צי גי המטכ״ל
י בו או הבעיו ת על פ ת רונן המלא.

יהודי ־ סגן
נשיא הארווארד

המדען הי הודי הדגו ל הנרי קי סינגן
נתמנה ה ש בו עלמשרת סגן נ שי א ב ־
אוני בר סי ט ה
ה ארוו ארד.

ה אמריקאי ת

מטוסי היל ה אוויר פ ע לו הבו קר שוב
נג ד
הפעם

צ ב איו ת

מ טרו ת
תקפו

כ עו מ ק

ג לי ם־ג לי ם

מצרי ם,

או ה ל־ קרקס

ו מג רשכ דו רג ל ב עי ר לו ק סור. בן ודט־מי

פל אפל.

דו כן

המ הוללת
דו ברצה״ל מסר
ש בו ב שלו ם לבסיסם.

בין עצי המנגו
פעולה אמש בה

באה

כי כל

המטוסים

כתגובה

ל ת קרי ת

נ הרגו 37

חיי לי צ ה״ל
ב מתקפת
טילי םפת או מי תשל המצרים.
ב חזי ת הסורי תנמש כו הבו קר העבו
ערב
על שפת האגם המר. שקיעה אדומה בצל עצי המנגו.
גוגו צץ מתוך סבך קני-הגומא, זקנו הפרוע מבהיק בשמש ה ערבית
״חבר׳ה !״ הוא צועק ״תפסתי שני בורים עלא-כיפק.
תהיה היום אבבר חאפלה.״
זוזו מביא גיטרה, מומו מוציא מפוחית. ריח הדגים מעלה
ריר בפיות החבר׳ה. כבר שלושה שבועות שהם ניזונים משורשים.
צוצו חוזר ובידו שתי שממיות טריות שצד זה עתה וכמה עלי
בננה. המוראל בשיאו. החבר׳ה שרים שירים עצובים על וניה
ועל קטיושה וטוטו אומר פתאום ״קיבלתי היום מכתב מציפי.
מעוזי יתחיל השבוע ללכת לבית הספר. כשהלכתי למילואים,״
הוא נזכר ,״בבוקר יום כיפור, אפילו לא לקחתי מברשת שיניים.
אמרתי לציפי שאחזור בערב. היא היתה אז בהריון עם הילד.
עכשיו הוא בכיתה אלף.״

דו ת החקלאיות תחת א ש כבד ה ונ מ סר
כי ז רי עתש דו ת המוקשים מתנהלת
ב אי טיו ת.

הדוור השחור
עלה ב־ 2אג ,

פרופסור קיסינכוים
גניוס יהודי בפעולה

מ הירו שלה דו ל ר הא מרי ק אי כ ר חו ב
לי לינ ב לו ם

פרום׳

קי צינג ר, שהוא ידידישראל

נלהב, הינו הי הודי הרא שון ב תו ל דו ת

ו עו מד

עלה

כעת

אמש 118.22

א גו רו ת
ל דו ל ר

לעו מ ת 118.20כ ת חיל ת ה שבוע.

אר ה״ ב המתמנה למשרה זו.

״ אנו גאים בךב היו תך עו ד הוכחה

כ תבנו הכלכלי מו סי ף כי חוגים ב
הנצ

מ תונ ה

ל קיו מו

הגניו ס

הי הודי

מ שרד

ה או צר

ב עלי ה

רו אי ם

נא מר במבר קי הברכה שנ ש ל חו לפרו ם׳

יחסית זאת סי מן ל שי פו ר ו ליי צו ב ב
ב-סינגר
ע ״י אי שי ם, מדעני ם, מ פלגו ת

ב ש בו ע

וגופי ם שוני םבא רץ.

מצ ב המשק
שעבר.

בה שוו א ה

למצ בו

חדש! מהפכני!
המשקה הטעים והמזין —
ממש כמו קפה אמיתי

*קוריה -עלית
חבר׳ה זהב. ארץ ישראל היפה בין עצי המנגו זו השנה
השביעית. שושו נזכר ״איך אכלנו פעם שימורי בשר מצ׳כיה —
אחרי שחיסלנו את הארמיה השלישית. אז גם היו סיגריות
מצריות טובות. היום מעשנים דורה, אבל המוראל מאה אחוז״.
ערב. השמש נעלמה מאחורי העצים. רק צליל המים ה מפכים
בתעלת המים המתוקים ופיצוצי הארטילריה במרחק
מפריעים את השלווה. מישהו מתניע את הזלדה. מישהו עולה
על מוקש. עוד יום שיגרתי הגיע לסיומו בין עצי המנגו — אולי
יהיה זה המנגו האחרון ...כאן אהרון מחר, האגם המר.

הופיעה לאחרונה בשלושה טעמים:

קפה #תה #בירה לבנה.
כפית אחת בכוס מים חמים — והמשקה מוכן
כדאי להוסיף אבקת חלב לשפר הטעם

טעים תמיד, מתאים תמיד —
העם החליט ציקוריה עלית.

שם = אין קי סינג׳ר =־ חלום שנתגשם = אין קי סינג׳ר ־= חלום שנתגשם = אין קי סינג׳ר =

ממישנלא הנצחון עיקר —
אלא עצם ההשתתפות
ד״ר זוארץ
(דף קרבי, המלחמה הבאה)

שם = אין קי סינג׳ר = חלום שנתגשם = אין קי סינג׳ר = חלום שנתגשם = אין קיסינג״ר = ח

{נכד ראשון ן ישראל נתקבלה כמשקיף

העתוגים

דא יפרסמו
תמונות
ו עד ת החירום

ל מרו ת ה תנגדו תשל כמה מ אי צו ת
אפריקה

חללים

לשבוי•
סוריה

בארגון הסודה הבי״ל

(ע טי ם) נ כד ר א שון נו לדה

בי עי ש ל אי ר גון מ שוו קי הסודה ה

בו ע ב מז ל טוב לאחד מ ש בו־

קבל ת

יי נ ו בסורי ה, בטכס ב רי ת המילה

ה חגיגי מסר יו ״ רועדת־ התר־בות
שלק רו בי מ שפ חו תהש בו־יים

ר כי העתוני ם

ואסיה

החליט

אמש

ה מו ש ב

היומיי ם בי שראל החליטה אמש בי שי

המגעים

בינ
ל או מי

ב איי הו ענ טילי ם על

הצלב

ציג ישראל מר אפרים סי פון תקף
ב חריפו ת

ה מדינו ת

ש ה תנג דו ל
האדום
ל קרא תשח רו ר ה שבויי ם

ע דיין נמ שכי ם. היו ״ר גם מסר

קרא מר סי פון בלהט ״ אבל אנ חנו נמ

אי חו ליו ל בני מ שפ ח תו של

שי ך

הרך הנולד, ולס בו היו שבבש בי

את תמוכות חללי מלחמת ההתשה כשל

ז ו השנה הע שרי םושבע. הו רי

כ תבנו המיו חד בו ענ טילי ה מו סר כי

בשור,

הילד ר צו ל קרו א לו על שם הסב

רבי ם מ בין המשתתפי ם ל חצו את י די

המחסור

החמור

ב ניי ר

ה שו ר ר

ה שבוי,

העולמי.
לפי בקשת המשפ חות וב תי או ם עם
הגורמים המתאימים בצ ה״ל יו צי או ה־עתוני
ם היומיים ב מ שו ת ף מו סף ש בו עי
שי כ לו ל

ש מו ת החללים

ב ל בד.

ל היז כר

ב שיוו ק

סי פון

ה סדיר

נ או מו

סודה.

האי תן

ו כי

ב שמו. לכן נקרא הנער ש מו א ל־

נ ציג הולנד ל הץ ידובח מי מו ת ו הביע

— ש מו א ל יו סף

צ ע רו הכן והעמוק על צעד ה ה טיפ שי

— על שם ע ג נון ופ אנטו ם על

של ממשל תו שניתקה יחסיה הדי פ לו

סף פאנטו ם
שם הסבא.

מ ש קלו בשעת הלידה 3.750

ל השיג בכל דו כ ני העתונים.

ה הולנדי

ני צ ב אתכם

ב חזית אהת ואחידה״.

וו עי ד ת הקבע ש לי ד ה מו שב.

קבלת ההחלטה .״אתם ת ע שו בלוני ם ״

י כ לו

ועמם

העם

הסודה

ה הולנדי

ישראלואש ״ ףכמ שקיפי ם קבועי ם ב
אפכם
ו על חמתכם הסודה נו ע תנו ע״.

בה סוער תשלא לפרשם יו תרבע תוני ם

״ ד עו

לכם״

צי בו ר

הוסיף

מ שוו קי

הנ ציג

ה הולנדי
011130 המשחק ה מר בזי בליג ה הלאו מי ת בין
מ כ בי ת״א

ל בי ת ״ ר י רו ש לי ם הסתיים

כ תוצ א ה המפתיעה .) 0:0 ( 0:0
המשחק היה י רו דברמ תו ב רו בשל ביו
וז א ת עקב ההרכב החסר ב שו רו ת
הקבוצות.

ש תי

ב שו רו ת

מכבי

שי חקו רק חמישה משחקני ההרכב ה —
כל ה ש אר עוד ם מגויי סי ם.

ר א שון

מטיי ם עם ישראל.

אמש בטלוויזי ה:

וןע_^ויה ן^__ן!ן<״ 1ן^ו>רי!|£01ו>ן ץרין

| חתונה על גג פח לווזש ) מפגש אומנים
בצינעה, בהאפלה מוחלטת,
אך עם הרבה-הרבה שמחה ב לב
נערך אמש בצומת צח טכס
נישואיהם של 290 נכי-צה״ל,
כולם בוגרי מנעוז ״קריסטל״
שבקו מוטה החדיש.
על הטכס החגיגי, שנערך ב תוככי
המבנה המיוחד שהוקם
מאלפי שלדות שרופות של טנ קים
ונגמ״שים, ניצח ״סבי ה פצועים״
המפורסם שמחה
הולצברג.
למרות שנפצע אף הוא לפני

כחודש בתקרית בבקעת הירדן
שמר מר הולצברג על רוחו ה טובה
והעליזה וגרר את אלפי
הנכים והנוכחים לשירת ״תן
כתף, עצום את העיניים. אם
יש לך כאב — רמסהו ברגלים.
חג לנו היום, חג לנו היום״.
את האווירה המיוחדת של
חג ואחווה לא יכלה לבטא
יותר טוב אם צעירה שאמרה
לילדה ״אתה רואה, כפיר׳לה,
כשתהיה גדול — גם אותך
יחתן הדוד שמחה״.

יפה עשתה הטלוויזיה כשהחליטה,
למען מוראל העם, להפוך את התוכנית
הלבבית ״מפגש אומנים״ מתוכנית
שבועית בת שעה לתוכנית יומית בת
שעתיים.

ואכן, אמש כשהופיעה התוכנית ב מתכונתה
החדשה בהנחייתו החיננית
כתמיד של אהוד מנור, יכולנו שוב
לשמוע קולות חיוך וחיכוכי הנאה ה עולים
מכל בית אב בישראל.
ראשית שמחנו על בואם של כל
אומני ישראל באשר הם בגיוס מוראלי
נפלא של רוח העם הנפלא הזה. יפה
היה לראות שוב את רן אלירן ב שיריו
הקצביים, חנה אהרוני בלחניה הלי ריים,
ישראל יצחקי בשירים עליזים
של הימים ההם, צדוק סביר בחיקויים
נפלאים של מנהיגי האומה (בן־גוריון,
שרת, דוד רמז ואליהו גולומב) וג׳וקי
ארקין בריקודים מלהיבים.
״מצעד הפזמונים החי״ שחתם את
הערב הנפלא הביא אל סלוננו את נעמי
שמר האגדית בשירה המבטא כל אחד
מאיתנו ״יהיה בסדר״ ,הגשש החיוור,
העומדים לנו תמיד במצבים קשים,
בשירם התוסס ״יהיה מאה אחוז״ ,אנ־טיוכי
סיפליס ב שיר הקיצבי ״יהיה
טוב״ וכן ״בלדה לעצי המנגו״ בביצוע
הנכים והנכות ,״תעלת המים המתו קים״
בביצוע צוות־הווי־פאיד ועוד
כהנה וכהנה.
כל הכבוד לה, לטלוויזיה העושה
ימים כלילות למען רוח העם. המשיכו

החמישיה הפותחת
כורע :

השוער הצעיר בנדורי

החמישה ש שו ת פו הם בלו ט, ג לז ר,

רי, א הרונ ס קינד וג׳ רי בי ת־ ה לוי —
א שר מ שר תי ם בסביב ה. כל ה ש אר היו
שח קני ההרכב הר א שון של ק בו צתה ילדי
ם. מ קבוצ ת בי ת ״ ר ה תיי צ בו למש חק
רק ש לו ש ה שחקנים, והוחלט לשתף
מ בין

שבע ה

אחד־ עשר

הצופים

משחק.
לא שפ ט אף אחד.

טרגי* היא•
^ * יוזד

שם = אין קיסינג׳״ר = חלום שנתגשם = אין קי סינג׳ר = חלום שנתגשם = אין קי סינג׳ר = ח

אס יבשל דן־ם־גגיר ותפ רו ץ מידחמה -וגפו״ס 8000 קו ר בוו ת
בער ישראל -אולם שו דבר אינו מוכן לכך. לא תהיה לך ברירה:

פירות*האזן ןקה עלו וירדו. ההפצצה
** ה חל ה מייד לאחריהן. אנשים נושאי-
אלונקות פרצו לכל הכיוונים. התושבים לא
הספיקו להיכנס למיקלטים, וכבר נראו
ההרוגים הראשונים.
מהריסות הבתים הוצאו חללים. ליד זירת
התקרית התכוננו להיכנס לפעולה קבוצות
!וספות של משתתפים בתרגיל התגוננות
אזרחית. שני סדרנים, שעמדו תחילה על
המידרכה, ערקו לתוך בית־הקפה הסמוך
והתחילו מישחק שש־בש, עד סוף התרגיל.
סדרן שלי שי ביקש קפה, והתחיל קורא
את העיתון.
״פשוט משעמם. זה לא יקרה אצלנו,״
הצדיקו שלושת הסדרנים את עריקתם.
״אתה לא רואה שכולם ברחוב צוחקים
מהתרגיל?״
מדוע זה ״לא יקרה אצלנו״?
״מפני שצה״ל יעשה אותו הדבר לער אחד הגיב בים,
אם יפציצו אותנו,״
הסדרנים.
,״אצלנו זה לא יקדה, מפני שהם יודעים
מה שצה״ל יעשה להם,״ הוסיף עריק

אחר.
״הישראלים משערים שאם יפתחו הער בים
שו ב בהתקפת-פתע, הם י שגרו את
הטילים במטחים, כנראה נגד שדות־תעופה

--מאח

מרסל זוהר
צבאיים בישראל, אך בעיקר נגד מרכזי-
האוכלוסין.״ את השורות האלה פירסם
בחודש פברואר השנה השבועון הבריטי
לענייני־תעופה פלייט, ל אור כניסתם של
טילי הסקאד לשימוש הצבא במצרים וב סוריה,
טיווחם של טילי הסקיאד — 290
ק״מ — מכסה את רוב שיטחה של ישראל.
במסגרת ההיערכות ההגנתית האזרחית
החדשה הכינו ראשי ר שו ת פס״ח העליונה
(פינוי-סעד־חללים) תוכניות לגבי החיים
בעורף בימי המילחמה הבאה.
,״עלינו לנסות לחזות את המצב הגרוע
ביותר שעלול להיווצר,״ הכריז יעקב מר-
קוביז, ממלא־מקום יו״ר ר שו ת פס״ח
עליונה.
צוות של סמנכ״לים ומנכ״לים ישל מיש-
רדי־ממשלה, בעזרת מומחים־צבאיים, ני סה
להעריך את עוצמת הפגיעה, במיקרה
שהעודף האזרחי ייפגע במילחמה הבאה
בהפצצות מהאוויר ובהפגזות טילים.
הנתונים היחידים הקיימים לגבי פגיעות
מסוג זה, הם אלה מימי מילחמת־העולם
השנייה. לכן השתמשו בהם המומחים כ בסיס
להשוואת עוצמת ההרס שעלולות
לגרום, כיום, הפצצות אוויר וטילים בעיר
ממוצעת.
בחישובים אלה נלקחו בחשבון נורמות
מעוצמת הפגיעות שנגר מו באמצעות טילי
הווי־ ,2שבהם הפציצו הגרמנים את לונדון.

__לגלות
או להסתיר!

הדגם לחישוב מיסכו הקורבנות: לונדון בהפצצת וי־2

פי נתונים אלה נקבע, כי שבוע
/הפצצות על עריה הגדולות של ישראל
עלול להסתכם ב־ 8000 חללים ובעוד 24
אלף פצועים.
לפי אותם חישובים, עלולה הפגיעה של
קבוצת טילים שתיפול על איזור מאוכלס
בעיר, לגרום כ־ 120 חלים וכ־ 350 פצועים.
סמנכ״ל מישרד-הפנים, יעקב מרקוביץ,
מעריך, שגודל הפינוי עלול להיות כ50/#-
אחוז מכלל האוכלוסיה. במילים פשוטות

זה כול דהיוח וסר גרוע: אמצעי־הפיגוע השתכללו פ־־כמה מאז ;גורמה
תמונה 3 ,11 עח הפצצת העיר נאוקין פירי חיל־האוויר היפאני 3־1937
יותר האירגון של מדקוביץ יצטרך לפנות
בערך 175,000 אזרחים שיי שארו ללא
קורת־גג, ולדאוג לכלכלתם באמצעות מר*
כזי־סינוי.
כיצד יש לגהוג — תאם לגלות לציבור
את מידת הסכנה וללמד אותו כיצד להת גונן,
או להתעלם מהכל ולשתוק?
האם יש טעם בהכנה מראש לקראת
חוויות מז עזעו ת?
האם כדאי להכין את האנשים לקראת
סכנה צפויי ה?
בסיפרו הפחד הבריא ניתח הפסיכולוג
איירווין ג׳ינים את שאלת הפחד הבריא.
״מקובל להאמין שככל שהאדם פוחד
יותר מפני מצב מאיים, כן פוחתת יכולתו
להתמודד איתו. גם אם נכון הוא שפחד
רב מדי מקטין את יכולתו של אדם לטפל
במצב הלחץ, הרי מחקרים הראו שגם
פחד מועט מדי עלול להביא תוצאות שלי ליות.
רמה בינוני ת של פחד מפני מצב
של לחץ, היא המאפשרת לאדם התמו דדות
יעילה ביותר באותו מצב.״
מחקריו הראשונים של ג׳ניס, על חשי בותו
של הפחד בהכנת אנשים לקראת

מצבי־לחץ, נעשו עם חולים שעמדו לפני
ניתוח.
חולים שלא גילו כל סימני־דאנה מפני
הניתוח הקרב, עמדו במצב הלחץ שלאחר
הניתוח — בפחות הצלחה לעומת חולים
שגילו מידה מסויימת של חרדה.
בעיקבות מחקרו גילה איירווין ג׳יניס
שלושה סוגים של תגובות רגשיות. הקבו צה
הראשונה היתד. של חולים שגילו חר דה
יתרה, ש שו פגיעים מאד בגופם לפני
הניתוח ומייד לאחריו. בראה היה שאינם
מסוגלים לפתח הגנות, פנימיות כדי להת מודד
עם המצב המאיים של הניתוח.
קבוצה שנייה של חולים גילתה רק מידה
מועטת ביותר של פחד לפני־נית ש. הם
ניראו בלתי-פגיעים, כנראה משום שהת כחשו
לאפשרות הסכנה והכאב, או צימ־צמו
אותה במידה רבה. כשהגיע הכאב
הבלתי־נמגע שלאחר הניתוח, שוב לא היו
מסוגלים לשמור על נינוחות ושקט. הם
הפכו מדוכאים וחרדים, כועסים ועדינים.
מרביתם היו נורמליים לחלוטין, ונראה ש דווח
להם דק מעט על העומד להתרחש,
והם נמנעו מלחשוב על המשתמע ממצבם.

נראה שאם היו מקבלים הכנה מוקדמת
ואתראות מתאימות לפני הניתוח — היו
מתמודדים בכאב ובלחץ ביתר הצלחה.
הקבוצה השלישית היא של אנשים שקיב לו
מידע מציאותי על העומד להתרחש
עימם, כד שתוצאות־הלוואי של הניתוח
לא באו להם כאפתעה. אחרי הניתוח חשו
ביטחון יחסי, שיתפו פעולה עם צוות בית-
החולים והיו מסוגלים לעודד את עצמם
כשהתגבר בהם פחד זמני.
מידע על אסון או !סכנה מתקרבת, ה מעלה
פחד ברמה בינונית, יעלה את רמת
הסבילות של אנשים לגבי מצב של לחץ.
כך הודגש בהפרט והקהילה בשעות מצוקה,
שהופיע בעריכת י. מרקוביץ ורחל רבי-
נוביץ.
מידע זה מאפשר פיתוח מנגנוני־הת־מודדות
והגנות יעילות. זהו תהליך המ כונה
בפי ג׳ניים חיסון ריגש /,מאחר שהוא
מקביל לתהליך המתרחש בעת הזרקת חו מר
חלש המכיל וירום להגברת נוגדנים
בגוף.
עלימגת לפתח חיסון ריג שי מתאים,
חשוב שלא להניח לאדם להתעלם מסימנים

המצביעים על הסכנה הקרובה, גם אם יש
לו נטייה טיבעית לנהוג כך.
יש לספק לו גם מידע שאינו נעים,
והמתקבל באי־נשות על-מנת לבנות תמו נה
מציאותית של האירוע הבלתי־נעים
שבו עלול האדם להתנסות.
סיכם ג׳ני ם :״מיספד מחקרים מראים,
שכאשר מעוררים פחד גדול באמצעי-
שיכנוע, אך לא מקילים על האדם הפוחד
על-ידי ביטחונות — אנשים נוטים להת עלם,
להפחית עד למינימום, או אפילו
לשלול את חשיבות האיום.
״מאידך, קיימים מחקרים המצביעים על
השפעתו של איום חזק, ועל הנכונות
של בני־אדם לנקוט אמצעי-זהירות ופי
עולות־מניעה בעיקבותיו.״
הסיכום: י ש לעורר באזרח רמת-פחד
בינונית, שדי בר, על־מנת שהאדם יתפקד,
עם הופעת מצב־הלחץ, בצורה היעילה ב יותר.
יחידות
קרביות ואוכלוסיות אזרחיות ה נתונות
ללחץ־חוזד, לומדות להסתגל ל מצב
בצורה טובה יותר ויותר. כד, למשל,
(המשך בעמוד ) 14

איך קיבל יצחק רביו את אות
הגבורה, ואיך 1ה1ה יצחק ליבני
׳ 88 הסגנות־המחאה כנגד ה דוקטור
חגרי קיסינג׳ר שר-
החוץ האמריקאי, פגעו גם ב עובדי
מלון המלך דויד. העוב דים,
שהיו רגילים ליחס אדיב
וחביב מצידו של קיסיבג׳ר,
התלוננו בי הפעם, בניגוד לבי קוריו
הקודמים, לא התעכב
הדוקטור ליד איש מהם, וכימעט
שלא לחץ ידיים עם העובדים.

השר מנהל את פגישותיו החשו בות
כשהוא מטייל לאורך הרחו בות
בשכונה ביחד עם שרים
וחברי־כנסת. האמת היא כי
השר ואשתו מזמינים אורחים
בשבת אחר- לביתם רבים
הצהריים, כשהשר בעצמו פותח

שאל אותה מדוע אינה באה
לגן יום־יום. השיבה גאולה :
״אני מבשלת לבעלי.״ הזאטוט
לא הירפה, ואמר לה :״את
יכולה לעשות כמו שאמא שלי
עושה לאבא שלי• לשים את
האוכל במקרר, וכשאבא בא

13 מבדיחות השבוע :״האם
שמעת ו יצחק הכין קיבל את
אוודהגבורה מה פי תאום י
״מידי אסא קדמוני.״

! 0למרות עיסוקיו המרו בים
כשר־החוץ, למרות בעיות
ההסדר וביקורו של הנרי קי־סינג׳ר,
מצא יגאל אל*] פנאי
לנסוע באופן אישי לנמל־התעד
פה בן־גוריון, לקבל את פני
בנו יפתח, שחזר עם אשתו
שושקה מלונדון, שם הם לומ דים
ועובדים.
הטלפון

זבולון המר
לאנשים הנכונים 777 ברנדי
בינלאומי

?1לעיתונאי המוציא־לאור
אלי לנדאו יש דיעה משלו
על ההסדר עם המצרים. בשיחה
פרטית עם אלוף (מיל ).עזר
וייצמן, אמד לנדאו :״אני
בעד ההסדר. עם הנהגה כזאת,
יותר טוב ללכת ל־שלום מא-שר
למילחמה.״

׳ 91 אחד ממקטרגיו של פרץ,
העורך האחראי של הארץ גיד״
עדן סאיטט, התפלא לקרוא
בהעולס הזה שכאילו קיימת
הסכמה בין הארץ ומי שרד־החוץ,
שלפיה משקף המאמר
הראשי המדיני של הארץ את
ריעות המלשדר .״איני יודע אם
אי־פעם היה מין הסכם כזה,״
אמר סאמט ,״אך בוודאי אין
כזה מאז שאני עובד בהארץ,״

׳ 0דצזרה ואנדרי מט*

3 :וכהמשך, על אי־תגובתו
של אריקשרון בראשית ה סערה
:״שמעת י אריק חלה
בשיתוק ! ״

11 כאשר צילצל
בדירתו של ח״כ
בשבוע שעבר ללא הפסק, ביום
ובלילה, לא הבין תחילה מה
קרה. כמה מן הפונים דיברו
בגסות אל אשתו. דק למחרת
היום גילה כי הקריאות באו
כתגובה על הלצה שהופיעה
במדור הסאטירי 2 0 0הארץ
בהעולס הזה• ,שנוסחה בצורה
היתולית כפנייה לאזרחים לטל פן
להמר ולמחות על הצטרפותו
ל״ממ-שלת הנסיגה״ .הדבר בא
״גוש של בעיקבות מודעה
אמונים״ בעיתונים, שקראה ל אזרחים
לצלצל לחברי הממ שלה
.״זה לא פייר,״ טען המר,
״במודעה שלנו נתנו רק מיס-
פדי־טלפון של מישרדי הממ שלה,
ואתם נתתם את המיספר
הפרטי שלי ! ״

לעזאזל, וכי בנמל אשדוד קיי מים
״גזלנים״ גדולים יו תר
מפרץ.

הנוי קיסינגיו

ששוחח בידידות, בעת המסיבה
לכבודו בכנסת, עם עורכי שני ה•
צהרונים, נוח טוזס (״ידיעות אחרונות״) ושלום רוזנפלד (״מעריב״),
בוודאי ידע שהוא מדבר עט עורכי שני העיתונים שעשו יותר מכל
גורם אחר להתססת ההמונים בארץ נגדו. אולם קיסינג׳ר חייך
באדיבות, כשהוא מרמז שהוא קרא את תירגום מאמרי עיתוניהם.

את הדלת, ואילו גאולה מגישה
את הגעפילסע-פיש המפורסמים לרבינוביץ כשמתחשק
שלה.
להמתיק סוד עם אורח ׳מסרים,
הוא נוהג לרדת איתו במעלית
ולשוחח איתו אגב טיול.
׳ 0גאולה רבינוביץ, מי ש־היתה
במשך שנים רבות גננת
בגן־הילדים נצח ישראל בתל-
אביב אוהבת לספר על מיקרה
שקרה לה בעת שביקרה לאח רונה
בגן־הילדים. אחד הילדים

מהעבודה הוא מחמם את האוכל,
ולאמא תמיד יש המון זמן.״

שיהושע׳ פרץ
0נראה אהוד לא רק על פועלי־הנמל
באשדוד. אלפס טנא, המו״ל
והעורך של העיתון המקומי
חדשות אשדוד, יצא להגנתו של
פרץ במאמר־מערכת שבו הוא
קרא :״אווירת הלינץ׳ נגד
יהושע פרץ מחייבת תקופת־צינון.״
טנא טוען בי פרץ הוא
הרע במיעוטו, שהפך שעיר-

יאם, נישאו בשבוע שעבר,
בטכס שנערך באחד מאולמות
גן אורנים בתל־אביב. לפתע
נכנס לאולם בחור שחרחר,
ניגש אל בני־הזוג ולחש באוז ניהם
:״אתם מוכרחים לבוא
אי תי! זה חשוב, וגם תקבלו
הרבה מתנות. אל תשאלו שא לות.
בו או!״ השניים גילו רוח
ספורטיבית, יצאו עם הבחור,
כשמצטרפים אליהם ההורים וה דודות
שלא הבינו מה מתרחש.
הבחור הוביל את כל הפמליה
לאולם סמוך, שם הסבו כ־600
איש שהוזמנו על־ידי חברת לון
למסיבה השנתית הקבועה שהיא
עורכת. מנחה המסיבה, מגי
פא ד, הוא שהטיל על הבחור
השחרחר את המשימה לשלוף
את החתן והכלה מהאולם ה סמוך
כתעלול של פירסום, חילק
לכל השלושה מתנות מתוצרת
החברה.
0בעיקבות השביתות ב בנק
לאומי ובבנק דיסקונט,
הציע צבי כצר, מרצה ללשון
בר־באוניברסיטת העיברית אילן,
ל-שנות את שמו של
מכשיר הבנקומט ל״בנקו־מת״,
ואת שמה של המשכורת לשנות
ל״מס-כורת״.
! 88 בעוד העובדים הבכירים
בר שווד ה שידור יוצאים לחו״ל,
החלים מנכ״ל הרשות יצחק
ליכגי, שהוא כבד שבע נסי עות,
ויצא לחופשת־הקיץ ב באכזיב
אכזיב.
ליבני בילה
שלושה ימים, בהם הוא הצליח
לנוח, לרבדיו ,״רק משום שלא
הייתי צריך לראות טלוויזיה
ולשמוע רדיו.״

1X131

£8ואילו עזר עצמו הגיב
על התפרצותו של יצחק רבין,
שכינה את ח״כ חיים לנדאו
(לא קרוב של אלי) בשם
״סאנשו פאנשה״ וטען שהוא
מדבר כקולו של ״כלי-התחבורה
של סאנשו פאנשה״ :״פרד
מדבר על ח מור!״
91:בבניין הטלוויזיה בירו שלים
מלח־שים, כי הסיבה ה אמיתית
לביטול הקרנת סרק
מהסידרה קודיאק ביום מותו של
פינחס ספיר, היתה דימיונו
הבולט של ספיר לקוג׳אק, ש שימש
לא פעם נושא לפא-
דוריות.

כרמל מזרחי
מיקבי ואעוון לזגיזן
וזכדון יעקב

יור שו של

יהושע

ספיר, שר-

רכינוביץ
האוצר מצא לו זמן למרות בעיות
הרפורמה במס-ההכנסה, לצאת
לחופשה ביחד עם אשתו גאו*
ל ח. את חופשתם בילו השניים
בבית־ההבראה של קופת־חולים
ש בזינרודי עקב. מיד עם שו בו
מהחופשה, לפני כשבוע, אפשר
היה לראות את רבינוביץ מטייל
ליד ביתו שבתוכנית למ״ד,
כשהוא מסתודד עם צבי די*
נשטיין. השכנים באותה שבז־נת־מגורים
שבה גר השר, יוד עים
לספר כי מדי שבת אחר ו
הצהריים, אפשר לראות את

סילוויה קריסטל

שגילמה את תפקיד ״עמנואל״ בסרט האמנותי־חפורנוגראפי המוקרן
עתה בארץ אחרי קיצוצי הצנזורה, לא התביישה לחשוף את
שריה (מימין) .אולם המקרינים הישראליים הם צנועים יותר. בקולנוע ״אסתר״ בתל״אביב הודבקו
המודעות המקוריות של הסרט, כשמתנוססים עליהן שדיה החשופים של עמנואל, אך מישהו דאג
לאחר־מכן להלביש לה חזייה, על״ידי הדבקת עטיפות ניילון דמויות־חזיות לכל המודעות (משמאל).

העולם הזה 1982

בניין הטלוויזיה בירו שלים
התרוקן בסוף השבוע
ממיספר ניכר של עובדיו הכיש־דוניים.
הללו -מיכה לימור,

אלכם גילעדי, מוטי קיר־
•ט־״כוים, רב גולדשטיין,
צבי דורנר וענת אור־מרמרי,
אשתו של חבר מע רכת
2 0 0הארץ חנון מרמרי
— יצאו לשיט-מיפרשיות
לקפריסין. החבורה העליזה הפ ליגה
ביום החמישי בערב, ו תשוב
ארצה ביום הראשון,
כשחלק מעובדי הטלוויזיה ה-
-שייטים י שובו במטוס, ואילו

מיקצועיים,

קריינים של בעלי חברת שידורי הפירסומת
״אן רון״•.
׳ 1ראייה נוספת לכך שה רדיו
החליט להילחם, ויהי־מה,
בתחנתו של נתן, היא הסיפור
הבא: ידוע כי תקליטיו של
אייבי נתן היו נעולים באחד
המחסנים בנמל־אשדוד. והנה,
כשהתחיל לשדר, נתגלה כי יש
לו תקליטיה המכילה את מיטב
הלהיטים. אנשי הרדיו החלו
מתעניינים אצל חברות־התקלי-
טים מניין לאייבי התקליטים.

החודש מתחיל עם זינוק קדימה — אך השבוע אינו, בהכרח, חיובי
לתוכניותיו. בייחוד יום ב׳ :אס אתה מתכוון לבצע תוכניות ביום זה,
מוטב שתיזהר. נסיעה קצרה תסתיים בסיבוכים ואולי באסון. אל תתן
לילדים לצאת לטיולים, דווקא השבוע. בת טלה: הפני את מרצד לשיפוצים.

קולותיהם

סולו יורמן ודויד תמיר,

ו י 1ו ^ו ימז 38

הבעייה העומדת במרכז השבוע, בן שור, היא בריאותך. כל אשר תעשה
לשיפורה — מצויין. כל אשר תעשה העלול לפגוע בה — מסוכן מן
הרגיל. גש לרופא, לבדיקה שיגרתית. ואל תזניח את פוליסת־הביטוח
בגלל הצלחתך העיסקית והאמנותית. נכונו לך הפתעות במישור הפינאנסי.

₪והימ

בה־זוגך נמצאה במבוכה נוראה, ואולי אפילו במשבר. ממש מוזר
שלא הצלחת להבחין בכך עד כה. כדי לנסות לחלצה ממצבה הקשה,
אותו היא מתאמצת להסתיר ממך, אל תסתער עליה חזיתית, כי אם
בחר באיגוף ממושך, תוך ביצוע פעולות הטעייה והסחה ; כך תגיע
אל היעד בעזרתה ממש, ויחד תלבנו את המצב. אם לא תפעל למען
זוגתך, המשבר עלול לפרוץ החוצה כבר השבוע ביום שלישי או רביעי.

תקופה עדינה, רגישה ורבת־התפתחויות. מוטב לשקוע לגמרי בתוך
המאורעות, מאשר לעמוד מן הצד. עם זאת, תיכנון קצר־טווח ובהיר־עיניים
ביום ח׳ יאפשר לך לקצור פירות זמן ממושך. בת סרטן: את מסוגלת
להשפיע עליהם השבוע, כמה שרק תרצי. בתנאי שתהיי אדיבה, מכונסת
בתוך עצמך, מלאת-הומור אך שלא יהיה גלוי מדי. הרבי בטיולים קצרים.

אויה

מצפה לך שבוע נפלא מבחינה רומנטית. סוף סוף תפוצה על עוגמת־הנפש
והכאב שנגרמו לך בפרשת האהבה הגדולה שנסתיימה לא מזמן. נסה
לכבוש את נטייתך לנקום בבן־הזוג החדש על כל מה שהישן עולל לך,
והתנהג אליו כמו שמגיע לו. נסיעה קצרה תגלה לך עובדה מפתיעה.

בכוח האינרציה מוטב לזוז קדימה מאשר תוך־כדי הפעלת כל השרירים,
כל הזמן. זוהי תקופה בה מוטב לחשוב, הרבה, לפני כל צעד.׳ואומנם,
אם כן תעשה ולא תירתע מן המסקנות המפתיעות שתסיק — תגיע
רחוק השבוע. יש סיכוי להעלאת״שכר או להכנסה גדולה יותר.

משה גת

הצייר הישראלי הנודע, חגג השבוע במלון
״פאל״ בתל״אביב מאורע מיוחד ב מינו: הו פעת
אלבום ליטוגראפיות של סידרת ציורים מיוחדת משלו על
הנושא :״פנים בישראל״ .האלבום המפואר הודפס על־ידי הוצאת
״מורלו״ בפריס, והדפסתו נמשכה כשנה, כשמשה גת מפקח באופן
אישי, במשך מיספר שבועות, על ההדפסה הסופית. מחירו של
אלבום כזה הוא 2500 דולר, אולם אזרחי ישראל לא יוכלו לרכשו
בארץ. כל המהדורה נמכרה לגלריית אומנות בניו״יורק, ורק העותק,
הנמצא בידי גת עצמו, הוצג במסיבה בפני ידידיו (למעלה) .בתמונה
למטה: כתבת ״הארץ״ נילי טל ואשת־האדריכל תמר ישר בתערוכה.

נתונוו!
22באוגוסט -
22בספטמבר

1זאזנ״ו[

אכזבה גדולה בידידו ת קרובה היא אחד הדברים הפחות נעימים העשויים
לקרות לך השבוע, בן מאזניים. בת מאזניים: אם את חושבת שקשר עם
ידיד הוא חיוני — שימי לפחות עין על מה שהוא עושה. ובכלל, הגיע
כבר הזמן שתשקלי את כל מעשייך בזהירות יתירה. לבשי בהיר.

בספטמבר -
2ז;•?:אוקטובר

אל תשקיע את כספך בעיסקות מפוקפקות. ובכלל, חכה עוד קצת לפני
שאתה מחליט מה לעשות בו. היחסים המתוחים עם אדם קרוב מטרידים
אותך יותר מדי — כדאי שתוותר קצת כדי שהיחסים ישתפרו ושמוחך
יתפנה לדברים חשובים יותר. בת עקרב — אל תזלזלי בבריאותך.

עימות רוחנית תאפשר לך להתגבר על כל מיני התנגדויות צפויות
ובלתי־צפויות. רעיון מבריק, אם יבוסס על־ידי תיכנון לעומק, עשוי
לעצב את עמדתך הציבורית בצורה ובמידה בהן טרם נתנסית. זהו
שבוע טוב לביקור אצל התופרת או בתצוגות־אופנה. אל תסמוך על
ידידים. עשה את הכל בכוחות עצמך ובמו״ידיך. תתגאה בפרי יצירתך.

צורת הדיבור הברורה והמרשימה שלך בימים אלה, תזכה אותך ביתרון
ובכושר שאתה מאמין בהם בלב שלם. ידידה ממזל תאומים שתפגוש
עשויה להיות לך אשת שיחה מעניינת. אתה עלול להיסחף בשיחותיך
על דת ומוסר וליצור בה את הרושם של מטיף דתי, המנסה לחנך את
כל הסובבים אותו לערכים נעלים. זהו הזמן להיערכות לקראת העתיד.
אותם שאינם ממהרים
באותה מיפרשית עצמה

שובו

; תחנת־השידוד הפירטית
קול השלום של
הולכת ותוססת לה מקום חשוב.
כראייה לכך, אפשר להביא את שידורי מילחמתו של מנהל
פירסומת בשידור, מיטה חובב,
בתחנה זו. חובב שיגר
מיכתבים לקרייני הרדיו, היתרה
בהם כי מי מהם שיעבוד עבור
אייבי כ״דיסק־ג׳וקי״ ,או אפילו
יקריין בשידורי-הפירסומת ל תחנה
זו, יאבד את סיכוייו
לעבוד עבור שירותי פירסומת
בשידור. אולי משונדכך נשמעים
ב שידורי הפירסומת המשודרים
אצל אייבי, במקום קולותיהם

אייבי נתן

העולם הזה 1982

גם הברות־התקליטים התעניינו,
בינן לבינן, מי סיפק לאייבי
תקליטים. האמת היא שספק
התקליטים היה איתן ציר,
מנהלה הצעיר והחדש של חב־רת־התקליטים
סי־בי־אס, שהע ניק
לאייבי 250 תקליטים ב מתנה.

:בברכה יוצאת־דופן זכה
הצייר אגדהם פת, שפתח
תערוכת ציורים מהתנ״ך ביפו
העתיקה. אורח־הכבוד בפתיחה
היה ח״ב גדעון פת, שגילה
לגמרי באקראי כי הוא קרוב־מישפחה
של הצייר. אמר ח״כ
פת לצייר פ ת :״באופן לגמרי
אגואיסטי אני מברך או תך: מי
יתן ולא ירבו כמותך בישראל ! ״

גז־1
21 בד צ מבר ־־
9ז בינואר

צפוי לכם שבוע מעניין וסוער, הן מבחינה פינאנסית והן מבחינה
רומנטית. אפשר שתעשו כסף בעזרת או כתוצאה מקשר רומנטי ואפשר
שהרפתקה רומנטית תעלה לכם בכסף רב. השתדל לא להמר ולא לסכן
כספך שלא לצורך, כי אתה עלול להיגרר להוצאות כספיות לא כדאיות.

עצבים חזקים ! זה מה שאתה צריך השבוע. שב על אחוריך וחכח.
השתדל לא לקפוץ מעל לקורקבן. השתמש במה שיש לך. אחרת תגיע
למצב ממנו לא תצא בקלות. חסוך לשעת צרה. כי היא עומדת בפתח.
ומי הוא החכם, אם לא זה הרואה את הנולד ! בת דגים, לך מראים
הכוכבים שבוע של אהבה ובילויים רבים. אך המונח ״אהבה״ איננו
בהכרח אותו מושג שאת מתכוונת אליו. לכן היזהרי לבל תמעדי !

קב 1ר צח עצמן־ !
(המשך תעמוד ) 11
למדו תושבי הערים ברחבי אירופה, אשר
סבלו מהפצצות־אוויר במילחמת־העולם ה שנייה,
למה גורם חומר־נסץ בעל עוצמה
גדולה וכיצד יש להתגונן מפני שצצות.
נאשר מסתירים מפני אזרחי המדינה
מה שעלול להתרחש בעורף במילחמה
הבאה, גורמים ישירות למה שהודגם על־ידי
שלושת הסדרנים בתרגיל להתגוננות
אזרחית זה לא יכול לקרות אצלנו!״
העלון הפרט והקהילה בשעות־מצוקה
מפרסם סיכומים מתוך החוברת ,,עזרה
ראשונה פסיכולוגית לתגובות נפשיות בעת
אסון,״ שהוצאה לאור על-ידי הוועדה ל אסונות
ולהתגוננות אזרחית של התאחדות
הפסיכיאטרים האמריקאיים.
.״הניסיון באסונות אזרחיים ובלחימה קונ בנציונלית,
כולל הפצצות־ערים ולחימה
על הקרקע, מלמד שבין האנשים הנזקקים
לעזרה נפשית, על כל 100 מקרים שנפגעו
פגיעה פיסית, יש כ־ 10 עד 25 מקרים ללא
פגיעה פיסית. כ־ 50 עד 70 אחוז מכלל
האנשים נפגעים פגיעה נפשית באופן קל.
30 עד 40 אחוז עלולים לגלות הפרעות
יותר ממושכות, אך גם אלה פגיעות בי נוניות
בלבד• רק תגובותיהם של 1עד
3אחוזים עלולות להיות חמורות. בטיפול
מתאים, ניתן להחזיר את מרבית האנשים
הללו לתיפקוד תקין תוך זמן קצר.
שאלוהים ידאג לעורף
** מסקנה ז ו יש ללמוד על חשיבותו
( /של הכוח שיפנה את הנפגעים, ויעביר
אותם תחת אש — בתנאים מתאימים —
למקום מובטח.
מי הם שליחי-המיצווה שעליהם מוטלות
משימות מסובכות ביותר א לו?
אחרי שכוחות הג״א יחלצו את המתים
והפצועים מתחת להריסות, ייכנסו לפעולה
המתנדבים של פס״ח.
חוליות־הפינוי י ע בירו את הקורבנות ל מרכזי
הריכוז. שם יתקיים תהליך הזיהוי.
מומחים טוענים שכבר בכך נעשתה טעות
פטאלית, מאחר שזיהוי המתים לא החל
במקום שבו הם נתגלו. במקום בו מתגלה
הקורבן פזורים פריטים השייכים לו, וחפ צים
היכולים להבטיח זיהוי מלא ומוחלט.
בשלב השני ייכנסו לפעולה חברי ועדה
לזיהוי. צלם, רופא־שיניים ואיש־מישטרה
יבדקו את הגופות שלא זוהו. תוך 24
שעות אמור הזיהוי להסתיים. אם תפרוץ
המילחמה באמצע הקייץ — לא תהיה ברי רה
ובגלל החום יצטרכו לקבור את החללים
בעורף תוך 24 שעות גם ללא זיהוי. אם
מזג-האוויר יהיה פחות חמור, יעמדו לר שותם
של ציוותי־הזיהוי כמה שעות נוס פות.

פרסום
ד־ז־ •עקנסון

84.1

בעוד כחודש ימים יניח שר־הפנים על
שולחן הכנסת הצעת־חוק שתאפשר לקיחת
טביעת־אצבעות מכל אזרחי המדינה פעל
לגיל , 16 כדי לאפשר זיהוי חללים בזמן
הפצצות בעורף. המישטרה מבטיחה שלא
תשתמש בטביעות אלו בחקירות פליליות
נגד האזרחים. אך גם כך, יעברו שנים
רבות עד שכל אזרח ימסור את טביעות־האצבעות
שלו במישרד־הפנים. התהליך
יתבצע כאשר האזרח יבקר בלישבות מיש-
רד־הפנים לצורך קבלת דרכון, או רישום
שינויים בתעודת־הזהות•
מערכת פס״ח בנוייה בעיקר על מת נדבים:
המתנדב הוא אדם בעל ר צון טוב,
אך אינו בעל־מיקצוע• פסיכולוגים ידועים
טוענים, שאין לצפות מבני־אדם המצויים
באיזור שנפגע שיפעלו באותה יעילות
ובאותו שיקול־דעת שבו הם פועלים כ רגיל.
במיסגרת
ההכנות והתוכניות של ועדת
פס״ח העליונה לקראת מצב של מילחמה,
חולקה הארץ לשישה מחוזות: צפון, חיפה,
תל־אביב, מרכז (רמלה-לוד — רחובות)
ירושלים והדרום.
אחרי הפגיעה הראשנה בעורף, יקלטו
מרכזי־הקליטה את המפונים. מיטות ושמי כות
בלמעלה מ־ 7מיליון ל״י נרכשו על־ידי
פס״ח עבור מרכזי-קליטה. לגבי המזון ש יוגש
למפונים הוחלט שלא להכין ריכוזי
מזון.
ראשי פס״ח מקווים להתגבר על ה־בעייה,
בעזרת השכנים שיתחלקו עם הנפ געים
במזון שנמצא בבתיהם. ראשי פס״ח
מקווים להתגבר על בעיית הגשת האוכל
למפונים שבמרכזי־הקליטה בעזרת מיפע־לים
מקומיים, המספקים ארוחות לילדים
בבתי־הספר היסודיים בזמנים רגילים. אך
ספק רב אם המיפעלים האלה ימשיכו לפ-
(המשך בעמוד )32

העולם הזה 1982

ך* ם יוצאים מחוריהם, אחד אחד, כל הטיפוסים הידועים של ארץ־ישראל המטורפת.
| \ הקנאים הדתיים החשוכים, שהפכו את המוסר היהודי המפואר לפולחן של שבט,
והחותרים בגלוי או בסתר להקמת הדיקטאטורה של הקומץ הנבחר שבעם הנבחר.
הלאומנים שלוחי־הרסן, חסידי השלוחה היהודית של המוסר ההוטנטוטי, אשר הוביל
אך לפני דור לרצח שישה מיליוני יהודים.
תימהוניים סתם, מכל המינים ומכל הסוגים, ערב־רב של מעוותי־נפש, לוקי שיגעון־
הרדיפה ותסביך־הנחיתות, המוצאים פורקן לבעיותיהם הנפשיות במהומה הלאומית
הגדולה.
התגייסות גדולה

ומרשימה, דוחה

ומסוכנת.

לערכים יש ״חזית הסירוב״ .דנו יש ״חזית הטירוף״.
זו וזו מאוחדות כמטרה משותפת: לעצור כד התקדמות לשלום,
לטרפד כל ניסיון שד הסדר, לחסד ״בוגדים״ ו״תכוסנים״ ,לכפות מילחמה
חדשה על המרחב המעונה והשותת־דם, כשם אלוהי־צכאות ואללה,
ארץ־ישראד השדמה ופלסטין המשוחררת.

אם זה קורה כאשד מדובר עד הסכם־ביניים קטן, ועד נסיגה של
כמה קילומטרים במידבר סיני — מה יקרה כאשר יכתיבו ההיגיון,
השכל הישר ויצר־הקיום הלאומי נסיגה גדולה לאורך כד גבולות ישראל,
ופירוק סיטוני של התנחלויות והיאחזויות ז
מה יהיה כאשר יוסכם על נסיגה מהותית בגולן, ויי שובי המפד״ל ול״ע והמערך
ימצאו את עצמם בשטה שיוחזר לסוריה?
מה יהיה כאשר יוסכם על החזרת הגדה המערבית לידי הפלסטינים, או אפילו
הירדנים, ויתחייב פירוק שרשרת היישובים שהוקמה על פי תוכנית־אלון לאורך הירדן,
כשדה־מוקשים בדרך אל השלום?
״חזית הטירוף״ אינה מוכנה להחזיר שטחים תמורת שלום, כי אינה רוצה ואינה
מאמינה בשלום. בתפיסת־העולם הזאת, שלום עם גויים אינו יכול כלל להיות אמיתי.
ובמילא הוא מוביל לשואה.
רק הדימיון הפרוע ביותר יכול לתאר את הזעזועים החוזרים ונישנים הצפויים במדינה
עם כל צעד נוסף לקראת השלום. משלב לשלב תגבר עוצמת המהומות, יתלהט סיגנון

ך• רבה אניטים טובים מוכנים להתייחס בסלחנות להשתוללותם. מה יש, הרי אלה
ן \ הם, בסו־הכל, בחורים טובים. אידיאליסטים. פטריוטים.
אידיאליסטים — בוודאי. פטריוטים — בוודאי. אבל אין זה מקטין את הסכנה הטמונה
בהם. להיפך.
אידיאליסטים ופטריוטים גרמו לכל אסונות המאה ה־ ,20 למרחצי־דמים ששמו קץ
לחייהם של עשרות מיליוני בני־אנוש, בחזיתות ובעורף, במחנות־מוות ובמרתפי־עינויים.

אין מחלת־רוח מסובנת יותר מאשר האידיאליזם שפרץ את גבולות
שפיות־הדעת, והיוצא בריצת־אמוק. אין אידיאולוגיה קטלנית יותר מאשר
הפטריוטיזם שאיבד את הבלמים, היוצא בדהרת־שיגעון לדרוס
עמים וארצות. בלועזית קוראים לזה פאשיזם.
היש תועבה שלא בוצעה במאה ה־ 20 בשם האידיאליזם הפטריוטי ו האם לא
התגייס מיטב הנוער של איטליה וספרד, גרמניה ויפאן תחת דגל הפטריוטיזם האידיאליסטי,
ויצא למירוץ המטורף אל ההתאבדות?

ההיסטריה עשתה היסטוריה:

* * חי התוכנית הפוליטית של ״חזית הטירוף״ ,המנסה עתה למנוע את ההסדר בדרך
#ו של אלימות מילולית ומעשית?
התוכנית פשוטה בתכלית:
#לנתק את ישראל, סופית והחלטית, מכל ידידיה ותומכיה בעולם, ובראש־וראשונה
מארצות־הברית של אמריקה.

(העולם כולו נגדנו /אבד דנו לא איכפת)...
השלמה

• להתבצר בגבולות ארץ־ישראל
במהירות, שלא תהיה לו תחלופה.
#להביא בהקדם האפשרי למילחמה חדשה, שבה נעמוד לבדנו מול העולם הערבי
כולו, אשר ייהנה מתמיכה גלוייה וסמוייה מכל מעצמות העולם.

המורחבת,

בעזרת

נשק

המתיישן

ך* כנה זו אינה דימיונית, ואין היא נחלת העתיד הרחוק.
^ תגיע לשיאה תוך שנים מעטות, אולי כבר תוך חודשים מעטים.

(בדם ואש יהודה נפלה /בדם ואש יהודה תיפול!)
אין זו תוכנית חדשה. היא בוצעה כבר פעמיים בתולדות עמנו.
חזית־הטירוף השתלטה על ממלכת־יהודה, השליכה את הנביא ירמיהו אל
בור של טיט, ויצאה למילחמה חסרת־התוחלת שנסתיימה בחורבן בית ראשון.
חזית־הטירוף הכריזה על המרד נטול־התיקווה נגד האימפריה הרומאית הכבירה,
חרף אזהרותיהם של מיטב המדינאים ואנשי־הרוח של הדור, והביאה לחורבן בית שני.
אםאף יינתן דה, תביא חזית-הטירוף, בלי שמץ שד ספק, לחורבן

תוך

בית שלישי.

ך* ופנית מדינית מפוארת זו קשורה וכרוכה בתוכנית פנימית.
4 1בל תהיה לאיש אשלייה: הקנאות הלאומנית אינה יכולה להתקיים בכפיפה אחת
עם הדמוקרטיה. זה הוכח פעמים רבות בעולם. זה מוכה עתה בישראל.

מה שקודה השבוע כישראל הוא מעשה של פוטש.

הכוונה המוצהרת של המפגינים היא לכפות את רצונם על מדינת־ישראל כולה,
ולמנוע בעד הממשלה והכנסת להכריע בעניינים המסורים לידיהן.
המליצות נוסח בגין על ״בחירות חדשות״ ו״מישאל עם״ אינן אלא מסך־עשן. אין כל
בסים חוקי לדרישה זו. אילו נתקבלה, היו נערכות בישראל בחירות פרמננטיות, כאשר
מיעוט משבש את פעולת המוסדות הנבחרים בכל שני וחמישי.

מתי לא דרש מנחם בגין בחירות חדשות ז מתי לא טען כי
המיעוט הוא רוב והרוב הוא מיעוט ץ

חתימה על הסכם־זוטא, הכרוך בתזוזה כלשהי של צה״ל, היא בתחום סמכותה
של הממשלה הנהנית מאמון רוב הכנסת, שנבחרה לכהונה של ארבע שנים.

אבד העניין הפורמלי הוא מישני .״חזית הטירוף״ יודעת שהיא
מיעוט. אבל היא יודעת גם כי מיעוט קנאי, אלים והסר-מעצוריס, הנתמך
על-ידי כדי-התקשורת ההמוניים שד הימין, יכול לנטרל את הרוב.
לשם כך עליו לגייס המונים, לשבש את החיים הנורמליים, ליצור אווירה של תוהו־ובוהו
וחוסר־מוצא, לערוך הפגנות אלימות בלתי־פוסקות, למוטט את סידרי־השילטון.
כל זה נעשה השבוע.

וזוהי

מהומת השבוע לא היתה הצגת־בכורה, ואף לא הזרה כדלית. היתה
זו רק אחת ההזרות הראשונות לקראת הבאות.
כאשר יתרומם המסך ביום ההכרעה, תזדעזע הדמוקרטיה הישר אלית
עד יסודותיה — ואין כל ביטחון שלא תקרום ותתמוטט.

הסכנה היא

ובסוף, ללא־ספק, בשיא התהילה והגבורה — מצדה חדשה. סוף.

ההסתה בכתב ובעל־פה, תוחרף האלימות של המונים ושל יחידים — עד שייעשה, ברגע
השיא, ניסיון ממשי של פוטש מזויין מלא.

ההתחלה .

! מ אה המהומות ההמוניות הסוערות, למישמע הזעקות ההיסטריות של האלפים /המעשולהבים, מזדקרת שאלה אחת, פשוטה ומאיימת :

מוחשית, והיא

אך מול חזית-הטירוף אחוזת-הדיבוק, עומדת ישראל השפוייה
אובדת־עצות וחסרת-מעש, בדתי-מוכנה מבחינה מעשית ורוחנית.
מול הפגנוודההמונים של הקנאות הלאומנית, לא היתה לה היכולת לערוד אף
הפגנה רצינית אחת של כוחות השלום והדמוקרטיה. ההפגנות־הנגדיות היו עלובות.
תנועות קיבוציות, הכוללות אוכלוסיה של רבבות רבות, לא היו מסוגלות להוציא לרחוב
500 איש. מנגנונים מיפלגתיים, המושפעים במיליוני לירות, לא יכלו אף לנהל הסברה
רצינית מול הגל העכור של תעמולה לאומנית, שזרם מכלי־התקשורת הגדולים.
המיפלגות הגדולות והקטנות, הישנות והחדשות, נחשפו השבוע בכל ערוותן.

זהו הלקח העיקרי של השבוע: מול ההתקוממות ההמונית שד
הימין הדתי-לאומני, דא עמדו אלא תותחי-המים ש ד המישטדה. אוי
לדמוקרטיה, אם זוהי הגנתה היחידה !
אלות מישמר־הגבול יכולות לפצח גולגולות, אך לא לנצח במאבק על נפש הציבור.
לשם כך דרושים כוחות שונים לגמרי. את זאת הוכיח סופה של הרפובליקה של ויימאר.

ולך ונוצר

מצב־חירום לדמוקרטיה הישראלית, ורק באמצעים של חירום אפשר

לעמוד בו.
מול התגייסות ארץ־ישראל השלמה, יש לגייס את ארץ־ישראל השפוייה.

חייב לקום לאלתר מטה־חירום להגנה על השלום והדמוקרטיה.

מטה שיהיה מסוגל לארגן ולגייס המונים בעת הצורך, כדי לשלול מן המיעוט
הקנאי את השילטון ברחוב.
מטה שיפעיל את מיטב המוחות, כדי לנהל הסברה שיטתית ובעלת־מעוף מול שטף
ההיסטריה המפוברקת.
מטה שיתכנן ויבצע מיבצעים של פעולה ציבורית, לקידום פני מעשי־פוטש.

כל ניסיון לשבש את סידרי-השילטון, לעצור את ההתקדמות לשלום,
לכפות עד הרוב את רצון המיעוט — צריך להיתקל בקיר-הברזל של
התנגדות מעשית, מאורגנת, יעילה ומאסיכית.
אל ניתן לוויכוחים קטנוניים על דיקדוקי־עניות, לאינטרסים העלובים של פלג
האישי של סלוני ואלמוני, לשבש את ההתארגנות הזאת. כאשר
זה או אחר, לחשבונו
המימסד אינו מתפקד, כאשר המנגנונים הפוליטיים הסדירים מגוונים, דרושה יוזמה בלתי־שיגרתית
כדי לעמוד מול משבר בלתי־שיגרתי.

הדמוקרטיה נתונה במצור. עצם קיום המדינה נתון כסכנה. זהו
צו-גיום לארץ־ישראל השפוייה, ההגונה והיפה :

םתס־ד חג אינ טי ט־ ת...

1X 71 \1

התכשירים המעדנים את גופך מכף־רגל ועד ראש, ואופפים אותך בניחוח בושם אינטימי

או-דה-טואלט נגקנוק
או-דה-טואלט בתרסיס
או-דה-קולון בבקבוק
או-דה-קולון בתרסיס
בושם מרוכז בתרסיס

׳מ&גפמס £ז *1ימ 1141

£זז 11 0£ 1011£ז * 114ז4ט * 1בושם קרמי מרוכז בבקבוק
1^ 10ע ^ מ תז ט? 17£עו 11 זן ע
* טלק מנישם ועדיו
ץ * 011£71£ 5? £ז 0£ט* *1* 1£ £ז1ז א1
* גודרית טלק עם מפדר מהודר — 0£11ז ^ 0115X1140 ? 0ס1£׳ו 1ס1* 7 8£י 111א1
1* 7 11 0£ 00£0014£יז1זז ע
א 10ז £ 10 מסז 4015ז?££ט £ 5ז ^ 11ז24

* תחלינ-לחות לבל הגוף
׳י*מ?<1* 7 11 0£ 00£0014£ 5ז 11א1
? * 50נ ט ^ ת תז ט? 1* 1£י 1תז ט

ז * 1מ?^£ 5ת1* 7 5£1״4711מ סבון ריחני לאמבט

לב חי רתך — שי לו ג תכ שירי ״ אי נ טי מיי ט ״ ב א ריז ת חג מ הו דרת

צוות ״רבלון״ ישמח לארח או תן בפגישות הדרכה אשר בהן תוכלי ללמוד ללא־תשלום -כיצד לטפל בעורן ולטפח את יו פיין בביתן. הפגישות
מתקיימות ב״בית רבלון״ ,רח׳ חובבי ציון ,65 תל אביב, ונמשכית 3שעות כל אחת: בימי ראשון, שלישי וחמישי משעה 3.00 עד 6.00 אחה״צ.

*1א ת

אורי אבנרי

ישראל תלוייה כיום במידה עצומה בארצות-
הברית. היא יכולה להשתחרר מתלות זו
רק במיסגרת שלום כולל, והשתלבות חסדי-
נה במרחב. זהו תהליך שיצריך זמן, והוא
לא יתג׳שם כל עוד מחנח־השלום הישראלי
יהיה עלוב, מרוסק, מפולג וחסר-אוניס.

* * ר ו -ע צי ם — נשכח היער. מרוב
ו₪ו ״תחנות אתרעה״ ,״קווי דילול שי פולי
מעברים״ ו״מובלעזת׳ /נשכחה המהות
האמיתית של הסדר־הביניים העומד לדיון.
בתעמולתם, טענו המצרים שזהו הסדר
״צבאי גרידא,״ ואילו התעמולה הישראלית
ביקשה להדגיש שזהו ״הסכם מדיני.״

אם יבולה הנוכחות האמריקאית
לעצור מעשי-איבה ולהבטיח רגיעה
כתקופת־הביניים, הרי יש בכך
חיוב, לצד ההיבטים השליליים.
גם זהו כבחינת הרע במיעוטו.

אך בגישתם המהותית של ה צדדים,
המצב הפוך. הישראלים
מתייחסים אל ההסדר כאילו רק ה פרטים
הצבאיים שלו חשובים, ואילו
דווקא המצרים רואים רה את
השלכותיו המדיניות.

הקרבהמכ רי ע

שיח דו ר צה״ל
ץ ( בחינה צבאית, הוויכוח על הפר-
טים הצבאיים אינו טפל בילבד, אלא
שהוא מגלה גם מגמה מסוכנת ביותר.
ממשלת ישראל לחמה כלביאה פצועה
על כל מאה מטרים של נסיגה, על כל טנק
שמותר יהיה למצרים להכניס לאיזיור־הדילול
שלהם ממיזרח לתעלה, על כל
קילומטר של התקדמות מצרית מיזרחה.

במידה שזהו ויכוח לשם שמירה
עד יוקרה, הרי הוא מובן, אם־כי
מגוחך. אך כמידה שזהו ויכוח רצי ני,
הוא מעורר שאלות חמורות
ביותר.

ישראל הפסידה את המערכה בראשית
מילחמת יום־הכיפורים ביגלל קו בר-לב

— הפסיכולוגיה של הידבקות לקרקע. היתד,
זו תפיסה סטאטית ,״פסיכולוגיה של קו
מאז׳ינו״ ,שביגללה זנח צה״ל בימי רמט־כ״לותו
של חיים בר־לב את היתרון המכריע
שהיה לו כצבא נייד, החושב במושגים
של מילחמת-תנועה.
מי שהסיק את ליקחי מילחמת יום-
הכיפורים, אינו יכול עתה לדבוק בשיפולי-
קרקע ובקילומטר של מידבר, כאילו סכך
תלוי גורלה של מדינת ישראל וכושרו
של צה״ל להחזיק מעמד במילחמה הבאה.
מי שרואה במיתלד. ו בגידי את חזות־הכל,
עגיין של חיים ומוות, מזכיר את די ברי
המדינאי הצרפתי על מישסחת הבורבונים :
הוא לא שכח דבר, ולא ל,ם ד דבר.
המילחמה הבאה — אם אכן תפרוץ —
לא תוכרע על-ידי המיתלה והגידי. היא
תוכרע על־ידי מיכלול של גורמים, מורא ליים
ומוחשיים — רוח החיילים, טיב
הפיקוד והמצביאות, מיבנה הכוחות, עוצמת
הציוד, ובעי קר: נכונותו של צד,״ל לנהל
מילחמה ניידת, שאינה צמודה לסרט טו פוגראפי
זה או אחר.

מבחינה זו, ייתכן שיש אפילו
ברבה באובדן המיתלה והגידי. הוא
ישחרר את צה״ד בכוח מן הדבקות
בתודות כוזבות, ויכריח את צח ״ל
לחשוב כמושגים של ניידות והכרעה.

ברירה האמיתית
ולס עיקר המטרה הוא. כמובן,
לנהל
למנוע מילחמה — ולא
אותה. מבחינה זו, האלטרנטיבה היא פשוטה
בתכלית.

זהו היער, ולא עץ זה או אחר.

אם לא יקום הסדר חלקי, ישכנע הדבר
את כל העולם הערבי, בצדק, כי המדיניות
של אנוואר אל-סאדאת נכשלה, והיתד,
כוזבת מלכתחילה. סאדאת יפול, או ישנה
את מדיניותו מן הקצה אל הקצה. מצריים
תידחף לזרועות ״חזית הסירוב״ ,ותתבונן
למילחמה. אם המילחמה תפרוץ מייד, או
אחדי שנה, או אחרי שלוש שנים — הדבר
יהיה אז תלוי אד־ורק בשיקולים האיסטרא־טגיים
של ממשלת מצריים. היא תהיה
בלתי־נמנעת•

זוהי הברירה המעשית. הברי רה
האחרת — הליכה להסדר כולל
— היא תיאורטית בילבד. לא מפני
שאי-אפשר להשיג עכשיו הסדר
כולל, אלא מפני שהתנאים המדי*

הבר׳ קיסינגיד בעת ביקורו ב״יד ושם־
ניים בישראל עצמה אינם בשרים
לכך כעת.
המחנה הגדול שקם למנוע את ההסדר
החלקי אינו רוצה בהסדר כולל. הוא דוגל
בתורה של ״אף שעל״ .הוא כופר באופן
מוחלט בשני העיקרים, שקבלתם חיתה
מאפשרת הליכה לז׳נבה והשגת שלום
בעתיד הקרוב: הנכונות לחזור לקו ה־4
ביוני, עם שינויים ״בלתי-מהותיים״ ,וההס כמה
להקמת מדינה פלסטינית בגדה ובר צועה.
אפשר,
כמובן, לנקוט עמדה תיאורטית

ולשלול את ההסכם החלקי מתוך שאיפה
להסכם כולל לאלתר. אולם מבחינה מ ע -
שית, זוהי עמדה כוזבת, ואפילו שקרנית.
כיום, הברירה הפוליטית המעשית היא
בין הסדר־ביניים כמוצע, לבין החזקת כל
השטחים והליכה למילחמה.
אם ייכשל הסדר-ד,ביניים, לא יהיה ע ם
מי לנהל מחר משא־ומתן לשלום כולל.
על העולם הערבי יעבור תהליך של רדי־קאליזציה,
הגוש הערבי המתון יתפורר,
וגם בקרב אש״ף יגברו הגורמים הקיצוניים
על המתונים, המוכנים עתה להסדר.
לעומת זאת, חתימת הסכם־ד,ביניים תיצור
רגיעה כללית לכמה שנים• מחנה־השלום
הישראלי יוכל, וחייב יהיה, לנצל זמן זה
כדי להביא לתמורה בישראל, וליצור את
התנאים שיביאו לגיבוש הנהגה לאומית
המוכנה להכיר בזכות הפלסטינים למדינה
משלחם, ולהחזרת השטחים תמורת שלום.

התייצבות גורמים של ״מחנה ה
שלום״ הישראלי נגד הסדד־הבי־ניים
מעמידה אותם באופן אובייק טיבי
בחזית אחת עם זבולון חמר
ומנחם בגין — תהא השקפתם ה סובייקטיבית
אשר תהיה.

הרע במיעו טו
סדר״הביניים

אינו

אידיאל.

הוא

רחוק מאד מזה.

אבל בתנאים הנתונים, זהו הרע
במיעוטו — ובתור שכזה, יש לת מוך

תמיכה מעשית זו אינה מחייבת, כמובן,
קבלת המדיניות של ממשלת־רבין מבחינה
עקרונית. המדיניות הזאת פסולה, מפני
שאינה מאמינה בשלום כולל, אינה מוכנה
להתמודד עם הבעיות היסודיות (הפלסטינים
וד,־שטחים) ,דבקה יתר על המידה באינ טרסים
אמריקאיים, משוללת עצמאות מח שבתית
ומדינית. כל זה נאמר פעמים רבות,
ואיו צורך לחזור על כך.
מעולם לא היה המצב במרחב נוח להשגת
שלום כולל כמו עכשיו — והחמצת הזדמנות
זו תהא חטא הייסטורי.
להלכה, יש בהסדר החלקי יסודות שלי ליים
לגבי עתיד ההתקדמות לקראת שלום.
מכיוון שהשגת השלום כוללת עיסקד, של
״־שטחים תמורת •שלום״ ,הרי החזרת חלק
מן השטחים — ואפילו חלק קטן — תמורת
ארגעה זמנית בילבד, אינה רצויה כשל עצמה.
היא מקטינה את ההון שנוכל להכניס
בבוא היום לקופת השלום.

אודם כנגד שלילה זו יש לשקוד
את החיוב — החזרת חלק זה של
סיני מחזקת את הכוחות המתונים
בעולם הערבי, מנחילה ניצחון פוליטי
גדול לאנוואר אד־סאדאת במאבק
הפנים-ערבי, ובצורה זו היא
משפרת את סיכויי השלום.
צריכה

להיות

דינאמית,

ולא
התפיסה דוקטרינרית.
הוא הדין לגבי הוויכוח על הפירוז.
בתוכנית־השלום שהציגו חלוצי מחנה-
השלום הישראלי בי ,1967 תסס הרעיון של

פירוז חצי־האי סיני מקום נכבד. אין ספק
שסיני מפורז היה תורם תרומה חשובה
לביסוס השלום, לכשיושג.
אולם יש להכיר בעובדה שבינתיים חלפו
שמונה שנים, והמציאות השתנתה. מילחמת
יום־ד,כיפורים חוללה תמורה פסיכולוגית
ופוליטית במצב. פירוז כל סיני הוא, כיום,
חלום באספמיא. מצריים שוב אינה יכולה
להסכים לאי־גוכחות צבאה בחלק כה גדול
של שיטחה הלאומי הריבוני.

פירוז חלקי, כפי שהוא נרקח כחשבון
כהסדד־הכיניים, יחד עם
שמירת עוצמתו של צה״ל, הוא
התהליך הסביר כיום.
גם לאיוש תחנות״אתרעה על־ידי ״טכ נאים״
אמריקאיים, יש שתי פנים.
אין ספק שי ש בכך סכנה. זוהי ראשיתה
של נוכחות אמריקאית פיסית במרחב. אין
גם ספק כי ה״טכנאים״ האלה יהיו אנשי
הצבא ו/או סוכנות־הביון המרכזית של
ארצות-הברית. יש לכך השלכות שליליות
רבות, שאין צורך לעמוד עליהן.
אולם ר עיון זה לא עלה בחלל הריק.

ודם הגורם הפוליטי המכריע, שעליו
לקבוע את עמדת מחנה־השלום היש ראלי,
הוא פנימי.
המאבק המרכזי של השבוע האחרון
אינו מתמקד על ך מה קילומטרים בסיני.

הוא מתמקד עד דמות המדינה
עצמה.
התקפתו המוחצת של מחנה ארץ־ישראל
השלמה על הממשלה באה כדי לקבוע
עובדה מוגמרת: אסור לממשלה, כל ממ שלה,
לסגת אף ממטר אחד של אדמה
כבושה. אין כל זכות לרוב בישראל, לכנסת
ולממשלה, לצוות על נסיגה כלשהי .
אם תנצח התקפה זו, ואפילו אם תשיג
הישג המתקרב לניצחון, ייסתם הגולל
על השלום — כל שלום, חלקי או כולל.

כאן פועל עיקרון שד ״קל וחומר״
— אם אי-אפשר לודטיג במדינה
רוב ברור ומאסיבי להסדר חלקי
קטן, עד אהתכמהוכמה

אין לחלום על השגת רוב יציכ ל הסדר
כולל, שיהיה כו ויתור עד
כל השטחים הכבושים.
זוהי הנקודה המרכזית, העיק רית,
הקובעת. מי שאינו רואה
זאת, הוא עיוור״
מבחינה צבאית, מדינית ופסיכולוגית,
נקודות־האור של ההסדר החלקי חשובות
יו תר מאשר נקודות־הצל שבו. אך גם אילו
היה המצב הפוך, אילו היה זה הסדר שלילי
יו תר מאשר חיובי, צריך היה להכריע
השיקול הפנימי.
ביום שתאשר הכנסת את ההסדר החלקי,
,ייקבע בפעם הראשונה בצורה חד־משמעית
הכלל כי מותר לסגת, מותר להחזיר
שטחים, ולא למחרת־מילחמה בעיקבות
כישלון. זהו הצעד הראשון המפורסם,
שיב שר את פתיחת המסע הגדול•
אנשי ארץ־ישראל השלמה מבינים זאת
היטב, ומכאן החלטתם לפוצץ את ההסדר
בכל האמצעים, בכל מחיר, ויהי-מה.

יהא זה מחדל טראגי, אם כוחות־השלום
כישראל לא יכינו זאת.

9 0 1
הגישי לו את מוצרי
הקוסמטיקה הגבריים

הגש לה את הבשם
הנפלא 10504
מבית 4711

לכל המשפחה
מי הקולון
המרעננים
כל שעות היום.

מוצרי יוקרה עולמיים
המתנה האידיאלית
לחגים

באור-ורשבסקי

העולם הזה 1982

תותח המים ;!1י כ?
שישבו מל הריצפה

המפגינים איימו על הכנסת, הפעילה חמיש ים.
תותח־המיס לא השפיע על המפגינים,
שלובי־זרוע, אך העין 1את השוטרים שניסו לגרור אותם משם.

חנן פורת, מנהיגו הבלתי־מעורער של
גוש־אמונים. נפל בפח שטמנו לו צעירי
חרות• הם הציעו למיפקדה המשותפת צעי רה
שנראתה בלתי־מזיקה. שרה, מזכירתו
הפרלמנטרית של ח״כ אהוד אולמרט, ה ידוע
כאי־ש של צעירי חרות, אף שהוא
שייך, להלכה, למרכז העצמאי שפרש מן
״המרכז החופשי״.
שרה מונתה מייד קציית־חעיתונות של
״מיבצע קיסי״ ,ודאגה בכל מקום להדגיש
את גבורתם הרבה של צעירי חרות ואת
החלק החשוב שהם נטלו בהפגנות, תוך
כדי המעטה בחלקם של חובשי־הכיפות,
אנשי גוש־אמונים. זאת, כאשר מפגיני

8.00 בבוקר לפי שעון ישראל הגיעה שי־חת־טלפון
מארצות־הברית. אחד מאנשי ה גוש
דיווח למטה הירושלמי ברחוב כורש
14 בירושלים :״הוא יצא ! ״
באותו רגע החלה המכונה המשומנת
עובדת במלוא הקצב• שחדלה, מזכירת
הגוש, צעירה רווקה מירושלים — או.
כפי שמכנים אותה בחיבה אנשי המטה,
״הבתולה שלנו״ — מיהרה להודיע על כך
לראשי הגוש, שהיו באותה עת בתל־אביב.
טלפון נוסף הזעיק גם את הרב
לווינגר.
באותה עת מיהר מאיר הר־ציון, הידוע
כגיבור פעולות-התגמול נגד הערבים של

1111113־ 1101311111
ך* תיכ ת נאצי, תוריד את הידיים
״ ן | שלך ממני ניצב אריה איבצן
הפנה את מבטו במהירות לעבר הקריאה
שהופנתה אליו• היתה זו אשה דתית צעי רה,
לבושה בחולצה לבנה בעלת שרוולים
ארוכים, וחצאית עד מתחת לברך.
איבצן היה עסוק בגרירת אותה צעירה
לעבר שולי צומת כביש רופין בירושלים,
שם נערכה ביום החמישי האחרון אחת
מעשרות ההפגנות של אנשי גוש־אמונים
נגד ההסכם שעליו עומדת לחתום ממשלת
רביו•
״גבירתי, ההורים שלי ניספו בשואה!״
אמר לה איבצן בקול שקט• ,שעמד בניגוד
גמור למהומה האדירה שהתחוללה סביב.
״זה לא חשוב, אתה נאצי!״ היתד, זו
המפגינה היחידה אשר ניצב־המישטרה,
הידוע בשוטר שאינו בוחל בשימוש בכוח־הזרוע,
הניח לה. כשעזב אותה, נדמה היה
כאילו הוא מ ש ליו מידיו טומאה ורפש.
ההפגנה בכביש רופין היתה בין ההפ גנות
הראשונות של גוש־אמונים, אשר
געזר בכמה עשרות מצעירי חרות. נגד
ביקורי של קיסינג׳ר ביום בואו של שר־החוץ
האמריקאי. הפגנות הגוש התפזרו
לאורך כל זמן הביקור, והמארגנים מב טיחים
כי הן יימשכו עד תומו, וגם אחרי
שקיסינג׳ר יעזוב את האיזור סופית.

שצד,״ל היה מתברך בו וחיילים ממרשט־עים,
הוכיחו עצמם הנילווים, צעירי חרות,
כאוהבי מהומות לשם מהומות, וכבקיאים
גדולים ניחסי־ציבור.

צעירי חרות היוו פחות מ־ 5אחוזים מהמפ גינים
כולם. שעבר ההפגנות של היום החמישי בשעה בשיחת־טלפון. דווקא החלו

יחידת ה־ .101 וכגיבור הקרבות נגד היהו דים
בקרבות התנחלות סבסטיה, לפגישה
חשובה, הוא נפגש עם יו עץ ראש־הממש־לה,
האלוף (מיל ).אריאל (״אריק״) שרון.
הבתולה שלגו
< וש־אמונים רצה להוכיח עוצמה. ו־

הוא הצליח. לפתע התברר שצמחה ב שנה
האחרונה מין מיפלצת רבת זרועות
ארוכות, מכונה משומנת היטב. זהו הכוח ה יחידי
במדינה המסוגל לארגן, תוך שעות
מיספר, אלפי מפגינים קולניים וממושמעים
למנהיגיהם, אשר אינם נרתעים מכוחות־מישטרה
עדיפים, מסילוני גאז מדמיע ומזר־נוקי־מים
בעלי לחץ אדיר.
אל כוח זה הצליחו להצטרף, כימעט
מבלי שנתבקשו לכך, כמה עשרות רע שנים
מצעירי חרות. בעוד גושיאפונים
הוכיח עצמו בבעל פיקוד מזהיר׳ מודיעין

י 20 -

בידיים וברגליים

״עם ישראל חי״ שרו
המפגינים, כשהם שרו עים
על הריצפה וזרועותיהם שלובות כדי להקשות על מלאכת
הפינוי. מצב זה אילץ את שוטרי מישמר־חגבול להתיר אותם,

לפני שאפשר היה לפנותם. מימיך מושך אחד השוטרים את
כף־רגלו של המפגין ומעקם אותה, ואילו שוטר אחר לופת את
ידו של המפגין השמאלי, המנסה לבעוט ברגלו בשוטר אחר.
קבוצה זו פונתה בסופו שד דבר מבלי..להשתמש באלימות.

ד ׳ י ך מחזיק אחד המפגינים, כדי שלא תאבד, בעוד השוטרים גוררים
ך: י 1ת ! 1ן
^ י אותו, ואחד מהם מושך בסוודר שלו. במיקרים רבים בוצע
1יי 11 - 1
הפינוי בדרך זו, שהיתה בלתי־אלימה יחסית. במיקריס אחרים נכנסו השוטרים לשלהוב.
על מד. שדובר בפגישד, זו יודעים דק
יחידי־סגולזז, אולם מד. שברור חוא, כ־ביוזמת
זזפגישד. מודלף אחר־כד לעיתונות
כי אריק מאיים בהתפטרות מתפקידו כיו עצו
של רבין.
כשסיים, בשעה ,9.30 את הפגישה עם
אריק, מיהר הר־ציון למטה המיבצעי של
הגוש, כדי למסור דו״ח לרעיו.
חלוקת התפקידים בין ראשי הגוש לאו תו
ערב היתה ברורה. מאיר הר־ציון מונה
כראש יחידת־חסימה. על יחידת־החסימה
הוטל לחסום את הכניסה לירושלים ולהק שות
על שיירת הנדי קיסינג׳ר להיכנס
לעיר.
חנן פורת מהנה כמארגן החסימות בדרך
למסיבה, שהיתה צריכה להיערך לכבודו
של קיסינג׳ר בביתו של ראש־הממשלה, ב רחוב
בלפור בירושלים.
הרב יוחנן פריד מונה כמפקד ״מיבצע
נשיא־המדינה״ ,ואילו הרב לוויגגר מונה
כראשה של ההפגנה שהיתר, צריכה להי ערך
בסיום הלילה, ליד מלון המלך דויד.

בני קצובר, איש גוש־עציון, העוסק מזה
כמה חודשים באיסוף מידע הן בקרב חסידי
הגוש במישטרה והן בקרב חסידיו מבין
הפקידים הבכירים במישרד ראש-ד,ממש לה׳
שינה אחר־הצהריים את המערך כולו.
השינוי הראשון שעליו ידע קצובר, עוד
לפני שיד עו עליו אורחי המסיבה שד,יתד,
אמורה להיערך בביתו של רבין, היה
שינוי מקום המסיבה• לקצובר נודע כי
המסיבה תיערך בכנסת.
הפיקוד לידי רוזוליו
^ צובר לא רצה שהמישטרה תדע כי
\/גילה את הסוד. על הכוח, שהיה צריך
לחסום את מבואות רחוב בלפור, הוטל
להתרכז בגן־ד,עצמאות, הרחק־הרחק מה כנסת.
ההודעה
על שינוי נתיב נסיעתו של
(המשך בעמוד ) 24

ידיים נגד האלוף

מכוניתו של האלוף אברהם (״אברשה״) טמיר
נקלעה לתוך החסימה. המפגינים התנפלו על
המכונית, היכו בה והוציאו את האוויר מהצמיגים. בקושי רב הצליח האלוף לצאת
מהמכונית, כשהוא פונה אל המפגינים בתחינה :״חבר׳ה, מה אתם רוצים ממני?״

נינו׳ בצועים

פצוע זב־דם, שאלה פגעה בראשו, מוכנס לאוטובוס
לשם פינוי לבית־החולים, שעה שיהודי תופס בראשו
בתדהמה, כאילו אינו מאמין למראה עיניו ואילו ח״כ גאולה כהן (הנראית מאחור
בצד השמאלי של התמונה למטח) ,צועקת על השוטרים שבאוטובום, בהיסטריה.

במהומה שהיתה ליד בית |

׳0יי מול הביטחוני ההארחה 1111 #וווו׳! ו1 צומת הקאונטרי־קלאב, הסתערו השוטרים בחימה שפוכה על
המפגינים-,שכללו גס נשים ונערים מגוש־אמוניס. מיספר חיילים

שהמתינו לטרמפ בצומת, התנגדו לפעולת השוטרים וניסו לעצור
בעדם. השוטרים הזועמים הסתערו על החיילים, לקחו מהם בכוח
את נישקם, חבטו בהס ועצרו אותם. בתמונה: שוטר נטל רובה
מחייל, המתווכח עמו בלהט. מנסה להוכיח לו אח צדקתו.

אל תפחדו! קדימה!״ קודא המפקד לאנשי משמד הגבול
ליד הכנסת -ודוחו אותם מאחוו אל מול המפגינים

כיפות נגד קסדות
את התנועה. יחידה של מישמר־הגבול פינתה אותם בכוח, נ ש־המפגינים
מתגוננים התגוננות פאסיבית, שוכבים על הכביש ו שוטרי

מג״ב גוררים אותם בכוח הצידה. למרות גודלה של ההפגנה
בירושלים היא היתה אלימה הרבה פחות מזו שבתל־אביב, תודותנ
להתנהגותם המאופקת של אנשי מישמר־הגבול, לעומת ההתנהגות
הקשוחה הרבה יותר של השוטרים, שהיו עייפים ונרגזים,

0*111111111111
הקשוח, טען ני הוא המחזיק בפיקוד, ואילו
מפקד מחוז ירושלים, ניצב היינץ ברייטנ־פלד,
התרבותי ונעים ההליכות, טען כי
הפיקוד הוא שלו.
מפכ״ל המישטרה, רב־ניצב שאול רוזול־יו,
המתין בדיוק לכך. הוא לקח את הפי קוד
מהשניים, ומינה את עצמו כמפקד
המיבצע.
כשנודע לרוזוליו כי הפגנת צעירי חרות,
שנועדה לשעה שש בערב, מקבלת מימדים
גדולים יו תר מאשר שיער, וכי אנשים להפגנת נוספים מגוש־אמונים הצטרפו
חרות, ציוו ה :״הם יסגרו את כל העיר.
לשלוח לשם את היחידה המיוחדת ! ״
היחידה המיוחדת של מישמר־הגבול, ש אומנה
להילחם בפידאיון במיקרים כמו מע לות
וסבוי, נשלחה במהירות לכיכר־ציון,
אשר בינתיים היתד, כבר חסומה. אולם
אנשי מישמר־הגבול טיפלו במפגינים בכ פפות
של משי. הם ניסו להסביר, התחננו
לפני המפגינים להתפנות בשקט, ורק אח רי
שנענו בשלילה החלו לפנותם בכוח,
כשהם מקפידים להשתמש באלוהיהם באופן
מינימלי. חסימת כיכר־ציון נפרצה במהי רות
רבה׳ וללא שפיכות־דמים•

ללילה המתינו המישטרה במטה
שקט .״המפגינים חושבים שהמסיבה ל-
קיסינג׳ר תיערך בביתו של רביו,״ השוויץ
אחד הקצינים בלובי של המלך דויד ,״אבל
מחכה להם הפתעה ! ״
את ההפתעה האמיתית ספגה דווקא ה־מישטרה.
כבמטה־קסם הוצפו שתי צמתים
מרכזיים בדרך לכנסת. הצומת שברחוב
רופין וזו של המקשר. אין כל דרך להגיע
לכנסת מבלי לעבור באחת משתי הצמתים.
כוח קטן של מישמר־הגבול, שעבר במ קום
באותה שעה, נדהם. הדיווח נשלח במ הירות
אל המטה המיבצעי של המישטרה.
המפגינים, שהיו מצויירים במכשירי־קשר
אשר כוונו לגלים השונים שבהם ה־שתמשו
המישטרה, מישמר־הגבול והגורילות המלוות
את קיסינג׳ר עצמו, שמעו את פקודתו של
רוזוליו באלחוט :״כל היחידות לכביש
רופין ! ״
בינתיים נוצרו במקום פקקי־תנועה גדו לים•
אשר הקלו על מלאכת המפגינים והיק שו
על הפינוי• מכוניות, אשר נהגיהן ניסו
להתחכם ולעבור על איי־התנועה כדי להי מנע
מכניסה לתוך החסימה, נעצרו אף הן
על־ידי מפגינים, שהשתרעו על הכביש.

שוטר מאיים על מפגינה
באצבעו לפני שהוא מפ נה
אותה בכוח. המפגינים התעלמו ברוב ה־מיקרים
מדרישת המישטרה לפנות הצמתים.
(המשך מעמוד )21
הנרי קיסינג׳ר מלוד לירושלים הגיעה רק
כחצי־שעה לפני שנחת מטוס חיל־האוויר
האמריקאי מיססר 2בלוד. בלדר בהול
נשלח למאיר הר־ציון, כשהבלדר לא יכול
היה לומר להר־ציון היכן ינחת המסוק
שיביא את קיסינג׳ר, החליט הר־ציון לע רוד
פעולה הפגנתית.
הוא הורה לאנשיו לחסום את הכניסה
לירושלים, גם ללא קיסינג׳ר. כוח מישמר־גבול,
שהגיע במהירות למקום. ניסה לפ נות
כ־ 200 איש מהכביש, ולשחרר את
פקק־התנזעה הגדול שנוצר במקום.
מפגיני גוש־אמונים נלחמו את המילחמה
הפאסיבית הידועה שלהם• הם שכבו או
י-שבו על הכביש, ידיהם ורגליהם שלובים
אלה באלה. השוטרים היו חסרי־אונים, עד
שהר־ציון עצמו הציל אותם. הוא התחיל
להשתולל ולהכות בשוטרים. כהגנה עצ מית.
פינו שוטרי מישמר־הגבול בכוח את
הקבוצה כולה, במיבצע שארך רק 10
דקות.
.כל אותה עת ישב המטה המיבצעי של
המישטרה במלון המלך דויד. התחרות -בין
שני קציני״מישטרה בכירים. על תואר
מפקד מיבצע •שמירת הנרי קיסינג׳ר, הפכה
פארסה. מפקד המרחב הדרומי, אריה איבצן

בעזות השם

ב״מלאכת הקודש״

המסתירה

אחת המפגינות
הלא־דתיות
מציגה שלט המסתיר טפח ומגלה טפחיים.

בעזרת המי שטוה

שרה, מזכירת מטה המיבצנניס של גוש־אמונים
היתה, למרות כינוייה ״הבתולה״ ,אחת המפ גינות
הסוערות. שוטרים הסתערו כדי לפנותה, אך שרה עם ברק של טרוף בעיניה התנגדה.

לאחר שהצליחו לפנות את שרה (ראה תמונה למעלה),
היא חזרה במהירות אל גוש המפגינים כדי להמשיך
אחד השוטרים שהבחין בה מיהר אל ידידתו הוותיקה וביקש ממנה

גלגלי המכוניות שנעצרו בצומת. נוקבו.
המהומה גברה מרגע לרגע. טנדר של
התנחלות עופרה הבלתי־חוקית. ועליו רמ קול,
שימש במה למארגני ההפגנה, אשר
הורו לקהל להתרכז בכל אחת מהסתעפויזת
הצמתים שבה נדמה היה כי חסרים חוסמים.
נדמה היה כי גוש־אמונים יצליח במשי מתו,
לחבל בסדר־היום הקבוע של האורח
ובאירועים שהוכנו עבורו. אולם היה זה
דווקא ניצב ברייטנפלד קר־הרוח שפתר
את הבעילה. לאחר •שסייר בשני מוקדי
ההפגנות, הבין כי את זו של המקשר יהיה
קל הרבה יותר לפרוץ. הוא שלח כוח גדול

להסתלק .״אל תיגע בי היתה התשובה של שרה (תמונה מימין) .כשהבינה כי השוטר
עומד על דעתו התיישבה על מכסח המנוע של אחת המכוניות (תמונה אמצעית) אולם
השוטרים, שעצביהס פקעו, החליטו לבסוף לגמור את הפרשה ובכוח רב השכיבו אותה.

של שוטרים ואנשי מישמר־הגבול, כפעו־לת־הסחה,
לעבר מפגיני צומת רופין. המפ גינים
חשבו שהמישטרה עומדת להתרכז
בצומת זו. וקראו לעזרה כוחות מצומת
המקשר. כאשר צומת המקשר הידלדל בכו חות,
הסתער כוח־מישטרה, שהתארגן בבג־ייני־האומה,
ופתח את הצומת.
במהירות שודרה ההודעה לשיירה של
קיסינג׳ר, שהמתינה בהמלך דויד, ותוך
דקות ספורות הצליחה השיירה כולה להיכ נס
למיגרש החנייה של הכנסת, דרך כביש
הפטרולים הצר, המשמש בימים כתיקונם
את מכוניות מישמר־הכנסת, ואת מכו־ניות־האשפה
הבאות אל מאחרי מיטבח
מיזנוני־הכנסת.

״לעלות
על הכנסת \״
כן פורת, מי שעמד בראש ההפגנה,
1ן הבין כי היא נכשלה• -,לא הצלחנו
להכריח את קיסינג׳ר והשרים הישראליים
לערוך את המסיבה שלהם כאן, איתנו,

ההתנפלות חסרת־התרבות עליו מצד ח״כ
גאולה כהן, אשר ניצלה את זכותה החוקית
להיכנס לבניין הכנסת בכל שעות היממה,
למרות שלא היתח מוזמנת למסיבה.
ראש־הממשלה ניראה מודאג. הוא מיעט
לשוחח עם אורחו, התרוצץ בין מירפסת*
הבניין לבין אולם המסיבה, כשהוא שואל
את שומרי־הראש המלווים או תו :״מהי
יהיה? איך נוציא אותו מכ אן?״
כעבור שעה הסתיימה המסיבה. המזון
נגמר, המשקאות היו דלילים, ונושאי השי חה
אפסו. אולם האורחים נשארו באולם.
אי־אפישר היה לחלץ אותם. הגורילות מי הרו
לבדוק דרכי־יציאה אלטרנטיביות. ניסו
לבדוק אם אפשר לחלץ את קיסינג׳ר אל
מינחת ההליקופטרים שליד הכנסת, אך
הדרך למינחת היתה חסומה במאות מפגי נים.
החלו
במשא־מתן מייגע. עצבני ומעצבן
עם ראשי גוש־אמונים .״אנחנו לא רוצים
לפגוע באורח,״ הסביר חנן פורת ,״אנחנו
רק מפגינים נגדו ונגד הממשלה.״
הסיכום שהושג היה טוב לשני הצדדים.
מרבית המפגינים יישארו, מבלי לדעת על

בפרחים

וזוכה

בתמורתו

מפגינה מנסה לתת
לשוטר צרור פרחים
לדחיפה, ופונתה בכוח.

ההסכם החשאי, לייד רחבת הכנסת• לייד
היציאה מכביש־הפטרולים לכביש רופין,
יתרכזו לא יותר מ־ 500 מפגינים, אשר לא
יפריעו לתנועה ויסתפקו בצעקות ובקרי־אות־גנאי.
אקדחים שלופים

בין

שוטר

שעה , 11.30 למעלה משעה אחרי
^ הסיום הרישמי של המסיבה, החלה
השיירה יוצאת.
המישטרה ,־שלא האמינה די־הצורך בהן־
הצדק של מנהיגי ההפגנה, החליטה להב טיח
את שלום האורחים. השרים רוכזו
ארבעה־ארבעה במכונית. כדי להקטין את
השיירה.
השיירה כולה חולקה לכמה קבוצות,
שבכל אחת מהן חמש מכוניות המלוות
על־ידי ארבע מכוניות מישטרה. כל אחת
מהקבוצות התקרבה, כשנהגיה מכבים את
האודות, עד למחסום, קרוב־קרוב למפגי נים.
בהינתן האות, מיהרה שרשרת השוט רים
לדחוף את הקהל למרחק שגייס־שלושה
מטרים, מכוניות השיירה העלו
בבת־אחת את אודותיהן, ומיהרו לזנק
החוצה.
נהגו של השר־ללא־תיק גידעון האוזנר
מצא לו דווקא ברגע זה זמן להיפרע
מהמפגינים, אשר שעתיים קודם־לכן זרקו
ביצים באושות על מכוניתו, ושיחק עם
מכוניתו כאילו הוא עומד לדרוס אותם.
כשיצאה קבוצת המכוניות, ובה מכונית
הקאדילאק המשוריינת ישל קיסינג׳ר, איר עה
תקלה. המכונית הראשונה •של השיי רה,
שבה י שבו גורילות ישראליים היתה
בפיקודו של צעיר כבד־גוף
החליט, משום־מה, כי המפגינים עומ דים
להתפרץ לכבי־ש. הוא צעק על הנהג :
״עצור ! ״
הנהג עצר בבהלה, ובעיקבותיו עצרו
עצירה פיתאומית כל •שאר מכוניות השיי רה•
המכונית של שומרי־הראש האמריק איים׳
שנסעה אחרי מכוניתו של קיסינג׳ר,
לא הצליחה לעצור, והתנג־שה במכונית
שר־החוץ. אחד הגורילות, באותה מכו נית׳
שישב ליד דלת פתוחה, הועף מעוצ־מת
המכה החוצה.
באותה שניה שלפו הגורילות האמרי קאיים
את אקדחיהם, אולם תוך •שניות
מועטות הבין הצעיר את טעותו, והשיירה
המשיכה בדרכה.
מפקדי־המישטדה החליטו לחוג את ניצ חונם
על פחיות־בירה וכוסיות־ג׳ין ,״כמו
האמריקאיים,״ במלון המלך דויד. וטוב
שכך עשו.

אחרון בירושלים. כמו רי קוד
סלוני ניראה המאבק
לבוש אזרחי לבין מפגין.
אותו

על הכביש.״ אך המישטרה הצילה
ואת מפגיניו.
כוח גדול ־של שוטרים, אשר סיים את
פינוי המפגינים מכוח המקשר, מיהר לעבר
מפגיני צומת רופין. בשביל אנשי גוש־אמונים
היתד, זו מתת־שמיים. עתה יכלו
ליערוך נגד המישטרת מערכה גדולה, שנו ההמוניים
עדה
בעיקר לכלי־התיקשורת
ולמצלמות הטלוויזיה.
כאשר החליט מפכ״ל המישטרה להפעיל
גם את תותח־הגאז נגד המפגינים, והופיע
ג׳יפ שנשא מכשיר זה ועימו שוטרים
חבושי מסיכות־גאז מבהילות, היה ברור
לפורת כי ניצחונו מושלם. כעבור כמה
דקות של נסיונות להפעיל את תותח־הגאז.
1התברר לפתע למפעיליו כי החומר שהוכנס
לתוכו מקולקל, וגאז־הדמעות אינו מזיל
דימעה, מילבד דימעות־הצחוק ישל המפגי נים,
שהצטופפו סביב ג׳יפ הגאז ולעגו
למפעיליו.
אולם הסתערות המישטרה והופעת הגאז
עוררו חתחדשוודכוחות אצל המפגינים.
שלא לפי התוכנית המקורית, ניתנה הוראה:
״לעלות על הכנסת!״
תוך עשר דקות, כששוטרי מישמר־הג־י
בול והשוטרים הפשוטים אינם מצליחים
למנוע זאת, התרכזו ברחפת הכנסת למעלה
מ־ 5000 מפגינים, אשר קודם־לכן איישו
את שני הצמתים.
בתוך הבניין היתר. האווירה קודרת. קי־סינג׳ר
עצמו ניסה להתחכם, בעיקר אחרי
כיבוש בית־הנשיא
ף* עשרים דקות אחרי שכבה האור
בחדר ,620 בו שוכן קיסינג׳ר, הוא
נדלק בשנית. למעלה מאלף מפגינים, הכוח
של הרב לווינגר, צרו על מחסומי המיש־טרה
שסגרו על המלון. המפגינים החלו
במערכת של קריאות וצעקות נגד קיסיג־ג׳ר•
מפכ״ל
המישטרה לקח את הפיקוד על
עצמו .״הם יתעייפו בעוד חצי שעה, כדאי
מולתי .״המשטרה הביאה לנו את הניצחון״ התבטאו מנהיגי גוש־אמונים לפני העיתונאים.

(המשך בעמוד ) 28

מירי אודן ננוח

באימרה:
.תהיי 1פה ותשתקי ר
פתחה את הפה
ומאיימת וכבוש את
מיצעד הפיזמונים
עצמה, וחברותיה הדוגמניות היו באות
לבקר אצלה בכל שעה משעות היום כש מירי,
האחות הקטנה והיפהפייה, מתגנבת
בחשאי ומאזינה לפיטפוטי־הסרק שלהן.
בבר אז טוותה חלומות על עולם הזוהר.
אלא שהיא היתר. בת טובים, אחותה הק טנה
של הדוגמנית המפורסמת, ותלמידת
תיכון.
לני, האחות הגדולה, לעומת זאת, ראתה
מייד את התכונות המבטיחות הטמונות
במירי. לכן, כשקרה שלא היה לה זמן
להתפנות לתצוגה, שלחה את האחות ה קטנה
במקומה. וכך אירע שמירי, ללא
כל הכשרה מוקדמת, הפכה דוגמנית מן
השורה.
בגיל שש־עשרה כבר השתתפה בשבוע-
האופנה הישראלי שהתקיים במלון הילטון,
ומכאן היתד. הדרך להצלחה זרועה שושנים.
אך שנה וחצי קודם־לכן הכירה מירי את
הגבר של חייה. ככל נערה מאוהבת צעי רה,
עדיין לא שיערה אז כי חיימון אל־גרנטי,
פופ־סטאר נוסח רמלה׳ מנהיג לה-
קת־קצב מצליחה בשם האריות, שהיתר.
בשיא הפופולריות בכל הדיסקוטקים —
אכן יהפוך הגבר של חייה.

קינאת המזדנבות

ר הצטלם בעירום ז מה פתאום?!
בעלי, חיימון, הוא ממוצא תור //״

וזה נוגד את השקפת העולם והמוסר
שלו. בגלל זה ויתרתי גם על הצעה מפ תה
שהופנתה אלי מטעם הירחון פלייבוי.
הצלם של פלייבוי, פיטר באש׳ פגש אותי
בגרמניה, ולא הפסיק לצלם אותי. אבל
כשהוא ביקש ממני להתפשט, תמורת כמה
אלפי דולרים רציניים כמובן, דחיתי אותו
מכל־וכל. אני לא מצטלמת בעירום ! ״

מחייה של
התפשטות
* * ירי אורן, יפהפייה זהובת-שיער,
#ו היא אחת משלוש דוגמניות־הצמרת
של ישראל, אם לא מיספר אחת שבהן.
היא, הדוגמנית המצולמת ביותר, מתעקשת
לשמור על חמודותיה מפני עינו הסקרנית
של הציבור. צלמים אין־ספור כבר ניסו
להניע אותה לחשוף את חמוקי גופה ה מושלם
והנדיר ביופיו לעין המצלמה. אך
מירי, בשלה. היא מסרבת להסיר את
התחתונים והחזייה. עד כאן, ואפילו לא
מילימטר אחד יותר.
במחשבה שנייה, ולאחר היסוס־מה, מו כנה
הצעירה הבת־ימית, שהפכה משך
פרק־זמן קצר ביותר דוגמנית ידועה, להו דות
כי גם המחיר שמציעים לה תמורת
הסרת בגדיה, הוא מגוחך .״לא צריך
להיות דוגמנית־צמרת בשביל מה שהם
מציעים לי כדי שאתפשט. כל צעירה אל מונית
תסכים להתפשט במחיר המגוחך
הזה,״ היא אומרת בכעס.
בין תצוגה לתצוגה, בין מדידה למדי דה
ובין צילום לצילום, מוכנה מירי לספר
מעט על עצמה.
היא נולדה לפני עשרים ושתיים שנים
בבת־ים, למישפחה ממוצא רומני. כבר
מגיל צעיר, יחסית, ספגה בבית את אווירת
עולם הדוגמנות והזוהר. אחותה הבוגרת,
לני הורן היא דוגמנית מבוקשת בזכות
2 X 1 .

העזו כנגדו

של חיימון אלגרנטי, מנהיג להקת האריות היא מירי אורן
דוגמנית הצמרת הידועה גס כדוגמנית צילום מספר אזזד
של ישראל. מירי וחיימון החליטו להפוך לצמד אחרי שמירי החליטה כי היא יפה מספיק
כדי להופיע בטלוויזיה. ההרפתקאה שהחלה כניסוי סתמי, הפכה רצינית. שירס של
השניים ״האושר הוא אני ואת״ נמצא במקום הראשון במצעד הפזמונים העברייס.

* חד עם חכרה שלה הלכה יום אחד
לדיסקוטק רינגוס בבת־ים. ונעצה מב טים
מעריצים באליל. הוא אפילו לא זרק
מבט על הילדה הקטנה, שניצבה בשולי
הבימה. אבל מירי היתד. מאוהבת. היא
המשיכה להופיע בדיסקוטק בעקשנות׳ עד
שלבסוף ירד האליל ממרומי האולימפוס,
ניגש אליה והזמין אותה לצאת בחברתו.
זו היתה תקופה מטורפת. האריות היו
בשיא הפופולריות שלהם. הארץ היתד,
אחוזת בולמוס של להקות־קצב. רמלה
נחשבה ד,ליברפול של ישראל, וייצאד.
להקות־קצב בסיטונות. העיר הקטנה הו לידה
מעריצות בנוסח הגרופי׳ס המפורס מות
שנגררו אחר להקות־קצב בעולם,
וכאן זכו לכינוי הישראלי ״מזדנבות״.
עשרת הדיסקוטקים של רמלה היו מלאים
מדי שי שי יושבת, ובאמצע השבוע, בבני-
תישחורת רעשניים מגודלי־שיער, אשר
התפתלו לצלילי להקות־הקצב.
מירי ניסחפה אחר חיימון אל העולם
המטורף של הפופ. היא ליוותה אותו לכל
הופעה, כשהיא מריעה לו בקולי־קולות
או רוקדת לצלילי קולו החזק.
המעריצות היו מטרידות אותה. לא מצא
חן בעיניהן שלאלילן חיימון אלגרנטי יש
חברה קבועה. אבל מירי, מצידה, שמרה
על חיימון בשבע עיניים, כי הבחורות היו
מציעות לו את עצמן ללא בושה. הן היו
רודפות אחר הלהקה לכל מקום.
סיפור הצלחתה הגדולה של להקת ה אריות
נמשך ארבע וחצי שנים, וכל אותן
שנים היו מירי וחיימון צמד בל־יפרד.
היא הצליחה בעולם הדוגמנות, הוא הצ ליח
בעולם הפופ — והם החליטו להתחתן.
חיימון ומירי קנו דירה בבת־ים מכספי
חסכונותיהם, ללא כל עזרה מההורים. אח־רי
החתונה החלה מירי לעבוד בקצב רצ חני.
קודם־לכן נבחרה כסגנית מלכת־היופי
וזה עז ר לפופולריות שלה לא׳ מעט.
צלמים החלו מצלצלים אליה, הצילומים
הוכיחו את עצמם, והיא הפכה במהרה
הדוגמנית המצולמת ביותר בארץ. הצלם
בן לם היה זה ששיבנע אותה להופיע בפעם
הראשונה בתחתונים וחזייה, לצורך כתבת־אופנה
בעיתון־נשים. אחר־כך היתד, הדרך
סלולה לפניה. היא דיגמנה כמעט כל תח-
תונים וחזייה. שיצאו לשוק, שלא לדבר על
כך שאין כימעט בית־חרושת לביגדי־ים
שלא נעזר בשירותיה .״זה החלק הכי חזק
שלי,״ היא אומרת.
שכרה של מירי מתבטא היום בכ־1500

פניה המושלמים של מירי נישקפים בשנים האחרונות כמעט

מכל מודעת פירסומת. היא ניחנה בראש מן הסוג שכל
#1 /י י 1 1 -1 1 -1
מירי ובעלה חיימון בתמונת פירסומת.
מה ששמים עליו נראה ככובע. מימין :

מציגה מירי אורן היפהפייה בת ה־22

11111ח
1י 11
שתוך שישה שבועות הפכה זמרת
1/1-11 111111 111 11 1 . 1י • •
מפורסמת ותוך שישה חודשים הפכה לדוגמנית צמרת, מהמבוקשות ביותר בארץ.

י י1:

לירות ליום־ציליומים עבור לבנים, וב־
1200 לירות ליום עבור צילומים רגילים.
מירי אוהבת את העבודה שלה, ששכרה
בצידה, אך היא ׳שאפתנית במידה מספקת
כדי לרצות להגיע ליותר.
אין זה סוד שדוגמניות רבות לשעבר
הפכו שחקניות מצליחות׳ או זמרות. ודי
להזכיר את טוויגי המפורסמת, שהוכיחה
בסרט החבר שלי כי היא שחקנית־זמרת
מצטיינת, לא פחות מאשר דוגמנית.
לכן, כשהציע חיימון למירי לשיר, לא
היססה אף לרגע. נהפוך הוא, היא נרתמה
לרעיון בהתלהבות, מספרת מירי :
״תמיד אמרו ל נו, :אם מירי תשיר משהו יהיה זה חיימון, עם ביחד
לא־נורמאלי.׳ תסתכלו בטלוויזיה. מה יש
לראות בטלוויזיה? זמרים וזמרות שנראים
לא־עלינו. לא יודעים לעמוד, מכוערים
ולא־אסתטיים.
״חשבתי לעצמי, :אני בחורה יפה ואני
יכולה לשיר, אני בהחלט יכולה לתרום
לטלוויזיה מבחינה ויזואלית. אנשים שמעו
אותנו, והיו מוכנים להשקיע בנו. אחד
מאלה הוא בעלה של הזמרת חנה אחרוני,
חיים טישמן.
״אבל אנחנו החלטנו להיות עצמאיים.
פיתחנו את הרעיון. ההתלהבות של החב-
רים רק עזרה לנו. היו כמובן כאלה שהת ייחסו
בזילזול. איך זה שדוגמנית שהיא
גם יפה וגם חתיכה, תדע גם לשיר? אבל
לאלה יצאה הרוח מהמיפרשים מהר מאד.
כי חיימון ואני היינו מאד עניינים.
״חיפשנו שיר שיתאים לי. חיימון ממש
עזר לי. הוא לימוד אותי לשיר, לימד
אותי היגוי נכון. פנינו לאילן גולדהירש,
והוא כתב עבורנו את השיר האושר הוא
אני ואת. תוך שישה שבועות זינק השיר
אל המקום הראשון במיצעד־הפיזמונים.
כולם שאלו, :למה ׳שומעים בשיר רק את
הקול שלך?׳ האמת היא שחיימון רצה,
בשיר הראשון של שנינו, להבליט את
קולי׳ כדי 1שלא יגידו חיימון שר ומירי
עושה לה־לזדלה״.

היום עומדים מירי וחיימון לפני תוכ ניות
מרחיקות־לכת. הם מכינים מופע משו תף
למידי וללהקת האריות. הם הקימו חב רת
תקליטים בשם גמא, שמתפקידה יהיר,
לקדם את מכירת התקליטים שלהם, וב שבוע
הבא עומד לצאת לשוק התקליטון
הראשון שלהם.
הקריירה של מירי כזמרת אינה מפריעה
לה כלל בדוגמנות. היא משלבת את שתי
הקריירות. ואם היא תצליח כזמרת כפי
שהיא מצליחה כדוגמנית, אין ספק שהיא
תגיע רחוק.

אותה משחר ילדותה.

של מירי אותה היא נושאת
כקמיע ממקום למקום, מלוה
מירי התבגרה מהר מאוד למרות אהבתה

לבובה. כבר בגיל ארבע־עשרה וחצי פגשה את חיימון אלגרנט׳
הגבר של חייה, בגיל שש־עשרה הפכה דוגמנית ואילו בגיל תשעי
עשרה אשה נשואה. עתה בגיל 22 היא רוצה להפוך גם לזמרת.

לילות קיסיוג׳ר
(המשך מעמוד ) 25
שנניח להם, המפקד!״ סנה אליו ניצב
איבצן, אישר הוכיח את יכולתו בפיזור
מתון של הפגנות מ־שך כל היום.

השבוע משחקי ה?תח חאנכדית

מנוס הראשון

01/1

150 000

גיניגוס נרד הפרסי

250.000

כיוס ה׳ -המועד האחרון
למסירת הטפסים
עש ה דך מנהג 7ן:בז>ג-
מלאטנגו; בכל ש בו ע!

״ל א! נפנה אותם בכוח!״ השיב לו
רוזוליו, והחל מחלק בעצמו הוראות ל שוטרים
:״לתפוס אותם אחד־אחד ! לא
איכפת לי איך, אני רוצה את כולם עצו רים
!״ השוטרים, שהיו כבר עייפים ועצב ניים
ממאורעות היום כולו, לא היו צרי כים
ליותר מכך. הם הסתערו על המפגינים,
שלפו מהם אחד־אחד, וגררו אותם לאוטו בוס
שעמד במקום, תוך כדי שהם מכים
וחובטים בהם. הדם הראשון שנשפך באותו
יום סוער, היה דווקא בשעה אחת אחר
חצות, הרבה אחרי ההפגנה המרכזית של
אותו יום.
על פי הוראה שקטה, נעלמו המפגינים
מהמלון כעבור חצי שעה. עתה הם עמדו
לבצע את אחד הרעיונות המקוריים ביותר
שלהם: כיבוש בית הנשיא. על מיבצע זה
היה אחראי הרב יוחנן פריד. הכוונה הי תה
להתפרץ לתוך בית־הנשיא, לנעול אותו
מבפנים ולהודיע לנשיא כי הוא ובני״ביתו
נמצאים במעצר, עד שהפרופסור קציר
יחתום על הוראה לפיזור הכנסת.
רק מאוחר יותר נודע למפגינים כי ל נשיא
אין כלל סמכות לחתום על מיסמך
כזה. בשעה 2.00 הגיע חיל-החלוץ לבית־

הן ביגלל השבת והן תודות לנסיעתו של
קיסינג׳ר למצרים ולסוריה.
התוכנית -שהתגבשה היתד, לערוך את
השיחות עם שר־החוץ האמריקאי בבית־ההארחה
הממשלתי, שמול הקאונטרי־קלאב
בתל־אביב, ולא בירושלים. כדי להסיח את
דעתם -של המפגינים, נשלחה השיירה הק בועה
של קיסינג׳ר לירושלים, מייד עם
נחיתת מטוסו בלוד, אך קיסיגג׳ר וחבר*
יועציו המצומצם הועברו במסוק לשדה דוב
ומשם, במכוניות, לבית־ההארחה.
אך המפגינים היו מוכנים גם לכך. עוד
ביום השישי הם ידעו על מקום הישיבה —
עוד קודם שידע על כך ניצב דוי ד עופר,
מפקד מרחב תל־אביב, אשר היה האחראי
על שמירת קיסינג׳ר באותו ערב• איו ספק
שהידיעה באה ממישהו בחוג־היועצים המ צומצם
ביותר של ראש־חממשלה.
כאשר נחתו המסוקים שהביאו את קיסיג־ג׳ר
לצומת הקאונטוי־קלאב, מיהרו שתי
מכוניות שחנו בסביבה, לתחנת־הדלק הס מוכה,
ומיהרו לטלפן למטה הזמני של
גויש־אמונים שהוקם ברמת־גן .״הם הגיעו!״
תוך עשרים דקות היו במקום למעלה
מחמש־מאות מפגינים צעירים. הם הקדימו
אפילו את כוח־המישטרה הגדול, שהמתין
לייד איצטדיון רמת־גן, אך נתקלו ביחידה
קטנה של מישמר־הגבול, שהיתה במקום.
תוך חצי-שעה הגיע מיספר המפגינים ל אלפיים
איש. הם השתלטו על הכיכר הגדו-

המועצה להסדר הודח!רים כספו

הה1אה שבח״!!!
אם אתה גבר שאוהב את החיים, בוא
למכון ״בזל״ שם תפנקנה אותך
3מסג׳יסטיות יפהפיות.

מסג, מהזה
טיפול פיזיוטרפי
ריפוי והחייה

במכון ״ בז ל״
• ]קיוו למונח
• ציוד חדיש
• מזגני אוויר
אווירה נעימה ואקסלוסיבית
חניה ופרטיות — סודיות מובטחת
״בזל״ המכון המפואר והמשוכלל ביותר בעיר.
ת״א, רח׳ בזל ( 31 לייד מכבי אש)
פתוח 9.00 — 21.00 ללא הפסקה

בקרוב תפתח סאונה

נער־משגין מול אנשי מישמר־הגס־ל
״ממשלת בוגדי ם!״
הנשיא, כשהוא בוחן את השטח. במהרה
התברר כי על מישכן נשיאי־ישראל שומ חיילים.
המיב־שוטרים
רים

ניראה קל. משך למעלה מחצי־שעה
המתין החלוץ לכוח המרכזי שיגיע, אולם
במקומו של זה הגיע שליח מאת חגן פודת:
״המיבצע נידחה ל מו צ אי־ ש ב תד
במוצאי-שבת נדחה המבצע לחלוטין.
אך הלילה הארוך ביותר עדייו לא הס פרצו
תיים.
בשעה ארבע לפנות־בוקר
שלושים מכוניות לרחובות ירושלים, כשהן
מנסות להתרכז ככל היותר סביב מלון
המלך דויד. לווינגר׳ שנעזר ביוחנן פריד
אשר המיבצע שלו בוטל, פקד על ״מיבצע
הטירטור,״ כפי שהוא ניקרא על־ידי גוש־אמונים.
ירושלים
כולה ניעורה משנתה לקריאות
״קיסינג׳ר גו הום! ממשלת בוגדי ם! רבין,
התפטר ! ״
גם קיסינג׳ר התעורר.
כשנודע הדבר למפגינים, צהלו :״הוא
לא יי שן כאן בלילות, לא הוא ולא שרי־הממשלה

מידע סודי ביותר
* * 0המחרת, היום השישי, היה יומו
של אסא קדמוני. בעזרת כחמישים
צעירים הוא חסם בשעות הבוקר את רחובה
הראשי של הקירייה בתל־אביב.
שוטר שנבהל מהמפגינים -שהקיפו אותו
לפתע, שלף את-אקדחו וירה באוויר. המפ גינים
מיהרו להתפזר, אך השוטר והירייה
שלו עשו להם את ההפגנה.
המישטרה זכתה ב־ 24 שעות של מנוחה,

לה, המהווה אי־תגועה בצומת׳ ופתחו ברי קודים
ושירת עם ישראל חי, שיר שהפך
הימנון־המערכה של גוש־אמונים.
סגן־ניצב יגאל מרכוס (לא אותו מרכוס
שחקר את החשוד ברצח רחל הלר, עמום
ברנס) ,הורה לפנות את המפגינים .״קיבל תי
הודעה באלחוט כי הרעש מפריע לי שי בה!״
התנצל מרכוס בפני עיתונאים שהיו
במקום.
שוטריו של מרכוס עשו עבודה טובה.
בעוד המפגינים רצים לעברם כדי להגיש
לכל שוטר פרחים, שהוכנו מבעוד־יום׳ הס תערו
השוטרים על המפגינים — נשים, נע רים
וזקנים, והיכו בהם. אחד השוטרים,
סמל תימני צנום, חבט באלה שלו במכונית
שנעצרה לידו, ובה כמה עוברי־אורח מיק-
ריים. המכה ניפצה את שימשתה האחורית
עוד לפני שנאמר לה לנסוע, קודם שנהגה
הבין כלל מה קורה.
כשראו המפגינים את שני המסוקים ממ ריאים
מעבר לגיבעה, הבינו כי הישיבה
הסתיימה. הם החליטו לסיים את הפגנתם,
פנו לעבר ביתו של ראש־הממשלה, הנמצא
בנווה-אביבים, מרחק של
רבע־שעה הליכה•
כשהגיעו למקום, הם פגשו שם בניצב
דויד עופר, אשר לקח את הפיקוד מידי
מרכוס. עופר נדבק בהיסטריה הכללית,
החל חובט אף הוא.
שוב זכו אנשי גוש־אמונים בהצלחה,
ממקום שלא ציפו לו. התנהגותה של המיש־טרה
קוממה חלק מן הציבור נגדה, והביאה
למפגינים אהדה מסויימת, שעניינית לא זכו

במשך השבוע צפויות הפגנות־ענק ו״ רע־יונות
חד-שיפ ומקוריים,״ כפי שמבטיחים
מנהיגי גוש־אמונים, המקיימים בדרך-כלל
הבטחות מסוג זה.

העולם הזה 1982

במדינה

״המטרה בשימוש במאד,״ הסביר פרו פסור
איזק ,״היא קודם־כל להגביר את
היכולת האימונולוגיה של החולה. כאשר
אנו מבצעים זאת, יש ביכולתנו להאריך
את ימי־חייו באופן ממשי. נוסף לטיפול
בנזאר נמצא כל חולה במישטר של תרו פות
המשתכלל ללא־הרף, אחראי להפוגה
ומאריך את משך החיים.״

העם •
הקוזאקים הוגזדיס
דא היו אלה הפגנות
חוקיות או כלתי־חוקיות —
אלא נסיון לשכור
את המישטר הדמוקרטי
הקנאים הקיצוניים של המחנה הדתי
נקראו לא פעם, בפי העם, בשם ״הקו זאקים
של הקדוש-ברורהוא.״
השבוע נקשר לכינוי זה דימוי יהודי-
עממי שני: זה של ״הקוזאק הנגזל״ ,הקו זאק
הרודה ביהודים וגוזל את רכושם.
אך המעמיד פנים כאילו גוזלים אותו.
״ניטים וילדים״ .תוך כמה ימים
הצליחו אנשי גוש־אמונים, בעזרת כלי־התיקשורת
הכפופים להשפעת הימין, לתאר
את התקפת הקנאים על סידרי־השילטון
במדינה כהפגנה שקטה של בעלי־מצפון,
שנפלה קורבן להשתוללות של מישטרד.
אכזרית, מפצח ת ראשי ״נשים וילדים״.
היה זה תכסיס תעמולתי גאוני, ש בו
ניצלו אויבי הדמוקרטיה את אחד מיסו דות
הדמוקרטיה.
במישטר הדמוקרטי, מובטחת זכות־ההפ־גנה.
אמנם, זכות זו אינה מעוגנת בחוק
הישראלי* .אולם כל הגורמים בצמרת היש ראלית
משלמים לה לפחות מס־שפתיים.
הפגנה דמוקרטית היא אסיפה — או
תהלוכה — של אזרחים, לשם הבעת
דיעה או מחאה באמצעים בלתי-אלימים,
ללא שיבוש סידרי־החיים.
בין שוחרי־הדמוקרטיה קיימת הסכמה
אילמת, שלפעמים מותר לעבור גבול זה.
כאשר ציבור־אזרחים מאמין כי מצפונו
מחייב אותו להפגין את דיעותיו בצורה
דרמאתית יותר, הוא נוקט לעיתים שיטות
חריפות יותר, כגון חסימת עורקי־תח־בורה.
אולם
מוסכם, כי במיקרים אלה חייבת
המישטרה לפעול, בכוח מינימלי וסביר,
כדי לפזר את ההפגנה ולעצור את מש תתפיה.
מי שנוקט דר ך זו, מקבל על עצמו
את הסיכון הסביר להיפצע בפעולת ה-
מישטרה, להיעצר ולעמוד למישפט. מב חינה
זו אין הבדל בין גברים ונשים,
קשישים ונערים.
אלה הם כללי המישחק, ובמישטר דמו קרטי
מובנים כללים אלה לכל הצדדים.
הפלת המישטר. אולם מה שהת חולל
השבוע בארץ, חורג מן הכללים ה אלה.
הפגנות אנשי־אמונים לא היו שקטות
וחוקיות, ואפילו לא בתחום אי־החוקיות
הנסבלת.
היה זה ניסיון מודע ומחושב לכפות
בכוח את דעתה של תנועה פוליטית על
המדינה כולה, על־ידי מניעת פעולתה
התקינה של הממשלה בכוח הזרוע.
בכל המקומות האלה הוזמנה על-ידי
המפגינים התנקשות אלימה עם המישטרה,
וזו היתה דרושה להם לדרמאתיזציה.
היה ברור לכל, ובעיקר למפגינים עצ מם,
כי זוהי רק התחלתה של פעולה,
וכי הכוונה היא להגיע למהומות מרחיקות־לכת
עוד יותר.
פעילות מסוג זה. אינה בגדר זכות-
ההפגנה המותרת או אף הנסבלת. אופי
הפעולות, יחד עם סיגנון ההתבטאות של
המנהיגים ורוח המשתתפים, קירבו אותן
למהומות-הרחוב שניהלו תנועות מהפכניות
— קומוניסטים, נאצים ופאשיסטים —
בארצות שונות כדי להפיל את המימשל
ולכונן מישטר חדש.
קורבנות תמימים. משום כך, ניס יונם
של המפגינים וחבריהם, להציג את
עצמם כקורבנות תמימים של ברוטאליות
מישטרתית שלוחת־רסן, אינו רק מגוחך.
הוא מסוכן.
יש לו מטרה פוליטית מחושבת: למנוע
מן המישטרה לפעול נגדם ביעילות ב פעם
הבאה, לערער עוד יו תר את הביטחון
העצמי הלקוי של המימשל הקיים, ולפלס
את הדרך לפני מהומות נרחבות ואלימות
עוד יותר בהמשך המאבק.
בפני כל מישטר דמוקרטי, העומד מול
התקפה מוחצת של כוחות אנטי־דמוקר־טיים,
עומדת השאלה הגורלית: באילו אמ צעים
מותר להשתמש?
תמיד תובעים האנטי־דמוקרטים לעצמם
־ הכנסת דחתה, בשעתו, הצעת־חוק של
אורי אבנרי, שנועדה לעגן זכות זו
בחוק, לקבוע קריטריונין! בדודים לאותם
מיקרים שבהם זכאית הנוישטרה לאסור,
למנוע או לפזר הפגנה.

העולם הזה 1982

24 מוסדות רפואיים ברחבי העולם קיב לו
את מאר לניסיון, אך הראשונים שהחלו
להשתמש בו במעשה, הם חברי הצוות של
פרופסור איזק בהדסה ירושלים.
מתלת־דם ממאירה אחרת, גם היא קט לנית׳
היא הקולים־אנמיה. זוהי מחלה ה מתגלה
בקרב יוצאי כורדיסטן ותימן, וגם
בין ערבים ישראלים. כמו־כן היא מו פיעה
בקרב הכושים האמריקאיים, תושבי
המיזרח-
הים־התיכון, מאיזור מדינות
הרחוק ובעיקר תאילנד.
מיי מפגינה הרה חוסמת מעבר מכונית מישטרה כירושלים
״מכיס נשים וילדים...״
את הגנת הדמוקרטיה, בבואם לערער את
הדמוקרטיה. תמיד מהססת הדמוקרטיה
לאחוז באמצעים חריפים במילחמתה נגד
אויבי הדמוקרטיה.
אולם דמוקרטיה המהססת במצב בזה,
גוזרת על עצמה דין־מוות — כפי שמלמד
הנסיון ההיסטורי של הרפובליקה האיטל קית
והגרמנית.
אין לסבול אכזריות מישטרתית לשמה.
בכל מיקרה חייב הפיקוח על המישטרה
להיות חמור, והטיפול בחריגים צריך להיות
מהיר וגלוי. אך הגנת הדמוקרטיה עצמה
צריכה להיות היעד המרכזי והמכריע.

מדיביות
ש 3דו אח הכלים
ודא משחקים
הסכנה הנוראה
ביותר שצצה השבוע ;
הסורים רוצים שלום1
בעיצומה של ההצגה הגדולה ביותר של
ישראל, שהתחוללה השבוע סביב מסעי
הנרי קיסינג׳ר, איים שחקן מישני לגנוב
את ההצגה.
היה זה נשיא סוריה, חאפז אסאד, ש לדברי
מלוויו של הד״ר קיסינג׳ר, הטיל
השבוע את הפצצה המרעישה ביותר שאיזה
שהוא מנהיג ערבי הטיל מעולם. אסאד,
אמרו הכתבים, הודיע לקיסינג׳ר כי סוריה
מוכנה לקבל את הצעתה של ישראל לגבי
המשך המגעים להסדר בין שתי המדינות.
לא עוד הסדר חלקי או הסדר ביניים נוסף,
אלא משא־ומתן על הסדר כולל.
אסאד גם הציג את העמדה הסורית ב־משא־ומתן
כז ה: נכונות לחתימת הסכם
שלום עם ישראל, תמורת נסיגה מליאה
של צה״ל מרמת־הגולן.
מצפון נפתחה הרעה. עוד בטרם
התברר מה האמת בידיעות אלה, ואם
אומנם אמר אסאד את מה שמייחסים לו,
נוצרה פאניקה כללית בישראל. לרגע שכחו
אנשי הימין וחסידי המישטר, את חילוקי-
הדיעות והיריבות ביניהם. אסאד הצליח
לעשות מה שלא עשה קיסינג׳ר: ללכד את
כל חלקי המימסד כדי להתייצב מול הרעה
שנפתחה מצפון: ההצעה לשלום תמורת
שטחים.
היתה זו חוצפה שקשה היה לסלוח ל-
אסאד: הוא הפר את כללי המישחק. כי
עד כה היו כללי המישחק ברורים לכל איש
בישראל: ממשלת־ישראל וגם האופוזיציה
רוצים בשלום. הם עושים הכל למען השלום.
הם מוכנים להקריב הכל למען השלום —
אבל כל זאת בתנאי שהערבים לא ירצו
בשלום.
כאשר מנהיג ערבי העז להסתכן ולומר
כי הוא מוכן לקבל את תפיסת ישראל ולדון
על הסדר כולל שיביא לחתימת הסכם-
שלום, היתד, התגובה המיידית :״שברו את
הכלים, ולא משחקים!״
לא רק מתנגדי ההסדרים מהליכוד ועד
המפד״ל התקוממו נגד הרעיון שהועלה ב שמו
של אסאד. אפילו דובריה הרשמיים
של הממשלה יצאו נגדו בגלוי .״זה לא
אקטואלי״ ,הכריז שר-התחבורה גד יעקובי,
״ההסדר היחיד עם סוריה הבא בחשבון הוא
הסדר שלום, אבל הצעת נשיא סוריה לע שות
שלום עם ישראל על בסיס גבולות 67׳
אינה באה בחשבון.״
ייתכן שאסאד כלל לא אמר מה שייחסו
לו, וייתכן שלא התכוון כלל למה שאמר.

אבל לגבי ממשלת־ישראל היה זה רגע של
אמת. הוא גילה את הכוונות האמיתיות של
הניצים והיונים גם יחד במימסד: רוצים
שלום, אבל בתנאי שאי־אפשר יהיה להשיג
אותו.

הפרופסור כעקבות האב. זוהי
מחלה תורשתית שמקורה בליקוי כלשהו
בתירכובת הראשית של הכדוריות האדו מות•
היא מתבטאת בהאטה — או פיגור —
בהתפתחות הגוף, בתוספת תופעות חמו רות
אחרות באיברים פנימיים, כגון ה טחול.

ילדים הסובלים ממחלה קטלנית זו
המשק הקוץ שבאל״ה
< 4מיליארד 7״י

יוזרמו?אוצר
תיד 3שנים
האדם המאושר ביותר בישראל השבוע
היה שר-האוצר יהושע רבינוביץ׳ .סיומו
של המשא־ומתן להסדר עם מצריים לא
פתר את בעיותיה המדיניות והבטחוניות
של ישראל. אולם מבחינה כלכלית הוא היה
בבחינת קרש הצלה כמעט אחרון, מנקודת
המבט של אנשי האוצר.
תמורת נכונותה לוויתורים תקבל יש ראל
מארצות־הברית במשך 3השנים הק רובות
סכום של כ־ 7.5מיליארד דולאר —
46 מיליארד ל״י לפי שער הדולאר כיום.
סכום זה עשוי לפתור את בעיות איזון
התקציב הגרעוני.
אילו היתה ממשלודישראל מתווה תוכנית
לניצול זרם כספים אדיר זה, לפיתוח והב ראת
המשק, היה בו חיוב. אלא שאיש
באוצר לא דאג אלא לסתימת החורים. כ תוצאה
מכך תחזור כלכלת המדינה תוך
זמן קצר לשיגשוג המלאכותי המשחית
שאיפיין אותה עד מילחמת יום־הכיפורים.
מבחינה לאומית היה זה הקוץ שבאליית
ההסדר: העשירים יוסיפו להתעשר, המנג נון
יוסיף לבזבז ומחדש תיווצר הקרקע
להתפשטות השחיתות והרחבת הפערים.
רפואה הגיצוחון עד הדס
בגיסויים שגערכו ב״הדסח״
ירושלים גמצאו תרופות
למחלות״דם ממאירות
״ממוצע ההי׳שארות בחיים במחלקה של נו
עלה פי־שלושה. אנו מצליחים להביא
להפוגה (״ר מי סיוך) קרוב ל־ 80 אחוזים
מהחולים שלנו. מתוך 30 חולים שקיבלו
טיפול במאר 1 £ £נשאר אחד בחיים
ארבע וחצי שנים, ואחרים נשארו במצב
של הפוגה קרוב לשלוש שנים. על־ידי
הטיפול בחומר זה השגנו תוצאות מעודדות
מאד בטיפול בחולי לאוקמיה (סרטן־הדם).״
דברים אלה גילה בשבוע שעבר בסן-
פרנציסקו פרופסור גבריאל איזק, מנהל
המחלקה להמאטולוגיה בבית־ד,חולים הד סה
שבירושלים.
המאר אינו תרכיב־פלא. זהו חומר ש הוצא
מתמצית של חיידקי שחפת (של
בני-אדם) .במקורה ייוצרו, תמצית זו
כחיסון נגד שחפת, וכתשובה חיסונית
לגבי חיידקים אחרים.
הארכת החיים. ד״ר דויד וייס, מי
שהיה -מחברי הצוות של מכון רוקפלר
בניו-יורק, אשר גילה את המאר, ערך
בבית־החוליס הדנות בירושלים ניסויים ב חומר
זה, וגילה שהוא יעיל בהגברת ה התנגדות
לגידולים. המחקרים הקליניים ל גבי
השפעתו של החומר על בני־אדם
שנפגעו במחלות־דם ממאירות, נערכו ב־בית־החולים
הדסה בניצוחו של פרופסור
איזק.

פרופסור רחמילביץ
התרופה־ המוחצת
מקבלים כיום, בביתי־החולים הדסה, טיפול
בוויטמין אי. תוצאות של טיפול שנמשך
שישה חודשים גילו התקדמות מעודדת.
המחקר בריפוייה של מחלה זו נערך על-
ידי הפרופסור אליעזר רחמילביץ (,)40
בנו של פרופסור משה רחמילביץ, מי ש נחשב
כאחד מאבות הרפואה הישראלית
המודרנית.
פרופסור רחמילביץ הצעיר, מהמחלקה
ההמאטולוגית׳ של הדסה ירושלים, הוא
מחברי הצוות של פרופסור איזק, והוא
ערך את המחקר בשיתוף עם עמיתיו ל מחלקה,
ד״ר אהרון פוליאק וד״ר יצחק
כד,נא. כן השתתפו במחקר רופאים מניו-
זילנד, סן־פרנציסקו, קליפורניה ורומא.
״נתנו לילדים מנות גדולות של ויטמין
אי, בצורה נוזלית, שהוזמנו במייוחד,״
גילה פרופסור רחמילביץ .״התוצאות מעו דדות,
אך הטיפול והמחקר נמצאים עדיין
בתהליך של התפתחות.״
תרופה מיוחדת. בדמם של מרבית
קורבנות המחלקה יש פחות מ־ 0.5מילי גרם
ויטמין אי, ולאחרים מהם אין כלל
ויטמין אי בדם. בדם תקין, כמות ד,וויטמין
אי היא מ־ 0.5מיליגרם עד מיליגרם אחד.
הטיפול בוויטמין אי מאריך, לדי ברי
הפרופסור רחמילביץ, את הישארותו ב חיים
של הכדוריות האדומות בדם. הוא
טוען, לאור תוצאות המחקר והניסויים,
כי ויטמין אי הוא, ללא ספק, התרופה
למחלת הקוליס־אנמיה — ודבריו אלה
הם בבחינת סקופ עולמי.

219

במדינה טיולים טיולים 3ז1יכולוג״
טיסוז 5סיכו?וגי וייעוץ
בחיי הנישואין והאהבה
יניד מיו? 7רומ:יה —
מבטיח פסיכודו; תז־אביבי

תיכוגיסט/ית
לא כדאי לנשור מהתיכון
לאחר כתה טי

גם אם נכשלת בבחינות המישנה או נרשם
בתעודתן שאינן עולה כיתה
ואינך יכול/ה להמשיך בלימודיך
בהתאם לגילך

נוכל לעזור לו לעשות כן!!
פנה אלינו ללא כל התחייבות מצידן!
למשרדינו: תל־אביב רח׳ ברנר , 17 או
טל׳ 285592 כל יום בין השעות 7—5 1—10

מיבצע מיוחד לחיילים
כל חייל שיחתום בחודש ספטמבר על
;,העולם הזה״

קבל ה1חה של
השבועון יישלח רק לדואר צבאי

המודעה שהתפרסמה על־ידי המכון ל היגיינה
רוחנית, הבטיחה לכל המעוניינים
טיול ברומניה, בשילוב עם דינמיקה קבו צתית.
המודעה הדגישה שמדובר ב״חופשה
מרעננת ומרהיבת אופקים, שיפורים בחברה,
באהבה ובנישואים.״
טיול תדאפי. כדי לקבל פרטים לגבי
הטיול המוזר הזה, יש לקבוע פגישה עם
מנהל המכון להיגיינה רוחנית׳ בביתו שב-
ווילה מפוארת בצפון תל־אביב. בדרך זו
מגיעים אל ד״ר אברהם אליצור, העוסק
בפסיכותראפיה וייעוץ נישואים יחד עם
אשתו, הפסיכולוגית ד״ר דבורה אליצוד.
אם הרמה השיכלית של ד,מעוניין מת אימה
לרמת שאר המשתתפים בטיול, מב קש
הפסיכולוג אליצור לדעת פרטים על
המיכשולים שבחיי־הנישואים שלו, הוא
מציע לטפל בבעיות האהבה והנישואים
של אלה המעוניינים לשלב טיול בחו״ל
עם טיפול רפואי.
הטיול מחולק לשניים. בחלקו הראשון,
שמישכו עשרה ימים, יתגוררו המרפאים
ולקוחותיהם בבית־מלון. ד״ר אליצור מת כוון
לנצל את הזמן הזה לשיחות עם חב ריו
למסע. שאר הזמן, עשרה ימים נוס פים,
יוקדש לטיולים ברחבי רומניה.
בדרך כלל אין פסיכולוג יכול לקיים
קשר יום־יומי עם הלקוח־המטופל שלו,
ואילו ד״ר אליצור מתכוון לעבוד עם חבריו
למסע קרוב ל־ 12 שעות כיום.
שיפור בחיי האהבה. הרעיון הזה
אינו חדש. בילוי חופשה בטיול קבוצתי
יחד עם הפסיכולוג עבר כבר את שלבי
הניסוי בארצות־הברית. הרעיון עצמו גאו ני,
אך התוצאות תלויות קודם כל במידת
ההתמסרות של הפסיכולוג ללקוח, כאשר
הטיפול נעשה בתקופת החופש שלו-עצמו.
הפסיכולוג אברהם אליצור מגלה, ישאיר-
גן את הטיול שלו ב־ 16 בספטמבר לקבוצה
מצומצמת של כ־ 12 זוגו ת בערך .״מי ש זקוק
לשיפור בחיי הנישואים שלו, ול-
ריענון אהבתו, כדאי לו להרשם לטיול
הזה״ — מסביר אליצוו•

שהגיש את התעודה לגבי האישום נגד
הטוראי יהודה אור, וכנראה גם הסניגור,
לא שמי לב שבאותה תעודה היה רשום
כי הנאשם נעדר משירותו בצבא מיום
״ 1נובמבר 72 עד יום ה־ 1בינואר .72״ ולא
מיום ה־ 1בנובמבר , 1971 כפי שהואשם.
שתי טעויות גסות. למרות התנג דותו
של הסניגור קיבל בית־הדץ הצבאי
במחוז המרכז את טענותיו של התובע,
שהסביר כי קרתה אצלו תקלה טכנית,
ועל סמך זה הגיש תעודה אחרת, בה
צויין תאריך שונה: ה־ 1בנובמבר .1971
בסופו של ד בר הרשיע בית־הדין את
טוראי יהודה אור, והטיל עליו עונש
כאמור.
בכתב האישום צויין שאת העביר?! עבר
החייל שפרטיו הם — 2090632 יהודה אור.

צה״ל
קרנבל של טעויות
בש 7שתי טעויות ״טכניות״
ישב היי? חף-מפשע חמישה
חודשים בכ7א הצבאי
יהודה (אריה) אור׳ טוראי בצה״ל. פתח
את דלת ביתו שבירושלים, ונדהם. אנשי
המישטרה הצבאית שהמתינו לו תפסו או תו,
וגררו אותו אל ריכבם. בהמשך נסיעתו
הגיע יהודה אור לכלא .4שם נאמר לו
שהוא נעצר מפני שנעדר 70 יום מיחידתו.
לאחר שהוחזק חודשיים בכלא, בסוף
פברואר ,1972 קיבל טוראי אור העתק
מכתב־האישום שהוגש נגדו בביתיהמישפט
הצבאי במחוז המרכז, ובו צויין שהוא
נעדר מהשירות מיום ו ד 1בנובמבר 1971
ועד ד,־ 9בינואר .1972
חודשים בכלא• יהודה אור, יליד
ירושלים, היום עובד מחשבי אי״בי-אם— ,
התגייס לצה״ל והחל את שרותו בצנחנים.
בסוף שנת 1971 יצא הגדוד שבו שירת
לאימוני־חודף, ויהודה נשאר במיפקדה.
בתקופה זו נשלח לטיפולים רפואיים בכמה
בתי-חולים ומירפאות. בערבם היה מבקר
בביתו שבירושלים, וחוזר בבוקר ל יחידתו.
מישפטו
של יהודה נפתח בחודש מאי
. 1972 הוא כפר באשמה, אך בית־המישפט
הצבאי במחוז המרכז הרשיע אותו, והוא
נידון לעונש של 15 חודשי מאסר׳ מהם
שיבעה חודשים על-תנאי.
עוד באותו לילה עירער טוראי יהודה
אור על ההרשעה ועל חומרת העונש. חו דש
ימים נוסף בילה בכלא ,4עד שבמאי
1972 הוזמן לפני בית־הדין הצבאי לעיר-
עורים, שם הגיש עירעור נגד התובע ה צבאי
הראשי.
בססק־הדין שהוציא בית־הדין הצבאי ל-
עירעורים, נתגלו שתי טעויות גסות ל חובתו
של התובע הצבאי הראשי. התובע,

כלוא יהודה אור
טעויות טכניות
אך מיספרו האישי של יהודה אור, כפי
שזוהה על-ידי ראב״ד בבית־הדין היה
שונה ! 2096362 :זו היתה הטעות הגסה
השנייה.
לגבי התעודה הראשונה שהוגשה על-
ידי התובע הצבאי הראשי בדבר תאריך
היעדרו של הטוראי מן השירות, ציין
בית־הדין לעירעורים :״הוא היה צריך
לצאת זכאי בדינו, מאחר שאשמתו לא
הוכחה.״
לגבי מיספרו האישי הלא־נכון, שנרשם
ליד שמו בכתב־האישום, טען התובע בדיון
העירעור, שאם הנאשם לא התנגד לקבלתו
כאשר הוגש לו כתב־האישום, מאוחר לד חות
אותו בשלב הנוכחי׳ בטענה שהוא
אינו נכון.
טענה מגוחכת. גם את הטענה הזו
דחה בית־הדין לעירעורי ם :״אנו קובעים,
איפוא, שלא הובאה כל הוכחה לכאורה ב דבר
נפקדותו של המערער בתקופה ש יוחסה
לו בכתב־האישום. בהיעדר כל הו כחה
אחרת בדבר נפקדותו של המערער
בתקופה הנדונה, אנו מבטלים את פסק-
דינו של בית־הדין המחוזי, ומזכים את
המערער מהאשמה שייוחסה לו.״
טוראי יהודה אור זכה בזיכוי המייוחל.
אך מי יפצה אותו על הביזיון והנזק ש נגרמו
לו עקב בילוי חמישה חודשים
בכלא הצבאי, על לא עוול בכפו׳ ובשל
טעויות ״טכניות״?

העולם הזה 1982

0 891 01
113111

מ גו ס ס

זזיי ר ד! ״

ח0 6ח ״ 93ס

^ 1י 1ובחסות חברת

אילו הדביק מישהו במרכז מיצחה הגבוה
והחלק של שרי חן נקודה שחורה, היו הכל בטו חים
שהיא הגיעה אלינו עם המישלוח האחרון
של יפהפיות י שר מהודו.
כי שרי בת ה־ 17 וחצי, המיתמרת לגובה של
מטר ושיבעים שבריריים ומעודנים, ניחנה בתווי־פנים
אכסוטיים מעניינים, הכוללים בין השאר
אפון סולד, עיניים גדולות־גדולות ושחורות־שחו־רות
עמוקות, ושיפתי־ילדה חושניות. להשלמת
המראה המיוחד שלה משתפל על גבה מפל שיער
ארוך, שחור כזפת ומבריק וחלק כאילו גיהצוהו
במגהץ.
שרי המעודנת היא ילידת הארץ, אך את
התווים המעניינים שלה ירשה מהוריה, שהם
ילידי בוכרה שברוסיה. היא־עצמה לומדת כעת
אמנות ופדגוגיה בבית־הספר התיכון י״א בתל-
אביב, העיר שבד. היא גם מתגוררת, והיא עולה
לכיתה השמינית.
בניגוד למקובל, אין שרי הקטנה משתגעת אח רי
הים. ההיפד הוא הנכון. היא אפילו לא יו דעת
לשחות. תחביבה הגדול ביותר הוא ציור
שערה השחור־שחור והחלק־חלק
של שרי חן הוא אחד ממוקדי־

גאוותה, והיא מטפחת אותו בקפ־ 1 דנות במוצרי־השיער של חברת

״וולה״ .את תווי־פניה האכסוטיים

המיוחדים והמעניינים מדגישים מוצרי־האיפור של חברת
״רבלון״ ,הפורשת את חסותה על תחרות מלכת־ המים .1975

דיוקנות — פורטרטים, בלע״ז — ולו היא מקדי שה
את מירב זמנה הפנוי.
את הזמן המועט שנשאר לה לעיסוקיה האי שיים,
היא מחלקת בין החבר הקבוע שלה, שהוא
איש חיל־הים, לבין ליקוק גלידה ומילק־שייק,
עליהם היא ״שרופה״ לגמרי. בעצם, אלה הם העי סוקים
הממלאים את חייה בחופש הגדול, והיא
משתדלת לא לחשוב על שום ד בר אחר. יש לה
סיבה טובה לכך, כיוון שמייד עם החל הלימודים
מחדש תתעורר שוב בעייה ניצחית, המלווה אותה׳
מאז־ומתמיד: המתימטיקה. זה השטח החלש שלה.
היא מעידה על עצמה שהיא טיפוס ביישני,
ואולי משום כך עברה את קורם הדוגמנות וטי־פוח־החן
אצל המורה הוותיקה הגברת לאה
פלטשר — תוספת של ביטחון־עצמי לא תזיק
לה. פרט לכל אלה היא גם רצינית מאוד. את
שיניה הלבנות כפנינים אין שרי מרבה לחשוף
בחיוך. היא חסכנית בגילויי שימחה, אך מי שזכה
בחיוכה המאיר — יודע שזה הגיע לו.
אשר לעתיד — אין לה תוכניות רבות, אבל
בדבר אחד היא כבר בטוחה לחלוטין: היא אוהבת
ילדים, וזה מה שיהיה לה, והרבה.

שימלת־הכותנה הכפרית האוורירית, פרי עיצובו של מתכנן־

האופנה יצחק אדלר, אשר בה לבושה שרי המעודנת בתמונה זו,

!11נ 1 5
היא רק אחת מקולקציה עשירה ומחמיאה שעיצב בעל־הבוטיק

הצעיר עבור הנשים הצעירות בארץ ובחו״ל. שמלות אלו הפכו מייד אחד הלהיטים הלוהטים ביותר של העונה.

שרי חן, בניגוד למרבית בנות
י נ 11ח 9
ובני־גילה. ,אינה משתגעת במיוחד
ך 9 אחרי הים. היא מעדיפה בילויים
שקטים יותר ותחביבים המביאים
לידי ביטוי את כישרונותיה האס־נותיים.
אך כשהיא הולכת לים,
היא נוטלת עיסה, כמובן, את בגד־היס מדגם ביקיני של
חברת ״גוטקס״ ,שבו זכתה כאשר נבחרה כנסיכת הים־התיכון,
בנשף הראשון של בחירת מלכת־המים ,1975 לפני כשבועיים.

0קבור אח עצמך !

(המשך מעמוד ) 14

6 2 3 * 1ו ך היו &ו הי

3תן/׳/ח > 677ר 3ר /״3 3
( 7סו > ך ר * 4ר 7ך . 6

סיכום ישיבת מטה מבצע הוזלת
מחירים מיום 21.8.75

להלן לוח מחירים
מוסכם ל שבוע
מ־29-24.8.75
לצרכ ן

1.40
עגבניות מעולות
2.50
גזר
1.15 חצילים פלפל — נהריה וקליפורניה 2.00
1.95
תפוא״ד בתפזורת
2.20
תפוא״ד ארוזים
1.10
בצל יבש
1.25
בצל ארוז

ל״יהה״:

פירות תפוחים -גרנד אלכסנדר
גודל 6.5
תפוחים — אורליאנם
3.50
גודל 6.5
2.75
תפוחים — יונתן גודל 5.5
3.75
אגסים — ספדונה גודל 5.5
3.00
ענבים -טומפסון
ענבים -דבוקי, תמר
2.00
ובירותי
2.50
ענבים — אלפונס
שזיפים — שגיב גודל 3ומעלה 2.55
2.35
עופות פטמים קפואים בטיב מעולה
בשקיות שקופות
גודל ( 1עד 1.4ק״ג העוף)
גודל ( 2עד 1.8ק״ג העוף)
גודל 3
(מעל ל־ 1.8ק״ג העוף)

11.00
10.00
9.00

דגים
8.50

העודף המופקר
מתנדב גם הו א זקוק לתמיכה, ו !
1אותה הוא חייב לקבל מהמערכת של
פס״ח. אך עם פרוץ המלחמה, מגייס צד,״ל
את כל אנשי־המפתח, ומפקיר את העורף
לחסדי שמיים.
בכל מדינה נלחם הצבא בימי־מילחמה
באוייב, כדי לאפשר קיומו של העורף,
ושל האומה בכלל. העורף מתארגן בימי-
חירום כדי לעזור לצבאו להגן על האומה.
אך כאשר העורף חייב רק ל־שרת את
צבאו ואינו יכול לדאוג לעצמו, הוא גם
אעו מסוגל לעזור לחייליו שבחזית• ה עורף
נחנק כאשר משאירים אותו ללא
אמצעים מתאימים לקיום חיי היום־יום
האזרחיים.
יש לברך את אומץ־ליבו של ממלא-
מקום יו״ר רשות פס״ח עליונה, יעקב
מרקוביץ, שהודה כי :״אין לסמוך הרבה
על השירותים הקהילתיים. הם יהיו עמו סים
וטרודים, ועזרתם תהא מצומצמת או
אפסית.״
והוסיף סמנכ״ל מישרד־הפנים, יעקב
מרקוביץ :״התיקשורת בין הגורמים בתוך
פס״ח וגורמי חוץ היא מסועפת, ובנוייה
מעיקרה על קשר טלפוני. קשר זה עלול
להינתק בשל הפצצות, או יהא בלתי-
מספיק בשל העומס. חלק מהמתנדבים
שאנו בונים עליהם לא יופיעו כלל, מסי בות
שונות.״
אם ישאיר צד,״ל את העורף בימי-חירום
ללא מפקדים אזרחיים, ללא בעלי ימיקצוע
— טכנאי־תחבורה, טכנאי־טלפון וכדומה,
תספוג החזית שמבית פגיעות קשות. מי,
למשל, יקבור, את חללי הפצצות־האוויר
של האדיב ז אמד מרקוביץ :
״אין לסמוך על חברה־קדישא, היא ב קושי
קוברת את האנשים ־שמתים בימי-
שלום. יש להניח שאזרחים ימשיכו למות
בימי־חירום כמו בימים רגילים. חברה־קדישא
תהיה עסוקה בעניינים שלה.״
רוב הגברים בין הגילים 55־ 18 יהיו
מגוייסים. את מי תשלח רשות פס״ח לק בור
את החללים בערים הגדולות? ילדים
בני? 14 או אולי נוער בגיל 17־ ? 15 נשים
וקשישים? חולי-לב?
הסמנכ״ל מדקוביץ משוכנע שבירושלים
לא יהיו בעיות מסוג זה.

בקלה — פרום אחיד עשוי מדגים
שמשלקם לא פחות
10.00
ם־ 250 גרם

כסיף

כאשר התעוררו בבתים הרוסים או ב בתים
שניזוקו קשה, היו האנשים, מבוהלים ס5 מאד וחרדו לשלום בני־מישפחתם. כ־/0
מן הגברים וכשליש מן הנשים היו המו מים
או ״מטושטשים״ במשך מחצית־ה־שעה
הראשונה. אימהות בדקו את ילדיהן, ו גברים
וידאו שמישפחותיהם בסדר• בת חילה
היתד, כמעט כל ההתנהגות מכוונת
למישפחה. כאשר נמצאו כל בני המיש־פחה
המיידית ללא פגיעה או תחת הש גחה,
יצאו הגברים לבדוק את מצבם של
שכנים או קרובים.
מתוך 400 הגברים שלא נפגעו, באיזוד
הפגיעה, עסקו במחצית־השעה הראשונה
180 מהם בחיפושים, וכ־ 90 אחרים עסקו
באופן פעיל בעבודות ההצלה — הצילו
40־ 30 בני־אדם לכודים או פצועים, וגילו
כמה מן ההרוגים. רבים היו מזועזעים מ מראה
הפציעות וגופות ההרוגים, אך המ שיכו
לעבוד.

1 1ת 94 תי 0

ירקות

עול בזמן המילחמה, כאשר ראשיד. וכלי-
ריכבם יהיו מגוייסים.
בשנת 1952 פגעו סופות טורנאדו בכמה
מדינות בארצות־הברית. העיר ג׳ודסוניה
שבמחוז ווייט, בת 1100,תושבים, נהרסה
כמעט לגמרי ד 35 אנשים, כת־/״ג מן ה תושבים
— נהרגו. בארבע העיירות שנפ געו
באורח קשה ביותר נהרגו 46 אנשים,
615 נפצעו, למעלה מ־0ס 6בניינים נהרסו
ולמעלה מ־ 800 בתים נוספים ניזוקו קשה.
נהרסו מערכות החשמל, הגז והטלפון.

״הקבורה היא מיצווה, וכל אדם
בירושלים ימלא את חובתו.״

דתי

ואולי כל נפגע וחלל יעשה את המלאכה
בעצמו, נוסח שירות־עצמי?
אם הקבורה היא מיצווה ,׳ מדוע לא
התחילו לאמן כבר היום בחורי-ישיבות
ברחבי המדינה, בבתי־קברות בערים?
תוכניותיה של פס״ח לימי־חירום עדיין ההתכתבות נמשכת
מגובשות. אינן בין מישרדי-ממשלה שונים, על גודל תי קי
החללים ועל אפשרויות שונות של קבו רה.
השאלה העיקרית היא: קיברי־אחים
— בעד או נגד?

העולם הזה 1982

מיכתב פרס
רק לחודווו -קוצים לדו ר
״ציפי, הצילי כותב לי אחד, שחשבתי
שאני יעזשה לו חסד כשפירסמתי את מיב־תבו
באחד השבועות האחרוניס .״הכנסת
אותי בצרות, וסיבכת אותי עד מעל לראש.״
צרות כמו שלו, הלוואי על כולנו. וכדי
שתבינו, הרי קטע ממיכתבו הארוך, שאילו
הייתי מפרסמת את כולו היה ממלא לי
את כל המדור.
״כשהתפתיתי לשלוח מיכתב למדורך, לא
העליתי אפילו בנוראים שבחלומותי לאן
עלולים הדברים להתגלגל. קיבלתי לא פחות
מ 19 תשובות. רק לגבי שלוש מהן חשתי
מייד, על פי הנתונים שסיפקו לי, שהן
לא בשבילי. כתבתי להן מיכתב אדיב,
והצעתי להן להמשיך לחפש מועמדיס ב־מדורך.
אבל עם שאר ה־ 16 התחלתי להת כתב.
אף פעם אי־אפשר לדעת באיזו מעט פה
אורב לך הגורל. את יודעת מה זה
לכתוב 16 מכתבים? מילא, בפעם הראשו נה.
גם אז זה לקח לי כמעט שבועיים.
אף פעם לא העליתי בדעתי שאני מציאה
כזאת. אבל עובדה — כל ה־ 16 המשיכו
איתי בהתכתבות. הצרה היא שלא שיגרתי
להן מיכתב בסטנסיל או בקופי.

ביררת אס את מובטחת נגד תביעות־פיצויי
ם? אני, למשל, שוקל להגיש אחת
כזאת נגדך...״
זה שאין צדק במדור הזה, כבר נוכחתי
מזמן. האומלל יכול היה לחסוך מעצמו
צרות אס היה זורק עצם לחברים — כמה
כתובות טובות לאלה שמיכתביהם לא זו כים
אפילו בתשובה אחת לרפואה. אבל
לא בשביל זה פירסמתי את מיכתבו, אלא
כדי שישמש לכס דוגמה. זה קצת לא פייר
שאחרי שאתם מקבלים את שלכם באמצעו תי,
אתם מנתקים מגע ומשאירים פס. אני
מתה לדעת מה קורה אחר־כך. אשמח
לקבל, ולפרסם, מיכתביס שיספרו לי גס
איך התפתחו העניינים אחרי שנקשרו כאן.

בלי מלח
״אל תהיי רעה אלי ואל תוסיפי למכתבי
עקיצות ודברי פרשנות. בלאדהכי אני
רגישה ופגיעה מבקשת 1/82״עצם
הכתיבה למדורך היא מעין הודאה בכישלון
מסויים, ואין צורך לזרות מלח על הפצעים.״
לא שאני מסכימה איתה בסעיף האחרון, אבל

אפשר לעשות את זה גם כמו 3/82 שאילולא לימדו אותי פעם טהמשוררת
רחל כבר מתה, הייתי חושדת בה שזאת היא.
״גרושה בת ,33
למה התגרשתי ז — כי התרגשתי.
למה התרגשתי — כי נוכחתי שהנישואין הם ירק לחודש וקוצים לדור. אני
בחורה פשוטה, שהמוטו שלה בחיים זה , :אלי שלא ייגמר לעולם /החוף והים,
רישרוש של המים /ברק החיוך — תפילת האדם.׳
אני אוהבת את הדברים הפשוטים שבחיים :
שיש ברז במים,
חוטים בחשמל,
ומחט בחור.
מחפשת בחור להיכרות והתכתבות. לא חובה שיהיה עם קבלות וריגשי״אשם.
העיקר לחייך, לגוון ושתהיה קצת רוטאציה עם הצברים שלגו. כי אחרי הכל, אין
קוסמטיקה מועילה ליופי כמו האושר.״

מיכתב פרס השבוע — ובכל שבוע — מזכה את שולחו בשי: חבילת מוצרי־יופי,
מתוצרת חברת הדם, בשווי של 200ל״י. הפרסים יישלחו לזוכים בדואר.

שמסביב? את לא גרה באילת וגם לא
בבאר־שבע?
״אם הכל נכון, עיברי להלק השני של
המיפרט;
״אני ( )2/82 עירוני-קיבוצניק בן ,25
נאה, חכם, רגיש (אפשר גם בסדר אחר).
מה אני עושה כאן במדור הזה? ביישנות
מסויימת היא בעוכרי. ובעוכרי עוד ד בר :

גבר שאני מחפשת, צריך להיות כזה
שאני אהיה בשבילו הדבר החשוב ביותר
בעולם. שהוא יעריץ אותי ויכבד אותי,
יעניין אותי דשעשע. אבל הכי חשוב —
שיפגק אותי. ואיני מתכוונת רק למחמאות
או לגינונים חיצוניים, כמו מתנות ופרחים.
אחד כזה שיהיה מוכן לסבן לי את הגב
באמבטיה במשך שעה, לעשות לי פדיקור

חתיך השבוע
יש לי השבוע סקופ עולמי בשבילכם. אחרי שכל
העתונים בארץ פירסמו בהבלטה את תמונתו של ״היש ראלי
העירום״ ,זה המוכיח לעולם הנאור שגם לישראלים,
למרות כל הרכילות, יש מה להציג בתחום העירום —
הצלחתי אני להשיג תמונות שלו כשהוא לבוש.
טוב, יש עדיין ויכוחים אם אפשר לקרוא לזה לבוש.
ספק אם הרב גורן המתירן היה מעניק הכשר לבגד־הים
שעונד על עצמו דב נימור, אפילו לצורכי טבילה
במיקוות. אבל בהוף הים של תל־אביב, שם הופיע דובל׳ה
בסליפ האוריגינאלי שלו, הוא עורר סנסציה. לא להאמין
כמה נשים תל־אביביות גילו לפתע התעניינות באופנה
הגברית דווקא.
דב נימור, כפי שאתם יודעים, מופיע כיום בגירסה
הצרפתית של מחזמר המין האמריקאי ״שגל את עמי״,
המוצג בפריס. הוא הגיע לחופשת״מולדת קצרה בארץ,
ולמי שלא מאמין שהוא רוקד ערב״ערב בעירום, הוא
מוכן להציג תמונות (תמונה מימין) .מי שאינה מוכנה
להסתפק בתמונות או לטוס לפריס כדי לזכות בחווייה
המיוחדת במינה — תוכל עכשיו לראות את האוריגינאל,
כמעט מדי־יום, בחוף גורדון. לא צריך להתבייש. את
תמיד יכולה לומר שאת רוצה להעתיק את הגיזרה
בשביל הבעל.

״כבר במחזור השני שכחתי מה כתבתי
למי ...התחלתי לנהל יומן מיוחד, כדי שלא
להתבלבל ולא לכתוב את אותו המיכתב
שוב לאותה אחת. זה היה פול־טיים ג׳וב.
חוץ מזה, לא היה לי נעים להודות בפני
אף אחת שאני מתכתב עם עוד ...15 אחר-
כך הגיע תור הפגישות. נפגשתי עם כולן.
אחרי סיבוב המיפגשים הראשון נשרו .7
אבל נשארו עדיין ,8שעימן אני עדיין
מתכתב וניפגש לסירוגין. ברור שאני מת בלבל
בשמות, בתאריכים ובנושאי השיחה.
כמה מהן ודאי חושבות אותי למבולבל.
ואילו אני מרגיש את עצמי כמו שייך
בהרמון...
״מכיוון שטרם הגעתי למסקנה מי מהן
היא האחת בשבילי, אני ממשיך עם כולן.
אילו הייתי יכול, הייתי מסתלק מכל העסק,
אבל זה מאוחר מדי. אם זה יימשך כך,
אני אפסיק לעבוד, לאכול ולשתות — ואת
תהיי האחראית למה שיקרה לי. אגב, האם

אני מתאמצת להיות נחמדה. תגידו בעצמכם
אם לא.
״בת ,26 ילידת חדרה. גובה — 156
ס״מ. מנומשת. ב״א בספרות אנגלית. מורה.
אוהבת: ים, שמש, מאכלים מזרחיים ו בעלי־חיים,
שונאת

מוסיקה קלאסית.
רעש, אוטובוסים ואת תל־אביב. סולדת
מגברים שריריים ושעירים. התכונות ה מבוקשות:
יו שר פנימי, שקט נפשי, עו מק
אינטלקטואלי.״
אז לא מגיע לי פרס שהתאפקתי?!

חידון עם כיסוי
אם יש לד סבלנות לחידונים, הנה אחד
כזה :
״את חתיכה? את סכסית? יש בך שי לוב
בלתי־אפשרי של טוהר ילדותי עם
אינטלקטואליות כל־מביגה? הדימיון הנ ד
עז שלך נלחם כל הזמן בכבלי המוסכמות

ועל חוף הים כתל־אכיב

מזלי הרע, שבגללו לא מצאתי אותך. אבל
בדיוק אותך, לא את אלה הדומות לך...
ואולי את פשוט אינך קיימת? אם את
יודעת שאת קיימת — כיתבי. אני לא
מתחייב על איזו מטבע — אבל אני מבטיח
שיש לי כיסוי.״

לסבן את הגב
״רוב הגברים הישראליים שיצאתי בחב רתם
עד עכשיו,״ כותבת () 4/82׳ ״היו
אגוצנטריים בצורה קיצונית, עד שהגעתי
למסקנה כי זוהי כנראה תכונה לאומית של
הגבר הישראלי. הם מעניינים את עצמם
יותר מאשר בת־זוגם. במידה שהם מקדי שים
מחשבה לאשה שבחברתם, הרי זד,
רק מה היא יכולה לתרום לתדמיתם או
לאגו שלהם. אין פלא שגם ברגעים אינטי מיים
הם מתגלים באותה צורה.
״אולי אני שייכת לדור הישן, אבל ה-

פני במניפה בימי־הקייץ ה
ולנופף
מול
לוהטים.
״עכשיו, אני מתארת לעצמי, השאלה
המתבקשת היא: מה אני נותנת בתמו רה?
אז מי ששואל שאלה כזו, מוטב
שישכח ממני. עצם הצגת השאלה מעידה
שהוא חושב על עצמו ולא עלי.״
הייתי אומרת שזו דוגמה לאשר, משוח ררת,
אם לא משוחררת מדי. היא הירשתה
לי לגלות לכם שהיא בת ,31 מאיזור חיפה,
ושיש לה מספיק סנטימטרים ״באורך וב רוחב
כדי לעשות כל גבר — מאושר.״

מיכתביס לפירסום במדור זה יש להפ נות
לכתובת: מיכתבים לציפי, ת .ד, 136 .
תל־אביב. מיכתבים למכותבים יש לשלוח
במעטפה — מבויילת — עס מיספרו הסי דורי
של המכותב. מעטפות פנימיות בלתי
מבויילות לא יישלחו ליעדן.

סרם ״ ט תוג רנ,,־ שד חבו קיבוץ עין־
שעו הועיד את אמות הסיבים במערב
הפרוע שיו המועצה האיזווית מנשה
הקיבוץ עדיין לא האמין כי ר צונו של
יגאל תיבת להיות יוצר סרטים איננו בגדר
קפריזה של אדם שאיננו מוצא את עצמו.
אבל לא כל הקיבוץ. היו שלושה משו געים
לדבר שהאמינו בכ שרונו של יגאל
כבמאי וכיוצר־סרטים, ובכישרונם־שלהם
כשחקנים. השלושה: אבינועם גולן, שב חייו
הקיבוציים עובד במיפעל ליי צור
גומי של הקיבוץ ובזמנו החופשי הוא תר־אבנר
ארבל, אף הוא עובד
בותניק!
התעשייה שבזמנו החופשי מארגן מסיבות
וחגיגות בקיבוץ, ופטר ויליאמס, צעיר
אנגלי שהתגייר ונשא לאשה בת קיבוץ
עין־שמר, והמשמש כחשמלאי הראשי של
המשק.
יחד עם יגאל הם הקימו חברה בשם
גליריס, וחיפשו דר ך לממן סרט עצמאי
משלהם.
מאחר שהקיבוץ לא הראה כל סימן לכך
שהוא מתכוון להשקיע אפילו פרוטה ב־סירטם
המייועד של הארבעה, הם הגו
רעיון ג אוני: החליטו להציע למועצה ה אזורית
מנשה שתפיק עבורם את הסרט.
הם הוזמנו לשיחה עם יו ״ ר המועצה, אב רהם
(״ מ מי״) בר-אל, והלה הסכים לאשר
תקציב בסך 7000 לירות, בתנאי שיהיה
זה סרט הסברה על פעולתה של המועצה
האזורית.

המונז הפרוע

בויצניקיס המחפשים

כד־זהב,

תעתם, סייע להם ברכב, בניצבים, בחשמל
ובמזון.
למעשה נגרר הקיבוץ כולו להרפתקה. לא
התעוררה כל בעייה בגיוס ניצבים ושחק נים
לתפקידים אפיזודיים. התגלו נשים
צעירות רבות שהתנדבו לעבוד כנערות־תסריט
50 .איש לקחו חלק בהסרטה, לפני
המצלמות ומאחריהן. נמצאו מאפרת מתנ דבת,
מלבישה מתנדבת, נהגים מתנדבים
וחשמלאים מתנדבים. יגאל תיבון טוען,
שלמרות חוסר־הניסיון של מרבית האנשים
שהשתתפו בהסרטה היתה זו עבודה מיק-
צועית למדי. אלא שבתום 10 ימי־צילום
נוכחו הארבעה כי התקציב אינו ׳מספיק.
הם ניג שו למי שרדי המועצה, וביקשו תק ציב
נוסף בסך 10 אלפים לירות. שוב
אישרה המועצה את ההעלאה, אלא שהפעם
נרמז ליגאל כי מוטב שיעמוד בתקציב.

ועדת-הביקורת
הזדעזעה ,
4גאל התחיל עורך את הסרט, יחד

י עם העורכת ענת לוברסקי. תוך כדי
עריכה הסתבר לו כי הוא מסתבך בחובות

הוא איזור המועצה האזורית מנשה, שבו מתרחשת
עלילת הסרט. העלילה מספרת על שלושה קאו־ואגבי
כך סורקים את שיטחי המועצה ופעולותיה.

* גאל תיכון החליט לעשות סרט,
ויהי־מה. אלא שהנסיבות לא איפשרו לו
לממן את סירטו בעצמו. אחרי הכל היה,
ועודנו, חבר קיבוץ עין־שמר. ולמרות שה קיבוץ
נתן לגיטימיציה לאמנויות רבות,

בהן ציור, פיסול, מוסיקה, כתיבה ואפילו
תיאטרון, האמנות השביעית עדיין לא זכ תה
בכבוד הראוי.
אלא שיגאל תי מן הוא בחור חריף ו־אמביציוני.
משחר נעוריו חלם, אהב ולמד
להשתמש במצלמה. למרות שבימים ההם,
כשהיה עדיין ילד בקיבוץ דליה, החלום
להיות במאי־סרטים בקיבוץ, היה באמת
בגדר חלום, החליט יגאל להגשים את
חלומו בכל מחיר.
לבר־המיצווה שלו קיבל מדודו העשיר
שבבלגיה. מצלמה 8מ״מ, ומאז הוא עושה
סרטים. רק אחרי תקופת הצבא החל עובד
באופן עצמאי. הוא השתמש בשחקנים הקיבוצית וכשקמה החברה
מהקיבוץ,
שדות, עבד בה במשך שנה בהפקה וב בימוי.
אותה שנה נחשבה לו כשנת־לימוד

המירוץ לצמרת של יגאל תיסו
נשוי למילכה ואב לגלית (איתו בתמונה) בת השש, שהחליט — למרות היותו קיבוצניק
להפוך איש־קולנוע והצליח בכך. יגאל זכה בשתי מילגות ועומד לנסוע להשתלמות בחו״ל .

7/7ואונוי/נניחיס
והשתלמות, ולמרות שהקיבוץ עדיין לא
הבין בדיוק מה לקיבוצניק ולבימוי סרטים,
ניתנה לו האפשרות לשבת שנה בחוץ.
אחרי הכל החברה קיימה אותו, ואת מש כורתו
מסר למשק, ככל חבר־קיבוץ ;נאמן.

הקאובוי

האימתני אבנר אר בל,
אחד משלושת
המבוקשים המטילים את אימתם על י שובי
המועצה האזורית מנשה. .אבנר משמש,
בחייו, כעובד תעשיית הפלסטיק בקיבוץ.

חביי־הקיבוץ
__התנדבו

ך* תום השנה חזר יגאל למשק. הוא
המשיך לעבוד בפלחה ובמטעים, ומדי־פעם
היה יוצא להפקות למשך תקופה קצרה,
וחוזר למשק. מתקציבו האישי כחבר־קיבוץ
רכש ציוד, והקים לו במשק אולפן־עריכה
הנחשב כרכושו הפרטי.

גם יגאל, וגם חבריו, לא התכוונו בשום
אופן להפיק עוד סרט־הסברה נוסח הסוכ נות
היהודית או מישרד-ההסברה.
הם הגישו למועצה תסריט בסיגנון ה-
מערב־הפרוע. הרעיון היה לעשות סרט על
שלושה ״קאובוים״ ,המסיירים בטריטוריה
של המועצה המקומית מנשה, ומחפשים כד-
זהב. אגב החיפושים הם עוברים ממקום ל מקום׳
וכך נסקרות פעולות המועצה כגון :
החוג להנחלת הלשון בכפר מאור. חוג
לריקודי־עם בקיבוץ עין־שמר או אפילו
הרפתקה במיזבלה האיזורית.
להפתעתם של הארבעה׳ התסריט אושר
על־ידי המועצה ללא ניד־עפעף. הקיבוץ
אישר לארבעה 10 ימי חופשה ושוב, להם-

של שבעה וחצי אלף לירות. שוב מצאו
הארבעה את עצמם יושבים פנים־אל-פנים
עם יו״ר המועצה. הפעם הוא הסכים ל הוסיף
לתקציבם מאתיים לירות, ושאל מתי
יהיה הסרט מוכן. כאן מצאו עצמם הארבעה
בצדה. לאיש מהם לא היה העוז לקום
ולספר לייושב־ראש המועצה כי ההפקה
הסתבכה בחובות וכי דרושים עוד שיבער,
וחצי אלף לירות לחלץ אותה מהן.
לבסוף קם אבינועם, הארי שבחבורה,
והטיל את הפצצה :״שמע, צריך עוד שבע
וחצי אלף.״ אמר, והתיישב במקומו. היו־שב־ראש
התרגז מאד, והארבעה יצאו מ-
מי שרדו בבושת־פנים.
מייד למחרת

הגיעה

דרישה מהמועצה

״גרעפצים״ הרציניים שמרביצים החבר׳ה
והמלווים את הסרט לאורכו ולרוחבו.
למחרת ההקרנה הגיע מיכתב מהמו עצה
האיזורית, ובו התבשרו יגאל וחבריו
בערך כ ך :״תשכחו מהסרט, לא ייצא
מזר, סרט. אין בסרט לא מועצה ולא פעו לות
של מועצה. המועצה החליטה להסתלק
מההפקה. המועצה מוכנה להפסיד בכבוד
את 17 אלף הלירות שהשקיעה בסרט, אך
לא תשלם גרוש אחד נוסף כדי לחלץ את
ההפקה מהבוץ.״
אנשי ועדת-הביקורת היו עד־כדי-בך
מזועזעים מהסרט שהיה בו הכל — קאו-
בוים, שוד, אונם שאיננו אונס, עשיית
צרכים, מכות, סביאה וזלילה אך בשום

מאח

שרית ישי
פנים ואופן לא מועצה איזורי ת על כלל
פעולותיה — שהיו מוכנים להפסיד את
הסרט, לתת אותו במתנה ליגאל, בתנאי
שיחתוך מתוכו כל ז כר למועצה כולל
שילוט, דיאלוגים, או כל סימן שהוא שה סרט
הוסרט בתחומי המועצה האמורית
מנשה.

פורנוגרפיה

הפורנוגרפית, שזיעזעה את אנשי ועדת
הביקורת של המועצה האיזורית מנשה.
אחד המבוקשים מכפתר את כפתורי מכ נסיו,
אחרי שאנס את מנחילת הלשון.

שומו שמיים!

בסרט קאובויצניקי על פעולות המועצה האזורית, מעז
קאובויצניק חצוף להשתין, כשהמלצמה מצלמת בקלח־אפ
את מימיו, שהוטלו — לצורך הצילום — מתוך חבית מיס, וקיבלו צורה מאקאברית.
הארבעה הציעו כל מיני הצעות, כדי
להיחלץ מהבוץ. על־מנת למנוע בזיונות
נוספים הסכים הקיבוץ לשלם את החוב
בסך שיבעה וחצי אלף הלירות, בתנאי
שהסרט ייגנז. הארבעה לא הסכימו שה קיבוץ
ישלם. הם הציעו שתינתן להם אפ שרות
לצאת לעבודות־חוץ. הקיבוץ לא
קיבל.

לראות את הסרט מייד. יגאל אירגן הקרנה
באולפן. ועדת־הביקורת מטעם המועצה
הגיעה במייוחד לגבעתיים. מבלי להניד
עפעף או בכלל לדבר, נכנסו חברי-הוועדה
אל חדר־ההקרנה. כל משך הקרנת הסרט
לא נשמע הגה בחדר. כתום ההקרנה קמה
ועדת־ד,ביקורת ובראשה יו״ר המועצה מ מקומה,
וללא הגה עזבה את המקום כש היא
משאירה את יגאל וחבריו תחת סימן-
שאלה אחד גדול.

הסרט המבוקש
ביותר

האחת והיחידה שנותרה -במקום, מבין
אנשי ועדת־הביקורת, היתד. האשד. היחידה
שבוועדה. יגאל רדף אחריה לאורך המיס-
דרונות, ושאל אותה :״מה העניין?״ היא
היתד. עדיין בהלם תחת הזעזוע שעבר
עליה, אך היתד. בהחלט מוכנה להסביר
ליגאל מה דעתה על הסרט שלו.

ף אז פרצה מילחמת יום־ד,כיפורים. ה ו
ארבעה יצאו, כדבריהם ,״להרוג ער בים״
.כשחזרו, כתום שישה חודשים, ברי אים
ושלמים פרט לאחד מהם, אבינועם
שנפצע ברגליו, סלח להם הקיבוץ כמו כל
אם יהודיה טובה שבנה חזר מן המלחמה.

מספר יג א ל :״היו שם כמה מומנטים
בסרט, שזיעזעו אותם. יש שם, למשל,
סצינה בה אחד הגיבורים משתין על
מטבע־זהב וכך מתגלה בעצם האוצר. כ־טריק
קולנועי לקחנו חבית מים, הבחור
הניח אותה מתחת לביטנו ושפך את המים
מהחבית בזרם אדירים. מאחר שכל הסצינה
צולמה מאחור, והמצלמה עקבה אחרי אחו ריו
של הגיבור, כשהיא מצלמת בקלודאפ
את זרם האדירים שהיה בסדר גודל לא-
נורמלי לגבי אדם רגיל, הרי הדבר ש התקבל
היה מצחיק מאד ואפילו מאקאברי.

י<רי#ממ

״הגברת מוועדת־ה,ביקורת היתד, מזוע זעת.
מה שעוד זיעזע אותה היה סצינת־האונס
כביכול. כל הסצינה תמימה לחלו טין,
כאילו היא לקוחה מסרט לילדים. ב-
מיסגרת חיפושיהם אחר כד־הזהב מגיעים
שלושת הקאובוים אל כפר מאור, בו
מתקיים קורם להנחלת הלשון שהוא חלק
מפעולות המועצה האיזורית. את תפקיד
האשד. ד,מנחילה את הלשון לתושבי הכפר,
יוצאי עדות המזרח, שיחקה קיבוצניקית
בת 35 מעין־שמר, בשם מרים, שקיבלה
את התפקיד בשל המראה המכסיקאי שלה.
אונס המנחילה

יגאל וחבריו עמדו במצב שבו היה להם
סרט -לא גמור, שעלה 17 אלף לירות,
פלוס חוב בן שיבעה וחצי אלף, ועם
רעיון הלקוח כאילו מתוך המירזץ לצמרת
של דו די קראביץ- ,סבו במאי ״גאון״ ו־מובטל
הופך סירטי בר־מיצווה תמיימים ל־אפופיאות
היסטוריות. בדיוק כמו הסרט
ה״חקלאי״ של המועצה שהפך סרט ״הגל

ן * מהלך הסצינה רואים את הגיבור
4קורץ למנחילה. היא נענית להזמנתו,
ושניהם נכנסים לאחד הבתים. לאחר־מכן
יוצא הקאובוי מן הבית כשהוא מכפתר
את מכנסיו. ועדת־הביקורת היתד, מזוע ז
ע ת! איך זה שבפעולה של המועצה דד
איזורית מפתים את מנחילת הלשון העברית
לעיני תלמידי הן מה שעוד לא מצא חן
בעיני הגברת מוועדת־הביקורת היו ה

הארבעה התלכדו מחדש והחליטו: יהיה
מה שיהיה, את הסרט גומרים. ו שוב הגה
יגאל רעיון גאוני. הוא החליט להקרין את
סרטיו הקצרים בקיבוצים, תמורת תשלום.
אגב הקרנה יספר הוא על סרטיו, ושאר
השלושה יספרו על חלקם כשחקנים. הם
רצו עם התוכנית במשך שנה שלמה, הר ביצו
60 הופעות. בתחילה קיבלו 300 לירו ת
לערב, עם גבוד הביקוש העלו את המחיר
ל־.700
הם לא רק החזירו את חובם לקיבוץ,
אלא גם יצאו ברווח של 20,000 לירות
נוספות, והשלימו את הסרט.

שיגדא ל ה סג רתם, ח• או מתים -שר שלושת פזששק אלה.

הקיבוץ נדהם. אחרי שהחבר׳ה יצאו
בכבוד מהפרשה, נסלחו להם כל עוונותיהם.
אך זה איננו סוף הסיפור הסנסיוני ביותר
שצולם אי־פעם בחברה הקיבוצית.

ענניכת גאם־ס מתאת ״לדיר׳־.

מישהו קלט אי־מפה אי־משם רכילות,
בדבר האונס הדרמאתי־מאד, כביכול׳ ש בגללו
החליטה המועצה האיזורית מנשה
לנער את חוצנה מהסרט. הוא גם קלט
שמועות על סצינות פורנוגרפיות, כמו
סצינת־ההשתנה המפורסמת שזיעזעד, את
אנשי ועדת־ה,ביקורת של המועצה. נפוצו
שמועות על ״סרט־המישגלים,״ על סצינת
האונס בד, אונסים חברי קיבוץ גברתניים
את בנות הקיבוץ החינניות באכזריות.

אבנר ארבל, פטר ויליאמס ואבינועם גולן. שלושת הקיבוצניקים
מעין־שמר, שדבק בהם חיידק הקולנוע, וביחד עם יגאל תיבון
הקימו חברת סרטים בשם ״גלירינד. הארבעה מתכוונים לשתף פעולה גם בעתיד,
וכבר מחפשים מממן חדש כדי לעשות את סירטם הבא. הס מקווים שלא יתקלו בקשיים.

השמועה עשתה לה כנפיים, והקיבוצים
החלו מזמינים את הסרט בדבקות. הוא
הפך הסרט הישראלי המבוקש ביו תר בין
חברי הקיבוצים. יגאל ו חבריו החלו מפי צים
אותו במחיר של 100 לירו ת להקרנה.

של הסתבכות בחובות. הקיבוץ יכול הוד,
לקבל כל דבר, כולל עזיבה של חברי
משק, אבל שחבר קיבוץ יסתבך ב חובו ת?
זה ל א!

אך אוי לאותה אכזבה. בסרט אין לא
סצינת־אונס, לא סצינות פורנוגרפיות, ו אפילו
לא חתיכות קיבוצניקיות ראויות-
לשמן.

מסל,שים גנע&ןהת פר עו ת ממועדי ״הדי׳ר

דו 3ד מ שול מו

מבוקשים

ד,חדש״ וכאן הקיבוץ
ארבעה

וזיעזע את אנשי המועצה האיזורית.
נכנם לתמונה קיבוץ עין־שמר.
ראה במצב ביזיון מאץ־כמוהו.
מחבריו נכנסו להרפתקאה מבישה

קולנוע

ר!ו וי#1י

סרטים

בוגד •לדיני

שח מלתעות לאותו כריש

נאדה היא מילה ספרדית. שפירושה :
מאומה. זזה מסכם, בערך, כל מה שה במאי
קלוד שאברול והסופר ז׳אן־פאטריק
מארשט׳ ,מאמינים בו היום. השניים אחר אים
לסרט בשם זה, שיוצג החל מן השבוע
הבא בסינמה 2בתל־אביב.
הסרט, המבוסס על ספר של מארשט, הוא
סיפור אקטואלי, המתרחש בצרפת של שנת
,1973 אודות קבוצת מחתרת שחוטפת את
שגריר ארצות־הברית כהפגנת כוח ומחאה
נגד המימסד הרקוב, וכאמצעי להשגת
כופר שיממן פעולות נוספות מסוג זה.
ראשית, כמה פרטים היסטוריים. ז׳ א ך
פאטריק מארשט היה שייך, בסוף שנות
החמישים, לקבוצת־מחתרת קטנה בשם ״ה דרך
הקומוניסטית״ .כמה משכילים צרפ תיים
נוספים מן השמאל נימנו עם הקבו צה,
ואנשי־קולנוע כמו שאברול או ג׳ורג׳
(תר! דסקרו) פראנז׳י היו מודעים לקיו מה.
הקבוצה השתדלה באותם ימים לעזור
למורדים האלז׳ידיים, היתה מעורבת בפ רשת
בן־ברקה (מארשט כתב על כך ספר)
אבל מעולם לא עסקה בפעילות אלימה.
ומיפגן־הראווה הבולט ביותר שלה היה
השתתפותה באירגון בריחה המונית -של
אסירות מכלא הנשים לה־רוקט.
המחתרתיסמים מתאחדים. עברו
של מארשט השתלב בסיפרו, עד־כדי״כך
שרבים זיהו את הדמויות המתוארות על־

להשיג:
בהמיות ש7ך ם,
כל־בדשלר
ובחנויות בגדי יז׳דים

הזמן מקום
למודעות בג רון
רא ש השנה
החגיגי של
י^ססיזס^ן

הגליון יופיע בתל־אביב
ביום ג׳ 2.9.75 בערב
ובשאר חלקי הארץ
ביום ד׳ 3.9.75

*ו למה לא
שה כמוהו?
סע ב אגד

המחלקה ליחסי ציבור

פאביו טסטי כ״נאדה״
הרפתקה בציפורני הרגליים

אם אתה רוצה שכרטיסי הברכה
לשנה החדשה יגיעו ליעדם

אל תשלח
כרטיסים או מעטפות שמידותיהם קטנות מ0 9*14-״מ

ידו כהעתקים של אנשים חיים, והפגי שות
הראשונות בין הדמויות בספר, ואחר־כך
גם בסרט של שאברול, נערכות בבית-
קפה (אצל שורה) ,ששימש בזמנו מטה
ראשי של אותה קבוצה.
אלא שנאדה נעשה תריסר שנים אחרי
״הדרך הקומוניסטית״ ,ומארשט ושאברול
הם עתה בתריסר שנים זקנים יותר או,
כפי שהם היו אומרים, מבוגרים יותר.
משום כד, הפעילות שבאותן שנים ניר־אתה
להם ברורה ומוצדקת וחיונית, הופכת
היום בעיניהם, כשם הסרט, למאומה, לא
כלום.
הזיקה לעבר מורמזת מן הרגע הראשון.
הסרט מתחיל בפגישה אצל שורה, בין בן-
אצילים (לפי שמו) שתוי־למחצה. שאותו
מגלם השחקן לו קאסט (אשר גורש, בזמ נו,
מאיטליה בשל פעילות מאואיסטית מהפ כנית)
,לבין ותיק מחתרת פריו־אלג׳ירית
מימי טרום־דה־גול, שהפך בינתיים מהפכן
שכיר ומומחה לחטיפות, פיצוצים ושאר
מעישי־חבלה ראוותניים. את התפקיד הזה
מגלם השחקן מורים גארל, ורבים הבחינו
בדימיון המפליא בינו לבין אחת הדמו יות
הסוערות ביותר של ״הדרך הקומו ניסטית״.

כרטיסי
ברכה
ומעטפות שהם פחות
ממידות אלה
לא יועברו ליעדם
ולא יוחזרו לשולח.
לפי תקנות הדואר
רשאי.משרד התקשורת
להשמיד דברי דאר באלה.

אם רצונך שברכותיך יגיעו ליקיריך בזמן

הקדם ושל ח או תן
אם יצטברו כל עשרות מליוני הברכות במתקני הדואר
בשבוע האחרון שלקראת החג, קשה יהיה להבטיח שהעומס הגדול לא ישבש
את חלוקת הדואר הרגילה ושכרטיסי ברכה רבים יגיעו לאחר החג.
בברכת שנה טיבה
משרד התקשורת

/־שכת ויגירסום החה שלתית

מרחץ דמים. מטרת הפגישה היא
לשכנע את המומחה להצטרף לקבוצה זעי רה
של אנארכיסטים העומדים לחטוף את
ה-סגריר• המומחה מסרב תחילה, אבל נא סר
הוא מגלה •שמנהיג הקבוצה הוא חברו־לשעבר
מן המחתרת, הוא משנה את דעתו.
בהנדסך פורש שאברול בדקדקנות רבד,
את שלבי ההכנה של המיבצע, ביצועו,
תגובות המשטרה, משיכת החוטים הפולי טיים,
ומרחץ-הדמים שנגרם בשל המשי-
כה בחוטים אלה.
לכאורה, עוד סרט מהפכני מן הסוג
המטיף להריסת כל הקיים היום לטובת

העולם הזה 982ז

עולם אמיץ וחדש, ומובן שבכך אין כל
חידוש. סרטים מהפכניים כאלר. שורצים
היום במאות, ונקודודהמוצא המיליטאנ־טית
שלהם, המש כ געה את ד,משוכנעים־
מרא־ש — ומעצבנת בחד־צדדיותה את כל
מי שרוצה להשתכנע — הפכה כבר שיגרה.
אלא שנאדה הוא סרט שלא יגרום למה פכנים
כל נחת. מסקנתו הסופית ברורה
ושקופה לגמ רי: פעולות אגארביסטיות
לא זו בלבד ש איין מזיקות למימסד, אלא
להיפך, מהוות חלק בלתי־נפדד ממנו ומ שרתות
את האינטרסים שלו. אשר למהפכ נים,
הם אינם אלא בובות, הרוקדות שלא־מדעת
ולא־מרצון, באותה הצגה שהן מת יימרות
להחריב.
כישיבה מזרחית. ואם לא די בכד,
מזיל שאברול טיפות של רעל על כל
הדמויות ועל הרעיונות הנשגבים -שלהם.
מנהיג הקבוצה (פאביו טסטי) מוצג לרא שונה
בפני הקהל כשהוא יו שב ישיבה מזר חית׳
מדבר בטלפון, ומחטט בציפורני־רגליו.
שמו בסרט בונאביטורה (הרפתקאה
טובה) דיאז, ו די בכך כדי להצביע על
יחסו של שאברול למעשיו. לעומת זאת,
התמונה הראשונה של שר־הפנים, הממונה

מסתירה מאחרי רעיונות שהיא עצמה
מלגלגת להם, את רצונה לנקום בחברה
את נקמתה האישית.
לא להשאיר סימנים. אבל אם עדת
מייואשים זו מעוררת בכל־זאת אהדה, ב אחווה
המאחדת אותה, הרי כוחות החוק
והסדר הם חסרי־תקנה, שירו ת־ביון אחד
•שמח לאידו ישל השני, השר מתיר פעולות
דראסטיות לניקוי השטח אבל שומר לעצ מו
את הזכות להוקיע אותם אם יתעורר
צורך בכך, ומפקח־מישטרה מבדיל בין
הלקאת חשוד- ,שהיא חלק מתוך כלל מר כיבי
חקירה חוקית, לבין ק־שירת אשכיו
בחבל, שהיא עינוי.
שאברול לא חס על איש. מוסיקה מהפכ נית
ורעמי תופים מקבלים מימד גרוטסקי
כשהם מלווים את מעשי הקבוצה, שמצ טיינת
בנכונות יותר מאשר באמונה ; ערי כה
שטנית מובילה את העלילה קדימה,
בקצב רצחני •של סרט מתח ופעולה ;
תמונות מרהיבות־עין של הצלם ז׳אן ראב־יה,
משולבות בקטנוניות אנושית בדמות
השר נמוך־הקומה הדוהר במורד המדרגות
הענקיות (בין השאר, יש כאן רמז לשע-
רוריה -שליוותה את ראש־הממשלה דהיום,

מנהיג הקבוצה וכן־האצולה מנסים לברוח מהמישטרה
דימיון מפליא למציאות
על לכידת המהפכנים, מראה אותו ואת
אשתו כשהם ישובים בטירתם המפוארת
וצופים בטלוויזיה, והמראה קפוא ודומם
כל־כך, כאילו היו בני־הזוג בובות במחי־און־שעווה,
או מומיות שנותרו מתקופת
הרוקוקו יחד עם הכיסאות המוזהבים ועם
הריהוט העתיק.
הסרקאזם נמשך לכל אורך הדרך. המה פכנים
הם קבוצה של ממורמרים שהחב רה
לא הצליחה למצוא פיתרון לבעיותי הם•
פרט לצעיר דדשתיין, י־ש בה מלצר
(דידיה קמינקה) שאשתו מטורפת, מורה
(מישל די־שוסואה) המפליג בסיסמות, אבל
נתקף היסטריה ושולף סכין בפקק־תנועה,
וברכיו מתרככות כשמדובר בפעולת־טירור
אמיתית, ויצאנית (מריאנג׳לה מלאטו) ה־

ז׳אק -שיראק, לפני כמה •שנים, כאשר
הפך טירה אתר היסטורי הזכאי לשיפוצים
מקופת המדינה, ואחר־כך רכש את הטירה
בזיל־הזול).
תמונתו של פומפידו מק־שטת בכוונה
כל קיר רישמי, כדי להזכיר שעינו של
האח הגדול פקוחה תמיד (הסרט צולם
לפני מותו של פומפידו) ,ונוף פיוטי נפלא,
של שדה־דגן מזהיב, הופך תמונת־חרדה,
כאשר הוא נחצה במהירות על־ידי אחד
המהפכנים •שרץ להזהיר את חבריו מפגי
המישטרה, ואילו מן הצד השני, פושטים
השוטרים, הנראים מרחוק כחיפושיות מז־רות־אימה,
אל תוך הים הצהוב.
סרט מבריק שיוציא מן הכלים את המה פכנים,
המוצגים ככלים ריקים מתוכן וחם-

המורה >מישד דישוסואה) ניתקן? היסטריה בפקק־תנועד
גיבור בכביש — פחדן בפעולה
רי־תוחלת, את המימסד המושם לצחוק,
את המשכילים העקרים, המיטיבים לדבר
וממעטים לעשות. זוהי התנצלות ;של מש כיל
כזה אשר, כדוגמת המורה בסרט, אינו
מאמין די ה צויד בכורח •שבמעשים קיצו ניים,
ועשה סרט כדי לתרץ את עמידתו
מן הצד• וזה גם מסביר מדוע הניצול
היחידי מן הטבח, הוא דווקא האינטלקטואל
האימפוטנטי. הוא נותר בחיים, כדי שיהיה
מי שיספר לעולם מה קרה ויסביר, כדבריו,
ש״טירור ממשלתי ו טירוד קומוניסטי הם,
בסופו של דבר, שתי מלתעות של אותו
כריש.״

ני בו ל ־ פ ה
ב ש דו תהצ בו ר
קני (אורלי, תל־אביב, ארצות־הברית)
— העובדה שלני גרוס
היה בדרן חריף ונועז, שרשם
לזכותו מהפיכה במחיקת נורמות מוסריות מזוייפות
שהיו מקובלות בצורות־הדיבור האמריקאיות עד לפני זמן
קצר, היא כבר עובדה היסטורית. האם היה לני, שנפטר
לפני תשע שנים ממנת־הרואין מופרזת, אחרי שנרדף במשך
שנים על-ידי המישטרה משום שהעיז לנבל פיו כדי לשכנע
את שומעיו ; קדוש מעונה ; מאזוכיסט חסר־תקנה, כפי
שמעידות שנות חייו האחרונות, כאשר הופעותיו הסתכמו
בתינוי צרותיו ובעיותיו לפני הקהל שבא לצפות בו, או
נביא גאולה — השאלה הזאת לא־כל־כך ברורה.

וסרט זה של בוב (קברט) פוסה, לא עוזר במאומה למצוא
את התשובה. פוסה, שרצה ליצור אווירה ריאליסטית ככל
האפשר, משתמש בצילום שחור־לבן (מעולה, של ברוס
סורטיס) ,בונה את הסרט כסידרה של ראיונות עם אנשים
חיים (משוחקים על־ידי שחקנים מיקצועיים) המספרים על
לני חמת, ונוטה להתייחס אליו בהערצה עיוורת, מבלי
להתמודד עם הבעיות היותר־סבוכות שמרכיבות את אישיותו.
משום כך, אי־אפשר להבין מה בדיוק דחף אותו
להיות מורד קיצוני וחריף כל־כך, הזדקקותו לסמים אינה
מוסברת די הצורך, והסרט נראה כפרקים נבחרים מחייו,
שאינם נותנים תמונה שלמה על התפתחותו האישית, על
הידרדרות נישואיו לחשפנית לסבית שעוזבת אותו, או על

תדריך
תל-אביג

תמונות

(צפון, שוודיה) —
של חיי זוג מודרני,
אינגמר ברגמן, עם
ליב אולמן וארלנד

דאסטין הופמן— בפה פתוח
יחסיו עם החברה סביבו. כלומר, סיפרות״עזר מומלצת, לפני
הצפייה בסרט.
מה שבכל זאת יש כאן, זוהי הופעה מזהירה של דאסטין
הופמן כדאסטין הופמן שמשחק את לני ברוס ; ואלרי פרין,
מקסימה בבגדים ובלעדיהם ן כמה מערכונים שנונים ו חריפים
של ברוס (אם כי לאו־דווקא החריפים או השנונים
ביותר שלו) ; עריכה דרמטית מתוחכמת ושוב, צילום שחור־לבן
שהוא יצירת אמנות בפני עצמה.

מחיי־נישואין

ניתוח עמוק ומכאיב
בבימויו המופלא של
מישחק מעולה של
יוספסון.

ירושליס
צ׳יינה־גיאון ( חן, ארצות־הברית)
— שערורייה במיפעל-המים של משמשת לוס־אנג׳לס בשנות השלושים,
אמתלה בידי רומן פולנסקי לתיאור השחי תות
והעיוות הנפשי של דמויות אקטוא ליות
לגמרי. ג׳ק ניקולסון ופיי דאנאוויי
בתפקידים הראשיים.

המגלב 113

0 1 1 1 1 1 1
הצלחה לפעמים אני תוהה לאו נעי מו כי אותן
דמויות שקישטו בעבד עמודים שלמים
בעיתונות, ולאדדוו קא בטורי הרכילות.
זוכרים את הדסה מור? כמה דיו נש

שקשור במוסד הנישואין. מוטב לחיות
לבד, מאשר עם גבר שאין איתו אהבה
אמיתית או שפה משותפת. את הגיהנום
הזה אני משאירה לאחדים.
״אני אדם עצמאי שיש לו המון עיסו קים.
אני כותבת, מציירת, וכל השנים
למדתי. אני מרגישה צעירה, ויש לי גוף
צעיר שעליו אני שומרת, אפילו אצל קוס מטיקאית
ביקרתי רק פעמיים בכל ימי

חיי.
״היום אין גברים ראויים־לשמם. מאז
פרשת דיין לא פגשתי אף אחד שר אוי

לנישואין. מה לעשות, יש לי כישרון מייוחד
לפגוש תמיד את האדם הלא־נכון. גם
בעלי־לשעבר וגם דיין לא היו הגברים
הנכונים בשבילי, ובכלל — קשה היום
למצוא מישהו.
״או שהגבר נשוי, או שי ש לו בעיות
עם ילדים מנישואין קודמים, או עם אשה
שממנה התגרש, אבל הוא עדיין קשור
אליה בקשר נפשי, וכל הגורמים האלה
דוהים אותי.״
ושוב, בפרספקטיבה של זמן, היא אומרת:
״דיין התפוצץ פעמיים. פעם כשפירסמתי
את הספר שלי בלי שמו המפורש, ופעם
כשרות דיין פירסמה את הספר שלה עם
שמו המפורש.
״היום, כ־שאני חושבת על זה, אני מצ טערת
שאז, בזמנו, דיין לא לחץ עלי
שלא לפרסם את הספר. אני מצטערת
שכתבתי את הספר ויצאתי מהאנונימיות
שלי. היום אני מספיק מפורסמת, ואולי
בגלל זה קשה לי למצוא את הגבר של
חיי.״ מישהו ההיפך ז

הטיול ההיסטורי
שלרחל ורונן

הדסה מור () 1960
דיין לא לחץ
פך על אודות האשד. הזו, והספר האוטו ביוגראפי
שכתבה, דרכים לוהטות. לא שזה
היה ספר מי־יודע־מה, סתם רומאן באנאלי
למשרתות, על המשולש הנצחי. אבל -מה
שייחד ואת הספר, היה גי בו רו הראשי,
הלא הוא רמטכ״ל, שר־ביטחון וגיבור
לאומי, הכל ל שעבר — משה דיין.
אילמלא הלשעבר הנ״ל, ספק אם היה מי שהו
מתייחס בכלל להרפתקותיה הפרטיות
סוערות ככל שיהיו, של הדסה מור, שהיתר.
אז מורה נשואה ואם לילד.
אלא שהגיבור, כאמור, היה מפורסם
מאד, והפירסום שניתן לספר היה עצום.
הדסה טוענת כיום 15 ,שנים !מאותר יותר,
כי כל התגובות והפידסום של אז גבעו
מצרות־עין והיו סילוף מוחלט של האמת.
אומרת הדסה. :״שבתאי טבת, כשכתב
את הביוגרפייה של דיין, סיפר שכתבתי
ספר והבאתי אותו לדיין שבכלל לא הת ייחס
אליו. האמת היא שאם שבתאי טבת
היה שואל אותי, הייתי מספרת לו שהתגובה
של דיין,היתד. בערך כך, :אם תפרסמי את

אינה הן הי?01
הספר הזה, עלול להיגרם לי נזק.׳ אמרתי
שאני לא רואה שום סיבה למה זה יגרום
לו נזק .׳אחדי הכל, לא כתבתי עליו שום
דבר שלילי.
״עובדה שצדקתי. אחרי פירסום הספר
הוא הגיע לשיאים של פופולריות. אלא
שדיין לא סלח לי עד היום. הוא אפילו
לא אומר לי שלום כשהוא רואה אותי.״
היום 15 שנים אחרי פירסום הספר,
מחזיקה הדסה בתואר של בוגרת הפקולטה
למיישפטים, ועומדת לקבל בקרוב מאד
את רי שיון עריכת־הדין שלה.
היא מתגוררת בדירת אמה שברמת־גן,
כותבת מאמרים חינוכיים בעיתונות היו מית,
ובנה הצעיר הוא כבר חייל בצבא.
למרות שעבר זמן ר ב מאז פרשת דיין,
עדיין לא מצאה הדסה מור את הגבר
של הייה. אומרת הדסה :״לא התחתנתי
מאז, מסיבה פשוטה מאד. אני לא מוצאת
את האדם המתאים. יש לי רתיעה מכל

מוכן

לנסות

להוכיח

תאמינו לי, אני בדרך־כלל בן־אדם אופ טימי
מטיבעו. כל השנים, כשסיפרו לי
שהקייץ הוא עונת המלפפונים, לא האמנ תי.
אבל הקייץ הזה אני מרימה ידיים.
שום ד בר לא קורה. אין על מי לרכל,
ומוכדתים פשוט לייצר רכילויות.
אלא שפה־ושם ע דיין אפשר למצוא כמה
כאלה שעוסקים בחטא. אחד כזה, למשל,
אפשר למצוא בין שדרני שידורי ישראל.
שדרן פופולרי, נ שוי ואב לילדים, שהת אהב
פיתאום. בהתחלה הצליח לשמור
את העניין בסוד, אלא שהסוד נתגלה
והוא עומד כעת על סף משבר רציני
בתיי־הנישואין שלו.
עוד נשוי אחד כזה אפשר למצוא ב־מישרד
דובר־צה״ל. גם הנשוי הנ״ל הת אהב,
ואפילו בילה עם אהבתו החדשה
!חופשה משותפת בדרום הארץ, כשהוא
אינו !מנסה להסתיר בשום צורה את יחסו
המייוחד אל ג בי רו דלב בו החדשה. וגם
שם, כך אומרים, עומדים לחול שינויים
מרחיקי-לכת בחיים הפרטיים של המעור בים
בדבר.
אז זהו. אל תגידו שאי-אפשר למצוא סוד
ושם סיפורים על אהבות אסורות, אפילו
בעונת המלפפונים.
גם בעולם הבוהימה לא חסרות צרות.
והצרה המדוברת ביותר היא זו שפקדה
את ביתו של מלחין פופולרי ונ שוי מאוד,
שאומרים עליו כי חתול שחור עבר בינו
לבין אשתו, אם כי אף אחד לא מוכן
להישבע כי אותו מלחין, למרות מה ש אומרים
עליו, אכן עזב את הבית.
הוא *שאמרתי לכם — עונת מלפפונים.

הדסה מור כיום
הגבר

הלא־ נכון
שיגעווהגויוכוו שיל צביעה
אם ראיתם את הזמר צכיקה פיק
מסתובב לאחרונה כשטלפון לבן תחת בית־שחיו,
וחשבתם שהוא הפך לטלפון־מאניאק
— לא־כל־כך טעיתם. כי צביקה, השרוי
כעת במשבר חמור עם אשתו העיתונאית
מידית שם־אור, החליט להטיל עליה
סנקציות.
ואחת הסנקציות היא ניתוק מוחלט של
הטלפון ממירית, בזמן שהוא לא נמצא
בבית. ולכן, ברגע שהוא יוצא את ביתם
המשותף שבשיכון בבלי, הוא לוקח את
הטלפון איתו בין אם הוא יוצא להופעה,
ובין אם הוא יוצא לבילויים — וצביקה,
כידוע, הוא איש־בילויים מושבע.
מירית עצמה נאלצת לנהל את שיחותיה
הטלפוניות מחנות־המכולת הסמוכה, או לב קש
מידידיה להתקשר איתה בשעות שבהן
נמצא בעלה הזמר בבית.
כי, כדי שלא תחשבו שהוא השתגע ל גמרי,
הזמר צביקה פיק, אז כשהוא נמצא
בבית הוא דווקא כן מרשה לאשתו, החו־קית־בינתיים,
להשתמש במכשיר־התיקשו־רת
הקומוניקטיבי הראשון במעלה — גם״
כן בינתיים. לידידיו הקרובים והלא-כל-כך
קרובים מוכן צביקה לספר, כי אין סיכוי
שהוא ומידית יתגברו על המשבר, אם כי
בינתיים — כך הוא מכריז באוזני כל מי
שמוכן להקשיב — אין בכוונתם להתגרש
כלל וכלל.
הם יתנו לזמן לעשות את שלו.
והזמן זה הרי הרופא הכי טוב שכולנו
מכירים — גם־כן בינתיים.

אני מכירה אותו. את איש־הבוהימה
הירו שלמי חנן כן־חורין. הבן־אדם לא
סובל, אבל בפירוש לא סובל, שמעירים
אותו בבוקר. שלא לד בר על זה שהוא
בהחלט לא סובל כשמעירים אותו בעזרת
מכשיר־היטלסון.
אלא שצילצול־הטלפון שהעיר אותו לפני
כשבועיים בשעת־בוקר מוקדמת (.משהו כמו
שתים־עשרה — אחת בצהריים) ,היה שו נה
משאר צילצולי הטלפון הטורדניים
המוכרים של שעות־בוקר מוקדמות. הציל-
צול הזה הגיע מידיד משותף לו, ולאשתו
השחקנית רחל רכיד והידיד המשותף
הזה הודיע לחנן, באופן חד־משמעי, שאם
הוא רוצה לנסוע לחופשה ביוון עליו להת ייצב
בשדה־דב בתל-אביב תוך 12 שעות.
חנן ההמום לא ידע את ׳נפשו. ככה,
סתם, בלי שהוא יעשה •שום דבר מיוחד,
מזמינים אותו לטוס חינם ליוון. אלא

שאשתו הדינמית לא נתנה לו צ׳אנס להר הר
בעניין. היא אירגנה מייד את כל
העניינים, וכך מצאו את עצמם השניים
במטוס פרטי שטס י שר לכיוון יוון.
אבל זה עוד לא סוף הסיפור. אחרי
טיסה ממושכת ומעייפת הגיע המטוס הקטן
לאיים היווניים, כשבתוכניותיו של הטייס
לנחות באתונה. רחל וחנן י שבו ליד החלון,
ופיתאום גילה חגן איזה אי קטנטן, ואמר
לר חל :״הייתי מת לראות את האי הזה
מקרוב.״ רחל לא היססה, ניגשה אל ה טייס,
הפעילה את כל הקסם הנשי שלה,
ושיבנעה את הנ״ל להנחית את המטוס
באותו אי.
השניים ירדו, נפרדו לשלום מהם יי1,0
מהמטוס ומהציוויליזציה, בילו באי חופ שה
בת שבועיים, ואילמלא ההתחייבויות
שציפו להם בארץ, היו לפסח נשארים
שם עד עצם היום הזה ועד בכלל.

רחל וחנן כן־חורין
מי שלא מאמין

״כמה פעמים אתה יכול
להרשות לעצמך
לחלוף על פני המזל
מבלי לעשות דבר?״

כרי

מוצרי
1ו 10ו 1 4 3וש 3ן !1

לגברים בלבד !
לגברים,כמו
שנשים אוהבות..

מיוצר נ1

הם נתנולימענק
־1,000 לירות
ועודאמח תודה
>891
הבנק! הבינלאומי הראשון

מחשב -לתל מיד
ולסטודנט

!ו סו
לאצבעות הרגל•
האם חשת אמש לפני לפתן לישון
בתחושה עזה של צריבה וגרוי
בין אצבעות הרגליים!
כמחצית מאופלוסיית ארצנו סובלים
בעיקר בקיץ באיזור אצבעות
הרגליים מהופעת פטריות.

מחשב — למדען ולמהנדס
מחשב — לסוחר
מחשב לכל א חד!

מחשב

ה כי ס

ה מ הי מן !

במחיר ובשרות — ללא תחרות 1

ני 1ט 1ג ד 3ד
חיפ ה ^ חוב ה חלונן 31

תחושת הגרוי והצריבה עוד גוברים
כתוצאה מהליפה על חול הים החם
וכן מהזעה והרטיבות.
אחת החברות הגדולות בעולם
לתרופות פיתחה תרופה בשם 17ם\נ1
שהיא תכשיר אנטימיקוטי לחיסול
סוגים שונים של פטריות.
טיפול בידית, בנוזל או במשחה יכול
להיות יעיל גם במקרים שהראו
עמידות בפני כל סוגי החומרים
האנטימיקוטיים המקובלים.
בקש 11 בבית המרקחת
והיוועץ עם הרוקח על
אופן השימוש.

אנו מחפשים בתים חמים
עבור חתלתולינו החמודים
אגודת צער בעלי חיים

רחוב סלמה ,30 יפו ן
טל 827621 .
*י מן

י!^7יזי ז״״

בן גנז בגי ל ך!

בין סוו אלף ח ב רי ״ עצמה״ נמצ אי ם אנ שי ם ר בי ם בגיל ך נבמקצועך.
הצטרףגםאתה!
קו פתגמל 1 9 1 ^ 0 9

ב 1ק*לאו ם
*7י*/ודא7י בוג־ מ
רוב^ק הגועד *1ם ה!מן

פרסום * .1סל

העולם הזה 1982

77(07/7( 777

שושנים אדומות לדליה /הרוטינה שד פוג•
יגאל כשן.

ערים, מספר שהקהל ׳חיבב את שיריה
האנגליים והגדמניים, אך לא העבריים.

הגיש לדליה, כשהוא עונד מתוך חיבה״
— ענק ועליו תליון מגן־דויד.

דליה קיבלה 8000 מארק ( 20 אלף ל״י)
לקונצרט, חפפה את ראשה כל יומיים,
נסעה ממקום למקום בליווי 20 איש, ביניהם
אין היא שואלת
הכוכב־האורח
׳מעולם, לפני ההופעה, אם האולם מלא או
לא, ואיו מראים לה ביקורות רעות.

באיר פנינגשטיין, הלוא הוא פוגי
מיודענו ,׳מלהקת כוורת, היד, ידוע בעבר
בתור רודף־שמלות מושבע. אצלו החתיכות
התגלגלו בבית ובמקומות־הבידוו, כמו אצלי
ואצלך ארוחות בוקר-צהריים־וערב.

בין השאר גילה ה־שבועון נער־מיטבח
גרמני בן ,16 שהשקיע את מחצית משכורתו
החודשית בקניית שושנים אדומות, אותן

והנה, במשך השנה האחרונה, האט השובב
את פעילותו העניפה. וכל זה בשל צעירה
נאה העונה לשם דבורי ריס, גרושה
ואם ל שני ילדים.
מאז שנפג שו השניים במסיבה, לפני
כשמונה חודשים, התביית פוגי והפך גבר
נאמן לאשר, אחת בלבד.
דבורי, שהיא בחורה מקסימה והידועה
בתור אחת שביתה שברחוב שלמה הפלך
פתוח תמיד בפני חברים, והמוכנה גם ל הקשיב
לבל ׳אחד בעת צרה, עבדה בחינוך
מיוחד עד שנמאס לה, וכשנמאס לה הת פטרה
מעבודתה. ככל גבר אוהב דאג גם
פוגי לדבורי שלו, עד •שמצא לה סידור.

דליה לביא בהופעה -

הוא ידע שיוגיגה רחמן, בעלת הבוטיק
רוטינה נפרדה מהשותפה שלה, ובו־במקום
הציע לה את דבורי, כשהוא מציע בנוסף
שהוא והיא ישקיעו חצי חצי בשותפות.
לימינה היתה הצעה טובה עוד יותר. היא
הציעה לשניים לפתוח בוטיק לגברים.
וכך היה.

בלי ביקורות

שבועון מצוייר גרמני, שליווה את דליה
לגיא במשך כמה ימים מבין 21 ימי
הופעתה בגרמניה, שבהם הופיעה ב־19

עם קהל מעריצים בלי לדעת

ושרה בכאפייהרק לשיר

ספה אדומה בתפקיד הזאב
מי לא זוכר את אגדת הכיפה האדומה, שפגשה את הזאב
הרע ביער, שעה שליקטה שם פרחים בדרכה לבית שבתה 1
אם תרצו או לא תרצו, אין זו אגדה. זה קורה גם בחיים.
אלא שבחיים לא הולכים הזאבים תמיד בהתאם לנוסחה
הקבועה. וזה, אולי, מפני שהזמנים השתנו. פעם התחפשו
הזאבים לסבתות, כדי לפתות ילדות קטנות. היום זה הולך
יותר טוב, אם הם מופיעים בתפקיד הכיפה האדומה עצמה.
כדי לא להתבלבל, נקרא לילדה בתפקיד הכיפה האדומה
בשם מיידעלע — בדיוק כפי שנוהגת לכנות אותה אמה, קוס מטיקאית
ידועה באחת מעיירות הצפון בארץ. המיידעלע לא
נשלחה אל הסבתא המתגוררת ביער. לעומת זאת היא התגייסה
לצה״ל, שם פגש בה הזאב בכיפה האדומה. מכל החיילות,
שרבות מהן העריצו אותו, מצאה חן בעיניו דווקא המיידעלע.
הוא לא טרף אותה, חלילה־וחס. להיפך, הוא התנהג באבי רות
מופתית. הוא הצמיד אותה לפמלייתו, למרות שאין לה
שם שום תפקיד מוגדר, ומאז היא מקשטת אותו כימעט בכל
אירוע פומבי או לא־פומבי, שבו הוא משתתף.
כך, למשל, הוא לקח אותה יום אחד לראות תרגיל גדול,
כדי שתלמד משהו. ואז הסתבר שאין בשבילה מקום במסוק.
זאת לא היתה בעייה. בו במקום הוזמן מסוק נוסף. ואז חגו
במסוק אחד כיפה אדומה והמיידעלע, ובשני כל שאר הפמלייה.

מח כסם
מתחתן

גם כאשר ירד כיפה אדומה לפוש בנועייבה שעל חוף מי׳פרץ
אילת, ירדה עמו המיידעלע לשם, כדי שלא תתקרר, חס וחלילה,
בצפון הקר.
המיידעלע, שהיא בת מסורה לאמה, לא הסתירה ממנה
את כל הנפלאות שקרו אותה בחברת כיפה אדומה. והאם
התפעלה :״למה דווקא את 1מה הוא הוצא בן 1וחוץ מזה
הוא הרי נשוי 1״
ואז ענתה לה המיידעלע כפי שמספרת האם, בנוסח הנשמע
קצת מוכר מאיזה מקום .״הוא שאל אותי: מאיפה יש לן אף
קטן וחמוד כזה 1מאיפה יש לך עיניים כאלה נפלאות ן״
איך אומרים החבר׳ה בצה״ל :״אגדה ! ממש אגדה !״
מה שעלול לקלקל את האגדה היפה והרומנטית הזאת הוא
שכל מיני אנשים תוחבים את אפם, ומתעניינים מה עושה ה-
מיידעלע בחברת כיפה אדומה. לאה רביו, רעיית ראש־הממשלה
למשל, לא יכלה להבליג על סקרנותה הנשית, וכשפג-
שה את המיידעלע בחברת כיפה אדומה באירוע רישמי, החלה
לחקור אותה מה היא, מאיפה היא /ואיד בדיוק הגיעה אל
כיפה אדומה.
ומי שמכיר את לאה רביו יודע שמה שהיא יודעת, לא
נשמר בסוד מפני ראש״המשלה. אז עכשיו מצפים חובבי האגדות
לראות איך תסתיים האגדה הזאת, ומי יבלע בסוף את מי.

לפני שנתיים הפכו השניים צמד בל-ייפרד,
וכעת הם עומדים בפני חופה וקידושין.
ולא נותר לנו אלא לקוות שגם אצלו
תנצח התיקווה את הניסיון.

זה שהוא זמר-מלחין פופולרי, לא הפך
את !מתי בססי דון־ז׳ו אן מי יודע מה,
או רודף־שמלות, ואני אומרת את זה ב החלט
לזכותו. הזמר־מלחין בעל הפרצוף
הקפוא וההומור היבש, היה נ שוי בעבר
לצעירה בשם גליה, שאותה הכיר בלהקה
הצבאית בה שירת, להקת פיקוד־דרום.
אלא שנישואיהם החזיקו מעמד רק פחות
משנה, שבסופה הם מצאו עצמם בבניין
הרבנות.

כן, באות כמובן גם ילדות שרוצות להציץ
באלילי הכוורת מקרוב, ובאים גם ילדים,
אבל בסך־הכל האווירה בבוטיק של פוגי
ודבורי דומה לאווירת מסיבה, מאשר לאווי רת
עסקים.
בקיצור, הרכילאים שבחבורה ואלה שיוד עים
תמיד הכל על כולם, לחשו על אוזני
הכרויות כי הבוטיק הוא רק פרק אל״ף
בפרשת יחסיהם ההדוקה של פוני ודבורי.
פרק בי״ת, כך הם מבטיחים, יבוא בקרוב.
אל תדאגו, אני מבטיחה לעדכן אתכם.

הריון מוקד מדי
אנחנו,
אנשים

מה אגיד ומה אדבר, לפעמים
עורכי מדורי-הרכילות, מכניסים
להריון. עובדה, את ליאורה טולדאגו,
אשתו של הזמר אבי ט׳ולדאגו, הכנסנו.

להריון. יאבל מה לעשות, לא יצא מזה
שום דבר• אין דבר, הם עדיין צעירים.

אני לא זוכר ת מי התחיל בזה ראשון,
אבל איכשהו הפצנו את הידיעה כאילו
ליאורה נמצאת בחודשי הריונה הראשונים.
ומאחר שהזוג טולדאנו עזב את הארץ
ונסע לחו״ל, לא היה הסיפק בידי, או
בידי העמיתים שלי בעיתונים אחרים, לברר
אם אכן אמת הדבר.
והנה, בימים לוהטים אלה של אוגוסט,
פגשתי את משפחת טולדאנו — ליאורה,
אבי והבן הקטן ;}ירן, באחד מבתי״הקפה
בעיר, ושאלתי כ מו בן, :״בן או ב ת?״ שני הם
תקעו בי מבטים כאילו צנחתי זה־עתה
מהירח, והשיבו כמעט פה־אחד :״זה שהכ נסת
את ליאורה להריון, מילא, אבל זה
שאת עומדת על כך שייצא מזה תינוק
— זה כבר באמת יו תר מדי.״

מי שראה אותם אז ברבנות סיפר, כי
השניים החזיקו ידיים וישבו כמו זו ג יונים,
עד־כדי-בך שאחד משמשי בית־הדין שלח
אותם היישר לאגף־הנישואין.
אבל מה אני ממלאה אתכם בסיפורי גליה,
כ שי די תו מתי כספי עומד לשאת לו בקרוב
לאשה שחקנית בשם דורין, המשתתפת
בערב דקא מוון שביים ישראל גוריון.
גם ׳את דו רין פגש מתי בלהקה צבאית,
שאותה ניהל מוסיקלית, ומאז אותה פגישה

השניים פתחו להם מחלקת גברים בבוטיק
הסימפטי, שבו אפשר לשמוע מוסיקה,
לשבת על המירפסת, לשתות קפה, ולפגוש
את חברי להקת כוורת הבאים לקנות
בגדים אצל החבר שלהם. מובן שהם מבק שים
הנחה, אבל פוגי לא עושה להם, אחרי
הכל הוא יודע בדיוק כמה הם מרוויחים.
והאמינו לו, כשהוא אומד שיש מספיק
כסף והם יכולים לשלם תשלום מלא עבור
מוצרי־העור המשגעים שעושה צעיר בשם
דיצ ׳ אדד עבור הבוטיק, או עבור הג׳יג-
סים תוצרת חוץ — הוא יודע מה הוא
אומר.

מתי כספי

רודף שמלות

אז אני מוד ה: אני האשד. הראשונה
בהיסטוריה שהצליחה להכניס אשד. אחרת

אבי וליאורה טודידנו
לא היה הריון

טלוויזיה .
צל״ג
סדאווה הנורא•

ו א * סז

קצף למקלחת. העבר אותו
על גופך ומיד תרגיש בשתי
פעולותיו הנפלאות: מנקה
להפליא את נקבוביות
העור ומשאיר הרגשת
התרגעות, רעננות
וגמישות לעור למשך
שעות רבות.

1 . 0 8 0 0 1 ^1

א 0וז 10

בודי לושן. קרם נחלי
לסילוק חספוס מן הידיים
והעור ולטיפוחם.
נפלא לאחר רחצה בים או
בבריכה, לאחר שיזוף-וגם
לפני כל דבר היא
תאהב זאת!) אינו שמנוני
ובעל ניחוח גברי נעים של
טבק אוריגינל.

גרום ספריי. לשמירת
עיצוב השיער-אפילו
לגברים בעלי שיער ארוך.
אל תחמיץ את הנסיון
הנפלא: רסס שתי שניות
וכל היום תהיה תסרוקתך
מעוצבת כרצונך־אפילו
אם תטוס באופנוע או
במכונית פתוחה.

לגברהאוהב

חדשות

מי יכול לקלקל סיפור כל־כך מ צויץ כמו
זה של מדען יהודי־רוסי צעיר ומקסים,
שהוגלה למידבר־השלג הצפוני, נלחם ו מצליח
להגיע ארצה בחברת אשתו היפה פייה?

יהודי-רוסי אחר: סלאווה צוקרמן,
שכבר הצליח להשתולל על המסך היש ראלי
ולהרוס את סיפור החפירות של
שרידי ירושלים מתקופת החורבן (העולס
הזה .) 1967
אולי יעלה על דעת מישהו לתת ל-
צוקרמן מילגה וכמות בלתי־מוגבלת של
סרטים, כדי שישתולל באופן פרטי ויצלם
את כל התעלולים שהיו אסורים בברית־המועצות,
אך שהפכו כבר תרגילי גן־ילדים
במערב?
אחרי השנה אפשר ל שרוף את כל אשר
צילם, ולתת לו לביים סרטים נורמליים.

מאחרי המסך
כ ל השלם -מסך
הטלוויזיה היא ניידת. ועדת הנסיעות של
הרשות, המורכבת מיושב ראש הוועד ה מנהל
וולטר איתן, מנכ״ל הרשות יצחק
ליכני ויצחק שוי, חבר הוועד המנהל,
אישרה כמה נסיעות של עובדי הרשות
לחו״ל בתקופה הקרובה.
בשבוע שעבר יצא מנהל מחלקת החד שות
בעברית דן שילון לוועדת החדשות
של אי־בי־יו באמסטרדאם. שילון ישהה ב הולנד
שישה ימים, ימשיך משם ללונדון
וישהה שם חמישה ימים נוספים ויסיים
בפרים בעוד שלושה ימים.

כדאי יהיה להגיש תביעות מישפטיות
נגד רשות השידור בעתיד הקרוב. המחלקה
המישפטית של הרשות תבלה ב חדל. היועץ
המישפטי של הרשות, נתן כהן, יוצא
לוועידה המישפטית של האי־בי־יו שתיערך
באיטליה, למשך שמונה ימים. עוזרתו
כוככה שלום, תשתתף בסמינר בינלאומי
הדן בנושא חופש־הדיבור בשידור, שייערך
אף הוא באיטליה בחודש הבא.
מי שהיתה מועמדת ד״פנכ״ל לתפקיד
מנהל־הרדיו, מיכל זמורה, אשר נכשלה
במיכרז, קיבלה כפיצוי נסיעה לכנס עולמי
של מוסיקה שייערך בקנדה. היא תשהה
ביבשת אמריקה 11 יום.
שניים נוספים הנוסעים ל חדל, חלקית
על חשבון הרשות, הם מהנדס האולפנים
ליאניד סטרשון, הנוסע לארה״ב ול־קנדה
והצלם עמוס כן־שחר, הנוסע ל לונדון.
ועדת
הנסיעות תתכנס בחודש הבא ל אישור
נסיעות נוספות.

מערבון כל שבוע
לפני שלושה חודשים הצליחה הנהלת
רשות השידור לסיים את הסיכסוך עם
הטכנאים אשר בגללו הופסקו שידו רי ה טלוויזיה
בשעה 11 בערב.
אולם בעוד הטכנאים הסכימו ל שדר כבר
מאותו יום, לא הצליחה הטלוויזיה להת ארגן
לקראת הארכת השידורים, והשעה
הנוספת תתווסף רק בעוד מיספר שבועות.
עם ההארכה יחולו מיספר שינויים ב שידורי
הטלוויזיה. התחלת השידורים בעב רית
לא תשתנה והם יתחילו בשעה 8
בערב. מהדורת מבט תידחה לשעה 9בערב.
בין התוכניות שתתווספנה תהיה השעה
השלישית שתחודש, אך לא עם המנחה
הקבוע שלה ישעיהו (״שייקה״) כ ן ־
פדרת. את מקומו יתפוס הפרופסור למיש־פט
עיברי, ומי שהיה לפני מיספר שנים
ממנחי מוקד, אכיגדור דכונטין.
סידרה חדשה, אשר הטלוויזיה מבטיחה
כי תהיה מוצלחת בדיוק כמו ההגדה לבית
פורסייט, תתחיל להיות משודרת בעוד כ חודש.
שם הסידרה הפאליסוס והיא מור כבת
מ־ 22 פרקים.
בשורה טובה לאוהבי המערבונים, אשר
נעלמו כמעט כליל בשנה האחרונה: מדי
שבוע תשדר הטלוויזיה מערבון באורך מלא.

גנב• התקליטים
מכת גניבת תקליטים פוקדת בשבועות
האחרונים את תקליטיית גלי צה״ל. לדברי
מפיקי תוכניות המוסיקה נעלמים בתחנה
תקליטים לעשרות ולמאות, בשווי של אלפי
לירות.
אחד המפיקים רצה להכין תוכנית על
הלהקה אמריקה, אך גילה כי בתקליטיה

מנחל צוקרמן
מסעות בעולם
כדי לשמור על איזון שולחת הרשות גם
את מנהל מחלקת החדשות בערבית יוסף
בראל לטיול מקביל.
ארנון צוקרמן, מנהל הטלוויזיה, יוצא
ב־ 17 בחודש הבא לוועדה המינהלית של
האי בי־יו באמסטרדאם. אחרי שתיגמר ה וועידה
יישלח צוקרמן על חשבון הטלוויזיה
למילאנו ״לשם צפיה״ .סך הכל התקופה
בה תישאר הטלוויזיה ללא מנהל: שבו עיים.

41א

מוצרים ננבזד גברים־שמצרו ע־׳ גברים !
זכו בתוארים ״המוצר הנבחר״ דהקנייה הטובה ביותר* ל 1975

412

לא רק המבוגרים נוסעים. מנהלת המח לקה
לתוכניות ילדים ונוער בטלוויזיה,
אסתר סופר, יוצאת לשלושה שבועות
לחדל. מתוך שלושת שבועות אלה נוסעת
סופר על חשבון הרשות רק שלשה ימים,
ויתר הזמן על חשבונה הפרטי. סופר יוצאת
לוועידה לתכניות ילדים ונוער בטלוויזיה
שתיערך בלייד, בלגיה.
את פרס איטליה יכבדו בנוכחותם שני
נציגים ישראליים. מי שהפסיק לאחרונה
להיות מנהל המחלקה לסרטים דוקומנט ריים
והסברה, יגאל לום ין, ילווה את
כלה כרעם, הנושאת תפקיד דומה לשל
לוסין, אבל ברדיו, למשך 11 יום. לאחר
שיסיימו את תפקידם בפרס איטליה, ימשיכו
השניים, על חשבון הרשות, לשבעה ימים
נוספים בלונדון.

מפקד נאור
מצ״ח נחושה
ביקר גנב המעריץ את הלהקה ולקח איתו
את כל התקליטים של הלהקה.
מישטרה צבאית (מצ״ח) הוזמנה מיספר
פעמים לתחנה, אולם חקירותיה העלו חרם.

נאור,

מפקד התחנה, מרדכי (״מוטקה״)
טען השבוע, כי מכת הגניבות אינה גדולה
וכי בדרך־כלל מתברר כי התקליטים נמצ אים
אצל מפיקים, לעיתים גם בבתיהם,
אולם מוחזרים אחר־כך לתקליטיה.

העולם הזה 1982

קשקשת 1982

צלז 3על המצדסגה
שערוריה פרצה בשבוע שעבר בטלוויזיה
כאשר התגלה׳ מספר דקות לפני השידור,
כי יד אלמונית ציידה צלב על עדשת אחת
המצלמות, בה עמדו לשדר תוכנית בערבית
ב שידור י שיר מד,אולם ן.
בדקה האחרונה לפני השידור גילה ה צלם
את הצלב, והספיק למחוק אותו לפני
שנכנס לשידור.
מנהל הטלוויזיה ארגון צוקרמן עומד
למנות ועדת־חקירה אשר תנסה לגלות את
מצייר הצלב האלמוני.

הפעל את די מי תך ונסה למצוא
לציור שלמטה כותרת מתאימה, אשר
תסביר מה אתה רואה בו. הצעות
לכותרות יש לשלוח לפי הכתובת :
״קשקשת ׳,ת.ד ,136 .תל־אביב. ההג תפורסמנה, ביותר דרות
הקולעות
בכרטיס כניסה זוגי
ובעליהן יזכו
לקולנוע דרייב־אין בתל־אביב, קול־נוע־המכוניות
היחיד בישראל.

נדמה ליו״ר על וווצפה
רו ב חברי הוועד המנהל של רשות
השידור, נזפו בפומבי ביושב ראש הוועד
המנהל, וולט ר איתן.
בישיבתו בוועדת־המיכרזים אשר בחרה
במנהל הרדיו, ערך איתן חקירת שתי־וערב
מעליבה וחצופה לחגי פינסקר.
כידוע- ,התנגד איתן לבחירתו של פינסקר,
ותמך במועמדותה של מיכל זמורה.
איתן נדרש על־ידי חברי הוועד המנהל
להתנהג בפעם הבאה באיפוק, ולא להעליב
את עובדי רשות השידוך, אפילו אם הוא
מתנגד להם.

קשקשת

סופית: טוביה דניר־יורק

1980

מי שהיה כתב בכיר בטלוויזיה, טוביה
פער, עומד לקבל באופן סופי את המינוי
של דו בר מישלחת ישראל לאו״ם.
במישרד־החוץ החליטו להתחכם לוועד-
העובדים של המישרד. המתנגד בדרך-
כלל למינוי אנשים מבחוץ, ופירסמו מיכרז
פנימי לתפקיד.
איש מעובדי מישרד־החוץ לא עמד ב תנאי
המיכרז הפנימי, ואז פורסם מיכרז

אביב.

קלימרו אחרי רחצה בים תל-

לאה

הוגן, רח׳ חבצלת
,19 הוד־השרון

תני לגבר שלך גולדסטאר!
נ חו ם לולי, רח׳ אלכסנדר
ינאי ,21 חיפה

המציץ שהציץ ונפגע מעציץ.
יעלי ב ,״נתיב־הל״ה,
ד.נ. האלה
הכושי

<• הישראלי עשה בשביל
את שלו, הישראלי יכול ללכת.
ישראל לסינגר, רח׳ אילת
,19 רמת־יוסף, בת־ים

• מראה פניו של נחצ׳ה, בעתשנתפס מציץ בלילה למיקלחת־הבנות
בבסיס.

עדה גולדברג,

כתב סער
סער

באו״ם

חיצוני בו זכה מועמדו של שגריר ישראל
לאו״ם, חיים ( ״ויוי א ך) הרצוג, טוביה
סער.
בכך מפסידה הטלוויזיה, לפחות לשנת־יים־שלוש
הקרובות, את אחד מכתביה
הטובים ביותר, בתקופה שבה סובלת מחל קת
החדשות ממחסור משווע בכתבים.

פחפשיס תפ קיד
ומינו *!וזורח

הנהלת הטלוויזיה מתדוצצת למצוא תפ קיד
מתאים לימי שהיה מנהל מחלקת ה חדשות
צבי גיל. על גיל הוטל תפקיד
אירגוני, אשר לדברי מקור בכיר בטלוויזיה
יכולה היתד, לעשות אותו כל פקידה זוט־רית
— האחראי על אירוח באי הכנס
של רכזי החדשות מרחבי תבל שיגיעו
לארץ בחודש הבא.
אולם כבר עכשיו ברור כי עם סיום
הכנס יי ש אר גיל שוב חסר־מעש. בראשו
של מישהו עלה רעיון להקים מהלקה מיו חדת,
אשר תעסוק בשיווק תוכניות לחו״ל.
לאיש בטלוויזיה לא ברור מה בדיוק
תעשה מחלקה זו, מאשר שהטלוויזיה ה ישראלית
אינה מייצאת סרטים וגם לא תע-
שה כן בשנים הקרובות, אולם כבר עתה
מונתה לגיל עוזרת, דדיה מור, מי
שהיתה אחראית על הקרייניות והתפטרה
בסערה מתפקידה זה.

העולם הזה 1982

ד.צ ,1180 .צה״ל

אין

מאוזן :
.1אריג .2 .תינוקת שנמצאה ברחוב
ואומצה .7 .קיים, הווה .9 .בדרן ישראל
ידוע (ש״מ) . 10 .מתווי־הנגינה .12 .מיקצב
אמריקאי עליז משנות ד,־30׳ •13 .אם־
הפנינה .15 .מאברי התנועה . 16 .הגשם
הראשון .17 .עוף בעל מקור ענקי• .18
מחפש .19 .ענף .21 .ממהר .22 .מזמר.
.23 יי שות אלוהית .25 .מחזה מאת איבסן.
.28 חזר• .29 חיבה עזה .31 .מילת שלילה.
.32 מין אדמה אדומה •34 .כבל הקפיצה-
לגובה .35 .נרדם .36 .מלחידאופרות אי טלקי
.39 .מזונם של בני־ישראל במידבר.
.41 מלחין פולני נודע .44 .מאחרי החזית.
.45 מינרל המופק מים־המלח .47 .לאן?
.48 פרוסה .50 .סופו של אור .51 .עוצרת.
.53 פיקסציה .56 .כתם .57 .נע־ונד.60 .
מתגוררת .61 .שעיסוקו היין .63 .נווד.
.64 סופה של תקופה .65 .שמא •66 .גם.
.67 מבהיק .70 .ל־ .72 .חציבה .75 .מכינויי
האלוהות .76 .קיבוץ בצפון הארץ.78 .
זז .79 .מושת על כל אזרח במדינה.
.80 זכר בבקר .81 .מציבת־זיכרון.83 .
מיקווה־מים ענק .85 .כמו 64 מאוזן.86 .
הרם למקום יותר גבוה ! .87 מין משקה קל.
.88 נוזל־החיים .90 .אחורי הגוף .91 .מילת־קריאה
.92 .פעוטון .95 .גוף שלי שי רבים.

השבוע בדרייב
בשעה 7.45
לצעירים בכל הגילים
.96 מין חרק
קריאת־יגון.

המעופף

מעל

למים.

מאונך :

.1סבון .3 .גבול .4 .סופו של זוג .5 .סימן
הכפל .6 .זאטוט •11 .צו .12 .רברבגות.
דיברי־גאווה . 14 .גחלים עוממות . 15 .נער
המתרברב בגבריותו .20 .מן השבטים .21
מילת־קדיאה .24 .בהשאלה: מרכז.26 .
נהר באפריקה .27 .רב־אלוף (ד״ת).28 .
כינוי .29 .מקולל •30 .הלא .32 .קרב
מפורסם באתלטיקה .33 .מין עץ שחור
קשה .37 .רווי רקבוביות .38 .עליך לדעת!
.40 מילת־ברירה
.39 שטעמו כלענה.
(הפוך) .43 .תיבה שבה טמונות כל צרות
העולם .45 .בן־זוגו של תרש מן המגילה.
.46 בעירה .48 .בתוכם .50 .מספיק! .51
גברתן מגודל ומטיל־אימה .52 .מן הגוו נים
.54 .רך בבקר• .55 זרימה המונית
למקום מסויים .58 .קידומת הולנדית.59 .
מגופה .62 .מרעום .64 .שם משתפך הנחל
לים .68 .נהר בפולין •69 .ארמדה.70 .
מילת־תנאי .71 .מבלה את הלילה.73 .
נישא •74 .כינוס לדיון בנושא מסויים.
.76 נוכרי .77 .נרו יאיר (ד״ת) .79 .שינאה
תהומית .80 .מזל רע .82 .היא די־זהב.
.84 באלאגאן• .89 מינעל מיוחד לחורף.
.90 בוסתני .93 .קינה .94 .ורד קצוץ סוף.

״חוות הקסמים״
בשעה 10.00

״דקירות זהב״

•80011^0 9 0 8 0 0 9 0 * 0י׳

בסיטונות
#שמלות הריון
• מכנסי הריון
• טוניקות הריון
* חליפות הריון

בהן

מודל

תל־אביב. רה׳ נחלת בנימין ,4
קומה ב /דרך החצר
פ:תווו עד 7בערב
(הגור בשעות )2— 4

להזמנות ע״י סוכן: סל ,50344 .ת״א

חזרה לתחילת העמוד