גליון 1982

העולם הזה - גליון 1982 - 27 באוגוסט 1975 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1982 - 27 באוגוסט 1975 - עמוד 2 | איש השנה תשי״א העולה החדש איש השנה תשי״ב איש השנה תשי״ג איש השנה תשי״ד מבקר הסוכנות שמוראק יועץ מישפטי כהן עסקן שואה קסטנר איש השנה תשי״ח איש השנה תשי״ט חתן
העולם הזה - גליון 1982 - 27 באוגוסט 1975 - עמוד 3 | מכתבים מי יהיה איש השנה איש השנה תשט״ו פרקליט תמיר איש השנה תשט״ז נשיא מצריים עבד־אל־נאצר איש השנה תשי״ז מצביא סיני דיין אני כבר ״מת״ לדעת מיהו איש־השנה של
העולם הזה - גליון 1982 - 27 באוגוסט 1975 - עמוד 4 | פרס משחת משחק כבול תרעומת הובעה השבוע בחוגי מקורביו של ראש־הממשלה יצחק ר בץ, על מה שכונה בפיהם ״המישחק הכפול״ של שר־הביטחון, שימעון פרס. לפי גירסה אחת אין זה
העולם הזה - גליון 1982 - 27 באוגוסט 1975 - עמוד 5 | 00 :מ 60 הס :מסיו 20־ 811^ 8מג ב ר 2 0וואט הספק 8 8 :פטיפון ידני טיונר ז\/ן /4ו\/ז 8סטריאו זוג רמקולים 20־<וו*/ן 8מג בר 20 וו א ט הספק 8 8 פטיפון חצי אוטומטי
העולם הזה - גליון 1982 - 27 באוגוסט 1975 - עמוד 6 | מכתבים (המשך מעמוד )3 עזרה לגיטימית?הסתדרות בעיקבות הרשימה ״בית־ספר לריגול״ (העולם הזה ,) 1980 הסתמך הכותב על דב רים שאמרתי כאילו ליהושע בריליאנט מהג׳רוסלם
העולם הזה - גליון 1982 - 27 באוגוסט 1975 - עמוד 7 | לה ולי הסבון לאוהבים להיות יחד לה ולי — יחד — אהבה אחת. ךמייייי לה ולי — יחד — סוד אחד. לה }לי ^ ןלי _ סב ן ן אחד> לה ולי -הסבון לאוהבים להיות יחד. י
העולם הזה - גליון 1982 - 27 באוגוסט 1975 - עמוד 8 | העורך והמייסד הראשון : ד״ר מלכיאל זוארץ ז״ל ממשיכי דרכו יבל״א : חנוך מרמרי, קובי ניב, אפרים סידון !שם ־= אין קיסינג׳״ר ־= חלום שנתגשם = אין קי סינג׳ר = חלום
העולם הזה - גליון 1982 - 27 באוגוסט 1975 - עמוד 9 | ממישנלא הנצחון עיקר — אלא עצם ההשתתפות ד״ר זוארץ (דף קרבי, המלחמה הבאה) שם = אין קי סינג׳ר = חלום שנתגשם = אין קי סינג׳ר = חלום שנתגשם = אין קיסינג״ר = ח {נכד
העולם הזה - גליון 1982 - 27 באוגוסט 1975 - עמוד 10 | אס יבשל דן־ם־גגיר ותפ רו ץ מידחמה -וגפו״ס 8000 קו ר בוו ת בער ישראל -אולם שו דבר אינו מוכן לכך. לא תהיה לך ברירה: פירות*האזן ןקה עלו וירדו. ההפצצה ** ה חל ה
העולם הזה - גליון 1982 - 27 באוגוסט 1975 - עמוד 11 | זה כול דהיוח וסר גרוע: אמצעי־הפיגוע השתכללו פ־־כמה מאז ;גורמה תמונה 3 ,11 עח הפצצת העיר נאוקין פירי חיל־האוויר היפאני 3־1937 יותר האירגון של מדקוביץ יצטרך
העולם הזה - גליון 1982 - 27 באוגוסט 1975 - עמוד 12 | איך קיבל יצחק רביו את אות הגבורה, ואיך 1ה1ה יצחק ליבני ׳ 88 הסגנות־המחאה כנגד ה דוקטור חגרי קיסינג׳ר שר- החוץ האמריקאי, פגעו גם ב עובדי מלון המלך דויד. העוב
העולם הזה - גליון 1982 - 27 באוגוסט 1975 - עמוד 13 | בניין הטלוויזיה בירו שלים התרוקן בסוף השבוע ממיספר ניכר של עובדיו הכיש־דוניים. הללו -מיכה לימור, אלכם גילעדי, מוטי קיר־ •ט־״כוים, רב גולדשטיין, צבי דורנר וענת
העולם הזה - גליון 1982 - 27 באוגוסט 1975 - עמוד 14 | קב 1ר צח עצמן־ ! (המשך תעמוד ) 11 למדו תושבי הערים ברחבי אירופה, אשר סבלו מהפצצות־אוויר במילחמת־העולם ה שנייה, למה גורם חומר־נסץ בעל עוצמה גדולה וכיצד יש
העולם הזה - גליון 1982 - 27 באוגוסט 1975 - עמוד 15 | ך* ם יוצאים מחוריהם, אחד אחד, כל הטיפוסים הידועים של ארץ־ישראל המטורפת. | \ הקנאים הדתיים החשוכים, שהפכו את המוסר היהודי המפואר לפולחן של שבט, והחותרים בגלוי
העולם הזה - גליון 1982 - 27 באוגוסט 1975 - עמוד 16 | םתס־ד חג אינ טי ט־ ת... 1X 71 \1 התכשירים המעדנים את גופך מכף־רגל ועד ראש, ואופפים אותך בניחוח בושם אינטימי או-דה-טואלט נגקנוק או-דה-טואלט בתרסיס או-דה-קולון
העולם הזה - גליון 1982 - 27 באוגוסט 1975 - עמוד 17 | *1א ת אורי אבנרי ישראל תלוייה כיום במידה עצומה בארצות- הברית. היא יכולה להשתחרר מתלות זו רק במיסגרת שלום כולל, והשתלבות חסדי- נה במרחב. זהו תהליך שיצריך זמן,
העולם הזה - גליון 1982 - 27 באוגוסט 1975 - עמוד 18 | 9 0 1 הגישי לו את מוצרי הקוסמטיקה הגבריים הגש לה את הבשם הנפלא 10504 מבית 4711 לכל המשפחה מי הקולון המרעננים כל שעות היום. מוצרי יוקרה עולמיים המתנה האידיאלית
העולם הזה - גליון 1982 - 27 באוגוסט 1975 - עמוד 19 |
העולם הזה - גליון 1982 - 27 באוגוסט 1975 - עמוד 20 | תותח המים ;!1י כ? שישבו מל הריצפה המפגינים איימו על הכנסת, הפעילה חמיש ים. תותח־המיס לא השפיע על המפגינים, שלובי־זרוע, אך העין 1את השוטרים שניסו לגרור אותם
העולם הזה - גליון 1982 - 27 באוגוסט 1975 - עמוד 21 | ד ׳ י ך מחזיק אחד המפגינים, כדי שלא תאבד, בעוד השוטרים גוררים ך: י 1ת ! 1ן ^ י אותו, ואחד מהם מושך בסוודר שלו. במיקרים רבים בוצע 1יי 11 - 1 הפינוי בדרך זו,
העולם הזה - גליון 1982 - 27 באוגוסט 1975 - עמוד 22 | במהומה שהיתה ליד בית | ׳0יי מול הביטחוני ההארחה 1111 #וווו׳! ו1 צומת הקאונטרי־קלאב, הסתערו השוטרים בחימה שפוכה על המפגינים-,שכללו גס נשים ונערים מגוש־אמוניס.
העולם הזה - גליון 1982 - 27 באוגוסט 1975 - עמוד 23 | אל תפחדו! קדימה!״ קודא המפקד לאנשי משמד הגבול ליד הכנסת -ודוחו אותם מאחוו אל מול המפגינים כיפות נגד קסדות את התנועה. יחידה של מישמר־הגבול פינתה אותם בכוח, נ
העולם הזה - גליון 1982 - 27 באוגוסט 1975 - עמוד 24 | 0*111111111111 הקשוח, טען ני הוא המחזיק בפיקוד, ואילו מפקד מחוז ירושלים, ניצב היינץ ברייטנ־פלד, התרבותי ונעים ההליכות, טען כי הפיקוד הוא שלו. מפכ״ל המישטרה,
העולם הזה - גליון 1982 - 27 באוגוסט 1975 - עמוד 25 | של שוטרים ואנשי מישמר־הגבול, כפעו־לת־הסחה, לעבר מפגיני צומת רופין. המפ גינים חשבו שהמישטרה עומדת להתרכז בצומת זו. וקראו לעזרה כוחות מצומת המקשר. כאשר צומת
העולם הזה - גליון 1982 - 27 באוגוסט 1975 - עמוד 26 | מירי אודן ננוח באימרה: .תהיי 1פה ותשתקי ר פתחה את הפה ומאיימת וכבוש את מיצעד הפיזמונים עצמה, וחברותיה הדוגמניות היו באות לבקר אצלה בכל שעה משעות היום כש מירי,
העולם הזה - גליון 1982 - 27 באוגוסט 1975 - עמוד 27 | פניה המושלמים של מירי נישקפים בשנים האחרונות כמעט מכל מודעת פירסומת. היא ניחנה בראש מן הסוג שכל #1 /י י 1 1 -1 1 -1 מירי ובעלה חיימון בתמונת פירסומת. מה ששמים
העולם הזה - גליון 1982 - 27 באוגוסט 1975 - עמוד 28 | לילות קיסיוג׳ר (המשך מעמוד ) 25 שנניח להם, המפקד!״ סנה אליו ניצב איבצן, אישר הוכיח את יכולתו בפיזור מתון של הפגנות מ־שך כל היום. השבוע משחקי ה?תח חאנכדית מנוס
העולם הזה - גליון 1982 - 27 באוגוסט 1975 - עמוד 29 | במדינה ״המטרה בשימוש במאד,״ הסביר פרו פסור איזק ,״היא קודם־כל להגביר את היכולת האימונולוגיה של החולה. כאשר אנו מבצעים זאת, יש ביכולתנו להאריך את ימי־חייו באופן
העולם הזה - גליון 1982 - 27 באוגוסט 1975 - עמוד 30 | במדינה טיולים טיולים 3ז1יכולוג״ טיסוז 5סיכו?וגי וייעוץ בחיי הנישואין והאהבה יניד מיו? 7רומ:יה — מבטיח פסיכודו; תז־אביבי תיכוגיסט/ית לא כדאי לנשור מהתיכון לאחר
העולם הזה - גליון 1982 - 27 באוגוסט 1975 - עמוד 31 | 0 891 01 113111 מ גו ס ס זזיי ר ד! ״ ח0 6ח ״ 93ס ^ 1י 1ובחסות חברת אילו הדביק מישהו במרכז מיצחה הגבוה והחלק של שרי חן נקודה שחורה, היו הכל בטו חים שהיא הגיעה
העולם הזה - גליון 1982 - 27 באוגוסט 1975 - עמוד 32 | 0קבור אח עצמך ! (המשך מעמוד ) 14 6 2 3 * 1ו ך היו &ו הי 3תן/׳/ח > 677ר 3ר /״3 3 ( 7סו > ך ר * 4ר 7ך . 6 סיכום ישיבת מטה מבצע הוזלת מחירים מיום 21.8.75 להלן לוח
העולם הזה - גליון 1982 - 27 באוגוסט 1975 - עמוד 33 | מיכתב פרס רק לחודווו -קוצים לדו ר ״ציפי, הצילי כותב לי אחד, שחשבתי שאני יעזשה לו חסד כשפירסמתי את מיב־תבו באחד השבועות האחרוניס .״הכנסת אותי בצרות, וסיבכת אותי
העולם הזה - גליון 1982 - 27 באוגוסט 1975 - עמוד 34 | סרם ״ ט תוג רנ,,־ שד חבו קיבוץ עין־ שעו הועיד את אמות הסיבים במערב הפרוע שיו המועצה האיזווית מנשה הקיבוץ עדיין לא האמין כי ר צונו של יגאל תיבת להיות יוצר סרטים
העולם הזה - גליון 1982 - 27 באוגוסט 1975 - עמוד 35 | ״גרעפצים״ הרציניים שמרביצים החבר׳ה והמלווים את הסרט לאורכו ולרוחבו. למחרת ההקרנה הגיע מיכתב מהמו עצה האיזורית, ובו התבשרו יגאל וחבריו בערך כ ך :״תשכחו מהסרט,
העולם הזה - גליון 1982 - 27 באוגוסט 1975 - עמוד 36 | קולנוע ר!ו וי#1י סרטים בוגד •לדיני שח מלתעות לאותו כריש נאדה היא מילה ספרדית. שפירושה : מאומה. זזה מסכם, בערך, כל מה שה במאי קלוד שאברול והסופר ז׳אן־פאטריק
העולם הזה - גליון 1982 - 27 באוגוסט 1975 - עמוד 37 | עולם אמיץ וחדש, ומובן שבכך אין כל חידוש. סרטים מהפכניים כאלר. שורצים היום במאות, ונקודודהמוצא המיליטאנ־טית שלהם, המש כ געה את ד,משוכנעים־ מרא־ש — ומעצבנת
העולם הזה - גליון 1982 - 27 באוגוסט 1975 - עמוד 38 | המגלב 113 0 1 1 1 1 1 1 הצלחה לפעמים אני תוהה לאו נעי מו כי אותן דמויות שקישטו בעבד עמודים שלמים בעיתונות, ולאדדוו קא בטורי הרכילות. זוכרים את הדסה מור? כמה
העולם הזה - גליון 1982 - 27 באוגוסט 1975 - עמוד 39 | ״כמה פעמים אתה יכול להרשות לעצמך לחלוף על פני המזל מבלי לעשות דבר?״ כרי מוצרי 1ו 10ו 1 4 3וש 3ן !1 לגברים בלבד ! לגברים,כמו שנשים אוהבות.. מיוצר נ1 הם
העולם הזה - גליון 1982 - 27 באוגוסט 1975 - עמוד 40 | י!^7יזי ז״״ בן גנז בגי ל ך! בין סוו אלף ח ב רי ״ עצמה״ נמצ אי ם אנ שי ם ר בי ם בגיל ך נבמקצועך. הצטרףגםאתה! קו פתגמל 1 9 1 ^ 0 9 ב 1ק*לאו ם *7י*/ודא7י בוג־ מ
העולם הזה - גליון 1982 - 27 באוגוסט 1975 - עמוד 41 | 77(07/7( 777 שושנים אדומות לדליה /הרוטינה שד פוג• יגאל כשן. ערים, מספר שהקהל ׳חיבב את שיריה האנגליים והגדמניים, אך לא העבריים. הגיש לדליה, כשהוא עונד מתוך
העולם הזה - גליון 1982 - 27 באוגוסט 1975 - עמוד 42 | טלוויזיה . צל״ג סדאווה הנורא• ו א * סז קצף למקלחת. העבר אותו על גופך ומיד תרגיש בשתי פעולותיו הנפלאות: מנקה להפליא את נקבוביות העור ומשאיר הרגשת התרגעות,
העולם הזה - גליון 1982 - 27 באוגוסט 1975 - עמוד 43 | קשקשת 1982 צלז 3על המצדסגה שערוריה פרצה בשבוע שעבר בטלוויזיה כאשר התגלה׳ מספר דקות לפני השידור, כי יד אלמונית ציידה צלב על עדשת אחת המצלמות, בה עמדו לשדר
העולם הזה - גליון 1982 - 27 באוגוסט 1975 - עמוד 44 |
חזרה לתחילת העמוד