גליון 1984

העולם הזה - גליון 1984 - 10 בספטמבר 1975 - עמוד 1 | נ±11 ראש ־ הממ עו ד ה החלפת ה ב כי רי
העולם הזה - גליון 1984 - 10 בספטמבר 1975 - עמוד 2 | הטיול השנתי (חיבור) בבר בהתחלה של שנת הלימודים החדשה נסעה פיתתנו, ביתה ט׳ של הבית- ספר חאיזורי, לטיול שנתי. זה היה רק טיול שנתי קטן ולא הטיול השנתי הגדול, בי
העולם הזה - גליון 1984 - 10 בספטמבר 1975 - עמוד 3 | מה לספר לילדים מורה יקר, מחנן הדור — לפנין 2סיפורים כאילו זהים. הסיפור הראשון לקוח מן הסיפורת והשני מן העיתונות. הסבר ובאר לתלמידים, מה הם ההבדלים העקרוניים
העולם הזה - גליון 1984 - 10 בספטמבר 1975 - עמוד 4 | יימשך המצרי לתפעל מהווה מיספר שנים. העובדה שהצבא יצטרך כעת־ובעונה־אחת הן נשק סובייטי והן נשק מערבי, חיסרץ מבחינה לוגיסטית. יתר־על־כן, תלותד, של מצריים באספקת
העולם הזה - גליון 1984 - 10 בספטמבר 1975 - עמוד 5 | 05-130 2גלים מיקרופון חיצוני 0^- 150 2גלים * ת /א * מיקרופון פנימי וחיצוני עצירה או טו מ טי ת 310־05 3גלים ז\\/ 5א׳י / 1א/3 מיקרופון פנימי עצירה או טו מ טי ת
העולם הזה - גליון 1984 - 10 בספטמבר 1975 - עמוד 6 | מכתבים תיזכורת: מוקד ע 7״מוקד״ את הדוקטוראט שלו לא קיבל ד״ר גבריאל מוקד בגין זיכרונו המצטיין. אילו עשה דוקטוראט בזיכרון, לא היה מזדרז כל־כך לפרסם את מיכתבו
העולם הזה - גליון 1984 - 10 בספטמבר 1975 - עמוד 7 | תכשירי־היוקרה לטיפול אינטנסיבי ולאיפור אלגנטי לפנים צ או לעיניים לשפתיים לציפורניים 111 מכירת תכשירי היו קרה ״ או ל טי מ ה״ ן ן רק ב מ קו מו תהבאים : ״גילי״
העולם הזה - גליון 1984 - 10 בספטמבר 1975 - עמוד 8 | ו /ו ו 1זו 4 1 0 / 1 1 1 *ייי #ייי ^ הוא חושב ונל 1שי ואלרי יילדו לעולם לעיני גברים.״ ראש ממשלת צרפת, ז׳יסקאר־ד׳סטאן 8ביום השישי לביקורו של הגרי קיסינג׳ר, כשה-
העולם הזה - גליון 1984 - 10 בספטמבר 1975 - עמוד 9 | א1111 ים אחד מהם :״בטח, ד׳יהאן סא״ דאו* יותר מעניינת מלאה דכין״ .אלא שהסתבר, כי ננסי לא שהתה פלל וכלל בחברתה של ג׳יהאן סאדאת. היא התארחה בבית מישפחתו של
העולם הזה - גליון 1984 - 10 בספטמבר 1975 - עמוד 10 | מכתבים (המשך מעמוד )6 אחד הפקידים של הסוכנות, בחור צעיר ומזוקן, היה שיכור! נראה שגם זה אפ שרי במישרד־הקליטה. כשזוהי קבלת־הפנים הראשונה שלה זוכים עולים המגיעים
העולם הזה - גליון 1984 - 10 בספטמבר 1975 - עמוד 11 | מראה על אי־בקיאותו העצום בכל מד! שמתרחש במרחב. מקורות המידע שמהם שואב הלורד את ידיעותיו ידועים לשימצה זה במה דורות, בשל צביעותם ובשל חוסר־האיזון שמאפיין את
העולם הזה - גליון 1984 - 10 בספטמבר 1975 - עמוד 12 | ההס תדרו ת היא כ מו די ני זאר ...אם נחבר יחד את הגיל של כל חברי הוועד הפועל. אנחנו נגיע לתקופת הברונז ה... כיוזמתו שד המשורר יפי, וכדזנחייתו של אורי אפנדי,
העולם הזה - גליון 1984 - 10 בספטמבר 1975 - עמוד 13 | הגויים ד׳ אמרתי לו :״שמע, בעניינים של איגודים מיקצועיים ״אני לא רואה הבדל בין גוי ולא־נוי, אנחנו לא מורידים את המיכנסיים, לא רואים את ההבדל שם.״ אחרי זה האיש
העולם הזה - גליון 1984 - 10 בספטמבר 1975 - עמוד 14 | מכתבים שנה טובה ומועדים לשמחה (המשך מעמוד )11 הדמויות של גיבוריו מונהגות לפי רצית הסופר שהמציאן. העובדות׳ כפי שהציגן הלורד׳ הן שונות, חמודות ומורכבות יותר.
העולם הזה - גליון 1984 - 10 בספטמבר 1975 - עמוד 15 | הסדר־הב, נ״ם נחתם. עבש !,מתחילה הספ, רה לאחור: לקראת השל1ם או המילחמה הבאה אף אהת מן הבעיות המונחות ביסוד הסיכסוך הישראלי־ערבי לא תיעלם. כמוקדם או במאוחר, הן
העולם הזה - גליון 1984 - 10 בספטמבר 1975 - עמוד 16 | במדינה העם בד ואש יסיגדיה וגל האתר העולם הערבי ;קרע?שניים האם זה טום או רע ז כנג ר £11£ 0£ 1*4111ח^010 מחיר החפיסה לצרכן 5ל״י פרשיות ריגול (־גילויים מפתיעים!
העולם הזה - גליון 1984 - 10 בספטמבר 1975 - עמוד 17 | ב צ מו ־ ח למנות את שדון׳ בניגוד לדעתם של פרס וגור, הוא העניק לו תואר של יועץ־כללי בילבד. גם אחרי עימות זה, בו יצא רביו כשידו על העליונה, דא נראתה כעין אפשרות
העולם הזה - גליון 1984 - 10 בספטמבר 1975 - עמוד 18 | במדינה דת מחיר הדמיס האגודה הישראלית למניעת עישון בע1יתוף ההסתדרות הרסואית בישראל האקדמיה לרפואה בירושלים משרד הבריאות היחידה לחינוך לבריאות ולהסברה מודיטה!
העולם הזה - גליון 1984 - 10 בספטמבר 1975 - עמוד 19 | עתה חזר על עמדתו זו :״כשמאכילים חולה ביום־ד,כיפורים, עושים כן על־פי בקיאים — דהיינו רופאים. בעניינים של טריטוריה, מדיניות ופיקוח־נפש — הב קיאים הם המטב״ל של
העולם הזה - גליון 1984 - 10 בספטמבר 1975 - עמוד 20 | כ2חוינו0 (המשך מעמוד )19 ר,הסדר כי הרוב פועל מתוך מניעים נפשיים, ובעיקר מתוך רצון להיבדל ממפ״ם, שתמכה כמובן בהסדר. כאשר חזר מאיר פעיל ארצה, כינס מייד
העולם הזה - גליון 1984 - 10 בספטמבר 1975 - עמוד 21 | 700 אלף ד י לחודש ־ פרס תנחומים לאיש שגמר את הקאויידה הפעם לא עמד לו היגיון זה. הוא תימרן את עצמו לעמדה אומללה. תחילה הצהיר חגיגית שאי־אפשר להימנע — הוא יצביע
העולם הזה - גליון 1984 - 10 בספטמבר 1975 - עמוד 22 | המשעים אנסו אותה ושונו את מכווהעיסו׳ שלה - רחוב שרת .35 בחור אמר לי בטלפון ש־מסד עולה 100 לירות. ״בחורה בלונדינית עם שיער ארוך הכ ניסה אותי לחדר. הבחורה ביקשה
העולם הזה - גליון 1984 - 10 בספטמבר 1975 - עמוד 23 | מעותו בלשון בני־אדם בעברית ד,מ־דוברת, והיא: מופקרת לבל׳ כלומר מד כנה להיבעל עם כל ימי שירצה לתת לה אתנן.״ הוא ביקש להסביר, שאם לא היתר. בעילה ולא נכונות
העולם הזה - גליון 1984 - 10 בספטמבר 1975 - עמוד 24 | לא צריו להיות..אמן־ כדי ליצור, טוען דן בן־אמוץ העורך תערוכה כדי להוכיח: היות ח ת עצמאות כלכלית כרזת קישוט בנאלית של יום־העצמאות קיבלה משמעות אחרת, כאשר במקום
העולם הזה - גליון 1984 - 10 בספטמבר 1975 - עמוד 25 | ^ 0 *11 ׳11 *131111 0 1 0בשם זה כינה דן את הבובה שבצינצנת המר־ ״ 1י ״ כזית, שעוררה בו אסוציאצייה לפסל הנער־ 1111111 המשתין בבריסל. ראשי בובות שבורים בצינצנות
העולם הזה - גליון 1984 - 10 בספטמבר 1975 - עמוד 26 | .,אתתי רבבות על עצומה 1ג ד ההסתדרו ת ואגיש אותה לאירגוו העבודה הבינלאומי בזנבה!,, (המשך מעמוד )13 דים, שבו אנחנו מנוסים יוחר מכל גוף אחר, ולא הצליחו לשבור
העולם הזה - גליון 1984 - 10 בספטמבר 1975 - עמוד 27 | ייר ה אנגל 6 1 1 5 1 -1 6־ 01 73616 01355^ 31ח 3ח 0 \/6 כלי זכוכית לת1ור ולשולחן גס< 0 תו צר ת ארה״ב כלים ואביזרים למטבח המודרני 1ח221ט 9ל 3 תו צרת *׳ ט לי ה
העולם הזה - גליון 1984 - 10 בספטמבר 1975 - עמוד 28 | היומי מתגלגגי (המשך מעמוד )23 גופו של הלקוח? האם יאסור לה לגרום להתפרקותו, כאשר אין כל מגע אחר ביניהם פרט לידיה של המעסה? אם המסז׳ הוא מעשה־זנות — כי־אז יש
העולם הזה - גליון 1984 - 10 בספטמבר 1975 - עמוד 29 | במדינה החסשיודת עיתונות א רו חוו־ ערב במרבוהע בו ד ה ״עכשיו תאכ7ו את החרא ש7גו 1״ צער, ה עורכת ״דבר״ בסיום ההצבעה ע? הסדר־חביניים ״האם אתה מכיר את דון פדרו?״
העולם הזה - גליון 1984 - 10 בספטמבר 1975 - עמוד 30 | במדינה קשקשת 1984 הפעל את דימיונך ונסה למצוא לציור שלמטה כותרת מתאימה, אשר תסביר מה אתת רואה בו. הצעות לכותרות יש לשלוח לפי הכתובת : ״קשקשת,״ ת,ד ,136
העולם הזה - גליון 1984 - 10 בספטמבר 1975 - עמוד 31 | האלמנה העליזה יי י אס עוד לא הכנתן לכן מישהו לשנה החדשה, זו ההזדמנות האחרונה שלכן. אני עדיין מאמינה במה שאמ׳שלי היתה מספרת לי: שמי שמלקק דבש בהתחלת השנה יחוש
העולם הזה - גליון 1984 - 10 בספטמבר 1975 - עמוד 32 | ה בו ד דו ת * ה בו ד דו ת * הבודדו אחת הבעיות הכאובות כיותר בכר חכרה אנושית מודרנית היא בעייתם של האנשים הבודדים. בחכרה הישראלית של היום מצויים אלפי אנשים שלא
העולם הזה - גליון 1984 - 10 בספטמבר 1975 - עמוד 33 | * הבודדו ת * הבו ד דו ת * ה בו ד דו ת * הבודדו ת מישחק-כוחות — יש דברים המומרים רק לגברים, ונשהאשה נוטלת את החירות ופולשת לתחומם האסור, הם רואים בה אשה זולה,
העולם הזה - גליון 1984 - 10 בספטמבר 1975 - עמוד 34 | הסרט הטוב תשל״ה * הסו * * שהוקרה לעם היושב בציון. או, ! /ליתר דיוק, למפיצי־הסרטים של העם היושב בציון. אחרי שבמשך שנים הציפו את השוק בסמרטוטים אופנתיים מקושטים
העולם הזה - גליון 1984 - 10 בספטמבר 1975 - עמוד 35 | ט הטוב תשדייה * הסרט הו חג־הפסח, מלקקים את השפתיים למראה הבדיחות הכחולות של סכס משוגע, ונדמה להם שגילו נתח חדש של תרבות, שלא ידעו עליו לפני־בן. ולמי שהארוטיקה
העולם הזה - גליון 1984 - 10 בספטמבר 1975 - עמוד 36 | (המשך מעמוד )35 כלומר, כשאומרים על אחד מהם שהוא טוב, פירוש הדבר שהוא עולה על סרט ישראלי אחר, פחות טוב. אין זה אומד, עדיין, שמדובר בסרט ראוי־לשמו. לכן, גם השנה,
העולם הזה - גליון 1984 - 10 בספטמבר 1975 - עמוד 37 | לב תעודה בעלילה, פילוסופיד. בפורנוגר־פיה, סאטירה באימה, אידיאולוגיה בחוצפה, בסרט יוצא-הדופן והמגרה ביותר ל מחשבה, במשך כל השנה הזאת. יוגוסלבי זה, הטוען שהוא
העולם הזה - גליון 1984 - 10 בספטמבר 1975 - עמוד 38 | האהבה של השנה וגם השנה, תודה לאל, היו נמה אהבות שבלטו על פני השטח• ,אם כי לפחות אחת מהן !נפסקה בעודנה באיבה. ואני מדברת, כמובן, על אהבתם של •השחקן הג׳ינג׳י
העולם הזה - גליון 1984 - 10 בספטמבר 1975 - עמוד 39 | בחסותרב דון תנשו עוו ביום ב 29 . 9 . 7 5 , בהיכל התרבות בתדאביב ב שעה 8.30 בתוכנית: גץ!! ,ארקין ובנות הגיא! בקטעית מהמופע במיקצב * 75 שלמה א תי * שלישיית
העולם הזה - גליון 1984 - 10 בספטמבר 1975 - עמוד 40 | מדינת משרד החקלאות להלן לוח המחירים המוסכם ל־ 8.9.75־ 12.9.75 במסגרת ההוזלות בחנויות השרשרת של השופרסל והסופרמרקט וחנויות פרטיות שהצטרפו למבצע. ירקות עגבניות
העולם הזה - גליון 1984 - 10 בספטמבר 1975 - עמוד 41 | חתיך השנה חתיכים זו בעייה. באמת שאין הרבה כאלה בארץ. פד-,ושם מתגלה איזה חתי״ כונצ׳יק, אבל זה לא־רציני. אז כשאני נופלת על אחד כמו קצין־המישטרד, לי או ר פן־ חו
העולם הזה - גליון 1984 - 10 בספטמבר 1975 - עמוד 42 | הכודדזד! השבוע משחקי גביע הליגה א׳ הישראלית והליגה האנגלית הראשונה מינימ1ם הכוס חואשון 200.000ד־ (המשך מענזוד )33 שקלות ההשגה גומרת להם אה הסום מהר מאד — הם
העולם הזה - גליון 1984 - 10 בספטמבר 1975 - עמוד 43 | 11 ייי ן! < מטעם 183111ו!* ס ז דז ר ר ^זז ד! ובח סו תחברת הסופיות קשה להישאר אדיש לעיניה הגרו־לות והתמימות של חיה, לחיוכה הנעים והביישני ולשמרה החום המתולתל,
העולם הזה - גליון 1984 - 10 בספטמבר 1975 - עמוד 44 |
חזרה לתחילת העמוד