גליון 1985

העולם הזה - גליון 1985 - 17 בספטמבר 1975 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1985 - 17 בספטמבר 1975 - עמוד 2 | ה שרו העורך ו המייסד הראשון : ד״ר מלכיאל זו ארץ ז״ל ממשיכי דרכו יג ל״ א : חנוך מרמרי, קובי ניב, אפרים סי דון שלנז לפניכם חיבורים נבחרים שנכתבו על־ידי ילדים
העולם הזה - גליון 1985 - 17 בספטמבר 1975 - עמוד 3 | —ממישנתו של מייסדו — שונא מתנות — יחיה רע. ד״ר זוארץ (בחתונה של אסימון) > #תבוא שלום ל א ויתורים. • ראש השנה תשל׳׳ו — הרי זה בהיפוך אותיות — אשר נשנה שות״ל.
העולם הזה - גליון 1985 - 17 בספטמבר 1975 - עמוד 4 | התארגנות ב קרב היונים כמפדייד היונים כמפד״ל, כהנהגתם של ח״כ אברהם מלמד ומשה אונא, עומדים לפתוח כפעילות ציבורית נרחבת במישקל־נגד לפעילות גוש־אמונים. 1 תיגו סין
העולם הזה - גליון 1985 - 17 בספטמבר 1975 - עמוד 5 | טוב לתת וטוב לקבל בונבוניירות של עלית נהדרות וטעימות ־ ₪ ₪£והזדמנויות לא חסרות... | 30ך הנותן והמקבל אומרים יחדיו ״טוב ל ע בונבוניירות
העולם הזה - גליון 1985 - 17 בספטמבר 1975 - עמוד 6 | מכתבים מה אומר הטוראי ו. על הסדר-הביגיים המערכת והמינהלח הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי טלפון 243386־ .03 תא־דואר 136 מען מפרקי : •וריר, רחופ גורדה תל־אכיב, רחוב
העולם הזה - גליון 1985 - 17 בספטמבר 1975 - עמוד 7 | ין ויכוח מ מי״״ המצד לגילוח * מסידרת מט משחות גילוח, שזכו זו חשנח השלישית כי מט הוא קצף הגילוח האחד והיחיד שיספק את בל דרישותיך וציפי ויתיך. זיפי זקן קשים
העולם הזה - גליון 1985 - 17 בספטמבר 1975 - עמוד 8 | מכת בי ם )אלברט ד. חסרון ועוות גס מ עו!ור סיבות מד 1ע פאניהואליידי מחזמר האהבה הטוב ביותר!! מיוחד במינו מרג ש טלביזיות אנ.בי.סי טיי מהמם עצו טלביזיות סי.ב.אס
העולם הזה - גליון 1985 - 17 בספטמבר 1975 - עמוד 9 | מכתבים למשל, את הרעיון בעולם הנוצרי, שכל מאמין חייב לבקר פעם בחייו במקומות הקדושים לנ צרו ת? במידה שרק חמישית אחוז מהנוצרים יבקרונו כל שנה, פירוש הדבר מיליון
העולם הזה - גליון 1985 - 17 בספטמבר 1975 - עמוד 10 | מומחי תדיראן בחנו חלקי סטריאו של החברות הגדולות בעולם, והרכיבו למענך שילוב סטריאופוני שכל חלק בז מיוצר ע״י החברה המומחית בחחומה. המגברים והטייפ הם תוצרת
העולם הזה - גליון 1985 - 17 בספטמבר 1975 - עמוד 11 | והסתרק 191 השטחים ־ לפני הידברות מיכתס זה של הפרופסור ;שלח ל״מועצה הישראלית למען שלום ישראל־פלסטץ״ כעירבות פירסום עקרונותיה (״העולם הזה 1971 אני מזדהה עם
העולם הזה - גליון 1985 - 17 בספטמבר 1975 - עמוד 12 | סוך־ סוף מ תגל ה מה היה באמ ת כ תוב בבינקס השחור ש ל סביר ראש עיריית תל-אביב שלמה (״צ׳יצ׳״) להט נל אה, ככל הנראח, לדבר אך- ורק על עניינים מוניציפליים הנוגעים
העולם הזה - גליון 1985 - 17 בספטמבר 1975 - עמוד 13 | 1111 א * 1111ם עקש לדעת מיהו האדם המוכר את ציורו• אך הנהלת המקום עמדה בתוקף על כך שאחד הכללים במכירה פומבית אוסר את פירסום שם המוכר. ברנ שטיין לא הניח לאיש
העולם הזה - גליון 1985 - 17 בספטמבר 1975 - עמוד 14 | מכתבים ל ה שיג אצל : (רשימה חלקית) סופר מיוחד לחגים לקונים במשך חודש ספטמבר 75 תהכביסה מכונ ת א 616 תל-אביב, אלנבי 122 שטראוכלר עפולה, תחנת אגד טל־קול
העולם הזה - גליון 1985 - 17 בספטמבר 1975 - עמוד 15 | ההה1א א הו נאמת? *** טיפת״מוח היא תהליך מסוכן. כי, במוקדם או 11/במאוחר, השוטף הופך שטוף. אז נוצר מעגל־קסמים: שטופי־מוח שוטפים את מוחם של אחרים. הפעולה נעשית
העולם הזה - גליון 1985 - 17 בספטמבר 1975 - עמוד 16 | (חמשו מעמוד ) 15 הפוליטיות והצבאיות. מבחינה מדינית, מתעלם ההסדר מן בה. מבחינה ודוחה את הטיפול הבעייה הפלסטינית צבאית, הוא מאפשר לישראל לרכז את מיטב כוחותיה נגד
העולם הזה - גליון 1985 - 17 בספטמבר 1975 - עמוד 17 | הכרג\> 7זהק טן העושה זהו כרטיס ב.ל.ל. המאפשר לאלפים מלקוחותינו לערוך קניות, לקבל שרו תי ם ולשלם ב שיקי ם בלי בעיות. ברגע שאתה מציג ברסיס זה־הנושא אתתצליליך,
העולם הזה - גליון 1985 - 17 בספטמבר 1975 - עמוד 18 | סבלים כאלה שלוש!־! שכלים הם למעשה יושכים ה״מאכעריס״ בסתח בניין המכס המזיזים את העגייכים בנמל-חתעוסה גיהינום לנד גן־עדן ץ * דינת־ישראל היא 4ם) תווכים. יועצים
העולם הזה - גליון 1985 - 17 בספטמבר 1975 - עמוד 19 | מבקר 0 ^ 1 1 1 :1 מגל ה כיצד נאלצי ם אזר חי ם חוז רי ם, עולים גוג ו״בואנים, להיזדקק לחסדיהם עול ,.מאנערים״ נד לשחרר את מיטעניחם שבוע — וכמה גניבות מכוונות
העולם הזה - גליון 1985 - 17 בספטמבר 1975 - עמוד 20 | (>זמשך מעמוד ) 19 בשער. ע שר חתחלתי משוטט בין עש רות עגלות־המיטענים שחנו ללא כל הש גחה בחצר־חטכס, הפתוחה לפני בל. לפני כשנה וחצי, ב״ 27 במארס ,1974 ערכתי ביקור
העולם הזה - גליון 1985 - 17 בספטמבר 1975 - עמוד 21 | במדינה העם לא למות ב1ץ אדר*ד ״ שיחדל אחד את ה שני!״ אמר הישראלי. אבד זה 7א היה כד־פד פשוט טרגדיה, זה נראה כמו ראשיתה התחלתה של מילחמת־אהים. לאחר מכן זה נראה
העולם הזה - גליון 1985 - 17 בספטמבר 1975 - עמוד 22 | הנידו אותן בשם ״האחיות שתעסטעוס בכחוס בירושלים. גאולה גוני, מרגלית אנקורי, יוסי פרוסט, ואילן דר. היינו יושבים בכסית ושותים תה. ״מי שגידל אותנו היו אנשים חכמים,
העולם הזה - גליון 1985 - 17 בספטמבר 1975 - עמוד 23 | או..התאומות הבולגרי ות־׳ .מה קרה להן? לשימלה, היו נוסעים באופן מיוחד עד ליוגוסלביה, אם היה צורך.״ כשעלתה המישפחה לישראל, היא התגוררה ב שכונה הבולגרית שביפו.
העולם הזה - גליון 1985 - 17 בספטמבר 1975 - עמוד 24 | הסתערות פירחונית ב • 30*1 החד ואח בפרחים צעירים עם זרי־פרחים בידיהם מצ טופפים סביב אייבי. אייבי, שחשש פן לא ייענו לקריאתו, רכש פרחים ב־ 600ל״י, שחולקו לאלה
העולם הזה - גליון 1985 - 17 בספטמבר 1975 - עמוד 25 | חיוכים?,2 המשתתפות ב־הפרחים ילמצ־רייס שאירגן אייבי ביום שישי האחרון. בררו למצריים אייבי מנופף בידו לשלום על רקע ספינת־השלוס ה־קטנה שלו, דקות ספורות לפני הפלגתה
העולם הזה - גליון 1985 - 17 בספטמבר 1975 - עמוד 26 | סכומי־ענק מגיע לידיה של !.מדבירי״ המסממיס אח חזירי־הבר, ומוברים אס בשד המסובן לבריאות הציבור - לאיטליזים ולסט״קיוח נים הוציא לישראל שם של מדינה המרבה להשתמש
העולם הזה - גליון 1985 - 17 בספטמבר 1975 - עמוד 27 | החזירים המסוממים בשטח, משתמש ב ריכוז גבוה הרבה מעל המותר. החזיר מתמוטט בסמוך למקום בו בלע את ה־פתיון, וקל לאתרו. דו״ח כי ״בשנתיים האחרונות קטלו ה־ציידים כ־
העולם הזה - גליון 1985 - 17 בספטמבר 1975 - עמוד 28 | (המשך מעמוד ) 25 הפרחים של אייבי נראתה לרבים בלתי מתאימה, לא הפריעה להם. אלה שטענו כי הגשת פרחים למצרים ביום־הכיפורים כמוהה כתודה לרוצחים ביום הזיכרון לנפי לת
העולם הזה - גליון 1985 - 17 בספטמבר 1975 - עמוד 29 | ״אנו חושדים שהתכשיטים שלך נגנבו בחו״ל, או הושגו בדרך לא-נשרד״״ טענו החוקרים, וביקשו מאשת המיליונר לגלות להם מניין הגיעו לידיה. ״התכשיטים הם שלי,״ הגיבה נעמי
העולם הזה - גליון 1985 - 17 בספטמבר 1975 - עמוד 30 | (המשך מעמוד ) 23 בכל המסיבות, בכל הצגות־הבכורה, בכל מקומות־ד,בידור, כשתמיד סובב אותן קהל׳ מעריצים. כשתמי היתד, בת תשע־עשרד, פרח יפהפה ש שבר לבבות רבים בבוהימה,
העולם הזה - גליון 1985 - 17 בספטמבר 1975 - עמוד 31 | הבודדות * הבודדות * הבודד! בשתי הכתבות הראשונות בסידרה דובר כחוג הבודדים הרחב המצוי כמדי נה היום, והמהווה דר, חרר, מבעיית ה בודדים המעסיקה ביום מיספר גדל והולך
העולם הזה - גליון 1985 - 17 בספטמבר 1975 - עמוד 32 | מרוע יכולים ישראלים־לשעבר לשעשע ולבדר את אירופה וא*לו בישראל עצמה גוועים נל עם קי השעשועים? מוני השעשועים של השוס המערבי 1 111 וילי הארטנזייר, לשעבר נגן ׳
העולם הזה - גליון 1985 - 17 בספטמבר 1975 - עמוד 33 | קוזיאק בגן־עדן טאלי סאבאלס ושמעון עדן בעיצומו של ריקוד בעדן סלון שבברלין. עסקיו של שמעון עדן מת רחבים ולאחרונה אף רכש אולם קולנוע ענק כדי להפכו לדיסקוטק עממי
העולם הזה - גליון 1985 - 17 בספטמבר 1975 - עמוד 34 | הבודדות (המשך מעמוד ) 31 פל רק במקרים חריגים,״ הסביר .״למשל, חייל משתחרר חנתקל בבעיות חברתיות וקשיי־הסתגלות למישפחתו הענפה. לבע יות הדיור של זוגות צעירים יש
העולם הזה - גליון 1985 - 17 בספטמבר 1975 - עמוד 35 | ויו תר בחדר, א? מישפחות ראויה לדיור ונועדה לדד ובודדות, הגרים בצפיפות בלתי- או גרים במיבנים זכאים להלוואה בלתי־צמו־לירות, בריבית של 11 אחוז שלוש נפשות שדירתו
העולם הזה - גליון 1985 - 17 בספטמבר 1975 - עמוד 36 | מלכי השעשועים (המשך מעמוד )33 כשפרצה המילחמה נפוצו כל בני-המישפחה על פני כל אירופה. רובם היו במחנות- ריכוז. בתום המילחמה הסתבר כי אירע להם נם. כולם נותרו
העולם הזה - גליון 1985 - 17 בספטמבר 1975 - עמוד 37 | ובחסות סברת \ 1ז _ 0ו מטעם הסופיות לסמדר שדה יש שיער שאטני, רק חבל שבתמונות הוא נראה כהה. היא מטפלת בו בתכשירי־השיער של ״וולה״ .כשהיא מתאפרת היא משתמשת בתכשירי
העולם הזה - גליון 1985 - 17 בספטמבר 1975 - עמוד 38 | אגא !ווה כן הסיבה נטאשה היא היתר פעם מותק של ילדה, כזאת אחת שבאה מבית פולני טוב. היא הסתר בבה בדיזנגוף עם מכנסיים קצרים, ושתי צמותיה שמוטות לה על גבה׳ ובכל פעם
העולם הזה - גליון 1985 - 17 בספטמבר 1975 - עמוד 39 | בחסות רבלון ה 1שו יערו ביום ב29. 9.75 , נהינד החובות בתדאביב בשונה מנחה: גדי גיל. במופע: שרמה ארצי * שלישיית שוקולד מנסח מסטיק * גיזק׳ אוקין וננוח הגיא! בקטעיס
העולם הזה - גליון 1985 - 17 בספטמבר 1975 - עמוד 40 | ׳ תוכל לקחת גס את אשתך קצין בים- נוקיף עולם ונהנה מתנא שבד מווולי הרשות לחינוך והבשרה 11 חוד״עה על סתיחת * קורס לקציני השחל מתקבלים א. בוגרי בתי־ס מקצועיים
העולם הזה - גליון 1985 - 17 בספטמבר 1975 - עמוד 41 | י חתנים לכלה אחת מה אומר ומה אדבר, זו היתה החתונה הכי־ספורטיבית שהתקיימה ערב ראש ה שנה החדשה .׳חוץ מזה שהיו בה הספור טאים הכי־מפורסמים, כתבי־הספורט הכי-
העולם הזה - גליון 1985 - 17 בספטמבר 1975 - עמוד 42 | קולנוע שתקנים סכסית אבד דא ]לוברעת הסרט המסקרן ביותר הנראה באופק. בימים אלה, לגבי הצופה הישראלי, הוא סרט בשם שוער הלילה. הסקרנות היא כללית, אם־כי הסיבות לה
העולם הזה - גליון 1985 - 17 בספטמבר 1975 - עמוד 43 | גרפיה העצובה של המצחיקן היהודי לני ברום שהעז להטיח בפני הרוב השקט בארה״ב כמה האשמות לא נעימות, וגווע ממנה עודפת של סמים. הבמאי בוב (קאברט) פוסח, שחקנים
העולם הזה - גליון 1985 - 17 בספטמבר 1975 - עמוד 44 | המישטרה חושדת: חס
חזרה לתחילת העמוד