גליון 1987

העולם הזה - גליון 1987 - 1 באוקטובר 1975 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1987 - 1 באוקטובר 1975 - עמוד 2 | ( סיפור לילדי ם ד תיי ם) הבל החל ב שעות הבוקר המוק דמות. כיפה סרוגה ישבה בחדרה והניחה תפילין זה על גבי זה, יען כי לא השיגה ידה לקנות לגו .״לכי נא, בתי,״ אמרה
העולם הזה - גליון 1987 - 1 באוקטובר 1975 - עמוד 3 | — ממישגתו של מייסדו — טוב צפורן אחת ביד מ ש תיי ם על העץ. ד״ר זו ארץ (במסתו ״הצפורניס הנודדות — לאן?׳׳) בוינה ל ההסברה ע>ר>ת רמת־גן האגף לאירועים מיוחדים
העולם הזה - גליון 1987 - 1 באוקטובר 1975 - עמוד 4 | בהתאם לברית זו, טוענים הצעירים הדרוזיים, יתמוך מועדי במועמדותו של טריף לבית־הדין העליון, ובתמורה יתמוך טריף ב מינויו של מועדי כקאדי דרוזי. לדעת הצעירים יש
העולם הזה - גליון 1987 - 1 באוקטובר 1975 - עמוד 5 | יר יעמבסח טובל טוב לתת וטוב לקבל בונבוניירות עול עלית נהדרות וטעימות־והזדמנויות לא חסרות... הנותן והמקבל אומרים יחדיו: ״טוב ל• עם בונבוניירות 1 ₪ ע לי
העולם הזה - גליון 1987 - 1 באוקטובר 1975 - עמוד 6 | ,,העולם הזח״ ,ש בו ט ץ החדשות הי שראלי. המטרכת והמינהלה: תל־אביב, רחוב גורדדז $טלפון 243386־ .03 תא־דואר . 136 מען מברקי : ״עולמפרם״ .מודפס ב״הדסום החדש״ בע״מ,
העולם הזה - גליון 1987 - 1 באוקטובר 1975 - עמוד 7 | פיאט גאה להציג א ת ׳צירת־המום תשלתע שיי ת הרכב הבינלאומי ת חנוני ת־ ה ע שו ר התשובה האידיאלית לתנאים הכלכליים של תקופתנו ! התכנון המושלם ש ל מכונית אקינה,
העולם הזה - גליון 1987 - 1 באוקטובר 1975 - עמוד 8 | שיעור ביחסי־וגיבור: סטירת לח !.שק כתחת״ ו״ליצן מכוער״ הפליי־בוי הוותיק ביותר בארץ, פוקה הירש, טוען כי מדינת־ישראל היא כמו אוטו בוס. מחצית האנשים יושבים וכל
העולם הזה - גליון 1987 - 1 באוקטובר 1975 - עמוד 9 | 1וים 1ו א שחקן־הכדורגל של מכבי נתניה, ש רג א כר, הופתע השבוע לגלות בי הפך עיתו נאי. מתחת לכותרת לכתבה ש הופיעה בידיעות אחרונות, וש- סיפרה על התאונה בין הרכבת
העולם הזה - גליון 1987 - 1 באוקטובר 1975 - עמוד 10 | מכתבים גזיר יי שו עי פסול־חיתון 2070 הנחה לחיילים כשרות פעיל למד בביתר אלקטרוניקה אם אתה מעונין ללמוד אלקטרוניקה כמקצוע או כתחביב אנו נסייע בידך להגשים את
העולם הזה - גליון 1987 - 1 באוקטובר 1975 - עמוד 11 | _העוום הזח נגישה עם אסר עואפאת כתום סיורו האחרון כמרחב, שעליו דיווח ״העולם חזה 1971 סיכם הלורר הא־ראדון (ל שעכד סר יו פוט) את ר ש מיו ממנה המציא שעותק כפקידה
העולם הזה - גליון 1987 - 1 באוקטובר 1975 - עמוד 12 | מכתבים דרוש מוריו תיירים הדובר גרמנית ואנגלית (המשך מעמוד ) 10 הם רשאים לכפות את רצונם על הרוב החילוני, ולגרום נזק גדול למדינה על־ידי חדשות- (הצצות השערוריות
העולם הזה - גליון 1987 - 1 באוקטובר 1975 - עמוד 13 | ״אל-על׳ במידוזן מסוכן כוסוח־רוח לגוסס הצעדים הכלכליים שעליהם החליטה הממשלה (פיחות הלירה ב 10 העלאת מחיר תדלק ב״ 60 אגורות הליטר והעלאה כללית של מיסי״הקנייח ב
העולם הזה - גליון 1987 - 1 באוקטובר 1975 - עמוד 14 | זוס** לאצבעות הרגליים חאס חמת אמס לפני לכתך לימון בתחושת עזת מל צריכת וגרי* בין אצבעות הרגליים ז כמחצית מאוכלוסיית ארצנו מובלים בעיקר בקיץ באיזור אצבעות
העולם הזה - גליון 1987 - 1 באוקטובר 1975 - עמוד 15 | *181 י חי א( ח11 יו ן * ממלכת-הקולנוע בהוליווד קיים 2מוסד הקרוי .001x31 051:108 זוהי מעין לישנה מרכזית לליהוק סרטים. מישהו זקוק לשחקן שיגלם את תפקידו של שו ד ד
העולם הזה - גליון 1987 - 1 באוקטובר 1975 - עמוד 16 | במדינה י ת רון ו ש כנו יו ת ר העם שת מדינות ישראל ״*שראל חיא שכונה אחת ^ של כיו־ידרק שי ש דה הצבא הגדול ביו תר בעולס״ קיימות שתי מדינזת־ישראל. הן הת חרו ביניהן
העולם הזה - גליון 1987 - 1 באוקטובר 1975 - עמוד 17 | סוכן הש.ב. מתוודה פנמבית: נשלחתי ל רג ל באירגוניס שמאליי ם אך ה ש תכנע תי על־יד ם וניתקתי את ק ש רי עם שירו תי־ הבי ט חון __*׳83234 הסת( שהזו א( חנפוו יום
העולם הזה - גליון 1987 - 1 באוקטובר 1975 - עמוד 18 | י במדינה עבוד מה נתן סוכן־הביטוח את שני מיפלגת העבודה? אשתו טוענת הסברה כמה ע!לה ס 1א טור?־ תועמלן ערבי מ צי ע: צקי תחת לקגות מטוסים, כדאי לקגות פוליטיקאים כמה
העולם הזה - גליון 1987 - 1 באוקטובר 1975 - עמוד 19 | הציקי לחברי ועד־העובדים של שוחד. הוא טוען: הח1רת הלוואות צעירים אלה של המיפלגה השלטת כאילו קיבלו שוחד. מיסמך אחד הוא מיכתב רישמי, שאותו שלח יעקב (״יענקל׳ה״)
העולם הזה - גליון 1987 - 1 באוקטובר 1975 - עמוד 20 | המתוכננת היא בבעלות ישראלית עוכבה בלב־ים ויעקוב׳ לא ידע כלום תכתובת צי״ם באותיות מאירות־עיניים, בעברית ובאנגלית, הגיעה האונייה לגמל חיפה, במקום לנמל פורט־סעיד
העולם הזה - גליון 1987 - 1 באוקטובר 1975 - עמוד 21 | העניין כאשר האונייה חיתח כבר בתחומי התעלה. מילבד הסחף בדעת־הקמל העול והיהודית־אמריקאית, מית׳ האמריקאית היתה מדינת ישראל נענשת בצורות שונו ת על־ידי המימשל
העולם הזה - גליון 1987 - 1 באוקטובר 1975 - עמוד 22 | סיפוד ההצלחה של ליזה בביוו, הילדה מלחוב שלוש שבמהות עצמה הגי עה למעמד האשה האידיאלית } ן שר שעות של עבודה גופנית מפ יג רכת, של עמידה בלתי פוסקת על הרגליים, של
העולם הזה - גליון 1987 - 1 באוקטובר 1975 - עמוד 23 | אשת החברה נראית בחברת. האדריכל פולניה מצד האם. ומרוקו בתילבושת בסיגנון שנות השלושים מושכת ליזה תשומת־לב כללית בכל אירוע בו היא מופיעה. כאן היא יצחק י שר
העולם הזה - גליון 1987 - 1 באוקטובר 1975 - עמוד 24 | שחור מן הכפור -- במדינה (המשך מעמוד ) 17 בן־עקיבא מודד. כי מסר שמות רבים של פעילים ערביים בכפרים, ו בנ ך גרם למעברם. כך המשיך עד ל־ 18 בספטמבר, היום שבו התוודה
העולם הזה - גליון 1987 - 1 באוקטובר 1975 - עמוד 25 | ך * צנזור הראשי לפרטים בישראל, ן | לוי גרי, שהוא גם, אגב, סמנכ״ל מישרד־הפנים לתפקידים מיוחדים׳ עשה כבר הרבה שגיאות בחייו. אחת השגיאות שעשה היתח לפני כתשע שנים,
העולם הזה - גליון 1987 - 1 באוקטובר 1975 - עמוד 26 | במדינה מישפט 3113 יה !3־ 3גו 3יה לא הכנופיות ;לחמו — המישמרה האשימה אחת והתעלמה מן השנייה בפתח- סולטנה בדיסקוטק הוויסקי תיקווה מצא חן בעיני שלמה (״מומו״) כהנא.
העולם הזה - גליון 1987 - 1 באוקטובר 1975 - עמוד 27 | התערוכה נקראה ״ענוגה״ ־ אבל בשביל ישראל 1ה לא היה תענוג ! 1דוו עסמחולון ביו כל התצוגות מרהיבות־הבטן הללו חיפשתי כל העת את הביתנים הישראליים. כעבור שעות אחדות
העולם הזה - גליון 1987 - 1 באוקטובר 1975 - עמוד 28 | מלכת המיס :1 9 7 5 13 אמה ופדגוגית אמא של מלנה בתום ערב־הבחירה ובשיאה של התחרות, לא היתה באולם היכל־התרבות בתל־אביב אשה מאושרת מאמה של שרי חן, אשר מיהרה לחבקה
העולם הזה - גליון 1987 - 1 באוקטובר 1975 - עמוד 29 | מינגן שר יוני: המועמדות הסוניות ממראות את בימת ״היכר התרבות״ שעה קרה רנני שארנ״ם הנוכחים בחרו מביניהן את המרבה וסגניותיה ציפייה למלכה על כם־המלנות המפואר,
העולם הזה - גליון 1987 - 1 באוקטובר 1975 - עמוד 30 | (המשך מעמוד )23 של חייה. הוא היה גם האחרון. בגיל 17 נישאה ליזה לדויד בביוף, שעבד אז כטרקטוריסט במקומות הנידחים ביותר בארץ. העתיד שנשקף לזוג הצעיר לא היה ורוד
העולם הזה - גליון 1987 - 1 באוקטובר 1975 - עמוד 31 | עד דוגמה אחת מ תוך ״ תע שיי ת השידוכים״ הענפה מספרת נערה*. שהתנסתה כנ ך עד כשרה ולמדה לקח מר מאוד. זהו סיפורה : מגדיל לעשות אחד המישרדים הללו*, שמקומו במרתף
העולם הזה - גליון 1987 - 1 באוקטובר 1975 - עמוד 32 | מוח מבריק, מקורי ובעל אופקים רחבים. לב חם, פתוח, כנה ומסוגל להעניק. מיבנה נפשי חזק, יציב, סבלני ושליו. ״אני בטוחה שאת מסכימה איתי ש אחד כזה שגם פנוי וגם רוצה —
העולם הזה - גליון 1987 - 1 באוקטובר 1975 - עמוד 33 | טלוויזיה צ ל יג מרגו־ווז ד>1,דות מסתבר שדרו ש השילוב של הטלוויזיה עם גלי צה״ל, כדי להצליח להגיע למה שיכול להיחשב, בצדק, כשיא האינפנ טיליות שנראתה אי־פעם על
העולם הזה - גליון 1987 - 1 באוקטובר 1975 - עמוד 34 | ״״ גילה אדמגגור ..הם רצועולםאחר. הם אהבו זה הפךאופנה. ונכנסולתנועה המחזה ״ילדי קנדי״ חוא מייוחד כמינו. ני כו רו אינו אדם, אלא תקופח שלמה — שנו ת ה־60׳ ,שהחלו
העולם הזה - גליון 1987 - 1 באוקטובר 1975 - עמוד 35 | כמו שום דבר, ילד טוב ירושלים. הוא בא עם גיטארה, עשה תנועת־יד רפה, ישב על שפת הבמה, ואמר : או־קיי, זהו השיר שכתבתי היום. הוא שר את השיר שכתב על רצח אוורס. זה
העולם הזה - גליון 1987 - 1 באוקטובר 1975 - עמוד 36 | (המשך מעמוד )55 אבל לאט-לאט זה הפך אופנה, ונכנסו הגורמים ה מרעילים. הסמים הפכו לביזנס גדול. הדראמה של רונה היא שהיא נאחזה בציפורניים בקבוצה קטנה של אנשים. הם
העולם הזה - גליון 1987 - 1 באוקטובר 1975 - עמוד 37 | קולנוע שחקני הבעל ה^גת בעולם הקולנוע אפשר לעשות קאריירה בשתי דרכים. האחת היא נוכח המצלמות, תוך עבודה מאומצת וקדחתנית, והאחרת היא בטורי הרכילות, תוך כדי נישואים
העולם הזה - גליון 1987 - 1 באוקטובר 1975 - עמוד 38 | הכל ב סדר אצל דוב ס־ו־־השגריר מתחתנת בשורה טובה היתד, תמיד מסוג הדברים שרוממו את רוחי, שלא לדבר על בשורות טובות מאד־מאד. אחת מאותן טובות מאד היא זו שבישרה לי
העולם הזה - גליון 1987 - 1 באוקטובר 1975 - עמוד 39 | סרסום חן בל־ל״ד׳• קולור שמפו לצביעת שיער מושלמת לשמוש ביתי -מבית״וולה״ 17 גוונים מרהיבים משחור עד בלונד בהיר האריזה מכילה: צבע, מי־חמצן, כסיות !יחידת
העולם הזה - גליון 1987 - 1 באוקטובר 1975 - עמוד 40 | דיזס ע. ר נ שו אי ם לפחות ל $-שני ם * ע גו ת א חריו ת נותן לך ־־אמקור׳ על דו די ח ש מל ושמש מצופי םאמ אייל -אא (אמקור אמאייל). ועל א חריו ת ־אמקור־ אתה יכול
העולם הזה - גליון 1987 - 1 באוקטובר 1975 - עמוד 41 | רווח צמיר ומבטיח הוא רוצה לשנות דימוי, ומייד. נמאס לו שאומרים עליו שהוא מוקף בחתיכות, רו דף חתימת, אוכל חתיכות, י שן חתיכות ושזה כל מה שיש לו בראש. זד. לא
העולם הזה - גליון 1987 - 1 באוקטובר 1975 - עמוד 42 | האס חיי הלילה שי תראניב מתעוורים רתחי׳ה? * 1 אצל נ בחצר הפאצ״ו של בני א מדוו ס קי בי פו הפך מו קד־ מ שיכ ה של המי־ומי, 111* 1111 מביאה אילנה, המלצרית הער־ 1 #י
העולם הזה - גליון 1987 - 1 באוקטובר 1975 - עמוד 43 | הדוגמנית סמדר דרור, ב שחורה חולצה זוהרת, עם ריקמה מוזהבת הזוהרת כמוה. בני הגאסטדונוס עומד ליד הטבח הראשי שלו, צרפתי בשם אלן, המכין את הקרפ־סוזט עבור אריק שרון
העולם הזה - גליון 1987 - 1 באוקטובר 1975 - עמוד 44 | ה שומרי עד המוסר שדך - אך מ׳ ישמור על המוסר שלהם? ה צנזור הרא שי לסר טי ם לוי
חזרה לתחילת העמוד