גליון 1989

העולם הזה - גליון 1989 - 15 באוקטובר 1975 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1989 - 15 באוקטובר 1975 - עמוד 2 | העורך והמייסד הראשון : ד״ר מלכיאל זוארץ ז״ל ממשיכי דרכו יבל״א : חנוך מרמרי, קובי ניב, אפרים סידון מזין ט רי ובריא להשיג בכל הסטייקיות נדב הס שעור בסכסוכי עבודה
העולם הזה - גליון 1989 - 15 באוקטובר 1975 - עמוד 3 | ממישנתו של מייסדי— 7ן ד 1ז ׳׳־ו נ״זודר מרוב ביצים — רא רואים את הנער ד״ר מ. ז .בנחל קילה במועל־יד מערכת הארץ דאגה לפרסם פעמיים במשך השבוע שעבר את התמונה
העולם הזה - גליון 1989 - 15 באוקטובר 1975 - עמוד 4 | ד אן 113 עוזריו הלר, עומד לפרוש מהפרקלי טו ת מייד לאחר סיום המי שפט ולעבור לכהן כיועץ־המישפטי של מישרד־התיירות. שלאל מו במגעים שקויימו בין גראונר לנ ץ
העולם הזה - גליון 1989 - 15 באוקטובר 1975 - עמוד 5 | כותבי אליך קרוביך וידידיך מחו״ל כסה אני יכול לעזור לישראל ל כותב אליך הקרוב מאמריקה .״מה אנו יכולים לעשות למען המרינה?״ שואלים ידידים מחו״ל הם דואגים למצבנו
העולם הזה - גליון 1989 - 15 באוקטובר 1975 - עמוד 6 | מכתבים הבעייה מיבפר אחת בלי בד׳^\נא 7יביב2 ״העולם הזה״ .שבועון החד שות הישראלי. המערבת והמינהלה: תל־אדיב. רחוב גורדון 3טלפון 243386־ .03 תא־דואד . 136 מען
העולם הזה - גליון 1989 - 15 באוקטובר 1975 - עמוד 7 | תמלא• תסקיזו במפעל כולם מצפים לו!1ל1ם ונל כולנו להיות מוכנים לשעת מרום נשים רבות בין שכבר עבדו בעבר במקצועות שונים וביו שהן מוכשרות לרכוש מקצוע חדש, יכולות
העולם הזה - גליון 1989 - 15 באוקטובר 1975 - עמוד 8 | לימודים גבוהים בתשלומים ומוכים כן. הודזת ל מ הפכ ה ה שקט ה ב בנ ק הפועלים גם זה אפ שרי! חסכון חוד שי עבור ילדךב״חסן ל ה שכ ל ה גבוהה־ ־ התכנית הבל עדית של בנק
העולם הזה - גליון 1989 - 15 באוקטובר 1975 - עמוד 9 | ייר! וו ה ליו ה בוטלה מניות ״הילטוך 98 ירושלים מכירת מלט ״חילטון״ ירושלים, שעוררת סערת ציבורית גדולת לפני במת חודשים, בוטלה• המוכרים, קבוצת אייב פיינברג, לו קר
העולם הזה - גליון 1989 - 15 באוקטובר 1975 - עמוד 10 | מכתבים נווי• (המשך מעמוד )6 יותר הודעתי להם להכניסם לבנק שלושד, ימים לפני התאריך הנקוב. זהו נוהג מקובל במדינה, ובטוחני שגם כתבכם נוהג לעשות כך לא פעם• ושוב,
העולם הזה - גליון 1989 - 15 באוקטובר 1975 - עמוד 11 | מכת בי ם ומוצרי־עור. המחירים גבוהים, אך גם האיכות. הודו, פאקיסטן ואינדונזיה משווקות מוצרי־לבוש יפים להפליא, ובכל עיר גדולה במערב־אירופה יש מינימום 50 בוטיקים
העולם הזה - גליון 1989 - 15 באוקטובר 1975 - עמוד 12 | עד שאא שפז א 1ת11״ ן התלוצץ ה שר שם־טוב הזועם | לאנשים הנכונים 777 ב מדי בינלאומי י 9מד. לאפיקורס גמור במו שר-ז*,שיכון, אכרהם עופר, ולבית־הכנסתז בשאלה זו
העולם הזה - גליון 1989 - 15 באוקטובר 1975 - עמוד 13 | נערכה מסיבת פרידה לרחל :לימון, רעייתו של האלוף, שעמדה לטוס למחרת היום ל פרים׳ כדי לסייע לבתה נילי לימון בהכנות לקראת נישואיה לברון נתנאל רוטשילד. טכס־הנישואין
העולם הזה - גליון 1989 - 15 באוקטובר 1975 - עמוד 14 | תה ע וע 1ע!! ״מי שאוהב תה בכלל, ותד. עם נענע בפרט לא יסכים בשום אופן להחליפו בסוגי התה השונים הקיימים בשוק ומכונים — תה מנטה — משום שהנענע חינו צמח מסוג מיוחד
העולם הזה - גליון 1989 - 15 באוקטובר 1975 - עמוד 15 | ** י מנהל א ת מדיניות־החוץ של יש־ )01 ראל? האם זה שר־החוץ׳ יגאל אלון, או שר־ד,ביטחון, שמעון פרס? שאלה זו עשויה לעמוד במוקד של עימות חדש שיווצר בצמרת כאשר יחזור
העולם הזה - גליון 1989 - 15 באוקטובר 1975 - עמוד 16 | ת מי פג ש הסודי במדינה (המשך מעמוד )15 את המגעים -הפרטיים״ שמנהלים שרים ישראליים עם גורמים זרים בחו״ל בנושאים מדיניים. גלילי, לפחות לפי מה שהתפרסם אחרי ישיבת
העולם הזה - גליון 1989 - 15 באוקטובר 1975 - עמוד 17 | ממשות שואד הנעירה נ\ד הושע בוץ חוק דואקוג׳ שאין דו מקש במדינה דמוקרטית חי ש פני ך* דה קדושה חדשה נולדה׳ השבוע בישראל. היא החלה מתרוצצת ברחובות, פרצה אל הבתים,
העולם הזה - גליון 1989 - 15 באוקטובר 1975 - עמוד 18 | הושע נרץ מסבו עד מאורעות אשדוד מנקודת מנ ש: ״האנשים מחוממים וי־לכו עד המוות!״ ״הל׳׳ 11פ1ז חו ב ה נשק ובנזין!״ ״קראו לי אידי <ומין, עתה: מוחמר עלי!״ ״בתוו־תוכי
העולם הזה - גליון 1989 - 15 באוקטובר 1975 - עמוד 19 | את הראש של חנחש. אבל חם שכחו שהפועלים בארץ כבר חתבגרו, ואי-אפשר לעשות עם כל אחד מד. שרוצים. יש בארץ עוד שופטים זעמים, במחוזי או בעליון. אני מאמין שהם יעשו לי
העולם הזה - גליון 1989 - 15 באוקטובר 1975 - עמוד 20 | 1ר>ו .11 0ל נשואים לפחות ל־ $שנים • עגו תאח ריו ת נותן לך ״אמקור• על דודי חש מלו שמ ש מצופים אמאייל -א א (אמקור אמאיילן. ועל א חריו ת ׳אמקור־ אתה יכול לסמוד. ג
העולם הזה - גליון 1989 - 15 באוקטובר 1975 - עמוד 21 | ״ ת עו ^ רל הקרב על איגרות־המילווה רשומה על־ישם, צמודה לסדך.יוקר המחייה מושאוד&יצ ריביח־גלתי צמודה, הפטורה מסס. י מד ד יסודי של 127 קוויות (לחודש דצמבר ג
העולם הזה - גליון 1989 - 15 באוקטובר 1975 - עמוד 22 | האומנם הנו וחוב ויזנ חו בת״ א מרכז מיסחו הסתים בארץ -ואנש״הנוהיגו! הם המנתרים אותו? ודאי העיתונים בישראל יכלו לח- [ /סוך לעצמם השבוע כרטיס כניסה ל סרט מתח.
העולם הזה - גליון 1989 - 15 באוקטובר 1975 - עמוד 23 | וף להסתערות הגדולה בה ״התגלה״ לדבריהם, גוו של חשיש במחסן ביודהקפה.״ עבור ימים ספורים בלבד זכו בלשי מישטרת זביב בהישג נוסף, שג׳ין הקמן, כוכב סרטי ה־הצרפתי יכול
העולם הזה - גליון 1989 - 15 באוקטובר 1975 - עמוד 24 | י לייי לי ד עיוו 08 ^ 8הקשר הד־ 1גג•31 (המשך מעמוד )23 זיקוקין די־נור, אשד הסברתי להם שד.ם משנת ,1963 ובהם היה אבי משתמש לצורכי נישפי יזם־העצמאות ופורים, כאשר
העולם הזה - גליון 1989 - 15 באוקטובר 1975 - עמוד 25 | ן מ -שפט ראווה * (המשך מעמוד )17 לקעקע א ת עצם היסודות אשר עליהם מו שתתים העקרונות שד שידטון החוק וחופש סעודותיו שד הפרט כמדינה.״ (השופט העליון ׳שניאור־זלמן
העולם הזה - גליון 1989 - 15 באוקטובר 1975 - עמוד 26 | אסיד נדקר בשאטה על רקע מע שה־סדום האסיר מת מפצעיו ^ האסירים לבד! סוהרים ו א״ מ1 ל העלו ת את הכל אבאש ^ הסוהרים כיוונו נישקם נציב בת״הסוהו אריה ניד כלא שאטה 10
העולם הזה - גליון 1989 - 15 באוקטובר 1975 - עמוד 27 | מצאה את ביטוייה בשיחה עם נציב שירות בתי־הסוהר, היתה כי שילטונות הכלא יסלקו מהמקום, או לפחות ירסנו ביד קשה, קבוצה לא־גזיולה של אסירים אלימים, המטילה את חיתיתה
העולם הזה - גליון 1989 - 15 באוקטובר 1975 - עמוד 28 | סמי וולף, הצעיד התראביבי שהנו מיליונר באנגליה -נעצר בשובו לאוץ תחילת הדרו ביום־חתונתם. קיקי, שהיתה אז בת ,17 דרשה אחרי שלוש שמת נישואים, מבעלה 5000 לירות
העולם הזה - גליון 1989 - 15 באוקטובר 1975 - עמוד 29 | להפוך מפלייבוי מיספר־אחד של אירופה, ומישפט-הגירושין שאותו ערכה לו בתחילת השנה אשתו היפהפייה ריבקה (,קי־קי״) אבנד. הפלייבוי של אירופה ך* כית־המי שפט בלונדון
העולם הזה - גליון 1989 - 15 באוקטובר 1975 - עמוד 30 | את נוטה השבוע להגזמות בגנדרנותך. סיג־נון דיבורך ופזרנותך. על אף תכונות בלתי־חיוביות אלו, תהיה החיבה אלייך גדולה השבוע מתמיד. אתה מעסיק את עצמך בפעולות רומנטיות
העולם הזה - גליון 1989 - 15 באוקטובר 1975 - עמוד 31 | במדינה תלי־אבי׳ב החייאטרזן 3 3י 11ה תו ב| קשקשת 1989 ח שנץ הוו! ומה 1989 מרכז תרבו תי חדש בתל־אביב עומד בסכנו! סגירה חל-אביב אינה מבורכת במקומות מים־ גש
העולם הזה - גליון 1989 - 15 באוקטובר 1975 - עמוד 32 | במדינה *תרוו ושמו *ותר ) כסעט בולם סדברים על חסכון אולם בחסכזניוחה של אבקה הכניסה •ספריינויקס* תוכלי להיווכח ם0ש בסו עיניך. כל קופסת•.ספר״מיקס• בסשקל 1.5ק־ג
העולם הזה - גליון 1989 - 15 באוקטובר 1975 - עמוד 33 | ך* ד הסימנים העידו ני חוליה של מתבלים פרצה את גדר הגבול וחדרה לתחום ישראל מלבנון. כוחות גדולים של צה״ל פתחו בסריקה. כל הלילה האירו רקטות ופגזי תאורה את השמיים.
העולם הזה - גליון 1989 - 15 באוקטובר 1975 - עמוד 34 | צעירות חיפאיות נשלחות לבדר את התייריו קומנדו חסיונות שו יוקף ]#מוני נייה הישראלית מצדזו, משתזפות אוסנת, ליאורה • ופרחיה על סיפון האורפיאוס. ך ישראלים הם עם
העולם הזה - גליון 1989 - 15 באוקטובר 1975 - עמוד 35 | המגיעים באחיות לנ מל חינה רואה בעבודתה זו ייעוד. ״בהתחלה אמרו לנו כי התפקיד שלנו זה לגרום לכך שהתיירים לא יישארו באונייה, המשמשת להם בית־מלון צף, אלא יירדו
העולם הזה - גליון 1989 - 15 באוקטובר 1975 - עמוד 36 | א מריק ה א מריק ה סרטים ח מודיס עדיך -סזדג; אימדד, ישנת בעולם־גבד אומרת, שאין דרך טובה יותר לרכוש את אהדת הצופה מאשר שימוש בכלב או בילד. אין בכר כל חידוש׳ מאז
העולם הזה - גליון 1989 - 15 באוקטובר 1975 - עמוד 37 | היא ;מצליחה להניא את הבעל הסוטה לט עום׳ פעם אחת גילבד מן הפרי הטעים ישל חמין הנגדי, זאת אחרי סצינת יאוש בה היא מאיימת להשליך את עצמה אל ד,סיינה, ולבסוף מסתפקת
העולם הזה - גליון 1989 - 15 באוקטובר 1975 - עמוד 38 | העופרית הקאפ ריזי ת היא כבר מזמן לא כוכב בינלאומי גדול, ובכל זאת היא משחקת אותה כאילו היא עדיין כן. זה שהיא זמרת דגולה, בעלת קול נפלא ואישיות בימתית עצומה, הוא
העולם הזה - גליון 1989 - 15 באוקטובר 1975 - עמוד 39 | הואפגיעבסרטוהחד עו! החוקר קלוזו אינו חוזר על שגיאה אחת פעמיים... תמיד יש לו אחת חד שה! פיגור סלירס נרי ס עזפר פלאניר קתר־ין עו ל ׳ז 0וסוז 1<? 3ח 1ק 8ו 0 *
העולם הזה - גליון 1989 - 15 באוקטובר 1975 - עמוד 40 | לה ולי-הסבון לאוהבים להיות יחד. ב 3-צבעים ובניחוח מיוחד חדע\מעץ
העולם הזה - גליון 1989 - 15 באוקטובר 1975 - עמוד 41 | תהיי יסר זתתחתני תגידו לי בעצמכם, בשביל סד. זה טובלהיות מלכת־יופי? פעם זה היד. משתלם. כל מלכת־יופי פוטנציאלית, כל אחת שנשאה את התואר הנכסף ״מים יזראל״, היתד,
העולם הזה - גליון 1989 - 15 באוקטובר 1975 - עמוד 42 | נ סנו־נ׳ סוי ה מגודלת העיתונאית מידית שתיאור את סינורו שר ווו תשי ח והקול של דוקטור מנקין המשיך לדבר כל הזמן על תאים ועל קצות־עצביס, והיא ידעה שהוא מסתכל עליה
העולם הזה - גליון 1989 - 15 באוקטובר 1975 - עמוד 43 | סיסמתה של גירית שם־אוו שתי לירדן 11 ,שלנו ־ זו גם־כן!״ בערבים. מאז שאנחנו מכירים, אנחנו רגילים להיות תמיד יחד. כשהייתי חברח שלו הייתי מיטלטלת בכל רחבי הארץ כדי
העולם הזה - גליון 1989 - 15 באוקטובר 1975 - עמוד 44 | ^ ס 8ד
חזרה לתחילת העמוד