גליון 1990

העולם הזה - גליון 1990 - 22 באוקטובר 1975 - עמוד 1 | /מחיר 5׳.00 :ל״י י״ז חשוון תשל״ו22.10.75 , 081 90008£^0 £3-1188 ב״ א ל־ ע
העולם הזה - גליון 1990 - 22 באוקטובר 1975 - עמוד 2 | העורך והמייסד הראשון : ד״ר מלכיאל זוארץ ז״ל ממשיכי דרכו יבל״א : חנוך מרמרי, קובי ניב, אפרים סידון צור • דיעוח בקיצור • ידיעות בקי צור • ידיעות ב ק סיום הטכס
העולם הזה - גליון 1990 - 22 באוקטובר 1975 - עמוד 3 | ממישנתו של מייסדו—קפד את אביך ואת אמן. __ ד״ר זוארץ (במאמרו ״הקפדנות — אס הלימוד״) , 30 00 ען גד עשייגג*אווירית י תבו אתהכ ! 1י 0 נאלהכ)ז ולא -ופטר את ס ס !
העולם הזה - גליון 1990 - 22 באוקטובר 1975 - עמוד 4 | רביוובי ץמת כנן פ רי שהב עו ד כ שנ ה ו שו כ ס ־ כ רי ש תו כעח פיצו״ מעיריית אי ל ת שר־האוצר יהושע רבינוביץ טען באוזני מקורביו, כי אין בכוונתו להמשיך לכהן
העולם הזה - גליון 1990 - 22 באוקטובר 1975 - עמוד 5 | - 70א ^ מגבר 70 וואט הספקקק פטיפון חצי או טו מ טי ע ם ראש מ גנ טי טיונר / 1¥¥ו*¥1/4זק ס טריאו טיי פקס טו ת־ 018¥ס״ זוג רמקולים 5,35-610ג וואט* -70 קז\/וח מגבר
העולם הזה - גליון 1990 - 22 באוקטובר 1975 - עמוד 6 | נוסף כבר החל לחפש בארכיון הצילומים של המערכת תמונות נוספות של הצתת סיגריות בידי אישים ידועים, זה לזה. לא מן הנמנע כי אם המשחק הפרטי שלנו היה נמשך הוא היה מגיע
העולם הזה - גליון 1990 - 22 באוקטובר 1975 - עמוד 7 | דאג נסאחה ועתידך,הונסוף וקשת התגמולים החדשה שי1נק זיסקונט וישואו״ אחות לקופת התגמולים הגזולה ״תמו״ פרטים מלאים בכל סניפי בנק דיסקונט העולם הזה
העולם הזה - גליון 1990 - 22 באוקטובר 1975 - עמוד 8 | מכתבים אל תרדפי אחר> האופנה ! עם המגוון העשיר והעדכני של השפתונים והלאקים המובחרים שהכינה מרי קוואנש־האופנה תרדוף אחריך. (המשך מעמוד )6 להם שהם מנותחים על אותו
העולם הזה - גליון 1990 - 22 באוקטובר 1975 - עמוד 9 | והגידה גיז ת ־ הו הבשל צר •1הג׳ינס מפעם לפעם מופיעה בעיתון ידיעה קטנה, על דליקה בבית־מלאכה למיכנסיים או חולצות בתל-אביב. הידיעה עוברת בשקט. איש לא מתלונן
העולם הזה - גליון 1990 - 22 באוקטובר 1975 - עמוד 10 | מכתבים (המשך מעמוד )8 זזקבע אחרי מילהמת יום־ד,כיפורים, והצער לכתוב על נושא זה, היא שאם ייבדק מזגו מיספר משרתי־הקבע שנפגעו במילחמה זו, ביחס לאחוז שהם מהווים
העולם הזה - גליון 1990 - 22 באוקטובר 1975 - עמוד 11 | הביניים, ובהישג פוליטי־אישי גדול — מנפנף בדגל של בלה׳. לפחות שתי אוניות אחרות הגיעו לחיפה, ישירות מאלכסנדריה, במשך מיספר הפל גות והרבה זמן קודם הסכם־הביניים.
העולם הזה - גליון 1990 - 22 באוקטובר 1975 - עמוד 12 | יה 1ש ע פרץ סגר את נמל־אשד 1יוסף אלמזגי סגר את חיפה ׳ 8תקרית משעשעת איר- עה בטכס נישואיה של ׳הילה, בתו של הרמטכ״ל־לשעבר רב- אלוף (מיל ).דויד (״דדו״) אלעזר עם
העולם הזה - גליון 1990 - 22 באוקטובר 1975 - עמוד 13 | אנ שי ם < 8אברהם ששון גם גילה כי הסניגור והתובע, סגן־ניצב יורם גונן, למדו בצוותא בפקולטה למישפטים באוניבר סיטה העברית. 1בעת מהלך המישפט מצא התובע המישטרתי זמן
העולם הזה - גליון 1990 - 22 באוקטובר 1975 - עמוד 14 | מכתבים (המשך מעמוד )11 רגע ש 7עוורית ההתרחשויות באשדוד: את תגידו בגד +לכה דודי לקראת קלע = רגע של עוורית. ״הנדון״ (העולם הזה : )1987 גם סנדקתה וגם יו״רשתה.
העולם הזה - גליון 1990 - 22 באוקטובר 1975 - עמוד 15 | איר ל ד פו קאת הנאצי באו״י את החוזרים בפתח הכנסייה שד איקרית ! • ס עודם בולו נגדנו, כרגיל. מוסדות ן ן האו״ם קיבלו ברוב גדול החלטה אנטי־שמית. רוחו של אדולף
העולם הזה - גליון 1990 - 22 באוקטובר 1975 - עמוד 16 | הנוזלת..או ערי־ חצי מיליון דולר הפסדים. מאזן זה חובר כך שההפסדים הגיעו לסכום זה בילבד. להנהלת החברה ברור כבר היום — כי במא זנה הבא יגיעו הפסדי החברה לכמה
העולם הזה - גליון 1990 - 22 באוקטובר 1975 - עמוד 17 | ניח את הטיפול בשביתה בידידשלו. ואומנם׳ בישיבתה בתחילת השבוע ביקשה מועצת המנהלים מהממשלה, קרי משר- התחבורה — כבעלת־המניות העיקרית ב* אל־על — לקחת על עצמה אח
העולם הזה - גליון 1990 - 22 באוקטובר 1975 - עמוד 18 | במדינה העם עוד דא אבדה תיקוזחנו הנשיא :״לא כולם כישראל -מושחתים׳׳ !רו8׳ קציר במועדון העתונות :״הפער המדעי בינינו __יבין הערבים כליית גדרי מזזוד, כותרת במעריב
העולם הזה - גליון 1990 - 22 באוקטובר 1975 - עמוד 19 | יסכים לבחור בו בגלל הדימוי הציבורי שלו כעסקן ותככן. מועמד אחר הוא מזכיר מועצת־פועלי- חיפה, אליעזר מולק. מולק אינו דמות אהודה, בעיקר לאחר פרשת לימוד־האנג- לית
העולם הזה - גליון 1990 - 22 באוקטובר 1975 - עמוד 20 | במדינה ביטחון מה ט״עץ היוננץ? בעדב״זיכרוגות משודר מתח אריק שרון ביקורת ע 7צח״? ביום מאז מונה כיועצו של ראש־הממשלה — ״בעניינים שהוא מבין בהם״ כהגדרתו של יצחק
העולם הזה - גליון 1990 - 22 באוקטובר 1975 - עמוד 21 | גיסים סרוסי נעצר על־ידי המישטרה בחשד כי משך צ׳קים ללא־כיסוי. הידיעות גם סיפרו כי השופט אריה בן־ארי חטיל על סרוסי להמציא חתימתו של ערב, צד שלישי, וערבות בסך
העולם הזה - גליון 1990 - 22 באוקטובר 1975 - עמוד 22 | מנפרד נץ נולו בגרמניה, גדל בא הקים אימפריה של מיסעדות בהמבורג וחי בדיות חלומות טלפונים מצלצלים בדירת-החלו- ן | מות שברחוב בלווי (״יפדדנוף״) 28 בהאמבורג, זמן רב
העולם הזה - גליון 1990 - 22 באוקטובר 1975 - עמוד 23 | הענווה מתחילה הטלפון ביד אחת, ספל הקפה ביד השנייה — כך אוכל כץ מדי יום את ארוחת־הבוקר שלו, המורכבת מכמה סוגי לחם, דגים, נקניקים, יוגורט ופירות. הסכו״ם מזהב,
העולם הזה - גליון 1990 - 22 באוקטובר 1975 - עמוד 24 | (המשך מעמוד )23 חליפותיו הנושאות את תוויות מיטב ה חייטים, אך בלי עניבה, יוצא מן הבית. במדרגות המכוסות בשטיח אדום רחב, עובר מנפרד על פני דירתה של בעלת־הבית,
העולם הזה - גליון 1990 - 22 באוקטובר 1975 - עמוד 25 | קרה לך, גידלת שיער 1״ ׳וזאת שאלה מצחיקה במיקצת, כשחושבים שפעם, נ־שאנשים היו נפגשים אחרי 10 שנים, בגיל ,26 היתה השאלה האופיינית דווקא :״ימה קרה לך, לאן נעלם לך
העולם הזה - גליון 1990 - 22 באוקטובר 1975 - עמוד 26 | במדינה עסקים הזורעים ברינה בו״מעה יקצר! שלושה שבועות אחרי פתיחת מועדוגח החדש ש7 פרדריקח, רבו השותפים — ומזבת חיי הלירה ש? תל־אביב פרשה ממגו יותר טוב וחסכוני
העולם הזה - גליון 1990 - 22 באוקטובר 1975 - עמוד 27 | במוסד״גיבעת הוד־ יש לא רק ילדים פרובלמטיים, יש גם ונשל פרובלמטי **ץ מ עון מדר; המנהל האדמיגיסטר־טיבי של מוסד־הילדים גיבעת־הוד, עמד ליד מנהל־המוטד אברהם שוורץ,
העולם הזה - גליון 1990 - 22 באוקטובר 1975 - עמוד 28 | ספורט כדורגל _השבוע פמי חונ_משחקי הליגה־הלאומיוג וליגות א יום ח׳ — חטועד האחרון למסירת חטססים עשה לך מנ הג !7בו ע- מלא טו טז בכלש בו ע! | ה קי עצהלה סזזי ו רי
העולם הזה - גליון 1990 - 22 באוקטובר 1975 - עמוד 29 | ופנינה חו־צית ץץי שלא ראה זאת נמו עיגיו, לא יאמין. רחוב פיקאדילי, לפני חצות. הצגות ל קולנוע והתיאטרון נסתיימו. המונים מת גודדים ברחוב. בין כיכר פיקאדילי לכיכר
העולם הזה - גליון 1990 - 22 באוקטובר 1975 - עמוד 30 | — י ״יו מי-י מייייי ל־יי מ־ * אם חשבת לנסוע ביום ב׳ — ייתכן שתת־ אכזב. אבל גם אם עלה הדבר בידה זכור שדווקא ימי ה׳ עד שבת הם קשים ומסוכנים במיוחד. על־כן מוטב
העולם הזה - גליון 1990 - 22 באוקטובר 1975 - עמוד 31 | יש אורחים המבקרים במיסעדה כדי ל שוחח׳ על כוסית, עם שלמה ברנשטיין, אב המישפחה, פלמ״חניק ותיק ובן־מושב, המכיר כימעט כל אחד בארץ דרך אורחי מיסעדתו. יש אחרים הבאים
העולם הזה - גליון 1990 - 22 באוקטובר 1975 - עמוד 32 | ק״ קנדאל היתה חורה במחלה א נ ושה ־ >2ך ר משווהחיס ״נו, רקם הוא בן 48׳ ל אן אני מבטיח לך שהוא יבוא אל המנוחה ואל הנחלה כשיהיה בן .60 עד אז הוא יתעייף. האם תוכלי
העולם הזה - גליון 1990 - 22 באוקטובר 1975 - עמוד 33 | מטרו־גולדורן־מאייר, אבל אין לי מושג היכן הוא.״ ״אמצא אותו,״ הבטיחה חברתי .״אפילו בסוף העולם!״ כעבור כמה שבועות הופיע קארלוס תומפסון בחדר־ההלבשה שלי׳ ובתוך חיי.
העולם הזה - גליון 1990 - 22 באוקטובר 1975 - עמוד 34 | ודו השיא את נתו, ואז נעונה ־ הסעה בחתתח התידרור למצביא, כיאה מתדרך דדו את בתו הילה ואת בעלה הטרי, כיצד לצעוד לעבר החופה כאשר ייקראו על־ידי הרב. זוהו ונרה דורון
העולם הזה - גליון 1990 - 22 באוקטובר 1975 - עמוד 35 | היתה בין ראשוני המברכות. התחבקה והת־נשקה ארוכות עם דדו ואשתו, תלמה. התיירים האמריקאיים של מלון אכריז! ,קבלו אותה במחיאות־כפייס סוערות. הרמטנ״ל מוטה גור בא
העולם הזה - גליון 1990 - 22 באוקטובר 1975 - עמוד 36 | שקר מתוך רחמ״ם ! הטת 9וןהקנון 11133111אתהעולס ( 1,400,000,000 טמבוני 0.1!.נמכרו בשנה שעברה ב־ 10$ארצות) ; ה•• חו 3ו1ויה ונס *ויבח טמפון 0.6.הטמפון הקטן, הנוח
העולם הזה - גליון 1990 - 22 באוקטובר 1975 - עמוד 37 | ברור המזווג זיווגים! הערצה הדדית אלרגיה לטיפשים ״תמיד התלהבתי מהמדור שלך, אבל לא העזתי,״ אמרה לעצמה ולי 1/90 לקחה נשימה עמוקה ועט ופתחה בווידוי .״נדמה לי שמה
העולם הזה - גליון 1990 - 22 באוקטובר 1975 - עמוד 38 | וטו ב מי שפחת בן־גוריון בן־גוריון. קדה אלון כן־גוריץ, מעשה בבחור צעיר, בן לאחת המישם־ חות המכובדות ביותר בארץ, אם לא המכובדת שבהן — מישפחת נכדו של שם הצעיר
העולם הזה - גליון 1990 - 22 באוקטובר 1975 - עמוד 39 | ת ע שי ההידראולית בע״מ פתח־תקווה, דרך ז׳בוטינסקי מול בי״ח בילינסון טל ,911688 .ת. ד 1129 .ת״א הפצה בלעדית שד מנות סססזסמוא £תוצרת שבדיה ב מ דאי דגם , 245 מומנט
העולם הזה - גליון 1990 - 22 באוקטובר 1975 - עמוד 40 | אנו גביוול 14 בהריון היש סכנת סרטן במזון האווז ב.¥.0-ק? הרשות האמריקאית למזון ו תרופות העלתה בעקבות מח קרים את החשש כי קיימת סכנת סרטן כתוצאה מאריזת מזון
העולם הזה - גליון 1990 - 22 באוקטובר 1975 - עמוד 41 | חתונות הגנרלים לא דק רב-אלוף(מיל ).דויד אלעזר השיא השבוע את בתו. קציני־המילואים של צה״ל נאלצו השבוע להוציא הרבה כסף על מתנות, ולהתרוצץ מחופה לחופה כדי להשתתף
העולם הזה - גליון 1990 - 22 באוקטובר 1975 - עמוד 42 | יועצת חמ3י הראשית ש? ״ושרץ״ מעניקה מתנות דמזבת־המיס דלסנניותיה ממכם בחירת מדכת־־המים הי פה והתבלט• מלבות רזמים עורכות ביקור מלכותי סדפע לי ״רבלוך
העולם הזה - גליון 1990 - 22 באוקטובר 1975 - עמוד 43 | קולנוע שחקנים ר.ד 1דיטה החדשה הוליווד היתה ידועה פעם כעיר של מגירות. על כל מגירה תווית ובתוכה, מוכן לשימוש, המיצרך הנחוץ לאולפני־ההסרטה. אומנם, בשנים האחרונות
העולם הזה - גליון 1990 - 22 באוקטובר 1975 - עמוד 44 | ^ ^14 ^ 1 4 ^ .יייי1 1יייי1 יי^ייוד^מהמיז1 8^11111
חזרה לתחילת העמוד