גליון 1993

העולם הזה - גליון 1993 - 12 בנובמבר 1975 - עמוד 1 | מחיר .00 :ג; ל י ח־ 41
העולם הזה - גליון 1993 - 12 בנובמבר 1975 - עמוד 2 | העורך והמייסד הראשון : ד״ר מלכיאל זוארץ ז״ל ממשיכי דרכו יבל״א : חנוך מרמרי, קובי ניב, אפרים סידון בישיבת הממשלה הוחלט: ישראל תצטרף לאקי״ם שר החינור: מנת המישכל
העולם הזה - גליון 1993 - 12 בנובמבר 1975 - עמוד 3 | —״ממישנתו של מייסדו — כל הקודם — זוחל ד״ר מ. זוארץ (בספרו ״שבחי הדינהאוריס׳־) האנטישמים החושים שר האוצר: הנציב לא אחראי למעשיו כנראה שמשהו השתנה בעולם. אולי
העולם הזה - גליון 1993 - 12 בנובמבר 1975 - עמוד 4 | הערבי הראשון שיכרות שלום נפרד עם ישראל, או לוותר על שטחים. אף אין כפוהו לעשות את שני הדברים ביחד. מאחר שממשלת אשכול (ולאחר־מבן ממשלת גולדה) לא היתה מוכנה לשלום
העולם הזה - גליון 1993 - 12 בנובמבר 1975 - עמוד 5 | ס ^ ך? ייישץ\ז *1 .6 1ו 5 110ק ראש קו מי 3 1100ק ראש מגנטי 3 5100ק ראש מגנט׳ 5 5520ק רא ש מגנטי 5 4750ק רא ש מגנטי רסקוליס 1 10 38 70ואט 11 35 33 510 אט 35 58
העולם הזה - גליון 1993 - 12 בנובמבר 1975 - עמוד 6 | תונאים ועיתונאיות — ודם רבים — דד מותחים ביקורת קטל1ית על כל ד,עולם׳ אך הנעלבים עד למעמקי הנפש כאשר מישהו מעז, הלילה, למתוח ביקורת עלי הם. ״העולם הזה״ ,שכועון
העולם הזה - גליון 1993 - 12 בנובמבר 1975 - עמוד 7 | 1 8 . 1. 6הלארק ש מן ממעחדש ז ה מו שג חדש: /\0£ה 1^16ץ\7ד )3.1.0.(5שמן מנוע רב דרגתו היחידי בישראל השומר על צמיגותו כל תקופת שחתו במנוע. 510 השמן *כי מוועי
העולם הזה - גליון 1993 - 12 בנובמבר 1975 - עמוד 8 | יש דברים שמוטב להתחיל בהם מוקדם! החסכון לחינוך תיכון וגבוה הוא החשוב שבהם! כשהבן והבת עדיין קטנים ניתן להבטיח את עתידם בתשלומים חודשיים נמוכים, ללא מאמץ. כדאי
העולם הזה - גליון 1993 - 12 בנובמבר 1975 - עמוד 9 | מקומה של הצנזורה ־ במחסן הגרוטאות! ך* נה קטע מסרט הומוריסטי : ) 1ק ריין ג עתה אנו עומדים לראיין את מנהיג הסטודנטים הישראליים, פאר האינטליגנציה הצעירה, נציג
העולם הזה - גליון 1993 - 12 בנובמבר 1975 - עמוד 10 | מכתבים חזית־החוץ של משל פידסמתם כחבר, בעניין נסיעת אישי ממשלה וציבור לחו״ל (העולם הזה .)1991 בקטע מכתבה זו התייחסתם גם לשליחותו של מזכ״ל ההסתדרות, ירוחם משל,
העולם הזה - גליון 1993 - 12 בנובמבר 1975 - עמוד 11 | אצלנו תוכל ל שמוע אין לבלו ת שבוע עול שמש ושלג ב שוו״ץ ב 450 -דולר! בתקציב שה1א בהישג־ידך, במסגרת ההקצבה, חוכל להנן ת-במ שך שבועיים -מהתרג שת גשמה מתחת לשמש
העולם הזה - גליון 1993 - 12 בנובמבר 1975 - עמוד 12 | קרגמן יכול להירגע: כל הפועלי ם הולכים לישון כ שמסתיימ ת התוכנית הערבי ת מבין שכעת אתם יודעים איפה להרביץ חזק יותר.״ 9בעצם המשא־והמתן ש התנהל נין ראשי ההסתדרות
העולם הזה - גליון 1993 - 12 בנובמבר 1975 - עמוד 13 | א11*1111 סוכן מניסוח מיכאל (״מיקי״) מילר, טוען, כי שביתת אל־על הופסקה תחת לחץ אירגון השר־פומריות והבוטיקים, הזקוק לאספקה מידי הדיילים. 8המנחה שמואל שי טוען, בי
העולם הזה - גליון 1993 - 12 בנובמבר 1975 - עמוד 14 | מכתבים (המשך מעמוד )10 רינה, נשואה לאחיו של השר הלל, זזברי מד אליהו הלל, הנמצא מזה שנים בקנדה. עו״ד שלמה בכורי, תל־ אביב • מר יוסף מוינה, בנוכחות כתב וצלם
העולם הזה - גליון 1993 - 12 בנובמבר 1975 - עמוד 15 | שנס חוח מלוה השלו מרבים לדגר על ״מהנה השלום״ .אומרים שהוא חלש, מפולג, מסוכסך, מתפורר. אולי. אבל חשוב הרבה יותר לדבר על מכנה השלום: המכנה המשותף, או שאיננו
העולם הזה - גליון 1993 - 12 בנובמבר 1975 - עמוד 16 | מ׳ימ ג רי פ ל על-ידי ננת בכישרון צבאי ׳והמבוצעת ראש־העיר בשלבים. צ׳יצ׳ החליט להרוס מייספר עסקנים מיפלגתיים הקשורים בו, שאותם הוא שונא ובז להם. ניתוח שלבי המאבק
העולם הזה - גליון 1993 - 12 בנובמבר 1975 - עמוד 17 | או ־ צ מעודנים״ .דומה שאנשי הרביעייה טרם עמדו על ערמומיותו הרבה של ראש העי רייה, המאפשרת לו להיאבק נגדם כשב-דיו קלף־הניצחון. הערכת־מצב מדוקדקת העלתה, כי צ׳יצ׳
העולם הזה - גליון 1993 - 12 בנובמבר 1975 - עמוד 18 | רחה. על כל פנים, הוא לא התקץ בביתו את המאווררים המקוריים, אלא החליפם באחרים — כפי שטוענת העדות במישטרה, שאף רומזת לכתובת שבה הוחלפו המאווררים. חצר הווילה של
העולם הזה - גליון 1993 - 12 בנובמבר 1975 - עמוד 19 | נבחר בפזכיר עובדי התעשייה האווירית — תפקיד שאותו ממלא כיום שמואל קישלס. כאשר הוקמה אלתא באשדוד, מונה ברגמן כאחראי על המנגנון (בשנת ,)1966 ואחד־כו כמנהל המינהלה
העולם הזה - גליון 1993 - 12 בנובמבר 1975 - עמוד 20 | במדינה !חקסהמצק*, מחיקה לדזזש מודולח השביע ערה שס הפרס הראשון (כולל העברה) מינ׳מום נדל וובדסים 1,750.000ד יום ה׳ — המועד האחרון למסירת הטפסים. טלפון 58512 רח׳
העולם הזה - גליון 1993 - 12 בנובמבר 1975 - עמוד 21 | ה סי פו ר ה שלומיאל ש הו סתר מעיני ה צי בו ר: ה מי מ עו נסואץנוסד *1 3 3 ש ה מי סשבאמ דוו ס ־ אמרסה! ^ אשר חצתה אוניית־המשא היוונית אולימפוס את ^ תעלת סואץ ב־
העולם הזה - גליון 1993 - 12 בנובמבר 1975 - עמוד 22 | המישטוה לוחמת בזונות בשיתה של חלם: מגושת אותן מן הכביש אל הבתים -ומן הבתים הזוה אל הכביש. איש לא שאל את הנשים עצמן: היכן אתן חצות לעבוד? תם לנ1 בתי בזשת! מאת
העולם הזה - גליון 1993 - 12 בנובמבר 1975 - עמוד 23 | הלקוח עדיין מהסס. הזונות עומדות במקומן. האמצ־עית, שהתמתחה, הבינה כי אבוד לה איתו, התיישבה על המכונית. הזונה הבלונדית (מימין) אוחזת בלקוח, משדלת אותו לבוא איתה
העולם הזה - גליון 1993 - 12 בנובמבר 1975 - עמוד 24 | (המשך מעמוד )23 הן עושות הכל בשביל כסף, ובשבילי הן הזונות הכי מלוכלכות בעולם. ״אבל מה, אני יודעת שרצון להוד — ומעשים לחוד. אין סיכוי שזה יהיה חוקי בארץ שלנו,
העולם הזה - גליון 1993 - 12 בנובמבר 1975 - עמוד 25 | ספורט שייט ה א לו פי ם וזמקזו־קע־ם שלושה אלופי־עולם גשש שנים — זז!ו הישג ששום ענף־ספורט לא היה מתבייש בו. לא רק בישראל — שאליפות־עולם בתחום ספורטאי כלשהו נראית
העולם הזה - גליון 1993 - 12 בנובמבר 1975 - עמוד 26 | ..כשאני חו שבת. הרא ש נהיה חם. התמונה שבדאש נהיית נוזלית וזורמת לתוך היד. ויוצאת החוצה ...ומתפנה מקום לתמונה תר שהו במוצאי-השכת האחרונה נפתחה בתל-אכיב
העולם הזה - גליון 1993 - 12 בנובמבר 1975 - עמוד 27 | הארוטיקה מגואה את החב!ויד הבי גו ב! בחייו של נד אחד... באילו אינם קיימים כבני-אדם. הם רק מין דמויות, הממלאות פונקציה בחיי-המין של האשה. יכול להיות שהיום יש לי
העולם הזה - גליון 1993 - 12 בנובמבר 1975 - עמוד 28 | הרואין ^ נ נונ״ה *ש ו ארית השחומה וו ו השוק בגרמניה ^ האיש החשוד נמנהיגה נוח מן הכלא * בעוד חודשיים ״ערך מישפט־ואווה בפואנקפווט איך 11111111011113 • 4מחזה
העולם הזה - גליון 1993 - 12 בנובמבר 1975 - עמוד 29 | פרסם בשנות החמישים המאוחרות כאחד הסיירים המעולים ביותר של חטיבת ה צנחנים. הוא זכה בפירסום רב לא פחות ביגלל התנגשויותיו התכופות עם החוק. על עברו של כושי הילכו
העולם הזה - גליון 1993 - 12 בנובמבר 1975 - עמוד 30 | כראנדו כ״שודדי מיסורי מילון כראנדו כין הצילומים סמל־מין ושחקן מהולל האדמה רעדה מהתרגשות לפני שהגיע לאתו־הצילומיס קולנוע שחקני אפו העיבור הילד לע*1ו את תפקידו
העולם הזה - גליון 1993 - 12 בנובמבר 1975 - עמוד 31 | במדינה י שראלים בחו״ל הו, איזו מילדומה ע שירה י1£11 בץ קשקשת 1993 הווו ב ס הנ ה איד להתעשר מחמילחמה הבלתיעמנעת בין ישראל והערבים ״אתה יכול להרוויח מהמילחמה
העולם הזה - גליון 1993 - 12 בנובמבר 1975 - עמוד 32 | ראיון מיוחד (המשך מעמוד )27 יש נכרים כלתי־אישיים. מה זאת אומרת, גברים בלתי־אישיים? הוותבון הקטן שכבש את העול ( 1,400,000,000 טמפוני >.ז 0.נמכרו בשנה שעברה
העולם הזה - גליון 1993 - 12 בנובמבר 1975 - עמוד 33 | מן הגיינס ־ אל המוסמאנג חשיפת עיסקי מיכנסי״חג׳ינס עוררה חולצה שרוול״ארוך צורכת 1.70 מטר גל של התעניינות מעד לקוחות, הדורבד, שמחירו, אם כן 31.5 ,לירות. תופרת
העולם הזה - גליון 1993 - 12 בנובמבר 1975 - עמוד 34 | במדינה (המשך מעמוד )31 בנייה ניתן כיום לקבל איתר, קורה ולה* ניזזה, במחיר של 300 לירות וזקורה. טול קורה. קבלן גדול אחר קיבל לפני שנתיים עבותה של יציקות־בטון
העולם הזה - גליון 1993 - 12 בנובמבר 1975 - עמוד 35 | אוגרת החום מילחמה עזה התנהלה ב1פשה של 1/93 בינה לבין המדור שלי. להיעזר בו או לוותר על העזרה? ! זה שהיא כאן, מגלה מי ניצח. היא מעידה על עצמה, בשם אחרים במו בן,
העולם הזה - גליון 1993 - 12 בנובמבר 1975 - עמוד 36 | תמרורים נולדה. בת בכורה לעורכת־הדין דינה ( )27ו אורי עידן, נכדה ראשונה לעיתונאי־החוקר כרוך נאדל ואשתו אילנה. לתינוקת ניתן השם יעל. נ ו־לדהי לקפטן ניבחרת ישראל
העולם הזה - גליון 1993 - 12 בנובמבר 1975 - עמוד 37 | בתו הבלתי־חוקית של חמלו ואחותה־למחצה של יורשת־העצר, ג׳ואנה. למרות שהגברת היתה נשואה לג׳נטלמן נאפולי- טאני, פרחה בין הסופר לבינה אהבה גדולה׳ ותחת השראתה של
העולם הזה - גליון 1993 - 12 בנובמבר 1975 - עמוד 38 | 777/(/77ן / 77(/ע ( מ7 /ו(/1/ע הוא ראה אותה בדרך לגימנסיה יפהפייה שעוד מעט תתגייס לצה״ל. כל מי שמכיר את נמרי יודע, שהוא תמיד שאף לשלימות. ולכן, גם החתיכה שלו,
העולם הזה - גליון 1993 - 12 בנובמבר 1975 - עמוד 39 | חונים ווהחיס רחוסניס ער 100 בערב י ^1ד׳ ׳י *ל?ד׳ ?22 5ט1(8ש -מערכת הקיר המודולרית. עשויה בגימור מושלם בצבע לק לבן. עם דלתות ומגירות חומות 4 .יחידות יכולות
העולם הזה - גליון 1993 - 12 בנובמבר 1975 - עמוד 40 | ההחלטה בנו שא .¥.0.ק בימים אלה ח 1פי הם לפעמי געגועי לב ית יי השילטונות האמריקאיים עומדים להחליט סופית בימים אלה על אישור חוק אשר יאסור אריזת מזון באריזות 0 .
העולם הזה - גליון 1993 - 12 בנובמבר 1975 - עמוד 41 | התטח דא נופר וחוק מן העץ לכל מי שראה !השבוע כמוני, את היבואן אדי פפקטזר בחברת חתיכה צעירה ובלונדית, אני יכולה לבשר שהמיידלע ה זאת לא היתד. אלא הבת שלו, ליאורה,
העולם הזה - גליון 1993 - 12 בנובמבר 1975 - עמוד 42 | וק ישני מקומות בשדם עוו קיים טוחן המיני: בבוית־חמועצות ובצח׳ ר. השב וע נער ו בבס יס חייו קו ב נוסו נין המיני והמיד ,,בתצוגת־אופנה מית. של עולם־האופנה הישראלי,
העולם הזה - גליון 1993 - 12 בנובמבר 1975 - עמוד 43 | באירופה, והיא זוכה שם — לדברי חברי המישלחת הישראלית שביקרה בה לאח רונה — בפריחה מאוחרת. אך נראה כי מה •שטוב לעולם הנאוי מלו, ואפילו לרחוב התל־אביבי האזרחי —
העולם הזה - גליון 1993 - 12 בנובמבר 1975 - עמוד 44 |
חזרה לתחילת העמוד