גליון 1995

העולם הזה - גליון 1995 - 26 בנובמבר 1975 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1995 - 26 בנובמבר 1975 - עמוד 2 | כדיקת צוואתה של מרגוט הכהירה כי למעשה לא יחול בל שינוי כצורת הכעלות והניהול של אולפני־ההסרטה. הניהול יישאר כידי עורך־־הדין שמואל תמיר ומנכ׳׳ל האולפנים יצחק
העולם הזה - גליון 1995 - 26 בנובמבר 1975 - עמוד 3 | אוט• טויו א ק$ל1 הספק>.ז.ק חציוואט פטיפון 70 מגנו אוטומטי עםואט מגנ טי • טיונו/״\/1.ועו*1/עוק ס טוי או .זוג ומקולים 0ו׳< 5.55ג וואט עם ומקווים •והי גדילים 0
העולם הזה - גליון 1995 - 26 בנובמבר 1975 - עמוד 4 | מכתבים לחזור אד הציוגות: ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערבת והמיגהלה: תל־אביב, רחוב גורדו! ,3טלפון 243386־ .03 תא־דואר . 136 מען מברקי : ״עולמפרס״
העולם הזה - גליון 1995 - 26 בנובמבר 1975 - עמוד 5 | בואו לראות את דגמי 75 76 החדשים ש :1> 6 7מכנסי ג־ינס, חליפות דנים, מנס משופשף. חליפות סריג וחולצות סריג צבעוניות. חולצות פופלין חדישות וחליפות קורדרוי בגזרות
העולם הזה - גליון 1995 - 26 בנובמבר 1975 - עמוד 6 | מכתבים מדינת ישראל משרד החקל או ת (הנזשז מעמוד )4 לנדאו, במאמר־המערבת שלו בג׳רוסלס פוסט מן רד . 10.11.75 לכל עם יש זכויות. זכויות לצדק, שיוויון, גאווה אנושית,
העולם הזה - גליון 1995 - 26 בנובמבר 1975 - עמוד 7 | מכתבים מיספר שוטרים. שמילאו טפסי-תלונזז. הערתי למיטפר פועלים שעמדו קרוב, ש אני מכיר את השוטרים האלה, והם רוש מים את התלונה אך-ורק לשם הרושם. אחרי שבוע היה
העולם הזה - גליון 1995 - 26 בנובמבר 1975 - עמוד 8 | הכרטיס הקטן העושה זהו כ ר טי ס ב.ל.ל. ה מ אפ שר ל אלפי םמל קו חו תינו לערוך קניו ת, לקבל ש רו תי ם ול שלם ב שי קי ם בלי ב עיו ת, בכל או תםמ קו מו ת הנו ש אי
העולם הזה - גליון 1995 - 26 בנובמבר 1975 - עמוד 9 | ב ך התיקווה ה טו ב ה בשפבר הימים היו רבים וטובים בישראל דוחים ברוגזה ובשאט־נפש כל ניסיון, מבית ומחוץ, להצביע על דימיון והקבלה בין בסיס הקיום והמדיניות ה מעשית
העולם הזה - גליון 1995 - 26 בנובמבר 1975 - עמוד 10 | למה דו ק א שוקולד ע לי ת? ב• הוא* טרי! 447611 אח היא שלשבישת רצונך אנו רואני ששוקולד עלית בחנויות יהיה תמיר טרי! אח היא שטעמך הטוב ודרישתך לאיכות הניעו אותנו
העולם הזה - גליון 1995 - 26 בנובמבר 1975 - עמוד 11 | אבל הוא !זוכר את החודש: מאי . 1948 לאזרחי ישראל, מאי 1948 הוא החודש ההיסטורי שבו קמה מדינת־ישראל. בשביל סעיד חמאמי, זהו החודש שבו אירע השבר בחייו. יפו נפלה. ב־
העולם הזה - גליון 1995 - 26 בנובמבר 1975 - עמוד 12 | הבריטים בשל רצינותו, סיגנונו התרבותי, שפתו המאופקת, האנגלית הטובה השגורה בפיו, צניעותו האישית ומסירותו המוחלטת לעניין שאותו הוא משרת• כימעט מכל הבחינות האלה,
העולם הזה - גליון 1995 - 26 בנובמבר 1975 - עמוד 13 | חומי] ,אותך לה שתתף במבצע השדות המצויין בבנק !קוו1ו ו לו כו תבפר ׳ יקד• ערך הפרהרא שי בשווי 5 ,5ל ׳ החל ביו 16.11.75 ועד י 15.1.76 1אנו שרכינן בסניפינו את מבצע
העולם הזה - גליון 1995 - 26 בנובמבר 1975 - עמוד 14 | עץ וחומרים מעולים , מחשבה, חייי־פלוס מאירופה, המדויי־של,ענג״ יייי־י תכנון וידע ..*.ח, הארון ארונג, 1ל פ ונ יל יכים- כיג תרר וז .11-4 יגגנז ^ ׳ניג ת .״!-אות
העולם הזה - גליון 1995 - 26 בנובמבר 1975 - עמוד 15 | והנידה תנו ב ת הרוטאציה תפקידי הניהול שלה. המוסד העליון, הוועידה, קבע כי שוס מנהל ב״תנובה״ לא יכהן יותר משתי תקופות גנות שלוש שנים כל אחת. אס רוצים להאריך את
העולם הזה - גליון 1995 - 26 בנובמבר 1975 - עמוד 16 | העורך והמייסד הראשון : ד״ר מלכיאל זוארץ ז׳׳לממשיכי דרכו יבל״א: חנון מרמרי, קובי ניב, אפרים סידון ממקדהמש מר האזרחי: אנוזנן הספורט -קליעה לאומית! בעד ...הלאה
העולם הזה - גליון 1995 - 26 בנובמבר 1975 - עמוד 17 | לא איכות החיים היא הקובעת — כי אם במות החיים ! ד״ר מ. זזארין (בכנס התנועה לשיפור כמות החיים) מה אומר הווער עד הציוווח במיסגרת מדורנו הקבוע לשעות קשות, מה אומר
העולם הזה - גליון 1995 - 26 בנובמבר 1975 - עמוד 18 | ב ״ רנז 5״ אתה רואה את יופיה המיוחד, את נוחותה, את 5דלתותיה, את האפשרות להפכה למכונית סטיישן. מה אינך רואה וחשוב שתדע: ״רנו 5׳ היא המכונית הנדרשת והנמכרת ביותר
העולם הזה - גליון 1995 - 26 בנובמבר 1975 - עמוד 19 | ** שהו קורה בץ יצחק רביו ויהושע מאז ומתמיד חיה מתפקידו של שר־ה- אוצר לגבות כסף מהיהודים, בצורת מג ביות ובונדס. מקור־כוחו העיקרי של פינ חס ספיר היה בכך. אחרי
העולם הזה - גליון 1995 - 26 בנובמבר 1975 - עמוד 20 | במדינה העם סערה בכוס הממשלה האם יוליד ההר שד רבץ עככר קואליציוני עלוב? כנאה לרמטכ״ל־לשעבר, היה התיכנון הטקטי של ראש־הממשלה, יצחק רבץ, מז היר. הוא שלף מבעירה את
העולם הזה - גליון 1995 - 26 בנובמבר 1975 - עמוד 21 | הא כולנו שווי ל פ 1החוק? וחצי בכלא. הייתי מניח ברצון למוטי פרידמן, אילו ניתן לומר עליו את שלוש המילים הנהדרות :״מודה ועוזב - - ירוחם.״ אולם איני יכול להניח
העולם הזה - גליון 1995 - 26 בנובמבר 1975 - עמוד 22 | במדינה מער כו ת £ 1 1 £ 0 9111101 *0ז 0 5־111 רשמי־קול וטלוידות 1־ 7 1 5 1 1 1׳ מה!7ונצרו ס ״ הגדול באירופה איכות ושרות של גרונדיג טל 6122 82 דרו ש בחנויות
העולם הזה - גליון 1995 - 26 בנובמבר 1975 - עמוד 23 | ירושלים מיפלגות שימחה בע־ר־יה הבע״ה של זנב החמ 1ר היחסים הטובים כין טדי?ודק דמגחדת קרן יררטדיס השתכשך ביכדד הסכן הצעיר ש 7חמגהדת שיתוף־הפעולה בין ראש עיריית
העולם הזה - גליון 1995 - 26 בנובמבר 1975 - עמוד 24 | המישטוה מאשימה: הפקיד הבכיר במישוו־השימן ביים נשואין לבתו כוי ־השי!; במיומה דירה ־ בעזות מנכ״ל חב׳ ״שיכון עובוים־ -והבת הדיחה את ..החתן־ויעוות שקו ייי הגישו
העולם הזה - גליון 1995 - 26 בנובמבר 1975 - עמוד 25 | ממנו, לדבריו, כי יספר במישטרה שקרים נוספים: שהזוג נירשם ברבנות לנישואין וכי הוא שילם 6000 לירות מכיסו עבור 1 הדירה. הודאה זו של דויד סיבבה את שולמית בסעיפי
העולם הזה - גליון 1995 - 26 בנובמבר 1975 - עמוד 26 | הונ ה מאד נסים ושש חתיכות משיקים את ״גלי צה״ד׳ באוויר חחיבוח עד הגד• גם המהפכנים הבודדים שישנם בוודאי חשבו לתפוס את תחנת הטלוויזיה, או ל כל היותר את אוניית
העולם הזה - גליון 1995 - 26 בנובמבר 1975 - עמוד 27 | הבלגאן הפנטסטי השורר בתחנה מטבע של לירה מוציאה מקרביה כוס פלס טיק ובה קפה שחור או שוקו חם. המוקד השני הוא שש הקרייניות הצעירות של התחנה. שוק על ירך ^ תחרות שד
העולם הזה - גליון 1995 - 26 בנובמבר 1975 - עמוד 28 | השבוע מינימום הבוס הראשון חצי מיליון ד י ורמש כלל הפרסיס מיליוןד־ י יום ה׳ — המועד האחרון למסירת הטפסים. עעוה ל ך מנ הג ! 7בו ע- ח7־א טוטו *7x 1שבוע! ^ ה מועצה
העולם הזה - גליון 1995 - 26 בנובמבר 1975 - עמוד 29 | לפני כמה חודשי עמדתת־ א לו ף חיי ירון במרס ויו ׳״11111״111 1 יי*> 11 יי ₪ 11 1י |ן^׳^יד||1ן;ן ןן1ן ו1ן>1|)8ח^ 85^ 158 הסערה הציבורית ס בי בפרשחה שוחד ב מי
העולם הזה - גליון 1995 - 26 בנובמבר 1975 - עמוד 30 | צ יצי גירש את העיתונאי שהעליב נבחרי העיר תקפו את ״החוצפן אלה הם ארבעת האנשים העוסדים במרכז הסערה בעירייה כבדרך פלא, נפתחה מילחמת־חורמה של העיתונות היומית נגד
העולם הזה - גליון 1995 - 26 בנובמבר 1975 - עמוד 31 | את יועציו הדובר של צ־יצ־ הדלי!ף את הסיפורים ונגדו הממושקף מנהלת בית־הסוהר עושה סדר העוסקת בייצוא תרגומי־מדע לארה׳׳ב ול- מישרד־הנסיעות גלוב, בו הוא שותף. בחודש
העולם הזה - גליון 1995 - 26 בנובמבר 1975 - עמוד 32 | (המשך מעמוד )12 בינתיים הלך אש״ף נחל ניצחון מזהיר, העם הפלסטיני, אף עראפאת לשאת את מחיל אל היל בזירה הפוליטית. בוועידת־הפיסגה הערבית נריבאס כאשר נתקבלה פה־אחר
העולם הזה - גליון 1995 - 26 בנובמבר 1975 - עמוד 33 | תמרורים נישאו. בבית־חולים בפאריס, בו הוא מאושפז מזה חודשים אחדים, חתן פרס נובל ומחבר האמנה הבינלאומית לזכויות־האדם רגה, קאסן ( )88 וידידתו מזה 35 שנים, גיפלן
העולם הזה - גליון 1995 - 26 בנובמבר 1975 - עמוד 34 | במדינה רפ1אה מזור למח 11ר צוות חוקרים ב״מכון וייצמן״ גידה תרופה סנסציונית דכאכי הווסת את סימני המחזור החודשי הראשון מק בלת האשד. המערבית בגיל 12 לערך
העולם הזה - גליון 1995 - 26 בנובמבר 1975 - עמוד 35 | אל :״כדי לטעון מחדש את המצברים״. לפני כשנתיים התיישב ברירדדדז׳נירו. הוא הגיע לשם לטיול .״זאת היתד, אהבה ממבט ראשון,״ הוא מספר ,״גיליתי את ארץ חלומותי — שמש כל
העולם הזה - גליון 1995 - 26 בנובמבר 1975 - עמוד 36 | דזלופרר סימלו ראויים א ת המיגר ש וי שראל סי פקה לו אתה צרו ת ציפי במתנה לא־צפוייה. היא ילדה בת, במזל טוב, מוקדם מהמצופה, וכך יוכלו היא, בע לה והתינוקת להאזין
העולם הזה - גליון 1995 - 26 בנובמבר 1975 - עמוד 37 | ?01/717/711 אנ שי ם איגוף מזהירה, התלבשו המקומות המכובדים. המצב ברים, הסבך. ויותר 0להגנתו של מקים ה ליכוד ויועצו של דאש־המפד שלה לענייני ביטחון, האלוף (מיל
העולם הזה - גליון 1995 - 26 בנובמבר 1975 - עמוד 38 | נערת נובמבר ן נתהשל השכורה מקשטים ציוריה של רבקה, שהיא קוראת להם ציורים ״מושגיים״ .אוטו״ פרוטרט של מוטי אברבוך תופס מקום של כבוד בפינת החדר, ופסל־אבן ענק של
העולם הזה - גליון 1995 - 26 בנובמבר 1975 - עמוד 39 | אמא קוראז׳ מספרת בעצמה שחייל הכנים לה משהו לפה, ומאז היא אינה מדברת. ״אמא קוראז׳ היא שתלטנית וחזקה, אני חושבת שאפילו אילו יכלה קתרין לדבר, ספק אם היתה מעזה,
העולם הזה - גליון 1995 - 26 בנובמבר 1975 - עמוד 40 | נערת נובמבר (המשך מעמוד )35 עירית ברזילי, ועוד שלושה־עשר שחקנים ושחקניות, שעבדו בשביל האמנות, ולא בשביל הכסף ,לעזרת קבוצת ש מעמם באה הסדנא למחזה מקורי, ודפיקה
העולם הזה - גליון 1995 - 26 בנובמבר 1975 - עמוד 41 | ״בסופו של דבר, יש דברים גרועים מן המוות. מי שבילד. ערב בחברת סוכן־ביטוח יודע ודאי למה הכוונה. הדרך הטובה ב יותר היא להתייחס אל המוות לא כאל סוף הדרך, אלא כאל
העולם הזה - גליון 1995 - 26 בנובמבר 1975 - עמוד 42 | עמוק בתוך גבי. אוי ! כמד, דם שנשפך על הגב והסדין, כשצמר־הגפן ד,מונח שם סופג וסופג. הקערית הושטה ודייויד זרק לתוכה חתיכת־בשר• זד, היד, בשרי. לא האמנתי למראה
העולם הזה - גליון 1995 - 26 בנובמבר 1975 - עמוד 43 | במדינה הכנסת מעדים משכורות בבנסת קשקשת 1995 שנץ הוווג!ם ה 1ח עובדי-הככסת התקנאו במשכורות חח״בים, דרשו מיושכ-ראש הבנסת תוסכת 1995 הפעל את דימיונך ונסה למצוא
העולם הזה - גליון 1995 - 26 בנובמבר 1975 - עמוד 44 | טלוויזיה צריו. +לצלם שרגא מרחכ, שביים את הסרט המכונה־תעודי אש במים, ש הותר להקרנה באיחור, לקראת מסירת שדות־הנפט למצרים, והוקרן ביום הרביעי, ה־ 19 בנובמבר. מרחב
העולם הזה - גליון 1995 - 26 בנובמבר 1975 - עמוד 45 | לברכז־ההסברה, ולא היה עובד שר רשות נטיית מנכ״ל הרשות היא לגרום להת פטרותו או לפיטוריו של בך הרצל ושל עובדת הרדיו הוותיקה עוגניה שימחו־־ ני, אשר אף היא מוקפאת
העולם הזה - גליון 1995 - 26 בנובמבר 1975 - עמוד 46 | ! הירו ח -דייב מתפשט במדינה (המשך מעמוד )43 חשמל, כאשר עמד על גג בית במושב בניה, כדי לתפוס יונים. אחרי שקבר את בנו, החל יעקב נחמיאס לחקור בעצמו את הפרשה, כדי
העולם הזה - גליון 1995 - 26 בנובמבר 1975 - עמוד 47 | כה ומזמינה התנהגות כזאת. אני בן ,29 צבר רווק וכנראה איני בעל תכונות, שלי ליות׳ כנ״ל. עד כה הן תורגמו על־ידי המין השני כחולשה ולא הוערכו נכון. אני עדיין תוהה אם
העולם הזה - גליון 1995 - 26 בנובמבר 1975 - עמוד 48 | שינוי בתוכנית א חרון ה פו רי טני ם הולך ל ר בנו ת החגיגה חכי שמחה שזזיתה השבוע ב- בוהמה התל־אביבית היתה ברית־המילה, שעשו ילבן של מיפה שרפשטיץ, ש הוא אחד
העולם הזה - גליון 1995 - 26 בנובמבר 1975 - עמוד 49 | אצלנו תובל ל שמוע אין לבלות שבוע•• עול שמש ושלג בשוו״ץ ב 450 -דולר! בתקציב שה1א בהישלירך, במסגרת ההקצבה, הובל להטת-במשך שמעיים-מהתרגשת נעימה מתחת לשמש מתרפקת
העולם הזה - גליון 1995 - 26 בנובמבר 1975 - עמוד 50 | מפעלי ״טעמיק1״ בע״מ 20 שנות נסיון בייצור סזון לתינוקות בימים אלו כאשר ניטש הווי כוח בנושא ״האם קיימת סכנת סרטן ממזון הארוז באריזות . 0 .ז עלה לכותרות שמם של
העולם הזה - גליון 1995 - 26 בנובמבר 1975 - עמוד 51 | רפי והפרחים רפי שאולי הוא אחד הבחורים הכי דינמיים בעיר, אבל כשמדובר בבנות המין היפה, הוא ממש דינמו סוער ומתפרץ. אני, באופן אישי, עוד לא הצלחתי לראות אותו אף
העולם הזה - גליון 1995 - 26 בנובמבר 1975 - עמוד 52 |
חזרה לתחילת העמוד