גליון 1998

העולם הזה - גליון 1998 - 17 בדצמבר 1975 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1998 - 17 בדצמבר 1975 - עמוד 2 | את זה תקרא רואשוגה בשנת : 2001 ..לא אוכל עוד ל שתוק!־ פרק ראשון מ תו ן ״יו מני אלוף׳ כפי שהוכתבו לנהגו. היו מני ם, ה רו אי ם אור לרא שונה, נ קנו על־ידי הו צאת
העולם הזה - גליון 1998 - 17 בדצמבר 1975 - עמוד 3 | רייח ת ר ״ליס מאת צוות חקירה אוב״קטיבי 100האח יאיר עמי־חתול מיצי פורת מנחם מיאובלסון שונרא כ״ץ ביש•י ראל 1 9 7 5 נוזל להם מהאף? אד בקיבוץ כלב-שלום שבנגב יש
העולם הזה - גליון 1998 - 17 בדצמבר 1975 - עמוד 4 | כמה שגרירויות דרישות דחוסות מטעם מישרדי־החדן שלהן, שביקשו סרטים על מהות המועצה, הרבבה ומטרותיה. עימו, הציע גם מנכ״ל ,,בור״ ,האלוף (מיל). מאיר עמית, דראש־הממשלה
העולם הזה - גליון 1998 - 17 בדצמבר 1975 - עמוד 5 | ״״יגיסד!״ ״י? 1י״ 0ייי ^ י־י * לכבוד • 1ישפאר חברח אלקטרתית למסחלבע׳׳גו • ! ת.ד 29130 .תייא הנני מבקש פרטים נוספים על מערבת סטריאו__ :
העולם הזה - גליון 1998 - 17 בדצמבר 1975 - עמוד 6 | ״העולם הזה״ ,שכועוד החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה: תלי אביב, רחוב גורדון .3טלפון 243386־ .03 תא־דואר . 136 מען מפרקי : ״עולמפרס״ .מודפס כ״הדסום החדש״ בע״ם,
העולם הזה - גליון 1998 - 17 בדצמבר 1975 - עמוד 7 | ש 711111 100000 לי״. ב * 03 דידוי ברצונך ל רכו ש דיר הלעצ מך, לי לדי ך א 1נכדיך ד בוא נע שה זאת יחד. אתה ובוק לאומי. בבנק שלנו תמצא תכנית מיוחדת ל מ טר ה זו ־
העולם הזה - גליון 1998 - 17 בדצמבר 1975 - עמוד 8 | תמרורים נולד -בבית־החולים שליד אוניבר סיטת הארוורד בארצות־הברית יהודה, קו מהא בן בכור לשחקנית טילי ז!־ ולבעלה, ה רופא המלחין עלי עדשי, השוהה באוניברסיטה זו לשם
העולם הזה - גליון 1998 - 17 בדצמבר 1975 - עמוד 9 | וו הליר ח }! <0דיון ל ,,,הפסד ב בו ״ן אחד חניות ״שיכון עונדים״ ו״איורים״ ה שיגו שיא ישראלי נ גונ ה ה הפ ס די ם שציתן לצנור מהקמת נניין א חד. ה שתיים הפ סידו כ״
העולם הזה - גליון 1998 - 17 בדצמבר 1975 - עמוד 10 | מכתבים הכריחה של הטלוויזיה הרי מיכתב ששלחתי להנהלת רשות הטלוויזיה בירושלים: מאוד נהניתי מתוכגיתכם מזקד, ש שודרה ב־( 2.12.75 על הדיון המדיני בכנסת). הרמה
העולם הזה - גליון 1998 - 17 בדצמבר 1975 - עמוד 11 | והדי זה עיקר הטיעון שלנו: ו!ם רוצחים וחיות, ואילו אנו רק מתגוננים. לא נראה לי שדאש־הממשלה יזלזל ב- דעת־הקהל. מפל זאת מתברר שלהחלטה להפציץ היה נימוק רציני מאד.
העולם הזה - גליון 1998 - 17 בדצמבר 1975 - עמוד 12 | ללא פיד&ום מוקדם, וללא הזמנה פומבית, באולם קטן בתל־אביב: מועדון התיאטרון. העיתונות לא הוזמנה אליו. המטרה: לכונן את המועצה הישראלית למען שלוס יש־ראל־פלסטין.
העולם הזה - גליון 1998 - 17 בדצמבר 1975 - עמוד 13 | מוז הימין הקנא הדוגל נאו־ץ־ישואו השלמה, ומול הממשלה המשוללת מדיניות בחרה כלשה ,1קמה השבוע המועצה למען שלום ישראל י פלסטי ן־ כנוח שלישי על הבמה של הכנס, שעורר
העולם הזה - גליון 1998 - 17 בדצמבר 1975 - עמוד 14 | מכתבים (המשך מעמוד )11 20 תחנות־פייתוח. לא ידוע לי אם יש באירופה מעבדו! ,לבד ממעבדות קודאק, המפתחות את הקודאכרוס. הסרטים הנמכרים בארץ, כאשר הפיתוח כלול במחיר,
העולם הזה - גליון 1998 - 17 בדצמבר 1975 - עמוד 15 | ישראל צועדת לקראת קרע היסטורי עם ארצזת־הברית אל החהש ^ ורשה לי לפתוח מאמר זה בהערה, היסטורית״. ב* 14 באוגוסט 1957 פירסמתי במדור זה מאמר בשם ״צרפתאל״ ,שהיה
העולם הזה - גליון 1998 - 17 בדצמבר 1975 - עמוד 16 | במדינה העם רב־גזב־ץ או גד״בר״דז ך התקציב החדש מכשר סב 7לאזרחיס ד 7א חתקדמות חמשק התקציב החדש, שהוגש השבוע לממשלה, נושא את חותמו הברור של שר־האוצר יהושע
העולם הזה - גליון 1998 - 17 בדצמבר 1975 - עמוד 17 | מיסמכים סנסציוני, ם ,המתפרסמים כאן לראשונה, מונ: י חי ם ! ־ ב ש 1׳ המטוסים ״ ערבה״ ו״וו סטווינור־ היה לתעשייההאווירית : הפסד טל 870 מיליון! גאל לביב *•*ורה של
העולם הזה - גליון 1998 - 17 בדצמבר 1975 - עמוד 18 | המיוזי הנוחוונום את צה־ל ניות כמו הפיכתו של אלוף־מישנה אריה בראוו לתת־אלוף. אריה בראון עשה את אחת הקאר- יירות המטיאוריות ביותר בצה״ל. שש-עשרה שנה נדרשו לו כדי
העולם הזה - גליון 1998 - 17 בדצמבר 1975 - עמוד 19 | תמיד מאחור הך ניראה אריה בדאון במשך ארבע השנים שבהן שימש כשלישו ונושא־כליו של שר־הביטחון משה דיין. הוא הפך חלק בלתי־נפרד מדמותו של דיין, כשהוא עומד מאחוריו,
העולם הזה - גליון 1998 - 17 בדצמבר 1975 - עמוד 20 | המימי והמשך מעמוד )19 להיות נעלת השלכות הרסניות על המוראל של הקצונה בצזדל. גודלו שד עמוד במחזור 15 שיתקיים חשבת 20.12.75 העול דמה מינימום הפרס הראשון 600,000ד׳
העולם הזה - גליון 1998 - 17 בדצמבר 1975 - עמוד 21 | מי לחמת ההת שה נערכתב חדרי־ ה מי טו ת של זוג ה מיליונרים בעלת בית־האופנה?11001 במלון ..הילטוך מהרצליה־ פיתוח הותקפה על־יד י בעלה שנעזר בעובדי דואר־מיון]
העולם הזה - גליון 1998 - 17 בדצמבר 1975 - עמוד 22 | אופנת שנת 2018 דורצח״ — או, בשמו המקורי, רולרבול( ,העולם הזה )1991 הוא הצצה נוספת ומהממת אחרי התפוז המכני אל העתיד הוורוד המצפה לאנושות מעבר לפינה. הפעם, בעוד
העולם הזה - גליון 1998 - 17 בדצמבר 1975 - עמוד 23 | בסום עתידני העומד להיות מ רן בארץ מופיעות נעחת־הן וחר שד מתר באופנה שהומצאה עבורן ערירי כלת ה..א 1סקו הבאה, יהיו דקים ועדינים יותר. הנשים ייהנו ממצב בריאותי
העולם הזה - גליון 1998 - 17 בדצמבר 1975 - עמוד 24 | במדינה (המשך מעמוד )16 תם הבוגדנית בכלי-התיקשודת באין־ מפריע, מקופחים אבירי ארץ־ישראל תשלמה. פתח במיבצע איש הימין הקיצוני, נציג ל״ע אריה שם־טוב. הוא התגפל
העולם הזה - גליון 1998 - 17 בדצמבר 1975 - עמוד 25 | עבודות שבהן עסקו השניים במישרד־העבודה. החברות של שושני ודויטשר, גי־אוט ועינבר, ניגשו למכרזים שהוציא אגף־ המדידות׳ יחד עם חברה נוספת שאינה קשורה בהן, חברת
העולם הזה - גליון 1998 - 17 בדצמבר 1975 - עמוד 26 | מסע־הניצחון: מתנחל־ סבסטיה נכנסים בשיירה חגיגית למחנה({זוס שליו שנס ח שודי ם נבהלו ** נשי מ ש־א מונים, המאמינים ב־ניצחונם הסופי, נדהמו. מילבד תשו קתם העזה
העולם הזה - גליון 1998 - 17 בדצמבר 1975 - עמוד 27 | אנ שי דיין תו מ כי םברבץ ^ זר מי פיז ר את ההפ גנ ה רבץ אירגן מרד נגד המורדים ^!בו־־לב רוצה להיות שר־הביטחון ^ צדוק הסתלק לחו־־ל £ו זילברברג הכריח את אוזן
העולם הזה - גליון 1998 - 17 בדצמבר 1975 - עמוד 28 | במדינה חיסול מדאי סוג ב מ כי ר ה מיו חד ת במחירי מוזד• במזומן כדכד בין ה שעות 92.00־16.00 במות מוגברת שד * תנורי אפיה ובישול * מכונות כביסה * מקררים פגישת
העולם הזה - גליון 1998 - 17 בדצמבר 1975 - עמוד 29 | ספורט מאמנה חסר־ד,אונים .״כעת צריכים להתחיל מחדש, ולמצוא ילדה אחרת.״ ההורים, מצידם, אומרים בחיוך :״או רית תמשיך לקפוץ ולרוץ, אבל הפעם היא תעשה זאת בצד,״ל, בלי
העולם הזה - גליון 1998 - 17 בדצמבר 1975 - עמוד 30 | ה מו ר די םנמזדו (המשך מעמוד )27 מדינת ישראל משרד החקלאות לו ח המחירים ה מו סכם ל ־ 14.12.75־ 19.12.75 במסגרת ההוזלות בחנויות השרשרת של הסופרסל והסופרמרקט
העולם הזה - גליון 1998 - 17 בדצמבר 1975 - עמוד 31 | שוב הגיע ׳שואדי אד המתוות באיוונה בקשו רנושת ומאות חודחו 11ש שנו *₪מ! ** י מכיר את הישראלי דוקטור תומאס קובסז תמונתו של קובם בישראל, כשהוא מחובק עם שתי נערות
העולם הזה - גליון 1998 - 17 בדצמבר 1975 - עמוד 32 | 0ד 3 7 1 1 ונו 1 1 / 1 1 1 /1 הוא 1תן א ח ידו לייקרן ת ל־ חיי ! 0מקורביו של ראש־ה־ממשלה יצחק רבץ יכלו רק לגחך אל מול פסטיבל התישב־חות שהומטר על ראשו של
העולם הזה - גליון 1998 - 17 בדצמבר 1975 - עמוד 33 | 1 1 1 1ן111 פנוי במישרדו׳ הסדיר לה עבו דה בו־במקום. 81 שגריר ארצות־זזברית בישראל, מלל,ולס טון; ביקר השבוע בקיבוץ עידהשופם באורחו של חבר״הכנסת אהרון אפרת.
העולם הזה - גליון 1998 - 17 בדצמבר 1975 - עמוד 34 | במדינה קשקשת <998 סי שפט הפטל את דימיונו ונסה למצוא לציור שלמטה כותרת מתאימה. אשר תסביר מה אתה רואה בו. הצעות לכותרות יש לשלוח לפי הכתובת : ״קשקשת,״ ת.-ד , 136
העולם הזה - גליון 1998 - 17 בדצמבר 1975 - עמוד 35 | שבימינו, אף בישראל, משלם הציבור כסף רב כדי לחזות במעשי־התעלסות ואף באקטים מיניים במועדוני־לילה למיניהם ועל גבי מסכי־הקולנוע, ואיש לא מאשים כל אדם, לידיעתי,
העולם הזה - גליון 1998 - 17 בדצמבר 1975 - עמוד 36 | נערת דצמבר ובכל זאת — היא טובה. כמו גזורה מ תוך עיתון־נשים שמרני. למשל : היא אוהבת את אמא ץ ץ רינה אוהבת ״ קוראיםליפ ריג׳ידר ין מה לדאוג. כל הדיבורים על ה• \
העולם הזה - גליון 1998 - 17 בדצמבר 1975 - עמוד 37 | אצלנו. וגם אוהבים את דייוויד קסידי, ואת מייק ברנט. ״אני לא אוהבת סרטים פורנוגרפיים. זה לא מעניין אותי לראות עירום. אוהבת מתח, אהבה, קורות־חיים, אבל לא
העולם הזה - גליון 1998 - 17 בדצמבר 1975 - עמוד 38 | המרחב הזה. וכשהתחיל ללכת לו בעיסקי הנקניק, ראה מוטי שהגיע הזמן לחזור קצת גם לעיסקי־השעשועים, והחליט לפתוח מועדון־ריקודים יחד עם כתב־הספורט אלי לוי. איד עו שי ם
העולם הזה - גליון 1998 - 17 בדצמבר 1975 - עמוד 39 | ״כמה פעמים אתה יכול להרשות לעצמך לחלוף על פני המזל מבלי לעשות דבר?״ הופיע! גדיון ו צ מבד של ״חדשות המשטרה״ • דרת הא!פ.בי.איי. מגלה: כך מרמים בקלפים י • ״המאפיה
העולם הזה - גליון 1998 - 17 בדצמבר 1975 - עמוד 40 | פרסום-:א. ולבלום פרסטיג׳.סס עיצוב מרהיב בצבע לבן וחום עם ת ל מתכת. מיני 2ו צריכת חשמל מזערית. אנטנה טלסקופית. מותאם למכונית ולבית, ספקטרה סלקטרנניק 25/24 £5 0
העולם הזה - גליון 1998 - 17 בדצמבר 1975 - עמוד 41 | 7זוז> מילר מתח תנ ת מסוזי לסוזי באותו עניין. אלא שהפעם עסקינן בזמרת היסה סוזי מילר, שביום הרביעי השבוע תינשא ברוב פאר והדר ל- רואה־דחשגון יצחק זסלר. סוזי
העולם הזה - גליון 1998 - 17 בדצמבר 1975 - עמוד 42 | ו סי! נערתה חו דשו (המשך מעמוד )37 שאני מסוגלת להיות איזו עקרת־בית, שתלויה בבעל שלה. חוץ מזה, לצדק יש משמעות, ואני רוצה לעזור להגשים אד ואיך היא רואה את עתידה
העולם הזה - גליון 1998 - 17 בדצמבר 1975 - עמוד 43 | קולנוע אנשי מעופו של רקדו תמונו ת מחי הוליווד אינגמד ברגמן הוא אחד הבמאים הגדולים ביותר בתולדות הקולנוע. זה אינו מידע חדש או הכרזה מקורית ביותר, מאחר ששמו של
העולם הזה - גליון 1998 - 17 בדצמבר 1975 - עמוד 44 | שניהם וצילמה רוא
חזרה לתחילת העמוד