גליון 2000

העולם הזה - גליון 2000 - 31 בדצמבר 1975 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2000 - 31 בדצמבר 1975 - עמוד 2 | ושמחת בחגיך והפעם, לכבוד חג המולד, נסער לכם, ילדים, על אגדת הסבא סנטה-קלאוס, וכיצד מגיע הוא בערב החג עם שקו המלא כל־טוב אל בתי הילדים החוגגים. ובכן, לא תמיד
העולם הזה - גליון 2000 - 31 בדצמבר 1975 - עמוד 3 | ממישנתו של מייסדו— מרימי מעפר בדל ד״ר זוארץ (כשהיה סטודנט) עוז לתמורה בטרם פורענות חברים ! נוכח הלכי־הרוח בעולם, ובעיקר בקרב ידידינו ההולכים ומתמעטים, עלינו
העולם הזה - גליון 2000 - 31 בדצמבר 1975 - עמוד 4 | יחליף תנו מיספר חודשים את שמחה דיניץ כשגריר ישראל בוושינגטון. הידיעות המוקדמות שדלפו על כד לעיתונות, הוכחשו בתקיפות הן משום שהדבר טרם נמסר רשמית למימשל
העולם הזה - גליון 2000 - 31 בדצמבר 1975 - עמוד 5 | $דהום ד־ריע קג קון בשלושה דגמים שוגים: מכוניות,אוירונים ואופניים עתיקים צנצנות דקורטיביות שיעשירו את מטבחך. נהדרות לאחסנת אלף ואחד דברים . אידיאליות כשי
העולם הזה - גליון 2000 - 31 בדצמבר 1975 - עמוד 6 | הצבאי, כאשר ניצל בנס מטרות בפעם הקודמת. אהרון (״אהרונצ׳יק׳׳) כהן טילסן מ־שער־העמקים. פעמים כה רבות יש למערכת ויכוחים הריסים עם הצנזורה לעיתונות, אך סגן־אלוף
העולם הזה - גליון 2000 - 31 בדצמבר 1975 - עמוד 7 | ..שומו כתאים תשם, ואם רא שמו אותו, משגע: הכס אתה! למן הרגע שבו נפצע עורך העולם הזה. אורי אבנרי, בנסיון־חהתנקשות בחייו ביום החמישי שעבר, הגיעו אל מיטתו
העולם הזה - גליון 2000 - 31 בדצמבר 1975 - עמוד 8 | — שומר 3חאי השם (המשך מעמוד )7 ושיבה מחירח לשולחן־הכתיבה חגורת והחשוב דווקא בימים אלה. אם יורשה לי להעיר, נראה לי חיוני לדעת מי תקע לראשו של אותו רוצח אה
העולם הזה - גליון 2000 - 31 בדצמבר 1975 - עמוד 9 | הגנב, יצאו למערבה להגנה על צינעת ההברחות 1ח 1פ ש העלמת־המס הסמקת הגח״ה התערבות הזאת בחיי הפרט צריכה להיפסק. | 1מה זה פה, מדינת מישטרה? למשל, באיזו זכות מקימים
העולם הזה - גליון 2000 - 31 בדצמבר 1975 - עמוד 10 | מכתבים מדינת ישראל צל״ש על שירים אסורים משרד החקלאות להלן לוח המחיר המוסכם במסגרת ההוזלות בחנויות השרשרת של הסופרסל והסופרמרקט וחנויות פרטיות שהצטרפו למבצע.
העולם הזה - גליון 2000 - 31 בדצמבר 1975 - עמוד 11 | מכתבים להתגונן בעמדתו ישראל, למישור השני יצטייר כתוקפן שמוצדק מפניו! אש״ף יודיע על מיפנה ועל נכונותו להידבר עם נציגי והסיכסוד יועבר ממישור הטרור המילולי.
העולם הזה - גליון 2000 - 31 בדצמבר 1975 - עמוד 12 | ״מה צבע התחתונים של החיילת*,, שאל יצחק רבין את האלוף י שראל טל ל אנ שי ם הנכוני ם כרמל מזרחי מיקבי ואגטון לעיין וזכדון יעקב 91 דוגמה לכושר־ד,ריכוז המייוחד של
העולם הזה - גליון 2000 - 31 בדצמבר 1975 - עמוד 13 | 3#/71717##7 אנשינו תדמת יכולה להיבחר גם אשה, הרי שלתפקיד מזכ״ל מועצת הפועלות לא יכול להיבחר גבר. איפה הצדק?״ שאל משל. 81 שכן ברחוב פרישמן ב- תל־אביב לא האמין
העולם הזה - גליון 2000 - 31 בדצמבר 1975 - עמוד 14 | מהפכת בביטוח תאונות אישיות פוליסה רב שנתית לביטוח תאונות אישיות של הסנה ראשונים בזמן: זמן שאתה זקוק לו: זמן הוא כסף: זמן מרפא כל פגע; הזמן פועל לטובתך; אין לך
העולם הזה - גליון 2000 - 31 בדצמבר 1975 - עמוד 15 | ]עכשיו ־ מעצרים נסתויס? רוחות רעות אינן נמוגות, בנראה — אלא רק תופסות מחסה לזמן־מה, ומגיחות מחדש כשהשעה נוחה לפך. גם בתחום־החקיקה אין הן חסרות, ולאחרונה החלה
העולם הזה - גליון 2000 - 31 בדצמבר 1975 - עמוד 16 | הוא ״אינו אזזוא׳ ב מ די נ ה תה ה מ צי או ת ה־עגראליוז בערי־השרדה מעשירים את עצמם — כי ״זה מקובר במדיגח״ הדבר צילצל כימעט כנדיחה. בעיקבות דו״ח מבקר המדינה,
העולם הזה - גליון 2000 - 31 בדצמבר 1975 - עמוד 17 | מגירסה זו ברור עוד יותר מדוע חשוב היה לפרסם מייד את תמונתו ושמו של גלילי בעיתונים. עדותו של גלילי בפני רופאיו, המקבילה פחות או יותר לזו שנתן במישטרה, מחזקת
העולם הזה - גליון 2000 - 31 בדצמבר 1975 - עמוד 18 | במדינה לגבר הי שרא לי! השבוע מינימום הנוס הראשון 600.000י ז? 6 ? $אז?0 8 מינימום נלל הפרסים 1 250.000י־ רבנות מלכודתל שו־־ ה ד תו ח השר יצחק רפאל פיטר את
העולם הזה - גליון 2000 - 31 בדצמבר 1975 - עמוד 19 | ההר הוליד עכבר ב תו ך בקבוק־דזלב מילחמת חפירסומים בטלוויזיה ובעיתונות טביב פרשת גיזבר מועצת״החלב, יצחק טוביהו, מביאה למסקנה עגומה אחת: המישטרה שוב לא הצליחה
העולם הזה - גליון 2000 - 31 בדצמבר 1975 - עמוד 20 | במדינה עובד שכיר אב לילד אחד או שניים בלבו >מתחת ל גי ל <18 א ם טרם הגשת תביעה לקיצבת ילדי ם — אנ א עשה זאת מיד באמצעות מעסיקך. ה מו ס ד לבי טוח ל או מי ישלם
העולם הזה - גליון 2000 - 31 בדצמבר 1975 - עמוד 21 | י די די הרבעובדיה יוסף הזציאז גזר דין מ 11תעלהרב גורן ן* ם הוציאו עליו גזר־דין מוות. המוות של 1 •>/המאפיה שלהם הוא לא כמו בכל מקום. הוא מוות איטי. איטי אבל
העולם הזה - גליון 2000 - 31 בדצמבר 1975 - עמוד 22 | ** ייד אחדי היעלמו של דויד ( 1* 1״דודו״) ענתבי, היד. ברור למטה־הארצי של המישטרה כי בציבור ייפתח בקרוב מחול־-שדים סביב נושא דמי־דד חסות — או הפרוטקשן. המישטרה
העולם הזה - גליון 2000 - 31 בדצמבר 1975 - עמוד 23 | מהדו״ח משתמע כי אם לא תצליח ה־מישטרה, או כפי שמנסה הדו״ח להטיל את האחריות על ״החברה הישראלית״ — להשתלט על תופעה זו, היא תפלוש גם לעסקים מן הסוג שעדיין אינו
העולם הזה - גליון 2000 - 31 בדצמבר 1975 - עמוד 24 | (המשך מעמוד )23 שאלה לא הטילו עונשים מרתיעים על העבריינים •שהובאו לדין, אינה טענה כלל. המישטרר, לא הצליחה להביא עבריינים של ממש — את האריות שבחבורה — לפני כס
העולם הזה - גליון 2000 - 31 בדצמבר 1975 - עמוד 25 | ב מ די נ ה (המשך מעמוד )20 נתח מקטעי מידע גלוי וחסוי שנאספו אודותיו בקפדנות ומחתיאוריה שמאחורי דמותו מיסתתרים בעצם כמה אנשים, המתחזים מדי פעם כ״קרלוס״ .הוא הפך
העולם הזה - גליון 2000 - 31 בדצמבר 1975 - עמוד 26 | ב מ די נ ה נוער נס לאקרה לנ אוו ה סגן־מישגח גאווה ברנשמיץ קיבזה ממפקדיה יוס־חופש. היא החריטה לוותר עזיו עז חייה וויתרה אלף וחמש־מאות איש ואשד! עמדו ובכו.
העולם הזה - גליון 2000 - 31 בדצמבר 1975 - עמוד 27 | צעיוה ׳שואדית, בת של גנואר, כתבה ספר ־ והיא איננה יעל דייו מורכב מאברהם ניסן, אביה של זיקה, אמה של נורית. מאוחר יותר נסעה המישפחה לאנגליה, חזרה לתל־אביב,
העולם הזה - גליון 2000 - 31 בדצמבר 1975 - עמוד 28 | הבראו 3ל ד 0 (המשך מעמוד )27 תנאי שתשכח את המקום שממנו באד. ותהיה כפופה לחוקיו ולהוראותיו. נזכרת נורית :״כבר בארץ הוא לא מצא הן בעיני, אבל ראיתי שיש לו חברים
העולם הזה - גליון 2000 - 31 בדצמבר 1975 - עמוד 29 | הפשיטה תוכננה על-ידי מישרד־האוצר, אשר תיאם אותה עם המישטרח מראש. כאשר פנו פקידי־האוצר לסגלוביץ ודרשו ממנו לערוד עימם פשיטה על חנותו של אותו חלפן, סירב סגלוביץ
העולם הזה - גליון 2000 - 31 בדצמבר 1975 - עמוד 30 | בכפו ליד פ־ת מנסה הקהילייה הבפטיסטית לשכנע כי ניתן: 111X 117 נ י8 לישכת־הסעד בנתניה. אמרתי להם, :אני לא מחפש טובות. אני מרוויח כך־וכך. סדרו לי שלושה ילדים
העולם הזה - גליון 2000 - 31 בדצמבר 1975 - עמוד 31 | שזמר בדואי השם קשקשת 2000 (המשך מעמוד )8 מות כאמצעי ליישוב חילוקי־דיעווז. איחולי החלמה. ח״כ משה שחר, חיפה תנויובץ ה עו ל 0הו ה אדם בעל יוזמה ועם הרבה חוכמה
העולם הזה - גליון 2000 - 31 בדצמבר 1975 - עמוד 32 | משודהעבודה א 4ףלהכשרהולהשתלמותמקצועית טלוויזיה צליש מחוז חיפה והצפון בי״סלמ לונ או ת ״פרמל״ מלון ״דביר״ — חיפה קווס טבחות קדם־צבאי פחח ב ־ 6ד 6 .1 משך הקורס 12
העולם הזה - גליון 2000 - 31 בדצמבר 1975 - עמוד 33 | ..ו ב־ תו ב ל מינוז ל־ 1׳ונו את זלק 1באוניות־המיבחון־־ טען מ׳ שוו ׳התחבוווו. עתה 1וסח בו :־ וווא מ נו אותו לחבוה ואו וציו 1הנמצאת בבעלותו ה בי ל עד ית התח מו
העולם הזה - גליון 2000 - 31 בדצמבר 1975 - עמוד 34 | נאום האשד, שלומית אמיר .23 .בת מראקש שבמרוקו. בגיל 10 עלתה לארץ, יחד עם אביה שהיה שען וצורף מצליח במראקש ובארץ הפל פועל עבודות דחק. כיום — דוגמנית־העירום מיספד
העולם הזה - גליון 2000 - 31 בדצמבר 1975 - עמוד 35 | ראיתי כמה שהאחיות עושות טוב לאנשים שהן מטפלות בהם, אז החלטתי שאני אהיה אחות. אני אוהבת לעשות טוב לאנשים. ״לא יצא לי להיות אחות, אז אני דוגמנית. גם כשאני עובדת
העולם הזה - גליון 2000 - 31 בדצמבר 1975 - עמוד 36 | לעירום הוא יפה (המשך מעמוד )35 ומסתכלת על כל הבחורות הלבושות יפה. לא קינאתי בהן אז. הבנתי שלהן יש הורים עשירים, ולי אין. אבל החלטתי אז, בלב, שיהיו לי כהה בגדים
העולם הזה - גליון 2000 - 31 בדצמבר 1975 - עמוד 37 | שמץ של תיקווה כי גורלם ישתפר. ממשלת בורגיוכה אסרה. ניצני ד,מהפיכה החייבת לבוא, לדעת מרבית עושי הסרטים הללו, כדי לשנות את פני הדברים, ניבטים בצורה שונה ובמזג
העולם הזה - גליון 2000 - 31 בדצמבר 1975 - עמוד 38 | ]01111111 11111 ) עמיחי מרשה לאמא ל שיר { ש ע שו עי אילנית גידול בנים תעלול, אשת המשורר כמו שכבר שיפרתי לכם פעם, אני מאד אוהבת אנשי־רוח, אבל במייוחד את
העולם הזה - גליון 2000 - 31 בדצמבר 1975 - עמוד 39 | מעתה- פרס ראשון מינימלי בלוסו >50.000ל״י ומצטבר עד 1 0 0 0 .0 0 0ל ״י. דמי השתתפות לטבלה -ול־־י, מינימום להשתתפות־ 2טבלאות. 6הסימון להצלחה שלך ה עול םוחה
העולם הזה - גליון 2000 - 31 בדצמבר 1975 - עמוד 40 | חאתעצמך !ד ...וגם א ת בן ווגך דק את יכולה לעזור לעצמך ולו ...ולהעניק לגיזרתך מדאה רזה, גמיש ומושך ...הקדישי לעצמך מספר דקות,פעמיי ביו ובצע• תרגיל• לו/לה. ק ל!
העולם הזה - גליון 2000 - 31 בדצמבר 1975 - עמוד 41 | ,.אותך למוטה!״ ו₪חווו (11₪מ !7ע(/ע לא לחינם מרבות חיילות צה׳׳ל להשתמש במטבע־הלשון :״אותך למוטה הן יודעות ש־ש מי שדואג ליין. וזד. לא פחות מאשר הרמטכ״ל, רב-אלוף
העולם הזה - גליון 2000 - 31 בדצמבר 1975 - עמוד 42 | מ( עם היו שני סינים — זכר ונקבה — וראו כמד! יש עכשיו.״ בדיהה סינית י לאו־דווקא. ישראלית. עובדה. לפני כחמש־עשרה שנים הגיעו לשערי נמל־התעופה לוד שני סינים, היו
העולם הזה - גליון 2000 - 31 בדצמבר 1975 - עמוד 43 | האג הדס!הספו־ויבס תופסים אח מקום החומוס והפדאפו ^שהסינים והאוכל שלהם צצים בהמונים בכל פינה בת־׳א רב־החובל החיפני הילל תורן, שבמיסגרת נסיעותיו ברחבי העולם הגיע
העולם הזה - גליון 2000 - 31 בדצמבר 1975 - עמוד 44 | שנה 40 כ״ז טבת תשד״ו31.12.75 , מת מסתתר מאחרי נו שה קציו־המישטרה הבכיר יהודה סגלוביץ שהושעה מתנקירו המחיר 5.00 :ל״י מספר
חזרה לתחילת העמוד