גליון 2002

העולם הזה - גליון 2002 - 14 בינואר 1976 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2002 - 14 בינואר 1976 - עמוד 2 | חידה ו שע שוע תנופה חעורך והמייסד הראשון: ד״ר מלכיאל זוארץ ז״ל ממשיכי דרכו יבל״א : חגוך מרמרי, קובי ניב, אפרים סידון בישראל ד או ר הגי דו ,,עדהתמכ רו ת ם עוד
העולם הזה - גליון 2002 - 14 בינואר 1976 - עמוד 3 | גילו דעת הסרט ״מחר בגרות״ שהוקרן במסגרת ״השעה השלישית״ בטלוויזיה, שיקף נכונה את המתרחש בחינוד התיכון. נתעבת תרם־די הג •סוסיה העברית -הר צלידו־ *לוי דעת הסרט .
העולם הזה - גליון 2002 - 14 בינואר 1976 - עמוד 4 | תיכנון איסטרטגי, נראה שהשניים חזרו בהם, זמנית, מכוונתם להתפטר. תוגונזיף נקמ תו שלפ ״ נברג בי צחק רביו הגילוי כי איש־חעסקים היהודי־אמריקאי אייב פיינכרג, שהוא
העולם הזה - גליון 2002 - 14 בינואר 1976 - עמוד 5 | 1111111 11, 1 מ ק ! 0ראש | 1למערכות סטראוסוויות מ ק 0 1ראש | 1לרדיו/טייס ק ס טו ת 0ק 01ראש[1דרשמקול׳ם שלושה מקומות ראשונים כמשאל׳ דעת קהל־ הס וצרהנכחר ,1976
העולם הזה - גליון 2002 - 14 בינואר 1976 - עמוד 6 | מכתבים איחולי־חחלשה ״העולם הזה״ ,שבועת החדשות הישראלי. המערכת והשינהלה: תל־אביב, רחוב גורדון ,3טלפון 243386־ .03 תא-דואר . 136 מען מברקי : ״עולמפרם״ .מודפס
העולם הזה - גליון 2002 - 14 בינואר 1976 - עמוד 7 | אוסטין אלגרו היא מכונית מפתה משום שהיא לא סתם יפה ומושכת.היא גם חכמה ומסתפקת במועט. יפה -כי היא בעלת גוף מחוטב בסגנון אלגנטי וספורטיבי. מושכת -לא רק למראית
העולם הזה - גליון 2002 - 14 בינואר 1976 - עמוד 8 | חברת ..שיכון וכיתות״ מאכלסתשבחהחדשהבבת ־׳ מגרש משחר,ים לייד כתי ״הכוכב״ של ״שיפון ופיתוח״ פר 8ת-הנ׳*יא חברת ״שיכון ופיתוח״ מאכלסת שכונה חדשה ברמת־הנשיא בת־ים.
העולם הזה - גליון 2002 - 14 בינואר 1976 - עמוד 9 | כוונותיו תמיד טובות, והוא סופג תמיד מכות גויות רכות. 1 1 4 1 ך• ילדותי קראתי סיפור שנחרט, מ־ 4שום־מה, בזיכרוני. גיבורו היה השוטה שד הכפר. פעם ראה המיסכן תהלוכה
העולם הזה - גליון 2002 - 14 בינואר 1976 - עמוד 10 | מכתבים (המשך מעמוד )6 שפע ברכות להינצלך ולהחלטה מהירה. בימים אלה, כשניחתות עלינו מכות כה רבות, והנחמות כה מעטות, נתנחם בזאת שקולך לא נאלם. כל טוב. פרוס׳ אביבי
העולם הזה - גליון 2002 - 14 בינואר 1976 - עמוד 11 | מכתבים ממהרים. יש מסיבה במנהאטן — אי-שם בשדירה הראשונה, ואיו שום הצדקה שלא י נגיע ונפגוש את כולם. לילה טוב, ניו־יורק של אמריקה. יריב עמית, ניו־יורק הדרד אל
העולם הזה - גליון 2002 - 14 בינואר 1976 - עמוד 12 | רביו על דיין :״הוא הולך להפסיד כסף בדרך הבטוחה ביותר.״ 1במסיבה שערכה מערכת דבר לרגל הוצאתדלאור •של לכסיקון לביטחודישראל, בעריכת הכתבים הצבאיים זאג שי?,ו אי תן
העולם הזה - גליון 2002 - 14 בינואר 1976 - עמוד 13 | חווו! 10ו פ אנשים סוכנות לפרשה התנכ״ית של יוסף ואחיו, ואמר :״נכתב : ,ויזרקו את יוסף אל הבור, והבור ריק אין בו מים. פירוש רש״י: מים איו בו — אבל נחשים ועקרבים
העולם הזה - גליון 2002 - 14 בינואר 1976 - עמוד 14 | מכתבים (המשך מעמוד )11 נייטראליות פוליטלונ? שמחתי לקרוא את תשובת ד,מערכת למיכתבה של אורלי שם־טוב מקיריית־חיים (העולם הזה ,)1998 בנושא סיקורה העיתונאי *של
העולם הזה - גליון 2002 - 14 בינואר 1976 - עמוד 15 | במדינה מה מקבלים מהקבלן? העם ילכבותאתה אור בפעםה שנייה בדיחודדחזוועה הפכו שוב אוסנה בחברה הישראלית ״האחרון שעוזב את המדינה — שיכבה את האור בלוד!״ היתד. אחת
העולם הזה - גליון 2002 - 14 בינואר 1976 - עמוד 16 | במדינה האזינו!! ביום שישי ה־16,1.76 בשעה 17.05 בגלי צה״ל לתוכנית אלבום מישפחתי ^^3116881 שתארח את משפי תורגימ! נסווו 1׳יל גורמן ג׳וא> 7זון שעלו לארץ מספרד בשנת
העולם הזה - גליון 2002 - 14 בינואר 1976 - עמוד 17 | מזימות חמסניות. יוחנן באדר הקשיש הירפה אף הוא ממלאכה זו. את ירושתו הנחיל לח״ב משר. נסים, בנו של הראשון־ לציון־לשעבר, שזכה לא מכבר למתנה כיד־המלך מידי עם ישראל׳
העולם הזה - גליון 2002 - 14 בינואר 1976 - עמוד 18 | תמרורים גולד. למבהר-ד,קולנוע שלמה שמ גר ולאשתו חיה נכד, אייל, בן־בכור לבנו גד ולאשתו עדית, ונין להוריו סופי וראובן שמולביץ/ התגרשו בלונדאנג׳לס שבקליפור־ ( .)37
העולם הזה - גליון 2002 - 14 בינואר 1976 - עמוד 19 | הריין גו.׳רס דהרו בדחרס, השרין ף רשם רפורטים על סוסי ה פו ש ע 1!, מתחת לווישר. והרעים עסקז אותה שעה ב הטל ת טידור על העיירה שעושה שופט־איגרוף למנצח (ביד השנייה
העולם הזה - גליון 2002 - 14 בינואר 1976 - עמוד 20 | העלמת מס, מיליונרים, המרת חוק תע שיינים, כונק ציונרי ם, והפרת הסכם אי ש׳ צי בו ר בינל או מי - וחברה -וסתם מ תנו ת ח כ רי םשד ! ב סי טונו תעל ה מנ כ ״ ל (מימין)
העולם הזה - גליון 2002 - 14 בינואר 1976 - עמוד 21 | סודי וכוזב זהו הטופס הסודי של חברת אל-על, שבאמצעותו פוקדים על מנהל סניף ישראל או נציג אל־על באחת ממדינות העולם. להעניק מקום במחלקה הראשונה לאדם שרכש כרטיס
העולם הזה - גליון 2002 - 14 בינואר 1976 - עמוד 22 | ף* יום הראשון האחרון, בשעה יי שתים־עשרה בצהריים, קיבלד. מיש״ טרת חיפה הוראה בהולה להציב מישמרות כבדים של שוטרים ליד שלושה בתים ב־עיר־הנמל. שוטרים חמושים
העולם הזה - גליון 2002 - 14 בינואר 1976 - עמוד 23 | ה ! י 11 1ד 1מייד לאחר הקראת גזר־הדין, # #111111/1 11 1111 פרצו בני־מישפחתו של עמוס ברנס בבכי ובהשתוללות. גיסו של עמוס, אריה, תקף את הצלם זוושע ברצח רחל
העולם הזה - גליון 2002 - 14 בינואר 1976 - עמוד 24 | במדינה (המשך מעמוד )17 מישפט ישראלי. ייתכן מאד כי בקרוב יעברו מיבחן כזד — .בעיקבות הנסיון לרצוח את אורי אבנרי. ״תלולה פורמלית״ .אחרי ההתנקשות פנה אבנרי אל
העולם הזה - גליון 2002 - 14 בינואר 1976 - עמוד 25 | שני הילדים שבית־המישפט ציווה לשלחם אל אביהם הגת גו ו ו בברלין איימו: גי הירדים ניצבו, חבוקים וצמו* /דים בכוח׳ בשולי הכביש. הבכור מהם, מנחם בן ה־ ,9הזהיר :״אם
העולם הזה - גליון 2002 - 14 בינואר 1976 - עמוד 26 | פרשתהדר -ה סו ף? צוחק אחרון ;?״ היה החשוד הראשון ברצח רחל הלר, זוכה לחלוטין, עס הרשעתו של ברנס. (המשך מעמוד )23 החלו לצעוק, להכות סביבם בעיוורון ול־קלל את
העולם הזה - גליון 2002 - 14 בינואר 1976 - עמוד 27 | במדינה מיפלגות ה,.תינוק״ עול בג ץמח מילחמתם חכימעט־אישית שד שגי דוברי הליכוד הביאה לסגירתו ש7 הביטאון היחיד שד מיסלגה זו — ״טור הריפוד״ פנייתו של מנזזיג־הליכוד
העולם הזה - גליון 2002 - 14 בינואר 1976 - עמוד 28 | 9בר שת הלך ^ 1 (המשך מעמוד )26 ומרחיקה אותו לסירוגין, תוך כדי שהיא מעוררת את יצריו. כאשר לא יכול היה ברנס הפרימיטיבי לעמוד עוד בלחץ הגופני והנפשי, הוא המם את
העולם הזה - גליון 2002 - 14 בינואר 1976 - עמוד 29 | ספורט כדורגל המדדבא דביקוו־ 4הבערהזייל אברהם אייזנברג, כלכל ותיק באל־על ומי שהיה לפני שנים רבות כוכב הסרט חולות לוהטים לצידה של דליה לביא, הפך בין טיסה אחת
העולם הזה - גליון 2002 - 14 בינואר 1976 - עמוד 30 | טלוויזיה צל״ש סימן טו ב צל״ש לפרק בסידרה סימני־דרך, סיפורה של עיר אובות בערבה, על אם הדרך לאילת. אלפי האנשים העוברים מדי חודש ליד השלט עיר אובות, לא ידעו כי
העולם הזה - גליון 2002 - 14 בינואר 1976 - עמוד 31 | במדינה קשקשת מועדונים 2 0 0 2 הפעל את דימיונך ונסה למצוא לציור שלמטה כותרת מתאימה, אשר תסביר מה אתה רואה. בו. הצעות לכותרות יש לשלוח לפי הכתובת : ״קשקשת,״ ת.ד
העולם הזה - גליון 2002 - 14 בינואר 1976 - עמוד 32 | איו תפס פול סמית שהוא הישראלי שאול שקולניק טרמפ על גל ההצלחה של שחסו מעובוני־הסכאגט׳ * באו סבנסר לוח ש! בהערב חאי טלח׳ הפרוע יך* נד! טריניטי, הנה טריניטי !
העולם הזה - גליון 2002 - 14 בינואר 1976 - עמוד 33 | הכל, אין אבק-כוכבים מקומי כאבק־כוכ- בים בינלאומי. אבל מעטדדהאבק האופף בימים אלה את פול סמית הענק, הוא בכל-זאת בינלאומי בהחלט, הוא סיים במשך השנה האחרונה הסרטת
העולם הזה - גליון 2002 - 14 בינואר 1976 - עמוד 34 | ספרים רקל קי ב ה חו ק ה ל גי לויי !ביס 0117 סח את ה?ןאףה מיו ח ד עו ל 5תו 0ו11ו ^ו שני מו״לים דחו את הספר. הוצאה ׳שלישית שאליה הוגש לעיון, רשפים, הסכימה
העולם הזה - גליון 2002 - 14 בינואר 1976 - עמוד 35 | טובות השתיים מן האחת כמה מיכתבי־תלונה, שהגיעו אלי בזמן האחרון, מעידים שיש ביניכם עדיין כאלה שלא תפסו את הפרינציפ של המדור הזה, ואיזה תפקיד בסך־הכל אני ממלאת
העולם הזה - גליון 2002 - 14 בינואר 1976 - עמוד 36 | המערבה אי טל קי הפרו ע (המשך מעמוד )35 יישאר מקום. בקרון יש טפטים על הקירות, שטיחים מקיד-אל-קיר, חימום, מיזוג-אוויר, טואלט, אמבטיה, מזווה מלא אוכל, מקרר מלא
העולם הזה - גליון 2002 - 14 בינואר 1976 - עמוד 37 | גילגולים תמיד מגיע: גם תורו של המת* גלגל. וכך הגיע גם תורו של מוצ׳אצ׳ו שהסך ללה ונדמה, כלומר ״הנקמה״ ,כשבנותרות ;* נוספו שמותיהם של באד רובינס וג׳י טאלפר,
העולם הזה - גליון 2002 - 14 בינואר 1976 - עמוד 38 | ווו( חווו(ו1ו (11נ(₪ו(0 רמונט אצל ד״ן בעוד שר־הביטחון לשעבר, משה דיין, מפציץ אותנו בחדשות העיתון החדש שהוא עומד להוציא, ועושה מזה רעש כאילו חסרים לו כלים
העולם הזה - גליון 2002 - 14 בינואר 1976 - עמוד 39 | פרסום א. טל, ה עו ל ס הז ה
העולם הזה - גליון 2002 - 14 בינואר 1976 - עמוד 40 | שזית הת״כעויגן ידיך גבירתי דוברות את שפת הגוף ומעבירות תשדורת על- מילולית. ידיים עטורות תכשי טים עושות זאת טוב יותר, אך כמה רוצה את שתכשיטייך יהיו שונים
העולם הזה - גליון 2002 - 14 בינואר 1976 - עמוד 41 | סגולה לנישואין אם הבל יתנהל כשורה לסי הכוכבים והמזלות וכל גרמי השמיים, אז בקרוב נתבשר על נישואיה של אירים דוידשקו היפה עם בחיר־ליבה. לא שהיא כבר החליטה סופית
העולם הזה - גליון 2002 - 14 בינואר 1976 - עמוד 42 | הגברים הוי במאדויד שוק על ירו, א ך* דבר לא יוכל למחות את ריגשות | החרפה של אוהדי קבוצת הכדורסל של מכבי תל-אביב. אלה רצו השבוע לקבור עצמם באדמה, אחרי שקבוצתם,
העולם הזה - גליון 2002 - 14 בינואר 1976 - עמוד 43 | ני נדודסתיות מכבי הצילו את הפירמה הבחורה שדורגה במקום ד.שני, מבחינת מראי׳־ ,היתר. רחל ריימן, בעלת השיער הבלונדי הקצוץ, המתנשאת לגובה של 1.66 מטר. רחל, שהיא
העולם הזה - גליון 2002 - 14 בינואר 1976 - עמוד 44 |
חזרה לתחילת העמוד