גליון 2010

העולם הזה - גליון 2010 - 10 במרץ 1976 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2010 - 10 במרץ 1976 - עמוד 2 | כבר עתה מנסה משל לארגן מסע של תומכים שיתבעו את בחירתו מחדש, למרות שיהא עליו לפרוש לגימלאות. על רקע זה רואים יריביו של משל בחומרהרבה הענקת נסיעות־חינם לארבעה
העולם הזה - גליון 2010 - 10 במרץ 1976 - עמוד 3 | רדיו/טייפ קסט1ת־זש <*4 8 0 ? -210ס )=-410ס 420־ *) בואו ל ר או ת, ל חו ש ול שמוע מו סי ק ה באולמי ה ת צוג ה של סוני. ת ״ א. מג דלש לו ם, אחד -העם 70,9־52431 .
העולם הזה - גליון 2010 - 10 במרץ 1976 - עמוד 4 | ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה: תל־אביב, רחוב גורמן ,3טלפון 243386־ .03 תא־דואר . 136 מען מברקי : ״עולמפרם״ .מודפס כ״הדפוס החדש״ בע״מ,
העולם הזה - גליון 2010 - 10 במרץ 1976 - עמוד 5 | בלכתך לקנות מקרר השנה על צרכיך. חפש את המקרר המתאים לך ביותר -מקרר תדיראן. חפש אותו בבתי המסחר המובחרים. המורשים מטעם תדיראן. בעד כספך אחה מקבל את האיכות.
העולם הזה - גליון 2010 - 10 במרץ 1976 - עמוד 6 | מכתבים (המשך מעמוד )4 ולחסל את הלק הארי של מעברות־העוני, ״שהן ׳גם מישכנות־הפשע? על ממשלת רבין כולה להתפטר בכבוד, ולפנות דרך לצעירי הדור, ואז יישמר זיכרונה
העולם הזה - גליון 2010 - 10 במרץ 1976 - עמוד 7 | מכתבים שלא אלים ושאר מרעיז־בישין. מדוע ידווחו על הדברים הטובים ו״ אילו כתבתי אליהם בסיגנון זה, אולי היה לי סיכוי, אילו הייתי ממתין לתורי אחרי אליקים העצני, או
העולם הזה - גליון 2010 - 10 במרץ 1976 - עמוד 8 | סוף טוב־הכל טוב משהו טוב משהו שאוהבים הקידוח הנוושל מעדן בלעדי נוסף עול מחלבות ״טנא נגה מו ס שו קו ל ד ״ טנא׳ -מוס שו קולד אמיתי ט עי םכל -כן ו ע דין ...ממשת
העולם הזה - גליון 2010 - 10 במרץ 1976 - עמוד 9 | הפרי המר של הח״כים ״דינמיים, צנועים, מראים דוגמה אישית, עושים את העבודה השחורה במקום אחרים.״ שבחים אלה, ואח רים, מרעיפים לאחרונה פלי־התיקשורת על ראשיהם של שני
העולם הזה - גליון 2010 - 10 במרץ 1976 - עמוד 10 | 61111 61׳96כ 191 ץ כ1 לגבר האמיתי אחרי גיל1ח אחרי מקלחת. אחרי הכל! משווק ע״י ״לון״ .להשיג בפרפומריות המובחרות ה עו ל ם הז ה
העולם הזה - גליון 2010 - 10 במרץ 1976 - עמוד 11 | וו בגת 8וונ משל זרמי והו הטווס המוניו החדש שיחליט ער גודל המדינה אל ח בו ר ״אמא׳לה צועקים פעוטות כאשר חוטמם זג או חיתו״ ליחם רטובים וחם מרגישים אי״נוחיות.
העולם הזה - גליון 2010 - 10 במרץ 1976 - עמוד 12 | דבר המערכת הכל שלילה? נזדמן לי השבוע לעיין בכמה מ״עתונינו״ ונדהמתי . שכן בכל עמוד ועמוד מדפיסים ״עתוניגו״ אך ורק את את השלי לה ״ שלילה ;לדורס ילד ובורח״, ״
העולם הזה - גליון 2010 - 10 במרץ 1976 - עמוד 13 | ממי שנתו של מיי ס דו — חבל אחין ! .8אדם אביך 1 מי אתה ן ד״ר זוארץ (במידתו ״מי האיש 7״) ב מי סגר ה המאמצים לר־ענון ה מ פלג ה: גולדה חוורה לפעילות ב ..עבודה ־
העולם הזה - גליון 2010 - 10 במרץ 1976 - עמוד 14 | שולמית אלוני הוצעה כשרת־המישטרה. יורבין הניב בכתב במילה אחת ושני סימני קריאה :״לאו! דול״ט גוקו יד. השנסון הצרפתי, עמדה במרכזה של מסיבת־קוקטייל שאירגן למענה
העולם הזה - גליון 2010 - 10 במרץ 1976 - עמוד 15 | למינכן. סך־הכל ארכה נסיעתו מתל־אביב למינכן 15 שערת. ; 9ראש עיריית בת־ים, יצחי, ויקר, התלונן כי עירו קיבלה שטח של 7000 דונם בילבד, בניגוד לערים אחרות בסביבה,
העולם הזה - גליון 2010 - 10 במרץ 1976 - עמוד 16 | סיוצא״ס סן שכלל של וש*ו 1ל. כלל ידוע הוא כי בכל כלל יש יוצאים מן הכלל, ולכן מציגה חברת ושיונל 3מערכות סטריאו יוצאות מן הכלל. כלל נוסף הוא, כי מערכת הסטריאו
העולם הזה - גליון 2010 - 10 במרץ 1976 - עמוד 17 | נוי שמחפש מציאות. כדי לחסוך בכסף. ישלם בסופו של דבר את המחיר המלא מבלי לקבל את התמורה ע 1נואנ 1ע ס ך* ל אשה ׳יודעת את התורה הזאת. ^ היא חלק מנסיון־החיים שלה.
העולם הזה - גליון 2010 - 10 במרץ 1976 - עמוד 18 | החודש לרשותך מערכת תכשירי הסיפול המדעית להיכרות... לחסכון... הכירי את מערכת תכשירי לניקוי * לייצוב * להזנה * להרוויה היובש, הוא האוייב הגדול של היופייהנשיי,
העולם הזה - גליון 2010 - 10 במרץ 1976 - עמוד 19 | בוקר למישרד־הביטחון. זמן קצר אחר־כך, בפברואר ,1955 תקפה יחידת־צנחנים ישראלית מחנות־פליטים ומיתקני־צבא מצריים בעזה, הרגה שם עשרות חיילים מצריים. כעבור כחצי שנה
העולם הזה - גליון 2010 - 10 במרץ 1976 - עמוד 20 | דעוע, אוץ 1־ י ^ ,איסמןנר ־ י ־ ם י (המשך מעמוד )19 להיות עמוד-תווך אמין כמערכת הביטחון הפנימי במצריים.״ גשק ל״קי שוט הצבא׳, ך * מנעים כין ממשלת ארצות־הברית 1
העולם הזה - גליון 2010 - 10 במרץ 1976 - עמוד 21 | במדינה העם מ־נ־־ה׳סטריד. ?א קיסיגג׳ר ניצח את רבין, א?א?היפר גם השבוע לא היו צרכני-ההיסטריה הישראליים צריכים להמתין לשווא לז״ ריקת־ההתרגשות השבועית. היא סופקה
העולם הזה - גליון 2010 - 10 במרץ 1976 - עמוד 22 | בו ק ר טוב! ״ ה סנ ה ״ משלמת היוםלמ בו ט חי ה למעלה מ־ 410.000 צי. היום ובכל יום, במשך 365י מי ם בשנה, משלמת חברת ״ ה סנ ה ״ לעשרות אל פי מ בו ט חי ה ס כו
העולם הזה - גליון 2010 - 10 במרץ 1976 - עמוד 23 | תרומה נכבדה במילהמה אפשרית, וגם באיום במילחמה. יש לה השפעה על סעודיה ונסיכויות־הנפט. היא יכולה לעזור בבידוד מצריים. ,בשביל המלך חויסיץ, הייתה זו הזדמנות- פז
העולם הזה - גליון 2010 - 10 במרץ 1976 - עמוד 24 | היי ערו סז כל יום ד׳ בשבוע הקניות הן שעשוע 60 דוכני ת צוג הומ כי ר ה * מ חי רי פ ר סו מ ת * היפר סל — לרא שונ ה בי ש ר אל מו צרי מזון ב א ריזו ת ענק ח ס כוניו
העולם הזה - גליון 2010 - 10 במרץ 1976 - עמוד 25 | במדינה (המשד מעמוד )21 וראשי־חמולות קנויים, ושצעיריו מוצאים סיפוק בדיבורים במועדוני רק״ח. בשנים האחרונות צמח דור צעיר חדש, רובו בעל השכלה. הצלחת אש״ף בזירה
העולם הזה - גליון 2010 - 10 במרץ 1976 - עמוד 26 | המישטוה מאשימה את אחד מבכירי קציניו! ב בלשית שעסקה בפעילות חשאית ובלקיחת הסואן חישב השבתותו כשהוא חיוור כסיד, היחידי בבגדים אזרחיים, ישב סגלוביץ על
העולם הזה - גליון 2010 - 10 במרץ 1976 - עמוד 27 | ן יום יחסים עם ׳ברוצה, בחשיבת זיזתו 1אסורות משוטרים -ואילו הוא טוען שזהו כעולם הטויון ,בי אם היום עושים לינץ׳ לסגלוביץ, הרי מחר יטפלו אותם אינקוויזיטורים במי
העולם הזה - גליון 2010 - 10 במרץ 1976 - עמוד 28 | ווש 1-1ו וו ו -1ע ו עו 1ו.עע י ו 1 ואת מי הוא הרגיז עד־כדי־כו שהוכרז עליו דין שפירושו חיסול מיקצועי? לפני כשנה התחלף מפקד המחוז הדרומי של המישטרה, ניצב חיים
העולם הזה - גליון 2010 - 10 במרץ 1976 - עמוד 29 | ס פו ר ט כדורגל מונולוג של שופט הידידה תיקווה לוי, יצאנית־הירושלמית, הצמרת טענה השבוע שקיימה יחסים עס סגלוביץ, אך לא ביקשה ממנו כל תמורה על כך. אולם בדבריו של
העולם הזה - גליון 2010 - 10 במרץ 1976 - עמוד 30 | (המשך מעמוד )11 פרס־אלון, ששבק חיים בשל החתירה ההדדית זה תחת סמכותו של זה. אין מדובר באן רק בהחזרתה לפעילות פוליטית שולית, או לשיתופה בהתיעצויות מיפלגתיות של
העולם הזה - גליון 2010 - 10 במרץ 1976 - עמוד 31 | בפרשת הטלת הרימון, מעונש כבד. היה זה כאשר תראגן הואשם בשוד אלים בתחנת־דלק. תודות לתזכיר אוהד של קצין־מיבחן, קיבל הנאשם שנת־מאסר אחת בלבד. אחרי השיחרור מכלא
העולם הזה - גליון 2010 - 10 במרץ 1976 - עמוד 32 | 0התזות ה ד 3ן1 (המשך מעמוד )31 יתבסס בה, לא ניתן יהיה עוד לעוקרו משורש. סוחרי ״המוות הלבן״ מרוויחים הון־תועפות. אלה הם טיפוסים קשוחים, שאינם מהססים לרגע לחסל
העולם הזה - גליון 2010 - 10 במרץ 1976 - עמוד 33 | אלכסנדר יוחס ובני־מישפתתו הם רומנים נוצרים - * אמם המגו״ות ממתינה להם בארץ -הם ונאים רעיות לפי תוק־ה שבות, אר מי שרד־הפנים מחבר בחוק לו כי אומנם התשובה שלילית׳
העולם הזה - גליון 2010 - 10 במרץ 1976 - עמוד 34 | תמרורים לסטודיו ב תד אבע הועלה. לדרגת סגו-ניצב, שימעון סביר, קצין־מישטרה ותיק. נולד במרוקו גרפיקאי/ח ב־ ,1930 עלה ארצה ב־ .1948 מייד אחרי מילחמת יום־הכיפורים
העולם הזה - גליון 2010 - 10 במרץ 1976 - עמוד 35 | הצלב המדומה אסון נורא נמנע ברגע האחרון כאשר הבחינו אברכי ויז׳ניץ, כי.חנוכיית הלפידים שעמדו להציב מול בית הרב, בליל חתונת בנו, דמויית־צלב. למסה משמאל: החסידים
העולם הזה - גליון 2010 - 10 במרץ 1976 - עמוד 36 | 1 ״ 1 71 *1 ^ 11 מויז׳ניץ, משה יהושע האגר, אבי הו ! \1 111 11 חתן, מובל מטכס החתונה לקבלת הפנים. הכלה החסודה, מרים לבית הורוביץ, בתו של רב הקהילה החרדית
העולם הזה - גליון 2010 - 10 במרץ 1976 - עמוד 37 | עזות הגשים שורות ארוכות ארוכות של צעירות חרדיות, צופות במתח בטכס־הקידושין של בן האדמו״ר מויז׳ניץ. האברכים נדחפו קדימה אל החופה, והריבות נשארו מאחור. כאשר תם
העולם הזה - גליון 2010 - 10 במרץ 1976 - עמוד 38 | קולנוע שחקנים המאדזגה שבאה מן השט״טל המבקרים מ־שווים אותה היום למאדונה מציורי הרנסנס. מבטה תקוע אי־שם במרומים, כאילו אינה מעזה להתבונן במציאות הסובבת אותה.
העולם הזה - גליון 2010 - 10 במרץ 1976 - עמוד 39 | תדריך טלוויזיה חו גהלד או ת: תל־אביב: סרט מתוק, שלום לך יקירתי, אהבה ומילחמה, צמד בכותרות, ירושלים 5אוזר־צהריים של פורענות, רצח באוריינט־אכספרס. חיפה: אידי
העולם הזה - גליון 2010 - 10 במרץ 1976 - עמוד 40 | מדוע הסגיר סולדניצין את שמ 1של היינדיך בל הביקורת הבריטית את דייר מיכאל בר־זוהר למידד שיף הילדות א. נבו א ה אלכסנדר סולז׳ניצין (יום אחד בחיי איוון דניסוביץ׳
העולם הזה - גליון 2010 - 10 במרץ 1976 - עמוד 41 | בני 11 ודחדהמינוח הם ..אבר מדולדל־־:1 ,עלי ..מנטליות־ קרובה לערבים דלי מעשיה־ /״חדליי גדול ה״ ,והם ..מטילים אימן־ 1בנבואות רוטי מט 11״ 11ו1להם... \זענ!ת ספרו
העולם הזה - גליון 2010 - 10 במרץ 1976 - עמוד 42 | טלוויזיה (המשך מעמוד )39 טיח לונדון שהתוכנית תחיה שונו! לגמרי, ובין השאר תופיע בה, באופן קבוע, להקת פוס. לונדון עסוק עתה בחיפושים אחרי בחורה שתגיש את התוכנית
העולם הזה - גליון 2010 - 10 במרץ 1976 - עמוד 43 | •במדינה ת״רזת מ בוה אח ישראל>־ קשקשת 2010 שבע האולס ומה 2010 במודעות־חכירסומת לתיירות בישראל; המתפרסמות בארה״ב מוצגת המדינה כארץ־שפע בשירי החלוצים הראשונים.
העולם הזה - גליון 2010 - 10 במרץ 1976 - עמוד 44 | הפלדה הקצינים שתה ער התינוקות בבית, עד מה הוא חושב? עוזר קצין השלישות של העוצבה, אשר היה מהגברים הבודדים שהורשו לבוא למלוא פאל ולחזות בתצוגה, שולח מבט בעיניים
העולם הזה - גליון 2010 - 10 במרץ 1976 - עמוד 45 | נות־לילה, בייבי־דול׳ס, מעילים ושיכמיות, מרתקים את עיני אלה שבעליהן לובשים מדים. כל אותה עת היו חיילי-השירותים, נהגים, פקידים וסתם חיילים שהיו אמורים לעזור,
העולם הזה - גליון 2010 - 10 במרץ 1976 - עמוד 46 | במדינה (המשך מנועה־ )43 כל קשר עם תעשיית דוסרטים. סירטי לטרון, שהובטחו לה הטבות מפליגות והוענק לה מימון ממשלתי, לא הפיקה אפילו סרט אחד בשנתיים הראשונות להקמתה.
העולם הזה - גליון 2010 - 10 במרץ 1976 - עמוד 47 | והדי!־ה מיסחרי הלוואות מזכיר עיריית בת־־ים גיזבר עירייה בת־ים הוא איש רב״פעלים. בהפקידו יש לו השפעה רבה על העירייה, והוא הקובע ממי הקבל העירייה אשראי, ועם מי
העולם הזה - גליון 2010 - 10 במרץ 1976 - עמוד 48 | 10 01010101נ0111111 1 אהבת חתרבותניק והדיילת איך נפלו גיבורים. כמו שאתם רואים את כל הגברים מאלה, הפלייבויס מגדולים כולם — אבל כולם בלי יוצא מן מכלל (סליחה, עם
העולם הזה - גליון 2010 - 10 במרץ 1976 - עמוד 49 | אוטובוס ושטו הססד. אריאל או מרים שאגד הינו מונופול. רוב ה או טו בו סי ם של אגד זה נכוו אבל רלן בנ סי עו ת הלא ריווחיות, מ פ סי די ם כסף ברוב הקווים מפני ו ־ 7
העולם הזה - גליון 2010 - 10 במרץ 1976 - עמוד 50 | מ קי ם ימח׳ויי זו השנה החמישית ברציפות גובר טבק אוריגינל על יריביו וזוכה באליפות ״המוצר הנבחר״ בין מוצרי הטיפוח לגבר. כי טבק אוריגינל מיוצר עבור גברים ע״י
העולם הזה - גליון 2010 - 10 במרץ 1976 - עמוד 51 | המושבה 77(07/7 הישראלית המסיבה נגמרע רע רע רע... ממש מתחילים כבר להרגיש שחצי מעולם הבידור המצומצם שלנו נמצא כרגע בחו״ל. אבי טולדגו כובש את מיאמי, יהורם גאון
העולם הזה - גליון 2010 - 10 במרץ 1976 - עמוד 52 |
חזרה לתחילת העמוד