גליון 2013

העולם הזה - גליון 2013 - 30 במרץ 1976 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2013 - 30 במרץ 1976 - עמוד 2 | כניספח־יצכאי ליד שגרירותי־ישראל בהאג, ומעוררת מכה גלים בחוגים תגובות נזעמות נגד מערכת־הכיטחון וצה״ל, שבעצם ימי מסע הקימוצים והצימצומים החליטו לראשונה על הקמת
העולם הזה - גליון 2013 - 30 במרץ 1976 - עמוד 3 | י*^וי יל׳ג״149 לכבוד ישפאר חברת אלקטרונית למסחרבע״מ ת.ד 29130 .ת״א הנני מבקש פרטים נוספים טל מערכת סטריאו:
העולם הזה - גליון 2013 - 30 במרץ 1976 - עמוד 4 | שרכשה את העתון ׳מידיו של ׳אורי קיסרי, היה מירוץ אופנועים בו הוענק גביע נודד על שם שועלי שמשון. הרעיון נולד לפני למעלה מ־ 25 שנה. עורכי העולם הזה, יוצאי יחידת
העולם הזה - גליון 2013 - 30 במרץ 1976 - עמוד 5 | צו ה אופנה. טמפו רויאל! 0ד ^1ז;>*יז מטהע>חד גנד2ר ט נזדושי
העולם הזה - גליון 2013 - 30 במרץ 1976 - עמוד 6 | מכתבים מי אמר את דכר הפרופסור? קראתי בעניין רב את הכתבה (העולם הזה )2012 על השינויים שחלו בגישת הנשיא פורד לבעיה הפלסטינית, .מעניין, האם הדברים נמסרו לכתבכם
העולם הזה - גליון 2013 - 30 במרץ 1976 - עמוד 7 | מכתבים בעילום שמם. ג׳קסון יוזם חקיקה נגד חברות המצייתות לחרם שימות לחשנו* מיידע ברצוני להתייחס-לכתבה בעניין צוואתו של ׳אריה פלורסהיים (העולם הזה ,)2003 אשר
העולם הזה - גליון 2013 - 30 במרץ 1976 - עמוד 8 | 6ש6כ 131 ץ כ1 אורי אבנת/צילום נורברט לגבר האמיתי אחר גילוח אחר מ קל ח ת... אחרי הכל! העולם הזה
העולם הזה - גליון 2013 - 30 במרץ 1976 - עמוד 9 | יגיי 11111 היורדי ם רוצי הביתה מאות אלפי ישראליים חיים ברחבי העולם — ממנאוס בירת אמזונם אשר בברזיל, עד למרכז האמרי- קות: פנמה, אלסקה בצפון וחונג־קמג, וכלח ביפן
העולם הזה - גליון 2013 - 30 במרץ 1976 - עמוד 10 | מכתבים (הנושך ממעוד )7 המצב על כבישי הארץ! ,מצג זח קטא- סטרופאלי, גם ללא כל אב או חבר שירצה ללמד באופן פרטי אחד מבני-המישפחה את תורת הנהיגה, ללא אמצעי הביטחון
העולם הזה - גליון 2013 - 30 במרץ 1976 - עמוד 11 | המאה השחורה־־ הולמת שוב -אך הפעם היא יהודית הגט! ך * תמונות נראות כמו נלקחו מתוך סיוט. \ ן הוא מדווה את עמנו מזה מאות כשנים. כנופיית הפורעים המוסתים פורצת
העולם הזה - גליון 2013 - 30 במרץ 1976 - עמוד 12 | | ה טו בי ם ן־יין מוגש ע״י המועצה לגפווזיץ אצלנו ״הטובים ליין״ זה לא רק סיסמה. אני ינקתי יין יחד עם חלב אמי. שד שמאל היה גרנאש. שד ימין אקסט־רא־פיין. אמא הבינה
העולם הזה - גליון 2013 - 30 במרץ 1976 - עמוד 13 | שי מ ״ י מ אבות אבלו בוסר ,והקיאו כל חלילה ד״ר זוארץ (בביקור בית) דו״ח סוד׳ שהוב א ד 3נבממ של ה קיבע: מ תכון יתרות הזמן בירידה תלולה ה שבוע דו״ח סודי שחובר לפי
העולם הזה - גליון 2013 - 30 במרץ 1976 - עמוד 14 | כי צד גרמה ח 1ה זמר במו־ידיה לפיטוריו של שר בכיר בממ של ה הסובייטית לן, ולא יוכל להשתתף בתוכנית. המודיע, כידוע, לא הודיע. 0עורכת דבר, חנה זמר טוענת כי
העולם הזה - גליון 2013 - 30 במרץ 1976 - עמוד 15 | א 1111י ם בית שתיערך לטובת הפקולטה לאמנויות. הפסל-צייר עודד שמיר מסתובב השבוע שוב עם האף בעננים. לפני כל הניקרה בדרכו הוא שולף מתוך חבי- לת־גלויות גלויית נוף
העולם הזה - גליון 2013 - 30 במרץ 1976 - עמוד 16 | 1111111 *וו שוויו אסא !!״סנא״ס וון ה 3לל עול ₪יו 1ל. כלל יזוע הוא כי בכל כלל יש יוצאים מן הכלל, ולכן מציגה חברת נשיונל 3מערכות סטריאו יוצאות מן הכלל. כלל נוסף
העולם הזה - גליון 2013 - 30 במרץ 1976 - עמוד 17 | וישראלמו, איר להש קי ע בי ה לו מי ם ההשקעה ביהלומים, מסתגר, השתל- מה מאד בשנים האחרונות. יהלום בן קאראט אחד, באיכות גבוה, נמכר בשנת 1689ב״ 2300 דולר, והיום
העולם הזה - גליון 2013 - 30 במרץ 1976 - עמוד 18 | :זבטיה • דיאו דו רנט* סבון • טאלק • אריזות •111מ ועוד מוצר׳ •ופי רבים המיועדים לנשים...היפות ומ* 61.1£יז סלציהיאזודא של פאל״ף מאיטליה,באריזות
העולם הזה - גליון 2013 - 30 במרץ 1976 - עמוד 19 | ה־ 30 במארס 1976 הבו האדיר היסטורי: מיבחן־הכוח הראשון נין דוד חדש שו ערב״ ׳שראו, בהנהגת טריבון עטה׳ מוסוט - תוסיק זיאד (ימין) -רנין נר זרועות המימשר וההסתדרות,
העולם הזה - גליון 2013 - 30 במרץ 1976 - עמוד 20 | 1X1111׳ ״1111111111111 (תמשך מעמוד )19 רות,״ לחשו עסקני המערך׳ בחיפה מפה* לאוזן .״מי שלא יופיע, עלול למצוא עצמו מפוטר ללא פיצויים.״ זיאד, יותר משהוא פוליטיקאי,
העולם הזה - גליון 2013 - 30 במרץ 1976 - עמוד 21 | הראשונה בשרשרת של שביתות .״אנחנו נלחמים כנגד השביתה, לא מפני שאיכפת לנו אם יום אחד בשבוע לא יבואו ערבים ׳לעבודה. אנחנו יודעים כי זוהי פריצת־דרך לשביתות נוספות,
העולם הזה - גליון 2013 - 30 במרץ 1976 - עמוד 22 | במדינה העם ה ׳ש ר אל* ה מ כו ע ר ישראל הביטה כראי — והחזימה לשבור אותו ״ראי, ראי שעל הקיר — מי היפה בכל העיר?״ שאלה המלכה הרעה. וכש־הראי השיב שבתה החורגת, היא
העולם הזה - גליון 2013 - 30 במרץ 1976 - עמוד 23 | כפ ונוהם נראו בעין ערביה שנולדה בעכו והמתגוררת עכשיו ברמאללה ההתרחשויות הסוערות האחרונות בגדה ובירושלים זפו בסיקור מירכי ככלי-התיקשורת כולם. בל אזרח
העולם הזה - גליון 2013 - 30 במרץ 1976 - עמוד 24 | (המשך מעמוד )23 גשנו שהישראלים רק מדברים על שלום, הם לא מראים סימן שהם רוצים ללכת מפז ולעזוב את הגדה. האנשים שלנו לא התעוררו רק עכשיו. זה גם לא נכון שגורם־ חוץ
העולם הזה - גליון 2013 - 30 במרץ 1976 - עמוד 25 | איר נהרגאחמד שייר די בדחדול * !יא״ מרסל זו הר ף י שעות הכול, ר שד יום השני ב* שבוע שעבר, הגיעה משאית צבאית אל. מישטרת תול-כרם, ונעצרה בחזית הבניין. .מתוך
העולם הזה - גליון 2013 - 30 במרץ 1976 - עמוד 26 | דק אדם אחד יכול להכניס חיים לעיר מסמד תעוב היתה, ללא־ספק, זמרת־הג׳אז ההולנדית וילמה, שהגיעה היישר מאמסטרדם לביקור של שבועיים בישראל, ושוהה אצל חברתה הטובה נעמי
העולם הזה - גליון 2013 - 30 במרץ 1976 - עמוד 27 | :ותל: נעמי אדווה. היא ונשתה זאת שוב חיפאי הצוהל היתה יפאית הצעירה עופ* אך תחת שתמתן זמקובל על הליידי המקורית. מן הסידרה ״מישפחת פאליסר״ ,הצטרפה בת־דמותה הצעירה
העולם הזה - גליון 2013 - 30 במרץ 1976 - עמוד 28 | במדינה תיכוניס טי םנגד הדיכוי בגדה ! הפגנות התלמידים בירושלים המזרחית, שכם, רמאללה וערים אהרות בגדה, דוכאו כאלות המשטרה. המשטרה נכנסה לבתי-הספר ופיזרה את
העולם הזה - גליון 2013 - 30 במרץ 1976 - עמוד 29 | גיבור החרמון חשוד ברצח גיבור מעדות הורשע בשוד **ץ ניחם היו גיבורים. ע \ 4ביי מסס הפך כזה בשלהי מילוזמת יום־ הכיפורים. הוא רואיין על מסך הטלוויזיה, זמן קצר אחרי
העולם הזה - גליון 2013 - 30 במרץ 1976 - עמוד 30 | במדיגה פרקליט בכור לא בדרכים מקובלות מישפט שכרהשל סו רנוג ר פי ה האם תיאלץ התיירת היפהפייה לגייס 20 אלך! ל״י בדרכיס לא־מקובלות כדי להיגצל ממאסר? באחר-צהריים
העולם הזה - גליון 2013 - 30 במרץ 1976 - עמוד 31 | דפיהם האחוריים של שבועוגי־נשים ועיתונים נוספים, ואף הוקלט לתשדיר־פירסומת ברדיו. בולגרים ככרזיל. כאשר שואלים את בתו של הרב, לאה, היכן אביה, מצהירה היא :״הוא
העולם הזה - גליון 2013 - 30 במרץ 1976 - עמוד 32 | במדינה ?(ססייתווו 1ת0מי(ן ן... •וחד 71111 ויותר מפתיע ו(0x11|1״*ווווזאלסוי ליסטומויון י <^תי 01ץ?115 וכן עם שרה קסטלמן סני ניר!,לאס (טזכזי) ריו ״גו סטאר רי ק ו
העולם הזה - גליון 2013 - 30 במרץ 1976 - עמוד 33 | לפני שלוש שנים נכלא אודי אדיב - השבוע הלנה א שתו בעיקבותיו ן• אשר יצאה סילכיה אדיב ביום השישי האחרון לכפר הערבי טירה, עם כמה מחבריה לליגה הקומוניסטית המהפכנית
העולם הזה - גליון 2013 - 30 במרץ 1976 - עמוד 34 | ספורט ורנד ליאופולד הוא זזבר בוועדת־הגץ דו בהתאחדות־לספורט. בערבים הוא מאמן את קבוצות הג׳ודו של מכבי ראשון־לציון ד מכבי־רחובות. ליאופולד הוא רק אחד מחברי
העולם הזה - גליון 2013 - 30 במרץ 1976 - עמוד 35 | במדינה אגודות הצדקהא בו דשל !צד״״יר צעיר ירושלמי חקיס אגודה שמטרתה להפסיק את ההתעללויות בתוף צה״ל גלילה חורסי, לפני שבועות אחדים, ניראה צעיר כבן ,25 כשהוא
העולם הזה - גליון 2013 - 30 במרץ 1976 - עמוד 36 | במדינה לראות ולהראות במחיר סביר בהחלט תוכלי לשפר את הופעתך החיצונית. פני ל,,עדשות מגע בינלאומיות״/ שם יעמדו לרשותך מיטב המומחים מחו״ל לעדשות מגע. הנחה לפתיחה
העולם הזה - גליון 2013 - 30 במרץ 1976 - עמוד 37 | שסי תו את שערם כימעט צמודים, ורכבו בקצב מטורף 2500 . הצופים שאגו לפינהול הצעיר שינצח וייטול את הבכורה. ב־ 400 המטרים האחרונים טס פינהול בפול־גז. הקהל עודד
העולם הזה - גליון 2013 - 30 במרץ 1976 - עמוד 38 | ניתוח מ ד עי לל שונו של רבין לס אפפו מלסבוס ^ מ ה יש להדרהלזר ואין ^ חברים מספרים על סולז־ניצין ^ מי אמר: ה הי ס טורי ה הי הודי תמשעממת ויש ל א סו ר את לי מו ד
העולם הזה - גליון 2013 - 30 במרץ 1976 - עמוד 39 | המשיח הלבן א. מהמם טל טי פרו ת יום אחד, בסוף שנות משישים, נתקבל בסיפויה הלאומית בירושלים מיכתב מאת הסופר והמשורר אביגדור המאידי. הוא ביקש שימציאו לו העתק משיר
העולם הזה - גליון 2013 - 30 במרץ 1976 - עמוד 40 | במדינה (המשך מעמוד )36 צרכיהם עושים מרבית האסירים הצבאיים במיכלי־פלאסטיק, המעלים סירחון עז. בתאים שלהם יש רק חלונות צרים, מסורגים, וללא זכוכית. ״בחורף, פרוץ
העולם הזה - גליון 2013 - 30 במרץ 1976 - עמוד 41 | קולנוע שחקנים הכוכב 11 המצפון הפולי טי כאשר צילמו בשנה שעברה את ׳הסרט שלושת ימי• הקונדור ברחובות נידיורק ניסה אייב בים (ראש־העיר עמוס־הצרות של הכרך הגדול)
העולם הזה - גליון 2013 - 30 במרץ 1976 - עמוד 42 | היא בעד ה־ 5השאיר אותי זאת בני הפצוענידא קוות־גג ונסות סו סו! ״ הוא..:היא רוצה לעשוק אותי מנכסי כדי לתת הכל לבנה שמהוץ־לנשזאין! 1111 שלמה פשבודניק׳ ,גבר י י י
העולם הזה - גליון 2013 - 30 במרץ 1976 - עמוד 43 | במדינה דרבי־אדס 1יקו• שרירים קשקשת 2013 ] ץ ה 11ו ל 0הזר אלוף־הקאדאמה רפאל הל&רין חוקר את פירושי רש״י שהוא ממייסדי שושלת הזפרין הפעל את דימיונך ונסה למצוא
העולם הזה - גליון 2013 - 30 במרץ 1976 - עמוד 44 | במדינה הנצע א £ס א ־ד (המשך מעמוד )43 שינה ,״אם אדם יכול להוסיף על דיברי חכמים, מדוע שלא יעשה כן? היום כולם שקועים בחומר, רצים כל היום אחרי הכסף. אנשים לא
העולם הזה - גליון 2013 - 30 במרץ 1976 - עמוד 45 | מנדי־וייס־ד״וויס־שאור מננבת בסרט שנכתב במיוחד עבורה ן* פשוט לא רוצים אותי. לא מר / /י י כנים לקבל אותי כיהודיה. מה לא עשיתי? למדתי את התנ״ך בעל־פה, ו! ידעתי
העולם הזה - גליון 2013 - 30 במרץ 1976 - עמוד 46 | במדינה מדינת ישראל משרד החקל או ת דרכי־ח״ם בצלהפ טי ש להלן דוח המחירים המוסנס פגי מישסחת יושב־ראש הכנסת מונעים מיוסי גמזו, החי בנפרד מרעייתו נעמה ישעיהו; ?שוחח
העולם הזה - גליון 2013 - 30 במרץ 1976 - עמוד 47 | כבת 30 לתוך מועדון־הלילה של המלון, ובצעדים מהירים פנתה אל אחד השול- תנות, שניצב בסמוך לבימה עליה ניגנה תיזמורת קטנה. ליד השולחן הסבו באותה שעה גבר ואשד, צעירה.
העולם הזה - גליון 2013 - 30 במרץ 1976 - עמוד 48 | שיקוקים בתיאטרון הלאומי התיאטרון הלאומי הבימה שוקק, לאחרונה, פעילות שיקוקית למהדרין. חוץ מההצגות החדשות, שעליהן כולם יודעים מהעיתונות, יש גם חידושים רומנטיים
העולם הזה - גליון 2013 - 30 במרץ 1976 - עמוד 49 | יטובוז לחשוב דירה חד שה פרסשא. סל כיום הדירה הקיימת עדייו מספיקה, אבל עד שילד לבית הספר, יוולד ילד נוסף והדירה תהיה צפופה במקצת, צריכים לחשוב על דירה חדשה כבר
העולם הזה - גליון 2013 - 30 במרץ 1976 - עמוד 50 | 5יו ס ע 10 טיסות זוגיות 5אדקיע, ל 10 חובשות חגיגה במלו! יהסדע האדום, רוצה להפ תי ע את הגבר שלך? חני לו גנ לד סטאר ־ הבירה ש הו א אוהב. וטוסי איתו באר קי ע ל חו
העולם הזה - גליון 2013 - 30 במרץ 1976 - עמוד 51 | המשודר שחזר מן הכפור לסיפורים יש תכונה משונה. מהזמן שבו הם מתרחשים ועד שהם מתגלגלים לפיר־סום מעל דפי המדור שלי קורה, לעיתים רחוקות אומנם אבל קורה, שהם משתנים
העולם הזה - גליון 2013 - 30 במרץ 1976 - עמוד 52 |
חזרה לתחילת העמוד