גליון 2015

העולם הזה - גליון 2015 - 13 באפריל 1976 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2015 - 13 באפריל 1976 - עמוד 2 | בכרך נעצר השבוע ל־ 15 ימים, כחשוד בקבלת שוחד מיוסף מהרשק, בעל מיפעל התכוף לייצור מיכליות. ככרך התמנה רק לפני זמן קצר לתפקיד ראש־מחלק במינהל־חחרכשה
העולם הזה - גליון 2015 - 13 באפריל 1976 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 2015 - 13 באפריל 1976 - עמוד 4 | ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה: תל אביב, רחוב גורדון ,3טלפון 4338)5׳ד .03 תא־דואר . 13)5מען מברקי : ״עולמפרס״ .מודפס ב״הדפוס החדש״ בע״מ,
העולם הזה - גליון 2015 - 13 באפריל 1976 - עמוד 5 |
העולם הזה - גליון 2015 - 13 באפריל 1976 - עמוד 6 | את חשובה לנו יותר מקנייתד. תני לנו לפנק אותך במרחק שני צעדים מ נוי 1זוחוחו(פסג׳הוד), * מעבר לכביש, בחצר, מחכים לך עם חיוך לבבי, עם שטיח מקיר לקיר, מ 1י ספל קפה
העולם הזה - גליון 2015 - 13 באפריל 1976 - עמוד 7 | בתחילה יצרנו המון קטנים שוופס גדול שמנו כמות של 4 ובכל העולם אמרו שהם שוופסים קטנים. האשה גדו לי ם -בטעם ובאיכות. בקיצור השוופסים הקטנים -הקטנה היתר, מרוצה.
העולם הזה - גליון 2015 - 13 באפריל 1976 - עמוד 8 | (חמשו מעמוד )6 בנטילת קרקעות מערבים על־מנת להע־בירן ליהודים. אך הבעייה אינה מצטמצמת באותם 6500 דונמים. גם 10 אלפי הדונמים המוגדרים כ״קרקעות מדינה״ (לשעבר
העולם הזה - גליון 2015 - 13 באפריל 1976 - עמוד 9 | 1יי אחרי ה אריו ת ב או הנברנים -ואח רי הםה מקקי ם החהלה הלאנחיח ^ והד אלמוני שלח לי פעם מארצות־ \ £הברית ־סלט קטן, מן הסוג שהאמריק אים אוהבים לתלות על הקירות,
העולם הזה - גליון 2015 - 13 באפריל 1976 - עמוד 10 | חיסנחיס חן וו3לל של נש-ו 1ל. כלל ידוע הוא כי בכל כלל יש יוצאים מן הכלל, ולכן מציגה חברת נשיונל 3מערכות סטריאו יוצאות מן הכלל. כלל נוסף הוא, כי מערכת הסטריאו
העולם הזה - גליון 2015 - 13 באפריל 1976 - עמוד 11 | ח־ ב שנבל: ביו בחמש תולל בהזמנות תיכנון הנדס בעוד קופת־הדולרים של האוצר מתרוקנת, ממשיכות חברות ממשלתיות להזמין, מחוץ לישראל, עבודות תיבנון ופיקוח הנדסיות
העולם הזה - גליון 2015 - 13 באפריל 1976 - עמוד 12 | זאוו עורך: תלמידי המנהל, תיכוו -עירוני :00 . ד״ר מ . גיליון מם , 6 . דבר זוארץ פסח תשל״ ו ספרט 1ב הצפ די ר מאה פרח ופרח ושוב, כמדיחו דש בחודשו, מחזיקים אתם
העולם הזה - גליון 2015 - 13 באפריל 1976 - עמוד 13 | מערכת: ק ובי ניב, מחנך י״אביולוגית חנוך מרמרי, המורה להתעמלות אפרים סידון, סגן = המנהל יוסף קוויזלינג, י ו ״ ר מועצת ה תל מיד ים פובליציסטי קטנים הטלוויזיה
העולם הזה - גליון 2015 - 13 באפריל 1976 - עמוד 14 | איך גילן ע מ 1ס קינן 1האר 1ף א רי א ר שרון. ש ל שני הםיש חוגים. ושריחוגים כו ע סי ם ע לי ה ם מועדון־ יושב־ראש הנשיאים בארצות־הכרית, חרב עימנואל שינדלר ערך,
העולם הזה - גליון 2015 - 13 באפריל 1976 - עמוד 15 | א 1ש>ם 0שר־המישטרה, של מ ה הילל, עומד להחליף את מכו- נית־השרד שלו מסוג וולוו, ב מכונית מסוג אסקורט המיוצרת בארץ. השר הבחין במכוניות האסקורט החדשות דגם 1976
העולם הזה - גליון 2015 - 13 באפריל 1976 - עמוד 16 | במדינה 1ן 3נ ^ 4 3 1ש 3ו!ן לגברים בלבד! לגברים,כמו שנשים אוהבות... ונ ץ מי נו השבוע בהגרלת בדור ה1הב של מפעל הפיס פרס ראשון 500,000ל״> פרס כדור הזהב 300,000ל״י
העולם הזה - גליון 2015 - 13 באפריל 1976 - עמוד 17 | הסיבוב החמישי ..התפללתי לרגע הזה״ .אמר אהוד דיין ,״התפללתי שתצליחי... עתה תיפול ההכרעה -לכאן או לכאן ! איו לנו ברירה...״ מאת אורי אבנרי היא היתה יפה, יפה מאד.
העולם הזה - גליון 2015 - 13 באפריל 1976 - עמוד 18 | בשטף ספוג מרירות .״וגם אתה. אתה צריך מילחמה.״ ״אוריק !״ ניסה אהוד לשסע את דבריה. לשווא. ״ברור! מי יזכור אותך אם תשב כל ימיך במישרד? אתה צריך להילחם. לנצח. אלוף
העולם הזה - גליון 2015 - 13 באפריל 1976 - עמוד 19 | צלאח אד־דיו חטף את המי?ורופרן ופנה לעבר הפיטריה המתאבבת בשמים .״אחי, בני ערב!״ הוא צע?ן .״הציוני החליט במקומנו!״ נדמה היה לו שאמר בו את כל אשר וויה צריך
העולם הזה - גליון 2015 - 13 באפריל 1976 - עמוד 20 | כלי־נשיפה * מיתרים ב מדינ ה אורגנים תופים המשק השאלה +מכירה + תיקונים ר־פו בהלם גינזבווג מוסיקה השבוע פלה אלנבי ( 48 ליד רח׳ גאולה) ת״א, טל 57773 :־03 מינימום
העולם הזה - גליון 2015 - 13 באפריל 1976 - עמוד 21 | תמונת השוטר הישראלי המושן־ כשיער הנערה הערפיה ההפגנה פוזרה וויוסו? וו*ואוזל[*1ק וווז ססז א8[[00ז כדי לגרום להלם כזה. למרות תחושת הביזיון הכללית שאחזה
העולם הזה - גליון 2015 - 13 באפריל 1976 - עמוד 22 | בנק ה מזו ־ רו׳ המאוחדבעם ס ! 7 £א ע1 הכפלת נכסים * גידול ענק בהיקף הפעילות והפיקדונות * דיבידנד יותר גדול לבעלי המניות * שיפור השירות 84* +יותר השקעות ¥נציגות
העולם הזה - גליון 2015 - 13 באפריל 1976 - עמוד 23 | העובדה שהועלמה מע־נ הצינון־ : בין ששת הרוג ״וסרהאזמה״ היתה גם אשת צעירה שרא שבתה ולא הנגינה לפי מי לי ם נכת-בו על אירועי יום-יהאדמד, בגליל. העיתונות הישראלית
העולם הזה - גליון 2015 - 13 באפריל 1976 - עמוד 24 | איך נהרגה תדיגיה (המשך מעמוד )23 האם והבת רצו זו איו זו בזרועות מו שטות. בהיותה במרחק חמישה מטרים מאמה, צנחה חדיג׳ה על הקרקע. היא לא קמה יותר. כדור פילח את,
העולם הזה - גליון 2015 - 13 באפריל 1976 - עמוד 25 | תיאור מפורט למישטרה. מדבריה אפשר היד, להבין ני ד,יורד, ד,יד -דווקא, אשדי. כאשר צויירה סקיצה של קלסתרן, על פי תיאורה של הילדה, התברר כי פניה של האשד״ מתחת
העולם הזה - גליון 2015 - 13 באפריל 1976 - עמוד 26 | ר ש ^ ס 3י 9 ותינוקה ־ המסתתרים ווה גינסכורג מתה. האם הצעירה, בת ה־ ,24 שחטפה לפני! חמישה שבועות את תינוקה בן השנתיים. יובל, מרשות אביו, ומאז נעלמו עקבותיה —
העולם הזה - גליון 2015 - 13 באפריל 1976 - עמוד 27 | ממקוס-המחבוא מבצעים אווה גינסבורג ובנה בן השנתיים, יובל, גיחות קצרות אל גני־המישחקים בסביבה .״כל יום אנחנו יוצאים לטייל. מסתובבים ברחוב, משחקים בגן. אני עושה
העולם הזה - גליון 2015 - 13 באפריל 1976 - עמוד 28 | איו הונאה פנינה גורן במייוחד מלונדון ** ד שהיא הגיעה, אפשר היה למות משיעמום על בימת־ההסרטה של ה מערבון אקדח האלוהית, המצולם בעיר- המערבונים שליד כפר־סבא. עד
העולם הזה - גליון 2015 - 13 באפריל 1976 - עמוד 29 | כדי לככב לצד *יק פאראנס במערבון המוסדט רד כפרסבא קומוניקציה. ואס למישהו שהיא חפצה ביקרו יש בעיות כאלה לגביה, היא עוזרת לו לפתור אותן. בלי בעיות. כאשר לי
העולם הזה - גליון 2015 - 13 באפריל 1976 - עמוד 30 | אווה גיגסבורג מחה (המשך מעמוד )27 על המיסמך בעיקבות מעשי־אלימות של אהרון נגדי, אבל זזוא בכלל לא שם לב אלי. גם עם הרבנים היו לאהרון קשרים. רק כעבור חודשיים נקבע
העולם הזה - גליון 2015 - 13 באפריל 1976 - עמוד 31 | האנגליות אם־כי הניבחרת האנגלית היתה חלשה מאד, לא הפריטה עובדה זו לבנות הקבוצה להשתולל ולעלוז במהלך שלושת ימי הטורניר. באמצע נראית כוכבת הקבוצה, מאריון מילן,
העולם הזה - גליון 2015 - 13 באפריל 1976 - עמוד 32 | טו_וו ע כדורגל חלומות בעגול טעמו של הניצחון הוא משכר. ולפעמים גם משקר. כאשר הצליחה ניבחדת הכדורגל היש ראלית לגבור בסיאול, בירת קוריאה־הדרו- מית על נבחרותיהם של
העולם הזה - גליון 2015 - 13 באפריל 1976 - עמוד 33 | או נא סיס שמו של איל־הספ־נות היווני הונצח ב־מיסעדה סינית נוספת שנפתחה בתל־אביב. סין ולברך את בעלי־הבית לרגל הפתיחה. היו שם נציגים נאמנים של יחידת הצנח נים
העולם הזה - גליון 2015 - 13 באפריל 1976 - עמוד 34 | מ דיי ר ח סר ת־ הר חוב העניק לחניכיו את נישמתו ־ ונאלץ ל של על כך בהרס מישפחתו וניפוץ אשליותיו ^ עד העיקרי והמרכזי במישפט זה 1 1הוא כחור בשם גירעון זבולוני.
העולם הזה - גליון 2015 - 13 באפריל 1976 - עמוד 35 | המתנה המפתה הבושם הסבון והדיאוחרנט בניחוח העדין והמפתה ב^וסורשבס? ברשותנו 5 0 0ק״מ של טדטים ־ 10מ׳־מ מבחר סרטי פעולה ודראמה מבחר סרטי וולט דיסני, סרטונים
העולם הזה - גליון 2015 - 13 באפריל 1976 - עמוד 36 | חברת אוריינט היפנית היא אחת מיצרניות השעונים הגדולות כעולם. כשנה האחרונה נמכרו למעלה משלושה מליון שעוני אוריינט. שעוני אוריינט ידועים בדיוקם המפליא. עיצובם
העולם הזה - גליון 2015 - 13 באפריל 1976 - עמוד 37 | במד 11 ער ין הומור לפורנוגרפיה בדיחוז האחד־באפריל ש? שלושה תלמידי בית־ספר ״ב 7י ך / גרמה?סילוקם מביודהספר מהתלת האחד־באפריל של יואב פלט- ניק, ארנון ואמי ומשה
העולם הזה - גליון 2015 - 13 באפריל 1976 - עמוד 38 | וו הסיבוב החמיש• !ס בויודיי 4בו_ 1י ד־י ם דיויויו־ום רז (המשך מעמוד )19 עם מצפוננו הלאומי והמיקצועי, אולם לא היתד לפנינו ברירה אלא להחליט שבמיק- רה והממשלה לא
העולם הזה - גליון 2015 - 13 באפריל 1976 - עמוד 39 | ״אנחנו רוצחים,״ אמרה אוריק בקול משונה. נשים, נשים, חשב אהוד. לא מסוגלות אף לרגע להתרומם מעל לעצמן, להסיר את הקליפה הריגשית, להפוך למכשירים י קרים, מדוייקים,
העולם הזה - גליון 2015 - 13 באפריל 1976 - עמוד 40 | קולנוע שחקנים סיפורה עול אדד!די עקרונית, חייב. סיפורה של אדל להיות להיט. הוא מגיע לישראל, מלווה בשבחים ובזרי־דפגה •שעטרה לו הביקורת בכל רחבי העולם. בפסטיבל
העולם הזה - גליון 2015 - 13 באפריל 1976 - עמוד 41 | פרנס ורנור גיל, תגיעה אל אדל תוך כדי הכנת עבודת־מחקר על אחיה, פרנסואדד ויקטור, אחד מחלוצי הצילום בצרפת. ואז, בדרך־אגב, הוזכרה באוזניה עובדת קיומם •של מיספר
העולם הזה - גליון 2015 - 13 באפריל 1976 - עמוד 42 | קולנוע (המשך מעמוד )41 לפניו על המסד׳ ואיז ספק?״ם יפ 1י *י עד־טירוף כזד, דורש זאת, יש להג ש לו מציאות אמינה ככל האפשר׳ גם אס א גי׳ העתק מדוייק של המוכר לו.
העולם הזה - גליון 2015 - 13 באפריל 1976 - עמוד 43 | במדינה (הנזשד מממ׳ )37 שנית לסטייקייה,״ סיפר איברהים .״רציתי ^ לעשות סולחה. אנחנו שכנים, ואין סיבה שנריב ונתקוטט בגלל דברים סתם .״ניגש תי אל בעל־המיסעדה
העולם הזה - גליון 2015 - 13 באפריל 1976 - עמוד 44 | דסשיפחת הפיוסומאיס נעמו יש תינוקת תיוחות במינה: נדבת חפינציד צ״ני, שסביבה סובבים ה״ המישפחה נולה את צ׳יפי קיבלה אביבה- ,שלא אהבה כלבים מעודה — עד לאותה עת,
העולם הזה - גליון 2015 - 13 באפריל 1976 - עמוד 45 | מספרת אמא אביבה, בגאווה אימהית אמיתית :״צ׳יפי זה משהו ! היא בהחלט לא כלבד, רגילה. כשהיא הולכת איתנו לקונצרט, היא יושבת בשקט ומקשיבה. ואם היא הולכת איתנו
העולם הזה - גליון 2015 - 13 באפריל 1976 - עמוד 46 | האס חנוך ב ר טו בומשהש מיר משח קי ם ב כי ס או ת־ מו סי קאל״ ם גארי קופד יי סד את הפלמ״ ח? £ופס טי ב ל־ הנ פלשלי רו ש לי ם ה מו עצהה ציבו רי ת ליי צו א אופ רו ת
העולם הזה - גליון 2015 - 13 באפריל 1976 - עמוד 47 | 9 1מ מ * 3י א. עם הספר המתורגם פעם היתר. תחייה לשפה העיברית. סופרים עשו כל שביכולתם כדי להשתלט על -מינמני השפה העיברית, וליצור בד. יצירות משמעותיות. תחייה זו
העולם הזה - גליון 2015 - 13 באפריל 1976 - עמוד 48 | דדי ם זה קשה יהלומים קורצים בוו ד א בי ב מתארים לעצמכם, איזה תענוג הוא להיווכח שיש לנו, בארץ, אנשים שנות נים מתנות כמו ריצ׳ארד ברטזן, ו מקבלים כמו ליז? משום
העולם הזה - גליון 2015 - 13 באפריל 1976 - עמוד 49 | חו א מ כני ס אוחו ו צוו ח לן ^ג ס ]0מייצר חנשיוים שחשגעיס גע!״ מפיצים: ד,לטיס נ1/־מ גלריה לאמנות חוראל עו!![ 41כ!ו ~ רחוב ז׳בוטינסקי ,3ת״א תל*אביב רח׳ בן*יהודה
העולם הזה - גליון 2015 - 13 באפריל 1976 - עמוד 50 | 1ה לא רגיל1 ...ה תו־יו אן סחען ועד גדול מקדד תדיראן מקרר תדיראן 400־ מקרר תדיראן - 285 מקפיא תדיראן - 140 המקרר בעל המבנה המונוליטי שתוכנן במינחר לצרכי המשפחה
העולם הזה - גליון 2015 - 13 באפריל 1976 - עמוד 51 | צריו לנסות נעודים הסיפור הזה על פרקליט ומזכירתו ש־מתאהבים ומתחתנים, כבר מוכר לנו מכמה גירסות קודמות שהספיקו להיכנס להיס טוריה החברתית שלנו. בשבוע שעבר זה קרה
העולם הזה - גליון 2015 - 13 באפריל 1976 - עמוד 52 | המישטדה מחפשת אחרה ו״העולם הזה״ מצא
חזרה לתחילת העמוד