גליון 2016

העולם הזה - גליון 2016 - 20 באפריל 1976 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2016 - 20 באפריל 1976 - עמוד 2 | כך, למשל, יהיה הדבר באילת, שאירועי מלכת־המים שם, שייערכו בחסותו האדיבה של ראש־העיר גדי כץ, תוך שיתוף פעולה עם חברת אר?!יע ומלון לרום, יפתחו את כל אירועי
העולם הזה - גליון 2016 - 20 באפריל 1976 - עמוד 3 | >^ 009: טייס קסט 1תןק ; 10-13250 . 10-129 10-117ס1365י 0ז 13850־70-20950 ; 10-20450 ,3017750,30 ב 1אלש מו ע מ 1סי ק1ז ת״ א, מנ ד ל שלוס, א חד -הע ס 9 סל 52431
העולם הזה - גליון 2016 - 20 באפריל 1976 - עמוד 4 | אנשי דיין מביצי שמועות 11־11 זד קודם שהוכא ארונו של רב־אלוף דויד $לעזר לקכורח, החלו אנשי משה ריין להפיץ שמועות־זדון, כאילו לא חיה כל קשר כין מותו של דדו לבין
העולם הזה - גליון 2016 - 20 באפריל 1976 - עמוד 5 | במדינה העם כולנו א שמים כאשר ילדים עפים כאוויר ומתגפדים עד חיילים בעדי נשק טעון וירוד., בדיחה מיפלצתית מהלכת בארץ בשבועות האחרונים. חיל-חאוויר הערבי מורכב
העולם הזה - גליון 2016 - 20 באפריל 1976 - עמוד 6 | ..היא לא תאריו ימים אחו׳ המכה הזאת ׳ אמו דדו על גולדה אחרי . מילחמת יום־הניפווים ובהו בשתיקה־והשב וע היא עמוה על ק• ב: וו תלמה אלעזר (למעלה) מול קיברו הפתוח של
העולם הזה - גליון 2016 - 20 באפריל 1976 - עמוד 7 | אמר השבוע :״הוא מצא את עצמו בודד במשא האחריות שהוטל על כתפיו, אך לא השלים עם כך שעליו, ועליו בלבד, הוטל משא כבד זה ...הוא התפטר מתפקידו כ- רמטכ״ל ועמד באומץ־לב
העולם הזה - גליון 2016 - 20 באפריל 1976 - עמוד 8 | ה וא עצו את הנרבחדריליבו ־ עד שהתנוצץ. הוא אכל את עצמו, בשוטו כמשמעו ^־ייי׳י רק לאחר־מכן נודע לי כי דדו עצמו הציע אז את התפטרותו, וכי ייסר את עצמו קשות על
העולם הזה - גליון 2016 - 20 באפריל 1976 - עמוד 9 | קשה ל ל מו ד בחו״ל הפנייה חפרטיח חזו שלי יש לח גב דומם — דומם אך עצום: ציבור הסטודנטים הישראליים בחו״ל. מציאוח העבר חוביחה, שחציבור חנ״ל חמעטף במעטפת שתיקח
העולם הזה - גליון 2016 - 20 באפריל 1976 - עמוד 10 | 1£ 1£ט 9 מאמץ מבוזבז שוב עובר על המדינה גל של התנדבות והתלהבות. אזרחים תמימים, שהמיקוח המכוער עם ארצות־הברית על מימדי הסיוע לישראל היה להם לזרא, מוכנים לשלם
העולם הזה - גליון 2016 - 20 באפריל 1976 - עמוד 11 | והגידה תנועת החרות והקצבות ה סו סו ת מנהיג תנועת-חחרות מתרים, בחודשים האחרונים, יהודים ברחבי העולם למימון החזרת חובות תנועת החרות. התרמות אלה, שדווח עליהן
העולם הזה - גליון 2016 - 20 באפריל 1976 - עמוד 12 | את חשובה לנו יותר מקנייתד. תני לנו לפנק אותך במרחק שני צעדים מ*נוי1ו ( 1911911 פסג׳ הוד); מעבר לכביש, בחצר, מחכים לזעם חיוך לבבי, עם שטיח מקיר לקיר, ספל קפה
העולם הזה - גליון 2016 - 20 באפריל 1976 - עמוד 13 | אלוהים בג׳ינס אני נותנת שתי נקודות לקורא האינ טליגנטי, שיזהה את המשורר שכתב נעת חיה את השיר הבא: השנה מתפתחים היחסים לעבר כל החופים הרחוקים / ,לעבר כל החופים
העולם הזה - גליון 2016 - 20 באפריל 1976 - עמוד 14 | צמד כרטיסים כרטיס דיסקונטזמט פותח בפניך 9ו קופות או טו מ טיות למ שיכת כסף ב מזו מן ב מ קו מו ת מרכזיים בכל רחבי הארק. תוכל למשוך עד 400ל־׳י ככל יום, כל ימות ה
העולם הזה - גליון 2016 - 20 באפריל 1976 - עמוד 15 | במוצא חג־הפסח עומגדח כלכלת המדינה ב סכנ ת פ שי ט רו־ רג ל נוחרות לעבדות ^ ר מבול השקרים הניתד על אז- \ 4רחי ישראל מפי קברניטיה הכלכליים, נוסף בימים אלה שקר
העולם הזה - גליון 2016 - 20 באפריל 1976 - עמוד 16 | ה, ו * נ * ו 0ווןחנללשלועו ״ ו 1ל . כלל ידוע הוא כי בכל כלל יש יוצאים מן הכלל, ולכן,מציגה חברת נשיונל 3מערכות סטריאו יוצאות מן הכלל. כלל נוסף הוא, כי מערכת
העולם הזה - גליון 2016 - 20 באפריל 1976 - עמוד 17 | ₪311ה • 1 ייתכן שהיא משוגעת. אך בהשוואה לאחרי שפעל! בשבועיים אלה בישראל. היא כימעט נורמלית החטוטח־פיס * *4י שחזר השבוע לישראל, אחרי היעדרות של 14 4י ו יום
העולם הזה - גליון 2016 - 20 באפריל 1976 - עמוד 18 | שואב האבק הגווב בעולם גנרל אלקטריק ארודב ־ 0כוח שאיבה חזק ביותר ־ <5ווסת לשאיבה עדינה ־ $כושר תימרון סיבובי ותנועה קלה 0ארבע מברשות ציפוי ניקל 1110ז£1£0 ^^ 1ז
העולם הזה - גליון 2016 - 20 באפריל 1976 - עמוד 19 | ערב כואו של ;שיא מצריים לפיקוד פרטי כווינח, כ־ 8פאפריל, קיפל הקאנצלר הפדרלי של אוסטריה, כרונו קרייסקי, את אורי אפנדי• לראיון. השיחה נמשכה, פניגוד למתוכנן,
העולם הזה - גליון 2016 - 20 באפריל 1976 - עמוד 20 | (המשך מעמוד )19 ואץ הוא מהסם לבטא אותן בחופשיות מדהימה, בשיחה פרטית, כשהוא סומך על בן־ שיחו שלא יפרסם את הדברים. הוא מדבר בשטף מרתק על מדינאי העולם, על תופעות
העולם הזה - גליון 2016 - 20 באפריל 1976 - עמוד 21 | — מ סי מוג תו ע 7מייס דו — חופים יזם לפעמים געגועים לנפאס. ד״ר זוארץ --וגמונו, גי בחרות במילווקי גולדה רוחצת באמבטיה ורודה וקוראת ספר. חושך. המקהלה שרה
העולם הזה - גליון 2016 - 20 באפריל 1976 - עמוד 22 | סוס וחננו וגה נים עשרת סוסי כפר־הנופש השתתפו אף הם בסדר הפסח שלא כהילכתו. וכבו עליהם ילדי הנופשים, שהחזיקו בידיהם לפידים בוערים. הסוסים ירדו מהגבעות שמסביב
העולם הזה - גליון 2016 - 20 באפריל 1976 - עמוד 23 | ש באשקלון, בעזות ניתוח, בשר וגבינות אגאן בת פועה גילמה את דמותה של בת פרעה. ת ך 1 1ק מורים לוי, המורה להת־י ** י * עמלות, גילם את דמותו.של פרעה, והושלך בשם
העולם הזה - גליון 2016 - 20 באפריל 1976 - עמוד 24 | *1 (40 .,זכר 111(4׳ שב 1לבם תישבח!!,, צעקה לאה רבין לעבר העיתונאים שהשמיצו את בעלה שותפת, ולמרות השעה המאו- חרת הכין עבורם דב סגל ארוחה כיד המלך, כשאינו מגלה
העולם הזה - גליון 2016 - 20 באפריל 1976 - עמוד 25 | 1111 אושיב! כימעט בכל האירועים. החברתיים שאליהם היא מוזמנת, שלא לדבר על תוכניות־רדיו שבהם היא מגלמת את הכוכבת הראשית. כך היה בתוכנית גלי צה״ל, שהוקדשה לשגרירות
העולם הזה - גליון 2016 - 20 באפריל 1976 - עמוד 26 | מה שתקרא ב״חדשות המישטווד רא תקוא בעתון אחו! במדינה ד ר בי אדם קיסיזגיר ורביו י רוזון המשטרהבא רון ו ב עו ל הישראלים באירופה מנסים לעשות בסף ס״רושם : • י
העולם הזה - גליון 2016 - 20 באפריל 1976 - עמוד 27 | קר׳יסק (המשך מעמוד )21 .המדינה ,כדור הוא כא כפגישה המפורסמת כין גולדה מאיר וקרייסקי, ערב מילחמת יום־חכיפורים. כוס־מ לגו לדה ך* שה לתאר ניגוד מוחלט יותר מאשר [
העולם הזה - גליון 2016 - 20 באפריל 1976 - עמוד 28 | קולנוע שחקנים ה אנ ר כי ס ט עו הכ*1ע אתה,,אוסקר״ יש אומרים שהאוסקר שקיבל ג׳ק ניקולסון עבור קו הקוקיה, אינו אלא שכרה של סבלנות. כמה פעמים יכולה האקדמית להתעלם
העולם הזה - גליון 2016 - 20 באפריל 1976 - עמוד 29 | ״ת ג יק ]׳קודשו בתוך הסגור(בית־חוליס באורגון) התאוותן בידע הבשרים (שיש בהתנהגותו משהו מן היחס של ניקולסון עצמו לנשים)! הסמל הקשוח בפרט האחרון; המשכיל המשנה
העולם הזה - גליון 2016 - 20 באפריל 1976 - עמוד 30 | מ 8פמדזחת 1דוודדחר 1ו 7 או-בה הו 9ש>ה ע הנוננבון הקטן ש 13ש אוו העול פועלי כל הארצות התאחדו! להנגדה מאוחדת יהוזית־עובית 1־ 1במאי י76 נוכח סכנת המלחמוז — נוכח
העולם הזה - גליון 2016 - 20 באפריל 1976 - עמוד 31 | במדינה קשקשת 2016 תודת׳האומה הפעל את דימיונך ונסה למצוא לציור שלמטה כותרת מתאימה, אשר תסביר מה אתה רואה בו. הצעות לכותרות יש לשלוח לסי הכתובת : ׳ ״קשקשת,״ ת.ד
העולם הזה - גליון 2016 - 20 באפריל 1976 - עמוד 32 | מישתק ׳׳הקל נ׳ס והגבינות שנעיקבותיהם נשו במחנות צ הל נרווה סולו! * * ח יי ד מי לו אי!ו התאבד חיילי סדיר ומילואינ 1מפסידים 1רבבות ליי * המגיד פקד לשלוח שלושה
העולם הזה - גליון 2016 - 20 באפריל 1976 - עמוד 33 | ׳!11 1 לבצע גניבות שיט מעבירים מהחייל מיכתבים להורים, או לחברה, או לידידים, או — לעיתים קרובות -הוראה לבנק, שבהם מתחייב החייל־האסיר לשלם להם כדרישתם .״אם
העולם הזה - גליון 2016 - 20 באפריל 1976 - עמוד 34 | סתם צבר ממוצע — שעבר נבר עשרים וחמש שנים /הספיק לחלוף שלוש מיל* חמות — ועדיין נשאר בחיים / .שנהנה מכל דקה — של להיות ולשחק עם הילדים / .המחפש, סתם ממוצעת, עם
העולם הזה - גליון 2016 - 20 באפריל 1976 - עמוד 35 | דציבל היא יחידודמדידה לרעש. כמות מסויימת של רעש פוגעת בם נ 1חת 1ובשלוותז של האדם. האם כמות הרעש בסביבת מקום מגוריך היא סבירה? האם מקפידים על שעות המווחה? האם
העולם הזה - גליון 2016 - 20 באפריל 1976 - עמוד 36 | גירושיו למרוח הכל נעורת הו שמע הוגיעה את סיפור־ההצלחה שאני מספרת לכם עכשיו, אני זוקפת במצפון שלט לזכותי המלאה, ורק תראו איך האינטואיציה שלי פועלת. נא להתייחם
העולם הזה - גליון 2016 - 20 באפריל 1976 - עמוד 37 | -סהשער לע1לם הצלילים ח €ז < /ח וח־ו ו *וחח א ח חח ס את שעריי (ישל ^£10 זז3מ 1ח3וחז 3וז ופותח עולם הצלילים הסטראיפוניים כפני אלה המחפשים את האיכות הגבוהה.
העולם הזה - גליון 2016 - 20 באפריל 1976 - עמוד 38 | י ש תכנית חסכון חדשה בבנק לאומי ,!3 .יש בה כ ל ההטבות ש ל תכנית כח 10,000 אך תקרת החסכון הועלתה ל 18,000ל״י ! 3 .גם עכ שיו ת מ שיך לקבל מענק ש ל 1096 ורבית ע ל
העולם הזה - גליון 2016 - 20 באפריל 1976 - עמוד 39 | סוף־סון* ני שו אין בסיפור הבא, אני מתחילה כבר להרגיש כמו שושבינה. כי מאז כתבתי על החתן. המייועד רוני שפירן, הוא התחיל ליי הרגיש מה זאת אומרת להתחזר על־ידי
העולם הזה - גליון 2016 - 20 באפריל 1976 - עמוד 40 | עשרת אדנים תושב ותא ד רה חש שו ס בידי ה״ו ועשרים אלף ׳שואלים הפגינו. מדי פעם הועלה צעיר על כיתפי חבריו ופנה בקריאות בקול צרוד אל ההמון שמסביבו, בקריאות שהיו
העולם הזה - גליון 2016 - 20 באפריל 1976 - עמוד 41 | כחדוו״ת היוו שנורה ,למען א״י השלמה כוחות-הביטחון בתבונה ובהתאפקות רבה. כאשר החלה הפגנה מתארגנת ברחובה הראשי ׳של רמאללה, ושיריוניות מישמר- הגבול זינקו לעבר
העולם הזה - גליון 2016 - 20 באפריל 1976 - עמוד 42 | הלבשע מד מרמתי (המשך מעמוד )7 בה פשוטה אחת: דדו חשש לחייה של גול דה. ״כשראיתי אותה אחרי המילחמה ואחרי דו״ח ועדת אגרנט,״ היתוודה פעם באוזני ידידים׳ ״הייתי בטוח
העולם הזה - גליון 2016 - 20 באפריל 1976 - עמוד 43 | ״הם בכלל לא הזכירו אותי, אבל אני זד. שמצאתי את היורה1״ פרס, שלא רצה להסתכסד עם ניצב עופר, הורה לו להבליג ולעבור על עלבונו בשתיקה. גם ראש הצוות החוקר, יצחק
העולם הזה - גליון 2016 - 20 באפריל 1976 - עמוד 44 | החיתים. הפריזים האם חננך ברטוב הנא ס 1פ ר אנטישמי? והגירגשים של חברון רודפים את המשורר אב 1ר טריי נין ־^ו חתולי הגלות של אבא קו בור חמץ על שולחנן ש ל חיינרנחמן
העולם הזה - גליון 2016 - 20 באפריל 1976 - עמוד 45 | ״כמעט דד א הנד עפעף...״ א. הגיגים פרובינציאליים לפני כמה שנים ראה אור בתל־אביג כתב-עת קטן לשירה בשם ״גליונות־שירה״ .במאמר המערכת שלו, שנכתב על־ידי מ.ו( .מאיר
העולם הזה - גליון 2016 - 20 באפריל 1976 - עמוד 46 |
חזרה לתחילת העמוד